Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq"

Transkript

1 Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter, kunstudstillinger og møder/konferencer samt cafédrift. Arrangementsafdelingen betragter vi som en meget væsentlig og succesbærende del af husets opfyldelse af sin mission som Grønlands kulturhus. Arrangementsafdelingen er normeret til i alt 3 faste stillinger. Arrangementsafdelingen omsatte i 2013 for ca. 4,3 mio. kr. Om ansøgningen Ansøgningen bedes fremsendt til Katuaq, fortrinsvis pr. mail til ellers til Katuaq, Postbox 1622, 3900 Nuuk, att. direktør Julia Pars senest den 9. maj Ansøgningen skal indeholde et dokument der fortæller lidt om dig selv og hvorfor du har søgt stillingen i Katuaq. Desuden vedlægges et CV, der fortæller hvad du er uddannet, hvor du har arbejdet og hvor længe, hvilke kurser el. efteruddannelser du har taget og hvilke personlige karakteristika der kendetegner dig. Vi vil også gerne se referencer. Når du medsender uddannelsesbeviser, så send venligst kun de sidste relevante for ansøgningen. Om udvælgelse af ansøgere Dersom din ansøgning og dine kvalifikationer svarer til det vi vil have, kan du komme i betragtning til en indledende samtale af ca. 1 times varighed. Datoen bliver fastsat når alle ansøgninger er modtaget og du vil få besked pr. mail omkring dato, sted og klokkeslæt for samtalen. Ved denne første samtale vil vi fokusere på personlige egenskaber og kvalifikationer. Dersom du bliver udvalgt til en efterfølgende samtale, så vil vi have fokus på dine faglige kvalifikationer. Den efterfølgende samtale har også en varighed af ca. 1 time. I enkelte tilfælde finder vi det hensigtsmæssigt at holde én samtale med et interview vedr. alle kvalifikationer. Om stillingen Stillingen hedder arrangementschef og er placeret i arrangementsafdelingen. Til dig refererer en arrangementskoordinator og en informations- og projektkoordinator. Derudover vil arrangementschefen have overordnet ledelsesansvar for biograf og reception. Krav til ansøger Vi søger en selvstændig og resultatorienteret person med et bredt overblik, gode samarbejds- og kommunikationsevner og god erfaring med projektstyring og ledelse. Vi foretrækker en profil der både kan grønlandsk, dansk og engelsk skriftligt som mundtligt. Ansøgere med kendskab til kulturudvikling og kulturelt arbejde vil blive prioriteret. Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til direktør Julia Pars, Katuaq tlf. (+ 299) / (+ 299) , eller

2 Stillingsbeskrivelsen ser således ud: 1.0 STILLINGSBETEGNELSE 1.1 Arrangementschef med ansvar for arrangementer, biograf- og reception i Katuaq 2.0 ORGANISATORISK INDPLACERING 2.1 Der henvises til vedhæftede organisationsplan 2.2 Arrangementschefen refererer til direktøren. 2.3 Arrangementschefen er en del af chefgruppen og deltager i møderne med direktionen én gang ugentligt. 2.4 Arrangementschefen deltager endvidere i arrangementsmøderne der afholdes 1 gang ugentligt. 3.0 ANSVARS- OG ARBEJDSOMRÅDE Udover nedenstående henvises der til personalehåndbogen under udarbejdelse: Medarbejderens A-Z 3.0 ANSVARS- OG ARBEJDSOMRÅDE 3.1. Arrangementschefens overordnede arbejdsområder Arrangementschefen har med reference til direktøren ansvaret for følgende opgaver: Varetage den daglige ledelse af arrangementsafdelingen, samt biograf og reception i henhold til vedtagne handlingsplan og budget. Arrangementschefens arbejdsopgaver omfatter specifikt i arrangementsafdelingen: Varetage den daglige ledelse af arrangementsafdelingen, herunder foretage den løbende planlægning og koordinering af afdelingens aktiviteter i henhold til den af bestyrelsen vedtagne handlingsplan og i forhold til de gældende budgetter. Senest den 01. november at forelægge en preliminær årskalender for efterfølgende år. Udarbejde projektbudgetter for hele arrangementsdelen efter vedtagne budgetskabeloner Varetage projektledelse for alle kulturarrangementer, herunder sparre, rådgive kontrollere og følge op på egne medarbejderes projekter Varetage fundraising til projekter som Katuaq står for og/eller i samarbejde med andre Aktivt forfølge strategien om at tilføre Katuaq nye sponsorer til at dække omkostninger til kulturaktiviteter i Katuaq Være ansvarlig for at der løbende udleveres relevante og korrekte informationer vedr. kulturarrangementer til andre afdelingers brug i Katuaq samt eksternt til kunder

3 Udarbejde ensartede rapporter vedr. eget ansvarsområde til direktionens brug for bestyrelsesmøder og årsberetninger Overvåge kulturudviklingen i Grønland, herunder levere input til direktøren om fremtidige indsatsområder og muligheder Være kontaktperson ift. arrangementer i andre byer, herunder den nye storkommune Sørge for at sponsorers og samarbejdsparters interesser bliver imødekommet af Katuaq jævnfør sponsoraftaler og samarbejdsaftaler Varetage tilrettelæggelse af ferieplaner i afdelingen, således at der sker en afvikling af ferie for personalet i afdelingen, der tilgodeser virksomhedens og servicebrugernes interesser i videst mulige omfang. Informere om kulturaktiviteter såvel eksternt som internt (presse, kulturprogrammer etc.) Modtage udenlandske gæster og presse der ønsker at høre om Katuaq og Grønland Deltage ved rekruttering og ansættelse af personale til afdelingen Deltage ved MUS og lønforhandling for eget personale Ansvar for ryddelig og forsvarlig arkivering af dokumenter under egne ansvarsområder Samarbejde med øvrige afdelinger i Katuaq, herunder specielt teknisk afdeling vedr. rettidig planlægning, kontrol, afvikling og evaluering af arrangementer Arrangementschefens overordnede arbejdsområder i biograf og reception Arrangementschefen har med reference til direktøren og i tæt samarbejde med afdelingerne i Katuaq følgende opgaver: Varetage den overordnede daglige ledelse af biografen og receptionen, herunder kiosken, samt foretage den løbende planlægning og koordinering af afdelingens aktiviteter og indsatsområder i henhold til den af bestyrelsen vedtagne handlingsplan, og under hensyn til de for afdelingen gældende budgetter Arrangementschefen er ansvarlig for uddelegering af opgaver til personer i afdelingen, tilrettelæggelse af ferieplaner i afdelingen, således at der sker en afvikling af ferie for personalet i afdelingen, der tilgodeser virksomhedens og servicebrugernes interesser i videst mulige omfang. Arrangementschefen har det daglige personaleansvar for ansatte i afdelingen, og kan uddelegere opgaver ifm. til bioleder og første receptionist efter aftale Arrangementschefens arbejdsopgaver omfatter specifikt:

4 Administrative opgaver budgetlægning og budgetopfølgning for afdelingen udarbejdelse af statusredegørelser i relation til handlingsplanen opdatering af handlingsplaner for afdelingen udarbejde ferieplaner for afdelingen udarbejde arbejdsplaner for afdelingen i samarbejde med afdelingens personale og lave opfølgning med de enkelte medarbejdere deltagelse i ledelsesmøder, samt sikre implementering og udførelse af de beslutninger der tages på ledelsesmøder gennemføre medarbejdersamtaler med afdelingens personale sammen med personalechefen minimum 1 gang årligt Specifikke ansvarsområder, som uddelegeres til bioleder/første receptionist: Ansvar for udvælgelse, bestilling og forsvarlig håndtering af film til biografen Ansvar for indhentning af information til filmprogram og levere til opsætning Ansvarlig for markedsføring af film i Katuaq s valgte medier; aviser, radio, plakater til ophæng Ansvar for indhentning af salgstal og rapportering af disse Ansvar for salgsarbejde og opfølgning på bioreklamer samt rapportering på salg Ansvarlig for udarbejdelse af arbejdsplaner for operatører, piccolo er og kioskpersonale Ansvarlig for udarbejdelse af arbejdsplaner for receptionistleder og receptionister Ansvarlig for bestilling af varer til biokiosk Ansvarlig for løbende opfølgning og udvikling af kulturbutikken Sørge for at arbejdet koordineres med øvrige afdelinger i Katuaq Rapportere om arbejds-og ansvarsområde ved informationsmøder Dokumentationsopgaver Udarbejde fakta fra biograf og besøgsstatistikker til virksomhedens årsrapport. 3.3 Arrangementschefen er bemyndiget til følgende: At indhente tilbud på anskaffelser til eget ansvarsområde efter forudgående godkendelse af direktør og/eller økonomichef.

5 3.4 Arrangementschefen er ikke bemyndiget til følgende: Kontraktligt eller på anden måde at binde selskabet øk. uden forudgående skriftlig godkendelse fra direktionen el. økonomichefen, Krav til ansøger Vi søger en selvstændig og resultatorienteret person med et bredt overblik, gode samarbejds- og kommunikationsevner og god erfaring med projektstyring og ledelse. Vi foretrækker en profil der både kan grønlandsk, dansk og engelsk skriftligt som mundtligt. Ansøgere med kendskab til kulturudvikling og kulturelt arbejde vil blive prioriteret. Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til direktør Julia Pars, Katuaq tlf. (+ 299) / (+ 299) , eller

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik Rusmiddelcenter Viborg Personalepolitik Personalepolitik Indhold 1. Beskrivelse af formålet med personalepolitikken:... 2 2. Rekruttering af personale internt og eksternt:... 2 3. Fastholdelse af personale...

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer:

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: 1: MUS-skema fra Anders Frølund: Side 2 2: MUS-skema fra Ingelise Hosszu: Side 9 3: MUS-skema fra Flemming Larsen: Side 16 4: MUS-skema fra Loise Kjærsgaard: Side

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps

Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps 1 Indledning. Denne personalehåndbog tjener det formål, at informere medarbejderen om de personale fordele der er som ansat i Fubutec ApS. Der udover informerer

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Indledning Da Skejby ønsker at være et attraktivt arbejds- og uddannelsessted, er udviklingen af MUS et vigtigt udviklings-

Læs mere

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU JOBBET ER DIT! CA DIN KARRIEREPARTNER Vi støder alle på udfordringer i løbet af vores arbejdsliv. Måske har du brug for rådgivning eller inspiration måske søger du nyt job måske dit første job. I CA ser

Læs mere