Analyse af handicappedes anvendelse af naturen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af handicappedes anvendelse af naturen"

Transkript

1 Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet.

2 Indhold 1 Indledning Sammenfatning Adgang til naturområder Information om tilgængelighed Faciliteter i naturen visithandicapguide.com Anvendelse af naturen Baggrundsoplysninger Naturområder i dagligdagen Naturområder i ferier Faciliteter i naturen Ferie i Vestjylland tilgængelig for alle Vurdering af hjemmeside Kommentarer... 13

3 1 Indledning 1 1 Indledning Turistgruppen Vestjylland har foretaget en undersøgelse af handicappedes anvendelse af naturen og deres behov og ønsker for friluftsaktiviteter. Undersøgelsen blev gennemført ved hjælp af et web-spørgeskema. Respondenter var personer, der via hjemmesiden har udfyldt et spørgeskema. Hvis man deltog, indgik man i en lodtrækning om ferieophold. Respondenterne blev bedt om at angive deres syn på forskellige faciliteter i naturen. I de fleste spørgsmål blev de bedt om at angive deres anvendelse af de forskellige faciliteter, og deres syn på vigtigheden af disse faciliteters tilgængelighed. Analysen i denne rapport består derfor primært af frekvenstabeller for hvert spørgsmål. Vi kan ud fra analysen ikke sige, om respondenterne er repræsentative i forhold til alle handicappede i Danmark, både hvad angår handicaptype og sværhedsgrad. Men da hjemmesiden udelukkende markedsføres overfor målgruppen fysisk handicappede, er det vores opfattelse, at analysen giver et reelt billede af handicappedes ønsker og krav til tilgængelighed i naturen. Vi ved, at i alt 123 personer har svaret på undersøgelsen. Disse personer repræsenterer mere end 70 forskellige postnumre fordelt over hele landet. I kapitel 2 gives en kort sammenfatning af resultaterne i denne rapport. I kapitel 3 præsenteres resultaterne fra undersøgelsen.

4 2 Sammenfatning 2 2 Sammenfatning I dette kapitel gives en kort sammenfatning af de væsentligste resultater fra kapitel Adgang til naturområder 78 % af respondenterne finder adgangen til naturområder i dagligdagen overvejende vigtig eller meget vigtig. 92 % af respondenterne finder adgangen til naturområder, når de er på ferie, overvejende vigtig eller meget vigtig. 25 % af respondenterne kommer i naturen flere gange om ugen. 50 % kommer i naturen flere gange om måneden. 2.2 Information om tilgængelighed 63 % af respondenterne ville komme mere i naturen, hvis der var flere muligheder/bedre information om tilgængeligheden. 61 % af respondenterne henter hovedsageligt oplysninger om naturområders tilgængelighed via Internettet. 2.3 Faciliteter i naturen 93 % af respondenterne finder bænke/borde og hvilepladser overvejende vigtig eller meget vigtige i naturen. 82 % af respondenterne har afkrydset handicaptoilet ved naturområder, som overvejende vigtig eller meget vigtig. 93 % af respondenterne mener at stisystemer i naturen er overvejende vigtig eller meget vigtig. 83 % af respondenterne finder strandadgang/rampe til vandkanten overvejende vigtig eller meget vigtig. 2.4 visithandicapguide.com 53 % af respondenterne har fået kendskab til Ferie i Vestjylland tilgængelig for alle fra deres handicapforeningesblad.

5 2 Sammenfatning 3 51 % af dem der har modtaget kataloget om Ferie i Vestjylland tilgængelig for alle har fået det på et turistkontor. Alle respondenter vurderer hjemmesiden til at være god, heraf har 60 % svaret, at siden er meget god.

6 3 Anvendelse af naturen 4 3 Anvendelse af naturen 123 personer har svaret på undersøgelsen. I de følgende frekvenstabeller summer antallet ikke til 123, dette er grundet manglende svar. 3.1 Baggrundsoplysninger Respondenterne blev bedt om at angive forskellige baggrundsoplysninger, såsom køn, alder og handicap. Køn? Kvinde Mand 67 58, , ,0 58% af respondenterne er kvinder, og 42% er mænd. De fleste respondenter er 45 år eller derover. 33% er år og 36% er 55 år eller derover. Fordelingen af de øvrige alderstrin kan ses nedenfor. Alder? Under 25 år år år år 55 år eller derover 6 5, , , , , ,0 56% af respondenterne er kørestolsbrugere. 46% er gangbesværede. 18% er synshandicappede, 14% er hånd- og armhandicappede og 11% er hørehandicappede. Procenterne for de resterende handicap kan ses nedenfor. Bemærk at respondenterne kunne angive flere svar (101 personer har markeret i mindst et handicap) derfor summer procentfordelingen til mere end 100%.

7 3 Anvendelse af naturen 5 Handicap - sæt om nødvendigt flere krydser: Astma/allergi Gangbesværet Hørehandicappet Hånd- og armhandicappet Kørestolsbruger Ordblind Synshandicappet Udviklingshæmmet 10 9, , , , ,4 7 6, ,8 4 4,0 101 Desuden skulle respondenterne angive deres postnummer. Mere end 70 forskellige postnumre fra hele landet er angivet. Respondenterne kommer altså fra forskellige dele af Danmark. 3.2 Naturområder i dagligdagen Respondenterne blev spurgt om, hvilke naturområder de besøger i dagligdagen. De kunne angive flere svar (115 respondenter har givet mindst et svar). 79% har svaret, at de besøger skov/plantage. 67% besøger strand/kyst, 25% besøger sø/vandløb/mose, og 18% besøger hede. Hvilke naturområder besøger/benytter du i dagligdagen (gerne flere kryds)? Hede Skov/plantage Strand/kyst Sø/vandløb/mose 21 18, , , ,2 115 Desuden kunne respondenterne angive, hvilke andre naturområder de besøger. Her har de svaret følgende: marker, min have, parker, vesterhavet, parker og anlæg, naturstier, Klosterheden Præstbjerg Vederøs, den lokale havn, veje og stier, markveje, kulturelle attraktioner/museer, cykelstier. 78% har svaret, at de finder adgangen til naturområder i dagligdagen overvejende vigtig eller meget vigtig. Kun 5% har svaret ikke vigtig. 17% har svaret mindre vigtig, se nedenfor.

8 3 Anvendelse af naturen 6 Hvor vigtig er adgangen til naturområder for dig i dagligdagen? Ikke vigtig Mindre vigtig Overvejende vigtig Meget vigtig 6 5, , , , ,0 3.3 Naturområder i ferier Tilsvarende blev respondenterne spurgt om, hvilke naturområder de besøger, når de er på ferie. Generelt besøger de oftere naturområder, når de er på ferie, end i dagligdagen. F.eks. besøger 94% strand/kyst, når de er på ferie. Hvilke naturområder besøger/benytter du i ferier (gerne flere kryds)? Hede Skov/plantage Strand/kyst Sø/vandløb/mose 31 27, , , ,6 112 Desuden kunne respondenterne angive hvilke andre naturområder de besøger, når de er på ferie. Her har de svaret følgende: bjerge, skiområder, storbyferie foretrækkes, Præstbjerg naturcenter, kører gennem naturområder, havet/fjorden, storbyer, byer, lokale seværdigheder. 92% mener, at adgangen til naturområder er vigtig, når de er på ferie, idet de har svaret overvejende vigtig eller meget vigtig. Der er altså flere, der mener, at adgangen til naturområder er vigtig, når de er på ferie, end når de er hjemme. Hvor vigtig er adgangen til naturområder for dig, når du er på ferie? Ikke vigtig Mindre vigtig Overvejende vigtig Meget vigtig 5 4,3 4 3, , , ,0

9 3 Anvendelse af naturen 7 25% har svaret, at de kommer i naturen flere gange om ugen. 50% kommer i naturen flere gange om måneden. Ingen har svaret at de aldrig kommer i naturen, se nedenfor. Hvor ofte kommer du i naturen? Aldrig Én til få gange om året Én gang om måneden Flere gange om måneden Flere gange om ugen 0,0 10 8, , , , ,0 3.4 Faciliteter i naturen De fleste, 90%, har inden for det sidste år benyttet bænke og borde/hvilepladser. 76% har anvendt stianlæg/stisystemer, 75% har anvendt handicaptoiletter i naturen. 64% har benyttet strandadgang/rampe til vandkanten. Fugleskjul og handicapsejlads er der derimod kun få, der har besøgt/benyttet, se nedenfor. Hvilke(n) af følgende faciliteter i naturen har du besøgt/benyttet indenfor det sidste år (gerne flere kryds)? Badebro/bådebro Bænke og borde/hvilepladser Bål- og grillplads Fiskeplatform Fiskesø Fugle-/udsigtstårn Fugleskjul Handicapsejlads Handicaptoilet Primitiv overnatningsplads/shelter Sansehave Skov/natur-legeplads Stianlæg/stisystemer Strandadgang/rampe til vandkanten 57 49, , , , , ,8 5 4,3 7 6, ,0 10 8, , , , ,8 116 Desuden kunne respondenterne angive hvilke andre faciliteter de har besøgt/benyttet. Her har de svaret følgende: friluftsscener (koncerter), camping pladser.

10 3 Anvendelse af naturen 8 Herefter blev respondenterne bedt om at angive vigtigheden af disse faciliteter. Mange har svaret, at stianlæg/stisystemer og bænke og borde/hvilepladser er meget vigtige. Desuden er det meget vigtigt at have adgang til handicaptoiletter og stranden. Badebro/bådebro Bænke og borde/hvilepladser Bål- og grillplads Fiskeplatform Fiskesø Fugle-/udsigtstårn Fugleskjul Handicapsejlads Handicaptoilet Primitiv overnatningsplads /shelter Sansehave Skov/natur-legeplads Stianlæg/stisystemer Strandadgang/rampe til vandkanten Andet Hvor vigtigt er det for dig at følgende faciliteter findes i naturen? Ikke vigtigt Mindre vigtigt Overvejende vigtigt Meget vigtigt 17 15, , , , ,0 4 3,4 5 4, , , , , , , , , , , ,9 10 9, , , , , , , , , ,8 6 5, , , , ,0 4 3, , , , , , ,0 5 4, , , , , , , ,9 9 8, , , , , , , , , , , ,0 1,9 7 6, , , ,0 8 7,1 10 8, , , ,0 0,0 0,0 1 14,3 6 85, ,0 Desuden kunne respondenterne angive, hvilke andre faciliteter de finder vigtige. Her har de svaret: bænke i klitterne, plant terræn på stier og lignende, gode oversigtskort, adgang til klitterne i kørestol, ramper til lån/leje, god overnatning med plads til gangstativ, havneområder, m.fl. På spørgsmålet om hvor vigtige informationer om tilgængeligheden til forskellige faciliteter er, svarer over 50% at information om tilgængeligheden af følgende er meget vigtigt: handicaptoiletter, strande/kyster, feriehuse, bænke og borde/hvilepladser, restauranter, hoteller. Der er dog også andre faciliteter, hvor information om tilgængeligheden er meget vigtig, se nedenfor.

11 3 Anvendelse af naturen 9 Badebroer/bådebroer Badelande Bænke og borde / hvilepladser Bål- og grillpladser Campingpladser Feriehuse Fiskesteder Forlystelsesparker Fugle- og udsigtstårne / fugleskjul Handicapsejladser Handicaptoiletter Heder Hoteller Museer Primitive overnatningspladser/ shelter Restauranter Sansehaver Skov/ Natur-legepladser Skove/plantager Strande/kyster Søer/vandløb/moser Andet Hvor vigtige er informationer om tilgængeligheden til følgende faciliteter for dig? Ikke vigtige Mindre vigtige Overvejende vigtige Meget vigtige 18 15, , , , , , , , , ,0 2 1,7 7 6, , , , , , , , , , , , , ,0 5 4, , , , , , , , , ,0 8 7, , , , , , , , , , , , , , ,0 6 5,3 8 7, , , , , , , , ,0 5 4, , , , ,0 6 5, , , , , , , , , ,0 4 3,6 10 8, , , , , , , , , , , , , ,0 4 3,5 10 8, , , ,0 4 3,4 7 6, , , ,0 7 6, , , , ,0 0,0 1 11,1 2 22,2 6 66, ,0 Desuden kunne respondenterne angive andre faciliteter, hvor de finder det vigtigt at få information om tilgængeligheden. Her har de svaret: belysning, som ordblind at kunne læse skiltene, butikker, kiosker og tankstationer, alt, overnatningssteder/spisesteder, mulighed for at cykle trehjuler, parkeringsplads brugbar for handicappede. 63% svarer ja til, at de ville komme mere i naturen, hvis der var flere muligheder/bedre information om tilgængeligheden. 23% svarer Måske, 12% svarer Nej og 2% svarer ved ikke.

12 3 Anvendelse af naturen 10 Ville du komme mere ud i naturen, hvis der var flere muligheder/bedre information om tilgængeligheden? Ja Måske Nej Ved ikke 73 62, , ,1 2 1, ,0 De fleste får hovedsageligt oplysninger om naturområdernes tilgængelighed fra Internettet eller gennem brochurer. Der er dog også en del, der får oplysningerne via andre medier, se nedenfor. Hvordan får du hovedsageligt oplysninger om naturområdernes tilgængelighed? Aviser Brochurer Gennem venner/bekendte Handicapforenings blad Internettet Turistkontorer TV 41 36, , , , , , ,9 114 Desuden kunne respondenterne angive andre måder at få oplysninger om naturområdernes tilgængelighed. Her har de svaret: prøver sig frem, får kun informationer via foreningsbladene på lydbånd, RYK s tilgængelighedsbase, handicapguiden, naturvejledernes folder, mund til øre metoden, opringninger. De fleste benytter sig af feriehuse som overnatningsform, når de holder ferie. 77% benytter disse. 61% benytter sig af hoteller, 57% af ferielejligheder/feriecentre og 32% benytter sig af vandrerhjem. Privat indkvartering og campingpladser benyttes hver af 24%, se nedenfor.

13 3 Anvendelse af naturen 11 Hvilke(n) overnatningsform(er) benytter du, når du holder ferie? Campingpladser Feriehuse Ferielejligheder/feriecentre Hoteller Primitive overnatningspladser Privat indkvartering Vandrerhjem 27 23, , , ,9 7 6, , ,2 115 Af andre overnatningsformer har respondenterne svaret: båd, sommerhuse, spejderhytte, Bed and Breakfast, campingbus. 42% ville deltage i arrangerede ture med naturvejledere, hvis et sådant tilbud fandtes, hvor de bor. 50% svarer måske, og kun 5% svarer nej. 45% ville deltage i arrangerede ture med naturvejledere, hvis et sådant tilbud fandtes, når de er på ferie. 47% svarer måske, og kun 6% svarer nej. Hvor du bor? Når du er på ferie? Ville du deltage i arrangerede ture med naturvejledere til naturområder, hvis et sådant tilbud fandtes... Ja Måske Nej Ved ikke 48 41, ,4 6 5,2 3 2, , , ,0 7 6,0 2 1, ,0 3.5 Ferie i Vestjylland tilgængelig for alle 71% af respondenterne har hørt om projektet Ferie i Vestjylland tilgængelig for alle. Har du hørt om projektet "Ferie i Vestjylland - tilgængelig for alle"? Ja Nej 82 70, , ,0 Blandt dem der har hørt om projektet, har de fleste hørt om det via et handicapforenings blad.

14 3 Anvendelse af naturen 12 Hvis ja, hvor hørte du om det først? Aviser Brochurer Venner/bekendte Handicapforenings blad Internettet Turistkontorer TV 15 21, , , , , , ,9 69 Andre har hørt om projektet via: Scleroseforeningen, DSI, Dansk Handicap Forbunds møde, Handicaprådet, Turistgruppen Vestjylland og DSI, Dansk Blinde Samfund, min kone, ved opmåling af handicap turisme. 51% af dem der har modtaget brochuren Ferie i Vestjylland tilgængelig for alle har fået den på et turistkontor. 31% har fået den tilsendt på bestilling, og 23% har fået den af venner/bekendte. Hvis du har modtaget vores brochure "Ferie i Vestjylland - tilgængelig for alle", hvor har du så fået fat i den? Direkte tilsendt på bestilling Turistkontor Venner/bekendte 11 31, ,4 8 22,9 35 Andre har modtaget brochuren via: sommerhuset, Internettet, Turistgruppen Vestjylland, DSI, handicapmesse, via arbejde. 3.6 Vurdering af hjemmeside De respondenter der har besøgt siden blev bedt om at svare på nogle spørgsmål vedrørende denne hjemmeside. Alle respondenter vurderer hjemmesiden til at være god, heraf har 60% svaret, at siden er meget god.

15 3 Anvendelse af naturen 13 Hvordan vurderer du generelt hjemmesiden? Meget dårlig Overvejende dårlig Overvejende god Meget god Ved ikke 0,0 0, , ,3 0, ,0 91% mener, at oplysningerne om tilgængelighed på siden er fyldestgørende eller meget fyldestgørende. Hvordan vurderer du oplysningerne om tilgængelighed på siden? Meget mangelfulde Mangelfulde Fyldestgørende Meget fyldestgørende 1 1,8 4 7, ,8 5 9, ,0 Respondenterne blev bedt om at give forslag til forbedringer. Følgende forbedringer blev foreslået: savner guidede ture for handicappede i naturen, har brug for præcise oplysninger om tilgængelighed, mere konkretiserede adresser på naturområderne, flere tilbud, mangler højdeangivelse af toiletter, en løbende opdatering af stederne, der er næsten for mange oplysninger oversigten går tabt, der mangler oplysninger om muligheder og hjælpemidler for hørehandicappede. 3.7 Kommentarer Til sidst blev respondenterne spurgt om de havde yderligere kommentarer vedrørende handicappedes anvendelse af naturen. Kommentarer: generelt er der ikke tænkt i kørestolsbrugeres adgang til naturen, dårlig tilgængelighed helt ned til vandet, mange steder kan man ikke kan komme tæt på vandløb og andre seværdigheder, svært at færdes på stranden og i klitterne, tilgængeligheden er ikke god nok, der skulle være bedre skiltning for handicapvenlighed, mere oplysning i pressen, yderst vigtigt med pålidelige og specifikke oplysninger, skyggefulde rastepladser med borde/bænke er vigtige, kommer gerne i naturen hvis det er muligt!, m.fl.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Bilagsrapport - Epinion A/S 12. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenstabeller...5

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

Rapport Natur i generationer December 2012 Danmarks Naturfredningsforening PROJEKT 58949 Udarbejdet af: Synne Andersen Nygård

Rapport Natur i generationer December 2012 Danmarks Naturfredningsforening PROJEKT 58949 Udarbejdet af: Synne Andersen Nygård TNS Gallup A/S Masnedøgade 22-26 2100 København Ø Rapport Natur i generationer December 2012 Danmarks Naturfredningsforening PROJEKT 58949 Udarbejdet af: Synne Andersen Nygård CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Strategi for fysisk tilgængelighed

Strategi for fysisk tilgængelighed Strategi for fysisk tilgængelighed Handicap-, psykiatriog udsatteområdet 1 Foto: Karen Dahlin Vi i Naturen Varde Kommunes vision Vi i Naturen skal naturligvis gælde for alle borgere også borgere med forskellige

Læs mere

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION ALDER 15-5 år 6-59 år 60+ år 65 16% % 1 1% 5 5% 1 1% 55% 6 5% 60 60% 60 60% 56 55% 116 9% % 6 6% 5 5% % V1000. Stege by Rødvig Havn Stubbekøbing færgeleje/havn Sædding strand ved 'Mennesket ved Havet'

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Denmark Tourism - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD 28-07-2016 BYKERNE- UNDERSØGELSEN Bykerneundersøgelsen tager udgangspunkt i de fire pejlemærker for visionen for Hillerøds bykernen, som skal være levende, tilgængelig,

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

ANTAL INTERVIEW Mand Kvinde 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60+ år

ANTAL INTERVIEW Mand Kvinde 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60+ år LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag (Jan) TABEL. NATUR I GENERATIONER OG NATURENS DAG VEJET DATA SAMPLE ER DU...? ALDER CHI²TEST () "" signif. lav værdi "" test ej mulig INTERVIEW

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Walking Denmark. Aktiv Danmarks vandreanalyse. Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere

Walking Denmark. Aktiv Danmarks vandreanalyse. Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere Walking Denmark Aktiv Danmarks vandreanalyse Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere Rapport udarbejdet udarbejdet for Aktiv Danmark af IFKA Institut for Konjukturanalyse Oktober

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking April 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2009

Medlemsundersøgelse 2009 Spg. 1. Er det korrekt, at du er medlem af PTU? Ja 100 100% Nej 0 0% Spg. 2. Hvor længe har du været medlem af PTU? Under 1 år 4 4% 1-2 år 4 4% 3-5 år 11 11% 6-8 år 15 15% 9-12 år 22 22% 13-15 år 11 11%

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMAUDKAST 2017 Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 0. Hvilken by er interviewet foretaget i? 1. Allinge 23. Møn 2. Billund 24. Nexø

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1)

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) teambornholm.dk/strik Wonderfestiwall.dk bornholmgolfopen.dk Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag Viden & Strategi 2017 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for fjerde år i træk fejret fødselsdag for alle borgere over

Læs mere

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Denmark

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Denmark ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Denmark FL Tourism DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE KYSTBYKONFERENCEN 27. november 2014 Claudia Rota Andersen Videncenter for Kystturisme SFI Survey for Videncenter for Kystturisme, 2014. N: 10.279 TILFREDSHEDSANALYSEN

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen ISBN: -9--9 VisitDenmark Turismefaglig Viden Februar 00 VisitDenmark Islands

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark.

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark. Ideer og ønsker til naturstien fra borgerne ved offentlig møde 6. oktober Lokalitet Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt adgangsforhold) Koordinering med Masterplan

Læs mere

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune Friluftsliv i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune 1 Antal Spørgeskema om friluftsliv Respondenter 43 personer, 29 mænd,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Undersøgelse VisitRanders

Undersøgelse VisitRanders Undersøgelse 2010 VisitRanders FORMÅL OG BAGGRUND... 3 SAMMENFATNING... 4 OM UNDERSØGELSEN... 7 Faktuelle oplysninger... 8 Spørgsmål 1... 10 Spørgsmål 2... 14 Spørgsmål 3... 18 Spørgsmål 4... 23 Spørgsmål

Læs mere

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND 2. HYGGERNE Tyskland Hyggerne Voksne par med og uden børn Alder: 40 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 15.400.000 Hjemland: Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel September 2008 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN...4 2.2 VANDREHJEM SEKTIONEN...8 2.3 BAGGRUNDSVARIABLE PÅ RESPONDENTERNE...10

Læs mere

Multimediehuset i Århus

Multimediehuset i Århus Multimediehuset i Århus Kendskab, holdninger og forventninger Resultater af telefoninterview 1 1. Frekvenser af svar på alle undersøgelsens spørgsmål 3 2. Krydstabeller med baggrundsspørgsmål 8 3. Datakryds

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser

Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser Analysen er foretaget på Caravan Salon Düsseldorf i august 2. De 118 deltagende er tilfældigt udvalgt blandt gæsterne på Caravan Salon

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel September 2009 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN...4 2.2 VANDREHJEM SEKTIONEN...8 2.3 ERINDRING AF REKLAME SPOT...10 2.4

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Idékatalog over mulige forbedringer af tilgængeligheden til naturen i Norddjurs Kommune, version. 1.0

Idékatalog over mulige forbedringer af tilgængeligheden til naturen i Norddjurs Kommune, version. 1.0 Idékatalog over mulige forbedringer af tilgængeligheden til naturen i Norddjurs Kommune, version. 1.0 - Projekt Tilgængelighed, herunder naturområderne Side 1 af 26 Indhold og overblik Idékatalog over

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Idékatalog over mulige forbedringer af tilgængeligheden til naturen i Norddjurs Kommune, version. 1.2

Idékatalog over mulige forbedringer af tilgængeligheden til naturen i Norddjurs Kommune, version. 1.2 Idékatalog over mulige forbedringer af tilgængeligheden til naturen i Norddjurs Kommune, version. 1.2 - Projekt Tilgængelighed i naturområderne Side 1 af 26 Indhold og overblik Idékatalog over mulige forbedringer

Læs mere

Bilag 1 - Indhold. 7.2... 11 Graf 2... 11 Graf 2.2... 12

Bilag 1 - Indhold. 7.2... 11 Graf 2... 11 Graf 2.2... 12 Bilag 1 - Indhold Metodeafsnit... 3. Valg af analysedesign... 6 4. Valg af dataindsamlingsmetode... 7 4.1 Primær dataindsamling... 7 4.2 Sekundær dataindsamling... 7. Udvælgelse af respondenter... 7.1

Læs mere

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Denmark

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer 0 (Safety of Services) Country Questionnaire Denmark EB FLASH 0 - Safety of Services - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

IDEER- friluftsliv. Flere stier Brug nationalparken til at få lavet stien rundt på Ærø helt færdig!

IDEER- friluftsliv. Flere stier Brug nationalparken til at få lavet stien rundt på Ærø helt færdig! IDEER- friluftsliv Ideerne er afleveret i nationalpark-undersøgelsens idevogn, ved borgermøder eller på hjemmesiden www.nationalparksydfyn.dk, og her ligger materialet fortsat. Denne udgave omfatter kategorierne

Læs mere

TYSKLAND: GULDHORNENE

TYSKLAND: GULDHORNENE TYSKLAND: GULDHORNENE Guldhornene Alder: 45 70 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 10.400.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Aktiv

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune 24. september 2015 Ved Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Jens Erik Larsen er civilingeniør og

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel Juli 2010 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN... 4 2.2 VANDRERHJEM SEKTIONEN... 8 2.3 ERINDRING AF REKLAME SPOT OG ANNONCE...

Læs mere

Kendskab til Smiley-ordningen

Kendskab til Smiley-ordningen Kendskab til Smiley-ordningen Side 1 K.1. Køn K.2. Alder K.46. Geografi Mand Kvinde 15-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover Hovedstadsområdet Øerne i øvrigt Århus Amt Jylland i øvrigt Sp.1.

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Regeringen har fokus på turismen Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark. Kyst- og

Læs mere

Projekt Nye Veje Del 2: Liv på og ved Nissum Fjord 1.

Projekt Nye Veje Del 2: Liv på og ved Nissum Fjord 1. Projekt Nye Veje Del 2: Liv på og ved Nissum Fjord 1. Afsluttende Rapport. 01.06.2009-23.12.2011. Projektet er gennemført af Nissum Fjord Netværket, i partnerskab med Holstebro og Lemvig Kommuner. Styregruppen

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Hvad ved vi om den danske befolknings turfriluftsliv og mulighederne herfor?

Hvad ved vi om den danske befolknings turfriluftsliv og mulighederne herfor? Hvad ved vi om den danske befolknings turfriluftsliv og mulighederne herfor? Frank Søndergaard Jensen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning TURFRILUFTSLIV Sletten 14.-15. januar 2016 Institut for

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

Spørgeskema. Tilgængelighed til Folkebibliotekerne

Spørgeskema. Tilgængelighed til Folkebibliotekerne Spørgeskema Tilgængelighed til Folkebibliotekerne Bibliotekets navn og adresse: Kommune : Angiv venligst om biblioteket er et (sæt kryds): Centralbibliotek Kommunebibliotek / hovedbibliotek Filial Spørgeskema

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 Oversigt over ideer og forslag fra workshop på Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 alfabetisk med navn og kontaktoplysninger Ideer / forslag Kontaktperson m.m. Adgangsveje / stier, Rørvig

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Jeg modtog med brev af 6. marts 2006 kommunens udtalelser.

Jeg modtog med brev af 6. marts 2006 kommunens udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 15. september 2005 af handicaptilgængeligheden på Esbjerg Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Hjørring Kommune

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Hjørring Kommune Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling Hjørring Kommune Gennemført i efteråret 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultater... 3 Spørgsmål 1: Viden om affaldssortering...

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Skive Kommune Cyklistundersøgelse - En del af den nationale cyklistundersøgelse

Skive Kommune Cyklistundersøgelse - En del af den nationale cyklistundersøgelse Skive Kommune Cyklistundersøgelse - En del af den nationale cyklistundersøgelse Tabelrapport, telefonundersøgelse Maj/Juni 2016 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen MEGAFON Research - Analyse

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Born Fondo 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

INDLEDENDE ANSØGNINGSSKEMA

INDLEDENDE ANSØGNINGSSKEMA Ajstrup strand for Alle INDLEDENDE ANSØGNINGSSKEMA TILGÆNGELIGHEDSPULJEN AARHUS KOMMUNE Indledende ansøgningsskema - Tilgængelighedspuljen Side 1 af 5 INDLEDENDE ANSØGNINGSKEMA TIL TILGÆNGELIGHEDSPULJEN

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere