Som total- og hovedentreprenør realiserer vi individuelle og nøglefærdige erhvervs- og industribyggerier.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som total- og hovedentreprenør realiserer vi individuelle og nøglefærdige erhvervs- og industribyggerier."

Transkript

1 Troværdighed og ekspertise - I totalentreprise!

2 Domicil Bilhuse og Showrooms Lager og Spedition Produktionsfaciliteter Detailbutikker Sportsfaciliteter Undervisning John Ross Gråkjær Stifter af firmaet og bestyrelsesformand Igennem mere end 40 år har vi haft succes med at anvende al vores viden og kreativitet til at skabe individuelle og skræddersyede byggeprojekter. Med fremsynethed, konstant videreudvikling samt gode idéer vil vi også i fremtiden konsekvent basere vores tankegang og handlinger på at varetage vores ansvar og gøre vores bygherrer 100 % tilfredse, hvad angår service og ydelser. Med kerneværdier som kvalitet, bæredygtighed, overholdelse af tidsfrister og priser, vil GRÅKJÆR også i fremtiden samarbejde med kunder om at realisere fremtidssikrede byggerier! 2 3

3 GRÅKJÆR A/S NORDEUROPAS FØRENDE UDBYDER AF NØGLEFÆRDIGE TOTALENTREPRISER. GRÅKJÆR A/S er opdelt i 5 virksomhedsområder: GRÅKJÆR Industribyg, Skandinavien GRÅKJÆR Staldbyg, Skandinavien GRAAKJAER Export - Østeuropa GRAAKJAER Industriebau i Tyskland GRAAKJAER Agrarbau i Tyskland Vores virksomhed har sine rødder i Danmark, hvor stifteren af firmaet og navngiveren John Gråkjær i 1973 som en tyveårig tømrermester gennemførte sit første nøglefærdige landbrugsbyggeri. Dermed lagde han grundstenen til det GRÅKJÆR A/S, der i dag opererer i store dele af Europa. Som total- og hovedentreprenør realiserer vi individuelle og nøglefærdige erhvervs- og industribyggerier. Vi tilbyder mange forskellige former for ydelser, der primært ligger inden for komplet projektstyring. Vi begynder med den første rådgivning i salgsfasen, herefter planlægger vi byggeforløbet, laver pris og kalkulation, koordinerer myndighedsbehandlingen, varetager byggeledelsen og for til sidst at aflevere et godt gennemført byggeri til kunden. En åben og kommunikativ væremåde er en meget vigtig del af virksomhedskulturen. Fokus ligger på økonomiske og helhedsorienterede byggeløsninger i et konstruktivt samarbejde mellem bygherre og Gråkjærs medarbejdere. 4 5

4 OVERBEVISNING SIKKERHED I PROJEKTET At skabe tillid, - kende sine forpligtelser og være ordholdende, - er grundlæggende værdier i vores virksomhed. Ved intensiv kommunikation og en effektiv projektstyring skabes de bedste rammebetingelser for bæredygtigt byggeri. At lytte er vores vigtigste opgave! Du som bygherre samt dine ansatte skal hver dag mærke, at der inden for alle områder af byggeriet er tænkt nøje over detaljerne. Et ord er et ord! kan forvente at byggeprojektet færdiggøres til fast aftalt pris, med en overbevisende kvalitet og på det aftalte tidspunkt for overdragelsen. MOTIVATION = GODE IDÉER Vi tør omsætte nye idéer til virkelighed. Som en toneangivende virksomhed lægger GRÅKJÆR stor vægt på engagerede og motiverede medarbejdere, det er vores fundament. For en innovativ og motiverende arbejdsatmosfære, er moderne og veludstyrede arbejdspladser ligeså vigtige, som et åbent og kommunikativt miljø. Nye idéer fremmes og beslutningsvejene holdes korte. Din garanti for et godt og vellykket projektforløb! BYGGERI FOR FREMTIDEN Vi videreudvikler hele tiden vores standarder, således at der opnås et optimalt byggeforløb. Vores fagligt dygtige projektledere bygger med anvendelse af den nyeste teknologi, kombineret med deres indgående kendskab til ressourcebesparende byggemetoder og skaber derved fremtidssikrede byggerier. Erfaring og innovativ tankegang er vores grundlag og din sikkerhed. Møbelbutik med m² udstillingsareal over tre etager, m² højlager, m² administrationslokaler og m² grund med belægningssten. Actona Company A/S, Smedegårdvej 6 DK 7500 Holstebro m²

5 GRÅKJÆR udvider stadig sine byggeaktiviteter i de skandinaviske lande. I Sverige opnås flere ordrer på større landbrugsbyggerier og der ingås aftaler om projektopgaver inden for industribyggerier i Skåne. I erkendelse af at industribyggerier og landbrugsbyggerier skal håndteres forskelligt, opdeler Gråkjær sine aktiviteter i både Tyskland, Norge og Sverige til én landbrugsafdeling og én Industriafdeling. Virksomheden Gråkjær har siden stiftelsen i 1973 og frem til I DAG udviklet sig til at være den største danske totalentreprenør for landbrugsbyggeri og har siden 1989 opereret på internationalt plan i Tyskland samt i Nord- og Østeuropa. MELLEM TRADITION OG MODERNISME ET TILBAGEBLIK VISER VEJEN FREM! Vores virksomhed tog sin begyndelse i 1973 i Tvis. Som enkeltmandsvirksomhed samlede John Gråkjær sine første erfaringer med at opføre nøglefærdige landbrugsbygninger. Lige fra begyndelsen var målet og idéen at tilbyde alle byggeydelser fra ét sted. Gråkjær Staldbyg udvidede i 1985 sine byggeaktiviteter til de skandinaviske lande Sverige og Norge samt i 1989 til Tyskland. Halvfemserne var præget af en videreudvikling og optimering af arbejds- og byggeforløbene ved de konstant voksende byggeprojekter. Med vedholdenhed og omfattende erfaringer udvidede virksomheden i 2001 sit virkefelt til også at omfatte nøglefærdigt industri- og erhvervsbyggeri, der siden har udgjort det andet forretningsområde for den succesfulde koncern. Med stærk stigende omsætning og flere medarbejdere, blev kontorlokalerne og værksteder i Tvis i løbet af få år for små. Virksomheden flyttede til Holstebro og etablerede sig samtidig uden for Skandinaviens grænser. Gråkjær tog i 2003 et stort skridt i retning af en ekspansion ved at stifte det tyske datterselskab GRAAKJAER GmbH. Nyt domicil med kontorlokaler til administration og haller til produktion af betonelementer. Ambercon A/S Juelstrupparken 23 DK-9530 Støvring m² 2008 Gråkjær INDUSTRIBYG varetager i dag industri- og erhvervsbyggeri med salg, projektering og projektgennemførelse i totalentreprise i hele Danmark og Norge. Industribyg omfatter stort set alle former for industri- og erhvervsbyggeri, herunder store og komplekse domicilbyggerier samt idræts- og undervisningsbyggerier. Forretningsenheden udfører projekteringsopgaverne enten via egen tegnestue eller i samarbejde med eksterne rådgivere. Med høj kundetilfredshed, der beror på kvalitet, overholdelse af tidsfrister og priser, skal virksomheden fortsat udvikle sig. Gråkjær A/S har det vedvarende mål, at opfylde kundernes ønsker til deres fulde tilfredshed, samt at udbygge og forbedre udbuddet af tjenesteydelser. 8 9

6 Bauen Mit Zukunft Spezialisiert auf ein schlüsselfertiges Baukonzept verbinden wir optimale Arbeitsbedingungen mit Ökologie, Ökonomie und Produktionssicherheit. Fabrik til levnedsmiddelproduktion, 3467 m² produktion, 1499 m² lager, 484 m² administration. Candeco Confekture AB Norra Grängesbergsgatan 17, S Malmø m² 2013 PROJEKTFASE 1 RÅDGIVNING STRATEGIPLAN BELIGGENHEDSANALYSE TotalENTREPRENØR I fire PROJEKTFASER Vi kommer med løsningsmodeller, der opfylder de individuelle krav, der stilles til det konkrete projekt. Gennem behovsanalyse med bygherre, fastlægger vi de aktuelle behov for det totale byggeareal, samt behov for eventuel sektionsopdeling af byggeriet. Efterfølgende udgør dette grundlaget for en fælles udformet overordnet projektplan, herunder fastlæggelse af efterfølgende tidsplan indtil indgåelse af en endelig kontrakt. I samarbejde med bygherre gennemfører vi forhåndsmøder hos aktuelle myndigheder, der resulterer i en samlet vurdering af aktuelle myndighedskrav for projektets godkendelse og gennemførelse

7 Nyopførelse fordelt over 5 bygninger m² revisionskontorer samt 750 m² kælder Bridana A/S for Addere Revision Valdemarshåb 4 DK-4600 Køge m² 2007 PROJEKTFASE 2 FOKUS PÅ INDIVIDUELT SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER UDKAST DESIGNFASEN Ud fra projektviden opsamlet i fase 1, sammenfattes alle ønsker, idéer og behov til et første projektudkast. Her udarbejder vores veludstyrede design- og tegneafdeling gennemskuelige og flotte illustrative tegninger af mulige løsninger, der afspejler bygherres ønsker og behov til projektet. Gråkjær udarbejder tegningsudkast, ydelsesbeskrivelse, og kalkulerer et prisoverslag for gennemførelse af projektet. GODKENDELSE Grundlaget for det videre projektforløb er den indgåede kontrakt, ydelsesbeskrivelse og salgstegninger. På basis heraf udarbejdes det komplete projektmateriale til myndigheder, med byggeansøgningstegninger, statikberegninger og energiberegninger. Gråkjær tager højde for alle faktorer, der er nødvendige for en kompetent og hurtig myndighedsbehandling. BYGEPLANLÆGNING Herefter opstartes den egentlige byggeplanlægning med udarbejdelse af detaljerede arbejdstegninger, sikkerheds- og sundhedsplaner, detaljerede tidsplaner, valg af leverandører, valg af underentreprenører og beregning af betalingsplan. En succesfuld byggeplanlægningen foregår i samarbejde med bygherren og er essentiel for et godt og problemfrit byggeforløb

8 PROJEKTFASE 3 AT KENDE OPGAVERNE OG FORFØLGE DE SAMME MÅL UDFØRELSEN AF BYGGERIET Efter en sidste bygherregennemgang og efterfølgende endelige godkendelse påbegyndes projektet. Projektlederen foretager indkøb af materialer og indretter byggepladsen med de nødvendige servicefaciliteter. Herefter opstartes den egentlige byggeproces. Under hele byggeforløbet afholdes byggemøder med relevante deltagere udvalgt efter byggeriets tidsmæssige stadie. Når byggeprojektets afslutning nærmer sig, indbyder vi bygherre til en afleveringsforretning. Her gennemgås hele byggeriets forløb, med udgangspunkt i den oprindelige kontrakt, samt eventuelle ændringer der er foretaget i samarbejde under byggeprocessen. 2007: Nybygning af m² lager og læsseområde samt 758 m² administrations- og mellembygning. 2008: Efterfølgende udvidelse med ny lagerhal på m². Scan Lux Packaging A/S Kratbjerg 308, DK Fredensborg m² 2007 /

9 PROJEKTFASE 4 GARANTI SUPPORT Når byggeprojektet er færdigt og afleveret, står vi selvfølgelig stadig til rådighed. Ved ibrugtagning eller i de første år kommer der måske en revne i betonen, en utæthed eller anden form for reklamation. Her er Gråkjær vedholdende og supporterer sine byggerier både ved ibrugtagning og i de efterfølgende år. Tilfredse kunder køber også deres næste byggeri hos os. Sciencebygning med fysik og kemilokaler. 835 m² sciencelab i nybygning og 500 m² renovering af eksisterende skole. København Nord Trongårdvej 44 DK Kgs. Lyngby 1.335m² 2014 Undervisningsfaciliteter med storkøkken og laboratorier. ZBC Zealand Bussiness Collage Chr. Richardtsvej 46 DK-4760 Vordingborg 2.000m² 2013 fleksibilitet Individuelle krav UDFORMNING AF KONTRAKT, SOM KAN TILPASSES Der er produktioner, arbejdsmiljøer eller andre årsager til, at netop dit projekt ikke passer ind i et standard Gråkjær -projektforløb. Det er ikke et problem for os, nærmere en udfordring. Alle beskrevne projektfaser kan tilpasses dine behov og håndteres ud fra et specielt aftalt projektforløb. Vi bygger i hele Europa, til alle forskellige formål, så det er klart der er forskellige behov og kulturer i vores kundekreds. Individuelle kundekrav er ikke et problem for os, nærmere en udfordring! 16 17

10 God inspiration og OVERBLIK Opførelse af m² undervisningslokaler i 2 etager, samt renovering af 750 m² eksisterende undervisningslokaler. Handelsskolen København Nord i Frederikssund m² 2012 Ud fra kriterier som god sparring, høj kvalitet og ordholdenhed, har flere end kunder valgt os de forløbne 40 år. For at få opfyldt dine visioner, behov og ønsker fuldt ud, kan du gøre brug af GRÅKJÆR s projektkoncept, der gør det muligt at realisere individuelle repræsentative kontorbygninger, fleksible produktionshaller og skræddersyede industribygninger i høj kvalitet til en fornuftig pris

11 m² innovativt kontorprojekt opført med arkitektoniske detaljer som rindende vandløb, hængende haver og koncertsalstrappe. KRIFA / Kristelig Fagbevægelse Sindtrupvej 71 DK 8220 Brabrand m² 2012 Domicilbyggeri DIN VIRKSOMHEDS VISITKORT En administrationsbygning er langt mere end bare et rum for mennesker at arbejde i den afspejler også din virksomhed mod omverdenen og sender signaler. Bygningen skal repræsentere virksomheden, når der er besøgende og skal samtidig i særlig grad tilfredsstille funktions- og komfortkrav fra ansatte, og dermed bidrager administrationsbygningen i væsentlig grad til motivationen hos dine medarbejdere. Vi tager udfordringen op og realiserer i tæt samarbejde med dig virksomhedens individuelle kontor- og administrationsbygning, der er overbevisende både på grund af de arkitektoniske kvaliteter og den fremtidige funktion

12 1.566 m² lager med m² asfaltbelægning og 240 m² kontor med 90 m² indskudt dæk. Melton A/S Ådalen 9 DK-6600 Vejen m² 2008 Domicil med administration og lager. Iwaki Nordic A/S Rønnekrogen 3 DK-3400 Hillerød m²

13 Nyt domicil med 635 m² administration og showroom samt 1902 m² produktionslokaler. MH Møbler A/S Bøgekildevej Hasselager m² 2011 ERHVERVSBYGNINGER DEN RIGTIGE SCENE FOR DIN PRÆSENTATION AF PRODUKTER Erhvervsbygninger og udstillingshaller skal både opfylde logistiske krav og specifikke krav. Det er af stor betydning, at en bygning har et vellykket og harmonisk udseende. For det første skal dine produkter sættes i scene på bedste vis og arealerne udnyttes maksimalt. For det andet skal den ydre facade svare til din virksomheds ønskede identitet. Benyt dig af vores erfaringer og referencer. Vi hjælper dig med at tage højde for alle aspekter og er opmærksomme på mulighederne for senere designudfordringer ved udvidelse eller ombygning. Detailbutikker IDEmøbler Tilst Søndervej Tilst m²

14 Bilhus med tilhørende administration. Helge Andersen Automobiler A/S Rovsingsgade DK-2200 København N m² 2014 Nybygning af 240 m² administration bygning i 2 plan. Udstilling på 990 m² i et plan. Udførelse af 477 m² indskudt dæk i hal og renovering/ombygning af 52 m² administration i eksisterende bebyggelse. CC-Cars Bodalen 1, DK-8643 Ans m² 2007 Nybygning af 4000 m² bilhus med udstilling, værksted og lager, samt administration og mandskabsfaciliteter. Thybo Biler Nybovej Holstebro m²

15 Nybygning af 4 stk. lagerhaller, 2 stk. læsseområder, samt 2 indskudte dæk. Actona Company A/S Smedegårdvej 6 DK-7500 Holstebro m² 2010 LAGER-/ LOGISTIK- OG PRODUKTIONSBYGNINGER KORTE ARBEJDSVEJE, optimale PRODUKTIONSFORLØB FUNKTIONELLE BYGNINGER Funktionalitet og økonomisk fornuft er helt klart det centrale, når der er tale om lager-, logistik- og produktionsbygninger. Vores korte byggeperiode med overholdelse af budgetterede tidsfrister, er en nødvendighed for kunden, for efterfølgende at kunne opstarte og indkøre en god fremtidig produktion. I vores bygninger holder vi fokus på det senere produktionsforløb, en rationel lagerlogistik og en optimal nytteværdi af bygningerne for bygherren. På trods af en ofte snæver tidsramme er det vigtigt for os at tage hensyn til kundeønsker på en fleksibel, hurtig og pålidelig måde

16 Nyt lager og værksted Vestforsyning A/S Nupark 51 DK-7500 Holstebro m² 2013 Domicil med værksted, lager og administration Protruck Jernaldervej 100 DK-8300 Odder m²

17 Træningslokaler og omklædningsrum fordelt på 3 etager. i betonelementer og skalmuret. Fitness World København m² SPORTS- / FRITIDS- OG UDDANNELSESBYGNINGER Gennemtænkt design Sports-/kultur- og uddannelsesbygninger skal fungere i et kreativt miljø. Vores klart erklærede mål er at opføre disse bygninger i samklang med lys, lyd, brugerlogistik og med en fleksibel bygningsplanlægning. Brugeren skal have følelsen af velvære, samtidig med at der er fokus på økonomisk formåen og en umiskendelig arkitektur. Gør brug af vores erfaring

18 Nybygning af 3500 m² testbygning inkl. 1 stk. kranbane i testhal 2. Lindø Industripark A/S Kystvejen Munkebo m² 2013 Idrætshal samt fitnessafdeling, caféområde, omklædningsfaciliteter. Fiskeopdrætsanlæg. Fuld recirkuleret produktionsanlæg. Kapacitet tons fisk. Borbjerg Kultur-og Fritidscenter/ Handelsskolen København Nord, Hillerød Danish Salmon Hirtshals m² / m² m² 2010/

19 TROVÆRDIGHED OG EKSPERTISE I TOTALENTREPRISE Danmark Tyskland NOrge GRÅKJÆR A/S Fabersvej 15 DK-7500 Holstebro GRAAKJAER Industriebau GmbH Goethestraße 1 D Gera Gråkjær A/S Olgar Dalsvei Ramnes Tlf Fax Web Tlf Fax Web Tlf Fax Web Scan koden og se hvor vi har opført projekter i Europa GRÅKJÆR A/S

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 ÅRSRAPPORT 06 Resumé Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 resultat før skat er et utilfredsstillende overskud på kr. 51 mio. mod kr. 125 mio. i 2005. omsætningen i 2006 er steget

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Personlighed starter med at tænke anderledes. Betal først ved indflytning

Personlighed starter med at tænke anderledes. Betal først ved indflytning luna Personlighed starter med at tænke anderledes Betal først ved indflytning Indhold 4 LUNA Et personligt drømmehus skabt på nye ideer 6 Bliv medskaber af dit eget drømmehus 9 LUNA 108 med asymmetrisk

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter Det fremtidige værftsarbejde i Danmark En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for undersøgelsen dansk værftsindustri i forandring 3

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER

VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER VISION OG MISSION Vores vision er at blive Nordens førende leverandør af integrerede løsninger til effektiv eksekvering af direkte

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Nyt domicil til Metropol Erhverv

Nyt domicil til Metropol Erhverv nyt metropol erhverv METROPOL ERHVERV» METROPOL ERHVERV Nyt domicil i Hasseris Profilavis for Metropol Erhverv Nyt domicil til Metropol Erhverv Da Metropol Erhverv blev stiftet den 1. september 2009 startede

Læs mere

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Spring ud i det! VORES KULTUR Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Vi skal gøre kunden glad Vi skal være bedst Vi skal tjene penge Vi skal have det sjovt

Læs mere

2007/08. Investeringer i rette gear. Ejendomsmarkedet i Berlin. SVANEN Gruppen udvikler ny bydel. Fred Astaires Mercedes

2007/08. Investeringer i rette gear. Ejendomsmarkedet i Berlin. SVANEN Gruppen udvikler ny bydel. Fred Astaires Mercedes 2007/08 Investeringer i rette gear Ejendomsmarkedet i Berlin SVANEN Gruppen udvikler ny bydel Fred Astaires Mercedes Indhold SVANEN Gruppens mål: Seriøs, sikker og stabil 1 Forsiden: Med tid kommer råd

Læs mere