...det passive supplement. Halvårsrapport 08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "...det passive supplement. Halvårsrapport 08"

Transkript

1 ...det passive supplement Halvårsrapport 08

2 Sparindex Halvårsrapport Halvåret i overskrifter Sparindex påvirket af fortsat uro på aktiemarkederne Krisen på de globale aktiemarkeder fortsatte i 1. halvår af, og det afspejlede sig også i afkastene i alle Sparindex afdelinger, der blev negative for halvåret. Udviklingen på aktiemarkederne har også påvirket Sparindex samlede regnskabsmæssige resultat for halvåret, der blev på mio. kr. før skat. Til sammenligning var foreningens samlede resultat for 1. halvår på 155,7 mio. kr. før skat. Value-afdelingerne hårdest ramt De nuværende markedsvilkår presser prisen ned på value-selskaber, som i forvejen er billige, målt på nøgletal. Halvåret gik således hårdest ud over afdelingerne US Value og Europe Value, som fik negative afkast på henholdsvis -21,64 % og -21,79 %. Det japanske marked oplevede mindre fald end de øvrige globale markeder, og de tre afdelinger Japan Growth, Japan Value og Japan Small Cap gav afkast på henholdsvis - 12,80, -12,44 og 13,71 %. Det danske marked var knap så hårdt ramt, og afdelingen OMX C20 aktier har i halvåret klaret sig bedst igennem krisen med et afkast på -7,04 %. Omkostningerne i Sparindex blandt de laveste i Europa Ud over fortsat at være Danmarks billigste investeringsforening, viser en undersøgelse, der blev offentliggjort i juni af InvesteringsForeningsRådet, at Sparindex omkostninger er blandt de laveste i hele Europa sammenlignet med det europæiske gennemsnit for indeksforeninger. Elektroniske generalforsamlinger på vej Sparindex bliver formentlig den første investeringsforening i Danmark og resten af Europa, som i fremtiden kommer til at afholde fuldt elektroniske generalforsamlinger. Det betyder, at investorer fremover ikke behøver at møde fysisk op for at gøre deres indflydelse gældende. Forventninger til fremtiden På kort sigt kan vi forvente, at uroen på de finansielle markeder vil fortsætte. I øjeblikket er der tegn på aftagende vækst ikke kun i USA, men også i Storbritannien, Canada, Frankrig, Tyskland og mange af de nye markeder i Asien. Det tegner selvfølgelig ikke godt for aktiemarkederne, da den stigende inflation på kort sigt vil påvirke de vestlige virksomheders indtjening i en negativ retning. På den anden side er der samtidig udsigt til, at den aftagende vækst vil få centralbankerne til at nedsætte renten. Et sådan træk vil i første omgang have en direkte positiv indvirkning på obligationsmarkedet og vil herefter også gavne aktiemarkedet.

3 Halvårets resultat 1. halvår af bød på et samlet regnskabsmæssigt resultat på mio. kr. før skat i Sparindex. Til sammenligning var foreningens samlede resultat i 1. halvår på 155,7 mio. kr. før skat. Samtidig er den samlede formue i afdelingerne i Sparindex faldet med 513 mio. kr. siden årsskiftet. Det svarer til et fald på 15,3 %. Ved udgangen af juni udgjorde den samlede formue i Sparindex således i alt mio. kr. Resultatet for halvåret er direkte påvirket af den generelle negative udvikling på investeringsmarkedet, hvor særligt aktier har været under et særdeles stort pres. Det negative resultat er selvfølgelig ikke tilfredsstillende i absolutte termer, men da målsætningen i Sparindex er at følge markedsudviklingen så tæt som muligt, vil resultatet naturligvis være påvirket af markedsudviklingen. Afdeling Resultat i 1000 kr. 1. halvår Formue i 1000 kr. 1. halvår Sparindex US Growth Sparindex US Value Sparindex US Small Cap Sparindex Europe Growth Sparindex Europe Value Sparindex Europe Small Cap Sparindex Japan Growth Sparindex Japan Value Sparindex Japan Small Cap Sparindex DJSI World Sparindex World Index Hedged Sparindex OMX C20 Aktier Total Afkast for halvåret Som indeksforening har Sparindex som succeskriterium at følge de valgte markeder og afspejle den generelle udvikling på disse både i perioder med positiv og negativ udvikling. Som det fremgår af afkastoversigten, har Sparindex levet fuldt op til denne målsætning i halvåret. I dette halvår kom den fortsatte krise på de globale aktiemarkeder derfor til udtryk som et negativt afkast i alle afdelinger i Sparindex. Value-afdelingerne hårdest ramt De nuværende markedsvilkår presser prisen ned på value-selskaber, som i forvejen er billige, målt på nøgletal. Halvåret gik derfor også hårdest ud over afdelingerne US Value og Europe Value, som leverede negative afkast på henholdsvis -21,64 % og -21,79 %. Dog opfyldte afkastene fuldt ud foreningens målsætning om at ligge så tæt op ad deres benchmark som muligt, da benchmarkene leverede afkast på henholdsvis - 21,34 % og -22,16 %.

4 Europæiske aktier De to øvrige europæiske afdelinger Europe Growth og Europe Small Cap kom igennem halvåret med afkast på henholdsvis 14,99 % og 14,04 %. Til sammenligning havde deres respektive benchmark afkast på -15,27 % og -17,05 %. Den relativt store forskel i afkastet mellem afdeling og benchmark i Europe Small Cap skyldes, at det med den forholdsvis lille formue i afdelingen har været svært fuldstændigt at spejle benchmarket, hvor der indgår et stort antal selskaber. Flere afdelinger påvirket af valutakurs De amerikanske afdelinger har både været ramt af fald i dollaren og kursfald på de aktier, som indgår i indeksene. Afdelingerne US Growth og US Small Cap opnåede i 1. halvår af således et negativt afkast på henholdsvis -14,28 % og -11,71 %. Det japanske aktiemarked startede året med at falde betragteligt og har lige som de øvrige globale markeder haft store udsving i årets første seks måneder. Den japanske yen har oplevet store kursudsving og endte med at falde ca. 2,5 % i halvåret. Til trods for dette oplevede det japanske marked mindre fald end de øvrige globale markeder, og de tre afdelinger Japan Growth, Japan Value og Japan Small Cap opnåede et halvårsafkast på henholdsvis -12,80 %, -12,44 % og 13,71 %. De to globale afdelinger i Sparindex, World Hedged og Dow Jones Sustainability World Index, har ligeledes været præget af den generelt negative udvikling på de internationale markeder. World Hedged endte med et halvårsafkast på -13,81 %, og Dow Jones Sustainability World Index endte med at give et afkast på - 17,47 % for halvåret. Danske aktier mindre påvirket Afdelingen OMX C20 aktier har i halvåret klaret sig bedst igennem krisen med et afkast på -7,04 %. Det skyldes, at det danske aktiemarked, her repræsenteret ved de 20 største danske selskaber, har klaret sig markant bedre end øvrige markeder. Dog har der været store udsving i indekset i løbet af de første seks måneder af året, og i januar ramte indekset periodens laveste kurs, mens det samlede afkast år til dato i maj lå i plus. Nedenfor ses udviklingen i afkast for Sparindex-afdelingerne i 1. halvår i forhold til benchmark. Derudover ses tracking error for afdelingerne med en tre års-historik. Tracking error viser, hvor meget de enkelte afdelingers afkast har afveget fra de pågældende markedsindeks, som de hver især følger. Navn Afkast afdeling Afkast benchmark T.E 1. halvår 1. halvår Sparindex US Growth -14,28 % -14,43 % 0,66 % Sparindex US Value -21,64 % -21,34 % 0,67 % Sparindex US Small Cap -11,71 % -14,72 % 3,34 % Sparindex Europe Growth -14,99 % -15,27 % 0,81 % Sparindex Europe Value -21,79 % -22,16 % 0,95 % Sparindex Europe Small Cap -14,04 % -17,05 % 3,29 % Sparindex Japan Growth -12,80 % -12,85 % 1,12 % Sparindex Japan Value -12,44 % -11,81 % 0,66 %

5 Sparindex Japan Small Cap -13,71 % -12,58 % 1,76 % Sparindex Dow Jones Sustainability World Index -17,47 % -17,92 % 0,74 % Sparindex World Index Hedged*) -13,81 % -13,43 % - Sparindex OMX C20 Aktier** -7,04 % -8,58 % 1,36 % *) Afdelingen blev oprettet i, og T.E. vises først ved tre års-historik. **)Afkast for benchmark (OMXC20) indeholder ikke udbytter, eftersom benchmark-leverandøren ikke beregner et officielt benchmark indeholdt udbytte. Nye tiltag Omkostningerne i Sparindex blandt de laveste i hele Europa Omkostningerne i Sparindex har altid været blandt Danmarks laveste. Med omkostninger på 0,50 % ligger afdelingerne i Sparindex ikke bare et pænt stykke under det danske gennemsnit. En undersøgelse fra juni måned offentliggjort af InvesteringsForeningsRådet og det internationalt anerkendte analysebureau Lipper Fitzrovia viser, at Sparindex omkostninger også ligger et pænt stykke under det samlede europæiske gennemsnit for indeksforeninger, som er på 1,04 %. Opdateringer fra generalforsamlingen Den 25. marts blev der afholdt generalforsamling i Sparindex, hvor alle forslag fremsat af bestyrelsen blev vedtaget. Forslagene indebar vedtægtsændringer, der kræver, at mere end halvdelen af formuen er til stede, og derfor blev de først endeligt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 29. april. Ændringerne, der er beskrevet nedenfor, trådte officielt i kraft, da de blev godkendt af Finanstilsynet efter halvårets afslutning. Vedtægtsændringer Sparindex vil afholde fuldstændigt elektroniske generalforsamlinger I juni kom den danske lovgivning på plads, så det nu er lovligt for investeringsforeninger at afholde generalforsamlinger fuldt ud elektronisk. For at være på forkant med udviklingen blev det allerede vedtaget på generalforsamlingen i marts, at Investeringsforeningen Sparindex fremover må afholde fuldstændigt elektroniske generalforsamlinger. Det skyldes, at vi i forvejen har fokus på at have et fornuftigt og lavt omkostningsniveau i foreningen, og at det derfor er oplagt at benytte os af denne nye mulighed. Når Sparindex i fremtiden åbner de elektroniske døre til generalforsamlingen, bliver det formentlig første gang i Europa, at investorerne kan deltage, ytre sig og stemme fuldt ud elektronisk. Tidligere har man kun kunnet afholde delvist elektroniske generalforsamlinger via screeninger over internettet. Med den nye løsning udviklet af Værdipapircentralen kan vi nu afholde hele generalforsamlinger i cyberspace uden at nogen af deltagerne behøver at møde fysisk op. Derved kan investorerne i Sparindex sidde hjemme eller på kontoret og samtidig deltage på generalforsamlingen via nettet. Normalt er det kun en meget lille andel af investorerne, der deltager i generalforsamlinger, men ledelsen i Sparindex har store forhåbninger om, at muligheden for aktivt at deltage hjemmefra vil gøre det lettere for investorer, som ikke har tid til at møde fysisk op, at gøre deres indflydelse gældende.

6 Mulighed for optagelse af lån til midlertidig finansiering af handler Der har indtil nu været begrænsede muligheder for, at en forening kan optage lån, men lovgivningen åbner for optagelse af lån til midlertidig finansiering af handler. Generalforsamlingen vedtog derfor en vedtægtsændring, der gælder i alle foreninger, som muliggør optagelse af kortfristede lån til at imødegå de likviditetsmæssige udfordringer, som kan opstå i forbindelse med handel og afvikling. Formuleringen i vedtægterne er nu identisk med ordlyden i lovgivningen, men derudover har den gennemførte ændring ingen materiel betydning. Justering af vedtægternes formulering om værdiansættelse Det blev ligeledes vedtaget at foretage en justering af vedtægternes formuleringer vedrørende værdiansættelse af indre værdi. Indre værdi i afdelingerne opgøres løbende som led i fastsættelsen af indløsnings- og emissionskurserne ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet med den nominelle værdi af de udstedte andele. Med vedtægtsændringen blev det præciseret, at det kan være mere retvisende at foretage skøn ved værdiansættelsen end at benytte senest handlede kurs. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis de underliggende aktiver handles på et udenlandsk marked, der ikke er åbent, når beregningen foretages. Hvis det derfor forventes, at det pågældende marked vil åbne med væsentligt ændrede priser i forhold til den senest handlede kurs, kan dette nu afspejles i den aktuelle indre værdi. En sådan værdiansættelse foretaget på skøn vil ske på baggrund af alment anerkendte værdiansættelsesmetoder og kun i særlige tilfælde. Ny bestyrelsesformand for Sparindex I forbindelse med årets generalforsamling fratrådte professor, cand.jur. Ole Bjørn posten som bestyrelsesformand for investeringsforeningerne Sparinvest og Sparindex. Han har været formand for bestyrelsen siden Posten som bestyrelsesformand blev overtaget af bestyrelsesmedlem købmand, cand.merc. Niels Fog, som har været medlem af bestyrelsen siden Markedsudvikling i 1. halvår Den globale økonomi I halvåret var det ikke længere kun den globale kreditkrise, men også frygten for tiltagende inflation og aftagende økonomisk vækst, der satte præg på den globale økonomiske udvikling. Det har bl.a. givet udslag i, at ikke bare aktierne, men også obligationskurserne er faldet igennem hele halvåret. Aftagende vækst verden over Skønt der i 2. kvartal er blevet genoprettet en vis stabilitet på aktiemarkederne efter de store fald i starten af året, har der samtidig været flere tegn på, at kreditkrisen har tiltaget i styrke igennem halvåret. Bl.a. har finansaktierne generelt leveret lavere afkast i forhold til andre sektorer, og samtidig er kreditvæksten i mange lande faldet til et kritisk lavt niveau. For forbrugerne er denne situation særlig problematisk. Mange vestlige husstande er som følge af lave lønstigninger nødsaget til at låne penge for at holde deres forbrug på samme niveau som sidste år. Men da det i kølvandet på kreditkrisen er blevet sværere at låne penge, og benzin- og fødevarepriserne samtidig stiger, må vi forvente et skarpt dalende forbrug i mange vestlige økonomier i.

7 Udviklingen i Kina forværrer kreditkrisen Mange forventer, at situationen vil blive yderligere forværret af den stadig stigende kinesiske inflation. Igennem de seneste måneder har kombinationen af den overophedede kinesiske økonomi og stigende mangel på fødevarer i landet skubbet såvel leveomkostninger som lønninger og priser i vejret. Det voksende inflationsniveau har nu presset Kina til også at hæve priserne på de forbrugsvarer, der eksporteres til vesten. Derved bliver inflationsproblemet eksporteret til de vestlige økonomier i en tid, hvor de vestlige forbrugere allerede er stærkt pressede. Dette scenarie tegner heller ikke godt for de globale aktier, da det i takt med at forbrugerne bruger færre penge, bliver sværere for virksomheder at generere overskud. Aktier For aktieinvestorer var der ikke meget opmuntring at hente i hverken 1. eller 2. kvartal af, efter kreditkrisen havde sat sine tydelige spor i slutningen af. De globale aktiemarkeder faldt i 1. halvår 17 % målt ved MSCI World-indekset. Europæiske aktier hårdest ramt Til trods for at kreditkrisen startede på det amerikanske boligmarked, gik udviklingen hårdest ud over de europæiske aktier, mens amerikanske og japanske aktier slap billigere. Ved halvårets afslutning var de største europæiske virksomheder i EURO STOXX 50-indekset faldet hele 22 % år til dato, mens de største amerikanske selskaber i S&P 500-indekset kun faldt 12 % i samme periode, målt i lokal valuta. Flere årsager til kursfald I 2. kvartal kunne den negative stemning på aktiemarkedet ikke længere alene tilskrives den globale kreditkrise. Kursfaldene skyldes også, at forventningerne om, at vi er på vej ind i en periode med global lavkonjunktur, for alvor har bidt sig fast. Derudover er den høje oliepris en væsentlig kilde til det stigende inflationspres. I løbet af halvåret nåede olieprisen op i en ny rekord på over 140 USD pr. tønde. Til sammenligning var olieprisen i januar kun på 87 USD. Olieprisen har været på et højt niveau i så lang en periode, at den ikke kun medfører højere priser på benzin, fyringsolie osv. Nu bliver den også lagt oven i prisen på andre varer og tjenesteydelser og bidrager dermed indirekte til et generelt højere prisniveau. Kombinationen af en global kreditkrise, recessionsfrygt, stigende inflation og en rekordhøj oliepris udgør en giftig cocktail for aktieinvestorer. Derfor befinder vi os nu i en situation, hvor aktierne er begyndt at falde i forhold til årene mellem 2003 og 2006, der bød på en uafbrudt strøm af høje aktieafkast. Hold fast i investeringerne De store kursfald på både aktier og obligationer kan umiddelbart virke skræmmende. Men i Sparindex opfordrer vi som altid til, at man ikke ryster på hånden, men holder fast i sine investeringer og har et langsigtet perspektiv. Historisk set er den nuværende situation på aktiemarkedet på ingen måde usædvanlig. Ser vi blot fem år tilbage, faldt MSCI World-indekset målt i marts 2003 hele 39 % på blot 12 måneder, efter IT-boblen bristede. Havde man dengang solgt sine aktier, var man gået glip af 28 % i afkast i de følgende 12 måneder. Derfor er det ofte en fordel at holde fast i sine aktieinvesteringer, både når markederne går op, og når de går ned.

8 Derved kan man opnå det merafkast, som aktier over tid kan give i forhold til andre typer investeringer. I Sparinvest tror vi ikke på, at man på lang sigt vinder noget ved at forsøge at time udviklingen på markederne. Derfor kan vi heller ikke forudsige, hvornår udviklingen igen vil vende. Men der er ingen tvivl om, at det vil ske, og når det sker, er det vigtigt at have sin portefølje investeret med en fornuftig fordeling mellem aktier og obligationer. Forventninger til 2. halvår På kort sigt kan vi forvente, at uroen på de finansielle markeder vil fortsætte. I øjeblikket er der tegn på aftagende vækst ikke kun i USA, men også i Storbritannien, Canada, Frankrig, Tyskland og mange af de nye markeder i Asien. Det tegner selvfølgelig ikke godt for aktiemarkederne, da den stigende inflation på kort sigt vil påvirke de vestlige virksomheders indtjening i en negativ retning. På den anden side er der samtidig udsigt til, at den aftagende vækst vil få centralbankerne til at nedsætte renten igen. Et sådan træk vil i første omgang have en direkte positiv indvirkning på obligationsmarkedet og vil herefter også gavne aktiemarkedet. Usikkerheden på markederne, som vi har oplevet i det sidste halvår, er selvfølgelig ikke gunstig for nogen investeringsstrategi. I tider, som dem vi oplever lige nu, er det derfor vigtigt at have en langsigtet investeringsfilosofi for øje og erkende, at der altid vil være perioder med kursfald. Derfor kan det heller ikke undgås, at Sparindex afdelinger ligesom alle øvrige investeringsforeninger fortsat vil blive berørt af udviklingen på aktiemarkederne i 2. halvår. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Udover de begivenheder, der allerede er nævnt i beretningen, er der ikke indtrådt begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke investeringsforeningernes finansielle stilling. Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke særlige usikkerheder forbundet med indeværende halvårsrapport. Der er ligeledes ikke andre usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregning og måling. Væsentlige aftaler Aftaler om markedsføring og formidling Foreningen har indgået aftale med en kreds af pengeinstitutter i Danmark om, at pengeinstitutterne til enhver tid med udgangspunkt i kundernes behov formidler salg af investeringsbeviser i foreningens afdelinger samt opbevarer investeringsbeviserne, når ejerne ønsker det. Pengeinstitutterne fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salg af foreningens investeringsbeviser. Foreningen har indgået aftale med Forstædernes Bank A/S om, at banken i forbindelse med nytegning af andele forestår emissionsaktiviteterne. Foreningen har endvidere indgået aftale om markedsføring af foreningens investeringsbeviser med Sparinvest Holding A/S. Ifølge aftalen varetager Sparinvest Holding A/S visse markedsføringsopgaver; herunder annoncering, brochurer og designopgaver. I forhold til markedsføring medvirker Sparinvest Holding A/S til fremme af salg og profilering af foreningen, som primært sker gennem samarbejde med pengeinstitutter, der har indgået aftale med ID-Sparinvest A/S om formidling af investeringsbeviser.

9 Aftale om investeringsrådgivning Foreningens investeringsforvaltningsselskab ID-Sparinvest A/S har indgået aftaler med Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S. Aftalerne indebærer, at Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S yder rådgivning til ID- Sparinvest A/S om transaktioner, som Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S anser som fordelagtige som led i porteføljestyringen i foreningen. Der skal tilstræbes et optimalt afkast med samtidig hensyntagen til fornøden risikospredning. Rådgivningen skal ske i overensstemmelse med de retningslinjer, som foreningens bestyrelse har fastlagt i individuelle investeringsrammer for de enkelte afdelinger. De enkelte forslag til investeringer skal forelægges ID-Sparinvest A/S, der tager stilling til, om de skal føres ud i livet. Aftale om prisstillelse i markedet ID-Sparinvest A/S har med Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S indgået aftale om, at selskabet i bl.a. København Fondsbørs' handelssystemer løbende med forbehold for særlige situationer stiller priser i afdelingernes investeringsbeviser med det formål at fremme likviditeten ved handel med beviserne. Prisstillelsen skal ske med såvel købs- som salgspriser og på baggrund af aktuelle emissions- og indløsningspriser. Aftale om aktiebog Foreningen har indgået aftale med Værdipapircentralen (VP) om, at VP på vegne af foreningen fører den såkaldte aktiebog, hvori navnenotering af afdelingernes investeringsbeviser foretages. Aftalen indebærer foruden den løbende registrering af noteringsforhold og ændringer i disse, at VP forestår udstedelse af adgangskort og stemmesedler til foreningens generalforsamlinger og de hertil knyttede aktiviteter. Aftale om administration Foreningen har indgået aftale med ID-Sparinvest A/S om, at selskabet udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., foreningens vedtægter, anvisninger fra foreningens bestyrelser, herunder investeringsrammer for de enkelte afdelinger, og aftale om investeringsrådgivning indgået med Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S som investeringsrådgiver. Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten for Investeringsforeningen Sparindex er aflagt i henhold til de regler, der gælder ifølge Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers regnskaber samt de krav, Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede foreninger.

10 Ledelsespåtegning Investeringsforeningen Sparindex Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og vedtaget halvårsrapporten for for Investeringsforeningen Sparindex. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., samt de retningslinjer, der følger af bekendtgørelsen om investeringsforeningers og specialforeningers regnskaber. Halvårsrapporten opfylder de af Københavns Fondsbørs stillede krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede investeringsforeninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, ligesom halvårsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme afdelingernes økonomiske forhold. Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af investeringsforeningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat for regnskabsperioden 1. januar til 30. juni. Randers, den 27. august Direktion ID-Sparinvest A/S Peter Møller Lassen Bestyrelse Niels Fog Linda Nielsen Flemming Skov Jensen (formand) (næstformand) Verner Puggaard Holger Dock Bolette Christensen Louise Gade

11 Mere information Yderligere oplysninger om halvårsrapporten kan fås ved henvendelse til: Direktør Peter Møller Lassen, Investeringsforeningen Sparindex Telefon: Direktør Michael Albrechtslund, Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S Telefon: Yderligere information om Sparindex resultater og afdelinger kan ses på foreningens hjemmeside:

12 US Growth Index Beretning og nøgletal pr Årsberetning 1. halvår Indre værdi pr. 30. juni udgjorde 57,86, hvilket svarer til et fald inkl. geninvestering af udbytte (DKK 0,00) på 14,28 % for. Benchmark, MSCI US Growth, faldt 14,43 % i samme periode. MSCI Growth er et udsnit af nordamerikanske vækstaktier. Regnskabsresultat 1. halvår Afdelingen fik i første halvår et negativt driftsresultat på DKK 54,0 mio., heraf udgør renter og udbytter DKK 1,8 mio. og kursfald DKK 54,7 mio. De samlede omkostninger udgør DKK 0,9 mio. og skat på DKK 0,3 mio. Fremtiden I 1. halvår af var aktiemarkederne fortsat præget af negative afkast. De amerikanske aktier slap dog forholdsvis nådigt igennem uroen, og de største selskaber i det amerikanske S&P 500 indeks faldt 'kun' med 12 %, mens de største europæiske selskaber faldt med næsten 22 %. Medregnes faldet i dollarkursen nærmer afkastet af amerikanske aktier sig dog også -20 %. Den amerikanske centralbank har i løbet af halvåret i flere omgange nedsat styringsrenten fra 4,25 % til 2,00 % for at understøtte den økonomiske udvikling og afhjælpe kreditkrisen. Alligevel kan vi forvente, at volatiliteten på markedet vil fortsætte ind i 2. halvår. Men hvis de amerikanske virksomheder aflægger bedre halvårsregnskaber end ventet, er der mulighed for stigende aktiekurser i slutningen af året. Nøgletal for risiko - 5 år Afdeling Benchmark Sharpe Ratio -0,22-0,18 Standardafvigelse 12,27% 12,66% Sektorfordeling Geografisk fordeling IT 32,24% 34,02% Industri Energi 13,38% 16,64% 12,41% 8,22% Nordamerika 99,58% Sundhedspleje 12,24% 11,51% 99,32% Forbrugsgoder 10,63% 11,29% Konsumentvarer 9,29% 8,69% Finans 4,02% 5,92% Materialer 3,92% 2,32% 0,42% Forsyning 1,21% 0,39% Telekommunikation 0,43% 0,70% 0,23% 0,30% 0,68% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Nøgletal Afkast (pct.)*) -14,28 4,87-9,06 10,90 6,76 Benchmarkafkast (pct.)*) -14,43 4,84-8,30 10,77 6,31 Indre værdi**) 57,86 67,49 67,47 69,84 58,92 Regnskabsmæssige resultat (t.kr.)*) A'conto udbytte (pct.)*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cirkulerende kapital (t.kr.)**) Medlemmernes formue (t.kr.)**) Omkostninger i % af gennemsnitlig formue ***) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 ÅOP 0,56 0,56 *) Disse nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten. **) Sammenligningstal er fra balancen ultimo året. ***) Dette nøgletal er omregnet til helårstal.

13 US Growth Index Resultatopgørelse, balance og formueopgørelse pr Resultatopgørelse Balance i kr. i kr. i kr. i kr. Aktiver Renteindtægter Likvide midler Udbytter Noterede aktier fra udenl. selskaber Kursregulering, kapitalandele Tilgodehavende renter, udbytte m.v Kursregulering, valutakonti Aktiver i alt Administrationsomkostninger Resultat før skat Passiver Skat Medlemmernes formue Halvårets nettoresultat Passiver i alt Formueopgørelse Medlemmernes formue (primo) Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Emissionstillæg Indløsningsfradrag Periodens resultat I alt medlemmernes formue Fem største beholdninger i afdelingen Navn Type Land Sektor Andel Microsoft Corp. USD 0,00005 Aktier USA IT 3,87% IBM Aktier USA IT 2,93% Apple Computer Inc Aktier USA IT 2,37% Schlumberger Ltd. Aktier USA Energi 2,31% Google Inc Aktier USA IT 2,08%

14 US Value Index Beretning og nøgletal pr Årsberetning 1. halvår Indre værdi pr. 30. juni udgjorde 49,82, hvilket svarer til et fald inkl. geninvestering af udbytte (DKK 1,25) på 21,64 % for. Benchmark, MSCI US Value, faldt 21,34 % i samme periode. MSCI Value er et udsnit af nordamerikanske valueaktier. Regnskabsresultat 1. halvår Afdelingen fik i første halvår et negativt driftsresultat på DKK 116,6 mio., heraf udgør renter og udbytter DKK 7,2 mio. og kursfald DKK 121,6 mio. De samlede omkostninger udgør DKK 1,1 mio. og skat på DKK 1,1 mio. Fremtiden I 1. halvår af var aktiemarkederne fortsat præget af negative afkast. De amerikanske aktier slap dog forholdsvis nådigt igennem uroen, og de største selskaber i det amerikanske S&P 500 indeks faldt 'kun' med 12 %, mens de største europæiske selskaber faldt med næsten 22 %. Medregnes faldet i dollarkursen nærmer afkastet af amerikanske aktier sig dog også -20 %. Den amerikanske centralbank har i løbet af halvåret i flere omgange nedsat styringsrenten fra 4,25 % til 2,00 % for at understøtte den økonomiske udvikling og afhjælpe kreditkrisen. Alligevel kan vi forvente, at volatiliteten på markedet vil fortsætte ind i 2. halvår. Men hvis de amerikanske virksomheder aflægger bedre halvårsregnskaber end ventet, er der mulighed for stigende aktiekurser i slutningen af året. Nøgletal for risiko - 5år Afdeling Benchmark Sharpe Ratio -0,24-0,18 Standardafvigelse 11,99% 12,13% Sektorfordeling Geografisk fordeling Finans Energi Sundhedspleje 11,80% 12,00% 19,16% 18,30% 24,14% 28,21% Nordamerika 99,40% 99,20% Industri 11,62% 9,32% Konsumentvarer Forbrugsgoder Telekommunikation 8,82% 8,60% 6,41% 6,49% 5,75% 6,54% 0,30% 0,80% IT 4,96% 3,18% Materialer Forsyning 3,57% 2,80% 3,46% 3,75% 0,31% 0,81% Fjernøsten ex. Japan 0,30% 0,00% 0% 10% 20% 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Nøgletal l Afkast (pct.)*) -21,64 3,44-2,52 12,64 5,43 Benchmarkafkast (pct.)*) -21,34 3,65-3,00 12,66 6,55 Indre værdi**) 49,82 65,02 74,12 69,57 58,44 Regnskabsmæssige resultat (t.kr.)*) A'conto udbytte (pct.)*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cirkulerende kapital (t.kr.)**) Medlemmernes formue (t.kr.)**) Omkostninger i % af gennemsnitlig formue ***) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 ÅOP 0,56 0,56 *) Disse nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten. **) Sammenligningstal er fra balancen ultimo året. ***) Dette nøgletal er omregnet til helårstal.

15 US Value Index Resultatopgørelse, balance og formueopgørelse pr Resultatopgørelse Balance i kr. i kr. i kr. i kr. Aktiver Renteindtægter Likvide midler Udbytter Noterede aktier fra udenl. selskaber Kursregulering, kapitalandele Tilgodehavende renter, udbytte m.v Kursregulering, valutakonti Mellemværende vedr. handelsafvikling Administrationsomkostninger Aktiver i alt Resultat før skat Skat Passiver Halvårets nettoresultat Medlemmernes formue Mellemværende vedr. handelsafvikling Formueopgørelse Passiver i alt Medlemmernes formue (primo) Udlodning fra sidste år vedr. cirk. beviser 31/ Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Emissionstillæg Indløsningsfradrag Periodens resultat I alt medlemmernes formue Fem største beholdninger i afdelingen Navn Type Land Sektor Andel Exxon Corp. Aktier USA Energi 8,20% General Electric Co USD 1,0 Aktier USA Industri 4,81% Chevron Corp. Aktier USA Energi 3,68% AT&T Inc Aktier USA Telekommunikation 3,59% Johnson & Johnson Aktier USA Sundhedspleje 3,42%

16 US Small Cap Index Beretning og nøgletal pr Årsberetning 1. halvår Fremtiden Indre værdi pr. 30. juni udgjorde 61,91, hvilket svarer I 1. halvår af var aktiemarkederne fortsat præget af negative til et fald inkl. geninvestering af udbytte (DKK 0,00) på afkast. De amerikanske aktier slap dog forholdsvis nådigt igennem 11,71 % for. Benchmark, MSCI US Small Cap, faldt uroen, og de største selskaber i det amerikanske S&P 500 indeks 14,72 % i samme periode. MSCI US Small Cap består af faldt 'kun' med 12 %, mens de største europæiske selskaber faldt nordamerikanske Small Cap aktier fordelt på forskellige med næsten 22 %. Medregnes faldet i dollarkursen nærmer industrier. Definitionen af en Small Cap aktie er en afkastet af amerikanske aktier sig dog også -20 %. Den markedsstørrelse mellem mio. USD. amerikanske centralbank har i løbet af halvåret i flere omgange Regnskabsresultat 1. halvår Afdelingen fik i første halvår et negativt driftsresultat på DKK 3,1 mio., heraf udgør renter og udbytter DKK 0,2 mio. og kursfald DKK 3,2 mio. De samlede omkostninger udgør DKK 0,1 mio. og skat på DKK 0,0 mio. nedsat styringsrenten fra 4,25 % til 2,00 % for at understøtte den økonomiske udvikling og afhjælpe kreditkrisen. Alligevel kan vi forvente, at volatiliteten på markedet vil fortsætte ind i 2. halvår. Men hvis de amerikanske virksomheder aflægger bedre halvårsregnskaber end ventet, er der mulighed for stigende aktiekurser i slutningen af året. Nøgletal for risiko - 5år Afdeling Benchmark Sharpe Ratio 0,00 0,02 Standardafvigelse 14,67% 16,28% Sektorfordeling Geografisk fordeling Finans 18,86% 86% 16,68% IT Sundhedspleje 18,83% 18,09% 15,00% 14,88% Nordamerika 98,86% Industri 13,69% 15,04% 98,59% Forbrugsgoder 12,43% 16,32% Energi 4,82% 9,02% Materialer 5,06% 5,03% Forsyning 2,87% 3,58% 1,14% Konsumentvarer 1,62% 2,93% Telekommunikation 1,49% 1,23% 1,13% 1,40% 1,41% 0% 5% 10% 15% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Nøgletal l Afkast (pct.)*) -11,71 1,15 0,89 11,71 9,24 Benchmarkafkast (pct.)*) -14,72 4,43-2,19 10,80 10,72 Indre værdi**) 61,91 70,11 84,73 91,49 74,52 Regnskabsmæssige resultat (t.kr.)*) A'conto udbytte (pct.)*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cirkulerende kapital (t.kr.)**) Medlemmernes formue (t.kr.)**) Omkostninger i % af gennemsnitlig formue ***) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 ÅOP 0,56 0,56 *) Disse nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten. **) Sammenligningstal er fra balancen ultimo året. ***) Dette nøgletal er omregnet til helårstal.

17 US Small Cap Index Resultatopgørelse, balance og formueopgørelse pr Resultatopgørelse Balance i kr. i kr. i kr. i kr. Aktiver Renteindtægter Likvide midler Udbytter Noterede aktier fra udenl. selskaber Kursregulering, kapitalandele Tilgodehavende renter, udbytte m.v Kursregulering, valutakonti Aktiver i alt Administrationsomkostninger Resultat før skat Passiver Skat Medlemmernes formue Halvårets nettoresultat Passiver i alt Formueopgørelse Medlemmernes formue (primo) Udlodning fra sidste år vedr. cirk. beviser 31/ Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Emissionstillæg 8 11 Indløsningsfradrag 0 10 Periodens resultat I alt medlemmernes formue Fem største beholdninger i afdelingen Navn Type Land Sektor Andel Bucyrus International Inc-A Aktier USA Industri 2,63% Datascope Corp Aktier USA Sundhedspleje 2,53% Comstock Resources Inc Aktier USA Energi 2,22% Itron Inc Aktier USA IT 1,81% Fti Consulting Inc Aktier USA Industri 1,72%

18 Europe Growth Index Beretning og nøgletal pr Årsberetning 1. halvår Indre værdi pr. 30. juni udgjorde 78,51, hvilket svarer til et fald inkl. geninvestering af udbytte (DKK 2,00) på 14,99 % for. Benchmark, MSCI Europe Growth, faldt 15,27 % i samme periode. MSCI Europe Growth er et udsnit af europæiske vækstaktier. Regnskabsresultat 1. halvår Afdelingen fik i første halvår et negativt driftsresultat på DKK 50,8 mio., heraf udgør renter og udbytter DKK 6,0 mio. og kursfald DKK 55,8 mio. De samlede omkostninger udgør DKK 0,7 mio. og skat på DKK 0,4 mio. Fremtiden Til trods for at kreditkrisen startede på det amerikanske boligmarked, er udviklingen i halvåret gået hårdest ud over de europæiske aktier. Ved halvårets afslutning var de største europæiske selskaber i EURO STOXX 50-indekset faldet med hele 22 %. Generelt er den økonomiske vækst aftagende i flere europæiske lande - heriblandt Tyskland, England og i sydeuropa. Bl.a. har flere store banker meldt om tab som følge af eksponering mod subprime-lån, og derfor har det igen især været de finansielle aktier, der har været ramt af de største kursfald. Når alle virksomheder i branchen har aflagt halvårsrapporter, og man har fået ryddet op i udlånene, kan de finansielle aktier til gengæld blive attraktive. Nøgletal for risiko - 5år Afdeling Benchmark Sharpe Ratio 0,51 0,60 Standardafvigelse 10,11% 10,65% Sektorfordeling Geografisk fordeling Materialer 16,33% 15,56% Nordeuropa 37,68% 35,73% Konsumentvarer Industri 15,53% 15,15% 13,96% 16,00% Storbritannien 29,99% 30,51% Sundhedspleje Forsyning 5,85% 12,86% 11,90% 9,08% Sydeuropa 20,30% 22,01% Forbrugsgoder 8,14% 12,06% Skandinavien 7,43% 8,93% Finans IT 7,12% 8,73% 5,41% 6,51% Danmark 2,24% 1,69% Energi Telekommunikation 4,93% 2,80% 4,58% 4,29% 2,06% 1,15% Nordamerika 2,07% 1,14% 0,29% 0,00% 0% 5% 10% 15% 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Nøgletal l Afkast (pct.)*) -14,99 4,55 4,55 11,22 4,87 Benchmarkafkast (pct.)*) -15,27 4,39 4,39 11,70 5,47 Indre værdi**) 78,51 94,68 89,99 78,56 66,20 Regnskabsmæssige resultat (t.kr.)*) A'conto udbytte (pct.)*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cirkulerende kapital (t.kr.)**) Medlemmernes formue (t.kr.)**) Omkostninger i % af gennemsnitlig formue ***) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 ÅOP 0,59 0,59 *) Disse nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten. **) Sammenligningstal er fra balancen ultimo året. ***) Dette nøgletal er omregnet til helårstal.

19 Europe Growth Index Resultatopgørelse, balance og formueopgørelse pr Resultatopgørelse Balance i kr. i kr. i kr. i kr. Aktiver Renteindtægter Likvide midler Udbytter Noterede aktier fra danske selskaber Kursregulering, kapitalandele Noterede aktier fra udenl. selskaber Kursregulering, valutakonti Tilgodehavende renter, udbytte m.v Administrationsomkostninger Aktuelle skatteaktiver Resultat før skat Aktiver i alt Skat Halvårets nettoresultat Passiver Medlemmernes formue Formueopgørelse Passiver i alt Medlemmernes formue (primo) Udlodning fra sidste år vedr. cirk. beviser 31/ Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Emissionstillæg Indløsningsfradrag Periodens resultat I alt medlemmernes formue Fem største beholdninger i afdelingen Navn Type Land Sektor Andel Nestle SA Aktier Schweiz Konsumentvarer 3,89% EON AG Aktier Tyskland Forsyning 2,98% Novartis AG Aktier Schweiz Sundhedspleje 2,97% Roche Holding Aktier Schweiz Sundhedspleje 2,91% Glaxosmithkline Aktier Storbritannien Sundhedspleje 2,57%

20 Europe Value Index Beretning og nøgletal pr Årsberetning 1. halvår Fremtiden Indre værdi pr. 30. juni udgjorde 76,15, hvilket svarer Til trods for at kreditkrisen startede på det amerikanske til et fald inkl. geninvestering af udbytte (DKK 7,5) på boligmarked, er udviklingen i halvåret gået hårdest ud over de 21,79 % for. Benchmark, MSCI Europe Value, faldt europæiske aktier. Ved halvårets afslutning var de største 22,16 % i samme periode. MSCI Europe Value er et udsnit af europæiske selskaber i EURO STOXX 50-indekset faldet med hele europæiske valueaktier. 22 %. Generelt er den økonomiske vækst aftagende i flere europæiske lande - heriblandt Tyskland, England og i sydeuropa. Bl.a. har flere store banker meldt om tab som følge af Regnskabsresultat 1. halvår Afdelingen fik i første halvår et negativt driftsresultat på DKK 59,3 mio., heraf udgør renter og udbytter DKK 8,6 mio. og kursfald DKK 66,6 mio. De samlede omkostninger udgør DKK 0,6 mio. og skat på DKK 0,6 mio. eksponering mod subprime-lån, og derfor har det igen især været de finansielle aktier, der har været ramt af de største kursfald. Når alle virksomheder i branchen har aflagt halvårsrapporter, og man har fået ryddet op i udlånene, kan de finansielle aktier til gengæld blive attraktive. Nøgletal for risiko - 5år Afdeling Benchmark Sharpe Ratio 0,49 0,49 Standardafvigelse 13,02% 13,44% Sektorfordeling Geografisk fordeling Finans Energi 20,76% 18,07% 40,38% 46,76% Sydeuropa 33,50% 33,94% Telekommunikation Forbrugsgoder 8,88% 10,68% 8,49% 7,22% Storbritannien 32,87% 33,46% Industri Materialer Forsyning Sundhedspleje IT 5,45% 3,44% 3,90% 2,69% 3,72% 4,37% 2,62% 1,74% 2,05% 1,59% Nordeuropa Skandinavien 6,78% 6,50% 1,96% 1,61% 24,79% 24,38% Konsumentvarer 1,94% 1,59% 1,81% 1,85% Danmark 0,10% 0,11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Nøgletal l Afkast (pct.)*) -21,79 8,77 6,54 11,85 8,04 Benchmarkafkast (pct.)*) -22,16 8,49 5,15 12,40 7,79 Indre værdi**) 76,15 106,32 116,01 96,55 78,06 Regnskabsmæssige resultat (t.kr.)*) A'conto udbytte (pct.)*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cirkulerende kapital (t.kr.)**) Medlemmernes formue (t.kr.)**) Omkostninger i % af gennemsnitlig formue ***) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 ÅOP 0,58 0,58 *) Disse nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten. **) Sammenligningstal er fra balancen ultimo året. ***) Dette nøgletal er omregnet til helårstal.

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Sparinvest Halvårsrapport 2008

Sparinvest Halvårsrapport 2008 Halvårsrapport 08 Investeringsforeningen Sparinvest Specialforeningen Sparinvest Investeringsforeningen Sparinvest Globale Vækstmarkeder Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Sparinvest Halvårsrapport

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Månedsrapport November 2016

Månedsrapport November 2016 Månedsrapport November 06 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX USA Growth KL DK000987 8,4 6,77 30..6 4,8 30,04 6,85 INDEX USA Small

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Månedsrapport December 2016

Månedsrapport December 2016 Månedsrapport December 06 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 06 05 04 Aktiebaserede afdelinger INDEX DJSI World KL DK00097464 9,54,3 3..6,3 6,87 5,65 INDEX Emerging Markets

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Halvårsrapport 2010. Det passive supplement

Halvårsrapport 2010. Det passive supplement Halvårsrapport 2010 Det passive supplement Investeringsforeningen Sparindex (FT-NR. 16035) Adresser Bestyrelse Administration Depotselskab Sparinvest Huset Søndergade 3 8900 Randers C T: 36 34 74 00 F:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr.

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr. Til Fondsbørsen Halvårsrapport 2006 (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest CVR nr. 28 70 59 21 1 Markedsudviklingen Trods stigende oliepriser og renter udviklede

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Månedsrapport Maj 2016

Månedsrapport Maj 2016 Månedsrapport Maj 06 05 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX Europa Growth KL DK00097548 5,04 3,57 3.05.6 5,64 7,90 7,98 INDEX Europa

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest International

Investeringsforeningen Nykredit Invest International Investeringsforeningen Nykredit Invest International (Investeringsforeningen Multi Manager Invest) Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8 Halvårsrapport for 2011 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...9 Balance...9 Noter...10 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2007 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der er i dag den 8. april 2015 afholdt ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Danske Small Cap aktier...8 Europæiske Ejendomsaktier...9

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Sparinvest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Sparinvest Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 5 Ledelsens beretning 6 Udviklingen i Investeringsforeningen

Læs mere

H A L V Årsrapport 2011

H A L V Årsrapport 2011 H A L V Årsrapport 20 H A L V Årsrapport 20 Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årets udvikling 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Stonehenge, globale aktier

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2006 CVR nr.: 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Hoved- og nøgletalsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 Afdeling Danske Small Cap aktier

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Årsrapport 2012. Det passive supplement

Årsrapport 2012. Det passive supplement Årsrapport 2012 Det passive supplement Investeringsforeningen Sparindex (FT-NR. 16035) Adresser Bestyrelse Administration Depotselskab Sparinvest Huset Søndergade 3 8900 Randers C T: 36 34 74 00 F: 36

Læs mere

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010 Afdeling 1 - Verden (under afvikling) Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar - 29. juni 2010 CVR nr. 24 25 63 40, Afd. SE nr. 21 56 24 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.........................

Læs mere

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Meddelelse nr. 26/2016 København, d. 29. april 2016 Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Passiv investering Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Agenda Foreninger og Enkeltaktier Omkostninger ved aktieinvestering Passive og Aktive Strategier Sparindex Det passive supplement Risiko

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport 2016 Halvårsrapport for 2012

Halvårsrapport 2016 Halvårsrapport for 2012 Halvårsrapport for 2016 Halvårsrapport 2016 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø CVR nr. 26 58 41 40 Fondskode:

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere