Vejledning. Tabulex SFO Børn. Vejledning til administratorer 26. marts Side 1 af 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. Tabulex SFO Børn. Vejledning til administratorer 26. marts Side 1 af 20"

Transkript

1 Tabulex SFO Børn Vejledning til administratorer 26. marts 2018 Side 1 af 20

2 Indledning... 3 Hvad er Tabulex SFO Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administration... 4 Afd./grupper... 5 Opret afdeling... 5 Opret gruppe... 6 Slet/rediger afdeling og gruppe... 6 Personale... 7 Opret medarbejder... 7 Se og/eller rediger medarbejderes stamoplysninger... 9 Flyt en medarbejder til en anden afdeling... 9 Billeder af personalet... 9 Deaktiverede medarbejdere Etablering Søgning i etableringslisten Ind- og udmelding af barn Import fra kommunens pladsanvisning Flytning af barn mellem grupper Åbningstider Åbningstider i ferieperioder Ferieperioder Sidste frist for tilbagemelding Helligdage i ferieperioder Rediger/slet ferieperiode Visning og tilbagemelding på ferieperioder Lukkedage Lukkedage i ferieperioder Tilladelser Moduler Opret modul Tilknyt børn til modul Import af moduler Tabulex Institution/ KMD Institution Visning af modul, for personale Modultid hos forældre Træk i ugentligt timetal Overtrædelse af tidsbegrænsede moduler Fora Opret forum Tilføj flere eller fjern medlemmer Se Fora Support Side 2 af 20

3 Indledning Denne vejledning er til dig som er administrator af Tabulex SFO Børn. I vejledningen kan du finde hjælp til hvordan du skal bruge den menu, du har adgang til som administrator. Du kan både bruge vejledningen som opslagsværk eller læse den fra ende til anden, for at komme igennem hele opsætningen af systemet. Hvad er Tabulex SFO Børn? Tabulex SFO Børn er et online registrerings- og kommunikationsværktøj til SFO er og forældre til børn i SFO er. Systemet giver overblik over alle de informationer, der knytter sig til børnene og dagligdagen i SFO en. Børnenes stamdata - dvs. adresser og telefonnumre samt forældre og søskende-relationer Hvilke børn har fri eller er syge Hvem bliver børnene hentet af og tidspunkt Beskeder mellem forældre og personale Hvad sker der i dagplejen dvs. aktiviteter og arrangementer Systemet består af et forældremodul, et personalemodul og et touchmodul. Hvordan logger man på? Hele systemet er webbaseret det vil sige, at det afvikles gennem en browser. Man behøver altså ikke at installere noget på sin computer, tablet eller telefon for at åbne systemet. Man skal blot have forbindelse til internettet. For at logge på systemet skal man indtaste en internetadresse i en browser. Hvilken adresse man skal taste, afhænger af hvilket modul man skal logge på: Forældremodul: Første gang forældre skal logge på, skal de benytte NemID. Når de er logget ind, kan de oprette et Tabulex Login som de kan benytte efterfølgende. Personalemodul: Dit brugernavn og adgangskode fremgår af det login-brev du har fået tilsendt eller udleveret. Touchmodul: Ønsker I at benytte Tabulex Børn på en touchskærm i institutionen, bedes I kontakte vores support. Vi vil herefter overtage skærmen via en fjernstyring og opsætte siden på skærmen. Adgang til touchmodulet kan også etableres via siden Side 3 af 20

4 Administration I administrator-delen finder du de funktioner som er nødvendige for at systemet fungerer og som skal opsættes til at passe til lige præcis din institution. Som administrator skal du gennemgå alle menuer og oprette data i dem før systemet bliver sat i drift i din institution. Efterfølgende skal du sørge for at vedligeholde dem, så systemet fungerer optimalt. Du åbner administrator-delen ved at logge på personalemodulet og trykke på menupunktet Administration i venstremenuen. Menupunktet er kun synlig for de personaler som er oprettet som administratorer. Når du har trykket på menupunktet, vil en række undermenupunkter blive foldet ud. Undermenupunkterne er indgangene til de forskellige funktioner administrator-delen består af. I det følgende bliver alle registrene gennemgået. - ikke i den rækkefølge de står i, men i den rækkefølge som giver mening, når SFO en skal i gang med systemet. Side 4 af 20

5 Afd./grupper Her oprettes de afdelinger og grupper som findes på din institution. Når du skal afgøre, hvilke afdelinger og grupper du har brug for, skal du tage følgende med i overvejelsen: 1. En afdeling kan have en eller flere grupper 2. Børnene indmeldes i grupperne. 3. Man kan i personalemodulet og touchmodulet vælge at vise børn fra én afdeling eller alle afdelinger. 4. Når der udsendes beskeder, oprettes nyheder- og aktiviteter, kan de målrettes hele institutionen, en eller flere afdelinger eller en eller flere grupper. 5. Institutionens personale tilknyttes afdelingerne. Opret afdeling Når systemet leveres, vil der altid være en afdeling kaldet Administration. Denne afdeling kan ikke slettes men du kan sagtens omdøbe den til et mere sigende navn. Denne afdeling kan kun indeholde personale f.eks. de personaler der er på tværs af afdelinger/grupper. Opret ny afdeling ved at trykke tilføj afdelinger. Tag stilling til om afdelingen skal indeholde børn eller om det f.eks. er en overordnet afdeling der kun skal indeholde personale. En afdeling består af et navn, evt. et telefonnummer og et ikon. Navn og telefonnummer vises for forældre via forældremodulet. En afdeling består af et navn, evt. et telefonnummer og et ikon. Navn og telefonnummer vises for forældre via forældremodulet. Hvis du har brug for flere afdelinger kan du klikke på knappen Tilføj Afdelinger. Side 5 af 20

6 Opret gruppe De børn som går på institutionen indmeldes i grupperne. At der er oprettet en gruppe, er altså en forudsætning for, at der kan komme børn ind i systemet. Hvis I kun har en enkelt gruppe under en afdeling skal du blot oprette en enkelt gruppe og evt. med samme navn som afdelingen selv. For at oprette en ny gruppe trykker du på knappen Tilføj Grupper Navngiv gruppen og vælg hvilken afdeling den hører under. Du kan derudover vælge at give gruppen et ikon. Ikonet vises i oversigterne, ud for de børn som er indmeldt i gruppen. I touchmodulet vises ikonet ud for gruppens navn. (Forudsætter gruppevisning, frem for visning af klassetrin og klassespor) Slet/rediger afdeling og gruppe Du kan altid slette og redigere afdelinger og grupper - også når systemet er i drift på institutionen. Du kan dog ikke slette en afdeling eller en gruppe der enten har personale eller børn tilknyttet. Hvis du skal slette en afdeling eller gruppe, skal du sørge for at alt personale er flyttet til andre afdelinger og at alle børn er flyttet til andre grupper. Side 6 af 20

7 Personale Opret de medarbejdere som arbejder på institutionen og som skal have adgang til systemet. I oversigten kan du se de medarbejdere som allerede er oprettet, idet de er repræsenteret med deres egen brik. Alle medarbejdere der er aktive, vises hos forældrene i menupunktet Personale. Det er kun personalets navn/kaldenavn og stillingsbetegnelse der vises for forældre. Opret medarbejder Du opretter nyt personale ved at trykke på knappen Tilføj Personale. Indtast medarbejderens cpr-nummer. Programmet verificerer cpr-nummeret og viser medarbejderens navn i det blå felt. Udfyld de resterende felter. Afdeling: Vælg hvilken afdeling medarbejderen skal være tilknyttet. Når medarbejderen logger på systemet, vil det være denne afdeling vedkommende logger ind i som udgangspunkt. Medarbejderen kan dog altid skifte mellem alle afdelinger via knappen Skift afdeling øverste venstre hjørne. Titel: Titlen vises i personaleoversigten i forældremodulet. Side 7 af 20

8 Brugernavn og adgangskode: Oprettes og udleveres af administrator. Medarbejderen kan altid selv ændre sit login, når vedkommende er logget på systemet. Aktiv: Afgør om brugeren skal kunne ses og logge på. Kan bruges til midlertidigt at fjerne en medarbejders adgang til systemet, hvis vedkommende f.eks. bliver sygemeldt eller skal på orlov. Tryk Gem Medarbejderen er nu oprettet som almindelig bruger uden adgang til at se personnummer på børn i programmet. Skal medarbejderen have tildelt yderligere roller som f.eks. Administrator, Personale administrator eller kunne se personnummer, tryk på Profil på medarbejderens brik og tildel roller: Administrator: Brugere med denne rolle har adgang til menupunktet Administration og har dermed adgang til alle administrator-funktionerne. Brugeren kan dog ikke slette og oprette nye medarbejdere. Det er op til den enkelte institution hvor mange administratorer der skal være - systemet sætter ingen grænser og der er ingen ekstra omkostninger ved at have mange administratorer. Vi anbefaler dog minimum 2 administratorer. Personale administrator: Brugere med denne rolle er også administratorer og har samme rettigheder til resten af programmet, som en almindelig administrator. Rollen har dog rettighed til at slette og oprette nye medarbejdere. Vis personnummer: Kan se personnummer på børns stamkort og i lister. Når medarbejderen er oprettet og har fået tildelt rettigheder, kan medarbejderen logge på. Medarbejderen har selv mulighed for at indtaste sine kontaktoplysninger, kaldenavn samt en kontaktperson. Det er kun medarbejderens navn/ kaldenavn og stillingsbetegnelse der vises for forældre. Har medarbejderen forgæves har forsøgt at logge ind mere end 3 gange, bliver medarbejderen låst. Du kan låse medarbejderen op via deres brik under Admin Personale. Side 8 af 20

9 Se og/eller rediger medarbejderes stamoplysninger Ved at trykke på knappen Profil på en medarbejders brik i personaleoversigten, kan du se og redigere medarbejderens stamdata. Flyt en medarbejder til en anden afdeling Du kan flytte en medarbejder til en anden afdeling ved at trykke på knappen Profil på medarbejderens brik i personaleoversigten og vælge en anden afdeling under Afdeling. Billeder af personalet Hvis du ønsker at uploade billeder af personale skal du trykke på knappen Profil på medarbejderens brik i personaleoversigten. Under Profilbillede kan du vælge det billede du vil uploade ved at klikke på knappen Gennemse og udpege billedet i den stifinder som åbnes. Billedet vises i personaleoversigten i forældremodulet og i touchmodulet på steder og aktiviteter hvor medarbejderen er tilføjet. Side 9 af 20

10 Deaktiverede medarbejdere De medarbejdere der ikke har flueben i Aktiv, kan ikke logge på systemet og ses ikke i forældremodulet. Medarbejdere kan være ikke aktive af forskellige årsager: 1. De er blevet deaktiveret af en administrator, fordi de i en periode ikke skal have adgang til systemet f.eks. i forbindelse med orlov. 2. De er blevet deaktiveret af systemet, fordi de har tastet forkert adgangskode 3 gange. For at aktivere en medarbejder skal du trykke på knappen Login på medarbejderens brik i personaleoversigten og derefter sætte et flueben i feltet Aktiv. Etablering Etableringslisten bruger du til at indskrive børn i programmet f.eks. når der bliver ind- og udmeldt børn, eller hvis du vil flytte børnene mellem grupperne. Hvordan og hvornår du etablerer børnene afhænger af, om din institution importerer de indmeldte børn fra kommunens pladsanvisning - se nærmere beskrivelse i de kommende afsnit. Først når et nyt barn etableres/ indskrives i en gruppe, kan barnets forældre logge på forældremodulet og personalet se barnets stamoplysninger i systemet. Som udgangspunkt vil det være forældre med forældremyndighed som kan logge på systemet, med der er altid mulighed for at oprette andre personer med adgang til barnet f.eks. Plejeforældre - Dette kan man gøre både fra forældre- og personalemodulet. Bemærk, at der kan være lukket af for forældre i opstartsperioden og at i skal kontakte Support, når i er klar til at forældre skal kunne logge på. Søgning i etableringslisten Etableringslisten viser som udgangspunkt alle børn indmeldt på institutionen. Ved at indtaste et cpr-nummer, et navn, en gruppe eller en afdeling i feltet Søg på, kan du filtrere listen, så den kun viser de børn som passer på det, du har skrevet. Side 10 af 20

11 Ind- og udmelding af barn Hvis din SFO ikke importerer børn fra kommunens pladsanvisning, skal du selv registrere dem med cpr-nummer i systemet. Du indmelder et barn ved at trykke på knappen Indskriv med CPR under menupunktet Etablering. Indtast barnets cpr-nummer og vælge hvilken gruppe barnet skal tilknyttes. Hvis skoleoplysninger allerede er forudfyldt, skal du ikke ændre på disse oplysninger. Når du trykker Gem tilknyttes barnet til gruppen og systemet henter selv yderligere oplysninger om barnet og forældre i folkeregistret. Hvis barnet kommer op med **, skyldes det at barnet har navne- og adressebeskyttelse. Du kan give barnet et kaldenavn via barnets profil, efter du har etableret barnet. Hvis du skal udmelde et barn, sætter du et flueben ud for barnet og trykker på knappen Udmeld valgte. Du kan godt sætte flueben ved flere ad gangen og udmelde dem alle på én gang. Side 11 af 20

12 Import fra kommunens pladsanvisning Hvis institutionen importerer børn fra kommunens pladsanvisning, kommer børnene automatisk ind i etableringslisten og vises på listen Nye børn, hvor de står angivet med rød skrift. Du kan se de nye børn 14 dage før de starter på institutionen. Deres startdato fremgår også af listen. (dog ikke i eksemplet herunder) Du placerer børn i grupper ved at markere et eller flere børn med flueben og vælge Rediger valgte. Vælg korrekt gruppe under Afdeling/ Gruppe og tryk Gem Flytning af barn mellem grupper Under Etablering kan du flytte et eller flere børn fra en gruppe til en anden. Det gør du ved at sætte flueben ud for dem du ønsker at flytte og trykke på knappen Rediger valgte. Vælg hvilken gruppe du vil flytte børnene/ barnet til og tryk Gem. Åbningstider Under Åbningstider kan du angive hvornår institutionen åbner og lukker. Der er et sæt åbningstider for hver afdeling. Hvis din institution bruger systemets hjemmeside, vil åbningstiderne automatisk vises på forsiden af hjemmesiden. Side 12 af 20

13 Åbningstider i ferieperioder Du har mulighed for at angive anderledes åbningstider i ferieperioder end normalt. Når forældrene giver tilbagemeldinger på ferieperioder og hvis de melder at deres barn kommer, har forældrene mulighed for også at angive i hvilket tidsrum barnet kommer. Det er ferieåbningstiderne som danner baggrund for hvilket tidsrum de kan vælge. Ferieperioder Du skal oprette de ferieperioder forældrene skal kunne give tilbagemeldinger på, under Ferieperioder. Tryk på Opret ferieperiode Sidste frist for tilbagemelding Når du opretter en ferieperiode kan du vælge en dato som skal være den sidste frist for tilbagemelding. Efter den dato du angiver, kan forældrene ikke melde deres barn til at komme i ferieperioden. Bemærk, at de forældre der ikke har svaret på deres børns ferie, automatisk adviseres på 7 dage og 1 dag før sidste frist for indberetning. Nødpasning/ sampasning Hvis der er tale om en ferieperiode med tilmelding til nødpasning/sampasning i egen eller anden institution, så angiv det i titlen når du opretter en ferieperiode - f.eks. Sommerferie - Nødpasning på Skumfidusen. Listen med tilmeldte kan efterfølgende trækkes under Lister og udleveres til anden institution. Helligdage i ferieperioder Side 13 af 20

14 Hvis der er helligdage indenfor en ferieperiode, lukker systemet automatisk for tilmelding på helligdagene. Rediger/slet ferieperiode Du kan godt både redigere og slette ferieperioder fra listen under Ferieperioder. MEN vær opmærksom på, at hvis du fjerner dage fra en ferieperiode, eller sletter den helt, sletter du også alle de svar som forældrene har lavet til ferieperioden. Visning og tilbagemelding på ferieperioder De ferieperioder du opretter, kan forældrene se i forældremodulet og her kan de registrere om deres barn kommer eller ikke. Du kan hjælpe forældrene med tilbagemelding, under menupunktet Find børn - tryk på barnets navn og barnets menupunkt Ferie/Fri. Side 14 af 20

15 Lukkedage Hvis din institution har lukkedage, kan du oprette dem under Lukkedage. Forældrene kan se en oversigt over lukkedagene i menupunktet Ferie/Fri i forældremodulet og i kalenderen på opslagstavlen. Lukkedage i ferieperioder Hvis du opretter lukkedage indenfor en ferieperiode (f.eks. d. 24. december i juleferien), vil systemet lukke for tilmelding på lukkedagene. Tilladelser Under Tilladelser kan du oprette de tilladelser du gerne vil have forældrene skal tage stilling til. De klassiske tilladelser, som de fleste institutioner bruger, er Kørselstilladelse og Fototilladelse, men du kan oprette alle de tilladelser som din institution har brug for. De tilladelser du har oprettet og som forældre skal krydse af, kan ses på barnets stamkort både i forældremodulet og i personalemodulet. Du kan efterfølgende udskrive en liste over tilladelser under menupunktet Lister. Side 15 af 20

16 Moduler Moduler kan knyttes til de enkelte børn og vises på børnene i menupunkterne Check in og Her & nu i personalemodulet. Moduler kan bruges til at administrere flere forskellige ting: 1. Hvis institutionen tilbyder timemoduler, f.eks. morgenmodul, eftermiddagsmodul eller 35- timers modul. 2. Hvis institutionen tilbyder forskellige ordninger, f.eks. madordning eller frugtordning. 3. Den kreative brug af moduler: Hvis man f.eks. har brug for at synliggøre for personalet, hvem der f.eks. har allergier, hvem der ikke må spise svinekød og lign. Opret modul Du opretter et modul ved at trykke på knappen Tilføj Moduler Du har mulighed for at oprette et modul der både indeholder et tidsrum samt et ugentligt timetal. Udfyld og tryk Gem Overføres jeres moduler fra pladsanvisningen, har du stadig mulighed for at redigere i modulernes navne, ligesom du også kan oprette dine egne moduler. Moduler er til internt brug og forældre kan ikke se de moduler børnene er tilknyttet, modulteksten eller symbolet på modulet. Tilknyt børn til modul Vælg Vis børns moduler Side 16 af 20

17 Fold gruppen/ klassen ud på den blå pil og sæt flueben ved det/de moduler som barnet skal tilknyttes. Tryk Gem Overføres børnenes moduler fra pladsanvisningen, har du stadig mulighed for at tilknytte dine egne moduler til børnene. Hvert barn kan kun tildeles 1 modul med ugentligt timetal og maksimalt have 4 moduler i alt. Import af moduler Tabulex Institution/ KMD Institution Hvis din kommune har købt import fra pladsanvisningen og benytter moduler, bliver modulerne automatisk oprettet under Moduler. Du kan ikke slette de moduler pladsanvisningen administrerer, men du kan godt redigere modulets beskrivelse og betegnelse ligesom du kan oprette dine egne moduler og tilknytte børn til disse. Visning af modul, for personale De tilknyttede moduler ses ud for barnets navn i menupunkterne Her og Nu, Find børn samt i Hvem er Hvor. Forældre kan ikke se modulerne, undtage resttid på time-moduler. Du kan se beskrivelsen af de forskellige moduler ved at køre pilen henover betegnelsen eller trykke på modulet, hvis du benytter en tablet. Modultid hos forældre Under Status på forælderens opslagstavle, kan forælderen følge med i ugens forbrug af modultid. Forældre ser ikke det tildelte modul, ligesom de ikke ser den tekst der er tilknyttet modulet. Modultid overskredet 01:14 som i eksemplet, læses som 1 time og 14 minutter. Side 17 af 20

18 Træk i ugentligt timetal Træk i ugentlig timeantal følger barnets registreringer. Barnet trækkes i modultid når barnet får følgende registrering i programmet: - Kommet - Registreret til et sted - Registreret til en aktivitet Barnet trækkes ikke i modultid når barnet har følgende registrering i programmet: - Skole - Sport/fritid - Gået hjem - Ikke ankommet Hvis et barn ved en fejl ikke bliver trykket hjem, stopper trækket i modultid ved institutionens lukketid. Hvis I kommer til at tildele flere moduler med ugentligt timeantal på et barn, er det kun det først registrerede time-modul der trækkes tid på. Det er muligt at ændre på barnets modul midt i en uge, uden at det ændrer på fremmøde sammentællingen for ugen. Det ændrer selvfølgelig på barnets resttid, som forældre ser. Tilføjes der et modul med ugentligt timeantal til barnet midt i en uge, kan programmet ikke regne bagud på tidligere forbrug. Overtrædelse af tidsbegrænsede moduler Under Lister Statistik Overtrædelse af tidsbegrænsede moduler, kan personalet trække en liste over de børn der overskrider de tildelte moduler. Hvis et barn både har modul med Tidsrum og Ugentligt timeantal, kan begge registreringer forekomme på samme liste. Bemærk at der kan forekomme ukorrekte registreringer på listen, hvis barnet skifter modultid i løbet af ugen. Side 18 af 20

19 Fora Med Fora laver man lukkede grupper som kun er tilgængelige for de som er medlem af forummet. Du kan indmelde både personale og forældre i et forum. I et forum kan man skrive beskeder til de andre medlemmer og vedhæfte dokumenter og billeder. Opret forum Du opretter et forum ved at trykke på knappen Opret forum Her giver du forummet en titel og tilmelder deltagerne. Du tilmelder en eller flere personer ved at markere dem i listen nederst. Du kan skifte mellem personale og forældre under titel. Tilføj flere eller fjern medlemmer Hvis du har brug for at tilføje flere medlemmer eller fjerne eksisterende medlemmer af et allerede oprettet forum, skal du trykke på knappen Rediger ud for forummet. Se Fora Hvis en medarbejder er tilmeldt et forum, kan medarbejderen se forummets beskeder under Mine beskeder under medarbejderens egen profil. Forældre der er tilmeldt et forum, kan se beskederne under menupunktet Beskeder, når de er logget ind i forældremodulet. For at skrive/læse i et forum, skal man være tilknyttet det enkelte forum. Du finder dine tilknyttede fora under din profil (i højre hjørne) og herefter Mine beskeder. Side 19 af 20

20 De enkelte fora er market med et ikon med 2 talebobler. Support Har du brug for hjælp, kan du kontakte Tabulex Dagtilbud på eller på telefon nr Vi har åben mandag-fredag kl Side 20 af 20

Tabulex Dagpleje Børn

Tabulex Dagpleje Børn Tabulex Dagpleje Børn Vejledning til administratorer 12. Marts 2018 1 Indledning... 3 Hvad er Tabulex Dagpleje Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administration... 4 1. Brugere... 5 Opret brugere...

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Tabulex Dagpleje Børn

Tabulex Dagpleje Børn Tabulex Dagpleje Børn Vejledning til dagplejere 13. marts 2018 1 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Dagpleje Børn... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Oversigt over børnene... 4 Børn... 4 Kolonnen

Læs mere

Vejledning. Tabulex Forvaltning. Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 10. februar 2017

Vejledning. Tabulex Forvaltning. Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 10. februar 2017 Tabulex Forvaltning Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 10. februar 2017 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Forvaltning?... 3 Log ind... 3 Velkomstside... 4 Beskeder... 4 Mine beskeder...

Læs mere

Vejledning. Tabulex Forvaltning. Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 14. Marts 2018

Vejledning. Tabulex Forvaltning. Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 14. Marts 2018 Tabulex Forvaltning Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 14. Marts 2018 1 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Forvaltning... 3 Log ind... 3 Menu i Tabulex Forvaltning... 4 Beskeder...

Læs mere

Velkommen til Tabulex SFO Børn

Velkommen til Tabulex SFO Børn Velkommen til Tabulex SFO Børn Log ind Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.sfoweb.dk Log på med NemID Du kan oprette et Tabulex Login på menupunktet stamkort, efterfølgende. Benytter du en

Læs mere

Vejledning. Tabulex SFO Børn. Vejledning til medarbejdere 27. marts Side 1 af 44

Vejledning. Tabulex SFO Børn. Vejledning til medarbejdere 27. marts Side 1 af 44 Tabulex SFO Børn Vejledning til medarbejdere 27. marts 2018 Side 1 af 44 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex SFO Børn... 3 Hvordan logger man på?... 3 Log ind via LærerIntra... 4 Programmets menu...

Læs mere

Velkommen til Tabulex Klub

Velkommen til Tabulex Klub Velkommen til Tabulex Klub Log ind Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.sfoweb.dk Log på med NemID Du kan oprette et Tabulex Login på menupunktet stamkort, efterfølgende. Benytter du en smartphone

Læs mere

Tabulex Forvaltning. Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017

Tabulex Forvaltning. Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017 Tabulex Forvaltning Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017 Indhold Indledning... 4 Hvad er Tabulex Dagpleje?... 4 Log ind... 4 Opbygning af systemet... 5 Rettigheder... 5 Oversigter... 5 Dagplejere...

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 27. marts 2018 Side 1 af 50 Indledning... 3 Hvad er Tabulex Daginstitution Børn... 3 Hvordan logger man på?... 3 Programmets menu... 4 Min side...

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

Velkommen til forældre

Velkommen til forældre Velkommen til forældre - Vejledning i Tabulex på Grønnemose SFO - Log ind Log ind via ForældreIntra Log ind i ForældreIntra som du plejer. Du finder Tabulex SFO under menupunktet SFO i venstremenuen. Klik

Læs mere

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Log ind Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.borneweb.dk Log på med NemID Du kan oprette et Tabulex Login på menupunktet stamkort, efterfølgende.

Læs mere

Velkommen til Tabulex SFO Børn

Velkommen til Tabulex SFO Børn Velkommen til Tabulex SFO Børn Log ind Log ind via ForældreIntra Log ind i ForældreIntra som du plejer. Tryk på Tabulex SFO i menupunktet SFO i venstremenuen. Tryk Klik her for at åbne Forældre med forældremyndighed

Læs mere

Velkommen til Tabulex SFO Børn

Velkommen til Tabulex SFO Børn Velkommen til Tabulex SFO Børn Log ind Log ind via internettet Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.sfoweb.dk Log på med NemID. - Når du er logget ind, kan du oprette et Tabulex Login Log

Læs mere

Velkommen til Tabulex SFO Børn

Velkommen til Tabulex SFO Børn Velkommen til Tabulex SFO Børn Log ind Log ind direkte på internettet Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.sfoweb.dk Log på med NemID. - Når du er logget ind, kan du oprette et Tabulex Login

Læs mere

Vejledning. Tabulex Forvaltning. Dagpleje Administration - Morgenvagt 14. Marts Side 1 af 31

Vejledning. Tabulex Forvaltning. Dagpleje Administration - Morgenvagt 14. Marts Side 1 af 31 Tabulex Forvaltning Dagpleje Administration - Morgenvagt 14. Marts 2018 Side 1 af 31 Indledning... 3 Hvad er Tabulex Dagpleje Administration?... 3 Log ind... 3 Opbygning af systemet... 4 Menupunkter...

Læs mere

Vejledning. Fælles Feriepasning. Tabulex Daginstitution Børn 6. juli Side 1 af 10

Vejledning. Fælles Feriepasning. Tabulex Daginstitution Børn 6. juli Side 1 af 10 Fælles Feriepasning Tabulex Daginstitution Børn 6. juli 2016 Side 1 af 10 Denne vejledning er til dig som arbejder på en institution, der modtager børn fra andre institutioner, i en feriepasningsperiode.

Læs mere

Forældre - App ios Fase Forklaring Navigation/tast. Log ud via knappen i øverste højre hjørne.

Forældre - App ios Fase Forklaring Navigation/tast. Log ud via knappen i øverste højre hjørne. Forældre - App ios Log ind i program Log ind i Tabulex enten via SkoleIntra eller via en webbrowser. www.sfoweb.dk (SFO) www.kubweb.dk (Klub) Vælg NemID og benyt dit nøglekort Opret Tabulex Login Under

Læs mere

INFO OG GUIDE VEDR. TABULEX FOR FORÆLDRE I TRANBJERGSKOLENS SFO

INFO OG GUIDE VEDR. TABULEX FOR FORÆLDRE I TRANBJERGSKOLENS SFO 9. juli 2018 9. juli 2018 INFO OG GUIDE VEDR. TABULEX FOR FORÆLDRE I TRANBJERGSKOLENS SFO Vi har valgt, at børn, forældre og personale skal bruge Tabulex - et elektronisk komme/gå- og stamkortssystem til

Læs mere

Tabulex Forvaltning. Vejledning til forvaltningsbrugere 24. november 2015

Tabulex Forvaltning. Vejledning til forvaltningsbrugere 24. november 2015 Tabulex Forvaltning Vejledning til forvaltningsbrugere 24. november 2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Forvaltning?... 3 Log ind... 3 Min Side... 4 Beskeder... 4 Mine beskeder... 4 Mine fora...

Læs mere

Velkommen til Tabulex Klub

Velkommen til Tabulex Klub Velkommen til Tabulex Klub Log ind Log ind via internettet Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.klubweb.dk Log på med NemID. - Når du er logget ind, kan du oprette et Tabulex Login på fanen

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre Velkommen til forældre Hvem kan komme ind i Tabulex Børn? Forældre med forældremyndighed er automatisk oprettet i programmet. Har du ikke forældremyndighed, kan forældremyndighedshaver eller institution

Læs mere

Tabulex SFO Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre

Tabulex SFO Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre Velkommen til forældre Log ind Log ind via ForældreIntra Log ind i ForældreIntra som du plejer. menuen. - Forældre med forældremyndighed er automatisk oprettet i Tabulex SFO. Har du ikke forældremyndighed,

Læs mere

Tabulex SFO Børn. Velkommen til forældre

Tabulex SFO Børn. Velkommen til forældre Tabulex SFO Børn Velkommen til forældre Log ind Log ind via ForældreIntra Det er også muligt at logge direkte ind på Tabulex SFO via www.sfoweb.dk. Log ind med NemID eller Tabulex Login. Tabulex Login

Læs mere

Forside og log-in. For at benytte Tabulex-systemet, Skal du først logge ind via forældreintra, der findes på:

Forside og log-in. For at benytte Tabulex-systemet, Skal du først logge ind via forældreintra, der findes på: Forside og log-in For at benytte Tabulex-systemet, Skal du først logge ind via forældreintra, der findes på: http://ho.skoleporten.dk/sp. Som vist på første billede, finder i Forældreintra i øverste højre

Læs mere

Velkommen til Tabulex Klub

Velkommen til Tabulex Klub Velkommen til Tabulex Klub Log ind Log ind via internettet Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.klubweb.dk Log på med NemID. Opret Tabulex Login under dit barns stamkort. Du kan efterfølgende

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Log ind Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.borneweb.dk Log på med NemID - Når du er logget ind, kan du oprette et Tabulex Login på fanen stamkort.

Læs mere

Velkommen til forældre

Velkommen til forældre Velkommen til forældre Log ind Forældre med forældremyndighed er automatisk oprettet i programmet. Har du ikke forældremyndighed, kan forældremyndighedshaver eller institution give dig adgang. Log ind

Læs mere

I løbet af november får vi opsat skærme/tablets i alle garderober. Disse tablets skal benyttes til den daglige ind-og ud-krydsning.

I løbet af november får vi opsat skærme/tablets i alle garderober. Disse tablets skal benyttes til den daglige ind-og ud-krydsning. Børnehuset Troldehøj den 6. november 2017 Kære forældre i Troldehøj Fremover skal både forældre og personale i Troldehøj bruge Tabulex Børn - et elektronisk komme/gå-program til daginstitutioner. Det er

Læs mere

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Log ind Åbn en internet browser og indskriv institutionens adresse: www.xxxxx.borneweb.dk Den korrekte adresse udleveres af institutionen. Log på med NemID Opret

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

1 Guides til forældrene

1 Guides til forældrene 1 Guides til forældrene 1.1 Vejledninger til forældrene Det er institutionens ansvar at få formidlet til forældrene, hvordan de skal anvende DayCare. 1.1.1 DayCare flyer Flyer en, som er vist nedenfor,

Læs mere

Ændringer i DayCare Touch layout, for at optimere funktionaliteten

Ændringer i DayCare Touch layout, for at optimere funktionaliteten Nyhedsmail den 26 Januar Sidste nyt - Der er lavet ændringer i DayCare Touch layout, for at optimere funktionaliteten - Nu kan man have et galleri pr. skærmenhed - Automatisk oprydning i DayCare galleri

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Odense

cpos Online Quickguide Version Odense cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Odense https://odense.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Halsnæs

cpos Online Quickguide Version Halsnæs cpos Online Quickguide Version 1.1.7 Halsnæs https://halsnaes.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

VEJLEDNING TIL FORENINGER I

VEJLEDNING TIL FORENINGER I VEJLEDNING TIL FORENINGER I Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret/tilføj/rediger medlemmer i Ledelsen eller andre grupper...

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

O-service Brugervejledning

O-service Brugervejledning O-service Brugervejledning Denne manual er beregnet til de fleste brugere af O-service systemet. Brugere som blot skal vedligeholde egne oplysninger og som måske skal melde sig til arrangementer. O-service

Læs mere

Tabulex SFO. Velkommen til forældre på Tabulex SFO

Tabulex SFO. Velkommen til forældre på Tabulex SFO Tabulex SFO Velkommen til forældre på Tabulex SFO Log ind Log ind i ForældreIntra Det er også muligt at logge ind med Digital Signatur, hvis der ikke benyttes ForældreIntra. Gå ind på [sfonavn].sfoweb.dk

Læs mere

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre Velkommen til forældre Log ind Log ind via borneweb.dk Log ind med dit NemId første gang, herefter kan du på dit barns stamkort indtaste et valgfrit brugernavn og adgangskode du fremover kan bruge. Forældre

Læs mere

O-service Brugervejledning

O-service Brugervejledning O-service Brugervejledning Denne manual er beregnet til de fleste brugere af O-service systemet. Brugere som skal vedligeholde egne oplysninger og som måske skal melde sig til arrangementer. O-service

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning. Fælles Feriepasning. Tabulex Forvaltning 6. juli Side 1 af 7

Vejledning. Fælles Feriepasning. Tabulex Forvaltning 6. juli Side 1 af 7 Fælles Feriepasning Tabulex Forvaltning 6. juli 2016 Side 1 af 7 Denne vejledning er til dig som er bruger af Tabulex Forvaltning I vejledningen kan du finde hjælp til hvordan du opretter den fælles feriepasning.

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård   Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Lemvig Ungdomsgård https://ug.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Stevns Kommune Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Stevns Kommune   Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Stevns Kommune https://stevns.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN

Læs mere

cpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN UDBETALER

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Brugervejledning til FOKUSpartnere

Brugervejledning til FOKUSpartnere Indholdsfortegnelse LOGIN 3 GENERELT 3 BRUGERVEJLEDNING 4 VIRKSOMHEDSPROFIL 4 1) Virksomhedsnavn 6 2) Beskrivelse af virksomheden 6 3) Generel information 6 4) Yderligere information 6 5) Kontaktpersoner

Læs mere

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in 1. Tilknyt Børn Log ind som administrator i SkoleIntra Du er administrator når du skal benytte en sikkerhedskode i PersonaleIntra. Tilknyt børn til SFO

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk

Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk Indhold. Rediger din profil på Min Side a. Sådan retter du i din profil 2. Opret et indlæg under din aktivitet eller afdeling a. Skriv ud til andre

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Denne manual skal hjælpe dig igennem lokaletilskuds ansøgningsprocessen trin for trin. I manualen vil du finde beskrivelser og billeder,

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Log på Forældrekontakt... 3 Infosiden... 4 Kontakt-lister... 4 Melde Syg / Fri... 5 Beskeder... 5 Aktiviteter... 6 Stamkort... 7 Tilladelser... 7 Læge/medicin...

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

Revision: 09. Brugervejleding til. Side 1 af 23

Revision: 09. Brugervejleding til. Side 1 af 23 Brugervejleding til Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SÅDANNE BRUGES IPORTALEN... 4 LOG IND... 5 HUSK!... 5 AFTALESKEMA OG FERIEMELDING... 6 MENUPUNKTER... 7 FORSIDE... 7 PROFIL... 8 BARN/BØRN...

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Forældrevejledning i FAMLY

Forældrevejledning i FAMLY Forældrevejledning i FAMLY Dette gøres i fred og ro derhjemme: Alle forældre får en mail tilsendt med login-oplysninger til FAMLY (login i øverste højre hjørne): Via PC : eller App: Når du er inde i systemet,

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

SFO/Klub Personale Institutionernes Daglige Administration

SFO/Klub Personale Institutionernes Daglige Administration SFO/Klub Personale Institutionernes Daglige Administration Indholdsfortegnelse Institutionens stamdata... 3 Bruger... 3 Opret personale... 4 Personaleliste... 4 Normperiode, stillingskategorier og stillingsbetegnelser...

Læs mere

Iportalen bruger manual.

Iportalen bruger manual. Iportalen bruger manual. Via jeres Iportal side kan I finde en uddybende manual i menuen i højre side, på hjemmesiden, dette er blot en kort udgave der dækker det helt basale. Iportalen er til den daglige

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Brugervejledning til Netpension Firma

Brugervejledning til Netpension Firma Brugervejledning til Netpension Firma 1. Medarbejderlisten... 2 2. Overblik... 2 3. Administration... 2 4. Tilmeld en ny medarbejder... 3 5. Tilmeld flere nye medarbejdere... 4 6. Fratrædelse... 5 7. Orlov...

Læs mere

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning FORÆLDRE -INTRA En lille vejledning Marstrup Skole. Forældreintra 1 Foråret 2007 Gennem de sidste par år har Marstrup Skole, ligesom kommunens øvrige skoler, arbejdet med SkoleIntra til intern kommunikation

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Bliv KampKlar med Aalborg Chang

Bliv KampKlar med Aalborg Chang Bliv KampKlar med Aalborg Chang Indledning Flere hold i Changs børneafdeling benytter DBU s system KampKlar, der bl.a. giver mulighed for at trænere og holdledere kan kommunikere med holdets spillere/forældre

Læs mere

VEJLEDNING FORENINGER

VEJLEDNING FORENINGER VEJLEDNING FORENINGER Udarbejdet af: Hedensted Kommune Kultur og Fritid November 2012 Indhold 1. Generel information... 3 2. Adgang til... 4 3. Redigér stamdata... 5 4. Opret grupper... 6 5. Opret nye

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Halsnæs https://halsnaes.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Halsnæs https://halsnaes.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.7 Halsnæs https://halsnaes.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 NKT https://nkt.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN SKIFTER DU ADGANGSKODE... 4 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 5 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK

Læs mere

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Indholdsfortegnelse Institutionens stamdata... 3 Bruger... 3 Opret personale... 3 Personaleliste... 4 Normperiode, stillingskategorier og

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Quick guide Dynamicweb 9 Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Indholdsfortegnelse Sådan logger du på... 3 Opbygning... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 18. maj 2018 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Forældreintra - en ny kommunikationsvej mellem hjem og skole

Forældreintra - en ny kommunikationsvej mellem hjem og skole Forældreintra - en ny kommunikationsvej mellem hjem og skole På Rask Mølle Skole har vi tre forskellige lukkede intranet beregnet for forskellige parter i skolen: Personaleintra for personale Elevintra

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Fredensborg Kantine

cpos Online Quickguide Version Fredensborg Kantine cpos Online Quickguide Version 1.1.0 Fredensborg Kantine https://fredensborg.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING

Læs mere