FINANSLOV. Tekst. for finansåret Finansmin. j.nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209"

Transkript

1 FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst 21 Finansmin. j.nr.:

2 Finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

3 3 Indholdsfortegnelse 21. Kulturministeriet... 4

4 4 21. Kulturministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgiftsbudget , ,1 857,2 Indtægtsbudget... 76,5-76,5 Anlægsbudget... 12,7 12,8 0,1 Fællesudgifter ,2 61, Centralstyrelsen ,2 61,5 Skabende og udøvende virksomhed ,9 333, Støtte til kunstnere, forfattere mv ,5 66, Musik , Teater ,7 226, Film ,1 41,0 Bevaring og formidling af kulturarven ,0 319, Biblioteker (tekstanm. 186) ,7 171, Arkiver mv ,8 18, Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv ,5 129,5 Videregående uddannelse ,9 69, Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) ,4 69, Andre uddannelsesaktiviteter... 67,5 - Idræts- og fritidsfaciliteter... 60,8 22, Idræts- og fritidsfaciliteter... 60,8 22,1 Radio og tv... 44,1 127, Radio og tv... 44,1 127,3 Artsoversigt: Driftsposter ,9 718,9 Interne statslige overførsler... 30,6 16,5 Øvrige overførsler ,8 195,6 Finansielle poster ,8 2,7 Kapitalposter... 14,8 0,1 Aktivitet i alt ,9 933,8 Forbrug af videreførsel ,9 -

5 21. 5 Årets resultat ,8 - Nettostyrede aktiviteter ,4-626,4 Bevilling i alt ,8 307,4 B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.)... 88,2-02. Departementet, lønpuljer m.m. (Reservationsbev.)... 0,6-23. Forskellige tilskud (tekstanm. 190) (Reservationsbev.)... 9,2 0,4 30. Kulturministeriets Administrationscenter (Driftsbev.)... 6,9-32. Kulturel rammebevilling (Reservationsbev.) ,0-33. Kultur i kommunerne (Reservationsbev.)... 4,7-34. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)... 77,2-45. Kultur- og erhvervssamarbejde (Reservationsbev.)... 4,8 5,0 50. Kulturelle iværksættere (Driftsbev.) Blade og tidsskrifter (Reservationsbev.)... 43,6-57. Dagbladsnævnet (Reservationsbev.)... 2,6-59. Dagblade (Reservationsbev.) ,8-61. Dagbladslignende publikationer (Reservationsbev.)... 10,5-70. Anlægsreserve til nationalejendom (Anlægsbev.)... 3,1-71. Tværgående anlægsprogram (Anlægsbev.) Investeringsreserve (Reservationsbev.)... 1,6-76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.)... 12,0-78. Omstillingspulje (Reservationsbev.)... 5,4-79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ,7 - Skabende og udøvende virksomhed Støtte til kunstnere, forfattere mv. 02. Statens Kunstfond (Reservationsbev.)... 90,7 0,1 03. Livsvarige ydelser (Lovbunden)... 26,3-06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling (Reservationsbev.)... 34,3-11. Biblioteksafgift (Reservationsbev.) ,2-14. Tilskud til billedkunstneriske formål (Reservationsbev.)... 3,2-21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (Driftsbev.)... 2,6-31. Charlottenborg Udstillingsbygning (Driftsbev.)... 9,7-33. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pakhus (Driftsbev.)... 7,6-45. Kunststyrelsen (Driftsbev.)... 70,0-46. International kulturudveksling (Reservationsbev.)... 25,8 12,1 47. Kunstrådet (Reservationsbev.) ,7 23,8 51. Danish Crafts (Driftsbev.)... 5,1 -

6 Danish Crafts (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)... 0,9-55. Designpolitiske initiativer (Reservationsbev.)... 7,5 2,5 56. Arkitekturpolitiske initiativer (Reservationsbev.)... 4,7-61. Søren Kierkegaard Forskningscenter Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed (Anlægsbev.) Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.) Musik 01. Landsdelsorkestre ,1-05. Musikpolitiske initiativer (Reservationsbev.)... 3,1-10. Diverse tilskud til musikformål (tekstanm. 190) (Reservationsbev.) Musikskoler (Reservationsbev.)... 74,8-18. Rytmiske spillesteder (Reservationsbev.)... 31, Teater 01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed) ,2-41. Den Jyske Opera og folketeatret.dk (Reservationsbev.)... 61,6-43. Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater (tekstanm. 190) Landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg ,5-47. Københavns Teater (tekstanm. 190) (Reservationsbev.) ,7-48. Egnsteatre (Reservationsbev.)... 87,1 1,0 50. Små storbyteatre (Reservationsbev.)... 17,4-54. Formidling af teaterforestillinger (Reservationsbev.)... 75,3-55. Teaterabonnementsordningen (Reservationsbev.) Særlige teaterinitiativer (tekstanm. 190) (Reservationsbev.)... 11,7 2,1 57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden)... 16,7-58. Centrale publikumsorganisationer (tekstanm. 190) (Reservationsbev.)... 1,1-59. Diverse tilskud til teaterformål (tekstanm. 190)... 4,2-71. Anlægsprogram, teaterområdet (Anlægsbev.) Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) (Anlægsbev.) Anlægstilskud på teaterområdet (Reservationsbev.) Film 02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.) ,8-03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.) ,5 19,2 55. Station Next (tekstanm. 190) (Reservationsbev.)... 5,6 5,6 Bevaring og formidling af kulturarven Biblioteker (tekstanm. 186) 01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187) (Driftsbev.)... 34,4-04. Tilskud til folkebiblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)... 97,9-05. Tilskud til forskningsbiblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)... 14,0 -

7 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (Driftsbev.)... 9,4-07. Lige muligheder (tekstanm. 190) (Reservationsbev.)... 12,4-08. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed (Reservationsbev.)... 85,9 85,9 09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (Driftsbev.)... 37,2-13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek (Driftsbev.) ,2-17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus (Driftsbev.) ,2-21. Danmarks Blindebibliotek (Driftsbev.)... 42,2-23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi (Driftsbev.)... 15,0-71. Anlægsprogram, biblioteker (Anlægsbev.) Budgetregulering (Reservationsbev.)... 0, Arkiver mv. 01. Statens Arkiver (Driftsbev.) ,2-02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland (Reservationsbev.)... 42,0-07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.)... 7,6-73. Magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbanegården (Anlægsbev.) Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. 02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven (Reservationsbev.)... 21,2-03. Danefægodtgørelse (Lovbunden)... 0,4-04. Kulturarvsstyrelsen (Driftsbev.)... 80,5-06. Markskadeerstatninger mv. (Lovbunden)... 0,1-07. Arkæologiske undersøgelser (tekstanm. 192) (Reservationsbev.)... 13,3 0,1 08. Kulturbevaringsplan (Reservationsbev.)... 1,2-09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger (Driftsbev.)... 5,8-10. Kulturbevaringsplan - puljer (Reservationsbev.) Nationalmuseet (Driftsbev.) ,4-12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (Reservationsbev.)... 41,8 0,1 13. Restaurering af fortidsminder (Reservationsbev.) Tilskud til konserveringscentre (Reservationsbev.)... 12,8-15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195) (Driftsbev.)... 24,1-17. Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbev.)... 13,4-19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (Driftsbev.)... 9,2-21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.)... 81,9-23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.)... 7,8-25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.)... 14,1-31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning (Reservationsbev.) ,6-33. Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv.

8 8 21. (tekstanm. 27) (Reservationsbev.) ,0-37. Diverse tilskud (Reservationsbev.)... 51,9-54. Tilskud til zoologiske anlæg... 39,9-55. Sikring af Kulturværdier i Danmark (Reservationsbev.) Anlægsprogram, museer mv. (Anlægsbev.) Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre Anlæg (Anlægsbev.) Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.)... 8,6-74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (Anlægsbev.)... 1,1 0,1 75. Anlægstilskud på museumsområdet (Reservationsbev.) Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom (Anlægsbev.) Ordrupgaard, national ejendom (Anlægsbev.) Videregående uddannelse Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) 07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189) (Driftsbev.) ,1-08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.) ,4-09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 40,5-10. Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 26,9-15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199) (Driftsbev.)... 77,1-16. Glas- og Keramikskolen på Bornholm (tekstanm. 189 og 199) (Driftsbev.)... 9,5-21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 95,4-22. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 55,0-23. Vestjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 21,3-24. Det Fynske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 23,8-25. Nordjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 19,4-26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 36,2-31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 49,9-41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 46,2-51. Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 85,3-60. Uddannelsespuljer (Reservationsbev.)... 1,2-71. Anlægsprogram, videregående uddannelser (Anlægsbev.) Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse (tekstanm. 182 og 183) Budgetregulering (Reservationsbev.)... 4, Andre uddannelsesaktiviteter 10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 189 og 190)... 2,4 -

9 Skuespillerskolerne (tekstanm. 189 og 190)... 16,2-24. Forfatterskolen (tekstanm. 190)... 2,9-25. Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og 199) (Reservationsbev.)... 41,3-30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189 og 190) (Reservationsbev.)... 1,4-40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 190) (Reservationsbev.)... 3,3 - Idræts- og fritidsfaciliteter Idræts- og fritidsfaciliteter 05. Idræt for vanskeligt stillede børn (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) Tilskud til handicapidrætskonsulenter (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)... 9,5 3,8 15. The Danish Year of Sports 2009 (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)... 4,3-20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)... 47,0 18,3 Radio og tv Radio og tv 02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (Reservationsbev.)... 50,8 50,8 06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) (Lovbunden)... 0,3-14. Forskning i public service-virksomhed (Reservationsbev.) Public Service-Puljen (Reservationsbev.) Mediesekretariatet (Driftsbev.) Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26) ,5 27. Udbytte mv Etablering af nye FM-sendemuligheder (Reservationsbev.) Budgetregulering (Reservationsbev.)... -7,0 - Dispositionsrammer mv. C. Tekstanmærkninger. Nr. 1. ad 21. Kulturministeren bemyndiges til at meddele DR adgang til lånoptagelse til finansiering af DR Byen projektet ved statslige genudlån. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme for hhv. statsgaranterede lån til DR Byen og genudlån optaget i Nationalbanken på maksimum 4,06 mia. kr. (primo 1999-niveau).

10 Nr. 25. ad Kulturministeren bemyndiges til at lade Det Danske Filminstitut indgå aftale med Danmarks Radio om etablering af puljer til støtte af dansk filmproduktion. Nr. 26. ad Kulturministeren bemyndiges til i forbindelse med to søgsmål omhandlende statens salg af sendetilladelse på en femte FM-radiokanal, at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingsloven med henblik på at afholde udgifter til Kammeradvokaten ud over dispositionsrammen på Nr. 27. ad Kulturministeren bemyndiges til at afholde udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende udbygningssagen for den selvejende institution, museet Arken. Materielle bestemmelser. Nr ad Kulturministeren bemyndiges til at yde bidrag til Dansk BiblioteksCenter A/S for at koordinere DanBib-samarbejdet vedrørende bibliografiske ydelser til biblioteksvæsenet og til statslig biblioteksbrug af DanBib-basen. Drift af DanBib-samarbejdet er henlagt som en eneret til DBC A/S, således at Kulturministeriet ved Biblioteksstyrelsen forpligter sig til alene fra DBC A/S at aftage ydelser vedrørende kopiering af data til genbrug, lokalisering og lånebestilling, som biblioteksvæsenet aftager. Nr ad Kulturministeren bemyndiges til at opkræve betaling af arbejdsformidlingerne for afholdte udgifter til personer, som i henhold til en handlingsplan efter lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik deltager i undervisning på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner. Stk. 2. Kulturministeren kan efter aftale med beskæftigelsesministeren fastsætte retningslinier for den nærmere procedure for arbejdsformidlingernes til- og afmelding af studerende og for opkrævning af betaling. Nr ad Kulturministeren bemyndiges til at opkræve betaling af kommunerne for afholdte udgifter til personer, som i henhold til handlingsplan eller godkendelse fra opholdskommunen efter lov om aktiv socialpolitik deltager i undervisning på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner. Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte retningslinier for den nærmere procedure for kommunernes til- og afmelding af studerende og for opkrævning af betalingen. Nr ad Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under 21. Kulturministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav. Nr ad , , , , , , , , og Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse for institutioner, der modtager tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovskonti. Stk. 2. Kulturministeriet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang. Stk. 3. Udbetaling af tilskud i henhold til nævnte finanslovskonti kan ske forskudsmæssigt.

11 Stk. 4. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet. Nr ad Københavns Kommune kan bidrage til realiseringen af byggeriet af nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen ved bl.a. vederlagsfrit at stille et areal langs Kvæsthusgade og for enden af Skt. Annæ Plads til rådighed for byggeriets etablering og ved at etablere udenomsarealer til skuespilhuset. Stk. 2. Københavns Kommune kan overføre et samlet beløb på 32,0 mio. kr. (2002-prisniveau) til Kulturministeriet som led i finansieringen af det nye skuespilhus på Kvæsthusbroen. Nr ad , , , , , , , , , , , , , , , , , , og Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med undervisningen. Nr ad , , , , , , , , , , , , og Kulturministeren bemyndiges til at udstede nærmere regler for regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse for institutioner, der modtager tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovskonti. Stk. 2. Kulturministeriet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang. Stk. 3. Udbetaling af tilskud kan ske forskudsmæssigt. Stk. 4. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilsagn kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet. Nr ad og Kulturministeren bemyndiges til at lade uddannelsesinstitutionerne foretage udlæg for depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser. Stk. 2. Kulturministeren bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere i perioder, hvor boligen ikke benyttes, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning. Nr ad Der kan af bevillingen afholdes udgifter til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af ejendomme i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer, hvor der findes fortidsminder. Nr ad Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udbetaling til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af frednings- og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer. Nr ad Kulturministeren bemyndiges til at yde tilskud til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium svarende til Danmarks relative andel af udgifterne.

12 Nr ad , , og Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige museer opkræve gebyr for udlån af genstande. Stk. 2. Statens Forsvarshistoriske Museum kan opkræve gebyr ved udlån af dekorationsvåben. Stk. 3. Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling og Ordrupgaard kan opkræve gebyr ved udlån af værker til udstillinger på udenlandske museer og foruddeponering af museernes værker på institutioner i Danmark. Nr ad , og Danmarks Designskole, Glas- og Keramikskolen på Bornholm og Designskolen Kolding kan opkræve ikke fuldt omkostningsdækkende gebyrer for elevers forbrug af fælles materialer. Gebyret udgør 500 kr. pr. elev pr. semester på de to designskoler og kr. og kr. pr. elev pr. semester på henholdsvis glaslinjen og keramiklinjen på Glas- og Keramikskolen på Bornholm.

13 FINANSLOV for finansåret 2009 Anmærkninger 21 Finansmin. j.nr.:

14 Finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

15 3 Indholdsfortegnelse 21. Kulturministeriet... 4 Fællesudgifter... 8 Skabende og udøvende virksomhed Bevaring og formidling af kulturarven Videregående uddannelse Idræts- og fritidsfaciliteter Radio og tv Anmærkninger til tekstanmærkninger

16 4 21. Kulturministeriet Ministeriet varetager opgaver vedrørende tilskud til den skabende kunst, musik, teater, film, biblioteker, arkiver, museer, videregående uddannelse, idræt samt radio/tv inden for disse områder. Endvidere varetages sager vedrørende ophavsret, kulturformidling, kulturmiljø, radio og tv, idræt samt kulturelle forbindelser med udlandet. Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturministeriet på internetadressen: Flerårsbudget: Mio. kr F Udgiftsbudget: Nettotal , , , , , , ,7 Udgift , , , , , , ,1 Indtægt , ,5 822,6 857,2 812,9 746,9 747,4 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,2 643,9 703,4 725,6 738,6 779,0 735, Centralstyrelsen ,2 643,9 703,4 725,6 738,6 779,0 735,9 Skabende og udøvende virksomhed , , , , , , , Støtte til kunstnere, forfattere mv ,7 645,5 682,3 708,3 686,5 668,3 668, Musik ,5 231,6 235,8 249,6 246,0 250,5 260, Teater ,6 903, , , , , , Film ,5 310,7 362,2 376,1 373,0 372,2 371,5 Bevaring og formidling af kulturarven , , , , , , , Biblioteker (tekstanm. 186) ,9 696,2 740,9 773,9 757,6 751,4 736, Arkiver mv ,8 163,8 238,5 231,3 253,7 247,4 226, Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv ,5 895,3 882,6 937,4 916,6 857,2 853,6 Videregående uddannelse ,3 839,6 885,1 928,3 918,3 901,2 897, Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) ,4 776,5 820,9 860,8 851,7 838,4 835, Andre uddannelsesaktiviteter... 55,9 63,1 64,2 67,5 66,6 62,8 62,4 Idræts- og fritidsfaciliteter... -1,2 11,7 39,6 38,7 34,9 34,4 6, Idræts- og fritidsfaciliteter... -1,2 11,7 39,6 38,7 34,9 34,4 6,5 Radio og tv... 12,3-72,6 4,1-6,7 0,3 0,3 0, Radio og tv... 12,3-72,6 4,1-6,7 0,3 0,3 0,3 Indtægtsbudget: Nettotal ,5 136,0 135,0 76,5 76,5 76,5 45,5 Indtægt ,5 136,0 135,0 76,5 76,5 76,5 45,5 Specifikation af nettotal:

17 21. 5 Radio og tv ,5 136,0 135,0 76,5 76,5 76,5 45, Radio og tv ,5 136,0 135,0 76,5 76,5 76,5 45,5 Anlægsbudget: Nettotal ,9 149,3 12,0 12,7 12,7 12,7 12,7 Udgift ,3 156,9 20,0 12,8 12,8 12,8 12,8 Indtægt... 19,3 7,6 8,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter... -0,1-3,1 3,1 3,1 3,1 3, Centralstyrelsen... -0,1-3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Skabende og udøvende virksomhed ,5 96, Støtte til kunstnere, forfattere mv.... 2,2-3, Teater ,3 100, Bevaring og formidling af kulturarven... 57,5 7,1 8,9 9,6 9,6 9,6 9, Biblioteker (tekstanm. 186)... 35, Arkiver mv Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv ,5 7,1 8,9 9,6 9,6 9,6 9,6 Videregående uddannelse , Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) , Ministeriet består af departementet og en række institutioner inden for områderne: 1) Skabende og udøvende virksomhed, 2) Bevaring og formidling af kulturarven, 3) Videregående uddannelser og 4) Radio og tv. Kulturministeriet betragtes i bevillingsmæssig henseende som en enhed, hvilket fordrer en væsentlig bevillingsmæssig fleksibilitet. For at sikre fleksibiliteten - og dermed muligheden for løbende omprioriteringer i takt med de politiske prioriteringer af området - er der adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for alle aktivitetsområder. Der er indbudgetteret indkøbseffektiviseringer som følge af 2. fase af statens indkøbsprogram på de enkelte institutioner på i alt 5,7 mio. kr. i 2008 og samlet 34,4 mio. kr. i perioden 2008 og frem. Indtægtsbudget: Anlægsbudget: Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26) Udbytte mv Anlægsreserve til nationalejendom (Anlægsbev.) Tværgående anlægsprogram (Anlægsbev.) Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed (Anlægsbev.) Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.) Anlægsprogram, teaterområdet (Anlægsbev.) Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) (Anlægsbev.) Anlægsprogram, biblioteker (Anlægsbev.) Magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbanegården (Anlægsbev.) Anlægsprogram, museer mv. (Anlægsbev.)

18 Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre Anlæg (Anlægsbev.) Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.) Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (Anlægsbev.) Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom (Anlægsbev.) Ordrupgaard, national ejendom (Anlægsbev.) Anlægsprogram, videregående uddannelser (Anlægsbev.) Artsoversigt: Mio. kr F Bevilling i alt , , , , , , ,0 Årets resultat ,3 10,5 28,8 9,1 3,0 1,6 Forbrug af videreførsel ,3 22,8 13,9 16,9 15,1 1,3 Aktivitet i alt , , , , , , ,9 Udgift , , , , , , ,9 Indtægt , ,1 965,6 933,8 889,5 823,5 793,0 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift , , , , , , ,1 Indtægt ,9 825,1 688,0 718,9 684,5 677,2 646,3 Interne statslige overførsler: Udgift... 17,3 22,9 9,4 30,6 44,2 42,4 42,8 Indtægt... 27,0 28,9 11,9 16,5 16,2 14,2 14,6 Øvrige overførsler: Udgift , , , , , , ,3 Indtægt ,5 293,1 204,2 195,6 186,0 129,3 129,3 Finansielle poster: Udgift... 6,2 71,1 141,4 122,8 120,9 119,4 118,9 Indtægt... 55,6 64,9 61,4 2,7 2,7 2,7 2,7 Kapitalposter: Udgift ,5 151,7 22,0 14,8 14,8 14,8 14,8 Indtægt... 0,5 7,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Standardkontooversigt: Mio. kr F Driftsposter , , , , , , ,8 11. Salg af varer ,2 480,2 309,2 376,6 377,2 370,2 370,2 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser ,2 1,8 1,8 1,8 13. Kontrolafgifter og gebyrer... 79,5 78,6 77,9 77,9 77,9 77,9 46,9 15. Vareforbrug af lagre ,7 0,2 0,7 0,6 0,6 0,6 16. Husleje, leje arealer, leasing ,8 254,4 340,0 321,1 347,7 347,9 343,2 18. Lønninger / personaleomkostninger , , , , , , ,8 19. Fradrag for anlægsløn , Af- og nedskrivninger ,1 138,8 141,7 137,3 137,4 133,0 21. Andre driftsindtægter ,6 300,9 263,2 227,6 227,3 227,4 22. Andre ordinære driftsomkostninger , , , , , , ,5 28. Ekstraordinære indtægter ,2 0, Ekstraordinære omkostninger... 15,9 1, Interne statslige overførsler... -9,7-6,0-2,5 14,1 28,0 28,2 28,2 33. Interne statslige overførselsindtægter... 27,0 28,9 11,9 16,5 16,2 14,2 14,6 43. Interne statslige overførselsudgifter... 17,3 22,9 9,4 30,6 44,2 42,4 42,8

19 21. 7 Øvrige overførsler , , , , , , ,0 30. Skatter og afgifter... 1,4 0, Overførselsindtægter fra EU... 2,8 9,4 2,4 1,9 1,0 0,7 0,7 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner... 0,7 1, Øvrige overførselsindtægter ,6 282,3 201,8 193,7 185,0 128,6 128,6 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 44. Tilskud til personer ,0 329,4 207,6 303,5 303,5 298,2 298,2 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud , , , , , , ,3 49. Reserver og budgetregulering ,4-26,7-14,9 140,1 143,5 Finansielle poster ,5 6,2 80,0 120,1 118,2 116,7 116,2 25. Finansielle indtægter... 55,6 64,9 61,4 2,7 2,7 2,7 2,7 26. Finansielle omkostninger... 6,2 71,1 141,4 122,8 120,9 119,4 118,9 Kapitalposter ,0 176,7-11,4-28,0-11,3-3,4 11,8 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ,5 151,7 20,0 12,8 12,8 12,8 12,8 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform ,8-0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 54. Statslige udlån, tilgang ,0 2,0 2,0 2,0 2,0 74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat) ,3 10,5 28,8 9,1 3,0 1,6 75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat) ,3 22,8 13,9 16,9 15,1 1,3 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang... 0, Donationer... 11,3 7, I alt , , , , , , ,0 Videreførselsoversigt: Reserva- Driftsbevillinsomhebevilling Statsvirk- Anlægstionsbevilling Mio. kr. Beholdning primo ,3-213,6 473,5

20 Fællesudgifter Under hovedområdet Fællesudgifter hører aktivitetsområdet Centralstyrelsen Centralstyrelsen Herunder hører departementet, Kulturministeriets Administrationscenter, bevillinger vedrørende kulturelle forbindelser med udlandet, forskellige tilskud til alment kulturelle formål samt fælleskonti, reserver og budgetregulering. Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges eller suppleres Beskrivelse BV Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet. Der kan endvidere overføres bevillinger mellem aktivitetsområderne Centralstyrelsen og Støtte til kunstnere, forfattere mv. BV Der kan ske overførsel af bevillinger mellem hovedkonto Anlægsreserve til nationalejendom, hovedkonto Investeringsreserve, hovedkonto Omstillingspulje og hovedkonto Reserver og budgetregulering og bevillinger på øvrige aktivitetsområder under 21. Kulturministeriet. BV Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne Centralstyrelsen, Støtte til kunstnere, forfattere mv., Musik, Teater, Biblioteker, Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., Andre uddannelsesaktiviteter og Idræts- og fritidsfaciliteter Departementet (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 76,5 78,7 84,9 88,2 86,7 86,2 85,7 Forbrug af reserveret bevilling , Indtægt... 18,6 14,2 8,4 8,5 8,1 8,1 8,5 Udgift... 95,2 90,8 94,3 96,7 94,8 94,3 94,2 Årets resultat ,0-1, Departementet Udgift... 76,6 88,4 86,4 88,8 86,9 86,4 86,3 Indtægt... 0,1 11,7 0,5 0,6 0,2 0,2 0,6 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Udgift... 18,5 2,4 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 Indtægt... 18,5 2,4 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 Note: I forbindelse med specialattachéstilling i Bruxelles budgetteres i 2009 og 2012 med en intern statslig overførselsindtægt på 0,4 mio. kr. samt andre indtægter på 0,3 mio. kr. fra Undervisningsministeriets departement. I 2009

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 8. Erhvervs- og Vækstministeriet... 4 4 8.

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 29. Klima-, Energiog Bygningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet...

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4 4 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Tekst 3 Indholdsfortegnelse 16. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet 6. Udenrigsministeriet Tekst 3 6. Udenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet 11. Justitsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 11. Justitsministeriet... 4 4 11. Justitsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre Årsrapport 2009 Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre 1 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 3 1.1 Præsentation af beskæftigelsessystemet 3 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3a Årets økonomiske resultater,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005 Lægemiddelstyrelsens Årsrapport 2005 J.nr. 1322-54 Den 6. april 2006 Indhold Indhold... 2 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af Lægemiddelstyrelsen... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29 Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Indhold 1. Påtegning... 5 2. Beretning... 6 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen... 6 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang... 7 2.3 Årets faglige resultater... 8 2.3.1

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark

ÅRSRAPPORT 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark ÅRSRAPPORT 2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark Udgivet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 DATATI LSYN ET i DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 321$ dt@datatilsynet.dk WWW.DATATILSYNET.DK 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB.

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 1 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLD APRIL 2005

ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLD APRIL 2005 INDHOLD Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: +45 45 90 60 00 Fax: +45 45 90 60 60 E-mail: brs@beredskabsstyrelsen.dk www.beredskabsstyrelsen.dk Årsrapport 2004 B: 2099-ØKO/2005 ISSN: 1600-1354 ISBN: 87-91133-97-1

Læs mere