Budget og forbrug fordelt på rammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget og forbrug fordelt på rammer"

Transkript

1 Jobcenteret Januar Kultur- og Erhvervsudvalget Korrigeret realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Forventning forventning og Korrigeret Forventning forventning og Tværgående områder % Sygedagpenge og Fleksjobteam % Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse % Aktivteam % % Afvigelsesforklaringer Tillægs-bevilling Som følge af at regningsbetalingen er overført til Team Det opståede mindreforbrug på regningsbetalingen Regnskab er der kun betalt meget få regninger i samt anmodninger om udbetaling af løntilskud januar. Det opståede mindreforbrug forventes derfor forventes derfor anvendt i løbet af året. anvendt i løbet af året. Der er ikke modtager anmodninger om udbetaling af løntilskud fra arbejdsgivere. Bagudrettet er priserne tilpasset de faktiske forhold Fremadrettte er en justering af priser i op- og Jobcenteret arbejder løbende på yderligere at kvalificere af nedadgående retning set i lyset af regnskabsresultat de priser, der ligger til grund for aktiviteterne i tet For alle rammer: Som følge af indfasning af For alle rammer: Som følge af indfasning af Problemstillingen med 1 måneds manglende statsrefusion refusionsreformen, som trådte i kraft 1. januar 216, refusionsreformen, som trådte i kraft 1. januar 216, relaterer sig udelukkende til 216. mistes 1 måneds statsrefusion i centerets ramme. mistes 1 måneds statsrefusion i centerets ramme. Der er foretaget en retvisende periodisering af udgifterne Aktivteam: Der har været merforbrug på udgifter til Aktivteam: Som følge af indførelsen af til fleksjob. danskuddannelse som følger af en stigning i af integrationsydelse og udfasning af kontanthjælp til Sygedagpenge- og fleksjobteam: Jobcenteret vil søge at antallet borger som har ret til danskuddannelse. borgere omfattet af integrationsloven er der foretage en analyse af årsagen til tilgang til Stigning skal ses i sammenhæng med forhøjelse af fremadrettet et mindreforbrug på 2,3 mio. kr på dette fleksjobordningen mv. kvoten. Desuden forventes flere udgifter til område. Arbejdsmarkedsteam og modtagelse: Alle statsrefusioner uddannelseshjælp, samt en forventet stigning af Sygedagpenge- og Fleksjobteam: Der forventes en og medfinansieringer følges nøje, da der er tale om et antallet af sendt ankomne flygningebørn. merudgift fremadrettet på ca. kr. 4 mio. for fleksjob og midlertidigt refusionssystem. Sygedagpenge og fleksjobteam: Antallet af fleksjob ledighedsydelse. Endvidere forventes medudgift på nedjusteres. jobafklaringsforløb på kr 3.3 mio. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse: Der er mindreudgifter til A-dagpenge som følge af 1 måneds mindre medfinansiering i 216 som følge af indfasning af refusionsreformen. CAS har bogført udgifter vedr. sygedagpenge i januar CAS er gjort opmærksom på fejlen og er anmodet om måned på fejlkonto svarende til 3.3 mio kr. at foretage korrektion Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Jobcenteret Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Jobcenteret vil fortsat føre en strategi i form af en aktiv indsats med fokus på selvforsøgelse i form af fastholdelse eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? To jobkonsulenter til integrationsområdet 16/ Nej Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Der er tale om en sag på KEU på marts mødet. CBS har en tilsvarende sag på SSU. Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

2 Jobcenteret JC16-11 D. Reduktion af driftsudgifter til aktivering Budgettet for til Øvrige Ja driftsudgifter til aktivering er reduceret med følgende fordeling: A- dagpengemodtagere -,6 mio. kr., sygedagpenge -,2 mio. kr., kontanthjælp -,2 mio. kr. og statsrefusion,2 mio. kr. Kultur- og Erhvervsudvalget Udvidelser Effektiviseringer Digital Post Løntet er nedjusteret med Ja,1 mio. kr. i Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektiviseringer af regnskabsaktiviteter Løntet skal nedjusteres med Nej 423. kr., heraf effektiviseres der med -12. kr. Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Tjekliste Ja Rammeansvarlig Økonomikonsulent Dato for færdiggørelse af rangering

3 Jobcenteret Januar Tværgående områder Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Forventning forventning og Korrigeret Forventning forventning og % Afvigelsesforklaringer Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Ordinær uddannelse og Øvrige driftsudgifter til Ordinær uddannelse og Øvrige driftsudgifter til aktivering: Som følge af at regningsbetalingen er aktivering: Som følge af at regningsbetalingen er overført til Team Regnskab er der kun betalt meget få overført til Team Regnskab er der kun betalt meget få regninger i januar. Det opståede mindreforbrug regninger i januar. Det opståede mindreforbrug forventes derfor anvendt i løbet af året. forventes derfor anvendt i løbet af året. Statsrefusion Drift aktivering: Driftslofterne er ændret Statsrefusion Drift aktivering: Driftslofterne er ændret med Finansloven for 216. Dette har medført ændrede med Finansloven for 216. Dette har medført ændrede regler for udgifterne og en indtægtsjustering. regler for udgifterne og en indtægtsjustering. I forhold til at imødegå et eventuelt mertforbrug på I forhold til at imødegå et eventuelt mertforbrug på lønsummen pågår der pt et arbejde med at kvalificere lønsummen pågår der pt et arbejde med at kvalificere forbruget for lønsummen for 216 forbruget for lønsummen for Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Tværgående områder Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Februar - December Forventning forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? To jobkonsulenter til integrationsområdet 16/ Nej Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Der er tale om en sag på KEU på marts mødet. CBS har en tilsvarende sag på SSU. Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udmøntning af prioriteringsforslag JC16-11 D. Reduktion af driftsudgifter til aktivering Budgettet for til Øvrige Ja driftsudgifter til aktivering er reduceret med følgende fordeling: A- dagpengemodtagere -,6 mio. kr., sygedagpenge -,2 mio. kr., kontanthjælp -,2 mio. kr. og statsrefusion,2 mio. kr. Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

4 Jobcenteret Tværgående områder Udvidelser Effektiviseringer Digital Post Løntet er nedjusteret med Ja,1 mio. kr. i Nej Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektiviseringer af regnskabsaktiviteter Løntet skal nedjusteres med Nej 423. kr., heraf effektiviseres der med -12. kr. Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

5 Tværgående områder Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Grundet afslutning af regnskabsår 215 er der kun betalt regninger for 2. halvdel af januar måned. Derudover er regningsbetaling overgået til CAS, hvorfor der er forsinkelser på betalingerne. Mentor Mindreudgifter for januar måned videreføres til resten af 216, hvor tet fastholdes Statsrefusion Mentor Forebyggelse/ Handleplan Som følge af finansloven for 216 nedlægges den særskilte mentorramme og lægges ind under driftsloftet for kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Derfor nedjusterede den forventede indtægt til statsrefusion for mentorudgifter Som følge af finansloven for nedlægges den særskilte mentorramme og lægges ind under driftsloftet for kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Derfor nedjusterede den forventede indtægt til statsrefusion for mentorudgifter Ordinær uddannelse Pga. overflytning af regnskabsopgaver til Team Regnskab er der kun betalt meget få regninger i januar 216, hvorfor tet ikke skal nedjusteres fremadrettet Pga. overflytning af regnskabsopgaver til Team Regnskab er der kun betalt meget få regninger i januar 216, hvorfor tet ikke skal nedjusteres fremadrettet Øvrige driftsudgifter til aktivering Pga. overflytning af regnskabsopgaver til Team Regnskab er der kun betalt meget få regninger i januar 216, hvorfor tet forventes anvendt Pga. overflytning af regnskabsopgaver til Team Regnskab er der kun betalt meget få regninger i januar 216, hvorfor tet forventes anvendt Statsrefusion Driftsudgifter til aktivering

6 Som følge Finansloven for 216 nedjuseres prisen pr. helårsperson fra til om året. Samtidig med flyttes refusionsintægter vedrørende mentorudgifter til kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og sygedagpengemodtagere. Derfor opjusteres indtægten som følge af flere udgifter medregnes. Der er altså alene tale om en teknikalitet og ikke en faglig begrundelse Som følge Finansloven for 216 nedjuseres prisen pr. helårsperson fra til om året. Samtidig med flyttes refusionsintægter vedrørende mentorudgifter til kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og sygedagpengemodtagere. Derfor opjusteres indtægten som følge af flere udgifter medregnes. Der er altså alene tale om en teknikalitet og ikke en faglig begrundelse Beskæftigelsesordninger På denne aktivitet ligger en pulje vedr. personer ansat i fleksjob i Egedal Kommune. Periodiseringen af puljen ændret således at den følger periodiseringen af forbruget i 215. Der er altså alene tale om en teknisk ændring og ikke en faglig begrundelse På denne aktivitet ligger en pulje vedr personer ansat i fleksjob i Egedal Kommune. Periodiseringen af puljen ændret således at den følger periodiseringen af forbruget i 215. Der er altså alene tale om en teknisk ændring og ikke en faglig begrundelse Jobcentre I forhold til at imødegå et eventuelt mertforbrug på lønsummen pågår der pt et arbejde med at kvalificere forbruget for lønsummen for 216 Der omplaceres barselspuljemidler til Jobcenteret på sammenlagt 133. kr. heraf kr. i januar måned. Jobcenteret tilføres strategiske midler til brug for nedbringelse af stress. Der tilføres sammenlagt 36. kr., hvoraf de kr. tilføres i januar måned I forhold til at imødegå et eventuelt I forhold til at imødegå et eventuelt mertforbrug på lønsummen pågår der pt et mertforbrug på lønsummen pågår der pt et arbejde med at kvalificere forbruget for arbejde med at kvalificere forbruget for lønsummen for 216 lønsummen for Der omplaceres barselspuljemidler til Jobcenteret på sammenlagt 133. kr. heraf kr. i perioden februar til december Jobcenteret tilføres strategiske midler til brug for nedbringelse af stress. Der tilføres sammenlagt kr., hvoraf de kr. tilføres i januar måned. Endvidere udmøntes effektiviseringen af Endvidere udmøntes effektiviseringen af Klinisk Funktion Forebyggelse/ Handleplan Administration Andet Forebyggelse/ Handleplan

7 Der er bogført færre regninger i januar måned en forventet. Der forventes fremadrettet en udfordring på området i lyset af regnskab Fremadrettet opjusteres tet med kr. Dette skyldes blandt andet, at der fra 1. januar 215 er foretaget en lovændring, som gør, at det er obligatorisk at indhente lægeerklæring på alle nysygemeldte borgere Der er bogført refusionsindtægter, som burde have været bogført på aktiviteterne Statsrefusion Fleksløntilskud og Statsrefusion Fleksjob. Indtægterne omkonteres. Andet Jobcenteret Indtægterne omkonerets fremadrettet hvorfor der forventes et tilsvarende mindreforbrug

8 Jobcenteret Januar Sygedagpenge og Fleksjobteam Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Realiseret forbrug Afvigelse mellem realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Forventning forventning og Korrigeret Forventning Afvigelse mellem forventning og % Afvigelsesforklaringer Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Sygedagpenge: Der har været 56 færre Sygedagpenge: Der forventes en stigning i helårspersoner i helårspersoner i tet for januar måned, til en månederne februar til april og oktober til december, som følge enhedspris på af sæsonudsving. Budgettet opjusteres derfor fra 382 helårspersoner til 395 helårspersoner i de respektive måneder. Fleksjob: Antallet af helårspersoner nedjusteres med 47 til en enhedspris på Nedjusteringen foretages ud fra hvor stor en andel af forbruget i 215, der faldt i januar 215. Fleksjob: Antallet af helårspersoner justeres gennemsnitligt md 47 i månederne februar til december til en enhedspris på Justeringen foretages ud fra hvor stor en andel af forbruget i 215 der faldt i de respektive måneder fra februar til december. Fleksjob: Den realiserede enhedspris er 8767, Fleksjob: Prisen juseres fremadrettet således at den svarer til højere end lagt, svarende til et merforbrug prisen i 215. Prisen opjuseres fennemsnitligt med 319 kr. om på,9 mio kr. Modsvarende nedjusteres prisenn måneder til på en rækkke andre aktiviteter, såsom fleksløntilskud og ledighedsydelse refusionsordning Fleksjob: Antallet af helårspersoner nedjusteres, Fleksjob: Antallet af helårspersoner opjusteres med 14 fra svarende til et mindreforbrug på 1, mio. til 215 ud fra en forventning om at tet vil falde med 1 pct. ift. regnskab 215. Enhedsprisen pr. helårsperson Fleksløntilskud: Antallet af helårspersoner gennemsnitligt pr. måned er kr. Det kunne være en opjusteres med 31 helårspersoner, svarende til et mulig årsag, at de afsluttede fleksjob er billigere end merforbrug på,5 mio kr. gennemsnittet - dette undersøges nærmere. Jobafklaringsforløb: Antallet af helårspersoner opjusteres med 28 helårspersoner, svarende til,4 mio kr. Fleksløntilskud: Budgettet opjusteres fremadrettet til et tilsvarende niveau, dog med faldende antal af helårspersoner fra 93 helårspersoner i februar til 85 helårspersoner i december. Ledighedsydelse: Antallet af helårspersoner på den gamle ordning opjusteres med 12 personer i alle måneder, således at det allerede indlagte fald fastholdes. Budgettet for den nye ordning opjusteres med mindre forbruget for januar. Jobafklaringsforløb: Fremadrettet forventes også et højere antal helårspersoner end lagt. Budgettet opjusteres således, at der indlægges en lille s tigning fra januar til april, hvorefter det forventes, at antallet stagnerer. Jobafklaringsforløbene er en del af implementeringen af sygedagpengereformen, som ikke har slået fuldt igennem endnu, men dette forventes i løbet af indeværende år. Revalidering: Der er lagt med 16 helårspersoner i månederne februar til december. Dette nedjusteres til 1 helårspersoner til en enhedspris på kr. Sygedagpenge: Der er bogført udgifter vedrørende Sygedagpenge: udgifterne omkonteres. Det vil fremgå af januar måned på fejlkonto svarende til 159 februar måneds forbrug. helårspersoner til en enhedspris på 2964 kr. Andet fleksjob: indtægterne vil blive omkonteret. Andet fleksjob: Refusionsindtægterne vedrørende fleksjob er bogført på aktiviteteen andet Jobcenter. Dette vil blive omkonteret Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Sygedagpenge og Fleksjobteam Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar Realiseret forbrug Afvigelse mellem realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Februar - December Forventning forventning Samlet afvigelse 216 i alt Korrigeret Forventning Afvigelse mellem forventning Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer:

9 Jobcenteret Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Sygedagpenge og Fleksjobteam Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

10 882 Jobcenteret Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Sygedagpenge Der har været 66 helårspersoner færre end forudsat i tet for januar måned til en enhedspris på kr Der forventes i månederne februar-april og oktober-december en stigning i antallet af helårspersoner på 13 pr. måned som følge af sæsonudsving til en gennemsnitlig enhedspris på kr. om måneden. Budgettet opjuseres derfor fra 382 helårspersoner til 395 helårspersoner i de respektive måneder. Der er bogført udgifter vedr. 215 på aktiviteten Andet Sygedagpenge for 16 helårspersoner til en enhedspris på 2.67 kr. Budgettet til aktiviteten Sygedagpenge nedjusterede tilsvarende. Der er bogført udgifter vedr. januar måned på fejlkonto svarende til 159 helårspersoner til enhedspris på kr Udgifterne omkonteres og vil fremgå af februar måneds forbrug, hvorfor tet opjusteres med 159 helårspersoner for februar måned,. Den gennemsnitlig enhedspris for februar måned opjuseres med 1.23 kr. til kr Statsrefusion Sygedagpenge under 52 uger Som følge af forskydningen af statsrefusion ændrer prisen sig for perioden februar til december, da der flyttes rundt på 5 og 4 ugers perioderne. Prisen stiger med kr. Der er lagt med 263 helårspersoner til enhedspris på kr., der har været helårspersoner i januar måned. Det regnskab Tilsvarende forventes ikke en indtægt i helårspersoner nedjuseres fra 263 til - dette modsvares af en forventet dobbeltindtægt i december måned for oktober og november måned, hvorfor antallet af helårspersoner opjusteres fra 263 til 526. Som følge af periodeforskydningen på aktiviteten sygedagpenge således at antallet nedjusteres med 156 helårspersoner i marts måned til en enhedspris på kr. Modsat opjusteres antallet af helårspersoner i månederne april til juni med 9 helårspersoner og december måned med 18 helårspersoner til en enhedspris på kr Statsrefusion Sygedagpenge over 52 uger Som følge af forskydningen af statsrefusion ændrer prisen sig for perioden februar til december, da der flyttes rundt på 5 og 4 ugers perioderne. Prisen stiger med -42 kr. Der er lagt med 119 helårspersoner til enhedspris på kr., der har været helårspersoner i januar måned. Det regnskab Tilsvarende forventes ikke en indtægt i helårspersoner nedjuseres fra 119 til - dette modsvares af en forventet dobbeltindtægt i december måned, hvor antallet af helårspersoner opjusteres fra 119 til 238. Som følge af periodeforskydningen på aktiviteten sygedagpenge således at antallet nedjusteres med 35 helårspersoner i marts måned til en enhedspris på kr. Modsat opjusteres antallet af helårspersoner i månederne april til juni med 4 helårspersoner og december måned med 8 helårspersoner til en enhedspris på kr.

11 Andet Sygedagpenge Forebyggelse/ Handleplan Der er bogført udgifter vedrørende 215 på 3,3 mio. kr. for 16 helårspersoner til en enhedspris på 2.67 kr. Dette skyldes indfasningen af refusionsreformen og forskydningen af refusion fra arbejdsgiver ,1 mio. kr. af de bogførte udgifter i januar Bruttoudgiften finansieres ved tilsvarende kan der hjemtages 3 % og 5 % nedjustering af tet på Aktiviteten statsrefusion. Refusion forventes hjemtaget Sygedagpenge. og bogført i marts måned Fleksjob Antallet af helårspersoner nedjusteres med 47 til en enhedspris på kr. Nedjusteringen foretages ud fra hvor stor en andel af forbruget i 215 der faldt i januar 215. I januar var den realiserede pris kr. Der er lagt med kr. Det vil sige en forskel på kr. for 99 helårspersoner. Antallet af helårspersoner i januar måned er 99. Der er lagt med 29 til en enhedspris på kr Antallet af helårspersoner opjuseres gennemsnitligt med 47 i månederne februar til december til en enhedspris på kr. Justeringen foretages ud fra, hvor stor en andel af forbruget i 215, der faldt i de respektive måneder fra februar til december Prisen justeres fremadrettet således, at den svarer til prisen i 215. Prisen opjuseres gennemsnitligt med 319 kr. om måneden til Antallet af helårspersoner opjusteres med I forbindelse med lægning for fra 21 til 215 ud fra en forventning om blev aktiviteten på området lagt ind med at tet vil falde med 1 pct. ift. forbruget for 214 minus 2 pct idet der regnskab 215. Enhedsprisen pr. forventes et fald pr. år på 1 pct. Hertil helårsperson gennemsnitligt pr. måned er kommer, at set i forhold til forbruget i kr. viser det sig allerede nu, at der er afvigelse. Der er i forvejen lagt et forventet fald på 1 %. Det kunne være en mulig årsag, at de afsluttede fleksjob er billigere end gennemsnittet - dette undersøges nærmere Andet Fleksjob Forebyggelse/ Handleplan Ændringen af periodiseringen for aktiviteten fleksjob vil først reelt slå igennem på Ændringen statsrefusionen, af periodiseringen når der foretages aktiviteten fleksjob vil først reelt slå igennem på statsrefusionen, når der foretages restafregning af statsrefusion for 1. kvartal. Ændringen vil derfor først blive bogført i marts måned. Antallet af helårspersoner opjuseres derfor i marts måned på denne aktivitet. Refusionsindtægterne vedrørende fleksjob er bogført på aktiviteten Andet Jobcenteret. Dette vil blive omkonteret. Refusionsindtægterne er hjemtaget på baggrund af oprindeligt. Første måneds forbrug er lavere en tet. Der er derfor hjemtaget for meget statsrefusion - dette vil blive tilbagebetalt til staten i marts måned Refusionsindtægterne bliver omkonteret og indtægten bogføres i stedet i februar måned

12 Fleksløntilskud Forebyggelse/ Handleplan Den faktiske enhedspris i januar er , der er bugdetlagt med , hvorfor prisen nedjusteres til faktiske i januar måned Enhedsprisen nedjusteres så den kommer på niveau med regnskab 215. Den nedjuseteres med gennemsnitsligt kr. pr. måned til kr. pr. måned. Prisjusteringen vedrører gennemsnitligt 9 pr. måned. Antallet af realiserede helårspersoner i januar måned var 94, der er lagt med 63 helårspersoner. Budgettet opjusteres derfor med 31 helårspersoner til en enhedspris på kr Budgettet opjusteres også fremadrettet til et tilsvarende niveau, dog med faldende antal af helårspersoner fra 93 helårspersoner i februar til 85 helårspersoner i december til enhedspris på Statsrefusion Fleksløntilskud Der er lagt med en enhedspris på kr. i januar måned, den faktiske har været på kr. Prisen nedjusters tilsvarende. Justeringen af prisen vedrører 64 helårspersoner Opjustering af mængde i januar på aktiviteten fleksløntilskud erlagt ind i marts måned, da der må forvente noget forsinkeltse Refusionsindtægterne vedrørende fleksløntilskud er bogført på aktiviteten Andet Jobcenteret. Indtæften vedrører 64 helårspersoner til enhedspris på kr. Dette vil blive omkonteret Refusionsindtægterne bliver omkonteret og indtægten bogføres i stedet i februar måned Fleksløntilskud refusionsordning Fleksløntilskud: I januar var den realiserede pris kr. Der er lagt med kr. Det vil sige en forskel på kr. for 25 helårspersoner Jobcenteret arbejder på at kvalificere prisen for fleksløntilskud yderligere. Fleksløntilskud: Antallet af helårspersoner i januar måned er 26. Der er lagt med 42. Fleksbidrag: Der er i januar måned lagt med 42 helårspersoner til en enhedspris på kr. Den readliserede mængde var. Dette skyldes forskydningen i afregningen med staten. Indtægterne vedr. januar bogføres først i marts Med udgangspunkt i aktiviten for januar Som konsekvens af refusionsreformen, er måned lægges en ny forventning ind til resten af året med en stigende profil, da der vil være tilgang til denne aktivitet, som følge af indfasningen af refusionsreformen. Der lægges en stigning ind fra 31 til 68 til en enhedspris på kr. På den baggrund lægges også ændrede forventninger til til fleksbidraget, men forskudt således at der forventes en stigning i fleksbidraget fra 25 i marts til 111 i december som dækker over indtægter for både oktober og november måned. Der lægges med en uændret enhedspris på kr. kompleksiteten på fleksjob/ledighedsydelsesområdet øget betydeligt. Kompleksiteten består i, at der er afgang på de 2 gamle ordninger (fleksjob ogg fleksløntilskud) og tilgang på den nye ordning (fleksløntilskud ) Jobcenteret arbejder på at kvalificere tet på fleksløntilskud yderligere, og udviklingen følges tæt Statsrefusion Fleksløntilskud refusionsordning

13 Som følge af prisjusteringen på aktiviteten Fleksløntilskud i januar måned, justeres prisen i marts måned. Prisen juseres med 666 kr. til kr. Prisjusteringen omfatter 43 helårspersoner. Der er lagt med 43 helårspersoner til enhedspris på kr., der har været helårspersoner i januar måned. Det regnskab Fremadrettet nedjusteres gennemsnitligt med 1 helårsperson pr. måned til en enhedspris på kr. som følge af aktiviteten er lagt med en stigning over månederne og der ikke forventes indtægter i februar måned. Modsat forventes indtægter vedrørende både oktober og november måned i december Andet Fleksløntilskud Forebyggelse/ Handleplan Ledighedsydelse Forebyggelse/ Handleplan Den faktiske enhedspris i januar er , der er bugdetlagt med Prisen for 216 fastholdes på det oprindelige niveau Antallet af realiserede helårspersoner i januar måned var 64, der er lagt med 52 helårspersoner. Budgettet opjusteres derfor med 12 helårspersoner til en enhedspris på kr Antallet af helårspåersoner opjusteres med Jobcenteret arbejder på at kvalificere personer i alle måneder til en enhedspris antallet af borgere på hhv. den gamle og på kr. således at det allerede nye refusionsordning. indlagte fald fastholdes Ledighedsydelse - refusionsordning Antallet af realiserede helårspersoner i januar måned var 32, der er lagt med 35 helårspersoner til en enhedspris på kr. Budgettet for 216 fastholdes Budgettet opjusteres tilsvarende med mindreforbruget for januar, således at der opjusteres med 1 helårsperson i månederne februar, marts og april til en enhedpsris på kr. Den faktiske enhedspris i januar er , der er bugdetlagt med Prisen for 216 fastholdes på det oprindelige niveau Jobcenteret arbejder på, at kvalificere antallet af borgere på hhv. den gamle og nye refusionsordning Statsrefusion Ledighedsydelse under 52 uger Forebyggelse/ Handleplan

14 Der er lagt med 2 helårspersoner til enhedspris på kr., der har været helårspersoner i januar måned. Det regnskab Tilsvarende forventes ikke en indtægt i helårspersoner nedjuseres fra 2 til - dette modsvares af en forventet dobbeltindtægt i december måned vedrørende oktober og november, hvor antallet af helårspersoner opjusteres fra 2 til Statsrefusion Ledighedsydelse over 52 uger Som følge af prisjuseringen i januar måned på aktiviteten Ledighedsydelse refusionsordning justeres prisen tilsvarende fra til Prisændirngen vedrører 31 helårspersoner Der er lagt med 34 helårspersoner til enhedspris på kr., der har været helårspersoner i januar måned. Det regnskab Tilsvarende forventes ikke en indtægt i helårspersoner nedjuseres fra 34 til - dette modsvares af en forventet indtægt i december måned vedrørende oktober og november måned, hvor antallet af helårspersoner opjusteres fra 3 til Andet Ledighedsydelse Forebyggelse/ Handleplan Som følge af opjusteringen på aktiviteten Ledighedsydelse nedjusteresstatsrefusion tilsvarende. Prisen nedjusteres med 416 kr. for 35 helårspersoner med en refusionsprocent på 3 % Fremadrettet opjuseres refusionen med gennemsnitligt med 7 helårspersoner i månederne februar til december med en refusionsprocent på 3 %, svarende til en enhedspris på kr. om måneden Jobafklaringsforløb Forebyggelse/ Handleplan Der er lagt med en enhedspris på kr. i januar måned - den faktiske har været kr. Prisen nedjusteres til den faktiske. Prisjusteringen omfatter 74 helårspersoner. Der er lagt med 46 helårspersoner, men det faktiske antal i januar er 74. Det vil sige 28 helårspersoner mere en lagt til en enhedspris på kr Prisen nedjusteres, således at den svarer til prisen for regnskab 215, dvs. en nedjustering fra kr. til kr. pr. måned. Prisjuseringen omfatter gennemsnitsligt 81 helårspersoner pr. måned Fremadrettet forventes også et højere antal helårspersoner end lagt. Budgettet opjusteres således, at der indlægges en lille stigning fra januar til april, hvorefter det forventes, at antallet stagnerer. Jobafklaringsforløbene er en del af implementeringen af sygedagpengereformen, som ikke har slået fuldt igennem endnu, men dette forventes i løbet af indeværende år

15 Statsrefusion Jobafklaringsforløb under 52 uger Som følge af prisen nedjusteres på aktiviteten Jobafklaringsforløb nedjuseres prisen på denne aktivitet tilsvarende fra til pr. måned. Prisjustering omfatter gennemsnitligt 9 helårspersoner pr. måned Der er lagt med 5 helårspersoner til enhedspris på kr., der har været helårspersoner i januar måned. Det regnskab Tilsvarende forventes ikke en indtægt i helårspersoner nedjuseres fra 5 til - dette modsvares af en forventet dobbeltindtægt i december måned vedrørende oktober og november måned, hvor antallet af helårspersoner opjusteres fra 7 til Statsrefusion Jobafklaringsforløb over 52 uger Som følge af prisen nedjusteres på aktiviteten Jobafklaringsforløb nedjuseres prisen på denne aktivitet tilsvarende fra til kr. pr. måned. Prisjustering omfatter gennemsnitligt 78 helårspersoner pr. måned Der er lagt med 41 helårspersoner til enhedspris på kr., der har været helårspersoner i januar måned. Det regnskab Tilsvarende forventes ikke en indtægt i helårspersoner nedjuseres fra 42 til - dette modsvares af en forventet dobbeltindtægt i december måned vedrørende oktober og november måned, hvorfor antallet af helårspersoner opjusteres fra 55 til Andet Jobafklaringsforløb Forebyggelse/ Handleplan Ressourceforløb Forebyggelse/ Handleplan

16 Andet Ressourceforløb Forebyggelse/ Handleplan Der er lagt med 2 helårspersoner til enhedspris på kr., der har været helårspersoner i januar måned. Det regnskab Tilsvarende forventes ikke en indtægt i helårspersoner nedjuseres fra 2 til - dette modsvares af en forventet dobbeltindtægt i december måned vedrørende oktober og november måned, hvorfor antallet af helårspersoner opjusteres fra 27 til Revalideringsydelse Forebyggelse/ Handleplan Der er lagt med en enhedspris på kr., den faktiske har været Enhedsprisen nedjusteres med Der er lagt med 16 helårspersoner i januar måned, den faktiske antal er 8. Budgettet nedjusteres med 3 helårspersoner til en enhedspris på kr., som følge af det resterende lagt skal anvendes til en fejlkontering jf. nedenfor Der er lagt med 16 helårspersoner i månederne februar til december. Dette nedjuseres til 1 helårspersoner til en enhedspris på kr. årsagen til nedjusteringen skyldes, at JOB benytter sig af en tidlig indsats og andre redskaber. Eks virksomedsrettede tilbud. det forventes derfor at aktiviteten revalidering, har fundet sit niveau. En udgift vedr. 1 borger der har været i løntilskud de sidste 5 måneder af 215 er blevet fejlkonteret under aktiviteten Andet Kontant- og Uddannelseshjælp. Der forventes derfor fremadrettet udgifter af 5 måneder til en enhedspris på kr Udgiften omkonteres, og der forventes merofrbrug svarende mindreforbruget bagudrettet Andet Revalidering Forebyggelse/ Handleplan Som følge af at den lagte enhedspris for revalideringsydelsen i januar måned nedjsuteres til den realiserede enhedspris nedjsuteres prisen også for statsrefusionen fra til kr. justeringen vedr. 8 helårspersoner Den første refusion fra staten modtages førstf ultimo februar. Merudgiften vil ikke blive modsvaret af et tilsvarende regnskab 217. Antallet af helårspersoner nedjusteres derfor fra 15 til til enhedspris på kr Tilsvarende forventes ikke en indtægt i februar måned, dette modsvares af en forventet dobbeltindtægt i december måned vedrørende oktober og november måned. Antallet af helårspersoner nedjusteres også fremadrettet med gennemsnitsligt 6 helårspersoner i månederne marts til december til en enhedspris på kr

17 Jobcenteret Januar Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Forventning forventning og Korrigeret Forventning forventning og % Afvigelsesforklaringer Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Løntilskud forsikrede ledige og Personlig assistance: Løntilskud forsikrede ledige og Personlig assistance: Pga af regnskabsafslutningen er der ikke betalt så Pga af regnskabsafslutningen er der ikke betalt så mange regninger vedr. disse. Forbruget forventes mange regninger vedr. disse. Forbruget forventes derfor anvende i løbet af året. derfor anvende i løbet af året. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, Kontantydelse, A Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, Kontantydelse, A Alle statsrefusioner og medfinansieringer følges nøje, da dagpenge over og under 52 uger, Løntilskud: dagpenge over og under 52 uger, Løntilskud: der er tale om en midlertidig ordning, hvor der afregnes ne skyldes hovedsageligt, at afregningen ne skyldes hovedsageligt, at afregningen månedsvist. fra STAR ikke følger den lagte periodisering. fra STAR ikke følger den lagte periodisering. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse: ændringen skyldes Midlertidig arbejdsmarkedsydelse: ændringen skyldes Alle statsrefusioner og medfinansieringer følges nøje, da både afregningen fra STAR og en ændring i antallet af både afregningen fra STAR og en ændring i antallet af der er tale om en midlertidig ordning, hvor der afregnes helårspersoner. Kontantydelsen: antallet af helårspersoner. Kontantydelsen: antallet af månedsvist. helårspersoner er nedjusteret som følge af at tilgangen helårspersoner er nedjusteret som følge af at tilgangen er mindre end forventet. er mindre end forventet. A-dagpenge over og under 52 uger: antallet af A-dagpenge over og under 52 uger: antallet af helårspersoner er justeret som følge af afregningen fra helårspersoner er justeret som følge af afregningen fra STAR. STAR Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Februar - December Forventning forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Der er en aktivitetsændring for januar for så vidt angår a-dagpenge, idet afregningen først sker ultimo februar 216 i forbindelse med afregning med STAR. Der er ingen handleplan, da afregningen sker automatisk. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Ingen sager Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

18 Jobcenteret Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

19 Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Som følge af der afregnes for både oktober og november i december måned og den ene af disse er en femugersperiode stiger enhedsprisen fra kr. til kr. Prisændingen omfatter 22 helårspersoner. Den første regning for medfinansiering fra staten modtages først ultimo februar. Antallet af helårspersoner nedjusteres derfor fra 39 til til en enhedspris på kr Tilsvarende forventes ikke en udgift i Da tilgangen til ordningen stopper 3. juli februar måned. Derfor nedjusteres 216, vil antallet af helårspersoner blive forventningen fra 37 helårspersoner til til justeret løbende hen over året. en enhedspris på 9.389, Derudover nedjuseres forventningen til perioden februar til december fra 28 til 22 helårspersoner til en enhedspris på gennemsnitsligt kr. om måneden Enhedsprisen har i januar måned været 7.312, der er budlagt med kr. Prisændringen vedr. 3 helårspersoner. Kontantydelse Forebyggelse/ Handleplan Der har i januar måned været 3 helårspersoner på kontantydelse, det lagte antal er 9. Antallet nedjusteres med 6 helårspersoner til en enhedsprisen på kr Antallet af helårspersoner forventes Der har ikke været den tilgang til fremadrettet at være 6 pr. måned. ordningen, som var forventet. Antallet af Budgettet nedjusteres derfor med 3 helårspersoner vil derfor blive justeret helårspersoner til en enhedspris pr. måned løbende. på kr Andet Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse Som følge af prisen for kontantydelse i januar måned nedjusteres nedjusteres også prisen for statsrefusion fra kr. til kr. Ændringen vedr. 3 helårspersoner Der er bogført afløbsudgifter vedr. 215 for midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Der er lagt med 8 helårspersoner til enhedspris på kr., der har været helårspersoner i januar måned. Det for kontantydelsen først modtages ultimo februar. Merudgiften vil ikke blive modsvaret af et tilsvarende mindreforbrug fremadrettet, da indtægten for december måned, først konteres i regnskab 217. Der er altså alene tale om en teknikalitet og ikke en faglig begrundelse Tilsvarende forventes ikke en indtægt i Området vedrørende statsrefusion og medfinansiering følges nøje hver måned, helårspersoner nedjuseres fra 8 til - dette idet er er tale om en overgangsordning, modsvares af en forventet dobbeltindtægt i hvor statsrefusionen og medfinansieringen december måned vedrørende oktober og udbetales af STAR. november, hvorfor antallet af helårspersoner opjusteres fra 8 til 16 til en enhedspris på kr. Der er altså alene tale om en teknikalitet og ikke en faglig begrundelse. Derudover nedjusteres antallet af helårspersoner med gennemsnitlig 4 helårspersoner i perioden marts til december, som følge af nedjustering på aktiviteten kontantydelse. Gennemsnitsprisen for helårspersonerne er kr A- dagpenge under 52 uger Forebyggelse/ Handleplan

20 Den første regning for medfinansiering fra staten modtages først ultimo februar. Antallat af helårspersoner nedjusteres derfor fra 31 til til en enhedspris på kr. Som følge af der afregnes for både oktober og november i december måned og den ene af disse er en femugersperiode stiger enhedsprisen fra kr. til Prisændingen omfatter 58 helårspersoner Tilsvarende forventes ikke en udgift i Da der er tale om et konjunkturfølsomt februar måned. Derfor nedjusteres område, bliver antallet af helårspersoner forventningen fra 31 helårspersoner til fulgt løbende og vil blive justeret til en enhedspris på 9.977, Derudover tilsvarende. Området nedjuseres forventningen til perioden vedrørende statsrefusion og februar til december fra 31 til 254 medfinansiering følges nøje hver måned, helårspersoner til en enhedspris på idet er er tale om en overgangsordning, gennemsnitsligt kr. om måneden. hvor statsrefusionen og medfinansieringen Der er altså alene tale om en teknikalitet udbetales af STAR. som følge af afregningen fra STAR og altså ikke en faglig begrundelse Den første regning for medfinansiering fra staten modtages først ultimo februar. Antallat af helårspersoner nedjusteres derfor fra 137 til til en enhedspris på kr. A- dagpenge over 52 uger Som følge af der afregnes for både oktober og november i december måned og den ene af disse er en femugersperiode stiger enhedsprisen fra kr. til Prisændingen omfatter 232 helårspersoner Tilsvarende forventes ikke en udgift i Da der er tale om et konjunkturfølsomt februar måned. Derfor nedjusteres område, bliver antallet af helårspersoner forventningen fra 137 helårspersoner til fulgt løbende og vil blive justeret til en enhedspris på , Derudover tilsvarende. nedjuseres forventningen til februar til december fra 137 til 116 helårspersoner til en enhedspris på gennemsnitsligt kr. om måneden. Der er altså alene tale om en teknikalitet som følge af afregningen fra STAR og altså ikke en faglig begrundelse Løntilskud forsikrede ledige Der er lagt med 17 helårspersoner i januar måned til en enhedspris på kr., den realiserede mængde er Der lægges med 17 helårspersoner mere i perioden februar til december til en enhedspris på kr., da det forventes at det planlagte forbrug i januar måned vil blive bogført i de efterfølgende måneder Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige under 52 uger

21 Der er lagt med 6 helårspersoner til enhedspris på kr., der har været helårspersoner i januar måned. Det regnskab 217. Der er altså alene tale om en teknikalitet og ikke en faglig begrundelse Tilsvarende forventes ikke en indtægt i Området vedrørende statsrefusion og medfinansiering følges nøje hver måned, helårspersoner nedjuseres fra 6 til - dette idet er er tale om en overgangsordning, modsvares af en forventet dobbeltindtægt i hvor statsrefusionen og medfinansieringen december måned vedrørende oktober og udbetales af STAR. november, hvorfor antallet af helårspersoner opjusteres fra 6 til 12 til en enhedspris på kr. Der er altså alene tale om en teknikalitet og ikke en faglig begrundelse. Derudover tilpasses forventningerne jf. periodiseringsafvigelsen på aktiviteten Løntilskud til forsikrede ledige, således at antallet opjusteres med 1 helårsperson pr. måned til en enhedspris på kr Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige over 52 uger Forebyggelse/ Handleplan Der er lagt med 1 helårspersoner til enhedspris på kr., der har været helårspersoner i januar måned. Det regnskab Tilsvarende forventes ikke en indtægt i Området vedrørende statsrefusion og 2.57 medfinansiering følges nøje hver måned, helårspersoner nedjuseres fra 1 til - idet er er tale om en overgangsordning, dette modsvares af en forventet hvor statsrefusionen og medfinansieringen dobbeltindtægt i december måned udbetales af STAR. vedrørende oktober og november, hvorfor antallet af helårspersoner opjusteres fra 1 til 2 til en enhedspris på kr. Der er altså alene tale om en teknikalitet og ikke en faglig begrundelse. Derudover tilpasses forventningerne jf. periodiseringsafvigelsen på aktiviteten Løntilskud til forsikrede ledige, således at antallet opjusteres med 1 helårsperson pr. måned til en enhedspris på kr Der er bogført afløbsudgifter vedr Der er lagt med. kr. Andet Forsikrede ledige Området vedrørende statsrefusion og medfinansiering følges nøje hver måned, idet er er tale om en overgangsordning, hvor statsrefusionen og medfinansieringen udbetales af STAR Personlig assistance På grund af regnskabsafslutningen er der udbetalt meget få anmodninger om personlig assistance, hvorfor et estimat for hele året er vanskeligt at skønne. Budgettet forventes anvendt fremadrettet På grund af regnskabsafslutningen er der udbetalt meget få anmodninger om personlig assistance, hvorfor et estimat for hele året er vanskeligt at skønne. Budgettet forventes anvendt fremadrettet

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Juni Bilag 13 Økonomiudvalget Korrigeret Realiseret forbrug og ) Korrigeret Korrigeret Kommunaldirektør -1.93.814 3.983.835 5.887.649-39% 18.474.441 23.879.765 5.45.324 16.57.627 8.284.951-8.285.676 Direktør

Læs mere

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Juni Bilag 9.2 Planudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Plan, Kultur og Erhverv September Planudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv Kultur- og Erhvervsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Korrigeret Korrigeret Kultur og Fritid 3.18.24 2.391.913-716.291-23%

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Økonomiudvalget Realiseret forbrug og Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Fælles Administration 1.36.1 846.28-19.72-18% 11.673.114 11.623.186-49.928 12.79.214

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service Januar Økonomiudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret

Læs mere

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Budget og forbrug fordelt på rammer

Budget og forbrug fordelt på rammer Center for Administrativ Service September Økonomiudvalget Korrigeret realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Center for Ejendomme og Intern Service September Planudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December

Læs mere

Bilag 13 Finansiering konto 7 og 8 ØU

Bilag 13 Finansiering konto 7 og 8 ØU Konto 7 Oktober Økonomiudvalget Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Beløb Beløb Periodiseringsafvigelser Udgifter

Læs mere

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Se bemærkningerne under den bagudrettede afvigelse.

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Se bemærkningerne under den bagudrettede afvigelse. Bilag 4. Center for Plan, Kultur og Erhverv Februar Planudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse Korrigeret Realiseret Januar - Februar Marts - December

Læs mere

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget Konto 7 Februar Økonomiudvalget Beløb Rangering Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I -185.145.375-18.11.217-19.58.72-211.4.962-211.24.717-199.61.632-231.44.167-181.56.9-192.143.288-193.633.121-219.166.5-22.374.389-2.397.848.178

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Center for Borgerservice September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Antal Beløb Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse. Januar - Februar Marts - December 2017 i alt

Antal Beløb Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse. Januar - Februar Marts - December 2017 i alt Februar Økonomiudvalget Rangering 1.124.61 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.197.598 1.193.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.126.313 13.638.894 1.124.61 1.124.598 1.124.598 1.124.598

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Bilag 3.2 Center for Borgerservice SSU

Bilag 3.2 Center for Borgerservice SSU Bilag 3. Center for Borgerservice SSU Center for Borgerservice Oktober Sekretariat (digital team og ledere) Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar -

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Jobcenteret Jobcenteret 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende

Læs mere

Bilag 3 Center for Borgerservice KEU

Bilag 3 Center for Borgerservice KEU Bilag 3 Center for Borgerservice KEU Center for Borgerservice Oktober Kultur- og Erhvervsudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Oktober November

Læs mere

Jobcenteret Tværgående områder

Jobcenteret Tværgående områder Jobcenteret Tværgående områder 1.Tværgående områders primære aktiviteter Det tværgående område dækker blandt andet over følgende områder: Mentorordningen har til formål at fastholde borgere i et arbejde

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Bilag 4 Center for Borgerservice SSU

Bilag 4 Center for Borgerservice SSU Center for Borgerservice Sekretariat (digital team og ledere) Afvigelser r Hele kroner r nuar -.84.44.989.39 Samlet afvigelse November - December ( ifht. ) -85.75-7%.7.833 7 i alt.547.875 376.4 4.3.47

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 15 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Bilag. PU Planudvalget Realiseret Januar - November - December 27 i alt og (Realiseret ifht. ) forventning og Redningsberedskab - -,% Intern service 45.64.69 35.882.38-9.759.552-2,38% 4.377.73 7.77.73

Læs mere

Sygedagpenge og Fleksjobteam

Sygedagpenge og Fleksjobteam Jobcenteret Sygedagpenge og Fleksjobteam 1. Sygedagpenge og fleksjobteams primære aktiviteter Sygedagpenge, fastholdelse og tidlig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fleksjob og fleksløntilskud,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Budget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt

Budget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt Juni Bilag 4.2 Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Afvigelse mellem Korrigeret. Korrigeret. budget budget

Afvigelse mellem Korrigeret. Korrigeret. budget budget Social- og Sundhedsudvalget nuar - Marts - December 27 i alt Fakturaer Ubetalte fakturaer Heraf forfaldne Antal Beløb.943 3.758.898 389 6.878.578 Rangering Prisændringer Regl. Af udbud diabetes - årligt,4

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Korrigeret. Forventning. budget

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Korrigeret. Forventning. budget Bilag Center for Administrativ Service Februar Økonomiudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse Realiseret nuar - Februar Marts - December 7 i alt

Læs mere

2. Strategi Centrets strategi For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplanen, som hvert år vedtages af Byrådet ultimo året.

2. Strategi Centrets strategi For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplanen, som hvert år vedtages af Byrådet ultimo året. Jobcenter 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen Jobcenteret Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen 1. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsens primære aktiviteter Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen varetager

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION PL marts 2016 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato 21-04-2016 Korrektionsnr 8 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Justering af -2020 til den nye pris- og lønfremskrivning fra KL

Læs mere

Beløb Fremadrettet afvigelse. Korrigeret budget + forventning i Prisme. Afvigelse mellem forventning og budget. Forventning

Beløb Fremadrettet afvigelse. Korrigeret budget + forventning i Prisme. Afvigelse mellem forventning og budget. Forventning Center for Teknik og Miljø Anlæg Oktober skab 216 Afvigelser nuar - Oktober November - December Samlet afvigelse 216 i alt Korrigeret budget + forventning i Prisme Realiseret forbrug Afvigelse mellem realiseret

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet

5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet Økonomirapport April Den samlede Økonomirapport er forelagt ØU på mødet 3. maj 2016. Her bringes det, der vedrører beskæftigelsesområdet. 5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet Samlet set forventer

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Januar Børn- og Skoleudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag -21 Jobcenteret 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere