Horsens Kommune Økonomi og Administration UA Att.: Thomas Dyrendal, økonomisk konsulent. Høringssvar om revideret SFO budgettildelingsmodel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsens Kommune Økonomi og Administration UA Att.: Thomas Dyrendal, økonomisk konsulent. Høringssvar om revideret SFO budgettildelingsmodel"

Transkript

1 Horsens Kommune Økonomi og Administration UA Att.: Thomas Dyrendal, økonomisk konsulent Uddannelse og Arbejdsmarked Brædstrup Skole Niels Wongesvej Brædstrup Telefon: Sagsnr: Ø Høringssvar om revideret SFO budgettildelingsmodel Dato: 28. marts 2018 Vi henviser til brev af 9. marts 2018 vedr. Børne- og Uddannelsesudvalgets udkast til en revideret SFO budgettildelingsmodel. Dette brev indeholder Brædstrup skolebestyrelses bemærkninger til dette udkast. Vi i Brædstrup skolebestyrelse kan ikke undgå at lægge mærke til og undre os over, at man i sagsfremstillingen for grundtildelingen til SFO-området fastsætter grundbeløbet pr. barn i SFO en efter niveauet i bl.a. Århus kommune og Vejle kommune, som er så lavt, at der samlet set i Horsens Kommune frigives midler svarende til kr. 3,4 mio. I forslaget til den nye budgettildelingsmodel står der, at de frigivende midler foreslås tilført skoleområdet, hvilket vi i Brædstrup Skolebestyrelse erklærer os helt enige i. Samtidigt, fremsætter vi i bestyrelsen dog også en betydelig bekymring for, at de frigivne midler over tid italesættes og forstås som en ekstra økonomisk tildeling til skoleområdet og dermed som noget, der kan fjernes igen. Eller at de frigivne midler udlægges som økonomiske puljer, som institutionerne kan ansøge om i forhold til specifikke indsatser. Dette vil føre til, at institutionernes økonomiske budgetramme kan svinge meget fra budgetår til budgetår, hvorfor det bliver svært at lave fremtidssikrede indsatser og fornuftige økonomiske prioriteringer. I den praktiske budgetudmøntning på de lokale institutioner sammentænkes de enkelte driftsområder allerede og dermed vil en fjernelse af de frigivne midler på kr. 3,4 mio. være at forstå, som en generel besparelse på institutionernes samlede budgetter. Dette, sammenholdt med de

2 massive besparelser på skoleområdet over særligt de sidste 6 år, vil være dybt bekymrende. Vi i Brædstrup skolebestyrelse mener, at det ikke er tid til yderligere økonomiske stramninger. Der er i stedet behov for en øget velvilje til økonomisk at sikre institutionernes muligheder for at sikre kvalitet i opgaveløsningerne, samt at sikre institutionerne som attraktive arbejdspladser, idet den menneskelige ressource er afgørende væsentlig for kvalitet i opgaveløsningerne. Vi i Brædstrup skolebestyrelse mener således, at der i den reviderede SFO budgettildelingsmodel bør tages eksplicit beslutning om, at de frigivne midler, svarende til kr. 3,4 mio., fremadrettet indgår i institutionernes økonomiske grundtildeling, og således ikke senere påtænkes fjernet fra skoleområdet. Endvidere: Brædstrup skolebestyrelse har ligeledes udtalt sig om Børne- og Uddannelsesudvalgets forslag til ny fælleskommunal Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i et særskilt høringssvar, og der er en sammenhæng mellem disse to høringssvar: Vi i Brædstrup skolebestyrelse finder det både bemærkelsesværdigt og tankevækkende, at der fremstår en manglende afklaring af samspillet mellem den ambitiøse målsætning for arbejdet med børn og unge i Horsens Kommune, som udtrykkes dels i den sammenhængende børne- og ungepolitik, dels i mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO - og forslaget til den reviderede SFO budgettildelingsmodel, som giver de lokale institutioner en stadig strammere økonomisk ramme for at leve op til kommunens ambitiøse kvalitetsmål i arbejdet med børn og unge. Vi i Brædstrup skolebestyrelse ønsker således at påpege, at der er en risiko for, at denne manglende stillingtagen til samspillet - mellem på den ene side; de nye regler for økonomisk tildeling til SFO en, hvor forældrebetalingens andel hæves samtidig med at den kommunale tildeling til institutionerne sænkes, og på den anden side; Mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO en, bliver en barriere for de lokale institutioners muligheder for at realisere de politiske intentioner om kvalitetsstærke tilbud til alle børn og unge i hele kommunen. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen Brædstrup Skole

3 Fra: Inge Jørgensen Til: Thomas Dyrendal Sendt dato: :10 Modtaget Dato: :10 Vedrørende: høringssvar Høringssvar fra MED og Skolebestyrelse på Stensballeskolen ifht Ny Budgettildelingsmodel SFO Vi byder den nye model velkommen dejligt at det bliver mere tydeligt/synligt, hvordan tildelingen er til den enkelte skole. Med venlig hilsen Inge Jørgensen Afdelingsleder Telefon direkte: Mobil: Mail: Uddannelse og Arbejdsmarked Stensballeskolen Bygaden 59 Stensballeskolen 8700 Horsens

4 BØRN OG UNGE Samdriften Søvind Ravnebjerget 12, Søvind 8700 Horsens Telefon: Dato: 17. april 2018 Høringssvar Søvind. De tre fremsendte høringer har været drøftet på bestyrelsesmødet d. 11/ samt i LMU d. 16/ ) Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO ingen kommentarer 2) Ny budgettildelingsmodel for SFO ingen kommentarer 3) Nye principper for finansiering af basisundervisning i dansk som andet sprog ingen kommentarer Bestyrelsen er positiv overfor det fremsendte. Jens Mandrup Skoleinspektør Telefon direkte: Mail:

5 Uddannelse og Arbejdsmarked Langmarkskolen Nørrebakken Horsens Telefon: Dato: 13. april 2018 Høringssvar fra Langmarskolens Skolebestyrelse og MED-udvalg vedrørende: 1) Ny budgettildelingsmodel for SFO 2) Nye principper for finansiering af basisundervisning i dansk som andet sprog. Skolebestyrelsen og MED-udvalget tager den nye budgettildelingsmodel for SFO og de nye principper for finansiering af basisundervisning i dansk som andet sprog til efterretning. Derudover har Skolebestyrelsen og MED-udvalg følgende bemærkninger: De store reduktioner i forbindelse med ændringer af budgettildelingerne (f.eks. nedlæggelse af familieklasse, nedlæggelse af alternativklassen og omlægning fra klassetildeling til elevtalstildeling) vanskeliggør, at skolen trods inklusionsmidlerne kan løse de store udfordringer kvalificeret. Med venlig hilsen Birthe Rasmussen Skoleleder

6 Afs. Horsens Kommune, Uddannelse og Arbejdsmarkedet, Østerhåbskolen, Søndre Torstedvej 1, 8700 Horsens Sagsnr: Ø Dato: 18. april 2018 Att. Thomas Dyrendahl Økonomi og administration UA Høringssvar vedr. revideret SFO budgettildelingsmodel MED-udvalget på Østerhåbskolen har drøftet SFO budgettildelingsmodellen på mødet den 18/ Udvalget har ingen bemærkninger. Der sættes pris på gennemsigtigheden i den nye budgettildelingsmodel. Med venlig hilsen Charlotte Kærsaa Skoleleder Jacob Kroll Martinsen Tillidsrepræsentant Find os Østerhåbskolen Afdeling Torsted Søndre Torstedvej Horsens Kontakt os Telefon: Mail: Følg os facebook.com/oesterhaabskolen instagram.com/oesterhaabskolen/ oesterhaabskolen.dk

7

8

9 ^ra: Jens Bay Sendt: 12. april :05 Til: Ib Holst-Langberg <iho(5)horsens.dk> Emne: høringssvar Højvangskolen: Ny budgettildelingsmodel - SFO Både skolebestyrelsen og LMU ved Højvangskolen tager udkastet til ny budgettildelingsmodel for SFO til efterretning Med venlig hilsen Jens Bay Skoleleder Telefon direkte: Mail: HORSENS KOMMUNE Uddannelse og Arbejdsmarked Højvangskolen Højvangsalle Horsens

10 Uddannelse og Arbejdsmarked Egebjergskolen Egebjergvej Horsens Telefon: si.egebjergskolen.horsens.dk Høringssvar fra Egebjergskolens MED-udvalg vedr. forslag til revideret SFO budgettildelingsmodel Dato: MED-udvalget ved Egebjergskolen har følgende udtalelse til Forslag til ny budgettildelingsmodel på SFO-området : MED-udvalget tager modellen til efterretning. Vi ønsker at gøre opmærksom på, at modellen og udregningerne ikke er gennemskuelige for os. Der mangler forklaring! SFO-delen af MED-udvalget ønsker endvidere at tilføje følgende: De fremlagte udregninger har været svære at gennemskue. Det er ikke tydeligt, hvor de forskelle i tildelingen, man ønsker at gøre mere overskuelige, stammer fra. Vi er helt med på, at der kan være behov for mere gennemskuelighed i tildelingerne, men er samtidigt bekymrede for, om man i sammenligningen med øvrige kommuner rammer et niveau, der kan opretholde et godt fritidstilbud, der kan støtte børnenes trivsel, personlige mestring samt læring. Det er for os ikke tydeligt, hvordan det opståede provenu på 3,4 millioner til styrkelse af samarbejdet mellem lærere og pædagoger samtidig skal understøtte SFO-aktiviteterne. Vi har en bekymring for, at det på sigt vil dræne SFO-tilbuddet og vil kunne føre til afskedigelser. Vi kan se en fordel i styrkelsen af det 18-årige samarbejde, vi har haft i Horsens Kommune mellem lærere og pædagoger, men er samtidig bekymrede over den tilsyneladende ensidige tilgang ind i den skolemæssige kontekst. Der er store muligheder i et samarbejde, der strækker sig mellem kl og 17.00, ikke kun mellem kl og MED-udvalget Egebjergskolen

11 Østbirk Skole, Skolegade 2, 8752 Østbirk, Uddannelse og Arbejdsmarked Til: Børne- og Uddannelsesudvalget Horsens Kommune Østbirk Skolebestyrelses høringssvar til Børne- og Uddannelsesudvalget vedr. ny budgettildelingsmodel for SFO (bilag nr. 3, 4 og 5): Østbirk Skolebestyrelse har følgende kommentarer til den fremsendte nye budgettildelingsmodel på SFO-området: Vi undrer os over de store udsving, der tilsyneladende har været i tildelingen til de forskellige SFO er. SFO en er med til at give nye skolebørn en tryg skolestart og alle SFO-børn et spændende fritidsliv efter skole. SFO bør være et fristed og et sted der kan tilbyde bred vifte af varierende aktiviteter afhængig af antal børn, årstider, omgivelser og selvfølgelig den specifikke børnesammensætning. En attraktiv SFO betyder, at færre børn hver dag går direkte hjem fra skole, men i stedet gerne vil deltage i SFO-fællesskabet flere gange om ugen. Østbirk skolebestyrelse har allerede påtaget sig et medansvar i at sætte fokus på en velfungerende SFO hvor mange børn gerne vil komme. Set i det lys er vi selvfølgelig rigtig ærgerlig over at miste ,- med den nye tildelingsmodel ,- kan betyde en 1/2 pædagogstilling. Der må være bred interesse for at alle SFO er har tilstrækkelig med ressourcer til at lave en attraktiv SFO, hvor så mange forældre som muligt vil bibeholde deres barns SFOmedlemskab og hvor flere forældre måske fremover vil tilvælge SFO-fællesskabet efter skoletid. Vi anerkender bestemt behovet for en ny tildelingsmodel, men synes det er beklageligt, at Østbirk SFO rammes med nedskæringer der svare til ½ pædagogstilling midt i et skoleår, hvor der allerede er igangsat et arbejde med at opkvalificere SFO en. M.h.t. økonomi påpeger vi det uhensigtsmæssige i at der ændres i tildelings-modellen midt i et budgetår. Det vanskeliggør bestyrelsens opgave med at godkende og prioritere budgettet. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen på Østbirk skole

12 Uddannelse og Arbejdsmarked Hovedgård Skole Horsensvej Hovedgård Telefon: Høringssvar vedr. SFO budgettildelingsmodel Dato: 11. april 2018 Hovedgård skole har behandlet sagen i LMU og skolebestyrelsen. Generelt finder Hovedgård Skole det vanskeligt at gennemskue hvorledes at tallene er fremkommet og det er ikke tydeligt hvordan man har regnet sig frem til tidligere grundtildeling, hvilket vanskeliggør opgaven med et høringssvar. Hovedgård Skoles SFO har få elever og det fremgår ikke om der er tænkt på dette i en tildeling, f.eks et grundbeløb pr. SFO og en elevtildeling pr. elev. Det kan være svært at opretholde en attraktiv og høj faglighed i små SFO er, såfremt dette ikke tænkes ind. Det fremgår ikke tydeligt hvorledes provenuet på 3.4 millioner fordeles dette kunne være ønskeligt. Hovedgård Skole er positivt indstillet på at gøre en tildeling enkel, retfærdig og forudsigelig for alle kommunens SFO er Hovedgård Skole finder det meget udfordrende at arbejde med budgetlægningen, herunder de pædagogiske tiltag der indtænkes, når budgettet efterfølgende og med kort varsling ændres efter diverse dispositioner er gjort. Hovedgård skole indstiller til at en ny tildeling med tilhørende konsekvenser fremvises i god tid forud for implementeringen og indfases over flere år, således at skolen kan arbejde med de planlagte indsatser og ikke pludseligt skal finde store summer og dermed være nødsaget til at levere et dårligere produkt. Skolerne presses generelt på vilkår der er 1% besparelse krav om deltagelse i kommunale aktiviteter klyngesamarbejde og skolerne i landområderne bruger mange ressourcer på transport for deltage i spændende læringsaktiviteter, da der ikke er mulighed for at cykle. Hvor i skolernes budget finder vi råderum disse gode aktiviteter og udgifter?

13 Anette Frank Skoleleder

14 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Lundskolen Skolevej 5, Lund 8700 Horsens Telefon : Telefax: Høringsvar vedr. revideret SFO budgettildelingsmodel På vegne af Lundskolens skolebestyrelse og LMU fremsendes hermed høringssvar for revideret SFO budgettildelingsmodel. LMU og skolebestyrelsen hylder grundlæggende princippet om at lave en enkel og gennemskuelig model for tildeling af ressourcer til SFO området. Lundskolens fysiske rammer betyder, at vores SFO for klassetrin fysisk er placeret på 2 forskellige steder, hvilket har den konsekvens, at det kan være vanskeligt at udnytte personaleressourcen optimalt. Dette vil naturligvis ændre sig, når Lundskolen forhåbentlig snart får fysiske rammer, som passer til det elevtal vi har. Med venlig hilsen Lone Møller Andresen Skoleleder Telefon direkte: Mail:

15 Uddannelse og Arbejdsmarked Egebjergskolen Egebjergvej Horsens Telefon: si.egebjergskolen.horsens.dk Høringssvar fra Egebjergskolens skolebestyrelse vedr. forslag til revideret SFO budgettildelingsmodel Dato: Skolebestyrelsen for Egebjergskolen har ingen kommentarer til den nye budgettildelingsmodel. Skolebestyrelsen Egebjergskolen

16 Uddannelse og Arbejdsmarked Gedved Skole Kirkevej Gedved Telefon: Sagsnr: Høringssvar vedr. forslag til revideret SFO-budgettildelingsmodel Dato: 18. april 2018 Gedved Skoles LMU og skolebestyrelse har behandlet forslag til revideret SFO-budgettildelingsmodel og har følgende kommentarer til forslaget. - Kompensation for en evt. budgetreduktion bør tilpasses skolens/sfo ens samlede budget ud fra en procentsats og ikke det samme beløb eller antal stillinger. Der er stor forskel på en lille og stor skole i den sammenhæng. - Det er foruroligende, at der tilsyneladende har været uklar tildeling til SFO i en lang årrække, så nogen skoler over år har fået en markant højere tildeling, mens andre har fået færre midler. - Slutteligt ønsker bestyrelsen at tydeliggøre, at tidspunktet for reguleringen ikke er tilfredsstillende. Når det bliver implementeret midt i et regnskabsår, er det vanskeligt for bestyrelsen at føre et tilfredsstillende tilsyn med budgettet. På vegne af Gedved Skoles LMU og skolens bestyrelse. Med venlig hilsen Anders Høiberg Viceskoleleder Telefon direkte:

17 Østbirk Skole, Skolegade 2, 8752 Østbirk, Uddannelse og Arbejdsmarked Østbirk, den 16. april 2018 Høringssvar fra LMU på Østbirk skole vedrørende Ny budgettildelingsmodel for SFO. Vi tager den nye tildelingsmodel til efterretning og anerkender behovet for en mere retfærdig og gennemsigtig budgettildelingsmodel. LMU Østbirk skole

18 Børne- og Uddannelsesudvalget Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Bankagerskolen Bankagervej Horsens Telefon: Telefax: Høringssvar vedr. revideret SFO-tildelingsmodel Vi anerkender, at der er behov for en mere gennemskuelig tildelingsmodel på SFO-området, hvor skolerne har den samme grundtildeling. Dato: 11. april Sagsnr: 2018 SFO1 og SFO2 I den foreslåede tildelingsmodel frigives midler svarende til 3,4 mio. kr.. Dette provenu foreslås tildelt skolerne på en uklar måde. Vi foreslår, at budget til SFO følger det enkelte barn, således at den ny tildelingsmodel ikke resulterer i et provenu. Sammenhængen mellem børnenes liv på tværs af skole og SFO har vi skabt på Bankagerskolen i mange år uden dette nye incitationsmoment. Det er vores opfattelse at den nye tildelingsmodel straffer skoler med høj dækningsgrad i SFO1 og i særdeleshed i SFO2. Forældrene har tilvalgt disse SFO er, fordi kvaliteten er høj. SFO3 Den nye tildelingsmodel nedsætter grundbeløbet pr. barn i SFO 3 fra kr. til kr., hvilket er en reduktion på 41 %. Hele Bankagerskolens budgettildeling til SFO3 vil derfor blive anvendt til lønninger til ca. 3 pædagoger i åbningstiden (ca. 0,5 pædagogstilling). Der vil ikke være budget til vikarer, materialer mv.. Den nye tildelingsmodel vil betyde en kraftig forringelse af SFO3- tilbuddet i Bankagerområdet (SFO3 har elever fra nærliggende skoledistrikter) Økonomi generelt Skolernes budget tildeles som en pose penge, som skal dække skolernes samlede udgifter. Med henvisning til økonomipunktet på martsmødet i Børne- og Uddannelsesudvalget, har vi noteret os, at udgiften pr. elev i 2016 er kr. i Horsens. Dette er det laveste beløb sammenlignet med en række omegnskommuner. I en sammenligning på landsbasis har 83 kommuner højere udgift pr. elev end Horsens mens 14 kommuner har en lavere udgift. Vi er bekymret for, om skolerne kan fortsætte med at levere bedre resultater i fremtiden i lyset af den økonomiske nedprioritering, som tallene viser, at der sker i Horsens. Martin Ingemann, skolebestyrelsesformand Bent Nielsen, fmd. for MED-udvalget

19

20

21 Horsens Kommune Økonomi og Administration UA Att.: Thomas Dyrendal, økonomisk konsulent Uddannelse og Arbejdsmarked Brædstrup Skole Niels Wongesvej Brædstrup Telefon: Sagsnr: Ø Høringssvar om revideret SFO budgettildelingsmodel Dato: 6. april 2018 Vi henviser til brev af 9. marts 2018 vedr. Børne- og Uddannelsesudvalgets udkast til en revideret SFO budgettildelingsmodel. Dette brev indeholder LMU Brædstrups bemærkninger til dette udkast. LMU Brædstrup synes, at det er påfaldende, at man i sagsfremstillingen for grundtildelingen til SFO-området fastsætter grundbeløbet pr. barn i SFO en efter niveauet i bl.a. Århus kommune og Vejle kommune, som er så lavt, at der samlet set i Horsens Kommune frigives midler svarende til kr. 3,4 mio. LMU Brædstrup udtrykker desuden en bekymring for disse såkaldte frigjorte midler. I forslaget hedder det, at de frigivne midler foreslås tilbageført til skoleområdet. Vi finder, at pengene skal blive på skoleområdet og tilbageføres som forhøjelse af skolens grundtildeling. En tilbageførsel via puljer, der kan søges, gør det vanskeligt at styre institutionernes økonomi og personalebehov. Som udgangspunkt bakker LMU Brædstrup dog op om den foreslåede model. Med venlig hilsen LMU Brædstrup Skole

22

23 Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi og Administration Att.: Thomas Dyrendal Uddannelse og Arbejdsmarked Dagnæsskolen Strandkærvej Horsens Telefon: Sagsnr: Dato: 10. april 2018 Høringssvar vedr. Revideret SFO budgettildelingsmodel Dagnæsskolens MED-udvalg og Skolebestyrelsen har behandlet Revideret SFO budgettildelingsmodel. Begge tilslutter sig oplægget og anbefaler en udfasning over 2 år. Med venlig hilsen Hanne Iversen Stobberup Fuldmægtig Telefon direkte:

24 Til Horsens kommune Att. Thomas Dyrendal Høringsbrev vedr. forslag til revideret SFO budgettildelingsmodel Nim skole og Børnehus fællesbestyrelse gør indsigelse over den nye tildelingsmodel. Princippet i modellen hvor pengene følger børnene er forståeligt og til dels retfærdigt. Vi må dog gøre indsigelse mod og vil som Fællesbestyrelse ikke acceptere yderligere besparelser i Nim Skoles samlede budget. Med den ene procent vi i forvejen skal spare plus udligningsordningen der forsvinder, nærmer vi os et uforsvarligt lavt niveau i forhold til lærer/pædagog timer til det enkelte barn. Inklusionsvejledning, tolærerordning, specialundervisning til børn med udfordringer mm. vil der fremover ikke være tilstrækkelige ressourcer til. Besparelserne som har været gennemført over den seneste 3-årige periode, har betydet reduktion med mere end 1 lærerstilling årligt, og vi kan i Fællesbestyrelsen konstatere, at vi nu har nået den grænse, hvor kvaliteten af skoletilbuddet, grundet et for lille antal lærere og pædagoger, er på kanten af at være så forringet, at det vil påvirke vores børns muligheder for at blive så dygtige som muligt. Fællesbestyrelsen vil ikke stiltiende se på, at der skæres yderligere i forhold vores børns muligheder for at blive så dygtige som de kan. Hvis forslaget vedtages forventer Fællesbestyrelsen, at Nim Skole på anden vis tildeles penge, ellers lever kommunen ikke op til egne hensigter for vores børns skolegang. Med venlig hilsen Nim skole og børnehus fællesbestyrelsen Brian Jensen Formand

1 - Høringssvar fra Ungdomsskolens MED-udvalg, Mål og. Hører til journalnummer: S Udskrevet den

1 - Høringssvar fra Ungdomsskolens MED-udvalg, Mål og. Hører til journalnummer: S Udskrevet den 1 - Høringssvar fra Ungdomsskolens MED-udvalg, Mål og 1 2 - Høringssvar vedr. nye principper for finansiering Østbirk Skole, Skolegade 2, 8752 Østbirk, 7629 7240 www.oestbirk-skole.dk, oestbirk-skole@horsens.dk

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-18 Dato:23.3.2018 Temaer til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af driftsbudget 2019 Som oplæg til Børne-

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Prioriteringsmuligheder inden for rammen Skabelse af økonomisk råderum 2019 2020 2021 2022 Tilbageløb af indfasningsmidler i forbindelse med implementering

Læs mere

Tematiseret oversigt over afgivne udtalelser til forslag om ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet

Tematiseret oversigt over afgivne udtalelser til forslag om ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 17.01.04-K04-1-15 Dato:23.2.2015 Tematiseret oversigt over afgivne udtalelser til forslag om ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet Positive

Læs mere

UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO

UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO Indhold Forord...1 Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO...2 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...3 Folkeskolens formålsparagraf...3

Læs mere

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Indhold Forord...2 Lovgivningen på området...3 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...4 Folkeskolens formålsparagraf...5 Horsens Kommunes sammenhængende

Læs mere

Nøgletal for skoler og dagtilbud

Nøgletal for skoler og dagtilbud Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og

Læs mere

4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune

4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune 4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune 00.30.02-G01-1-16 Resumé Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialskoler, specialklasser mv. på Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:28.03.2017 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2018 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Center for Undervisning - Vestskolen

Center for Undervisning - Vestskolen 1. Høringssvar fra Vestskolens bestyrelse og MED-udva Center for Undervisning - Vestskolen Høringssvar Skolereform 10. november 2013 Vestskolen har afholdt møde i henholdsvis skolebestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Høringssvar - September Tildelingsmodel på skoleområdet

Høringssvar - September Tildelingsmodel på skoleområdet Dragør Kommune Att.: Kommunalbestyrelsen Mie Friis Larsen, Skole- og Kulturafdelingen Jesper Tangbæk, direktør Karina Møller, Skole- og Kulturchef CC: Medlemmerne af Store Magleby Skoles bestyrelse Dragør,

Læs mere

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen Bilag 1 Høringssvar Bemærkninger Center for Skole og Uddannelses kommentarer 1. Bestyrelsen er opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser for skolen vil blive en anelse mindre, hvis den senest foreslåede

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

1 - Brædstrup Skole. LMU. Hører til journalnummer: K Udskrevet den

1 - Brædstrup Skole. LMU. Hører til journalnummer: K Udskrevet den 1 - Brædstrup Skole. LMU 1 2 - Brædstrup Skoles skolebestyrelses høringssvar vedr Uddannelse og Arbejdsmarked Brædstrup skole Niels Wongesvej 7 8740 Brædstrup Telefon: 76292929 Høringssvar fra Brædstrup

Læs mere

BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen

BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen BUPL skal hermed svare på kommunens høringsmateriale vedrørende implementering af den kommende skolereform i Næstved Kommune.

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr P Dato: Høringssvar - samlet. Indholdsfortegnelse.

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr P Dato: Høringssvar - samlet. Indholdsfortegnelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 17.01.00-P24-3-14 Dato:11.9.2014 Høringssvar - samlet Indholdsfortegnelse. 1. Oversigt over indkomne høringssvar 2 2. Horsens Byskole

Læs mere

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde

Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde Høring vedr. budgettildelingsmodeller på skole og SFO-området Center for Skole og Uddannelse, 2019. 1 Principper for en ny budgettildelingsmodel

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Økonomisekretari atet Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/01430 Dato: 10-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018

Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Sag 17/7099 dok nr. 154076-17 Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles overordnet

Læs mere

Kommentarer til handleplan om implementering af besparelser på Børne- og Ungeområdet i Fredericia Kommune

Kommentarer til handleplan om implementering af besparelser på Børne- og Ungeområdet i Fredericia Kommune Kommentarer til handleplan om implementering af besparelser på Børne- og Ungeområdet i Fredericia Kommune 2015 2018 Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Børn og Unge FMU... 4 Erritsø Fællesskoles

Læs mere

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag SU 1 Ændring i modellen for lærerløntimetildeling. Folkeskoler Funktion: 03 22 01 Lærerløntimetildeling på grundlag af elevtallet reduceres

Læs mere

Høringssvar fra Brobyskolernes skolebestyrelse vedr. Skoledagens sluttidspunkt i folkeskolen

Høringssvar fra Brobyskolernes skolebestyrelse vedr. Skoledagens sluttidspunkt i folkeskolen Høringssvar fra Brobyskolernes skolebestyrelse vedr. Skoledagens sluttidspunkt i folkeskolen En hjørnesten i Skolereformen er en længere og mere varieret skoledag. Om denne nyskabelse i sidste ende giver

Læs mere

Fraværet beregnes som antal fraværsdage pr. elev da dette muliggør sammenligning skolerne imellem. Dette findes ved følgende:.

Fraværet beregnes som antal fraværsdage pr. elev da dette muliggør sammenligning skolerne imellem. Dette findes ved følgende:. Notat vedrørende status på fravær, august 2014 Der anvendes data fra KMD elev for skoleåret 2012/13 samt de første 3 kvartaler af skoleåret 2013/14. Skoleårene består af følgende kvartaler: Skoleåret 2012/13-3.

Læs mere

Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde

Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde 1 Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde Principper for en ny budgettildelingsmodel.. 2 Forskelle mellem den nuværende budgettildelingsmodel og nye modeller.

Læs mere

Det gode samarbejde mellem skole og hjem

Det gode samarbejde mellem skole og hjem Det gode samarbejde mellem skole og hjem Princip vedtaget i Østerhåbskolens bestyrelse august 2017 2 Velkommen til et forpligtende fællesskab Et godt samarbejde mellem skole og hjem er en vigtig forudsætning

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper

Læs mere

Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar Ø Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016

Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar Ø Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 00.30.02-Ø00-9-16 3. Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget følger op på dialogmødet med skolebestyrelser

Læs mere

NOTAT. Høringssvar vedrørende budget Generelle bemærkninger:

NOTAT. Høringssvar vedrørende budget Generelle bemærkninger: Høringssvar vedrørende budget 2014 DATO 1. september 2013 SAGSNR. anvi Høringssvar fra De Pædagogiske Teamledere, MEDudvalg og Områdebestyrelsen i Børnehusene Buldervang. Generelle bemærkninger: Vedr.

Læs mere

Analyse af budgettildeling til segregerede tilbud på dagtilbuds- og skoleområdet

Analyse af budgettildeling til segregerede tilbud på dagtilbuds- og skoleområdet Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-21-15 Dato:19.09.2016 Analyse af budgettildeling til segregerede tilbud på dagtilbuds- og skoleområdet Horsens Kommune har

Læs mere

Bliv klogere på økonomien i din SFO klasse

Bliv klogere på økonomien i din SFO klasse Bliv klogere på økonomien i din SFO 0.-3. klasse Tallene i pjecen refererer til budget 2017 Forord Et godt samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte er betydningsfuldt for arbejdsmiljøet i SFOen og den

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017

BLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017 BLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017 FORORD Et velfungerende samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte er betydningsfuldt for arbejdsmiljøet og tilrettelæggelse

Læs mere

opsamling på høringssvar vedr. ny tildelingsmodel på skoleområdet Center Børn og Unge

opsamling på høringssvar vedr. ny tildelingsmodel på skoleområdet Center Børn og Unge Notat opsamling på høringssvar vedr. ny tildelingsmodel på skoleområdet Center Børn og Unge Journalnr: 17.01.10-A00-1-16 Ref.: Helle Grynderup Dato: 14-12-2016 Ændring vedr. pedel og ejendomsudgifter Model

Læs mere

Strategisk blok - S05

Strategisk blok - S05 Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Birkerød Skoles bestyrelse har på sit møde den 7. oktober 2015 drøftet de 2 høringsbreve, og har ingen bemærkninger til det fremsendte.

Birkerød Skoles bestyrelse har på sit møde den 7. oktober 2015 drøftet de 2 høringsbreve, og har ingen bemærkninger til det fremsendte. Hej Hanne Birkerød Skoles bestyrelse har på sit møde den 7. oktober 2015 drøftet de 2 høringsbreve, og har ingen bemærkninger til det fremsendte. Venlig hilsen Susanne Abildtrup Skolesekretær Skole og

Læs mere

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde Til Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalget på Årre Skole på det konkrete strukturforslag udsendt af et flertal i Byrådet. En enig bestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Fællesbestyrelsen anfører, at: ønsker at invitere en repræsentant fra fællesrådet i Nim, ca. hver tredje måned, eller efter behov.

Fællesbestyrelsen anfører, at: ønsker at invitere en repræsentant fra fællesrådet i Nim, ca. hver tredje måned, eller efter behov. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 17.01.00-P24-3-14 Dato:09.09.2014 Oversigt over bemærkninger i høringssvar. Skolebestyrelse/ MED-udvalg Nim Skole - Fællesbestyrelsen

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen.

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 17.01.04-K04-1-14 Dato:25.1.2015 Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. I det følgende

Læs mere

Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen

Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen Byrådsperioden 2018-21 Børne- og Uddannelsesudvalget 1 Indhold Udvalg og nævn mv....3 Diverse...3 Byrådsrepræsentanter i skolebestyrelser og dagtilbud...3 Bestyrelser for

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

FællesMED-udvalg Børn og Undervisning

FællesMED-udvalg Børn og Undervisning FællesMED-udvalg Børn og Undervisning Til Uddannelse, Børn og Familie 4. marts 2019 Sags id: 18/24980 Høringssvar til Dagtilbuddenes fælles kvalitetsaftale 2017-2018 FællesMED-udvalg Børn og Undervisning

Læs mere

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Risbjergskolen Risbjergskolen Risbjergvej 10-20 2650 Hvidovre Tlf: 3678 3997 www.risbjergskolen.hvidovre.dk Dato: 18.8.2016 Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Hvidovre Kommune

Læs mere

Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune

Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Dato: 31-10-2013 Att.: Deres ref.: Parkvej 37 Vor ref.: Guldborgsund 4800 Nykøbing F. Sagsbehandler: AWO/ Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

1 Glostrups skoleelever opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen

1 Glostrups skoleelever opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen Kommunale skolemål 15-11-2016 På en workshop den 7. november 2016 udarbejdede repræsentanter for Glostrup Skoles MED, skolebestyrelse og ledelse følgende kommunale skolemål med udgangspunkt i det 1. behandlede

Læs mere

Høringssvar vedr. SFO ressourcetildeling fra Rantzausminde Skole

Høringssvar vedr. SFO ressourcetildeling fra Rantzausminde Skole Høringssvar vedr. SFO ressourcetildeling fra Rantzausminde Skole I forhold til det materiale, der er sendt høring vedrørende resursetildeling SFO området, vil bestyrelsen på Rantzausminde Skole gerne knytte

Læs mere

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af vedtaget kommisorium. 16 Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Sagsnr: 28.00.00-A00-2-16 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4 NOTAT 3.9.2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 4 Arbejdsgruppe 4 Økonomi i relation til reformen Kommissorium: Arbejdsgruppen skal sikre at konsekvenserne af reformen bliver belyst og indarbejdet i budget

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ØKONOMIEN I DIN SFO KLASSE

BLIV KLOGERE PÅ ØKONOMIEN I DIN SFO KLASSE BLIV KLOGERE PÅ ØKONOMIEN I DIN SFO 0.-3. KLASSE TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2019 FORORD Et godt samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte er betydningsfuldt for arbejdsmiljøet i SFOen og den

Læs mere

Opsummering af indkomne høringssvar, samt udtalelse fra Forvaltnings-MED.

Opsummering af indkomne høringssvar, samt udtalelse fra Forvaltnings-MED. Opsummering af indkomne høringssvar, samt udtalelse fra Forvaltnings-MED. Børnehavehuset Lodsvej 1. Positivt at midlerne følger barnet 2. Netværksrepræsentanten kan ikke genkende den foreslåede model 3.

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Høringssvar fra Skæring Skoles MED-udvalg og Skolebestyrelse til Sparekatalog 2018 version 2

Høringssvar fra Skæring Skoles MED-udvalg og Skolebestyrelse til Sparekatalog 2018 version 2 Skæring Skolevej 200, 8250 Egå Tlf. 87 13 96 00 ska@mbu.aarhus.dk www.skaering-skole.dk Skæring d. 14. september 2018 Høringssvar fra Skæring Skoles MED-udvalg og Skolebestyrelse til Sparekatalog 2018

Læs mere

Høringssvar vedr. skolepolitikken for perioden

Høringssvar vedr. skolepolitikken for perioden Høringssvar vedr. skolepolitikken for perioden 2010-2015 Hørsholm Skole Skolebestyrelsen finder, at den fremsendte skolepolitik er en god politik meget konkret og meget overskueligt, men måske knap så

Læs mere

Til Børn- og Ungeudvalget Norddjurs Kommune

Til Børn- og Ungeudvalget Norddjurs Kommune Til Børn- og Ungeudvalget Norddjurs Kommune Sdr. Fælledvej 4 8963 Auning Tlf. 89 59 10 50 auning-skole@norddjurs.dk www.auning-skole.dk Auning d. 14/5-2016 Høringssvar vedr. Børne- og ungdomsudvalgets

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde.

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde. Udkast høringssvar Hermed høringssvar vedrørende Fremtidens Folkeskole i Helsingør fra Hornbæk Skoles skolebestyrelse og A-med. Denne gang har der været afholdt personalemøder og forældrecaféer for at

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens bemærkninger

Høringspart Høringssvar Forvaltningens bemærkninger Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 311628 Brevid. 3033265 Ref. LTS Dir. tlf. 46 31 40 93 lenets@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning af høringssvar vedrørende ændring af skolestruktur 7. januar 2019 Byrådet

Læs mere

Pointe 1: Bevar ungdomsklubben på Gug skole Indhold Høringssvar Skoleforvaltningens kommentar

Pointe 1: Bevar ungdomsklubben på Gug skole Indhold Høringssvar Skoleforvaltningens kommentar Pointe 1: Bevar ungdomsklubben på Gug skole Indhold Høringssvar Skoleforvaltningens kommentar Gug ungdomsklub er et samlingssted for områdets unge Bekymring for at de unge vil udøve uhensigtsmæssige aktiviteter

Læs mere

Kommentarer til budget

Kommentarer til budget Kommentarer til budget 2008-2011 1. Børnehaven Solstrålen 2. Gassum Børnehus 3. Randers Lærerforening 4. Firkløverskolen, MED-udvalget 5. Firkløverskolen, skolebestyrelsen 6. Assentoftskolens MED-udvalg

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

- Vi vil mennesker og fællesskab. Høringssvar

- Vi vil mennesker og fællesskab. Høringssvar Høringssvar Fra Hanebjerg skole modtager I hermed høringssvar til finansieringsforslag- og budget 2018-2021 - jævnfør det udsendte høringsmateriale af maj/ juni 2017. Høringssvarene tager udgangspunkt

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse Hovedrapport december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 7 3 RESULTATER 8 3.1 Transportmiddel til og fra skole 8 3.2 Transportvaner 11 3.3 Elevernes ruter

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Referataf af skolebestyrelsesmødet den kl i. Skolens arbejde med børnefællesskaber i skoleåret 2012/2013.

Referataf af skolebestyrelsesmødet den kl i. Skolens arbejde med børnefællesskaber i skoleåret 2012/2013. Til skolebestyrelsen Nyløkke 4 DK-6200 Aabenraa Tlf. 7376 8300 Fax 7462 6673 Dato: 16.10.2012 hojekolstrupskole@aabenraa.dk www.hkolstrupskole.dk Referataf af skolebestyrelsesmødet den 8.10.2012 kl. 19.00

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

BILAG til. Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen

BILAG til. Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen BILAG til Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen Indholdsfortegnelse Kapitel 1...3 1.1.0 Kommunale skoler i Horsens Kommune...3 1.1.1 Kommunale skoler i Horsens med specielle opgaver...3 1.1.2

Læs mere

Forslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.

Forslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget kommisorium. 112 Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet Sagsnr: 17.01.10-A00-1-16 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Høringsperioden er nu ovre og der er indkommet 18 svar fra MED-organisationer, bestyrelser og faglige organisationer.

Høringsperioden er nu ovre og der er indkommet 18 svar fra MED-organisationer, bestyrelser og faglige organisationer. 215. Folkeskolereform, efter høring Sagsnr: 17.01.00-G01-3-13 Sagsansvarlig: Jens Zachariasen Sagsfremstilling Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget behandlede på deres møder d. 22. oktober

Læs mere

Varde Kommune Bytoften Varde Att.: Rune Olesen. Vedr.: Høring af sparekatalog 2012

Varde Kommune Bytoften Varde Att.: Rune Olesen. Vedr.: Høring af sparekatalog 2012 Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Att.: Rune Olesen Janderup Skole Nybrovej 36A 6851 Janderup Tlf. 75 25 83 75 Den 25. oktober 2010 Vedr.: Høring af sparekatalog 2012 Skolebestyrelsen har på ordinært

Læs mere

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende:

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende: Høringssvar fra Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget ved, vedr. rapport om analyse af særlige tilbud indenfor dagtilbudsområdet DATO 8. oktober 2012 SAGSNR. Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet Sagsnummer 14/34637 Åbent punkt Resume På baggrund af nye muligheder/ændringer i Folkeskoleloven i forhold til samdrift mellem dagtilbud og

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Indstilling. Fælles ledelse for Elev og Hårup Skoler. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007 Århus Kommune

Indstilling. Fælles ledelse for Elev og Hårup Skoler. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Med vedtagelsen af budgettet for 2007, blev det besluttet at indføre

Læs mere

Drøftelse af budget 2019: Temadrøftelse af DUS

Drøftelse af budget 2019: Temadrøftelse af DUS Punkt 3. Drøftelse af budget 2019: Temadrøftelse af DUS 2018-013758 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå i det

Læs mere

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Indholdsfortegnelse Kontingentfrihed... 1 Grundbeløb... 1 Nye pladspriser... 2 Sociale normeringer... 2 Aktivitetspuljen... 3 Konsekvensen for pladspriserne

Læs mere

NOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur

NOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kort resume og hovedkonklusion I 2014 og 2015, hvor inklusionsprocenten var meget høj,

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af Vaarst- Fjellerad og Gistrup skoler

Godkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af Vaarst- Fjellerad og Gistrup skoler Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af Vaarst- Fjellerad og Gistrup skoler 2016-051261 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad

Læs mere

Det samme gør sig gældende for manglende integrationspædagoger i DUS.

Det samme gør sig gældende for manglende integrationspædagoger i DUS. 16. december 2016 Høringssvar vedr. forslag til model på to-sprogsområdet 2016 Ref.: Høringsbrev af 18. november 2016 MED-udvalget på Langholt Skole er betænkelige ved den foreslåede model for to-sprogsområdet.

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Beskrivelse af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet gældende fra 1. august 2014 Model A: Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles en samlet ressource,

Læs mere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler

Læs mere