Sundhed skaber vi sammen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhed skaber vi sammen"

Transkript

1 Sundhed skaber vi sammen Billund Kommunes sundhedspolitik

2 En kommune med borgere og medarbejdere, som trives Forord Ruth Lauridsen, socialudvalgsformand: Billund Kommune ønsker, at sundhed bliver mangfoldigt og med en klar politik om, at sundhed tænkes ind i arbejdsgange, beslutninger og nye tiltag. Sundhedstankegangen er vigtig at holde fokus på, fordi vi i Billund Kommune ønsker at have borgere og medarbejdere som trives, har livskvalitet og mestrer at deltage aktivt i eget liv. Med sundhedspolitikken ønsker vi en fokuseret og målrettet indsats inden for sundhedsområdet, hvor initiativerne baseres på et solidt fagligt grundlag og den bedst tilgængelige viden. Sundhedspolitikken er udviklingsorienteret, derfor vil der også være en vision om at bidrage til at skabe ny viden på områder, hvor det nuværende vidensgrundlag er begrænset. 2

3 Sammen om en sund Billund Kommune Sundhed er ikke kun det, du køber i helsekostbutikken eller træner dig til i fitnesscentret. I Billund Kommune opfatter vi sundhed som en meget større pakke. Og det er den pakke, du er i gang med at åbne, når du læser dette hæfte om kommunens sundhedspolitik Værdier og principper Sundhedspolitikken i Billund Kommune skal være med til at......styrke den mentale sundhed....skabe rammer for bevægelse i naturen og for fysisk aktivitet....støtte rammerne for et godt måltid, hvor det sunde valg er det lette valg....give børn og deres forældre en god start som familie og støtte børns udvikling. Gennem hele sundhedspolitikken løber 5 ledetråde, der binder værdier og principper sammen: Sundhed skaber vi sammen. Sundhed er for alle. Sundhed, vi er tidligt på færde. Sundhed, vi er i bevægelse. Sundhed giver energi og glæde. Også dit ansvar Det overliggende tema for sundhedspolitikken er ansvar i samarbejde med borgeren. Det vil sige, at du har ansvar for din egen sundhed - ligesom alle andre borgere. Men som kommune skal vi skabe rammerne og betingelserne for en sund livsstil. På de næste 8 sider fortæller vi om 8 eksempler på, hvordan vi som kommune skaber disse betingelser: 2 konkrete indsatser inden for hvert af de 4 hovedtemaer i sundhedspolitikken. Ikke råd til det hele Vi har ikke ubegrænsede midler. Sundhedspolitikken er blevet til inden for en økonomisk ramme, og derfor er dit lokalområde og dine børn måske ikke omfattet af alle indsatserne - i hvert fald ikke i denne omgang. Sidst i hæftet kan du læse mere om baggrunden for sundhedspolitikken - og om, hvordan vi har arbejdet med den. God læselyst! Lisbeth Lange, sundhedschef: Billund Kommunes sundhedspolitik skal være dynamo for, at borgere og kommunens medarbejdere i et aktivt fællesskab kan skabe udfoldelsesmuligheder. Målet er, at alle kan opnå en højere grad af sundhed, trivsel og livskvalitet. Vi tager udgangspunkt i borgernes livssituation og relationer, uanset om det er børn, unge eller voksne. Det er vigtigt for os at understrege, at: Sundhed er en fælles opgave sundhed skaber vi sammen. Sundhed er en fælles opgave alle forventes at tage ansvar. Social- og Sundhedsforvaltningen i Billund Kommune udvikler og koordinerer sundhedsfremmende tiltag i samarbejde med andre forvaltninger og lokale foreninger. Der afholdes kurser og forløb for borgere med kronisk eller langvarig sygdom. Vi arbejder således med mange tværfaglige indsatser på sundhedsområdet i forvejen. Sundhedspolitikken er endnu et skridt i retningen mod mere sundhed til borgerne og en styrket indsats mod tværfagligt samarbejde, hvor alle forvaltninger bidrager aktivt. 3

4 Mindfulness for børn Mestring af hverdagen Mindfulness for børn er et otte ugers kursusforløb for elever i 0. klasse på to udvalgte skoler: Hejnsvig Skole og Søndre Skole. Det enkelte barn skal ved hjælp af mindfulness-øvelser blive bedre til at mærke sig selv, være i nuet og finde indre ro. Dermed bliver barnet bedre til at udsætte impulser, og det øger sin koncentrationsevne og læringsparathed. Samtidig får barnet nogle værktøjer til at forebygge og håndtere konflikter. For klassen betyder det mere ro og et mere fokuseret læringsmiljø for både elever og lærere. Desuden får eleverne det socialt bedre med hinanden. Målet med mindfulness-forløbet er blandt andet at halvere både antallet af konflikter, som eleverne ikke selv kan løse, og antallet af forstyrrelser af undervisningen i løbet af en lektion. Samtidig vil vi med forløbet udbrede kendskabet til begrebet mindfulness på skolerne. Mestring af hverdagen henvender sig til kvinder i alderen 20 til 40 år. Det er et dialogbaseret gruppeforløb for kvinder, der er i arbejde eller under uddannelse, og som oplever, at hverdagen er udfordrende, og at ressourcerne ikke slår til. Forløbet bygger på undervisningskonceptet "Det balancerende menneske og mindfulness-øvelser. Vi holder fire kursusforløb på 10 uger med hver 12 deltagere: To kurser i 2015 og to igen i To kurser er for borgere, og to kurser er for ansatte i kommunen. Kurserne skal forebygge et stigende antal sygemeldinger relateret til stress og forbedre deltagernes mulighed for at bevare tilknytningen til deres arbejdsplads eller uddannelse. Målet er desuden, at deltagerne efter kurset kan prioritere opgaverne i deres hverdag uden at blive stressede. Mental sundhed, fordi For Billund Kommune betyder mental sundhed, at enhver kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer og indgå i et socialt fællesskab. Vi sætter fokus på mental sundhed, blandt andet fordi: Andelen af voksne, der har dårligt mentalt helbred er steget fra 9,0 til 9,6 procent fra 2010 til ,1 procent er ofte uønsket alene. 12,6 procent føler sig meget ofte eller ofte nervøs eller stresset, en væsentligt større andel end i 2010 (9,6 procent). I Billund Kommune angiver 22,6 procent af de unge at være trist eller ked af det ugentligt. Det er en stigning fra 19,6 procent i Andelen af erhvervsaktive med kortvarigt sygefravær er markant højere blandt borgere med et højt stressniveau (28,8 procent) end blandt borgere, der ikke har et højt stressniveau (15 procent) i Region Syddanmark. 4

5 5

6 Bevægelse, fordi I Billund Kommune ønsker vi at skabe rammerne for borgernes udfoldelsesmuligheder. De steder, hvor børn, unge og voksne og ældre færdes og opholder sig i løbet af dagen, skal skabe bevægelse og opfordre til bevægelse. Der er stor forskel på de enkelte borgeres forudsætninger, muligheder, behov og interesse for at udfolde sig fysisk. Derfor ønsker vi, at initiativer til at skabe mere fysisk aktivitet spænder bredt: Vi vil skabe muligheder for at bruge naturen og byens rum, og vi vil minimere forhindringerne for at være fysisk aktiv. Fokus er rettet mod fysisk aktivitet fordi: Et godt fysisk helbred hænger sammen med god mental sundhed Ca. 25 procent er moderat eller hårdt fysisk aktive i fritiden, svarende til mindst fire timer om ugen. Andelen af voksne, der angiver at have stillesiddende fritidsaktivitet, er steget fra 15,6 procent i 2010 til 17,9 i I Region Syddanmark angiver 67,3 procent af borgere med stillesiddende fritidsaktivitet, at de gerne vil være mere fysisk aktive. 6

7 Skolevej i børnehøjde Hvad byder Billund Kommune pa Skolevej i børnehøjde er en indsats, som skal få flere børn til at cykle i skole. Både skolebørn og deres forældre skal inddrages, for at aktiv transport vælges til og ikke fra. Vi vil motivere børnene igennem leg, læring og kreativitet ved at etablere nogle spændende effekter på stierne nær skolerne. Vejen til skole skal være sjov, sikker og nem. Som en del af indsatsen vil vi lave undersøgelser af, hvor mange elever, der cykler til og fra skole både før og efter, vi har gennemført Skolevej i børnehøjde. Indsatsen, der også indeholder et forsøg med gå- eller cykelbus, kommer sandsynligvis til at omfatte to skoler. Hvad byder Billund Kommune på er en indsats, som tager udgangspunkt i de mange eksisterende muligheder, der er for at opleve naturen og for at være aktiv i den. Billund Kommune har mange bynære rekreative områder, men hvorfor bliver de ikke brugt noget mere, og hvordan får vi gjort opmærksom på dem? Vi vil inddrage borgere i workshops og events, hvor vi vil kortlægge og vise de muligheder, der er for at bruge naturen til bevægelse. Kortlægningen skal bruges til at lave oplevelseskort til naturen og de grønne områder ved hjælp af QR-koder, apps og pitstop på stederne. Hjemmesiden visitbillund.dk skal 7 bruges som portal til at formidle og synliggøre mulighederne. For eksempel skal man kunne downloade kort, der viser cykel-, gang - og handicapvenlige stier. Der skal være links til ruter, så man kan finde og planlægge en rute til en løbetur eller cykeltur. Indsatsen sættes i gang som forsøgsprojekter i Grindsted, Billund og Filskov i sundhedspolitikkens periode. Det er meningen, at projektet senere skal udvides til hele kommunen.

8 Gode ma ltider og livsglæde Madguider og medborgerskab Gode måltider og livsglæde i Billund Kommunes bygninger handler om, at kommunen bruger mad og måltider som et redskab til at forebygge og til at skabe sundhed. Vi vil i første omgang skabe et samlet overblik over de tilbud om mad og måltider, der findes blandt andet på skoler og i kantiner og idrætshaller. Den viden vil vi bruge til at udvikle initiativerne, så de skaber livskraft og glæde blandt borgere og kommunens ansatte. Mere bevidste borgere Billund Kommune har i mange år arbejdet med initiativer med fokus på sund mad og gode måltider. Undersøgelser af borgernes sundhed viser dog, at det fortsat er vigtigt at have fokus på sunde kostvaner, der kan forebygge overvægt, ensomhed og livsstilssygdomme. Vi arbejder med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke Mad & Måltider. Den indeholder gode forslag til, hvordan kommuner kan gøre borgere mere bevidste om sund mad og gode måltidsvaner. Madguider og styrket medborgerskab er henvendt til borgere med en kronisk sygdom relateret til livsstil (overvægt eller undervægt). Målgruppen tæller også borgere, der har risiko for at få en kronisk sygdom, samt pårørende. Madguide-projektet går ud på at matche borgere med en frivillig person, der er uddannet som madguide. Madguider hjælper medborgere med at tage små skridt mod en ændret livsstil. Madguiden hjælper for eksempel med at planlægge indkøb, finde sunde råvarer, inspirere til madlavning - og måske etablere fællesspisning. Mål: 20 madguider Vi vil gerne gøre den enkelte bedre til at drage omsorg for sit eget helbred. For borgere med en kronisk sygdom er formålet at undgå, at de udvikler følgesygdomme. Vores mål er at uddanne 20 borgere til at være madguider. Indsatsen er inspireret af et vellykket koncept fra Odense Kommune. 8 Mad & måltid, fordi I Billund Kommune vil vi skabe rammerne for dagens måltider og styrke evnen til at vælge det sunde alternativ. Et måltid er meget mere end blot at indtage maden, og vi fokuserer på både det sociale, fysiske og biologiske aspekt. Vi har fokus på mad og måltider, fordi: I Billund Kommune er 3,2 procent undervægtige. En stigning på 1,5 procentpoint siden Andelen, der er moderat eller svært overvægtige, er 51 procent og stort set uændret. Der er en faldende tendens i udviklingen af andelen af borgere, der er svært overvægtige. Blandt Billund kommunes voksne borgere angiver 18,4 procent, at de har et usundt kostmønster. En stigning på 3,3 procentpoint siden I Region Syddanmark siger 50 procent af de borgere, der har et usundt kostmønster, at de gerne vil spise mere sundt. Vi vil styrke de positive tendenser i tallene herover og imødegå den negative udvikling.

9 9

10 Forældrekursus i kommunikation Bevægelseskonsulent Forældrekursus med fokus på kommunikation henvender sig til forældre med børn under seks år. På dette kursus vil forældrene lære om kommunikation i parforholdet og om den fælles forældreopgave. Målet med kurset er på længere sigt at undgå, at parforholdsproblemer ender i skilsmisse. Skilsmisse er hårdt for alle parter mest af alt for de børn, som rammes af, at deres forældre ikke i tide fik løst deres samlivsudfordringer. Den nyeste forskning på området viser, at skilsmisse kan forebygges ved målrettet arbejde med at forbedre samarbejdet mellem forældrene og ved at give dem redskaber til at kommunikere godt og åbent i parforholdet. Bevægelseskonsulenten skal først og fremmest arbejde med børn op til 6 år. Bevægelseskonsulenten tager rundt til for eksempel dagtilbud og skoler og skal i samarbejde med personalet fungere som sparringspartner og sætte gang i leg, rytmik, dans, friluftsliv og lignende for at styrke børns grundmotorik og bevægelse. Den tidlige indsats omkring børns motorik og bevægelse skal personalet føre videre i hverdagens rutiner, efter at bevægelseskonsulenten har været på besøg. Målet er, at færre børn har motoriske vanskeligheder, når de kommer i indskolingsalderen. Desuden skal bevægelseskonsulentens indsats også være med til at forebygge overvægt blandt børn. 10

11 Børns sundhed, fordi... I modsætning til de andre temaer har temaet børns sundhed en defineret aldersgruppe (0-16 år). Initiativerne har derfor afsæt i temaerne mental sundhed, bevægelse samt mad og måltider målrettet aldersgruppen. Primær, tidlig forebyggelse er en fælles overligger for indsatserne. Børns sundhed er i fokus blandt andet fordi: Cirka 5 procent af børn i børnehaveklasser har tegn på lav almen trivsel, mens omkring 11 procent ikke trives i skolen. Mental sundhed er ikke blot en forudsætning for udvikling og læring, men beskytter også mod risikoadfærd og udvikling af sygdom senere i livet. Tal fra Billund Kommune viser, at andelen af overvægtige børn ved både indskoling og udskoling er stigende igennem de seneste 3 år. 8 procent af indskolingsbørn har motoriske vanskeligheder. Børn, der er fysisk aktive mindre end én time dagligt, har i langt højere grad motoriske vanskeligheder (22 procent) end børn, der er aktive mere end én time dagligt (ca. 7 procent). Overvægtige og svært overvægtige børn har oftere motoriske vanskeligheder end normalvægtige børn. 11

12 Vejen til en ny sundhedspolitik Direktionen i Billund Kommune besluttede i slutningen af 2012, at den gældende sundhedspolitik fra 2008 skulle erstattes af en ny sundhedspolitik gældende for Opdateringen af sundhedspolitikken skulle sikre, at den er tidssvarende og svarer til de udfordringer, der er på sundhedsområdet i Billund Kommune frem mod Vi har i Billund Kommune siden 2012 gennemført en række initiativer for at pejle os ind på, hvad den nye sundhedspolitik skulle indeholde. Vi har blandt andet holdt temadag for ledere og medarbejdere for at udvælge temaer til sundhedspolitikken. Det endte med disse fire: 1. Mental sundhed. 2. Bevægelse. 3. Mad & måltider. 4. Børns sundhed. I august 2013 holdt vi et borgermøde, hvor borgere blev inviteret til at komme med forslag til initiativer til de fire temaer. Vision for Billund Kommunes sundhedspolitik: Billund Kommune er en sund kommune i bevægelse sammen med borgeren Sammen finder vi ud af det sammen gør vi det sunde valg til det nemme valg Hvor kan vi gøre størst mulig forskel? I sundhedspolitikken har vi prioriteret de indsatser, der gør størst mulig forskel for flest mulige mennesker inden for den givne økonomiske ramme. Samtidig har vi valgt de i alt otte indsatser ud fra, hvor der er motivation og energi i organisationen og i lokalsamfundet til at gøre en forskel. 12 Borgerne skal inddrages i arbejdet med Billund Kommunes sundhedspolitik. Og borgerne skal inddrages på alle niveauer i processen.

13 13

14 Hvordan arbejder vi med sundhedspolitikken? Alt, hvad vi gør, er baseret på den nyeste viden og de nyeste erfaringer. Det vil sige, at arbejdet som udgangspunkt har afsæt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, der indeholder faglige anbefalinger til kommunale sundhedsfremmende og forebyggende indsatser af høj kvalitet. De nyeste undersøgelser Derudover bruger vi de nyeste undersøgelser af befolkningens trivsel, sundhed og sygdom samt undersøgelser på børne- og ungeområdet. Hvert fjerde år gennemføres den landsdækkende undersøgelse Hvordan har du det?, en repræsentativ undersøgelse af borgere på 16 år eller derover. Den er gennemført i alle landets regioner, og det giver mulighed for analyser af kommunale forskelle. Resultaterne kan anvendes til for eksempel kommunal sundhedsplanlægning. På børneområdet anvendes blandt andet data fra Børnedatabasen og Ungeprofil- undersøgelser. I de tilfælde, hvor der er begrænset viden, vil Billund Kommunes arbejde og erfaringer medvirke til udvikling af ny viden på området. Borgerne skal være med De fire temaer er blevet bearbejdet i temagrupperne, hvor følgende forvaltninger og afdelinger er repræsenteret: Sundhed, Teknik og miljø, Børn- og kultur og Økonomi- og personale. Der er nedsat arbejdsgrupper for hver af indsatserne inden for 14 hvert tema. Arbejdsgrupperne arbejder videre med at føre planerne for indsatserne ud i livet. Det er meningen, at frivillige og borgere i øvrigt - især de der har givet input til borgermødet - skal inddrages i processen, så de kan føle ejerskab og får medindflydelse. Flere af indsatserne er allerede sat i gang af kommunen. På længere sigt er det målet, at indsatserne skal inspirere til nye initiativer, som i større eller mindre omfang videreføres af borgere og frivillige.

15 Sundhedspolitik i dag og om 4 år Vi ser sundhedspolitikken som en proces og som en udvikling. Sundhedspolitikken angiver retningen for, hvad vi vil arbejde med de næste fire år. Men det betyder ikke, at vi stopper der. Kursen er sat, og vi arbejder frem mod den næste Sundhedsprofil (2017), hvor vi igen tager Billund Kommunes udfordringer op. Alle relevante fagområder har et medansvar for at sætte konkrete indsatser og aktiviteter i gang, som sikrer medinddragelse. Det handler om at gøre en forskel, der hvor der er behov og motivation. Social- og Sundhedsforvaltningen ønsker at skabe et solidt fundament for sundhedspolitikken og dermed en stærk sammenhængskraft. 15

16 Læs mere på billund.dk Dette hæfte er en forkortet udgave af Billund Kommunes sundhedspolitik. Du kan se hele sundhedspolitikken på kommunens hjemmeside: billund.dk/borger/helbred/sundhedspolitik Her kan du også læse mere om sundhedspolitikkens 8 indsatser Procenttal, tendenser med mere i dette hæfte er hentet fra disse publikationer og undersøgelser: Sundhedsprofil 2013, Billund Kommune Ungeprofilundersøgelsen Folkeskoleundersøgelsen Sundhedsstyrelsen: Forebyggelsespakken Fysisk aktivitet, 2012 Sundhedsstyrelsen: Mental sundhed blandt voksne danskere, 2010 Sundhedsstyrelsen: Forebyggelsespakken Mad og måltider, 2012 Temarapport om børn indskolingsundersøgt i Sundhedsstyrelsen: Psykisk mistrivsel blandt årige, 2011 Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2011 Har du spørgsmål eller kommentarer til Billund Kommunes sundhedspolitik, kan du kontakte Sundhedsafdelingen, Socialog Sundhedsforvaltningen, på denne adresse: Billund Kommune Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted Tlf Mail: 16

Forord. - Sundhed er en fælles opgave sundhed skaber vi sammen - Sundhed er en fælles opgave alle forventes at tage ansvar

Forord. - Sundhed er en fælles opgave sundhed skaber vi sammen - Sundhed er en fælles opgave alle forventes at tage ansvar Forord Ruth Lauridsen, Socialudvalgsformand Billund Kommune ønsker, at sundhed bliver mangfoldigt og med en klar politik om, at sundhed tænkes ind i arbejdsgange, beslutninger og nye tiltag. Sundhedstankegangen

Læs mere

Succeskriterier - Reducere antal af konflikter som eleverne ikke selv kan løse med 50 %

Succeskriterier - Reducere antal af konflikter som eleverne ikke selv kan løse med 50 % MINDFULNESS FOR BØRN Otte ugers mindfulness kursusforløb for elever i skolernes 0. klasser. Forløbet skal give børnene nye kompetencer til at håndtere og forebygge konflikter og øge ro og opmærksomhed

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Et sundt og aktivt børneliv

Et sundt og aktivt børneliv Et sundt og aktivt børneliv Bevægelsesstrategi for dagtilbud 0-6 år 2017-2018 Et sundt og aktivt børneliv Et sundt børneliv er et aktivt børneliv med gode muligheder for bevægelse. Gennem bevægelse styrker

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt SAMMEN om det sunde liv Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt Vi skal gøre mere og lidt til Overvægt er et stigende folkesundhedsproblem. Det gælder også i Nyborg Kommune, hvor

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer.

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer. 1. Den mentale trivsel styrkes Den mentale trivsel styrkes SUNDHEDSSTRATEGI At være i mental trivsel betyder, at den enkelte borger barn som voksen - kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik 2015-2019 Lemvig Kommune Indsatskatalog med handlingsplaner Ældre- og Sundhedsområdet, samt Handicap & Psykiatri 1 De enkelte områder inden for Ældre- og Sundhed samt Handicap & Psykiatri

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte BYRÅDET sundhedspolitik kost fysisk aktivitet socialt udsatte netværksdannelse og social kapital sundhed på arbejdspladsen Forord Det er en stor glæde at præsentere Sundhedspolitik for Odsherred Kommune.

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013

Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013 Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013 Bjørn Holstein Syddansk Universitet Statens Institut for Folkesundhed Sunde elever lærer bedst Sundhed understøtter skolens kerneopgave

Læs mere

Forord. Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen!

Forord. Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen! SUND i Tønder side 3 Forord Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen! Sådan ser vi på sundhed i Tønder Kommune og vi ønsker med denne sundhedspolitik at understøtte en kreativ og aktiv sundhedsindsats

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK FOR DET GODE LIV I NATURENS RIGE

SUNDHEDSPOLITIK FOR DET GODE LIV I NATURENS RIGE SUNDHEDSPOLITIK FOR DET GODE LIV I NATURENS RIGE en del af SUNDHEDSPOLITIK FOR NATURENS RIGE forebyggelse INDHOLD 03 Indledning 04 Forslag til indsatser 06 Aximaion et et rempore 07 Velos peruptaspel is

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE Mad- og måltidspolitik INDLEDNING Sund mad er en vigtig forudsætning for læring, trivsel og et godt helbred hele livet igennem. At sikre gode mad- og måltidsvaner forudsætter,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret. MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år

Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret. MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år 2 Vi SPRINGER over sukkeret Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn og unges sundhed er et fælles ansvar.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK I NATURENS RIGE

SUNDHEDSPOLITIK I NATURENS RIGE SUNDHEDSPOLITIK I NATURENS RIGE en del af SUNDHEDSPOLITIK FOR NATURENS RIGE VISION FOR SUNDHEDSPOLITIKKEN RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE ER ET TRYGT OG SUNDT STED AT LEVE MED AKTIVE BORGERE, DER I FÆLLESSKAB

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Journalnr. A 19 d. 10-2-2011 Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Københavns Madhus tilslutter sig til fulde, at der i en

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Idræts- og bevægelsesprofil på Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Indhold Forord... 3 Hvorfor vil vi have en idræts- og bevægelsesprofil?... 4 Hvad er ATK?... 5 Vildbjerg Skole... 6 0.-2.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 1 SAMMEN OM SUNDHED med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 2 3 Indhold Forord side 5 Den sunde forstad side 6 Attraktive byrum side 8 Sundhed i hverdagen

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

Sundhedsprofil Trivsel, Sundhed og Sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil Trivsel, Sundhed og Sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, Sundhed og Sygdom i Nordjylland Forebyggelse i gamle dage Forebyggelsespakke 1: Forår: Rens kroppen for at få de dårlige væsker ud Forebyggelsespakke 2: Sommer: Undgå aktiviteter

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de Sundhedsfremme 1. Indledning Kommunen er en del af det samlede sundhedsvæsen og har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Sundhedsplan Socialudvalget KS udvalget

Sundhedsplan Socialudvalget KS udvalget Socialudvalget 13.01.2015 KS udvalget 15.01.2015 Beskæftigelses- og sundhedschef Jørgen Erlandsen Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb 13/53849 - dok.15-6359 23. januar 2015 1 Sundhedspolitikken Et sundt

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13 Onsdag LUKKET, dog åbent i Jobcenter

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Sundhedspolitik 2018

Sundhedspolitik 2018 Sundhedspolitik 2018 Vers. 161017-3 Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED, LÆRING OG TRIVSEL WORKSHOP 6

SAMMEN OM SUNDHED, LÆRING OG TRIVSEL WORKSHOP 6 WORKSHOP 6: SAMMEN OM SUNDHED, LÆRING OG TRIVSEL KL'S DAGTILBUDSKONFERENCE DEN 17. MAJ 2017 SAMMEN OM SUNDHED, LÆRING OG TRIVSEL WORKSHOP 6 WORKSHOP 6: SAMMEN OM SUNDHED, LÆRING OG TRIVSEL KL'S DAGTILBUDSKONFERENCE

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Hvorfor er skolen som arena så vigtig

Hvorfor er skolen som arena så vigtig Hvorfor er skolen som arena så vigtig Pernille Due, Professor, dr.med. Center for Interventionsforskning & Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk

Læs mere