Inspirationskatalog. Introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationskatalog. Introduktion"

Transkript

1 Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring, et samarbejde mellem en offentlig eller privat virksomhed, undervisere og studerende og fokusere på at løse en konkret udfordring i praksis. Inddragelsen af disse tre parametre skal være med til at sikre, praksisnærhed og relevans, styrke de studerendes kompetencer i at tænke nyt og bidrage til videnscirkulation og udvikling i uddannelserne. Indholdet i dette katalog er inspiration til, hvilke elementer en samarbejdskonkrakt kan have og hvordan du kan inddrage studerende og undervisere i dit innovationsprojekt. Hjælp på Intrapol Hjælp til projektstyring: På intrapol finder du værktøjer og huskelister til alle faser af dit projekt. Fx finder du hjælp til ProjectFlow, interessentanalyse, datahåndtering, værktøjer og meget mere. Hjælp til innovation: På intrapol finder du ligeledes hjælp til innovation. Her finder du alt fra definitioner på innovation, værktøjer og en liste over Metropols innovations konsulenter.

2 Hvorfor lave en samarbejdskontrakt? - det kan du tænke over En samarbejdskontrakt kan betragtes som en gensidig forventningsafstemning. Forventningsafstemningen kan fx indeholde punkter om deltagelse i testarbejde, mulighed for at indsamle data via fx observationer eller interviews, hvor og hvornår disse skal finde sted. Samarbejdskontrakten er en måde, at komme eventuelle problemstillinger i forkøbet, undgå konflikter og sikre sig at der er enighed mellem parterne, i forhold til projektets formål, metoder og ressourcer. Ud over forventningsafstemningen kan en samarbejdskontrakt med fordel indeholde, hvilke ressourcer parterne byder ind med. Fx timer, penge eller brug af teknologi. Samarbejdskontrakten kan ses som en mulighed for, at få talt med den eksterne partner om tidligere erfaringer og faldgrupper.

3 Projektstyring og koordinering Hvem er i projektgruppen og hvor tit mødes de? Hvilke krav er der til løbende ændringer eller justeringer i forhold til projektet og dets aktiviteter? Økonomi Hvordan er finansieringen af projektet? Hvordan bliver pengene brugt? Er det timer, transport forplejning eller andet? Hvem afholder hvilke udgifter? Projektets leverancer Hvad forventes det at projektet leverer når projektet er i gang og når det er afsluttet? Rapport, løsninger, forundersøgelser, dokumentation, støtte igennem projektet mv. Skal du fx teste eller afprøve noget, er det en god idé at få skrevet det ind i aftalen. Vidensindsamling og fortrolighed Hvem tilhører datamaterialet? Hvem må bruge det? Hvem har tavshedspligt? Fortrolighedserklæring - Hvilke hensyn skal der tages ved eventuel anonymitet? Projektets løbetid I hvilken periode udføres projektet? Hvornår skal det være afsluttet? Anvendelse af tid Det er en god idé at lave en oversigt over tidsestimeringen. Fx fordelt på aktiviteter og projektets forskellige faser. Arbejds- og ansvarsfordeling Hvem laver hvad og eventuelt hvem der afholder udgifter til hvilke ting. Hvis der er krav til at partner deltager, er det en fordel at skrive hvem de deltager med, hvor tit og hvor meget. fx adgang til interview personer, observationer og lign. Gerne i hvilken periode. Så du sikre dig at din partner, har taget dette med i betragtning. Har du brug for mere inspiration? Fx i forhold til projekter der lægger sig tæt op af forskningsprojekter, kan du finde mere på Aarhus universitets hjemmeside.

4 Inddragelse af studerende Der er to svære ting ved at inddrage studerende: Rekruttering af studerende at få de studerende til at melde sig til et projekt er en udfordring. Projekterne konkurrerer med de studerendes egne dagsordner. Beskæftigelse af de studerende på en relevant måde i projektet Hvad kan man sætte de studerende til? Hvad skal de studerende lave i forbindelse med projektet. Det driver de studerende mulighed for merit, diplom eller skriftlig udtalelse til cv et, at se produktet eller resultaterne blive brugt. Det skal være meningsgivende at deltage, man skal have noget ud af det. Når du skal inddrage studerende i et projekt, skal du tænke dem ind meget tidligt i processen. Tænk over hvilke ressourcer du har til rådighed, som kan give dig adgang til de studerende. Fx kunne dit projekt være relevant for nogle i dit netværk? Har du kendskab til moduler eller fag, hvor dit emne kunne være case? Spiller uddannelseslederne en rolle, hvad kan de hjælpe dig med? Der kan være fordele ved at inddrage studerende der er nye på deres uddannelse. De er fordomsfri og tænker professionen på en anden måde. Der kan ligeledes være fordele i at inddrage studerende, der er langt i deres uddannelsesforløb. De har et grundigere kendskab til professionens faglighed og problemstillinger. Det er okay at stille krav til kvaliteten af arbejdet. Vær ærlig om dine forventninger til arbejdsindsatsen og kravene til kvaliteten af resultaterne.

5 Når du knytter studerende til projektgruppen Du kan inddrage studerende ved at håndplukke dem. Fx hvis du har kendskab til nogle som du mener, kan løfte opgaven. De studerende kan være en integreret del af projektgruppen med egne faglige relevante opgaver, eller de kan være knyttet til medlemmerne i projektgruppen i en mentor/ mentee-relation. Der er tale om få studerende der følger projektet, bidrager ved workshops, feltarbejde og databehandling. Husk at forventningsafstemme. - Hvordan? Rekruttering af studerende Du kan give de studerende mulighed for selv at henvende sig, om deltagelse i dit projekt. Det kræver at du får gjort opmærksom på og markedsført muligheden for at deltage i projektet. Du kan fx give oplæg og præsentere dit projekt som en case, på relevante fag og nævne muligheden for at deltage i projektet. Du kan bruge dit netværk, til at gøre opmærksom på muligheden eller du kan spørge uddannelseslederne om de vil hjælpe med at formidle muligheden. Det er muligt at inddrage studerende fra forskellige uddannelser. Hvis du ønsker at flere uddannelser skal kunne deltage, kan du henvende dig til uddannelseslederne og høre om projektet kan have interesse for deres studerende.

6 Inddragelse af studerende - Hvordan? Inddragelse via bachelorprojekter Du kan inddrage studerende ved at lade dem skrive bachelorprojekt, enten som et led i projektet fx dataindsamling eller over et tema i projektet. På denne måde kan bachelorprojektet ses som en integreret eller supplerende del af dit projekt. Vær opmærksom på at nogle af de problemstillinger der er ved bachelorprojekterne. De studerende har begrænset tid til at skrive deres bachelorprojekt. Der kan opstå forsinkelser fx i forhold til datarettigheder og fortrolighed. Bachelor projektet skal leve op til rammerne beskrevet i de studerendes studieordninger. Du kan med fordel tale med tage kontakt til bachelorvejlederen, hvis du har brug for afklaring, koordinering eller andet. Moduler du kan drage nytte af Brug dit projekt som case så kan hele hold til at arbejde med din problemstilling. Holdet kan arbejde med hele eller dele af problemstillingen. Valgfagsmoduler er oplagte henvende sig til. Fx modul 13 og det tværfaglige modul 5. Metodemoduler der beskæftiger sig med videnskabelige metoder og videnskabsteori, kan du bruge i forbindelse med din dataindsamling. Innovationsmoduler der sætter fokus på at udvikle og få nye idéer. Hvis du ser særlige fordele i studerende fra bestemte uddannelser og ønsker at inddrage dem, kan du se hvilke moduler de har på hjemmesiden, kontakte uddannelseslederen eller en underviser. Det kunne være studerende der har jura, didaktik eller anatomi og fysiologi.

7 Inddragelse via særmodul. Du kan oprette tema- eller særmoduler for at inddrage studerende i dit projekt fx omkring innovation. Modullet giver mulighed for at de studerende kan beskæftige sig med din problemstilling, uden at skulle tage stilling til studieordninger. Forløbet kan fx sammensættes af workshops, undervisning i metoder, solution camp, virksomhedsbesøg og feltarbejde. Særmoduler kører sideløbende med de studerendes egen undervisning og giver ikke i sig selv ECTS point. I stedet kan der udstedes diplomer, du kan tydeliggøre meningen i det arbejde som de studerende lægger i projektet og fx lade de studerende fremlægge for den eksterne partner. Du kan også undersøge mulighederne for merit ( bør selvfølgelig kun gives hvis de studerende gennemfører forløbet). Husk at planlægge særmoduler tidligt i dit projekt, da de også kræver at du rekrutterer studerende. Workshops og camps Du kan med fordel invitere studerende til at deltage i workshops og innovation camps på lige fod med andre deltagere. Du kan håndplukke de studerende eller bruge hele hold. De korte processer er overskuelige, men fungere bedst sammen med andre tiltag eller undervisning, fordi det øger meningen for den frivillige deltagelse.

8 Inddragelse af undervisere - Hvordan? Projekter der inddrager undervisere har mulighed for at trække på en stor vidensressource og faglighed. Undervisere med forskellige fagligheder kan komme med forskellige input. Projekterne giver underviserne mulighed for at komme ud i praksis, undersøge den og udarbejde cases til brug i undervisningen. Det bidrager til den fælles læring og styrker de enkelte deltageres netværk i og udenfor Metropol. Mange undervisere deltager i projekter sideløbende med deres egen undervisning og det er tit et spørgsmål om ressourcer og timer der er afgørende for hvorvidt en underviser kan deltage. Det betyder at du skal være god til at planlægge. Fx ved at være ude i god tid og have talt med uddannelseslederen.

9 Periodevis Inddragelse Dine kolleger kan inddrages periodevis. Fx en kollega 60 timer i starten af projektet, en anden 40 timer i en anden del af projektet, en tredje 37 timer i projektet osv. Du kan bruge kolleger fra dit eget institut/uddannelse eller du kan få andre kompetencer ind fra andre institutter/uddannelser på Metropol. Det er også muligt på tværs af fakulteter. Undervisere I projekt- eller arbejdsgrupper Du kan inddrage dine kolleger ved at invitere dem ind i projektgruppen. På den måde bliver de en integreret del af projektet, og du har nogle at spare med undervejs. Rummer din problemstilling flere vinkler kan du organisere dine kolleger i arbejdsgrupper. De kunne fx være sammensat af medarbejdere fra din samarbejdspartner og dine kolleger (eventuelt studerende) Hvis dit projekt har et tværfagligt fokus, kan du søge at få kolleger fra andre uddannelser ind i projekt- eller arbejdsgruppen. Inddragelse via følgeforskningsprojekt Du kan inddrage dine kolleger via større eller mindre følgeforskningsprojekter. Dine kolleger kigger på din problemstilling med en anden vinkel og skriver en case ud fra det. Casen kan derefter bruges i undervisningen. Fx kigger du selv på en problemstilling med et pædagogisk vinkel, kan det være at du har en kollega der kan kigge på det med en juridisk, administrativ, muskulær eller sundhedsfremmende vinkel.

10 Tak til... Tak til projektlederne for de praksisnære innovations projekter, Ann Rasmussen (projektet om offentlige private alliancer OPALL) og Helle Johnsen (min e-graviditet) Strategisk kompetenceenhed Kataloget er udarbejdet på baggrund af praksisnærer innovationsprojekter udarbejdet på Professionshøjskolen Metropol i perioden 1. juli 2013 til 1. oktober Kataloget er udarbejdet af: Kristel Rytter Westerberg

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere