småskibsfartens nærmeste fortalere. Foto: Biilow J / MS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "småskibsfartens nærmeste fortalere. Foto: Biilow J / MS"

Transkript

1 Umiddelbart før CAROLINE'S stabelafløbning interviewedes Albert Petersen (tv.) af Ole Kilhnel fra Danmark Radio. Bag denne ses værftets direktør Thomsen og Peter Grube, forretningsføreren forrederiforeningen af 1895 og en.af småskibsfartens nærmeste fortalere. Foto: Biilow J / MS 36

2 Holger Munchaus Petersen Caroline's mand - Albert Hansen Petersen Albert Hansen Petersen (kaldet Albert Petersen) fra Aabenraa er manden, der i 1950 bestilte - og i 1951 fik leveret det første af Caroliner-typens skibe CAROLINE, og det var hans hustru, som skibet og skibstypen fik navn efter. I 1991 fortalte den 80-årige om sig selv og sine skibe. Faderens skibe Albert Hansen Petersen kom til verden den 9. juni 1911 på Kalvø i Genner Bugt, som søn af skibsfører Niels Petersen og hans hustru Anna. Familien bestod af de to forældre og»mange børn«, blandt dem seks drenge, der alle kom til søs. Oprindelig var faderen skibsbygger, men på et tidspunkt blev han skipper på eget skib. I årenes løb handlede, ombyggede, ejede og sejlede Niels Petersen med adskulige fartøjer. Da Albert var barn, ejede faderen galeasen MODESTA, som under Første Verdenskrig var lagt op på Kalvø og blev solgt umiddelbart efter krigens afslutning. Herefter anskaffedes en lille jern-evert på 60 tons, men den blev hurtigt solgt. I stedet købte Niels Petersen nede i Kiel en meget stor robåd fra den tyske marine. Denne båd byggede han selv om på Kalvø, så den blev tu fragtskibet CLARA med en lasteevne på 30 tons. Dette fartøj blev i sin tur byttet med en 18 tons jagt KAREN fra Hejlsminde. KAREN var et lille og gammelt skib. Den blev repareret og forhøjet i skroget med en planke, så lasteevnen kom op på 24 tons. Til søs Albert ville allerhelst have været i skibsbyggerlære, men det ønske måtte han slå ud af hovedet, for forældrene havde ikke råd at sætte drengen i lære. Istedet kom han som 14-årig ud at sejle med faderen på KAREN, og da KAREN i 1920'erne blev byttet med et skib oppe fra Nykøbing Mors ved navn DAGMAR, som lastede 34 tons, sejlede Albert videre med dette skib, indtil han afløstes af en af de øvrige brødre. Efter at have sejlet godt halvandet år ombord på faderens skibe, kom Albert ud at sejle som letmatros med dampskibet MAJ tilhørende Marius Nielsens rederier i København. Ialt sejlede han 36 måneder ombord i MAJ, halvdelen som letmatros og halvdelen som matros. Marius Nielsen var et godt rederi at sejle i, og skibet kom jo vidt omkring, både til Middelhavet og Afrika. Desuden var der fuld hyre og god kost, det var forhold Albert ikke var vant til, for i den tid han sejlede hos faderen, fik han ingen hyre. Til gengæld sparede Albert hele hyren op fra de tre års dampskibstid, for ham var det tilfredsstillende at leve af eventyret. DE SEKS BRØDRE Hele Alberts opsparede hyre, samt hvad de øvrige brødre havde kunne tjene og spare sammen, blev overdraget til faderen, der i 1930 afhændede DAGMAR til Sønderborg og som erstatning købte S*y f=sj

3 skibet CHRISTIAN VIETHEER i Hamborg for kr. Dette skib blev opkaldt efter familiens seks drenge og fik navnet DE SEKS BRØDRE. Skibet lastede 110 tons, og herefter gik det økonomisk betydeligt bedre for faderen. Efter faderens anskaffelse af DE SEKS BRØDRE i 1930 holdt Albert op med dampskibsfarten. Småskibsfarten lå simpelthen i blodet, og han sejlede så som bedstemand med faderen de følgende år, dog afbrudt af et halvt års værnepligt i flåden. Som 23-årig meldte han sig til navigationsundervisning i Grenå og tog sætteskippereksamen. Da det var overstået, sejlede han atter ud som bedstemand i DE SEKS BRØDRE. Skibets første tur efter Alberts eksamen var en rejse fra Lybæk til Karlskrona, hvorfra der skulle hentes trælast tilbage til Augustenborg. På denne rejse blev faderen syg af rosen og måtte gå i land. DE SEKS BRØDRE sejlede videre med Albert og en ældre broder, indtil faderen efter et halvt års sygdom atter overtog kommandoen på sit skib. Dengang i trediverne syntes Albert, at tingene tegnede sig lyst for småskibsfarten. De nybyggede broer over Storstrømmen og Lillebælt betød ikke meget, og småskibene havde rigeligt at sejle med.»vi lå og sejlede korn nede fra Lolland- Falster op til dampmøllerne i Vejle og Odense. I det hele var der meget kornsejlads og sådan noget som soyaskrå inde fra Soyakagefabrikken i København, omlastning fra Frihavnen, cementsejlads, Bornholmersejladsen og så træ om sommeren, det var såmænd godt nok.«38 På den første rejse, efter at faderen var blevet rask, måtte DE SEKS BRØDRE på rejse fra Haderslev til Gøteborg med støbesand søge læ i Grenå på grund af østlig kuling. I Grenå havn lå Marstalleren ALINE med afbrændt agterende. Vraget var billigt til salg og blev købt af Niels Petersen for 15 kroner. Han fik bygget en ny agterende på vraget i Grenå, hvorefter skroget blev sejlet ned til Kalvø, hvor Niels Petersen selv genopbyggede skibet, der fik navnet DE TO SØSTRE. Albert fortsatte herefter på DE SEKS BRØDRE, mens faderen og den ældre broder Håns Peter overtog det nye skib. Men broderen og faderen kunne ikke enes, faderen var en hård hund, så broder Hans kom i stedet ud at sejle med Albert i et par år. Selvstændig skipper lå i Vejle skonnerten URDA med en lasteevne på 140 tons, den var til salg for kr. Ganske vist var Albert kun i besiddelse af kr., men skibets ejer var villig til at lade de penge, som ikke kunne lånes på anden vis, blive stående som hans personlige lån i skibet. På denne måde blev Albert i juni 1939 ejer af sit første skib. Albert Hansen Petersen var i 1937 blevet gift med Caroline født Juhl, og sammen med den etårige søn Robert samledes den lille familie herefter ombord på URDA. Familien sejlede sammen lige til Robert i 1946 begyndte i skolen. Småskibsfarten havde under krigen og i de første par efterkrigsår, efter Alberts mening, ingen konkurrence hverken fra Statsbanerne eller vognmændene. Småskibsfarten var underlagt Fragtnævnet, og sejladsen foregik til faste rater, som ikke måtte overskrides. Der måtte ikke engang tages betaling, da URDA ved en lejlighed tog en ekstra ladning med til København. Skibet havde en brunkulsladning ombord, og fik yderligere tilbudt at tage juletræer med som dækslast, de vejede jo ingenting. Men Fragtnævnet bestemte, at træerne godt måtte komme med, men der måtte ikke tages betaling for deres transport. Alligevel tjente Albert gode penge, for udgifterne var små. I det hele taget sejlede skibet godt,»vi sejlede heldigt, vi minesprængte ikke eller noget. Det var der jo nogle stykker, der gjorde«. Hustruen Caroline og sønnen var med ombord under hele krigen,»der er ikke sket noget, gudskelov«. URDA blev forsynet med ny motor, og i 1945

4 byttede Albert det moderniserede skib med den noget større tremastede skonnert SVANEN, der tidligere havde sejlet på Odense som H. C. ANDERSEN og var et fint træskib på 165 tons dødvægt. Efter krigen SVANEN sejlede i de første år efter krigen meget på Nordlandet, Bottenhavet og Finland efter træ. Men her begyndte tyskerne også at sejle, og takket være de mange penge, de havde fået fra Amerika, byggede de nye skibe på 300 til 400 tons. SVANEN lå ved flere lejligheder sammen med tyske skibe. Engang i Stockholm gik nogle tyskere forbi skibet og bemærkede hånligt»die dumme Dånen«. Albert måtte til dels give dem ret. Han havde selv tænkt på at anskaffe sig et nyere skib af jern, for han ville nemlig gerne videre, men endnu gik der et stykke tid, førend ønsket gik i opfyldelse. Først kom protestsejladsen til København i Småskibsejernes protestsejlads var specielt rettet mod De danske Statsbaner,»fordi de lå og underbød de fragter, som sejlskibene skulle have«. Som eksempel nævnte Albert cement fra Aalborg til Tommerup på Fyn. Sådan en fragt tog Statsbanerne betydeligt mere for, end hvis den røfl : «n 3-mastet skonnert URDA, Albert Hansens Petersens første skib. 39 (H & S).

5 tusvarende ladning skulle til Assens, for til Assens kunne småskibene jo sejle, så her havde Statsbanerne konkurrence. Med denne fragtpolitik kørte Statsbanerne faktisk småskibsfarten ret langt ned, så derfor protesterede ejerne ved, at et par hundrede skibe i april 1950 lagde ind ved Langeliniemolen i København. 3-mastet skonnert SVANEN af Vejle, ex H. C. ANDERSEN var Albert H Petersens andet skib. Handelsminister Jens Otto Krag Albert var blandt repræsentanterne for de protesterende, som fik foretræde for Handelsministeren. Det var Jens Otto Krag, han fungerede i stedet for Lis Groes,»hun skuue jo have børn af og til«. Albert syntes, at Krag var flink at snakke med, og samtaleemnet var småskibenes vilkår. De gamle træskibe var slidt op og skulle helst erstattes af nye skibe. Albert sagde til Krag:»Jeg vil godt have bygget skib, men så skal vi have nogle gode, billige lån«.»ja, men vi har fået 13 millioner som Marshall-hjælp. Dem har vi fået skænket fra Amerika, og dem må vi låne ud til nye småskibe,«svarede Krag. Alberts reaktion var:»det er dog gevaldigt. Hvis vi kan få dem, så er der jo en chance for, at vi kan bygge skibe, for vi kan ikke låne pengene i banken, i hvert fald ikke så mange penge.«krag tilbød så pengene som ti-årige lån, men småskipperne ønskede»helt vudt«25-årige lån,»for skal et skib betales af på ti år, kan man ikke gøre andet end betale rater«, var deres argument.»jamen kan et skib holde i 25 år?«spurgte Krag. Albert svarede:»tjah, hvis vi får 25 års afdrag, så har vi penge til at holde skibet ved lige, og så kan det sagtens holde i 25 år«. Aftalen blev så 25-årige lån, med de første to år afdragsfrit. Næste diskussionsemne var renterne af lånene.»i har da fået skænket pengene i Amerika, så I behøver ikke den store rente,«sagde Albert. Krag tilbød så 5 procent, småskipperne sagde 272, og det endte med 3V2 procent. Efter Alberts mening»var det nogle kolossalt gode betingelser at få bygget under«. Låntagernes personlige ind- 40. \ mm skud på nybygningen blev fastsat til 20 procent af byggeprisen. Bygning af CAROLINE Med skibskonstruktør Martin Nielsen i København talte Albert om planerne for det skib, han ønskede sig. Martin Nielsen var»en hel knark til at tegne små skibe, for det var jo nogle små stærke skibe, der blev bygget«. De små forskelle fra

6 den ene CaroUner til den anden var styrehuse, indretningen og sådan noget, som Martin Nielsen konstruerede efter aftale med de enkelte skippere. Martin Nielsen var i det hele taget en mand, man kunne snakke med. For hans udgangspunkt var, at det»er jo jer, der skal bruge skibet, så kan I sige, hvordan det skal være«. Den fremtidige beskæftigelse for sit nye skib havde Albert bestemt til at være»trælastsejlads hele sommeren oppe fra Nordsverige og Finland, og så på Norge om vinteren«. Derfor skulle skibet have en lang luge og lossespil samt en temmelig god motor. Endelig skulle skibet være bygget praktisk, så det var nemt at vedligeholde.»svenskere, tyskere og nordmænd måtte sejle skibe helt op til 500 brt«. Alberts skib blev altså til CAROLINE på 149,99 brt. Dette mål blev senere kommenteret af en gammel svensk tolder oppe i Karlskrona med, at»det var en jåkla massa niotauer«. Marstal Staalskibsværft havde ry for at bygge gode skibe, men værftet var gået fallit i 1949, og Albert var bange for, at det skulle ske igen. Han solgte derfor ikke SVANEN, men beholdt dette skib, mens det nye blev bygget. I stedet ansatte han en skipper til at sejle med den. I byggekontrakten med Marstal Staalskibsværft blev det desuden bestemt, at såfremt værftet skulle gå hen og krakke, imens CAROLINE var under bygning, så havde Albert selv ret til at bygge skibet færdigt med værkføreren og 20 mand for Marshalllånet og egne penge. Marshall-lånet kunne ifølge bestemmelserne først udbetales, når skibet var færdigt og registreret under dansk flag. Værftet skulle jo imidlertid have penge under skibets bygning, men ingen småskibsejer kunne selv skaffe hele byggesummen på forhånd, og ingen bank ville lægge pengene ud. Det førte til en diskussion med Handelsministeriets kontorchef Helge Juul,»en flinke mand«, der fandt en gammel anordning frem, hvorefter ministeriet kunne begynde at betale, når skibet var spanterejst. Nogle spanter blev så rejst på byggebeddingen, og Marshall-lånet kunne løbende udbetales, efter at Albert først havde betalt sin 20 procents andel af byggesummen til værftet. Kontraktprisen lød på kr., men der kom lidt fordyrelser på for jern og arbejdsløn samt det lidt ekstra, der kom til, så den fulde anskaffelsessum blev kroner. Mange af Alberts kollegaer udtalte sig med mistro og skepsis om det nybyggede skib -»det går aldrig, den kommer han fra«. -»Men det gjorde han sgu ett!«som Albert selv udtrykte det.»det var nogle knusende billige lån og gode betingelser«. Handelsministeriet løb derfor hurtigt ud for muligheden af at yde Marshall-lån. Den sidste rest af Marshall-lånene gik i øvrigt til Albert. Da han ville bygge et nyt skib, fik han nemlig oplyst, at der kun var kroner tilbage af Marshall-lånemidlerne. Han ansøgte derfor om lån på denne størrelse. Et nyt skib kostede på dette tidspunkt kroner. Selv havde han de kroner, så pengene passede. Andre skippere havde ganske vist søgt, men de havde alle bedt om et beløb på ca kr., svarende til 80 procent af byggesummen, og så mange penge var der altså ikke tilbage. Besætning Foruden Albert bestod besætningen på CARO LINE af en bedstemand og to drenge, så totalt var der fire mand ombord. Engang imellem sejlede hustruen med, og sønnen Robert kom med til søs efter at være konfirmeret. Forholdene var betydeligt bedre end på SVANEN, der nok var et godt skib, men ikke på nogen måde kunne måle sig med CAROLINE. På SVANEN var der en lille kahyt helt agter og så lukaf henne for. CAROLINE havde fine forhold agter, der var to kamre og salon tu skipperen, samt en kombineret kabys og messe. 41

7 Folkene boede forude i et lukaf, så forholdene var gode. Det var let at skaffe folk til CAROLINE. Da skibet var nyt, var sømandsskolerne endnu ikke blevet lovpligtige, så enhver, der skulle have navigationseksamen, måtte sejle mindst to år i sejlskib med hjælpemotor.»de var tvunget til at tage med os, selv om vi ikke gav så stor en hyre, som de store skibe gav. Jeg har da haft over 100 drenge ombord, og de har været med os i to år for en lille hyre, men de fik en god kost. For hyren skal de ikke have så stor, den bruger de jo bare«. Sejlads I de første år sejlede CAROLINE i tidsrummet april til november med last op til Nordsverige og Finland og så med trælast tilbage. I vintermånederne var det sejlads på Norge, sædvanligvis med maltbyg op og så ned med salpeter fra Norsk Hydro. Sådanne laster kunne man altid få dengang.»i dag har de jo selv store skibe på tons, der sejler salpeter, så der er småskibene jo også smidt ud«. Ellers var der papirmasse fra Larvik til Næstved. Cementladninger blev det kun til nogle få af, for fabrikkerne havde deres egne store skibe, og de resterende ladninger gik til»de faste skibe«.»men nu er det kun deres egne skibe, der sejler med denne last. Der er store siloer rundt omkring, og derfra bliver cementen så distribueret med lastbiler, så småskibsfarten her er slået ihjel«. En enkelt af CAROLINES rejser gik til Le Havre, men på denne rejse måtte besætningen suppleres med yderligere en skipper.»det var en gammel mand oppe fra Strib, der gik hjemme, og han havde stor eksamen. Han ville godt med til Le Havre som en fornøjelsestur«. Da CAROLINE nåede til Texel, hvorfra Alberts papirer ikke længere havde gyldighed, blev kommandoen overgivet til den anden skibsfører under ordskiftet:»så, Christensen, så er det dig, der regerer«.»nej, du 42 må hellere blive ved, du kan bedre, end som jeg kan«, var reaktionen. Det var den eneste rejse, hvor CAROLINE kom uden for spærrelinien. Skibets øvrige rejser ud i Nordsøen bestod blandt andet af trælast til Esbjerg og til Bremen og Emden. Fra 1956 eller 1957 kom skibet ind i farten med jernplader fra Frederiksværk, men da var der kommet skipper ombord, fordi Albert var gået i gang med at få bygget sin tredie nybygning. Skibsreder SVANEN og CAROLINE»tjente forfærdelig godt«. Da der blev tegnet kontrakt på CAROLINE, var SVANEN gældfri og kunne være solgt for kr., men Albert ønskede ikke at sælge før det nye skib var færdigt,»så måtte det gå som det ville«. Udover at eje den gældfrie SVANEN havde Albert desuden en opsparet kapital på kroner. Resten af egenkapitalen til det kontraherede skib kr. - blev lånt af Landmandsbanken i Vejle, men det voldte ingen problemer. Han var således rigeligt i besiddelse af de 20 procent ( kr. af kontraheringssummen kr.), som skulle betales ind på det nye skib. Aftalen med banken gik ud på, at så snart CAROLINE var færdigt, skulle SVANEN sælges, så banken kunne få sit lån tilbagebetalt. Aftalen med Landmandsbanken om lån blev truffet i december 1950, og da Albert året efter gjorde resultatet op,»havde SVANEN sejlet så godt, at den havde betalt kr. af, så vi skyldte kun Og CAROLINE havde jeg også tjent godt med fra september til jul. Så var jeg oppe på banken og sagde - jeg har jo bygget CAROLINE og så skulle I jo have jeres penge, for så skulle jeg jo sælge den (SVANEN), men jeg vil jo godt beholde den, men jeg skylder jer jo endnu. - Jamen behold du den bare, sagde de så, det gør ikke noget -«. Så først i 1952 blev SVANEN solgt for kr. Med denne salgssum og den op-

8 sejlede fortjeneste på de to skibe havde Albert rådighed over en kontant formue på kr. Pengene blev anvendt til at bygge Carolineren DORA for, og det var ikke noget problem at holde styr på to skibe, takket være en god mægler - Charles Petersen i Vejle. Skibsmægler Charles Petersen Bekendtskabet med Charles Petersen gik tilbage til Krigen, efter at Albert var flyttet til Vejle. Om årsagen til flytningen fra Kalvø fortalte Albert:»Der havde vi forresten en toldbetjent nede, han var forfærdelig Nazi. Det kunne han jo ikke være bekendt. Da kom der sommetider nogle uoverensstemmelser, og en dag, vi havde fået lidt i æ hoved, da kom det også til håndgemæng, og jeg rev skjorten af ham. Det skulle jeg måske ikke have gjort, men hvad. Når man har fået lidt, da kan der ske sådan noget, og så meldte han mig. Men gudskelov kun til politiet i Haderslev, for havde han meldt mig til tyskerne, så havde det jo været værre, og da sagde politiet til mig - Ved du hvad, hvis I skal blive ved at bo her, så ender det sgu med, at I bliver taget af tyskerne, så hvis I kunne flytte? - Ja, siger jeg, der er temmelig meget at sejle med på Vejle med brunkul og alt muligt, så vi tager og flytter til Vejle.«Så derfor slog familien Petersen sig ned i Vejle. Charles Petersen var skibsmægler og blev også befragter samt regnskabsfører for Albert Hansen Petersen. Forretningsforbindelsen blev til venskab, og endnu i 1991 havde de to herrer regelmæssig kontakt med hinanden pr. telefon. Ganske vist kunne de være uenige engang imellem om fragter o.s.v., men de blev altid venner igen. Fragter til skibene blev aftalt gennem mægleren. Albert har altid haft sin faste mægler til at slutte,»så det er sjældent, vi har sluttet selv. Det kunne ske en enkelt gang, at vi gjorde det, ellers var det mægleren, der sluttede skibet, disponerede dem, som vi sagde. Det har jeg haft både hos Charles Petersen og Cleemann her (i Aabenraa), det er dem, der driver det«. DORA Efter salget af SVANEN ejede Albert som nævnt en formue på kr., og disse penge blev anvendt til at bygge endnu en Caroliner for i Marstal. Den blev navngivet af og opkaldt efter Charles Petersens hustru Dora. DORA blev afleveret den 1. september 1954, og Albert sejlede herefter selv som skipper på det nye skib indtil foråret 1955, hvor skibsfører Charles Jensen kom ombord som skipper. DORA sejlede kun nogle enkelte rejser i løs fart, før skibet kom ind til Det forenede Dampskibs- Selskab, hvor det i 12 år sejlede liniefart imellem København og Gøteborg og København og Gdynia. DORA sejlede godt og stabilt, og Det Forenede var meget tilfreds med skibet, Albert på sin side var også tilfreds.»jeg tror ikke, vi har mistet en rejse i de 12 år, vi har sejlet for dem«. Forholdet til myndighederne var også godt.»vi smuglede aldrig, det gjorde vi ikke, for vi havde jo meget brændevin og kram med til de store Amerika-både oppe i Gøteborg. Vi havde det godt med tolden både i København og i Gøteborg. Vi kunne komme ind til Gøteborg om aftenen, så vinkede de, - gå bare op og læg jer på plads - og så kom de først dagen efter og undersøgte os, for de vidste, vi smuglede ikke!«. Det Forenede holdt op med farten på Gøteborg i 1964, fordi ruten ikke længere var lønsom. På det tidspunkt, hvor beslutningen blev taget, havde Charles Jensen ferie, så det var Albert, der selv sejlede DORA.»Da kaldte han mig op, Jensen, der sad i DFDS, hvor de havde med os at gøre. Han sagde - nu vil vi ikke mere på Gøteborg, men I kan få Gdynia-ruten, for vi vil hellere have DORA end GERT HANSEN - «Hertil svarede Albert:»Ved du hvad Jensen, nu har Charles Jensen sejlet så mange år der oppe på Gøteborg, 43

9 og nu afløser jeg ham, synes du så ikke, det var rigtigt, du ventede de 14 dage tu Charles kommer tilbage, og så lader ham slutte på Gøteborg?«.»Det kan vi godt«, var hans svar.»det blev Charles glad for, for han fik et ur og andre smukke gaver, for han var godt kendt deroppe. Og så kom Charles og DORA ind på Gdynia, men den var han ked af, den sejlads, og så kom han så ind til Frederiksværk og sejle de sidste år.«de andre Carolinere Albert Hansen Petersen kendte personligt størsteparten af de skippere, der fik bygget Carolinere.»Den i Korsør den hed HANNIBAL, men det blev ikke det samme som de andre, men Svendborg-skibene, de var godt bygget«.»desuden byggede de i Svendborg nogle gastankskibe med den samme gode konstruktion som Carolinerne«.»For de var jo forfærdelig gode søskibe, altså af at være så små som de er, for de var jo faktisk bygget med en bov ligesom de gamle jagtskibe, temmelig bredbovede«. Foreningsliv Albert var i en årrække bestyrelsesmedlem i Dansk Sejlskibsrederiforening for mindre Skibe. I denne forenings regi forhandledes bl.a. fragtrater og takster med de forskellige havne. Men det var vanskeligt at håndhæve aftalerne, for»alligevel var der mange, der sejlede lidt under raten og alt sådan noget, det skete jo også, hvis det var småt med fragterne«. 44 I Sejlskibsrederiforeningen for mindre Skibe ønskede de fleste at bhve ved de gamle skibe, og da forretningsfører Peter K. M. Grube blev»lidt uens med nogle i bestyrelsen«, blev han i 1950 afsat. Da han i 1951 i stedet blev forretningsfører for Rederiforeningen af 1895, fulgte Albert med Grube over i denne forening;»for jeg syntes, det var lidt uretfærdigt, at de smed Grube væk dengang«. Albert gik dog senere ud af det aktive foreningsarbejde,»for det er jo ikke nemt både at sidde i bestyrelsen og så ligge og sejle altid«. På foreningsplan blev der stadig arbejdet på at forbedre sætteskippernes kår, bl.a. ved at få forhøjet størrelsen på de skibe, en sætteskipper måtte føre, til 300 brutto. Albert var i midten af 1950'erne med»i det her 17-mands udvalg, og da var de med fra Skibsførerforeningen og alt det der, og jeg holdt jo på, at når alle de andre lande havde 500 brutto, så kunne vi godt få 300 brutto i nordeuropæisk fart, og så var det ham fra Skibsførerforeningen sagde - Jamen ved du hvad Petersen, a' tvivler da ikke om, at du er godt sejlende med et skib på 300 brutto, men I har jo ikke lært engelsk og alt sådan noget. - Næh, sagde jeg, men I andre sejler på Kina, og I kan sgu heller ikke kinesisk. - Ha ha, så grinede de sgu alle sammen, og så endte det med, at vi fik de 300 brutto i Nordeuropæisk fart. Og den blev så senere udvidet med en udvidet sætteskippereksamen til 500 brutto i europæisk fart.«medens tonnagespørgsmålet for sætteskippere blev diskuteret i udvalget, bestilte Albert sin tredie nybygning.»da troede jeg, det blev kun 250 i stedet for de 300 brt«. Derfor fik hans nybyggede skib ROSENVOLD en tonnage på 249 brt., men»så var det, vi kunne forlænge op til de 300 brt., så kom den op på 300 brutto, da den blev forlænget«. Småskibsejerne havde i det hele taget mange problemer med havne og myndigheder.»vi har jo haft nogle kvaler med at få dem til at makke ret for os. Men vi var jo osse kun, som han sagde, Stauning - Jeres forening er jo ikke større end som en skomagerforening«. I forbindelse med bygningen af ROSENVOLD solgte Albert i 1958 halvparten i CAROLINE til Axel Hansen, der var skipper på skibet, og i 1963 købte Axel Hansen den sidste halvdel i CARO LINE. I DORA købte Charles Petersen sig i 1967 ind med en andel på 25 procent, og i 1972 købte skipper Knut Borring-Møller en tilsvarende an-

10 del. Albert solgte sin sidste del af dette skib i ROSENVOLD blev i 1965 byttet med Carolineren JANTO, der så fik navnet JANE. Skipper Gunnar Hansen købte i procent af skibet, og i 1987 solgte Albert sin sidste del heraf. Albert har i perioder været afløserskipper på de ovennævnte og på de skibe, han havde andele i hos Skibsmægler Clemann. Aabenraa Skibsværft Albert Hansen Petersen flyttede i midten af 1950'- erne tilbage til Aabenraa, hvor han etablerede Aabenraa Værft i februar Til at varetage den daglige drift af skibsværftet ansattes direktør Thomsen og skibsbygger Clausen, ligesom sønnen Robert Petersen blev tuknyttet værftet, for Albert ønskede fortsat at sejle. Værftet gik imidlertid ikke godt. Hen på efteråret 1963»da sejlede jeg sten på Thyborøn fra Lysekil, og da kom min søn og Clausen op til mig, og siger - Ved du hvad, du kommer tu at komme hjem, for det går helt af Pommeren til, for direktøren kører det hele ned. Vi skylder både her og der, og det går ikke godt for os. - Alberts svar var - Jeg kan ikke komme hjem, før jeg er færdig med at sejle her, og det er til oktober. - Da jeg kom hjem blev direktøren smidt ud, og så arbejdede jeg på værftet«. Værftets specialitet, forlængelse af skibe, startede af nød, og det var fordi skibsbygger Clausen ville have noget at bestille. Han spurgte Albert:»Hvad skal vi nu give os til?«. Hvorefter Albert bestemte, at ROSENVOLD skulle forlænges. Som sagt, så gjort.»da vi så var færdige med at forlænge den, så spørger Clausen - Hvad skal vi så? - Lad os forlænge DORA og give den seks meter, så har vi da noget at lave med det«. Sådan kom det imidlertid ikke til at gå, for efter forlængelsen af ROSENVOLD,»det var en fin forlængning«, så begyndte de andre ejere af Carolinere at komme, de viue også have forlænget deres skibe. Sektionen til DORA var færdig;»men så kom der en forespørgsel, om vi kunne forlænge JENS WAL fra Køge«. Dette skib var jo en CaroUner, så det var ikke noget problem. På ejerens spørgsmål om, hvornår operationen kunne udføres, svarede Albert:»Det kan vi gøre med det samme. For vi havde jo stykket liggende til DORA. Så den blev forlænget, og så snart JENS WAL var færdig, så kom HANNE HANSEN og efter den LILLY ARRE. Den ene efter den anden. Så det varede længe, inden DORA blev forlænget!«. Faktisk skete det først i Anpartsskibe Blandt de skibe, der blev bygget på Aabenraa Skibsværft, var nogle til mægler P. F. Cleemann. I flere af disse havde Albert parter. Således har han ejet seks skibe helt privat og dertil haft ejerskab i 17 skibe. Nogle penge er blevet tjent, men 45 Albert Petersens tredje nybygning M/S ROSENVOLD på 249 brt. leveret Foto: Peter Fredfeldt april 1960 / H & S.

11 også sat til igen.»jah, det kan man da sige, at man så har sat penge til til sidst, det - ja sådan er tiderne jo. Vi har jo haft, de sidste år, der har vi jo haft nogle elendige rater. Vi har måttet give penge med skibene hvert år. - Jeg har sat 1,8 millioner kr. til, og det er jo ikke sjovt, når man har ligget og slæbt de penge sammen igennem så mange år, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Det er tiderne, de bar været imod os. Det er da heller ikke det værste, skidt da med det, havde man bare beholdt konen, det havde der været noget mere ved«. Caroline Petersen døde i Efter bygningen af CAROLINE var der flere, der kunne se,»at nu gik det godt«for småskibsfarten. Sidenhen»så var der jo mange, der fik bygget med partrederi - de her købmandskibe, som vi kaldte dem, og så kom der jo for mange skibe. Og så efterhånden som de blev større, så skal de jo drives ligesom store skibe, hvor skipperen han skal sejle tre måneder, og så skal han have en måneds ferie. Vi andre holdt sgu aldrig ferie«. I dag er skibene, efter Alberts mening, blevet for dyre at drive,»men nu er det ligesom fragterne er ved at gå lidt op«.»de småskibe, som nu jeg har haft sammen med Cleemann, de ligger jo og sejler i europæisk fart og nede på Afrika også, sådan nogle små skibe på 500 tons, det koster for meget i afløsning og alt sådan noget. Før sejlede vi jo selv med skibene hele året rundt. Det eneste vi blev afløst, det var om vinteren, hvis der var så meget is, at vi ikke kunne sejle, og så kunne vi da selv gå hjemme til jul. Det var andre forhold«. Indenrigsfart i fremtiden»indenrigsfarten er væk, og Det forenede Dampskibs Selskab sejler ikke noget mere. Før havde de jo et skib gående på næsten alle provinsbyer. Der gik en Uer på Aabenraa, Sønderborg og Haderslev, og de gik på Kolding, Fredericia og Middelfart. Ja, de gik jo alle steder, og de store både på Aarhus og Aalborg, paketfart, som vi sagde. DFDS var ingen konkurrent, for blandt småskibene var der ingen, der kunne holde så nøjagtige ruter, som de gjorde dengang. Der var ganske vist enkelte, der sejlede paketfart på øerne, til Marstal gik der en lille galease«. Også på Rudkøbing sejlede et mindre fartøj, men det var kun til de små pladser,»holde tiden og alt sådan noget, kunne småskibene ikke, så Det Forenede har ikke været nogen konkurrent«. Efter Alberts opfattelse var det,»efterhånden lastbilerne, der tog kunderne og fragterne. Småskibene skulle betale havnepenge, men har aldrig slidt nogen hovedvej op. Når vi har sejlet hen over vandet, så er vandvejen jævn igen. Der gives jo ikke noget, der er så billigt som skibsfart. Men alt skal foregå fra dør til dør nu, og så skal det gå raskt, og det tror jeg ikke bliver ændret. Skulle det endelig ske, så skal det være, fordi lastbilerne går ned igen, kører sig selv ihjel til sidst«. Albert ser ingen chance for, at dansk indenrigsfart med småskibe igen vil vinde frem. Skulle småskibsfarten have en ny chance,»så skulle vi tilbage til det gamle igen, men det tror jeg alligevel ikke vi kommer. Hvem vil i dag ligge og sejle hele året rundt - selv? For skal skibene drives som rederiskibe, så går det ikke i indenrigsfart. - Det skal gå ligesom før, da vi selv sejlede med vore skibe, og ejede dem selv, for så kan vi holde udgifterne nede, og det er der ingen, der vil i dag, for i dag vil søfolkene have ferie, ligesom alle skolelærere«. I øvrigt ville det ikke kunne lade sig gøre at genoptage småskibsfarten,»for i det hele taget har vi jo i Danmark ikke noget at skulle have sagt, efter at vi er kommet i Fællesmarkedet. Så er det sgu dem, der bestemmer!«. En maritim familie Albert Hansen Petersen startede sin karriere til

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens Caroline og de andre REDIGERET AF HOLGER MUNCHAUS PETERSEN, HANNE POULSEN m.fl. UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SØHISTORISKE SKRIFTER XVIII Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge

den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge Historien om Den lille Færge Tøf - tøf, sagde færgen lystigt, da den lagde fra ved anløbsbroen ud for dens hvileplads på søen

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Vejles travle havn i midten af 1930'eme, da Charles Petersen korn i lære som skibsmægler. Fjorddamperen VEJLE er forudgående. P% F

Vejles travle havn i midten af 1930'eme, da Charles Petersen korn i lære som skibsmægler. Fjorddamperen VEJLE er forudgående. P% F ~y Vejles travle havn i midten af 1930'eme, da Charles Petersen korn i lære som skibsmægler. Fjorddamperen VEJLE er forudgående. 80 P% F Bente Borg Sørensen Skibsmægleren Charles Petersen»Carolines«mand

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til SKIBET er en såkaldt galease, det vil sige det har to master, hvor den agterste er kortere end stormasten. Var det omvendt, ville SKIBET være en

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie.

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie. Jeg er yngste barn i børneflokken, vi er 3 drenge, mine store brødre er henholdsvis 9 år og 12 år ældre end mig. Min far er fra 1934 og er 82 år, og min mor er fra 1937 og er 78 år, men lige om et par

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed Ingenting Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM En historie om økonomi og kærlighed Benjamin Dahlerup (C) 2014 Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Ingers konfirmation 1939

Ingers konfirmation 1939 Inger Anna Kristiansen Thorsten Kristiansen Inger er født i 1924 og opvokset i et lille husmandssted i landsbyen Boltinge nær Ringe på Fyn hos sine forældre, en søster og 2 plejebørn, som blev opdraget

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5 Notathæfte D A N S K Trin 3-5 Notathæfte Personoplysninger: Testpersonens navn: Fødselsdato: Testnorm: Skole/Institution: Klasse: Logostester: Dato: Bemærkninger: 1. Flydende læsning og læseforståelse

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Geoff Plant-testen. testen. Testmateriale til voksne CI-brugere. En oversættelse og tilpasning af testmaterialet AR-sampler af Geoff Plant

Geoff Plant-testen. testen. Testmateriale til voksne CI-brugere. En oversættelse og tilpasning af testmaterialet AR-sampler af Geoff Plant Geoff Plant-testen testen Testmateriale til voksne CI-brugere En oversættelse og tilpasning af testmaterialet AR-sampler af Geoff Plant GP-projektet Projektet omkring oversættelse af en del af Geoff Plants

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

På præstekort er det hus nr. 10. Dyvig Kro.

På præstekort er det hus nr. 10. Dyvig Kro. Dyvig Kro. På præstekort er det hus nr. 10 Viet den 30. jul. 1852. Thomas Thomsen * 27. nov. 1819, søn af Jes Thomsen (1767-1824) og Anna Cathrine Jepsen (1788-1870) i Nordborg Med pigen. Catharina Nicoline

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

2 EN MINEARBEJDERS FORTÆLLING 10:01:21:18 10:01:25:18. 3 <Jeg hedder Joaquim Nyamtumbo.> 10:01:30:04 10:01:35:11 <Jeg kom til verden i Mozambique.

2 EN MINEARBEJDERS FORTÆLLING 10:01:21:18 10:01:25:18. 3 <Jeg hedder Joaquim Nyamtumbo.> 10:01:30:04 10:01:35:11 <Jeg kom til verden i Mozambique. 0 STORY: 20415666 00:00:00:00 00:00:00:08 LANG: OPN TITEL: En mand, to koner EPS: BAND NR: DVT/KIRSTINE C. BALOTI 1 10:00:50:13 10:00:53:14 2 EN MINEARBEJDERS FORTÆLLING 10:01:21:18

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da DFDS 1937-1970 Da Det Forenede Dampskibs Selskab, forkortet DFDS, blev stiftet i 1866, var ambitionen at samle dampskibe i datidens indenrigsfart med passagerer og stykgods, og dampskibe der især sejlede

Læs mere

Jeg besøger mormor og morfar

Jeg besøger mormor og morfar Jeg besøger mormor og morfar I dag er det søndag. Normalt kan jeg sove længe, for jeg skal selvfølgelig ikke i skole om søndagen. Men i dag står jeg alligevel tidligt op. Jeg skal nemlig besøge mormor

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Prædiken til konfirmation 26. april kl & 11.00

Prædiken til konfirmation 26. april kl & 11.00 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Prædiken til konfirmation 26. april kl. 9.30 & 11.00

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Så det gode spørgsmål er om sejladsreglerne hjælper os med i tilstrækkelig omfang at opfylde ovenstående formål????

Så det gode spørgsmål er om sejladsreglerne hjælper os med i tilstrækkelig omfang at opfylde ovenstående formål???? Oplæg til diskussion om sejlladsregler fra Hans Jørgen Et glad lille skib Martha: jeg er et glad lille skib, jeg er så glad når nogen kommer og passer og plejer mig. Når min agterende og dæk bliver sat

Læs mere

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter?

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter? Afsnit 1 Smukt og grimt 1. Hvem er Arne Jacobsen? 2. Hvornår levede han? 3. Nævn nogle af de store ting, han er kendt for. 4. Hvilke små ting er han kendt for? 5. Hvad synes du om stolen Ægget? 6. Hvad

Læs mere

3. De lavede alt selv Beboerne i Sædding lavede næsten alle ting selv. Men hvor fik man det fra. Træk streger mellem det, der passer.

3. De lavede alt selv Beboerne i Sædding lavede næsten alle ting selv. Men hvor fik man det fra. Træk streger mellem det, der passer. Opgaver til Angrebet 1. Vikingerne plyndrer Hvorfor ville vikingerne plyndre Sædding? _ 2. Trælle Bues familie havde trælle. Man kan også kalde dem slaver. I Danmark havde vi slaver endnu helt op i 1200-tallet.

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET. Opgave 1 (50 %) Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University. Sommereksamen 2011

CAND.MERC.AUD.-STUDIET. Opgave 1 (50 %) Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University. Sommereksamen 2011 CAND.MERC.AUD.-STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 31088 Skatteret II Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 (50 %) Anders Andersen (AA) driver virksomheden Investo i personligt

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

li/^,w/t : t s >'%/n; 1 M«n'MS

li/^,w/t : t s >'%/n; 1 M«n'MS li I li/^,w/t : t s >'%/n; M«n'MS Lystbådehavnen i København under den Første Verdenskrig, hvor en del af de hollandske småskibe, der var blevet»fanget«i dansk havn, var blevet oplagt. De havde ingen mulighed

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere