.: internet: LinkedIn:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e-mail.: frank@nielsen.dk internet: www.frank.nielsen.dk LinkedIn: http://dk.linkedin.com/in/franknielsenconsult"

Transkript

1 Stillingsprofil: Projektleder og forretningskonsulent Frank Nielsen Tvedvænget Odense NØ Tlf.: : internet: LinkedIn: Fødselsår: 1959 Uddannelse: 1977 Highschool diploma, (Clearfield Utah, USA) 1979 Student, Mat./Samf., (Fyens Studenterkursus, Odense) 1983 Edb-assistent/HH, (Tietgen Skolen, Odense) 1984 Projektledelse, (DSB skolen) 1988 Databasedesign, (IBM) 1994 Management Training, (Chrestcom) 2000 NLP Træning, (A/S Jensen Consulting) 2001 MS Project, (Hans Tørsleff) 2003 ITIL grundlæggende, (Teknologisk Institut) 2005 PRINCE2 grundlæggende, (Dansk IT) 2007 CMMI introduktion, (Post Danmark) 2012 SCRUM Master certificeret (Scrum Allience) Ledelseserfaring: +25 år Projekt- og afdelingsleder Profil: Forretningsorienteret projektleder og forretningskonsulent med teknisk baggrund som programmør, systemplanlægger, databaseadministrator, helpdesk ansvarlig samt system- og udviklingschef på Mainframe og i client-server miljøer. Jeg har såvel en teknisk som organisatorisk og produktorienteret indgang til projekter og har arbejdet med projekter på alle organisatoriske niveauer. Jeg har et meget bredt branchekendskab, og har erfaringer med alle faser i et projektforløb fra beskrivelse af ideen hen over analysen, planlægningen, gennemførslen, testen, godkendelsen og den endelige tekniske og organisatoriske implementering samt drift. Jeg har stor praktisk erfaring i anvendelsen af strukturerede metoder som PRINCE 2, CMMI og ITIL. På baggrund af min brede erfaring og min tillidsvækkende personlighed, har jeg flere gange vist gode resultater, ved at få skabt fremdrift og ro, i forbindelse med overtagelsen af nødlidende projekter. Side 1 af 19

2 Arbejdsområder: - Projektledelse: Migrerings-,implementerings- og forandringsledelse Erfaring med såvel hardware som software udvikling og implementering samt konvertering og migrering mellem platforme. Erfaringerne omfatter såvel teknisk som organisatorisk projektledelse, forandringsledelse og implementering. - Forretningsanalyse og strategioplæg Erfaring med procesgennemgang og analyser i såvel administrative som produktionsorienterede virksomheder. Udarbejdelse af rapporter og præsentationer. - ERP & CRM Erfaring med såvel foranalyser, produktvalg og implementering af standardsystemer. - Systemudvikling / CMMI Erfaring som systemudviklingsansvarlig på såvel mainframe, mid-range som client-server. - Drift FN har haft ansvar for flere forskellige driftsmiljøer, der har omfattet såvel Mainframe, Mid-range som Client-Server. - Service Support & Service Delivery / ITIL Erfaring med opbygning og implementering af Service Desk og Configuration/Change Management samt udarbejdelse af Service Level Agreements. - Test Erfaring med testplanlægning, udarbejdelse af testmateriale, testgennemførsel og godkendelsesprocedurer. - Technical Writer Erfaring med udarbejdelse af kravspecifikationer, brugervejledninger, dokumentation og udbudsmateriale. Side 2 af 19

3 Brancher IT Consulting Bank, Asset Management Kommune Stat Beklædning og tekstil Restaurantkæde TV broadcasting Skibsfart, rederi Handel og service Internet jobformidling Transport, spedition Transport, luftfart Transport, togdrift Apparatudvikling NGO Reklame og media Mobiltelefoni, udvikling Ejendomsmæglerkæde Forsikring IT Service Management funktion Projektleder Projektleder Projektleder Projektleder Projektleder Afdelingsleder Afdelingsleder Afdelingsleder (IT) Infrastruktur Organisatorisk Implementering Teknisk implementering Platform migrering Systemudvikling Systemtest Databaseadministration Systemudvikling Service og support Sprog Dansk Engelsk Tysk Norsk Svensk Niveau Modersmål Samtaler, læser og skriver på forhandlingsniveau Samtaler og læser Samtaler og læser Samtaler og læser Side 3 af 19

4 IT-kompetencer Arbejdsområder Projektledelse Strategi- og projektoplæg Beslutningsoplæg Projektplanlægning Projektbemandingsplaner Præsentationer Organisatorisk implementering Teknisk implementering Netværk, LAN/WAN, infrastruktur IT sikkerhed Rutineret Arkitektur Rutineret Databaser og sammenhænge (Logisk) Analyser Workflow, beskrivelser og diagrammer Dokumentation Kravspecifikation Brugervejledning Udbudsmateriale Kontraktudarbejdelse Rutineret Mainframes Rutineret Klient-Server Rutineret Test, Quality Center Rutineret Projekt- og funktionsledelse Projektstyring Funktionsstyring HR-management Risikostyring Budgetter og opfølgning Strategi og politikker Ledelses informations systemer (LIS) Kontraktforhandling Leverancestyring, interne og eksterne Statusmøder og referater ITIL PRINCE2 CMMI Office værktøjer Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) Microsoft Visio Rutineret Microsoft Project Microsoft Outlook / MS Exchange Lotus Notes Billedbehandlingsprogrammer Rutineret Side 4 af 19

5 (05/2014) (12/2014) Projekterfaring nsure A/S, Vejle Opgave/Projekt beskrivelse: Projektledelse og procesudvikling. Nye processer, implementering og coaching. Kunden havde igennem længere tid arbejdet på videreudviklingen af sit administrative system til forsikringsselskaber. Opgaven var at hjælpe virksomhedens med at designe og implementere processer, samt opstille release plan med realistiske tidsmål for leverancerne. Såvel processer som planer, skulle forventningsafstemmes og implementeres både intern hos virksomheden(danmark og Ukraine) samt eksternt med kundernes/forsikringsselskabernes ledergrupper. Afdækning af behov, og forventningsafstemning med virksomhedsledelsen herunder målsætning. Udarbejdelse af release strategi og release plan. Udarbejdelse og beskrivelse af processer. Præsentation af processer for medarbejderne. Præsentation af processer for kundernes/forsikringsselskabernes ledergrupper. Implementering af processer, coaching, opfølgning og justeringer. Overdragelse af procesansvar til kundens ledelse. Resultat: Kunden fik designet og implementeret processer for projektinitiering, projektudvikling, change samt release, og fik udarbejdet en plan for de årlige releases, der sikrede længere planlagt forløb til kvalitetssikring. Herudover fik kunden i løbet af processen designet nye standard konsulentydelser til sine kunder, samt igangsat initiativer til styrkelsen af test og kvalitetssikring. (01/2013) (04/2014) Statens It, København (Hele Danmark) Opgave/Projekt beskrivelse: Projektledelse. Platformmigrering og klientudrulning. Statens It var ved at påbegynde udrulningen af Statens It platform til ministerområder og styrelser, ca arbejdspladser. Opgaven blev at designe, planlægge, kommunikere og lede applikationsmodning til platformen samt udrulningen hos en af Statens It s store kunder, Miljøministeriet, med ca medarbejdere, fordelt på Departementet, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Geodatastyrelsen og Natur- og Miljø Klagenævnet, og med en geografisk spredning i hele Danmark. Projektet havde en stram deadline i forhold til Microsofts End Of Support til XP platformen. Udarbejdelse af projektkontrakt med strategi, plan og metode. Afhandling/forventningsafstemning af projektkontrakten med Miljøministeriets ledelse. Løbende ledelsesrapportering og afholdelse af styregruppemøder. Projekt bemanding med såvel interne medarbejdere, medarbejdere fra Miljøministeriet samt eksterne konsulenter. Daglig ledelse, opfølgning, problemløsning/troubleshooting. Ledelse af applikationsafdækning, modning og test. Side 5 af 19

6 Ledelse af udrulning i alle styrelserne. Projektafslutning og driftsoverdragelse. Resultat: Statens It fik udskiftet Miljøministeriet klient-platform og flyttet brugerne til Statens It s platform. Projektet blev afsluttet til tiden, og inden for de budgetmæssige rammer. (04/2009) (05/2012) Danske Bank A/S, Danmark Opgave/Projekt beskrivelse: Programledelse, Projektledelse og Task Management. (FN's rolle er skiftet igennem projektforløbet) Organisatorisk sammenlægning samt platform- og systemmigrering. (Transition) Kunden ønskede at udnytte synergieffekten ved at sammenlægge to Asset Management divisioner/afdelinger i sin organisation, og i denne sammenlægning at få udfaset et ældre system, brugt i den ene division/afdeling, med det tidssvarende system (SimCorp Dimension), brugt i den anden division/afdeling. Opgaven blev løst gennem et samarbejde mellem kundens centrale IT division, forretningsdivisionerne og den eksterne systemleverandør med anvendelse af såvel interne medarbejdere samt eksterne konsulenter. Strategioplæg, projektplan og budget udarbejdelse. (Styregruppe niveau) Bemanding og ledelse af projekt med 6 spor og +50 projektdeltagere. Kontraktforhandling med leverandører. Udarbejdelse af kommunikationsplaner og gennemførsel af informationsmøder. Løbende ledelsesrapportering og CMMI vurderinger og revisioner. Udarbejdelse og justering af task lister. Udførelse af Task Management og ansvar for overblik under migrerings weekender Koncernsproget er engelsk, og flere nationaliteter er repræsenteret blandt projektdeltagerne: (Danskere, Svenskere, Nordmænd, Finner, Islændinge, Tyskere samt Indere) Resultat: Den fysiske migrering og organisatoriske implementering gennemførtes fra februar til maj 2012 hen over 7 perioder og weekender som planlagt og med succes. Kim Andersen, Development Manager Danske Bank: I ve had the pleasure of working together with Frank for nearly three years. Frank is a very dedicated and competent project manager and I m glad - that we had Frank with us all the way through one of our major projects. One of Frank s qualities, besides being a competent project manager, is his ability to build good personal relationships, both within a project and towards its stakeholders. August 15, 2012 Top qualities: Personable, Expert, High Integrity Side 6 af 19

7 (01/2009) (03/2009) If Skadeforsikring, Danmark Opgave/Projekt beskrivelse: Projektkoordinering. Klientudrulning. Kunden var i gang med udrulningen, men manglede akut en koordinator i Danmark, der kunne sikre færdiggørelsen her. Koordinering af udrulningsplan med brugere og ekstern leverandører. Dagligopfølgning, problemløsning/troubleshooting. Projektafslutning og driftsoverdragelse. Resultat: Kunden fik færdiggjort sin klientudrulning og driften blev sikret med ekstern leverandør. (12/2006) (12/2008) Post Danmark A/S, Danmark Opgave/Projekt beskrivelse: Projektledelse. Backbonemigrering og LAN sikkerhedssegmentering. Kunden havde fået udviklet og implementeret en ny backbonestruktur, og stod overfor at migrere alle de kørende servere og systemer til den nye struktur. Desuden ønskede kunden en intern segmentering af sit LAN, der sikrede at produktions, test og udviklingssystemer var adskilt. Opgaven bestod derfor i at få udarbejdet samt skabt konsensus omkring en segmenteringsplan, samt efterfølgende flytte de kørende servere og systemer til den nye backbone. Dette skulle ske med mindst mulig påvirkning af forretningen. Oplæg til segmenteringsplan og metode samt tovholder i beslutningsprocessen. Udarbejdelse af projektkontrakt med metode og planer. Ledelsesrapportering / CMMI. Styring og coaching af projektteam med 50+ deltidstilknyttede medarbejdere. Udarbejdelse af flytteplaner og sikring af changes i aftalte servicevinduer. Sikring af informationer bredt i organisationen Projektafslutningsrapport Resultat: Kunden fik segmenteret sit LAN, og hermed adskilt produktions, test og udviklingssystemer. Ca. 600 servere, heraf ca. halvdelen med kørende produktionsapplikationer, blev migreret fra den gamle backbone til den nye sikkerhedssegmenterede backbone. Michael Ørnø, Driftschef i Post Danmark: Frank har som projektleder løftet leverancen af to meget komplicerede og store projekter i Post Danmark A/S til virksomhedens fulde tilfredshed. August 16, 2012 Top qualities: Great Results, Personable, On Time Side 7 af 19

8 (2/2006) (12/2006) Post Danmark A/S, Danmark Opgave/Projekt beskrivelse: Projektledelse. Udrulning af ny PC platform Udarbejdelse af projektkontrakt med metode og tidsplan. Ledelsesrapportering via CMMI modellen. Styring og coaching af udrulningsteam med 15+ deltidstilknyttede medarbejdere. Sikring af informationer bredt i organisationen til støtte for den organisatoriske implementering. Projektafslutningsrapport Resultat: Post Danmark fik opgraderet samtlige sine 2500 PC arbejdspladser (bærbare & stationære klienter), herunder udskiftet 800 arbejdstationer til enten nye pc er eller tynde/citrix baserede klienter. (05/2004) (10/2005) Advizor IT A/S, Odense Opgave/Projekt beskrivelse: ITIL - Projektledelse. Udvikling, implementering og drift af Servicedesk og Servicechef funktion Udarbejdelse af idé-oplæg. Valg af standard, ISO contra ITIL. Udarbejdelse af projektplan. Beskrivelse af CMDB (Configuration Management DataBase) og udvælgelse af CI's (Configuration Items) Beskrivelse af DSL (Definitive Software Library) samt procedure for håndtering. Beskrivelse af procedure for hhv. (Incident Management/IM, Request for Purchase/RFP, Request for Change/RFC, Request for Service/RFS, Release Management/RM). Scanning af marked og valg af system til registreringer. Beskrivelse af Servicecheffunktion. Løbende træning, coaching og motivering af medarbejdere og ledelse. Løbende implementering af procedurer. Resultat: Virksomheden fik beskrevet procedurer efter ITIL standarden, valgt et passende værktøj til registrering rapportering af hændelser/opgaver samt løbende trænet medarbejderne i de nye arbejdsgange. Side 8 af 19

9 (10/2004) (05/2005) Olino A/S, Odense Opgave/Projekt beskrivelse: BPR & ERP - Rådgivning, projektledelse og forretningsanalyse. Fornyelse af processer (BPR) og implementering af nyt ERP system Beskrivelse af projektoplæg. Totalgennemgang af virksomhedens rutiner og funktioner, gennem interview med medarbejdere og funktionschefer, med efterfølgende rapport. Beskrivelse af værdikæden. Udarbejdelse af kravspecifikation og udbudsmateriale. Gennemførsel af udbudsrunde, valg af leverandør og kontraktforhandling. Udarbejdelse af test og godkendelsesplan. Coaching af medarbejdere og udarbejdelse af USE-Cases. Resultat: Olino fik konsolideret og fornyet sine processer, samt valgt en leverandør til den tekniske implementering af et nyt ERP system. Medarbejderne blev engageret i processen og fik skabt et grundlag for test og godkendelse af systemleverancen. (07/2004) (09/2004) RoClean-Desmi A/S, Odense Opgave/Projekt beskrivelse: CRM - Projektledelse og forretningsanalyse. Kunden var plaget af at de enkelte sælgere ikke havde nok informationer om hinandens eller egne kunder til at kunne lave en effektiv opfølgning. Kunden ønskede derfor en beskrivelse af problemstillingen med et efterfølgende oplæg til en bedre kundehåndtering via et CRMsystem eller lign. Beskrivelse af projektoplæg. Totalgennemgang af virksomhedens rutiner og funktioner, gennem interviews med medarbejdere, og med efterfølgende rapport. Beskrivelse af værdikæden. Udarbejdelse af beslutningsoplæg. Resultat: Kunden fik et bedre overblik over sine processer og et oplæg der kunne anvendes som input til beslutning og efterfølgende handlingsplan. Side 9 af 19

10 (01/2004) (04/2004) TV2, Odense Opgave/Projekt beskrivelse: Forretningsanalyse. Opgavens omfang blev defineret til at skulle beskrive tilgængelighedssikkerheden for TV2 s systemer, med henblik på at afdække risikoen for regulære produktionsstop. Analysen skulle afdække i hvilken grad de enkelte afdelinger anså vigtigheden af systemerne som de hver især anvendte, og modsvarende afdække i hvilken grad teknisk afdeling levede op til denne vurderede vigtighed. Det skulle i den forbindelse fastslås hvor der var kendte nødprocedurer der kunne anvendes ved systemudfald. Det skulle ligeledes fastslås i hvilken grad de enkelte systemer var dækket af rent sikkerhedsmæssigt med hensyn til dublering og backup på de tekniske komponenter, netværk og udstyr. Der blev givet en fast deadline på opgaven. Udarbejdelse af projektbeskrivelse og afgrænsning. Udarbejdelse af analyseskemaer til informationsindhentning. Præsentation af opgaven for samtlige afdelingsledere. Kvalitetssikring og opfølgning på afdelingsledernes informationsindsamling og prioritering. Konsolidering af analyseskemaer. Møder med chefer og medarbejdere i Teknisk Afdeling for afdækning af services og sikkerhed. Udarbejdelse af rapport. Præsentation og fremlæggelse af resultater. Resultat: TV2 fik en rapport og oversigt der redegjorde for risici og vigtighed af de enkelte systemer. Rapporten blev afleveret til tiden og blev efterfølgende anvendt som dokumentation og input til en handlingsplan for ændringstiltag. Side 10 af 19

11 (06/2002) (12/2003) Danske Familie Restauranter / Jensen Bøfhus A/S, Odense Opgave/Projekt beskrivelse: ERP - Rådgivning og projektadministration. Kunden havde jævnligt driftsmæssige problemer med sin klient-server baserede ERP løsning. Kunden ønskede derfor at forny systemerne, og helst i form af anskaffelse af en fremtidssikret standardløsning. Kunden ønskede i den forbindelse rådgivning og efterfølgende sparring og projektadministration i forløbet. Udarbejdelse af strategioplæg. Udarbejdelse af projektbeskrivelse og projektplan. Udarbejdelse af bemandingsplan. Præsentationer for ledelse og projektdeltagere. Udarbejdelse af kravspecifikation. Valg af leverandører og støtte i kontraktforhandlinger. Projektadministration, Revidering af planer, opfølgning, statusmøder og referater. Planlægning, koordinering og gennemførsel af afleveringsforretning. Løbende coaching og opfølgning med projektdeltagere. Resultat: Kunden fik et nyt og tidssvarende ERP system, med større driftsikkerhed. (11/2002) (03/2003) Burcharth A/S, Odense Opgave/Projekt beskrivelse: Implementering og migrering. Kundens IT platform var forældet og plaget af nedbrud. Kunden ønskede derfor at forny sin platform med henblik på større driftssikkerhed og fremtidssikring. Udarbejdelse af projektoplæg. Udarbejdelse af projektplan. Udarbejdelse af netværkstegninger og arkitektur. Indhentning af tilbud og udarbejdelse af budget. Indkøb og opfølgning på leverance. Udarbejdelse af migreringsplan. Supervisering af implementering. Resultat: Kunden fik opgraderet og konsolideret sin IT platform og som følge heraf en større driftssikkerhed. Side 11 af 19

12 (06/2002) (10/2005) Advizor IT A/S, Odense (Interne opgaver) Opgave/Projekt beskrivelse: Konceptudvikling og projektledelse. Opgave beskrivelse: Udarbejdelse af masker baseret på Microsoft Frame Work. Udarbejdelse af kontrakter. Udarbejdelse af produktblade. Valg og implementering af system til opgave og tidsregistrering. Resultat: Kunden fik gradvist indført systematik i virksomhedens processor og procedurer. (04/2001) (05/2001) ISS, København Opgave/Projekt beskrivelse: Analyse og dokumentation. Kunden ønskede et bedre mere præcist overblik omkring netværksstrukturen og netværkssikkerheden for den centrale koncernledelsesfunktion. Opgaven var derfor at tegne og kvalitetssikre et netværksdiagram, med beskrivelse af de enkelte servere, firewalls og forbindelser, samt beskrive hvorvidt der via modem eller andet var usikrede netværksadgange via enkeltstående arbejdsstationer i koncern hovedkvarteret. Udarbejdelse af projektbeskrivelse og plan. Indhentning af tegninger og serveroplysninger gennem interviews med teknikere og teknikansvarlige. Udarbejdelse og kvalitetssikring af ny netværkstegning og serverbeskrivelser. Gennemgang af arbejdsstationernes udstyr. Udarbejdelse af rapport. Resultat: Kunden fik en tegning og rapport der kunne anvendes som input til udarbejdelse af handlingsplan. Side 12 af 19

13 (02/2001) (03/2001) Dampskibsselskabet Norden Opgave/Projekt beskrivelse: Groupware - Projektledelse og implementering. Kunden havde konverteret sit mail-system til MS-Exchange, men havde endnu ikke ibrugtaget kalenderdelen. Kunden ønskede at sikre den organisatoriske implementering af kalenderdelen, med grundig oplæring af medarbejdere og sekretærer, således at de fælles ressourcekalendere kunne overgå fra papir til elektronik. Udarbejdelse af projektbeskrivelse. Udarbejdelse af projektplan. Identifikation af medarbejdere og fælles ressourcer og beskrivelse af rettigheder. Teknisk implementering af løsningen. Udarbejdelse af vejledning. Træning af medarbejdere. Resultat: Kunden fik ibrugtaget det fælles kalendersystem, og trænet medarbejderne i anvendelsen. (11/2000) (01/2001) Matchwork A/S, København Opgave/Projekt beskrivelse: Test - Projektledelse. Kunden var ved at udvikle en ny internet portal, og ønskede i den forbindelse at få testet denne, helst med baggrund i testmateriale der kunne anvendes ved den fortsatte videreudvikling. Udarbejdelse af projektbeskrivelse. Udarbejdelse af skema til brug for beskrivelse af use-cases. Beskrivelse af use-cases med forretningskonsulenter og usability-ansvarlig. Udarbejdelse af fejlrapporteringsskema. Udarbejdelse af testplan. Gennemførsel af test og opfølgning. Resultat: Kunden fik gennemført testen, og havde efterfølgende et katalog over use-cases der kunne anvendes ved efterfølgende tests af rettelser. Side 13 af 19

14 (08/2000) (10/2000) FOSS A/S, Hillerød Opgave/Projekt beskrivelse: Forretningsanalyse og Strategi. Kunden udviklede og eksporterede high-tech apparater til hele verden, og ville derfor se på mulighederne for at anvende Informations & Kommunikations teknologien til at servicere sine kunder bedre. I den forbindelse ønskede kunden et overblik over muligheder og trends, indblik i hvad sammenlignelige producenter havde gang i samt gerne hvad konkurrenterne var i stand til. Udarbejdelse af projektbeskrivelse og plan. Oplæg og præsentation af plan for afdelingsledere. Gennemførsel af interviews med afdelingsledere i salgs- og udviklingsafdelingerne. Gennemførsel af interviews med sammenlignelige apparatproducenter. Indhentning af informationer fra konkurrenter. Gennemførsel af interviews med Dansk Teknologisk Institut. Udarbejdelse af rapport. Præsentation af rapport for afdelingsledere. Resultat: Kunden fik en rapport der beskrev muligheder og trends for anvendelse af internettet til kommunikation med apparater via embeddede servere og software. (01/2000) (07/2000) EDC-gruppen A/S, København Opgave/Projekt beskrivelse: Fungerende systemchef. Kunden havde en ubesat stilling som systemchef, og ønskede en erfaren konsulent der kunne udfylde rollen til stillingen blev besat. I forløbet opsagde IT-chefen også sin stilling, og der blev derfor behov for sparring til ledelsen samt støtte til den nye internt rekrutterede IT-chef. Daglig ledelse af 12 medarbejdere og 3-4 eksterne konsulenter i IT funktionen. Styring af projekt til færdiggørelse af ny version af mæglersystemet. Styring af ekstern udvikling af WAP løsning til boligsøgning. Styring af projekt til frembringelse af ledelsesinformation. Løbende ledelsesrapportering og rådgivning. Udarbejdelse af stillingsopslag og rådgivning ved ansættelse af ny systemchef. Indførelse og gennemførsel af dagligt mini-morgen-møde til registrering af fremdrift. Resultat: Kunden fik tilført stabilitet og kontinuitet i processen, og holdt såvel den daglige drift som udviklingen i gang. Kunden blev den første mæglerkæde der kunne tilbyde en mobil boligsøgningsløsning, og anvendte dette i sin markedsføring. Side 14 af 19

15 (10/1999) (01/2000) NOKIA, København Opgave/Projekt beskrivelse: Projektkoordinering og analyse. Kunden ønskede med baggrund i år 2000/Y2K problematikken et totalt overblik over sine systemer. Kunden havde sin egen projektgruppe der stod for den overordnede ledelse med ønskede hjælp til at få identificeret og beskrevet de enkelte systemer og applikationer. Kunden ønskede tillige udarbejdet contingency planer for alle applikationer der af kundens nøglemedarbejdere blev anset som væsentlige for den fortsatte drift. Udarbejdelse af opgavebeskrivelse. Identifikation af kundens nøglemedarbejdere. Udarbejdelse af skema til informationsindsamling. Gennemførsel af interviews med nøglemedarbejderne. Udarbejdelse af contingency planer. Rapportering til kundens Y2K styregruppe. Resultat: Kunden fik et overblik over de omkring 800 forskellige applikationer der blev anvendt, samt contingency planer for disse. Som bekendt blev Y2K en fuser, men kunden anvendte efterfølgende undersøgelsen til at sikre sine licenser, og konsolidere, opgradere og udfase visse applikationer og systemer. (07/1999) (03/2000) Red Barnet, København Opgave/Projekt beskrivelse: Rådgivning og projektledelse. Kunden stod overfor at skulle opgradere hele sin IT infrastruktur og savnede i den forbindelse rådgivning til processen. Kunden havde heller ingen formuleret IT strategi, og ønskede en sådan præciseret i forbindelse med processen. Udarbejdelse af opgavebeskrivelse. Udarbejdelse af IT strategi. Udarbejdelse af projektplan for opgradering af IT infrastruktur. Præsentation af Strategi og plan for ledelse og medarbejdere. Indkøb og styring af leverance. Supervisering af udrulning. Sparring med ledelse og intern IT funktion via Virtuelt IT-chef koncept. Resultat: Kunden fik en IT strategi der tog højde for kundens behov for kommunikation fra svært tilgængelige geografiske områder. Herudover blev hele IT infrastrukturen fornyet med udskiftning af såvel servere som arbejdsstationer hvilket medførte en væsentlig forbedret stabilitet. Side 15 af 19

16 (06/1999) (07/1999) Københavns Kommune, København Opgave/Projekt beskrivelse: Forretningsanalyse. Kunden brugte mange interne ressourcer på at registrere skriftlige indberetninger fra voksenuddannelsescentrene og ønskede i den forbindelse af få afdækket mulighederne for at få voksenuddannelsescentrene til selv elektronisk at indberette oplysningerne via internettet. Udarbejdelse af opgavebeskrivelse. Gennemgang af informationer og valideringsrutiner med kundens medarbejdere. Udarbejdelse af rapport og projektforslag. Resultat: Kunden fik en rapport med angivelse af muligheder samt et forslag til hvorledes projektet kunne gennemføres. (05/1999) (06/1999) Solrød Kommune, Solrød Opgave/Projekt beskrivelse: Analyse. Kunden ønskede at tilknytte sine forskellige institutioner, biblioteker, skoler, daginstitutioner og plejehjem, i et kommunalt netværk. I den forbindelse ønskede kunden gennemført en analyse samt udarbejdet et projektforslag. Udarbejdelse af opgavebeskrivelse. Oplistning og gennemgang af de kommunale institutioner. Interview med biblioteks-, skole- daginstitutions- og plejehjemsansvarlige. Udarbejdelse af netværkstegning. Udarbejdelse af rapport. Resultat: Kunden fik en rapport der gav overblik over de enkelte institutioners muligheder samt oplistede forskellige mulige løsninger. (04/1999) (05/1999) DSV-Samson, Høje Taastrup Opgave/Projekt beskrivelse: Analyse og dokumentation. Virksomheden var netop opstået ved fusion mellem 2 virksomheder med hver sin IT infrastruktur. Kunden ønskede derfor overblik over den samlede IT infrastruktur, med henblik på handlingsplaner for konsolidering af servere og systemer. Udarbejdelse af opgavebeskrivelse. Afdækning af IT infrastrukturen gennem samtaler med teknikere fra begge afdelinger. Optegning af netværk for den eksisterende struktur. Optegning af forslag til ny struktur. Udarbejdelse af rapport med forslag til handlingsplan. Resultat: Kunden fik skabt et overblik over den samlede IT infrastruktur og fik via. rapporten et værktøj i arbejdet mod den videre sammenlægning. Side 16 af 19

17 (04/1999) (06/2001) A/S Jensen Consulting / T-Systems, København - (Interne opgaver) Stillings beskrivelse: IT-konsulent, projektleder, procesanalyse og forretningsudvikling. Udarbejdelse af Virtuelt Kontor koncept, herunder beskrivelse af produktblade og præsentationer. Udarbejdelse af Virtuel IT-Chef koncept, herunder beskrivelse af produktblade og præsentationer. Samling, oversættelse og tilpasning af produktblade i forbindelse med T-Systems opkøb af A/S Jensen Consulting. Resultat: Produktblade og beskrivelse af koncepter der kunne anvendes ved salg og videreudvikling af ydelser. (06/1998) (03/1999) Rolighed Consult A/S, København Opgave/Projekt beskrivelse: IT-konsulent. Virksomheden ønskede at tilknytte en ressource der på det forretningsmæssige område kunne rådgive Rolighed Consults kunder om PC/Windows platformen. Desuden ønskede virksomheden at deltage i et multimedia projekt med et filmselskab og ønskede i den forbindelse en projektleder der kunne varetage denne opgave. Rådgivning af kunder omkring muligheder med PC/Windows platformen set i relation til MAC/OS. Udarbejdelse af idé-oplæg til multimediaprojekt. Udarbejdelse af projektplan. Udarbejdelse af drejebog til indhold. Præsentation af indhold for investorer og interessenter. Resultat: Kunden fik tilført den ønskede viden om PC/Windows. Multimediaprojektet blev droppet men idéen blev senere realiseret af Nordisk Film. Side 17 af 19

18 (06/1995) (05/1998) DSB, København Opgave/Projekt beskrivelse: Forretningskonsulent og coach. Virksomheden havde i 6 år forsøgt at indføre i virksomheden men var strandet på manglende beslutning omkring valg af teknisk løsning. Virksomheden nedsatte derfor et projekt med topprioritet, og søgte til dette en forretningsorienteret projektleder der kunne synliggøre projektet i virksomheden og gennemføre en organisatorisk topdown implementering. I løbet af projektet efterspurgte ledelsen informationer og sparring omkring yderligere anvendelse af internettet i forretningen. Medvirken til fastholdelse af beslutning om teknisk løsning. Supervisere udarbejdelse af installationsprocedurer på arbejdsstationer. Udarbejdelse af brugervejledning. Præsentation af produkt og planer for ledelsen. Udarbejdelse af planer for organisatorisk markedsføring og implementering. Implementering af i den øverste chef-gruppe. Synliggørelse i organisationen gennem interne produktblade og presseomtale. Træning og coaching af sekretærer. Organisering og coaching af en intern e-post brugergruppe. Undersøgelse af andre jernbaners anvendelse af internet og muligheder. (køreplaner, trafikinformation, billetter m.v.) Præsentation af internettets muligheder for ledere og udvalgte salgsmedarbejdere. Resultat: I løbet af projektet blev over 4000 brugere sat i gang med e-post. Desuden blev der nedsat et nyt højt prioriteret projekt der skulle tage sig af internet mulighederne. DSB er i dag en af landets mest besøgte hjemmesider der foruden trafikinformation og køreplaner giver mulighed for selvbetjening af billetkøb og reservationer. (05/1993) (05/1995) Reklamedata A/S, København Stillings beskrivelse: Systemudviklingschef. Kunden var blevet forsinket med et nyt system til sine kunder, og havde derfor følt sig presset til at igangsætte systemet selvom det endnu ikke var færdigkodet og testet. Der blev derfor oprettet en ny systemudviklingschef stilling, til at brandslukke og sætte udviklingen og fejlretningen i system. Senere blev stillingsfunktionen udvidet til også at omfatte ansvar for drift, konsulenter og pc-support.. Opgave beskrivelse: Chef for udviklingsafdeling med 7 programmører og planlæggere på AS/400 platformen (RPG400) og pc/mac klient-server platformen. Chef for driftsafdeling med 4½ medarbejdere. Fascility-management drift af 28 decentrale AS/400 installationer samt den centrale Reklamedata installation. Chef for pc/teknik afdeling med 3 medarbejdere. Resultat: Virksomheden fik stabiliseret sin drift, support samt systemudvikling, afgrænset systemet, og indført en versions styring til den videre udvikling. Side 18 af 19

19 (04/1985) (04/1993) Sterling Airways A/S, Dragør Stillings beskrivelse: Oprindelig ansat som systemudvikler og databaseadministrator. De sidste 3 år af ansættelsen som End-User Support Manager, med ansvar for brugerservicecentret, systemudvikling og drift af mainframe (IBM 3090) Opgave beskrivelse: Chef for udviklingsafdelingen med 4 medarbejdere. Chef for driftsafdelingen med 2½ medarbejdere. Chef for brugerservicecentret med 2 medarbejdere. Projektledelse og kravspecifikation af Sterling Operation Systemet til håndtering af kontrakter og flyveplaner samt booking. Projektledelse og kravspecifikation til komponentstyringssystem til flyvedligeholdelse. Projektledelse og kravspecifikation til Taxfreesystem med forudbestillinger. Systemkonvertering fra Unisys Mainframe til IBM Database konvertering fra Unisys/DBMS til IBM SQL/DS. Udrulningsprojekt med 350 pc'er i Sterling koncernen. Outsourcing projekt. Herunder især sikring af medarbejder motivation gennem genplaceringsprojekt der sikrede at tiloversblevne medarbejdere blev hjulpet til ny beskæftigelse. Resultat: Fra 1985 til 1993 udviklede IT anvendelsen sig fra 20 terminaler med et egenudviklet økonomisystem til 350 pc'er med et bredt udbud af systemer til understøttelse af hele forretningen. I 1993 valgte virksomheden at outsource hele sin IT afdeling til IBM (Responsor). (02/1983) (03/1985) DSB, København Opgave/Projekt beskrivelse: DSB havde først i 80'erne oplevet nogle strenge isvintre, og overblikket over de enkelte lokomotivers placering via nedskrevne logbøger var atter kommet til kort. DSB havde derfor fået udarbejdet en kravspecifikation til et nyt centralt system, der skulle give overblik over de enkelte lokomotivers tilstand, vedligeholdelse og køre/omløbsplaner. Systemet blev sendt i udbud, og der blev ansat projektledere til at varetage den interne koordinering mellem brugere og eksterne udviklingskonsulenter. Opgave beskrivelse: Medvirke ved valg af udviklingshus/leverandør. Koordinering og præcisering af brugerønsker med eksterne udviklingskonsulenter. Tilrettelæggelse og gennemførsel af brugeruddannelse. Medvirke i test, godkendelse og implementering af systemet. Resultat: Virksomheden fik udviklet Trækkraft Disponerings Systemet, og allerede det første år havde systemet effektiviseret hvad der svarer til driften af et lokomotiv=20 MDKR. Systemet havde kostet 15 MDKR. Systemet er flere gange blevet modificeret og videreudviklet og danner i dag baggrund for produktet "Landets Puls" der viser den øjeblikkelige placering af tog på danmarkskortet. Side 19 af 19

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse af ph.d. administration Tidsplan og rammer for forhandling med IT-leverandør Talentsoft frem mod forventet indgåelse af kontrakt ultimo juni 2017 Status per

Læs mere

Tekniske kompetencer

Tekniske kompetencer Jens Christoffersen Bilag: Tekniske kompetencer og teknisk projekterfaring Arbejdsområder Tekniske kompetencer Niveau Sidst anvendt Behovsafdækning Rutineret 2011 25 Dokumentation Meget rutineret 2011

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013 Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis 24. Oktober 2013 Agenda Kort om Ole Fælles baggrund Hvad mener vi med implementering? Metode Succeskriterier ved implementering af ERP Top 5

Læs mere

Kompetenceniveauer: Ekspert, Meget rutineret, Rutineret, Godt kendskab, Noget kendskab.

Kompetenceniveauer: Ekspert, Meget rutineret, Rutineret, Godt kendskab, Noget kendskab. Stilling: Systemudvikler/Systemkonsulent Fødselsår: 1965 IT-erhvervserfaring: 28 år Bopæl : Uddannelse: 5450 Otterup IT Profilresumé: Jeg er systemudvikler i RPGLE, RPG, Interform, Cobol, JavaScript, og

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet - en case om implementeringen af et QMS-system IDA Proces 1. oktober 2015 John Thomsen, QP Consult ApS Konsulent i effektivt projektarbejde Udviklet QP Modellen

Læs mere

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter.

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter. Erna Pedersen Telefon: +45 2830 7560 e-mail: erna.pedersen@projectcompany.dk Motivation Konsulenten kan med sin store erfaring på program- og projektledelses områderne være driver og lede programmer og

Læs mere

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Indlæg ved: Michael Schad, økonom, Rambøll dir.support RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Management

Læs mere

DROSSELVEJ FREDERIKSSUND TLF.: MOBIL C U R R I C U L U M V I T A E

DROSSELVEJ FREDERIKSSUND TLF.: MOBIL C U R R I C U L U M V I T A E DROSSELVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND TLF.: + 45 36 45 60 04 MOBIL + 45 42 45 60 04 E-MAIL NICOLAJ@WILLERUP.DK Nicolaj Kisby Willerup PERSONLIG INFORMATION Født: 20. maj 1970 Ægtestand: Gift 1 barn C U R R I

Læs mere

Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS

Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS Navn Uddannelse Sprog Klaus Jagd Edb-assistent Dansk, Engelsk Rolle Senior Project Manager IT-erfaring Fra 1984 (selvstændig siden 2000) Certificeringer PRINCE2 Certified SCRUM Master (CSM) Certified SCRUM

Læs mere

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune 8. juli 2015 Michael Redlich Baggrund for analysen Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune ønsker at undersøge, hvilke potentialer der er i forbindelse

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Udvalgte projekterfaringer

Udvalgte projekterfaringer Navn: Fødselsår: 1972 Adresse: Nymarks Allé 302, 8320 Mårslet Mobil: +45 3069 8626 Business Intelligence og rapporteringsløsning Periode: 2014/06-2015/01 Proces AS3 Companies, Danmark Projektleder på etablering

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

BRUTTO CV Peter Petersen

BRUTTO CV Peter Petersen BRUTTO CV Peter Petersen Tlf.: xx xx xx xx Mail xx@xx.dk Linkedin: https://dk.linkedin.com/in/peterpeter RESUMÉ Jeg har en baggrund som Civilingeniør i Software Engineering og 5 års erfaring med projektledelse

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

FMA IT Rådgivning ApS IT Brobygning. CV for Flemming Madsen. IT-Sikkerheds- og IT-Driftskonsulent (ITIL) Fødselsår: 1963

FMA IT Rådgivning ApS IT Brobygning. CV for Flemming Madsen. IT-Sikkerheds- og IT-Driftskonsulent (ITIL) Fødselsår: 1963 Jobs: IT-Sikkerheds- og IT-Driftskonsulent (ITIL) Fødselsår: 1963 Uddannelser: 1983 Matematik/Fysik studentereksamen fra Horsens Statsskole 1985 HH fra Horsens Handelsskole 1987 Bank assistent i DanskeBank

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

v/ Johnnie Kristensen Vestertoften Nordborg Telefon: Jeg kan især

v/ Johnnie Kristensen Vestertoften Nordborg Telefon: Jeg kan især v/ Johnnie Kristensen Vestertoften 11 6430 Nordborg Telefon: +45 52 58 24 15 E-mail: jsk@sitek.dk Jeg kan især Anvende mine mere end 25 års erfaring med IT til at koble teknologi sammen med forretningsmæssige

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

IT Service Management (ITIL) i en agil verden. Lars Zobbe Mortensen

IT Service Management (ITIL) i en agil verden. Lars Zobbe Mortensen IT Service Management (ITIL) i en agil verden Lars Zobbe Mortensen Om Lars It service management konsulent ITIL ekspert og underviser Projekt leder PRINCE2 agile og underviser Tidligere leder for udviklings

Læs mere

UC Partnerprofil. NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum. Profil

UC Partnerprofil. NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum. Profil NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum Profil Om os NetDesign er Danmarks største systemintegrator inden for IP-baserede kommunikationsløsninger. Vi integrerer og hoster alle former for moderne IPkommunikation

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

Opgave, projekt, eller?

Opgave, projekt, eller? Opgave, projekt, eller? Problemstillingen Baggrunden for denne artikel er erfaringer, som jeg har gjort over en årrække i så forskelligeartede organisationer som it-virksomheder og it-afdelinger, eldistributionsselskaber

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer:

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer: JIM MORRIS PROJECT/PROGRAM MANAGER OG PPM/PMO KONSULTANT dk.linkedin.com/in/jimmorris contact@raedan.com Bor omkring Horsens men kan arbejde over hele landet inkl. Kbh. området Åben for konsulentarbejde

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Valutahandelsplatform System integrationer SAP: HCM og IS-U. Data migrering. IDM systemer

Valutahandelsplatform System integrationer SAP: HCM og IS-U. Data migrering. IDM systemer 2010 Projektledelse Data migrering Systemarkitekt IDM systemer Valutahandelsplatform System integrationer SAP: HCM og IS-U SYSTEM INDSIGT ROLLER Projektleder Betroet rådgiver Løsningsarkitekt Forretningskonsulent

Læs mere

PERSONDATA RESUME. Foto. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

PERSONDATA RESUME. Foto. xxxxxxxxxxxxxxxxxx PERSONDATA Navn: Adresse: Alder: Mobil: Mail: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Foto RESUME Som projektleder og forretningskonsulent, har jeg mange års erfaring med at skabe resultater

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

DRIFT VEDLIGEHOLDELSE IO-ANALYSE. 11-05-2012 EG Copyright

DRIFT VEDLIGEHOLDELSE IO-ANALYSE. 11-05-2012 EG Copyright DRIFT VEDLIGEHOLDELSE IO-ANALYSE 1 EG IT Koncern IT EG IT - Vision Én sammenhængende skalérbar IT-platform til understøttelse af IT-konsulentvirksomhed på det Skandinaviske marked EG IT IT Governance IT

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

AD HOC KOMPETENCE KONSULENTPROFIL: ESØ 395. Projektleder

AD HOC KOMPETENCE KONSULENTPROFIL: ESØ 395. Projektleder Stilling / Funktion Konsulenten er en erfaren prince2 certificeret IT projektleder med fokus på styring af projekter i store og komplekse organisationer herunder ekspertkompetencer indenfor forretningsanalyse,

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Profil for Jørgen Soetmann

Profil for Jørgen Soetmann Profil for Jørgen Soetmann Navn Jørgen Soetmann Titel Seniorprojektleder Født 1959 Civilstand Ugift, 1 barn It-erfaring siden 1980 Personlig profil Jørgen er en yderst erfaren og kompetent PMI og PRINCE

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Demanit ApS Louise Gewecke, lg@demanit.dk Tlf. 91 55 08 03 PROFILRESUME

Demanit ApS Louise Gewecke, lg@demanit.dk Tlf. 91 55 08 03 PROFILRESUME PROFILRESUME Ansvarlig innovativ it projektleder, som arbejder analytisk, systematisk og i en målbaseret retning (PRINCE2 partitioner), med bred erfaring indenfor it projekter med overdragelse til drift

Læs mere

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Præsentation Nicolai Dragsted Advokat Mediator Senior Counsel, Bird & Bird nicolai.dragsted@twobirds.com 28 år med it-kontrakter Forfatter IT-kontrakter

Læs mere

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Version 3.1 opdateret 04/03-2016 Fælles projektmodel Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Formål: Fælles metodik for projekter der involverer AU IT.

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Bilag 9 ATP s medvirken

Bilag 9 ATP s medvirken Bilag 9 ATP s medvirken Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 RAMMER FOR MEDVIRKEN... 5 3.1 ATP S PROJEKTORGANISATION... 5 3.1.1 LEVERANCESPOR: LØSNINGSUDVIKLING...

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

ITIL Foundation-eksamen

ITIL Foundation-eksamen ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Projekt og porteføljestyringsværktøj i Unipension

Projekt og porteføljestyringsværktøj i Unipension Projekt og porteføljestyringsværktøj i Unipension Agenda Ny strategi og forandring stiller krav til overblik Kort fakta om Unipension Hvorfor havde vi behov for et projekt og porteføljestyringsværktøj

Læs mere

CRM MEDIELØSNING PÅ FORRETNINGSPLAN

CRM MEDIELØSNING PÅ FORRETNINGSPLAN CRM MEDIELØSNING PÅ FORRETNINGSPLAN CRM løsning fra Concare IT særligt udviklet til mediebranchen HVAD ER EN MEDIELØSNING FRA CONCARE IT? EN MEDIELØSNING BASERET PÅ BRANCHEKENDSKAB Igennem de mange år,

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Fra idé til drift i praksis!

Fra idé til drift i praksis! Fra idé til drift i praksis! Design Coordination @ITIL Dagen 2014, 3/12-2014 JonasEllegaard ServiceManagement Om mig } Ansvarlig for Leverandørstyring } Skabe værdi } Systemetableringsprocessen } ITIL

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

IT Service Management. Orker I Fyn?

IT Service Management. Orker I Fyn? IT Service Management på fynsk Orker I Fyn? Servicemangement på fynsk Organisering: Borgmesterforvaltningen By- og Kulturforvaltningen Børn- og Ungeforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

RSI change management proces

RSI change management proces RSI change management proces version 1.8 RSI change management proces Dato: 01.02.20167 Version: 1.10 Status: t Systemansvarlig: RSI 1. Formål Det overordnede formål med RSI change management processen

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011

Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011 Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011 Indlæg Viking Viking IT Inspiration eller religion Forandringsledelse Incident i små bidder Resultater 10 bud VIKING Life-Saving Equipment Privatejet

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Sonlinc er den forretningsudviklende partner, der solidt forankret i forsyningssektoren leverer den højeste kundeværdi.

Sonlinc er den forretningsudviklende partner, der solidt forankret i forsyningssektoren leverer den højeste kundeværdi. Sonlinc er den forretningsudviklende partner, der solidt forankret i forsyningssektoren leverer den højeste kundeværdi. 1. Styrkelse af strategisk position 2. Forbedret SonWin-brugeroplevelse 3. Business

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Jeg har en bred baggrund indenfor IT branchen som spænder over 22+ år som projektleder og PMO/PPM konsulent.

Jeg har en bred baggrund indenfor IT branchen som spænder over 22+ år som projektleder og PMO/PPM konsulent. PROJEKT/PROGRAM MANAGER OG PPM/PMO KONSULTANT dk.linkedin.com/in/jimmorris contact@raedan.com bor omkring Horsens men kan arbejde over hele landet inkl. Kbh. området åben for konsulentarbejde eller evt.

Læs mere

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 Senior Konsulent Lars Møller Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 lm@lmcons.dk +45 42638881 Agenda Min baggrund og erfaringsområder Eks. på problemstillinger omkring

Læs mere

Den daglige operationelle Servicedesk. -hvor gemmer der sig Quick Wins?

Den daglige operationelle Servicedesk. -hvor gemmer der sig Quick Wins? Den daglige operationelle Servicedesk -hvor gemmer der sig Quick Wins? Claus Bay Eriksen Maj 2014 Winspire A/S Organisationsudvikling Projekt- program- og porteføljeledelse Etablering og optimering af

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere