AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK"

Transkript

1 AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK November Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative og operative opgaver i handel og logistik eller håndtering af varer på lageret.

2 AMU-kurser indenfor handel og logistik Kurser for medarbejdere inden for handel og logistik Forord af Lars William Wesch, branchedirektør I DI handel 03 Praktiske oplysninger 04 SIDE Logistik planlægning og styring Kursusnummer: Planlægning af lagerindretning Anvendelse af IT til optimering af logistikkæden Logistikplanlægning i handelsvirksomheden Optimering af intern logistik og service Logistik ved internationalt samarbejde Styring af logistikopgaver med 3. Part CMS i logistikplanlægning Logistik teknologier til styring Modtagelse og forsendelse af varer med RFID RFID som styreværktøj E-handel administrative opgaver E-service og online kommunikation E-administration og betalingssystemer Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering E-markedsføring og reklameindsats Kurser for operative medarbejdere på lageret og på terminal Gaffeltruck certifikatkursus B Gaffelstabler certifikatkursus A Stregkoder og håndterminaler Stregkoder og håndterminaler Edb-lagerstyring Edb-lagerstyring med stregkoder og håndterminaler Edb-lagerstyring med e-handel Manøvrering af gaffeltruck, stabler og færdselslære Vedligeholdelse af transportmateriel Lastsikring og stuvning af gods Logistik og samarbejde

3 Forord I DI Handels uddannelsesudvalg har der været fokus på, at mængden af udbudte AMU-kurser gør det svært at overskue tilbuddene. Di Handel har derfor udgivet denne vejledning, som giver et overblik over AMU-kurser inden for handel og logistik. Pjecen dækker ikke ethvert tænkeligt kursusbehov i handelsvirksomhederne, men giver et bud på relevante tilbud på en række nøgleområder. Kontakt DI s erhvervsuddannelsesafdeling på tlf , hvis du har spørgsmål til andre kurser. Med venlig hilsen Lars William Wesch, branchedirektør DI handel 3

4 Praktiske oplysninger: AMU-kurser i handel og logistik: De AMU-kurser, du finder i dette hæfte, er et uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative og operative opgaver indenfor handel og logistik eller håndtering af varer på lageret. Her kan du læse om kurser, der varer 2-7 dage. Undervisningen kan tilrettelægges efter den enkelte virksomheds ønsker og behov. I hæftet omtales et udvalg af de efteruddannelseskurser, der er udviklet specielt til medarbejdere, der arbejder med administrative eller operative opgaver indenfor handel og logistik. Der er derfor kun tale om et lille udpluk af det totale katalog over AMU-kurser. På uddannelsesguiden kan du finde flere informationer om kurserne i dette hæfte og andre AMU-kurser. Priser: Deltagerbetalingen pr. medarbejder er normalt kr. 110 pr. kursusdag. Der ydes VEU - godtgørelse (løntabsgodtgørelse) svarende til højeste dagpengesats til ufaglærte og faglærte medarbejdere. Der kan desuden ydes tilskud til kost, logi og befordring. Hvis du ønsker at få tilrettelagt AMU-kurset på særligt fleksible vilkår, kan ekstrabetaling komme på tale. Erhvervsskolen kan fremsende et tilbud, hvis du er interesseret i en ekstra ydelse. Hvor foregår kurserne? Kurserne afvikles på erhvervsskoler og AMU-centre, men kan også i nogle tilfælde afholdes på virksomheden. Kontaktpersoner: Du kan kontakte følgende personer for at få mere at vide om, hvor og hvornår kurserne afvikles: Kurserne i handel og logistik på side 05 09: Kontakt BC Syd/Mommark Birgit Hell, tlf Kurserne for operative medarbejdere på lageret, side 09 12: Kontakt uddannelseskonsulent i TUR, Leif M. Larsen, tlf Har du spørgsmål eller ideer? Hvis du har brug for hjælp eller vejledning, er du velkommen til at kontakte Birgitte Slot Niels Henning Holm Jørgensen eller Steen Duurloo Sørensen på telefon

5 LOGISTIK planlægning og styring Planlægning af lagerindretning: kursusnr Kurset henvender sig til virksomheder, der ønsker at optimere det fysiske lager. Udarbejde forslag til optimal udnyttelse af arealer og til forbedring af de relaterede arbejdsgange Fornemme den fysiske indretnings betydning for effektiv afvikling af varemodtagelse, opbevaring og udlevering. Benytte indsigt i forskellige teknikker til vurdering af den nuværende indretnings effektivitet og til optimering af lagerindretning. Anvendelse af IT til optimering af logistikkæden kursusnr Definere egen virksomheds logistikkæde fra start til slut og analysere, hvor der er behov for IT til optimering af logistikkæden Anvende Content Management System (CMS) til håndtering af elektronisk indhold, eksempelvis dokumenter, filer og billeder, der deles med andre led i logstikkæden. Logistikplanlægning i handelsvirksomheden kursusnr Anvende metoder til planlægning af og opfølgning på handelsvirksomhedens interne og eksterne logistikopgaver. Medvirke til at organisere logistikopgaver Styre indkøbs-, disponerings- og kontrolopgaver. Udvikle og forbedre lagerstyringssystemer og - rutiner. 5

6 Optimering af intern logistik og service kursusnr Afdække egen virksomheds behov for logistikoptimeringer og på denne baggrund foreslå løsninger, der skaber værdi for virksomhedens kunder. Vurdere virksomhedens distributionsstruktur og komme med forslag til optimering af distributions- og lagerstyring. Logistikopgaver ved internationalt samarbejde kursusnr Have viden om hvilke konsekvenser samarbejdet med en udenlandsk part har for virksomhedens forsyningskæde (Supply Chain Management) og hvordan systemer og rutiner skal integreres. Kunne medvirke i at tilpasse og udbygge dokumentations-, styre og informations-systemerne i forsyningskæden. Styring af logistikopgaver med 3. Part kursusnr Kurset retter sig mod de virksomheder, der overvejer at forlægge hele eller dele af lageret til en 3. part. Varetage styringsopgaver i forhold til 3. parts løsninger. Afdække og vurdere behov for logistikydelsen med 3. Part. Opstille mål og kravspecifikationer for en 3. parts løsning samt udarbejde et etablerings- og driftsbudget for 3. parts løsninger. Kende de delelementer, som 3. parts logistik omhandler. 6

7 CMS i logistikplanlægning kursusnr Dage Afdække egen virksomheds behov for CMS (Content Management System) og foreslå løsninger, der forbedrer kommunikationen og samarbejdet internt og eksternt. Oprette, redigere og anvende roller i et standard CMS system Anvende CMS med henblik på optimering af virksomhedens logistikinformation. LOGISTIK teknologier til styring Modtagelse og forsendelse af varer med RFID kursusnr Anvende RFID (Radio Frequency Identification) som elektronisk bevis for modtagelse og forsendelse af varer samt til en mere effektiv organisering af lastning og fragtning af varer. Have overblik over og forståelse af anvendelse af teknologien i RFID. For eksempel kan indkøbs- og logistikmedarbejdere ved brug af RFID medvirke til optimering af virksomhedens varestrøm. RFID som styreværktøj kursusnr Afdække egen virksomheds behov for RFID (Radio Frequency Identification) i forhold til at foreslå løsninger, der forbedrer den interne planlægning og optimerer forretningsprocesserne, og dermed skaber værdi både for egen virksomhed og virksomhedens samarbejdspartnere. Medvirke i tilpasning og optimering af forretningsgange i forbindelse med håndtering af varestrømmen i virksomheden. Medvirke i implementering af RFID i virksomheden. 7

8 E-HANDEL administrative opgaver E-service og online kommunikation kursusnr Kunne give internetbaseret service for kunden i forbindelse med virksomhedens produkter og services på internettet. Kunne bruge diverse online kommunikationsværktøjer Kunne varetage det administrative arbejde i forbindelse med at designe og forfatte e-nyhedsbreve og vedligeholde weblogs og andre online kommunikationsværktøjer Kunne udføre en integreret online kommunikation med samarbejdspartnere for mersalg og fastholdelse af kunder for øje. E-administration og betalingssystemer kursusnr Kunne anvende elektroniske kommunikations- og transaktions-løsninger for at optimere administrative arbejdsgange ved online salg og forsendelser af varer. Kunne anvende transaktions- og betalingsdata for genbestilling af varer og bogføring af køb og salg elektronisk. Kunne generere og behandle besøgs- og salgsstatistikker for tilpasning af firmaets salgsstrategier. Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering kursusnr Have kendskab til konceptudvikling i forhold til tema-websites og kunne medvirke i udviklingen af firmaets e-koncepter. Kunne medvirke i at udvikle virksomhedens online koncepter og via web-profilering arbejde med produkt- og målgruppedifferentiering for at skabe salg. Dette med udgangspunkt i firmaets kundeanalyse og e-strategi. Have forståelse af kundeloyalitetsprogrammer, der kan tilbydes online og fremme salg. 8

9 E-markedsføring og reklameindsats kursusnr Kunne varetage det administrative arbejde med e-markedsføring og reklameplacering på onlinemedier. Deltageren kan målrette markedsføringen via oprettelsen/placeringen af websites indeholdende søgeord, link fra referencer og interesseforums i forhold til specifikke tilbud eller nyheder som bliver præsenteret på Internettet. Kunne generere og behandle online besøgsdata og udarbejde forslag til justering af virksomhedens markedsføringsplaner. KURSER FOR OPERATIVE LAGER og TERMINALMEDARBEJDERE Gaffeltruck certifikatkursus B kursusnr dage Specielle adgangskrav: Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort). Føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere under overholdelse af gældende sikkerheds-bestemmelser. Optage og afsætte gods i varierende højder i reoler og blokstabler. Transportere gods i reolgange, snævre rum, på ramper og pladser samt stuve godt på lastbil og i container. Foretage daglig og periodisk vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere. Hente og placere varer ved hjælp af stregkoder og stregkodeudstyr. Deltage aktivt i arbejdet med arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. 9

10 Gaffelstabler certifikatkursus A kursusnr dage Specielle adgangskrav: Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest. Kunne føre og betjene gaffelstablere under overholdelse af såvel gældende sikkerheds-bestemmelser som forholdet mellem stabilitet og belastning, samt færdselslovens krav om kørsel med gaffelstabler. Kunne optage og afsætte gods i varierende højder i reoler og blokstabler, transportere gods i reolgange, snævre rum og på pladser, samt stuve gods på lastbil og i container. Kunne foretage daglig og periodisk vedligeholdelse af gaffelstablere. Hente og placere varer ved hjælp af stregkodeudstyr. Aktivt kunne arbejde med arbejdsmiljø, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffelstablere. Stregkoder og håndterminaler 1 kursusnr Kunne anvende håndterminal og stregkodeudstyr til løsning af normalt forekommende opgaver på lageret i forbindelse med at plukke, placere, afsende, modtage og registrere varer. Stregkoder og håndterminaler 2 kursusnr ,9 dage Kunne anvende stregkodehåndterminal til løsning af lagerets relevante jobfunktioner, indenfor registrering af ind og udgange af varestrømme, samt placering og optællinger af varer i virksomheden. Dette på brugerniveau Have tilegnet sig grundlæggende viden om reglerne for opbygning af stregkodetyperne EAN 13 og EAN 8 - herunder varianter af disse. Edb-lagerstyring kursusnr dage kunne anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejds-opgaver på lageret, herunder blandt andet registrering af vare til og afgange, optælling og placering af varer. 10

11 Edb-lagerstyring med stregkoder og håndterminaler kursusnr dage Anvende et professionelt integreret edb-lagerstyringssystem, hvori stregkoder og håndterminaler indgår til løsning af relevante jobfunktioner på lageret. Arbejde med forskellige funktioner som debitor-/kreditorstyring, køb, salg og lagerstyring. Opbygge EAN 13 og EAN 8 stregkoder, samt udregne stregkoder ved fejl på checkciffer. Registrere vare til- og afgange. Udskrive plukkesedler, optælle og placere varer, samt oprette varekartotek. Edb-lagerstyring med e-handel kursusnr dage Selvstændigt kunne anvende et edb-lagerstyringssystem med trådløs datafangst til at købe og sælge via netshop og til løsning af relevante jobfunktioner på lageret; oprette styklister, varekartoteker, debitorer og kreditorer. Kunne anvende produktionskladder, håndtere restordrer, behandle kreditnotaer, foretage lageroptællinger samt i forbindelse med køb/salg via e-handel; afgive og modtage tilbud og ordrer herunder foretage alle relaterede bogføringer. Manøvrering af gaffeltruck, stabler og færdselslære kursusnr dage Kunne føre og betjene minimum to forskellige gaffeltrucks og en selvkørende gaffelstabler med forskellig opbygning og udstyr. Kunne overholde gældende sikkerhedsbestemmelser, i overensstemmelse med færdselslovens krav, ved transport af varierende godstyper. Kunne optage og afsætte forskelligt gods i op til en meters højde i forskellige reoltyper, samt udføre simpel blokstabling. Være blevet introduceret til løftediagrammer, og have kendskab til Færdselslovens krav om kørsel Uddannelsen giver intet certifikat, og giver ikke ret til at føre gaffeltruck eller gaffelstabler, hvor der kræves certifikat. Uddannelsen tilrettelægges med 33 % teori og 67 % praktisk øvelseskørsel fordelt på ovenstående mål. 11

12 Vedligeholdelse af transportmateriel kursusnr dage Kunne udføre forebyggende vedligeholdelse, foretage elementær fejlfinding og udbedre mindre driftsfejl omfattende såvel motor som det elektriske system. Kunne foretage drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn af køretøj og/eller arbejdsredskab samt udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til de gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser. Lastsikring og stuvning af gods kursusnr dage Kunne udvælge og anvende det korrekte Lastsikringsudstyr Kunne stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer, således at transporten kan gennemføres uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld. Kunne udfylde nationale og internationale fragtbreve og kunne træffe de nødvendige foranstaltninger ved godsets beskadigelse. Logistik og samarbejde kursusnr dage Gennem teorier om logistik kunne indgå i det praktiske samarbejde i virksomhedens samlede logistikkæde, herunder identificere relevante problemstillinger i forhold til vare- og informationsstrømme inden for eget arbejdsområde. Kunne udarbejde forslag til løsning af de identificerede problemer ud fra et helhedssyn og under hensyn til de valgte styringsprincipper, i samarbejde med andre. 12

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik > SÅDAN Korte kurser Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner Handel og logistik Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative

Læs mere

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 92 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder 1 Eleven kan anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser arbejdsmiljø faglige kurser konsulentydelser skræddersyede kurser AMU Kursuskalender januar - juni 2014 2 nyt kursuscenter optimale rammer for kompetenceudvikling Siden foråret har forbipasserende kunnet

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Kursusprogram 2012. -på Processkolen i Kalundborg

Kursusprogram 2012. -på Processkolen i Kalundborg Kursusprogram 2012 -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Kurser på procesområdet Vi har valgt i år at bygge vores kursuskatalog med i alt kurser på tilsammen 11 uger, som giver merit

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

Administration. Revision. Salg. Auto

Administration. Revision. Salg. Auto Specialefag for Kontor og Handelsuddannelsen Administration Økonomi Revision Salg Auto Undervisningssted Handelsskolen København Nord Multihuset Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk

Læs mere

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse Gå på opdagelse i Learnmark Horsens store udbud af AMU-kurser Side 2 Learnmark Horsens AMU-kursuskatalog 2011/2012 Velkommen! Bliv klar til fremtiden

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken. 2. udgave, 2010

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken. 2. udgave, 2010 Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 2. udgave, 2010 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service FKB 2279 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Wellness og oplevelse Bararbejde og Barista Dørmandsarbejde

Læs mere

indhold Kontorkurser 14 Medicinsk journalteknik 15 Blindskrift 16 Regnskab og bogføring på edb

indhold Kontorkurser 14 Medicinsk journalteknik 15 Blindskrift 16 Regnskab og bogføring på edb indhold 2 Forord 3 Hvilke kurser kan bevilges 3 Sådan gør du 4 Hvis du er ansat i en kommune 4 Ansættelse med løntilskud et springbræt 6 JobKomp hvad er det? Personlige kompetencer 7 Girafsprog 8 Bliv

Læs mere

Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne

Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne BSc.merc. (HA) Entreprenørskab og Innovation Forår 2013 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Samfundsvidenskabeligt

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Anlægs- og Miljøforvaltningen Postboks 1005 3900 Nuuk. En grønlandsk affaldsuddannelse Oplæg fra de grønlandske kommuner til Selvstyret

Anlægs- og Miljøforvaltningen Postboks 1005 3900 Nuuk. En grønlandsk affaldsuddannelse Oplæg fra de grønlandske kommuner til Selvstyret Anlægs- og Miljøforvaltningen Postboks 1005 3900 Nuuk En grønlandsk affaldsuddannelse Oplæg fra de grønlandske kommuner til Selvstyret Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 1.1 Affaldshandlingsplan 2010-2013...

Læs mere