AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis"

Transkript

1 KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta fagt som n dl af din akadmiuddannls

2 Tilmld dig allrd i dag - og snst 30 august! Organisation og arbjdspsykologi LINJE: Ldls Forløbt bstår af to hl og ni halv kursusdag fra kl / (+ ksamn). Først kursusdag r frdag dn 7. sptmbr, hvorftr dr r undrvisning frm til ksamn i ug 51 (dog ikk undrvisning i ug 39, 40, ) sptmbr ( ) sptmbr ( ) 21. sptmbr ( ) oktobr ( ) oktobr ( ) novmbr ( ) 14. dcmbr ( ) Eksamn ug 51 Ønskr du at tag profssionl dl i løsningn af organisatorisk problmstillingr og forandringsprocssr - og samtidig udvikl din forståls for arbjdspsykologins procssr? Få papir på din vidn md n komptncgivnd ksamn og ftruddannls i fagt Organisation og arbjdspsykologi. Hlhdsforståls Ud fra n hlhdsforståls af organisationn og dns strukturr, kulturr og procssr r kursts formål at giv dig mtodr til prsonlig udvikling og til udvikling af samspillt i gruppr. Samtidig lærr du at analysr samspillt md virksomhdns struktur, procssr og kultur - og får indsigt i ldlss- og motivationstorir i forbindls md problmløsningr. Organisationsstruktur Styringsprocssr Virksomhdskultur og -tik Individ og gruppr Ldls, stratgi og udvikling Arbjdspsykologi + motivation Lærings- og udviklingsprocssr Konflikthåndtring Kommunikation Modult r udviklt til profiln Ldls - mn kan også indgå i andr profilr. Tilmld dig allrd i dag - og snst 30. august! Ldls i praksis LINJE: Ldls Forløbt bstår af 12 ftrmiddags-sancr fra kl Først sanc r torsdag dn 20. sptmbr, hvorftr dr r undrvisning frm til ksamn i ug 2, 2013 (dog ikk undrvisning i ug 42) sptmbr oktobr novmbr dcmbr Eksamn ug 2, 2013 Vil du styrk din dltagls og indflydls i udviklingsprocssr? Ldls i praksis introducrr dig til ldlssformr og ldlssværktøjr, hvormd du opnår grundlæggnd komptnc i håndtring af ldlssmæssig situationr. Du får papir på din vidn md n statsanrkndt komptncgivnd ksamn og ftruddannls. Praktisk og stratgisk ldls Md Ldls i praksis får du n god basisvidn om praktisk og stratgisk ldls - og du får indblik i d psykologisk aspktr af ldrskab. Løbnd får du værktøjr til at find dn ldlssstil, dr passr dig og forskllig typr mdarbjdr. Fagt sættr fart i din faglig og prsonlig ldrudvikling og givr dig rdskabrn til at styrk din prsonlig ldrstil. Ldlsstori Prsonlig ldlssstil Lærings- og udviklingsprocssr Konflikthåndtring Kommunikation Modult r udviklt til profiln Ldls - mn kan også indgå i andr profilr.

3 dig ld ag Tilm d i d t r s all g sn ust! - o. aug 0 3 dn Erhvrvsøkonomi LINJE: Økonomi- og rssourcstyring Forløbt bstår af ott hl kursusdag fra kl (+ ksamn). Først kursusdag r onsdag dn 19. sptmbr, hvorftr dr r undrvisning hvr onsdag frm til dn 14. novmbr (dog ikk undrvisning i ug 42) sptmbr oktobr novmbr + skriftlig ksamn i ug 2, 2013 Fagt Erhvrvsøkonomi givr dig n hlhdsopfattls af virksomhdrs økonomi og d mang paramtr, dr spillr ind på god, økonomisk planlægning. God økonomi r grundlagt for n sund forrtning. Skal du giv ffktiv økonomisk rådgivning, har du brug for at knd til all virksomhdns økonomisk procssr, og hvordan d spillr sammn. Erhvrvsøkonimisk ovrblik Erhvrvsøkonomi r for dig, dr vil hav t rhvrvsøkonomisk ovrblik, og dn faglig udvikling, dr gør dig i stand til at løft ny opgavr på økonomiområdt. Princippr for valg mllm forskllig invstringsforslag Eftrspørgsls-, konkurrnc og omkostningsforhold Værdikædr Mtodr til økonomisk optimring Rsultat-, likviditts- og balanc Budgttr Cost/bnfit analysr på praktisk problmstillingr. r dannls u i m d Aka d på dlti skr, som øn nnls - for dig d udda b n å g r d dit jo n vid nd m b lø sid

4 Tilmld dig allrd i dag - og snst dn 30. august! Coaching i organisationr LINJE: Ldls Forløbt bstår af ott hl kursusdag fra kl (+ ksamn). Først kursusdag r tirsdag dn 18. sptmbr, hvorftr dr r undrvisning hvr tirsdag frm til ksamn i ug 47 (dog ikk undrvisning i ug 42) sptmbr oktobr novmbr Eksamn ug 47 Fagt Coaching i organisationr klædr dig på til at bidrag til komptncudvikling og øgt læring i organisationn. Læring og udvikling i top Tidrn, hvor n mdarbjdr blot fik diktrt, hvordan han skull pass sit arbjd, r forbi. I dag r dr størr fokus på, hvordan dn bdst læring sikrs - og hvordan organisationns komptncudvikling r mst ffktiv. Coaching i organisationr sikrr god læring og udvikling md sprogt som rdskab. Du får forståls for organisatorisk coaching og for, hvad dr skabr læring i n organisation og for t individ. Du trænr lytt- og spørgtknikkr i dn coachnd samtal og får indsigt i, hvordan du skabr n tillidsfuld rlation til dn du coachr. Drudovr får du praktisk træning i virksomhdscoaching. Organisationsforståls Komptncudvikling og læring Ldlsskomptnc Coaching mtod og tænkning Modult r udviklt til profiln Ldls - mn kan også indgå i andr profilr. Tilmld dig allrd i dag - og snst dn 30. august! Projktstyring LINJE: Kommunikation og formidling Forløbt bstår af ott hl kursusdag fra kl (+ ksamn). Først kursusdag r tirsdag dn 18. sptmbr, hvorftr dr r undrvisning hvr tirsdag frm til ksamn i ug 47 (dog ikk undrvisning i ug 42) sptmbr oktobr novmbr Eksamn ug 47 Fagt Projktstyring rustr dig til at arbjd profssionlt og sikkrt md all fasr af t projkt, så du kan styr procssn sikkrt i havn fra først færd. Ovrblik, analys og valuring Akadmifagt Projktstyring givr dig forståls for t projkts samspil md n organisation, og du lærr at analysr projktorganisatorisk grundlmntr og sammnhæng. Du får også ovrblik ovr forskllig projkttypr og strukturr. Md ftruddannls i projktldls blivr du rustt til at tablr projktr og analysr projktmandatt. Du får rdskabrn til at tidsstimr, rapportr, opfølg, kvalittssikr og vurdr økonomin. Dsudn blivr du klædt på til at risikovurdr og valur og får ikk mindst n indføring i grundlæggnd ldlssmæssig rdskabr til projktldls. Projkttablringn og -mandat Projktorganisation Rapportring, opfølgning og kvalittssikring Projktldls

5 FÆLLES FOR FAGENE Du kan dltag i dt nklt fag som t slvstændigt uddannlssforløb, llr du kan vælg at tag fagt som n dl af din Akadmiuddannls md profil Ldls/ Økonomi- og rssourcstyring/ Kommunikation og formidling. All kursrn afholds i Frdrikshavn. Optagls Adgangskravt til Akadmiuddannlsn r n adgangsgivnd uddannls samt rhvrvsrfaring af mindst 2 års varighd. En adgangsgivnd uddannls kan vær: 1. En rlvant rhvrvsuddannls 2. En rlvant grunduddannls for voksn (GVU) 3. En gymnasial uddannls 4. Andn rlvant uddannls på mindst samm nivau som 1-3 Tilmlding Du tilmldr dig vd at udfyld tilmldingsblankttn. Husk at markr hvilkt fagmodul, du tilmldr dig. Spørgsmål ang. tilmlding kan rtts til kursusskrtær Chantt Wstrgaard på tlfon: llr -mail: Økonomi Hvrt fag kostr kr. 4800,-. Prisn r inkl. undrvisningsmatrial (dog kskl. grundbog). Forpljning Du har gratis adgang til kaff, th og kakao hl dagn. Drudovr har du mulighd for at handl i vors kantin. Vil du vid mr? Du r mgt vlkommn til at kontakt udviklingschf Poul-Erik Skovsgaard på tlfon: / Læs mr om vors udbud på Et samarbjd mllm Kursuscntrt - Frdrikshavn Handlsskol Kirkgad 9 - Postboks Frdrikshavn Tlfon Fax

6 TILMELDING TIL AKADEMIFAG -2. halvår 2012 Sæt kryds vd dt llr d fag, du ønskr at tilmld dig Organisation og arb.psyk Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching i organisationr Projktstyring i praksis VI SKAL HAVE DIN TILMELDING SENEST DEN 30. AUGUST 2012 Navn: Stilling: CPR-nr: Adrss: Postnr. og by: Tlfon: Uddannlssmæssig baggrund Eksamnsår Praksis- / rhvrsrfaring Antal år Virksomhd: CVR-nr og EAN nr.: Adrss: Postnr. og by: Tlfon: Dato: Undrskrift: Snd din tilmlding i n kuvrt til: Kursuscntrt - Frdrikshavn Handlsskol Att.: Chantt Wstrgaard Kirkgad 9 - boks Frdrikshavn Ellr scan dn ind og snd dn pr. -mail til: Vi kontaktr dig md nærmr information, når vi har modtagt din tilmlding.

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

LEDELSE, IT OG KOMMUNIKATION VIDEN 2.0. - Efterår 2011

LEDELSE, IT OG KOMMUNIKATION VIDEN 2.0. - Efterår 2011 >> LEDELSE, IT OG KOMMUNIKATION VIDEN 2.0 - Efterår 2011 1 Viden 2.0 - kompetencer og vækstpotentiale Efteråret 2011 tilbyder vi en række special-designede kurser inden for kommunikation, ledelse og IT.

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os. Efter - og videre uddannelse arbejdsglæde kommunikation karriere værktøjer kompetencer Viden Udvikling 1. halvår 2015 ledelse LÆRING strategi IT Velkommen til Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Nu spiller Sannes team samme melodi

Nu spiller Sannes team samme melodi Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål.

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

5 veje til et godt liv

5 veje til et godt liv 5 veje til et godt liv Styrk dit netværk... Lær noget nyt... Lev dit liv aktivt... Vær til stede i nuet... Giv af dig selv... 5 VEJE TIL ET GODT LIV Styr yrk dit netv tvær ærk Lær noge get nyt Lev dit

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

Diplomuddannelse i rådgivningslære. Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004

Diplomuddannelse i rådgivningslære. Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004 Diplomuddannelse i rådgivningslære Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004 Diplomuddannelse i rådgivningslære Baggrund Spark døren op til rådgivningsrummet og bliv bevidst og

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere