Offentlig ledelse. Allan Søgaard Larsen, Ledelseskommissionen Aftenuniversitet i Trekantsområdet, 19.marts Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlig ledelse. Allan Søgaard Larsen, Ledelseskommissionen Aftenuniversitet i Trekantsområdet, 19.marts Side 1"

Transkript

1 Offentlig ledelse Allan Søgaard Larsen, Ledelseskommissionen Aftenuniversitet i Trekantsområdet, 19.marts 2018 Side 1

2 Kommissionens medlemmer Allan Søgaard Larsen Tidligere koncernchef for Falck Alfred Josefsen Tidligere adm. direktør for Irma Birgit Lise Andersen Skoleleder Strandgårdsskolen, Ishøj Kommune David Hellemann Koncerndirektør, Nykredit Dorthe Gylling Crüger Adm. sygehusdirektør, Sygehus Lillebælt Emma Winther Centerleder på Plejecenter Kastaniehaven, Vejle Kommune Eva Zeuthen Bentsen Partner Odgers Berndtson Lasse Jacobsen Kommunaldirektør i Viborg Kommune Lotte Bøgh Andersen Professor på Aarhus Universitet Marianne Thyrring Direktør for Danmarks Meteorologiske Institut Side 2

3 Kommissionens opdrag Afdække gruppen af offentlige ledere Vurdere styrker, udfordringer og rammevilkår Komme med konkrete anbefalinger til indsatser Kommissionen arbejder åbent med henblik på at understøtte en løbende debat om kommissionens arbejde og temaer Side 3

4 Kommissionen afdækker mange perspektiver på offentlig ledelse Politikerne Møder etc.. De faglige organisationer Kommissionens følgegruppe De offentlige ledere selv Spørgeskemaundersøgelse, møder og stafetanalyse De offentlige arbejdsgivere og topledere HR-undersøgelse og møder Medarbejderne i den offentlige sektor Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og KRIFA/GallupKantar Fokus for kommissionens arbejde: offentlig ledelse International erfaring Studieture til Holland og Sverige De unge fremtidens ledere Prisopgave Forskningsviden og -litteratur Forskermøde og ekspertbidrag Side 4 Inspirerende eksempler på offentlig ledelse Casestudier og lederportrætter Den private sektor Projekt med Dansk Industri

5 Grundpræmisserne for vores arbejde Offentlig ledelse skal skabe værdi for borgerne Offentlig ledelse er en særlig disciplin Udøvelsen af ledelse er afhængigt af konteksten Øget økonomisk ansvarlighed giver plads til at løsne på styringshåndtaget Side 5

6 Vilkårene for offentlig ledelse Politisk ledelse Lovgivning Økonomisk ramme Styring Forvaltninger Organisering Ledere og medarbejdere Overenskomster Faglige org. MED-systemer Brugerbestyrelser Interesseorganisationer Borgere (Sociale) medier Side 6

7 Side 7 Foreløbige resultater

8 Temaer der optager kommissionen Borgeren skal i centrum Samspillet med den politiske ledelse skal styrkes Medarbejderne skal i højere grad inddrages Forvaltningscheferne skal lede udviklingen af driften Ledere skal sætte retning Ledere skal sætte holdet Ledere skal udvikle sig Side 8

9 1 Borgeren skal i centrum Side 9

10 Borgeren skal i centrum Al offentlig virksomhed må tage udgangspunkt i effekt for borgere, virksomheder, patienter og brugere. Borgerne skal møde en offentlig sektor, der hænger sammen. Side 10

11 Borgeren skal i centrum Brug af ledelsesinformation om brugertilfredshed på tværs af områder Andele. Som leder træffer jeg beslutninger på baggrund af ledelsesinformation brugertilfredshed. Ja Nej Grundskole 66% 34% Vi skal bruge borgernes viden og oplevelser mere aktivt for at holde fokus på resultatskabelsen. Dagtilbud Ungdoms- & videreuddannelse 66% 76% 34% 24% Lederne bruger ikke i tilstrækkelig grad information om brugertilfredshed. Sundhed & psykiatri Ældre Arbejdsmarked & social 61% 57% 54% 39% 43% 46% Data af ordentlig kvalitet - tilgængelig på alle niveauer - er en forudsætning. Forsvar & politi Teknik, kultur, erhverv & øvrige 43% 57% 57% 43% Generel off. adm. 53% 47% Samlet 60% 40% Side 11 Anm.: n=1819. Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, spm. 15 og 87

12 Borgeren skal i centrum Information om andre institutioners aktiviteter er en forudsætning for samarbejde til gavn for borgerne. Mange har ikke tilstrækkelig information om andre offentlige institutioners aktiviteter. Lederne skal opsøge relevante partnere og opstille fælles succeskriterier. Sammenhæng mellem fagområde og tilstrækkelig information fra andre offentlige institutioners aktiviteter Andele. Har du tilstrækkelig information om andre offentlige institutioners aktiviteter, der har betydning for løsningen af din kerneopgave? I meget lav grad Grundskole 10% 1% Dagtilbud 4% Ungdoms- & videreuddannelse 5% 3% 14% 54% 25% 4% Sundhed & psykiatri 7% 18% 52% 20% 4% Ældre 5% Arbejdsmarked & social 5% I lav grad 14% 13% 28% 38% I nogen grad 52% 51% 44% I høj grad 37% 23% 23% I meget høj grad 15% 20% Forsvar & politi 12% 13% 51% 20% 5% 6% 8% Teknik, kultur, erhverv & øvrige 7% 11% 54% 25% 3% Generel off. adm. 5% 13% 43% 29% 11% Samlet 5% 12% 46% 28% 9% Side 12 Anm.: n=1517. Lederne har haft mulighed for at svare ikke relevant. Disse ledere er sorteret fra. Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 93

13 2 Samspillet med den politiske ledelse skal styrkes Side 13

14 Samspillet med den politiske ledelse skal styrkes Politikerne har legitimiteten til at interesse sig for alt i den offentlige sektor. Ledelse bør oftere være svaret på politisk utilfredshed med opgaveløsningen - ikke lovgivning. Politikerne skal være bevidste om, at forandring og innovation kræver ledelsesmæssig opbakning også når det blæser. Side 14

15 Samspillet med den politiske ledelse skal styrkes Sammenhæng mellem fagområde og opfattelse af betydningen af politisk interesse Andele. Vurderer du politisk interesse for opgaveløsningen på dit område som understøttende eller begrænsende for, at du kan opnå resultater med din enhed? Begrænsende Neutral Understøttende Det er et grundvilkår at offentlig ledelse foregår i politisk styrede organisationer. Grundskole Dagtilbud 26% 21% 20% 23% 54% 56% Det betyder, at topcheferne i højere grad orienterer sig mod det politiske, end mod driften. Ungdoms- & videreuddannelse Sundhed & psykiatri Ældre 26% 29% 26% 30% 29% 19% 44% 41% 56% Rammerne for driftsledelse skal styrkes gennem et bedre samspil mellem politikere og de forskellige ledelsesniveauer. Arbejdsmarked & social Forsvar & politi 20% 34% 25% 23% 55% 43% Teknik, kultur, erhverv & øvrige 17% 28% 55% Siger man offentligt, har man også sagt politisk (Jørgen Grønnegård Christensen) Generel off. adm. Samlet 23% 25% 29% 25% 48% 50% Side 15 Anm.: n=1802. Lederne har haft mulighed for at svare ikke relevant. Disse ledere er sorteret fra. Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 69

16 3 Medarbejderne skal i højere grad inddrages Side 16

17 Medarbejderne skal i højere grad inddrages Medarbejderoplevet ledelseskvalitet Andele. Hvor ofte.....forklarer din nærmeste leder dig virksomhedens mål, så du forstår, hvad de betyder for dine opgaver? (visionsledelse)..bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen? (anerkendelse)..involverer din nærmeste leder dig i tilrettelæggelsen af dit arbejde? (medinddragelse) Inddragelse af medarbejdere er afgørende bl.a. at skærpe organisationens blik for at skabe værdi for borgerne. Visionsledelse Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig 12,8% 31,4% 32,8% 17,5% 5,5% Vi bruger mange ressourcer i MED- og SUsystemer. Det skal der komme værdi ud af. Anerkendelse 13,8% 26,7% 32,8% 19,8% 6,8% Er systemerne tidssvarende ift. medarbejderinddragelse? Medinddragelse 15,9% 24,7% 25,9% 23,1% 10,4% Side 17 Anm.: Svar fra medarbejdere ansat i den offentlige sektor. Kilde: Notat til Ledelseskommissionen, Det Nationale Center Forskningscenter for Arbejdsmiljø, resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark.

18 Medarbejderne skal i højere grad inddrages Der er MED-folk i min organisation, som ikke har været på lønningslisten i 15 år, og det giver en del udfordringer med at være i kontakt med virkeligheden (Topleder) Dialog, tidlig inddragelse, fokus på fælles udvikling af opgaverne og gode relationer er vigtige. Det er vigtigt, at medarbejderforeningerne bliver hørt, og at dialogen foregår tæt på arbejdspladsen (Følgegruppemøde) Side 18

19 4 Forvaltningscheferne skal lede udviklingen af driften Side 19

20 Forvaltningscheferne skal lede udviklingen af driften Politisk og ikke mindst administrativ detailstyring skal mindskes. De faglige fællesskaber skal i højere grad påtage sig et helhedsansvar og udvikle faglighederne med afsæt i samfundets behov. Forvaltningscheferne skal bruge flere kræfter på at lede nedad og gå i dialog om driften. Side 20

21 Forvaltningscheferne skal lede udviklingen af driften Sammenhæng mellem fagområde og opfattelse af betydning af dokumentationsprocedurer Andele. Vurderer du dokumentationsprocedurer som understøttende eller begrænsende for, at du kan opnå resultater med din enhed? Begrænsende Neutral Understøttende Dokumentationskrav opleves af mange som begrænsende for at skabe resultater. Grundskole Dagtilbud Ungdoms- & videreuddannelse 49% 33% 43% 21% 25% 28% 26% 46% 29% Dokumentation kan være vigtigt for at sikre transparens og mulighed for ledelsesopfølgning. Sundhed & psykiatri Ældre Arbejdsmarked & social 55% 49% 47% 15% 17% 14% 30% 34% 40% Fokus på proces må ikke stå i vejen for at gøre det rigtige for borgeren. Forsvar & politi Teknik, kultur, erhverv & øvrige 50% 38% 25% 39% 25% 23% Generel off. adm. 36% 36% 29% Samlet 46% 24% 31% Side 21 Anm.: n=1786. Lederne har haft mulighed for at svare ikke relevant. Disse ledere er sorteret fra. Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 68

22 Forvaltningscheferne skal lede udviklingen af driften Ledelseskæden skal hænge sammen fra top til bund fælles ansvar. Dialogerne skal bygge på systematisk viden om, hvad der skaber reel værdi for borgeren. Hold op med at tale om kolde og varme hænder kolde hænder kan spille de varme gode og forbedre kvaliteten for borgerne Emma Winther Side 22

23 5 Ledere skal sætte retning Side 23

24 Ledere skal sætte retning Både dansk og international forskning viser positive resultater af visionsledelse Det handler om evnen til at tale den konkrete opgaveløsning ind i en samfundsmæssig kontekst - om at skabe mening. Det handler om aktivt at påtage sig lederrollen. Side 24

25 Ledere skal sætte retning Sammenhæng mellem ledelsesadfærd og lederidentitet Gennemsnit. Ledelsesadfærd: 0=meget lav brug; 10=Meget høj brug Lederidentitet: 0 angiver stærk faglig identitet, 10 stærk lederidentitet Stærk faglig identitet (0-4) Lige stærk faglig og lederidentitet (5) Stærk lederidentiet (6-7) Meget stærk lederidentitet (8-10) Visionsledelse* Der er brug for at styrke lederidentiteten flere steder. Anerkendelse Den faglige identitet skal balanceres med den ledelsesmæssige og sidstnævnte skal fylde mest. Faglig ledelse Distribueret ledelse 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 Brug af ledelsesadfærd Side 25 Anm.: n= ledere har en stærk faglig identitet; 493 ledere har lige stærk faglig og lederidentitet; 517 ledere har en stærk lederidentitet; 697 ledere har en meget stærk lederidentitet. *: p<0,05 (estimeret vha. OLS-regression) Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm og 94

26 Ledere skal sætte retning Enkelte lederes ledelsesspænd på tværs af fagområder samt områdernes gennemsnit Gennemsnit er markeret med lodret streg. Enkelte ledere er markeret med kryds. Mange ledere har et meget stort ledelsesspænd især ældreområdet, sundhedsvæsenet og grundskolerne. Nærværende og aktiv ledelse er svært at bedrive i de store enheder. Der er flere steder brug for at se kritisk på ledelsesspændets størrelse. Ældre Sundhed & psykiatri Grundskole Arbejdsmarked & social Ungdoms & videreuddannelse Teknik, kultur, erhverv & øvrige Generel off. administration Forsvar og politi Dagtilbud Antal medarbejdere, som lederen holder MUS/LUS med Side 26 Anm.: n=1819. Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 18.

27 6 Ledere skal sætte holdet Side 27

28 Ledere skal sætte holdet Et større ledelsesrum betyder et større ledelsesansvar. Det betyder også at man har pligt til at gribe ind over for dårlig ledelse. Der er brug for at styrke rekrutteringsgrundlaget og mobiliteten i offentlig ledelse. Side 28

29 Ledere skal sætte holdet Det er afgørende at ledere får de rigtige profiler ind for at skabe resultater og udvikling. Ansættelsesudvalgene plejer at vokse i antal medlemmer jo højere op i hierarkiet, stillingen er placeret senest 14 personer til en kommunaldirektørstilling, heraf 9 politikere og 2 tillidsvalgte (Citat fra kommissionens HR undersøgelse) Lederen skal entydigt have ansvar for at ansætte, udvikle og afvikle ledere på næste niveau. Indblanding fra politisk hold og faglige organisationer skal begrænses. Store ansættelsesudvalg må begrænses. Side 29

30 Ledere skal sætte holdet Sammenhæng mellem fagområde og tradition for at afskedige ledere, der ikke præsterer Andele. I min organisation er der tradition for at afskedige ledere, som ikke præsterer Helt uenig Uenig Hverken eller Enig Helt enig Hvis en leder ikke løser ledelsesopgaven, skal der øjeblikkeligt gøres noget. Grundskole 13% 24% 43% 16% 5% Dagtilbud 10% 26% 46% 14% 3% Ungdoms- & videreuddannelse 11% 26% 39% 19% 5% Sundhed & psykiatri 12% 30% 39% 13% 6% Ældre 9% 18% 51% 18% 5% Eksempler på berøringsangst er, når man ikke gør noget for omplacering eller outplacement, men venter på naturlig afgang (Citat fra kommissionens HR undersøgelse) Arbejdsmarked & social Forsvar & politi Teknik, kultur, erhverv & øvrige Generel off. adm. 9% 13% 7% 23% 34% 23% 19% 35% 42% 38% 44% 19% 19% 13% 32% 7% 8% 1% 8% 6% Samlet 13% 26% 40% 16% 5% Side 30 Anm.: n=1819. Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm.,15 og 63

31 Ledere skal sætte holdet Øget mobilitet vil udvide ansøgerfeltet til lederstillinger og gøre det muligt at få flere kompetencer i spil. Øget mobilitet kan styrke sammenhængen i offentlig ledelse og bidrage med innovation. Andel offentlige ledere med ledelseserfaring fra andre steder end den offentlige sektor I pct. af det samlede antal ledere med tidligere lederjob Kommunale ledere Regionale ledere Statslige ledere Samlet 4% 2% 4% 4% 5% 4% 7% 17% 20% 19% 21% 24% Private organisationer Interesseorganisationer, NGO er og lignende Udlandet Andel offentlige ledere med ledelseserfaring fra andre steder i den offentlige sektor I pct. af det samlede antal ledere med tidligere lederjob Kommunale ledere Regionale ledere Statslige ledere 7% 7% 10% 11% 15% 23% Staten (eller andre statslige institutioner end nuværende) Regioner (eller andre regioner end nuværende) Kommuner (eller andre kommuner end nuværende) 56% 49% 82% Side 31 Anm.: n=1181, da ledere uden ledererfaring fra andre lederstillinger end nuværende er frasorteret. Ledere som har svaret, at de har erfaring fra den sektor eller lignende, som de pt. arbejder indenfor, indgår ikke i opgørelsen for fagområdet. Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm og 17

32 7 Ledere skal udvikle sig Side 32

33 Ledere skal udvikle sig De formelle lederuddannelser skal kigges efter i sømmene. Fx mere fokus på datainformeret ledelse. Ledere af ledere skal have fokus på andres ledelsesudvikling. En særlig indsats over for nye ledere. Ledelsesudvikling skal være mere praksisorienteret der skal komme adfærdsændring ud af det. Side 33

34 Ledere skal udvikle sig En særlig indsats for at træne nye ledere er afgørende. Nye ledere skal tilbydes systematisk, praksis- og aktionsorienteret ledelsesudvikling. Sammenhæng mellem samlet ledererfaring og oplevelse af tilstrækkelige kompetencer Gennemsnit. I hvilken grad er dine kompetencer inden for følgende ledelsesopgaver tilstrækkelige til, at du kan skabe resultater med din enhed? 0-4 års erfaring Driftsledelse Personaleledelse 5-9 år år 20+ år Faglig ledelse Topledere og ledere af ledere har ansvaret. Ledelse rettet opad Ledelse rettet udad I meget lav grad I lav grad I nogen grad Anm.: n=1819. *: p<0,05 (OLS-regressionsmodel) Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 10 og I høj grad Kompetencer inden for ledelsesopgave I meget høj grad Side 34

35 Ledere skal udvikle sig Brug af ledelsesinformation Andele. Som leder træffer jeg beslutninger på baggrund af ledelsesinformation om Ja Nej Der er et stort udviklingspotentiale hos mange ledere ift. at bedrive datainformeret ledelse. 76% 86% 24% 14% Personale Økonomi 51% 49% Aktiviteter og produktion 51% 49% Resultater og effekter 60% 40% Brugertilfredshed Side 35 Anm.: n=1819. Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm

36 Ledere skal udvikle sig Sammenhæng mellem ledelsesadfærd og samlet ledererfaring Gennemsnit. 0=meget lav brug af ledelsesform; 10=Meget høj brug 0-4 års erfaring 5-9 år år 20+ år Visionsledelse Mange skal træne deres personlige lederskab - fx ved at udarbejde og fremlægge sit personlige ledelsesgrundlag. Anerkendelse* En særlig indsats for at udvikle lederidentiteten hos nye ledere vil gøre ledelse mere attraktivt og smitte positivt af på driften Faglig ledelse Distribueret Ledelse* 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 Brug af ledelsesadfærd Side 36 Anm.: n= har 0-4 års erfaring; 374 har 5-9 år; 687 har år; 425 har 20+. *: p<0,05 (estimeret OLS-regression) (sammenhæng mellem erfaring og distribueret ledelse p=0,056). Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 10 og 40-52

37 Ledelseslyst og ledelsesglæde til dig der er leder i det offentlige Du skal sætte borgeren i centrum Du skal være tydelig som leder Du skal lade ledelse fylde mere og styring mindre Du skal styrke dine medarbejdere Du skal bringe fagligheden videre Du skal forbedre driften Du skal altid arbejde med din egen ledelsesudvikling Side 37

Allan Søgaard Larsen Vejle Sommerskole 6. September 2018

Allan Søgaard Larsen Vejle Sommerskole 6. September 2018 Allan Søgaard Larsen Vejle Sommerskole 6. September 2018 Ledelseskommissionens medlemmer Allan Søgaard Larsen Ejer af investeringsselskabet Liberatio A/S Alfred Josefsen Ejer af ledelsesfirmaet Alfred

Læs mere

At sætte retning og skabe resultater sammen med og via andre. Status for ledelseskommissionen

At sætte retning og skabe resultater sammen med og via andre. Status for ledelseskommissionen At sætte retning og skabe resultater sammen med og via andre Status for ledelseskommissionen Grundpræmisserne for kommissionens arbejde Offentlig ledelse skal skabe værdi for borgerne Offentlig ledelse

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN OG DEN KOMMUNALE LEDELSESOPGAVE

KOMMUNALBESTYRELSEN OG DEN KOMMUNALE LEDELSESOPGAVE KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2018 KOMMUNALBESTYRELSEN OG DEN KOMMUNALE LEDELSESOPGAVE KOMMUNALBESTYRELSEN OG DEN KOMMUNALE LEDELSESOPGAVE Debatmøde 2 Ledelse i kommunerne Allan Søgaard Larsen, Ledelseskommissionen

Læs mere

FREMTIDENS LEDELSE I LYSET AF LEDELSESKOMMISSIONENS ANBEFALINGER ODDER KOMMUNE

FREMTIDENS LEDELSE I LYSET AF LEDELSESKOMMISSIONENS ANBEFALINGER ODDER KOMMUNE AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB FREMTIDENS LEDELSE I LYSET AF LEDELSESKOMMISSIONENS ANBEFALINGER ODDER KOMMUNE Lotte Bøgh Andersen (AU og VIVE) lotte@ps.au.dk www.col.au.dk DEPARTMENT OF

Læs mere

Marianne Thyrring, Ledelseskommissionen Statens arbeidsgiverkonferanse, Oslo 19. september 2018

Marianne Thyrring, Ledelseskommissionen Statens arbeidsgiverkonferanse, Oslo 19. september 2018 Marianne Thyrring, Ledelseskommissionen Statens arbeidsgiverkonferanse, Oslo 19. september 2018 Ledelseskommissionens medlemmer Allan Søgaard Larsen Ejer af investeringsselskabet Liberatio A/S Alfred Josefsen

Læs mere

Ledelseskommissionens anbefalinger. Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør Viborg Kommune

Ledelseskommissionens anbefalinger. Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør Viborg Kommune Ledelseskommissionens anbefalinger Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør Viborg Kommune Fokus for Ledelseskommissionens arbejde Afdække gruppen af offentlige ledere Vurdere styrker, udfordringer og rammevilkår

Læs mere

Anbefalinger fra Ledelseskommissionen juni 2018

Anbefalinger fra Ledelseskommissionen juni 2018 Anbefalinger fra Ledelseskommissionen juni 2018 Program for lancering 11.10-11.35: Allan Søgaard Larsen formand for Ledelseskommissionen 11.35-11.45: Sophie Løhde innovationsminister 11.45-12.00: Deltagerne

Læs mere

FLEKSIBILITET OG FAGLIGHED: SAMSPIL MELLEM LEDERE OG MEDARBEJDERE

FLEKSIBILITET OG FAGLIGHED: SAMSPIL MELLEM LEDERE OG MEDARBEJDERE AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB FLEKSIBILITET OG FAGLIGHED: SAMSPIL MELLEM LEDERE OG MEDARBEJDERE Lotte Bøgh Andersen (AU og VIVE) lotte@ps.au.dk www.col.au.dk AARHUS UNIVERSITET INSTITUT

Læs mere

11 fakta-ark fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse

11 fakta-ark fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 11 fakta-ark fra s spørgeskemaundersøgelse Introduktion og læsevejledning På de følgende 11 fakta-ark præsenteres i kortform 11 væsentlige historier fra s spørgeskemaundersøgelse. Historierne er suppleret

Læs mere

Hvordan kan ledelseskommissionens anbefalinger bruges til

Hvordan kan ledelseskommissionens anbefalinger bruges til Hvordan kan ledelseskommissionens anbefalinger bruges til s Forudsætninger for Ledelseskommissionens arbejde Ledelse gør en forskel Offentlig ledelse er en særlig disciplin Offentlig ledelse skal skabe

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB I STORE STRATEGISKE UDVIKLINGSPROJEKTER

POLITISK LEDERSKAB I STORE STRATEGISKE UDVIKLINGSPROJEKTER AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB POLITISK LEDERSKAB I STORE STRATEGISKE UDVIKLINGSPROJEKTER Lotte Bøgh Andersen (AU og VIVE) lotte@ps.au.dk www.col.au.dk Offentlige organisationer skal lykkes

Læs mere

Ledelseskommissionens medlemmer

Ledelseskommissionens medlemmer Ledelseskommissionens medlemmer Formand og medlemmer Kommissionen består af 1 formand og 9 medlemmer. Medlemmerne er ledere med solid ledelseserfaring fra forskellige dele af den offentlige og private

Læs mere

Ledelseslyst og ledelsesglæde

Ledelseslyst og ledelsesglæde Ledelseslyst og ledelsesglæde Oplæg, Årskongres for myndighedsledere og chefer Caroline Howard Grøn, Lektor,Ph.d. INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB AARHUS UNIVERSITET EVENT DATO NAVN TITEL PRÆSENTATION Lektor

Læs mere

Sæt borgerne først. Ledelse i den offentlige sektor med fokus på udvikling af driften. Anbefalinger fra Ledelseskommissionen

Sæt borgerne først. Ledelse i den offentlige sektor med fokus på udvikling af driften. Anbefalinger fra Ledelseskommissionen Sæt borgerne først Ledelse i den offentlige sektor med fokus på udvikling af driften Anbefalinger fra Sæt borgerne først 1 2 Nærum Gymnasium Ledelse gør en forskel Den offentlige sektor i Danmark er meget

Læs mere

Ledelseskommissionens anbefalinger

Ledelseskommissionens anbefalinger Ledelseskommissionens anbefalinger Borgeren skal i centrum 1) De offentlige ledere skal sikre, at værdiskabelsen for borgerne og samfundet er det centrale omdrejningspunkt for organisationen. 2) Offentlige

Læs mere

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer Citater fra ledelseskommissionens medlemmer 15. marts 2017 Allan Søgaard Larsen Offentlig ledelse er noget andet end privat ledelse. Kompleksiteten er højere, og entydigheden lavere, og det stiller særlige

Læs mere

Ledelseskommissionens anbefalinger

Ledelseskommissionens anbefalinger Borgeren skal i centrum 01 De offentlige ledere skal sikre, at værdiskabelsen for borgere og samfundet er det centrale omdrejningspunkt for organisationen. Dialog om 2018. Side 1 Borgeren skal i centrum

Læs mere

BUPL s Lederforenings prioritering af Ledelseskommissionens anbefalinger

BUPL s Lederforenings prioritering af Ledelseskommissionens anbefalinger BUPL s Lederforenings prioritering af Ledelseskommissionens anbefalinger Lederforeningens bestyrelse (LB) har arbejdet med at prioritere Ledelseskommissionens 28 anbefalinger, og vi har udvalgt 10 anbefalinger,

Læs mere

22 centrale fund fra Ledelseskommissionens. spørgeskemaundersøgelse

22 centrale fund fra Ledelseskommissionens. spørgeskemaundersøgelse 22 centrale fund fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse Uddrag og fortolkninger af resultaterne fra den samlede rapport Offentlige ledere og ledelse anno 2017 Indledning og læsevejledning I

Læs mere

Svarfordelinger for. alle spørgsmål. Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse

Svarfordelinger for. alle spørgsmål. Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse alle spørgsmål Svarfordelinger for Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse Bilag til hovedmaterialet fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017 Om dette bilag Svarfordelinger for 100

Læs mere

Dit personlige ledelsesgrundlag. Netværkskoncept

Dit personlige ledelsesgrundlag. Netværkskoncept Dit personlige ledelsesgrundlag Netværkskoncept 1 Udgiver: Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd Udgivelsesdato: 28. august 2019 2 MØDEKONCEPT DET PERSONLIGT LEDELSESGRUNDLAG Alle ledere bør formulere deres

Læs mere

Velkommen til morgenmøde Fra ledelseskommission til praksis

Velkommen til morgenmøde Fra ledelseskommission til praksis Velkommen til morgenmøde Fra ledelseskommission til praksis 1 Velkommen i laboratoriet Vi brænder for ledelse! MMB morgenmøder vores laboratorium og maskinrum Folkemøde ledelseskommissionens anbefalinger

Læs mere

Referat fra 4. møde i Ledelseskommissionen

Referat fra 4. møde i Ledelseskommissionen 3. august 2017 CJV Referat fra 4. møde i Ledelseskommissionen Tid: Mandag den 26. juni 2017 kl. 13.30-17.00 Sted: Moderniseringsstyrelsen, København Deltagere: Allan Søgaard Larsen, Lotte Bøgh Andersen,

Læs mere

Ledelse kommissoriets anbefalinger omsat til virkelighed i Aarhus Kommune

Ledelse kommissoriets anbefalinger omsat til virkelighed i Aarhus Kommune Ledelse kommissoriets anbefalinger omsat til virkelighed i Aarhus Kommune V. Vicecenterleder Christian Bøtcher Jacobsen Kronprins Frederik Center for Offentlig ledelse v. Aarhus Universitet. Chef for HR

Læs mere

Offentlige ledere og ledelse anno 2017 Samlet afrapportering fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse

Offentlige ledere og ledelse anno 2017 Samlet afrapportering fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse Offentlige ledere og ledelse anno 2017 Samlet afrapportering fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse Forord og læsevejledning Velkommen til Ledelseskommissionens rapport om de offentlige ledere

Læs mere

Ledelseskommissionens spørgeskema

Ledelseskommissionens spørgeskema Ledelseskommissionens spørgeskema I det følgende fremgår ordlyden af det spørgeskema, Ledelseskommissionen sendte ud til 4000 ledere i den offentlige sektor den 23. maj 2017. 1 Kære leder i den offentlige

Læs mere

Et kvalitativt indblik i de offentlige lederes motivation og arbejdsvilkår Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017

Et kvalitativt indblik i de offentlige lederes motivation og arbejdsvilkår Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017 Et kvalitativt indblik i de offentlige lederes motivation og arbejdsvilkår Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017 Om dette materiale Et kvalitativt indblik i de offentlige lederes motivation

Læs mere

Ledertræf2019 Mennesker møder mennesker - visionsledelse og opfølgning på virkninger

Ledertræf2019 Mennesker møder mennesker - visionsledelse og opfølgning på virkninger Ledertræf2019 Mennesker møder mennesker - visionsledelse og opfølgning på virkninger Torsdag den 17. januar kl. 8.00-15.30 på Fælleden, i Vel mødt til Ledertræf 2019 Husk at tilmelde dig - se bagsiden

Læs mere

Tre tendenser i moderne offentlig ledelse

Tre tendenser i moderne offentlig ledelse Tre tendenser i moderne offentlig ledelse VIVE Tema-møde Med Forsker Louise Ladegaard Bro, Professor Lotte Bøgh Andersen og Forsknings- og analysechef Vibeke Normann Andersen 25. september 2018 Program

Læs mere

TAG PLADS GIV PLADS TIL LEDELSE PÅ SKOLEOMRÅDET

TAG PLADS GIV PLADS TIL LEDELSE PÅ SKOLEOMRÅDET TAG PLADS GIV PLADS TIL LEDELSE PÅ SKOLEOMRÅDET TAG PLADS GIV PLADS TIL LEDELSE PÅ SKOLEOMRÅDET Kommunaløkonomisk Forum 2019 TAG PLADS GIV PLADS TIL LEDELSE PÅ SKOLEOMRÅDET Agenda Velkommen Ved Claus Herbert,

Læs mere

Kost og ernæring. Ann Christina Matzen Andreasen centerchef på JAC og Alfred Josefsen medlem af regeringens Ledelseskommission

Kost og ernæring. Ann Christina Matzen Andreasen centerchef på JAC og Alfred Josefsen medlem af regeringens Ledelseskommission Kost og ernæring Ledelseskommissionens anbefalinger, det personlige ledelsesgrundlag og en virkelig ledelsescase fra JAC Ann Christina Matzen Andreasen centerchef på JAC og Alfred Josefsen medlem af regeringens

Læs mere

Referat af 4. møde i følgegruppen

Referat af 4. møde i følgegruppen 01 december 2017 Referat af 4. møde i følgegruppen Følgegruppen til Ledelseskommissionen mødtes for 4. og sidste gang den 27. november 2017. Temaet for mødet var kommissionens anbefalinger om offentlig

Læs mere

FREMTIDENS OFFENTLIGE TOPLEDER

FREMTIDENS OFFENTLIGE TOPLEDER AARHUS UNIVERSITET FREMTIDENS OFFENTLIGE TOPLEDER Lotte Bøgh Andersen www.col.au.dk Organisationerne skal lykkes (endnu) bedre med at nå deres målsætninger og dermed skabe værdi for borgere og samfund

Læs mere

Offentlig ledelse sat på spidsen

Offentlig ledelse sat på spidsen Kronik til Politiken 10.01.2019. Offentlig ledelse sat på spidsen Af Adam Wolf, adm.dir., Danske Regioner Kristian Wendelboe, adm.dir., KL Henrik Kolind, formand for Kommunaldirektørforeningen Mona Striib,

Læs mere

Kreds Midt Træf. Hvis målet er indflydelse, hvordan forholder vi os som sygeplejersker til Ledelseskommissionens anbefalinger

Kreds Midt Træf. Hvis målet er indflydelse, hvordan forholder vi os som sygeplejersker til Ledelseskommissionens anbefalinger Kreds Midt Træf Hvis målet er indflydelse, hvordan forholder vi os som sygeplejersker til Ledelseskommissionens anbefalinger MÅL MIDDEL SAMMEN OM Den største indflydelse får vi med TRIO samarbejdet -Handlinger

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Følgegruppemøde 27. april 2017

Følgegruppemøde 27. april 2017 Følgegruppemøde 27. april 2017 28 april 2017 loua J.nr. [Indsæt J.nr.] Opsamling Ledelseskommissionens følgegruppe mødtes for første gang i Danske Regioners hus for at markere holdninger til Ledelseskommissionens

Læs mere

HR 98 netværksmøde i KL

HR 98 netværksmøde i KL HR 98 netværksmøde i KL 24 august 2017 [Initialer] J.nr. [Indsæt J.nr.] Allan Søgaard Larsen, Emma Winther og Birgit Lise Andersen deltog på netværksmødet med oplæg og i debat med HR-chefer fra 78 af landets

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Fremtidens socialpædagogiske ledere, hvem er de og hvor kommer de fra?

Fremtidens socialpædagogiske ledere, hvem er de og hvor kommer de fra? AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Fremtidens socialpædagogiske ledere, hvem er de og hvor kommer de fra? Lotte Bøgh Andersen (AU og VIVE) lotte@ps.au.dk AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB

Læs mere

Fakta fra undersøgelse blandt Lægeforeningens

Fakta fra undersøgelse blandt Lægeforeningens Lægeforeningen Fakta fra undersøgelse blandt Lægeforeningens medlemmer om ledelse Jr. / 217 2614 31. maj 218 Om undersøgelsen: Lægeforeningen gennemførte i oktober måned 217 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

Vi ved, at god ledelse gør en forskel KL Ledertræf, 30. oktober 2017 Workshop om ledelsesudvikling v/ Eva Zeuthen Bentsen

Vi ved, at god ledelse gør en forskel KL Ledertræf, 30. oktober 2017 Workshop om ledelsesudvikling v/ Eva Zeuthen Bentsen Vi ved, at god ledelse gør en forskel KL Ledertræf, 30. oktober 2017 Workshop om ledelsesudvikling v/ Eva Zeuthen Bentsen Vores definition af ledelse Ledelse handler om at sætte retning og skabe resultater

Læs mere

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt 1) Formål At skabe klarhed over generelle ledelsesmæssige krav, kompetencer og forventninger til sygehusets ledere. 2.1) Fundamentet for ledelsesgrundlaget i Sygehus

Læs mere

Dokumentation i den offentlige sektor

Dokumentation i den offentlige sektor 9.7.2007 Notat 15959 MELA/kiak Dokumentation i den offentlige sektor FTF-undersøgelsen blandt offentligt ansatte FTF-ledere viser, at FTFarbejdspladserne i høj grad skal dokumentere deres arbejde og at

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

./. Uddrag af anbefalingerne fra Ledelseskommissionens anbefalinger til bedre ledelse i det offentlige.

./. Uddrag af anbefalingerne fra Ledelseskommissionens anbefalinger til bedre ledelse i det offentlige. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Lars Bo Nørgaard Dato: 18. januar 2019 Side 1/2 Mødedato: 24. januar 2019 kl. 9.45-11.00 Mødested: 1918-129 IT-Undervisningslokale Mødeemne: LAMU/LSU møde LAMU deltagere: LSU

Læs mere

Lederforeningens arbejdsprogram

Lederforeningens arbejdsprogram 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dagsordenens pkt. 5 a: Forslag om Arbejdsprogram for Lederforeningen 2019-2021 Forslagsstiller: Lederforeningens bestyrelse Lederforeningens arbejdsprogram 2019 2021 Indledning

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Forsker: Jeg er stærkt inspireret af ledende sygeplejersker

Forsker: Jeg er stærkt inspireret af ledende sygeplejersker Forsker: Jeg er stærkt inspireret af ledende sygeplejersker Som leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse er Lotte Bøgh Andersens fornemste opgave at koble akademisk viden om ledelse til

Læs mere

Anmeldelse af ledelseskommissionens. anbefalinger. V/ Anna Tolstrup Jensen, Leder af Kultur og Bibliotek i Gentofte Kommune

Anmeldelse af ledelseskommissionens. anbefalinger. V/ Anna Tolstrup Jensen, Leder af Kultur og Bibliotek i Gentofte Kommune Anmeldelse af ledelseskommissionens anbefalinger V/ Anna Tolstrup Jensen, Leder af Kultur og Bibliotek i Gentofte Kommune Lidt om anmelderen Leder af Kultur og Bibliotek i Gentofte Kommune Leder af Kultur,

Læs mere

KONFERENCE KL S LEDERTRÆF OKTOBER / ODEON I ODENSE LEDERTRÆF 2018 MOD TIL LEDELSE PROGRAM

KONFERENCE KL S LEDERTRÆF OKTOBER / ODEON I ODENSE LEDERTRÆF 2018 MOD TIL LEDELSE PROGRAM KONFERENCE KL S LEDERTRÆF 2018 PROGRAM 29. OKTOBER / ODEON I ODENSE LEDERTRÆF 2018 MOD TIL LEDELSE 2 Konference MOD TIL LEDELSE Ledertræf 2018 sætter fokus på mod til ledelse. Mod til at bruge sig selv

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

LEDELSE OG STYRING KB-TEMAMØDE MARTS 2018

LEDELSE OG STYRING KB-TEMAMØDE MARTS 2018 LEDELSE OG STYRING KB-TEMAMØDE MARTS 2018 Undertemaer 1. Historisk rids af styring og ledelse i den kommunale sektor 2. Ledelseskommissionens anbefalinger 3. Ledelse og styring i Dragør Historisk rids

Læs mere

Kvartalsrapportering til ØU. December 2018

Kvartalsrapportering til ØU. December 2018 Kvartalsrapportering til ØU December 2018 Kvartalsrapportering til Økonomiudvalget Økonomiudvalget behandlede den 6. marts 2018 model for afrapportering af kvartalsvise data om trivsel og besluttede, at

Læs mere

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag Velkommen til Kalundborg Kommunes nye ledelsesog styringsgrundlag Det beskriver, hvordan vi skaber fælles retning og samarbejde for bedre resultater. Vi

Læs mere

Kvartalsrapportering til ØU. Marts 2019

Kvartalsrapportering til ØU. Marts 2019 Kvartalsrapportering til ØU Marts 2019 Kvartalsrapportering til Økonomiudvalget Økonomiudvalget behandlede den 6. marts 2018 model for afrapportering af kvartalsvise data om trivsel og besluttede, at -

Læs mere

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0 UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Ledelsesgrundlag 1.0 Baggrund Forandringer er et grundvilkår for professionshøjskolesektoren; nye kerneopgaver kommer til, der er begrænsede økonomiske rammer, og der

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Notat. Oplæg til ny administrativ organisation

Notat. Oplæg til ny administrativ organisation Notat Oplæg til ny administrativ organisation Fredericia Kommune December 2018 Indhold Baggrund... 2 Målsætninger og principper for ny organisering... 4 Borger- og interessentperspektivet:... 4 Forvaltningsperspektivet...

Læs mere

April 2018 Notat. Notat til ledelseskommissionen. Ledelseskvalitet

April 2018 Notat. Notat til ledelseskommissionen. Ledelseskvalitet April 2018 Notat Notat til ledelseskommissionen Ledelseskvalitet NOTAT Ledelseskvalitet Baggrund Ledelseskommissionen ønsker at belyse offentlig ledelse fra mange forskellige vinkler for at kunne skabe

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling af jurister på Justitsministeriets

Strategi for ledelsesudvikling af jurister på Justitsministeriets Administrationsafdelingen Dato: 28. november 2007 Kontor: Personalekontoret Sagsnr.: 2007-030-0078 Dok.: MUB40972 Strategi for ledelsesudvikling af jurister på Justitsministeriets område 1. HR-forums vision

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Relationsskabende faglig visionsledelse

Relationsskabende faglig visionsledelse Næste oplæg starter kl. 12.15: Relationsskabende faglig visionsledelse Lotte Bøgh Andersen, Professor og centerleder, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse #laerfest RELATIONSSKABENDE FAGLIG

Læs mere

LEDERFORENINGENS ARBEJDSPROGRAM

LEDERFORENINGENS ARBEJDSPROGRAM LEDERFORENINGENS ARBEJDSPROGRAM 2019 2021 INDLEDNING Arbejdsprogrammet for Lederforeningen i BUPL sætter retning for Lederforeningens arbejde med fire politisk udvalgte indsatsområder, som er vedtaget

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

En offentlig sektor rustet til fremtiden

En offentlig sektor rustet til fremtiden JANUAR 2019 En offentlig sektor rustet til fremtiden Ledelse og kompetencer i den offentlige sektor Finansministeriet JANUAR 2019 En offentlig sektor rustet til fremtiden Ledelse og kompetencer i den

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

Det personlige ledelsesgrundlag - som katalysator for organisationsudvikling

Det personlige ledelsesgrundlag - som katalysator for organisationsudvikling Det personlige ledelsesgrundlag - som katalysator for organisationsudvikling Landsmøde OHRC 2019 fra idé til handling Hanne Jansfort Chef for Personale og Organisation, Ledelseskommissionens anbefaling

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Undersøgelse

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

GOD INSTITUT- LEDELSE PÅ AALBORG UNIVERSITET

GOD INSTITUT- LEDELSE PÅ AALBORG UNIVERSITET GOD INSTITUT- LEDELSE PÅ AALBORG UNIVERSITET Institutlederen er instituttets øverste leder, hvis vigtigste opgave er at udøve et tydeligt og inspirerende lederskab, der sikrer og videreudvikler den højeste

Læs mere

Kære kolleger. God læselyst! Med venlig hilsen. Henrik Kolind Formand for Kommunaldirektørforeningen

Kære kolleger. God læselyst! Med venlig hilsen. Henrik Kolind Formand for Kommunaldirektørforeningen Kære kolleger Hovedbestyrelsen har holdt sit første møde i den nye bestyrelse, og er påbegyndt planlægningsarbejdet for den kommende periode. Referatet fra hovedbestyrelsesmødet kan hentes her. Fremadrettet

Læs mere

Et integrerende sundhedsvæsen

Et integrerende sundhedsvæsen Et integrerende sundhedsvæsen Arbejdsgrundlag for sundhedsområdet 2013 www.regionmidtjylland.dk Arbejdsgrundlag for sundhedsområdet 2013 Udarbejdet af Koncernledelsen Fælles afsæt for strategisk arbejde

Læs mere

STILLINGS- OG PERSONPROFIL. Servicedirektør. med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre

STILLINGS- OG PERSONPROFIL. Servicedirektør. med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre STILLINGS- OG PERSONPROFIL Servicedirektør med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Stillingsprofil... 4 Stillingsbetegnelse

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Møde i Lederforum fredag den 23. februar 2018 Helle Hallen kl til

Møde i Lederforum fredag den 23. februar 2018 Helle Hallen kl til Dato 23. februar 2018 Dok.nr. 29274-18 Sagsnr. 17/9623 Ref. pkha Møde i Lederforum fredag den 23. februar 2018 Helle Hallen kl. 8.00 til 13.00. Der vil være morgenkaffe fra kl. 8.00. Bemærk sluttidspunktet

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatri GOD LEDELSE i Region Hovedstadens Psykiatri FORORD Region Hovedstadens Psykiatri er en stor virksomhed, hvor 5.100 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

SOSU Nord. Fælles ledelsesgrundlag. Januar 2018

SOSU Nord. Fælles ledelsesgrundlag. Januar 2018 SOSU Nord Fælles ledelsesgrundlag Januar 2018 1 God ledelse på SOSU Nord Introduktion / forord Ledelsesgrundlaget beskriver ledergruppens fælles forståelse af, hvad der er god ledelse på SOSU Nord. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

15 konkrete ledelsesinitiativer fra offentlige ledere Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017

15 konkrete ledelsesinitiativer fra offentlige ledere Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017 15 konkrete ledelsesinitiativer fra offentlige ledere Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017 Om dette materiale Et idekatalog med 15 konkrete ledelsesinitiativer I Ledelseskommissionens

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG AABENRAA STATSSKOLE

LEDELSESGRUNDLAG AABENRAA STATSSKOLE LEDELSESGRUNDLAG AABENRAA STATSSKOLE April 2018 INDLEDNING På Aabenraa Statsskole tror vi på, at god ledelse spiller en betydelig rolle i at skabe den bedste uddannelse og arbejdsplads for eleven, for

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Finn Rønholt Ledende overlæge ph.d. MPA Medicinsk afdeling O Herlev Universitetshospital København Baggrund Læge i 1983. Speciallæge i intern-medicin

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse De syv ledelseskompetencer Medarbejdernes rolle i god ledelse Vi spiller hinanden gode - medarbejderens rolle Her er Ledelseskæden suppleret med medarbejderens rolle. Beskrivelsen er en inspiration til

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere