Velkommen. God læselyst. Redaktion HR og Kommunikation. Design og layout Uwe Jahn. Forsidefoto Nicolas Egedorf. Oplag 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. God læselyst. Redaktion HR og Kommunikation. Design og layout Uwe Jahn. Forsidefoto Nicolas Egedorf. Oplag 2."

Transkript

1 Kurser 2014

2 Velkommen...til DAB s kursuskatalog for I de DAB administrerede boligselskaber betragtes uddannelse som en vigtig faktor i forhold til at fastholde og motivere såvel medarbejdere som beboerdemokrater og dermed skabe et godt og dynamisk beboerdemokrati og motiverede medarbejdere. DAB sammensætter hvert år en række kurser rettet mod dels medarbejderne dels mod bestyrelsesmedlemmer i afdelinger og selskaber. Fra og med 2014 udkommer kursuskataloget én gang om året. Vi har således valgt at samle alle kurser for hele året i ét katalog. I samme forbindelse har vi valgt et nyt layout, hvor vi har oplistet kurserne alfabetisk og opdelt dem i grønne kurser, der henvender sig til medarbejderne, og blå kurser der henvender sig til bestyrelsesmedlemmer i afdelinger og selskaber. På sidste side i kataloget er en samlet årsoversigt over alle kurser i Denne årsoversigt erstatter tidligere års kursuskalender. Nye ideer til kursuskataloget er altid velkomne og kan indsendes til Personalesektionen i DAB. God læselyst. Redaktion HR og Kommunikation Design og layout Uwe Jahn Forsidefoto Nicolas Egedorf Oplag eksemplarer Tryk CS Grafisk Denne tryksag er klimakompenseret i henhold til ClimateCalc. Kompensation er købt hos: ClimateCare Cert. no. CC /DK

3 Ejendomsfunktionærer

4 Brandslukning Formålet med kurset er at lære dig, hvordan en brand udvikler sig, hvordan den håndteres i startfasen, og hvilke slukningsmidler du skal anvende ved brandbekæmpelse. Kurset er opdelt med teori om formiddagen og praktik om eftermiddagen. På den teoretiske del behandler vi ildens natur, redningsberedskabets arbejdsmetoder og førstehjælpens fire hovedpunkter. Om eftermiddagen er der praktiske øvelser i brandslukning med håndslukningsudstyr, håndtering af naturgasuheld, håndtering af trafikuheld og eftersøgningsøvelser. Deltagere: Ejendomsfunktionærer. Kursusleder: Arbejdsmiljøleder Niels Buron. Tid & sted: Onsdag den 8. oktober 2014 kl , Brand- og Redningsskolen, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør Pris: kr. inkl. frokost. Tilmeldingsfrist: Senest 2. september 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til De administrative opgaver på ejendomskontoret Formålet med kurset er at give dig et overblik over opgaver og funktioner på ejendomskontoret og drøfte, hvordan du kan tilrettelægge arbejdet bedst muligt. På kurset hører du om årsplanlægning, sammenhængen mellem markvandring og budgetlægning, personaleplanlægning og arbejdstilrettelæggelse, forsikringsforhold, skadesanmeldelse, behandling af beboerklager, beboerdemokrati hvordan samarbejder vi? Kurset indeholder en blanding af oplæg fra interne og eksterne eksperter samt praktisk opgaveløsning. Deltagere: Ejendomsfunktionærer og andre ansatte på ejendomskontorerne. Kursusleder: Kontorleder Lisbeth Nygaard Jacobsen. Tid & sted: Tirsdag den 9. september 2014 kl onsdag den 10. september 2014 kl , Sorø Storkro. Pris: kr. Tilmeldingsfrist: Senest 1. juni 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til 4 ejendomsfunktionærer

5 Ejendommens Tekniske Installationer Formålet med kurset er at give dig bedre kendskab til eftersyn og vedligeholdelse af de tekniske installationer i boligafdelingen. Kurset omhandler eftersyn, reparation og vedligeholdelse af ejendommens tekniske installationer, herunder el, HPFI-afbryderen, lyssætning og farvevalg. Ligeledes reparation af vvs-installationer, samt gennemgang af hvilke opgaver du selv må lave uden autorisation. Miljø- og energiforhold for ejendommens faciliteter gennemgås, herunder også lovgivning om emnet. Energibesparelser gennemgås, hvornår kan det svare sig. Deltagere: Ejendomsfunktionærer. Kursusleder: Inspektør John Oberg. Tid & sted: 3-4 dage i foråret Arrangeres i samarbejde med TEC, Frederiksberg. Pris: kr. Tilmeldingsfrist: Senest 15. februar 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Flyttekursus Formålet med flyttekurset er at klæde dig på til at varetage ind- og udflytninger i din boligafdeling. Kurset omhandler regler og praktiske forhold omkring flytninger. Vi gennemgår i detaljer procedurerne for ind- og udflytning, bytning af lejemål og dødsbosager. Vi drøfter forskellene mellem skader på grund af misligholdelse, slid og ælde. Vi syner nogle flyttelejligheder og prøver selv at vurdere, hvilke arbejder der skal udføres, og hvem der skal betale. Vi gennemgår vedligeholdelsesregler og NI-beløbsregler. Endelig gennemgår vi EG-bolig i forbindelse med flyttesager. Deltagere: Ejendomsfunktionærer, der foretager ind- og udflytninger. Kursusleder: Inspektør John Oberg. Tid & sted: Tirsdag den 1. april 2014 kl Onsdag den 2. april 2014 kl , Hotel Niels Juel, Køge. Tid & sted: Mandag den 3. november 2014 kl tirsdag den 4. november 2014 kl , Hotel Niels Juel, Køge. Pris: kr. Tilmeldingsfrist forår: Senest 27. februar 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Tilmeldingsfrist efterår: Senest 1. oktober 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til ejendomsfunktionærer 5

6 Førstehjælpskursus Lær, hvordan du redder liv. Er du i stand til at yde livreddende førstehjælp ved ulykker? Kan du genoplive en livløs person med Hjerte-Lunge-Redning? Og ved du, hvordan du udøver almindelig førstehjælp ved småskader eller ved alvorlige pludseligt opståede sygdomme? Kurset varer i alt 12 timer fordelt over 2 dage. Deltagere: Ejendomsfunktionærer. Kursusleder: Arbejdsmiljøleder Niels Buron. Tid & sted: Onsdag den 22. oktober og torsdag den 23. oktober 2014 kl begge dage, Værebroparken, Bagsværd. Pris: kr. inkl. frokost. Tilmeldingsfrist: Senest 15. september 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Førstehjælpskursus Repetition Formålet med kurset er at sikre, at du får genskabt din viden og færdigheder i at give Hjerte-Lunge-Redning. Det anbefales, at førstehjælpskursus bliver repeteret senest efter 3 år. De elementer, der oftest kræver fornyet træning, er hjertemassage og kunstigt åndedræt. Derfor vil repetitionskurset primært koncentrere sig om dette. Deltagere: Ejendomsfunktionærer, der tidligere har gennemført førstehjælpskursus. Kursusleder: Arbejdsmiljøleder Niels Buron. Tid: 3 timer Pris: 500 kr. Tilmelding: Kontakt kursusleder på tilmeldingsblanket eller mail til Når der er samlet minimum 15 deltagere oprettes et hold. Grundkursus for nyansatte ejendomsfunktionærer Formålet med kurset er at orientere dig om faglige forhold, afdelings- og selskabsbestyrelsens arbejdsområder og om DAB. På kurset gennemgår vi bestemmelserne i Overenskomst for ejendomsservice, lokalaftaler og andre aftaler. Derudover hører du om personaleadministration og om personaleguiden. Du bliver orienteret om Ejendomsfunktionærernes Fagforening og Klub under DAB, du får et indblik i inspektørens arbejde og vi informerer om de grønne områder samt om arbejdsmiljøorganisationen. Deltagere: Nyansatte ejendomsfunktionærer og kontorassistenter. Kursusleder: Inspektør John Oberg. Tid & sted: 1 dag i DAB. Pris: kr. inkl. frokost. Tilmeldingsfrist: Kurset er obligatorisk og de nyansatte indkaldes, når der kan samles et hold. 6 ejendomsfunktionærer

7 Grønne kurser for ejendomsfunktionærer Formålet med de grønne kurser er at give dig indsigt i drift og pleje af din afdelings grønne områder. De grønne kurser er opbygget som TEMA-kurser, der hver for sig repræsenterer en del af fagområdet: Drift og pleje af grønne områder ved vore bebyggelser. Et tema kan f.eks. være beskæring, ukrudtsbekæmpelse, plantekendskab eller plantning. Kurserne indeholder både en teoretisk og en praktisk del, hvor du kommer i marken og får lov til selv at arbejde med kursets tema. Kurserne afholdes lokalt i en boligafdeling, og Landskabsgruppen sender indbydelse til de afdelinger, der ligger nær kursusstedet. Kontakt din inspektør eller Landskabsgruppen, hvis du ønsker at få afholdt et kursus i dit område. Deltagere: Ejendomsfunktionærer. Kursusleder: Tid & sted: 1 eller 2 dage i en boligafdeling. Pris: kr. m. abonnement og kr. u. abonnement. Pasning og energioptimering af fjernvarmecentralen Formålet med kurset er at lære dig de overordnede principper for, hvordan de enkelte komponenter i varmecentralen fungerer, og hvad du kan gøre for at optimere driften med henblik på at afkøle fjernvarmevandet bedre og spare på el- og varmeenergien. På kurset taler vi først helt grundlæggende om, hvad energi er. Derefter følger vi energien fra den produceres på fjernvarmeværket til den omsættes i varmecentralen, og vi ser på, hvor energien til sidst forsvinder ud af huset. Vi kommer ind på, hvad der har betydning for ejendommens energiforbrug og anlæggets afkøling, og hvad du selv kan gøre for at forbedre disse. Du vil bl.a. lære en simpel og sikker måde at optimere vejrkompenseringsanlægget på, så fremløbstemperaturen aldrig er højere end nødvendigt. Efter en praktisk gennemgang af en til to varmecentraler, løser vi nogle opgaver, der binder teori og praksis sammen. Deltagere: Ejendomsfunktionærer. Kursusleder: Energichef Lars Gissel. Tid & sted: Tirsdag den 11. marts 2014 kl , DAB. Tid & sted: Tirsdag den 11. november 2014 kl , DAB. Pris: kr. inkl. en let frokost. Tilmeldingsfrist forår: Senest 25. februar 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Tilmeldingsfrist efterår: Senest 21. oktober 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til ejendomsfunktionærer 7

8 IT for funktionærer Formålet med kurset er at give dig gode råd til, hvordan du løser de daglige opgaver i EG-bolig. Vi gennemgår de vigtigste funktioner i EG-bolig, og du får mulighed for at afprøve de forskellige funktioner og få svar på generelle spørgsmål. Kurset henvender sig primært til nye brugere af EG-bolig og finder sted i DAB s IT-undervisningslokale. Deltagere: Ejendomsfunktionærer. Kursusleder: IT-konsulent Helle Rytter. Tid & sted: Onsdag den 1. oktober 2014 kl , DAB. Pris: 100 kr. inkl. frokost. Tilmeldingsfrist: Senest 8. september 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Økonomi og budgetforståelse for ejendomsmestre/ejendomsmesterassistenter Formålet med kurset er, at du styrkes i forhold til planlægning af den daglige drift i afdelingen og til samarbejdet med afdelingsbestyrelsen. Kurset er en genvej og hjælp til en større forståelse for din afdelings økonomi. På kurset vil vi gennemgå: Afdelingens budget og regnskab og sammenhæng mellem disse. Kontoplan og bygningsdele. Budgettet som styringsværktøj, herunder: Rekvisitionsanvendelse budgetkontrol fif vedrørende brug af regneark som styringsværktøj budgetsatte aktiviteter og overholdelse af dem. Langtidsbudget, planlægning flere år frem, herunder: Henlæggelser og fornuften ved en god opsparing. Udbud og rammeaftaler, herunder: Hvordan er du stillet som bygherre, når du skal indhente tilbud på små og store sager. Samdrift, indkøb og fælles aftaler med henblik på effektiv drift. Deltagere: Ejendomsmestre og ejendomsmesterassistenter. Kursusledere: Økonomimedarbejder Trine Salkvist og Inspektør Jimmi Pedersen. Tid & sted: Onsdag den 17. september 2014 kl , DAB. Pris: 100 kr. inkl. frokost. Tilmeldingsfrist: Senest 27. august 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til 8 ejendomsfunktionærer

9 Bestyrelsesmedlemmer

10 Afdelingsbestyrelsens arbejde Formålet med kurset er at give deltagerne større viden om afdelingsbestyrelsens arbejde som en vigtig del af beboerdemokratiet og afdelingens drift og udvikling. Kurset gennemgår afdelingsbestyrelsens rolle i forhold til beboere, arbejdsgrupper, afdelingsmøde, selskabsbestyrelse, repræsentantskab, DAB og ejendomsfunktionen. Du får større viden om, hvem der bestemmer hvad i afdelingen og vejledning og inspiration til, hvordan afdelingsbestyrelsen kan udføre sit arbejde i praksis. Hvilke regler findes der, og hvem beslutter dem? Hvilke opgaver er der, og hvordan fordeler man dem? Hvad kan delegeres til beboere, og hvad skal forelægges afdelingsmødet og selskabsbestyrelsen? Hvordan planlægges og gennemføres afdelingsmødet? Og hvordan samarbejder man med ejendomsfunktionen og med DAB? Kurset genopfrisker din viden fra Kickstart-kurset og giver dig en mere uddybende indføring i de forskellige aktørers rolle og funktion i beboerdemokratiet og i afdelingens drift og udvikling. Kurset henvender sig både til nyvalgte og til mere erfarne afdelingsbestyrelsesmedlemmer, ligesom øvrige medlemmer af selskabsbestyrelse og repræsentantskab også med fordel kan deltage. Dette kursus udbydes også som et lokalkursus, hvor kursuslederne kommer til boligselskabet og afholder kurset som et fælles kursus for beboervalgte. Deltagere: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Kursusledere: Forvaltningskonsulent Tormod Ousager og kontorleder Steen Hingebjerg Jensen. Tid & sted: Lørdag den 1. november 2014 kl , DAB og derudover også lokalt efter aftale med boligselskabet. F.eks. lørdage kl Pris: 370 kr inkl. et let måltid i DAB. Pris på lokalkursus fastsættes ved henvendelse. Tilmeldingsfrist: Senest 1. oktober 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til kursusleder Tormod Ousager på mail Tilmelding: Ønskes et kursus lokalt i dit boligselskab kontakt kursusleder Tormod Ousager på mail 10 Bestyrelsesmedlemmer

11 Flyttekursus for bestyrelsesmedlemmer Formålet med kurset er, at give dig et indblik i det arbejde ejendomsfunktionærerne udfører i forbindelse med fraflytninger, og de regler der ligger til grund herfor. Vi gennemgår processerne for ind- og udflytning, bytning af lejemål samt dødsbosager. Vi drøfter forskellene mellem skader på grund af misligholdelse, slid og ælde, og vi gennemgår de begreber, der anvendes i forbindelse med flytninger, herunder misligholdelse og NI-beløb. Deltagere: Selskabs- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Kursusleder: Inspektør John Oberg. Tid & sted: Tirsdag den 18. november 2014 kl , DAB. Pris: 370 kr. inkl. et let måltid. Tilmeldingsfrist: Senest 9. oktober 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Jura Formålet med kurset er at gøre dig bekendt med DAB s håndtering af klager fra beboere over brud på ordensreglementet el. lign. samt klager over forbrugsregnskaber. På kurset gennemgår vi DAB s behandling af klager over brud på ordensreglementet og lovgivningens regler om god skik og orden, f.eks. ulovligt husdyrhold, støjende eller voldelig adfærd, ulovlig fremleje af lejemålet m.v., og vi fortæller lidt om, hvad der sker, når en sag behandles af beboerklagenævnet. Vi gennemgår også behandlingen af klager over vand- og varmeregnskaber, herunder når en sag indbringes for beboerklagenævnet. Deltagere: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Kursusledere: Jurist Mette Hansen og jurist Frederik Brintow. Tid & sted: Tirsdag den 7. oktober 2014, kl , DAB. Pris: 400 kr. inkl. et let måltid. Tilmeldingsfrist: Senest 5. september 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til eller Bestyrelsesmedlemmer 11

12 Kickstart Formålet med kickstartkurset er at introducere nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer til bestyrelsesarbejdet. Kurset giver dig svar på nogle af de spørgsmål, de fleste nyvalgte bestyrelsesmedlemmer stiller. Vi kan ikke komme rundt i alle hjørner, men vi kan give dig et indtryk af det mest grundlæggende ved arbejdet i afdelingsbestyrelsen samt en introduktion til bestyrelsesportalen. Kurset er en appetitvækker, så du måske får lyst til at gå videre til andre kurser. Kurset afholdes over 2 aftener og med et opfølgende møde efter ca. 6 måneder. Deltagere: Nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Kursusledere: Adm. direktør Niels Olsen, direktør Uffe Kjær, økonomichef Jan Petersen, udviklingschef Jan Juul Lorenzen og kontorchef Dennis M. Christensen. Tid & sted: Torsdag den 13. og 20. marts 2014 kl , DAB. Tid & sted: Torsdag den 18. og 25. september 2014 kl , DAB. Pris: 600 kr. inkl. et let måltid. Tilmeldingsfrist forår: Senest 13. februar 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Tilmeldingsfrist efterår: Senest 18. august 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Kickstart opfølgning Formålet med opfølgningskurset er at give dig mulighed for at drøfte arbejdet som medlem af en afdelingsbestyrelse. Er du kommet godt i gang med arbejdet? Hvad har du udrettet? Hvad vil du gerne vide mere om? og hvordan skaffer du den nødvendige viden? Hvad er det mest interessante ved at være med i afdelingsbestyrelsen? Det og meget mere taler vi om på kurset. Deltagere: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der har deltaget på Kickstart kursus. Kursusledere: Adm. direktør Niels Olsen og direktør Uffe Kjær. Tid & sted: Torsdag den 10. april 2014 kl , DAB. Tid & sted: Torsdag den 13. november 2014 kl , DAB. Pris: Gratis. Vi serverer et let måltid. Tilmeldingsfrist: Indbydelse sendes til deltagerne på Kickstart kurset afholdt seks måneder tidligere. 12 bestyrelsesmedlemmer

13 Kickstart for selskabsbestyrelsesmedlemmer Formålet med kickstartkurset er at introducere selskabsbestyrelsesmedlemmer til arbejdet i selskabsbestyrelsen. Opgaven som selskabsbestyrelsesmedlem er en anden end at være med i afdelingsbestyrelsen. Både beboervalgte selskabsbestyrelsesmedlemmer og kommuneudpegede eller særligt udpegede selskabsbestyrelsesmedlemmer er velkomne, uanset om du er helt ny eller har været med i nogle år. Kurset vil komme ind på: Hvis interesse skal selskabsbestyrelsen varetage? Hvad er selskabsbestyrelsens ansvar og opgaver, selskabsbestyrelsesmøderne samt forholdet til omverden. Vi kan ikke komme rundt i alle hjørner, men vi kan give dig et indtryk af det mest grundlæggende ved arbejdet i selskabsbestyrelsen. Hvis der er interesse herfor, kan det arrangeres, at kursusdeltagerne tilbydes deltagelse i et netværk for selskabsbestyrelsesmedlemmer. Deltagere: Selskabsbestyrelsesmedlemmer. Kursusleder: Sekretariatschef Ulla Gregor. Tid & sted: Onsdag den 24. september 2014 kl , DAB. Pris: 300 kr. inkl. et let måltid. Tilmeldingsfrist: Senest 25. august 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Lokalkurser Formålet med lokalkurserne er at give dig indsigt i forskellige emner efter afdelingens eller selskabets behov og ønsker. Lokalkurser er individuelle kurser, der er skræddersyet til din afdeling eller dit selskab. Kurset kan finde sted en aften eller en hel dag. Emnerne vælger bestyrelsen selv afhængig af, hvad man ønsker at få belyst. Det kan f.eks. være budgetter og regnskaber, vedligeholdelse og langtidsplanlægning, afdelingens reglementer, standarder, råderet, vedtægter og forretningsordener eller beboerdemokratiets rammer. Deltagere: Selskabs- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Kursusleder: En medarbejder fra DAB eller eksterne konsulenter. Tid & sted: Lokalt efter anmodning fra selskab eller afdelinger. Pris: Fastsættes efter kursets udformning og antal deltagere. bestyrelsesmedlemmer 13

14 Større renoveringssager og helhedsplaner Står du som selskabsbestyrelses- eller afdelingsbestyrelsesmedlem over for en større renoveringssag eller skal i gang med en Landsbyggefonds støttet helhedsplan, vil DAB gerne invitere til et gå hjem møde, som vil give et indblik i en byggesags forløb. Helt fra den indledende planlægning frem til afleveringen. En stor renoveringssag eller gennemførelsen af en landsbyggefonds støttet helhedsplan er en omfattende og spændende udfordring for en afdeling. Der skal tænkes langsigtet, da store byggesager ofte båndlægger afdelingens økonomi i mange år frem. Samtidig ved alle, at en byggesag kan være forstyrrende i det daglige liv i afdelingen, hvorfor alle ønsker et så uproblematisk forløb som muligt samt et godt resultat. DAB inviterer derfor bestyrelsesmedlemmer til et gå hjem møde, hvor du kan få viden og indblik i, hvordan forløbet typisk vil være i en byggesag, herunder opgaver og milepæle samt rolle og ansvarsfordeling. Vi tager udgangspunkt DAB s bygherreguide for bestyrelsesmedlemmer En Byggesags forløb. Under overskriften Godt begyndt er halv fuldent er målet med bygherreguiden, at klæde afdelingsbestyrelsen på til at kunne gennemføre en byggesag. Det handler således om at lære nye begreber, forstå forløbet i byggesagen samt hvordan de forskellige milepæle afhænger af hinanden. Og i lige så høj grad om beboerdemokratiets, ejendomskontorets, de eksterne rådgivere, DAB og kommunens rolle, og hvordan disse spiller sammen. Derudover vil det blive gennemgået, hvordan man som almen bygherre kan tilknytte eksterne rådgivere og entreprenører til byggeprojektet samt hvordan finansieringsmulighederne typisk er i større renoveringssager og i helhedsplanssager. Deltagere: Selskabs- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt kommende byggeudvalgsmedlemmer. Kursusledere: Byggechef Steen Ejsing, arkitekt Torben Andersen og økonomikonsulent Mikael Christensen. Tid & sted: Torsdag den 27. marts 2014 kl , DAB. Tid & sted: Torsdag den 30. oktober 2014 kl , DAB. Pris: Gratis. Vi serverer et let måltid. Tilmeldingsfrist forår: Senest 27. februar 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Tilmeldingsfrist efterår: Senest 2. oktober 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Indbydelse sendes endvidere til bestyrelsesmedlemmer, der står over for en af de nævnte opgaver. 14 bestyrelsesmedlemmer

15 Marts Pasning og optimering af fjernvarmecentralen tirsdag d. 11. marts Kickstart torsdag d. 13. marts og torsdag d. 20. marts April Flyttekursus tirsdag d. 1. april og onsdag d. 2. april Kickstart - opfølgning torsdag d. 10. april Større renoveringssager og helhedsplaner torsdag d. 27. marts September De administrative opgaver på ejendomskontoret tirsdag d. 9. september og onsdag d. 10. september Økonomi og budgetforståelse onsdag d. 17. september Kickstart torsdag d. 18. september og torsdag d. 25. september Kickstart for selskabsbestyrelsesmedlemmer onsdag d. 24. september Oktober IT for funktionærer onsdag d. 1. oktober Jura tirsdag d. 7. oktober Brandslukning onsdag d. 8. oktober Førstehjælpskursus onsdag d. 22. otober og torsdag d. 23. oktober Større renoveringssager og helhedsplaner torsdag d. 30. oktober November Afdelingsbestyrelsens arbejde lørdag d. november Flyttekursus mandag d. 3. november og onsdag d. 4. november Pasning og optimering af fjernvarmecentralen tirsdag d. 11. november Kickstart - opfølgning torsdag d. 13. november Flyttekursus for bestyrelsesmedlemmer tirsdag d. 18. november

16 Praktiske oplysninger Tilmelding Du kan hente en tilmeldingsblanket til kurserne på dabbolig.dk, eller du kan ringe til din forvaltningsgruppe og få tilsendt en eller flere blanketter. Husk, at formanden for selskabet eller afdelingen skal underskrive tilmeldingsblanketten. Tilmelding til det enkelte kursus sendes til kursuslederen i DAB. Tilmeldingen er bindende, og eventuelle afbud skal ske inden tilmeldingsfristens udløb. Får vi ikke dit afbud i tide, kommer afdelingen/selskabet til at betale for kurset. Vi forbeholder os ret til at aflyse kurser, der har mindre end 10 tilmeldte. Pris Kursusprisen dækker udgifter til undervisning, kursusmateriale og eventuelt ophold på kursusstedet og betales af de enkelte afdelinger eller selskaber. Derudover kommer rejseudgifter og udgifter til supplerende fortæring. Rejseudgifter Rejseudgifter er enten rejseomkostninger med offentlig transport til og fra kursusstedet, som kan dokumenteres med kvitteringer eller privat transport, der afregnes efter kilometertakst. Rejser du med offentlige transportmidler, kan du afregne direkte med afdelingsbestyrelsen eller ejendomsmesterens rådighedskasse. Vælger du privat transport, sker udbetalingen fra DAB i henhold til følgende regler: For ejendomsfunktionærer Antallet af kørte kilometer registreres på registreringsskemaet, hvorefter beløb udbetales med førstkommende løn. For beboerdemokrater Du skal udfylde en rejseafregning, som du kan få fra din forvaltningsgruppe eller hente på DAB s hjemmeside under afsnittet Kurser. Husk at vedlægge evt. kvitteringer for broafgift m.v. når du sender rejseafregningen til DAB. Lommepenge og tabt arbejdsfortjeneste Ifølge skattelovens bestemmelser om skattefri udbetaling til supplerende fortæring modtager du 113,75 kr. pr. kursusdøgn i lommepenge. Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste dækkes af afdelingen eller selskabet. Udbetalingen sker efter anmodning og dokumentation. Beløbet udbetales af DAB, efter kurset er afholdt. DAB, Dansk almennyttigt Boligselskab, blev stiftet i 1942 og administrerer ca boliger for 48 lokale boligselskaber og 18 kommuner. DAB lægger vægt på boligmiljøet. Vi foretager regelmæssige eftersyn af indeklimaet i boligerne, vores landskabsarkitekter udarbejder plejeplaner for de grønne områder, og vi er involveret i mange projekter om udvikling af det boligsociale miljø. De boliger, DAB administrerer, har en meget høj vedligeholdelsesstandard. Finsensvej Frederiksberg CVR-nr Tlf.: dabbolig.dk

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2. OM DAB... 5 2.1 OM DAB... 5 3. REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE... 8 3.1 ANNONCERING... 8 3.1.1 FORRETNINGSGANG FOR

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 Væggelus et stigende problem Den lille blodsugende tæge bliver desværre mere og mere almindelig i de danske hjem. Det

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Pædagogiske mål: I alle vores aktiviteter tager vi stilling til, hvad der skal til for at skabe læring for den enkelte. Det

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Kursusoversigt under flappen

Kursusoversigt under flappen Kursuskatalog 2011 Kursusoversigt under flappen Efteruddannelse for jurister (fortsat) Ledelse og administration Uddannelse for retsbude, servicemedarbejdere og vagtpersonale Uddannelse for alle medarbejdere

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere