Den sociale konstruk/on af idéer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den sociale konstruk/on af idéer"

Transkript

1 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Den sociale konstruk/on af idéer Ph.d.- forsvar d. 29. november 2012 Københavns Universitet, Ins/tut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

2 Indhold 1. Hvad er ahandlingens emne og mo/va/onen? 2. Hvordan er forskningen posi/oneret i forhold /l state of the art? 3. Hvad er den empiriske genstand og status? 4. Hvad er kons/tuerende for idéer og idéudviklingsmøder? 5. Hvad er den teore/ske /lgang /l problems/llingen? 6. Hvad er de analy/ske hovedpointer? 7. Hvad nyt bidrager ahandlingen med?

3 1. Hvad er emnet og mo/va/onen?

4 Mo/va/onen & ræsonnement Alle taler om innova/on. Men hvad er en konkret forudsætning? Hvordan skabes ideer - hvad er dynamikken? Hvad sker der i almindelige organisa/oner? Hvad sker der på møder? Hvordan handler medarbejdere? Hvordan skabes idéer på møder via deltagernes mul7modale kommunika7onshandlinger?

5 Analy/sk styrende underspørgsmål Hvordan skabes idéer når deltagerne forholder sig kri:ske og :lbageholdende over for idéen? Hvordan skabes idéer når deltagerne forholder sig deltagende og videreudviklende over for idéen? Disaffilierende dimension Affilierende dimension Hvilke handlingsformater beny5er deltagerne sig af for at fremsæ5e og behandle idéer?

6 2. Hvordan er forskningen posi/oneret i forhold /l state of the art?

7 Den arketypiske innova/onsproces Innova/on Krea/v proces

8 The Fuzzy Front End? Koen, P. et al. (2001). Providing Clarity and a Common Language to the «Fuzzy Front End». Research Technology Management, 44,

9

10 Beyond state of the art

11 3. Hvad er den empiriske genstand og status?

12 Den empiriske genstand

13 Ren auten/sk men al/d allerede fortolket data

14 4. Hvad er kons/tuerende for idéer og idéudviklingsmøder?

15 Idéudviklingsmøder Uformel, ins/tu/onel og formålsstyret ak/vitetstype

16 Hvad er en idé?

17 Ideers ontologiske status Kogni7vt ejerskabs- epistemologisk perspek7v Ideer er noget man kan have, noget der har en sta/sk karakter Ideer er noget der er i hovedet på folk. Subjek/vitet. Socialt og konstruk7vis7sk perspek7v Ideer er noget der skabes, noget der har en foranderlig karakter Ideer er imellem folk og socialt delt. Intersubjek/vitet.

18 Eksplicide ideer

19 Implicide ideer

20 Tilgang /l ideer Krea/vitetslideraturen: new, surprising and valuable (Boden 2004) Interak/onsanaly/sk: Ideer er forslag om mulige frem/dige scenarier med stærk præference for vurderende og/eller videreudviklende respons in situ.

21 5. Hvad er den teore/ske /lgang /l problems/llingen?

22

23 6. Hvad er de analy/ske hovedpointer?

24 Analyse 1: disaffiliering Hvordan skabes idéer når deltagerne forholder sig kri:ske og :lbageholdende over for idéen?

25 Dave Bo Anton Eric Bent Dokument Fælles notetagning i PowerPoint

26

27 Spørgsmålsformat /l at fremsæde ide Linje 1-10: Idéfremsædelse

28 Linje 10-39: Idékri/k

29 Framingformat som kri/k

30 Linje 40-54: Idékri/khåndtering Forandringsformat som kri/khåndtering

31 Trepartstrukturens omfangslogik Kri/k (disaffiliering) optræder som in medias res i en trepartstruktur mellem først idéfremsædelse og bageier kri/khåndtering. Trepartstrukturen udredes via forskellige formater og bygger på en præferenceorganisering hvor hver handling producerer en slot for respons. Fordi responsen ikke er prædefineret /l at være præfereret producerer deltagerne ansigtsbevarende handlinger for at undgå ansigtstab. Præmissen er en ejerskabs- epistemologi: affinitet mellem fremsæder og ide. Distanceskabende problem- exitredskaber for ikke at tabe ansigt: Interak/onel vaccina/on ( bare for sjov ), nedgraderende ord ( måske ), humor (haha), krops- nedgraderinger (smil). Dermed produceres og reproduceres ins/tu/onelle normer for hvordan skabelsen af idéer kan foregå på trods af kri/kken som disaffilerende handling. Mødets formålstyrede ak/vitetstype fastholder interak/onen.

32 Analyse 2: Affiliering Hvordan skabes idéer når deltagerne forholder sig deltagende og videreudviklende over for idéen? Den semio/ske økologi Den bisocia/ve konstruk/onsproces Fores/llingens sociale udtryk og krai

33 Den semio/ske økologi

34 Den bisocia/ve konstruk/on

35 Fores/llingens sociale udtryk og krai Eks. 8 Eks. 9 Eks. 10

36 Det tredje spørgsmål (underordnet de to andre) Hvilke handlingsformater beny5er deltagerne sig af for at fremsæ5e og behandle idéer?

37 Ideudviklingssekvenser formaliseret

38 Handlingsformater FremsæHelsesformater Spørgsmålet (eks. 1, 2, 4, 7, 11) Fores/llingen (eks. 8, 9, 10) Konstateringer (eks. 3, 5, 9, 14) Kri7kformater Framing (eks. 2, 5) Angreb (eks. 6, 8) Tavshed (eks. 3, 9) Selv- ini/eret (eks. 4, 9) AccepJormater Extreme Case Ac/on Package (eks. 8) Ekko- svar (eks. 8, 9, 11, 13) Minimalrespons (eks. 11, 14) Kri7khåndteringsformater Gendrivelse (eks. 5, 8) Forandring (eks. 2, 3, 6)

39 7. Hvad nyt bidrager ahandlingen med?

40 I opposi/on /l eksisterende krea/vitets / innova/onsteorier

41 Bidrag /l metode- og teoriudvikling

42 Drazin, Glynn & Kazaniins (1999; 2008) Sensemaking- teori. Sociale fakta er virkelige men foranderlige En mul/modal model for idéudvikling Mykorrhizaet: Et redskab /l at arbejde med krea/vt kaos og orden på samme /d ud fra den måde, elementer med fordel kan kombineres og sædes sammen /l noget nyt Norma7v Metafor Rela7on 7l anden innova7- onsteori Ontologi Epistemo- logi Viden kommer /l udtryk In situ via semio/ske resourcer Metoder Auten/sk data. Abduk/v slutningsform. Styrke: Præcision Svaghed: Generalisering Muligheder: Opfange det vig/ge Trusler: Producere ligegyldig viden SWOT Idéudvikling mul7modalt interak7ons- analyseret Erkendel- sesinte- resse Hvordan skabes ideer mul/modalt? Anvendel sesom- råde Den første deskrip/ve fase i en analyse af en given idéudviklingsgruppes kommunika/on. Etnometodologi, Conversa/on Analysis, Membership Categoriza/on Analysis, Situated Cogni/on og Mul/modality Teore7sk ophav Udsigel- seskrap Syn på agent- skab Generaliseringskraien består i troværdigheden og genkendeligheden Syn på ideska- belse Idéer er ikke blot kogni/ve fænomener, men socialt fremførte og iagdagelige. Alt hvad deltagerne orienterer sig imod i idéudviklingsprocessen har agentskab

43

Styrkebaseret ledelse Folkeuniversitetet

Styrkebaseret ledelse Folkeuniversitetet Styrkebaseret ledelse Folkeuniversitetet I stedet for primært at fokusere på at fikse svagheder fokuserer den styrkebaserede ledere både på svagheder og styrke. For uden styrke, bliver vi lettere slået

Læs mere

Forældrenes besvarelser. Spørgeskemaundersøgelse

Forældrenes besvarelser. Spørgeskemaundersøgelse Forældrenes besvarelser Spørgeskemaundersøgelse ì Baggrundsspørgsmål ì Allerflest kvinder har besvaret spørgeskemaerne ì Vi får langt de fleste børn fra Filskov Dagpleje >l børnehaven ì Og de fleste børn

Læs mere

Pædagogik og børnesyn anno 2015 - En rejse fra nu:den ind i frem:den. Ole Henrik Hansen Ins:tut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet

Pædagogik og børnesyn anno 2015 - En rejse fra nu:den ind i frem:den. Ole Henrik Hansen Ins:tut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet Pædagogik og børnesyn anno 2015 - En rejse fra nu:den ind i frem:den Ole Henrik Hansen Ins:tut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet Højkvalitets dag:lbud En :ng er hvad kvalitet kan være? En

Læs mere

Formidling af årsag- virkning i reklamefilm. En kri5sk undersøgelse af konceptuel blending- teori som analy5sk redskab

Formidling af årsag- virkning i reklamefilm. En kri5sk undersøgelse af konceptuel blending- teori som analy5sk redskab Formidling af årsag- virkning i reklamefilm En kri5sk undersøgelse af konceptuel blending- teori som analy5sk redskab Hvad har jeg undersøgt 1. Teore'sk analyse: Hvordan formår reklamer at kommunikere

Læs mere

GØR DEN DU ER, TIL DET DU GØR

GØR DEN DU ER, TIL DET DU GØR Gør den du er, +l det du gør Dokumenta+on og evaluering GØR DEN DU ER, TIL DET DU GØR Dokumenta+on og evaluering af valgfagsforløb i GentoCe Kommune 1 Valgfaget Gør den du er 6l det du gør FORLØB Forløbet

Læs mere

I dag. Rela4onskompetence og professionel, ressourcefokuseret kollegial sparring 28/02/2015

I dag. Rela4onskompetence og professionel, ressourcefokuseret kollegial sparring 28/02/2015 Rela4onskompetence og professionel, ressourcefokuseret kollegial sparring Pædagogisk dag - Smørblomsten Lørdag den 28. februar 2015 Kobæk Strand I dag En dag med oplæg, dialoger og gruppearbejde om rela4onskompetence

Læs mere

Digital Retorik. Dagens program: Agency og medborgerskab Evaluering Lidt om opgaveskrivning

Digital Retorik. Dagens program: Agency og medborgerskab Evaluering Lidt om opgaveskrivning Dagens program: Agency og medborgerskab Evaluering Lidt om opgaveskrivning Arbejde med eksamensopgaven; problemformulering, præsenta=on, li>eratur 23/04/14 1 Introduk2on af begreberne Retorisk medborgerskab

Læs mere

Nye krav )l borgerservicemedarbejderen. Kompetenceudvikling i digitaliseret servicearbejde teknologiforståelse som strategi og udviklingspoten9ale

Nye krav )l borgerservicemedarbejderen. Kompetenceudvikling i digitaliseret servicearbejde teknologiforståelse som strategi og udviklingspoten9ale Nye krav )l borgerservicemedarbejderen Kompetenceudvikling i digitaliseret servicearbejde teknologiforståelse som strategi og udviklingspoten9ale Kompetenceudvikling i digitaliseret servicearbejde Plenum

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner CARSTEN HVID LARSEN Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner Carsten Hvid Larsen Sportspsykologisk konsulent i Team Danmark Underviser og forsker i talentudvikling og sportspsykologi, Ins:tut for Idræt

Læs mere

Dagins'tu'onen og de små børn

Dagins'tu'onen og de små børn Dagins'tu'onen og de små børn SUNDHEDSPLEJENS INDSATSER I ARBEJDET MED UDSATTE BØRN OG DERES FAMILIER - OG I DAGINSTITUTIONER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Ole Henrik Hansen Ins'tut for Uddannelse og Pædagogik

Læs mere

5. sem. Modul 2, Kultur og værdi. Kommunika9onsdesign 1.November 2012. Anne HaAng. AAU. 1.11.12

5. sem. Modul 2, Kultur og værdi. Kommunika9onsdesign 1.November 2012. Anne HaAng. AAU. 1.11.12 5. sem. Modul 2, Kultur og værdi. Kommunika9onsdesign 1.November 2012 1 I DAG Forberede fremlæggelse af øvelse jeres spørgeguide/ samling af spørgsmål og arbejdsplan (hvad vil I gøre) 20 min. Fremlæggelse

Læs mere

At s%lle spørgsmål og at formulere problemer. IT- systemer i praksis. Flere sandheder II.

At s%lle spørgsmål og at formulere problemer. IT- systemer i praksis. Flere sandheder II. At s%lle spørgsmål og at formulere problemer IT- systemer i praksis. Flere sandheder II. 1 STS- analyser af praksis Garfinkel: Metoder %l at synliggøre det, vi tager for givet Mol: forskellige kliniske

Læs mere

Psykisk sundhed i et medfølende perspek:v ved Arbejde Adlers Temadag 5 maj 2015

Psykisk sundhed i et medfølende perspek:v ved Arbejde Adlers Temadag 5 maj 2015 Psykisk sundhed i et medfølende perspek:v ved Arbejde Adlers Temadag 5 maj 2015 Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kogni:vt Fokus www.pkf.name Psykisk sundhed i et medfølende perspek:v Introduk:on

Læs mere

Brugerundersøgelse SWOT. Konklusioner. Civilsamfund på hovedet. Styrker og svagheder Muligheder og trusler

Brugerundersøgelse SWOT. Konklusioner. Civilsamfund på hovedet. Styrker og svagheder Muligheder og trusler Brugerundersøgelse SWOT Konklusioner Civilsamfund på hovedet Styrker og svagheder Muligheder og trusler Baggrund På baggrund af kvalita?ve interview med 3 CISU rådgivere samt 5 forskellige udviklingsorganisa?oner

Læs mere

Retorikkens grundbegreber II

Retorikkens grundbegreber II Retorikkens grundbegreber II Dagens program Den retorisk situa3on ifølge Bitzer situa3oner styrer retorikken + exigence, audience og constraints Myten om den retoriske situa3on ifølge Vatz retorikken styrer

Læs mere

Rela&onel Ledelse. A"ractor- TAOS Summer Ins3tute 2015

Rela&onel Ledelse. Aractor- TAOS Summer Ins3tute 2015 Rela&onel Ledelse A"ractor- TAOS Summer Ins3tute 2015 Lone Hersted Ins3tut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet E- mail: lhersted@learning.aau.dk Spørgsmål Hvordan kan vi forstå organisa3oner og

Læs mere

En systematik for idéudviklingsformater. Brian Due. MedieKultur Journal of media and communication research ISSN Article Open section

En systematik for idéudviklingsformater. Brian Due. MedieKultur Journal of media and communication research ISSN Article Open section MedieKultur Journal of media and communication research ISSN 1901-9726 Article Open section En systematik for idéudviklingsformater Brian Due MedieKultur 2016, 165-195 Published by SMID Society of Media

Læs mere

Problemorienteret projektarbejde

Problemorienteret projektarbejde Køge Private Realskole og Gymnasium. Poul Bitsch Olsen Lektor i organisa>onsteori, PhD, Erhvervsøkonomi, CBIT, Roskilde Universitet, Hus 44.3 pbo@ruc.dk Problemorienteret projektarbejde 8/16/14 Problemorienteret

Læs mere

Hvordan reagerer min arbejdsplads? En temadag om fusion og udlicitering

Hvordan reagerer min arbejdsplads? En temadag om fusion og udlicitering Hvordan reagerer min arbejdsplads? En temadag om fusion og udlicitering Hvad oplevede du? Forandringer i organisationer lader sig dårligt styre og sjældent kontrollere, men muligvis kan de ledes, blandt

Læs mere

Velkommen )l oplæg og debat om: Tidens kvaliteter i det grænseløse arbejde. Et arbejdsliv i accelera5on

Velkommen )l oplæg og debat om: Tidens kvaliteter i det grænseløse arbejde. Et arbejdsliv i accelera5on Velkommen )l oplæg og debat om: Tidens kvaliteter i det grænseløse arbejde Et arbejdsliv i accelera5on Afsæt for vores forskning: Tid i samfund og arbejde Megatrends: Højhas)ghedssamfundet Livet i hamsterhjulet

Læs mere

En flowkultur kommer frem i lyset

En flowkultur kommer frem i lyset En flowkultur kommer frem i lyset Implementeringsforskning Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin 27. november 2013 Jeane&e Wassar Kirk, sygeplejerske, cand. cur, ph.d. studerende Kirurgi

Læs mere

Lad os ikke begynde med at fastlægge rammer! Lad os begynde med det som skal indrammes!

Lad os ikke begynde med at fastlægge rammer! Lad os begynde med det som skal indrammes! Lad os ikke begynde med at fastlægge rammer! Lad os begynde med det som skal indrammes! Lad os genskabe den menneskelige 5lværelse og lad rammen elas5sk følge med udviklingen i denne 5lværelsens manifesta5oner,

Læs mere

Frem%dens Skole Version. 1.3 Udarbejdet af Lasse Skånstrøm og Ulrik With Andersen, 30. mar 2011

Frem%dens Skole Version. 1.3 Udarbejdet af Lasse Skånstrøm og Ulrik With Andersen, 30. mar 2011 Fremtidens Skole Frem%dens Skole Version. 1.3 Udarbejdet af Lasse Skånstrøm og Ulrik With Andersen, 30. mar 2011 Internet, digitalt design Baggrund! 2 Vækstmuligheder i velfærdsinnovation til børn og unge

Læs mere

Udviklet af Steen Hildebrandt

Udviklet af Steen Hildebrandt Aros Mini MBA Bliv indført i de klassiske MBA-fag og bliv opdateret på det mest aktuelle inden for ledelse på Danmarks nok mest ambi;øse Mini MBA. Udviklet af Steen Hildebrandt Det er helt utroligt, hvordan

Læs mere

SKRIFTLIGE OPGAVER Byggeklodser og genrer

SKRIFTLIGE OPGAVER Byggeklodser og genrer Diposi.oner for skri9lige opgaver SKRIFTLIGE OPGAVER Byggeklodser og genrer Lek.on 5 v/anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Gode bud på PF på bloggen 2. Defini.oner og forståelse af byggeklodserne: Empiri Teori

Læs mere

Kvalitet og effek-vitet

Kvalitet og effek-vitet Kvalitet og effek-vitet FORUM/Region Syd 30.oktober i Vejle Innova-onsperspek-v Fyra5ensmødets spørgsmål: Kan vi opretholde kvaliteten i kerneydelsen med et fortsat effek5viseringskrav? Karen Ingerslev,

Læs mere

Spesialpedagogisk kompetanse i inkluderende opplæring. Susan Tetler. Tirsdag 11/10-2011

Spesialpedagogisk kompetanse i inkluderende opplæring. Susan Tetler. Tirsdag 11/10-2011 Spesialpedagogisk kompetanse i inkluderende opplæring Tirsdag 11/10-2011 Susan Tetler Ins:tut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Tetler@dpu.dk De generelle tendenser i Norden... og globalt

Læs mere

Udviklet af Steen Hildebrandt

Udviklet af Steen Hildebrandt Aros Mini MBA Bliv indført i de klassiske MBA-fag og bliv opdateret på det mest aktuelle inden for ledelse på Danmarks nok mest ambi;øse Mini MBA. Udviklet af Steen Hildebrandt Det er helt utroligt, hvordan

Læs mere

BARNET I CENTRUM. Ole Henrik Hansen Aarhus Universitet

BARNET I CENTRUM. Ole Henrik Hansen Aarhus Universitet BARNET I CENTRUM Ole Henrik Hansen Aarhus Universitet Temaer Didak=k - organisering og refleksion Forberedelse ADaler og planlægning Dialog med børn Menneskesyn og rela=oner Kærlighed Kommunika=on og berøring

Læs mere

Udvikling af undervisningsforme Århus riftlighed i ty Statsgymnasium ed fo kus på it og elektroniske medier

Udvikling af undervisningsforme Århus riftlighed i ty Statsgymnasium ed fo kus på it og elektroniske medier St us um h r Å si a n ym en g s t p a gru k s y t p Udvikling a f undervisn ingsforme r og skriftlig hed i tysk med fokus på it og elektronis ke medier Forudsætninger og antagelser 0 alle tyskelever på

Læs mere

Repræsenta*on,af,minoriteter,i,undervisning, "!En!introduk,on!,l!Sex!&!Samfunds!,lgang!

Repræsenta*on,af,minoriteter,i,undervisning, !En!introduk,on!,l!Sex!&!Samfunds!,lgang! Repræsenta*onafminoriteteriundervisning "EnintrodukonlSex&Samfundslgang AnneWindSex&Samfund Konference:Tabu hvordanarbejdervimeddet? 23/102015 Målmedoplægget IntrodukonlSex&Samfundslganglrepræsentaonaf

Læs mere

FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere

FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere @sejer FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere Prof. Ole Sejer Iversen Center for Participatory IT Development Aarhus Universitet Danske elever ( ) anvender computeren o5ere

Læs mere

Bæredyg(ghed i undervisningen

Bæredyg(ghed i undervisningen Bæredyg(ghed i undervisningen Erfaringer med Index- model i undervisningen Indhold Fra madkultur (l Index Index i det konkrete vand i NV Hvad tænker eleverne? Projekt i biologi - madkultur Formål: at ændre

Læs mere

Interak(on*i*det*åbne*kontorlandskab* * - En undersøgelse af de fysiske struktureres indflydelse på ansigt-til-ansigt-kommunikationen i virksomheder

Interak(on*i*det*åbne*kontorlandskab* * - En undersøgelse af de fysiske struktureres indflydelse på ansigt-til-ansigt-kommunikationen i virksomheder Interak(on*i*det*åbne*kontorlandskab* * - En undersøgelse af de fysiske struktureres indflydelse på ansigt-til-ansigt-kommunikationen i virksomheder Thomas*L.W.*To>* * Antagelse*blandt*ledere:* Så#længe#ens#opgaver#er#spændende,#og#lønnen#

Læs mere

ROBOCLUSTER. Na.onalt innova.onsnetværk og klyngeini.a.v, Vækst og innova.on gennem udvikling og udnyaelse af roboaeknologi. 26 November ROBOCLUSTER

ROBOCLUSTER. Na.onalt innova.onsnetværk og klyngeini.a.v, Vækst og innova.on gennem udvikling og udnyaelse af roboaeknologi. 26 November ROBOCLUSTER ROBOCLUSTER Na.onalt innova.onsnetværk og klyngeini.a.v, Vækst og innova.on gennem udvikling og udnyaelse af roboaeknologi 26 November Fakta om robo*er Der er mere end 3.600 industriroboaer i Danmark På

Læs mere

Kvalitet i læremidler Thomas Illum Hansen, docent, ph.d., forskningsleder

Kvalitet i læremidler Thomas Illum Hansen, docent, ph.d., forskningsleder Kvalitet i læremidler Thomas Illum Hansen, docent, ph.d., forskningsleder Hvorfor skal vi beskæ/ige os med læremidler? Og hvad skal vi vælge? Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler Hvorfor

Læs mere

Fra værtsskab @l samskabelse sådan engagerer du medlemmerne i de faglige selskaber. Marie Baad Holdt, che9onsulent i Ingerfair, marie@ingerfair.

Fra værtsskab @l samskabelse sådan engagerer du medlemmerne i de faglige selskaber. Marie Baad Holdt, che9onsulent i Ingerfair, marie@ingerfair. Fra værtsskab @l samskabelse sådan engagerer du medlemmerne i de faglige selskaber Marie Baad Holdt, che9onsulent i Ingerfair, marie@ingerfair.dk Flugten fra de store iden0tetsskabende fællesskaber Fra

Læs mere

Digitale veje i danskfaget

Digitale veje i danskfaget Digitale veje i danskfaget Birgi&e Therkildsen Danskfaglig konsulent for grundskole og læreruddannelse i Dansklærerforeningens Hus Er det undervisningen læremidlerne eleverne læreren der er/ skal være

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle pa5en6orløb oplevet og fortalt af pa5enter, pårørende og personale

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle pa5en6orløb oplevet og fortalt af pa5enter, pårørende og personale BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle pa5en6orløb oplevet og fortalt af pa5enter, pårørende og personale Marlene Chris5na Rosengaard Møller Antropolog E@erår 2013 AGENDA RUNDT OM UNDERSØGELSEN

Læs mere

Iden%tet i forandring

Iden%tet i forandring 3.Lek&on: Iden&tet 3.Lek&on i undervisningsforløbet Iden%tet i forandring, baseret på kapitel 3 i Luk Samfundet Op! af Brøndum og Hansen, Columbus 2010 3. lek&on: Iden&tet Lek$e $l 3.lek$on: s.43 48 i

Læs mere

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke?

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Workshop A Odense Congress Center, den 12.05.2014 v/ cand.psych., ph.d. og Arbejdslivsforsker Karen Albertsen: Kal@teamarbejdsliv.dk PROGRAM

Læs mere

Internetadgang *l eksamen i skri0lig dansk. Jan Nøhr Christensen

Internetadgang *l eksamen i skri0lig dansk. Jan Nøhr Christensen Internetadgang *l eksamen i skri0lig dansk Jan Nøhr Christensen Overskri0er Interne8et som resurserum Træning i at sortere store stofmængder Interne8et som mulighed Interne8et som udfordring Elevernes

Læs mere

Strategisk rela,onel ledelse opbygning af forandringskapacitet Baggrund om projektet Elementerne i Strategisk rela5onel ledelse Cases fra Varde

Strategisk rela,onel ledelse opbygning af forandringskapacitet Baggrund om projektet Elementerne i Strategisk rela5onel ledelse Cases fra Varde Strategisk rela,onel ledelse opbygning af forandringskapacitet Baggrund om projektet Elementerne i Strategisk rela5onel ledelse Cases fra Varde Kommune og Region Midt Læs mere: Læs et udsnit af bogen gra5s:

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave

Søborg Privatskole & Skovbørnehave Søborg Privatskole & Skovbørnehave Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolen UCC Forord En prak(kskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse

Læs mere

Tanker bag ZOFIASKOLEN. Hvis vi skal starte helt forfra, hvordan skal vores skole så se ud?

Tanker bag ZOFIASKOLEN. Hvis vi skal starte helt forfra, hvordan skal vores skole så se ud? Tanker bag ZOFIASKOLEN Hvis vi skal starte helt forfra, hvordan skal vores skole så se ud? Vision På Zofiaskolen er det vores intendon aldd at arbejde ud fra filosofien, at menneskets indre og ydre hænger

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Udvikling af effek.ve ledergrupper

Udvikling af effek.ve ledergrupper Udvikling af effek.ve ledergrupper Thorkil Molly- Søholm Studielektor i ledelse, Ålborg Universitet & S.Ber LEAD enter next level A/S. Cand.psych & cand. Mag Tidligere: Direktør i LEAD og i ATTRACTOR Ins.tut

Læs mere

PraksisProjekt 2013 3. uge Om Organisa7oner Og et eksempel på en Opgave. Olav W. Bertelsen

PraksisProjekt 2013 3. uge Om Organisa7oner Og et eksempel på en Opgave. Olav W. Bertelsen PraksisProjekt 2013 3. uge Om Organisa7oner Og et eksempel på en Opgave Olav W. Bertelsen Hvad er en organisa7on? Andreas kursus Prebens kursus Mortens kursus Organisa7ons Metaforer ad Morgan Maskine

Læs mere

slut med at spilde,d på ufrugtbare møder og workshops

slut med at spilde,d på ufrugtbare møder og workshops Facilitering Nu er det slut med at spilde,d på ufrugtbare møder og workshops. På de+e kursus lærer du at bestyre møder med effek6vitet, samarbejde og mærkbare resultater for øje Det er helt utroligt, hvordan

Læs mere

Få styr på stressen! Workshop nr. 5 v. Hans Kastbjerg og Line Skovbjerg - Langagerskolen

Få styr på stressen! Workshop nr. 5 v. Hans Kastbjerg og Line Skovbjerg - Langagerskolen Få styr på stressen! Workshop nr. 5 v. Hans Kastbjerg og Line Skovbjerg - Langagerskolen Præsenta@on af os selv Hvordan tænker vi overordnet om stress Vi begynder hos os selv Hvad er stress? Hvor ser vi

Læs mere

innova&onshåndbog Dansk Flygtningehjælp asunto.

innova&onshåndbog Dansk Flygtningehjælp asunto. innova&onshåndbog Dansk Flygtningehjælp indhold. Indledning COSTAR Pitch og vandhul Proces Procesfaser Konvergens og divergens Proceseksempel Procesværktøjer Brugerinterview: Spørgeguide og gode råd Indsigtslandskab

Læs mere

Design for social interak0on + evaluering in situ SAINT2014

Design for social interak0on + evaluering in situ SAINT2014 Design for social interak0on + evaluering in situ SAINT2014 Opsummering: faglige forudsætninger, læringsmål og kursets struktur Faglige forudsætninger på kurset (fra kursuskataloget) Faglige forudsætninger:

Læs mere

Udviklet af Steen Hildebrandt

Udviklet af Steen Hildebrandt Aros Mini MBA Bliv indført i de klassiske MBA-fag og bliv opdateret på det mest aktuelle inden for ledelse på Danmarks nok mest ambi;øse Mini MBA. Udviklet af Steen Hildebrandt Det er helt utroligt, hvordan

Læs mere

Ingerfairs Frivilligkoordinatoruddannelse

Ingerfairs Frivilligkoordinatoruddannelse Ingerfairs Frivilligkoordinatoruddannelse Dagens program Velkomst, introduk8on 8l uddannelsesforløbet og forventningsafstemning Om uddannelsen: Formål, indhold og undervisere Tendenser i frivilligheden:

Læs mere

Ø 7.1 millioner i direkte jobs Ø 535.9 milliarder i omsætning Ø +0.7% jobskabelse i KKS mellem 2008-12

Ø 7.1 millioner i direkte jobs Ø 535.9 milliarder i omsætning Ø +0.7% jobskabelse i KKS mellem 2008-12 Ø 7.1 millioner i direkte jobs Ø 535.9 milliarder i omsætning Ø +0.7% jobskabelse i KKS mellem 2008-12 1 2 3 (SOM SKAL INTEGRERES I NATIONALE MÅLSÆTNINGER) 75 % af Europas befolkning mellem 20-64 år skal

Læs mere

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Generelt: I denne opgave omhandler pensum generelt koblingen mellem IT-systemer, som et medium hvorved brugerne af disse systemer udfører sproghandlinger.

Læs mere

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12 I. d LOV - en strategi for å fremme læring Design i evaluering Anmeldt af ledelses Egon Petersen Hanne Kathrine Krogstrup konsulent EP-[onsultlng,

Læs mere

Brewing Course. Ny Produktudvikling og Innova7on. Rikke Okholm

Brewing Course. Ny Produktudvikling og Innova7on. Rikke Okholm Brewing Course Ny Produktudvikling og Innova7on Rikke Okholm Program Innova7on: defini7on, typer og processer Innova7onsworkshop: fra idé 7l koncept Opsamling Beer Mapper for ipad. Hvad er innova7on? Innova7on

Læs mere

Forenklede Fælles Mål og Den Interna3onale Dimension

Forenklede Fælles Mål og Den Interna3onale Dimension Forenklede Fælles Mål og Den Interna3onale Dimension Færdigheds- og vidensmål DANSK Danskfagets iden3tet og rolle indeholder en dannelsesdimension forstået i en na

Læs mere

Førstehjælp i teori og metode. En kort guide 6l au6smespecifikke, specialpædagogiske 6lgange

Førstehjælp i teori og metode. En kort guide 6l au6smespecifikke, specialpædagogiske 6lgange Førstehjælp i teori og metode En kort guide 6l au6smespecifikke, specialpædagogiske 6lgange Hvad adskiller teori og metode? Helt grundlæggende kan man sige, at teori er et niveau dybere end metode. Det

Læs mere

Idræts prøven i 9. klasse lærerperspek8v. Anders Halling,

Idræts prøven i 9. klasse lærerperspek8v. Anders Halling, Idræts prøven i 9. klasse 2015 - lærerperspek8v Anders Halling, ahal@via.dk Undersøgelsen De@e undersøgte jeg Hvordan foregår prøven i praksis? Hvordan er lærerens kommunika8on? Hvordan foregår votering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Frem&dens e*erskole? Anne- Marie Dahl Frem/dsforsker, cand.scient.pol., sidefag i psykologi www.futuria.dk dahl@futuria.dk

Frem&dens e*erskole? Anne- Marie Dahl Frem/dsforsker, cand.scient.pol., sidefag i psykologi www.futuria.dk dahl@futuria.dk Frem&dens e*erskole? Anne- Marie Dahl Frem/dsforsker, cand.scient.pol., sidefag i psykologi www.futuria.dk dahl@futuria.dk Program 26. november 2015 14.00 14.10 Velkomst 14.10 15.15 Oplæg om megatrends

Læs mere

Børn, bevægelse og udvikling (læring)

Børn, bevægelse og udvikling (læring) Børn, bevægelse og udvikling (læring) o er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. o o o o o Han har været lektor (læge, hjerneforsker) ved Århus Universitet.

Læs mere

KÆMPE PROBLEM! MOTIVATIONSTYPER

KÆMPE PROBLEM! MOTIVATIONSTYPER jeg er udmærket klar over, at kom jeg i gang med at dyrke en lille smule mere motion, så fik jeg mere overskud jeg kan have de bedste intentioner om aftenen når jeg går i seng, men når jeg står om morgenen

Læs mere

ORIENTERINGSMETAFORER SOM NEJ TIL EF/EU PLAKATER SOM CASE ANALYTISK REDSKAB TIL AT BELYSE IDEOLOGI:

ORIENTERINGSMETAFORER SOM NEJ TIL EF/EU PLAKATER SOM CASE ANALYTISK REDSKAB TIL AT BELYSE IDEOLOGI: ORIENTERINGSMETAFORER SOM ANALYTISK REDSKAB TIL AT BELYSE IDEOLOGI: NEJ TIL EF/EU PLAKATER SOM CASE TORBEN BECH DYRBERG ÅRSMØDE FOR STATSKUNDSKAB 24-25. OKTOBER 2013 To temaer: ü Analy&sk: hvad er ideologi

Læs mere

Nov, 2012 Søren Andkjær Bevægelse, Idræt og Sundhed Ins;tut for Idræt & Biomekanik Syddansk Universitet FRILUFTSLIV TEORI, UDVIKLING OG MULIGHEDER

Nov, 2012 Søren Andkjær Bevægelse, Idræt og Sundhed Ins;tut for Idræt & Biomekanik Syddansk Universitet FRILUFTSLIV TEORI, UDVIKLING OG MULIGHEDER Nov, 2012 Søren Andkjær Bevægelse, Idræt og Sundhed Ins;tut for Idræt & Biomekanik Syddansk Universitet FRILUFTSLIV TEORI, UDVIKLING OG MULIGHEDER Opgave, mandat og udfordring! Uderummet og aktiviteter

Læs mere

Mellemmenneskelige konflikter på arbejde

Mellemmenneskelige konflikter på arbejde Mellemmenneskelige konflikter på arbejde En konfliktkonsulents betragtninger med forslag 8l foregribelse og et par gode redskaber Al den snak om konflikt Hvorfor al den snak om konflikt? Nogle typiske

Læs mere

Lederuddannelse i øjenhøjde

Lederuddannelse i øjenhøjde Lederuddannelse i øjenhøjde Strategisk arbejde med lederuddannelse i kommunerne og på lederuddannelserne Århus den 8. april 2013 Ledelseskonsulent og - forsker Poula Helth 1 Poula Helth: Ledelseskonsulent

Læs mere

det kan jeg ikke spise Om specialet Sul, sundhed og smørkage

det kan jeg ikke spise Om specialet Sul, sundhed og smørkage det kan jeg ikke spise Om specialet Sul, sundhed og smørkage Hvad har jeg undersøgt? Kostkommunika=on: Hvordan når man dem, der ikke vil nås? Eller: En avanceret målgruppeanalyse, der kan udgøre en del

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Ingen vej uden om brugerperspek1vet

Ingen vej uden om brugerperspek1vet Ingen vej uden om brugerperspek1vet Indlæg på netværksmøde - Delta Point of Care & Medico Innova1on 26. maj 2014 Lone Tjustrup Olufsen, s1ker & senior konsulent Sound Communica1ons Pa1ent Centered (e)healthcare

Læs mere

Inspira(on (l en konsekvenspædagogisk didak(k

Inspira(on (l en konsekvenspædagogisk didak(k Inspira(on (l en konsekvenspædagogisk didak(k v/rasmus Kjær Haugesund 19. oktober 2015 Tre afgørende spørgsmål Hvad forholdet mellem didak0k og pædagogik? Er det rig>gt at didak>k har faglig læring som

Læs mere

Viden og holdninger,l indvandrere. Jens Peter Frølund Thomsen Ins,tut for Statskundskab Aarhus Universitet froelund@ps.au.dk

Viden og holdninger,l indvandrere. Jens Peter Frølund Thomsen Ins,tut for Statskundskab Aarhus Universitet froelund@ps.au.dk Viden og holdninger,l indvandrere Jens Peter Frølund Thomsen Ins,tut for Statskundskab Aarhus Universitet froelund@ps.au.dk Viden og holdninger Disposi,on 1. Viden 2. Måleproblemer 3. Sammenhænge 4. Konklusion

Læs mere

Praksis Projekt 2013 første uge Introduk7on. Olav W. Bertelsen

Praksis Projekt 2013 første uge Introduk7on. Olav W. Bertelsen Praksis Projekt 2013 første uge Introduk7on Olav W. Bertelsen Kurset iflg studieordningen Formål Deltagerne vil eeer kurset have prak7sk erfaring med udføre casestudier af udvikling af IT- produkter og

Læs mere

Dannelse i uddannelse

Dannelse i uddannelse Dannelse i uddannelse Ane Qvortrup Lektor, ph.d. Leder af Center for interdisciplinær forskning og udvikling Institut for Kulturvidenskaber Syddansk Universitet 26. september 2017 Hvem er jeg? Lektor,

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

MADKAMP DM i hjemkundskab

MADKAMP DM i hjemkundskab MADKAMP DM i hjemkundskab Kirsten Jensen Kirsten Marie Pedersen Madkamp 2013/2014 Didak>k undervisningens hvad, hvorfor og hvordan 2 centrale begreber Innova&on: skabe noget nyt = fornyelse nyskabelse

Læs mere

Krea%vitet og ledelse

Krea%vitet og ledelse Krea%vitet og ledelse Lone Hersted Ins,tut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet lhersted@learning.aau.dk Krea,vitet og ledelse Hvordan kan ledere skabe bedre rammer for krea,vitet i organisa,onen?

Læs mere

Arbejds- og bestyrelsesmøde med henblik på Udviklingsstrategien 2014-2020 8. oktober 2014

Arbejds- og bestyrelsesmøde med henblik på Udviklingsstrategien 2014-2020 8. oktober 2014 LAG Sønderborg- Aabenraa Arbejds- og bestyrelsesmøde med henblik på Udviklingsstrategien 2014-2020 8. oktober 2014 LAG Sønderborg- Aabenraa Dagsorden 1. Kons4tuering 2. Input 4l SWOT- analyse et vig4gt

Læs mere

AFRAPPORTERING IMPLEMENTERINGSWORKSHOP ODENSE CONGRESS CENTER D. 26. FEBRUAR 2013

AFRAPPORTERING IMPLEMENTERINGSWORKSHOP ODENSE CONGRESS CENTER D. 26. FEBRUAR 2013 AFRAPPORTERING IMPLEMENTERINGSWORKSHOP ODENSE CONGRESS CENTER D. 26. FEBRUAR 2013 Indledning Tirsdag d. 26. februar 2013 mødtes 42 fynske turismeaktører :l workshop i forbindelse med Oplevelsesmaskinen

Læs mere

Human- Computer Interac0on. Perspek0verende Datalogi 2014 Olav W. Bertelsen - All Rights Reserved

Human- Computer Interac0on. Perspek0verende Datalogi 2014 Olav W. Bertelsen - All Rights Reserved Human- Computer Interac0on Perspek0verende Datalogi 2014 Olav W. Bertelsen - All Rights Reserved Ugeprogrammet Hvornår er et computersystem godt at bruge? Den interak0ve computer Time sharing + TTY

Læs mere

GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE D. 30. OKTOBER 2012

GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE D. 30. OKTOBER 2012 GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE D. 30. OKTOBER 2012 Rikke Ulk :: direktør og chefantropolog :: ru@antropologerne.com :: +45 28112010 Rikke Ulk Direktør og chefantropolog FIND NYE LØSNINGER VED FOKUS PÅ

Læs mere

CETREA Erfaringer med offentligprivat innovation og hvad det førte til. Jakob E. Bardram, professor, forskningsdirektør

CETREA Erfaringer med offentligprivat innovation og hvad det førte til. Jakob E. Bardram, professor, forskningsdirektør CETREA Erfaringer med offentligprivat innovation og hvad det førte til Jakob E. Bardram, professor, forskningsdirektør Agenda Klinisk Logis/k hvad er klinisk logis/k hvordan passer det ind i et hospitals

Læs mere

Evaluering af velfærdsteknologier

Evaluering af velfærdsteknologier Evaluering af velfærdsteknologier Tirsdag den 25. august 2015 Trine Søby Christensen Præsenta@on Trine Søby Christensen Sygeplejerske Cand. Scient. Klinisk Videnskab og Teknologi Konsulent og projektleder

Læs mere

KURSUS I SUNDHEDSMOTIVATION System 1 og system 2

KURSUS I SUNDHEDSMOTIVATION System 1 og system 2 Sundhedsmo3va3on.dk Henning Langberg & Laura Staun Valen3ner KURSUS I SUNDHEDSMOTIVATION System 1 og system 2 1 Disclosure of Financial Rela3onships Skrevet Mo3va3on kom i mål med din træning Medejer af

Læs mere

AT og elementær videnskabsteori

AT og elementær videnskabsteori AT og elementær videnskabsteori Hvilke metoder og teorier bruger du, når du søger ny viden? 7 begrebspar til at karakterisere viden og måden, du søger viden på! Indholdsoversigt s. 1: Faglige mål for AT

Læs mere

Tinning: Hvordan kan idrætsfaget bidrager 4l sundere borgere?

Tinning: Hvordan kan idrætsfaget bidrager 4l sundere borgere? Tinning: Hvordan kan idrætsfaget bidrager 4l sundere borgere? Er der et alterna4v 4l det billede, som Tinning malede for os? Ja vi har en fremragende forløb, som er en god anderledes 4lgang 4l fodboldundervisningen

Læs mere

Digital Markedsføring. Bliv Digital Marke/ng Prac//oner og få nogle af *dens mest værdifulde og e4erspurgte kompetencer.

Digital Markedsføring. Bliv Digital Marke/ng Prac//oner og få nogle af *dens mest værdifulde og e4erspurgte kompetencer. Digital Markedsføring Bliv Digital Marke/ng Prac//oner og få nogle af *dens mest værdifulde og e4erspurgte kompetencer. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sæ

Læs mere

Cand.tech i Maritim Teknologi

Cand.tech i Maritim Teknologi Cand.tech i Maritim Teknologi Indlæg om SDUs nye kandidatuddannelse Udvikling samt indhold Overvejelser, der er blevet gjort i forbindelse med at rette en kandidatuddannelse mod de maritime professionsbachelorer,

Læs mere

Gør kunden glad igen - god klagehåndtering

Gør kunden glad igen - god klagehåndtering Gør kunden glad igen - god klagehåndtering Program Intro Service Din virksomhed set udefra Kundetyper Tips @l samtalen Konflikter Tak for i dag Contact Us Drop us a line or give us a ring. We love to

Læs mere

Jan Holm Ingemann VIDENSKABSTEORI FOR ØKONOMI, POLITIK OG FORVALTNING

Jan Holm Ingemann VIDENSKABSTEORI FOR ØKONOMI, POLITIK OG FORVALTNING Jan Holm Ingemann VIDENSKABSTEORI FOR ØKONOMI, POLITIK OG FORVALTNING Jan Holm Ingemann Videnskabsteori for økonomi, politik og forvaltning Jan Holm Ingemann Videnskabsteori for økonomi, politik og forvaltning

Læs mere

Styrkebaseret tænkning. Au(smeforeningen. Peter Drucker (1909-2005) David Cooperrider. Mar(n Saligmann 10/10/13. Styrkebaseret tænkning - introduk(on

Styrkebaseret tænkning. Au(smeforeningen. Peter Drucker (1909-2005) David Cooperrider. Mar(n Saligmann 10/10/13. Styrkebaseret tænkning - introduk(on Au(smeforeningen Nordsjælland Peter Dyhr Psykologisk Ressource Center - introduk(on Hvor kommer den styrkebaserede tænkning fra? En kort introduk(on (l væsentlige nøglepersoner: Peter Drucker David Cooperrider

Læs mere

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET Vi gør Danmark usædvanligt dygtig til at skabe værdi med it OM IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-Universitetet i København er et selvstændigt,

Læs mere

Sammenhænge mellem udviklingen i miljøstrategier, Virkemidler i offentlig regulering Kompetencebehov hos

Sammenhænge mellem udviklingen i miljøstrategier, Virkemidler i offentlig regulering Kompetencebehov hos Videregående uddannelse og e/eruddannelse om bæredyg4g udvikling som problembaseret og refleksiv læring. Fra rensning over miljøledelse 4l bæredyg4g innova4on og oms4lling RCE, 26. nov. 2014 Michael Søgaard

Læs mere

Velkommen )l NGO- dag 2015

Velkommen )l NGO- dag 2015 Velkommen )l NGO- dag 2015 Sverri Hammer, Forfa8er af Meningsskabelse, organisering og ledelse. Foto; Carsten Lundgager Gerd Elmark, Director of Interna-onal Rehabilita-on, DIGNITY Steffen Jensen, Senior

Læs mere

Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole

Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole Odense Universitets Hospital Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Ph.d. Gruppe baserede programmer Meget få studier (kvalitative såvel som kvantitative)

Læs mere

Konference: Brainfood, sundhed og kvikkere børn (Aarhus)

Konference: Brainfood, sundhed og kvikkere børn (Aarhus) Konference: Brainfood, sundhed og kvikkere børn (Aarhus) Underviser Per Brændgaard Søren Tange Kristensen Få den nyeste viden om kostens betydning for børns udvikling, intelligens og helbred. Vær med til

Læs mere

Du er budskabet - præsentationsteknik

Du er budskabet - præsentationsteknik Du er budskabet - præsentationsteknik Hvordan kan du gøre dit næste foredrag endnu bedre? De bedste foredrag er dem, hvor taleren virkelig taler om et budskab, som han brænder for. Der er ingen tvivl om

Læs mere

Hvorledes kan forandringer gennemføres i komplekse organisa3oner? D. 27.4.2015 v. Che'onsulent Torsten Conrad

Hvorledes kan forandringer gennemføres i komplekse organisa3oner? D. 27.4.2015 v. Che'onsulent Torsten Conrad Hvorledes kan forandringer gennemføres i komplekse organisa3oner? D. 27.4.2015 v. Che'onsulent Torsten Conrad - aktionsforskere for stærkere organisation og ledelse Dagens program Hvor vil vi hen? Og hvorfor?

Læs mere