Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4 Børnesikring 4 Apparatets egenskaber og installationskrav 5 Installationsnichen specifikationer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4 Børnesikring 4 Apparatets egenskaber og installationskrav 5 Installationsnichen specifikationer:"

Transkript

1 Samlingsanvisninger

2

3 Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4 Børnesikring 4 Apparatets egenskaber og installationskrav 5 Installationsnichen specifikationer: indbygget 6 Installationsnichen specifikationer: integreret 7 Forberedelse af installationen 8 El- og vandtilslutning 9 Nivellering 10 Pyntepaneler forneden på dør og skuffe - indbygget 11 Forberedelse af pyntepaneler til indbygget køleskab 13 Forberedelse af pyntepaneler til indbygget køleskab med glasdør 14 Mål på indbygningspaneler 15 Monteringspaneler til dør og skuffe - indbygget 16 Installation 18 Tippesikringssamling 23 Ventilation 24 Kontrol efter installation 25 Igangsætning 25

4 Vigtige anvisninger vedrørende sikkerhed Symboler anvendt i håndbogen Bemærk Tips til korrekt brug af apparatet Vigtigt Anvisninger på undgåelse af skader på apparatet Advarsel Anvisninger på undgåelse af personskader Børnesikring Hvis apparatet skal erstatte et eksisterende apparat, der skal fjernes eller skrottes, skal man klippe strømkablet over og ødelægge dørlåsen, for at sikre, at det ikke ender som en farlig fælde for børn, der kan blive lukket inde i apparatet. Vær lige så forsigtig ved enden på det nye apparats levetid. 4

5 Apparatets egenskaber og installationskrav Målpådetindbyggede/integreredeapparat 60 cm: l: 587 mm (23 1/8 in)/ h: 2050 mm (80 3/4 in)/ b: 575 mm (22 5/8 in) 75 cm: l: 737 mm (29 in)/ h: 2050 mm (80 3/4 in)/ b: 575 mm (22 5/8 in) 90 cm: l: 887 mm (35 in)/ h: 2050 mm (80 3/4 in)/ b: 575 mm (22 5/8 in) Målpådetindbyggedeapparatinklusiveemballage 60 cm: l: 650 mm (25 5/8 in) / h: 2210 mm (87 in)/ b: 800 mm (31 1/2 in) 75 cm: l: 800 mm (31 1/2 in)/ h: 2210 mm (87 in)/ b: 800 mm (31 1/2 in) 90 cm: l: 950 mm (37,4 in)/ h: 2210 mm (87 in)/ b: 800 mm (31 1/2 in) Vægtinklusiveemballage 60 cm: maksimum 230 kg (507 lb) 75 cm: maksimum 275 kg (606 lb) 90 cm: maksimum 295 kg (650 lb) Forsyningsspænding AC V 50 Hz Elledning Leveres uden ledning Forsyningstrykketidrikkevandet fra 0,05 MPa til 0,5 MPa (0,5 Bar - 5 Bar) Vandforsyningsledning medfølger, 3/4 hunsamling, madvarekvalitet Udstyrtilinstallationmedfølger fastgørelsessæt til individuelle paneler tippesikringssæt sidesamlingssæt 4 mm (1/8 in) unbraconøgle Nødvendigtværktøj Stjerneskruetrækker træ og slagboremaskine 2,5 mm (1/8 in) borehoved til træ 8 mm (3/8 in) borehoved til mursten 17 mm (3/4 in) gaffelnøgle 5

6 Installationsnichen specifikationer: indbygget A: område der skal lades frit til brug for tippesikringsbeslagene E: område der skal lades frit til brug for strømforsyningsledningen W: og vandforsyningsslange Minimumnichehøjde 2064 mm (81 1/4 in) Minimumnichebredde 90 cm: 900 mm (35 1/2 in) 75 cm: 750 mm (29 5/8 in) 60 cm: 600 mm (23 3/4 in) Dørensåbningsafstand 90 cm: 1435 mm (56 1/2 in) 75 cm: 1285 mm (50 5/8 in) 60 cm: 1135 mm ( 44 3/4 in) Dørensåbningsvinkel 105 Bredde 90 cm: 899 mm (35 3/8 in) 75 cm: 749 mm (29 1/2 in) 60 cm: 599 mm (23 5/8 in) Højde 2050 mm (80 3/4 in) ± 25 mm (1 in) Dybdemeddør(udenpanel) 575 mm (22 5/8 in) Vigtigt:En døråbning på 90 er tilstrækkelig til at muliggøre dørens åbning og fuld udtrækning af de indre skuffer, selv om apparatet er installeret direkte op ad en væg. Hvis der ønskes en døråbning på 105, skal apparatet placeres i en afstand fra væggen som angivet på figuren. Målene i parenteser er i tommer. 6

7 Installationsnichen specifikationer: integreret A: område der skal lades frit til brug for tippesikringsbeslagene E: område der skal lades frit til brug for strømforsyningsledningen W: og vandforsyningsslange Minimumnichehøjde 2064 mm (81 1/4 in) Minimumnichebredde 90 cm: 900 mm (35 1/2 in) 75 cm: 750 mm (29 5/8 in) 60 cm: 600 mm (23 3/4 in) Dørensåbningsafstand 90 cm: 1435 mm (56 1/2 in) 75 cm: 1285 mm (50 5/8 in) 60 cm: 1135 mm ( 44 3/4 in) Dørensåbningsvinkel 105 Bredde 90 cm: 899 mm (35 3/8 in) 75 cm: 749 mm (29 1/2 in) 60 cm: 599 mm (23 5/8 in) Højde 2050 mm (80 3/4 in) ± 25 mm (1 in) Dybdemeddør 600 mm (23 3/4 in) Vigtigt:En døråbning på 90 er tilstrækkelig til at muliggøre dørens åbning og fuld udtrækning af de indre skuffer, selv om apparatet er installeret direkte op ad en væg. Hvis der ønskes en døråbning på 105, skal apparatet placeres i en afstand fra væggen som angivet på figuren. Målene i parenteser er i tommer. 7

8 Forberedelse af installationen Transport til installationsstedet og udpakning Da det er et stort og tung apparat, skal man inden transporten kontrollere adgangen til det sted, hvor det skal installeres (dørens størrelse, manøvreringsplads i trappeopgange osv.). Apparatet er fastgjort til bunden af emballagen (palle) med fire bolte, der kan fjernes med en 17 mm (3/4 in) nøgle. Det anbefales at anvende en manuel transportenhed til flytningen af apparatet til installationsstedet, og først der tages bunden af emballagen. Apparatet skal altid transporteres i opretstående stilling. Hvis dette ikke er muligt, skal apparatet transporteres liggende med bagsiden nedad. Efter ankomst til installationsstedet, kan apparatet, der har 4 hjul, tages af pallen og anbringes i installationsområdet. Gå frem som følger: Tag de fire bolte af 1, der fastgør apparatet til pallen, ved hjælp af en 17 mm (3/4 in) topnøgle. Fjern fastgørelsesbeslagene 3 og 4. For at fjerne det forreste fastgørelsesbeslag 3 skrues den bagerste hjulreguleringsbolt en eller to omgange ud 2 med en 13 mm (1/2 in) topnøgle, uden anvendelse af for stor kraft ved spændingen af møtrikken, da det kunne beskadige nivelleringsfodsystemet. Apparatet tages af pallen med en velegnet kraftig trækkevogn fra bagsiden af enheden og placeres på gulvet. Pas på ikke at beskadige gulvet. Sarte gulve skal beskyttes med plader af krydsfiner, karton eller lignende materialer. Apparatetermegettungt. Væryderstforsigtigunderhåndteringenforatundgåpersonskade. Apparatetskalaltidtransporteresiopretståendestilling. Undgåforenhverprisatlænedetnedpåforsiden. 8

9 El- og vandtilslutning Eltilslutningen kræver brug af en europæisk 16A Schukostikkontakt eller en britisk 13A stikkontakt med jordforbindelse, der styres af en lettilgængelig, flerpolet kontakt. Til tilslutning af vandforsyningen (for apparater med isterningemaskiner) skal der være en hane med en 3/4 hanforbindelse, der ligeledes skal være lettilgængelig, når apparatet er installeret. Apparatet leveres med en vandforsyningsslange og et forseglingssæt, der er egnet til højt vandtryk og er i overensstemmelse med bestemmelserne på fødevareområdet. Vandfilterpatronen, der følger med apparatet, skal installeres i henhold til de medfølgende anvisninger. Brug kun den nye slange og de nye pakninger, der følger med apparatet. Kasser en eventuel slange og pakning, der allerede er installeret. Elledningens længde: 2,0 m (78 3/4 in) Vandslangens længde: 2,5 m (98 3/8 in) Energi: Alternativer og automatisering i hjemmet Hvis der leveres energi fra alternative energikilder (solenergi, geotermisk energi mv.), eller hvis der er installeret et automatiseringssystem i hjemmet, skal man installere sættet til alternativ energi for at integrere enheden i forsyningsnettet. Filteretkanikkegøredetsikkertatdrikkevand, derikkeeregnetsomdrikkevandformennesker. Apparatetmåudelukkendesluttestilen drikkevandsforsyning. Brugikkeforlængereelleradaptere. Nårførstapparatetersluttettilvandforsyningen,skalderslukkesforisterningemaskinen(berør knappen påkontrolpaneletforatslukkeden),førhovedvandforsyningenafbrydes. 9

10 El- og vandtilslutning Bagsiden af apparatet Bagsiden af apparatet Tilslutning til vandforsyningen Gå frem som følger: Rul elkablet ud, og slut det direkte til stikkontakten i væggen. Sørg for, at apparatet står i Standby, og at alle lamper er slukket. Er det ikke tilfældet, trykkes der på enhedens knap for at slukke for den. Sæt den ene ende af vandslangen i konnektoren på apparatets bagside 1. Sæt den anden ende af slangen på vandhanen, og brug pakningen leveret i sættet til ejeren 2. Nivellering Reguler apparatets nivellering ved hjælp af de forreste nivelleringsfødder og de bagerste justerbare hjul. Gå frem som følger: Efter at have fjernet nederste sokkel eller rist (den holdes på plads af magneter) justeres højden på nivelleringsfødderne 1 ved hjælp af en 17 mm (3/4 in) topnøgle. Juster derefter højden på de bagerste hjul ved at dreje de forreste justeringsbolte 2 med eller mod uret efter behov. Sæt soklen eller risten på igen. 10

11 Pyntepaneler forneden på dør og skuffe - indbygget Målene på panelerne er anført i tabellen og på tegningerne på side Men afhængigt at kravene til indstilling på linje med andre køkkenmoduler kan dørpanelet være højere end den øverste kant på køleskabsdøren, og skuffepanelet kan være lavere end kanten på skuffen. Panelerne skal monteres med specielle beslag, der hægter sig fast i justerbare anordninger på døren og skuffen, og med beslag der forankrer og justerer panelets lodrette retning. Beslag, anordninger og fastgørelsesskruer leveres med apparatet, og skal sættes på panelet som angivet. Gå frem som følger: For at forberede panelerne til montering på apparatet skal man følge disse trin og arbejde på bagsiden af panelet. Dørpanel Træk en linje, der deler panelets bredde halvt over 1. Med start fra panelets nedre kant markeres positionen for beslagene 2. Følg den tilhørende tabel og marker det udvendige og derefter det indvendige hul 3. 11

12 Pyntepaneler forneden på dør og skuffe - indbygget Placer beslagene på hvert sæt markeringer for at sikre, at de flugter 4, bor derefter huller gennem panelet (vær opmærksom på panelets tykkelse) 5. Skru beslagene på plads 6. Skuffepanel Ved forberedelsen af skuffepanelet følges de samme anvisninger som for dørpanelet, men sørg for, at målene tages med start fra øverste kant 7. Støttebeslaget vender den modsatte vej 8 (bemærk fig. 4 og 8). 12

13 Forberedelse af pyntepaneler til indbygget køleskab Hængseltil venstre 90cm 75cm 60cm Hængseltilhøjre Hængseltil venstre Hængseltilhøjre Hængseltil venstre Hængseltilhøjre A 897 ( ) 897 ( ) 747 (29 3/8 ) 747 (29 3/8 ) 597 (23 1/2 ) 597 (23 1/2 ) B 355,5 (14 ) 261 (10 1/4 ) 279 (11 ) 187 (7 3 8 ) 205 (8 1 8 ) 111 (4 3 8 ) C 261 (10 1/4 ) 355,5 (14 ) 187 (7 3 8 ) 279 (11 ) 111 (4 3 8 ) 205 (8 1 8 ) D 418 (16 1/2 ) 386 (15 1/4 ) 343 ( ) 311 ( ) 276,5 ( ) 236,5 (9 3 8 ) E 386 (15 1/4 ) 418 (16 1/2 ) 311 ( ) 343 ( ) 236,5 (9 3 8 ) 276,5 ( ) F/G 354,5 (14 ) 354,5 (14 ) 279,5 (11 ) 279,5 (11 ) 203,5 (8 ) 203,5 (8 ) Hullernesplacering 13

14 Forberedelse af pyntepaneler til indbygget køleskab med glasdør 90cm 60cm Hængseltil venstre Hængseltilhøjre Hængseltil venstre Hængseltilhøjre A 897 ( ) 897 ( ) 597 (23 1/2 ) 597 (23 1/2 ) D 418 (16 1/2 ) 386 (15 1/4 ) 276,5 ( ) 236,5 (9 3 8 ) E 386 (15 1/4 ) 418 (16 1/2 ) 236,5 (9 3 8 ) 276,5 ( ) F/G 354,5 (14 ) 354,5 (14 ) 203,5 (8 ) 203,5 (8 ) H 417 (16 3/8 ) 384 (15 1/8 ) 275 ( ) 235 (9 1 4 ) I 384 (15 1/8 ) 417 (16 3/8 ) 235 (9 1 4 ) 275 ( ) Dørrudensmål Hullernesplacering 14

15 Mål på indbygningspaneler Serier Dørbredde/Skuffebredde A Dørens udskæringsbredde B 90 cm 897 (35 1/4 ) 627 (24 3/4 ) 75 cm 747 (29 3/8 ) 60 cm 597 (23 1/2 ) 327 (12 7/8 ) Eksempler på beregning Integration i en køkkensøjle med en samlet højde på 2160 mm (85 in) og 150 mm (6 in) dørskåner. (BEMÆRK: Ved beregningen regnes nivelleringsfoden som 0). Beregning af skuffen: Dørskåner = 37 mm (1 1/2 in) Beregning af øverste panel: = 110 mm (4 3/8 in) g g = 577 mm (22 3/4 in) = 1430 mm (56 1/4 in) Beregning af samlet højde: = 2160 mm (85 in) 15

16 Monteringspaneler til dør og skuffe - indbygget Når alle store og små beslag er sat på panelerne, kan man begynde at montere den nederste skuffe. Gå frem som følger: Spænd skruen delvist til fastgørelsen 1. Hægt det nederste skuffepanel på begyndende fra fastgørelserne forneden 2. Nu er det muligt at få panelerne til at flugte med sidestående kabinetter i højden ved hjælp af de nederste beslag, 3 og ved at stramme eller løsne skruerne på plads efter behov. Med skruen kun lidt spændt flyttes panelet til siden for at få det til at flugte med de andre paneler på enheden eller sidestående strukturer. At flugte i dybden: der arbejdes indvendigt fra i skuffen, og efter at have løftet den magnetiske forsegling, justeres panelpositionen, så den er tættere på eller længere fra døren ved hjælp af hullerne 4, og derefter fastgøres panelet via hullerne 5. Nårfrontpaneleterfastgjort,kontrolleresdet,atpakningenerplaceretkorrekt,sådøren/skuffen lukkerkorrektogdetundgås,atenhedenopleverdriftsfejl. 16

17 Monteringspaneler til dør og skuffe - indbygget Hægt panelet til fastgørelsesanordningen med start fra de øverste flugtende beslag 6. Nu kan indretningen mellem panelet og de sidestående kabinetter justeres ved hjælp af de flugtende beslag og de små beslag 7 og 8. At flugte lodret: spænd eller løsn skruen i beslagene for at hæve eller sænke panelet 9. At flugte i dybden: der arbejdes fra indersiden af døren, og efter at have løftet den magnetiske forsegling, justeres panelpositionen, så den er tættere på eller længere fra døren ved hjælp af hullerne 10, og derefter fastgøres panelet via hullerne 11. Nårfrontpaneleterfastgjort,kontrolleresdet,at pakningenerplaceretkorrekt,sådøren/skuffen lukkerkorrektogdetundgås,atenheden opleverdriftsfejl. 17

18 Opstilling Indbygget installation af enkelt apparat Til en indbygget installation leveres særlige sideprofiler og dækrammer i aluminium for at dække mellemrum mellem apparatet og de sidestående kabinetter. Gå frem som følger: Skub apparatet ind i installationsnichen 1. Hvis enheden skal installeres i en niche eller i en lukket struktur, er det nødvendigt at designe en ventilationsskakt bag ved nichen for at sikre korrekt ventilation på bagsiden af enheden. En afstand på 5 mm er tilstrækkeligt til at hindre overophedning. Monter altid frontpaneler på døren og skuffen, før enheden skubbes ind til sin slutstilling i nichen eller strukturen. Fastgør apparatet til de sidestående kabinetter ved at fastgøre sideprofilerne, der tidligere blev monteret på apparatet 2. For at føre denne operation lettere, skal døren og skuffen holdes åbne. Fastgør apparatet til de sidestående kabinetter ved at fastgøre sideprofilerne, der tidligere blev monteret på apparatet 2. For at føre denne operation lettere, skal døren og skuffen holdes åbne. Kontrollér nivelleringen af apparatet, og juster fødderne og hjulene for at korrigere den. Monter dækrammerne på profilerne: først indsættes de lateralt, og derefter skubbes de fast ind, til de klikker på plads 3. Montering af sideprofiler Væg eller sidemøbe l Apparat Væg eller sidemøbe l A Forbindelseselement B Aluminiumsramme 18

19 Opstilling Indbygget installation af to eller flere apparater Påkrævet udstyr med separat bestilling: Midtersamlingssæt Der leveres specielle sideprofiler og aluminiumsdækrammer til lukning af mellemrum mellem apparatet og de sidestående kabinetter. Gå frem som følger: Placer apparaterne foran installationsområdet, og efterlad nok plads til at kunne arbejde fra bagsiden 1. 1 Gå om bag apparaterne, og monter samlingsbeslagene: fastgør den ene side af det øverste og det nederste beslag til det ene apparat og derefter modsatte side til det andet 2. 2 Placer de to enheder side om side, og saml dem på forsiden ved at fastgøre de to profiler med de medfølgende skruer 3. Fastgør beslaget oven på enhederne som vist på figur Færdiggør samlingen ved at montere den midterste dækramme på de midterste profiler ved at skubbe, til de klikker på plads

20 Opstilling Når ovenstående trin er udført, skubbes enhederne ind til deres endelige placering 6. Hvis enhederne skal installeres i en niche eller i en lukket struktur, er det nødvendigt at designe en ventilationsskakt bag ved nichen for at sikre korrekt ventilation på bagsiden af enheden. En afstand på 5 mm er tilstrækkeligt til at hindre overophedning. Monter altid frontpaneler på døren og skuffen, før enheden skubbes ind til sin slutstilling i nichen eller strukturen. 6 Kontrollér nivelleringen af apparatet, og juster fødderne og hjulene for at korrigere den. Fastgør apparatet til de sidestående kabinetter ved at fastgøre sideprofilerne, der tidligere blev monteret på apparatet 7. For at føre denne operation lettere, skal døren og skuffen holdes åbne. Monter dækrammerne på profilerne: først indsættes de lateralt, og derefter skubbes de fast ind, til de klikker på plads Montering af side- og midterprofiler Apparat Apparat Væg eller sidemøbel Væg eller sidemøbel AForbindelseselement BAluminiumsramme DForbindelseselement EAluminiumsramme 20

21 Opstilling Fritstående installation af to eller flere apparater Påkrævet udstyr med separat bestilling: Midtersamlingssæt Fritstående sæt Aluminiumsprofiler kan anvendes til at lukke mellemrum mellem apparatet og sidestående strukturer. Gå frem som følger: Placer apparaterne foran installationsområdet, og efterlad nok plads til at kunne arbejde fra bagsiden. 1 Fjern den selvklæbende beskyttelsestape, og fastgør det isolerede antikondenspanel på den ene side af apparatet 1. Gå om bag apparaterne, og monter samlingsbeslagene: fastgør den ene side af det øverste og det nederste beslag til det ene apparat og derefter modsatte side til det andet 2. 2 Placer de to enheder side om side, og saml dem på forsiden ved at fastgøre de to profiler med de medfølgende skruer 3. Fastgør beslaget oven på enhederne som vist på figur Færdiggør samlingen ved at montere den midterste dækramme på de midterste profiler ved at skubbe, til de klikker på plads

22 Opstilling 7 Fastgør sidepanelerne til enheden ved at montere dem på sideprofilerne 7, der er formonteret på enheden. Fastgør aluminiumsdækpladen 8 på hver sideprofil, og tryk dem på, til de klikker på plads. 8 Monter toppanelet 9 øverst på enheden ved hjælp af de medfølgende skruer. Juster højden på enheden med nivelleringsfødderne og de bagerste hjul. 9 Sidepaneler og montering af midterprofil Apparat Apparat AForbindelseselement BAluminiumsramme DMidterforbindelse EMidterdæknings- og forbindelsessystem H Sidepanel 22

23 Tippesikringssamling For at hindre apparatet i at tippe fås et ekstralangt sæt på bestilling, hvis apparatet skal vedblive med at have afstand til væggen. Det er obligatorisk at montere to beslag på den øverste del af apparatet, så det kan fastgøres sikkert til væggen. Gå frem som følger: Beslagene skal påsættes som vist ved hjælp af de medfølgende skruer og rawlplugs. Placer et beslag øverst på apparatet i overensstemmelse med fastgørelseshullerne og op imod væggen Marker hullernes positioner på væggen 2. 2 Bor i væggen med et 8 mm (3/8 in) bor, og indsæt rawlpluggen 3. 3 Sæt beslaget på igen, og fastgør det først til kabinettet og derefter til væggen 4. 4 Foratundgåfarenforatapparatettipperover,erdetobligatoriskatfastgøreapparatettil væggenmeddetospeciellebeslag. 23

24 Ventilation Et ventilationssystem sørger for ventilation gennem en rist nederst på forsiden af enheden. Hvis køkkenets design foreskriver en dørskåner, skal denne perforeres for at sikre et tilstrækkeligt luftflow som beskrevet på tegningen. Hullerne kan have en hvilken som helst form og størrelse, så længe det samlede areal af huller svarer til 50% af dørskånerens areal. I så fald er det bedre at fjerne frontristen, der følger med enheden, for at sikre et bedre luftflow. Risten er fastgjort til enheden med magnetiske plader, og den kan let fjernes af slutbrugeren for at give mulighed for regelmæssig rengøring og støvfjernelse. Hvis risten er delvist dækket af køkkenets dørskåner, anbefales det at fjerne risten for at sikre et bedre luftflow. 90cm 75cm 60cm A 860 ( ) 740 ( ) 560 (22 ) B > 100 (4 ) C 10 (3 8 ) 50% B C A C 24

25 Kontrol efter installationen Kontrollér, at de forreste nivelleringsfødder er blevet korrekt monteret. Kontrollér, at tilslutningen til vandforsyningssystemet ikke har udslip, og at lukkehanen er lettilgængelig. Kontrollér, at elforbindelsen er korrekt installeret, og at den flerpolede kontakt og stikkontakten er lettilgængelige. Kontrollér, at apparatet flugter perfekt med sidestående strukturer. Kontrollér, at al tape og indvendig og udvendig beskyttelse er fjernet. Kontrollér, at dørene lukker korrekt, og at skuffer og hylder glider perfekt. Igangsætning For at starte apparatet sluttes stikket til kontakten: nu vil kontrolpanelet ved døråbning som regel vise meddelelsen Standby, og alle panelets knapper er slukkede. For at tænde for alle apparatets afdelinger skal der trykkes på enhedens knap i tre sekunder. Displayet viser meddelelsen Indledende test i ca. 2 minutter. Efter denne fase starter kompressorerne og vil forblive i gang, til den fabriksindstillede standardtemperatur er nået. Husk, at denne tilstand kan vare i flere timer. Hvis apparatet er udstyret med en isterningemaskine, skal man, inden den tændes, sørge for, at vandfilterpatronen er monteret, og derefter fylde vandsystemet. Til dette formål slukkes isterningemaskinen. Rør samtidig ved knapperne Enter og Isterningemaskine for at starte opfyldningen, som kan tage nogle minutter. Bagefter tændes der igen for isterningemaskinen ved at røre ved knappen. For yderligere oplysninger om apparatets drift skal man se brugerhåndbogen. HvismeddelelsenStandbyikkevisesvedførsteigangsættelse,mendervisesandremeddelelser såsomkøleskabeterforvarmt,fresco-afdelingenerforvarm,fryserafdelingenerforvarm, ellerderhøreslydsignaler,betyderdet,atapparatetalleredeharpåbegyndtkølingsprocessen. Hvisdetertilfældet,deaktiveresdeeventuellelydsignalervedattrykkepåalarmknappen,lukke dørenogvente,tildenindstilledetemperaturernået. Deternødvendigtforapparatetatnådenkorrektetemperatur,førdermåilæggesmadvarertil opbevaring. 25

26

27

28 Printed in Italy r 09/ DA

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

2 APPARATETS MÅL. Apparatets mål i mm: A Apparatets fulde høje (inkl. monteringsskinner) 640 B Apparatets fulde bredde 855

2 APPARATETS MÅL. Apparatets mål i mm: A Apparatets fulde høje (inkl. monteringsskinner) 640 B Apparatets fulde bredde 855 APPARATETS MÅL Tegningen er blot til illustration D C B A Apparatets mål i mm: CoolDrawer RB90S A Apparatets fulde høje (inkl. monteringsskinner) 640 B Apparatets fulde bredde 855 C Apparatets fulde dybde

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK ECBN5066 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage... 2 3.2. Tilslutning

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK ECBN6156 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage... 2 3.2. Tilslutning

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Tekniske instruktioner

Tekniske instruktioner T H E R M I Q U E Tekniske instruktioner Kedelmontage for lavtemperaturkedel Milton A/S Kornmarksvej 8 10 2605 Brøndby Tlf.: 46 97 00 00 Fax: 46 97 00 01 K:\framen\instrukt\Die\Gt400\kedel\kedel.fm-f1-151107-ols/lbk

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brusekabine Miami INSTALLATIONSVEJLEDNING

Brusekabine Miami INSTALLATIONSVEJLEDNING Brusekabine Miami INSTALLATIONSVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt et af vores produkter. Vi bestræber os på at yde dig den bedst mulige service, og vi beder dig læse denne vejledning omhyggeligt før installation.

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indholdsfortegnelse. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng SBSes8283 1 Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 Opstilling af apparatet... 3 Samling af kombinationen... 3 Flytning af de to kombinerede apparater...

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem vejledningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR BOXONE-ELEMENTER

MONTERINGSVEJLEDNING FOR BOXONE-ELEMENTER MONTERINGSVEJLEDNING FOR BOXONE-ELEMENTER 1 01 MONTERINGSVEJLEDNING FOR BOXONE-ELEMENTER Klargøring af rum Der trækkes el- vand- afløb- og aftræk inden montering. Gulv-, væg- og loftarbejde skal være færdiggjort,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

KDDS 6010 - KDDD 6010. Monteringsvejledning

KDDS 6010 - KDDD 6010. Monteringsvejledning KDDS 6010 - KDDD 6010 Monteringsvejledning Bemærkninger til installatøren 4 Bemærkninger til kunden 4 Medfølgende dele - Dobbelt- og enkeltmodeller 5 Nødvendigt værktøj 5 Installationsforberedelse - Dobbelt-

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B BRUGSANVISNING Cavecool Primo Pearl CC160B WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

8368ZN-R. Montagevejledning. Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring

8368ZN-R. Montagevejledning. Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring Montagevejledning 8368ZN-R Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring Model: Glas-væg 90, i plan Monteres på højre side med åbning

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise E Produktbeskrivelse: I henhold til figur A, B, C, D, E, 1. Højre barre Håndtag 2. Plade 3. Dækplade 4. Knæstøtter 5. Fødder 6. Kontrolpanel 7. Skruer Dækplade

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed.

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed. Monteringsvejledning max 30 kg max 4 kg max 4 kg max 4 kg max 70 kg Montering med 2 personer! max 8 kg max 6 kg max 15 kg Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91842AS4X4VII 2017-06

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen!

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Monteringsvejledning Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 88864FV03X00VII 2017-02 www.tchibo.dk/vejledninger Kære kunde! Gem monteringsvejledningen til

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Easy Way Square 80 & 90 Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning... Værktøj og forberedelse... Medfølgende dele...

Læs mere

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 Brugsvejledning DK For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 12 1 INDHOLD Vigtigt Før ibrugtagning Installation I brug Rengøring og vedligeholdelse VIGTIGT * Afstanden fra komfurets overkant til emhættens

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen!

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Monteringsvejledning Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90805AS5X2VII 2017-04 Bæreevne i alt ved jævn fordeling max 40 kg Magnet (fx til neglesaks e.l.)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK Monteringsvejledning Markise Manuel MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE MODEL FL220 BRUGERVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Dimension: L: 93 x B: 62 x H: 144 cm Rist dimension: L: 86 x B: 55 cm Luftforbrug: 250-520 ltr./min. Vægt: 46 kg. Strøm: 230V/50Hz Bemærkning:

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning EASY WAY Med Easy Clean Glas S K ANDINA V ISK D E S I G N OG K V A L I T E T Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning...

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I CN3366,I CN3356,I CP3314 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning Introduktion Formålet med denne vejledning er trin for trin at gøre Dem fortrolig med brugen af TURNY. TURNY apparatet er konstrueret til fortløbende at vende

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

INSTALLATIONSANVISNINGER

INSTALLATIONSANVISNINGER DK partnummer 527290 B 07/2005 (side 1 af 12) INSTALLATIONSANVISNINGE (BEMÆK: ANVISNINGE VED. MONTEING AF FONTPANEL PÅ INDBYGNINGSMODELLE, SE LØSBLAD P/N 526610) DOBBELT MODELLE DD603 DD603 DD603I INDBYGNINGSMODEL

Læs mere

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning

ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning Indhold Luxaflex Rullegardin Standardmontering Monteringsmuligheder Afmontering (Standard) Brug af Dæmpet fjeder Type 1 Type 1 Monteringsprofil Luxaflex

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Betjeningsvejledning til Carnival Camper

Betjeningsvejledning til Carnival Camper Betjeningsvejledning til Carnival Camper Kære kunde Tillykke med Deres nye Kia Carnival Camper. Kia Motors bestræber sig på at leverer et optimalt produkt. Vi vil med dette tillæg skitsere hvordan indretningen

Læs mere

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt Dansk Installationsvejledning til elektrisk markise Indhold Advarsel Det anbefales, at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. Markisen er tung. Forsøg derfor

Læs mere

OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION

OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION Retningslinjer for vaskens specifikationer Dysons udviklere har ved hjælp af en specifikt udformet testmetode testet en bred vifte af vaske for at vurdere deres kompatibilitet

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Monteringsvejledning samt drift og vedligehold. SAV Brandmateriel

Monteringsvejledning samt drift og vedligehold. SAV Brandmateriel Monteringsvejledning samt drift og vedligehold SAV Brandmateriel En vandfyldt slangevinde er et brandbekæmpelses produkt, der skal kunne redde bygninger og menneskeliv. Derfor er det meget vigtigt, at

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Installationsvejledning - ASTORIA

Installationsvejledning - ASTORIA Installationsvejledning - ASTORIA 1. Åben emballagen. Kontroller at alle dele findes med (Se reservedelslisten bagest i denne vejledning). Gør klar til montering. Fig. 1-1 2. Spænd side profilerne (A11)

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed.

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed. Monteringsvejledning max 20 kg max 10 kg Montering med 2 personer! max 20 kg max 10 kg Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93811AB0X1VIII 2017-09 Kære kunde! Gem vejledningen

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

Galleriskinner og tilbehør

Galleriskinner og tilbehør Galleriskinner & billedophæng let at udskifte og justere billeder e.l. på vægen. De billigste samlede priser. Faste lave priser. Det største udvalg. Den bedste kvalitet og vejledning. Hurtig levering!

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning ART 80F Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning... Værktøj og forberedelse... 3 Medfølgende dele... 4-5 Trin

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Modulær funktionssøjle , ,

Monteringsvejledning. Modulær funktionssøjle , , Monteringsvejledning Modulær funktionssøjle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Produktbeskrivelse I den modulære funktionssøjle er det muligt at installere flere enkeltenheder i samme design på væggen. Takket være

Læs mere

Exclusive Orangeri. Samlevejledning. Model: DAVIDSENshop.dk Industrivej Vamdrup Tlf

Exclusive Orangeri. Samlevejledning. Model: DAVIDSENshop.dk Industrivej Vamdrup Tlf Exclusive Orangeri Samlevejledning Model: 9143507 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36-6580 Vamdrup Tlf. 78 77 48 00 - mail@davidsenshop.dk Kære kunde! Tillykke med dit nye Elmholm drivhus. Følg denne detaljerede

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

Elegant konsol til tv, dvd & o.l.

Elegant konsol til tv, dvd & o.l. Elegant konsol til tv, dvd & o.l. Flot skueplads Elegant konsol til tv, dvd & o.l. Enkel, flad, praktisk: Dette konsol har det ikke bare i sig, men også på sig! Den perfekte scene til dit tv. 1 Indledning

Læs mere

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Form No. Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Modelnr. 03919 Modelnr. 03920 Modelnr. 03921 3375-906 Rev C Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er

Læs mere