Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling"

Transkript

1 F O A f a g o g a r b e j d e Au pair i Danmark: Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling En undersøgelse af au pair-ordningen i Danmark med særligt fokus på filippinske migranter foretaget af ph.d. stipendiat Helle Stenum 1

2 Udgivet af FOA Fag og Arbejde, oktober 2008 Tekst: Helle Stenum Politisk ansvarlig: Jakob Bang Redaktion: Jens-Jørgen Krogh Grafisk tilrettelæggelse: Bente Stensen Christensen/Girafisk Design Eftertryk er tilladt med tydelig kildeangivelse Oplag: 750 eksemplarer ISBN: Tryk: FOAs Trykkeri FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3, 1790 København V 2

3 Au pair i Danmark: Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling En undersøgelse af au pair-ordningen i Danmark med særligt fokus på filippinske migranter foretaget af ph.d. stipendiat Helle Stenum 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund s 7 Danmark: Behov for en au pair-ansat i familien? Filippinerne: Behov for at arbejde som au pair? 2. Undersøgelsen s Statslige rammer for au pair opholdet s 13 Danmark Filippinerne og Danmark 4. Handler au pair i praksis primært om kulturel udveksling? s 17 Er husarbejde arbejde? 5. Au pair ordningen i Danmark og andre former for hushjælps- arrangementer for migranter i Europa s Hvordan leves, opleves og fungerer au pair opholdet i lyset af de statslige reguleringer? s Hjemmet som arbejdsplads s 25 Arbejdsopgaver Arbejdstilrettelæggelse Ledelse Niveauer der stiger Susans arbejdssituation alt for meget arbejde Gøre noget ved sin situation? Er børnepasning arbejde? Flydende og afbrudt tid, ingen kolleger, svært at protestere 4

5 6. 2. Arbejdspladsen som hjem s 33 De fysiske rammer Privatliv Barneseng på au pair værelset Værtsfamiliens privatliv Kampen om tiden Mad, måltider og bad Husregler Del af familien? 7. Løn og arbejdsforhold s 43 Ansættelse, arbejde og lommepenge? Løn, timeløn og skat Transporten til Danmark. Arbejde udover og ved siden af reglerne Lucys ophold; mange skift, ustabile forhold Afskedigelse, opsigelse, tomrum Ferier og fridage Ferier og feriepenge Klagemuligheder 8. Konklusion s Litteratur s 62 5

6 Vi har brug for ny viden om au pair Med jævne mellemrum kommer begrebet au pair på avisernes forsider. Som regel handler avisernes historier om en konkret sag; om et konkret tilfælde af misbrug eller urimelige forhold for en pige, der gæster Danmark som au pair. Antallet af au pairer i Danmark har de seneste år været stærkt stigende. Der gives 5-6 gange flere opholdstilladser til au pair-ophold i dag sammenlignet med midt i 90 erne. Au pair var engang en ordning for unge (vest-)europæiske og nordamerikanske piger. Piger, der rejste til udlandet og i en periode lærte om opholdslandets kultur og sprog. I det billede diskuteres ordningen også i et vist omfang stadig. Men sådan fungerer au pair bare ikke mere. Opholdstilladelse som au pair gives i dag primært til filippinske piger, og i nogen, men faldende, grad til østeuropæiske piger. Denne udvikling kan man forvisse sig om ved et opslag på Udlændingeservices statistik på hjemmesiden. Au pair-ophold er altså naturligvis også blevet omfattet af globaliseringen. Men hvad ved vi egentlig om au pair? Hvordan lever og hvad tænker au pair-pigerne i Danmark? Hverken sager eller statistik kan give andet et overfladisk billede, og der har foreløbigt ikke været noget dansk materiale, der er gået i dybden med au pair vilkårene. Derfor har FOA valgt at få udarbejdet denne rapport, der især bygger på interviews med au pairerne og værtsfamilierne. FOA er tidligere gået ind i en række au pair-sager. Sagerne er oftest vanskeliggjort af au pairordningens status midt mellem en oprindelig kulturel udveksling og en mere aktuel ordning til import af huslig arbejdskraft. I FOA synes vi, at en uvildig afdækning af au pair-forholdene helt naturligt havde været en opgave for det officielle Danmark. Vi undres over, at det med de mange enkeltsager, med den store stigning i antallet og med den fuldstændige udskiftning i oprindelseslande for au pairer, ikke for længst er sat i værk. Men indtil en mere omfattende afdækning måtte blive sat i gang, er denne rapport et enestående materiale. FOA har ikke foretaget nogen redaktion i rapporten fra ph.d. stipendiat Helle Stenum. Jakob Bang Forbundssekretær FOA 6

7 1 Baggrund Antallet af au pair-opholdtilladelser er inden for de seneste år steget bemærkelsesværdigt meget. I 1996 blev der givet 318 au pair-opholdstilladelser, og i 2007 udgjorde det samlede antal opholdstilladelse til au pairer Altså en stigning på 694 procent. I de første tre kvartaler af 2008 er der givet 1892 opholdstilladelser til au pairer. I samme periode er andelen af disse tilladelser, som gives til filippinere, også steget markant. Fra i 1999 at dreje sig om 21 tilladelser, hvilket udgjorde 4 procent af det samlede antal opholdstilladelser, udgjorde denne andel i procent, hvilket svarer til 1510 au pair-opholdstilladelser til unge med filippinsk nationalitet. Nedenstående figurer illustrerer udviklingen : Opholdstilladelser til au pair personer Nationalitet Filipinerne Ukraine Rusland Brasilien Thailand Øvrige i alt Opholdstilladelser til au pair personer fordelt på de største nationaliteter 2002 Opholdstilladelser til au pair personer fordelt på de største nationaliteter 2007 Øvrige 43 procent Litauen 20 procent Øvrige 19 procent Filippinerne 11 procent Thailand 2 procent Brasilien 2 procent Rusland 4 procent Ukraine 5 procent Ukraine 8 procent Estland 8 procent Polen 10 procent Filippinerne 68 procent Tal og fakta på udlændingeområdet 2007, s. 21 Ministeriet for Flygtninge 7

8 Au pair ordningen er formelt tilrettelagt som en kulturel udvekslingsordning, og der eksisterer lovgivningsmæssigt et regelsæt for, hvordan relationen mellem værtsfamilie og au pair skal tilrettelægges. Den markante stigning dels i antallet af au pairer i Danmark og dels i filippinske au pairer, rejser en række spørgsmål om, hvordan denne au pair ordning rent faktisk fungerer såvel for de au pairer, der kommer til landet, som for de værtsfamilier, der huser en au pair: n Fungerer au pair ordningen reelt som et gæstearbejderprogram for husassistenter, eller fungerer den som en kulturel udvekslingsordning? n Og hvis au pair ordningen mere har karakter af at være et gæstearbejderprogram, hvordan fungerer det så i praksis? Disse spørgsmål danner rammen for denne undersøgelse. I og med at langt den største gruppe af au pairer er filippinere, vil fokus ligge på denne gruppe, men der inddrages også au pair-ansatte med andre nationaliteter i undersøgelsen. Danmark: Behov for en au pair-ansat i familien? Den daværende familieminister Carina Christensen udtalte sig den 7. marts 2007 i Berlingske Tidende om forholdene for danske familier og især om kvinders position i familien:»der er alt for mange forventninger til familierne i dag. Mange har billedet af den perfekte mor, som står og bager bollerne og som altid møder op til alting. Hvorfor er det ikke i orden at ansætte en au -pair? Eller i højere grad lade manden tage over og stå for en større del af husholdningen.«men du siger, at mor og far burde slappe mere af. Hvad er det, som de ikke skal gøre?»jamen, man kunne for eksempel i stedet for at bage boller til fødselsdagen købe nogle. Man kunne købe sig til lidt rengøringshjælp. Det skal være okay at have en au - pair. Der kan være mange ting, som gør, at man fravælger børn, fordi man ikke føler, man kan leve op til idealet. Jeg tror, især kvinder er meget gode til at køre det op. Det skal vi have nedbrudt.«det er ikke usædvanligt i mediebilledet, at når hel- og halvkendte karrierekvinder portrætteres og skal forklare, hvordan de overlever med børn og familie, så henviser de til, at de har en au pair. Når en familieminister udtaler sig om, at den perfekte mor kan genfortolkes ved at ansætte en au pair, så er det et klart signal om en normudvikling. Men det er også udtryk for, at fænomenet med at ansætte en au pair i praksis fungerer som en realistisk strategi for en voksende gruppe familier til sikring af, at begge forældre kan gøre karriere, eller måske rettere kan aflaste den kvindelige del af familien for ansvaret for husarbejdet i hjemmet. 8

9 Når familieministeren taler om det at have en au pair, handler det ikke om fokus på en kulturel udveksling, og at det er dén dimension, der er vigtig for udviklingen i familien det handler om hjælp til husarbejdet, primært for at frigive tid for moren i familien, frigøre kvinden i samfundet. Behovet for udefrakommende assistance til husarbejdet i hjemmet tager udgangspunkt i såvel den måde, vi har organiseret vores familievelfærd; hvem og hvordan bliver børnene passet, mens forældrene arbejder; hvem i familien tager sig primært af børn og husarbejde; hvordan er tilgængelighed og placering af pasningstilbud; hvilke normer er der omkring de gode familie etc., som i den måde vi har organiseret os på arbejdsmarkedet; er arbejdsmarkedet lige tilgængeligt for begge køn; er arbejdsmarkedet kønsopdelt; hvilke normer og praksiser er gældende omkring et godt arbejdsliv, en karriere etc. For eksempel kan man ifølge en undersøgelse fra Bonke (Bonke 2002) se, at omfanget af husarbejde i den enkelte familie er steget betragteligt siden 80 erne; fra 274 minutter i 1987 til 364 minutter i 2001 og i 1987 stod kvinden i familien for 65 procent af husarbejdet mens det i 2001 var 59 procent af husarbejdet. Samtidig viser en anden SFI undersøgelse fra 2006, (Deding et al. 2006) at næsten halvdelen af børnefamilierne 44 procent af kvinderne og 39procent af mændene finder hverdagen stressende, og i 8 ude af 10 børnefamilier har begge forældre arbejde. 0 Det går for vidt i denne undersøgelse at gå langt ind i denne problematik. Blot skal det slås fast, at det kan være vigtige elementer i forståelsen af, hvorfor au pair fænomenet inden for de senere år er vokset kraftigt. Spørgsmålet i denne undersøgelsessammenhæng bliver at se på, hvordan det behov, som må formodes at tage sit udgangspunkt i organiseringen af familievelfærd og arbejdsmarked, søges løst gennem ansættelse af en au pair. Her støder vi på et tredje forhold som er afgørende for at forstå au pair situationen, nemlig den migrations- eller indvandringsregulering der sætter præmisserne for at udenlandske og i de fleste tilfælde tredje lands borgere uden for EU kan komme til Danmark som au pair. Filippinerne: Behov for at arbejde som au pair? Da langt den største del af au pair-ansatte i Danmark kommer fra Filippinerne, er det relevant at se på det afsæt, som filippinere rejser til Danmark med i forbindelse med en au pair ansættelse. Filippinerne har gennem årerne udviklet et omfattende system til eksport af arbejdskraft, altså organiseret at migrantarbejdere sendes ud til mange dele af verden, og for langt de flestes vedkommende også sender penge retur til Filippinerne. I 2001 sendte filippinere i udlandet mere end 6 mia.$ til Filippinerne ad de formelle kanaler (det 0 Rasmussen og Nielsen: Familie- og Arbejdslivdkommissionen: Chance for Balance Et Fælles Ansvar. Hovedrapport maj

10 reelle tal vurderes at være langt højere), hvilket svarede til 8,4 procent af bruttonationalproduktet. (O Neil 2004). Mellem 2004 og 2005 steg remitterne (som er betegnelsen for de penge, der sendes tilbage), med 25 procent, og i 2005 sendte filippinere i udlandet mere en 10 mia $ tilbage. (POEA: 2005) Da den filippinske regering begyndte udviklingen af den statslige eksport af arbejdskraft, fokuserede de på at sende primært unge mænd til Mellemøsten. I 1975 var kun 12 procent af det totale antal af arbejdsemigranter kvinder, men i 1987 var den andel steget til 47 procent, og i 1995 var der flere kvinder end mænd, der tog ud for at arbejde. (Parrenas 2003) Rigtig mange filippinere tager til udlandet for at arbejde. I 2004 boede ca. 8 millioner filippinerne uden for landets grænser heraf 3,2 med permanent ophold, 3,6 med midlertidigt og ca. 1,2 uden opholdstilladelse som irregulære migranter. Regeringen regulerer den midlertidige arbejdskrafts eksport gennem POEA ( Philippines Overseas Employment Administration) og indgår aftaler med andre landes regeringer, firmaer etc. om levering af arbejdskraft. Når man rejser ud for at arbejde gennem POEA har man også visse rettigheder; adgang til et før-migrationskursus, livsforsikring, pensionsordninger, sundhedsordning mv. Generelt har det en stor effekt på det filippinske samfund, at så mange rejser uden for landet for at arbejde. Familiestrukturen og familielivet påvirkes i høj grad af denne arbejdsemigration. En meget stor del af de kvinder, der tager ud for at arbejde, gør det som domestic workers husarbejdere 1 og passer ofte børn i familier i Vesten. Mange familier lever transnationalt, hvilket bl.a. betyder at moderen arbejder i udlandet for at forsørge familien, mens andre familiemedlemmer så at sige overtager den sociale rolle som mor. Det fører for vidt at gå nærmere ind i denne problematik, men her skal blot nævnes, at selvom kvinder i Filippinerne ofte er dem, der forsørger familien og gør som regeringen forventer, nemlig at de tager aktiv del på arbejdsmarkedet og selvom Filippinerne scorer meget højt i World Economic Forums Gender Gap Index som nr 6 2, så er det oftest sådan, at kvinden også i Filippinerne - regnes for at være den primært ansvarlige for familien. 1 Det er svært at finde et passende ord på dansk, men den direkte oversættelse husarbejder er at foretrække for husassistenten eller hushjælp, men da husarbejder ikke findes som standard ord på dansk bruges alle tre begreber i rapporten. 2 World Economic Forum Gender Gap Index: www. Gendergap.org 10

11 2 Undersøgelsen Denne undersøgelse baserer sig dels på diverse dokumenter så som love, bekendtgørelser, vejledninger m.v., der omhandler au pair arrangementet i Danmark samt andre relevante danske og udenlandske rapporter, statistikker mv., og dels på empirisk materiale i form af interviews med au pairer, værtsfamlier og aktører omkring au pairer i Danmark. Endvidere anvendes der i undersøgelsen også international forskning, som der også i begrænset omfang refereres direkte til. Den kvalitative del af undersøgelsen er koncentreret omkring en række semi-strukturerede interviews, der indgår i et større forskningsprojekt omkring Migration Management. Interviewene er foretaget i perioden oktober 2007 juni 2008 og omfatter: n 24 au pairer i Storkøbenhavnsområdet, heraf 21 fra Filippinerne, en fra Rusland, en fra Uganda og en fra Nepal. Af de 24 au pairer havde tre afsluttet au pair opholdet, men opholdt sig stadig i Danmark og heraf en uden opholdstilladelse og to med andre opholdstilladelser end som au pair. Alle de interviewede er kvinder. Informanterne er blevet kontaktet ad mange forskellige kanaler; internettet, loppemarkeder, sprogskoleklasse, kirker m.v. n seks værtsfamilier i det Storkøbenhavnske område, der har haft mellem to og otte au pairer ansatte i hjemmet. n seks aktører, der enten som myndighedsperson eller civilsamfundsperson (foreninger, kirker o.a.) har haft berøring med au pairer i Danmark. Det drejer sig om en embeds-m/k i Udlændingeservice, to præster og tre centralt placerede foreningsaktive inden for det filippinske og kirkelige foreningsmiljø. Derudover er der foretaget en del uformelle samtaler og forespørgsler med mange andre inden for de tre ovennævnte kategorier, som selvfølgelig også har været med til at kvalificere analysen, men som ikke indgår direkte i undersøgelsen. Interviewene er for det meste blevet båndet og transskriberet, men nogle har dog ikke ønsket at blive båndoptaget. Interviewene har varet fra 30 minutter til 2¾ timer og nogle informanter er interviewet flere gange, ligesom nogle informanter før og/eller efter 1. interview har skrevet s med beretninger/oplevelser. Alle interviewede er i rapporten anonymiserede. Formålet med undersøgelsen er ikke at levere en repræsentativ og kvantitativt baseret afdækning af au pair situationen i Danmark, men gennem dybdegående interviews med såvel au pairer, som familier, som videnspersoner omkring au pairene, at belyse og analysere, hvordan au pair opholdet leves, opleves og fungerer på baggrund af de statslige regler, der ligger til grund for relationen mellem au pair-ansat og værtsfamilie-arbejdsgiver. Der er således også en lang række spørgsmål, som materialet lægger op til fx omkring care chains, care drain, brain drain, brain waste, køns- og racialiseringsproblematikker, den transnatio- 11

12 12 nale familie og transnationale netværk, relationen mellem filippinske au pairer og det filippinske samfund (danskere med filippinsk baggrund) i Danmark, fattigdom og kulturalisering, migration i relation til global ulighed og økonomisk udvikling etc. som ikke vil blive behandlet i denne sammenhæng.

13 3 Statslige rammer for au pair opholdet Danmark Den danske au pair ordning hviler på en bekendtgørelse fra , som markerer Danmarks ratificering af det, der almindeligvis omtales som Europarådets au pair konvention, eller mere korrekt: Europæisk overenskomst af 24. november 1969 om au pair ansættelse. Au pair betyder egentlig på lige fod og begrebet blev i slutningen af 1800-tallet bl.a. brugt til at betegne engelske unge kvinder, som tog til Frankrig for at lære fransk og til gengæld så underviste i engelsk. Med tiden udviklede ordningen sig til en slags storesøster- /ung-pige-i -huset-/ husmoderoplærings-ordning, typisk for unge kvinder der lige havde afsluttet folkeskole eller gymnasium. Som Europarådskonventionen af 1969 også afspejler, er den tænkt som en sikring i forhold til at flere og flere unge mennesker i Europa, især unger piger, rejser til udlandet med henblik på au pair ansættelse og at mange af disse personer er mindreårige, der for længere tid må undvære støtte fra familien, og at der derfor må ydes dem en særlig beskyttelse for så vidt angår de praktiske forhold og den moralkodeks, der består i modtagerlandet. Nu som dengang er arrangementet stærkt feminiseret. Det fremgår af såvel tekster som praksis, at dette er et arrangement først og fremmest for kvinder, og det nævnes faktisk også i konventionen, at staterne kan vælge at definere en au pair-ansat udelukkende som en kvinde. En del lande mener, at denne konvention ikke yder tilstrækkeligt og tidssvarende beskyttelse til au pairer. Sverige har f.eks. ikke ratificeret konventionen, fordi man mener, at de svensker regler hvor au pairen er betragtet som en arbejdstager giver en bedre beskyttelse. 4 Efter en del år, hvor interessen for au pair arrangement var i aftagende, skete der som tidligere nævnt, fra omkring år 2000 en stærk stigning i au pair opholdstilladelser, især til ansøgere uden for Europa og i særdeleshed fra Filippinerne sideløbende i øvrigt med en generel kraftig stramning af migrationsreguleringen for tredjelandsborgere i Danmark. Som grundlag for en opholdstilladelse som au pair i Danmark skal au pairen have fundet sig en værtsfamilie, og værtsfamilien og au pairen 5 skal i fællesskab søge om opholdstilladelse. Opholdstilladelsen indebærer ikke arbejdstilladelse, og opholdstilladelsen er for au pairen bundet til ophold hos den familie, der søger. I forbindelse med og som forudsætning for ansøgning om opholdstilladelse skal den au pair-ansatte og værts-arbejdsgiveren indgå en kontrakt om løn og arbejdsforhold i form af udfyldelse af en standardkontrakt, der vedlægges ansøgningen. Den maksimale opholdstid for den au pair-ansatte er som hovedregel 18 måneder. Øvrige forhold omkring løn, ansættelse og ophold for den au pair-ansatte vil blive belyst i analysen. 3 Bekendtgørelse af europæisk overenskomst af 24. november 1969 om»au pair«-ansættelse. Udenrigsministeriet, den 20. januar Besvarelse af spørgsmål nr. 169 stillet af Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg til ministeren for flygtninge, indvandrere og integration den 20. maj Vedrørende terminologi så bruges både au pair og au pair person samt værtsfamilie og værts-arbejdsgiver i rapporten. 13

14 Den store andel af filippinere blandt ansøgere til au pair kan i øvrigt aflæses på Udlændingeservices hjemmeside, hvor der bringes en servicemeddelelse, som er specielt rettet mod filippinere: Ansøger indgiver ansøgningen til en dansk repræsentation i det land, hvor ansøger bor. Hvis ansøger opholder sig lovligt i Danmark, kan ansøgningen indgives til det lokale politi eller til Servicecentret i Udlændingeservice. Bemærk: Hvis ansøger bor på Filippinerne indgives ansøgningen til den norske ambassade i Manila Dette understreger, at der i praksis består en særlig relation mellem Danmark og Filippinerne på dette område, hvorfor det er relevant at udvide det nationale perspektiv til også at omfatte den transnationale forbindelse mellem Danmark og Filippinerne på dette område også når det handler om statslig regulering. Filippinerne og Danmark Den filippinske regering forbød i 1998 sine statsborgere at tage ud som au pairer i Europa. Det skete efter en mediedebat i Filippinerne, hvor historier om grov misbrug, diskrimination og prostitution i Holland og Skandinavien skabte stor opmærksom omkring au pair-forholdene for unge filippinske kvinder i Europa. Den filippinske regering valgte herefter at forbyde sine borgere at tage ud som au pairer i Europa. Den filippinske ambassade i Holland erklærede i 1999, at»når det drejer sig om filippinske au pairer, så har det vist sig at være det samme som husarbejdere ikke kulturel udveksling, som det er forudsat i 1969-aftalen«6 En del filippinere vælger at rejse ud som au pairer alligevel, fordi ordningen trods alt er en mulighed for at forsørge sin familie som migrantarbejder eller spare penge op til fremtiden. Fordi filippinerne vælger at rejse på trods af forbuddet, bliver de en slags illegale emigranter. Dette betyder oftest, at de skal betale bestikkelse for at kunne rejse ud af landet, ofte for lånte penge, og det betyder også, at de ikke regner med at kunne få hjælp af deres ambassader i de lande, de rejser til. Denne situation gør de filippinske unge migrantarbejdere sårbare i forhold til beskyttelsen fra deres hjemland. I Sverige har man valgt at følge den filippinske regerings forbud, og filippinere kan derfor ikke få opholdstilladelse som au pairer i Sverige. I Norge iværksatte myndighederne for nogle år siden en undersøgelse af vilkårene for au pairer på baggrund af mediedækning af misbrug. Af undersøgelsen fremgik det, at man godt kendte til forbuddet og den filippinske regerings opfordring til, at landene hellere skal lade filippinere komme og arbejde som migrant-husarbejdere på regulære vilkår. Man har holdt et møde med ambassadøren, og selv om embedsmændene i rapporten skriver, at det kunne være ønskeligt at imødekomme aftalen er Europarådskonventionen (Anderson 2000 side 25) 14

15 forbuddet og gøre som andre lande f.eks. Sverige så er det»imidlertid blevet besluttet at fortsætte som hidtil«. 7 I Norge har man - ligesom i Danmark - også set en kraftig stigning i antallet af filippinere, som får arbejdstilladelse som au pairer: Au pairer Filippinere Total Filippinsk andel 38 pct. 34 pct. 25 pct. 10 pct. 14 pct. 8 pct. 9 pct. 15 pct. 23 pct. 35 pct. 47 pct. 63 pct. UDI (Marts 2008) På den norske ambassade i Manila, der også er den ambassade, der betjener de filippinere, der skal til Danmark, bliver au pairer advaret om, at hvis de får problemer ved udrejsen kan den norske ambassade ikke hjælpe dem. Au-pair: IMPORTANT NOTICE TO AU PAIRS The Royal Norwegian Embassy is drawing your attention to the fact that the Republic of the Philippines thru the Department of Foreign Affairs enforced a ban on the deployment of Filipino female migrant workers under the Au-Pair program. This was enforced effective 5 November 1997 per DFA Circular Note Number dated 20 April Consequently, the Philippine Overseas Employment Agency (POEA) will not authenticate work contracts under Au-Pair program. In case a work permit is granted and a visa is issued, the Embassy is not in a position to assist if you will not be allowed exit by the Philippine Immigration authorities at the airport. The Embassy is also not in a position to certify or authenticate any employment contract. The Embassy is encouraging you to inform your prospective employer of the above mentioned facts. 8 ) I Holland tillader man også filippinske au pairer, og her har man efter en nedgang omkring , hvor forbuddet trådte i kraft, set en stigning igen: I 2006 var 154 filippinere ud af 720 au pairer, og i 2007 var 248 ud af 965 au pairer filippinere. 9 I Danmark har man valgt at ignorere forbuddet fra den filippinske regering. Integrationsministeren svarer den 30. maj 2008 følgende omkring dette forhold: Opholdstilladelse i Danmark herunder opholdstilladelse som au pair meddeles uafhængigt af, om der i ansøgerens hjemland eller opholdsland måtte være regler, der søger at forhindre landets indbyggere i at udrejse med henblik på at gøre brug af en meddelt 7 UDI: Utredning av au pair-ordningen, IND: Immigration and Naturalisation Service,

16 opholdstilladelse i Danmark. Sådanne regler må være et forhold mellem den enkelte stat og dens indbyggere. 10 Integrationsministeriet er bekendt med, at filippinske statsborgere nægtes udrejse af Filippinerne, når det ved udrejsekontrollen konstateres, at den pågældende skal arbejde som au pair i udlandet. Det skyldes efter det oplyste, at det efter filippinsk lov er forbudt at tage au pair-jobs og at rekruttere au pair-arbejdskraft. Endvidere er det ved filippinsk lov bestemt, at rekruttering af oversøisk arbejdskraft skal ske gennem organisationer, der er autoriseret dertil af den filippinske arbejdsminister. Baggrunden for disse regler er ifølge de for ministeriet foreliggende oplysninger at beskytte filippinske statsborgere ved at sikre de bedst mulige arbejdsbetingelser. Jeg har forståelse for de filippinske myndigheders ønske om at beskytte deres indbyggere, når de rejser ud i verden som au pairer. Jeg finder, at den filippinske regerings bekymringer er imødegået ved Folketingets enstemmige vedtagelse af lovforslag nr. L198 af 28. marts 2007 (Styrkelse af indsatsen mod misbrug af au pair-ordningen), hvorved der bl.a. blev indført karensperiode for værtsfamilier, der misbruger au pair-ordningen Besvarelse af spørgsmål nr. 170 stillet af Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg til ministeren for flygtninge, indvandrere og integration den 20. maj Besvarelse af spørgsmål nr. 171 stillet af Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg til ministeren for flygtninge, indvandrere og integration den 20. maj

17 4 Handler au pair i praksis primært om kulturel udveksling? Au pair ordningen er formelt set af den danske stat defineret som et kulturelt udvekslingsarrangement. På Udlændingeservices hjemmeside kan man finde følgende definition på en au pair: Personer som opholder sig hos en værtsfamilie med det formål at forbedre sine sproglige og eventuelle faglige kundskaber samt sit kendskab til opholdslandet En måde at anskue arrangementets eventuelle overensstemmelse med denne beskrivelse kan ske ved at undersøge de motiver og den praksis, der er i spil i de konkrete au pair ophold i værtsfamilier. En gennemgående og udpræget tendens i interviewene i denne undersøgelse af såvel au pairansatte som af værtsfamilier er, at au pair opholdet i udgangspunktet ses som et arbejde/ydelse for penge/løn arrangement, og først derefter som et arrangement med elementer af kulturel udveksling og forskelle. Lynn, der er 27 år med high school som højeste uddannelse og har en datter på to år, kommer fra en familie med 8 børn, hvoraf hun er den næstældste. Hendes mindre søskende går stadig i skole. Om sin situation i Filippinerne og grunden til at tage til Danmark som au pair siger hun ; My father is a farmer and my mother is a plane housewife. My brother is studying in secondary. I have a daughter, but I m not yet married with her father, but we are still having communication. When I already have a daughter, I work of course for my daughter ( ) that s why I planed to go to Denmark. Lynn sender således penge hjem både til sit barn og dets far, der bor hos farens familie og til sine forældre og søskende. Muligheden for at tjene penge har været afgørende for at hun tog af sted, især efter at hun fik sit barn: I can not find a job in the province, because there is no company. It s really hard. I can t ask my mother: Can you buy this and that for my daughter, because they also need help from me. Om sine forventninger til au pair opholdet siger hun bl.a., at hun forventede at skulle arbejde hårdt og at få minimumslønnen, men at hun blev positivt overrasket: I expected that I had to work, I expected that they will only pay me the minimum salary, but when I came here they paid me more than I expected, so it s not so hard for me here. I: You knew about the salary? Yes of course I read it the contract, it s So I only expected that amount. I read the agreement, so I m aware. When I came to my host family they were also aware of it. 17

18 Yvonne, som er 21, var nødt til at afbryde sin sygeplejeuddannelse for at hjælpe til med at forsørge sin familie. I came here to earn money for my studies and also for my family ( ) My mother is a teacher but her salary wasn t enough for us, so we must sacrifice everything to have money.. for me to continue my studies. And my father is a politician but he is only in the local. We are very poor there in the Philippines. Eve, der er 23, har også afbrudt sin sygeplejerskeuddannelse for at hjælpe familien. Hun er den yngste af en børneflok på 11. En af hendes brødre har hjulpet hende økonomisk, men hun har tilsyneladende haft dårlig samvittighed over at tage imod penge, når andre i familien ikke fik penge: I have only my mother because my father died a long time ago. I m interested in coming here so I can help my family, my mom and my grandmother. Because I would like to make them happy, because in the Philippines it s complicated. All my sisters married in a young age; fourteen, sixteen, so they make a lot of kids, so I feel guilty to their kids because they can t afford, so I want to help my nephews and nieces. Naomi på 29 år valgte at opgive sit job som dyrlæge i Filippinerne, fordi hendes far for nogle år siden blev meget syg og døde. I forbindelse med hans sygdom havde moren optaget et dyrt lån i deres hus, og ydermere er to søstre stadig under uddannelse på college. Naomi og to af hendes søstre besluttede at rejse ud for at tjene penge: We just decided to come here to pay the mortgage of our house, and the education. Ud af de 23 interviewede au pairer nævner to, at de anvender au pair ordningen til dels at rejse i Europa, hvilket er svært tilgængeligt for 3. lands borgere og dels at kvalificere sig ift. det hjemlige arbejdsmarked. Resten angiver det at arbejde for at tjene penge til sig selv og/eller familien som hovedårsag til at komme til Danmark som au pair. Beslutningen om at rejse tages for flertallet oftest på baggrund af vanskeligheder med at finde et velbetalt job på det hjemlige arbejdsmarked. Værtsfamilierne er heller ikke blinde for, at de au pair-ansatte kommer for at tjene penge, om end vedligeholdelsen af konstruktionen om den kulturelle udveksling, og det at være en del af familien også er fremtrædende hos nogle af de interviewede familier. En af de interviewede aktører, som selv vurderer at have rådgivet omkring 100 au pairer inden for et halvt år regner med, at procent af de filippinske au pairer sender penge tilbage til familien. Flere af de interviewede taler om, at danskerne ikke forstår, at de sender penge tilbage til familien, men for dem er dette er en vigtig del af at være medlem i en udvidet familie, hvad enten det bliver forklaret som kultur eller økonomisk nødvendighed. 18

19 Alle de interviewede aktører i det filippinske miljø siger samstemmende, at de filippinske au pairer kommer her primært for at arbejde og tjene penge. Værtsfamilierne sætter også det arbejde, der udføres i hjemmet, i relation til den løn, der udbetales. En værtsarbejdsgiver nævner, at udgiften til en au pair kan sammenlignes med de penge, familien før au pair tiden brugte til rengøringshjælp og børnepasning, og at de nu får mere for pengene. Alle værtsfamilier nævner det arbejde, som au pairen udfører, det være sig husarbejde eller børnepasning, som årsag til, at de har ansat en au pair fordi det letter presset i hverdagen. Ingen nævner kulturel udveksling som den primære årsag til at ansætte en au pair. Er husarbejde arbejde? Praksis vedr. de aktiviteter, der foregår i hjemmet omkring au pair en forekommer også i langt de fleste tilfælde at være udformet som et stykke arbejde skemalagte aktiviteter så som rengøring, tøjvask, madlavning, indkøb, børnepasning, der i mere regulære hushjælps arrangementer er defineret som arbejde. Arbejdsopgaverne for en au pair er i kontrakten formuleret som: udføre pligter af begrænset omfang i form af huslige pligter og børnepasning Au pair-personen skal udføre huslige pligter eller børnepasning mellem 3 og 5 timer pr. dag, dvs. mellem 18 og max 30 timer pr. uge, ligesom au pair-personen skal have mindst én ugentlig fridag. Eksempler på huslige pligter er tøjvask, oprydning og rengøring Der skal i forbindelse med indgåelse af kontrakten udfyldes et ugeskema, hvoraf det skal fremgå, hvilke arbejdsopgaver, der skal foregå på hvilke dage: 19

20 I den norske au pair standardarbejdskontrakt, som gives i forbindelse med den arbejdstilladelse, til au pairer (her er au pair opholdet altså defineret som arbejde) er opgaverne beskrevet som lettere husarbejde, pasning af børn, tilsyn med dyr etc. 12 Hvis man ser på myndighedernes praksis i Hong Kong, hvor en migrant husarbejder får opholdstilladelse til en bestemt familie i to år (hvilket jo ligner den danske model), så beskrives arbejdsopgaverne i standardkontrakten: Husarbejde Madlavning Se efter ældre familiemedlemmer Babysitting Børnepasning Andet 13 Også her er husarbejdet defineret som lønnet arbejde. 12 Utlendingsdirektoratet, 13 Human Rights Watch vol. 17 no. 10. Hong Kongs kontrakt om migrant domestic helpers 20

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10

20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10 1 20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10 Spørgeliste værtspar Bopæl Top.nr. Data Navn Fødselsår Fødested Navn Fødselsår Fødested

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Aftale om en bedre au pair-ordning

Aftale om en bedre au pair-ordning 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister Trainee - Intern Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Pre-Placed eller Self-Placed Trainee Intern Priser Ansøgning Ansøgningsfrister Overblik Om MyEducation

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det er fuldstændigt anonymt, anonymous... Det betyder at

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Den Danske Model familiepolitik under pres

Den Danske Model familiepolitik under pres Den Danske Model familiepolitik under pres Policy briefing Anders Ejrnæs Ph.d., lektor Roskilde Universitet Workcare projekt Workcare Workcare projektet er et komparativt europæisk forskningsprojekt finansieret

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

International Migration Outlook: SOPEMI 2010

International Migration Outlook: SOPEMI 2010 International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Danish International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Sammendrag på dansk International migration står til trods for en lavere efterspørgsel efter

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Arbejdsmigration Forklædt som Kulturel Udveksling: Problemer med den Danske Au Pairordning

Arbejdsmigration Forklædt som Kulturel Udveksling: Problemer med den Danske Au Pairordning Arbejdsmigration Forklædt som Kulturel Udveksling: Problemer med den Danske Au Pairordning Marie Olsen Nynne Mørkeberg Nina Marie Hoff Pheodora Dyhr Vejleder: Andreas Egelund Christensen Anslag: 136.981

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Vores forslag er i overskriftsform:

Vores forslag er i overskriftsform: Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 12 Offentligt Oplæg til en gennemgribende revidering af Au Pair Ordningen FOA og KIT, oktober 2013 Vores forslag er i overskriftsform: Retssikkerhed Tiltrædelse

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af Henrik Dam Kristensen Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Bilag nr. 2 Transskribering af interview 1. Mari

Bilag nr. 2 Transskribering af interview 1. Mari Bilag nr. 2 Transskribering af interview 1. Mari Int: Det sådan et slags interview som ikke bliver sådan at jeg sidder og stiller spørgsmål og spørgsmål [M: Mhm, mhm] og spørgsmål, men det er mere sådan

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne.

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne. Studieprøven Maj-juni 2009 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Samkvem mellem den muslimske verden og Vesten Opgave 2: Sammenhængskraft Opgave 3: Skal skatten ned? Du skal besvare én af opgaverne.

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere)

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Statistik 2011 1. Kontakter Politi Opsøgende indsats* 134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Langt de fleste kontakter var til udenlandske kvinder

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Au pair og menneskehandlet?

Au pair og menneskehandlet? Au pair og menneskehandlet? rekruttering, ophold i Danmark og drømme om fremtiden trine mygind korsby Au pair og menneskehandlet? rekruttering, ophold i Danmark og drømme om fremtiden En kvalitativ undersøgelse

Læs mere