E VALUERINGSRAPPORT%SEPTEMBER% 2013% % % CUNECO%OPFØLGNING%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E VALUERINGSRAPPORT%SEPTEMBER% 2013% % % CUNECO%OPFØLGNING%"

Transkript

1 E VALUERINGSRAPPORTSEPTEMBER 2013 CUNECOOPFØLGNING cuneco& &en&del&af&bips& & Dato 7.december2013 Projektnr. Sign. TK Evaluering&og&opfølgning& Somledgennemførelsenafcunecoprojektet,udfærdigestogangeårligt etprocesevalueringsnotat.cunecofinderdenneprocecevalueringaf storværdiforfremdriftenafsekretariatetsarbejde,herunderikke mindstudviklingenidefagligeprojekter. Nedenforkommenteresudvalgteanbefalingersamtcuneco skonkrete initiativerpåbaggrundafprocesevalueringsnotatnr.6,derdækker periodenfebruar2013tilaugust2013. Grundetaflysningafpartnerskabsmødeiseptember2013,behandles procesevalueringsnotatnr.6førstpåpartnerskabsmødetden12. december2013.dettebetyderligeledesatmangeafdeanbefalinger derpåpegesinotatetharerheltellerdelvisimplementeretiløbeti efteråret2013. Dererindføjetnyeoverskrifterioversigten.Overskrifterdermatcher cuneco sarbejdemeddeenkelteforslag.såledesercuneco sopfølgning inddeltifølgendehovedgrupper: Internationalstrategi Sekretariatsresourcer Projektstyring STARTTprojekter Forretningsmodel cunecostårforfællesskab.viudviklerdetfællesgrundlagfor digitaliseretsamarbejdeibyggeri,anlægogdrift.måleterøget effektivitetogproduktivitetgennembedreudvekslingaf informationer.www.cuneco.dk Side1af6

2 Side2af6 Internationalstrategi Anbefaling2 cuneco Formulerenstrategiforaktivt atprægedeinternationale diskussionerpåhåndteringaf bygningsinformationer. Inddragpotentieltandre nationaleinteressenter.skab internationalealliancer. Cunecoogbispdeltagerienrække internationalformeddeformål atdeltageideninternational standariseringsudvikling Atpåvirke standariseringsarbejdet Atvidendeleogsøgeinspiration iandrenationale udviklingsinitiativer atudviklesitinternationale netværkogskabeinternational alliancer Dettearbejdeforegåriregiaffølgende internationalorganisationer:primært ISO,ICIS,BuildingSMART. Primo2014udarbejderbipsensamlet strategiforinternationale netværksarbejde. &

3 Side3af6 Sekretariatsresourcer Anbefaling4,7,14 cuneco 4.Tætprojektstyringbør prioriteres medblikfor tidsstyringog projektleverancer. 7.Bibeholdfokuspå sekretariatsressourcerog overvejensuppleant/afløser tilprojektchefenhvordeter muligt 14.Sætfokuspåattilsikre mekanismerforformelog uformelkoordination understøttetmedressourcer, ogsåsåledesatprojektchefen kanaflastes Projektchefenicunecoharfra projektetsstartværetencentralfigur. Arbejdetharfokuseretpåtæt projektstyringogsikringaf projekternesfremskridt.dettehari heleprojektetslevetidværetenmeget omfattendeopgave,ogprojektchefen harværetdedikerettildenneopgave. Franovember2013harsekretariatet uddelegeretflereafprojektchefens opgaver(specieltkommunikationst opgaver)tiløvrige sekretariatsmedarbejdere.dettehar frigivetnogenresourcer,menuden dogatfjerneprojektchefenscentrale rolleistyringafprojekternesamt serviceringenafdenfaglige styregruppe. Specieltstyregruppensformandskab harværetintenstinvolveretireviewt aktiviteterneafdeudestående udviklingsprojekterpvaafden resterendestyregruppe,hvilkethar aflastetsekretariatetskoordineringst opgaver.

4 Side4af6 Projektstyring Anbefaling5+12 cuneco 5.PlanlægenforTfase,forat afklareogdefinereopgaven, ogsidenatfastlæggebudget ogtidsplan 12.Sørgforfokuspå introduktionogoverlevering Fremtidigeprojekterviliudpræget gradgørebrugafdisseanbefalinger. Tak!&

5 Side5af6 START projekter Anbefaling8,10,11,13,,19,20,22,23 cuneco Venligstseanbefalingernei evalueringsnotatetside29t30 Dissemangeanbefalingerhåndterer cunecoividestmuligtomfanggennem deaktiviteterdereromfattetafstart initiativet. STARTerfællesbetegnelsenforde samledeafprøvningstog implementeringsaktivitetericuneco. Herunder; Kommunikationafcunecos værktøjersværdiskabelse& ForskellepåCCSogandre klassifikationssystemer& Formidlingogvidenspredning viasamarbejdemedudvalgte projektledere,ogdeltagere, samtitkonsulenterogrep.fra videninstitutionerne& Etableringafet konsulent team beståendeaf sekretariatsansatte,ekterne konsulenter,itkonsulenter, underviserem.fl.mhpat opkvalificereprojektlederet /BIM/IKTledereide virksomhedersomdeltageri STARTprojekter (implementering)& BrugaffagpresseogBipsnyt& &

6 Side6af6 Forretningsmodel Anbefaling21 cuneco 21.Gøralleredenustrategiske overvejelseromhvordanet direktesalgafccs,som Cuneco/bipsmåskeikkeselv kan/børløfte,kan gennemføresisamarbejde medandre. Bipsbestyrelseharpåsitmødeden20. novemberbehandletførsteversionaf oplægtilendeligforretningsmodelfor Detnybips. Herunderdiskuteretmuligefremtidige afsætningskanaler. Anbefaling21indgårideovervejelser sombestyrelsentagerendeligtstilling tilpåsitnæstemødeden6.februar Herefteroffentliggøresbestyrelsens forslagtilnyforretningsmodel, herunderbehandlespåbips generalforsamlingden27.marts2014.

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik

Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik Svendborg d. 12.12.2008 Indledning Processen, omkring en nyorganisering af Miljø og Teknikområdet, er endnu ikke tilendebragt. Det er dog ønskeligt, at der på nuværende tidspunkt gøres status, i det væsentlige

Læs mere

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Indhold: Baggrund, vision og målbare mål Projektorganisation Projektelementer Omfang Uddannelsesplan Tidsramme Skoleledernes rolle Udvælgelse

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland 1 på Skoleåret 2011/2012 Med støtte fra Ministeriet for børn og undervisning 2 Indledning I skoleåret 2011/2012 gennemførte i de fire 1. HF-klasser i Hillerød et skriftlighedsprojekt med støtte fra Ministeriet

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Karriereudviklingssamtalen

Karriereudviklingssamtalen Karriereudviklingssamtalen Denne guide indeholder inspiration til emner, der sætter fokus på konsulentens karriereudvikling: Konsulentens ønsker om bevægelse og karriereudvikling i tæt sammenhæng med organisationens

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

De videregående uddannelser Institut for læring

De videregående uddannelser Institut for læring De videregående uddannelser Institut for læring Baggrunden for videreuddannelserne Tager udgangspunkt i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen Formålet er at forbinde teori og praksis

Læs mere

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Danske Maritimes rolle i DKMK Partner i projektet Danmarks Maritime Klynge

Læs mere

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014 CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59 Årsrapport 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Ledelsesberetning 2014 ET RIGTIGT GODT ÅR FOR CBRAIN RESUME

Læs mere

Indledning 2 Metode 3 Resultater af undersøgelsen 5

Indledning 2 Metode 3 Resultater af undersøgelsen 5 Indledning 2 Metode 3 Resultater af undersøgelsen 5 Sproglige kompetence behov 5 Delkonklusion 6 Delkonklusion 7 Ledelsesmæssige tiltag 8 Delkonklusion 9 Administrative personale 10 Delkonklusion 10 By

Læs mere

Hvornår Hvad Delperioder

Hvornår Hvad Delperioder Bachelor & Professionsudvikling 2011-2013 Projektleder Minna Therkildsen FORSKNING UCSJ Slagelsevej 7 4180 Sorø Mth@ucsj.dk Januar 2013 HFI, RAA, MTH, Intro Rektor og direktion har via 8. punktsprogrammet

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

HØRINGSSVAR. april i år. Driftsherrer. specifi- Side 1. 5. maj 2013. Telefax 70207. Bygherreforeningen. www.bygherreforeningen.dk

HØRINGSSVAR. april i år. Driftsherrer. specifi- Side 1. 5. maj 2013. Telefax 70207. Bygherreforeningen. www.bygherreforeningen.dk HØRINGSSVAR Kommentarer til Cuneco vedr. CCS Dette høringssvar indeholder Bygherreforeningens umiddelbare reaktioner på det fremlagte materiale om CCS, en række dialoger r afholdt i løbet af året mhp.

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN Lene Vistisen, National Sundheds-it e-sundhedsobservatoriet 3. december 2013 DE NÆSTE 15 MINUTTER 1. Hovedtræk fra de fire telemedicinske initiativer i de nationale

Læs mere

Graviditeten - forberedelse til et nyt liv

Graviditeten - forberedelse til et nyt liv Graviditeten - forberedelse til et nyt liv et tværsektorielt samarbejde med henblik på at styrke svangreomsorgen for udsatte gravide visiteret til omsorgsniveau 3. Projektdeltagere: Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

MTIC Team. Gitte Kjeldsen. Mette Herlev Communication & office manager. Susanne Svendsen Project manager. Project manager.

MTIC Team. Gitte Kjeldsen. Mette Herlev Communication & office manager. Susanne Svendsen Project manager. Project manager. MTIC Team Gitte Kjeldsen Project manager Susanne Svendsen Project manager Mette Herlev Communication & office manager Trine Winterø CEO Lars Svane Project manager Bettina Balslev Sørensen Project manager

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2015

Ansøgning om tilskud i 2015 Fonden for økologisk landbrug Ansøgning om tilskud i 2015 Grøn pulje for lokal afsætning af fødevarer Projektets titel: FoodNet et open source IT-medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber A. Projektejer/ansøger:

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere