Velkommen. God læselyst. Redaktion HR og Kommunikation. Design og layout Uwe Jahn. Forsidefoto Nicolas Egedorf. Oplag 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. God læselyst. Redaktion HR og Kommunikation. Design og layout Uwe Jahn. Forsidefoto Nicolas Egedorf. Oplag 2."

Transkript

1 Kurser 2014

2 Velkommen...til DAB s kursuskatalog for I de DAB administrerede boligselskaber betragtes uddannelse som en vigtig faktor i forhold til at fastholde og motivere såvel medarbejdere som beboerdemokrater og dermed skabe et godt og dynamisk beboerdemokrati og motiverede medarbejdere. DAB sammensætter hvert år en række kurser rettet mod dels medarbejderne dels mod bestyrelsesmedlemmer i afdelinger og selskaber. Fra og med 2014 udkommer kursuskataloget én gang om året. Vi har således valgt at samle alle kurser for hele året i ét katalog. I samme forbindelse har vi valgt et nyt layout, hvor vi har oplistet kurserne alfabetisk og opdelt dem i grønne kurser, der henvender sig til medarbejderne, og blå kurser der henvender sig til bestyrelsesmedlemmer i afdelinger og selskaber. På sidste side i kataloget er en samlet årsoversigt over alle kurser i Denne årsoversigt erstatter tidligere års kursuskalender. Nye ideer til kursuskataloget er altid velkomne og kan indsendes til Personalesektionen i DAB. God læselyst. Redaktion HR og Kommunikation Design og layout Uwe Jahn Forsidefoto Nicolas Egedorf Oplag eksemplarer Tryk CS Grafisk Denne tryksag er klimakompenseret i henhold til ClimateCalc. Kompensation er købt hos: ClimateCare Cert. no. CC /DK

3 Ejendomsfunktionærer

4 Brandslukning Formålet med kurset er at lære dig, hvordan en brand udvikler sig, hvordan den håndteres i startfasen, og hvilke slukningsmidler du skal anvende ved brandbekæmpelse. Kurset er opdelt med teori om formiddagen og praktik om eftermiddagen. På den teoretiske del behandler vi ildens natur, redningsberedskabets arbejdsmetoder og førstehjælpens fire hovedpunkter. Om eftermiddagen er der praktiske øvelser i brandslukning med håndslukningsudstyr, håndtering af naturgasuheld, håndtering af trafikuheld og eftersøgningsøvelser. Deltagere: Ejendomsfunktionærer. Kursusleder: Arbejdsmiljøleder Niels Buron. Tid & sted: Onsdag den 8. oktober 2014 kl , Brand- og Redningsskolen, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør Pris: kr. inkl. frokost. Tilmeldingsfrist: Senest 2. september 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til De administrative opgaver på ejendomskontoret Formålet med kurset er at give dig et overblik over opgaver og funktioner på ejendomskontoret og drøfte, hvordan du kan tilrettelægge arbejdet bedst muligt. På kurset hører du om årsplanlægning, sammenhængen mellem markvandring og budgetlægning, personaleplanlægning og arbejdstilrettelæggelse, forsikringsforhold, skadesanmeldelse, behandling af beboerklager, beboerdemokrati hvordan samarbejder vi? Kurset indeholder en blanding af oplæg fra interne og eksterne eksperter samt praktisk opgaveløsning. Deltagere: Ejendomsfunktionærer og andre ansatte på ejendomskontorerne. Kursusleder: Kontorleder Lisbeth Nygaard Jacobsen. Tid & sted: Tirsdag den 9. september 2014 kl onsdag den 10. september 2014 kl , Sorø Storkro. Pris: kr. Tilmeldingsfrist: Senest 1. juni 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til 4 ejendomsfunktionærer

5 Ejendommens Tekniske Installationer Formålet med kurset er at give dig bedre kendskab til eftersyn og vedligeholdelse af de tekniske installationer i boligafdelingen. Kurset omhandler eftersyn, reparation og vedligeholdelse af ejendommens tekniske installationer, herunder el, HPFI-afbryderen, lyssætning og farvevalg. Ligeledes reparation af vvs-installationer, samt gennemgang af hvilke opgaver du selv må lave uden autorisation. Miljø- og energiforhold for ejendommens faciliteter gennemgås, herunder også lovgivning om emnet. Energibesparelser gennemgås, hvornår kan det svare sig. Deltagere: Ejendomsfunktionærer. Kursusleder: Inspektør John Oberg. Tid & sted: 3-4 dage i foråret Arrangeres i samarbejde med TEC, Frederiksberg. Pris: kr. Tilmeldingsfrist: Senest 15. februar 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Flyttekursus Formålet med flyttekurset er at klæde dig på til at varetage ind- og udflytninger i din boligafdeling. Kurset omhandler regler og praktiske forhold omkring flytninger. Vi gennemgår i detaljer procedurerne for ind- og udflytning, bytning af lejemål og dødsbosager. Vi drøfter forskellene mellem skader på grund af misligholdelse, slid og ælde. Vi syner nogle flyttelejligheder og prøver selv at vurdere, hvilke arbejder der skal udføres, og hvem der skal betale. Vi gennemgår vedligeholdelsesregler og NI-beløbsregler. Endelig gennemgår vi EG-bolig i forbindelse med flyttesager. Deltagere: Ejendomsfunktionærer, der foretager ind- og udflytninger. Kursusleder: Inspektør John Oberg. Tid & sted: Tirsdag den 1. april 2014 kl Onsdag den 2. april 2014 kl , Hotel Niels Juel, Køge. Tid & sted: Mandag den 3. november 2014 kl tirsdag den 4. november 2014 kl , Hotel Niels Juel, Køge. Pris: kr. Tilmeldingsfrist forår: Senest 27. februar 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Tilmeldingsfrist efterår: Senest 1. oktober 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til ejendomsfunktionærer 5

6 Førstehjælpskursus Lær, hvordan du redder liv. Er du i stand til at yde livreddende førstehjælp ved ulykker? Kan du genoplive en livløs person med Hjerte-Lunge-Redning? Og ved du, hvordan du udøver almindelig førstehjælp ved småskader eller ved alvorlige pludseligt opståede sygdomme? Kurset varer i alt 12 timer fordelt over 2 dage. Deltagere: Ejendomsfunktionærer. Kursusleder: Arbejdsmiljøleder Niels Buron. Tid & sted: Onsdag den 22. oktober og torsdag den 23. oktober 2014 kl begge dage, Værebroparken, Bagsværd. Pris: kr. inkl. frokost. Tilmeldingsfrist: Senest 15. september 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Førstehjælpskursus Repetition Formålet med kurset er at sikre, at du får genskabt din viden og færdigheder i at give Hjerte-Lunge-Redning. Det anbefales, at førstehjælpskursus bliver repeteret senest efter 3 år. De elementer, der oftest kræver fornyet træning, er hjertemassage og kunstigt åndedræt. Derfor vil repetitionskurset primært koncentrere sig om dette. Deltagere: Ejendomsfunktionærer, der tidligere har gennemført førstehjælpskursus. Kursusleder: Arbejdsmiljøleder Niels Buron. Tid: 3 timer Pris: 500 kr. Tilmelding: Kontakt kursusleder på tilmeldingsblanket eller mail til Når der er samlet minimum 15 deltagere oprettes et hold. Grundkursus for nyansatte ejendomsfunktionærer Formålet med kurset er at orientere dig om faglige forhold, afdelings- og selskabsbestyrelsens arbejdsområder og om DAB. På kurset gennemgår vi bestemmelserne i Overenskomst for ejendomsservice, lokalaftaler og andre aftaler. Derudover hører du om personaleadministration og om personaleguiden. Du bliver orienteret om Ejendomsfunktionærernes Fagforening og Klub under DAB, du får et indblik i inspektørens arbejde og vi informerer om de grønne områder samt om arbejdsmiljøorganisationen. Deltagere: Nyansatte ejendomsfunktionærer og kontorassistenter. Kursusleder: Inspektør John Oberg. Tid & sted: 1 dag i DAB. Pris: kr. inkl. frokost. Tilmeldingsfrist: Kurset er obligatorisk og de nyansatte indkaldes, når der kan samles et hold. 6 ejendomsfunktionærer

7 Grønne kurser for ejendomsfunktionærer Formålet med de grønne kurser er at give dig indsigt i drift og pleje af din afdelings grønne områder. De grønne kurser er opbygget som TEMA-kurser, der hver for sig repræsenterer en del af fagområdet: Drift og pleje af grønne områder ved vore bebyggelser. Et tema kan f.eks. være beskæring, ukrudtsbekæmpelse, plantekendskab eller plantning. Kurserne indeholder både en teoretisk og en praktisk del, hvor du kommer i marken og får lov til selv at arbejde med kursets tema. Kurserne afholdes lokalt i en boligafdeling, og Landskabsgruppen sender indbydelse til de afdelinger, der ligger nær kursusstedet. Kontakt din inspektør eller Landskabsgruppen, hvis du ønsker at få afholdt et kursus i dit område. Deltagere: Ejendomsfunktionærer. Kursusleder: Tid & sted: 1 eller 2 dage i en boligafdeling. Pris: kr. m. abonnement og kr. u. abonnement. Pasning og energioptimering af fjernvarmecentralen Formålet med kurset er at lære dig de overordnede principper for, hvordan de enkelte komponenter i varmecentralen fungerer, og hvad du kan gøre for at optimere driften med henblik på at afkøle fjernvarmevandet bedre og spare på el- og varmeenergien. På kurset taler vi først helt grundlæggende om, hvad energi er. Derefter følger vi energien fra den produceres på fjernvarmeværket til den omsættes i varmecentralen, og vi ser på, hvor energien til sidst forsvinder ud af huset. Vi kommer ind på, hvad der har betydning for ejendommens energiforbrug og anlæggets afkøling, og hvad du selv kan gøre for at forbedre disse. Du vil bl.a. lære en simpel og sikker måde at optimere vejrkompenseringsanlægget på, så fremløbstemperaturen aldrig er højere end nødvendigt. Efter en praktisk gennemgang af en til to varmecentraler, løser vi nogle opgaver, der binder teori og praksis sammen. Deltagere: Ejendomsfunktionærer. Kursusleder: Energichef Lars Gissel. Tid & sted: Tirsdag den 11. marts 2014 kl , DAB. Tid & sted: Tirsdag den 11. november 2014 kl , DAB. Pris: kr. inkl. en let frokost. Tilmeldingsfrist forår: Senest 25. februar 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Tilmeldingsfrist efterår: Senest 21. oktober 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til ejendomsfunktionærer 7

8 IT for funktionærer Formålet med kurset er at give dig gode råd til, hvordan du løser de daglige opgaver i EG-bolig. Vi gennemgår de vigtigste funktioner i EG-bolig, og du får mulighed for at afprøve de forskellige funktioner og få svar på generelle spørgsmål. Kurset henvender sig primært til nye brugere af EG-bolig og finder sted i DAB s IT-undervisningslokale. Deltagere: Ejendomsfunktionærer. Kursusleder: IT-konsulent Helle Rytter. Tid & sted: Onsdag den 1. oktober 2014 kl , DAB. Pris: 100 kr. inkl. frokost. Tilmeldingsfrist: Senest 8. september 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Økonomi og budgetforståelse for ejendomsmestre/ejendomsmesterassistenter Formålet med kurset er, at du styrkes i forhold til planlægning af den daglige drift i afdelingen og til samarbejdet med afdelingsbestyrelsen. Kurset er en genvej og hjælp til en større forståelse for din afdelings økonomi. På kurset vil vi gennemgå: Afdelingens budget og regnskab og sammenhæng mellem disse. Kontoplan og bygningsdele. Budgettet som styringsværktøj, herunder: Rekvisitionsanvendelse budgetkontrol fif vedrørende brug af regneark som styringsværktøj budgetsatte aktiviteter og overholdelse af dem. Langtidsbudget, planlægning flere år frem, herunder: Henlæggelser og fornuften ved en god opsparing. Udbud og rammeaftaler, herunder: Hvordan er du stillet som bygherre, når du skal indhente tilbud på små og store sager. Samdrift, indkøb og fælles aftaler med henblik på effektiv drift. Deltagere: Ejendomsmestre og ejendomsmesterassistenter. Kursusledere: Økonomimedarbejder Trine Salkvist og Inspektør Jimmi Pedersen. Tid & sted: Onsdag den 17. september 2014 kl , DAB. Pris: 100 kr. inkl. frokost. Tilmeldingsfrist: Senest 27. august 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til 8 ejendomsfunktionærer

9 Bestyrelsesmedlemmer

10 Afdelingsbestyrelsens arbejde Formålet med kurset er at give deltagerne større viden om afdelingsbestyrelsens arbejde som en vigtig del af beboerdemokratiet og afdelingens drift og udvikling. Kurset gennemgår afdelingsbestyrelsens rolle i forhold til beboere, arbejdsgrupper, afdelingsmøde, selskabsbestyrelse, repræsentantskab, DAB og ejendomsfunktionen. Du får større viden om, hvem der bestemmer hvad i afdelingen og vejledning og inspiration til, hvordan afdelingsbestyrelsen kan udføre sit arbejde i praksis. Hvilke regler findes der, og hvem beslutter dem? Hvilke opgaver er der, og hvordan fordeler man dem? Hvad kan delegeres til beboere, og hvad skal forelægges afdelingsmødet og selskabsbestyrelsen? Hvordan planlægges og gennemføres afdelingsmødet? Og hvordan samarbejder man med ejendomsfunktionen og med DAB? Kurset genopfrisker din viden fra Kickstart-kurset og giver dig en mere uddybende indføring i de forskellige aktørers rolle og funktion i beboerdemokratiet og i afdelingens drift og udvikling. Kurset henvender sig både til nyvalgte og til mere erfarne afdelingsbestyrelsesmedlemmer, ligesom øvrige medlemmer af selskabsbestyrelse og repræsentantskab også med fordel kan deltage. Dette kursus udbydes også som et lokalkursus, hvor kursuslederne kommer til boligselskabet og afholder kurset som et fælles kursus for beboervalgte. Deltagere: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Kursusledere: Forvaltningskonsulent Tormod Ousager og kontorleder Steen Hingebjerg Jensen. Tid & sted: Lørdag den 1. november 2014 kl , DAB og derudover også lokalt efter aftale med boligselskabet. F.eks. lørdage kl Pris: 370 kr inkl. et let måltid i DAB. Pris på lokalkursus fastsættes ved henvendelse. Tilmeldingsfrist: Senest 1. oktober 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til kursusleder Tormod Ousager på mail Tilmelding: Ønskes et kursus lokalt i dit boligselskab kontakt kursusleder Tormod Ousager på mail 10 Bestyrelsesmedlemmer

11 Flyttekursus for bestyrelsesmedlemmer Formålet med kurset er, at give dig et indblik i det arbejde ejendomsfunktionærerne udfører i forbindelse med fraflytninger, og de regler der ligger til grund herfor. Vi gennemgår processerne for ind- og udflytning, bytning af lejemål samt dødsbosager. Vi drøfter forskellene mellem skader på grund af misligholdelse, slid og ælde, og vi gennemgår de begreber, der anvendes i forbindelse med flytninger, herunder misligholdelse og NI-beløb. Deltagere: Selskabs- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Kursusleder: Inspektør John Oberg. Tid & sted: Tirsdag den 18. november 2014 kl , DAB. Pris: 370 kr. inkl. et let måltid. Tilmeldingsfrist: Senest 9. oktober 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Jura Formålet med kurset er at gøre dig bekendt med DAB s håndtering af klager fra beboere over brud på ordensreglementet el. lign. samt klager over forbrugsregnskaber. På kurset gennemgår vi DAB s behandling af klager over brud på ordensreglementet og lovgivningens regler om god skik og orden, f.eks. ulovligt husdyrhold, støjende eller voldelig adfærd, ulovlig fremleje af lejemålet m.v., og vi fortæller lidt om, hvad der sker, når en sag behandles af beboerklagenævnet. Vi gennemgår også behandlingen af klager over vand- og varmeregnskaber, herunder når en sag indbringes for beboerklagenævnet. Deltagere: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Kursusledere: Jurist Mette Hansen og jurist Frederik Brintow. Tid & sted: Tirsdag den 7. oktober 2014, kl , DAB. Pris: 400 kr. inkl. et let måltid. Tilmeldingsfrist: Senest 5. september 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til eller Bestyrelsesmedlemmer 11

12 Kickstart Formålet med kickstartkurset er at introducere nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer til bestyrelsesarbejdet. Kurset giver dig svar på nogle af de spørgsmål, de fleste nyvalgte bestyrelsesmedlemmer stiller. Vi kan ikke komme rundt i alle hjørner, men vi kan give dig et indtryk af det mest grundlæggende ved arbejdet i afdelingsbestyrelsen samt en introduktion til bestyrelsesportalen. Kurset er en appetitvækker, så du måske får lyst til at gå videre til andre kurser. Kurset afholdes over 2 aftener og med et opfølgende møde efter ca. 6 måneder. Deltagere: Nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Kursusledere: Adm. direktør Niels Olsen, direktør Uffe Kjær, økonomichef Jan Petersen, udviklingschef Jan Juul Lorenzen og kontorchef Dennis M. Christensen. Tid & sted: Torsdag den 13. og 20. marts 2014 kl , DAB. Tid & sted: Torsdag den 18. og 25. september 2014 kl , DAB. Pris: 600 kr. inkl. et let måltid. Tilmeldingsfrist forår: Senest 13. februar 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Tilmeldingsfrist efterår: Senest 18. august 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Kickstart opfølgning Formålet med opfølgningskurset er at give dig mulighed for at drøfte arbejdet som medlem af en afdelingsbestyrelse. Er du kommet godt i gang med arbejdet? Hvad har du udrettet? Hvad vil du gerne vide mere om? og hvordan skaffer du den nødvendige viden? Hvad er det mest interessante ved at være med i afdelingsbestyrelsen? Det og meget mere taler vi om på kurset. Deltagere: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der har deltaget på Kickstart kursus. Kursusledere: Adm. direktør Niels Olsen og direktør Uffe Kjær. Tid & sted: Torsdag den 10. april 2014 kl , DAB. Tid & sted: Torsdag den 13. november 2014 kl , DAB. Pris: Gratis. Vi serverer et let måltid. Tilmeldingsfrist: Indbydelse sendes til deltagerne på Kickstart kurset afholdt seks måneder tidligere. 12 bestyrelsesmedlemmer

13 Kickstart for selskabsbestyrelsesmedlemmer Formålet med kickstartkurset er at introducere selskabsbestyrelsesmedlemmer til arbejdet i selskabsbestyrelsen. Opgaven som selskabsbestyrelsesmedlem er en anden end at være med i afdelingsbestyrelsen. Både beboervalgte selskabsbestyrelsesmedlemmer og kommuneudpegede eller særligt udpegede selskabsbestyrelsesmedlemmer er velkomne, uanset om du er helt ny eller har været med i nogle år. Kurset vil komme ind på: Hvis interesse skal selskabsbestyrelsen varetage? Hvad er selskabsbestyrelsens ansvar og opgaver, selskabsbestyrelsesmøderne samt forholdet til omverden. Vi kan ikke komme rundt i alle hjørner, men vi kan give dig et indtryk af det mest grundlæggende ved arbejdet i selskabsbestyrelsen. Hvis der er interesse herfor, kan det arrangeres, at kursusdeltagerne tilbydes deltagelse i et netværk for selskabsbestyrelsesmedlemmer. Deltagere: Selskabsbestyrelsesmedlemmer. Kursusleder: Sekretariatschef Ulla Gregor. Tid & sted: Onsdag den 24. september 2014 kl , DAB. Pris: 300 kr. inkl. et let måltid. Tilmeldingsfrist: Senest 25. august 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Lokalkurser Formålet med lokalkurserne er at give dig indsigt i forskellige emner efter afdelingens eller selskabets behov og ønsker. Lokalkurser er individuelle kurser, der er skræddersyet til din afdeling eller dit selskab. Kurset kan finde sted en aften eller en hel dag. Emnerne vælger bestyrelsen selv afhængig af, hvad man ønsker at få belyst. Det kan f.eks. være budgetter og regnskaber, vedligeholdelse og langtidsplanlægning, afdelingens reglementer, standarder, råderet, vedtægter og forretningsordener eller beboerdemokratiets rammer. Deltagere: Selskabs- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Kursusleder: En medarbejder fra DAB eller eksterne konsulenter. Tid & sted: Lokalt efter anmodning fra selskab eller afdelinger. Pris: Fastsættes efter kursets udformning og antal deltagere. bestyrelsesmedlemmer 13

14 Større renoveringssager og helhedsplaner Står du som selskabsbestyrelses- eller afdelingsbestyrelsesmedlem over for en større renoveringssag eller skal i gang med en Landsbyggefonds støttet helhedsplan, vil DAB gerne invitere til et gå hjem møde, som vil give et indblik i en byggesags forløb. Helt fra den indledende planlægning frem til afleveringen. En stor renoveringssag eller gennemførelsen af en landsbyggefonds støttet helhedsplan er en omfattende og spændende udfordring for en afdeling. Der skal tænkes langsigtet, da store byggesager ofte båndlægger afdelingens økonomi i mange år frem. Samtidig ved alle, at en byggesag kan være forstyrrende i det daglige liv i afdelingen, hvorfor alle ønsker et så uproblematisk forløb som muligt samt et godt resultat. DAB inviterer derfor bestyrelsesmedlemmer til et gå hjem møde, hvor du kan få viden og indblik i, hvordan forløbet typisk vil være i en byggesag, herunder opgaver og milepæle samt rolle og ansvarsfordeling. Vi tager udgangspunkt DAB s bygherreguide for bestyrelsesmedlemmer En Byggesags forløb. Under overskriften Godt begyndt er halv fuldent er målet med bygherreguiden, at klæde afdelingsbestyrelsen på til at kunne gennemføre en byggesag. Det handler således om at lære nye begreber, forstå forløbet i byggesagen samt hvordan de forskellige milepæle afhænger af hinanden. Og i lige så høj grad om beboerdemokratiets, ejendomskontorets, de eksterne rådgivere, DAB og kommunens rolle, og hvordan disse spiller sammen. Derudover vil det blive gennemgået, hvordan man som almen bygherre kan tilknytte eksterne rådgivere og entreprenører til byggeprojektet samt hvordan finansieringsmulighederne typisk er i større renoveringssager og i helhedsplanssager. Deltagere: Selskabs- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt kommende byggeudvalgsmedlemmer. Kursusledere: Byggechef Steen Ejsing, arkitekt Torben Andersen og økonomikonsulent Mikael Christensen. Tid & sted: Torsdag den 27. marts 2014 kl , DAB. Tid & sted: Torsdag den 30. oktober 2014 kl , DAB. Pris: Gratis. Vi serverer et let måltid. Tilmeldingsfrist forår: Senest 27. februar 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Tilmeldingsfrist efterår: Senest 2. oktober 2014 på tilmeldingsblanket eller mail til Indbydelse sendes endvidere til bestyrelsesmedlemmer, der står over for en af de nævnte opgaver. 14 bestyrelsesmedlemmer

15 Marts Pasning og optimering af fjernvarmecentralen tirsdag d. 11. marts Kickstart torsdag d. 13. marts og torsdag d. 20. marts April Flyttekursus tirsdag d. 1. april og onsdag d. 2. april Kickstart - opfølgning torsdag d. 10. april Større renoveringssager og helhedsplaner torsdag d. 27. marts September De administrative opgaver på ejendomskontoret tirsdag d. 9. september og onsdag d. 10. september Økonomi og budgetforståelse onsdag d. 17. september Kickstart torsdag d. 18. september og torsdag d. 25. september Kickstart for selskabsbestyrelsesmedlemmer onsdag d. 24. september Oktober IT for funktionærer onsdag d. 1. oktober Jura tirsdag d. 7. oktober Brandslukning onsdag d. 8. oktober Førstehjælpskursus onsdag d. 22. otober og torsdag d. 23. oktober Større renoveringssager og helhedsplaner torsdag d. 30. oktober November Afdelingsbestyrelsens arbejde lørdag d. november Flyttekursus mandag d. 3. november og onsdag d. 4. november Pasning og optimering af fjernvarmecentralen tirsdag d. 11. november Kickstart - opfølgning torsdag d. 13. november Flyttekursus for bestyrelsesmedlemmer tirsdag d. 18. november

16 Praktiske oplysninger Tilmelding Du kan hente en tilmeldingsblanket til kurserne på dabbolig.dk, eller du kan ringe til din forvaltningsgruppe og få tilsendt en eller flere blanketter. Husk, at formanden for selskabet eller afdelingen skal underskrive tilmeldingsblanketten. Tilmelding til det enkelte kursus sendes til kursuslederen i DAB. Tilmeldingen er bindende, og eventuelle afbud skal ske inden tilmeldingsfristens udløb. Får vi ikke dit afbud i tide, kommer afdelingen/selskabet til at betale for kurset. Vi forbeholder os ret til at aflyse kurser, der har mindre end 10 tilmeldte. Pris Kursusprisen dækker udgifter til undervisning, kursusmateriale og eventuelt ophold på kursusstedet og betales af de enkelte afdelinger eller selskaber. Derudover kommer rejseudgifter og udgifter til supplerende fortæring. Rejseudgifter Rejseudgifter er enten rejseomkostninger med offentlig transport til og fra kursusstedet, som kan dokumenteres med kvitteringer eller privat transport, der afregnes efter kilometertakst. Rejser du med offentlige transportmidler, kan du afregne direkte med afdelingsbestyrelsen eller ejendomsmesterens rådighedskasse. Vælger du privat transport, sker udbetalingen fra DAB i henhold til følgende regler: For ejendomsfunktionærer Antallet af kørte kilometer registreres på registreringsskemaet, hvorefter beløb udbetales med førstkommende løn. For beboerdemokrater Du skal udfylde en rejseafregning, som du kan få fra din forvaltningsgruppe eller hente på DAB s hjemmeside under afsnittet Kurser. Husk at vedlægge evt. kvitteringer for broafgift m.v. når du sender rejseafregningen til DAB. Lommepenge og tabt arbejdsfortjeneste Ifølge skattelovens bestemmelser om skattefri udbetaling til supplerende fortæring modtager du 113,75 kr. pr. kursusdøgn i lommepenge. Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste dækkes af afdelingen eller selskabet. Udbetalingen sker efter anmodning og dokumentation. Beløbet udbetales af DAB, efter kurset er afholdt. DAB, Dansk almennyttigt Boligselskab, blev stiftet i 1942 og administrerer ca boliger for 48 lokale boligselskaber og 18 kommuner. DAB lægger vægt på boligmiljøet. Vi foretager regelmæssige eftersyn af indeklimaet i boligerne, vores landskabsarkitekter udarbejder plejeplaner for de grønne områder, og vi er involveret i mange projekter om udvikling af det boligsociale miljø. De boliger, DAB administrerer, har en meget høj vedligeholdelsesstandard. Finsensvej Frederiksberg CVR-nr Tlf.: dabbolig.dk

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 Kursus- og mødekatalog 2014-2015 Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses,

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Velkommen på kursus i 2012-2013

Velkommen på kursus i 2012-2013 Kursusprogram 2012-2013 Velkommen på kursus i 2012-2013 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

offentligt referat Selskabsbestyrelsesmøde

offentligt referat Selskabsbestyrelsesmøde Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning kl. 17.45 og mødet senest kl. 18.30 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Helene Obel,

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk 2015-2016 kursusprogram 13 BYGGERI Byggearbejder i andelsboligforeningen København 11.02.16 kl. 17-20 Esbjerg 14.03.16 kl. 19-22 Ekstern advokat Kurset tager udgangspunkt i andelsboligforeningens rolle

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Velkommen på kursus i 2013-2014

Velkommen på kursus i 2013-2014 Kursusprogram 2013-2014 Velkommen på kursus i 2013-2014 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v.

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Boligorganisation Boligselskabet AKB, København Boligafdeling: AKB Lundtoftegade

Læs mere

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. december 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

TRYG DEN AF KURSUSKATALOG

TRYG DEN AF KURSUSKATALOG TRYG DEN AF KURSUSKATALOG ALS RESEARCH TRYG DEN AF KURSUSKATALOG I dette katalog kan du læse nærmere om de to gratis kurser som udbydes som en del af projektet Tryg den af Partnerskab for et sikkert natteliv

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Beboerdemokrati Økonomi VIBO s organisation Boligsocial indsats Bæredygtighed Kommunikation Administrativ fokusering Beboerdemokrati En styrkelse af

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

- Ydelseskatalog og takstblad Boligselskabet Sjælland. Det leverer vi

- Ydelseskatalog og takstblad Boligselskabet Sjælland. Det leverer vi - Ydelseskatalog og takstblad Boligselskabet Sjælland 20 Det leverer vi 12 Ydelser under Administrationsbidraget Alle beboere betaler et administrationsbidrag. Det dækker over en lang række ydelser, som

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Administrationens beretning november 2014

Administrationens beretning november 2014 Administrationens beretning november 2014 Helt overordnet vil jeg gerne fremhæve 3 nøgletal fra styringsdialogen, der viser hvordan vi står i forhold til andre sammenlignelige boligselskaber. Vi ser på

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Sager til beslutning... 4

Sager til beslutning... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2015 Langelandsvej 32, Køge kl. 19.00 Onsdag den 17. juni 2015 Sager til beslutning... 4 Pkt. 21. Forretningsorden og underskriftblad 4 Pkt.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vi skaber rum til mennesker

Vi skaber rum til mennesker Vi skaber rum til mennesker HUSLEJE & FORBRUG ØKONOMI & REGNSKAB SEKRETARIAT UDLEJNING GRUNDMODUL Selskabet beslutter IT & KOMMUNI- KATION Vi tager hånd om alle de basale ting Domea er et serviceorgan

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Indhold. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg. 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten. 8 Beboerdemokratiet

Indhold. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg. 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten. 8 Beboerdemokratiet CSR Rapport 2013 Indhold 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten 8 Beboerdemokratiet 11 Beboerne 17 Medarbejderne 21 Samfundet 25 Miljøet 28 Leverandørerne 32 Regnskabspraksis Udgiver DAB Finsensvej 33 2000

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

KURSER I EFTERÅRET 2008

KURSER I EFTERÅRET 2008 KURSER I EFTERÅRET 2008 KURSUS FOR KASSERERE TILMELDING VIA Mandag den 29. sept. 2008 Fremtidens Forenings Hus, Randers www.dgi.dk/200809853160 Tirsdag den 4. nov. 2008 Laksetorvet, Randers www.dgi.dk/200809853161

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland. Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland. Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Ansatte i Kommunikationsafdelingen Morten - Teamleder Helene - Beboerdemokrati Annette - Kundekommunikation

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

REFERAT Den 3. september 2012

REFERAT Den 3. september 2012 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen

Læs mere

Øvrige forslag til indsatser

Øvrige forslag til indsatser Øvrige forslag til indsatser På workshop den 16. marts 2013 blev der udarbejdet forslag til prioriterede indsatser, der skal bidrage til at virkeliggøre den nye vision for Slagelse Boligselskab. I dette

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere