Bilag B - Produktbeskrivelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag B - Produktbeskrivelser"

Transkript

1 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag B - Produktbeskrivelser MBBL-REF: Version: 1.0 Godkendt Dato: 25. april 2013 Fil:GD2_Implementeringsplan_Bilag_B_Produktbeskrivelser_v1.0.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Grundskabelon oprettet med beskrivelsesskabelon samt produkter og produktbeskrivelser modtaget som oplæg til workshop 30. januar Samlet sammen af alle bidragene modtaget fredag før påske samt tirsdag efter påske Opdateringer flettet ind fra Else Marie vedr. supplerende adresser Finn vedr. AWS 4 og 5 Morten L retteleser og tilføjelsert inkl. opdaterede produktflows for 3xMBBL, GST+CPR+KL/KOMBIT+ERST (pga. afhængigheder til MBBL produkter), Klargjort til styregruppen baseret på den afsluttende workshop,indsendte ændringer og konsistenstjek med hoveddokument og Bilag A (Arbejdspakker). Bemærk efter beslutning på workshoppen er der under Godkendelse på relevante produkter tilføjet Projektsekretariatet kvalitetssikrer materialet. fx for den leverance der inkluderer løsningsarkitekturen. Hvis produktet er en del af en hovedmilepæle er der tilføjet: Er del af hovedmilepæl under delprogramstyregruppens godkendelse (se hoveddokumentet) fx ifm idriftsættelse. S&D KH S&D-PH+KH S&D-PH S&D-PH 0.9a Redaktionelle rettelser, klargjort til styregruppe MBBL-MLI Godkendt af GD2 styregruppe MBBL-MLI - 2 af 93 - MBBL-REF:

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL PRODUKTBASERET PLANLÆGNING METODE Produktsammenhænge Produktbeskrivelser Produktkrav Produktnummerering PROCES LÆSEVEJLEDNING PRODUKTOVERBLIK PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTER FRA DELPROGRAMMET PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTBESKRIVELSER Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT Afklar placering af bygningsnavne Afklar løsning for gadepostnumre Afklar løsning for Grønland Afklar løsning for historiske CPR Adr Retningslinjer for integration DAGI/AdrReg/CPR Afklar løsning for stormodtagerpostnumre Målarkitektur Teststrategi Strategi for GD2 datavask Implementeringsplan PRODUKTER FRA MBBL PRODUKTER (ADRESSEREGISTER) PRODUKTSAMMENHÆNGE (ADRESSEREGISTER) PRODUKTBESKRIVELSER (ADRESSEREGISTER) Adr Klient 1.0 Udbudsmateriale/Kravspec Adresse regler og vejledning Dialog Klient 1.0 Udbudsmateriale/Kravspec Adr Klient 1.0 Idriftsat Dialog Klient 1.0 Idriftsat Adr Klient 1.0 Uddannelse Adresse regler og vejledning Datavask 2 for adresser Adresse løsningsarkitektur af 93 - MBBL-REF:

4 Adr Reg + Adr Klient 2.0 udbudsmateriale Adr Klient 2.0 Løsningsdesign Adr Reg Løsningsdesign Adr Klient 2.0 Driftsklar Adr Reg Driftsklar Adr Klient 2.0 Idriftsat Adr Reg Idriftsat Adr Klient 2.0 uddannelse Oprydning efter idriftsættelse af BBR PRODUKTER (SUPPLERENDE ADRESSER) PRODUKTSAMMENHÆNGE (SUPPLERENDE ADRESSER) PRODUKTBESKRIVELSER (SUPPLERENDE ADRESSER) Etablere Taskforce og rammer Analyse af områdetyper, proces og parter Input til Dialog Klient Pilotprojekter om Suppl Adr Regler og vejledning om Suppl Adr Udpegning af Suppl Adr til personreg Udpegning af Suppl Adr til erhvervsreg Udpegning af Suppl Adr til øvrige formål Udrulningsstrategi Suppl Adr Fastsætte Suppl Adr til personreg Fastsætte Suppl Adr til virksomhedsreg Fastsætte Suppl Adr til øvrige formål Input til Adr Klient Input til revision af regler og vejledning PRODUKTER (DISTRIBUTION AF ADRESSER) PRODUKTSAMMENHÆNGE (DISTRIBUTION AF ADRESSER) PRODUKTBESKRIVELSER (DISTRIBUTION AF ADRESSER) AWS 4 Tjeneste Udbudsmateriale/Kravspec AWS 4 Tjeneste Løsningsdesign Datavask af adresser: tilpasning til ny datamodel AWS 4 Tjeneste klar til drift AWS 4 Tjeneste Idriftsat Adresse-info 2 Kravspec Adresse-info 2.0 Idriftsat Adresse-info 2.5 Idriftsat AWS 5 Tjeneste Udbudsmateriale AWS 5 Tjeneste Løsningsdesign AWS 5 Tjeneste Driftsklar AWS 5 Tjeneste Idriftsat PRODUKTER FRA GEODATASTYRELSEN PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTBESKRIVELSER SDSYS + indberetningsportal - Kravspecifikation Indberetningsportal løsningsdesign SDSYS løsningsdesign af 93 - MBBL-REF:

5 5.3.4 SDSYS Indberetningsportal Driftklar SDSYS Driftklar SDSYS Indberetningsportal idriftsat SDSYS Idriftsat SDSYS og Indberetningsportal videreudvikling Stednavne/DAGI servicedesign Stednavne/DAGI services driftklar Stednavne/DAGI services idriftsat Stednavne/DAGI services videreudvikling Analyse af NST-veje m. fl DK stednavne indhold fastlagt Aftaler og specifikationer stednavne DAGI og Stednavne governance afklaring Konfigurering og konvertering af stednavne Aftaler & specifikationer DAGI 0 og DAGI Konfigurering, Konvertering og etablering af DAGI 0 og DAGI Aftaler og specifikationer DAGI Konfigurering & etablering DAGI Afdække afhængigheder for anvendelse af FOT i GD Analyse af ikke-dagi-distrikter CPR-Vej PRODUKTER FRA CPR-KONTORET PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTBESKRIVELSER Anvendelse af adresser i CPR Udstilling af data fra CPR Ændring af CPR s ajourføringsapplikationer Afklaring af CPRs overgangsløsninger Love og regler for CPR området Datavask CPR adresser Adresser uden geografi PRODUKTER FRA ERHVERVSSTYRELSEN PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTBESKRIVELSER CVR services Adresse services Data leverandør services (SKAT, DST) CVR adresse datavask Lovgivning, regler og vejledning i relation til CVR ændringer CVR adresse relaterede brugergrænseflader PRODUKTER FRA GST (FOT DANMARK) PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTBESKRIVELSER FOT-tjenester løsningsdesign FOT-tjenester udvikling og test af 93 - MBBL-REF:

6 8.3.3 FOT-tjenester idriftsat PRODUKTER FRA SKAT PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTBESKRIVELSER Adresser i Erhvervssystemet (ES) PRODUKTER FRA DANMARKS STATISTIK PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTBESKRIVELSER Adresser i DST ESR Løsningsarkitektur og -design Adresser i DST ESR Driftklar Adresser i DST ESR Idriftsat PRODUKTER FRA KL/KOMBIT PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTBESKRIVELSER Analyse af opgradering af Digital Flytning Opgraderet digital flytning Opgraderet digital flytning PRODUKTER FRA ANDRE AFTALEPAKKER AFTALEPAKKE 1 EJENDOMSDATA AFTALEPAKKE 7 DATAFORDELER EKSTERNE PRODUKTER PRODUKTER FRA MBBL BBR af 93 - MBBL-REF:

7 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentets formål er at give et overblik over de væsentligste produkter i forhold til etablering af effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne. Med væsentligste menes her dels produkter som er en del af udstillingen af fælles grunddata gennem den fællesoffentlige datafordeler, dels produkter som er relevante for andre parter i forhold til etablering af grunddata. Produkter kan i den sammenhænge være et it-system, et delprodukt i fremstillingen af dette eller det kan være andre produkttyper som eksempelvis en ændret lovgivning, forbedring eller udbygning af dataindholdet i et register eller en strategi for gennemførelse af fælles test. 1.2 Produktbaseret planlægning Etablering af en implementeringsplan for delprogram 2 gennemføres med teknikken produktbaseret planlægning. Dette betyder, at opmærksomheden rettes mod produkter frem for aktiviteter ved at der sættes fokus på leverancer og kvaliteten af disse. De enkelte produkter beskrives med angivelse af kvalitetskrav m.m. og afhængigheder mellem de enkelte produkter illustreres i produktflow diagrammer. Overblikket etableres i form af diagrammer, som viser produktsammenhænge (svarende til Prince2 Produktflowdiagrammer ), samt i form af beskrivelser af de enkelte produkter med angivelse af kvalitetskrav m.m. Overblikket omfatter ikke de ledelsesprodukter, som kræves som en del af program- og projektstyringen (eksempelvis projektinitieringsdokument,statusrapport og beslutningslog). Fremskaffelse af de enkelte produkter foretages i arbejdspakker, som beskriver processen for frembringelse af produktet herunder de tidsmæssige krav til varighed og deadlines. Som udgangspunkt planlægges med én arbejdspakke pr. produkt, men en arbejdspakke kan godt levere flere produkter. Modellen herfor planlægges af den enkelte aftalepartner. Arbejdspakkerne organiseres i projekter med dertil hørende projektleder, og det hele samles i delprogrammets implementeringsplan. Produkter vil eksistere på mange niveauer i forskellige detaljeringsgrader svarende til de forskellige planlægningsniveauer (delprogram, projekt, team etc.). Dokumentet her fokuserer kun på produkter relevant for planlægning på delprogramniveau. Det enkelte projekt vil arbejde med et andet detaljeringsniveau ift. produkter. 1.3 Metode Produktsammenhænge Produktsammenhænge illustreres dels i form af produktnedbrydningsdiagrammer (hvor dette er relevant), dels i form af produktflowdiagrammer. Produktnedbrydningsdiagrammer viser hvordan den enkelte aftalepartner nedbryder de enkelte hovedprodukter i delprodukter med henblik på at illustrere behov i relation til de mere detaljerede sammenhænge. Som udgangspunkt medtages kun hovedprodukter i det samlede produktoverblik (kapitel 2). - 7 af 93 - MBBL-REF:

8 Produktflowdiagrammer beskriver sammenhængen mellem de forskellige produkter. I denne illustration anvendes nedenstående tre symboler: Produkter som skal etableres i delprogram 2 af den aftalepartner, som er i scope for de pågældende produktsammenhænge. Produkter som skal etableres i delprogram 2 af en anden aftalepartner end den der er i scope for de pågældende produktsammenhænge Produkter som er eksterne ift. delprogrammet enten ved at de leveres uden for grunddataprogrammet eller ved at de leveres af et andet delprogram under grunddataprogrammet Produktbeskrivelser Beskrivelse af de enkelte produkter gennemføres i nedenstående skabelon, som er etableret med udgangspunkt i tilsvarende produktskabeloner i den fællesoffentlige projektmodel hhv. Prince2 under hensyntagen til at beskrivelsen skal anvendes på delprogramniveau. Produktnummer: Version og dato: Tidsramme: <Navn/titel på produktet> <Entydig identifikation tildeles af delprogram> <Organisation projektnavn - projektleder> <versionsnummer og tilhørende dato> Version 1.0 er forbeholdt godkendelse på delprogramniveau. <Aktuel status udkast, klar til godkendelse, godkendt> <Periode hvor produktet forventes udarbejdet start og slut dato> <Det formål produktet skal indfri> <Liste over produktets enkeltdele/indhold> <Materiale, produkter og andre forudsætninger ift. udarbejdelse af produktet> <De kvalitetskriterier, som produktet skal leve op til> <Proces for hvorledes produktet kvalitetssikres/godkendes> Produktkrav I forhold til det det samlede grunddataprogram hhv. grunddata under delaftale 2 er det vigtigt, at der er styr på den tværgående sammenhæng i den tilhørende systemunderstøttelse. Dette sikres for det enkelte delprogram ved at der etableres en målarkitektur for hele delprogrammet, som den enkelte aftalepartner tager udgangspunkt i, når løsningen inden for dennes ansvarsområde etableres. For at sikre sammenhængen på dette niveau, skal alle produkter hos en aftalepartner, som er en del af de fælles grunddata, beskrives i form af en løsningsarkitektur. Det er derfor et krav til de enkelte aftalepartneres produktnedbrydning at denne indeholder en løsningsarkitektur. - 8 af 93 - MBBL-REF:

9 Løsningsarkitekturen kvalitetssikres af sekretariatet i samarbejde med de forskellige aftalepartnere under delprogrammet Produktnummerering De enkelte produkter nummereres entydigt inden for delprogrammet jf. nedenstående: Nr. 1-9 Produkter hvor ansvaret ligger hos delprogrammet. Nr Produkter fra aftalepartner MBBL. Nr Produkter fra aftalepartner Geodatastyrelsen (GST). Nr Produkter fra aftalepartner CPR-kontoret. Nr Produkter fra aftalepartner Erhvervsstyrelsen (ERST). Nr Produkter fra aftalepartner GST (FOT Danmark) Nr Produkter fra aftalepartner SKAT Nr Produkter fra aftalepartner Danmarks Statistik (DST). Nr Produkter fra aftalepartner KL/KOMBIT. Produktnedbrydninger detaljerer nummerering ud fra hovednummeret. Eksempelvis vil en nedbrydning af produkt 1 blive nummereret som 1.1, 1.2, 1.3 etc. 1.4 Proces Se beskrivelsen i hoveddokumentet Implementeringsplan. 1.5 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitlet: Kapitel 2 Produktoverblik. Indeholder et overblik over hovedprodukter i relation til delprogrammet med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder imellem disse produkter. Kapitel 3 Produkter fra delprogrammet. Indeholder et overblik over produkter som skal etableres på tværs af de enkelte aftalepartnere med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. Kapitel 4 Produkter fra MBBL. Indeholder et overblik over produkter som skal etableres af MBBL som aftalepartner med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. Kapitel 5 Produkter fra Geodatastyrelsen. Indeholder et overblik over produkter som skal etableres af Geodatastyrelsen som aftalepartner med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. Kapitel 6 Produkter fra CPR-kontoret. Indeholder et overblik over produkter som skal etableres af CPR-kontoret som aftalepartner med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. - 9 af 93 - MBBL-REF:

10 Kapitel 7 Produkter fra Erhvervsstyrelsen. Indeholder et overblik over produkter som skal etableres af Erhvervsstyrelsen som aftalepartnere med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. Kapitel 8 Produkter fra GST(FOT Danmark). Indeholder et overblik over produkter som skal etableres af GST (FOT Danmark) som aftalepartnere med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. Kapitel 9 Produkter fra SKAT. Indeholder et overblik over produkter som skal etableres af SKAT som aftalepartnere med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. Kapitel 10 Produkter fra Danmarks Statistik. Indeholder et overblik over produkter som skal etableres af Danmarks Statistik som aftalepartnere med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. Kapitel 11 KL/KOMBIT. Indeholder et overblik over produkter som skal etableres af KL/KOMBIT som aftalepartnere med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. Kapitel 12 Produkter fra andre delprogrammer. Delprogrammet har afhængigheder til produkter fra andre delprogrammer under grunddataprogrammet, som delprogrammet skal tage hensyn til hhv. er afhængig af. Disse produkter oplistes i dette kapitel. Kapitel 13 Eksterne produkter. Delprogrammet har en afhængigheder til produkter, som ikke er en del af grunddataprogrammet, men som delprogrammet skal tage hensyn til hhv. er afhængig af. Disse produkter oplistes i dette kapitel af 93 - MBBL-REF:

11 2. Produktoverblik 2.1 Produkter Delprogram 2 - etablering af effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne skal levere en række produkter i relation til aftalen om udstilling af grunddata. Kapitlet her indeholder en oversigt over hovedprodukter med sammenhænge og afhængigheder mellem disse. Oversigten afgrænses her til hovedprodukterne. I beskrivelsen af produkter fra de enkelte aftalepartnere nedbrydes hovedprodukterne i delprodukter de steder, hvor dette giver mening set i forhold til det samlede delprogram, og der beskrives yderligere produkter, der ikke er repræsenteret på overblikket. På hovedprodukt niveau drejer det sig om følgende hovedprodukter. Der benyttes så vidt muligt betegnelser fra Målarkitekturen: Tværgående produkter leveret af delprogrammet: #2 Målarkitektur #5 Implementeringsplan Produkter leveret af MBBL: #10 Adressevask #11 Dialog &Adresseklient 1.0 #17 Analyse af adressesupplering og pilot #18 Supplering af adresser #12 AWS 4 #15 Adresseregister og klient 2.0 #16 AWS 5 Produkter leveret af Geodatastyrelsen: #21 SDSYS grunddatasystem/register #22 SDSYS services #23 Stednavne grunddata #25 DAGI grunddata Produkter leveret af CPR-kontoret: #31 Anvendelse af adresser i CPR #32 Udstilling af adresser fra CPR #36 Datavask CPR adresser #33 Ajourføringsservices til CPR Produkter leveret af Erhvervsstyrelsen: #42 Anvendelse af adresser i CVR #41 Adresser i CVR services #46 Adresser i CVR brugergrænseflade #43 Dataleverandørservices (SKAT/DST) #44 Datavask CVR adresser Produkter leveret af Geodatastyrelsen (FOT Danmark): #51 FOT-tjenester - 11 af 93 - MBBL-REF:

12 Produkter leveret af SKAT: #61 Anvendelse af adresser i SKAT ES Produkter leveret af Danmarks Statistik: #71 Anvendelse af adresser i DST ESR Produkter leveret af KL/KOMBIT: #82 Opdateret digital flytning Produkter fra grunddataprogrammet: Datafordeler, som platform for udstilling af grunddata. BBR 2.0 services Øvrige produkter: BBR Produktsammenhænge Hovedprodukterne har nedenstående sammenhænge i forhold til hinanden hhv. til produkter uden for delprogrammet: Figur 1. Overordnede produktsammenhænge i relation til delprogram 2 I oversigten er af hensyn til overskueligheden blandt andet produkter i relation til strategiske afklaringer samt justering af lovgivning, regler og vejledninger ikke medtaget. Hovedprodukterne er grupperet sådan som de kommer til udtryk i hovedmilepæle i implementeringsplanen i hoveddokumentet Implementeringsplan af 93 - MBBL-REF:

13 3. Produkter fra delprogrammet 3.1 Produkter Under delprogrammet som helhed etableres følgende hovedprodukter: #1 Tværgående arkitektur afklaringer. #2 Målarkitektur for delprogrammet. #5 Fælles implementeringsplan. #3 Fælles teststrategi. #4 Fælles strategi for datavask De tværgående arkitekturafklaringer er nedbrudt i 7 produkter nummereret med decimaler #1.1 til #1.7 (se figuren i næste afsnit). 3.2 Produktsammenhænge På tværs af de enkelte aftalepartnere er der behov for en række fælles produkter. Delprogrammets sekretariat har ansvaret for udarbejdelse af disse og i den forbindelse sikring af inddragelse af de relevante aftalepartnere i udarbejdelse af disse produkter. Delprogrammets produkter har følgende sammenhænge i forhold til hinanden hhv. til andre produkter inden for delprogrammet. Figurer viser hvordan de enkelte projekters detaljerede arkitekturprodukter afhænger af den fælles Målarkitektur. Figur 2. Produktsammenhænge i relation til produkter under delprogrammet af 93 - MBBL-REF:

14 3.3 Produktbeskrivelser Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT Produktnummer: 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT MBBL/GST Version og dato: Tidsramme: Påbegyndes når målarkitektur er klar Tidsplan afhænger bl.a. af afklaring af rammer for VejRef-model. At afklare hvordan Stednavne og Adresser skal aflevere geometri til FOT. Det skal bl.a. afklares: hvordan Adr Reg s vejnavneområde holdes opdateret i de tilfælde hvor det skal afledes af FOT s vejmidte/vejkoder hvordan GD2 stiller data til rådighed for FOT, fx. Vejnavneområde (som kulisse) eller en foreløbig vejmidte, til brug for FOT LSA. hvordan GD2 kan aflevere/oprette et FOT-punkt som reference for et stednavn der ikke kan refereres til et kendt FOT-objekt Første udkast til målarkitektur skal foreligge Afklaringen skal være tilstækkelig til at integrationerne mellem GD2 og FOT er beskrevet på overbliks/programniveau. Mere detaljerede beskrivelser foretages på projektniveau. Godkendes af programsekretariatet og forelægges for styregruppen mhp. at indgå i en senere og opdateret version af målarkitekturen Afklar placering af bygningsnavne Afklar placering af bygningsnavne Produktnummer: 1.2 MBBL Version og dato: Tidsramme: April-juni af 93 - MBBL-REF:

15 At sikre, at den nuværende adressekomponent bygningsnavn (i CPR Vej kaldet lokalitet ) får den mest hensigtsmæssige fremtidige placering i informationsmodellen Afklare om de nuværende ca bygningsnavne, der er registreret i CPR s vejregister, og som formelt indgår som en del af adressebetegnelsen: Fortsat skal indgå som komponent i adressebetegnelsen og dermed registreres af adressemyndigheden i Adr Reg Skal overføres til stednavnesystemet, hvorfra det vedligeholdes af kommunen eller en anden myndighed, evt. i en særlig kategori af (kultur)historiske navne Eller om der er andre muligheder Det skal søges afdækket hvilke it-løsninger og brugere der faktisk anvender bygningsnavnet og om det faktisk ajourføres Første udkast til målarkitektur skal foreligge Afklaringen skal være tilstækkelig til at konsekvenserne for målarkitektur for adresseregister hhv. stednavnesystemet er tydelige Godkendes af programsekretariatet. Godkendes af styregruppen mhp. at indgå i en senere og opdateret version af målarkitekturen Afklar løsning for gadepostnumre Produktnummer: 1.3 Afklar løsning for gadepostnumre MBBL Version og dato: Tidsramme: April-juni 2013 At etablere en hensingtsmæssig løsning for hvordan de særlige gadepostnumre i København K, V og Frederiksberg C skal håndteres i informationsmodellen Afklare hvordan de ca gadepostnumre i København K, V og Frederiksberg C skal håndteres, under hensyntagen dels til korrekt adresseregistrering, dels til andre brugeres behov for en hensigtsmæssig repræsentation i grunddata, dvs.: På samme måde som øvrige postnumre i postnummerkortet, dvs. som fladedækkende polygoner På en anden måde, f.eks. på tabulær form, svarende til datamodellen i CPR Vej, men ajourført af Post Danmark Eller andre muligheder - 15 af 93 - MBBL-REF:

16 Første udkast til målarkitektur skal foreligge Afklaringen skal være tilstækkelig til at løsningen kan beskrives på overbliks/programniveau for så vidt angår Adr Reg og DAGIsys. Mere detaljerede beskrivelser foretages på projektniveau. Godkendes af programsekretariatet og forelægges for styregruppen mhp. at indgå i en senere og opdateret version af målarkitekturen Afklar løsning for Grønland Produktnummer: 1.4 Afklar løsning for Grønland MBBL Version og dato: Tidsramme: juli-december 2013 Finde en løsning som sikrer at folkeregistreringen i Grønland sker på et sikkert grundlag, når CPR s vejregister udfases efter en overgangsperiode Formulere et hensigtsmæssigt forslag til hvordan CPR Vejs datagrundlag for folkeregisteringen i Grønland videreføres på det nuværende niveau eller evt. omlægges og forbedres i forbindelse med andre ændringer i basisregisterstrukturen i Grønland. Aftale løsningens gennemførelse med Grønlands Selvstyre 1. version af programmets målarkitektur skal være godkendt Afklaringen skal være tilstækkelig til at løsningen kan beskrives på overbliks/programniveau for så vidt angår kravene til Adr Reg og virkningerne for CPR. Mere detaljerede beskrivelser foretages på projektniveau. Godkendes af programsekretariatet. Godkendes af styregruppen mhp. at indgå i en senere og opdateret version af målarkitekturen Afklar løsning for historiske CPR Adr Afklar løsning for historiske CPR Adr Produktnummer: 1.5 CPR Version og dato: Tidsramme: juli-december af 93 - MBBL-REF:

17 Sikre at historiske CPR-data som er knyttet til en historisk adresse, kan genfindes og håndteres på en hensigtsmæssig måde, når CPR overgår til at anvende Adr Reg som datagrundlag. Det skal afklares om implementeringen af det nye adresseformat i Adr Reg, herunder at de gældende, aktuelle adresser kommer på N5, betyder at CPR s historiske adresser, herunder evt. historisk CPR Vej skal konverteres. I givet fald skal det beskrives hvordan denne konvertering skal ske. Herudover skal det afklares om disse historiske adressedata fra CPR skal overføres til Adr Reg som historiske data 1. version af programmets målarkitektur skal være godkendt Afklaringen skal være tilstækkelig til at løsningen kan beskrives på overbliks/programniveau for så vidt angår kravene til Adr Reg og CPR. Mere detaljerede beskrivelser foretages på projektniveau. Godkendes af programsekretariatet. Godkendes af styregruppen mhp. at indgå i en senere og opdateret version af målarkitekturen Retningslinjer for integration DAGI/AdrReg/CPR Produktnummer: 1.6 Retningslinjer for integration DAGI/AdrReg/CPR MBBL Version og dato: Tidsramme: Marts-juni 2013 Skal beskrive løsningen for integration mellem DAGI-sys, Adr Reg og CPR på en måde der sikrer den nødvendige og forretningskritiske konsistens mellem grunddata fx sikker afholdelse af valg Krav og forretningsregler samt dataspecifikationer som har betydning for integrationen mellem DAGIsys og Adr Reg skal beskrives, idet det forudsættes at integrationen systemmæssigt kan ske gennem datafordeleren. Krav og forretningsregler samt dataspecifikationer som har betydning for integrationen mellem Adr Reg og CPR skal beskrives, idet det skal afklares om integrationen systemmæssigt kan ske gennem datafordeleren eller om en alternativ løsning skal vælges. Denne integration er specielt i fokus. Det påregnes at retningslinjer for de andre integrationer CVR-AdrReg, ES-AdrReg, DST-AdrReg, SDSYS-FOT, AdrReg-FOT, AdrReg-MATR, AdrReg-BBR2.0, SDSYS(Stednavne)-AdrReg kan besluttes ifm med selve Målarkitekturen ud fra de fælles arkitekturafklaringer. Første udkast til målarkitektur skal foreligge - 17 af 93 - MBBL-REF:

18 Afklaringen skal være tilstækkelig til at løsningen kan beskrives på overbliks/programniveau for så vidt angår kravene til DAGIsys, Adr Reg og CPR. Mere detaljerede beskrivelser foretages på projektniveau. Godkendes af programsekretariatet. Godkendes af styregruppen mhp. at indgå i en senere og opdateret version af målarkitekturen Afklar løsning for stormodtagerpostnumre Produktnummer: 1.7 Afklar løsning for stormodtagerpostnumre MBBL Version og dato: Tidsramme: April-juni 2013 Finde en løsning som sikrer at de ca særlige stormodtagerpostnumre er er veldokumenterde og synlige, således at de ikke giver anledning til misforståelser og fejl Formulere et hensigtsmæssigt forslag til løsning i dialog med Post Danmark Afklaringen skal være tilstækkelig til at løsningen kan beskrives på overbliks/programniveau. Mere detaljerede beskrivelser foretages på projektniveau. Godkendes af programsekretariatet. Godkendes af styregruppen mhp. at indgå i en senere og opdateret version af målarkitekturen Målarkitektur Produktnummer: 2 Målarkitektur MBBL Version og dato: Tidsramme: Januar-april 2013 At etablere en konsistent beskrivelse på overbliksniveau over de begreber, systemer og processer som GD2 berører - 18 af 93 - MBBL-REF:

19 Der arbejdes parallelt med processer, begrebsmodel og systemsammenhænge med afholdelse af 2-4 workshops inden for hvert af disse områder. Som oplæg til den sidste workshop inden for hvert område, udsender sekretariatet en samlet dokumentation til skriftlig kommentering blandt aftalepartnere og andre interessenter. Når de tre områder er godkendt vedhæftes disse som bilag til en samlet målarkitektur, som udbygges med et ledelsesoverblik over hele målarkitekturen. Denne målarkitektur udsender sekretariatet til skriftlig kommentering blandt aftalepartnere og andre interessenter, hvorefter der afholdes en afsluttende workshop med behandling af indkomne kommentarer. Arbejdet afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste kommentarer, hvorefter målarkitekturen inkl. tilhørende bilag afleveres til styregruppens godkendelse. Delaftale 2 samt foranalyse Målarkitekturen skal være tilstrækkelig konsistent og præcis til at den kan fungere som udgangspunkt for projekternes detaljering i deres løsningsarkitektur og kravsspecifikationer mv. Godkendes af programsekretariatet og fremsendes til styregruppens godkendelse ultimo april Teststrategi Produktnummer: 3 Teststrategi MBBL Version og dato: Tidsramme: April - juni 2013 At sikre at de systemer, processer og integrationer, der sættes i drift i forbindelse med GD2, er robuste. Strategien skal sikre at de systemer og processer, der berøres eller nyetableres i forbindelse med GD2, testes forud for idriftsættelsen, om nødvendigt ved hjælp af parlleldrift. Strategien omfatter især en test af den forretningskritiske integration mellem systemerne. Strategien skal bl.a. beskrive hvornår testperioder skal indlægges i forbindelse med systernes implementering, og de afledte konsekvenser for projekternes tidsplaner og for den overordnede tidsplan. Første udkast til implementeringsplan skal foreligge - 19 af 93 - MBBL-REF:

20 Strategien skal være tilstækkelig til at opgaven kan beskrives på overbliks/programniveau, således at konsekvenserne for implementeringsplanen er belyst. Detaljerede planer for test af systemer og integrationer tilrettelægges på projektniveau. Godkendes af programsekretariatet mhp. at de foreløbige resultater kan indgå i den implementeringsplan der fremlægges til styregruppens godkendelse medio maj Endelig strategi godkendes af styregruppen 20. juni mhp. at indgå i en senere og opdateret version af implementeringsplanen Strategi for GD2 datavask Produktnummer: 4 Strategi for GD2 datavask MBBL Version og dato: Tidsramme: April 2013 At sikre at de berørte grunddata har den specificerede kvalitet og integritet som er nødvendig for at opnå en sikker idriftsættelse af delprogrammets systemer og -integrationer Strategien skal omfatte delstrategier for: opretning af eksisterende data i overensstemmelse med eksisterende specifikationer og kvalitetskrav konvertering og opgradering af eksisterende data således at data opfylder GD2 s ændrede krav til kvalitet, struktur og integritet Strategien skal have fokus på dataintegrationen mellem: vejnavne, adresser og den administrative inddeling, vejnavne, adresser og stednavne stednavne og administrative inddelinger stednavne og de relevante FOT objekter vejnavne, adresser og FOT s vejmidter adresser og CPR s registering af dansk bopæl adresser og CVR s registering af virksomhedens adresse Første udkast til målarkitektur og implementeringsplan skal foreligge Strategien skal være tilstrækkelig til at opgaven kan beskrives på overbliks/programniveau, således at konsekvenserne for implementeringsplanen er belyst. Detaljerede planer for datavask tilrettelægges på projektniveau af 93 - MBBL-REF:

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Strategi og plan for grunddataforbedringer

Strategi og plan for grunddataforbedringer GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Strategi og plan for grunddataforbedringer Version: 1.0 Status: Godkendt Oprettet: 04-07-2013

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014 Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 - forår GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer efterår 2013

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing 17. maj 2013 MBBL/kla Nordisk Adressemøde 2013 Landerapport Danmark: Adresser 2012-2013 Country report, Denmark: Addressing 2012-2013 For English version see pages X XX Begivenheder, aktiviteter og nyheder

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne MBBL-REF: 2012-3566 Version:

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Grunddata hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015 Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Hvor er vi i dag? De første tre strategier sigtede på udog opbygningen af den fælles, digitale

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017

Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017 Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017 Nr Beskrivelse Deadline Justeret deadline Status på Fremdrift på Sæt X i feltet i denne kolonne ved de e, som i tilfælde af forsinkelse, vil forsinke hele projektet.

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune GeoDanmark Ny FOT-systemunderstøttelse Reno Lindberg, Silkeborg Kommune Ny FOTsystemunderstøttelse Projektledere Brian Pilemann Olsen, GST Reno Lindberg (Silkeborg Kommune) Projektgruppe Niels Kjær (GST)

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene Version 1.0 10. maj 2017 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 BAGGRUND... 2 1.2 TILBAGEKONVERTERINGENS FORMÅL OG AFGRÆSNING...

Læs mere

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016 Adresseprogrammet Dialogmøde 23. maj 2016 Side 1 Program for GD2-dialogmødet Velkomst og dagens program Louise Nordskov 11.15-11.20 Præsentation af Adresseprogrammet Louise Nordskov 11.20- DAR Henrik Ravn

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Brug adresserne bedre. Kommunemøder om adresserne i grunddataprogrammet

Brug adresserne bedre. Kommunemøder om adresserne i grunddataprogrammet Brug adresserne bedre Kommunemøder 2012-2013 om adresserne i grunddataprogrammet Emner og tidsplan 9:30 13:30 Om grunddataprogrammet og adresserne forarbejderne Delaftalen: Hvem gør hvad det store billede

Læs mere

Projekt Samarbejdsplatform Vejledning til kommunalt review af udbudsmateriale Juni 2016 Input og forslag til kommunens lokale reviewproces Version 0.5 www.kombit.dk/samarbejdsplatformen Version 0.5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 202 205 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Der er udbudt følgende delaftaler: Delaftale 1: Digital forretningsstrategi Delaftale 2: It-strategi og governance Delaftale 3: It-konsulenter

Læs mere

Hvilken version af MS-SQL Server forventes løsningen idriftsat på? Hvilken version af MS SQL Server kører Aarhus kommune?

Hvilken version af MS-SQL Server forventes løsningen idriftsat på? Hvilken version af MS SQL Server kører Aarhus kommune? Notat Den 13. december 2011 Udbud vedr. etablering af en decentral persondata database spørgsmål og svar Introduktion I forbindelse med udbuddet vedr. etablering af en decentral persondata database er

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring REF: 2015-0103 Version: 1.0 Status: Godkendt Dato: 27.11.2015 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Version: 0.71 Status: Udkast Oprettet: 10-10-2015 Fil: Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange 6 Investeringer og

Læs mere

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse af ph.d. administration Tidsplan og rammer for forhandling med IT-leverandør Talentsoft frem mod forventet indgåelse af kontrakt ultimo juni 2017 Status per

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

Kommunalt arbejdsprogram

Kommunalt arbejdsprogram KL Teknik og Miljø Kommunalt arbejdsprogram 2015-2016 geodanmark.dk Den forretningsmodel, der blev vedtaget i april 2014, betyder nye rammer for samarbejdet i GeoDanmark, herunder en ændret opgave- og

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere