Indholdsfortegnelse. Copyright note

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Copyright note"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed Anvendelsesområde Mærker denne håndbog Almndelge skkerhedsanvsnnger Klargørng tl brug Udpaknng Pakkens ndhold Installaton Monterng af højtalerne Monterng af subwoofer Forbndelse af forskellgt udstyr Fjernbetjenng Funktoner Dvd Mkrosystem Fjernbetjenng Betjenng Hovedafbryder Hurtgstart Dvd/cd-funktoner Radofunktoner Karaokefunkton Generel betjenng af setupmenu Rengørng og vedlgeholdelse Behandlng og omsorg af dsk Fejlsøgnng Teknske data Kasserng af brugt elektrsk og elektronsk udstyr Copyrght note Desgn og specfkatoner kan ændres uden varsel.

3 Skkerhed Anvendelsesområde Hjemmebografanlægget vser flm og blleder fra dvd. Anlægget spller også musk fra cd og vser blleder fra Kodak blled-cd. Læs håndbogen grundgt nden første brug. 2 D 1.2 Pga. de mange forskellge produkter med eksterne hukommelsesforbndelser (USB, SD/MMC osv.) og deres tl tder meget producent-specfkke funktoner, kan v hverken garantere, at alle anordnng blver genkendt, eller at alle operatonsvalg, der teoretsk er mulge, faktsk vl vrke. Dvd'er og dvd-apparater fremstlles under en verdensaftale om et system af regonale coder for dvd, så apparatet kun fungerer med tlsvarende dske med samme regonale kode. Hvs kodenummeret på mærkaten på dvd'en kke passer tl det, der er på sden af apparatet, vl dvd'en kke afsplle på det apparat. Apparatet har en ndbygget copyrghtbeskyttende teknolog, der forhndrer at man koperer dsken tl et andet medum. Hvs en vdeooptager er forbundet tl apparatet, vl vdeo udgangsblledet forvrænges under optagelsen. Fremstllet under lcens fra Dolby Laboratores. "Dolby" og dobbelt-d symbolet er varemærker der tlhører Dolby Laboratores. Fortrolgt kkeudgvet arbejde. Copyrght Dolby Laboratores. Alle rettgheder forbeholdes. Mærker denne håndbog! ADVARSEL En advarsel betyder at der kan ske skade med døden tl følge, hvs anvsnngerne kke følges.! FORSIGTIG Forsgtg betyder at der kan ske skade på udstyret. 182

4 AHC En bemærknng gver yderlgere nformaton fx om fremgangsmåden. Almndelge skkerhedsanvsnnger! ADVARSEL Der må kke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned og forårsage alvorlg skade.! FORSIGTIG Der må kke spldes nogen væsker på apparatet.! ADVARSEL Man må kke stkke genstande nd ventlatonshullerne.! FORSIGTIG Man må kke blokkere ventlatonshullerne. L Apparatet er dobbeltsoleret. Der kræves derfor ngen jordforbndelse. Tjek altd at netspændngen svarer tl den spændng der står på specfkatonspladen. Dette apparat anvender et lasersystem. For at forhndre at blve drekte udsat for laserstrålen, skal man kke åbne apparatet. Der er synlge laserstråler, når det er åbent og aflåsnng forhndret. Klargørng tl brug Udpaknng Pak apparatet forsgtgt ud. Tjek ndholdet paknngen som beskrevet nedenfor. Hvs der mangler noget, så kontakt forhandleren. Fjern forsgtgt mækerne fra forpanelet, hvs der er nogen. 183

5 2.2 V anbefaler at du gemmer den oprndelge papkasse og ndpaknngsmateralet, tlfælde af det blver nødvendgt at returnere produktet for servce. Det er den eneste måde, man skkert kan beskytte produktet mod skade under forsendelsen. Hvs du kasserer papkassen og ndpaknngsmateralet, så husk at genbruge mljøvenlgt. Pakkens ndhold Følgende er nkluderet den modtagede pakke: 1 Hjemmebografanlæg 5 Højtalere 5 Et par højtalerlednnger 1 Subwoofer 1 Fjernbetjenng 2 Batterer (AAA) 1 RCA-kabel 1 AM loopantenne 1 Brugerhåndbog 3. Hvs der mangler noget, så kontakt forhandleren. Installaton Sæt apparatet på en vandret flad overflade. Forbnd højtalerne tl apparatet. Læs afsnttet "Monterng af højtalerne". Forbndelse af forskellgt udstyr tl apparatet. Læs afsnttet "Forbndelse af forskellgt udstyr". Slut apparatet tl el-nettet. Sæt battererne fjernbetjenngen. Læs afsnttet "Fjernbetjenng".! FORSIGTIG Apparatet må kke placeres nær en varmeklde. Apparatet må kke udsættes for drekte sollys. 184

6 AHC Apparatet et udstyret med gummfødder for at forhndere det at bevæge sg. Fødderne er fremstllet af kke-mgrerende materale, specelt formuleret så det kke efterlader mærker eller pletter på møblerne. Dog kan vsse typer møbelpolsh, træmprægnerng eller møbelspray forårsage at gummet blver blødt, så det efterlader mærker eller rester på møblet og dermed skaber en rsko for at overfladen beskadges. For at forhndere beskadgelse af træoverflader anbefaler v, at man sætter selvklæbende underlag under gummfødderne nden monterngen. Monterng af højtalerne Kablerne og termnalerne er farvekodede: - Sorte kabler uden mærker forbndes tl de hvde termnaler (+). - Sorte kabler med mærker forbndes tl de sorte termnaler ( ). Sæt højtalerne på en vandret flad overflade. Sæt højtalerne tæt nok på apparatet tl at kablerne kan tlsluttes. Forbnd kablerne som beskrevet nedenfor. Den bedste præstaton opnås når højtalerne er placeret en teaterkonfguraton rundt om lytteren. Læs afsnttet "Audondstllngsmenu" senere denne brugsanvsnng ang. særlg ndstllng. 185

7 - CEN: foran mdten for lytteren - SR: bagved tl højre for lytteren - SL: bagved tl venstre for lytteren - FR: foran tl højre for lytteren - FL: foran tl venstre for lytteren Forbndelse tl højtalerne Trykke på klnkerne for at åbne termnalerne. Holde klnkerne trykket ned. Tlslut kabelenderne tl højtalerne og match polartetsmærkerne (+) og ( ). Slppe klnkerne for at fastlåse kabelenderne. Tlslutnng tl apparatet Trykke på klnkerne for at åbne termnalerne. Tlslut kabelenderne fra højtalerne tl apparatet og match polartetsmærkerne (+) og ( ). Løft op klnkerne for at fastlåse kabelenderne. 3.2 Monterng af subwoofer Kablerne og termnalerne er farvekodede: - Sorte kabler uden mærker forbndes tl de hvde termnaler (+). - Sorte kabler med mærker forbndes tl de sorte termnaler ( ). Sæt subwooferen på en vandret flad overflade. Sæt subwooferen tæt nok på apparatet tl at kablerne kan tlsluttes. 186

8 AHC1400 Forbnd kablerne tl apparatet. - Trykke på klnkerne for at åbne termnalerne. - Tlslut kabelenderne fra højtalerne tl apparatet og match polartetsmærkerne (+) og ( ). - Løft op klnkerne for at fastlåse kabelenderne. 3.3 Den bedste præstaton opnås når subwooferen er placeret hjørnet af et lokale. Forbndelse af forskellgt udstyr Med apparatet følger mulgheder for permanent forbndelse af forskellgt udstyr. Passende kabler kan købes af forhandleren. Audoforbndelser (ndgang) Dsse forbndelser lader dg modtage audosgnaler fra et tlsluttet tv eller en forstærker. 187

9 Apparatet har følgende audondgange: Stereo audo: Forbnd et passende kabel tl R/L-kanalerne for LINE INPUT-forbndelsen. Audoforbndelser (udgang) Dsse forbndelser lader dg sende audosgnaler tl en tlsluttet forstærker. Apparatet har følgende audoudgange: Stereo audo: Forbnd et passende kabel tl R/L-kanalerne for AUDIO OUT-forbndelsen. Coaxal dgtal audo: Sæt et passende kabel nd COAXIAL DIGITAL AUDIO-forbndelsen. Vdeoforbndelser Vdeoforbndelserne lader dg sende vdeosgnalet (blleder eller flm) tl et tlsluttet tv. Apparatet har følgende vdeoudgange ( foretrukket rækkefølge): Component: Forbnd et passende kabel tl Pr/Y/Pb-kanalerne for COMPONENT VIDEO OUT-forbndelsen. SCART: Sæt et passende kabel nd SCART-forbndelsen. Composte vdeo: Sæt et passende kabel nd VIDEO OUT-forbndelsen. Lav kke alle forbndelserne samtdgt, da det kan påvrke udgangskvalteten. Antenneforbndelse (FM-rado) Sæt en FM-antenne eller passende kabel nd FM-forbndelsen. Antenneforbndelse (AM-rado) Sæt antennen på en vandret flad overflade. Sæt antennen tæt nok på apparatet tl at kablerne kan tlsluttes. For at forbnde antennen tl apparatet skal man: - Trykke på klnkerne for at åbne termnalerne. Holde klnkerne trykket ned. - Forbnde kabelenderne tl apparatet. - Slppe klnkerne for at fastlåse kabelenderne. 188

10

11

12

13 5. Betjenng Der er adgang tl alle funktoner på apparatet med fjernbetjenngen. Alle anvsnngerne henvser tl betjenng med fjernbetjenngen med mndre andet er noteret. 5.1 Hovedafbryder Apparatet er udstyret med en hovedafbryder (10) placeret på bagsden. Sæt kontakten på ON-stllngen nden apparatet tages brug. Sæt kontakten på OFF-stllngen nden stkket trækkes ud af stkkontakten. Apparatet er desgnet tl at blve betjent med fjernbetjenngen. Ved almndelg brug kan det være bekvemt at sætte apparatet på standby efter brug. Men hvs du vl tage hensyn tl mljøet og kke splde energ ved at efterlade apparatet på standby, så kan du også slukke med hovedafbryderen. Hvs apparatet kke bruges længere peroder, anbefaler v at slukke for apparatet med hovedafbryderen. 5.2 Hurtgstart Generelle funktoner Tjek at hovedafbryderen (10) er ON-stllngen. For at tænde for apparatet trykkes på STANDBY-knappen (11). For at slukke for apparatet trykkes STANDBY-knappen (11) gen. For at vælge kldemode (DVD/TUNER(AM/FM)/LINE IN) trykkes SOURCE SELECT-knappen (21). For at justere lydstyrken trykkes VOL +-knappen eller VOL --knappen (15). For at justere lydstyrken på hver højtaler for sg skal man trykke på CH-LEVEL-knappen (19). Derefter trykker man på VOL +-knappen eller VOL --knappen (15). For at vælge tone (bas/dskant) skal man trykke på TONE-knappen (18). For at justere tonen trykkes VOL +-knappen eller VOL --knappen (15). For at vælge audo udgangsmode (5,1 CHANNELS OUTPUT/STEREO OUTPUT) skal man trykke på A-MODE-knappen (14). 192

14 AHC1400 For at skfte mellem forskellge lydeffekter skal man trykke på S.EFFECTknappen (17). Tryk på knappen, så mange gange det er nødvendgt, for at vælge den ønskede lydeffekt (1x = normal; 2x = concert; 3x = lvng; 4x = hall; 5x = bath; 6x = cave; 7x = arena; 8x = church). For tavs eller lyd tlbage trykkes MUTE-knappen (23). Dvd/cd-funktoner Tænd for apparatet. Vælg dvd-mode. Sæt en dsk dskskuffen. For at åbne og lukke dskskuffen skal man trykke på OPEN/CLOSE-knappen (43). Dsplayet vser det totale antal spor på cd'en. For at begynde afsplnngen trykker man én gang på PLAY/PAUSEknappen (42). For yderlgere anvsnnger, læs afsnttet "Dvd/cd-funktoner" senere denne håndbog. Radofunktoner Tænd for apparatet. Vælg tuner-mode. For at tune tl den staton du vl have, skal du trykke på SEARCH +-knappen (44) eller SEARCH --knappen (45) flere gange, ndtl den rgtge frekvens er fundet. For yderlgere anvsnnger, læs afsnttet "Radofunktoner" senere denne håndbog. 5.3 Dvd/cd-funktoner Efter dsken er blevet loaded vses en ndholdsmenu på tv-skærmen. Tryk på pleknapperne (16) for at vælge på menuen. Tryk på ENTER-knappen (20) for at ndtaste det valgte menupunkt. Under afsplnngen er følgende funktoner tlgængelge: For at vælge et kaptel (dvd) eller et spor (cd) skal man trykke på talknapperne (12). For at vælge næste eller tdlgere kaptel (dvd) eller spor (cd) skal man trykke på PREV-knappen (38) eller NEXT-knappen (39). For at spole frem eller tlbage på dvd'en skal man trykke på FWD-knappen (26) eller REV-knappen (27). De tlgængelge hastgheder er: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. 193

15 For at sætte afsplnngen på pause skal man trykke én gang på PLAY/ PAUSE-knappen (42), og for at genoptage afsplnngen trykkes knappen gen. For at stoppe afsplnngen mdlertdgt trykker man én gang på STOPknappen (34). Tryk på knappen gen for at stoppe afsplnngen permanent, eller tryk på PLAY/PAUSE-knappen (42) for at genoptage afsplnngen. For at gentage et kaptel (dvd) eller et eller alle spor (cd): - Tryk på REPEAT-knappen (32) én gang for at gentage det nuværende kaptel eller spor. - Tryk på knappen én gang tl for at gentage den nuværende ttel. - Tryk på knappen én gang tl for at gentage alle kaptler eller spor. - Tryk på knappen én gang tl for at slette funktonen. For at afsplle en dvd bllede for bllede skal man trykke på STEP-knappen (30). Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (42) for at genoptage normal afsplnng. For at se en specfk ttel på en dvd skal man trykke på TITLE-knappen (28). Brug pleknapperne for at vælge ttlen. For at vælge et sprog på en dvd skal man trykke på AUDIO-knappen (29) gentagne gange, ndtl det ønskede sprog er sat. For at vse underteksterne på en dvd skal man trykke på SUBTITLEknappen (37). Tryk på knappen gen for at fjerne underteksterne. For at vælge ekstra nformatoner på en dvd eller cd (td tlbage/resterende splletd/spornummer/kaptelnummer) skal man trykke på OSD-knappen (40). For at vælge en kameravnkel skal man trykke på ANGLE-knappen (41). Hvs man har loaded en MP3-dsk, kræver enheden normalt længere td tl at aflæse de første data. En dvd der kke matcher den regonale kode kan kke læses af dette apparat. Hvs en dsk har blandet ndehold (fx MP3 og vdeofler), vl apparatet kun genkende, lste og afsplle én type af nholdet. Pauseskærmen aktveres, hvs man kke har loaded nogen dsk 3 mnutter, eller hvs apparatet har været på STOP 3 mnutter. Brug af GO TO-funktonen GO TO-funktonen kan bruges tl at udvælge et specfkt begyndelsespunkt på en dvd eller cd. Tryk på GO TO-knappen (24). 194

16 AHC1400 Tryk på pleknapperne (16) for at lave et valg. Valgmulghederne for dvd er: - Dsktd - Kaptel - Ttel - Kapteltd - Tteltd Valgmulghederne for cd er: - Sportd - Konkret spor Tryk på talknapperne for lave et valg. Brug af PROGRAM-funktonen Tryk på PROG-knappen (25) for at vælge PROGRAM-funktonen. Tryk på talknapperne (12) for at vælge et ønsket spor og brug plknappen ned (16) for at markere det næste valg. For at bekræfte valget og begynde programmet skal man flytte markerngen tl "START" og trykke på ENTER-knappen (20). For at stoppe programmet skal man trykke på PROG-knappen (25) og så trykke på ENTER. Brug af A-B-funktonen A-B-funktonen kan bruges tl at gentage et specfkt afsnt af dvd'en. Tryk én gang på A-B-knappen (33) for at vælge begyndelsespunktet (A). Tryk på A-B-knappen gen for at vælge slutpunktet (B). Apparatet afspller det afsnt gentagne gange. Tryk på knappen en gang tl for at slette funktonen. Apparatet vl genoptage normal afsplnng. Brug af ZOOM-funktonen Denne funkton kan bruges tl at zoome nd og ud på blleder og dvd'er. Tlgængelge zoomforhold er: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4. Tryk på ZOOM-knappen (35). Tryk på ZOOM-knappen gen for at ndstlle den rgtge størrelse. Tryk på pleknapperne for at flytte gennem blledet. Brug af MP3/MPEG4 afsplnngsfunktonen Sæt en MP3/MPEG4 dsk. En ndholdsmenu vser sg på tv-skærmen. Tryk på op/ned-pleknapperne (16) for at vælge en mappe eller en fl. 195

17 Tryk på ENTER-knappen (20) for at ndtaste den valgte mappe eller fl. Tryk på PROG-knappen (25) for at skfte mellem mapper og fler. Tryk på ENTER (20) for at bekræfte. Brug af Kodak blled-cd afsplnngsfunktonen Sæt en Kodak blled-cd. Tryk på STOP-knappen (34) for at komme thumbnal-vsnng. Vælg en mulghed (Slde show/menu/prev-next) og tryk på ENTER (20). Tryk på PROG-knappen (25) for at ændre mode. Tryk på ENTER (20) for at bekræfte. Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (42) for at holde sldeshowet på det nuværende bllede. Tryk på PREV-knappen (38) eller NEXT-knappen (39) for at vælge det tdlgere eller næste bllede. Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (42) for at fortsætte sldeshowet. For at forstørre blledet skal man trykke på ZOOM-knappen (35). For at zoome nd eller us af blledet skal man trykke på hurtg fremspolngsknappen (26) eller hurtg tlbagespolngsknappen (27). For at flytte blledet skal man trykke på pleknapperne (16). For vende et bllede lodret eller vandret skal man trykke op/ned-plene (16). For rotere et bllede tl venstre eller højre skal man trykke venstre/højreplene (16). Sldeshowet er pause zoom-mode. Blledrotaton og wpe-effektfunktoner er kke tlgængelge zoom-mode. Brug af vdeo cd afsplnngsfunktonen Tryk på MENU-knappen (36) for at tænde for afsplnngsfunktonen. Sæt en vdeo cd. For at begynde afsplnngen trykker man én gang på PLAY/PAUSEknappen (42). For at vælge audokanal under vdeo cd-afsplnng skal man trykke på AUDIO-knappen (29). Tryk på MENU-knappen (36) for at stoppe afsplnngen og vende tlbage tl hovedmenuen. 196

18 AHC Radofunktoner For at vælge radobånd skal man trykke på AM/FM-knappen (46) for at skfte mellem AM/FM. For at søge efter frekvenser automatsk skal man trykke på AUTOknappen (50). For at fnndstlle på frekvensen skal man trykke på SEARCH + knappen (44) eller SEARCH - knappen (45). For at vælge en forudvalgt staton skal man trykke på talknapperne (12). For at sprnge tl den næste staton skal man trykke på RADIO - knappen (51) eller RADIO +-knappen (52). For at stoppe den automatske søgnng efter frekvenser skal man trykke på STOP-knappen (48). For at skfte mellem mono- og stereomodtagelse skal man trykke på MO/ST-knappen (49). Brug af MEMORY-funktonen Denne funkton bruges tl at sætte en frekvens som en foretrukken staton. Tryk på MEMORY-knappen (47). Søg efter den ønskede frekvens med SEARCH + knappen (44) eller SEARCH - knappen (45). Tryk på MEMORY-knappen (47), når den ønskede ndstllng er nået. Vælg det ønskede forudndstllede tal (1-40) med talknapperne for at gemme frekvensen som en forudndstllet staton. Tryk på MEMORY (47) gen for at bekræfte valget. 5.5 Karaokefunkton Karaokefunktonen lader dg synge med på dne yndlngsmeloder. Tlslut en mkrofon og tlpas opstllngen af apparatet. - For at tlslutte en mkrofon skal man sætte kabelstkket nd mkrofonkontakten (9). - For at tænde for og ndstlle mkrofonen så læs afsnttet "Karaokeopstllngsmenu" senere denne håndbog. Sæt en karaokedsk dskskuffen. - For at begynde afsplnngen trykker man én gang på PLAY/PAUSEknappen (42). - For at mute eller vende tlbage tl sangerens stemme skal man trykke på AUDIO-knappen (29). 197

19 5.6 Generel betjenng af setupmenu Dette kaptel forklarer den fuldstændge ndstllng af apparatet: ndstllnger for skærmbllede, audosetup og vdeosetup. Ændrng af den oprndelge ndstllng Følgende handlnger skal udføres med fjernbetjenngen. Tryk på SETUP-knappen (13). Tryk på pleknapperne (venstre og højre) (16) for at vælge en menu. Undermenuen vses drekte. Tryk på pleknapperne (op og ned) for at rulle gennem menuen. Tryk på ENTER-knappen (20) for at vælge en ndstllng eller på venstre pleknap for at annullere et valg. Tryk på ENTER-knappen (20) for at gemme ndstllngen. Tryk på SETUP-knappen (13) for gå ud. Generel setupsde I TV DISPLAY-sektonen skal man trykke på pleknapperne (16) for at vælge 4:3 PANSCAN eller 4:3 LETTERBOX tl et konventonelt tv-apparat. Vælg 16:9 for et wdescreen tv-apparat. I ANGLE MARK-sektonen skal man trykke på pleknapperne for sætte denne funkton på ON eller OFF. Når det er på ON, vser apparatet vnkelmarkerngerne, hvs mult-kameravnkler fndes. I OSD LANG-sektonen trykker man på pleknapperne for vælge sproget. I CLOSED CAPTIONS-sektonen skal man trykke på pleknapperne for sætte denne funkton på ON eller OFF. Når det er på ON, vser apparatet skjult tekst, når dette fndes. I SCREEN SAVER-sektonen skal man trykke på pleknapperne for sætte skærmen på ON eller OFF. I LAST MEMORY-sektonen skal man trykke på pleknapperne for sætte denne funkton på ON eller OFF. Når det er på ON, husker apparatet dskens sdste afsplnngstd. Audondstllngssde Analog audondstllng DOWNMIX Vælg LT/RT for at mkse 5.1-kanal audo tl venstre kanal og højre kanal. Vælg STEREO for at mkse 5.1-kanal audo tl et stereosgnal. 198

20 AHC1400 Vælg 3D SURROUND, for at skabe en vrtual surround effekt fra stereo eller mult-kanalsgnal. Vælg 5,1CH, for at slukke for denne funkton. Denne funkton fndes kun på 5.1-kanaldske med Dolby AC-3 ndkodnng. FRONT, CENTER, REAR & SUBWOOFER Denne funkton bruges for at justere audo udgangsstyrken på højtalerne. FRONT: Sæt udgangsstyrken på LARGE eller SMALL. CENTER: Sæt udgangsstyrken på LARGE, SMALL eller OFF. REAR: Sæt udgangsstyrken på LARGE, SMALL eller OFF. SUBWOOFER: Sæt udgangsstyrken på ON eller OFF. Højtalerne mdten eller bagved kan kun justeres når 5,1CH er sat. DIALOG Denne mulghed fndes kun når LT/RT (venstre/højre) eller STEREO er sat. Justér lydstyrken på centerhøjtaleren en 2.1-kanal audo downmx. DYNAMIC RANGE CONTROL Vælg værderne (AUTO, ON eller OFF). Dgtal audondstllng DIGITAL OUTPUT Vælg SPDIF OFF for at slukke for det dgtale audoudgangssgnal. Vælg SPDIF RAW for at ndstlle det dgtale audoudgangssgnal tl dets rå format (DTS/Dolby Dgtal 5.1). Vælg SPDIF PCM for at ndstlle det dgtale audoudgangssgnal tl PCM format. LPCM OUTPUT Denne mulghed fndes kun når SPDIF PCM er sat. Vælg en sample-rate for det dgtale audo udgangssgnal. Der er to valgmulgheder: 48 khz og 96 khz. Inden man slukker for denne valgmulghed, skal man tjekke, at den tlsluttede forstærker er kompatbel med 96 khz dgtale sgnaler. 199

21 Dolby dgtal audondstllng DUAL MONO Stereo: begge kanaler som de er. STEREO er defaultndstllngen. L-Mono: kun venstre kanal. R-Mono: kun højre kanal. Mx-Mono: gennemsnttet af både venstre og højre kanal. Denne funkton fndes kun på 2-kanaldske med Dolby AC-3 ndkodnng. DYNAMIC Vælg værden for kompressonen af det dynamske område for at undgå at mste lyddetaljer pga. lav lydstyrke. Kanalforsnkelse Denne funkton bruges tl at sætte en forsnkelsestd for højtalerne mdten og bagved og for subwofferen. Denne forsnkelse kompenserer for tdsforskellen der forårsages af de forskellge afstande mellem hver af højtalerne og lytteren. Equalzer SOUND MODE: Tænd for denne funkton (ON) for at vælge den ønskede lydmode. BASS BOOST: Tænd for denne funkton (ON) for at forstærke dskantlyden. SUPER BASS: Tænd for denne funkton (ON) for at skabe superbas lydeffekt. TREBLE BOOST: Tænd for denne funkton (ON) for at forstærke dskantlyden. 3D processng Denne funkton er kun tlgængelg når DOWNMIX-funktonen er sat på 5,1CH. PRO LOGIC II Denne funkton bruges tl at konvertere et 2-kanal audosgnal tl et 5.1-kanal audosgnal. 200

22 AHC1400 PRO LOGIC II: Når den er på ON, er funktonen altd aktv. Når den er på OFF, er funktonen sat ud af drft. Når den er på AUTO, er funktonen kun aktv, når der opdages kodet ndhold. MODE: For at vælge processngmode: - Når den er sat på MUSIC, behandles audo udgangssgnalet tl multkanal afsplnng af musk. - Når den er sat på MOVIE, behandles audo udgangssgnalet tl afsplnng af flm med eftertryk på højtaleren mdten. - Når den er sat på PRO LOGIC, behandles og afkodes audo udgangssgnalet flg. Dolby Pro Logc processng med monosurroundkanal. - Når den er sat på AUTO, opdages behandlngsmåden automatsk baseret på ndgangsformatet. PANORAMA: Bruges tl delvst at lede front stereo audo nd surroundkanalerne for at gve en omgvende effekt. Bemærk: Denne valgmulghed er kun tlgængelg MUSIC-mode. DIMENSION: Tl at justere lydfeltet enten fremad eller bagud. Bemærk: Denne valgmulghed er kun tlgængelg MUSIC-mode. CENTER WIDTH: Tl at justere mdtvdden af højtaleren mdten ved at blande højtaleren mdten med højtalerne foran tl venstre og tl højre. Bemærk: Denne valgmulghed er kun tlgængelg MUSIC-mode. REVERB MODE Vælg denne funkton for at justere efterklangstden karaokefunktonen. Hgh Defnton Compatble Dgtal (HDCD) FILTER: Vælg værden (2x, 1x eller OFF) for fuld lydværd af HDCDkodede cd'er. Karaoke-opstllng MIC SETUP MIC: Tl at tænde og slukke for mkrofonen. MIC VOL: For at justere lydstyrken på mkrofonen. ECHO LEVEL: For at justere ekkonveauet af mkrofonen. 201

23 Vdeo setupsde VIDEO OUTPUT OFF: Vælg dette format når Composte vdeo-udgangen bruges. YUV: Vælg dette format når Component-udgangen bruges. P-YUV: Vælg dette format, når Component-udgangssgnalet bruges og for at sende vdeoudgang progressve sgnaler. RGB: Vælg dette format når SCART-udgangen bruges. Den sammensatte vdeoudgang er en default ndstllng for vdeoudgang. Hvs vdeoudgang resulterer et dårlgt bllede, kan man trykke på V-mode-knappen (22) ndtl blledet er godt. COLOUR SETTING SHARPNESS: Juster skarphed på skærmen. BRIGHTNESS, CONTRAST, HUE og SATURATION: Justér skærmens lysklarhed, kontrast, farve og mætnng. GAMMA: Justerng af farventensteten. LUMA DELAY: Kompenserer for forsnkelsen farvesgnalet. Præference setupsde De generelle systemfunktoner kan kun ndstlles med en tom dvd-spller. TV TYPE Vælg vdeo udgangsformat for at matche apparatet tl tv-systemet: PAL, MULTI eller NTSC. PBC (Playback Control) TÆND og SLUK fro denne funkton. Denne funkton er kun tlgængelg for VCD 2.0, SVCD osv. 202

24 AHC1400 LANGUAGES Vælg audosprog AUDIO-sektonen. I SUBTITLE-sektonen vælges undertekstsprog. I DISC MENU-sektonen vælges sprog for dskmenuen. PARENTAL Indstl ratng for flm der afsplles på apparatet. Adgangskoden for at nulstlle ratngen er Denne funkton er kun tlgængelg med dske der har en forældreratng ndkodet. DEFAULT Genopret alle defaultndstllnger for apparatet, med undtagelse af ndstllnger for menupunkterne PARENTAL og PASSWORD. Password (adgangskode) setupsde PASSWORD MODE: Aktverer eller afbryder passwordfunktonen. Indtast det rgtge password for at aktvere eller afbryde denne mode. PASSWORD: Ændrng af default password. Indtast det nuværende password det første felt. Indtast det nye password det andet felt. Indtast det nye password gen det tredje felt for at bekræfte. 6. Rengørng og vedlgeholdelse! ADVARSEL Inden du foretager nogen rengørng eller vedlgeholdelse, så sluk for apparatet og træk stkket ud. Rens ydersden af apparatet med en blød klud. Hvs apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt mddel. 6.1 Behandlng og omsorg af dsk Hold dsken med fngrene. Hold dsken yderkanten og/eller hullet mdten. Rør kke ved dskens overflade. Man må kke bukke eller presse dsken. Udsæt kke dsken for drekte sollys eller varmeklder. 203

25 Rens dskens overflade med en blød, tør renseklud. Tør forsgtgt dskoverfladen af, radalt, fra centrum tl yderkanten. Man må kke anvende fortynder, alkohol, kemske mdler eller spray ved rensnng. Den slags rensevæsker vl permanent ødelægge dskoverfladen. 7. Fejlsøgnng Besvær Ingen lyd eller ufuldstændg lyd Ingen strøm Defekt Afhjælpnng Tjek om der er tændt for ekstraudstyret, og at det er ndstllet rgtgt. Tjek kabler for problemer med forbndelse. Tjek om den korrekt klde er valgt. Tjek lydstyrke eller tavs ndstllng. Tjek om den elektrske lednng er sat rgtgt stkkontakten, Kontroller at hovedafbryderen på bagsden er ON. Hvs apparatet udvkler en alvorlg defekt, så træk det ud af stkket 30 mnutter. Tænd derefter for apparatet og sæt det tlbage tl fabrksdefault. Rado Besvær Støj eller lydforvrængnnger ved FM-udsendelser. Afhjælpnng Der er kke tunet rgtgt nd på statonen. Justerng af ndstllngen. Lednngsantennen er kke den rgtge poston. Stræk antennen ud. FM stereondkatoren lyser kke. Den valgte staton sender mono. Stræk antennen ud. Sgnalet fra statonen er for svagt. Prøv andre stærke statoner. 204

26 Dvd/cd Besvær Ingen afsplnng Ingen lyd eller ufuldstændg lyd Det er kke mulgt at scanne eller skppe. Blledet er forvrænget eller fuld af støj AHC1400 Afhjælpnng Der er ngen dsk sat nd. Sæt en dsk apparatet. Dsken er sat omvendt. Placer dsken så mærkesden vender opad. Ratngnveauet for dsken er højere end det ratngnveau der er sat for apparatet. Ugyldng regonskode. Forkert type dsk. Dsken kan være beskadget eller beskdt. Rens dsken eller prøv en anden. Fugt kan have samlet sg nde apparatet. Fjern dsken og lad apparatet stå og være tændt en tme eller to. Vælg et andet audospor. Ved SCAN, SLOW MOTION eller SINGLE STEP er lyder muted. Nogle dske er programmeret tl at nægte brugerhandlnger vsse områder. Det er er kke nogen defekt. Dske med kun et kaptel eller spor har kke nogen skpfunkton. Dsken kan være beskadget eller beskdt. Rens dsken eller prøv en anden. Tjek tv-systemet ndstllng (PAL/NTSC). Et VCR der er forbundet mellem apparatet og andet vlkårlgt udstyr. Forbnd apparatet drekte tl A/V. Rens dsken. Blledet fylder kke hele skærmen Vælg skærmformat fra apparatets setup-menu. Vælg skærmformat dskens start-menu. MP3 afsplnng Besvær Ingen lyd eller ufuldstændg lyd Afhjælpnng Hvs MP3 data er mkset med andre fler på cd'en, er det mulgt, at apparatet spller kke-mp3 fler som støj eller uden lyd eller at dsken afvses. Tjek om den fl der splles er MP3 format eller vælg en anden fl at splle. 205

27 AUX Besvær Ingen lyd fra enhedssystemet. Intet bllede Afhjælpnng Forøg lydstyrken på audokldeanordnngen. Tjek om der er tændt for tv'et og sat på det rgtge A/V ndgangssgnal. Tjek kabler for problemer med forbndelse. Tjek kabler for skader. Fjernbetjenng (RC) Besvær Afhjælpnng RC vrker kke Tjek at battererne er sat rgtgt. Peg RC mod fjernbetjenngssensoren. Blv nden for 8 meter af apparatet. 8. Teknske data Parameter Spændng Strømforbrug Standby strømforbrug Maks. udgangsstrøm Frekvensrespons Headset udgangsmpedans Dmensoner (B x H x D) Vægt Frekvensområde Parameter AM-rado FM-rado Værd 220V AC / 50 Hz 27 W 8,5 W 15 W x 5 (RMS) + 30 W (RMS) +/- 1,5 db (20 Hz ~ 20 khz) 32 Ω 435 x 55 x 259 mm 2,3 kg Værd 522 ~ 1620 khz 87,5 ~ 108 mhz 206

28 AHC1400 Dsk uddata Parameter Værd Lasertype Halvleder Frekvensområde 20 Hz ~ 20 khz Sgnal/støj forhold > 80 db (1 khz) Dynamsk område 70 db (1 khz) Forvrængnng -60 db (1 khz) Wow og flutter Under grænsen for apparatet Tv-system PAL/NTSC Regonskode 2 Højtalersystem Parameter Impedans Kabnetmaterale Kabellængde Dmensoner (B x H x D) Vægt Subwoofer Parameter Impedans Kabnetmaterale Kabellængde Dmensoner (B x H x D) Vægt Fjernbetjenng Parameter Strømforbrug Batterstørrelse Værd 4 Ω Træ 110 cm 80 x 90 x 132 mm 340 g Værd 8 Ω Træ 110 cm 118 x 305 x 298 mm 2,83 kg Værd 2 x 1,5 V AAA 207

29 Understøttede medeformater Parameter Værd Dsktyper DVD / DVD+R(W) / DVD-R / (S)VCD / CD / CD-R(W) Blledformater JPEG / Kodak Pcture CD Vdeo-formater MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMA, AVI, Xvd Audoformater MPEG1 Layer I, II, III PCM Dolby Dgtal, MP3 Arbejdsmljø Parameter Værd Drftstemperatur -10 ~ +40 C Relatv fugtghed 5% ~ 90% 9. Kasserng af brugt elektrsk og elektronsk udstyr Z Betydnngen af symbolet på materalet, dets tlbehør eller ndpaknng vser, at dette produkt kke skal behandles som husholdnngsaffald. Kasser dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrsk og elektronsk udstyr. I EU og andre europæske lande hvor der er separate opsamlngssystemer for brugt elektrsk og elektronsk udstyr. Ved at skre den korrekte kasserng af dette produkt, hjælper du med tl at forhndre potentel sundhedsfare for mljøet og mennesker, hvlket ellers kunne forårsage en upassende behandlng af produktet. Gengrug af materaler hjælper med tl at bevare naturens ressourcer. Smd derfor kke dt gamle elektrske og elektronske udstyr ud sammen med husholdnngsaffaldet. For yderlgere nformatoner om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndgheder, skraldopsamleren eller forretnngen hvor du købte produktet. For mere nformaton og garantforhold, besøg: 208

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

DVD player. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

DVD player. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning DVD player ALD1915H AD66U User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 19 FR 38 ES 56 DE 74 EL 93 DA 112 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Microset; Radio/ DVD-player with USB-port

Microset; Radio/ DVD-player with USB-port Microset; Radio/ DVD-player with USB-port ALD1915H AMD60 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 28 FR 56

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-100 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse & feature Informaton

Læs mere

Danske: AHC1600. Sikkerhed

Danske: AHC1600. Sikkerhed Danske: AHC1600 o o o Index 1. Sikkerhed 1.1. Anvendelsesområde 1.2. Mærker i denne håndbog 1.3. Almindelige sikkerhedsanvisninger 2. Klargøring til brug 3. Installation 4. Funktioner 5. Funcionamiento

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER -AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER Betjenngsvejlednng MODEL : RN-850 PAL R Dansk Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Skkerhedsforanstaltnnger

Læs mere

Portable DVD player 7

Portable DVD player 7 Portable DVD player 7 ALD1915H ACVDS727 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 20 FR 39 ES 58 DE 77 EL

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

HR-XV2E BETJENINGSVEJLEDNING DANSK DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E BETJENINGSVEJLEDNING DANSK DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL DANSK -AFSPILLER

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

AHC 1500 Home Theater System

AHC 1500 Home Theater System AHC 1500 Home Theater System Brugervejledning DK Elmarc, 14/09 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Piktogrammer i denne håndbog 4 2.2 Almindelige sikkerhedsanvisninger 4 3 Klargøring

Læs mere

AMD315 Microset. Brugervejledning. Elmarc, 32/07

AMD315 Microset. Brugervejledning. Elmarc, 32/07 AMD315 Microset Brugervejledning DK Elmarc, 32/07 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Piktogrammer i denne håndbog 4 2.2 Almindelige sikkerhedsanvisninger 4 3 Klargøring til brug

Læs mere

Træd ind i premiumklassen. Ny Loewe Xelos LED.

Træd ind i premiumklassen. Ny Loewe Xelos LED. Træd nd premumklassen. Ny Loewe Xelos LED. Så velbygget kan et TV være. Opdag Loewes verden: Det nye Loewe Xelos tv er den perfekte adgang tl premumklassen nden for Home Entertanment. Desgnet: En ny fortolknng

Læs mere

Portable DVD-speler. GB 2 Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Brugsanvisning. User manual NL 24 FR 46 DA 68

Portable DVD-speler. GB 2 Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Brugsanvisning. User manual NL 24 FR 46 DA 68 Portable DVD-speler ALD1915H APD712TG User manual GB 2 Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Brugsanvsnng NL 24 FR 46 DA 68 Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 69 1.1 Anvendelsesområde... 69 1.2 Mærker

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Indhold. Indledning. Oversigt over funktioner. Forberedelse. Betjening. Adgangskontrol. Inden du anmoder om service. Appendiks.

Indhold. Indledning. Oversigt over funktioner. Forberedelse. Betjening. Adgangskontrol. Inden du anmoder om service. Appendiks. Indhold Indlednng Introdukton tl Phlps DVD-vdeo ------------------- 146 Udpaknng------------------------------------------------- 146 Isætnng af batterer fjernbetjenngen -------------- 146 Skkerhedsnformaton

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse...

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse... APRC8 35 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 69 69 69 69 2. Klargøring til brug... 70 70 70 3. Installation... 71 71 7 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74 74 74 74 75 6. Rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Portable DVD player. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Portable DVD player. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Portable DVD player ALD1915H ACVDS955 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 20 FR 40 ES 60 DE 80 EL 100 DA 120 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 BRUGERVEJLEDNING DPU3390 P b Pb Free Læs hele brugervejledningen grundigt før tilslutning, betjening eller justering af enheden.

Læs mere

Indhold. Indledning. Forberedelse. Dansk. Betjening. Reference

Indhold. Indledning. Forberedelse. Dansk. Betjening. Reference Indhold Indlednng Indhold...79 Før brug...80-8 Afspllelge dske...80 Fjernbetjenngsafstand...80 Skkerhedsforanstaltnnger...80 Om dske...8 Om symboler...8 Valg af afsplnngsklde...8 Frontpanel og dsplayvndue...8

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

Danske: ASB12I. Sikkerhed. o o o

Danske: ASB12I. Sikkerhed. o o o Danske: ASB12I o o o Index 1. Sikkerhed 1.1. Anvendelsesområde 1.2. Piktogrammer i denne håndbog 1.3. Almindelige sikkerhedsanvisninger 2. Klargøring til brug 3. Installation 4. Funktioner 5. Betjening

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Blot en af mange smarte innovationer: 3D. Det nye Loewe Individual 3D.

Blot en af mange smarte innovationer: 3D. Det nye Loewe Individual 3D. Blot en af mange smarte nnovatoner: 3D. Det nye Loewe Indvdual 3D. Sådan fungerer 3D-TV med Loewe: Loewe Indvdual 3D flat TV synkronseres va nfrarødt sgnal med 3D-brllerne, Loewe Actve Glasses 3D. Når

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Opfyldelsen af en vision: Home Entertainment uden begrænsninger. Loewe produktoversigt 2011.

Opfyldelsen af en vision: Home Entertainment uden begrænsninger. Loewe produktoversigt 2011. Opfyldelsen af en vson: Home Entertanment uden begrænsnnger. Loewe produktoversgt 0. Perfekt samspl mellem rum og lyd. Sammensæt dt ndvduelle lydsystem. Køb kke et tv. Køb dt tv. Tv, som du selv kan desgne:

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange Referencevejlednng Opsætnng og prmng med forudtlsluttet slange Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: En 500 ml eller 1000 ml pose/flaske fysologsk saltvand med en (1) enhed (U) heparn pr. mlllter (ml)

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com Benvendo a B.E.G. B.E.G. LUX B.E.G. partnerrogram www.beg-luxomat.com B.E.G. LUXOMAT Velkommen tl B.E.G. Sgnatur forklarng ~ Spændng Detekterngsområde Afbryderstyrke Rækkevdde (ca.) m Tdsndstllnger Skumrngsafbryder

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

LED-TV / DVD Combi with DVB-T tuner

LED-TV / DVD Combi with DVB-T tuner LED-TV / DVD Combi with DVB-T tuner ALED2604T ALD1915H User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 26 FR 52

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-779 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

2 Portable LCD displays 7 with built-in DVD player

2 Portable LCD displays 7 with built-in DVD player 2 Portable LCD dsplays 7 wth bult-n DVD player ACVDS736T ALD1915H User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 22 FR 43

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed.

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed. Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlghed. Kjaerulff 1 Development A/S C.F. Tetgens Boulevard 19 5220 Odense SØ Danmark Tlf. 66 13 54 80 www.loewe.dk Loewe Opta GmbH Industrestraße 11 96317 Kronach

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk 1 4 0 Dansk 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Generel information Denne lyn-vejledning giver dig et groft overblik og hjælper dig med hurtigt at komme i gang med de grundlæggende trin. Mere detaljeret information finder

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion Oversigt

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS LX700 http://da.yourpdfguides.com/dref/978776

Din brugermanual PHILIPS LX700 http://da.yourpdfguides.com/dref/978776 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS LX700 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Det er ikke altid nok at leve op til normen. Nogle gange må man selv sætte standarden: Loewe Individual.

Det er ikke altid nok at leve op til normen. Nogle gange må man selv sætte standarden: Loewe Individual. Det er kke altd nok at leve op tl normen. Nogle gange må man selv sætte standarden: Loewe Indvdual. Det var Loewe, der opfandt desgn tv. Med det ne Loewe Indvdual vdereudvkler v nu dette prncp: Farver,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M DVB-T modtager DENVER DMB-105HD THANK YOU FOR BUYING THE DENVER DMB-105HD. 1. NÅR MAN OPTAGER PÅ EN USB STICK ELLER EN EKSTERN HARDDISK PÅ DENNE MODEL

Læs mere