Rapport. en global status med anbefalinger og designforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. en global status med anbefalinger og designforslag"

Transkript

1 Rapport 3Opladning af elbiler// en global status med anbefalinger og designforslag

2 NORDISK MILJØMÆRKNING e e DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Opladning af elbiler en global status med anbefalinger og designforslag I samme serie er i august 2009 udkommet Datarapport Antropologisk feltstudie i forbindelse med projekt etrans gennemført og bearbejdet af antropologerne.com og Statusjægeren//Pragmatikeren//Rationalisten//Designelskeren//Storby Bohemen//Miljøets Vogter//Teknikentusiasten En designhåndbog til markedet for elbiler. I 2011 er udkommet Danskerne er klar til elbilen et kvantitativt studie blandt 1022 danske bilbrugere. 1. udgave, 1. oplag 2011 Forfatter: Eva G:dotter Jansson Redaktion: Kirsten Bohl og Søren Sønderstrup Billedredaktion og korrektur: Anette Flinck Illustrationer: Anna Penkner og Renate Pommerening Omslag og grafisk tilrettelæggelse: JE;SU/Gul Stue Udgivet af etransprojektet, Designskolen Kolding ISBN: Papir: CoCoon Offset Trykt hos: Silkeborg Bogtrykkeri Copyright: etrans, Designskolen Kolding All rights reserved Fotografisk, mekanisk, digital eller anden form for gengivelse fra denne bog er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet. Enhver anden udnyttelse uden udgivers skriftlige samtykke er forbudt ifølge gældende lov om ophavsret. Undtaget herfra er uddrag til brug i anmeldelser og omtaler. 541 Tryksag 469 DK

3 Rapport 3 Opladning af elbiler// en global status med anbefalinger og designforslag

4

5 // indholdsfortegnelse EN GLOBAL STATUS MED ANBEFALINGER OG DESIGNFORSLAG 1. Forord // 06 ved projektleder Mette Mikkelsen, etrans 2. Introduktion // Anbefalinger // om etrans // opladning // 18 normalopladning // 19 Hurtigopladning // 20 lynopladning // 20 Induktiv ladning // Opladning af elbiler globalt // Otte modelregioner skal integrere elbiler i tyskernes hverdag // Portugal første land i verden med integreret strategi for elbiler // Opladning af elbiler i Danmark // Brugerindsigter // 34 brugerkrav til opladning // Elbilister, som har fundet en vej // 38 ETRANS OG DESIGNSTUDERENDE FRA DK: I SHANGHAI 6. Shanghai // Shanghai revisited // Design og begrænsningens kunst // Projekter/koncepter // 44 echarge // 45 sprout // 46 triax Trillian // 47 Penguin // 48 MNE (Kampagne) // 49 Patac // 50 emark // 51 Maybe it s blue // 52 Charging overview // 53 Flo // 54 loveecar.com // 55 Happening // Bilag // 58 Bilag 1: Resumé og anbefalinger fra Energistyrelsens rapport fra januar 2011: Redegørelse om rammebetingelserne for opstilling af ladestationer til elbiler // 59

6

7 // forord Denne rapport er ganske speciel: Vi ved, den på visse områder er uaktuel, allerede når den udkommer. Men vi har alligevel valgt at udgive den på tryk, primært fordi den rummer megen faktuel information til alle dem, der skal gøre elbilen til en kommerciel succes i Danmark, men også som et lille monument over en udvikling, der sker med stor hast for øjeblikket. Rapporten bygger på elbilisternes erfaringer, som etrans har samlet i sit antropologiske feltarbejde, og på fakta om den tekniske udvikling i opladningssystemerne for elbiler, dels i et globalt perspektiv, dels i et nationalt perspektiv. Ladestanderen er en af de mest interessante og mangefacetterede designudfordringer for øjeblikket. Vi ved fx ikke, hvor længe ladestandere i det offentlige rum vil være aktuelle, men vi ved, at hvis de skal være der, har de lige så stor betydning for byrummet som trafiklys eller endnu tidligere vandtrug til heste. Ladestanderen er et fysisk produkt, men produktet dækker over et system, der skal være fremtidssikret, være til gavn for brugerne og også smukt at se på. Det giver helt nye muligheder, når man tænker design, men det giver også store forpligtelser i forhold til, at det fysiske produkt skal indeholde hele den komplekse proces, som opladning dækker, fra stikstørrelse over påkørselsfare til GPS-systemer, der viser vej til ledige standere. Opladning er en kritisk faktor for elbilens succes eller fiasko har etrans forskning vist. Det er tydeligt, at potentielle elbilkøbere oplever, at den frihed, som de elsker deres bil for at gi dem, begrænses med de opladningsmuligheder, der findes i Danmark i dag. Og det har de ret i. Det kræver helt specielle personligheder at være villig til at planlægge sine lange ture, så man fx må køre langs kysterne og lade op på campingpladser og i lystbådehavne eller lave aftaler om at måtte lade op hos andre elbilentusiaster på ruten. Vi skal være disse mennesker dybt taknemmelige. Uden dem var vi aldrig kommet så langt, som vi er med elbilerne. Men nu er der behov for, at staten og kommunerne gør det let, og derfor er et par af rapportens anbefalinger at etablere hurtig- eller lynladning i bykernerne samt Green Highways mellem landsdelene. Ellers hæmmes den udvikling for elbiler, både stat og kommuner angiveligt ønsker, og der er risiko for, at elbilproducenterne ikke kommer til at se Danmark som et hovedmarked. Rapporten er udarbejdet af etrans designantropolog Eva G:dotter Jansson, som fortjener stor tak. Rapporten omfatter desuden en række koncepter for opladere, udviklet af studerende fra Designskolen Kolding og fra CAUP, Tongji University i Shanghai. Danskerne var i Kina for at studere, hvordan kineserne håndterer opladning af elbiler, og rapporten fortæller både om deres arbejdsprocesser og koncepter. Redaktionen er sluttet 7. marts Mette Mikkelsen Projektleder etrans Rapport 3 // 7

8

9 // introduktion Problemer omkring opladning er nogle af de vigtigste barrierer for, at forbrugerne tør købe elbiler. Det viste etrans store antropologiske undersøgelse (2009). De vigtigste barrierer er: Angst for at batteriet går ned Usikkerheden om hvor man kan finde en ledig parkerings- og ladeplads, specielt i kritiske situationer, hvor batterikapaciteten er lav Der er ikke tid til at bruge flere timer på opladning på lange rejser Mangel på et system af hurtige ladefaciliteter i det offentlige rum Indkøbsprisen Udgifterne til batterierne Følelsen af at, Det er lidt som et spil mig mod bilen hvor jeg skal finde ud af, om jeg skal tanke el, eller om jeg kan nå at komme hjem og tilbage på arbejde igen, som Mathias, 31 år, siger det, illustrerer uvisheden og dermed utrygheden, når man kører elbil. En udbygget ladestruktur i storbymiljøer er især vigtig for dem, som ikke har adgang til en fast hjemme-parkeringsplads og opladning der. Mange af elbilens potentielle kunder dem, som etrans har døbt Storby Bohemen og Designelskeren bor i centrum af storbyer og savner faste parkeringspladser. For mange af dem er situationen i dag, at de må hente strøm ved at stikke kablet gennem et åbent vindue, også selv om de bor flere etager oppe. Rapport 3 // 9

10 Der er også behov for løsninger, der sikrer, at bilisterne kan bruge elbilerne til lange ture, uden at de på forhånd og helt detaljeret har skullet planlægge og tilrettelægge turen efter de opladningsmuligheder, der findes. Løsningerne findes eller er tæt på at kunne realiseres. Et brugervenligt elbilmiljø kræver et højere niveau af systemanalyser og servicedesign end konventionelle biler, og elbilen kræver i høj grad en samordning inden for områder som energi, bilproduktion, batteriproduktion, planlægning af veje, samfunds- og byplanlægning etc., som ikke tidligere har haft så meget med hinanden at gøre. Formentlig er der også behov for, at myndighederne arbejder mere med at koordinere og styre indsatsen for at skabe ét nationalt system for elbiler og hybridbiler som fx Green Highways eller Green Corridors. Det er vejsystemer, hvor man prioriterer økologisk bæredygtighed, transportfunktionalitet og udvikling af både land- og byområder, og hvor der installeres opladningsmuligheder af varierende type for hver 90. eller 100. km af hensyn til el- og hybridbiler. Flere lande arbejder på at standardisere teknologien og opladningssystemerne. Japan har allerede skabt muligheder for hurtig- og lynopladning, hvad der øjeblikkeligt har øget salget af elbiler. Systemet hedder CHAdeMO og betyder Ville det være dejligt med en kop te? Underforstået i den korte tid det tager at lade. De CHAdeMO opladere, som er på markedet i dag, er designet som benzinpumper 10 // Rapport 3

11 med ledninger, der ligner benzinslanger, så de virker bekendt og tillidsvækkende for forbrugerne. I EU er man endnu ikke i nærheden af at have udviklet en standard for lynopladning, men der arbejdes på højtryk med at udvikle standarder. Den 1. april 2011 skal der ligge en fyldestgørende rapport fra de internationale standardiseringsorganer, hvorefter der er afsat et par år til at færdiggøre de manglende standarder. Februar 2011 regner man med at have følgende tidsplan: standarder for stik i 2012 (der ligger allerede en prestandard, Menneke stik) standarder for kommunikation, afregning og intelligens i 2015 standarder for intelligent ladning (fuld model, hvor man kan roame mellem operatører) i Tyskland er i gang med at udvikle modelregioner (og er i øvrigt det land, som presser mest på for at få udviklet en EU-standard), og Portugal har skabt meget interessante muligheder med intelligente elsystemer. Norge, Sverige og Finland er i gang med at bygge Green Highways eller Green Corridors. Den danske regering har 24. februar 2011 fremlagt Energistrategi 2050, der foruden den for længst aftalte afgiftsfritagelse for elbiler frem til 2015 indeholder en pulje på 25 mio. til statslig medfinansiering af ladestandere til elbiler for at kickstarte udviklingen et arbejde i EU for at få styrket harmonisering og standardisering af elbilteknologien aftaler med netselskaberne om, at der installeres intelligente elmålere hos alle kunder, der installerer varmepumper eller ladestandere til elbiler.* Januar 2011 udgav Energistyrelsen Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler med undertitlen Infrastruktur for ladestandere til elbiler i det offentlige rum. Den er skrevet af en arbejdsgruppe med repræsentanter for Energistyrelsen, Klima- og Energiministeriet, Energinet.dk, Dansk Energi, Forbrugerrådet, Kommunernes Landsforening, Energitilsynet, Dansk Standard og Udenrigsministeriet. Den slår fast, at i forhold til elsystemet er der ikke tvivl om, at såfremt elbiler bliver udbredt i større omfang, vil de passe godt ind i et fremtidigt dansk elsystem, hvor en stigende del af elproduktionen vil komme fra vind. Den rummer en række anbefalinger, som kan læses i Bilag 1 sidst i denne rapport sammen med et kort resumé. Overordnet går arbejdsgruppen ind for en faseinddelt udrulning af infrastrukturen, da der er tale om et helt nyt område, hvor der reelt kun er meget få erfaringer med udrulning af ladestandere i større omfang, som det hedder. * Se Energiredegørelse 2050 på Energipolitik/Energistrategi%202050%20-%20final.pdf Rapport 3 // 11

12

13 // anbefalinger Indførelsen af elbiler skaber store muligheder for udvikling af infrastruktur, tjenester og produkter. Gennem brugerdreven og interaktionsdreven design og innovation kan der skabes optimale brugervenlige løsninger, som fremskynder markedsudviklingen for elbiler og hybridbiler. Mange har den forestilling, at Danmark er et foregangsland inden for grøn transport. Det er vi ikke. Og kommer Danmark ikke ind i udviklingen nu, risikerer vi, at elbilproducenterne ikke kommer til at se Danmark som et hovedmarked. etrans konkrete anbefalinger er: Danmark må afgøre, om det skal afvente en EU-standard for hurtig- eller lynopladning, eller det skal gå i gang og bruge det japanske CHAdeMO. Virksomheder, der producerer eludstyr som fx General Electric, ABB, Phoenix, Contact m.fl, har allerede tilsluttet sig CHAdeMOstandarden. De japanske el- og hybridbiler, som kommer på markedet i år, er forberedt for CHAdeMO. På hurtig- og lynopladningsområdet er der store muligheder: Olieselskaber, som har benzinstationer ca. hver 90. km., skulle hurtigt kunne udvikle opladningsfaciliteter på deres stationer. Portugal er et interessant land at hente inspiration til systemløsninger. Skab effektive opladningssystemer i centrum af de store byer, hvor den store del af befolkningen, der er mest motiveret for at købe eller lease elbiler, bor. Opret zoner i storbyerne, hvor man udelukkende må køre i elbiler eller hybridbiler, og hvor det er let at parkere og oplade. Bilister, som kører i konventionelle biler, skal kunne parkere uden for zonerne og leje en elcykel, en elknallert eller tage en eltaxa eller en elbus ind i området. Integrer elbiler i konceptet, når der bygges nye CO2 neutrale boligkomplekser altså boliger, som producerer deres egen Rapport 3 // 13

14 Mange har den forestilling, at Danmark er et foregangsland inden for grøn transport. Det er vi ikke. energi eller når man ombygger eksisterende boliger og kvarterer, så de bliver CO2 neutrale. I Finland og Norge ser man dette som en mulighed for at skabe et marked for elbiler. Byg store parkeringsanlæg med opladningsmuligheder ved de store pendlerstationer. Integrer elparkeringspladser til mange i parkeringsanlæg ved biografer, idrætsanlæg, koncertsteder, forlystelsesparker etc. Udvikl fremtidige betalingssystemer, hvor man i stedet for at betale for KWh betaler for parkeringstid. Det vil hindre, at bilister i konventionelle biler parkerer på de få elbils-parkeringspladser, og at én elbil står og lader op det meste af en dag og dermed hindrer andre elbilister i at lade op. Etabler korridorer Green Highways mellem landsdelene. Skab et batteri-managementsystem til fx genanvendelse og energilagring. Forretningsmodeller som Vehicule to grid, hvor elbilens batteri fungerer som energilager, kan blive interessant. Mange elproducenter i verden arbejder på at finde løsninger. Også på dette område er Portugal kommet længst. ( se mere side 30) Udvikl produkter inden for M2M (telematik), som kommunikerer med hinanden. Elbilister vil vide, hvor der er en opladningsplads, som fungerer og er ledig, når de har behov for den. De vil også vide, hvor længe opladningen tager og have information om, hvornår bilen er ladet op. Virksomheder med store bilflåder kan skabe et system, hvor bilen kommunikerer med et bookingsystem og et planlægningssystem. Kilder: Internet & etrans, 2009 Datarapport Antropologisk Feltstudie og etrans, 2009, En designhåndbog til markedet for elbiler 14 // Rapport 3

15 Elbilister vil vide, hvor der er en opladningsplads, som fungerer og er ledig, når de har behov for den

16

17 // om etrans Projektet etrans på Designskolen Kolding har som mål at lette introduktionen af elbiler i Danmark og få danskerne til at elske elbilen. Det er et brugerdreven innovationsprojekt, som med forskning og design skal bidrage til udvikling af elbils-klynger formidling af brugerdreven innovation økonomisk vækst i brancher, som arbejder med elbiler. I april 2009 foretog projektet et omfattende antropologisk feltstudie blandt 50 danske bilister, som kørte elbiler og almindelige biler. To af dem havde ingen bil selv. Studiet gav indsigter i, hvordan man anvender og opfatter sin bil identificerede erkendte og uerkendte behov hos brugerne pegede på barrierer og problemområder, som må løses, for at der kan skabes et marked for elbiler i Danmark. Bevidsthedsniveau tidslinje // fra idé til marked etrans tager afsæt i den nyeste viden om og erfaring med effektive innovationsprocesser. Projektet er bygget op om tre innovationssløjfer, hver af et års varighed, hvor vi genererer brugerindsigt, udvikler ideer og indgår i konkret designfagligt udviklingsarbejde med virksomheder og organisationer. Under hele forløbet involveres både forretningsfolk, planlæggere, forskere og designere. designfagligt udviklingsarbejde designfagligt udviklingsarbejde brugerindsigt + analyse designfagligt udviklingsarbejde prototyping + analyse brugerindsigt + analyse løsninger + analyse Gennem 2010 har etrans bl.a. arbejdet med professionelle elbilbrugere og afdækket lead user-kommunernes vanskeligheder i arbejdet med at etablere en elbilflåde. Arbejdet gav etrans og vore samarbejdspartnere i bl.a. Center for Grøn Transport en dybere forståelse for, hvor komplekst man må tænke, og i hvilke retninger man må rette sin opmærksomhed, før elbilerne kan blive en succes i professionel sammenhæng, hvor mange mennesker er afhængige af, at et transportsystem fungerer i dagligdagen. etrans arbejder sammen med flere partnere som DONG Energy, Fredericia Kommune og Trekantsområdets Innovationsforum (TRIN). Se alle partnerne og få mere information på brugerindsigt + analyse idéudvikling + analyse Tid Marts Dec.2011 Rapport 3 // 17

18

19 // opladning Normalopladning I dag har de fleste elbiler indbyggede ladere. De kan sluttes direkte til elstik med jordforbindelse i hjemmet. Med de ladeapparater, som findes i dag, tager det omkring 6-8 timer at oplade et batteri. Efter en times normalopladning kan man køre mellem 10 og 20 km., hvis man regner med, at en elbil i gennemsnit bruger 2 kwh per 10 km. Flere studier peger på, at det dominerende bliver, at folk lader op om natten. Det sammenholdt med intelligent opladning, så opladningen ikke sker i peak-hours bliver en kritisk faktor for elbilernes bæredygtige succes. Rapport 3 // 19

20 Hurtigopladning Hvis man vil oplade sin bil hurtigere, kræves et trefaseudtag eller højere sikringer. Ved at bruge et trefaseudtag sammen med en sikring på 16 A kan man femdoble effekten sammenlignet med en normalopladning. Efter en times opladning kan man køre ca. 50 km. Ingen af de elbiler, der er på markedet i dag, har trefase-ladere. De kan i stedet lades op ved, at man bruger et enfase-udtag (blå industrikontakt 230 V) med en sikring på 32 A, som giver en effekt på 7 kw. Det giver mulighed for, at man efter en times opladning kan køre ca. 30 km. Lynopladning Ifølge de fleste bilister, som ikke kører elbil, tager det for lang tid at oplade bilen, men der er faktisk mulighed for at lynoplade en bil på minutter. Det kræver en ladeeffekt op til 250 kw via rød trefaset industrikontakt 400 V 3 x 16 A. Med den teknik, der findes i dag, er laderen for stor og tung til, at den kan bringes med i bilen. Derfor er der behov for specielle ladestationer og nye typer batterier, som hurtigt kan tage mod de store energimængder. Der bliver også behov for kommunikation mellem bilen og laderen før opladningen, så laderen får information om, hvilken batteritype bilen har. I de fleste lande ser man i dag kun lynopladning som et supplement til normalopladning, men i fremtiden når elbilernes rækkevidde bliver CHAdeMO drik en kop te, mens I lader op større, og ejerne af hybridbilerne foretrækker den billige el fremfor den dyre olie bliver et lynopladningssystem formentligt det mest brugte i det offentlige rum. Der er stor interesse for at udvikle et lynopladningssystem, og EU arbejder på at få udviklet en standard. Japanerne har allerede skabt 20 // Rapport 3

21 nduktiv ladning I fremtiden kan det også blive muligt at lade uden stik og stikkontakt ved såkaldt induktiv ladning. Induktiv ladning indebærer, at energien overføres gennem et magnetfelt fra en spole til en anden. Spolerne sidder med cm s mellemrum, og de kan fx ligge i vejbanen eller i en plade under bilen. Induktiv ladning vil gøre det lettere at automatisere ladningen og dermed reducere risikoen for elulykker. Induktiv ladning en standard og en lynopladningsmetode, som levererer direkte højspænding, op til 125 A, til bilen via en særlig kontakt. Bag dette står Tokyo Electric Power Company, Nissan, Mitsubishi, Subaru og Toyota. Systemet kaldes CHAdeMO Charge de move på fransk eller på japansk O cha demo ikaga desuka, som refererer til, at det ikke tager længere tid at lade op end at lave og drikke en kop te. Det er en dyr løsning, der endnu ikke er færdigudviklet, men General Motors har gennemført nogle tests med induktiv ladning og valgt en induktiv tilslutning i deres batteridrevne tosædede EV1. Også Nissans kommende elbil har et system til induktiv ladning, oplyser Nissan. Sydkorea tester induktiv ladning via nedgravede kabler under gader og veje. Kilder: Svensk Energi, Laddinfrastruktur för elfordon, etrans, 2009 Datarapport Antropologisk Feltstudie, Elforsk Sverige. Rapport 3 // 21

22 // 5.1 OPLADNING AF ELBILER GLOBALT Norge og Sverige Norge og Sverige samarbejder om projektering af en Green Highway mellem Trondheim i Norge, hvor der er 130 ladepladser, og Sundsvall i Sverige samt mellem Oslo i Norge og Göteborg i Sverige. Begge lande vil skabe klynger omkring bæredygtige energisystemer. Der vil blive installeret ladestationer til el- og hybridbiler med max. 90 km s mellemrum på disse veje. De fleste vil tilbyde normalopladning, men der vil også blive installeret stationer med mulighed for lynopladning. Norge Norge er det land i Skandinavien, der har flest elbiler: 3030 ved seneste tælling i november Volumen er tilstrækkeligt stort til, at der er skabt et marked for leasing, service, reparationer, opladning etc. Der er udviklet koncepter som boliger med delebiler, abonnementer på delebiler i virksomheder og udlejning af elbiler ved togstationer. Inden for de næste to år er der planer om at installere 700 ladestationer i Oslo. I dag er der 229, og for nylig indviede man verdens største elbilparkeringsplads til 50 biler i en meget attraktiv del af Oslo. Både el og parkering er gratis. Sverige I Sverige er der ca. 600 elbiler og 200 ladestationer. De fleste ladestationer i Sverige kan tilbyde normalladning. Interfacet i fx Gävle og Sandviken er mobiltelefon og SMS, der sender meldinger om opladningsstatus, herunder at bilen er færdigopladet. Sverige har netop designet et officielt parkeringsskilt for elbiler. Elbilsparkering i Oslo Finland I Finland kører i dag kun ca. 100 elbiler, men Finlands regering vil have elbiler på vejene så hurtigt som muligt. Målet er elbiler i Alene i det seneste år er der installeret 50 nye ladestationer. Opladningssystemet bygger i første omgang på normalopladning via de motorvarmere, der er helt almindeligt brugt i den finske vinter. 22 // Rapport 3

23 Europavej E18, som forbinder hovedstaden Helsinki med Vaalinna nær den russiske grænse, som er EU s grænseovergang til Rusland, bliver formentlig verdens første Green Highway. Den er planlagt færdig Visionen er at skabe en korridor for bæredygtig udvikling, hvor økonomisk udvikling, transport og miljø integreres. Den lokale økonomi langs motorvejen vil inkludere fx smart belysning, som kun aktiveres, når der er bevægelse på stedet, ethanolproduktion baseret på affald, geotermiske varmepumper og produktion af vind- og solenergi til ladestationer. Samtidig vil man udvikle intelligente systemer for mere sikker trafik og transport. England Den britiske regering har afsat ca. 830 millioner kr. til at støtte udviklingen af elbiler. Visionen er, at landet skal blive The European Capital for Electric Cars. Efter planen skal der installeres ca ladestationer, som bliver det første skridt mod en landsdækkende, effektiv opladningsinfrastruktur. Frankrig Sigtet er, at Frankrig skal have ca. 2 millioner elbiler inden Den franske regering satser derfor stort på at skabe en ladeinfrastruktur og har afsat 11 milliarder kr. til investeringerne. Samtidig giver regeringen store lån til bilindustrien til udvikling af elbiler, ligesom kommunerne får tilskud til at udbygge deres ladeinfrastruktur. I Frankrig udbygger man systemet med lynopladning i det offentlige rum. Ladestationerne designes undertiden som almindelige benzinpumper, så brugerne har den størst mulige fornemmelse af at kende systemet. Udrulning af elbiler understøttes af, at de lokale producenter, Peugeot, Renault og Citroën, lancerer Peugeot ion, Renault Kangoo og Fluence og Citroën C-Zero i år. Lovgivning har sikret, at entreprenører i byggebranchen skal installere lademuligheder til elbiler, når de bygger nye boligområder. Spanien Spaniens regering ser elbiler som fremtiden inden for en lang række felter og som det, der kan være drivkraften i en ny industriel revolution. Regeringen har satset ca. 7,5 millioner kr. på at kick-starte markedet. Målet er en million elbiler inden 2014, og der investeres i en ladestruktur, som passer til dette store antal. Men der er langt til målet: Sidste år var der kun 15 elbiler i Spanien. I forhold til det offentlige rum er der i første omgang behov for store investeringer i hurtig- og lynopladningssystemer i centrum af de store byer, men der skal også bygges Green Highways for at sætte gang i udviklingen. USA I USA er der i dag ca elbiler. Præsident Barack Obama har godkendt en stimuleringspakke på i alt ca. 12,5 mia. kr., hvoraf godt 2 mia. er øremærket til udvikling af koncepter for infrastruktur. Rapport 3 // 23

24

25 Målet er en million plug-in hybrider i år De fleste ladepladser er konstrueret til normalopladning og findes primært på Vestkysten i staterne Washington, Tennessee, Arizona og Californien. De er installeret ved indkøbscentre, restauranter og biografer. Alene i Seattle i staten Washington er installeret mere end 2000 ladepladser. I år installerer og tester USA 310 CHAdeMO lynopladnings-ladestationer (japansk standard) i seks delstater. Man tester også et system, hvor elbilejere får ca. 30 kr. pr. dag, for at et elselskab kan bruge bilbatteriet som reservelager. Med i pakken er også, at firmaet tilbyder at købe batteriet, når det bliver gammelt. Kina Kina planlægger at blive verdens største elbilproducent. Eftersom de fleste kinesere endnu ikke har bil og dermed ikke er vænnet til at køre de konventionelle benzin- eller dieselbiler er der færre mentale barrierer for at acceptere elbilerne, og det bliver lettere for elbilerne at komme ind på markedet end i den vestlige verden. Landet anses allerede nu af mange bilproducenter for at blive leder af fremtidens implementering af elbiler i verden, og Kina ventes også at blive det største elbilmarked i verden. det koster godt 6,50 kr. Elbusser kan lades op på de samme stationer, og på tre timer er der fuld kapacitet på batteriet, så de kan køre 300 km. Planen er at bygge yderligere ni stationer og installere 500 ladepladser. 16 statsligt ejede bilproducenter har dannet en alliance, The Electric Vehicle Industry Alliance, som skal udvikle standardiserede teknologier og systemer til el- og hybridbiler. Oliefirmaet China Petrochemical Corporation har planer om at installere lynopladningsfaciliteter til el- og hybridbiler på 41 af deres tankstationer. Kineserne satser mere end 55 milliarder kr. initialt for at få rene el- og hybridbiler på vejene allerede i år, og de er af den opfattelse, at ladestationer er en helt nødvendig basis, hvis man skal kunne udvikle en elbilindustri hurtigt. I Linyi City i Shandong provinsen, som har den største bilindustri i landet, har man bygget en hurtigopladestation, som kan oplade 45 biler samtidigt. Ladetiden for at kunne køre 120 km. er ca. to timer, og Busopladning i Linyi City i Kina Rapport 3 // 25

26 Japanerne har vist, at det nye system, som er standardiseret, har elimineret forvirringen med kabler og kontakter. Japan Forsknings- og udviklingsafdelingen på Tokyo Electric Power Company har udviklet CHAdeMO-laderen, som bl.a. er installeret i elbilerne Mitsubishi imiev og Nissan LEAF. Efter 10 minutters ladning kan man køre 60 km. CHAdeMO har øget salget af elbiler markant og har skabt muligheder for elbiler for andre end dem, der kan lade op hjemme og otte timer på arbejdspladsen. Japanerne har vist, at det nye system, som er standardiseret, har elimineret forvirringen med kabler og kontakter, som elbilejere og de, der overvejer at købe en elbil, oplever. I år vil der blive installeret op mod 1000 CHAdeMO-ladestandere i det offentlige rum. En ladestander koster i dag ca kr. uden installationsomkostninger. På det nordiske marked ville den totale pris for en CHAdeMO ladestander være mellem ca og kr. incl. udgifter til udgravning, test af systemet, betalingssystem, tag over anlægget etc. I Sydkorea satser man på induktiv opladning via magnetbånd, som ligger nedgravet i vejbanen. Man er fortsat i en testfase, men har lovende resultater og derfor en vision om at videreudvikle konceptet. Projektet The Online Electric Vehicle (OLEV) drives af Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) i samarbejde med University of California (Berkeley) i USA. Indien Indien har produceret elbiler siden Det er bilen REVA, som kun sælges på det indiske marked. I dag har firmaet også udviklet modellen REVAi, der eksporteres til England, Cypern, Grækenland, Belgien, Norge, Irland, Spanien og Tyskland og også snart til USA. Andre bilproducenter som Tata, Mahindra & Mahindra og Tara kommer med elbilmodeller i år. I Indien bliver elknallerter og scootere mere og mere populære. De oplades stort set som mobiltelefoner og pc ere, oftest hjemme, eftersom batterierne kan tages ud. Man forventer sig et voksende marked for elbiler i løbet af de nærmeste år. I New Delhi er man ved at udbygge opladningsinfrastrukturen. De fleste biler oplades i dag med normalopladning. Kilder: Internet og interviews 26 // Rapport 3

27 // 5.2 Otte modelregioner skal integrere elbiler i tyskernes hverdag Tyskland I Tyskland planlægger man efter at blive markedsførende i EU og have en million elbiler i For at realisere dette har man satset næsten 7 mia. kr. på et treårigt program, der skal skabe otte modelregioner, hvor alle aktører inden for elbilindustrien arbejder sammen. I det tyske modelregionprogram arbejder universiteter, industrier og kommuner tæt sammen med ca. 200 store og små virksomheder med det mål at integrere elkøretøjer i befolkningens hverdag. Man observerer adfærden og fokuserer på nye forretningsmodeller i form af udvikling af intelligent ladeinfrastruktur for hurtig- og lynladning, så elektrisk mobilitet kan forankres i det offentlige rum. Desuden skabes nye koncepter for gamle og nye boligkomplekser og integration af forskellige transportmidler. I dag findes der ca elbiler i Tyskland, og andengenerations opladningssystemer til lynopladning (med opladning på under minutter) er under installation i det offentlige rum. Programmet omfatter følgende metropol-regioner: Berlin-Potsdam I Berlin-Potsdam fokuseres på at integrere elektrisk mobilitet i den offentlige transport og inden for turisterhvervet i systemet BeMobility (Berlin Elektro Mobil), på integration af elkøretøjer i boligkomplekser og på city logistik som post, ekspresleverancer etc. Se mere på E-City-Logistik / Modelregioner i Tyskland Rapport 3 // 27

4 // Rapport 6. Alle publikationer kan læses på www.etrans.dk under Publikationer og kan frit downloades

4 // Rapport 6. Alle publikationer kan læses på www.etrans.dk under Publikationer og kan frit downloades Rapport 6 // 3 Brugernes forslag/ønsker til politisk indsats og planlægning, indsamlet gennem etransprojektets tre år // Det er så oplagt at bruge elbil. Det bør nærmest være en lov - Eva, 53 år, i Designhåndbog

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

november 2010 better place løsningen i Danmark

november 2010 better place løsningen i Danmark november 2010 better place løsningen i Danmark Better Place s mission er at være Danmarks førende udbyder af services til elbiler og dermed bidrage til at accelerere et skift til bæredygtig transport.

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

EVlinkopladningsløsninger. Den vigtigste succesfaktor for el-bilen

EVlinkopladningsløsninger. Den vigtigste succesfaktor for el-bilen EVlinkopladningsløsninger Den vigtigste succesfaktor for el-bilen Transportadfærden i bymiljøer er i forandring, og elbilen er ved at blive det foretrukne valg blandt byboere, der kører mindre end 20 km

Læs mere

Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011

Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011 Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011 06-09-2011 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Agenda Skal Danmark være foregangsland eller udkantsland? Er der

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

H2 Logic brint til transport i Danmark

H2 Logic brint til transport i Danmark H2 Logic brint til transport i Danmark Gas Tekniske Dage Maj 4, 2016 Side 1 Om H2 Logic en del af NEL Ejerskab: Produkter: Erfaring: Referencer: Fordelen: Foretrukken: H2 Logic A/S er en del af NEL ASA

Læs mere

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Lærke Flader, Branchechef Dagsorden Kort intro om DEA Fra en fossil fri produktion til et fossilt frit Thy Kan elbiler være

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

Opladning BMW i3 Indsendt af kenn Dec :44

Opladning BMW i3 Indsendt af kenn Dec :44 Opladning BMW i3 Indsendt af kenn - 14. Dec 2015 10:44 Opladning BMW i3 Når beslutningen er truffet omkring valget på en Elbil er der en vigtig detalje som man forsøger at få styr på. Nemlig opladningen

Læs mere

Elbiler og elnettet. Perspektiver for elbiler i samspil med elsystemet Center for Grøn Transport

Elbiler og elnettet. Perspektiver for elbiler i samspil med elsystemet Center for Grøn Transport Elbiler og elnettet Perspektiver for elbiler i samspil med elsystemet Center for Grøn Transport 11.06.2010 Anders Bavnhøj Hansen, Senior konsulent, Civilingeniør Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Hvorfor er vi her i dag?!

Hvorfor er vi her i dag?! Hvorfor er vi her i dag? Mette Mikkelsen Bo Borbye Pedersen Peter Lind Anette Flinck Anne-Mette Clausen Eva Gdotter Jansson Louise Buch Philip K Døssing Louise Aagaard Laila Truelsen Søren Sønderstrup

Læs mere

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark Better Place Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark 1. Better Place Danmark status 2. Better Place løsning 3. Status på udrulning af infrastruktur

Læs mere

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger INDHOLD Driftsomkostninger s. 3 Ladeløsninger s. 4 7 Nissan leverandører af ladeløsninger s.

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard ENERGI FYN Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard tl@energifyn.dk 22927-0236 SMART GRID OG OMSTILLING Opstilling fra produktion efter behov til forbrug der passer til produktionen Produktionen varierer

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

DELK -2013 Side 1. af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (29-januar-2013)

DELK -2013 Side 1. af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (29-januar-2013) Trods stor arbejdsindsats i de internationale standardiseringsorganer, så er der stadig stor uenighed om hvordan ladestikket til fremtidens elbil skal se ud. På det seneste er flere automobilfabrikanter

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

EL-mobility på Færøerne

EL-mobility på Færøerne EL-mobility på Færøerne Introduktion til ChoosEV ChoosEV blev etableret i oktober 2009 ChoosEV er ejet af SYD ENERGI, SEAS-NVE og Sixt biludlejning ChoosEV har i dag 25 medarbejdere (38 ultimo 2011) ChoosEV

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Notat om elbiler. 1. Indledning. 2. Status juli 2012. 3. Forsøg og erfaring med elbiler

Notat om elbiler. 1. Indledning. 2. Status juli 2012. 3. Forsøg og erfaring med elbiler om elbiler Edvard Thomsens vej 14 2300 København S. Tlf: 72218800 Fax: 33381439 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk 1. Indledning Dette notat skal redegøre for de hidtidige erfaringer med elbiler

Læs mere

Opdateret Projektbeskrivelse

Opdateret Projektbeskrivelse Opdateret Projektbeskrivelse 1. Projekttitel E-bus KBH 2. Resumé Københavns Kommune har en målsætning om at 33% af alle kommunens busser kører på CO 2 -neutral el i 2025. Sker dette vil CO 2 -reduktionen

