Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge"

Transkript

1 September 2018 Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en erhvervsmæssig aktivitet som selvstændig efter den 1. oktober 2018, samtidig med at du er på Få klarhed over dine muligheder Der er mulighed for at få supplerende dagpenge samtidig med, at du har en selvstændig aktivitet. Det er derfor altid en god idé at tale med Ase, inden du starter en selvstændig aktivitet, da det ofte kræver en tilladelse fra os, hvis du skal fastholde aktiviteten samtidig med at du får udbetalt Tilmelder du dig fx CVR-registeret, vil du som udgangspunkt anses for at være i gang med en selvstændig aktivitet, og det har betydning for dine OBS! Selvstændig bibeskæftigelse koster dig retten til 6 ugers jobrettet uddannelse. Tal med os inden du starter din virksomhed. Selvstændig bibeskæftigelse, fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning? En selvstændig aktivitet kan være af forskellig art. Hvilken slags det er, er afgørende for dine muligheder for og begrænsninger i at få De næste tre hovedafsnit beskriver reglerne for aktiviteter, der kan anses som enten selvstændig bibeskæftigelse, fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning og konsekvenserne af det. 1. Hvornår har du bibeskæftigelse? En selvstændig bibeskæftigelse er en erhvervsmæssig aktivtet, hvor du har personligt aktivt arbejde forbundet med virksomheden. Det er altså ikke nok, at du bare ejer virksomheden på papiret. Du har ofte et CVR-nr., og du er typisk ejer eller medejer af virksomheden. Det er en betingelse for at modtage supplerende dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse, at du i de seneste 6 måneder, før du bliver ledig, har fået indberettet i gennemsnit mindst 80 lønmodtagertimer pr. måned til e-indkomstregisteret, samt at der er indberettet lønmodtagertimer i de 5 ud af 6 måneder. Du kan dog ikke medregne timer indberettet af eget selskab. Hvis du ikke har de nævnte lønmodtagertimer, anses din virksomhed for at være din hovedbeskæftigelse. I det tilfælde kan du ikke få supplerende dagpenge, før du opfylder reglerne for ophør af virksomheden (se bagest i denne brochure, afsnittet : Ophør med selvstændig virksomhed ). Jobsøgningsperiode Du skal også være opmærksom på at alle selvstændige, der ophører med deres hovedbeskæftigelse, og herefter modtager dagpenge, får en jobsøgningsperiode på 6 måneder, før de kan begynde en ny selvstændig virksomhed. Begrænset ret til dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse Når du driver en virksomhed som bibeskæftigelse, kan du som hovedregel højst få udbetalt supplerende dagpenge i 30 uger. Du kan dog ikke få supplerende dagpenge i længere tid, end de almindelige regler for dagpenge giver ret til: Udløber din ret til dagpenge efter de almindelige regler, inden du har fået supplerende dagpenge i alle 30 uger, kan de sidste ugers supplerende dagpenge ikke udbetales, medmindre du har optjent en ny dagpengeret. Du begynder at bruge af din ret til supplerende dagpenge til din bibeskæftigelse fra den 1. i den måned, hvor du driver din virksomhed og samtidig får supplerende 1009/

2 Har du fx startet din virksomhed den 15. november, vil din begrænsede dagpengeret (30 uger), starte den 1. november. Derefter vil kun de uger, hvor du faktisk får udbetalt dagpenge til selvstændig bibeskæftigelse, tælle med i dit forbrug. I måneder, hvor du slet ikke får udbetalt dagpenge, tæller ugerne til gengæld ikke med. Har du fx en højsæson med fuld beskæftigelse i en måned, kan du skubbe dine resterende uger med ret til supplerende dagpenge foran dig. Har du inden du starter selvstændig bibeskæftigelse, modtaget supplerende dagpenge til lønmodtagerarbejde på nedsat tid, skal du være opmærksom på, at disse uger tæller med i din begrænsede dagpengeret på 30 uger. Eksempel: Du har fra den 1. maj modtaget supplerende dagpenge til lønmodtagerarbejde i 14 uger. Du starter din selvstændige bibeskæftigelse fra den 1. august. Du vil nu have ret til supplerende dagpenge i i alt 16 uger. OBS! Indkomst fra din selvstændige bibeskæftigelse kan medregnes til opgørelse af et nyt indkomstskrav og satsberegning. Arbejde i din ægtefælles virksomhed Hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed, kan du anses for at være selvstændig, hvis du modtager skattemæssigt overførsel af overskuddet fra din ægtefælles virksomhed. Har du en skattemæssig lønaftale, anses du som lønmodtager. Anses dit arbejde for selvstændigt, skal du opfylde de regler, der er nævnt her i brochuren. Fradrag for arbejdstimer i din bibeskæftigelse Alle arbejdstimer i din virksomhed skal fradrages i dine Det betyder, at du skal skrive alle dine arbejdstimer med virksomheden på dine dagpengekort. arbejdstid eller i weekender, og selvom du ikke har indtægter for de timer, du har arbejdet. Reglerne siger, at vi skal trække fra i dine dagpenge for den faktiske tid, du har brugt på alle slags arbejdsopgaver i virksomheden, uanset hvornår på døgnet og ugen du har arbejdet. Du skal oplyse om timerne, når du indtaster dit dagpengekort på mitase.dk Ret til nye 30 uger med supplerende dagpenge Du vil løbende kunne optjene en ny særskilt ret til supplerende Du får ret til nye 30 uger ved at du inden for 12 sammenhængende måneder til e-indkomstregistret som lønmodtager,har fået indberettet enten: Mere end 146 timer i hver af 6 månedsindberetninger. Mere end 34 timer i hver af 26 ugeindberetninger. Mere end 68 timer i hver af dages indberetninger. Eller du som selvstændig inden for et indkomstår har haft: En samlet indtægt på kr. (2018-tal), opgjort som A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed. Det er en betingelse, at du ikke har modtaget dagpenge i det pågældende år. Indtægt fra selvstændig virksomhed kan først medregnes til opgørelsen, når indtægten fremgår af din endelige årsopgørelse. Forlængelse af supplerende dagpenge Hvis du ikke har genoptjent en ny særskilt ret til supplerende dagpenge, har du mulighed for at forlænge din nuværende ret til supplerende dagpenge i op til 12 uger, hvis din almindelige dagpengeret ikke er udløbet inden de 12 uger er gået. Du forlænger dine supplerende dagpenge med 4 uger ad gangen. Du får ret til at forlænge dine supplerende dagpenge med 4 uger, hvis du inden for de seneste 12 måneder inden dine supplerende dagpenge udløber, har: Du skal også skrive timer på dagpengekortene, selvom dine arbejdstimer ligger uden for normal 1009/

3 1 måneds indberettet lønmodtagerarbejde med mere end 146 timer; 4 ugers indberettet arbejde med mere end 34 timer pr. uge eller to 14-dages perioder med indberettet arbejde for mere end 68 timer. Arbejdstimerne skal være indberettet til e-indkomstregisteret fra din arbejdsgiver, før vi kan bruge timerne til forlængelse. Læs her, hvilke muligheder du har: Fritidsbeskæftigelse Du har mulighed for at at have en såkaldt fritidsbeskæftigelse samtidig med, at du får Du må som udgangspunkt ikke have et CVR-nr. eller være beskattet som selvstændig. B-indkomst hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, og hvor indtægten ikke indgår i en virksomheds overskud/underskud. Din indtægt omregnes til timer, og timekravet er identisk med det der er beskrevet ovenfor. Måneder, hvor du har drevet din virksomhed og ikke modtaget supplerende Hver kalendermåned, hvor du har fravalgt supplerende dagpenge for at arbejde i din selvstændige virksomhed på fuld tid, giver ret til 4 ugers forlængelse. Det er en betingelse, at din virksomhed har været registeret i CVRregistret i 6 måneder forud for at din ret til supplerende dagpenge udløber. Din indtægt kan kun bruges én gang Du kan ikke bruge din indtægt både til forlængelse af din nuværende ret til supplerende dagpenge og til genoptjening af en ny periode med supplerende I Ase tjekker vi løbende, om du har genoptjent en ny ret til supplerende dagpenge i 30 uger. Har du optjent en ny ret, vil vi automatisk sende dig en ny bevilling af din ret til supplerende Har du ikke mulighed for at få en helt ny periode med ret til supplerende dagpenge i 30 uger, vil vi, inden din ret ophører, tjekke om du i stedet har mulighed for forlængelse af din ret til supplerende dagpenge til selvstændig bibeskæftigelse. Ase vil altid kontakte dig, når din ret til supplerende dagpenge er ved at være brugt op, om du har ret til forlængelse eller ej. 2. Hvornår er dagpengeretten ikke begrænset? Visse typer af erhvervsmæssige aktiviteter er undtaget for begrænsningen på de 30 uger, så du har ret til den fulde dagpengeperiode. Har du en fritidsbeskæftigelse, skal du være opmærksom på, at dine indtægter fra den ikke tæller med til at optjene, forlænge eller genoptjene retten til De timer, du anvender på din fritidsbeskæftigelse, medfører fradrag i dine dagpenge time for time uanset hvornår på døgnet og ugen du bruger tid på den. Derimod er du ikke underlagt 30-ugers begrænsningen på dagpenge, hvis du har en fritidsbeskæftigelse. Hobby Anses din aktivitet for at være din hobby, vil de timer du anvender på den, ikke skulle fradrages i dine Hobbyaktiviteten begrænser heller ikke din dagpengeret. Hvorvidt der er tale om en hobby, afgøres i hvert enkelt tilfælde. Som tommelfingerregel anses din aktivitet for at være din hobby, hvis du ikke tjener penge på det du laver eller har til hensigt at komme til det. Fx er ulønnet kunstnerisk virksomhed som hovedregel hobby. Du må gerne udstille, men ikke med salg for øje. Sælger du så meget som ét eneste værk, driver du erhvervsmæssig virksomhed, som efter reglerne vil være at forstå som enten fritidsbeskæftigelse eller selvstændig bibeskæftigelse. Med de konsekvenser dét har. Typer af erhversaktiviteter, der kan drives som fritidsbeskæftigelse, selvom du har et CVR-nr. Deltidslandbrug. En udlejningsejendom med op til 10 lejemål. Fredskov på højest 5 ha. Egen vindmølle. Biavl med højest 20 bistader. 1009/

4 Har du sådan en virksomhed, skal du opfylde en del betingelser, før din dagpengeret ikke bliver begrænset. Kravene for hver enkelt type er beskrevet nedenfor. Du skal altid søge om tilladelse til at drive din virksomhed samtidig med, at du får Det gælder også, selvom din virksomhed ikke begrænser din dagpengeret. Du vil få fradrag i dagpengene for dine arbejdstimer i virksomheden time for time, selvom din dagpengeret ikke er underlagt 30-ugers begrænsningen. Deltidslandbrug Du kan drive et deltidslandbrug uden begrænsning i din dagpengeret, hvis du: har fast bopæl på ejendommen har drevet landbruget også inden du bliver ledig og begynder at få dagpenge ikke udvider landbruget under ledigheden har én enkelt ansat eller får bemandet hjælp fra en maskinstation og først har indhentet tilladelse fra Ase. Flere ansatte eller yderligere hjælp er det slet ikke muligt at få tilladelse til. i gennemsnit har haft mindst 130 lønmodtager timer pr. måned i 6 måneder umiddelbart før du bliver ledig, eller du som selvstændig inden for det seneste afsluttede indkomstår før du bliver ledig, har haft en indkomst på kr. (2018-tal), hvor du ikke har modtaget Alle de nævnte krav skal være opfyldt for ikke at blive omfattet af begrænsningen på 30 ugers supplerende Fredskov Ejer du fredskov på højst 5 hektar, vil din dagpengeret ikke blive begrænset. Det kræves, at fredskoven ligger enten på din faste bopæl eller din fritidsbopæl. Det er endvidere en betingelse, at skoven drives som selvstændig virksomhed. Hvis skoven ikke ligger sammen med din bopæl, eller den er på mere end 5 hektar, vil du være omfattet af begrænsningen på de 30 uger. 30 uger. Arbejde med det skal dog være helt ubetydeligt, fx klipning af græs og klipning af buske ved vindmøllen. Du skal være eneejer af vindmøllen, solcellerne og lignende. Biavl Driver du biavl med højst 20 bistader, får du heller ikke begrænset din dagpengeret til 30 uger. 3. Hvornår har du formueforvaltning? Du har også mulighed for at få anset en erhvervsaktiviet som formueforvaltning, og således samtidig kunne få dagpenge uden fradrag og begrænsning. Formueforvaltning er flere ting. Men du er altid begrænset af, at du maksimalt må bruge 5 timer om måneden på det, for at det ikke skal få indflydelse på dagpengeperioden og dine dagpenges størrelse. Har du formueforvaltning som en aktivitet, skal du desuden være opmærksom på, at dine indtægter ikke vil give dig mulighed for hverken at optjene, forlænge eller genoptjene retten til De få arbejdstimer du anvender, medfører til gengæld heller ikke fradrag i dine Du skal under alle omstændigheder på dit dagpengekort oplyse om de arbejdstimer du har. Formueforvaltning er: Passivt ejerskab af virksomhed Måske har du bare registeret dig med en virksomhed på virk.dk uden nogensinde at have personligt arbejde i virksomheden. Det kan også være, at du har indskudt nogle penge i en virksomhed, som andre driver. Bortforpaget virksomhed Måske ejer du en bortforpagtet virksomhed, som du tidligere har drevet. De indtægter du modtager, vil også blive betragtet som formueforvaltning, og du vil ikke blive trukket i dine dagpenge på dét grundlag. Egen vindmølle, solceller eller lignende Du må gerne have din egen vindmølle, solceller og lignende uden at din ret til dagpenge begrænses til 1009/

5 Køb og salg af værdipapir Køber og sælger du aktier, anparter, obligationer eller lignende værdipapirer, og har du kun meget begrænset arbejde med det, vil denne aktivitet også blive betraget som formueforvaltning. Det forudsætter dog, at du ikke handler for andre end dig selv. Særligt til dig, der har udlejning En udlejningsejendom er enhver bygning, der udlejes helt eller delvist. Det gælder også din private bolig. Det er udlejning, både hvis du udlejer hele boligen, eller blot lejer et værelse ud, også via Airbnb. Det samme gælder dit sommerhus, hvis det af og til lejes ud. Vær opmærksom på, at alle ejendomme tæller med, når Ase skal vurdere din ansøgning. Har den bygning du udlejer, tidligere været erhvervslokale for din selvstændige hovedbeskæftigelse, bør du kontakte os, så vi har mulighed for at vurdere, om udlejningen har betydning for din mulighed for Der gælder nemlig særlige regler for udlejning af tidligere erhvervslokaler. Udlejning som bibeskæftigelse Anses dit arbejde med udlejningen som din bibeskæftigelse (dvs. du bruger mere end maks. 5 timer på det om måneden), er du omfattet af den begrænsede ret til dagpenge på 30 uger. Udlejning som fritidsbeskæftigelse Hvis du har udlejning med én ejendom med op til 10 lejemål, har du mulighed for at have udlejningen som en fritidsbeskæftigelse, hvis du selv kun i mindre omfang udfører administration, småreparationer og viceværtsfunktioner. Udlejning som formueforvaltning Der er tale om formueforvaltning, hvis du har andre til at stå for administration, vedligeholdelse og viceværtsarbejde. Du må altså ikke have nogen form for arbejde med udlejningen. Formueforvaltning har ingen betydning for din dagpengeret. Formueforvaltning kan fx være, at du har lejeindtægter fra en fast ejendom. Der er også tale om formueforvaltning, hvis du har andre til at stå for administration, vedligeholdelse og viceværtsarbejde, eller du selv i meget begrænset omfang i højst 5 timer om måneden personligt arbejder med udlejningen. De højst 5 timer om måneden, du bruger på formueforvaltningen, medfører ikke fradrag i dine Formueforvaltningen har ingen betydning for din dagpengeret. Kontakt os, hvis du er i tvivl Udlejer du en eller flere ejendomme, og er du i tvivl, om det har betydning for din dagpengeret, så kontakt os. Generelt om din ret til dagpenge For at få dagpenge i det hele taget eller supplerende dagpenge samtidig med en selvstændig bibeskæftigelse/ fritidsbeskæftigelse, skal du opfylde de almindelige betingelser for at få Indkomstkrav og satsberegning Du skal bl.a. opfylde et indkomstskrav. Det opfyldes ved at have en indkomst på kr. (2018-tal) inden for de sidste 3 år i medlemsperioden. Du kan maksimalt medregne ,00 kr. pr. måned (2018-tal). Du skal også have beregnet en dagpengesats. Satsen beregnes på baggrund af din tidligere indtægt både som selvstændig og som lønmodtager. Du skal stå til rådighed Naturligvis skal du også stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det gælder uanset om din aktivitet anses som selvstændig bibeskæftigelse, fritidsbeskæftigelse, formueforvaltning eller din hobby. At stå til rådighed betyder blandt andet, at du gerne må arbejde med din erhvervsaktivitet i dagtimerne og inden for normal arbejdstid, men: Du skal være tilmeldt Jobcentret og du skal aktivt, bredt, realistisk og seriøst søge fast fuldtidsarbejde. 1009/

6 Dine arbejdsopgaver i din selvstændige bibeskæftigelse/ fritidsbeskæftigelse må ikke hindre dig i at tiltræde lønmodtagerarbejde med dags varsel. Læs mere om at stå til rådighed i vores brochure: Rådighedsforpligtelsen. Ophør med selvstændig virksomhed Ophører du med din virksomhed, bortfalder 30- ugers begrænsningen på Du vil herefter alene være omfattet af de almindelige regler for ret til dagpenge (dog ikke, hvis du også får supplerende dagpenge til lønmodtagerarbejde på nedsat tid). Det gælder uanset, om din begrænsede dagpengeret på 30 uger er udløbet eller ej. Ophør med din fritidsbeskæftigelse Ophører du med din fritidsbeskæftigelse, skal du ikke længere trækkes i dagpenge for de timer,som du hidtil har arbejdet. Du skal på dit dagpengekort oplyse, at du fra en bestemt dato ikke længere arbejder med din fritidsbeskæftigelse. Har du haft et CVR-nr. i forbindelse med din fritidsbeskæftigelse, skal du også via virk.dk afmelde det fra den samme dato, som du oplyser at være ophørt på dit dagpengekort. Hvis din erhvervsaktivitet ændrer karakter, mens du er på dagpenge Hvis din aktivitet rent skattemæssigt ændrer definition i løbet af din dagpengeperiode, vil det have virkning fra og med tidspunktet for ændringen. Spørg Ase i god tid Overvejer du at give dig i kast med en erhvervsmæssig aktivitet, bør du altid kontakte os i god tid. Ase kan vejlede dig om dine muligheder for dagpenge samtidig med den erhvervsmæssige aktivitet, inden du træffer vigtige beslutninger. 1009/

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Maj 2019 Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en erhvervsmæssig aktivitet som selvstændig efter den 1. oktober 2018, samtidig med at du er på Få

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed

Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed A-kassen LH 11. udgave, oktober 2018 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for at blive medlem... 3 2.1 Almindelige betingelser... 3 2.3 Ægtefæller,

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

Nye dagpengeregler for

Nye dagpengeregler for Nye dagpengeregler for Selvstændige Freelancere Honorarlønnede Kombinerede indkomster Den 1. oktober 2018 får nye dagpengeregler betydning for dig, der er selvstændig, freelancer, honorarlønnet eller kombinerer

Læs mere

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Juli 2018 Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 I. Baggrund Inden man afgør om et medlem skal ophøre

Læs mere

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED INDHOLD Hvordan defineres selvstændig virksomhed 3 Hvordan bliver du medlem af en a-kasse som selvstændig 4 Ophør med selvstændig virksomhed 4 Såden optjener du ret til dagpenge

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet I medfør af 57 a, stk. 8, 57 b, stk. 4, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, og 63, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse nr af 26.september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, 8-10 og 25.

Bekendtgørelse nr af 26.september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, 8-10 og 25. IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere redigeret juli 2019 Kildemateriale: Bekendtgørelse nr. 1182 af 26.september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet,

Læs mere

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 Kildemateriale: Bekendtgørelse nr. 1182

Læs mere

Til denne hovedregel findes dog 2 undtagelser, som definerer en 2-aktivitet som en selvstændig bibeskæftigelse.

Til denne hovedregel findes dog 2 undtagelser, som definerer en 2-aktivitet som en selvstændig bibeskæftigelse. IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere juli 2018 Hoved- eller bibeskæftigelse? I. Baggrund Fremover skal a-kassen hver gang et medlem skal indplaceres eller

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Selvstændig i El-branchen Oktober 2018

Selvstændig i El-branchen Oktober 2018 Selvstændig i El-branchen Oktober 2018 Side 1 af 6 Du er velkommen i El-fagets A-kasse også som selvstændig Du kan sagtens være medlem af El-fagets A-kasse, når du arbejder som selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet BEK nr 1182 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked

Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked 18. maj 2017 Regeringen (Venstre, Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er med udgangspunkt

Læs mere

Skrivelse om deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge

Skrivelse om deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge SKR nr 9432 af 14/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/02397

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform 2018 - Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Notatet indeholder de delelementer, som væsentligt adskiller sig fra reglerne

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Oktober 2018 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Fritidsbeskæftigelse Nyt! Du har nu mulighed for at at have en såkaldt fritidsbeskæftigelse samtidig med, at du får Du må som udgangspunkt ikke

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FOA: A-kasse Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Er udgivet af forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni

Læs mere

OVERSIGT OVER ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET

OVERSIGT OVER ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET OVERSIGT OVER NYE REGLER PÅ DAGPENGEOMRÅDET NYT DAGPENGESYSTEM Den 14/11 2017, er der fremsat Lovforslag, L 88 2017/2018 - Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem

Læs mere

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser:

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser: Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

NYT DAGPENGESYSTEM FOR SELVSTÆNDIGE

NYT DAGPENGESYSTEM FOR SELVSTÆNDIGE NYT DAGPENGESYSTEM FOR SELVSTÆNDIGE Afrapportering fra arbejdsgruppen om selvstændige i dagpengesystemet Arbejdsgruppens rapport for selvstændige bygger på, at dagpengesystemet for lønmodtagere og selvstændige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 88 Bilag 1 Offentligt Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Om ret til dagpenge ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Om ret til dagpenge ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Om ret til dagpenge ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse A-kassen LH 7. udgave, juni 2017 Indhold 1. Forord... 3 2. Hvornår er der tale om selvstændig virksomhed?... 3 2.1 Personligt eller i

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2017/1 LSF 88 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/07275 Fremsat den 14.

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LOV nr 1670 af 26/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. september 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/07275

Læs mere

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa som selvstændig Hvornår er jeg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2017-18 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem

Læs mere

Vikar, løst ansat og supplerende dagpenge

Vikar, løst ansat og supplerende dagpenge VIKARIATER OG LØSE ANSÆTTELSER KAN VÆRE VEJEN TIL JOB To ud af tre ledige pædagoger lykkes med at skaffe sig et deltidsjob på nedsat tid, et vikariat eller en tjans som tilkaldevikar, mens de er på jagt

Læs mere

Efterløn For dig som er født efter Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn

Efterløn For dig som er født efter Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn Efterløn For dig som er født efter 1955 Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn Indholdsfortegnelse Betingelser for at gå på efterløn 4 Efterlønsbeviset 6 Udskydelsesreglen

Læs mere

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF.

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

VÆRD. Når du ophører med din virksomhed. at vide. Nye regler 1. oktober 2018

VÆRD. Når du ophører med din virksomhed. at vide. Nye regler 1. oktober 2018 VÆRD at vide Når du ophører med din virksomhed Nye regler 1. oktober 2018 Ophør hvad nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig virksomhed. Uanset hvad grunden er, står du sandsynligvis

Læs mere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Ophør med selvstændig virksomhed Når et medlem melder sig ledigt og skal indplaceres, skal a-kassen

Læs mere

Selvstændig Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Foto: Colourbox Dato: Januar 2013

Selvstændig Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Foto: Colourbox Dato: Januar 2013 Selvstændig Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Foto: Colourbox Dato: Januar 2013 Hvis du overvejer at blive selvstændig, fx som privat dagplejer,

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet VEJ nr 9808 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til a-kassen. Læs og få svar på de ofte stillede spørgsmål til a-kassen.

Ofte stillede spørgsmål til a-kassen. Læs og få svar på de ofte stillede spørgsmål til a-kassen. Ofte stillede spørgsmål til a-kassen Læs og få svar på de ofte stillede spørgsmål til a-kassen. KE580 - Ofte stillede spørgsmål om a-kasse.indd 1 12/5/2013 11:05:13 AM OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM AT VÆRE

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 1219, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Metodepapir. Beregning af sats. fra 1. oktober Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere juli 2018

Metodepapir. Beregning af sats. fra 1. oktober Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere juli 2018 Metodepapir Beregning af sats fra 1. oktober 2018 Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere juli 2018 Indhold Indledning... 4 Definitioner... 5 Princip for beregning af sats... 6 Satsberegning

Læs mere

Supplerende dagpenge...

Supplerende dagpenge... Supplerende dagpenge... FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Generelt... Ret til supplerende dagpenge Frigørelsesattest... 3 3 Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger... A-kassen tæller ugerne Sådan opgør vi

Læs mere

Nye regler om dagpenge og efterløn

Nye regler om dagpenge og efterløn A-KASSE Nye regler om dagpenge og efterløn Læs i denne pjece om de vigtigste nye regler, og hvad de betyder for dig MARTS 2017 RIV UD OG GEM 2 FOA NYE REGLER OM DAGPENGE OG EFTERLØN Sådan optjener du ret

Læs mere

Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig

Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig 22. oktober 2015, Lars Toft Simonsen Nr. Forslag Nuværende situation Forslagets indhold Forligets indhold 1 Mere fleksibel genoptjening Optjening af en

Læs mere

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.1 af 21-12-2016 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge BEK nr 1179 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet Vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet I bekendtgørelse nr. x af x om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet er der fastsat regler om definitionen af selvstændig virksomhed, sondringen

Læs mere

Ledighedserklæringen efter 1. oktober 2018

Ledighedserklæringen efter 1. oktober 2018 Ledighedserklæringen efter 1. oktober 2018 Udarbejdet af a-kassemedarbejdere for a-kassemedarbejdere, juli 2018 Indledning Fra 1. oktober 2018 er medlemmer ikke længere enten selvstændige eller lønmodtagere,

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål

Få svar på dine spørgsmål Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål om a-kasse for dig som selvstændig. erhverv Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde i egen

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Optjening af dagpengeret

Optjening af dagpengeret Metodepapir Optjening af dagpengeret fra 1. oktober 2018 Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere juli 2018 Indhold Indledning... 3 Definitioner... 3 Placering af optjeningsperioden...

Læs mere

Information til ledige med selvstændig virksomhed

Information til ledige med selvstændig virksomhed Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et

Læs mere

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE NEDSAT ARBEJDSTID HVAD SÅ? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kan få tilbudt job på færre

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 17. september 2018

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 17. september 2018 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 17. september 2018 Version: 1.0 Oprettet den 7. september 2018 Den 17. september 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag:

Læs mere

Om beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige

Om beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Om beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige A-kassen LH 7. udgave, juni 2017 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for satsberegning... 3 3. Hvis du har drevet virksomheden i tre sammenhængende,

Læs mere

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE NEDSAT ARBEJDSTID HVAD SÅ? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kan få tilbudt job på færre

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være kunde i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1.0 af 6. juli 2018 (Gældende fra 1. oktober 2018) Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg

Læs mere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Juli 2018 Ophør med selvstændig virksomhed Når et medlem melder sig ledigt, skal a-kassen forholde sig til, om medlemmet

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 2.0 af 28. september 2018 (Gældende fra 1. oktober 2018) Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk.

Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk. 24. august 2015 Information / Vejledning Du kan læse MA s vedtægt her. Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk. Oversigt over a-kasserne Du kan se en

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Om ophør med selvstændig virksomhed

Om ophør med selvstændig virksomhed Om ophør med selvstændig virksomhed A-kassen LH 7. udgave oktober 2018 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Ophør med drift af selvstændig virksomhed... 3 3. Hvornår er du ophørt?... 3 4. Hvad er et ophørsbevis?...

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge I medfør af 52, 53, stk. 19, 53 a, stk. 5, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf.

Læs mere

Optjening af dagpengeret

Optjening af dagpengeret Metodepapir og eksempelsamling Optjening af dagpengeret fra 1. juli 2019 Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere foråret 2019 Version 2.0 af 14.6.2019 Opdateringer Version Dato Afsnit

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlængede dagpenge.

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlængede dagpenge. Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlængede dagpenge. Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 xx Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringen er frivillig for lønmodtagere og selvstændige. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne, der ifølge loven

Læs mere

Baggrundsfoto: Jakob Carlsen

Baggrundsfoto: Jakob Carlsen Baggrundsfoto: Jakob Carlsen Indhold 3 4 9 13 16 20 23 27 Nye dagpengeregler for supplerende dagpenge De største forskelle på reglerne før og efter 1. oktober Jeg vil starte selvstændig virksomhed Fordele

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 1213 af 11/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14709 Senere

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge BEK nr 1751 af 27/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. j.nr. 18/15835 Senere

Læs mere

TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØN OG SERVICEMEDLEMMER DEN 25. APRIL 2018

TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØN OG SERVICEMEDLEMMER DEN 25. APRIL 2018 TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØN OG SERVICEMEDLEMMER DEN 25. APRIL 2018 HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1 Intro... 3 1.1 Supplerende dagpenge... 3 1.2 Regler... 3 2 Proces for

Læs mere