Den sociale konstruk/on af idéer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den sociale konstruk/on af idéer"

Transkript

1 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Den sociale konstruk/on af idéer Ph.d.- forsvar d. 29. november 2012 Københavns Universitet, Ins/tut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

2 Indhold 1. Hvad er ahandlingens emne og mo/va/onen? 2. Hvordan er forskningen posi/oneret i forhold /l state of the art? 3. Hvad er den empiriske genstand og status? 4. Hvad er kons/tuerende for idéer og idéudviklingsmøder? 5. Hvad er den teore/ske /lgang /l problems/llingen? 6. Hvad er de analy/ske hovedpointer? 7. Hvad nyt bidrager ahandlingen med?

3 1. Hvad er emnet og mo/va/onen?

4 Mo/va/onen & ræsonnement Alle taler om innova/on. Men hvad er en konkret forudsætning? Hvordan skabes ideer - hvad er dynamikken? Hvad sker der i almindelige organisa/oner? Hvad sker der på møder? Hvordan handler medarbejdere? Hvordan skabes idéer på møder via deltagernes mul7modale kommunika7onshandlinger?

5 Analy/sk styrende underspørgsmål Hvordan skabes idéer når deltagerne forholder sig kri:ske og :lbageholdende over for idéen? Hvordan skabes idéer når deltagerne forholder sig deltagende og videreudviklende over for idéen? Disaffilierende dimension Affilierende dimension Hvilke handlingsformater beny5er deltagerne sig af for at fremsæ5e og behandle idéer?

6 2. Hvordan er forskningen posi/oneret i forhold /l state of the art?

7 Den arketypiske innova/onsproces Innova/on Krea/v proces

8 The Fuzzy Front End? Koen, P. et al. (2001). Providing Clarity and a Common Language to the «Fuzzy Front End». Research Technology Management, 44,

9

10 Beyond state of the art

11 3. Hvad er den empiriske genstand og status?

12 Den empiriske genstand

13 Ren auten/sk men al/d allerede fortolket data

14 4. Hvad er kons/tuerende for idéer og idéudviklingsmøder?

15 Idéudviklingsmøder Uformel, ins/tu/onel og formålsstyret ak/vitetstype

16 Hvad er en idé?

17 Ideers ontologiske status Kogni7vt ejerskabs- epistemologisk perspek7v Ideer er noget man kan have, noget der har en sta/sk karakter Ideer er noget der er i hovedet på folk. Subjek/vitet. Socialt og konstruk7vis7sk perspek7v Ideer er noget der skabes, noget der har en foranderlig karakter Ideer er imellem folk og socialt delt. Intersubjek/vitet.

18 Eksplicide ideer

19 Implicide ideer

20 Tilgang /l ideer Krea/vitetslideraturen: new, surprising and valuable (Boden 2004) Interak/onsanaly/sk: Ideer er forslag om mulige frem/dige scenarier med stærk præference for vurderende og/eller videreudviklende respons in situ.

21 5. Hvad er den teore/ske /lgang /l problems/llingen?

22

23 6. Hvad er de analy/ske hovedpointer?

24 Analyse 1: disaffiliering Hvordan skabes idéer når deltagerne forholder sig kri:ske og :lbageholdende over for idéen?

25 Dave Bo Anton Eric Bent Dokument Fælles notetagning i PowerPoint

26

27 Spørgsmålsformat /l at fremsæde ide Linje 1-10: Idéfremsædelse

28 Linje 10-39: Idékri/k

29 Framingformat som kri/k

30 Linje 40-54: Idékri/khåndtering Forandringsformat som kri/khåndtering

31 Trepartstrukturens omfangslogik Kri/k (disaffiliering) optræder som in medias res i en trepartstruktur mellem først idéfremsædelse og bageier kri/khåndtering. Trepartstrukturen udredes via forskellige formater og bygger på en præferenceorganisering hvor hver handling producerer en slot for respons. Fordi responsen ikke er prædefineret /l at være præfereret producerer deltagerne ansigtsbevarende handlinger for at undgå ansigtstab. Præmissen er en ejerskabs- epistemologi: affinitet mellem fremsæder og ide. Distanceskabende problem- exitredskaber for ikke at tabe ansigt: Interak/onel vaccina/on ( bare for sjov ), nedgraderende ord ( måske ), humor (haha), krops- nedgraderinger (smil). Dermed produceres og reproduceres ins/tu/onelle normer for hvordan skabelsen af idéer kan foregå på trods af kri/kken som disaffilerende handling. Mødets formålstyrede ak/vitetstype fastholder interak/onen.

32 Analyse 2: Affiliering Hvordan skabes idéer når deltagerne forholder sig deltagende og videreudviklende over for idéen? Den semio/ske økologi Den bisocia/ve konstruk/onsproces Fores/llingens sociale udtryk og krai

33 Den semio/ske økologi

34 Den bisocia/ve konstruk/on

35 Fores/llingens sociale udtryk og krai Eks. 8 Eks. 9 Eks. 10

36 Det tredje spørgsmål (underordnet de to andre) Hvilke handlingsformater beny5er deltagerne sig af for at fremsæ5e og behandle idéer?

37 Ideudviklingssekvenser formaliseret

38 Handlingsformater FremsæHelsesformater Spørgsmålet (eks. 1, 2, 4, 7, 11) Fores/llingen (eks. 8, 9, 10) Konstateringer (eks. 3, 5, 9, 14) Kri7kformater Framing (eks. 2, 5) Angreb (eks. 6, 8) Tavshed (eks. 3, 9) Selv- ini/eret (eks. 4, 9) AccepJormater Extreme Case Ac/on Package (eks. 8) Ekko- svar (eks. 8, 9, 11, 13) Minimalrespons (eks. 11, 14) Kri7khåndteringsformater Gendrivelse (eks. 5, 8) Forandring (eks. 2, 3, 6)

39 7. Hvad nyt bidrager ahandlingen med?

40 I opposi/on /l eksisterende krea/vitets / innova/onsteorier

41 Bidrag /l metode- og teoriudvikling

42 Drazin, Glynn & Kazaniins (1999; 2008) Sensemaking- teori. Sociale fakta er virkelige men foranderlige En mul/modal model for idéudvikling Mykorrhizaet: Et redskab /l at arbejde med krea/vt kaos og orden på samme /d ud fra den måde, elementer med fordel kan kombineres og sædes sammen /l noget nyt Norma7v Metafor Rela7on 7l anden innova7- onsteori Ontologi Epistemo- logi Viden kommer /l udtryk In situ via semio/ske resourcer Metoder Auten/sk data. Abduk/v slutningsform. Styrke: Præcision Svaghed: Generalisering Muligheder: Opfange det vig/ge Trusler: Producere ligegyldig viden SWOT Idéudvikling mul7modalt interak7ons- analyseret Erkendel- sesinte- resse Hvordan skabes ideer mul/modalt? Anvendel sesom- råde Den første deskrip/ve fase i en analyse af en given idéudviklingsgruppes kommunika/on. Etnometodologi, Conversa/on Analysis, Membership Categoriza/on Analysis, Situated Cogni/on og Mul/modality Teore7sk ophav Udsigel- seskrap Syn på agent- skab Generaliseringskraien består i troværdigheden og genkendeligheden Syn på ideska- belse Idéer er ikke blot kogni/ve fænomener, men socialt fremførte og iagdagelige. Alt hvad deltagerne orienterer sig imod i idéudviklingsprocessen har agentskab

43

Pædagogik og børnesyn anno 2015 - En rejse fra nu:den ind i frem:den. Ole Henrik Hansen Ins:tut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet

Pædagogik og børnesyn anno 2015 - En rejse fra nu:den ind i frem:den. Ole Henrik Hansen Ins:tut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet Pædagogik og børnesyn anno 2015 - En rejse fra nu:den ind i frem:den Ole Henrik Hansen Ins:tut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet Højkvalitets dag:lbud En :ng er hvad kvalitet kan være? En

Læs mere

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Socialrådgiverdage 2013 Det centrale er, hvordan vi bliver bevidst om viden, hvordan vi lagrer og opsamler den samt hvordan

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

ROLLEN SOM FACILITATOR

ROLLEN SOM FACILITATOR ROLLEN SOM FACILITATOR Hvad er facilitering? Ordet facilitering kommer af latin facilis og betyder let at gøre. Formålet med facilitering er, at få arbejdsprocesser blandt grupper af fagpersoner til at

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV Selvdisciplin: Jeg kan holde fokus på det, der skal gøres, og bliver ikke afledt af andet, der kunne være sjovere at lave Jeg kan sætte mål, lægge en plan og gennemføre den Jeg kan holde fokus,

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Beboerkonferencen som faciliteret læringsrum

Beboerkonferencen som faciliteret læringsrum Beboerkonferencen som faciliteret læringsrum - notat om læringsteoretisk baggrund for beboerkonferencer Af Ib Ravn, lektor, DPU, Aarhus Universitet Marts 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beboerkonferencen

Læs mere

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse kolofon Forfatter: Sine Nørholm Just, CBS og Mikkel Bülow Skovborg, DEA Udgiver: DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi Tryk:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

PARTERAPI VIRKER. En introduktion til emotionsfokuseret parterapi

PARTERAPI VIRKER. En introduktion til emotionsfokuseret parterapi ARTIKEL: PARTERAPI VIRKER - OM EFT PARTERAPI VIRKER En introduktion til emotionsfokuseret parterapi Tekst: Steen Rassing og Jette Simon Tegninger: Jens Lund Peter læner sig frem og siger med en lav intens

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

Design-Based Research en introduktion

Design-Based Research en introduktion Design-Based Research en introduktion Karsten Gynther, videncenterchef, Educationlab, www.educationlab.dk,ucsj Formålet med denne artikel er at introducere til principperne i Design-Based Research med

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Samarbejdet mellem kommune og fængsel

Samarbejdet mellem kommune og fængsel Indholdsfortegnelse Kap. 1 Læsevejledning... 4 Kap. 2 Indledning... 5 2.1 Problemfelt... 6 Kap. 3 Problemformulering... 7 Kap. 4 Afgrænsning... 8 Kap. 5 Kontekst... 9 5.1 Fængslet Møgelkær... 9 5.2 Randers

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere