Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling"

Transkript

1 F O A f a g o g a r b e j d e Au pair i Danmark: Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling En undersøgelse af au pair-ordningen i Danmark med særligt fokus på filippinske migranter foretaget af ph.d. stipendiat Helle Stenum 1

2 Udgivet af FOA Fag og Arbejde, oktober 2008 Tekst: Helle Stenum Politisk ansvarlig: Jakob Bang Redaktion: Jens-Jørgen Krogh Grafisk tilrettelæggelse: Bente Stensen Christensen/Girafisk Design Eftertryk er tilladt med tydelig kildeangivelse Oplag: 750 eksemplarer ISBN: Tryk: FOAs Trykkeri FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3, 1790 København V 2

3 Au pair i Danmark: Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling En undersøgelse af au pair-ordningen i Danmark med særligt fokus på filippinske migranter foretaget af ph.d. stipendiat Helle Stenum 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund s 7 Danmark: Behov for en au pair-ansat i familien? Filippinerne: Behov for at arbejde som au pair? 2. Undersøgelsen s Statslige rammer for au pair opholdet s 13 Danmark Filippinerne og Danmark 4. Handler au pair i praksis primært om kulturel udveksling? s 17 Er husarbejde arbejde? 5. Au pair ordningen i Danmark og andre former for hushjælps- arrangementer for migranter i Europa s Hvordan leves, opleves og fungerer au pair opholdet i lyset af de statslige reguleringer? s Hjemmet som arbejdsplads s 25 Arbejdsopgaver Arbejdstilrettelæggelse Ledelse Niveauer der stiger Susans arbejdssituation alt for meget arbejde Gøre noget ved sin situation? Er børnepasning arbejde? Flydende og afbrudt tid, ingen kolleger, svært at protestere 4

5 6. 2. Arbejdspladsen som hjem s 33 De fysiske rammer Privatliv Barneseng på au pair værelset Værtsfamiliens privatliv Kampen om tiden Mad, måltider og bad Husregler Del af familien? 7. Løn og arbejdsforhold s 43 Ansættelse, arbejde og lommepenge? Løn, timeløn og skat Transporten til Danmark. Arbejde udover og ved siden af reglerne Lucys ophold; mange skift, ustabile forhold Afskedigelse, opsigelse, tomrum Ferier og fridage Ferier og feriepenge Klagemuligheder 8. Konklusion s Litteratur s 62 5

6 Vi har brug for ny viden om au pair Med jævne mellemrum kommer begrebet au pair på avisernes forsider. Som regel handler avisernes historier om en konkret sag; om et konkret tilfælde af misbrug eller urimelige forhold for en pige, der gæster Danmark som au pair. Antallet af au pairer i Danmark har de seneste år været stærkt stigende. Der gives 5-6 gange flere opholdstilladser til au pair-ophold i dag sammenlignet med midt i 90 erne. Au pair var engang en ordning for unge (vest-)europæiske og nordamerikanske piger. Piger, der rejste til udlandet og i en periode lærte om opholdslandets kultur og sprog. I det billede diskuteres ordningen også i et vist omfang stadig. Men sådan fungerer au pair bare ikke mere. Opholdstilladelse som au pair gives i dag primært til filippinske piger, og i nogen, men faldende, grad til østeuropæiske piger. Denne udvikling kan man forvisse sig om ved et opslag på Udlændingeservices statistik på hjemmesiden. Au pair-ophold er altså naturligvis også blevet omfattet af globaliseringen. Men hvad ved vi egentlig om au pair? Hvordan lever og hvad tænker au pair-pigerne i Danmark? Hverken sager eller statistik kan give andet et overfladisk billede, og der har foreløbigt ikke været noget dansk materiale, der er gået i dybden med au pair vilkårene. Derfor har FOA valgt at få udarbejdet denne rapport, der især bygger på interviews med au pairerne og værtsfamilierne. FOA er tidligere gået ind i en række au pair-sager. Sagerne er oftest vanskeliggjort af au pairordningens status midt mellem en oprindelig kulturel udveksling og en mere aktuel ordning til import af huslig arbejdskraft. I FOA synes vi, at en uvildig afdækning af au pair-forholdene helt naturligt havde været en opgave for det officielle Danmark. Vi undres over, at det med de mange enkeltsager, med den store stigning i antallet og med den fuldstændige udskiftning i oprindelseslande for au pairer, ikke for længst er sat i værk. Men indtil en mere omfattende afdækning måtte blive sat i gang, er denne rapport et enestående materiale. FOA har ikke foretaget nogen redaktion i rapporten fra ph.d. stipendiat Helle Stenum. Jakob Bang Forbundssekretær FOA 6

7 1 Baggrund Antallet af au pair-opholdtilladelser er inden for de seneste år steget bemærkelsesværdigt meget. I 1996 blev der givet 318 au pair-opholdstilladelser, og i 2007 udgjorde det samlede antal opholdstilladelse til au pairer Altså en stigning på 694 procent. I de første tre kvartaler af 2008 er der givet 1892 opholdstilladelser til au pairer. I samme periode er andelen af disse tilladelser, som gives til filippinere, også steget markant. Fra i 1999 at dreje sig om 21 tilladelser, hvilket udgjorde 4 procent af det samlede antal opholdstilladelser, udgjorde denne andel i procent, hvilket svarer til 1510 au pair-opholdstilladelser til unge med filippinsk nationalitet. Nedenstående figurer illustrerer udviklingen : Opholdstilladelser til au pair personer Nationalitet Filipinerne Ukraine Rusland Brasilien Thailand Øvrige i alt Opholdstilladelser til au pair personer fordelt på de største nationaliteter 2002 Opholdstilladelser til au pair personer fordelt på de største nationaliteter 2007 Øvrige 43 procent Litauen 20 procent Øvrige 19 procent Filippinerne 11 procent Thailand 2 procent Brasilien 2 procent Rusland 4 procent Ukraine 5 procent Ukraine 8 procent Estland 8 procent Polen 10 procent Filippinerne 68 procent Tal og fakta på udlændingeområdet 2007, s. 21 Ministeriet for Flygtninge 7

8 Au pair ordningen er formelt tilrettelagt som en kulturel udvekslingsordning, og der eksisterer lovgivningsmæssigt et regelsæt for, hvordan relationen mellem værtsfamilie og au pair skal tilrettelægges. Den markante stigning dels i antallet af au pairer i Danmark og dels i filippinske au pairer, rejser en række spørgsmål om, hvordan denne au pair ordning rent faktisk fungerer såvel for de au pairer, der kommer til landet, som for de værtsfamilier, der huser en au pair: n Fungerer au pair ordningen reelt som et gæstearbejderprogram for husassistenter, eller fungerer den som en kulturel udvekslingsordning? n Og hvis au pair ordningen mere har karakter af at være et gæstearbejderprogram, hvordan fungerer det så i praksis? Disse spørgsmål danner rammen for denne undersøgelse. I og med at langt den største gruppe af au pairer er filippinere, vil fokus ligge på denne gruppe, men der inddrages også au pair-ansatte med andre nationaliteter i undersøgelsen. Danmark: Behov for en au pair-ansat i familien? Den daværende familieminister Carina Christensen udtalte sig den 7. marts 2007 i Berlingske Tidende om forholdene for danske familier og især om kvinders position i familien:»der er alt for mange forventninger til familierne i dag. Mange har billedet af den perfekte mor, som står og bager bollerne og som altid møder op til alting. Hvorfor er det ikke i orden at ansætte en au -pair? Eller i højere grad lade manden tage over og stå for en større del af husholdningen.«men du siger, at mor og far burde slappe mere af. Hvad er det, som de ikke skal gøre?»jamen, man kunne for eksempel i stedet for at bage boller til fødselsdagen købe nogle. Man kunne købe sig til lidt rengøringshjælp. Det skal være okay at have en au - pair. Der kan være mange ting, som gør, at man fravælger børn, fordi man ikke føler, man kan leve op til idealet. Jeg tror, især kvinder er meget gode til at køre det op. Det skal vi have nedbrudt.«det er ikke usædvanligt i mediebilledet, at når hel- og halvkendte karrierekvinder portrætteres og skal forklare, hvordan de overlever med børn og familie, så henviser de til, at de har en au pair. Når en familieminister udtaler sig om, at den perfekte mor kan genfortolkes ved at ansætte en au pair, så er det et klart signal om en normudvikling. Men det er også udtryk for, at fænomenet med at ansætte en au pair i praksis fungerer som en realistisk strategi for en voksende gruppe familier til sikring af, at begge forældre kan gøre karriere, eller måske rettere kan aflaste den kvindelige del af familien for ansvaret for husarbejdet i hjemmet. 8

9 Når familieministeren taler om det at have en au pair, handler det ikke om fokus på en kulturel udveksling, og at det er dén dimension, der er vigtig for udviklingen i familien det handler om hjælp til husarbejdet, primært for at frigive tid for moren i familien, frigøre kvinden i samfundet. Behovet for udefrakommende assistance til husarbejdet i hjemmet tager udgangspunkt i såvel den måde, vi har organiseret vores familievelfærd; hvem og hvordan bliver børnene passet, mens forældrene arbejder; hvem i familien tager sig primært af børn og husarbejde; hvordan er tilgængelighed og placering af pasningstilbud; hvilke normer er der omkring de gode familie etc., som i den måde vi har organiseret os på arbejdsmarkedet; er arbejdsmarkedet lige tilgængeligt for begge køn; er arbejdsmarkedet kønsopdelt; hvilke normer og praksiser er gældende omkring et godt arbejdsliv, en karriere etc. For eksempel kan man ifølge en undersøgelse fra Bonke (Bonke 2002) se, at omfanget af husarbejde i den enkelte familie er steget betragteligt siden 80 erne; fra 274 minutter i 1987 til 364 minutter i 2001 og i 1987 stod kvinden i familien for 65 procent af husarbejdet mens det i 2001 var 59 procent af husarbejdet. Samtidig viser en anden SFI undersøgelse fra 2006, (Deding et al. 2006) at næsten halvdelen af børnefamilierne 44 procent af kvinderne og 39procent af mændene finder hverdagen stressende, og i 8 ude af 10 børnefamilier har begge forældre arbejde. 0 Det går for vidt i denne undersøgelse at gå langt ind i denne problematik. Blot skal det slås fast, at det kan være vigtige elementer i forståelsen af, hvorfor au pair fænomenet inden for de senere år er vokset kraftigt. Spørgsmålet i denne undersøgelsessammenhæng bliver at se på, hvordan det behov, som må formodes at tage sit udgangspunkt i organiseringen af familievelfærd og arbejdsmarked, søges løst gennem ansættelse af en au pair. Her støder vi på et tredje forhold som er afgørende for at forstå au pair situationen, nemlig den migrations- eller indvandringsregulering der sætter præmisserne for at udenlandske og i de fleste tilfælde tredje lands borgere uden for EU kan komme til Danmark som au pair. Filippinerne: Behov for at arbejde som au pair? Da langt den største del af au pair-ansatte i Danmark kommer fra Filippinerne, er det relevant at se på det afsæt, som filippinere rejser til Danmark med i forbindelse med en au pair ansættelse. Filippinerne har gennem årerne udviklet et omfattende system til eksport af arbejdskraft, altså organiseret at migrantarbejdere sendes ud til mange dele af verden, og for langt de flestes vedkommende også sender penge retur til Filippinerne. I 2001 sendte filippinere i udlandet mere end 6 mia.$ til Filippinerne ad de formelle kanaler (det 0 Rasmussen og Nielsen: Familie- og Arbejdslivdkommissionen: Chance for Balance Et Fælles Ansvar. Hovedrapport maj

10 reelle tal vurderes at være langt højere), hvilket svarede til 8,4 procent af bruttonationalproduktet. (O Neil 2004). Mellem 2004 og 2005 steg remitterne (som er betegnelsen for de penge, der sendes tilbage), med 25 procent, og i 2005 sendte filippinere i udlandet mere en 10 mia $ tilbage. (POEA: 2005) Da den filippinske regering begyndte udviklingen af den statslige eksport af arbejdskraft, fokuserede de på at sende primært unge mænd til Mellemøsten. I 1975 var kun 12 procent af det totale antal af arbejdsemigranter kvinder, men i 1987 var den andel steget til 47 procent, og i 1995 var der flere kvinder end mænd, der tog ud for at arbejde. (Parrenas 2003) Rigtig mange filippinere tager til udlandet for at arbejde. I 2004 boede ca. 8 millioner filippinerne uden for landets grænser heraf 3,2 med permanent ophold, 3,6 med midlertidigt og ca. 1,2 uden opholdstilladelse som irregulære migranter. Regeringen regulerer den midlertidige arbejdskrafts eksport gennem POEA ( Philippines Overseas Employment Administration) og indgår aftaler med andre landes regeringer, firmaer etc. om levering af arbejdskraft. Når man rejser ud for at arbejde gennem POEA har man også visse rettigheder; adgang til et før-migrationskursus, livsforsikring, pensionsordninger, sundhedsordning mv. Generelt har det en stor effekt på det filippinske samfund, at så mange rejser uden for landet for at arbejde. Familiestrukturen og familielivet påvirkes i høj grad af denne arbejdsemigration. En meget stor del af de kvinder, der tager ud for at arbejde, gør det som domestic workers husarbejdere 1 og passer ofte børn i familier i Vesten. Mange familier lever transnationalt, hvilket bl.a. betyder at moderen arbejder i udlandet for at forsørge familien, mens andre familiemedlemmer så at sige overtager den sociale rolle som mor. Det fører for vidt at gå nærmere ind i denne problematik, men her skal blot nævnes, at selvom kvinder i Filippinerne ofte er dem, der forsørger familien og gør som regeringen forventer, nemlig at de tager aktiv del på arbejdsmarkedet og selvom Filippinerne scorer meget højt i World Economic Forums Gender Gap Index som nr 6 2, så er det oftest sådan, at kvinden også i Filippinerne - regnes for at være den primært ansvarlige for familien. 1 Det er svært at finde et passende ord på dansk, men den direkte oversættelse husarbejder er at foretrække for husassistenten eller hushjælp, men da husarbejder ikke findes som standard ord på dansk bruges alle tre begreber i rapporten. 2 World Economic Forum Gender Gap Index: www. Gendergap.org 10

11 2 Undersøgelsen Denne undersøgelse baserer sig dels på diverse dokumenter så som love, bekendtgørelser, vejledninger m.v., der omhandler au pair arrangementet i Danmark samt andre relevante danske og udenlandske rapporter, statistikker mv., og dels på empirisk materiale i form af interviews med au pairer, værtsfamlier og aktører omkring au pairer i Danmark. Endvidere anvendes der i undersøgelsen også international forskning, som der også i begrænset omfang refereres direkte til. Den kvalitative del af undersøgelsen er koncentreret omkring en række semi-strukturerede interviews, der indgår i et større forskningsprojekt omkring Migration Management. Interviewene er foretaget i perioden oktober 2007 juni 2008 og omfatter: n 24 au pairer i Storkøbenhavnsområdet, heraf 21 fra Filippinerne, en fra Rusland, en fra Uganda og en fra Nepal. Af de 24 au pairer havde tre afsluttet au pair opholdet, men opholdt sig stadig i Danmark og heraf en uden opholdstilladelse og to med andre opholdstilladelser end som au pair. Alle de interviewede er kvinder. Informanterne er blevet kontaktet ad mange forskellige kanaler; internettet, loppemarkeder, sprogskoleklasse, kirker m.v. n seks værtsfamilier i det Storkøbenhavnske område, der har haft mellem to og otte au pairer ansatte i hjemmet. n seks aktører, der enten som myndighedsperson eller civilsamfundsperson (foreninger, kirker o.a.) har haft berøring med au pairer i Danmark. Det drejer sig om en embeds-m/k i Udlændingeservice, to præster og tre centralt placerede foreningsaktive inden for det filippinske og kirkelige foreningsmiljø. Derudover er der foretaget en del uformelle samtaler og forespørgsler med mange andre inden for de tre ovennævnte kategorier, som selvfølgelig også har været med til at kvalificere analysen, men som ikke indgår direkte i undersøgelsen. Interviewene er for det meste blevet båndet og transskriberet, men nogle har dog ikke ønsket at blive båndoptaget. Interviewene har varet fra 30 minutter til 2¾ timer og nogle informanter er interviewet flere gange, ligesom nogle informanter før og/eller efter 1. interview har skrevet s med beretninger/oplevelser. Alle interviewede er i rapporten anonymiserede. Formålet med undersøgelsen er ikke at levere en repræsentativ og kvantitativt baseret afdækning af au pair situationen i Danmark, men gennem dybdegående interviews med såvel au pairer, som familier, som videnspersoner omkring au pairene, at belyse og analysere, hvordan au pair opholdet leves, opleves og fungerer på baggrund af de statslige regler, der ligger til grund for relationen mellem au pair-ansat og værtsfamilie-arbejdsgiver. Der er således også en lang række spørgsmål, som materialet lægger op til fx omkring care chains, care drain, brain drain, brain waste, køns- og racialiseringsproblematikker, den transnatio- 11

12 12 nale familie og transnationale netværk, relationen mellem filippinske au pairer og det filippinske samfund (danskere med filippinsk baggrund) i Danmark, fattigdom og kulturalisering, migration i relation til global ulighed og økonomisk udvikling etc. som ikke vil blive behandlet i denne sammenhæng.

13 3 Statslige rammer for au pair opholdet Danmark Den danske au pair ordning hviler på en bekendtgørelse fra , som markerer Danmarks ratificering af det, der almindeligvis omtales som Europarådets au pair konvention, eller mere korrekt: Europæisk overenskomst af 24. november 1969 om au pair ansættelse. Au pair betyder egentlig på lige fod og begrebet blev i slutningen af 1800-tallet bl.a. brugt til at betegne engelske unge kvinder, som tog til Frankrig for at lære fransk og til gengæld så underviste i engelsk. Med tiden udviklede ordningen sig til en slags storesøster- /ung-pige-i -huset-/ husmoderoplærings-ordning, typisk for unge kvinder der lige havde afsluttet folkeskole eller gymnasium. Som Europarådskonventionen af 1969 også afspejler, er den tænkt som en sikring i forhold til at flere og flere unge mennesker i Europa, især unger piger, rejser til udlandet med henblik på au pair ansættelse og at mange af disse personer er mindreårige, der for længere tid må undvære støtte fra familien, og at der derfor må ydes dem en særlig beskyttelse for så vidt angår de praktiske forhold og den moralkodeks, der består i modtagerlandet. Nu som dengang er arrangementet stærkt feminiseret. Det fremgår af såvel tekster som praksis, at dette er et arrangement først og fremmest for kvinder, og det nævnes faktisk også i konventionen, at staterne kan vælge at definere en au pair-ansat udelukkende som en kvinde. En del lande mener, at denne konvention ikke yder tilstrækkeligt og tidssvarende beskyttelse til au pairer. Sverige har f.eks. ikke ratificeret konventionen, fordi man mener, at de svensker regler hvor au pairen er betragtet som en arbejdstager giver en bedre beskyttelse. 4 Efter en del år, hvor interessen for au pair arrangement var i aftagende, skete der som tidligere nævnt, fra omkring år 2000 en stærk stigning i au pair opholdstilladelser, især til ansøgere uden for Europa og i særdeleshed fra Filippinerne sideløbende i øvrigt med en generel kraftig stramning af migrationsreguleringen for tredjelandsborgere i Danmark. Som grundlag for en opholdstilladelse som au pair i Danmark skal au pairen have fundet sig en værtsfamilie, og værtsfamilien og au pairen 5 skal i fællesskab søge om opholdstilladelse. Opholdstilladelsen indebærer ikke arbejdstilladelse, og opholdstilladelsen er for au pairen bundet til ophold hos den familie, der søger. I forbindelse med og som forudsætning for ansøgning om opholdstilladelse skal den au pair-ansatte og værts-arbejdsgiveren indgå en kontrakt om løn og arbejdsforhold i form af udfyldelse af en standardkontrakt, der vedlægges ansøgningen. Den maksimale opholdstid for den au pair-ansatte er som hovedregel 18 måneder. Øvrige forhold omkring løn, ansættelse og ophold for den au pair-ansatte vil blive belyst i analysen. 3 Bekendtgørelse af europæisk overenskomst af 24. november 1969 om»au pair«-ansættelse. Udenrigsministeriet, den 20. januar Besvarelse af spørgsmål nr. 169 stillet af Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg til ministeren for flygtninge, indvandrere og integration den 20. maj Vedrørende terminologi så bruges både au pair og au pair person samt værtsfamilie og værts-arbejdsgiver i rapporten. 13

14 Den store andel af filippinere blandt ansøgere til au pair kan i øvrigt aflæses på Udlændingeservices hjemmeside, hvor der bringes en servicemeddelelse, som er specielt rettet mod filippinere: Ansøger indgiver ansøgningen til en dansk repræsentation i det land, hvor ansøger bor. Hvis ansøger opholder sig lovligt i Danmark, kan ansøgningen indgives til det lokale politi eller til Servicecentret i Udlændingeservice. Bemærk: Hvis ansøger bor på Filippinerne indgives ansøgningen til den norske ambassade i Manila Dette understreger, at der i praksis består en særlig relation mellem Danmark og Filippinerne på dette område, hvorfor det er relevant at udvide det nationale perspektiv til også at omfatte den transnationale forbindelse mellem Danmark og Filippinerne på dette område også når det handler om statslig regulering. Filippinerne og Danmark Den filippinske regering forbød i 1998 sine statsborgere at tage ud som au pairer i Europa. Det skete efter en mediedebat i Filippinerne, hvor historier om grov misbrug, diskrimination og prostitution i Holland og Skandinavien skabte stor opmærksom omkring au pair-forholdene for unge filippinske kvinder i Europa. Den filippinske regering valgte herefter at forbyde sine borgere at tage ud som au pairer i Europa. Den filippinske ambassade i Holland erklærede i 1999, at»når det drejer sig om filippinske au pairer, så har det vist sig at være det samme som husarbejdere ikke kulturel udveksling, som det er forudsat i 1969-aftalen«6 En del filippinere vælger at rejse ud som au pairer alligevel, fordi ordningen trods alt er en mulighed for at forsørge sin familie som migrantarbejder eller spare penge op til fremtiden. Fordi filippinerne vælger at rejse på trods af forbuddet, bliver de en slags illegale emigranter. Dette betyder oftest, at de skal betale bestikkelse for at kunne rejse ud af landet, ofte for lånte penge, og det betyder også, at de ikke regner med at kunne få hjælp af deres ambassader i de lande, de rejser til. Denne situation gør de filippinske unge migrantarbejdere sårbare i forhold til beskyttelsen fra deres hjemland. I Sverige har man valgt at følge den filippinske regerings forbud, og filippinere kan derfor ikke få opholdstilladelse som au pairer i Sverige. I Norge iværksatte myndighederne for nogle år siden en undersøgelse af vilkårene for au pairer på baggrund af mediedækning af misbrug. Af undersøgelsen fremgik det, at man godt kendte til forbuddet og den filippinske regerings opfordring til, at landene hellere skal lade filippinere komme og arbejde som migrant-husarbejdere på regulære vilkår. Man har holdt et møde med ambassadøren, og selv om embedsmændene i rapporten skriver, at det kunne være ønskeligt at imødekomme aftalen er Europarådskonventionen (Anderson 2000 side 25) 14

15 forbuddet og gøre som andre lande f.eks. Sverige så er det»imidlertid blevet besluttet at fortsætte som hidtil«. 7 I Norge har man - ligesom i Danmark - også set en kraftig stigning i antallet af filippinere, som får arbejdstilladelse som au pairer: Au pairer Filippinere Total Filippinsk andel 38 pct. 34 pct. 25 pct. 10 pct. 14 pct. 8 pct. 9 pct. 15 pct. 23 pct. 35 pct. 47 pct. 63 pct. UDI (Marts 2008) På den norske ambassade i Manila, der også er den ambassade, der betjener de filippinere, der skal til Danmark, bliver au pairer advaret om, at hvis de får problemer ved udrejsen kan den norske ambassade ikke hjælpe dem. Au-pair: IMPORTANT NOTICE TO AU PAIRS The Royal Norwegian Embassy is drawing your attention to the fact that the Republic of the Philippines thru the Department of Foreign Affairs enforced a ban on the deployment of Filipino female migrant workers under the Au-Pair program. This was enforced effective 5 November 1997 per DFA Circular Note Number dated 20 April Consequently, the Philippine Overseas Employment Agency (POEA) will not authenticate work contracts under Au-Pair program. In case a work permit is granted and a visa is issued, the Embassy is not in a position to assist if you will not be allowed exit by the Philippine Immigration authorities at the airport. The Embassy is also not in a position to certify or authenticate any employment contract. The Embassy is encouraging you to inform your prospective employer of the above mentioned facts. 8 ) I Holland tillader man også filippinske au pairer, og her har man efter en nedgang omkring , hvor forbuddet trådte i kraft, set en stigning igen: I 2006 var 154 filippinere ud af 720 au pairer, og i 2007 var 248 ud af 965 au pairer filippinere. 9 I Danmark har man valgt at ignorere forbuddet fra den filippinske regering. Integrationsministeren svarer den 30. maj 2008 følgende omkring dette forhold: Opholdstilladelse i Danmark herunder opholdstilladelse som au pair meddeles uafhængigt af, om der i ansøgerens hjemland eller opholdsland måtte være regler, der søger at forhindre landets indbyggere i at udrejse med henblik på at gøre brug af en meddelt 7 UDI: Utredning av au pair-ordningen, IND: Immigration and Naturalisation Service,

16 opholdstilladelse i Danmark. Sådanne regler må være et forhold mellem den enkelte stat og dens indbyggere. 10 Integrationsministeriet er bekendt med, at filippinske statsborgere nægtes udrejse af Filippinerne, når det ved udrejsekontrollen konstateres, at den pågældende skal arbejde som au pair i udlandet. Det skyldes efter det oplyste, at det efter filippinsk lov er forbudt at tage au pair-jobs og at rekruttere au pair-arbejdskraft. Endvidere er det ved filippinsk lov bestemt, at rekruttering af oversøisk arbejdskraft skal ske gennem organisationer, der er autoriseret dertil af den filippinske arbejdsminister. Baggrunden for disse regler er ifølge de for ministeriet foreliggende oplysninger at beskytte filippinske statsborgere ved at sikre de bedst mulige arbejdsbetingelser. Jeg har forståelse for de filippinske myndigheders ønske om at beskytte deres indbyggere, når de rejser ud i verden som au pairer. Jeg finder, at den filippinske regerings bekymringer er imødegået ved Folketingets enstemmige vedtagelse af lovforslag nr. L198 af 28. marts 2007 (Styrkelse af indsatsen mod misbrug af au pair-ordningen), hvorved der bl.a. blev indført karensperiode for værtsfamilier, der misbruger au pair-ordningen Besvarelse af spørgsmål nr. 170 stillet af Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg til ministeren for flygtninge, indvandrere og integration den 20. maj Besvarelse af spørgsmål nr. 171 stillet af Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg til ministeren for flygtninge, indvandrere og integration den 20. maj

17 4 Handler au pair i praksis primært om kulturel udveksling? Au pair ordningen er formelt set af den danske stat defineret som et kulturelt udvekslingsarrangement. På Udlændingeservices hjemmeside kan man finde følgende definition på en au pair: Personer som opholder sig hos en værtsfamilie med det formål at forbedre sine sproglige og eventuelle faglige kundskaber samt sit kendskab til opholdslandet En måde at anskue arrangementets eventuelle overensstemmelse med denne beskrivelse kan ske ved at undersøge de motiver og den praksis, der er i spil i de konkrete au pair ophold i værtsfamilier. En gennemgående og udpræget tendens i interviewene i denne undersøgelse af såvel au pairansatte som af værtsfamilier er, at au pair opholdet i udgangspunktet ses som et arbejde/ydelse for penge/løn arrangement, og først derefter som et arrangement med elementer af kulturel udveksling og forskelle. Lynn, der er 27 år med high school som højeste uddannelse og har en datter på to år, kommer fra en familie med 8 børn, hvoraf hun er den næstældste. Hendes mindre søskende går stadig i skole. Om sin situation i Filippinerne og grunden til at tage til Danmark som au pair siger hun ; My father is a farmer and my mother is a plane housewife. My brother is studying in secondary. I have a daughter, but I m not yet married with her father, but we are still having communication. When I already have a daughter, I work of course for my daughter ( ) that s why I planed to go to Denmark. Lynn sender således penge hjem både til sit barn og dets far, der bor hos farens familie og til sine forældre og søskende. Muligheden for at tjene penge har været afgørende for at hun tog af sted, især efter at hun fik sit barn: I can not find a job in the province, because there is no company. It s really hard. I can t ask my mother: Can you buy this and that for my daughter, because they also need help from me. Om sine forventninger til au pair opholdet siger hun bl.a., at hun forventede at skulle arbejde hårdt og at få minimumslønnen, men at hun blev positivt overrasket: I expected that I had to work, I expected that they will only pay me the minimum salary, but when I came here they paid me more than I expected, so it s not so hard for me here. I: You knew about the salary? Yes of course I read it the contract, it s So I only expected that amount. I read the agreement, so I m aware. When I came to my host family they were also aware of it. 17

18 Yvonne, som er 21, var nødt til at afbryde sin sygeplejeuddannelse for at hjælpe til med at forsørge sin familie. I came here to earn money for my studies and also for my family ( ) My mother is a teacher but her salary wasn t enough for us, so we must sacrifice everything to have money.. for me to continue my studies. And my father is a politician but he is only in the local. We are very poor there in the Philippines. Eve, der er 23, har også afbrudt sin sygeplejerskeuddannelse for at hjælpe familien. Hun er den yngste af en børneflok på 11. En af hendes brødre har hjulpet hende økonomisk, men hun har tilsyneladende haft dårlig samvittighed over at tage imod penge, når andre i familien ikke fik penge: I have only my mother because my father died a long time ago. I m interested in coming here so I can help my family, my mom and my grandmother. Because I would like to make them happy, because in the Philippines it s complicated. All my sisters married in a young age; fourteen, sixteen, so they make a lot of kids, so I feel guilty to their kids because they can t afford, so I want to help my nephews and nieces. Naomi på 29 år valgte at opgive sit job som dyrlæge i Filippinerne, fordi hendes far for nogle år siden blev meget syg og døde. I forbindelse med hans sygdom havde moren optaget et dyrt lån i deres hus, og ydermere er to søstre stadig under uddannelse på college. Naomi og to af hendes søstre besluttede at rejse ud for at tjene penge: We just decided to come here to pay the mortgage of our house, and the education. Ud af de 23 interviewede au pairer nævner to, at de anvender au pair ordningen til dels at rejse i Europa, hvilket er svært tilgængeligt for 3. lands borgere og dels at kvalificere sig ift. det hjemlige arbejdsmarked. Resten angiver det at arbejde for at tjene penge til sig selv og/eller familien som hovedårsag til at komme til Danmark som au pair. Beslutningen om at rejse tages for flertallet oftest på baggrund af vanskeligheder med at finde et velbetalt job på det hjemlige arbejdsmarked. Værtsfamilierne er heller ikke blinde for, at de au pair-ansatte kommer for at tjene penge, om end vedligeholdelsen af konstruktionen om den kulturelle udveksling, og det at være en del af familien også er fremtrædende hos nogle af de interviewede familier. En af de interviewede aktører, som selv vurderer at have rådgivet omkring 100 au pairer inden for et halvt år regner med, at procent af de filippinske au pairer sender penge tilbage til familien. Flere af de interviewede taler om, at danskerne ikke forstår, at de sender penge tilbage til familien, men for dem er dette er en vigtig del af at være medlem i en udvidet familie, hvad enten det bliver forklaret som kultur eller økonomisk nødvendighed. 18

19 Alle de interviewede aktører i det filippinske miljø siger samstemmende, at de filippinske au pairer kommer her primært for at arbejde og tjene penge. Værtsfamilierne sætter også det arbejde, der udføres i hjemmet, i relation til den løn, der udbetales. En værtsarbejdsgiver nævner, at udgiften til en au pair kan sammenlignes med de penge, familien før au pair tiden brugte til rengøringshjælp og børnepasning, og at de nu får mere for pengene. Alle værtsfamilier nævner det arbejde, som au pairen udfører, det være sig husarbejde eller børnepasning, som årsag til, at de har ansat en au pair fordi det letter presset i hverdagen. Ingen nævner kulturel udveksling som den primære årsag til at ansætte en au pair. Er husarbejde arbejde? Praksis vedr. de aktiviteter, der foregår i hjemmet omkring au pair en forekommer også i langt de fleste tilfælde at være udformet som et stykke arbejde skemalagte aktiviteter så som rengøring, tøjvask, madlavning, indkøb, børnepasning, der i mere regulære hushjælps arrangementer er defineret som arbejde. Arbejdsopgaverne for en au pair er i kontrakten formuleret som: udføre pligter af begrænset omfang i form af huslige pligter og børnepasning Au pair-personen skal udføre huslige pligter eller børnepasning mellem 3 og 5 timer pr. dag, dvs. mellem 18 og max 30 timer pr. uge, ligesom au pair-personen skal have mindst én ugentlig fridag. Eksempler på huslige pligter er tøjvask, oprydning og rengøring Der skal i forbindelse med indgåelse af kontrakten udfyldes et ugeskema, hvoraf det skal fremgå, hvilke arbejdsopgaver, der skal foregå på hvilke dage: 19

20 I den norske au pair standardarbejdskontrakt, som gives i forbindelse med den arbejdstilladelse, til au pairer (her er au pair opholdet altså defineret som arbejde) er opgaverne beskrevet som lettere husarbejde, pasning af børn, tilsyn med dyr etc. 12 Hvis man ser på myndighedernes praksis i Hong Kong, hvor en migrant husarbejder får opholdstilladelse til en bestemt familie i to år (hvilket jo ligner den danske model), så beskrives arbejdsopgaverne i standardkontrakten: Husarbejde Madlavning Se efter ældre familiemedlemmer Babysitting Børnepasning Andet 13 Også her er husarbejdet defineret som lønnet arbejde. 12 Utlendingsdirektoratet, 13 Human Rights Watch vol. 17 no. 10. Hong Kongs kontrakt om migrant domestic helpers 20

Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling

Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling F O A f a g o g a r b e j d e Au pair i Danmark: Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling En undersøgelse af au pair-ordningen i Danmark med særligt fokus på filippinske migranter foretaget af ph.d.

Læs mere

Notat om au pair-ordningen

Notat om au pair-ordningen Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 253 Offentligt N O T A T Notat om au pair-ordningen 24. november 2008 J.nr. 2008-0001383 1. Om au pair-ordningen i Danmark 1.1. Om au

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Merethe Nord Philip. Specialkonsulent i Kontoret for Studier, Forskere m.v.

Merethe Nord Philip. Specialkonsulent i Kontoret for Studier, Forskere m.v. Merethe Nord Philip Specialkonsulent i Kontoret for Studier, Forskere m.v. Informationsmøde om 1. Betingelser for ophold som au pair i Danmark 2. Misbrug (kontrol/sanktion) 3. Beskyttelse af au pair-personer

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10

20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10 1 20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10 Spørgeliste værtspar Bopæl Top.nr. Data Navn Fødselsår Fødested Navn Fødselsår Fødested

Læs mere

Familiens behov og forventninger til barselsplejen i dag

Familiens behov og forventninger til barselsplejen i dag Familiens behov og forventninger til barselsplejen i dag KONFERENCEN FORÆLDRE OG NYFØDT - SUNDHEDSVÆSENETS INDSATSER DE FØRSTE 14 DAGE VEJLE 1.11.2013 Tine Rostgaard Professor Institut for Statskundskab

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold I medfør af 9 j, stk. 11, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret bl.a. ved 1

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Aftale om en bedre au pair-ordning

Aftale om en bedre au pair-ordning 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pairophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pairophold BEK nr 695 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2013-3761 Senere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at øremærke 12 uger af barselsorloven til fædre

Forslag til folketingsbeslutning om at øremærke 12 uger af barselsorloven til fædre 2012/1 BSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. november 2012 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Christian Juhl (EL), Johanne Schmidt- Nielsen (EL) og

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Ligelønsloven kan ikke skaffe ligeløn

Ligelønsloven kan ikke skaffe ligeløn Ligelønsloven kan ikke skaffe ligeløn Hvis danskerne skal have ligeløn, så skal vi sende den danske Ligelønslov på værksted. Det bør være muligt med loven i hånden at afgøre om to forskellige jobs har

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AE fra medlem af Folketinget

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

Hvordan har unge det i de nordiske lande?

Hvordan har unge det i de nordiske lande? Hvordan har unge det i de nordiske lande? Nordisk topmøde om psykisk helse Oslo 27. februar 2017 Pernille Due Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Formål med oplægget Hvordan har nordiske

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Supplerende materiale til Legitimitet og borgerkriges opståen: Befolkningens oversete motiver

Supplerende materiale til Legitimitet og borgerkriges opståen: Befolkningens oversete motiver Supplerende materiale til Legitimitet og borgerkriges opståen: Befolkningens oversete motiver Tabel 1. Spørgsmål inkluderet i legitimitetsindeks fra World Values Survey, bølge 6, 2010-2014 Dimension Spørgsmålsformulering

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Lovforslag om en bedre au pair-ordning

Lovforslag om en bedre au pair-ordning - 1 Lovforslag om en bedre au pair-ordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget behandler på nuværende tidspunkt et lovforslag om nye regler for udlændinge, der kommer her til landet

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Overblik over henvendelser til au pair-rådgivningen i første halvår 2013

Overblik over henvendelser til au pair-rådgivningen i første halvår 2013 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 12 Offentligt FOA Fag og arbejde KIT- Kirkernes Integrations Tjeneste 8. august 2013 Overblik over henvendelser til au pair-rådgivningen i første halvår

Læs mere

Internationale rejsende i Aalborg Lufthavn

Internationale rejsende i Aalborg Lufthavn Internationale rejsende i Aalborg Lufthavn Trafikdage 23. august 2016 Gunvor Riber Larsen Center for Mobilities and Urban Studies, AAU Indhold: Undersøgelsesformål og design Resultater Støttet af: Vækstforum,

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

Kvinder hæmmes af skatten

Kvinder hæmmes af skatten DI Den. november 8 Lsf Kvinder hæmmes af skatten Et flertal af danskere er enige i, at lavere skat på arbejde vil veksle husarbejde og gør-det-selv arbejde til flere timer på jobbet. Det viser en ny opinionsundersøgelse

Læs mere

Internationaliseringsundersøgelsen 2015

Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Undersøgelsen indeholder 877 respondenter, hvilket svarer til 23,5 % af VIA s 3725 studerende. De internationale studerendes ankomst til Danmark: 1.a Hvad har de

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Læs den fulde børnekonvention her: http://www.boerneraadet.dk/b%c3%b8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne

Læs den fulde børnekonvention her: http://www.boerneraadet.dk/b%c3%b8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne Børn og krig TRIN 1 Opgave: Børnekonventionen For at beskytte børn, når der er krig i et land, har FN lavet noget, der hedder en børnekonvention. I Børnekonventionen står der blandt andet: Børn har ret

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Sideveje i Dansk Transport

Sideveje i Dansk Transport Sideveje i Dansk Transport Arbejdsliv, løn og levevilkår for bulgarske, rumænske og makedonske chauffører i Danmark og Vesteuropa. En rapport om arbejdskraftens fri bevægelighed på transportområdet. Efteråret

Læs mere

One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland

One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland - Regionalt fokus - Formålet er at tiltrække og fastholde international kvalificeret arbejdskraft Hvorfor International House? Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere