TEMA Afgangs projekt MMDb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA Afgangs projekt 2013 4MMDb"

Transkript

1 Uddannelse og studiested: Multimediedesign ved UCN Projektets navn: Salon C Semester: 4. semester Klassebetegnelse: 04mmdb Vejleders Navn: Line Helverskov Termin: Sommer 2013 Antal sider eks. bilag: 29,4 sider (70512 tegn) Sites placering: Username: rikke Password: Rapport og produkt må offentliggøres. Synopsis: I dette projekt er det udviklet et responsivt website med bookingsystem til frisørsalonen Salon C. Websitet er opsat i Wordpress med PHP, MySQL og HTML, og i udviklingsarbejder er der blandt andet taget højde for datasikkerhed og, at websitet skal kunne vises på pc, tablet og smartphone. Dato og underskrift: Rikke Lund Steen Kasper Villemoes Hald Side af 57

2 Side af 57

3 Indhold Indledning Kundeoplysninger Projektstyring og organisering Foranalyse Problembeskrivelse Indehaverens ønsker til produktet Problemformulering Udviklingsmetode Analyse Interessentanalyse Målgruppeanalyse Salonens nærområde og demografi Personas SWOT analyse Virksomhedens værdier Kundeoplevelsens faser Kravspecifikation Delkonklusion Design Design ændring Visuel identitet Moodboard Websitets struktur Websitets funktion Senarier Websitets indhold Wireframes Websitets grafiske design Fonts Gestaltlove Farve valg Administrationssitets struktur Senarier Usecaces Brugergrænsefladens indhold Datastruktur Produktmappe Implementering Valg af CMS-system og programmeringssprog Afgrænsning Databasesystemet Responsivt website Sikkerhed Inputvalidering Kryptering af passwords HTTPS Rollebaseret adgangssystem Refleksion og evaluering Side af 57

4 Opsummering Konklusion Perspektivering/ Refleksion... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Videre udvikling Afsnittenes forfattere Bibliografi Side af 57

5 Indledning Dette projekt udarbejdes for frisørsalonen Salon C, med indehaveren Cindie Østertoft som kontaktperson. Salon C har 3 ansatte og ligger i Svendborg. Salon C er en af mange frisører i Svendborg, og der er derfor hår konkurrence om kunderne. En hurtig søgning efter frisør salon på krak giver resultater bare indenfor bygrænsen. Indehaveren er ikke tilfreds med deres nuværende ITløsning, da den er dyr, og ingen i salonen kan finde ud af at opdatere websitet hvilket blandt andet gør, at deres online tilbud ikke følger butikkens egentlige tilbud. Målet er at udvikle et brugervenligt interface som indehaveren selv kan holde opdateret, samt give en bedre sammenhæng mellem salonens website. Kundeoplysninger Salon C Ørbækvej 9B, 5700 Svendborg Tlf.: Indehaver: Cindie Østertoft Projektstyring og organisering For at sikre effektivitet og overblik i projektet har vi overvejet hvordan vi vil styre og organisere arbejdsprocessen i perioden. Vi har afklaret forventninger om indsats i en samarbejdskontrakt (se Bilag 1 - Samarbejdskontrakt) for at undgå misforståelser. Dernæst har vi valgt at benytte et gantt-diagram til tidsstyring (se Bilag 2 - Gantt-diagram), og at skrive logbog (se Bilag 3 - Logbog) for at dokumentere grundlaget for beslutninger, der muligvis ikke bliver synlige i rapporten. Projektets filer vil blive opbevaret og delt via Dropbox, for at gøre projektet mindre følsom overfor hardware-problemer. Versionsstyring af filerne vil foregå mundligt, da gruppen er så lille. Arbejder vi hjemme en dag, vil vi være på Skype, for at kunne stille hinanden spørgsmål. Til slut har vi 2 tekst-filer. I den ene skriver vi spørgsmål til f.eks. vejleder når vi kommer på dem. Så er det nemt at huske dem til næste møde, eller mailkorrespondance. I den anden har vi sorteret kilder under emner, så vi nemt kan finde dem når vi får brug for dem. Side af 57

6 Side af 57

7 Foranalyse Problembeskrivelse Salon C s indehaver Cindie Østertoft er træt af virksomhedens website. Selvom hun har mulighed for selv, at indsætte og redigere sidens indhold i et CMSsystem, kan hun ikke få det til at virke. Dette har kostet hende noget opmærksomhed om nye services salonen tager med hjem fra kurser, og produktserier hun tidligere har markedsført via websitet, da hun ikke er i stand til at opdatere tilbuddene. Måske er dette grunden til at salget af hårprodukter er faldet fra kr. til kr. (et fald på 15,7 %) i løbet af det sidste år (se Bilag 4 - Salonens statistik). Administrationen af websitet har skiftet hænder flere gange på grund af konkurser, og hun ved efterhånden knap nok hvem hun skal ringe til når hun har problemer. Cindie er glad for salonens online booking system, da medarbejderne slipper for at forlade en kunde for at tage telefonen. Der er dog stor visuel forskel på salonens eget website, og det eksterne site der henvises til for online booking. Kunderne kan simpelthen blive i tvivl om de er havnet det rigtige sted. Dette afsnit er skrevet ud fra referatet af første kundemøde ( se Bilag 5 - Referart af første kundemøde). Indehaverens ønsker til produktet Cindie Østertoft vil gerne have et nyt website for Salon C, der lever op til følgende krav: 1. Hun skal selv kunne opdatere websitets indhold 2. Der skal laves et bookingsystem med samme visuelle udtryk som hovedsitet 3. Sitet skal give mulighed for at præsentere hendes produkter på en overskuelig men grafisk iøjnefaldende måde 4. Websitet skal fungere på smartphones og tablets Problemformulering For at udvikle et produkt der lever op til kravspecifikationen må vi finde svar på følgende problemstillinger: Hvordan bygges et website, så salonens indehaver selv kan opdatere sidens indhold, uden at have erfaring med webudvikling? Hvordan beskytter man persondata i en database og i det system der kommunikerer med databasen? Hvordan præsenteres websitets indhold overskueligt på både computere, taplets og smartphones? Side af 57

8 Udviklingsmetode I dette projekt mener vi, at det er muligt at lave en lineær udviklingsproces. Hverken Salon C s og kundernes behov eller andre faktorer burde ændre sig i projektperioden, og derfor er det muligt at planlægge processens faser, da sandsynligheden for uforudsete ændringer er lille. Derfor vælger vi at benytte vandfaldsmetoden, som udgangspunkt for processen dog tilpasset vores behov. Denne består af en række faser: Foranalyse, Analyse, Design, Produktion, Evaluering og Drift som det ses på Figur 1. Figur 1 Foranalyse I projektets foranalyse undersøges problemet ved at mødes med virksomheden og specificere virksomhedens ønsker til produktet. Analysefase Her analyseres hvilke faktorer der spiller ind på problemet, og der derfor skal tages hensyn til under designet af produktet. Designfase Løsningen designes ud fra de oplysninger der kom frem i analysefasen. Produktionsfase Produktet produceres ud fra de beslutninger der blev truffet i designfasen. Refleksionsfase Der reflekteres over processen gennem projektperioden, så man kan undgå eventuelle faldgrupper i næste projekt. Driftsfase Den sidste og fortsættende fase er driftsfasen. Vi har ikke planer om at være involveret i denne, men under de andre faser skal vi overveje hvordan produktet skal opbygges, så den daglige drift bliver nem for Salon C s personale. Vi har valgt at undlade en testfase, da vi finder det upraktisk at samle alle testene i en periode af projektet. I stedet vil vi ved tvivlsspørgsmål under design- og produktionsfasen lave brugertest, så vi senere undgår at skulle gå tilbage i processen for at rette op. Faserne og hvor meget tid vi afsætter til hver fase, kan ses i vores gantt-diagram (se Bilag 2 - Gantt-diagram). De overordnede opgaver under faserne skriver vi ind løbende, efterhånden som vi finder ud af hvad der skal produceres og hvad Side af 57

9 der skal tages hensyn til i den forbindelse. De mindre opgaver vil vi ikke bruge tid på at estimere et tidsbudget for, da det vil tage mere tid end vi vil få ud af at lave det. De mindre opgaver holder vi i stedet styr på mundligt, ved at skrive stikord i rapporten, hvor vi mener et afsnit skal være, og ved at liste og tildele arbejdsopgaverne i et separat dokument efter behov. I den oprindelige vandfaldsmetode afsluttes en fase helt, før den næste påbegyndes. I tidligere projekter har vi erfaret, at man ofte sidder med nogle enkelte opgaver i slutningen af en fase. Det kan f.eks. være at rette et afsnit eller skrive lidt til eller fra, eller måske mangler en kommentar fra vejleder for at kunne afslutte afsnittet helt. I stedet for at lade hele gruppen sidde og vente på at småting bliver ordnet, har vi valgt at justere metoden til vores behov ved at tillade overlapning mellem faserne. På den måde kan vi fortsætte med næste fase, dog kun med opgaver der ikke afhænger af de uafsluttede opgaver i forrige fase. Se overblikket over faserne og deres overlapning i gantt-diagrammet. Side af 57

10 Side af 57

11 Analyse Interessentanalyse Vi vil med denne interessentanalysen (Jensen) skabe os et overblik over, hvilke interessenter der skal tages hensyn til igennem projektforløbet. Gruppen lavede en brainstorm over hvilke interessenter der kunne havde interesse i projektet(se Bilag 6 Interessent-brainstorm). Her efter diskuterede gruppen hvilke interessenter der var vigtigst for projektet og placerede interessenterne i 3 prioriteter hvoraf 1 er den vigtigste. Sorteringen der er vist i Tabel 1 er blevet til efter principperne om at interessenterne havde noget direkte at skulle havde sagt i forhold til projektets udvikling. 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet Indehaver Konkurrenter Kommune Kunder Omkringliggende Fagforening butikker Medarbejdere Leverandører Staten Tabel 1 Denne prioritering er også med til at gøre det lettere at inddele interessenterne i de fire grupper: gidsler, resourcepersoner, grå eminender og eksterne interessenter på Figur 2. Vi har valgt også at inddele interessenterne på denne måde for at give et bedre billede af interessenternes indflydelse og nødvendighed for projektet. Gidsler er den gruppe selve projektet omhandler. Men gidslerne har ikke meget at skulle have sagt. Ressourcepersoner er dem som har en direkte indvirkning på projektet, det kan f. eks. være udviklerne. Grå eminence har en stor magt, og har meget at skulle sige til udviklingen af projektet. De grå eminencer udøver derfor deres magt i det åbne og ikke i det skjulte. Eksterne interessenter er dem der ikke har de store muligheder for at påvirke projektet, det kan f. eks. være de omkringliggende butikker som har et ønske om at få flere besøgende til området. Side af 57

12 Figur 2 Ud fra disse to sorteringer dannes der et klart billede af de vigtigste interessenter for projektet: Kunder, Indehaver og Medarbejder. Kunder Fordele: Det bliver mere brugervenligt, da der kommer visuel sammenhæng mellem websitets hjemmeside og bookingsystem. Siden bliver kompatibel til flere platforme og er derfor mere tilgængelig. Ulemper: Mulig forvirring over det nye design. Inddragelse: Vi vil løbende inddrage folk fra salonens målgruppe, når vi har behov for større klarhed om deres adfærd eller præferencer i projektrelevante spørgsmål. Dette forventer vi at gøre mundligt med udgangspunkt i f.eks. spørgeark og/eller visuelle design afhængig af hvad tvivlsspørgsmålet omhandler. Indehaver Fordele: Det nye design kommer til at passer bedre til salonens stil. Websitet bliver lavet i et brugervenligt CMS-system, som indehaveren selv kan opdatere det. Det vil blive sparet penge på websitet. Ulemper: Der skal bruges nogle ressourcer på møder med projektgruppen. Inddragelse: Vi vil løbende kontakte Cindie og holde hende underrettet om projektets fremskidt. Skulle der opstå et behov for yderligere information, end det hun gav os fra projektets start, vil vi også bede hende om dette. Grundet distancen vil kontakten hovedsagligt foregå via telefon og mail, men vi holder nok et møde i slutningen af, eller efter projektperioden for at sætte hende ordenlig ind i produktet. Medarbejder Fordele: Da projektet muligvis giver salonen flere kunder, er dette med til at fremme finansiel stabilitet i virksomheden, og sikre medarbejderne arbejdsplads. Ulemper: Side af 57

13 Inddragelse: Disse er en vigtig kilde til information om kundernes adfærd, og skal derfor inkluderes i projektet. Vi opfatter dog også indehaveren som en del af denne gruppe, da hun arbejder dagligt i salonen, og vores primære kontakt med medarbejdergruppen vil være til hende da hun har det store overblik over salonens forhold. Ud fra disse fordele og ulemper dannes der nu et billede af, hvordan vi i udviklingsprocessen skal tage hensyn til interessenterne. Det er vigtigt at det nye website, er opbygget så nye og gamle kunder kan finde rundt, og ikke bliver forvirrede over det nye design. Det er også vigtigt at websitets administrationsdel er brugervenligt, så salonens indehaver og medarbejdere ikke skal spilde ret lang tid i hverdagen, på at sætte sig ind i det. Målgruppeanalyse Målgruppeanalysen giver et mere præcist billede af hvem man skal ramme med markedsføring og design. Der er f.eks. stor forskel på designet til en meget ung målgruppe i forhold et en moden målgruppe. Ifølge salonens indehaver er de fleste af salonens kunder årige af begge køn (se Bilag 5 Referart af første kundemøde), hvilket understøttes af statistikken fra deres administrationssystem. Fra april sidste år, til april i år fordeler websitets bestillinger sig som vist i Tabel 2. Se resten af statistikken i Bilag 4 - Salonens statistik. Indehaver kunne godt ønske sig flere af de årige og årige, men da det ikke er svært at få salonens tider booket op, er det ikke vigtigt for hende at der gøres en indsats på området Aldersfordeling (Mænd/Kvinder/I alt) Andel Til og med 6 år 6/2/3% 7 år til 14 år 9/3/4% 15 år til 24 år 11/3/5% 25 år til 50 år 41/27/29% 51 år og derover 33/66/51% Ikke angivet eller ukendt 8% I alt 100% Tabel 2 Salonens nærområde og demografi Vi gik en tur rundt i det kvarter salonen ligger i, for at danne os et helhedsbillede af dets omverden. Salonen ligger sammen med en håndfuld andre virksomheder, ved en stor parkeringsplads. Blandt andet ligger der en Netto, der trækker en del mennesker til. Der ligger en håndfuld andre saloner i Salon C s nærområde (under 1 km afstand), og en del flere i Svendborgs centrum (2 km). På Figur 3ses et kort over Svendborg fra Google Maps. De røde prikker og markører viser områdets frisører. Markør H viser Salon C s placering. Side af 57

14 Figur 3 Udover få virksomheder består området hovedsagligt af boliger; både boligblokke, rækkehuse og villaer. Befolkningen varierer meget i alder, og største delen har en årlig indkomst på eller derunder. Der bor en mindre gruppe med højere indkomst ud til sundet. Se Bilag 7 - Demografi for flere detaljer. Dette afsnit og tilhørende bilag er produceret ud fra kilden(geomatic, 2009). Personas Vi har i de foregående afsnit indsamlet data om målgruppen. Igennem disse afsnit har vi beskrevet de første fire trin ud af 10 i at danne personas (Engelby, 2011, s. 214). Det femte trin er så at beskrive vores personaer. Vi vil derfor beskrive 2 personaer, fra hver sin ende af målgruppen. Disse vil senere blive brugt til at analysere hvordan brugerne vil bruge produkterne. Palle Palle Dahl er 35 år og er lige blevet far for anden gang. Palle bor med hans kone og 2 børn i lejlighed i Svendborg øst. Til dagligt arbejder Palle som postbud og er derfor sent færdig på jobbet stort set hverdag. I hans fritid nyder Palle at tage ud og løbe hvor han går meget op i at måle hans rute og hastighed med hans Side af 57

15 smartphone. Når Palle ikke løber eller er på arbejde, nyder han at holde fri med hans familie, og bare være derhjemme og kunne være sig selv. Palle har en PC, tablet og smatphone der bliver brugt dagligt og har derfor en teknisk kunnen over middel. Marie Marie Knudsen på 55 bor i et parcelhus i Svendborg med hendes mand Erik på 61, og deres kat Tyksen. Erik arbejder i det lokale byggemarked og Marie er ansat i køkkenet i det lokale ældrecenter. I hendes fritid nyder Marie at pusle om køkkenhaven og stauderne. Der går dog nogle gange lidt tid imellem, men ukrudt kan jo også blomstre. 2 gange om ugen går de tur med vennerne i deres egen lille motionsklub; med mindre det regner eller der er en der har bagt kage, for så bliver det til et kortspil i stedet. Erik har en computer han bruger til lidt forskelligt: kostspil, , søgning på sejlskibe osv. Marie har tidligere syntes det var asocialt at sidde foran den, og kunne ikke helt se ideen med det, men nu da efterhånden alt papirarbejde skal ordnes via internettet tog hun for et halvt år siden initiativ til at deltage i et it-kursus. Nu synes hun det der internet er ret smart, men også lidt forvirrende. Der er f.eks. utroligt mange opskrifter, men hvis ikke man søger præcist nok kommer der så mange frem at det bliver uoverskueligt. Erik er flink til at hjælpe, og deres udeboende datter sender engang imellem Marie hjemmesideadresser med interessante emner. SWOT analyse For bedre at kunne udarbejde et slagkraftigt budskab, er det nødvendigt først at analysere på, hvad der rent faktisk er Salon C s styrker, potentialer og muligheder. Til det formål har vi lavet en SWOT-analyse(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) (Thorborg, 2005, s. 69), som er velegnet til at give et billede af virksomhedens øjeblikkelige situation. Med SWOT-analysen vil vi opnå kendskab til virksomhedens egne styrker og svagheder og kunne skabe et billede af udefrakommende muligheder og trusler. Side af 57

16 Strength Weaknesses Opportunities Threats - Frisørsalonen har et veluddannet personale - Kønsneutral indretning - Ligger ved siden af en dagligvarebutik så folk bliver mindet om at de snart skal klippes igen. - Salonen går meget op i at ikke alle deres hårprodukter ikke indeholder parabener, parfume, tilsætningsstoffer etc. - Tiltrækker ældre med folkepensionistrabat - Gode muligheder for parkering - Ligger mentalt langt væk fra centrum - Personalet har begrænsede evner inden for IT og dermed til dels også makedsføring - Den nærliggende salon Hairværk har skiftet ejer, og Salon C har derfor mulighed for at stjæle nogle kunder. - Salonen har tidligere deltaget i et marked på parkeringspladsen. Dette arrangement kunne gentages. - Finanskrise - Det sker at butikker rundt om salonen lukker, og får området til at se lidt dødt ud - Aggressiv markedsføring fra konkurrenten Salon Office - Konkurrencen på prisniveauet har sat priserne så lavt, at der er begrænsede muligheder for rabatter og lignende. Tabel 3 Salon C har en lang række styrker (se Tabel 3), som vi kan tage udgangspunkt i, når der skal formuleres salgsargumenter. De har primært deres styrke i at personalet er veluddannet. Samtlige ansatte har den lange frisør uddannelse på fire år, i stedet for den korte på et år. De ansatte og ejeren selv er ofte på kursus for, at være med den sidste nye mode indenfor hår-design. En anden styrke salonen har, er dens placering. Salonen er placeret ved et lille center, hvor der er andre butikker som automatisk sørger for at en masse mulige kunder kommer forbi salonen dagligt. Da der er tale om et lille center, er der derfor også masser af parkeringspladser. Selvom salonens placering kan ses som en styrke kan den også opfattes som en svaghed da salonen er placeret nogle kilometer fra centrum. Set fra salonens perspektiv er det nødvendigvis ikke et minus at der stadigvæk er finanskrise. Dette har bl.a. haft den påvirkning, at flere af salonens konkurrenter har måtte dreje nøglen om. Desværre har det også haft den effekt, at nogle af de arbejdsløse frisører har åbnet nye saloner i de gamles sted. Virksomhedens værdier Da målgruppen spænder så bredt aldersmæssigt, er det vigtigt for indehaveren Cindie at salonen er ret neutralt indrettet. Stilet og rent uden at blive kedeligt. Det skal være tydeligt at det er en all-around salon. De stræber efter en hyggelig og afslappet stemning hvor alle føler sig velkomne. Side af 57

17 Kundeoplevelsens faser For at finde ud af hvilket produkt der kan hjælpe salonen og dens kunder, vil vi få et overblik over de forskellige situationer kunderne oplever i forbindelse med deres frisøraftaler. Vi har bedt en række personer fra målgruppen, samt salonens indehaver forklare os hvordan det foregår, fra de får tanken om at de trænger til en klipning, til de betaler for servicen. Resten af dette afsnit er sammenfatningen af vores undersøgelse. Se vores arbejdspapirer i Bilag 8 - Kundeoplevelsens faser. Figur 4 viser de 6 faser kundernes oplevelse spænder over: Figur 4 1. Kunden får lyst til frisørbehandling. Måske bliver vedkommende inspireret af en bekendt, af reklamer eller ved at se lækkert hår i medierne, en ny årstid, en kommende højtid, en reklame i lokalavisen eller måske trænger håret bare. 2. Kunden undersøger evt. hvilken frisør vedkommende vil besøge og/eller hvordan der kan bestilles tid. Dette sker oftest via internettet eller telefon, men også via venner, ved at besøge salonen eller finde den i telefonbogen. 3. Tidsbestillingen sker oftest via telefon (se bilag kundemøde1), men også ofte via online booking og engang imellem ved personlig henvendelse i salonen. 4. Kunden påmindes om frisøraftalen. Bestiller de tid via telefon eller web, kan de få en påmindelse via sms eller . Møder kunden op i salonen, får vedkommende det også på en bon, og ellers har kunden måske skrevet det i kalenderen. 5. Den femte fase er selve aftalen med frisøren bestående af 5 underpunkter. a. Ventetiden til det bliver kundens tur kan fordrives med læsning i magasiner, spil eller socialisering via mobiltelefonen, en kop kaffe eller te, eller læse om frisørens produkter b. Selve behandlingen med tilhørende smalltalk c. Vejledning om hvordan frisuren/hårfarve/hovedbundsproblemerne vedligeholdes evt. med de rigtige produkter. Side af 57

18 d. Valg af frisørprodukter. Langt de fleste produkter bliver solgt i forbindelse med en service. Kun 7,8% af betalingerne det sidste år har været salg af hårprodukter uden medkøb af en service. Se Bilag 4 - Salonens statistik. e. Betaling (og evt. bestilling af næste aftale) 6. Hvis man er registreret kunde ved Salon C, har man mulighed for at modtage tilbud og påmindelser om, at det er lang tid siden man sidst har været ved frisøren. Dette sker via sms og . Herefter lukkes løkken muligvis, ved at kunden igen får lyst til et frisørbesøg. I fase 5a når kunderne venter i salonen, sidder de og slapper af og fordriver tiden. Man kunne udnytte denne ventetid til, at reklamere lidt for salonens sortiment af hårprodukter, som indehaveren gerne ville øge salget af. Dette kunne gøres på flere måder. Man kunne have en tablet liggende, med en webapp der præsentere produkterne eller en mappe med printede sider om produkterne, hvor siderne så kan udskiftes. For at beslutte hvilket produkt vi skal fortsætte med, har vi opsat fordele og ulemper ved begge i Tabel 4. Webapp Fordele Ser fancy ud Kan genbruge materiale fra hjemmeside Indehaver kan selv opdatere via et cmssystem Ulemper Nogle kundegrupper vil nok ikke samle tabletten op, da de ikke føler sig fortrolige med teknologien Ikke alle kunder vil føle navigationen intuitiv Trykt mappe Fordele Alle aldre kender interaktionsformen Ulemper Kræver farveprint for at opdatere Det er ikke sikkert indehaveren fuldstændig selv kan opdatere den Ser ikke så fancy ud Tabel 4 Der er mange fordele ved løsningen til tablet, men da nogle kundegrupper bliver udelukket da de ikke er fortrolige med teknologien, og ikke har tendens til på eget initiativ at eksperimentere med det føler vi, at produkt-mappen vil være en bedre løsning. Vi skal dog have for øje under designet, at vi skal gøre det så nemt som muligt for indehaveren at opdatere indholdet. Der er udskiftninger i produktsortimentet nogle gange pr halve år. Side af 57

19 Kravspecifikation Ud fra overblikket vi har fået i denne fase, har vi besluttet at udvide kravspecifikationen for projektets produkt til følgende: 1. Personalet skal selv kunne opdatere websitets indhold 2. Der skal laves et bookingsystem med samme visuelle udtryk som hovedsitet 3. Sitet skal give mulighed for at præsentere hendes produkter på en overskuelig men grafisk iøjnefaldende måde 4. Websitet skal fungere på pc samt smartphones og tablets Endvidere vil vi gerne lave følgende, hvis der bliver tid til det. 1. Bookingsystemet skal kunne tilbyde kunderne påmindelser, lige som det nuværende. 2. Systemet skal give salon C s personale mulighed for at sende reklame og tilbud til registrerede kunder, der har givet deres samtykke. 3. Der skal produceres en produktmappe hvor indholdet kan skiftes, og hvor indehaveren selv kan lave så meget af vedligeholdelsesarbejdet som muligt. Delkonklusion Vi har i analysefasen fundet ud af, at projektets vigtigste interessenter er Salon C s indehaver. Medarbejdere og kunderne. For at inkludere disse, vil vi løbende holde indehaver og medarbejdere opdateret på projektets fremskridt, og evt. spørge dem i tvivlsspørgsmål hvor deres mening er relevant. Kunderne vil vi løbende inddrage med brugertests. Salonens målgruppe består hovedsagligt af årige af begge køn, økonomisk placeret i middelklassen eller derunder. SWOT-analysen viste at en af salonens største styrker, er personalets grundige uddannelse hvilket er et vigtigt salgsargument til websitet. Foruden dette, vil salonens indehaver gerne at websitet er kønsneutralt og udstråler at alle er velkomne. Analysen af kundeoplevelsens farser viste, at der er mulighed for at oplyse kunderne om salonens sortiment af hårprodukter når de sidder og venter i salonen. Den bedste måde at gøre dette på, er med en produktmappe. Side af 57

20 Side af 57

21 Design I analysefasen fandt vi ud af, at Salon C har behov for en produktmappe der informerer om salonens hårprodukter, et website der repræsenterer salonen, et bookingsystem og herunder et system der kan sende påmindelser og tilbud til registrerede kunder. Vi vil i denne fase først finde et visuelt udtryk der skal bruges på disse produkter, og derefter designe de enkelte produkter. Design ændring Da vi første gang i dette projekt var nået frem til websitets visuelle design, valgte vi at kassere det og wireframes og begynde forfra. Dette afsnit forklarer hvad vi mener problemet var, og hvad vi lærte af det. Resten af rapporten fokusere udelukkende på det efterfølgende arbejde vi lavede. Det efterfølgende afsnit Visuel identitet er forblevet uændret fra vi brugte det til det gamle design, da det stadig er de samme værdier projektets produkter gerne skulle ende op med at udtrykke. Processen i denne fase af projektet, har ikke været så lineær som vi havde planlagt. Da vi var i gang med det grafiske design af websitet, kunne vi ikke få det til at falde på plads og fungere. Vi gennemgik vores daværende design for, at finde det grundlæggende problem og det gik op for os, at vi var gået forkert til opgaven. Vi var ikke gået nok i dybden da vi udviklede websitets wireframes (se Figur 5). Vi havde kun opsat den grundlæggende struktur, og havde ikke i ret høj grad taget højde for hvad sitet skulle indeholde eller udføre. Figur 5 Side af 57

22 Til det visuelle design havde vi mange ideer. Vi skitserede dem i hånden og afholdt en brugertest for, at finde brugernes og indehaverens favorit (se Figur 6). Ud over at finde favoritten fandt vi også ud af at mange af vores ideer var for vilde og/eller tunge visuelt. Designene der var udarbejdet efter, at de skulle være spændende og grafisk flotte var for komplekse i forhold til, at sidens vigtigste del egentligt skulle være indholdet og de funktioner den tilbyder. Figur 6 Til det nye design vil vi først fastlægge websitets indhold og hvilke funktioner det skal udføre. Herefter vil vi bygge wireframesene op på baggrund af det, og til sidst tilføje et simpelt visuelt design. Visuel identitet Den visuelle identitet tager udgangspunkt i de værdier virksomheden gerne vil udtrykke. Vi har reduceret analysefasens afsnit herom ned til følgende stikord: Neutralt Stylet Rent Ikke kedeligt All around plads til alle Hyggeligt Afslappet Velkommen Moodboard Ud fra disse værdier har vi søgt rundt på især Google.dk og Colourbox.dk og fundet billeder vi synes afspejler disse værdier i form af stemninger, farver, former osv. I gruppen diskuterede vi hvert billede, og vores tanker om dem. Nogle blev sorteret fra, og ud fra resten producerede vi dette moodboard (se Figur 7). Side af 57

23 Figur 7 (se moodboard i fuld størrelse i Bilag 9 - Moodboard) Ud fra dette moodboard, og processen med at lave den er vi nået frem til nogle elementer det visuelle design skal bygges ud fra. Produkterne skal have en lys baggrundsfarve (hvid, creme eller lys beige f.eks.) for at gøre siden imødekommende, rolig og neutral. Ligeledes vil vi bruge et grafisk element med organiske bløde kurver til at skabe noget dynamik i udtrykket. Noget i stil med strukturen i krøllet hår, eller bladranker. I dette element skal der indgå nogle få klare farver og/eller jordfarver for at lave lidt kontrast til baggrunden og gøre det en lille smule livligt og frisk. Websitets struktur Et af websitets undersites bliver et administrationsværktøj, hvor de ansatte kan få vist og administrere aftaler og andre oplysninger. Designet af dette site har vi valgt, at beskrive sammen med designet af bookingsystemet i et senere afsnit da udviklingen af administrationssitet, og bookingsystemets bagvedliggende datastruktur hænger tæt sammen. Websitets funktion Websitets struktur bør bygge på hvilke funktioner websitet skal varetage. I dette afsnit vil vi liste dem i prioriteret rækkefølge. 1. Websitet skal give mulighed for at booke en tid. Online booking skal fremhæves, da dette sparer de ansatte tid men der skal også være et telefonnummer for ikke, at undlade de kunder der ikke ønsker at bestille online. Side af 57

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December Januar 2015

1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December Januar 2015 1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December 2014 - Januar 2015 Redesign af online portfolio www.cbruhn.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Formål 3 Planlægning 4 Designvalg 5 Moodboard 6 Informationsarkitektur

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen.

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen. Introduktion til webdesign Jeg har igennem webdesign projektet arbejdet med en masse forskellige processer, i alt 6 processer. Disse er skab moodboard fra en side, informationsdesign, navigationsdesign,

Læs mere

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER OPGAVEBESKRIVELSE (Fiktiv) Jeg har valgt at lave en ny visuel identitet for Tv-programmet KURS MOD FJERNE KYSTER. I programmet følger du Mikkel Beha s og resten hans familie,

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG Før du går i gang Inden I går i gang, skal du vide følgende: Spillet kan kun spilles på tablets og computere både stationære og bærbare. Spillet virker IKKE

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Oplæring til tidsbestilling

Oplæring til tidsbestilling Oplæring til tidsbestilling Man har forskellige muligheder for at bestille en tid til sin golfrunde på denne side vil jeg forsøge at beskrive disse muligheder. Dette skal bruges som en vejledning I kan

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Hjemmeside til Team Brügger DITTE MADSEN - SVENDEPRØVE - 2015 KUNDEPROFIL Team Brügger er en frisørsalon i Aars. Indehaveren Gitte Brügger startede salonen op sammen med

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave.

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave. Portfolioudvikling Planlægning Da jeg startede på projektet lavede jeg en tidsplan, til at starte med gav jeg de forskellige opgaver lidt ekstra tid eftersom jeg synes man altid formår at bruge lidt mere

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Mini guide til Mobilize Me

Mini guide til Mobilize Me Mini guide til Mobilize Me Maj 2017 Login: Åben Mobilize Me på din telefon, tablet eller computer og indtast det brugernavn og den adgangskode, som du har modtaget fra Mobilize Me. Hvis du ønsker at bruge

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

GRAFISK DESIGN GRÅ ROSA VIOLET. BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf.

GRAFISK DESIGN GRÅ ROSA VIOLET. BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf. GRAFISK DESIGN BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf. KRAV TIL UDTRYKKET Moderne Enkelt Minimalistisk Responsivt Brugervenligt

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

1 Guides til forældrene

1 Guides til forældrene 1 Guides til forældrene 1.1 Vejledninger til forældrene Det er institutionens ansvar at få formidlet til forældrene, hvordan de skal anvende DayCare. 1.1.1 DayCare flyer Flyer en, som er vist nedenfor,

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Michella+Serritzlew+Jacobsen+

Michella+Serritzlew+Jacobsen+ Designmanual+ Afsluttende+projekt+1.+Semester++ Michella+Serritzlew+Jacobsen+ CopenhagenBusinessAcademy 1.Semester MichellaSerritzlewJacobsen MULB Indholdsfortegnelse PBS...3 WBS...3 Brainstorm...4 Wireframes...5

Læs mere

Elev-manual til Køreklar e-læring

Elev-manual til Køreklar e-læring Version 2.0 September 2016 Elev-manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015

CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015 Crowdfunding Modul 3 CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015 Josephine Lorentzen Camilla Norqvist Hansen Shiya Yang Michella Serritzlew Jacobsen Kamilla Melnyczok

Læs mere

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.11 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-08- 2015 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Få din hjemmeside på internettet

Få din hjemmeside på internettet DEL DIN FÆRDIGE HJEMMESIDE MED HELE VERDEN: Afsnit 03 Dette nummer: Få din hjemmeside gjort færdig og læg den på nettet. Få din hjemmeside på internettet Når du er tilfreds med din hjemmeside, skal den

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen Merkur. Baggrundsbillede skal være static så resten af siden skal man scrolle ned for at se.

Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen Merkur. Baggrundsbillede skal være static så resten af siden skal man scrolle ned for at se. Solsystemet lavet af Jesper Kjær Webintegrator i Kastrup Tekniske Skole Grundforløbsprøve 2014 Opgave: Vores solsystem Onsdag 23 april til onsdag 7 maj Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen.

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Vejledning i www.tempobooking.dk s butiksadministration. Efter butiks LOGIN vises dagsoversigten: Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Butiksadministrationen

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning til vedligehold af

Vejledning til vedligehold af Vejledning til vedligehold af www.ajsport.dk Udarbejdet af Helle M. Klausen Indhold Sådan logger du på... 2 Sådan logger du af... 2 Hvad er ikke tilladt under vedligehold af www.ajsport.dk?... 2 Kan www.ajsport.dk

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot til hjemmesiden. Mine indledende tanker bag hjemmesiden

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7 ECdox som favorit Indledning 1 Internet Explorer 2 Chrome 4 Safari 5 Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7 ECdox på mobile enheder 7 Indledning Dette dokument beskriver hvordan man opretter og arbejder

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

KVIKDRAW TEGNEPROGRAM

KVIKDRAW TEGNEPROGRAM Kvikdraw KVIKDRAW TEGNEPROGRAM Kvikdraw er et salgsværktøj, som gør det muligt at præsentere tilbud på vores garderobeløsninger, med tegning og vejledende udsalgspriser, inden for få minutter. Programmet

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

GRA DESIGN. HEARTS & MINDS

GRA DESIGN. HEARTS & MINDS GRA b DESIGN. HEARTS & MINDS HVAD, HVORFOR OG HVORDAN? HVAD GÅR OPGAVEN UD PÅ? Opgaven gik ud på at, udfra udleveret trykt materiale skulle lave et fuldt og responsivt hjemmeside design. Sitet er lavet

Læs mere

COPENHAGEN. Opgaven. Kunden. Målgruppe. Layout 1. GRAFISK DESIGN // METTE-MARIE RANDSKOV

COPENHAGEN. Opgaven. Kunden. Målgruppe. Layout 1. GRAFISK DESIGN // METTE-MARIE RANDSKOV COPENHAGEN Opgaven Kunden The Organic Bakery er en voksende bagerkæde i Storkøbenhavn med hovedsæde på Østerbro. Bageriet beskæftiger sig med økologisk bagværk, herunder brød og kager. Det, de er mest

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på computer via waoo.tv Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Betjeningsguide... 8 TV-guide... 10 Bio...

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Opgaven. Brugervenlighed. Designparametre. Følgende krav var : Research. Målgruppe. Konklusion. sitet ikke bliver for mørkt.

Opgaven. Brugervenlighed. Designparametre. Følgende krav var : Research. Målgruppe. Konklusion. sitet ikke bliver for mørkt. Opgaven Opgaven var fiktiv og bestod i at redesigne og kode hjemmesiden Copenhagen Street Food samt at redesigne logo. Kunden ville gerne have et bedre flow på hjemmesiden og tiltrække flere besøgende

Læs mere

Forside 1: Bagside og bogryg:

Forside 1: Bagside og bogryg: Bagside og bogryg: Bagsiden og bogryggen er lavet i de samme farver som forsiden for at opnå et gennemgående og sammendhængende look. Stregen som skal forestille jernbanen er også fortsat på både bogryggen

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere