Velkommen. God læselyst. Redaktion HR og Kommunikation. Design og layout Uwe Jahn. Forsidefoto Nicolas Egedorf. Oplag 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. God læselyst. Redaktion HR og Kommunikation. Design og layout Uwe Jahn. Forsidefoto Nicolas Egedorf. Oplag 2."

Transkript

1 Kurser 2014

2 Velkommen...til DAB s kursuskatalog for I de DAB administrerede boligselskaber betragtes uddannelse som en vigtig faktor i forhold til at fastholde og motivere såvel medarbejdere som beboerdemokrater og dermed skabe et godt og dynamisk beboerdemokrati og motiverede medarbejdere. DAB sammensætter hvert år en række kurser rettet mod dels medarbejderne dels mod bestyrelsesmedlemmer i afdelinger og selskaber. Fra og med 2014 udkommer kursuskataloget én gang om året. Vi har således valgt at samle alle kurser for hele året i ét katalog. I samme forbindelse har vi valgt et nyt layout, hvor vi har oplistet kurserne alfabetisk og opdelt dem i grønne kurser, der henvender sig til medarbejderne, og blå kurser der henvender sig til bestyrelsesmedlemmer i afdelinger og selskaber. På sidste side i kataloget er en samlet årsoversigt over alle kurser i Denne årsoversigt erstatter tidligere års kursuskalender. Nye ideer til kursuskataloget er altid velkomne og kan indsendes til Personalesektionen i DAB. God læselyst. Redaktion HR og Kommunikation Design og layout Uwe Jahn Forsidefoto Nicolas Egedorf Oplag eksemplarer Tryk CS Grafisk Denne tryksag er klimakompenseret i henhold til ClimateCalc. Kompensation er købt hos: ClimateCare Cert. no. CC /DK

3 Ejendomsfunktionærer

4 Brandslukning Formålet med kurset er at lære dig, hvordan en brand udvikler sig, hvordan den håndteres i startfasen, og hvilke slukningsmidler du skal anvende ved brandbekæmpelse. Kurset er opdelt med teori om formiddagen og praktik om eftermiddagen. På den teoretiske del behandler vi ildens natur, redningsberedskabets arbejdsmetoder og førstehjælpens fire hovedpunkter. Om eftermiddagen er der praktiske øvelser i brandslukning med håndslukningsudstyr, håndtering af naturgasuheld, håndtering af trafikuheld og eftersøgningsøvelser. Deltagere: Ejendomsfunktionærer. Kursusleder: Arbejdsmiljøleder Niels Buron. Tid & sted: Onsdag den 8. oktober 2014 kl , Brand- og Redningsskolen, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør Pris: kr. inkl. frokost. Tilmeldingsfrist: Senest 2. september 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til De administrative opgaver på ejendomskontoret Formålet med kurset er at give dig et overblik over opgaver og funktioner på ejendomskontoret og drøfte, hvordan du kan tilrettelægge arbejdet bedst muligt. På kurset hører du om årsplanlægning, sammenhængen mellem markvandring og budgetlægning, personaleplanlægning og arbejdstilrettelæggelse, forsikringsforhold, skadesanmeldelse, behandling af beboerklager, beboerdemokrati hvordan samarbejder vi? Kurset indeholder en blanding af oplæg fra interne og eksterne eksperter samt praktisk opgaveløsning. Deltagere: Ejendomsfunktionærer og andre ansatte på ejendomskontorerne. Kursusleder: Kontorleder Lisbeth Nygaard Jacobsen. Tid & sted: Tirsdag den 9. september 2014 kl onsdag den 10. september 2014 kl , Sorø Storkro. Pris: kr. Tilmeldingsfrist: Senest 1. juni 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til 4 ejendomsfunktionærer

5 Ejendommens Tekniske Installationer Formålet med kurset er at give dig bedre kendskab til eftersyn og vedligeholdelse af de tekniske installationer i boligafdelingen. Kurset omhandler eftersyn, reparation og vedligeholdelse af ejendommens tekniske installationer, herunder el, HPFI-afbryderen, lyssætning og farvevalg. Ligeledes reparation af vvs-installationer, samt gennemgang af hvilke opgaver du selv må lave uden autorisation. Miljø- og energiforhold for ejendommens faciliteter gennemgås, herunder også lovgivning om emnet. Energibesparelser gennemgås, hvornår kan det svare sig. Deltagere: Ejendomsfunktionærer. Kursusleder: Inspektør John Oberg. Tid & sted: 3-4 dage i foråret Arrangeres i samarbejde med TEC, Frederiksberg. Pris: kr. Tilmeldingsfrist: Senest 15. februar 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Flyttekursus Formålet med flyttekurset er at klæde dig på til at varetage ind- og udflytninger i din boligafdeling. Kurset omhandler regler og praktiske forhold omkring flytninger. Vi gennemgår i detaljer procedurerne for ind- og udflytning, bytning af lejemål og dødsbosager. Vi drøfter forskellene mellem skader på grund af misligholdelse, slid og ælde. Vi syner nogle flyttelejligheder og prøver selv at vurdere, hvilke arbejder der skal udføres, og hvem der skal betale. Vi gennemgår vedligeholdelsesregler og NI-beløbsregler. Endelig gennemgår vi EG-bolig i forbindelse med flyttesager. Deltagere: Ejendomsfunktionærer, der foretager ind- og udflytninger. Kursusleder: Inspektør John Oberg. Tid & sted: Tirsdag den 1. april 2014 kl Onsdag den 2. april 2014 kl , Hotel Niels Juel, Køge. Tid & sted: Mandag den 3. november 2014 kl tirsdag den 4. november 2014 kl , Hotel Niels Juel, Køge. Pris: kr. Tilmeldingsfrist forår: Senest 27. februar 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Tilmeldingsfrist efterår: Senest 1. oktober 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til ejendomsfunktionærer 5

6 Førstehjælpskursus Lær, hvordan du redder liv. Er du i stand til at yde livreddende førstehjælp ved ulykker? Kan du genoplive en livløs person med Hjerte-Lunge-Redning? Og ved du, hvordan du udøver almindelig førstehjælp ved småskader eller ved alvorlige pludseligt opståede sygdomme? Kurset varer i alt 12 timer fordelt over 2 dage. Deltagere: Ejendomsfunktionærer. Kursusleder: Arbejdsmiljøleder Niels Buron. Tid & sted: Onsdag den 22. oktober og torsdag den 23. oktober 2014 kl begge dage, Værebroparken, Bagsværd. Pris: kr. inkl. frokost. Tilmeldingsfrist: Senest 15. september 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Førstehjælpskursus Repetition Formålet med kurset er at sikre, at du får genskabt din viden og færdigheder i at give Hjerte-Lunge-Redning. Det anbefales, at førstehjælpskursus bliver repeteret senest efter 3 år. De elementer, der oftest kræver fornyet træning, er hjertemassage og kunstigt åndedræt. Derfor vil repetitionskurset primært koncentrere sig om dette. Deltagere: Ejendomsfunktionærer, der tidligere har gennemført førstehjælpskursus. Kursusleder: Arbejdsmiljøleder Niels Buron. Tid: 3 timer Pris: 500 kr. Tilmelding: Kontakt kursusleder på tilmeldingsblanket eller mail til Når der er samlet minimum 15 deltagere oprettes et hold. Grundkursus for nyansatte ejendomsfunktionærer Formålet med kurset er at orientere dig om faglige forhold, afdelings- og selskabsbestyrelsens arbejdsområder og om DAB. På kurset gennemgår vi bestemmelserne i Overenskomst for ejendomsservice, lokalaftaler og andre aftaler. Derudover hører du om personaleadministration og om personaleguiden. Du bliver orienteret om Ejendomsfunktionærernes Fagforening og Klub under DAB, du får et indblik i inspektørens arbejde og vi informerer om de grønne områder samt om arbejdsmiljøorganisationen. Deltagere: Nyansatte ejendomsfunktionærer og kontorassistenter. Kursusleder: Inspektør John Oberg. Tid & sted: 1 dag i DAB. Pris: kr. inkl. frokost. Tilmeldingsfrist: Kurset er obligatorisk og de nyansatte indkaldes, når der kan samles et hold. 6 ejendomsfunktionærer

7 Grønne kurser for ejendomsfunktionærer Formålet med de grønne kurser er at give dig indsigt i drift og pleje af din afdelings grønne områder. De grønne kurser er opbygget som TEMA-kurser, der hver for sig repræsenterer en del af fagområdet: Drift og pleje af grønne områder ved vore bebyggelser. Et tema kan f.eks. være beskæring, ukrudtsbekæmpelse, plantekendskab eller plantning. Kurserne indeholder både en teoretisk og en praktisk del, hvor du kommer i marken og får lov til selv at arbejde med kursets tema. Kurserne afholdes lokalt i en boligafdeling, og Landskabsgruppen sender indbydelse til de afdelinger, der ligger nær kursusstedet. Kontakt din inspektør eller Landskabsgruppen, hvis du ønsker at få afholdt et kursus i dit område. Deltagere: Ejendomsfunktionærer. Kursusleder: Tid & sted: 1 eller 2 dage i en boligafdeling. Pris: kr. m. abonnement og kr. u. abonnement. Pasning og energioptimering af fjernvarmecentralen Formålet med kurset er at lære dig de overordnede principper for, hvordan de enkelte komponenter i varmecentralen fungerer, og hvad du kan gøre for at optimere driften med henblik på at afkøle fjernvarmevandet bedre og spare på el- og varmeenergien. På kurset taler vi først helt grundlæggende om, hvad energi er. Derefter følger vi energien fra den produceres på fjernvarmeværket til den omsættes i varmecentralen, og vi ser på, hvor energien til sidst forsvinder ud af huset. Vi kommer ind på, hvad der har betydning for ejendommens energiforbrug og anlæggets afkøling, og hvad du selv kan gøre for at forbedre disse. Du vil bl.a. lære en simpel og sikker måde at optimere vejrkompenseringsanlægget på, så fremløbstemperaturen aldrig er højere end nødvendigt. Efter en praktisk gennemgang af en til to varmecentraler, løser vi nogle opgaver, der binder teori og praksis sammen. Deltagere: Ejendomsfunktionærer. Kursusleder: Energichef Lars Gissel. Tid & sted: Tirsdag den 11. marts 2014 kl , DAB. Tid & sted: Tirsdag den 11. november 2014 kl , DAB. Pris: kr. inkl. en let frokost. Tilmeldingsfrist forår: Senest 25. februar 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Tilmeldingsfrist efterår: Senest 21. oktober 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til ejendomsfunktionærer 7

8 IT for funktionærer Formålet med kurset er at give dig gode råd til, hvordan du løser de daglige opgaver i EG-bolig. Vi gennemgår de vigtigste funktioner i EG-bolig, og du får mulighed for at afprøve de forskellige funktioner og få svar på generelle spørgsmål. Kurset henvender sig primært til nye brugere af EG-bolig og finder sted i DAB s IT-undervisningslokale. Deltagere: Ejendomsfunktionærer. Kursusleder: IT-konsulent Helle Rytter. Tid & sted: Onsdag den 1. oktober 2014 kl , DAB. Pris: 100 kr. inkl. frokost. Tilmeldingsfrist: Senest 8. september 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Økonomi og budgetforståelse for ejendomsmestre/ejendomsmesterassistenter Formålet med kurset er, at du styrkes i forhold til planlægning af den daglige drift i afdelingen og til samarbejdet med afdelingsbestyrelsen. Kurset er en genvej og hjælp til en større forståelse for din afdelings økonomi. På kurset vil vi gennemgå: Afdelingens budget og regnskab og sammenhæng mellem disse. Kontoplan og bygningsdele. Budgettet som styringsværktøj, herunder: Rekvisitionsanvendelse budgetkontrol fif vedrørende brug af regneark som styringsværktøj budgetsatte aktiviteter og overholdelse af dem. Langtidsbudget, planlægning flere år frem, herunder: Henlæggelser og fornuften ved en god opsparing. Udbud og rammeaftaler, herunder: Hvordan er du stillet som bygherre, når du skal indhente tilbud på små og store sager. Samdrift, indkøb og fælles aftaler med henblik på effektiv drift. Deltagere: Ejendomsmestre og ejendomsmesterassistenter. Kursusledere: Økonomimedarbejder Trine Salkvist og Inspektør Jimmi Pedersen. Tid & sted: Onsdag den 17. september 2014 kl , DAB. Pris: 100 kr. inkl. frokost. Tilmeldingsfrist: Senest 27. august 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til 8 ejendomsfunktionærer

9 Bestyrelsesmedlemmer

10 Afdelingsbestyrelsens arbejde Formålet med kurset er at give deltagerne større viden om afdelingsbestyrelsens arbejde som en vigtig del af beboerdemokratiet og afdelingens drift og udvikling. Kurset gennemgår afdelingsbestyrelsens rolle i forhold til beboere, arbejdsgrupper, afdelingsmøde, selskabsbestyrelse, repræsentantskab, DAB og ejendomsfunktionen. Du får større viden om, hvem der bestemmer hvad i afdelingen og vejledning og inspiration til, hvordan afdelingsbestyrelsen kan udføre sit arbejde i praksis. Hvilke regler findes der, og hvem beslutter dem? Hvilke opgaver er der, og hvordan fordeler man dem? Hvad kan delegeres til beboere, og hvad skal forelægges afdelingsmødet og selskabsbestyrelsen? Hvordan planlægges og gennemføres afdelingsmødet? Og hvordan samarbejder man med ejendomsfunktionen og med DAB? Kurset genopfrisker din viden fra Kickstart-kurset og giver dig en mere uddybende indføring i de forskellige aktørers rolle og funktion i beboerdemokratiet og i afdelingens drift og udvikling. Kurset henvender sig både til nyvalgte og til mere erfarne afdelingsbestyrelsesmedlemmer, ligesom øvrige medlemmer af selskabsbestyrelse og repræsentantskab også med fordel kan deltage. Dette kursus udbydes også som et lokalkursus, hvor kursuslederne kommer til boligselskabet og afholder kurset som et fælles kursus for beboervalgte. Deltagere: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Kursusledere: Forvaltningskonsulent Tormod Ousager og kontorleder Steen Hingebjerg Jensen. Tid & sted: Lørdag den 1. november 2014 kl , DAB og derudover også lokalt efter aftale med boligselskabet. F.eks. lørdage kl Pris: 370 kr inkl. et let måltid i DAB. Pris på lokalkursus fastsættes ved henvendelse. Tilmeldingsfrist: Senest 1. oktober 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til kursusleder Tormod Ousager på mail Tilmelding: Ønskes et kursus lokalt i dit boligselskab kontakt kursusleder Tormod Ousager på mail 10 Bestyrelsesmedlemmer

11 Flyttekursus for bestyrelsesmedlemmer Formålet med kurset er, at give dig et indblik i det arbejde ejendomsfunktionærerne udfører i forbindelse med fraflytninger, og de regler der ligger til grund herfor. Vi gennemgår processerne for ind- og udflytning, bytning af lejemål samt dødsbosager. Vi drøfter forskellene mellem skader på grund af misligholdelse, slid og ælde, og vi gennemgår de begreber, der anvendes i forbindelse med flytninger, herunder misligholdelse og NI-beløb. Deltagere: Selskabs- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Kursusleder: Inspektør John Oberg. Tid & sted: Tirsdag den 18. november 2014 kl , DAB. Pris: 370 kr. inkl. et let måltid. Tilmeldingsfrist: Senest 9. oktober 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Jura Formålet med kurset er at gøre dig bekendt med DAB s håndtering af klager fra beboere over brud på ordensreglementet el. lign. samt klager over forbrugsregnskaber. På kurset gennemgår vi DAB s behandling af klager over brud på ordensreglementet og lovgivningens regler om god skik og orden, f.eks. ulovligt husdyrhold, støjende eller voldelig adfærd, ulovlig fremleje af lejemålet m.v., og vi fortæller lidt om, hvad der sker, når en sag behandles af beboerklagenævnet. Vi gennemgår også behandlingen af klager over vand- og varmeregnskaber, herunder når en sag indbringes for beboerklagenævnet. Deltagere: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Kursusledere: Jurist Mette Hansen og jurist Frederik Brintow. Tid & sted: Tirsdag den 7. oktober 2014, kl , DAB. Pris: 400 kr. inkl. et let måltid. Tilmeldingsfrist: Senest 5. september 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til eller Bestyrelsesmedlemmer 11

12 Kickstart Formålet med kickstartkurset er at introducere nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer til bestyrelsesarbejdet. Kurset giver dig svar på nogle af de spørgsmål, de fleste nyvalgte bestyrelsesmedlemmer stiller. Vi kan ikke komme rundt i alle hjørner, men vi kan give dig et indtryk af det mest grundlæggende ved arbejdet i afdelingsbestyrelsen samt en introduktion til bestyrelsesportalen. Kurset er en appetitvækker, så du måske får lyst til at gå videre til andre kurser. Kurset afholdes over 2 aftener og med et opfølgende møde efter ca. 6 måneder. Deltagere: Nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Kursusledere: Adm. direktør Niels Olsen, direktør Uffe Kjær, økonomichef Jan Petersen, udviklingschef Jan Juul Lorenzen og kontorchef Dennis M. Christensen. Tid & sted: Torsdag den 13. og 20. marts 2014 kl , DAB. Tid & sted: Torsdag den 18. og 25. september 2014 kl , DAB. Pris: 600 kr. inkl. et let måltid. Tilmeldingsfrist forår: Senest 13. februar 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Tilmeldingsfrist efterår: Senest 18. august 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Kickstart opfølgning Formålet med opfølgningskurset er at give dig mulighed for at drøfte arbejdet som medlem af en afdelingsbestyrelse. Er du kommet godt i gang med arbejdet? Hvad har du udrettet? Hvad vil du gerne vide mere om? og hvordan skaffer du den nødvendige viden? Hvad er det mest interessante ved at være med i afdelingsbestyrelsen? Det og meget mere taler vi om på kurset. Deltagere: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der har deltaget på Kickstart kursus. Kursusledere: Adm. direktør Niels Olsen og direktør Uffe Kjær. Tid & sted: Torsdag den 10. april 2014 kl , DAB. Tid & sted: Torsdag den 13. november 2014 kl , DAB. Pris: Gratis. Vi serverer et let måltid. Tilmeldingsfrist: Indbydelse sendes til deltagerne på Kickstart kurset afholdt seks måneder tidligere. 12 bestyrelsesmedlemmer

13 Kickstart for selskabsbestyrelsesmedlemmer Formålet med kickstartkurset er at introducere selskabsbestyrelsesmedlemmer til arbejdet i selskabsbestyrelsen. Opgaven som selskabsbestyrelsesmedlem er en anden end at være med i afdelingsbestyrelsen. Både beboervalgte selskabsbestyrelsesmedlemmer og kommuneudpegede eller særligt udpegede selskabsbestyrelsesmedlemmer er velkomne, uanset om du er helt ny eller har været med i nogle år. Kurset vil komme ind på: Hvis interesse skal selskabsbestyrelsen varetage? Hvad er selskabsbestyrelsens ansvar og opgaver, selskabsbestyrelsesmøderne samt forholdet til omverden. Vi kan ikke komme rundt i alle hjørner, men vi kan give dig et indtryk af det mest grundlæggende ved arbejdet i selskabsbestyrelsen. Hvis der er interesse herfor, kan det arrangeres, at kursusdeltagerne tilbydes deltagelse i et netværk for selskabsbestyrelsesmedlemmer. Deltagere: Selskabsbestyrelsesmedlemmer. Kursusleder: Sekretariatschef Ulla Gregor. Tid & sted: Onsdag den 24. september 2014 kl , DAB. Pris: 300 kr. inkl. et let måltid. Tilmeldingsfrist: Senest 25. august 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Lokalkurser Formålet med lokalkurserne er at give dig indsigt i forskellige emner efter afdelingens eller selskabets behov og ønsker. Lokalkurser er individuelle kurser, der er skræddersyet til din afdeling eller dit selskab. Kurset kan finde sted en aften eller en hel dag. Emnerne vælger bestyrelsen selv afhængig af, hvad man ønsker at få belyst. Det kan f.eks. være budgetter og regnskaber, vedligeholdelse og langtidsplanlægning, afdelingens reglementer, standarder, råderet, vedtægter og forretningsordener eller beboerdemokratiets rammer. Deltagere: Selskabs- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Kursusleder: En medarbejder fra DAB eller eksterne konsulenter. Tid & sted: Lokalt efter anmodning fra selskab eller afdelinger. Pris: Fastsættes efter kursets udformning og antal deltagere. bestyrelsesmedlemmer 13

14 Større renoveringssager og helhedsplaner Står du som selskabsbestyrelses- eller afdelingsbestyrelsesmedlem over for en større renoveringssag eller skal i gang med en Landsbyggefonds støttet helhedsplan, vil DAB gerne invitere til et gå hjem møde, som vil give et indblik i en byggesags forløb. Helt fra den indledende planlægning frem til afleveringen. En stor renoveringssag eller gennemførelsen af en landsbyggefonds støttet helhedsplan er en omfattende og spændende udfordring for en afdeling. Der skal tænkes langsigtet, da store byggesager ofte båndlægger afdelingens økonomi i mange år frem. Samtidig ved alle, at en byggesag kan være forstyrrende i det daglige liv i afdelingen, hvorfor alle ønsker et så uproblematisk forløb som muligt samt et godt resultat. DAB inviterer derfor bestyrelsesmedlemmer til et gå hjem møde, hvor du kan få viden og indblik i, hvordan forløbet typisk vil være i en byggesag, herunder opgaver og milepæle samt rolle og ansvarsfordeling. Vi tager udgangspunkt DAB s bygherreguide for bestyrelsesmedlemmer En Byggesags forløb. Under overskriften Godt begyndt er halv fuldent er målet med bygherreguiden, at klæde afdelingsbestyrelsen på til at kunne gennemføre en byggesag. Det handler således om at lære nye begreber, forstå forløbet i byggesagen samt hvordan de forskellige milepæle afhænger af hinanden. Og i lige så høj grad om beboerdemokratiets, ejendomskontorets, de eksterne rådgivere, DAB og kommunens rolle, og hvordan disse spiller sammen. Derudover vil det blive gennemgået, hvordan man som almen bygherre kan tilknytte eksterne rådgivere og entreprenører til byggeprojektet samt hvordan finansieringsmulighederne typisk er i større renoveringssager og i helhedsplanssager. Deltagere: Selskabs- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt kommende byggeudvalgsmedlemmer. Kursusledere: Byggechef Steen Ejsing, arkitekt Torben Andersen og økonomikonsulent Mikael Christensen. Tid & sted: Torsdag den 27. marts 2014 kl , DAB. Tid & sted: Torsdag den 30. oktober 2014 kl , DAB. Pris: Gratis. Vi serverer et let måltid. Tilmeldingsfrist forår: Senest 27. februar 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Tilmeldingsfrist efterår: Senest 2. oktober 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Indbydelse sendes endvidere til bestyrelsesmedlemmer, der står over for en af de nævnte opgaver. 14 bestyrelsesmedlemmer

15 Marts Pasning og optimering af fjernvarmecentralen tirsdag d. 11. marts Kickstart torsdag d. 13. marts og torsdag d. 20. marts April Flyttekursus tirsdag d. 1. april og onsdag d. 2. april Kickstart - opfølgning torsdag d. 10. april Større renoveringssager og helhedsplaner torsdag d. 27. marts September De administrative opgaver på ejendomskontoret tirsdag d. 9. september og onsdag d. 10. september Økonomi og budgetforståelse onsdag d. 17. september Kickstart torsdag d. 18. september og torsdag d. 25. september Kickstart for selskabsbestyrelsesmedlemmer onsdag d. 24. september Oktober IT for funktionærer onsdag d. 1. oktober Jura tirsdag d. 7. oktober Brandslukning onsdag d. 8. oktober Førstehjælpskursus onsdag d. 22. otober og torsdag d. 23. oktober Større renoveringssager og helhedsplaner torsdag d. 30. oktober November Afdelingsbestyrelsens arbejde lørdag d. november Flyttekursus mandag d. 3. november og onsdag d. 4. november Pasning og optimering af fjernvarmecentralen tirsdag d. 11. november Kickstart - opfølgning torsdag d. 13. november Flyttekursus for bestyrelsesmedlemmer tirsdag d. 18. november

16 Praktiske oplysninger Tilmelding Du kan hente en tilmeldingsblanket til kurserne på dabbolig.dk, eller du kan ringe til din forvaltningsgruppe og få tilsendt en eller flere blanketter. Husk, at formanden for selskabet eller afdelingen skal underskrive tilmeldingsblanketten. Tilmelding til det enkelte kursus sendes til kursuslederen i DAB. Tilmeldingen er bindende, og eventuelle afbud skal ske inden tilmeldingsfristens udløb. Får vi ikke dit afbud i tide, kommer afdelingen/selskabet til at betale for kurset. Vi forbeholder os ret til at aflyse kurser, der har mindre end 10 tilmeldte. Pris Kursusprisen dækker udgifter til undervisning, kursusmateriale og eventuelt ophold på kursusstedet og betales af de enkelte afdelinger eller selskaber. Derudover kommer rejseudgifter og udgifter til supplerende fortæring. Rejseudgifter Rejseudgifter er enten rejseomkostninger med offentlig transport til og fra kursusstedet, som kan dokumenteres med kvitteringer eller privat transport, der afregnes efter kilometertakst. Rejser du med offentlige transportmidler, kan du afregne direkte med afdelingsbestyrelsen eller ejendomsmesterens rådighedskasse. Vælger du privat transport, sker udbetalingen fra DAB i henhold til følgende regler: For ejendomsfunktionærer Antallet af kørte kilometer registreres på registreringsskemaet, hvorefter beløb udbetales med førstkommende løn. For beboerdemokrater Du skal udfylde en rejseafregning, som du kan få fra din forvaltningsgruppe eller hente på DAB s hjemmeside under afsnittet Kurser. Husk at vedlægge evt. kvitteringer for broafgift m.v. når du sender rejseafregningen til DAB. Lommepenge og tabt arbejdsfortjeneste Ifølge skattelovens bestemmelser om skattefri udbetaling til supplerende fortæring modtager du 113,75 kr. pr. kursusdøgn i lommepenge. Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste dækkes af afdelingen eller selskabet. Udbetalingen sker efter anmodning og dokumentation. Beløbet udbetales af DAB, efter kurset er afholdt. DAB, Dansk almennyttigt Boligselskab, blev stiftet i 1942 og administrerer ca boliger for 48 lokale boligselskaber og 18 kommuner. DAB lægger vægt på boligmiljøet. Vi foretager regelmæssige eftersyn af indeklimaet i boligerne, vores landskabsarkitekter udarbejder plejeplaner for de grønne områder, og vi er involveret i mange projekter om udvikling af det boligsociale miljø. De boliger, DAB administrerer, har en meget høj vedligeholdelsesstandard. Finsensvej Frederiksberg CVR-nr Tlf.: dabbolig.dk

Vi tilbyder igen i år tilkøbskurser, som afdelingen kan købe hos BO-VEST. Læs mere om dette sidst i kataloget.

Vi tilbyder igen i år tilkøbskurser, som afdelingen kan købe hos BO-VEST. Læs mere om dette sidst i kataloget. Kursuskatalog 2016-2017 Velkommen til kurser i 2016-2017 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 Kursus- og mødekatalog 2014-2015 Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses,

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Et grønt skridt foran

Et grønt skridt foran DAB s grønne profil Et grønt skridt foran I DAB vægter vi hensyn til miljøet højt. Ikke blot i forhold til driften på hovedkontoret og lokalkontorerne, hvor vi i dag har et CO2 neutralt elforbrug, men

Læs mere

Vi tilbyder igen i år tilkøbskurser, som afdelingen kan købe hos BO-VEST. Læs mere om dette sidst i kataloget.

Vi tilbyder igen i år tilkøbskurser, som afdelingen kan købe hos BO-VEST. Læs mere om dette sidst i kataloget. Kursuskatalog 2015-2016 Velkommen til kurser i 2015-2016 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

KURSUSTILBUD - FOR MEDLEMMER AF AFDELINGSBESTYRELSEN EFTERÅR 2017

KURSUSTILBUD - FOR MEDLEMMER AF AFDELINGSBESTYRELSEN EFTERÅR 2017 KURSUSTILBUD - FOR MEDLEMMER AF AFDELINGSBESTYRELSEN EFTERÅR 2017 INDHOLD Efterårets tilbud 2017...3 Ny i afdelingsbestyrelsen...4 Fra konflikt til dialog - del 1 Adfærd i konfliktsituationer...5 Jura

Læs mere

Vi tilbyder igen i år tilkøbskurser, som afdelingen kan købe hos BO-VEST. Læs mere om dette sidst i kataloget.

Vi tilbyder igen i år tilkøbskurser, som afdelingen kan købe hos BO-VEST. Læs mere om dette sidst i kataloget. Kursuskatalog 2017-2018 Velkommen til kurser i 2017-2018 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

Velkommen på kursus i 2012-2013

Velkommen på kursus i 2012-2013 Kursusprogram 2012-2013 Velkommen på kursus i 2012-2013 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Ydelseskatalog. for Boligselskabet Sjælland

Ydelseskatalog. for Boligselskabet Sjælland Ydelseskatalog for Boligselskabet Sjælland Forord I dette ydelseskatalog kan du læse, hvad der er en del af administrationsbidraget og den fælles drift og hvor meget tillægsydelser koster. Vores beboere

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Haderslev Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016, kl på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev.

Haderslev Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016, kl på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Haderslev Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016, kl. 17.00 på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Dagsorden: 1 Referat fra mødet d. 11. april 2016 inkl.

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Forretningsorden for afdelingsbestyrelser side 1 Vedtaget den 11.06. 2001 FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGENSBESTYRELSER... Som retningslinier for afdelingsbestyrelsernes arbejde gælder

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

FREMTIDENS ADMINISTRATION. Workshop 3 I SIDE 1 I

FREMTIDENS ADMINISTRATION. Workshop 3 I SIDE 1 I FREMTIDENS ADMINISTRATION Workshop 3 I SIDE 1 I Dagsorden Lidt om administrationen Lidt om vores nye ydelseskatalog Opgavegruppens dilemmaer I SIDE 2 I Huslejeopkrævning Fraflytningsopkrævning IT og digitalisering

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Rent historisk Historisk set skete der det, at i 1998 blev de regler, der regulerer almene

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

offentligt referat Selskabsbestyrelsesmøde

offentligt referat Selskabsbestyrelsesmøde Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning kl. 17.45 og mødet senest kl. 18.30 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Helene Obel,

Læs mere

VIDEN & INSPIRATION TIL FJERNVARMEBRANCHEN

VIDEN & INSPIRATION TIL FJERNVARMEBRANCHEN KURSUS CENTER VIDEN & INSPIRATION TIL FJERNVARMEBRANCHEN Det største udbud af kurser med konkrete værktøjer til din hverdag For alle s. 4 Ledelse & bestyrelse s. 4 Distribution s. 4 Fyringsteknik & energiproduktion

Læs mere

INDBYDELSE til dialogmøde

INDBYDELSE til dialogmøde INDBYDELSE til dialogmøde I kantinen på Brendstrupgårdsvej 7 MANDAG DEN 24. OKTOBER 2016, KL. 18.30-20.00. Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og sandwich 2. Nyt fra organisationsbestyrelsen 3. Oplæg fra

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Køge Boligselskab. Ravnborg Huse Det første beboermøde

Køge Boligselskab. Ravnborg Huse Det første beboermøde Køge Boligselskab Ravnborg Huse Det første beboermøde Køge Boligselskab Hvem gør hvad og hvorfor Selskabet Ansatte Bestyrelser Beboere Hvad regulere den almene sektor Lov om almene boliger Beboerdemokrati

Læs mere

Velkommen på kursus i 2011-2012

Velkommen på kursus i 2011-2012 Kursusprogram 2011-2012 Velkommen på kursus i 2011-2012 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Velkommen på kursus i 2013-2014

Velkommen på kursus i 2013-2014 Kursusprogram 2013-2014 Velkommen på kursus i 2013-2014 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

boli.nu s kursusfolder for 2017/2018

boli.nu s kursusfolder for 2017/2018 boli.nu s kursusfolder for 2017/2018 1 Indhold Kursusplan 2017/2018... 3 Praktisk info... 4 Budget og regnskab... 5 Forvaltningsrevision og styringsdialog... 7 Det gode afdelingsmøde... 9 Flytteprocedure...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

1 Godkendelse af referat fra mødet den 14. november 2000. Kopi af klage over beboer og påtale. Kopi af påtale til beboer vedr. støj.

1 Godkendelse af referat fra mødet den 14. november 2000. Kopi af klage over beboer og påtale. Kopi af påtale til beboer vedr. støj. Boligselskabet Tinggården /5 Afdelingsbestyrelsen Referat 04.01.2001 Afdelingsbestyrelsesmøde 03.01.2001 Kl. 19:30 til 23:00. Deltagere: Lindberg Asger Graae Susanne Pedersen Mette Laustsen, John Krouel

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 1 til afdelingsbestyrelserne: Ejendomsinspektørernes opgaver i DUAB s afdelinger

DUAB-retningslinie nr. 1 til afdelingsbestyrelserne: Ejendomsinspektørernes opgaver i DUAB s afdelinger Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 1 til afdelingsbestyrelserne: Ejendomsinspektørernes opgaver i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016 Afdelingsmøde Afdeling 4 mandag den 6. juni 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Læs mere

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningprogram 2016-2020 Indledning Arresø Boligselskab blev stiftet den 1. januar 2011, efter en sammenlægning mellem Ølsted Andelsboligforening og

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

KALENDER 2014 KURSER 2014 Varighed Side Jan Feb Mar Apr Maj Aug Sep Okt Nov

KALENDER 2014 KURSER 2014 Varighed Side Jan Feb Mar Apr Maj Aug Sep Okt Nov KURSER 2014 KÆRE BESTYRELSESMEDLEM En ny kursussæson står for døren, og vi glæder os til at mødes med jer om spændende og vigtige emner. Er du ny i bestyrelsen? Vi tilbyder introkurser i flere størrelser

Læs mere

Rammer for samarbejde i boligafdelingerne

Rammer for samarbejde i boligafdelingerne Rammer for samarbejde i boligafdelingerne KAB s værdier Ansvarlighed - Gennemskuelighed - Dialog - Fornyelse Forord Det er en proces at nærme sig hinanden samarbejdet er udfordrende, fordi der er tre parter:

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

Andelsboligforeningen Brande

Andelsboligforeningen Brande 509 Andelsboligforeningen Brande Ribe, den 28. april 2014 Referat af bestyrelsesmødet torsdag, den 24. april 2014, kl. 1715. Deltagere: Til stede var: Afbud: Kamma Ebsen, Frank Overgaard, Leif Elkjær,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 15-10-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Torsdag d. 30 Oktober 2003. kl. 18.00

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Torsdag d. 30 Oktober 2003. kl. 18.00 Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Torsdag d. 30 Oktober 2003. kl. 18.00 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 16 September

Læs mere

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Vedtægter for DAB NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn 1. Selskabets navn er DAB. Binavn: Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a. Hjemsted Stk. 2. Dets hjemsted er Frederiksberg Kommune. Formål 2. DAB

Læs mere

KURSER I EFTERÅRET 2008

KURSER I EFTERÅRET 2008 KURSER I EFTERÅRET 2008 KURSUS FOR KASSERERE TILMELDING VIA Mandag den 29. sept. 2008 Fremtidens Forenings Hus, Randers www.dgi.dk/200809853160 Tirsdag den 4. nov. 2008 Laksetorvet, Randers www.dgi.dk/200809853161

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk 2015-2016 kursusprogram 13 BYGGERI Byggearbejder i andelsboligforeningen København 11.02.16 kl. 17-20 Esbjerg 14.03.16 kl. 19-22 Ekstern advokat Kurset tager udgangspunkt i andelsboligforeningens rolle

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Påsken 2014 kontoret holder lukket den 14. til den 16. april 2014.

Påsken 2014 kontoret holder lukket den 14. til den 16. april 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. september 2013, kl. 18.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 21. august

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Frederiksberg almennyttige Boligselskab Forretningsfører: DAB Frederiksberg almennyttige Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 18-06-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Ny i afdelings- bestyrelsen

Ny i afdelings- bestyrelsen Ny i afdelings- bestyrelsen Indhold OBS: Klik på DAB-logoet, så kommer du tilbage til indholdsfortegnelsen Afdelingsbestyrelsen 3 Beboerdemokrati 3 Visioner 3 Afdelingsmødet 4 Budget 4 Overordnede rammer

Læs mere

RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning

RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning Målsætning 2013-2014 RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning Den overordnede vision for Rødovre Boligselskab Rødovre Boligselskab er et selvstændigt boligselskab med egen administration. Et lokalt boligselskab,

Læs mere

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER 1 BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST tager samfundsansvar BO-VEST arbejder aktivt på at skabe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

NY I AFDELINGSBESTYRELSEN Kurser og informationer

NY I AFDELINGSBESTYRELSEN Kurser og informationer NY I AFDELINGSBESTYRELSEN INDHOLD Kurset Ny i afdelingsbestyrelsen... 3 Temamøder.... 3 Formandsmøder.... 3 Konference for afdelingsbestyrelserne.... 4 Repræsentantskabsmødet.... 4 Årsgennemgangen....

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med

Læs mere