Budgetforslag behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2012-2015. 2. behandling"

Transkript

1 Budgetlægning Hæfte 10 Budgetforslag behandling 6. oktober 2011 Økonomi Tlf

2

3 Indholdsfortegnelse side Forligstekst budgetforlig indgået den 5. oktober 2011 mellem Venstre, De konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti 3 Resultatopgørelse 13 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 17 Anlægsprogram Ændringsforslag fra Borgergruppen Fremsendelsesskrivelse 29 Resultatopgørelse 33 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 34 1

4 2

5 Forligstekst 3

6 4

7 5

8 6

9 7

10 8

11 Forligspartierne er enige om, at der skal undersøges, om det er muligt at etablere en lydmandsuddannelse i Fredericia. Miljøområdet Forligspartierne mener ikke, at Dyrehaven skal lukkes, da vi for meget beskedne midler giver mange en god oplevelse af liv og natur i Hannerup Skov. Vi anser det ligeledes som værende afgørende at vores strandområder vedligeholdes på et niveau, der fortsat gør, at borgerne kan nyde vores flotte strande. Derfor har vi valgt at prioritere vedligeholdelse af vores strande. Endelig er der opnået enighed om, at Fredericia fortsat er med i Green Network i overensstemmelse med erhvervslivets ønsker. Det tekniske område Konsekvensen af budgetforliget er, at pedelfunktionen ikke centraliseres, men der nedsættes en arbejdsgruppe med alle involverede parter, som udarbejder en anden model for effektivisering af pedelfunktionerne på skoler, daginstitutioner og plejeområdet. Modellen skal sikre, at der sker et tættere samarbejde om løsning af pedelopgaverne i de enkelte områder, og besparelsen på de 2,5 mio. kr. fastholdes. Administration og tværgående indsatser Forligspartierne er enige om, at der fortsat skal være fokus på løbende effektivisering af administrationen og har derfor fastholdt alle forslag, der relaterer sig til reduktioner på dette område. Vi budgetterer ikke med yderligere personalebesparelser, da vi siden 2008 har gennemført besparelser på op til 51 mio. kr. årligt på administrationen svarende til godt 17 % af budgettet. Forligspartierne ønsker at igangsætte en undersøgelse af Fredericia Kommunes antal af ledere sammenholdt med andre kommuner. En sådan undersøgelse skal foretages af eksterne, for at sikre uafhængighed og objektivitet. 9 5

12 10

13 11

14 12

15 Resultatopgørelse Budgetforlig 13

16 14

17 Budgetforlig Venstre, Socialdemokraterne, SF, De Konservative og Dansk Folkeparti Budgetforslag - budget Resultatopgørelse (mio. kr.) I alt G.snit Skatter og generelle tilskud , , , , , ,1 Drift 2.972, , , , , ,2 Renter 28,1 24,8 18,8 16,1 87,9 22,0 Resultat af ordinær drift -97,4-98,1-107,6-96,8-399,9-100,0 Anlæg 62,7 44,7 40,6 40,8 188,9 47,2 Resultat af det skattefinansierede område -34,7-53,4-67,0-56,0-211,0-52,8 Jordforsyning 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,5 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 0,1-4,0 3,8-0,2-0,4-0,1 Danmark C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i alt -32,6-57,4-63,2-56,2-209,3-52,3 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning (mio. kr.) I alt G.snit Likvide aktiver primo -100,2-115,4-95,4-71, ,5 Resultat i alt 32,6 57,4 63,2 56,2-52,3 Optagne lån 13,1 10,5 10,5 10,5-11,2 Afdrag på lån -48,3-49,4-49,9-50, ,5 Øvrige finansforskydninger (inkl. deponering) -12,6 1,5 0,5-0,8 - -2,9 Likvide aktiver ultimo -115,4-95,4-71,1-55, ,4 Likvide aktiver gennemsnit 120,0 60,0 110,0 130,0-105,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo (mio. kr.) I alt G.snit Langfristet gæld , , ,0-973, ,4 - Heraf skattegæld -829,9-804,1-777,7-750, ,6 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -261,3-248,3-235,3-222, ,8 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Øvrige nøgletal (mio kr.) I alt G.snit Likvide aktiver deponeret 19,3 12,2 6,1 1,3-9,7 Serviceudgifter (faste priser) 2.193, , , , , ,2 KL's udmeldte nøgletal for serviceudgifter* 2.286, , , , , ,9 * Serviceudgiftsrammen gælder alle kommuner samlet. KL's beregnede nøgletal er derfor ikke bindende for de enkelte kommuner. (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto 15

18 16

19 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 17

20 18

21 Drift - ønsker og besparelser Mio. kr Børne- og Ungdomsudvalget Merindskrivning i dagtilbud bortfalder 3,500 5,500 5,500 5,500 Reduktion af åbningstiden i daginstitutionerne -2,700-4,300-4,300-4,300 Omlægning og privatisering af dagplejen 1,500 3,500 5,500 5,500 gennemføres ikke Omlægning af dagplejen - nyt forslag -3,500-3,500-3,500-3,500 Bortfald af kommunalt tilskud til madordning efter ny 0,700 tilmeldingsrunde til mad fra 2013 Reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin 0,979 2,350 2,350 2,350 gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang ,490 1,175 1,175 1,175 klassetrin gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang ,979 2,350 2,350 2,350 klassetrin og klassetrin gennemføres ikke Det specifikt forebyggende arbejde på klubområdet - 0,129 0,250 0,250 0,250 reduktion halveres Reduktion af personale på klubområde - 0,448 1,281 1,281 1,281 besparelsen halveres og ses i sammenhæng med strukturanalyse Svømmeundervisning (halleje) fastholdes 0,367 0,882 0,882 0,882 Svømmeundervisning (kørsel) fastholdes 0,217 0,520 0,520 0,520 Reduktion med 1 stilling UU gennemføres ikke 0,107 0,257 0,257 0,257 Klubtilbud på Jupitervej fastholdes 0,050 0,142 0,142 0,142 Besparelse der tages stilling til, når strukturanalysen -1,667-4,000-4,000 på skoleområdet foreligger Reduktion af normering i SFO gennemføres ikke 0,208 0,500 0,500 0,500 Modersmålsundervisning bevares 0,116 0,279 0,279 0,279 Tosprogstimer bevares 0,377 0,905 0,905 0,905 Kultur- og Fritidsudvalget Besparelsesbeløbet på biblioteksområdet fastholdes, men Taulov Bibliotek bevares som selvbetjeningsløsning eller anden lokal løsning Det Bruunske Pakhus - nedlæggelse af 1 stilling gennemføres ikke 0,100 0,400 0,400 0,400 Miljøudvalget Strandområder, vedligeholdelse, renholdelse, 0,150 0,150 0,150 0,150 livredderordning mv. - besparelse gennemføres ikke Skoven - nedlæggelse af Fuglsang Dyrehave 0,120 0,120 0,120 0,120 gennemføres ikke Deltagelse i et Green Network fortsætter 0,221 0,221 0,221 0,221 Socialudvalget Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes yderligere med ½ time pr. uge - gennemføres ikke Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes endnu yderligere med ½ time pr. uge - gennemføres ikke 0,770 1,540 1,540 1,540 0,770 1,540 1,540 1,540 19

22 Mio. kr Rengøring hver 3. uge (18 gange årligt) i stedet for i 0,735 1,425 1,425 1,425 dag hver 2. uge gennemføres ikke Tidsforbruget til personlig pleje frit valg reduceres 0,944 1,888 1,888 1,888 med 5 minutter pr. dag til de svageste borgere gennemføres ikke Omlægninger og effektiviseringer i Plejen - hæves til -2,000-2,000-2,000-2,000 10,5 mio.kr årlig Retænkning af aktivitetsområdet halveres 0,500 1,000 1,000 1,000 Tilskud til frivilligt socialt arbejde reduceres ikke 0,250 0,250 0,250 0,250 Teknisk Udvalg Nedskrivning af gevinst på etrans (EU-bidrag) 0,400 Serviceafdeling - effektivisering -2,500-5,000-5,000-5,000 Vej og Park, drift - effektivisering -2,500-5,000-5,000-5,000 Skøn på besparelse med kørsel af borgere udfra -2,000-3,000-3,000-3,000 allerede igangsat kørselsanalyse Besparelser på kolletiv trafik gennemføres ikke 2,000 2,000 2,000 2,000 Centralisering af pedelfunktionen i Fredericia 2,000 2,500 2,500 2,500 Kommune gennemføres ikke Ny model for pedelfunktionen -2,000-2,500-2,500-2,500 Økonomiudvalget Øget indkøbsbesparelse -1,650-1,650-1,650-1,650 Direktionspuljen forhøjes -1,100-1,100-1,100-1,100 Andet Uddannelsescentret reduktion i midler til kursus og -0,700-0,700-0,700-0,700 efteruddannelse Folkeoplysningstilskud - reduktion -0,500-0,500-0,500-0,500 Venskabsbysamarbejde fastholdes 0,213 0,213 0,213 0,213 I alt (pristalsfremskrevet) -1,810 2,277 1,984 2,033 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 20

23 Anlæg - ønsker og besparelser Mio. kr Teknisk Udvalg Trafiksikring Bøgeskov 0,500 I alt (pristalsfremskrevet) 0,500 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 21

24 Danmark C Mio. kr Økonomiudvalget Sportsmarkedsføring 1,000 1,000 1,000 1,000 I alt (pristalsfremskrevet) 1,000 1,025 1,051 1,077 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 22

25 Anlægsprogram

26 24

27 Fredericia Kommune Anlægsprogram budgetforlig indgået d. 5. oktober oktober kr. - netto 2012 i 2012-pris Skattefinansieret - total Teknisk Udvalg Strategi for en mere attraktiv by Byfornyelse, konsulentbistand Byfornyelse (diverse projekter) Køretøjer, Serviceområder Prangervej Køretøjer til Entreprenørgården Ydre Ringvej - færdiggørelse Vejanlæg ved Stakkesvang Asfaltarbejder Gadebelysning Helhedsplaner for lokalsamfund Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger xxx Trafiksikring - Bøgeskov Sikring af brobygværker Renovering af fortove Renovering af normalklasser Ekstraordinær udvendig bygningsvedligeholdelse af skoler Udskiftning af ventilationsanlæg i daginstitutioner Othello, henlæggelse - istandsættelse Sjællandsgade, henlæggelse - istandsættelse Stævnhøj, henlæggelse - istandsættelse Elbo-Køkkenet, henlæggelse - istandsættelse Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje PCB screening af de kommunale ejendomme Indskud i Landsbyggefonden - skimmelsvamp Miljøudvalget Naturplan Vandløb - restaureringsprojekter Partnerskabsaftale med DONG - energirenovering Beredskabskommissionen Køretøjer - Brandvæsenet Børne- og Ungdomsudvalget Indvendig vedligeholdelse, skoler Udskiftning af udstyr i skoleklinikkerne Pulje til opretholdelse af pasningsgaranti Køkkener i daginstitutioner i forbindelse med indførsel af madordning Legepladser, skolegårde og udearealer Renovering af gasværksgrunden - flytning af trappe Istandsættelse af kælder, Midtbyklubben 119 Kultur- og Fritidsudvalget Vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller Depotgården Renovering af Madsby Legepark 741 Socialudvalget Udskiftning af biler Teknologipulje Udskiftning af Plejens PDA`ere Ombygning af bofællesskab Damvej Udviklingspulje til de specialiserede områder - plan for opbremsning af udgiftsvækst Erhverv, Innovation, Strategiudvalg Videncenter for energi Økonomiudvalget IT-investeringer (Infrastruktur, hardware mv.) FOT - kortlægning Vandsikring og kamera

28 Fredericia Kommune Anlægsprogram budgetforlig indgået d. 5. oktober oktober kr. - netto 2012 i 2012-pris Jordforsyning - total Økonomiudvalget Fredericia C Danmark C - total Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Sportsmarkedsføring Økonomiudvalget Realisering af DanmarkC - salg af erhvervsjord Handlingsplan for erhvervsetablering i kommunen samt markedsføring af DanmarkC Brugerfinansieret område - total Miljøudvalget Flytning af Genbrugscentret Containere Anskaffelse af indsamlingsbiler Køb af 1 stk. ballepresser Udvidelse og ændringer på Genbrugspladserne Flytning af genbrugspladsen Industrivej Køb af gummiged Køb af fejemaskine Køb af gravemaskine 500 Anlæg i alt (faste priser)