Læs mere

CLEVER TEMA: Rækkevidde

CLEVER TEMA: Rækkevidde Kære elbilist Nu har du rundet 14 dage i projekt Test-en-elbil. Vi håber, at det har været en god start med gode oplevelser. Test-en-elbil er Europas største elbilprojekt, og den rolle du spiller, er af

Læs mere

Better Place Transportens Innovationsnetværk

Better Place Transportens Innovationsnetværk Better Place Transportens Innovationsnetværk Director of Public Affairs Marianne Wier 25. november 2009 How do you make the world a better place by 2020? Uafhængig af fossile brændsler... Overgang til

Læs mere

BE A PART OF AN EVERGREEN FUTURE. EVergreen intelligente ladestandere til elkøretøjer

BE A PART OF AN EVERGREEN FUTURE. EVergreen intelligente ladestandere til elkøretøjer BE A PART OF AN EVERGREEN FUTURE EVergreen intelligente ladestandere til elkøretøjer EVERGREEN LADESTANDERE ER ET ÅBENT OG BRUGERVENLIGT SYSTEM TIL OPLADNING AF ELKØRETØJER PRIVATE, HALV-OFFENTLIGE OG

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef Lavere afgifter og bedre elbiler 01/06/2017 side 1 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Interesseorganisation som samler de centrale aktører i og omkring elbilbranchen med henblik på i fællesskab

Læs mere

Regeringen har oprettet en pulje på 40 mio kr., der skal sikre opbygningen af en større elbils volumen i Danmark.

Regeringen har oprettet en pulje på 40 mio kr., der skal sikre opbygningen af en større elbils volumen i Danmark. HAR I OVERVEJET ELBILER? Regeringen har oprettet en pulje på 40 mio kr., der skal sikre opbygningen af en større elbils volumen i Danmark. Midler fra denne pulje gør det muligt for kommuner og virksomheder

Læs mere

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget side 2 #DEA16 Så lidt kan gøre så meget Fremtiden er nu Elbiler på markedet 2016-2017 OPEL Ampera-e 500 km TESLA Model 3 500 km RENAULT Zoe 400 km BMW i3 300 km Biler med meget længere rækkevidde er på

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson In no area will innovation be more important than in the development of new technologies to produce, use, and save energy Barack Obama 2009 NORA-elbilprojekt Dánial Jógvan Hansson 2/16/2011 1 Arbeidsgruppen:

Læs mere

Elbiler og ladestandere

Elbiler og ladestandere Elbiler og ladestandere - et spørgsmål om at tænke og handle anderledes v/göran Wilke, Exergi Fokus på grænselandet mellem Energieffektivisering Grøn IT, og Forbrugerne EXERGI Opgaver Smart Grid - økonomi,

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

Dagsorden. 1: Godkendelse af dagsorden 2: Status siden sidst. 6:Fremadrettede dispositioner. 3: Immateriel værdi Underskrift af dokument til kassen

Dagsorden. 1: Godkendelse af dagsorden 2: Status siden sidst. 6:Fremadrettede dispositioner. 3: Immateriel værdi Underskrift af dokument til kassen Dagsorden 1: Godkendelse af dagsorden 2: Status siden sidst Antropologisk datarapport Innovationsprocessen 7 forbruger typer Råskitse til designstrategi Arrangementer Presse TV og film 6:Fremadrettede

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Opladning og drift af kommunens elbiler

Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning - tilpasset jeres behov Den første elbil er den sværeste Skiftet til elbiler er et stort skridt det kan dog både være CO 2 -reducerende og udgiftsneutralt.

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Elbiler i fleksible flåder

Elbiler i fleksible flåder Elbiler i fleksible flåder 1 Elbiler i fleksible flåder Revideret samlet projektbeskrivelse februar 2014 I forlængelse af de tidligere indsendte ansøgninger er her en samlet revideret projektbeskrivelse.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen

Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen Ladeinfrastruktur til elbiler i Øresundsregionen Vision, potentiale og anbefalinger Udarbejdet af Tetraplan for Region Hovedstaden Marts O anbefalinger Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når

Læs mere

Driftsøkonomi elbiler

Driftsøkonomi elbiler Driftsøkonomi elbiler Oplæg om total- og driftsomkostninger ved elbiler Energistyrelsen og Trafikstyrelsens elbilnetværk 30. april 2013 Side 2 30. april 2013 Hvem er CLEVER Side 2 30. april 2013 Side 3

Læs mere

REPORT: WP1.2 INTERVIEW WITH RENAULT DENMARK

REPORT: WP1.2 INTERVIEW WITH RENAULT DENMARK ELECTRIC VEHICLES IN A DISTRIBUTED AND INTEGRATED MARKET USING SUSTAINABLE ENERGY AND OPEN NETWORKS REPORT: WP1.2 INTERVIEW WITH RENAULT DENMARK Type: Deliverable Identifier: D1.2.2 Classification: External

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut Prøv1elbil Prøv1elbil 1.0 Demonstration med 13 elbiler Otte familier tester en C1 ombygget elbil i 3 måneder. Kun 5 ud af 12 testforløb

Læs mere

EVCOM og andre elbilsaktiviteter Smart Grid til integration af elbiler med elsystem

EVCOM og andre elbilsaktiviteter Smart Grid til integration af elbiler med elsystem EVCOM og andre elbilsaktiviteter Smart Grid til integration af elbiler med elsystem Smart Grid konference 21.09.2010 Anders Bavnhøj Hansen, Senior konsulent, Civilingeniør Energinet.dk, Strategisk planlægning

Læs mere

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Søren Boas, PostNord Sid 1 PostNord corporate presentation PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post

Læs mere

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Elbiler i Byen Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Hvad betyder det for infrastrukturen, når vi får flere elbiler i København? Hvordan kommer det til at ændre vores by? Hvad

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Agenda. KLS og elbiler 30. april 2013. Kort om KLS Elbilstrategien Hvorfor elbiler Styrker og svagheder Udfordringer

Agenda. KLS og elbiler 30. april 2013. Kort om KLS Elbilstrategien Hvorfor elbiler Styrker og svagheder Udfordringer KLS og elbiler 30. april 2013 Agenda Kort om KLS Elbilstrategien Hvorfor elbiler Styrker og svagheder Udfordringer Kasper Larsen Økonomidirektør, Klimaansvarlig og Medejer Forskellen på en risiko og en

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012

Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012 Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012 28.08.2012 Lærke Flader, Branchechef, Dansk Elbil Alliance Agenda Status hvad har vi og hvad sker

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

164 Matematiske Horisonter

164 Matematiske Horisonter 164 Matematiske Horisonter Elbiler - ledestjerne eller luftkastel? Af seniorforsker Linda Christensen, seniorforsker Ole Kveiborg og adjunkt Stefan Lindhard Mabit Den globale opvarmning har gjort CO 2

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

23. Februar 2017 Transport- Bygnings- og Boligudvalget

23. Februar 2017 Transport- Bygnings- og Boligudvalget Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 L 120 Bilag 4 Offentligt 23. Februar 2017 Transport- Bygnings- og Boligudvalget Peter Sorgenfrei Autonomous Mobility A/S Formål med vores foretræde Dele planer

Læs mere

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18 29. oktober 2015 Smart Energy Dok. 14/21506-18 Fra Smart Grid til Smart Energy I 2010 lavede Dansk Energi og Energinet.dk en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af Smart Grid. Præmissen for analysen

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 2kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Nye brintbiler i Aalborg Kommune Juni 2015 Side 1 Officiel åbning af brint tankstation i Gladsaxe Stationen åbnede officielt i april 2015

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 1kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Side 1 Brintbiler på vej til Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018 op imod 50% af bilparken i 2050. Hyundai: Toyota: Honda: Andre:

Læs mere

Smart Grid i Danmark (2010): HVORFOR SMART GRID?

Smart Grid i Danmark (2010): HVORFOR SMART GRID? Dagens program Velkommen /Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Klima, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard Smart Grid Danmark 2.0 resultater /Jørgen S. Christensen, Dansk Energi En Smart Grid leverandør

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Bilag 8c til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg 7. februar 2012 Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Hvad Bilag 8c til Dagsorden er til møde en i Klima- og Energipolitisk

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Dagsorden Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion Punkter Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Strategi og Organisering Klimastrategi Udover klima også fokus

Læs mere

Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013. Side 1

Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013. Side 1 Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013 Side 1 Overblik over forsøgsprojektet 1.500 testfamilier i 24 danske kommuner 3,8 mio kørte kilometer på strøm 198 biler Side 2

Læs mere

eflex projektet Poul Brath

eflex projektet Poul Brath eflex projektet Poul Brath Udgangspunktet Mere vindenergi på produktionssiden: Fluktuerende elproduktion Flere og nye elforbrugene apparater: specielt elbilen kan skabe uhensigtsmæssige effektpeaks i elnettet

Læs mere

GRØN OMSTILLING I DANMARK OGSÅ PÅ VEJENE November 2014

GRØN OMSTILLING I DANMARK OGSÅ PÅ VEJENE November 2014 GRØN OMSTILLING I DANMARK OGSÅ PÅ VEJENE November 2014 DEA_ÅrsPublikation2.indd 1 21/11/14 15.35 2 DANSK ELBIL ALLIANCE INDHOLDSFORTEGNELSE 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 2014 - ET GODT ÅR FOR ELBILERNE

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut. Prøv1elbil Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut Prøv1elbil Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut Prøv1elbil 2.0 Konsortie og eksterne sponsorer Prøv1elbil Konsortie:

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY STATUSMARKØRER: FØR: Bil, hus, taske og tv IDAG: Tid, sundhed, motion, børn, fritid. 1. BILENS ROLLE 4 BILEN ER = MOBILITET OG BILPRODUCENTERNE

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning?

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Jan Hylleberg Adm. direktør, Vindmølleindustrien Temadag om vindmølleplanlægning for kommunerne,

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet - Version 3 Dok. ansvarlig: AFO Sekretær: JBA Sagsnr: 08/98 Doknr: 67 20-11-2009 Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Læs mere

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien Af Jesper Andersen foto lars bahl 86 dage med en elbil Alle snakker om elbiler, men kun få har prøvet dem. Henrik Egholm Andersen er en af de heldige. Han har deltaget i projektet Testenelbil.dk og har

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

baner vejen for elbilen i Danmark

baner vejen for elbilen i Danmark Analyse af kørsel i Sønderborg Kommune Land og by baner vejen for elbilen i Danmark Alexander Schou Nielsen, Projektchef - asn@clever.dk - +45 5219839 Besøg os på www.clever.dk, eller facebook.com/clever

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen

Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen Nyhedsbrev II omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen Kære samarbejdspartnere, Vi ønsker at vore samarbejdspartnere løbende skal holdes informeret om hvad vi laver i og omkring E-mobility. Dette er vores

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 2kvt. 2016 Brintbiler og tankstationer i Danmark Ny brint tankstation i Esbjerg ved OK service station Åbnet juni 2016 Side 1 Brintbiler på markedet i Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise.

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise. rafikal ænke ank Civ. ing. Palle R Jensen Forhåbningsholms Alle 30 1904 Frb. C. (+45) 3324 7033 prj@ruf.dk PRESSEMEDDELELSE Dato: 4-1-08 Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i

Læs mere

Bilag 1 Oversigt Hypoteser

Bilag 1 Oversigt Hypoteser Bilag Oversigt Hypoteser Bilag Oversigt hypoteser 0 0 0 - DRIFT.0 Det giver anledning til mindre CO udledning at køre elbil end at køre en tilsvarende benzinbil Hypotesen er nu testet, og resultatet vil

Læs mere

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Årsrapport 2011 Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Indledning Gladsaxe Kommune købte fire person-elbiler af

Læs mere

ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE

ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE AFSÆT I SMART GRID NETVÆRKETS ANBEFALINGER AFSÆT I SMART GRID NETVÆRKETS ANBEFALINGER HVAD ER DET KONCEPTET LØSER? Mobiliserer og nyttiggør fleksibelt elforbrug

Læs mere

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 26. januar 2015 Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum Side 1 af 6 På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Læs mere