småskibsfartens nærmeste fortalere. Foto: Biilow J / MS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "småskibsfartens nærmeste fortalere. Foto: Biilow J / MS"

Transkript

1 Umiddelbart før CAROLINE'S stabelafløbning interviewedes Albert Petersen (tv.) af Ole Kilhnel fra Danmark Radio. Bag denne ses værftets direktør Thomsen og Peter Grube, forretningsføreren forrederiforeningen af 1895 og en.af småskibsfartens nærmeste fortalere. Foto: Biilow J / MS 36

2 Holger Munchaus Petersen Caroline's mand - Albert Hansen Petersen Albert Hansen Petersen (kaldet Albert Petersen) fra Aabenraa er manden, der i 1950 bestilte - og i 1951 fik leveret det første af Caroliner-typens skibe CAROLINE, og det var hans hustru, som skibet og skibstypen fik navn efter. I 1991 fortalte den 80-årige om sig selv og sine skibe. Faderens skibe Albert Hansen Petersen kom til verden den 9. juni 1911 på Kalvø i Genner Bugt, som søn af skibsfører Niels Petersen og hans hustru Anna. Familien bestod af de to forældre og»mange børn«, blandt dem seks drenge, der alle kom til søs. Oprindelig var faderen skibsbygger, men på et tidspunkt blev han skipper på eget skib. I årenes løb handlede, ombyggede, ejede og sejlede Niels Petersen med adskulige fartøjer. Da Albert var barn, ejede faderen galeasen MODESTA, som under Første Verdenskrig var lagt op på Kalvø og blev solgt umiddelbart efter krigens afslutning. Herefter anskaffedes en lille jern-evert på 60 tons, men den blev hurtigt solgt. I stedet købte Niels Petersen nede i Kiel en meget stor robåd fra den tyske marine. Denne båd byggede han selv om på Kalvø, så den blev tu fragtskibet CLARA med en lasteevne på 30 tons. Dette fartøj blev i sin tur byttet med en 18 tons jagt KAREN fra Hejlsminde. KAREN var et lille og gammelt skib. Den blev repareret og forhøjet i skroget med en planke, så lasteevnen kom op på 24 tons. Til søs Albert ville allerhelst have været i skibsbyggerlære, men det ønske måtte han slå ud af hovedet, for forældrene havde ikke råd at sætte drengen i lære. Istedet kom han som 14-årig ud at sejle med faderen på KAREN, og da KAREN i 1920'erne blev byttet med et skib oppe fra Nykøbing Mors ved navn DAGMAR, som lastede 34 tons, sejlede Albert videre med dette skib, indtil han afløstes af en af de øvrige brødre. Efter at have sejlet godt halvandet år ombord på faderens skibe, kom Albert ud at sejle som letmatros med dampskibet MAJ tilhørende Marius Nielsens rederier i København. Ialt sejlede han 36 måneder ombord i MAJ, halvdelen som letmatros og halvdelen som matros. Marius Nielsen var et godt rederi at sejle i, og skibet kom jo vidt omkring, både til Middelhavet og Afrika. Desuden var der fuld hyre og god kost, det var forhold Albert ikke var vant til, for i den tid han sejlede hos faderen, fik han ingen hyre. Til gengæld sparede Albert hele hyren op fra de tre års dampskibstid, for ham var det tilfredsstillende at leve af eventyret. DE SEKS BRØDRE Hele Alberts opsparede hyre, samt hvad de øvrige brødre havde kunne tjene og spare sammen, blev overdraget til faderen, der i 1930 afhændede DAGMAR til Sønderborg og som erstatning købte S*y f=sj

3 skibet CHRISTIAN VIETHEER i Hamborg for kr. Dette skib blev opkaldt efter familiens seks drenge og fik navnet DE SEKS BRØDRE. Skibet lastede 110 tons, og herefter gik det økonomisk betydeligt bedre for faderen. Efter faderens anskaffelse af DE SEKS BRØDRE i 1930 holdt Albert op med dampskibsfarten. Småskibsfarten lå simpelthen i blodet, og han sejlede så som bedstemand med faderen de følgende år, dog afbrudt af et halvt års værnepligt i flåden. Som 23-årig meldte han sig til navigationsundervisning i Grenå og tog sætteskippereksamen. Da det var overstået, sejlede han atter ud som bedstemand i DE SEKS BRØDRE. Skibets første tur efter Alberts eksamen var en rejse fra Lybæk til Karlskrona, hvorfra der skulle hentes trælast tilbage til Augustenborg. På denne rejse blev faderen syg af rosen og måtte gå i land. DE SEKS BRØDRE sejlede videre med Albert og en ældre broder, indtil faderen efter et halvt års sygdom atter overtog kommandoen på sit skib. Dengang i trediverne syntes Albert, at tingene tegnede sig lyst for småskibsfarten. De nybyggede broer over Storstrømmen og Lillebælt betød ikke meget, og småskibene havde rigeligt at sejle med.»vi lå og sejlede korn nede fra Lolland- Falster op til dampmøllerne i Vejle og Odense. I det hele var der meget kornsejlads og sådan noget som soyaskrå inde fra Soyakagefabrikken i København, omlastning fra Frihavnen, cementsejlads, Bornholmersejladsen og så træ om sommeren, det var såmænd godt nok.«38 På den første rejse, efter at faderen var blevet rask, måtte DE SEKS BRØDRE på rejse fra Haderslev til Gøteborg med støbesand søge læ i Grenå på grund af østlig kuling. I Grenå havn lå Marstalleren ALINE med afbrændt agterende. Vraget var billigt til salg og blev købt af Niels Petersen for 15 kroner. Han fik bygget en ny agterende på vraget i Grenå, hvorefter skroget blev sejlet ned til Kalvø, hvor Niels Petersen selv genopbyggede skibet, der fik navnet DE TO SØSTRE. Albert fortsatte herefter på DE SEKS BRØDRE, mens faderen og den ældre broder Håns Peter overtog det nye skib. Men broderen og faderen kunne ikke enes, faderen var en hård hund, så broder Hans kom i stedet ud at sejle med Albert i et par år. Selvstændig skipper lå i Vejle skonnerten URDA med en lasteevne på 140 tons, den var til salg for kr. Ganske vist var Albert kun i besiddelse af kr., men skibets ejer var villig til at lade de penge, som ikke kunne lånes på anden vis, blive stående som hans personlige lån i skibet. På denne måde blev Albert i juni 1939 ejer af sit første skib. Albert Hansen Petersen var i 1937 blevet gift med Caroline født Juhl, og sammen med den etårige søn Robert samledes den lille familie herefter ombord på URDA. Familien sejlede sammen lige til Robert i 1946 begyndte i skolen. Småskibsfarten havde under krigen og i de første par efterkrigsår, efter Alberts mening, ingen konkurrence hverken fra Statsbanerne eller vognmændene. Småskibsfarten var underlagt Fragtnævnet, og sejladsen foregik til faste rater, som ikke måtte overskrides. Der måtte ikke engang tages betaling, da URDA ved en lejlighed tog en ekstra ladning med til København. Skibet havde en brunkulsladning ombord, og fik yderligere tilbudt at tage juletræer med som dækslast, de vejede jo ingenting. Men Fragtnævnet bestemte, at træerne godt måtte komme med, men der måtte ikke tages betaling for deres transport. Alligevel tjente Albert gode penge, for udgifterne var små. I det hele taget sejlede skibet godt,»vi sejlede heldigt, vi minesprængte ikke eller noget. Det var der jo nogle stykker, der gjorde«. Hustruen Caroline og sønnen var med ombord under hele krigen,»der er ikke sket noget, gudskelov«. URDA blev forsynet med ny motor, og i 1945

4 byttede Albert det moderniserede skib med den noget større tremastede skonnert SVANEN, der tidligere havde sejlet på Odense som H. C. ANDERSEN og var et fint træskib på 165 tons dødvægt. Efter krigen SVANEN sejlede i de første år efter krigen meget på Nordlandet, Bottenhavet og Finland efter træ. Men her begyndte tyskerne også at sejle, og takket være de mange penge, de havde fået fra Amerika, byggede de nye skibe på 300 til 400 tons. SVANEN lå ved flere lejligheder sammen med tyske skibe. Engang i Stockholm gik nogle tyskere forbi skibet og bemærkede hånligt»die dumme Dånen«. Albert måtte til dels give dem ret. Han havde selv tænkt på at anskaffe sig et nyere skib af jern, for han ville nemlig gerne videre, men endnu gik der et stykke tid, førend ønsket gik i opfyldelse. Først kom protestsejladsen til København i Småskibsejernes protestsejlads var specielt rettet mod De danske Statsbaner,»fordi de lå og underbød de fragter, som sejlskibene skulle have«. Som eksempel nævnte Albert cement fra Aalborg til Tommerup på Fyn. Sådan en fragt tog Statsbanerne betydeligt mere for, end hvis den røfl : «n 3-mastet skonnert URDA, Albert Hansens Petersens første skib. 39 (H & S).

5 tusvarende ladning skulle til Assens, for til Assens kunne småskibene jo sejle, så her havde Statsbanerne konkurrence. Med denne fragtpolitik kørte Statsbanerne faktisk småskibsfarten ret langt ned, så derfor protesterede ejerne ved, at et par hundrede skibe i april 1950 lagde ind ved Langeliniemolen i København. 3-mastet skonnert SVANEN af Vejle, ex H. C. ANDERSEN var Albert H Petersens andet skib. Handelsminister Jens Otto Krag Albert var blandt repræsentanterne for de protesterende, som fik foretræde for Handelsministeren. Det var Jens Otto Krag, han fungerede i stedet for Lis Groes,»hun skuue jo have børn af og til«. Albert syntes, at Krag var flink at snakke med, og samtaleemnet var småskibenes vilkår. De gamle træskibe var slidt op og skulle helst erstattes af nye skibe. Albert sagde til Krag:»Jeg vil godt have bygget skib, men så skal vi have nogle gode, billige lån«.»ja, men vi har fået 13 millioner som Marshall-hjælp. Dem har vi fået skænket fra Amerika, og dem må vi låne ud til nye småskibe,«svarede Krag. Alberts reaktion var:»det er dog gevaldigt. Hvis vi kan få dem, så er der jo en chance for, at vi kan bygge skibe, for vi kan ikke låne pengene i banken, i hvert fald ikke så mange penge.«krag tilbød så pengene som ti-årige lån, men småskipperne ønskede»helt vudt«25-årige lån,»for skal et skib betales af på ti år, kan man ikke gøre andet end betale rater«, var deres argument.»jamen kan et skib holde i 25 år?«spurgte Krag. Albert svarede:»tjah, hvis vi får 25 års afdrag, så har vi penge til at holde skibet ved lige, og så kan det sagtens holde i 25 år«. Aftalen blev så 25-årige lån, med de første to år afdragsfrit. Næste diskussionsemne var renterne af lånene.»i har da fået skænket pengene i Amerika, så I behøver ikke den store rente,«sagde Albert. Krag tilbød så 5 procent, småskipperne sagde 272, og det endte med 3V2 procent. Efter Alberts mening»var det nogle kolossalt gode betingelser at få bygget under«. Låntagernes personlige ind- 40. \ mm skud på nybygningen blev fastsat til 20 procent af byggeprisen. Bygning af CAROLINE Med skibskonstruktør Martin Nielsen i København talte Albert om planerne for det skib, han ønskede sig. Martin Nielsen var»en hel knark til at tegne små skibe, for det var jo nogle små stærke skibe, der blev bygget«. De små forskelle fra

6 den ene CaroUner til den anden var styrehuse, indretningen og sådan noget, som Martin Nielsen konstruerede efter aftale med de enkelte skippere. Martin Nielsen var i det hele taget en mand, man kunne snakke med. For hans udgangspunkt var, at det»er jo jer, der skal bruge skibet, så kan I sige, hvordan det skal være«. Den fremtidige beskæftigelse for sit nye skib havde Albert bestemt til at være»trælastsejlads hele sommeren oppe fra Nordsverige og Finland, og så på Norge om vinteren«. Derfor skulle skibet have en lang luge og lossespil samt en temmelig god motor. Endelig skulle skibet være bygget praktisk, så det var nemt at vedligeholde.»svenskere, tyskere og nordmænd måtte sejle skibe helt op til 500 brt«. Alberts skib blev altså til CAROLINE på 149,99 brt. Dette mål blev senere kommenteret af en gammel svensk tolder oppe i Karlskrona med, at»det var en jåkla massa niotauer«. Marstal Staalskibsværft havde ry for at bygge gode skibe, men værftet var gået fallit i 1949, og Albert var bange for, at det skulle ske igen. Han solgte derfor ikke SVANEN, men beholdt dette skib, mens det nye blev bygget. I stedet ansatte han en skipper til at sejle med den. I byggekontrakten med Marstal Staalskibsværft blev det desuden bestemt, at såfremt værftet skulle gå hen og krakke, imens CAROLINE var under bygning, så havde Albert selv ret til at bygge skibet færdigt med værkføreren og 20 mand for Marshalllånet og egne penge. Marshall-lånet kunne ifølge bestemmelserne først udbetales, når skibet var færdigt og registreret under dansk flag. Værftet skulle jo imidlertid have penge under skibets bygning, men ingen småskibsejer kunne selv skaffe hele byggesummen på forhånd, og ingen bank ville lægge pengene ud. Det førte til en diskussion med Handelsministeriets kontorchef Helge Juul,»en flinke mand«, der fandt en gammel anordning frem, hvorefter ministeriet kunne begynde at betale, når skibet var spanterejst. Nogle spanter blev så rejst på byggebeddingen, og Marshall-lånet kunne løbende udbetales, efter at Albert først havde betalt sin 20 procents andel af byggesummen til værftet. Kontraktprisen lød på kr., men der kom lidt fordyrelser på for jern og arbejdsløn samt det lidt ekstra, der kom til, så den fulde anskaffelsessum blev kroner. Mange af Alberts kollegaer udtalte sig med mistro og skepsis om det nybyggede skib -»det går aldrig, den kommer han fra«. -»Men det gjorde han sgu ett!«som Albert selv udtrykte det.»det var nogle knusende billige lån og gode betingelser«. Handelsministeriet løb derfor hurtigt ud for muligheden af at yde Marshall-lån. Den sidste rest af Marshall-lånene gik i øvrigt til Albert. Da han ville bygge et nyt skib, fik han nemlig oplyst, at der kun var kroner tilbage af Marshall-lånemidlerne. Han ansøgte derfor om lån på denne størrelse. Et nyt skib kostede på dette tidspunkt kroner. Selv havde han de kroner, så pengene passede. Andre skippere havde ganske vist søgt, men de havde alle bedt om et beløb på ca kr., svarende til 80 procent af byggesummen, og så mange penge var der altså ikke tilbage. Besætning Foruden Albert bestod besætningen på CARO LINE af en bedstemand og to drenge, så totalt var der fire mand ombord. Engang imellem sejlede hustruen med, og sønnen Robert kom med til søs efter at være konfirmeret. Forholdene var betydeligt bedre end på SVANEN, der nok var et godt skib, men ikke på nogen måde kunne måle sig med CAROLINE. På SVANEN var der en lille kahyt helt agter og så lukaf henne for. CAROLINE havde fine forhold agter, der var to kamre og salon tu skipperen, samt en kombineret kabys og messe. 41

7 Folkene boede forude i et lukaf, så forholdene var gode. Det var let at skaffe folk til CAROLINE. Da skibet var nyt, var sømandsskolerne endnu ikke blevet lovpligtige, så enhver, der skulle have navigationseksamen, måtte sejle mindst to år i sejlskib med hjælpemotor.»de var tvunget til at tage med os, selv om vi ikke gav så stor en hyre, som de store skibe gav. Jeg har da haft over 100 drenge ombord, og de har været med os i to år for en lille hyre, men de fik en god kost. For hyren skal de ikke have så stor, den bruger de jo bare«. Sejlads I de første år sejlede CAROLINE i tidsrummet april til november med last op til Nordsverige og Finland og så med trælast tilbage. I vintermånederne var det sejlads på Norge, sædvanligvis med maltbyg op og så ned med salpeter fra Norsk Hydro. Sådanne laster kunne man altid få dengang.»i dag har de jo selv store skibe på tons, der sejler salpeter, så der er småskibene jo også smidt ud«. Ellers var der papirmasse fra Larvik til Næstved. Cementladninger blev det kun til nogle få af, for fabrikkerne havde deres egne store skibe, og de resterende ladninger gik til»de faste skibe«.»men nu er det kun deres egne skibe, der sejler med denne last. Der er store siloer rundt omkring, og derfra bliver cementen så distribueret med lastbiler, så småskibsfarten her er slået ihjel«. En enkelt af CAROLINES rejser gik til Le Havre, men på denne rejse måtte besætningen suppleres med yderligere en skipper.»det var en gammel mand oppe fra Strib, der gik hjemme, og han havde stor eksamen. Han ville godt med til Le Havre som en fornøjelsestur«. Da CAROLINE nåede til Texel, hvorfra Alberts papirer ikke længere havde gyldighed, blev kommandoen overgivet til den anden skibsfører under ordskiftet:»så, Christensen, så er det dig, der regerer«.»nej, du 42 må hellere blive ved, du kan bedre, end som jeg kan«, var reaktionen. Det var den eneste rejse, hvor CAROLINE kom uden for spærrelinien. Skibets øvrige rejser ud i Nordsøen bestod blandt andet af trælast til Esbjerg og til Bremen og Emden. Fra 1956 eller 1957 kom skibet ind i farten med jernplader fra Frederiksværk, men da var der kommet skipper ombord, fordi Albert var gået i gang med at få bygget sin tredie nybygning. Skibsreder SVANEN og CAROLINE»tjente forfærdelig godt«. Da der blev tegnet kontrakt på CAROLINE, var SVANEN gældfri og kunne være solgt for kr., men Albert ønskede ikke at sælge før det nye skib var færdigt,»så måtte det gå som det ville«. Udover at eje den gældfrie SVANEN havde Albert desuden en opsparet kapital på kroner. Resten af egenkapitalen til det kontraherede skib kr. - blev lånt af Landmandsbanken i Vejle, men det voldte ingen problemer. Han var således rigeligt i besiddelse af de 20 procent ( kr. af kontraheringssummen kr.), som skulle betales ind på det nye skib. Aftalen med banken gik ud på, at så snart CAROLINE var færdigt, skulle SVANEN sælges, så banken kunne få sit lån tilbagebetalt. Aftalen med Landmandsbanken om lån blev truffet i december 1950, og da Albert året efter gjorde resultatet op,»havde SVANEN sejlet så godt, at den havde betalt kr. af, så vi skyldte kun Og CAROLINE havde jeg også tjent godt med fra september til jul. Så var jeg oppe på banken og sagde - jeg har jo bygget CAROLINE og så skulle I jo have jeres penge, for så skulle jeg jo sælge den (SVANEN), men jeg vil jo godt beholde den, men jeg skylder jer jo endnu. - Jamen behold du den bare, sagde de så, det gør ikke noget -«. Så først i 1952 blev SVANEN solgt for kr. Med denne salgssum og den op-

8 sejlede fortjeneste på de to skibe havde Albert rådighed over en kontant formue på kr. Pengene blev anvendt til at bygge Carolineren DORA for, og det var ikke noget problem at holde styr på to skibe, takket være en god mægler - Charles Petersen i Vejle. Skibsmægler Charles Petersen Bekendtskabet med Charles Petersen gik tilbage til Krigen, efter at Albert var flyttet til Vejle. Om årsagen til flytningen fra Kalvø fortalte Albert:»Der havde vi forresten en toldbetjent nede, han var forfærdelig Nazi. Det kunne han jo ikke være bekendt. Da kom der sommetider nogle uoverensstemmelser, og en dag, vi havde fået lidt i æ hoved, da kom det også til håndgemæng, og jeg rev skjorten af ham. Det skulle jeg måske ikke have gjort, men hvad. Når man har fået lidt, da kan der ske sådan noget, og så meldte han mig. Men gudskelov kun til politiet i Haderslev, for havde han meldt mig til tyskerne, så havde det jo været værre, og da sagde politiet til mig - Ved du hvad, hvis I skal blive ved at bo her, så ender det sgu med, at I bliver taget af tyskerne, så hvis I kunne flytte? - Ja, siger jeg, der er temmelig meget at sejle med på Vejle med brunkul og alt muligt, så vi tager og flytter til Vejle.«Så derfor slog familien Petersen sig ned i Vejle. Charles Petersen var skibsmægler og blev også befragter samt regnskabsfører for Albert Hansen Petersen. Forretningsforbindelsen blev til venskab, og endnu i 1991 havde de to herrer regelmæssig kontakt med hinanden pr. telefon. Ganske vist kunne de være uenige engang imellem om fragter o.s.v., men de blev altid venner igen. Fragter til skibene blev aftalt gennem mægleren. Albert har altid haft sin faste mægler til at slutte,»så det er sjældent, vi har sluttet selv. Det kunne ske en enkelt gang, at vi gjorde det, ellers var det mægleren, der sluttede skibet, disponerede dem, som vi sagde. Det har jeg haft både hos Charles Petersen og Cleemann her (i Aabenraa), det er dem, der driver det«. DORA Efter salget af SVANEN ejede Albert som nævnt en formue på kr., og disse penge blev anvendt til at bygge endnu en Caroliner for i Marstal. Den blev navngivet af og opkaldt efter Charles Petersens hustru Dora. DORA blev afleveret den 1. september 1954, og Albert sejlede herefter selv som skipper på det nye skib indtil foråret 1955, hvor skibsfører Charles Jensen kom ombord som skipper. DORA sejlede kun nogle enkelte rejser i løs fart, før skibet kom ind til Det forenede Dampskibs- Selskab, hvor det i 12 år sejlede liniefart imellem København og Gøteborg og København og Gdynia. DORA sejlede godt og stabilt, og Det Forenede var meget tilfreds med skibet, Albert på sin side var også tilfreds.»jeg tror ikke, vi har mistet en rejse i de 12 år, vi har sejlet for dem«. Forholdet til myndighederne var også godt.»vi smuglede aldrig, det gjorde vi ikke, for vi havde jo meget brændevin og kram med til de store Amerika-både oppe i Gøteborg. Vi havde det godt med tolden både i København og i Gøteborg. Vi kunne komme ind til Gøteborg om aftenen, så vinkede de, - gå bare op og læg jer på plads - og så kom de først dagen efter og undersøgte os, for de vidste, vi smuglede ikke!«. Det Forenede holdt op med farten på Gøteborg i 1964, fordi ruten ikke længere var lønsom. På det tidspunkt, hvor beslutningen blev taget, havde Charles Jensen ferie, så det var Albert, der selv sejlede DORA.»Da kaldte han mig op, Jensen, der sad i DFDS, hvor de havde med os at gøre. Han sagde - nu vil vi ikke mere på Gøteborg, men I kan få Gdynia-ruten, for vi vil hellere have DORA end GERT HANSEN - «Hertil svarede Albert:»Ved du hvad Jensen, nu har Charles Jensen sejlet så mange år der oppe på Gøteborg, 43

9 og nu afløser jeg ham, synes du så ikke, det var rigtigt, du ventede de 14 dage tu Charles kommer tilbage, og så lader ham slutte på Gøteborg?«.»Det kan vi godt«, var hans svar.»det blev Charles glad for, for han fik et ur og andre smukke gaver, for han var godt kendt deroppe. Og så kom Charles og DORA ind på Gdynia, men den var han ked af, den sejlads, og så kom han så ind til Frederiksværk og sejle de sidste år.«de andre Carolinere Albert Hansen Petersen kendte personligt størsteparten af de skippere, der fik bygget Carolinere.»Den i Korsør den hed HANNIBAL, men det blev ikke det samme som de andre, men Svendborg-skibene, de var godt bygget«.»desuden byggede de i Svendborg nogle gastankskibe med den samme gode konstruktion som Carolinerne«.»For de var jo forfærdelig gode søskibe, altså af at være så små som de er, for de var jo faktisk bygget med en bov ligesom de gamle jagtskibe, temmelig bredbovede«. Foreningsliv Albert var i en årrække bestyrelsesmedlem i Dansk Sejlskibsrederiforening for mindre Skibe. I denne forenings regi forhandledes bl.a. fragtrater og takster med de forskellige havne. Men det var vanskeligt at håndhæve aftalerne, for»alligevel var der mange, der sejlede lidt under raten og alt sådan noget, det skete jo også, hvis det var småt med fragterne«. 44 I Sejlskibsrederiforeningen for mindre Skibe ønskede de fleste at bhve ved de gamle skibe, og da forretningsfører Peter K. M. Grube blev»lidt uens med nogle i bestyrelsen«, blev han i 1950 afsat. Da han i 1951 i stedet blev forretningsfører for Rederiforeningen af 1895, fulgte Albert med Grube over i denne forening;»for jeg syntes, det var lidt uretfærdigt, at de smed Grube væk dengang«. Albert gik dog senere ud af det aktive foreningsarbejde,»for det er jo ikke nemt både at sidde i bestyrelsen og så ligge og sejle altid«. På foreningsplan blev der stadig arbejdet på at forbedre sætteskippernes kår, bl.a. ved at få forhøjet størrelsen på de skibe, en sætteskipper måtte føre, til 300 brutto. Albert var i midten af 1950'erne med»i det her 17-mands udvalg, og da var de med fra Skibsførerforeningen og alt det der, og jeg holdt jo på, at når alle de andre lande havde 500 brutto, så kunne vi godt få 300 brutto i nordeuropæisk fart, og så var det ham fra Skibsførerforeningen sagde - Jamen ved du hvad Petersen, a' tvivler da ikke om, at du er godt sejlende med et skib på 300 brutto, men I har jo ikke lært engelsk og alt sådan noget. - Næh, sagde jeg, men I andre sejler på Kina, og I kan sgu heller ikke kinesisk. - Ha ha, så grinede de sgu alle sammen, og så endte det med, at vi fik de 300 brutto i Nordeuropæisk fart. Og den blev så senere udvidet med en udvidet sætteskippereksamen til 500 brutto i europæisk fart.«medens tonnagespørgsmålet for sætteskippere blev diskuteret i udvalget, bestilte Albert sin tredie nybygning.»da troede jeg, det blev kun 250 i stedet for de 300 brt«. Derfor fik hans nybyggede skib ROSENVOLD en tonnage på 249 brt., men»så var det, vi kunne forlænge op til de 300 brt., så kom den op på 300 brutto, da den blev forlænget«. Småskibsejerne havde i det hele taget mange problemer med havne og myndigheder.»vi har jo haft nogle kvaler med at få dem til at makke ret for os. Men vi var jo osse kun, som han sagde, Stauning - Jeres forening er jo ikke større end som en skomagerforening«. I forbindelse med bygningen af ROSENVOLD solgte Albert i 1958 halvparten i CAROLINE til Axel Hansen, der var skipper på skibet, og i 1963 købte Axel Hansen den sidste halvdel i CARO LINE. I DORA købte Charles Petersen sig i 1967 ind med en andel på 25 procent, og i 1972 købte skipper Knut Borring-Møller en tilsvarende an-

10 del. Albert solgte sin sidste del af dette skib i ROSENVOLD blev i 1965 byttet med Carolineren JANTO, der så fik navnet JANE. Skipper Gunnar Hansen købte i procent af skibet, og i 1987 solgte Albert sin sidste del heraf. Albert har i perioder været afløserskipper på de ovennævnte og på de skibe, han havde andele i hos Skibsmægler Clemann. Aabenraa Skibsværft Albert Hansen Petersen flyttede i midten af 1950'- erne tilbage til Aabenraa, hvor han etablerede Aabenraa Værft i februar Til at varetage den daglige drift af skibsværftet ansattes direktør Thomsen og skibsbygger Clausen, ligesom sønnen Robert Petersen blev tuknyttet værftet, for Albert ønskede fortsat at sejle. Værftet gik imidlertid ikke godt. Hen på efteråret 1963»da sejlede jeg sten på Thyborøn fra Lysekil, og da kom min søn og Clausen op til mig, og siger - Ved du hvad, du kommer tu at komme hjem, for det går helt af Pommeren til, for direktøren kører det hele ned. Vi skylder både her og der, og det går ikke godt for os. - Alberts svar var - Jeg kan ikke komme hjem, før jeg er færdig med at sejle her, og det er til oktober. - Da jeg kom hjem blev direktøren smidt ud, og så arbejdede jeg på værftet«. Værftets specialitet, forlængelse af skibe, startede af nød, og det var fordi skibsbygger Clausen ville have noget at bestille. Han spurgte Albert:»Hvad skal vi nu give os til?«. Hvorefter Albert bestemte, at ROSENVOLD skulle forlænges. Som sagt, så gjort.»da vi så var færdige med at forlænge den, så spørger Clausen - Hvad skal vi så? - Lad os forlænge DORA og give den seks meter, så har vi da noget at lave med det«. Sådan kom det imidlertid ikke til at gå, for efter forlængelsen af ROSENVOLD,»det var en fin forlængning«, så begyndte de andre ejere af Carolinere at komme, de viue også have forlænget deres skibe. Sektionen til DORA var færdig;»men så kom der en forespørgsel, om vi kunne forlænge JENS WAL fra Køge«. Dette skib var jo en CaroUner, så det var ikke noget problem. På ejerens spørgsmål om, hvornår operationen kunne udføres, svarede Albert:»Det kan vi gøre med det samme. For vi havde jo stykket liggende til DORA. Så den blev forlænget, og så snart JENS WAL var færdig, så kom HANNE HANSEN og efter den LILLY ARRE. Den ene efter den anden. Så det varede længe, inden DORA blev forlænget!«. Faktisk skete det først i Anpartsskibe Blandt de skibe, der blev bygget på Aabenraa Skibsværft, var nogle til mægler P. F. Cleemann. I flere af disse havde Albert parter. Således har han ejet seks skibe helt privat og dertil haft ejerskab i 17 skibe. Nogle penge er blevet tjent, men 45 Albert Petersens tredje nybygning M/S ROSENVOLD på 249 brt. leveret Foto: Peter Fredfeldt april 1960 / H & S.

11 også sat til igen.»jah, det kan man da sige, at man så har sat penge til til sidst, det - ja sådan er tiderne jo. Vi har jo haft, de sidste år, der har vi jo haft nogle elendige rater. Vi har måttet give penge med skibene hvert år. - Jeg har sat 1,8 millioner kr. til, og det er jo ikke sjovt, når man har ligget og slæbt de penge sammen igennem så mange år, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Det er tiderne, de bar været imod os. Det er da heller ikke det værste, skidt da med det, havde man bare beholdt konen, det havde der været noget mere ved«. Caroline Petersen døde i Efter bygningen af CAROLINE var der flere, der kunne se,»at nu gik det godt«for småskibsfarten. Sidenhen»så var der jo mange, der fik bygget med partrederi - de her købmandskibe, som vi kaldte dem, og så kom der jo for mange skibe. Og så efterhånden som de blev større, så skal de jo drives ligesom store skibe, hvor skipperen han skal sejle tre måneder, og så skal han have en måneds ferie. Vi andre holdt sgu aldrig ferie«. I dag er skibene, efter Alberts mening, blevet for dyre at drive,»men nu er det ligesom fragterne er ved at gå lidt op«.»de småskibe, som nu jeg har haft sammen med Cleemann, de ligger jo og sejler i europæisk fart og nede på Afrika også, sådan nogle små skibe på 500 tons, det koster for meget i afløsning og alt sådan noget. Før sejlede vi jo selv med skibene hele året rundt. Det eneste vi blev afløst, det var om vinteren, hvis der var så meget is, at vi ikke kunne sejle, og så kunne vi da selv gå hjemme til jul. Det var andre forhold«. Indenrigsfart i fremtiden»indenrigsfarten er væk, og Det forenede Dampskibs Selskab sejler ikke noget mere. Før havde de jo et skib gående på næsten alle provinsbyer. Der gik en Uer på Aabenraa, Sønderborg og Haderslev, og de gik på Kolding, Fredericia og Middelfart. Ja, de gik jo alle steder, og de store både på Aarhus og Aalborg, paketfart, som vi sagde. DFDS var ingen konkurrent, for blandt småskibene var der ingen, der kunne holde så nøjagtige ruter, som de gjorde dengang. Der var ganske vist enkelte, der sejlede paketfart på øerne, til Marstal gik der en lille galease«. Også på Rudkøbing sejlede et mindre fartøj, men det var kun til de små pladser,»holde tiden og alt sådan noget, kunne småskibene ikke, så Det Forenede har ikke været nogen konkurrent«. Efter Alberts opfattelse var det,»efterhånden lastbilerne, der tog kunderne og fragterne. Småskibene skulle betale havnepenge, men har aldrig slidt nogen hovedvej op. Når vi har sejlet hen over vandet, så er vandvejen jævn igen. Der gives jo ikke noget, der er så billigt som skibsfart. Men alt skal foregå fra dør til dør nu, og så skal det gå raskt, og det tror jeg ikke bliver ændret. Skulle det endelig ske, så skal det være, fordi lastbilerne går ned igen, kører sig selv ihjel til sidst«. Albert ser ingen chance for, at dansk indenrigsfart med småskibe igen vil vinde frem. Skulle småskibsfarten have en ny chance,»så skulle vi tilbage til det gamle igen, men det tror jeg alligevel ikke vi kommer. Hvem vil i dag ligge og sejle hele året rundt - selv? For skal skibene drives som rederiskibe, så går det ikke i indenrigsfart. - Det skal gå ligesom før, da vi selv sejlede med vore skibe, og ejede dem selv, for så kan vi holde udgifterne nede, og det er der ingen, der vil i dag, for i dag vil søfolkene have ferie, ligesom alle skolelærere«. I øvrigt ville det ikke kunne lade sig gøre at genoptage småskibsfarten,»for i det hele taget har vi jo i Danmark ikke noget at skulle have sagt, efter at vi er kommet i Fællesmarkedet. Så er det sgu dem, der bestemmer!«. En maritim familie Albert Hansen Petersen startede sin karriere til

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

li/^,w/t : t s >'%/n; 1 M«n'MS

li/^,w/t : t s >'%/n; 1 M«n'MS li I li/^,w/t : t s >'%/n; M«n'MS Lystbådehavnen i København under den Første Verdenskrig, hvor en del af de hollandske småskibe, der var blevet»fanget«i dansk havn, var blevet oplagt. De havde ingen mulighed

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Ole Mortensøn Historien om SAMKA

Ole Mortensøn Historien om SAMKA Ole Mortensøn Historien om SAMKA Hvert skib har sin skæbne, og det er tilfældigheder, som bestemmer, om et fartøj kommer velbjærget gennem mange års sejlads. Alligevel er det med skibe som med huse og

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974.

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Om at Anskaffe sig en Nimbus Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Hvad er det, der skaber den helt specielle atmosfære omkring en Nimbus? Ja, det kan selvfølgelig være ret individuelt, hvad man

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Søsyg i 21 dage Foredrag Ville være landmand På atletiklandshold S/S "Laura Dan"

Søsyg i 21 dage Foredrag Ville være landmand På atletiklandshold S/S Laura Dan Denne artikel, som er skrevet af Jørgen T.Madsen, bragtes i bladet Søfart nr. 40, 2011 Artiklens forfatter har givet tilladelse til at den nu også ligger på foreningens hjemmeside -Godt jeg ikke er til

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus StilladsInformation nr 86 - marts 2008 side 9 manden Navn: Bopæl: Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 Start i branchen: 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus Nuværende firma: Langborg Stilladser,

Læs mere

NYHEDSBREV. MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN

NYHEDSBREV. MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN NYHEDSBREV MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN Nr.4- oktober- november 2008 Gensyn med M/S CECILIE efter ca. 40 år. Billedet viser CECILIE ved hjemkomsten for oplægning i 1958 efter 37 år

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Hanne Poulsen Jern og skrot, skibe og skippere

Hanne Poulsen Jern og skrot, skibe og skippere Hanne Poulsen Jern og skrot, skibe og skippere Jern- og skrotfarten på Frederiksværk Med en vis ret kan man kalde Stålvalseværket i Frederiksværk for Carolinernes moder, idet det har leveret stålet til

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

TIL DELTAGERE PÅ TOGT MED SKONNERTEN FULTON

TIL DELTAGERE PÅ TOGT MED SKONNERTEN FULTON TIL DELTAGERE PÅ TOGT MED SKONNERTEN FULTON I forbindelse med at du/i skal på togt med Skonnerten Fulton er her nogle praktiske oplysninger i forbindelse med forberedelsen til togtet. Et togt med Skonnerten

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore StilladsInformation nr. 88 - september 2008 side 9 manden Navn: Brian Christiansen Bopæl: Skødstrup Alder: 34 Start i branchen: 2001 Nuværende firma: Semco Maritime Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 28 BÅDMAGASINET SEJL

THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 28 BÅDMAGASINET SEJL THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 2 1 28 BÅDMAGASINET SEJL 4 1 Thurø 33 skulle være en smuk båd og en hurtig båd. Nyd selv linjerne. 2 Tidløs, enkel design, som stadig fungerer i 2009. Læg mærke til det tilbagetrukne,

Læs mere

side 9 manden karate mogens - et jubilæumsinterview

side 9 manden karate mogens - et jubilæumsinterview StilladsInformation nr. 62 - december 2000 side 9 manden karate mogens - et jubilæumsinterview Navn: mogens Andersen Bopæl: kastrup Alder: 51 år Start i branchen: 1975 Firma: Brødrene Svensson Karate Mogens,

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af v/ Jan Mayland - Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af projektet - Sammenligningen - Den attraktive

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Erfaringer fra Forenede Service A/S. 26-09-2013 Adm. direktør Steen Gede

Erfaringer fra Forenede Service A/S. 26-09-2013 Adm. direktør Steen Gede Erfaringer fra Forenede Service A/S Altansagen Et ægtepar boede på en altan i 3 år. De arbejdede 12-20 timer dagligt til 3000 kr. pr. måneden, kontant. De 2 slaver Bagmænd havde stjålet ægteparrets identitet.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Bamse Polle. i 2. klasse

Bamse Polle. i 2. klasse Bamse Polle i 2. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Auktionshuset Bruun Rasmussen

Auktionshuset Bruun Rasmussen CASE Auktionshuset Bruun Rasmussen 38-årige ALEXA BRUUN RASMUSSEN er PR-ansvarlig og sølvspecialist hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Hun har egentlig altid vidst, at hun skulle ind i familiens auktionshus,

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle Amitheswary I Danmark er der respekt for alle Amitheswary er 46 år og kommer fra Sri Lanka. Hun har været i Danmark siden 1992 34 Livet i Sri Lanka I Sri Lanka boede jeg sammen med min familie. Jeg har

Læs mere

Liberias børn. Opgaver

Liberias børn. Opgaver Opgaver Opgave 1: Håndtryk Det kan være sjovt at øve sig på noget, som er en skik i andre lande. Eleverne kan øve sig på at lave det håndtryk, som Frederick og Michael bruger, når de siger goddag. Opgave

Læs mere