Frygt for handelskrig presser renter lavere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frygt for handelskrig presser renter lavere"

Transkript

1 Frygt for handelskrig presser renter lavere Frygt for handelskrig og politisk kaos i Italien har presset renter lavere siden midten af maj, og denne frygt kan sende renterne lidt lavere hen over sommeren ECB og Nationalbanken holder renten uændret både i år og næste år, hvilket begrænser rentestigningerne i den korte ende af rentekurverne Risiko for overophedning i den amerikanske økonomi vil få Fed til at fortsætte med at hæve renten, hvilket også trækker de lange renter op i USA og Europa Risikomærkning Kompleks Ikke-kompleks S e ve nligst de sidste s ide r for forklaring. Frygt for handelskrig og politisk kaos i Italien presser renter ned Risikoen for handelskrig mellem USA på den ene side og USA s store samhandelspartnere på den anden side har skabt flugt mod sikre aktiver i de seneste uger. Dette har presset aktieindeks og renter på sikre obligationer fra Danmark, Tyskland og USA lavere, ligesom swaprenter i DKK, EUR og USD er faldet op mod 15bp siden renteprognosen i juni. Omvendt er italienske statsrenter steget kraftigt siden midten af maj i takt med dannelsen af en euro-skeptisk regering i Støvlelandet. Figur 1: 10-årige statsrenter og 10-årig swaprente i DKK i seneste år Indtil videre er de direkte økonomiske effekter af USA s protektionistiske tiltag moderate. Vi vurderer dog, at risikoen for en handelskrig er steget, hvilket flere centralbanker også ser som en væsentlig risiko for lavere global vækst. Vi har derfor nedjusteret vækstprognosen i vores seneste økonomisk prognose. Pengepolitikken bliver mere divergerende mellem Fed og ECB, da inflationsbilledet er forskelligt: I USA hævede Fed som ventet renten ved mødet i juni, og opjusterede rentebanen, da både inflationen og kerneinflationen er tæt på Feds målsætning. Derimod var ECB-mødet i juni dueagtigt: ECB venter stadig, at inflationen er lavere Research, Jyske Markets Rente- og valutastrateg Morten Hassing Povlsen Rente-, valuta- og oliestrateg Jan Bylov Vigtig investorinformation: Se venligst materialets sidste sider. 1

2 end målsætningen i de næste tre år, og ECB signalerede, at den første renteforhøjelse tidligst kommer efter sommeren næste år. Vi har derfor ændret vores prognose for ECB, så der ikke kommer en renteforhøjelse hverken i år eller næste år. Læs mere i analysen - Ny ECB-prognose: Not on my shift I forbindelse med den nye ECB-prognose fastholdt vi, at Nationalbanken vil hæve renten i midten af Da risikoen for global handelskrig er steget og den politiske situation i Italien er usikker, så har vi sværere ved at se, at kronen svækkes op mod 7,46 over for euroen. Vi vurderer, at EUR/DKK vil fortsætte med at handle omkring 7,45, og at Nationalbanken fortsat vil afvente ECB. Derfor venter vi, at Nationalbanken vil holde renten uændret i år og næste år. En selvstændig renteforhøjelse fra Nationalbanken kan dog blive aktuel, hvis det generelle politiske syn på eurosamarbejdet bliver mere positivt, eller hvis renter i EUR stiger mere end vi venter. Fed hævede renten i juni og opjusterede rentebanen De lange USD-renter er faldet omkring 25bp siden midten af maj pga. højere risiko for en global handelskrig og politisk usikkerhed i Italien. Derimod er den korte ende af USD-kurven tæt på årets højeste niveauer, hvorved rentekurven er fladet yderligere over de seneste uger. Den korte ende af USD-kurven holdes oppe af, at Fed i juni fortsatte med at stramme pengepolitikken, hvor renten som ventet blev hævet med 25bp til intervallet 1,75-2,00 %. Som vi også havde ventet blev rentebanen opjusteret, så Fed signalerer to yderligere renteforhøjelser i år. Vi venter renteforhøjelser i september og december i år og marts næste år, da inflationen og kerneinflationen er omkring Feds målsætning på 2 %. Markederne indpriser, at Fed funds renten vil være 50bp højere i marts næste år, hvilket dermed er lavere end både vores prognose og Feds rentebane. Vi vurderer derfor, at de korte USD-renter vil stige yderligere i de næste måneder. Da vi venter recession i 2. halvår næste år i USA, venter vi, at Fed nedsætter renten igen i september næste år, hvilket vil sende USD-renter lavere til den tid. Den lange ende af USD-kurven ventes også at stige, så længe Fed signalerer strammere pengepolitik. Dette afhænger bl.a. af, om inflationen fortsætter med at stige, hvilket er risikoen pga. det stramme arbejdsmarked i USA. Desuden er den øgede gældsætning i USA med til at trække USD-renter højere. Vi venter stadig, at den 30-årige statsrente vil have svært ved at bryde 3,25 %, og at USD-statskurven flader, men ikke inverterer. Derimod er det mere sandsynligt, at USD-swapkurven vil invertere i det næste år, hvor 10-2-årsspændet er 13bp. Risici for højere USD-renter: 1) Fed bliver mere bekymret for stigende inflation, og 2) geopolitisk uro (handelskrig, Italien, Emerging Markets) aftager hurtigt. Risici for lavere USD-renter: 1) Eskalerende geopolitisk uro og faldende risikoappetit og 2) handelskrig mellem USA og primært Kina. 2

3 Figur 2: 10-årig statsrente i USD ventes at stige mere end indpriset i det næste år 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 dec-15 dec-16 dec-17 dec-18 dec-19 USD STAT 10y Jyske Bank Forward 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 Kilde: Bloomberg & Jyske Bank Nedjustering af renteprognosen i DKK og EUR Vi nedjusterede renteprognosen i DKK og EUR op mod 40bp for ultimo 2019 i forbindelse med Ny ECB-prognose: Not on my shift den 19. juni. Risikoen for en global handelskrig er steget over de seneste uger, så vi venter ikke, at EUR/DKK vil nærme sig centralpariteten i det næste år. Derfor er prognosen for Nationalbanken ændret, så vi ikke længere venter en selvstændig renteforhøjelse, men at Nationalbanken vil afvente ECB. Fortsat høj overskudslikviditet i både EUR og DKK ventes at være med til at holde den korte ende af rentekurverne i DKK og EUR lave i prognoseperioden, hvor vi venter meget begrænsede rentestigninger. Figur 3: 3M Cibor ventes ikke at stige i prognoseperioden 0,00-0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30 0,00-0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,35 dec-15 dec-16 dec-17 dec-18 dec-19 Cibor 3m Jyske Bank Forward Kilde: Bloomberg & Jyske Bank 3

4 De lange renter i DKK og EUR er faldet omkring 25bp siden midten af maj. Vi vurderer, at den lange ende af rentekurverne (minimum 10 års løbetid) er for lave, da renter i de kommende kvartaler i mindre grad vil være holdt nede af ECB s opkøb. ECB s stramninger vil dog gå meget langsomt, og ECB overvejer mulighederne for at understøtte markederne, selvom obligationskøbene langsomt udfases. En mulighed er, at ECB s geninvesteringer foretages i obligationer med længere løbetider, hvorved ECB stadig har mulighed for at påvirke hele rentekurven i EUR. Dette vil være med til at lægge en dæmper på rentestigningerne i EUR over de kommende måneder, som også risikerer at falde, hvis den geopolitiske situation med handelsrestriktioner eskalerer. Vi venter dog, at de lange renter i DKK og EUR vil stige lidt mere end indpriset over de kommende måneder. Figur 4: 10-årig swaprente i DKK ventes at stige mere end indpriset 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,40 dec-15 dec-16 DKK SWAP 10y dec-17 dec-18 Jyske Bank dec-19 Forward Kilde: Bloomberg & Jyske Bank 4

5 Rente Rente årig 2 % realkreditobligation tæt på kurs 100 Rentefaldene på stats- og swaprenter i Danmark har også presset renter yderligere ned på de danske realkreditobligationer siden midten af maj. Danske obligationer er stadig sikker havn, og udlandets ejerandel af de konverterbare obligationer steg yderligere i maj, så den nu er over 30 %. Rentefaldene i de konverterbare segment har fået varigheden til at falde yderligere, hvilket igen har fået investorer til også at søge mod især de lange RTL-obligationer, hvor renter er faldet mere end på de helt korte RTL-obligationer. Figur 5: Renter på danske rentetilpasningslån er faldet siden midten af maj 1,50% 1,25% 1,00% 0,75% 0,50% 0,25% 0,00% -0,25% -0,50% -0,75% 1,50% 1,25% 1,00% 0,75% 0,50% 0,25% 0,00% -0,25% -0,50% -0,75% jan-14 jan-15 jan-16 jan-17 jan-18 jan-19 RTL1 RTL3 RTL5 Kilde: Jyske Bank Vi venter, at de korte danske boligrenter vil være lave i prognoseperioden, da Nationalbanken ventes at holde renterne uændret. Vi vurderer derfor, at rentestigninger vil være meget begrænsede for især de kortere lån. Længere ude på rentekurverne venter vi moderat højere renter. I det konverterbare segment er de åbne serier i 30-års segmentet stadig 2 % med og uden afdrag, men kursen er meget tæt på 100 med afdrag, som derfor risikerer at lukke for ny låneoptag. Jyske Bank Boligrenteprognose I dag Pr. 1. okt. Pr. 1. jan. RTL1-rente 0,20 0,21 0,25 RTL5-rente 0,22 0,35 0,40 Kurs på 30-årig fast rente (2%) med afdrag 99,7 99,0 98,6 Renten på lån med fastrenteperiode på 1 år bliver tilpasset med virkning fra d Renten på lån med fastrenteperiode på 2 til 10 år bliver tilpasset med virkning fra d

6 Jyske Bank renteprognose STATSRENTER Danm ark Spot Q3-18 Q4-18 Q1-19 Q2-19 Q4-19 Leading -0,65-0,65-0,65-0,65-0,65-0,65 Cibor 3m -0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30 Cibor 6m -0,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15 STAT 2y -0,58-0,50-0,45-0,40-0,40-0,35 STAT 5y -0,16-0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 STAT 10y 0,32 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 STAT 30y 0,77 0,95 1,00 1,05 1,10 1,10 STAT 5y - 2y 0,41 0,45 0,45 0,45 0,50 0,50 STAT 10y - 5y 0,48 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 STAT 30y - 10y 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,40 SWAPRENTER Danm ark Spot Q3-18 Q4-18 Q1-19 Q2-19 Q4-19 Cibor 3m -0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30 Cibor 6m -0,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15 SWAP 2y -0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 SWAP 5y 0,39 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 SWAP 10y 1,01 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 SWAP 30y 1,56 1,70 1,75 1,80 1,80 1,80 SWAP 5y - 2y 0,45 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 SWAP 10y - 5y 0,62 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 SWAP 30y - 10y 0,55 0,55 0,55 0,55 0,50 0,45 STATSRENTER EU RO LA ND Spot Q 3-18 Q 4-18 Q 1-19 Q 2-19 Q 4-19 Leading -0,40-0,40-0,40-0,40-0,40-0,40 Euribor 3m -0,32-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30 Euribor 6m -0,27-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25 STAT 2y -0,67-0,55-0,50-0,45-0,40-0,30 STAT 5y -0,31-0,15-0,05 0,05 0,15 0,25 STAT 10y 0,30 0,50 0,60 0,70 0,80 0,85 STAT 30y 1,02 1,20 1,25 1,30 1,35 1,35 STAT 5y - 2y 0,36 0,40 0,45 0,50 0,55 0,55 STAT 10y - 5y 0,60 0,65 0,65 0,65 0,65 0,60 STAT 30y - 10y 0,72 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 SWAPRENTER EU RO LA ND Spot Q 3-18 Q 4-18 Q 1-19 Q 2-19 Q 4-19 Euribor 3m -0,32-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30 Euribor 6m -0,27-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25 SWAP 2y -0,17-0,15-0,10-0,05 0,00 0,05 SWAP 5y 0,26 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 SWAP 10y 0,87 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 SWAP 30y 1,45 1,55 1,60 1,65 1,65 1,65 SWAP 5y - 2y 0,43 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 SWAP 10y - 5y 0,61 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 SWAP 30y - 10y 0,58 0,55 0,55 0,55 0,50 0,45 STATSRENTER U SA Spot Q 3-18 Q 4-18 Q 1-19 Q 2-19 Q 4-19 Leading 2,00 2,25 2,50 2,75 2,75 2,50 Libor 3m 2,34 2,50 2,60 2,70 2,80 2,60 STAT 2y 2,51 2,60 2,70 2,80 2,90 2,60 STAT 5y 2,72 2,90 3,00 3,05 3,05 2,75 STAT 10y 2,84 3,05 3,15 3,20 3,20 3,00 STAT 30y 2,98 3,15 3,25 3,25 3,25 3,15 STAT 5y - 2y 0,20 0,30 0,30 0,25 0,15 0,15 STAT 10y - 5y 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,25 STAT 30y - 10y 0,14 0,10 0,10 0,05 0,05 0,15 6

7 Vigtig Investorinformation Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for disse informationer rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personligt brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Hvis ikke andet er anført er kilden Jyske Bank. Denne analyse er en investeringsanalyse. Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Herudover må analytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, som de udarbejder analyser om. Dækker en analytiker ind for den ansvarlige analytiker ifbm. sygdom, forretninger o.l. så må denne ikke handle i det pågældende papir på dagen for publicering af analysen og dagen efter. Jyske Bank kan tillige have positioner i de papirer, der analyseres og vil ofte have et forretningsmæssigt forhold til de analyserede virksomheder eller udstedere af de analyserede papirer. Analytikerne modtager ikke betaling fra enheder med interesse i analysen. Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter på: Modeller Jyske Bank anvender en eller flere af følgende modeller: Rente Regressionsmodeller med input fra økonomiske og finansielle data herunder også Jyske Banks forventninger til disse (fx forventninger til vækst, inflation og pengepolitik). Rentekurveanalyse, herunder rentekurvehældning og kurvatur. Positionering, markedspsykologiske vurderinger, spilteoretisk scenarioanalyse og mønstergenkendelsesteknik indgår i vurderingsmaterialet. Danske realkreditobligationer modelleres ud fra en egenudviklet model baseret på RIO (realkreditmodel udviklet af ScanRate) bestående af en stokastisk rentestrukturmodel til at estimere fremtidig renteudvikling, og en statistisk konverteringsmodel kalibreret til låntagernes historiske konverteringsadfærd. I udarbejdelsen af analyser lægges vægt på f.eks. den relative prisfastsættelse, udbud/efterspørgsel, debitorsammensætning og parametre fra Jyske Banks realkreditmodel. Valuta Simpel regressionsmodel, hvor valutakrydset værdiansættes via variabler som f.eks. forskelle i realrenter, rentekurvehældning, kurvatur, råvarepriser og volatiliteter. Principal komponentanalyse-model, hvor valutakrydset værdiansættes via variabler som f.eks. forskelle i reale og nominelle swaprenter, rentekurvehældning og kurvatur. Jyske Markets økonomiske forventninger til vækst, inflation, pengepolitik indgår i modelvariabler. Positionering, markedspsykologiske vurderinger, spilteoretisk scenarioanalyse og mønstergenkendelsesteknik indgår i vurderingsmaterialet. Anbefalingsbegreber Kursmål Kursmål afspejler den retning, som valutakursen forventes at bevæge sig i over en given horisont (retning og styrke). Kursmålet er et skøn for, hvor vi med overvejende sandsynlighed forventer at se valutakursen på den angivne horisont. Kursmålet bør derfor ikke betragtes som et præcist minimum eller maksimum for valutakursen i den pågældende periode. Renteprognose Renteprognosen afspejler den forventede retning for renter over en given horisont. Renteprognosen er et skøn for, hvor vi med overvejende sandsynlighed forventer at se renten på den angivne horisont. Renteprognosen bør derfor ikke betragtes som et præcist minimum eller maksimum for renten i den pågældende periode. Anbefalinger Den enkelte kunde bør i samarbejde med sin rådgiver altid forholde sig til den udvalgte anbefaling og strategi i forhold til kundens risikoprofil og formål. Opdatering af analysen Rente Renteprognosen laves månedligt med forskellige horisonter ud til to år. Anbefalinger og strategier udsendes og opdateres på ad hoc basis. Valuta Kursmål med forskellige horisonter ud til et år fastsættes månedligt. Anbefalinger og strategier udsendes og opdateres på ad hoc basis Risiko Investering og handel med valuta og renter er behæftet med risiko, hvorfor vurderinger og evt. anbefalinger i denne analyse kan være forbundet med risiko. Se selve analysen for vurdering af evt. risici. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke ses som udtømmende. 7

8 Afkast og kursudvikling De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger og skattemæssige forhold, da afkast efter omkostninger og skattemæssige forhold, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at et anført forventet fremtidigt afkast vil stemme overens med den faktiske udvikling. De anførte forventede, fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering. Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Prognoser i analysen kan ikke med sikkerhed anvendes som en sikker indikator for fremtidige afkast. Oplyste renter og kurser i materialet er enten seneste observerede i markedet jf. påførte tidsstempel. For realkreditobligationer henvises til BRF s hjemmeside Det er vigtigt at understrege, at de oplyste renter og kurser ikke er handlebare for kunden. Risikomærkning Grøn: En type af investeringsprodukt er i kategorien grøn, hvis risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Gul: En type af investeringsprodukt er i kategorien gul, hvis der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Rød: En type af investeringsprodukt er i kategorien rød, hvis der er en risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller hvis produkttypen er vanskelig at gennemskue. Kompleksitet For at et produkt kan betegnes som Ikke-kompleks : Skal det kunne afhændes, indløses eller på anden måde realiseres til en offentligt tilgængelig kurs. Skal det ikke indebære en faktisk eller potentiel forpligtelse for kunden, som overstiger udgiften ved erhvervelsen. Skal prissætning fastsættes uden reference til andre værdipapirers priser, samt andre indekser og mål. Skal der findes let forståelige, offentligt tilgængelige oplysninger om produktets karakteristika. Må produktet ikke være et derivat. 8

ECB kan næppe prises mere dueagtig

ECB kan næppe prises mere dueagtig ECB kan næppe prises mere dueagtig Siden renteprognosen i marts er især de lange renter i DKK og EUR faldet. USD-renter er steget ud til 5-års løbetid, mens længere løbetider er faldet. Rentefaldene skyldes

Læs mere

Gradvist stigende renter

Gradvist stigende renter Gradvist stigende renter USD-renter er steget mest i april og ventes at stige yderligere Lange renter i DKK og EUR ventes at stige mere end indpriset Danske realobligationer er fortsat interessante for

Læs mere

Ny prognose efter ændring af Fed- og ECB-skøn

Ny prognose efter ændring af Fed- og ECB-skøn Rente, % Rente, % 05.09.2018 Ny prognose efter ændring af Fed- og ECB-skøn Renteprognosen ændret efter ny prognose for Fed, ECB og Nationalbanken. USD-renter stiger mere end indpriset, og rentekurven inverterer

Læs mere

Ny prognose for Fed og lavere USD-renter

Ny prognose for Fed og lavere USD-renter Rekordlave renter i Danmark og øvrige Europa Vi har ændret prognosen for ECB og Nationalbanken, som ventes at nedsætte renten med i alt 20 bp i år. Fed-prognosen er nedjusteret, så vi venter rentenedsættelser

Læs mere

Ny prognose for ECB og Nationalbanken: Uændrede renter i 2019 og 2020

Ny prognose for ECB og Nationalbanken: Uændrede renter i 2019 og 2020 Ny prognose for ECB og Nationalbanken: Uændrede renter i 2019 og 2020 Vi har ændret prognosen for ECB og Nationalbanken, som ventes at holde renterne uændret i 2019 og 2020 Fed ventes stadig at hæve renten

Læs mere

Dueagtige centralbanker holder renterne lave

Dueagtige centralbanker holder renterne lave Dueagtige centralbanker holder renterne lave Ny Fed-prognose: Fed færdig med renteforhøjelser og nedsætter i 2020 Økonomisk afmatning og dueagtige centralbanker holder renter lave Største rentefald i USD,

Læs mere

Risiko for rentefald på kort sigt

Risiko for rentefald på kort sigt Risiko for rentefald på kort sigt Risiko for rentefald på kort sigt, efter renter er tættere på de højeste niveauer siden maj. Korte USD-renter ventes at stige mere end indpriset i takt med kvartårlige

Læs mere

USD-renter trækker Europa med op

USD-renter trækker Europa med op USD-renter trækker Europa med op Renter er faldet i Europa og steget i USA siden februar Markederne undervurderer Feds intentioner om at hæve renten Renteprognosen er rullet og dækker nu indtil ultimo

Læs mere

Store udsving efter politisk kaos i Italien

Store udsving efter politisk kaos i Italien Store udsving efter politisk kaos i Italien Rentefald og store markedsudsving i maj efter politisk kaos i Italien Vi venter gradvist stigende renter, hvis den nye italienske regering undgår budgetkonfrontation

Læs mere

Rekordlave renter i Europa og forbliver lave

Rekordlave renter i Europa og forbliver lave Rekordlave renter i Europa og forbliver lave Stats- og swaprenter i Europa er faldet til rekordlave niveauer pga. dueagtig ECB, eskalerende handelskrig og øget risiko for hårdt Brexit. Prognosen er ændret

Læs mere

Renteprognosen nedjusteret efter ny prognose for Fed, ECB og Nationalbanken

Renteprognosen nedjusteret efter ny prognose for Fed, ECB og Nationalbanken Renteprognosen nedjusteret efter ny prognose for Fed, ECB og Nationalbanken Rentenedsættelser i juli fra Fed og i september fra i ECB og Nationalbanken Renteprognosen er nedjusteret pga. mere dueagtige

Læs mere

Usikkerhed dominerer rentemarkederne

Usikkerhed dominerer rentemarkederne Usikkerhed dominerer rentemarkederne Markederne domineres af krisen for den tyrkiske lira, budgetforhandlinger i Italien og risiko for handelskrig, hvilket har presset renter lavere. Vigtigt at pointere,

Læs mere

Renteprognosen nedjusteret til mere bekymrede centralbanker

Renteprognosen nedjusteret til mere bekymrede centralbanker Renteprognosen nedjusteret til mere bekymrede centralbanker Vi har nedjusteret renteprognosen, så den afspejler mere bekymrede signaler fra Fed og ECB. Vi venter højere renter i år, men stigningspotentialet

Læs mere

Ny prognose for Nationalbanken

Ny prognose for Nationalbanken Ny prognose for Nationalbanken Renteprognosen nedjusteret efter kraftige rentefald på begge sider af Atlanten pga. bekymringer om global vækstafmatning og lavere aktieindeks. Aktiemarkederne vil sætte

Læs mere

EUR/DKK tæt på interventionsniveau

EUR/DKK tæt på interventionsniveau EUR/DKK tæt på interventionsniveau Nationalbanken testes, da EUR/DKK er tæt på interventionsniveau Ingen ændringer i renteprognosen i DKK og EUR = gradvist højere renter Fed har stadig ammunition til at

Læs mere

Renteprognosen forlænget ind i 2020: Fed vender kursen i 2019, mens ECB går i dvale

Renteprognosen forlænget ind i 2020: Fed vender kursen i 2019, mens ECB går i dvale Renteprognosen forlænget ind i 2020: Fed vender kursen i 2019, mens ECB går i dvale Tegn på kraftig afmatning i USA s økonomi i 3. kvartal 2019 får Fed til at ændre kurs fra renteforhøjelser i 2019 til

Læs mere

Gradvist højere lange renter

Gradvist højere lange renter Gradvist højere lange renter Sammenfatning Rentemarkedet Vi har ikke ændret renteprognosen i nævneværdig grad, da vi stadig venter, at Fed hæver renten mere end indpriset, mens ECB vurderes mere fair priset.

Læs mere

Recession og QE4 på vej i USA

Recession og QE4 på vej i USA maj-2019 jun-2019 jul-2019 sep-2019 okt-2019 dec-2019 jan-2020 mar-2020 apr-2020 jun-2020 jul-2020 sep-2020 okt-2020 dec-2020 jan-2021 Akk. renteændring, bp Akk. renteændring, bp Recession og QE4 på vej

Læs mere

Renteprognosen opjusteres efter mere høgeagtigt Fed-kald

Renteprognosen opjusteres efter mere høgeagtigt Fed-kald dec-17 mar-18 jun-18 sep-18 dec-18 mar-19 jun-19 sep-19 Rente, % Rente, % 15.02.2018 Renteprognosen opjusteres efter mere høgeagtigt Fed-kald Opjustering af antallet af renteforhøjelser fra Fed Renteprognosen

Læs mere

Centralbankerne holder renter lave længe

Centralbankerne holder renter lave længe Centralbankerne holder renter lave længe Pilen peger mod flere pengepolitiske lempelser fra ECB, Nationalbanken og Fed efter svagere nøgletal og stigende risici for vækstudsigterne. Fed ventes stadig at

Læs mere

Højeste renteniveauer i flere år

Højeste renteniveauer i flere år Højeste renteniveauer i flere år Sammenfatning Rentemarkedet USD-renter er steget kraftigt i 2018 over hele rentekurven, mens renter i DKK og EUR er steget mest for løbetider over 2 år. Rentestigningerne

Læs mere

Renter er faldet for meget

Renter er faldet for meget Renter er faldet for meget Renter i Europa er faldet til rekordlave niveauer, og USD-renter er lavest siden 2017 pga. handelsstridigheder og lavere inflation Markederne priser rentenedsættelser fra Fed

Læs mere

Fed hæver renten med blød juleindpakning

Fed hæver renten med blød juleindpakning Rente, % Rente, % 14.12.2018 Fed hæver renten med blød juleindpakning Fed hæver renten i næste uge, men fokus er på rentebanen Fladere rentekurve i USD invertering i 2019 EUR/USD ventes at holde invervallet

Læs mere

Fed hæver renten hurtigere

Fed hæver renten hurtigere Rente, % Rente, % 12.10.2017 Fed hæver renten hurtigere Vi venter, at Fed hæver renten i december, og igen i marts og juni næste år, hvilket er hurtigere end tidligere ventet. Vi har tilpasset renteprognosen,

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Centralbanker og politik dominerer

Centralbanker og politik dominerer Centralbanker og politik dominerer Renterne kort: Renter i både Europa og USA er nærmest tilbage på niveauerne for en måned siden, efter de i midten af marts var presset midlertidigt op af forventninger

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

ECB hæver senere end tidligere ventet og vil dæmpe rentestigninger

ECB hæver senere end tidligere ventet og vil dæmpe rentestigninger ECB hæver senere end tidligere ventet og vil dæmpe rentestigninger Sammenfatning Rentemarkedet: Vi har ændret prognosen for ECB, og venter nu den første renteforhøjelse fra ECB i juni 2019, da ECB-mødet

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Højeste renteniveau siden Brexit-afstemningen JB7649

Renteprognose. Renterne kort: Højeste renteniveau siden Brexit-afstemningen JB7649 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi venter ingen renteændringer fra ECB i det næste år, men at ECB i december forlænger opkøbsprogrammet med 6-9 måneder. Nationalbanken har ikke interveneret

Læs mere

Næste renteforhøjelse i USA udskudt til december

Næste renteforhøjelse i USA udskudt til december Næste renteforhøjelse i USA udskudt til december Næste renteforhøjelse udskudt fra september til dec. -17 Balancereducering igangsættes til oktober 2017 Renterne stiger mere end priset og trækker dollaren

Læs mere

Intervalhandel fortsætter

Intervalhandel fortsætter Intervalhandel fortsætter Renterne kort: Renter fortsætter med at handle i intervallerne, der har været gældende siden midten af november. I første halvdel af april faldt renter til bunden af intervallerne

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

Centralbankerne lufter tanker om stramninger

Centralbankerne lufter tanker om stramninger Centralbankerne lufter tanker om stramninger Renterne kort: Rentemarkederne domineres af centralbankerne, som igennem juni har luftet tankerne om strammere pengepolitik: Fed har hævet renten og fremlagt

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Udsigt til fortsat lave renter

Renteprognose. Renterne kort: Udsigt til fortsat lave renter Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer ikke, at hverken ECB eller Nationalbanken vil justere på renterne i løbet af de næste 12 måneder. Kronen har været stabil over for Euro uden Nationalbankens

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Højere renter i vente

Højere renter i vente Højere renter i vente Sammenfatning Rentemarkedet: Renter er steget i DKK, EUR og USD siden vores seneste prognose fra midten af august. Markederne er primært drevet af centralbankerne, og risikoappetitten,

Læs mere

Lav inflation holder midlertidigt renter nede

Lav inflation holder midlertidigt renter nede Lav inflation holder midlertidigt renter nede Renterne kort: Swaprenter i DKK og EUR er tæt på niveauerne fra seneste renteprognose, der blev udsendt i starten af maj. Renterne drives i øjeblikket af forventninger

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Jyske Foretrukne Danske Obligationer

Jyske Foretrukne Danske Obligationer Jyske Foretrukne Danske Obligationer Rentefald efterfulgt af rentefald Høje udtræk præger afkastet Stor usikkerhed fremadrettet Risikoklassifikation Risikomærkning Kompleks Se venligst de sidste sider

Læs mere

Ny Fed-prognose og opgør med intervalhandel i 2018

Ny Fed-prognose og opgør med intervalhandel i 2018 Ny Fed-prognose og opgør med intervalhandel i 2018 Sammenfatning Rentemarkedet: Siden vores seneste prognose er renter faldet i Europa, mens de er steget i USA. Vi har rullet renteprognosen, så den gælder

Læs mere

Lav inflation holder renter lave lidt endnu

Lav inflation holder renter lave lidt endnu Lav inflation holder renter lave lidt endnu Sammenfatning Rentemarkedet: Renter er faldet på begge sider af Atlanten siden vores seneste prognose fra starten af juli. Rentemarkederne domineres af forventningerne

Læs mere

Renter (tæt) på årets laveste niveau

Renter (tæt) på årets laveste niveau Renter (tæt) på årets laveste niveau Renterne kort: Danske og tyske statsrenter, renter på danske realkreditobligationer samt swaprenter i DKK og EUR er faldet til (tæt på) årets laveste niveauer. Rentefaldene

Læs mere

Jyske Foretrukne - Danske obligationer

Jyske Foretrukne - Danske obligationer Jyske Foretrukne - Danske obligationer Nærværende publikation er opdateret i forlængelse af vores seneste renteprognose af 20. august 2018. Siden seneste opdatering primo juli er renterne generelt faldet

Læs mere

Renteprognose: Mens vi venter på Trump

Renteprognose: Mens vi venter på Trump Renteprognose: Mens vi venter på Trump Renterne kort: Markederne har stor fokus på konsekvenserne for den globale økonomi og for centralbankerne, når Trump indsættes som præsident den 20. januar. Rentemarkederne

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Fortsat lave renter

Renteprognose. Renterne kort: Fortsat lave renter Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer ikke, at hverken ECB eller Nationalbanken vil justere på renterne i løbet af de næste 12 måneder. Kronen har været stabil over for Euro uden Nationalbankens

Læs mere

Jyske Foretrukne - Danske obligationer

Jyske Foretrukne - Danske obligationer Jyske Foretrukne - Danske obligationer Investeringsmarkederne har i 2018, med politiske temaer i fronten, ikke manglet udsving. Hvad enten der har været tale om budgetforhandlinger i Italien, handelskrig

Læs mere

Ny renteprognose: Højere renter forude

Ny renteprognose: Højere renter forude Ny renteprognose: Højere renter forude Renterne kort: Markederne præges af stor politisk usikkerhed i Europa og USA, og risikoen for, at ECB s opkøbsprogram måske kan blive neddroslet noget tidligere end

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Mor Rapportering gældspleje Gribskov Kommune pr. 1. december 2017

Mor Rapportering gældspleje Gribskov Kommune pr. 1. december 2017 01.12.2017 Mor Rapportering gældspleje Gribskov Kommune pr. 1. december 2017 Nøgletal i kr. Restgæld pr. 30.12.17 658.925.532 Kursværdi af gæld pr. 30.12.17 770.331.253 Vægtet rente 2,51% Vægtet varighed

Læs mere

Politik og centralbanker

Politik og centralbanker Politik og centralbanker dominerer Renterne kort: Trump og politik i Europa dominerer rentemarkederne i Danmark, Europa og USA, mens centralbankerne i øjeblikket synes at være reaktive i forhold til politikkernes

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

Rapportering gældspleje Gribskov Kommune pr

Rapportering gældspleje Gribskov Kommune pr Rapportering gældspleje Gribskov Kommune pr. 30.06.2017 Nøgletal i kr. Restgæld pr. 30.06.2017 676.442.495 Kursværdi af gæld pr. medio 807.124.274 2017 Vægtet rente 2,51% Vægtet varighed 7,3 Følsomhed

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster USA: Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk k k Side 1/9 Rentestigning: hvad skal vi holde øje med? Den 10-årige åi rente

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014

USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014 USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014 Hvis du har spm eller kommentarer, kontakt: Kim Fæster Jyske Bank 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk Side 1/8 Privatforbruget siden opsvinget Som vi konstaterede

Læs mere

NOK og Norges Bank. Side 1/12

NOK og Norges Bank. Side 1/12 NOK og Norges Bank Side 1/12 NOKDKK 82,00 bør give støtte. Insisterer man på at købe NOK (og ikke anvende optioner, som vi anbefaler) skal stop/loss placeres i 81,25. Side 2/12 Konklusion Norges Bank sendte

Læs mere

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Dette er en investeringsanalyse Pengepolitisk stramning blev overraskende udskudt, men ikke aflyst i USA. Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt.

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

USA: Jobrapport for februar

USA: Jobrapport for februar USA: Jobrapport for februar Den sidste inden Feds vigtige marts-møde Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 3/5/2015 Side 1/12 Sidste jobrapport

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK93

Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK93 -7- Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK9 Det foreløbige udtræk ligger noget højere for oktober en i forhold til de seneste er (se figur ). Vi er nu på 9, mia. DKK i udtræk, hvilket mere end dobbelt

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Der vil i dag være fokus på antallet af jobåbninger i USA, som er en af Yellens favorit-indikatorer for arbejdsmarkedet. Men ellers byder dagen ikke

Læs mere

2014 Outlook: Renterne kravler opad

2014 Outlook: Renterne kravler opad 2014 Outlook: Renterne kravler opad I 2014 vil de bedre vækstudsigter give en tendens til højere renter, men der vil være store geografiske forskelle, og de korte renter vil flytte sig mindst USA og UK

Læs mere

USA: BNP for 1. kvt. 2014

USA: BNP for 1. kvt. 2014 USA: BNP for 1. kvt. 2014 Langsommere end snegletempo Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/15 USA: USA: Langsommere end snegletempo Konklusion: Væksten var ganske

Læs mere

Fokus på landbrug - nylige prisfald

Fokus på landbrug - nylige prisfald DEN DANSKE BANKSEKTOR Fokus på landbrug - nylige prisfald "En perfekt storm" Fra 2009 til foråret 2014 så vi stigende mælkepriser - men fra juni 2014 til oktober 2014 har vi set et markant prisfald fra

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

USA: Påskens nøgletal og begivenheder

USA: Påskens nøgletal og begivenheder USA: Påskens nøgletal og begivenheder Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Kort oversigt Detailsalget og industriproduktionen leverede ganske stærk vækst i både

Læs mere

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr?

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Uroen i Ukraine har fornyet turbulensen i Emerging Markets ligesom det hårde vintervejr i USA gør det svært at vurdere styrken i amerikansk økonomi.

Læs mere

Støvsugning af obligationsmarkedet

Støvsugning af obligationsmarkedet Støvsugning af obligationsmarkedet Er ECB s opkøbsprogram og inflationsudviklingen indpriset i rentemarkedet? I hvert fald har renterne stabiliseret sig i den seneste måned. Stabiliseringen i olieprisen

Læs mere

USA: Jobrapporten for april. Meget stærk jobrapport, men bliver det ved?

USA: Jobrapporten for april. Meget stærk jobrapport, men bliver det ved? USA: Jobrapporten for april Meget stærk jobrapport, men bliver det ved? Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Jobrapporten - konklusioner Jobrapporten i april var

Læs mere

USA: Jobrapport for marts

USA: Jobrapport for marts USA: Jobrapport for marts Vækstbilledet til eksamen Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk 4/1/2014 Side 1/13 USA: Vækstbilledet til eksamen Et af de store

Læs mere

Jobrapporten for december. Side 1/14

Jobrapporten for december. Side 1/14 USA: Jobrapporten for december Puha for en skuffelse, men var det bare vejret? Side 1/14 Jobrapporten - konklusioner Konklusion: Jobrapporten var svagere end ventet næsten hele vejen rundt. Men der er

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vi giver her en kort oversigt over den seneste måneds udvikling i de vigtigste nøgletal for dansk økonomi. De danske nøgletal giver fortsat et indtryk af, at

Læs mere

Markedskommentar februar: Meget mere end Trump effekten!

Markedskommentar februar: Meget mere end Trump effekten! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2017 Markedskommentar februar: Meget mere end Trump effekten! Februar blev en rigtig god måned for både aktier og obligationer med positive afkast i alle aktivklasser. Aktier blev

Læs mere

Fra nul-rente politik til negativ-rente politik

Fra nul-rente politik til negativ-rente politik Fra nulrente politik til negativrente politik Rentefaldet er fortsat i Europa i januar, mens de amerikanske renter løftede sig i starten af februar efter stærke job og løntal. ECB annoncerede deres obligationsopkøbsprogram

Læs mere

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens højdepunkt bliver naturligvis jobrapporten, hvor vi venter en jobvækst på 230 T. I modsætning til konsensus venter vi også et nyt fald i ledigheden.

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Hvad er den mest korrekte budgetkurs/hvad er vores bud? Hvordan forløb 2014 i forhold til forventningerne? Budgetkurs-estimater for 2015

Læs mere

Vækstfrygt har afløst krisefrygt

Vækstfrygt har afløst krisefrygt Vækstfrygt har afløst krisefrygt som rentedæmper Vi forventer, at: Renterne på 12 måneders sigt vil ligge højere end i dag, da vi forventer situationen omkring gældskrisen er mindre intens og økonomien

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Vi venter, at Fed trods den finansielle uro vil være lidt mere høgeagtig og fjerne løfte om at fastholde renten i en betydelig periode Inflationen i både

Læs mere

USA: Eksamenstid for væksten og Fed

USA: Eksamenstid for væksten og Fed USA: Eksamenstid for væksten og Fed Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/13 USA: Eksamenstid for væksten og Fed Et af de store spørgsmål i amerikansk økonomi er om

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose marts 2018

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose marts 2018 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose marts 2018 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven for løbetider op til

Læs mere

Hvad er meningen med tysk rente under 1 %?

Hvad er meningen med tysk rente under 1 %? Hvad er meningen med tysk rente under 1 %? Renterne har brugt sommeren på at rejse sydover, dvs. falde og falde. Især de europæiske renter er faldet i lige linje og har sendt den tyske s rente ned på nyt

Læs mere

Et skeptisk rentemarked

Et skeptisk rentemarked Et skeptisk rentemarked Skepsis præger rentemarkedet. Årets laveste ige rente i Tyskland blev noteret i starten af maj, mens den amerikanske rente også lå meget lavt. Mange havde forventet, at den begyndende

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 20. september 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Den globale økonomi er igen blevet ramt af et finansielt chok, og det er nu usandsynligt, at

Læs mere