29 Ændringsforslag fra Borgergruppen 27

30 28

31 Borgergruppens ændringsforslag til budget Overordnet afspejler borgergruppens ændringsforslag den politik, vi ønsker gennemført i de næste 4 år. Det er for borgergruppen afgørende, at der er stor fokus på den økonomiske styring. Vi ønsker at der sættes større fokus på at gennemføre de planlagte og vedtagne effektiviseringer til gengæld accepterer vi at nogle af stjerne-krigs projekterne udvikler sig lidt langsommere. Vi ønsker at vi i de kommende år har stor fokus på økonomien på de brugerfinansierede områder, så vi om få år er Danmarks billigste kommune på spildevand, affald og vand. Det samme mål har vi på alle hvile i sig selv områder. Vi ønsker på sigt dækningsafgiften sat ned, men dette projekt må desværre udskydes. Vi ønsker inden 2. behandling at direktionen udmønter - sættes navn på de besparelser der pt. fremstår som ikke-udmøntede. Vort budgetforslag afspejler igen, at vi ønsker besparelserne gennemført fra toppen, altså med størst fokus i lagene fra direktionen og ned. Tidligere år, har gennemført store besparelser på niveuet varme hænder det ønsker vi ikke længere. Arbejdsmarked og Integration Børne- og Ungdomsudvalget Borgergruppen ønsker ikke at gennemføre nedskæringerne på dagplejeområdet, i den foreslåede form Vi foreslår i stedet, at alle institutioner lukkes 2 uger hver sommer. Dog således at det sker forskudt. Forældre passer egne børn 2 uger -2,500 Omlægning og privatisering af dagplejen bortfalder 1,500 På skole området ønsker vi ikke, at gennemføre de planlagte nedskæringer i timetallet, Vi vil også bevare svømme undervisningen. På trods af de igangværende undersøgelser vedrørende skolestrukturen, foreslår vi at Herslev skole lukkes. Inspireret af Erritsø Centralskole s høje UV-tid, foreslår vi at UV-tiden sættes op til 40% generelt, Forøgelse af lærernes UVT (40%) -4,400 Lukning af Herslev Centralskole -1,386 Reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin, gennemføres ikke 0,979 Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin, 0,490 gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin, 0,490 gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin og 0, klassetrin, gennemføres ikke Svømmeundervisning (halleje) bevares 0,367 Svømmeundervisning (kørsel) bevares 0,217 Afskaffelse af tilskud til klubtilbud på Jupitervej, gennemføres ikke 0,

32 Kultur- og Fritidsudvalget Madsbyparken tiltrækker gæster fra nær og fjern. Stedet har hidtil været gratis at besøge. Borgergruppen er sikker på, at det fleste af parkens gæster, vil vise forståelse for, at vi indfører et beskedent adgangs gebyr. Vi ønsker ikke hegn omkring parken, men en løsning med billet, eller synligt armbånd. Brugerbetaling Madsbyparken og Minibyen -1,500 Reduktion i tilskud til Samvirkende Idrætsforeninger, gennemføres ikke -0,500 Miljøudvalget Borgergruppen ønsker en omlægning af arbejdsformen på Teknisk Forvaltning. Vi oplever at team arbejdet er for tidsrøvende, og resourcekrævende. Det opleves for kunderne som rundkreds beslutninger. Samtidig vil vi foreslå, at vi laver et samarbejde med Vejle, Middelfart og Kolding om alle godkendelses sager. Simpelt fortalt, så kan vi bliver eksperter i Industri og overlade Landbrug til Vejle og Middelfart. Kolding kan så specialisere sig i bolig byggeri Reduktion i Team miljø -0,850 Socialudvalget Socialudvalget Borgergruppen vil ikke bidrage til at ændre på normeringen i vore Plejecentre, ligesom vi heller ikke ønsker at reducere personlig pleje og rengøring. Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes ikke med ½ time pr. uge. 0,770 Normering på alle boliger yderligere med ½ time pr. uge 0,770 Normering på alle boliger.yderligere ½ time pr. uge 0,770 Tidsforbruget til personlig pleje frit valg reduceres ikke med 5 minutter 0,944 pr. dag til de svageste borgere Rengøring hver 3. uge (18 gange årligt) i stedet for i dag hver 2. uge, 0,735 gennemføres ikke Antallet af Udenlandske kontanthjælpsmodtagere skal nedbringes, gennem stor fokus på området. Borgergruppen ønsker en målrettet indsats på området udenlandske kontanthjælpsmodtagere. Vi forventer, at en sådan indsats på sigt, kan reducere antallet med 20%. For at få de nødvendige værktøjer til denne indsats, ønsker vi at køre projektet som et frikommune projekt. Reduktion af udenlandske kontanthjælpsmodtagere, 50 personer -1,000-2,900 Teknisk Udvalg Borgergruppen ønsker en omlægning af arbejdsformen på Teknisk Forvaltning. Vi oplever at team arbejdet er for tidsrøvende, og resourcekrævende. Det opleves for kunderne som rundkreds beslutninger. Samtidig vil vi foreslå, at vi laver et samarbejde med Vejle, Middelfart og Kolding om alle godkendelses sager. Simpelt fortalt, så kan vi bliver eksperter i Industri og overlade Landbrug til Vejle og Middelfart. Kolding kan så specialisere sig i bolig byggeri 30

33 Just nu, må vi konstatere, at Fredericia Kommune bruger flere ressourcer pr byggetilladelse, end vi gjorde for 4 år siden, da vi havde højkonjunktur. Det betyder, at såfremt vi ikke omstrukturerer, så skal byggesagsgebyret stige kraftigt hvilket vi ikke kan medvirke til. Kan et sådant samarbejde ikke etableres, foreslås det at vi konkurrence udsætter området, således at byggetilladelser kan købes hos eksterne sagsbehandlere. Team arbejde ophører reduktion -0,850 Udlicitering / samarbejde byggesagsbehandling -0,500 Borgergruppen finder det ikke acceptabelt, at lave nye besparelser på området Kollektiv Trafik. Den nye køreplan indeholder store omlægninger og vi ønsker den gennemført som planlagt Kollektiv trafik - reduktion af serviceniveau 1,000 Kollektiv trafik - yderligere reduktion af serviceniveau 1,000 Økonomiudvalget I de seneste 10 år, er Fredericia Kommune s administration gået fra at have mange HK ere og få akademikere, til næsten udelukkende at ansætte akademikere. Vi ønsker os ikke tilbage til 90 erne, men mener det vil være hensigtsmæssigt, at vi fremdeles ansætter flere HK ere og lidt færre akademikere. Færre akademikere / flere HK'ere -1,500 Borgerrepræsentanten Borgergruppens gamle forslag om en borgerrepræsentant ønskes gennemført. Vi forventer på sigt, at udgifterne til denne aktivitet, spares ved en smidigere behandling af problemsager Borgerrepræsentanten borgerrådgiver 0,614 På 1. sal i Meldals rådhus er der kun ganske få aktiviteter i løbet af måneden. Dette prægtige hus, kan vi udnytte langt bedre. Uddannelsescentret sælges og nødvendige aktiviteter flyttes til Meldals Rådhus. Lukning af UddannelsesCentret drift -4,124 Kurser og efteruddannelse. Vi ved at efteruddannelse af personalet er en uhyre vigtig funktion, men for at kunne bevare vores øvrigt serviceniveau, foreslår vi en mindre reduktion af kommunens omkostninger til området. Kurser og efteruddannelse -1,000 Borgergruppen ønsker ufortrødent, at Fredericia s aktiviteter mht. salg af jord skal være helt i front. Derfor fastholder vi ansættelsen af en jordsalgsdirektør. Der ansættes en Jordsalgsdirektør 0,819 På IT området høster vi mange af gevinsterne i disse år. Vi vil fortsat give området stor focus. På trods af dette, er vi overbeviste om, at dele af Help-Desk s arbejde vil kunne effektiviseres yderligere evt. gennem en konkurrenceudsættelse. Besparelser IT indkøb -0,500 Omlægning af Help-desk -1,

34 Anlæg - Generelt Som konsekvens af, at vi ønsker at ansætte en jordsalgs direktør, kan vi reducere de afsatte midler til ekstern hjælp og markedsføring. Markedsføring, Danmark C reduceres -0,500 Anlæg - Erhverv, Innovation og Strategi Projekt Videnscenter for Energi er i Borgergruppens optik, et Nice to Have projekt, samtidig finder vi, at sansynligheden for succes er begrænset derfor fjerner vi projektet fra budgettet. Etablering af Videnscenter energi bortfalder -1,017 Anlæg Økonomi udvalget Et salg af Uddannelsescentret, vil kunne gennemføres således, at de eksterne aktiviteter fortsat gennemføres for fremtiden med en ekstern ejer. Derfor foreslår vi centret udbudt til salg og håber, at en af de større uddannelses institutioner vil være blandt byderne. Salg af Uddannelsescentret Brugerfinansierede område Mange forhold forringes for Fredericia s borgere med de store besparelser. Derfor ønsker borgergruppen at holde taksterne på det brugerfinansierede område i ro, og ønsker at de falder næste 4 år. Det fremlagte forslag betyder, at taksten for en gns. husstand kan sænkes med 600 kr/år De midler der blev frigivet på juni mødet 2011, ønsker vi tilbageført til kassen. De planlagte renoveringer af vore genbrugspladser, opfatter vi som Nice to Have, og ikke særlig nødvendige, hvorfor de udskydes med mindst 4 år. Den tidligere vedtagne analyse af forenklinger på området, forventer vi til gengæld gennemført nu. Flytning af genbrugscenter bortfalder -10,000-20,000 Indsamlingsbiler, bortfalder -1,813 Køb af 1 stk. ballepresser, bortfalder -1,500 Udvidelse og ændringer på Genbrugspladserne, bortfalder -8,050 Flytning af genbrugspladsen Industrivej, bortfalder -10,000-10,000 Køb gummiged, bortfalder -1,500 Tilbageførsel af frigivne midler i 2011 til Udvidelse og ændringer på Genbrugspladserne -16,450 For Borgergruppen i Fredericia Mads Lund 32

35 Ændringsforslag Borgergruppen Budgetforslag - budget Resultatopgørelse (mio. kr.) I alt G.snit Skatter og generelle tilskud , , , , , ,1 Drift 2.965, , , , , ,7 Renter 28,0 24,0 17,3 14,1 83,4 20,8 Resultat af ordinær drift -104,5-108,0-116,1-105,9-434,5-108,6 Anlæg 61,2 24,2 40,6 40,8 166,9 41,7 Resultat af det skattefinansierede område -43,3-83,8-75,4-65,1-267,7-66,9 Jordforsyning 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,5 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) -12,7 1,1-1,5-7,2-20,3-5,1 Danmark C -1,5-1,5-1,6-1,6-6,2-1,6 Resultat i alt -55,5-84,2-78,5-73,9-292,2-73,0 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning (mio. kr.) I alt G.snit Likvide aktiver primo -100,2-105,1-53,4-16, ,9 Resultat i alt 55,5 84,2 78,5 73,9-73,0 Optagne lån 13,1 10,5 10,5 10,5-11,2 Afdrag på lån -48,3-49,4-49,9-50, ,5 Øvrige finansforskydninger (inkl. deponering) -25,2 6,3-2,4 7,2 - -3,5 Likvide aktiver ultimo -105,1-53,4-16,8 24, ,7 Likvide aktiver gennemsnit 130,0 80,0 150,0 200,0-140,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo (mio. kr.) I alt G.snit Langfristet gæld , , ,0-973, ,4 - Heraf skattegæld -829,9-804,1-777,7-750, ,6 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -261,3-248,3-235,3-222, ,8 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Øvrige nøgletal (mio kr.) I alt G.snit Likvide aktiver deponeret 31,9 20,0 16,8 4,0-18,2 Serviceudgifter (faste priser) 2.187, , , , , ,4 KL's udmeldte nøgletal for serviceudgifter* 2.286, , , , , ,9 * Serviceudgiftsrammen gælder alle kommuner samlet. KL's beregnede nøgletal er derfor ikke bindende for de enkelte kommuner. (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto 33

36 Drift - ønsker og besparelser Mio. kr Børne- og Ungdomsudvalget Forældre passer egne børn 2 uger -2,500-2,500-2,500-2,500 Forøgelse af lærernes UVT (40%) -4,400-8,800-8,800-8,800 Lukning af Herslev Centralskole -1,386-3,326-3,326-3,326 Omlægning og privatisering af dagplejen bortfalder 1,500 3,500 5,500 5,500 Reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin, 0,979 2,350 2,350 2,350 gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang ,490 1,175 1,175 1,175 klassetrin, gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang ,490 1,175 1,175 1,175 klassetrin, gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang ,979 2,350 2,350 2,350 klassetrin og klassetrin, gennemføres ikke Svømmeundervisning (halleje) bevares 0,367 0,882 0,882 0,882 Svømmeundervisning (kørsel) bevares 0,217 0,520 0,520 0,520 Afskaffelse af tilskud til klubtilbud på Jupitervej, gennemføres ikke 0,050 0,142 0,142 0,142 Kultur- og Fritidsudvalget Brugerbetaling Madsbyparken og Minibyen -1,500-1,500-1,500-1,500 Reduktion i tilskud til Samvirkende Idrætsforeninger, gennemføres ikke 0,300 0,300 0,300 0,300 Miljøudvalget Reduktion i Team miljø -0,850-0,850-0,850-0,850 Socialudvalget Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes ikke med ½ time pr. uge. Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes ikke yderligere med ½ time pr. uge Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes ikke med endnu yderligere ½ time pr. uge Tidsforbruget til personlig pleje frit valg reduceres ikke med 5 minutter pr. dag til de svageste borgere Rengøring hver 3. uge (18 gange årligt) i stedet for i dag hver 2. uge, gennemføres ikke 0,770 1,540 1,540 1,540 0,770 1,540 1,540 1,540 0,770 1,540 1,540 1,540 0,944 1,888 1,888 1,888 0,735 1,425 1,425 1,425 Teknisk Udvalg Team arbejde ophører - reduktion -0,850-0,850-0,850-0,850 Udlicitering / samarbejde byggesagsbehandling -0,500-0,500-0,500-0,500 Kollektiv trafik - reduktion af serviceniveau 1,000 1,000 1,000 1,000 gennemføres ikke Kollektiv trafik - yderligere reduktion af serviceniveau gennemføres ikke 1,000 1,000 1,000 1,000 Økonomiudvalget Besparelser IT - indkøb -0,500-0,500-0,500-0,500 Der ansættes en jordsalgsdirektør 0,819 0,819 0,819 0,819 Der ansættes en borgerrådgiver 0,614 34

37 Mio. kr Lukning af UddannelsesCentret - drift -4,124-4,124-4,124-4,124 Færre akademikere / flere HK'ere -1,500-1,500-1,500-1,500 Omlægning af Help-desk -1,500-1,500-1,500-1,500 Reduktion af midler til Kurser og efterudd. -1,000-1,000-1,000-1,000 I alt (pristalsfremskrevet) -7,816-3,899-1,895-1,943 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 35

38 Overførselsudgifter - ønsker og besparelser Mio. kr Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Reduktion af udenlandske kontanthjælpsmodtagere -1,000-2,900-2,900-2,900 I alt (pristalsfremskrevet) -1,000-2,973-3,047-3,123 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 36

39 Anlæg - ønsker og besparelser Mio. kr Erhverv, Innovation, Strategiudvalget Videnscenter for energi, bortfalder -1,017 Økonomiudvalget Salg af Uddannelsescentret -20,000 I alt (pristalsfremskrevet) -1,017-20,500 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 37

40 Brugerfinansierede områder Mio. kr DRIFT: Miljøudvalget Sænkede takster som følge af reduceret anlæg 15,000 15,000 15,000 15,000 ANLÆG: Miljøudvalget Flytning af genbrugscenter, bortfalder -10,000-20,000 Indsamlingsbiler, bortfalder -1,813 Køb af 1 stk. ballepresser, bortfalder -1,500 Udvidelse og ændringer på Genbrugspladserne, -8,050 bortfalder Flytning af genbrugspladsen Industrivej, bortfalder -10,000-10,000 Køb gummiged, bortfalder -1,500 Tilbageførsel af frigivne midler i 2011 til Udvidelse -16,450 og ændringer på Genbrugspladserne I alt (pristalsfremskrevet) -12,813 5,125-5,253-7,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 38

41 Danmark C Mio. kr ANLÆG: Økonomiudvalget Markedsføring, Danmark C - reduceres -0,500-0,500-0,500-0,500 I alt (pristalsfremskrevet) -0,500-0,513-0,525-0,538 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 39

42 Finansiering Skatter og tilskud (mio. kr.) Ændring i skatter I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Renter (mio. kr.) Ændring i renter I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Låneoptagelse (mio. kr.) Ændring i låneoptagelse I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Afdrag (mio. kr.) Ændring i afdrag I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Øvrige finansforskydninger (mio. kr.) Ændring i øvrige finansforskydninger I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Likvide aktiver deponeret (mio. kr.) Ændring i deponering Ændret deponering (brugerfinansieret område) -12,623 4,852-2,927 8,045 I alt -12,623 4,852-2,927 8,045 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto 40

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Resultatopgørelse, budgetforlig

Resultatopgørelse, budgetforlig Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud

Læs mere

Forlig om budgettet for 2013 og overslagsårene 2014-16

Forlig om budgettet for 2013 og overslagsårene 2014-16 Venstre Dansk Folkeparti Konservative Folkeparti Borgergruppen Forlig om budgettet for 2013 og overslagsårene 2014-16 Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Borgergruppen har den 3. oktober

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017. 2. behandling

Budgetforslag 2014-2017. 2. behandling Budgetlægning 2014-2017 Hæfte 9 Budgetforslag 2014-2017 2. behandling 30. september 2013 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Indholdsfortegnelse side Forligstekst

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Fredericia Kommune Endelig Spar/Lån 2014<> marts 2015

Fredericia Kommune Endelig Spar/Lån 2014<> marts 2015 Godkendelsesstatus Spar/Lån S/L 0 0 Skattefinansieret område Driftsudgifter By- og Teknikudvalget By og teknik Byfornyelse og boligforbedring Driftssikring af boligbyggeri mv. Rottebekæmpelse Spar/lån

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti har d. 7. oktober 2009 indgået aftale om budgettet for 2010-2013 for Fredericia Kommune.

Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti har d. 7. oktober 2009 indgået aftale om budgettet for 2010-2013 for Fredericia Kommune. Budgetforlig 2010-2013 Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti har d. 7. oktober 2009 indgået aftale om budgettet for 2010-2013 for Fredericia Kommune. Økonomiske målsætninger Den danske økonomi

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale

Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale Drift - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Ændringsforslag fra CVOB og NB

Ændringsforslag fra CVOB og NB Ændringsforslag fra CVOB og NB 28. september 2016 Resultatopgørelse inkl. virkningen af fremsatte ændringsforslag - budget 2017-2020 Resultat af ændring i likvide aktiver (budgetforslaget inkl. ændringer

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETFORSLAG 2009 ØKONOMI BUDGETOVERSLAGSÅRENE 20

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETFORSLAG 2009 ØKONOMI BUDGETOVERSLAGSÅRENE 20 SVENDBORG KOMMUNE BUDGETFORSLAG 29 ØKONOMI BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2 C:\Documents and Settings\okbrsn\Dokumenter\[CaseNo8-37551_#877447_v1_Oversigt ændringer ift 1. behandling - ny.xls]a (+) = merudgift /

Læs mere

Ændringsforslag til budget

Ændringsforslag til budget Ændringsforslaget er udarbejdet mellem: Dansk Folkeparti og Venstre Sammenfatning Holbæk Kommune står over for store økonomiske udfordringer i 2017, mens overslagsårene ser bedre ud. Men partierne bag

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

I bevillingsoversigten er driftsbevillingerne markeret med BEV, mens rådighedsbeløb markeres med RÅD

I bevillingsoversigten er driftsbevillingerne markeret med BEV, mens rådighedsbeløb markeres med RÅD Organiseringen af budgettet i Fredericia I Fredericia er budgettet inddelt i syv hovedområder 1. Det skattefinansierede område Opdelt i Indtægter i form af skatter og tilskud, driftsudgifter, renter og

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Fakta: Alle 41 forslag kan læses på efterfølgende sider. Kontakt:

Fakta: Alle 41 forslag kan læses på efterfølgende sider. Kontakt: Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2015 Radikale Venstre har fremsendt 41 ændringsforslag til budget 2015 under følgende 4 overskrifter: 1) Prioritering af kommunal service frem for anlægsprojekter

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

RESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350

RESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350 Hovedoversigt Bilag til budgetaftalen I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgetaftalen for 2015-2018 vist. BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele1.000 kr.) DET SKATTEFINANSIEREDE

Læs mere

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Resultatopgørelse, budget 217-2 Mio. kr. Skatter Tilskud og udligning Tekniske korrektioner, skatter og tilskud Ændringer skatter og tilskud Drift Serviceudgifter Pris og lønpulje, serviceudgifter Tekniske

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

1. budgetopfølgning 2011

1. budgetopfølgning 2011 1. budgetopfølgning 2011 Teknisk Udvalg aktivitetsområder 22.236-25.881-814 -814-814 20.836-25.881-814 -814-814 20.836-25.881-814 -814-814 Teknisk Udvalg 20.836-25.881-814 -814-814 Besparelser og andet

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Forlig om budget 2014-2017

Forlig om budget 2014-2017 FREDERICIA KOMMUNE 27. september 2013 Forlig om budget 2014-2017 Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader har den 27. september 2013 indgået forlig om budgettet for

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Forlig vedrørende budget 2008 - Et budget i balance

Forlig vedrørende budget 2008 - Et budget i balance Forlig vedrørende budget 2008 - Et budget i balance Mellem følgende partier i Allerød Byråd: Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Blovstrødlisten,

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019

Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Hæfte 3 Plancher Byrådets budgetseminar den Økonomi Tlf. 7210 7501 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Budget 2016-19 Byrådet budgetseminar Dagens program Tid Emne

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Favrskov Kommune 29. september Aftale om budget

Favrskov Kommune 29. september Aftale om budget Favrskov Kommune 29. september 2016 Aftale om budget 2017-20 1. Indledning Der er 28. september 2016 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2017-20. Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre,

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere