JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00"

Transkript

1 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region 1: 11 mandater; Region 2: 10 mandater; Region 3: 11 mandater; Region 4: 13 mandater; I alt 53. se bilag mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Henning Andersen, som bliver valgt uden modkandidat. Dirigenten fastslår at rep. mødet er lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Som stemmetællere blev Ib Jønsson og Kirsten Hedegaard valgt. Rep.mødet blev suspenderet, hvorefter der blev uddelt hæderstegn. Modtagerne af hæderstegnene vil være indeholdt i forhandlingsprotokollen. Rep. mødet blev genoptaget 3. Forhandlingsprotokol. Beretninger fra: Unionens formand, Unions seniorlederen, unions ungdomslederen, turnerings koordinatoren og beretningerne fra de stående udvalg blev alle godkendt. 4. Regnskab og Budget Leif Hansen gennemgik regnskaber og forklarede årsagerne til det store overskud, som ikke stammer fra en post, med er fordelt ud over mange poster på udgift siden. Efter nogen debat, blev regnskab og budget godkendt. 5. Forslag a) Til Jysk Bowling Union ændringer til følgende love 5 stk.7 +nyt stk. 8 5

2 ændringer til 13.4 stk.3; ændringer til 23.2 stk.1; ændringer til 25.3 stk.1; 25.3 stk.2, 25.4 stk.1 slettes; ændringer til 27 stk.2 og stk. 3, samt ændringer til 10.4 stk.1 og stk. 2 Alle disse ændringer blev vedtaget Af indkomne forslag blev Forslag til 32 om nyt stk.4 blev trukket af forslagsstilleren efter debat. Ændringer til 29 stk. 1 blev vedtaget b) Til Danmarks Bowling Union ændringsforslag til 26 Stk. 3 (klasseinddeling) Forslaget er fremsat som en orientering til JBWU, med henblik på at fremsætte det på Forbundets rep. møde. Forslaget blev debatteret med holdninger både for og imod. 6. Fastsættelse af kontingent Med baggrund i det store overskud i år, blev vedtaget følgende kontingent gældende fra 2014 Seniorlicens medsættes med 30 kr., ung senior med 22,50 kr. pensionist med 15 kr., ungdom bliver licensen sat ned til 0 kr. for JBU andel af licensen.(der vil stadig skulle betales til DBwF) 7. Valg til bestyrelse. På valg er: Kasserer: Leif Hansen ønsker ikke genvalg, nyvalg til Hans Græsvig Næstformand: Hans Græsvig, ingen nyvalg(vakant), bestyrelse fik bemyndigelse til at besætte posten i valgperioden. Seniorleder: Svend Erik ønsker ikke genvalg, nyvalg til Nils Jensen Sekretær: var vakant, nyvalg til Allan Berg Suppleant: var vakant og posten blev ikke besat. Også her fik bestyrelse bemyndigelse til at besætte posten i valgperioden. 8. Valg til stående udvalg Turneringskoordinator: Genvalg til Robert Rasmussen Disciplinærudvalg. Formand. Nyvalg til Niels-Otto Mortensen Suppleant for formanden. Charlotte Spaanhede Resultatformidlingen: Divisioner: Genvalg til Torben Rasmussen 6

3 Region 1+ 2: Genvalg til Lene P. Jensen (via fuldmagt til JBU bestyrelse) Region 3+4: Genvalg til Chresten M- Nielsen Stævner: Genvalg til Poul Erik Larsen Lovudvalg: Nyvalg til Jørgen Sørensen Licensformand: Genvalg til Poul Erik Larsen Webmaster: Genvalg til Hans Græsvig Udvikling: Vakant Dommerudvalg: Genvalg til Niels-Otto Mortensen Rekorder: Genvalg til Poul Erik Larsen 10. Valg af 2 revisorer og en suppleant Revisor: Birgit Ankerdal ønsker ikke genvalg, nyvalg til Lone Hjelmeborn Revisor: Genvalg til Viggo Mortensen Revisorsuppleant: Nyvalg til Kirsten Hedegaard. 11..Fastsættelse af næste ordinære møde Datoen er sat til lørdag d. 15 marts 2014 kl i Bowl n Fun Viby. 12. Eventuelt Under dette punkt kan der ikke træffe beslutning, men indholdet at debatten vil være at finde i komplette referat. 7

4 Forhandlingsprotokollen fra JBU ordinære Repræsentantskabs møde d. 16. marts 2013 kl Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region 1: 11 mandater; Region 2: 10 mandater; Region 3: 11 mandater; Region 4: 13 mandater; I alt 53. se bilag mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Henning Andersen, som bliver valgt uden modkandidat. Dirigenten fastslår at rep. mødet er lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Som stemmetællere blev Ib Jønsson og Kirsten Hedegaard valgt. Repræsentantskabsmødet blev suspenderet, hvorefter der blev uddelt hæderstegn. Modtagerne af hæderstegnene vil være indeholdt i forhandlingsprotokollen. Rep. mødet blev genoptaget 3. Forhandlingsprotokol. Der er udsendt beretninger og formanden har ikke yderligere kommentarerer til beretningen Torben Rasmussen Region4: Forhandlingsprotokollen ser meget fin ud, men som jeg sagde igen for forrige år, vi mangler de skriftlige beretninger, som det hele går ud fra, så dem som sidder her som ikke har været med til mødet, de har ikke en chance for at forstå noget som helst, på de kommentarer som kommer til beretningerne, som ikke er der. Dirigent Henning Andersen: Er der flere som har noget til enten for eller? Nils Jensen Region3: Jeg kan faktisk slet ikke se af denne forhandlingsprotokol skal sidde i det her, den kunne ligges på hjemme siden, sammen med beretningerne. 4. Beretninger: 4a. Unions Formandens Dirigent Henning Andersen: Er der flere som har en kommentar til det? Det er der ikke. Er der nogen som har noget til formandens beretning? Jo der er en herre der som godt vil sige lidt. Lars Møller Jensen Region1: Tak for din beretning, jeg vil gerne sige, at jeg er enig i dine betragtninger omkring brugen af frivillige ledere, men jeg vil også gerne rose JBU for at have hjulpet forbundet i den mangel på likviditet, man havde tidligere på året, eller sidste år var det jo. Så har jeg jo bemærket, at der er kommet et regnskab, som viser et meget stor overskud, og hvis det var en privat virksomhed, så er det sikkert meget godt, men det er JBU jo ikke, der skal jo gerne være en vis sammenhæng de 8

5 indtægter man skaffer, og det er jo primære indtægter som kommer udefra klubberne, de enkle spiller og så de udgifter som man har. Hvis vi spoler historien lidt tilbage, så kan vi huske for 2 år siden, da hævede vi licens afgiften med 60 kr. for senior medlemmer og halvdelen for ungdom og pensionister og det gjorde vi i en forventning om at der var behov for det, vi kan så se, at sidste år havde det en delvis indvirkning på regnskabet og i år slår det så fuld igennem, og man kommer ud med et over et overskud på langt over kr., faktisk kr. du skriver i din beretning at vores kasser Leif Hansen også i denne sæson har ført os sikkert igennem regnskabsåret. Og der er jeg meget enig i især bogførings delen af det, at det er fuldt og helt i orden. Det som jeg ikke synes er i orden, at man ender i en situation hvor der er så stor en uligevægt, som de indtægter man og så de omkostninger man har. I sidste ende er jo penge, som kommer ude fra enkelte bowler, og i en tid hvor at vi har vigende medlemstal, tror jeg ikke det er sundt, at vi pålægger ekstra økonomiske byrder ud over det nødvendige på den enkelte bowler. Du skriver også i beretningen i skrivende stund ser det ud til at vi får et rimeligt stor overskud, men det kan jo ses i regnskabet og forklaring følger, jeg har jo så bladret denne beretning grundigt igennem, og jeg synes ikke der er nogen forklaring, og jeg havde egentligt forventet at du så kom op og gav den her, som indledning til din beretning, men det gjorde du så ikke. Så hvad er det for en forklaring der følger? Så skriver du også at bestyrelse vil i det fremlagte budget komme med forslag til anvendelse af overskuddet til gavn for bowling sporten, det ser jeg ikke nogen steder i det fremlagte budget, jeg kan ser der er disponeret nogen beløb til ungdomsformål, men en meget lille del i forhold til det overskud der er tale om, og så kan jeg se at man i budgettet har fremskrevet, jeg tror man kunne kalde det en omvendt grønhøster metode, man har opskrevet en række poster for at få budgettet til at gå i nul, det kan jeg ikke tolke på andre måder. Og det synes jeg simple hen ikke hænger ordenligt sammen. så kan man sige hvor meget skal en union som JBU have i egenkapital, nu har man jo så med det overskud, som man opnåede i det seneste regnskabsår, som vi så en egenkapital på kr. og det er måske meget passende, det kan man jo altid diskuterer hvad den skal være. Men når man så betænker at man kan se i regnskabet, der yderlig bliver frigjort til egenkapitalen kr. det er et lån man har givet til Danmarks Bowling Forbund og yderligere i kr., og vi ved at vi var i kløerne på ham kopimaskinesælgeren, men det hører jo op i 2014, som jeg har forstået det, og der bliver yderlig frigjort kr. af den sidste post i indeværende regnskabsår og det er jo penge som bliver frigjort til at man enten kan have yderlig omkostninger/udgifter eller at man kan sætte omkostningerne for den enkelte spiller ned, altså reducer sine indtægter. Jeg synes simpelthen ikke at det her hænger fornuftig sammen, og synes ikke der er overensstemmelse mellem det som der bliver givet udtryk for i beretningen. Og så det som udtryk i regnskabet. Tak Dirigent Henning Andersen: Kurt Jensen har du en kommentar? Kurt Jensen: Jeg kan godt se at det er uheldigt at vi kommer ud med et så stor et overskud og det hænger ikke rigtigt sammen med de intentioner vi har inden for bowling at det skal løbe rundt og vi skal ikke lave en stor formue, min intention har aldrig været at vi skal opøve et større formue, pengene skal arbejde med bowlerne, det har altid været mine intentioner, at vi så måske er, jeg skal ikke kunne sige det, at vi ikke går hen og træder nogen over tæerne, at vi måske er for amaturagtige, når vi har lavet et sådan et budget tidligere, det kan jeg ikke sige, for så meget er jeg ikke inde i regnskabs systemet, men jeg kan godt huske at vi satte det op med 60 kr. for at få vore regnskab til at hænge sammen. men på det tidspunkt havde vi også nogle ting, vi skulle betale til, vi havde en bowlingportal og havde nogle flytte omkostninger, og vi havde mange omkostninger. Det har vi så ikke haft. Udvalgene og i sig selv bare sparet kr. og det gør jo at overskuddet bliver større. Det er jo ikke os i bestyrelsen alene der bestemmer hvad vi skal bruge de penge til, men jeg godt se, at det var 9

6 uheldigt at vi satte det op med 60 kr., vi havde måske kun brug for de 30 kr. men så må vi jo finde ud af det på rep. Mødet, hvad det er vi gør, for at ændre de ting. jeg har ikke nogen vise ord for at ændre det andet at, jeg mangler forslag til om I forventer at der kommer nedsættelser eller hvad der skal ske med vores budget, for jeg mener bestemt ikke at skal spare op for at spare op. Pengene skal ud og yngle hos bowlerne. Vi har nogen forslag, som kører på, jeg har jo også tjekket budgetterne og gøre noget mere for ungdommen, det er rigtigt, men har jo også nogle forslag som først bliver bearbejdet næste år, fordi det er i samarbejde med DBwF. Det er at vi vil gøre ungdomslicensen gratis, og flere tiltag. Men som sagt det der er sket, det ved I jo også, nu har vi fået nedsat en bestyrelse i DBwF, så vi ikke skal bruge en masse tid, og det har jeg også skrevet i beretningen. Så jeg håbet at til næste år så er der eller måske allerede nu, det bestemmer I, forslag til hvordan fremtiden skal ligge med vores penge og budgetter. Det er sådan at det altid repræsentantskabet der bestemmer, vi er kun de mennesker der skal udfører og det jo ikke altid at vi måske er dygtige nok til det. Så jeg forventer at kommer nogen forslag fra salen om hvad vi gør om det er, jeg ved ikke om vi skal have nedsat vores licens eller vi skal have nedsat vores kampafgift, eller hvad vi skal, for at ikke fordyre, for intentionerne må være inden for bowling det må være, at vi skal have gjort bowling så billigt som muligt, vi mister så mange bowler pga. at vore sport er for dyr, så jeg kan sige at I må komme med nogle forslag, så må vi finde ud af det. Jeg ved ikke om det er svar nok. Jeg har stadig intentioner i bestyrelse at vi skal spare hvor der kan spares for at bowlingen bliver gjort billigere. Dirigent Henning Andersen: Jeg har set at formanden for DBwF, vil gerne have ordet Per Henriksen Formand DBwF: Per Henriksen formand for DBwF endnu, jeres beretning interessant læsning, det var forbundet var også glad for JBU kunne hjælpe, godt du har set det Lars, på et tidspunkt hvor der var lidt kaos i likviditeten. Vi er til gengæld også glade for, at vi fik den rette op igen ved en hurtig indsats fra den bestyrelse som sad på daværende tidspunkt. Det der er spændende er, at der i beretningen nævnes, om det er de rigtige der er blevet valgt, jeg håber på at man er klar over at forbundet der er os, det er ikke nogen andre, sådan noget man kan kigge på udefra, det er ikke nogen som er man er i kamp med, forbundet er os som medlemmer, som klubber, først og fremmest. Det var unionerne som lagde op til ændringer i DBwF, det speciel de 2 store unioner, der gjorde de ting og det er derfor at det ser ud som det gør i dag. Jeg kunne rigtigt godt tænke mig at vi stoppede med at tale dem og os, men talte forbundet som helhed. I gør meget ud af at nævne frivillige ledere, uden løn det kan jeg godt forstå, jeg er lige blevet belært af Lars Møller i dag af, omkring skat indsigt i de her ting, jeg kan fortæller at det er ikke mange i forbundet der får løn for tiden. De er skåret kraftigt ned og men det ændre ikke at DIF, på samme tidspunkt har lavet er i gang med en undersøgelse om at de frivillige ildsjæle, hvordan aflønner man dem. Vi har siden en struktur som blev etableret i 1967, de skarpe og det er dem der sidder herinde, for der er rigtige mange af jer der har oplevet det. Som er 46 år siden, jeg er blevet lidt ældre siden. Det er svært i dag at have frivillige ledere, som er under min generation, gud forbyde det, men det er ikke desto mindre rigtigt, kig rundt i lokalet her, det er meget godt repræsentativ, hvordan Danmark ser ud i bowling verden licenserede bowlere har vi nu, mere end 56 % er 50 plus, altid rart at hører til et flertal, det er den måde man kan blive formand på. Men det er virkelig verden, men vi prøver stadig på at presse de 56 % og alt muligt andet ned i en organisation som blev tegnet i I beretningen der nævnes som vanligt i unionernes beretninger de forskellige udvalg, hvor stort et stykke arbejde de har gjort, og det ved vi godt de gør, jeg kan også nævne klubberne, regionerne, kredsene, bestyrelser, enkeltpersoner, der er rigtige mange som gør rigtigt meget for vores sport hver evige eneste dag. Og problemet er at det er meget Tordenskjolds soldater, vi er ved at løbe tør for Tordenskjolds soldater, bare så I ved det. Det er interessant at der bliver nævnt at JBU har nu forhåbentligt, skal nu ikke bruge for meget tid på DBwF videre frem. Jeg har 10

7 tilladt mig at være igennem referaterne og undskyld noget kritik, DBwF er nænt 3 gange i referaterne for det sidste år, så hvis det er at bruge for meget tid, så er der brugt meget tid uden for referat. Og skal så ikke spørge om hvad man så har talt om der. Når man kigger på nogen af referaterne så er der specielt en hvor er en klar misforståelse og hvordan den så er fremkommet, det er i mødet fra onsdag d. 23. januar 2013 kl 18:30, omkring certificering af bowlinghaller, der er positiv enighed om det forslag som kommer fra forbundet bestyrelsen, omkring at få certificeret bowlingcentrene. Så er der nogen som læser noget, som der ikke står nogen steder. Der var sikker flere af jer som var med på det ekstra ordinære repræsentantskabsmøde i nov., hvor vi meddelte at den tidligere certificering som foregik fra forbundskontoret, mere var at opfatte at man købte sig til en smiley og forbundsbestyrelses holdning var at hvis man gjorde det i fødevarekæder, så havde det ikke været så godt. Nu skulle vi rent faktisk have leveret noget for det, derfor står der også i budget for 2013, en indtægt på kr. det hænger sammen med at forbundsbestyrelse som sidder de er meget opmærksom på økonomien. Det betyder indtægter det bogfører vi under indtægter og udgifter bogfører vi under udgifter. Certificering af bowlingcentre det er ene og alene skal være til glæde for bowlerne. Det er ikke for at lave et nyt kasseapparat i DBwF til at støtte administrationen. Altså man skal være mere end langsom for at finde ud af at der ikke findes en administration i DBwF længere. Om 14 dage så er der ikke nogen bogholder længere, kontoret er stort set tomt. JBU er i gang med at tømme deres, vi tømmer vores kort efter. Jeg kører mapperne til DIF mandag tirsdag. Vores betalte revisor smed håndklædet i ringen i torsdags. Han har ikke tænkt sig at revidere regnskabet for Den tager vi senere Lars. Det betyder også at så havde vi to valg igen, at tage et ansvar for de her ting som foregår, ta økonomisk ansvar og sige teoretisk skulle vi indkalde til atter et ekstraordinært rep. Møde fordi vi har ikke nogen suppleanter til en valgt betalt revisor. Hvilket jeg ikke synes skulle være nødvendigt, så det kan jeg ikke klandre nogen som helst for, det er jeg heller ikke ude efter.. Men det er første gang jeg har bemærket mig at et revisorselskab som bliver betalt for deres opgave, som bliver valgt på et rep. Møde meddeler at den opgave har de ikke tænkt sig at passe. Det kan der så sikkert godt være flere holdninger til, men dem tager vi d. 25. maj hvor jeg håber at I alle sammen er der. Men for at vende tilbage til certificeringen af bowlinghallerne så er det her udmøntet i at vi får adskillige henvendelser fra de forskellige klubber helt ned til spillere om hvordan ind i helvede, undskyld sproget, kan det være at vi skal betale det her for at spille bowling, under de her vilkår. Og certificering af bowlinghallerne, det er ikke bare et spørgsmål om der er blevet givet olie om tilløbene er nogenlunde fornuftige. Det burde være en certificering i retning af adgangsforhold i og med at så stor en del af os der skal spille bowling vi er mere end 50 plus. Vi kan ikke spille på første sal længere uden der er elevatorer. Så vi er spørgsmål om at lave en certificering den vej ned igennem, det er et spørgsmål om køkkenet er ordenligt, så vi ikke skal læse om det i dagspressen. Det er et spørgsmål om man tager de hensyn man skal. Om nogen af de ungdomsspillere som vi passer så meget på, de får nogle rimelige vilkår, når de er ude osv. Det betyder igen øget kontrol derfor har jeg bedt Niels Otto Mortensen om fem min. Ved lejlighed om vi kan prøve på at tænke lidt nyt. Tænke ud af boksen. Kurt han efterlyste til hvordan man skal bruge overskuddet i JBU. Jeg kan da fortælle en del af det overskud det er fordi at DBwF s bestyrelse valgte ikke at fakturere det som reelt burde være faktureret omkring bowlingportalen. Men forbundsbestyrelse har taget et ordenligt knald og det får vi sikket tæv for til maj men der står da noget gæld som er gammelt og som ikke er blevet afdraget og anden, så der kan man jo bare fjerne den, så er vi ude over det. Det er stadig bowlernes penge, man bad om forslag her var et af dem. Og så skal I have noget at tale om der er det her med at når man følger med i dagspressen, følger med i de ting som der sker så er det hvert gang der er noget negativt, så er det noget forbundet har bestemt. Nu er vi tilbage til det jeg startede med, dem og os. Forbundet er jer det er jer som bestemmer, men man har valgt nogle mennesker, til at håndhæve de ting, vi bestemmer faktisk rigtigt rigtigt lidt, der er ingen tvivl om at jeg vil rigtigt gerne bestemme helt alene men det der nogen som mener det er nok ikke klogt, det er det måske heller ikke. Når vi har en 11

8 forbundsstruktur, som vi har talt om før, så mangler jeg i formandens beretning i JBU, en konstruktiv og vision på hvordan kommer vi videre med de her ting. For 3 år siden stod der en med samme navn som var mandat fra en af regionerne, som formand for Expello, som spurgte og undrede sig over at unionen anbefalede at man gik over til at klubberne bestemte for forbundets repræsentantskabsmøde, men JBU kørte videre fuldstændig uhindret, med regioner og mandater, den dag i dag 4 år efter er der stadig ikke, noget forslag til ændring, så hvis man gerne vil have ballade, så ved jeg jo godt hvad man skal skrive, det gør man i en masterplan, man offentliggøre på nettet, på det tidspunkt man er lovet at offentliggøre den, nedlæg unionerne, det giver i hvert thifald debat. Men fakta er at det er jo ikke er forbundet, som skal komme og nedlægge unionerne, det er et spørgsmål om, at denne forsamling finder ud af, at den konstruktion man kører i dag med klubber, regioner, unioner, og forbund, vi er 4807 medlemmer, sidste år stod jeg her på talestolen og fortalte at hver leder skal håndter 7 medlemmer, jeg ved ikke hvor meget leder der er over at vi har alt for meget at lave, jeg tro det er lederne som er rigtige gode til at beskæftige hinanden. Så forbundet vil komme med et forslag som medlemmer kan bestemme til maj måned, der man opdeler DBwF i en øst/vest om man så i øst og i vest vil dele den op i en nord og syd, for at lette nogen af tingene, det kan man så diskutere men vi har, vi er 4 kasserer, vi er union regioner som slås med at få frivillige ind på de her pladser som bliver så fint håndhævet i denne her beretning. Klubberne slås med at få folk til at tage ansvar. Forbundet slås med at få folk ind på pladserne, vi er bundet sammen af nogle love som er opfundet lang tid siden og pyntet på undervejs, vi har gjord det rigtigt rigtigt besværligt at være bowlingspiller og være leder. Vi er nød til at tænke ud af boksen, vi er altså 8000 mindre end vi var for 7 år siden, vi kan ikke blive ved med at fastholde en struktur, som duede den gang. Jeg ved ikke hvorfor at man så gerne vil det her, jeg fatter det simpelthen ikke. Når det er hvert thi fald vores forslag, og hvis klubberne vil det, så kan de jo også bare fortæller unionerne at det er det de vil. Det skaber en masse, plads til lederne, færre opgaver, man er tættere på fra klub til øverste ledelse. man har en anden økonomi, hvad man bruger i dag på kørsel og andet, jeg er glad for at jeg sidder i en JBU bil på vej her op hvor vi havde stoppede den med mennesker for at spare penge, det er rigtigt fornuftigt, fordi de skal gå til bowlerne, det er det det drejer sig om. Jeg tror vi stopper der indtil videre, TAK. Kurt Jensen Formand JBU: Ja vi kan starte med at Per startede med at fortælle, om han læste referaterne, men har jo lige som forbundet, vi har jo 2 referater, vi har et referat hvor vi, for ikke at lave uro i vores organisation og så har vi jo nogle bestemmelser, vi snakker mange ting og jeg kan fortæller jer mange at de referater som Per ikke kan se, har vi brugt meget tid, på forbundet, og når jeg så nævner at vi ikke behøver at bruge mere tid på forbundet, så er det sku ment i en positiv retning, jeg mener at nu kan rigtigt begynde at arbejde, med det som hedder struktur, og jeg vil så fortælle Per at vi er i gang de er allerede det første struktur oplæg på vej i JBU, til vores næste møde d. 21. marts, så når vi nu har brug så meget tid og vi faktisk er gået lidt i stampe i bestyrersen og i andre ting, tror medlemmerne og så er vi ikke simplet hent de sidste par år ja næsten 3 år har det taget, hvor vi har brugt enorme tider på at diskutere det som du altid siger os/dem det er rigtigt Per vi er en samlet flok og er blevet meget mindre vi er ikke er mere end halve antal vi var før i tiden. Jeg vil sige vi var oppe på i en overgang men det er mange år siden. Og det skulle vi gerne komme igen. Men hvis vi fremad bruger vores tid positivt i stedet for at bekrige hinanden mange gange, og det er vi grimme til, vi havde, jeg må sige jeg tager min del af skylden, det værste man kan bekæmpe er de frivillige ledere som vil gøre lidt arbejde for vores union, som ikke får lov til det, dem har vi også nogen af. Det er rigtigt som du også går ind og sigerat vi kunne bare betale nogen af udgifterne til forbundet, men reelt ved du også er du var lidt skyld i vi får et større overskud, forbi at der har været mange ting som vi ikke har kunne skille fra hinanden om hvor vi skulle og ikke skulle betale. Og jeg siger dig tak til forbundet i første omgang og jeg håber da at vi kan finde ud af at bruge dem rigtigt, fordi der er rigtigt hvad Per 12

9 han siger, at I har taget flere at de udgifter som vi måske skulle have betalt, det kan jeg ikke vurdere, det er svært at vurder hvad der er når ikke er noget på skrift. For det er nok den største fejl vi laver mange gang hvor vi dummer os ind imellem, at de aftaler vi laver de bliver ikke på skrift, og så når vi kommer et stykke hen, så er der ingen som kan huske hvad der er foregået. Nøjagtigt tilbage som hvis vi ikke får det hele referatført, det er vigtigt at vi kan fortælle det meste til medlemmerne, vi får referatført tingene, vi får lavet nogle bestemmelse, nogle love som alle kan arbejde efter, at vi ikke har så mange forskellige love, som vi har i dag. Vi har 4 sæt love rundt omkring som vi ikke. Som ikke ligner DBwF, de prøver men det er ikke lykkes endnu, jeg håber at det at vi når begynder vores nye tid der fremad. Så får vi også ensrettet vores love så vi kan arbejde efter dem alle sammen. og jeg tror også på en måde at, hvis vi får tingenen til at køre, så finder vi også ud hvor vi skal bruge vores penge rigtigt, nemlig for bowlerne. Dirigent Henning Andersen: jeg kan at der er en enkel som gerne vil have ordret. Ole Stampe, region4, formand i trekanten: jeg er selvfølgelig ked af at du bruger stampe i en negativ vending, at man står i stampe, det er jeg selvfølgelig ked af. Så kan jeg heller ikke prale af at jeg hører til majoriteten, jeg er 47 og vi var også inviteret til reg4. repræsentantskabsmøde. og der blev også blæst lidt til hele den struktur, og der blev også meget konkret, og det vil jeg også genre gøre i denne forsamling, jeg synes det skal komme inde fra, jeg synes ærgerligt, og jeg synes selvfølgelig at det er rigtigt, som forbundet og Per har sagt her, der er ikke nye tanker i hvert fald ikke det jeg kender til, men jeg synes det skal komme indefra, og jeg synes det skal komme ud i de forsamlinger vi sidder i her, at man er nødt til at se på at vores kundegrundlag er blevet halveret men vores ledelse struktur er den samme, det er der ikke nogen andre virksomheder som gør på den måde, det er kun en frivillige verden, man gør sådan nogle ting, og jeg synes at det må ikke svært at man laver internt fra, at man sætter sig sammen i unionerne, det er OK, vi kan måske ikke finde alle frivillige leder alle steder, men sammen kan vi finde dem. Godt så laver vi 2 i stedet for. Det samme på regionsplan, jeg kan ikke se nogen som helst grund til at vi ikke kan sidde region3 og region4 ved samme bord, end at vi skal sidde ved hver sin. Jeg kan ikke sige at jeg ikke kan lide jer, jeg kan ikke sige vi ikke snakker samme sprog. Jeg kan kun se en fordel, for bowleren og det må da være det som er det altafgørende. Det næste jeg har lyst til at sige en masse om, der er også i og med at jeg ikke hører til flertallet af bowlerne som er over 50. så er jeg så stor tilhænger af ungdoms bowling. Og har sådan meget seriøst prøvet at kigget på hvor mange klubber der er reelt set beskæftiger sig med ungdomsbowling, og seriøs beskæftiger sig ungdomsbowling. Jeg synes sku det er rigtigt spændende og pisse godt initiativ man har taget fra ungdomsudvalget side, og taget et ungdomsseminar, for at finde ud af hvad kan vi gøre fremad rettet for at få løftet det her. Der er flere der skal tage ansvar i det her, det er ikke nok at vi taler om det. Der skal noget konkret på bordet enten så skal der i min verden så er vi alt for mange klubber, jeg fatter det jo ikke, at man kan have en klub med 5 medlemmer, i 4000 og et eller anden medlemmer 200 klubber, vi er nødt til at tage et ansvar for det her alle sammen, hvis vi skal have flere, der vil kan arbejde med det her som i øvrige er også nødt til at tage forum hvor vi kan bestemme de her ting, efter min bedste opfattelse, hvis der klubber, 15 max. der seriøst arbejder med ungdoms bowling og ungdoms arbejde, og der sidder 200 klubber som kan bestemme om det her. Så er det ikke en særlig stor procentdel som bliver hørt i det her. Er der mislighed i forhold til dem der bestemmer og forhold til det der skal udøves. Det synes jeg det ser ud til i min verden. Så et eller anden sted skal der nogen andre boller på suppen. Og vi er nødt til at tænke nyt og det er efterhånden påkrævet, og jeg synes det skal komme inde fra. Vi kæmper hele tiden i vores lille forening med at tænke nyt, for hele tiden at bevare det ungdomsarbejde, vi har og bevare den position som vi har. Det arbejde vi med fandme hver eneste dag og det ved jeg også at man gør i andre klubber. Men det er benhårdt arbejde fordi man gang på 13

10 gang støder ind de her barrierer der er man sidder foran 200 forskellige klubber som skal bestemme hvor dan ungdomsbowlingen skal se ud i Danmark. Det var handling. Dirigent Henning Andersen: jeg kan se der er gang i det der nede, Nils Jensen Niels Jensen, region3: sådan som jeg husker det, der er det faktisk kun unions bestyrelsen, der beslutter hvad prisen på kampafgifter skal være, er det ikke korrekt? hvis det er det så vil jeg foreslå at kamp afgifterne sættes ned når man har det her overskud, bowlerne de mærker det hver søndag, når de spiller en kamp. Dirigent Henning Andersen vi er alle sammen klar over at det er formanden beretning ikke, er det til at formandens beretning så værsgo, ja det var dig. Lars Møller Jensen region1 og Stenhuset: Nu skal vi jo ikke, nu er det jo ikke Per Henriksens formands beretning der er på drøftelse her, det er Kurt s formands beretning, det er ikke fordi jeg ikke har holdninger til det Per siger men det synes jeg vil skal parkere til senere tidspunkt. Når Ole siger at han synes vi skal lave om i de her struktur så er jeg sådan set som udgangspunkt enig i det, jeg synes også vi lige skal have historien med her, altså Ole stod for 2 år siden heroppe som rep. For DBwF og forsøgte at sælge en strukturændring hvor han sagde I skal bare have tillid til os, det skal nok gå. Og så tænker jeg jo lige over hvordan er det så er gået, siden hen. Hvad er det så der er blevet lukket op for her de seneste 2 år. Og der tror jeg det meget handeler om bare om den tillid skal være, for vi tør at kaste os ud i sådan noget, det kan ikke nytte noget at vi underkender at der har været en tillidskløft og den tillidskløft den lukker vi kun ved at vi er åbne og ærlige over for hinanden og vi får genopbygget den tillid vi skal have til hinanden, for at vi kan kaste os ud videre ud i at lave de her meget betydelige struktur ændringer, eller bliver det nok en tendens til at man holder mere fast i det mand har end det man kan få. Så vil jeg gerne sige til Kurt omkring det her med økonomien og det her med budgettet og jeg hørte dig sige, at vi vist ikke er for gode til det her med budgettet proces. Det er jeg enig i, og det plejer at være sådan at når der bliver fremlagt et budget, så plejer vi at tage det til efterretning, fordi det er trods alt meget problematisk at stå og forhandle et budget med rigtige mange tal i, det er meget vanskeligt, jeg har svært ved at se hvordan står man og forhandler sådan noget, til et repræsentantskabsmøde, hvis det ikke bare er en enkel post, men vi virkeligheden skal alle de enkelte tal igennem for at finde ud af hvordan skal budgettet så se ud. Derfor synes jeg det er meget uhensigtsmæssig at bestyrelsen ikke kommer med det budget, som de i virkeligheden tror på, men mere kommer med noget, som virker på mig, som et alibi, som mand ønske ikke at komme med et budget som igen viser at man kommer ud med et betydeligt overskud. Og for mig kan det næsten ikke være anderledes, når man går ned og kigger ret nøje igennem at posterne, og de er jo bare skrevet op, alle sammen op i forhold til hvordan regnskabet har set ud, jeg har været 4 år tilbage, og hvad hedder det, det er uhensigtsmæssig at du lægger op til det her, men lad os nu, jeg vil så tillade mig at komme op når vi kommer frem til budgettet, og så vil jeg komme med nogle forslag til, hvad der skal være anderledes. Tak Dirigent Henning Andersen: Jeg vil sige igen at det er til formanden beretning, budgettet tager vi senere. Der er punkt som hedder det. Så er der flere som har noget til formandens beretning? jeg må hellere lige tage en inde vi holder ryge pause. Værsgo. Torben Rasmussen seniorleder region4: jeg har skrevet nogen 3 punkter op her, med hensyn til love, det er korrekt at vi har en masse love som skal revideres, men der skal man lige huske at der er mange 14

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

BILAG 1 - DOKUMENTSTUDIER

BILAG 1 - DOKUMENTSTUDIER BILAG 1 - DOKUMENTSTUDIER Oversigt over de dokumenter som er anvendt i specialets empiriske del Dokumentstudier. Dokumenterne findes også i litteraturlisten. Monumenter: Frederiksen, Mette og Bjarne Corydon

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere