Bilag B - Produktbeskrivelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag B - Produktbeskrivelser"

Transkript

1 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag B - Produktbeskrivelser MBBL-REF: Version: 1.0 Godkendt Dato: 25. april 2013 Fil:GD2_Implementeringsplan_Bilag_B_Produktbeskrivelser_v1.0.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Grundskabelon oprettet med beskrivelsesskabelon samt produkter og produktbeskrivelser modtaget som oplæg til workshop 30. januar Samlet sammen af alle bidragene modtaget fredag før påske samt tirsdag efter påske Opdateringer flettet ind fra Else Marie vedr. supplerende adresser Finn vedr. AWS 4 og 5 Morten L retteleser og tilføjelsert inkl. opdaterede produktflows for 3xMBBL, GST+CPR+KL/KOMBIT+ERST (pga. afhængigheder til MBBL produkter), Klargjort til styregruppen baseret på den afsluttende workshop,indsendte ændringer og konsistenstjek med hoveddokument og Bilag A (Arbejdspakker). Bemærk efter beslutning på workshoppen er der under Godkendelse på relevante produkter tilføjet Projektsekretariatet kvalitetssikrer materialet. fx for den leverance der inkluderer løsningsarkitekturen. Hvis produktet er en del af en hovedmilepæle er der tilføjet: Er del af hovedmilepæl under delprogramstyregruppens godkendelse (se hoveddokumentet) fx ifm idriftsættelse. S&D KH S&D-PH+KH S&D-PH S&D-PH 0.9a Redaktionelle rettelser, klargjort til styregruppe MBBL-MLI Godkendt af GD2 styregruppe MBBL-MLI - 2 af 93 - MBBL-REF:

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL PRODUKTBASERET PLANLÆGNING METODE Produktsammenhænge Produktbeskrivelser Produktkrav Produktnummerering PROCES LÆSEVEJLEDNING PRODUKTOVERBLIK PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTER FRA DELPROGRAMMET PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTBESKRIVELSER Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT Afklar placering af bygningsnavne Afklar løsning for gadepostnumre Afklar løsning for Grønland Afklar løsning for historiske CPR Adr Retningslinjer for integration DAGI/AdrReg/CPR Afklar løsning for stormodtagerpostnumre Målarkitektur Teststrategi Strategi for GD2 datavask Implementeringsplan PRODUKTER FRA MBBL PRODUKTER (ADRESSEREGISTER) PRODUKTSAMMENHÆNGE (ADRESSEREGISTER) PRODUKTBESKRIVELSER (ADRESSEREGISTER) Adr Klient 1.0 Udbudsmateriale/Kravspec Adresse regler og vejledning Dialog Klient 1.0 Udbudsmateriale/Kravspec Adr Klient 1.0 Idriftsat Dialog Klient 1.0 Idriftsat Adr Klient 1.0 Uddannelse Adresse regler og vejledning Datavask 2 for adresser Adresse løsningsarkitektur af 93 - MBBL-REF:

4 Adr Reg + Adr Klient 2.0 udbudsmateriale Adr Klient 2.0 Løsningsdesign Adr Reg Løsningsdesign Adr Klient 2.0 Driftsklar Adr Reg Driftsklar Adr Klient 2.0 Idriftsat Adr Reg Idriftsat Adr Klient 2.0 uddannelse Oprydning efter idriftsættelse af BBR PRODUKTER (SUPPLERENDE ADRESSER) PRODUKTSAMMENHÆNGE (SUPPLERENDE ADRESSER) PRODUKTBESKRIVELSER (SUPPLERENDE ADRESSER) Etablere Taskforce og rammer Analyse af områdetyper, proces og parter Input til Dialog Klient Pilotprojekter om Suppl Adr Regler og vejledning om Suppl Adr Udpegning af Suppl Adr til personreg Udpegning af Suppl Adr til erhvervsreg Udpegning af Suppl Adr til øvrige formål Udrulningsstrategi Suppl Adr Fastsætte Suppl Adr til personreg Fastsætte Suppl Adr til virksomhedsreg Fastsætte Suppl Adr til øvrige formål Input til Adr Klient Input til revision af regler og vejledning PRODUKTER (DISTRIBUTION AF ADRESSER) PRODUKTSAMMENHÆNGE (DISTRIBUTION AF ADRESSER) PRODUKTBESKRIVELSER (DISTRIBUTION AF ADRESSER) AWS 4 Tjeneste Udbudsmateriale/Kravspec AWS 4 Tjeneste Løsningsdesign Datavask af adresser: tilpasning til ny datamodel AWS 4 Tjeneste klar til drift AWS 4 Tjeneste Idriftsat Adresse-info 2 Kravspec Adresse-info 2.0 Idriftsat Adresse-info 2.5 Idriftsat AWS 5 Tjeneste Udbudsmateriale AWS 5 Tjeneste Løsningsdesign AWS 5 Tjeneste Driftsklar AWS 5 Tjeneste Idriftsat PRODUKTER FRA GEODATASTYRELSEN PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTBESKRIVELSER SDSYS + indberetningsportal - Kravspecifikation Indberetningsportal løsningsdesign SDSYS løsningsdesign af 93 - MBBL-REF:

5 5.3.4 SDSYS Indberetningsportal Driftklar SDSYS Driftklar SDSYS Indberetningsportal idriftsat SDSYS Idriftsat SDSYS og Indberetningsportal videreudvikling Stednavne/DAGI servicedesign Stednavne/DAGI services driftklar Stednavne/DAGI services idriftsat Stednavne/DAGI services videreudvikling Analyse af NST-veje m. fl DK stednavne indhold fastlagt Aftaler og specifikationer stednavne DAGI og Stednavne governance afklaring Konfigurering og konvertering af stednavne Aftaler & specifikationer DAGI 0 og DAGI Konfigurering, Konvertering og etablering af DAGI 0 og DAGI Aftaler og specifikationer DAGI Konfigurering & etablering DAGI Afdække afhængigheder for anvendelse af FOT i GD Analyse af ikke-dagi-distrikter CPR-Vej PRODUKTER FRA CPR-KONTORET PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTBESKRIVELSER Anvendelse af adresser i CPR Udstilling af data fra CPR Ændring af CPR s ajourføringsapplikationer Afklaring af CPRs overgangsløsninger Love og regler for CPR området Datavask CPR adresser Adresser uden geografi PRODUKTER FRA ERHVERVSSTYRELSEN PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTBESKRIVELSER CVR services Adresse services Data leverandør services (SKAT, DST) CVR adresse datavask Lovgivning, regler og vejledning i relation til CVR ændringer CVR adresse relaterede brugergrænseflader PRODUKTER FRA GST (FOT DANMARK) PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTBESKRIVELSER FOT-tjenester løsningsdesign FOT-tjenester udvikling og test af 93 - MBBL-REF:

6 8.3.3 FOT-tjenester idriftsat PRODUKTER FRA SKAT PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTBESKRIVELSER Adresser i Erhvervssystemet (ES) PRODUKTER FRA DANMARKS STATISTIK PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTBESKRIVELSER Adresser i DST ESR Løsningsarkitektur og -design Adresser i DST ESR Driftklar Adresser i DST ESR Idriftsat PRODUKTER FRA KL/KOMBIT PRODUKTER PRODUKTSAMMENHÆNGE PRODUKTBESKRIVELSER Analyse af opgradering af Digital Flytning Opgraderet digital flytning Opgraderet digital flytning PRODUKTER FRA ANDRE AFTALEPAKKER AFTALEPAKKE 1 EJENDOMSDATA AFTALEPAKKE 7 DATAFORDELER EKSTERNE PRODUKTER PRODUKTER FRA MBBL BBR af 93 - MBBL-REF:

7 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentets formål er at give et overblik over de væsentligste produkter i forhold til etablering af effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne. Med væsentligste menes her dels produkter som er en del af udstillingen af fælles grunddata gennem den fællesoffentlige datafordeler, dels produkter som er relevante for andre parter i forhold til etablering af grunddata. Produkter kan i den sammenhænge være et it-system, et delprodukt i fremstillingen af dette eller det kan være andre produkttyper som eksempelvis en ændret lovgivning, forbedring eller udbygning af dataindholdet i et register eller en strategi for gennemførelse af fælles test. 1.2 Produktbaseret planlægning Etablering af en implementeringsplan for delprogram 2 gennemføres med teknikken produktbaseret planlægning. Dette betyder, at opmærksomheden rettes mod produkter frem for aktiviteter ved at der sættes fokus på leverancer og kvaliteten af disse. De enkelte produkter beskrives med angivelse af kvalitetskrav m.m. og afhængigheder mellem de enkelte produkter illustreres i produktflow diagrammer. Overblikket etableres i form af diagrammer, som viser produktsammenhænge (svarende til Prince2 Produktflowdiagrammer ), samt i form af beskrivelser af de enkelte produkter med angivelse af kvalitetskrav m.m. Overblikket omfatter ikke de ledelsesprodukter, som kræves som en del af program- og projektstyringen (eksempelvis projektinitieringsdokument,statusrapport og beslutningslog). Fremskaffelse af de enkelte produkter foretages i arbejdspakker, som beskriver processen for frembringelse af produktet herunder de tidsmæssige krav til varighed og deadlines. Som udgangspunkt planlægges med én arbejdspakke pr. produkt, men en arbejdspakke kan godt levere flere produkter. Modellen herfor planlægges af den enkelte aftalepartner. Arbejdspakkerne organiseres i projekter med dertil hørende projektleder, og det hele samles i delprogrammets implementeringsplan. Produkter vil eksistere på mange niveauer i forskellige detaljeringsgrader svarende til de forskellige planlægningsniveauer (delprogram, projekt, team etc.). Dokumentet her fokuserer kun på produkter relevant for planlægning på delprogramniveau. Det enkelte projekt vil arbejde med et andet detaljeringsniveau ift. produkter. 1.3 Metode Produktsammenhænge Produktsammenhænge illustreres dels i form af produktnedbrydningsdiagrammer (hvor dette er relevant), dels i form af produktflowdiagrammer. Produktnedbrydningsdiagrammer viser hvordan den enkelte aftalepartner nedbryder de enkelte hovedprodukter i delprodukter med henblik på at illustrere behov i relation til de mere detaljerede sammenhænge. Som udgangspunkt medtages kun hovedprodukter i det samlede produktoverblik (kapitel 2). - 7 af 93 - MBBL-REF:

8 Produktflowdiagrammer beskriver sammenhængen mellem de forskellige produkter. I denne illustration anvendes nedenstående tre symboler: Produkter som skal etableres i delprogram 2 af den aftalepartner, som er i scope for de pågældende produktsammenhænge. Produkter som skal etableres i delprogram 2 af en anden aftalepartner end den der er i scope for de pågældende produktsammenhænge Produkter som er eksterne ift. delprogrammet enten ved at de leveres uden for grunddataprogrammet eller ved at de leveres af et andet delprogram under grunddataprogrammet Produktbeskrivelser Beskrivelse af de enkelte produkter gennemføres i nedenstående skabelon, som er etableret med udgangspunkt i tilsvarende produktskabeloner i den fællesoffentlige projektmodel hhv. Prince2 under hensyntagen til at beskrivelsen skal anvendes på delprogramniveau. Produktnummer: Version og dato: Tidsramme: <Navn/titel på produktet> <Entydig identifikation tildeles af delprogram> <Organisation projektnavn - projektleder> <versionsnummer og tilhørende dato> Version 1.0 er forbeholdt godkendelse på delprogramniveau. <Aktuel status udkast, klar til godkendelse, godkendt> <Periode hvor produktet forventes udarbejdet start og slut dato> <Det formål produktet skal indfri> <Liste over produktets enkeltdele/indhold> <Materiale, produkter og andre forudsætninger ift. udarbejdelse af produktet> <De kvalitetskriterier, som produktet skal leve op til> <Proces for hvorledes produktet kvalitetssikres/godkendes> Produktkrav I forhold til det det samlede grunddataprogram hhv. grunddata under delaftale 2 er det vigtigt, at der er styr på den tværgående sammenhæng i den tilhørende systemunderstøttelse. Dette sikres for det enkelte delprogram ved at der etableres en målarkitektur for hele delprogrammet, som den enkelte aftalepartner tager udgangspunkt i, når løsningen inden for dennes ansvarsområde etableres. For at sikre sammenhængen på dette niveau, skal alle produkter hos en aftalepartner, som er en del af de fælles grunddata, beskrives i form af en løsningsarkitektur. Det er derfor et krav til de enkelte aftalepartneres produktnedbrydning at denne indeholder en løsningsarkitektur. - 8 af 93 - MBBL-REF:

9 Løsningsarkitekturen kvalitetssikres af sekretariatet i samarbejde med de forskellige aftalepartnere under delprogrammet Produktnummerering De enkelte produkter nummereres entydigt inden for delprogrammet jf. nedenstående: Nr. 1-9 Produkter hvor ansvaret ligger hos delprogrammet. Nr Produkter fra aftalepartner MBBL. Nr Produkter fra aftalepartner Geodatastyrelsen (GST). Nr Produkter fra aftalepartner CPR-kontoret. Nr Produkter fra aftalepartner Erhvervsstyrelsen (ERST). Nr Produkter fra aftalepartner GST (FOT Danmark) Nr Produkter fra aftalepartner SKAT Nr Produkter fra aftalepartner Danmarks Statistik (DST). Nr Produkter fra aftalepartner KL/KOMBIT. Produktnedbrydninger detaljerer nummerering ud fra hovednummeret. Eksempelvis vil en nedbrydning af produkt 1 blive nummereret som 1.1, 1.2, 1.3 etc. 1.4 Proces Se beskrivelsen i hoveddokumentet Implementeringsplan. 1.5 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitlet: Kapitel 2 Produktoverblik. Indeholder et overblik over hovedprodukter i relation til delprogrammet med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder imellem disse produkter. Kapitel 3 Produkter fra delprogrammet. Indeholder et overblik over produkter som skal etableres på tværs af de enkelte aftalepartnere med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. Kapitel 4 Produkter fra MBBL. Indeholder et overblik over produkter som skal etableres af MBBL som aftalepartner med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. Kapitel 5 Produkter fra Geodatastyrelsen. Indeholder et overblik over produkter som skal etableres af Geodatastyrelsen som aftalepartner med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. Kapitel 6 Produkter fra CPR-kontoret. Indeholder et overblik over produkter som skal etableres af CPR-kontoret som aftalepartner med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. - 9 af 93 - MBBL-REF:

10 Kapitel 7 Produkter fra Erhvervsstyrelsen. Indeholder et overblik over produkter som skal etableres af Erhvervsstyrelsen som aftalepartnere med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. Kapitel 8 Produkter fra GST(FOT Danmark). Indeholder et overblik over produkter som skal etableres af GST (FOT Danmark) som aftalepartnere med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. Kapitel 9 Produkter fra SKAT. Indeholder et overblik over produkter som skal etableres af SKAT som aftalepartnere med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. Kapitel 10 Produkter fra Danmarks Statistik. Indeholder et overblik over produkter som skal etableres af Danmarks Statistik som aftalepartnere med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. Kapitel 11 KL/KOMBIT. Indeholder et overblik over produkter som skal etableres af KL/KOMBIT som aftalepartnere med en illustration af de forskellige sammenhænge og afhængigheder samt en beskrivelse af de enkelte produkter. Kapitel 12 Produkter fra andre delprogrammer. Delprogrammet har afhængigheder til produkter fra andre delprogrammer under grunddataprogrammet, som delprogrammet skal tage hensyn til hhv. er afhængig af. Disse produkter oplistes i dette kapitel. Kapitel 13 Eksterne produkter. Delprogrammet har en afhængigheder til produkter, som ikke er en del af grunddataprogrammet, men som delprogrammet skal tage hensyn til hhv. er afhængig af. Disse produkter oplistes i dette kapitel af 93 - MBBL-REF:

11 2. Produktoverblik 2.1 Produkter Delprogram 2 - etablering af effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne skal levere en række produkter i relation til aftalen om udstilling af grunddata. Kapitlet her indeholder en oversigt over hovedprodukter med sammenhænge og afhængigheder mellem disse. Oversigten afgrænses her til hovedprodukterne. I beskrivelsen af produkter fra de enkelte aftalepartnere nedbrydes hovedprodukterne i delprodukter de steder, hvor dette giver mening set i forhold til det samlede delprogram, og der beskrives yderligere produkter, der ikke er repræsenteret på overblikket. På hovedprodukt niveau drejer det sig om følgende hovedprodukter. Der benyttes så vidt muligt betegnelser fra Målarkitekturen: Tværgående produkter leveret af delprogrammet: #2 Målarkitektur #5 Implementeringsplan Produkter leveret af MBBL: #10 Adressevask #11 Dialog &Adresseklient 1.0 #17 Analyse af adressesupplering og pilot #18 Supplering af adresser #12 AWS 4 #15 Adresseregister og klient 2.0 #16 AWS 5 Produkter leveret af Geodatastyrelsen: #21 SDSYS grunddatasystem/register #22 SDSYS services #23 Stednavne grunddata #25 DAGI grunddata Produkter leveret af CPR-kontoret: #31 Anvendelse af adresser i CPR #32 Udstilling af adresser fra CPR #36 Datavask CPR adresser #33 Ajourføringsservices til CPR Produkter leveret af Erhvervsstyrelsen: #42 Anvendelse af adresser i CVR #41 Adresser i CVR services #46 Adresser i CVR brugergrænseflade #43 Dataleverandørservices (SKAT/DST) #44 Datavask CVR adresser Produkter leveret af Geodatastyrelsen (FOT Danmark): #51 FOT-tjenester - 11 af 93 - MBBL-REF:

12 Produkter leveret af SKAT: #61 Anvendelse af adresser i SKAT ES Produkter leveret af Danmarks Statistik: #71 Anvendelse af adresser i DST ESR Produkter leveret af KL/KOMBIT: #82 Opdateret digital flytning Produkter fra grunddataprogrammet: Datafordeler, som platform for udstilling af grunddata. BBR 2.0 services Øvrige produkter: BBR Produktsammenhænge Hovedprodukterne har nedenstående sammenhænge i forhold til hinanden hhv. til produkter uden for delprogrammet: Figur 1. Overordnede produktsammenhænge i relation til delprogram 2 I oversigten er af hensyn til overskueligheden blandt andet produkter i relation til strategiske afklaringer samt justering af lovgivning, regler og vejledninger ikke medtaget. Hovedprodukterne er grupperet sådan som de kommer til udtryk i hovedmilepæle i implementeringsplanen i hoveddokumentet Implementeringsplan af 93 - MBBL-REF:

13 3. Produkter fra delprogrammet 3.1 Produkter Under delprogrammet som helhed etableres følgende hovedprodukter: #1 Tværgående arkitektur afklaringer. #2 Målarkitektur for delprogrammet. #5 Fælles implementeringsplan. #3 Fælles teststrategi. #4 Fælles strategi for datavask De tværgående arkitekturafklaringer er nedbrudt i 7 produkter nummereret med decimaler #1.1 til #1.7 (se figuren i næste afsnit). 3.2 Produktsammenhænge På tværs af de enkelte aftalepartnere er der behov for en række fælles produkter. Delprogrammets sekretariat har ansvaret for udarbejdelse af disse og i den forbindelse sikring af inddragelse af de relevante aftalepartnere i udarbejdelse af disse produkter. Delprogrammets produkter har følgende sammenhænge i forhold til hinanden hhv. til andre produkter inden for delprogrammet. Figurer viser hvordan de enkelte projekters detaljerede arkitekturprodukter afhænger af den fælles Målarkitektur. Figur 2. Produktsammenhænge i relation til produkter under delprogrammet af 93 - MBBL-REF:

14 3.3 Produktbeskrivelser Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT Produktnummer: 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT MBBL/GST Version og dato: Tidsramme: Påbegyndes når målarkitektur er klar Tidsplan afhænger bl.a. af afklaring af rammer for VejRef-model. At afklare hvordan Stednavne og Adresser skal aflevere geometri til FOT. Det skal bl.a. afklares: hvordan Adr Reg s vejnavneområde holdes opdateret i de tilfælde hvor det skal afledes af FOT s vejmidte/vejkoder hvordan GD2 stiller data til rådighed for FOT, fx. Vejnavneområde (som kulisse) eller en foreløbig vejmidte, til brug for FOT LSA. hvordan GD2 kan aflevere/oprette et FOT-punkt som reference for et stednavn der ikke kan refereres til et kendt FOT-objekt Første udkast til målarkitektur skal foreligge Afklaringen skal være tilstækkelig til at integrationerne mellem GD2 og FOT er beskrevet på overbliks/programniveau. Mere detaljerede beskrivelser foretages på projektniveau. Godkendes af programsekretariatet og forelægges for styregruppen mhp. at indgå i en senere og opdateret version af målarkitekturen Afklar placering af bygningsnavne Afklar placering af bygningsnavne Produktnummer: 1.2 MBBL Version og dato: Tidsramme: April-juni af 93 - MBBL-REF:

15 At sikre, at den nuværende adressekomponent bygningsnavn (i CPR Vej kaldet lokalitet ) får den mest hensigtsmæssige fremtidige placering i informationsmodellen Afklare om de nuværende ca bygningsnavne, der er registreret i CPR s vejregister, og som formelt indgår som en del af adressebetegnelsen: Fortsat skal indgå som komponent i adressebetegnelsen og dermed registreres af adressemyndigheden i Adr Reg Skal overføres til stednavnesystemet, hvorfra det vedligeholdes af kommunen eller en anden myndighed, evt. i en særlig kategori af (kultur)historiske navne Eller om der er andre muligheder Det skal søges afdækket hvilke it-løsninger og brugere der faktisk anvender bygningsnavnet og om det faktisk ajourføres Første udkast til målarkitektur skal foreligge Afklaringen skal være tilstækkelig til at konsekvenserne for målarkitektur for adresseregister hhv. stednavnesystemet er tydelige Godkendes af programsekretariatet. Godkendes af styregruppen mhp. at indgå i en senere og opdateret version af målarkitekturen Afklar løsning for gadepostnumre Produktnummer: 1.3 Afklar løsning for gadepostnumre MBBL Version og dato: Tidsramme: April-juni 2013 At etablere en hensingtsmæssig løsning for hvordan de særlige gadepostnumre i København K, V og Frederiksberg C skal håndteres i informationsmodellen Afklare hvordan de ca gadepostnumre i København K, V og Frederiksberg C skal håndteres, under hensyntagen dels til korrekt adresseregistrering, dels til andre brugeres behov for en hensigtsmæssig repræsentation i grunddata, dvs.: På samme måde som øvrige postnumre i postnummerkortet, dvs. som fladedækkende polygoner På en anden måde, f.eks. på tabulær form, svarende til datamodellen i CPR Vej, men ajourført af Post Danmark Eller andre muligheder - 15 af 93 - MBBL-REF:

16 Første udkast til målarkitektur skal foreligge Afklaringen skal være tilstækkelig til at løsningen kan beskrives på overbliks/programniveau for så vidt angår Adr Reg og DAGIsys. Mere detaljerede beskrivelser foretages på projektniveau. Godkendes af programsekretariatet og forelægges for styregruppen mhp. at indgå i en senere og opdateret version af målarkitekturen Afklar løsning for Grønland Produktnummer: 1.4 Afklar løsning for Grønland MBBL Version og dato: Tidsramme: juli-december 2013 Finde en løsning som sikrer at folkeregistreringen i Grønland sker på et sikkert grundlag, når CPR s vejregister udfases efter en overgangsperiode Formulere et hensigtsmæssigt forslag til hvordan CPR Vejs datagrundlag for folkeregisteringen i Grønland videreføres på det nuværende niveau eller evt. omlægges og forbedres i forbindelse med andre ændringer i basisregisterstrukturen i Grønland. Aftale løsningens gennemførelse med Grønlands Selvstyre 1. version af programmets målarkitektur skal være godkendt Afklaringen skal være tilstækkelig til at løsningen kan beskrives på overbliks/programniveau for så vidt angår kravene til Adr Reg og virkningerne for CPR. Mere detaljerede beskrivelser foretages på projektniveau. Godkendes af programsekretariatet. Godkendes af styregruppen mhp. at indgå i en senere og opdateret version af målarkitekturen Afklar løsning for historiske CPR Adr Afklar løsning for historiske CPR Adr Produktnummer: 1.5 CPR Version og dato: Tidsramme: juli-december af 93 - MBBL-REF:

17 Sikre at historiske CPR-data som er knyttet til en historisk adresse, kan genfindes og håndteres på en hensigtsmæssig måde, når CPR overgår til at anvende Adr Reg som datagrundlag. Det skal afklares om implementeringen af det nye adresseformat i Adr Reg, herunder at de gældende, aktuelle adresser kommer på N5, betyder at CPR s historiske adresser, herunder evt. historisk CPR Vej skal konverteres. I givet fald skal det beskrives hvordan denne konvertering skal ske. Herudover skal det afklares om disse historiske adressedata fra CPR skal overføres til Adr Reg som historiske data 1. version af programmets målarkitektur skal være godkendt Afklaringen skal være tilstækkelig til at løsningen kan beskrives på overbliks/programniveau for så vidt angår kravene til Adr Reg og CPR. Mere detaljerede beskrivelser foretages på projektniveau. Godkendes af programsekretariatet. Godkendes af styregruppen mhp. at indgå i en senere og opdateret version af målarkitekturen Retningslinjer for integration DAGI/AdrReg/CPR Produktnummer: 1.6 Retningslinjer for integration DAGI/AdrReg/CPR MBBL Version og dato: Tidsramme: Marts-juni 2013 Skal beskrive løsningen for integration mellem DAGI-sys, Adr Reg og CPR på en måde der sikrer den nødvendige og forretningskritiske konsistens mellem grunddata fx sikker afholdelse af valg Krav og forretningsregler samt dataspecifikationer som har betydning for integrationen mellem DAGIsys og Adr Reg skal beskrives, idet det forudsættes at integrationen systemmæssigt kan ske gennem datafordeleren. Krav og forretningsregler samt dataspecifikationer som har betydning for integrationen mellem Adr Reg og CPR skal beskrives, idet det skal afklares om integrationen systemmæssigt kan ske gennem datafordeleren eller om en alternativ løsning skal vælges. Denne integration er specielt i fokus. Det påregnes at retningslinjer for de andre integrationer CVR-AdrReg, ES-AdrReg, DST-AdrReg, SDSYS-FOT, AdrReg-FOT, AdrReg-MATR, AdrReg-BBR2.0, SDSYS(Stednavne)-AdrReg kan besluttes ifm med selve Målarkitekturen ud fra de fælles arkitekturafklaringer. Første udkast til målarkitektur skal foreligge - 17 af 93 - MBBL-REF:

18 Afklaringen skal være tilstækkelig til at løsningen kan beskrives på overbliks/programniveau for så vidt angår kravene til DAGIsys, Adr Reg og CPR. Mere detaljerede beskrivelser foretages på projektniveau. Godkendes af programsekretariatet. Godkendes af styregruppen mhp. at indgå i en senere og opdateret version af målarkitekturen Afklar løsning for stormodtagerpostnumre Produktnummer: 1.7 Afklar løsning for stormodtagerpostnumre MBBL Version og dato: Tidsramme: April-juni 2013 Finde en løsning som sikrer at de ca særlige stormodtagerpostnumre er er veldokumenterde og synlige, således at de ikke giver anledning til misforståelser og fejl Formulere et hensigtsmæssigt forslag til løsning i dialog med Post Danmark Afklaringen skal være tilstækkelig til at løsningen kan beskrives på overbliks/programniveau. Mere detaljerede beskrivelser foretages på projektniveau. Godkendes af programsekretariatet. Godkendes af styregruppen mhp. at indgå i en senere og opdateret version af målarkitekturen Målarkitektur Produktnummer: 2 Målarkitektur MBBL Version og dato: Tidsramme: Januar-april 2013 At etablere en konsistent beskrivelse på overbliksniveau over de begreber, systemer og processer som GD2 berører - 18 af 93 - MBBL-REF:

19 Der arbejdes parallelt med processer, begrebsmodel og systemsammenhænge med afholdelse af 2-4 workshops inden for hvert af disse områder. Som oplæg til den sidste workshop inden for hvert område, udsender sekretariatet en samlet dokumentation til skriftlig kommentering blandt aftalepartnere og andre interessenter. Når de tre områder er godkendt vedhæftes disse som bilag til en samlet målarkitektur, som udbygges med et ledelsesoverblik over hele målarkitekturen. Denne målarkitektur udsender sekretariatet til skriftlig kommentering blandt aftalepartnere og andre interessenter, hvorefter der afholdes en afsluttende workshop med behandling af indkomne kommentarer. Arbejdet afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste kommentarer, hvorefter målarkitekturen inkl. tilhørende bilag afleveres til styregruppens godkendelse. Delaftale 2 samt foranalyse Målarkitekturen skal være tilstrækkelig konsistent og præcis til at den kan fungere som udgangspunkt for projekternes detaljering i deres løsningsarkitektur og kravsspecifikationer mv. Godkendes af programsekretariatet og fremsendes til styregruppens godkendelse ultimo april Teststrategi Produktnummer: 3 Teststrategi MBBL Version og dato: Tidsramme: April - juni 2013 At sikre at de systemer, processer og integrationer, der sættes i drift i forbindelse med GD2, er robuste. Strategien skal sikre at de systemer og processer, der berøres eller nyetableres i forbindelse med GD2, testes forud for idriftsættelsen, om nødvendigt ved hjælp af parlleldrift. Strategien omfatter især en test af den forretningskritiske integration mellem systemerne. Strategien skal bl.a. beskrive hvornår testperioder skal indlægges i forbindelse med systernes implementering, og de afledte konsekvenser for projekternes tidsplaner og for den overordnede tidsplan. Første udkast til implementeringsplan skal foreligge - 19 af 93 - MBBL-REF:

20 Strategien skal være tilstækkelig til at opgaven kan beskrives på overbliks/programniveau, således at konsekvenserne for implementeringsplanen er belyst. Detaljerede planer for test af systemer og integrationer tilrettelægges på projektniveau. Godkendes af programsekretariatet mhp. at de foreløbige resultater kan indgå i den implementeringsplan der fremlægges til styregruppens godkendelse medio maj Endelig strategi godkendes af styregruppen 20. juni mhp. at indgå i en senere og opdateret version af implementeringsplanen Strategi for GD2 datavask Produktnummer: 4 Strategi for GD2 datavask MBBL Version og dato: Tidsramme: April 2013 At sikre at de berørte grunddata har den specificerede kvalitet og integritet som er nødvendig for at opnå en sikker idriftsættelse af delprogrammets systemer og -integrationer Strategien skal omfatte delstrategier for: opretning af eksisterende data i overensstemmelse med eksisterende specifikationer og kvalitetskrav konvertering og opgradering af eksisterende data således at data opfylder GD2 s ændrede krav til kvalitet, struktur og integritet Strategien skal have fokus på dataintegrationen mellem: vejnavne, adresser og den administrative inddeling, vejnavne, adresser og stednavne stednavne og administrative inddelinger stednavne og de relevante FOT objekter vejnavne, adresser og FOT s vejmidter adresser og CPR s registering af dansk bopæl adresser og CVR s registering af virksomhedens adresse Første udkast til målarkitektur og implementeringsplan skal foreligge Strategien skal være tilstrækkelig til at opgaven kan beskrives på overbliks/programniveau, således at konsekvenserne for implementeringsplanen er belyst. Detaljerede planer for datavask tilrettelægges på projektniveau af 93 - MBBL-REF:

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser

Læs mere

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015 Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Agenda Intro til Grunddataprogrammet Intro til Datafordeleren Datafordelerens arkitektur

Læs mere

Grunddata-aftalerne 2012

Grunddata-aftalerne 2012 Status på Grunddata-aftalerne 2012 juni 2013 en del af 1. Økonomiaftalerne ml. stat og kommuner for 2012 & 2. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Per Smed Udviklingschef, KOMBIT Grunddata-reformen

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic.

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystemet Teknisk dialogmøder med leverandører 1. Indledning I uge 51 2014 afholdt KOMBIT tekniske dialogmøder omkring det kommende udbud af

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014 LEVERANDØRMØDE DAR og BBR 2.0 2. september 2014 Agenda Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10 Status for den kommunale del af Grunddataprogrammet, herunder udbud af BBR 2.0 og DAR

Læs mere

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Governance for standardisering af vej- og trafikdata Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen Mail hjl@vd.dk Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Grønlands Selvstyre 6. juni 2014 CONNECTING

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. 1. Velkomst og forventninger til dagen

Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. 1. Velkomst og forventninger til dagen GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: xxxx xxxx e-mail: catje@gst.dk ref: : Catrine Jensen Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum 24. marts

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Version: 1.1a Status: Godkendt

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 Ref 07akk629 F00029-1-MLN(1) Version

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

E2E Teststrategi Engrosmodellen

E2E Teststrategi Engrosmodellen E2E Teststrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 1.00 FRE August 2013 1 Kort om: End to End (E2E) Test Generelt om End-to-End (E2E) Test Formålet med at gennemføre en E2E test er

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012

STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012 STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012 INDLEDNING Vejdirektoratet siden sidst Nyt i vejman.dk siden sidst På vej i vejman.dk Den lidt længere bane Konvertering af data Brugerundersøgelse 2012

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Øget anvendelse af SOR plan for udfasning af SHAK og udarbejdelse af kravspecifikation til systemsystemløsning

Øget anvendelse af SOR plan for udfasning af SHAK og udarbejdelse af kravspecifikation til systemsystemløsning Øget anvendelse af SOR plan for udfasning af SHAK og udarbejdelse af kravspecifikation til systemsystemløsning til SOR 22. juni 2015 1 Agenda Velkomst og kort introduktion Opgaven overordnet Indhold Plan

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Modelafleveringsproces

Modelafleveringsproces Appendix - Informationsmodel og Datamodel Side: 1 Modelafleveringsproces Modelafleveringsproces Modelafleveringsproces Diagrammet beskriver de processer, der knytter sig til indlevering af en datamodel

Læs mere

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge.

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. Resumé markedsdialog (november 2013 til januar 2014). Dette notat indeholder en anonymiseret sammenfatning af de væsentligste kommentarer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer KL/Kombit og Kommunerne hvad er Kombit? KOMBIT er kommunernes it-fællesskab, hvis forretningsområde er kommunal it og digitalisering. KOMBIT bestiller

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Formål med delaftale 3 Etablering af et fælles, landsdækkende grunddatasæt for vandløb Sammenhæng mellem myndigheders vandløbsdata Udgangspunkt

Læs mere

Stedfæstelsen af servitutter

Stedfæstelsen af servitutter Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 30 Offentligt Stedfæstelsen af servitutter et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse INTRODUKTION Med Lov 539 af 08-06-2006 om ændring af lov om tinglysning (TL)

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj Vejledning: Skabelonværktøj PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Skabelonerne Sættet består af skabeloner svarende til alle

Læs mere

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Thorbjørn Vang Søndergaard, GISkonsulent, Kolding Kommune Rasmus Klog, GIS-administrator, Vejle Kommune Baggrund Vi har deltaget i s pilotprojekt

Læs mere