Pressemøde. Årsregnskab for februar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010"

Transkript

1 Pressemøde Årsregnskab for februar 2010

2 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske Banks regnskab for Tak for interessen for banken. Gennemgangen af regnskabet kan følges live på internettet. Vi lukker for transmissionen, når vi kommer til jeres spørgsmål. Jeg vil først overordnet vurdere hovedtendenserne i Herefter går Tonny mere i detaljer med regnskabets tal. Årets resultat 2009 Et hurtigt blik på vores resultat viser, at vi efter skat opnåede et overskud på 1,7 mia. kr. mod 1 mia. i Ingen af resultaterne er tilfredsstillende, men det er positivt, at vi har opnået et overskud i et år præget af et voldsomt økonomisk tilbageslag. Koncernen har formået i et turbulent år, at øge sine indtægter med 38% til 59 mia. kr. En rekord for Danske Bank, især båret af høje handelsindtægter i Danske Markets. Også Danica bidrog til fremgangen og indtægter i bankaktiviteterne forblev samlet set på samme niveau, og viste sig dermed at være ganske robuste. De samlede omkostninger steg 1 pct., mens de rene driftsomkostninger faldt med 2 pct., hvilket er en tilfredsstillende udvikling. Nedskrivningerne på udlån var den markante negative faktor i vores regnskab. Nedskrivningerne viste en fordobling i forhold til Vi endte med en samlet nedskrivning på knap 26 mia. kr., svarende til 1,35 pct. af vores samlede udlån og garantier. Efter udgiftsførsel af nedskrivninger var resultatet før skat på ca. 4,8 mia. kr. Tonny vil som sagt gå lidt dybere ned i regnskabet. Inden da vil jeg gerne komme ind på nogle andre emner, som har berørt Danske Bank i

3 BNP i 2009 blev en historisk nedtur 2009 har været et turbulent år for verdensøkonomien og for banksektoren. Vi har stået midt i den værste økonomiske krise i 80 år. I første del af året risikerede de finansielle markeder et decideret sammenbrud med uoverskuelige konsekvenser. Over hele den vestlige verden havde bankerne behov for at læne sig op ad staternes kreditværdighed eller centralbankernes pengetank, for at undgå finansiel kollaps. I Danmark fik vi i efteråret 2008 Bankpakke 1, der mod betaling lånte statens kreditværdighed til bankerne. For den ordning har vi i 2009 betalt i alt 4,1 mia. kr. til staten inklusive gebyrer og betalinger til afvikling af nødlidende banker. For at styrke bankernes kapacitet i udlånsforretningen, vedtog Folketinget i februar 2009, Kreditpakken. Pakken gav de danske pengeinstitutter mulighed for at låne ansvarlig kapital fra staten mod en markedsmæssig rente. Danske Bank fik et ansvarligt lån under kreditpakken. Uanset at der er 42 andre banker i Danmark, som har benyttet sig af samme mulighed, har vores deltagelse givet anledning til kritik. Blandt andet synspunkter om, at pakken er lavet specielt til os, og at det er dyrere at optage ansvarlig kapital, som er rentebærende, end at udvide egenkapitalen. Min holdning er, at pakken er lavet for at sektoren kan varetage sin samfundsopgave, og at prisen for deltagelse er tilfredsstillende for begge parter i aftalen. Danske Bank betaler ca. 6 mia. kr. i rente for hybridlånet over en femårig periode, men som bekendt er der også omkostninger for aktionærerne ved at foretage en kapitaludvidelse. Begrebet hedder udvanding. Når Danske Bank optog lånet, skyldtes det dog ikke finansiel optimering. Det skyldes simpelthen, at vi i marts måned ikke kunne se ind i fremtiden. Vi vidste ikke, om nedsmeltningen fortsatte. Der var generelt behov for relativt hurtig tillidsskabende kapitalpolstring, så bankens aktiviteter, især udlånsforretningen kunne fortsætte uden hård opbremsning. I øvrigt i lighed med hvad mange af vore internationale kollegabanker gennemgik. Jeg kan tilføje, at som verden har udviklet sig, forventer vi ikke, at vi får hverken behov eller mulighed for at konvertere dele af statslånet til aktier. På grundlag af den senere positive makroøkonomiske udvikling, kan man diskutere, om statslånet var fornødent - bankens kapitaloverdækning er i dag meget betydelig. Det giver vi os ikke af med at spekulere over i Danske Bank. Vi er tilfredse med beslutningen. Og mener, at det ville have været hasarderet at afvente udviklingen og løbende vurdere, hvorvidt vi havde lyst til at optage lånet eller ej. Det var en bred kreds af Folketingets partier, der kunne samles om ansvarlige løsninger i en så alvorlig krisesituation, som finanssektoren stod i for et år siden. Udover betalingen i kroner for pakkerne vil jeg godt benytte lejligheden til at kvittere og sige tak. Vi kan se, at pakkerne virker. Forbedringer i 2. halvår Andet halvår af 2009 bød på forbedringer. Verdensøkonomien undgik den truende nedsmeltning: Renterne faldt, aktiemarkederne steg, kreditspænd kørte ind og nøgletallene viste lys for enden af tunnelen. Man skal dog huske, at fremgangen er skabt af et hav af likviditet fra centralbanker og regeringer. Redningen af økonomien indebærer risici. Det bliver ikke ukompliceret at kanalisere den store likviditet ud af økonomien igen. Mange lande har store budgetunderskud og voldsom gældsætning. De fremtidige udfordringer bør ikke undervurderes. Men lige nu er den økonomiske sundhedstilstand i bedring. Lyspunkterne er især kommet mod slutningen af året. Så 2010 tegner til økonomisk at blive et bedre år end 2009, men det bliver efter vores vurdering igen et vanskeligt år. Vi forventer fortsat svære vilkår for mange virksomheder. Heldigvis har mange allerede taget fat på de nødvendige tilpasninger af omkostningerne. Og vi har forhåbning om, at det lave renteniveau vil hjælpe både erhvervskunder og privatkunder. Samlet vil rentefaldet og skattelettelserne give danskerne mere end 25 mia. kr. ekstra mellem hænderne. Jeg synes, der er god grund til at glæde sig over, at den værste økonomiske krise i årtier indtil nu kun i begrænset omfang har berørt det store flertal af privatkundernes økonomi. Men situationen er ofte svær for dem, der har mistet jobbet. Heldigvis betyder den lave rente, at mange fortsat kan betale terminen. Vi håber, at vendingen i økonomien vil understøtte beskæftigelsen, så arbejdsløsheden ikke stiger for voldsomt. 3

4 Styrket fokus på kundetilfredshed Danske Bank har i 2009 gennemført en række tiltag på baggrund af krisen. En del af tiltagene handler om, at vi er i gang med at se vores kontakt med kunderne igennem. Her har det været tilfredsstillende for banken, at vores itplatform faktisk har leveret det forventede. Vi har opnået vores målsætninger for så vidt angår omkostningsbesparelser i de opkøb, vi har foretaget. Og samtlige de enheder, der opererer på it-platformen, er i dag velfungerende. Vi skal lære af krisen og bruge den til at forbedre vores rådgivning yderligere. Vores aktiviteter omfatter intern kreditcertificering af medarbejdere. Desuden har vi udnævnt en kundetilfredshedschef og vi går snart i gang med at rekruttere medlemmer til vores nye kundepanel. Input fra panelet vil vi bruge i vores løbende forretningsudvikling. Meget lav andel af ankenævnskendelser i 2009 Hvad angår klagesager, er jeg glad for, at vores markedsandel af sager i Pengeinstitutankenævnet er så relativt lav i forhold til, hvad vores generelle markedsandel tilsiger. I 2009 har vi haft en andel på 15 pct. af de afgjorte klager i Pengeinstitutankenævnet. Til sammenligning har vi en generel markedsandel på omkring 30 pct. Kun i et tilfælde fik klager medhold. Det svarer til en andel på 2 pct. af Danske Banks kendelser. I øvrigt kan jeg op lyse at vi fulgte ankenævnets afgørelse i den sag vi tabte. En af Danmarks billigste banker Vi intensiverer i 2010 den proaktive kontakt til kunderne på en række områder, når vi kan se, at vi kan tilbyde dem kontante fordele. For at frigøre ressourcer til det fortsætter vi med at investere i vores projekt om Digital Banking. Vi har i mange år lagt stor vægt på at udvikle vores it platform. Det gør vi stadigvæk, og det er grundlaget for at kunne levere de bedste produkter konkurrencedygtigt. Vi kan levere produkter og services af høj kvalitet til en lav enhedsomkostning på tværs af organisationen. Desværre må man sige, at rentabiliteten i opkøbene ikke alene afgøres af it-platformen. Konjunkturen har været ganske brutal ved rentabiliteten i nogle af vores opkøb. I bakspejlet kan vi konstatere, at nogle af de udenlandske banker har vist sig at være købt på et godt tidspunkt til en fornuftig pris. Andre har i et historisk perspektiv været for dyre. Norge og Sverige har været opkøb, der i dag fungerer som stærke enheder i koncernen. Hvad angår Nordirland og særlig Irland, så må jeg konstatere, at vi her har købt to banker på toppen af en højkonjunktur i et geografisk område, som fik et massivt økonomisk tilbageslag. De to banker har samlet set vist sig at være købt for dyrt. Det er især tydeligt i republikken Irland. Begge de irske banker er fuldt integrerede på vores it-platform. De er administrativt velfungerende dele af koncernen, som vi arbejder hårdt på at få vendt rent indtjeningsmæssigt. Hvad Sampo Bank angår, så passer banken strategisk særdeles godt ind i koncernen. Vi havde nogle it problemer omkring integrationen, men banken er i dag en meget effektiv del af Danske Bank koncernen. Vi har leveret de lovede synergier, men set med den viden vi har i dag må man sige, at prisen for købet af Sampo Bank var høj. Men også udviklingen i Sampo Bank vil blive vendt og give bedre resultater, når krisen klinger af. Vi har fastholdt vores status som en af Danmarks billigste banker i uafhængige undersøgelser. Og det vil vi fortsætte med at være. International ekspansion Udviklingen af én fælles it-platform er også grundlaget for de opkøb, Danske Bank har foretaget. Så, når man kigger på vores opkøb i bakspejlet, er der køb med både god og dårlig timing. Det kan vi ikke gøre noget ved på nuværende tidspunkt. Men jeg kan forsikre om, at vi har tillid til, at koncernens udgangspunkt til den fremtidige konkurrence er både robust og vitalt. 4

5 Koncernens basiskapital Danske Bank har i dagens regnskab offentliggjort vores individuelle solvensbehov. Det er opgjort til 10,1 pct. eller 84 mia. kr. Bankens samlede solvens er på 17,8 pct. eller 148 mia. kr. Det betyder at vi solvensmæssigt har en overdækning på hele 64 mia. kr. Når man vurderer størrelsen af det individuelle solvensbehov skal man være opmærksom på, at det er overgangsreglen fra Basel 1 til Basel 2 som i øjeblikket løfter procenten op. Overgangsreglen bestemmer at vi i 2010 maksimalt kan få en kapitallettelse i forhold til de gamle Basel 1 regler på 20 pct. Var overgangsregelen ikke blevet forlænget ville det individuelle solvensbehov være ca. 3 mia. kr. lavere og overdækningen tilsvarende højere. erhvervskunderne færre lån til investeringer, nye fabriksbygninger, varelagre og så videre. Samtidig har en del private kunder også valgt at tilbagebetale noget af deres gæld. Og endelig har vi også været tilbageholdene med vores udlån især i lande som Irland og de tre baltiske lande og indenfor brancher som er specielt risikofyldte i en situation som den nuværende. Det betyder samlet at vores udlån er faldet lidt. Grafen her viser at faldet i Danmark har været på beskedne 4 pct., mens udlånene i de øvrige aktiviteter er faldet med over 11 pct. Faldet er udelukkende sket på vores erhvervsudlån, mens udlån til private fortsat er steget en smule. Den egenkapitalbaserede kernekapitalprocent udgør 9,5 og dermed kan vi næsten dækkes vores solvensbehov med ren egenkapital. Det er særdeles tilfredsstillende. Det at udlånsbalancen falder, betyder ikke at vi ikke låner penge ud. Tværtimod. Faktisk har vi nyudlånt 75 mia. kr. alene i Danmark i 2009 og med en stigende trend i 4. kvartal. Dermed giver jeg stafetten videre til dig Tonny, for en nærmere gennemgang af regnskabet. Årets resultat 2009 Tak for det. Jeg vil nu vende tilbage til regnskabet for 2009, og give de tørre tal lidt mere saft og kraft. Tallene her på planchen har I set for lidt siden. Den overordnede konklusion er jo at Danske Bank koncernen fik et overskud på 1,7 mia. kr. i et år, som vil gå over i historien som det år i nyere tid med det største økonomiske tilbageslag i den globale økonomi. Der er vel især to årsager til at det lykkedes at få et efter omstændighederne acceptabelt resultat. Handelsindtægter blev tredoblet Den anden årsag til det lykkedes at opnå et positivt resultat er, at indtægterne fra vores handelsaktiviteter blev tredoblet i forhold til Den anden side af mønten i den finansielle og økonomiske krise, som giver høje nedskrivninger, er volatile kapitalmarkeder og kraftigt faldende renter. Det gav et højt aktivitetsniveau i Danske Markets, der handler med obligationer, valuta, aktier m.m. I takt med at kapitalmarkederne gennem 2009 har nærmet sig en mere normal situation, er handelsindtægterne som forventet også gradvis faldet. Indtægterne i vores bankaktiviteter For det første at det lykkedes at fastholde indtægterne på stort set samme niveau som tidligere i vores bankaktiviteter i de ni lande hvor vi primært er aktive. Og det er på trods af en del modvind i form af lavere aktivitet og kraftigt faldende pengemarkedsrenter. Det viser at bankaktiviteterne udgør rygraden i Danske Bank koncernen med meget robuste indtægter, mens andre af vores indtægter er noget mere svingende. Udlån falder lidt I en periode med stor økonomisk usikkerhed og faldende afsætning hos virksomhederne, efterspørger især Danica En anden virkning af de gode kapitalmarkeder var, at resultatet af forsikring igen blev positivt, endda så positivt at det mere end opvejede det negative resultat i Samlet blev det til en forbedring af resultatet på hele 4,5 mia. kr. til 2,8 mia. Baggrunden for det gode resultat er især investeringsafkastet. Det gælder både de traditionelle ordninger, hvor afkastet blev 7,1 pct. og de markedsbaserede ordninger som i gennemsnit opnåede et afkast på 24 pct. 5

6 Det gode investeringsafkast betød at Danica blev i stand til at indtægtsføre risikotillægget i 2009 i modsætning til 2008, hvor det måtte udskydes. Samtidig er det glædeligt, at vores udenlandske pensionsaktiviteter viser en markant fremgang på 29 pct. i præmieindtægterne. Det er vigtigt, da de supplerer vores udenlandske bankaktiviteters forretningsudvikling. Det er især erhvervskunderne som har givet os problemer, de står for 63 pct. af vores nedskrivninger, men udgør kun halvdelen af vores udlån. Omvendt tegner de private sig for en mindre del. Lønstigninger, udbetaling af SP pensionen, skattelettelser og den lave rente hjælper godt med til at forbedre privatkundernes økonomi. Inkluderet i tallet er også 1,6 mia. kr. til dækning af Danske Banks tab på nødlidende banker som et led i aftalen om Bankpakke 1. Omkostninger er holdt i ro Koncernens samlede omkostninger var stort set uforandrede i forhold til året før. Ses der bort fra omkostninger til deltagelse i bankpakke 1 og goodwill afskrivninger, faldt omkostningerne med 2 pct. til 24,2 mia. kr. Det er meget tilfredsstillende, at det er lykkedes at reducere omkostningerne, samtidig med at vores indtægter er steget med 38 pct. Nedskrivninger er størst Ser man på fordelingen på lande, så er der en ret tæt sammenhæng mellem de lande som økonomisk set har haft det dårligst og de lande, hvor vi har nedskrevet mest. Irland, Baltikum og til dels Nordirland er de tre lande som er ramt hårdest af krisen, og de tre lande tegner sig også for store nedskrivninger på mellem 3 og 10 pct. af udlånene. I Danske Markets er nedskrivningerne især relaterede til finansielle kunder i udlandet. Omkostningsprocenten er dermed forbedret fra 67 til 49 pct. De vigtigste årsager til udviklingen er faldende integrationsomkostninger, opnåede synergier i Finland og intensiveret fokus på vores omkostninger generelt. Lønudgifterne udgør 12,5 mia. kr., svarende til halvdelen af vores driftsomkostninger. Heraf andrager den variable aflønning 6,7 pct. Posten vedrører hovedsageligt resultatafhængig løn i vore kapitalmarkedsområder. Udbetalingen til de såkaldte risikotagere baseres på resultater over flere år, ligesom en del udskydes til senere betaling. Den udskudte del af aflønningen kan fratages, hvis koncernens resultat i fastlåsningsperioden bliver negativt, eller hvis resultatet i det enkelte forretningsområde ikke opfylder nærmere fastsatte mål. Koncernen har dermed indført G20's anbefalinger på aflønningsområdet. Bankens generelle kontante bonusprogram til medarbejdere og direktion er suspenderet. Nedskrivninger Nå vi trods de rekordhøje indtægter kun fik et beskedent resultat skyldes det især de store nedskrivninger på udlån på i alt knapt 26 mia. kr. Dem er der også grund til at se nærmere på. Danmark tegner sig faktisk for det største beløb, men målt i forhold til udlån, viser planchen at det kun svarer til omkring 1 procent. Når procenten bliver så lav skyldes det især at nedskrivningerne på vores store realkreditbog er beskedne. Det positive er, at nedskrivningerne er faldet støt gennem hele året efter de kulminerede allerede i 4. kvartal Faldet er fra 9,2 mia. til lige under 5 mia. kr. Resultat på hovedmarkederne Koncernens resultat fordelt på de største bankaktiviteter afspejler en vis variation, som især har sammenhæng med økonomierne i de enkelte lande, men som også illustrerer aktiviteternes nuværende position. Resultaterne vi viser her, er justeret så de viser de operative resultater, mens udgifter til goodwill og betalinger til bankpakke 1 er udeladt. Derimod er alle nedskrivninger på udlån medtaget. Vi havde i 2009 overskud i Danmark, Norge og Sverige, mens især Irland og Baltikum måtte notere store underskud. Finland og Nordirland noget mindre. Kapital og solvensprocenter I løbet af 2009 blev der mere og mere fokus på spørgsmålet om i hvilket omfang, der skal indføres nye og strammere regler for sektoren. Og det skal der. Senest har Baselkommiteen barslet med et udkast lige før jul, der gav 6

7 deres syn på hvilke nye regler som bør indføres. Forslaget omhandler en række temaer, men der er grund til at fremhæve 3 centrale områder: Kapital, gearing og likviditet, hvor man kan vente stramninger i forhold til hvad der gælder nu. Vi kender ikke de nye regler i detaljer og en betydelig politisk proces forestår inden de er endelige. Vi mener at inden implementering af nye regler bør der udarbejdes grundige analyser som viser den samlede effekt for sektoren så man undgår ubehagelige konsekvenser både for sektoren og for samfundsøkonomien. Vi finder det især vigtigt at bevare den danske realkreditmodel på en måde så man sikrer uhindret adgang til boligfinansiering til en attraktiv rente. Effekten af dette kan ses på denne kurve, der viser at vi har overskydende likviditet til at klare os uden adgang til kapitalmarkederne i mere end 12 måneder. Det er en klar forbedring fra ultimo Endnu vigtigere er det, at vi forbedrede kurven ved at optage en række lån med lang løbetid, også længere end tidligere, og samtidig har vi valgt at hjemtage lån uden brug af statsgaranti, således at vi allerede er i fuld gang med at forberede os til udløbet af Bankpakke 1 i oktober i år. Konklusionen er, at Danske Bank allerede på nuværende tidspunkt har gennemført tiltag, der gør at vi i høj grad allerede opfylder de regler som må antages at blive indført i de kommende år så vidt som vi kender dem. Vi har allerede i 2009 arbejdet aktivt på at forbedre vores nøgletal på de tre områder. Lad os se på dem en ad gangen: Vi har styrket kapitalgrundlaget, dels med 26 mia. kr. ansvarlig lånekapital fra staten, dels 4,2 mia. kr. genereret fra vores resultat. Ser man på den rene egenkapitalbaserede kernekapitalprocent, så er den forbedret i 2009 fra 8,1 til nu 9,5 pct. Det skyldes dels at kapitalen som nævnt er øget via vores indtjening, men også at vi har arbejdet aktivt med vores balance og dermed vores gearing. Den samlede solvens er steget fra 13 til nu 17,8 pct. Forventninger Vores forventninger til det kommende år er noget mere positive end for et år siden. Økonomierne er i hvert tilfælde på vej frem og der er betydelig mere klarhed over hvor vi står. Det sidste er ikke mindst vigtigt. Men virkningerne af de sidste to års recession er ikke ovre endnu, desværre. Væksten bliver nok positiv, men ikke nær nok til at arbejdsløsheden vender igen. Vi kan vist højst håbe på en stabilisering i løbet af året. På indtægtssiden må man forvente at vi ikke kan gentage det høje indtjeningsniveau i Danske Markets og Danica. Det betyder samlet, at koncernens kernekapital og solvens nu er blandt de højeste i Europa. Gearingsnøgletal Gennem 2009 er koncernens samlede aktiver reduceret med ikke mindre end 13 pct., eller med næsten 450 mia. kr. Det er især inden for handelsområdet at balancestyringen har været særdeles målrettet, mens udlånene kun er faldet 6 pct. Endelig er vores aktiver vægtet efter deres risiko, faldet med 13 pct. Likviditet Likviditeten er det tredje fokusområde i Baselkomiteens forslag, og her har koncernen også forbedret sin position betydeligt i Vort udgangspunkt er godt, da vi med det danske realkreditsystem formentlig har den længste gennemsnitlige funding i Europa. Vi vil også fremover have fokus på omkostningerne og intensivere bestræbelserne på at effektivisere banken samtidig med vi moderniserer vores kundekontakt og - service. Derfor forventer vi lavere omkostninger i 2010 end i Vores erhvervskunder vil også i 2010 have mange udfordringer, ligesom stigende arbejdsløshed vil gøre livet sværere for nogle privatkunder, trods skattelettelser og lav rente. Derfor forventer vi også høje nedskrivninger i Men og det er vigtigt lavere end i Alt i alt forventer vi et udfordrende år for sektoren og dermed for Danske Bank. Spørgsmål Vi har hermed præsenteret Danske Bank koncernens årsregnskab for 2009 og en række tilhørende emner. Som I har hørt, har vi arbejde aktivt med at bringe banken godt 7

8 gennem et vanskeligt år, og samtidig gøre koncernen klar til at møde fremtiden i god form. Nu en direkte dialog det er nemlig jeres tur til at få ordet for spørgsmål. Det betyder også at vi slukker for den direkte transmission via nettet. Vær venlig at benytte mikrofonerne ved siden af hvert sæde. 8

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011 Pressemøde Årsrapport 2010 10. februar 2011 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Henvisninger til det planlagte aktieudbud i denne rapport

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2009

Regnskab for 1. halvår 2009 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2009 11. august 2009 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen til, og tak fordi I har valgt at

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2011. 9. august 2011

Pressemøde. Halvårsregnskab 2011. 9. august 2011 Pressemøde Halvårsregnskab 2011 9. august 2011 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab februar 2012

Pressemøde. Årsregnskab februar 2012 Pressemøde Årsregnskab 2011 9. februar 2012 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen

Læs mere

Danske Bank køber Sampo Bank

Danske Bank køber Sampo Bank P R E S S E M Ø D E Danske Bank køber Sampo Bank Ekspansion i Finland og Baltikum Peter Straarup, Ordførende direktør 9. November 2006 Danske Bank køber Sampo Bank - Finlands tredjestørste bank med aktiviteter

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Lokale Pengeinstitutters. Årsmøde Ulrik Nødgaard 26. maj 2011

Lokale Pengeinstitutters. Årsmøde Ulrik Nødgaard 26. maj 2011 Lokale Pengeinstitutters Årsmøde 2011 Ulrik Nødgaard 26. maj 2011 Indfasning af nye krav til kapitalgrundlag og -struktur, 2013-19 14 % af RWA 12 Konjunkturbuffer Bevaringsbuffer +1,875% +2,5% 10 8 +0,625%

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Regnskab for første halvår 2008

Regnskab for første halvår 2008 Pressemøde Regnskab for første halvår 2008 7. august 2008 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank. Pressemøde - mandag den 15. september 2008

Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank. Pressemøde - mandag den 15. september 2008 Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank Pressemøde - mandag den 15. september 2008 Velkomst og baggrund v/ koncernchef Peter Engberg Jensen, Nykredit Nykredit fik en henvendelse Bestyrelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Pressemøde. Regnskab for 2006. 31. januar 2007

Pressemøde. Regnskab for 2006. 31. januar 2007 Pressemøde Regnskab for 2006 31. januar 2007 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer BNP skabelsen Input Output Arbejdskraft Kapital Varer og tjenesteydelser Råvarer Produktivitetskommissionen Hvis den danske produktivitet havde fulgt den amerikanske, ville samfundet i 2013 have været

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Tale pressemøde. Danske Banks køb af Sampo Bank. 9. november Presseafdelingen

Tale pressemøde. Danske Banks køb af Sampo Bank. 9. november Presseafdelingen Tale pressemøde Danske Banks køb af Sampo Bank 9. november 2006 Presseafdelingen TALE Peter Straarup- Danske Bank - CEO Forside Velkommen til vores pressemøde om købet af Sampo Bank, Finlands tredjestørste

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Regnskab for første halvår 2007

Regnskab for første halvår 2007 Pressemøde Regnskab for første halvår 2007 9. august 2007 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Pressemøde. Regnskab for 2008. 5. februar 2009

Pressemøde. Regnskab for 2008. 5. februar 2009 Pressemøde Regnskab for 2008 5. februar 2009 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere