JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00"

Transkript

1 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region 1: 11 mandater; Region 2: 10 mandater; Region 3: 11 mandater; Region 4: 13 mandater; I alt 53. se bilag mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Henning Andersen, som bliver valgt uden modkandidat. Dirigenten fastslår at rep. mødet er lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Som stemmetællere blev Ib Jønsson og Kirsten Hedegaard valgt. Rep.mødet blev suspenderet, hvorefter der blev uddelt hæderstegn. Modtagerne af hæderstegnene vil være indeholdt i forhandlingsprotokollen. Rep. mødet blev genoptaget 3. Forhandlingsprotokol. Beretninger fra: Unionens formand, Unions seniorlederen, unions ungdomslederen, turnerings koordinatoren og beretningerne fra de stående udvalg blev alle godkendt. 4. Regnskab og Budget Leif Hansen gennemgik regnskaber og forklarede årsagerne til det store overskud, som ikke stammer fra en post, med er fordelt ud over mange poster på udgift siden. Efter nogen debat, blev regnskab og budget godkendt. 5. Forslag a) Til Jysk Bowling Union ændringer til følgende love 5 stk.7 +nyt stk. 8 5

2 ændringer til 13.4 stk.3; ændringer til 23.2 stk.1; ændringer til 25.3 stk.1; 25.3 stk.2, 25.4 stk.1 slettes; ændringer til 27 stk.2 og stk. 3, samt ændringer til 10.4 stk.1 og stk. 2 Alle disse ændringer blev vedtaget Af indkomne forslag blev Forslag til 32 om nyt stk.4 blev trukket af forslagsstilleren efter debat. Ændringer til 29 stk. 1 blev vedtaget b) Til Danmarks Bowling Union ændringsforslag til 26 Stk. 3 (klasseinddeling) Forslaget er fremsat som en orientering til JBWU, med henblik på at fremsætte det på Forbundets rep. møde. Forslaget blev debatteret med holdninger både for og imod. 6. Fastsættelse af kontingent Med baggrund i det store overskud i år, blev vedtaget følgende kontingent gældende fra 2014 Seniorlicens medsættes med 30 kr., ung senior med 22,50 kr. pensionist med 15 kr., ungdom bliver licensen sat ned til 0 kr. for JBU andel af licensen.(der vil stadig skulle betales til DBwF) 7. Valg til bestyrelse. På valg er: Kasserer: Leif Hansen ønsker ikke genvalg, nyvalg til Hans Græsvig Næstformand: Hans Græsvig, ingen nyvalg(vakant), bestyrelse fik bemyndigelse til at besætte posten i valgperioden. Seniorleder: Svend Erik ønsker ikke genvalg, nyvalg til Nils Jensen Sekretær: var vakant, nyvalg til Allan Berg Suppleant: var vakant og posten blev ikke besat. Også her fik bestyrelse bemyndigelse til at besætte posten i valgperioden. 8. Valg til stående udvalg Turneringskoordinator: Genvalg til Robert Rasmussen Disciplinærudvalg. Formand. Nyvalg til Niels-Otto Mortensen Suppleant for formanden. Charlotte Spaanhede Resultatformidlingen: Divisioner: Genvalg til Torben Rasmussen 6

3 Region 1+ 2: Genvalg til Lene P. Jensen (via fuldmagt til JBU bestyrelse) Region 3+4: Genvalg til Chresten M- Nielsen Stævner: Genvalg til Poul Erik Larsen Lovudvalg: Nyvalg til Jørgen Sørensen Licensformand: Genvalg til Poul Erik Larsen Webmaster: Genvalg til Hans Græsvig Udvikling: Vakant Dommerudvalg: Genvalg til Niels-Otto Mortensen Rekorder: Genvalg til Poul Erik Larsen 10. Valg af 2 revisorer og en suppleant Revisor: Birgit Ankerdal ønsker ikke genvalg, nyvalg til Lone Hjelmeborn Revisor: Genvalg til Viggo Mortensen Revisorsuppleant: Nyvalg til Kirsten Hedegaard. 11..Fastsættelse af næste ordinære møde Datoen er sat til lørdag d. 15 marts 2014 kl i Bowl n Fun Viby. 12. Eventuelt Under dette punkt kan der ikke træffe beslutning, men indholdet at debatten vil være at finde i komplette referat. 7

4 Forhandlingsprotokollen fra JBU ordinære Repræsentantskabs møde d. 16. marts 2013 kl Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region 1: 11 mandater; Region 2: 10 mandater; Region 3: 11 mandater; Region 4: 13 mandater; I alt 53. se bilag mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Henning Andersen, som bliver valgt uden modkandidat. Dirigenten fastslår at rep. mødet er lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Som stemmetællere blev Ib Jønsson og Kirsten Hedegaard valgt. Repræsentantskabsmødet blev suspenderet, hvorefter der blev uddelt hæderstegn. Modtagerne af hæderstegnene vil være indeholdt i forhandlingsprotokollen. Rep. mødet blev genoptaget 3. Forhandlingsprotokol. Der er udsendt beretninger og formanden har ikke yderligere kommentarerer til beretningen Torben Rasmussen Region4: Forhandlingsprotokollen ser meget fin ud, men som jeg sagde igen for forrige år, vi mangler de skriftlige beretninger, som det hele går ud fra, så dem som sidder her som ikke har været med til mødet, de har ikke en chance for at forstå noget som helst, på de kommentarer som kommer til beretningerne, som ikke er der. Dirigent Henning Andersen: Er der flere som har noget til enten for eller? Nils Jensen Region3: Jeg kan faktisk slet ikke se af denne forhandlingsprotokol skal sidde i det her, den kunne ligges på hjemme siden, sammen med beretningerne. 4. Beretninger: 4a. Unions Formandens Dirigent Henning Andersen: Er der flere som har en kommentar til det? Det er der ikke. Er der nogen som har noget til formandens beretning? Jo der er en herre der som godt vil sige lidt. Lars Møller Jensen Region1: Tak for din beretning, jeg vil gerne sige, at jeg er enig i dine betragtninger omkring brugen af frivillige ledere, men jeg vil også gerne rose JBU for at have hjulpet forbundet i den mangel på likviditet, man havde tidligere på året, eller sidste år var det jo. Så har jeg jo bemærket, at der er kommet et regnskab, som viser et meget stor overskud, og hvis det var en privat virksomhed, så er det sikkert meget godt, men det er JBU jo ikke, der skal jo gerne være en vis sammenhæng de 8

5 indtægter man skaffer, og det er jo primære indtægter som kommer udefra klubberne, de enkle spiller og så de udgifter som man har. Hvis vi spoler historien lidt tilbage, så kan vi huske for 2 år siden, da hævede vi licens afgiften med 60 kr. for senior medlemmer og halvdelen for ungdom og pensionister og det gjorde vi i en forventning om at der var behov for det, vi kan så se, at sidste år havde det en delvis indvirkning på regnskabet og i år slår det så fuld igennem, og man kommer ud med et over et overskud på langt over kr., faktisk kr. du skriver i din beretning at vores kasser Leif Hansen også i denne sæson har ført os sikkert igennem regnskabsåret. Og der er jeg meget enig i især bogførings delen af det, at det er fuldt og helt i orden. Det som jeg ikke synes er i orden, at man ender i en situation hvor der er så stor en uligevægt, som de indtægter man og så de omkostninger man har. I sidste ende er jo penge, som kommer ude fra enkelte bowler, og i en tid hvor at vi har vigende medlemstal, tror jeg ikke det er sundt, at vi pålægger ekstra økonomiske byrder ud over det nødvendige på den enkelte bowler. Du skriver også i beretningen i skrivende stund ser det ud til at vi får et rimeligt stor overskud, men det kan jo ses i regnskabet og forklaring følger, jeg har jo så bladret denne beretning grundigt igennem, og jeg synes ikke der er nogen forklaring, og jeg havde egentligt forventet at du så kom op og gav den her, som indledning til din beretning, men det gjorde du så ikke. Så hvad er det for en forklaring der følger? Så skriver du også at bestyrelse vil i det fremlagte budget komme med forslag til anvendelse af overskuddet til gavn for bowling sporten, det ser jeg ikke nogen steder i det fremlagte budget, jeg kan ser der er disponeret nogen beløb til ungdomsformål, men en meget lille del i forhold til det overskud der er tale om, og så kan jeg se at man i budgettet har fremskrevet, jeg tror man kunne kalde det en omvendt grønhøster metode, man har opskrevet en række poster for at få budgettet til at gå i nul, det kan jeg ikke tolke på andre måder. Og det synes jeg simple hen ikke hænger ordenligt sammen. så kan man sige hvor meget skal en union som JBU have i egenkapital, nu har man jo så med det overskud, som man opnåede i det seneste regnskabsår, som vi så en egenkapital på kr. og det er måske meget passende, det kan man jo altid diskuterer hvad den skal være. Men når man så betænker at man kan se i regnskabet, der yderlig bliver frigjort til egenkapitalen kr. det er et lån man har givet til Danmarks Bowling Forbund og yderligere i kr., og vi ved at vi var i kløerne på ham kopimaskinesælgeren, men det hører jo op i 2014, som jeg har forstået det, og der bliver yderlig frigjort kr. af den sidste post i indeværende regnskabsår og det er jo penge som bliver frigjort til at man enten kan have yderlig omkostninger/udgifter eller at man kan sætte omkostningerne for den enkelte spiller ned, altså reducer sine indtægter. Jeg synes simpelthen ikke at det her hænger fornuftig sammen, og synes ikke der er overensstemmelse mellem det som der bliver givet udtryk for i beretningen. Og så det som udtryk i regnskabet. Tak Dirigent Henning Andersen: Kurt Jensen har du en kommentar? Kurt Jensen: Jeg kan godt se at det er uheldigt at vi kommer ud med et så stor et overskud og det hænger ikke rigtigt sammen med de intentioner vi har inden for bowling at det skal løbe rundt og vi skal ikke lave en stor formue, min intention har aldrig været at vi skal opøve et større formue, pengene skal arbejde med bowlerne, det har altid været mine intentioner, at vi så måske er, jeg skal ikke kunne sige det, at vi ikke går hen og træder nogen over tæerne, at vi måske er for amaturagtige, når vi har lavet et sådan et budget tidligere, det kan jeg ikke sige, for så meget er jeg ikke inde i regnskabs systemet, men jeg kan godt huske at vi satte det op med 60 kr. for at få vore regnskab til at hænge sammen. men på det tidspunkt havde vi også nogle ting, vi skulle betale til, vi havde en bowlingportal og havde nogle flytte omkostninger, og vi havde mange omkostninger. Det har vi så ikke haft. Udvalgene og i sig selv bare sparet kr. og det gør jo at overskuddet bliver større. Det er jo ikke os i bestyrelsen alene der bestemmer hvad vi skal bruge de penge til, men jeg godt se, at det var 9

6 uheldigt at vi satte det op med 60 kr., vi havde måske kun brug for de 30 kr. men så må vi jo finde ud af det på rep. Mødet, hvad det er vi gør, for at ændre de ting. jeg har ikke nogen vise ord for at ændre det andet at, jeg mangler forslag til om I forventer at der kommer nedsættelser eller hvad der skal ske med vores budget, for jeg mener bestemt ikke at skal spare op for at spare op. Pengene skal ud og yngle hos bowlerne. Vi har nogen forslag, som kører på, jeg har jo også tjekket budgetterne og gøre noget mere for ungdommen, det er rigtigt, men har jo også nogle forslag som først bliver bearbejdet næste år, fordi det er i samarbejde med DBwF. Det er at vi vil gøre ungdomslicensen gratis, og flere tiltag. Men som sagt det der er sket, det ved I jo også, nu har vi fået nedsat en bestyrelse i DBwF, så vi ikke skal bruge en masse tid, og det har jeg også skrevet i beretningen. Så jeg håbet at til næste år så er der eller måske allerede nu, det bestemmer I, forslag til hvordan fremtiden skal ligge med vores penge og budgetter. Det er sådan at det altid repræsentantskabet der bestemmer, vi er kun de mennesker der skal udfører og det jo ikke altid at vi måske er dygtige nok til det. Så jeg forventer at kommer nogen forslag fra salen om hvad vi gør om det er, jeg ved ikke om vi skal have nedsat vores licens eller vi skal have nedsat vores kampafgift, eller hvad vi skal, for at ikke fordyre, for intentionerne må være inden for bowling det må være, at vi skal have gjort bowling så billigt som muligt, vi mister så mange bowler pga. at vore sport er for dyr, så jeg kan sige at I må komme med nogle forslag, så må vi finde ud af det. Jeg ved ikke om det er svar nok. Jeg har stadig intentioner i bestyrelse at vi skal spare hvor der kan spares for at bowlingen bliver gjort billigere. Dirigent Henning Andersen: Jeg har set at formanden for DBwF, vil gerne have ordet Per Henriksen Formand DBwF: Per Henriksen formand for DBwF endnu, jeres beretning interessant læsning, det var forbundet var også glad for JBU kunne hjælpe, godt du har set det Lars, på et tidspunkt hvor der var lidt kaos i likviditeten. Vi er til gengæld også glade for, at vi fik den rette op igen ved en hurtig indsats fra den bestyrelse som sad på daværende tidspunkt. Det der er spændende er, at der i beretningen nævnes, om det er de rigtige der er blevet valgt, jeg håber på at man er klar over at forbundet der er os, det er ikke nogen andre, sådan noget man kan kigge på udefra, det er ikke nogen som er man er i kamp med, forbundet er os som medlemmer, som klubber, først og fremmest. Det var unionerne som lagde op til ændringer i DBwF, det speciel de 2 store unioner, der gjorde de ting og det er derfor at det ser ud som det gør i dag. Jeg kunne rigtigt godt tænke mig at vi stoppede med at tale dem og os, men talte forbundet som helhed. I gør meget ud af at nævne frivillige ledere, uden løn det kan jeg godt forstå, jeg er lige blevet belært af Lars Møller i dag af, omkring skat indsigt i de her ting, jeg kan fortæller at det er ikke mange i forbundet der får løn for tiden. De er skåret kraftigt ned og men det ændre ikke at DIF, på samme tidspunkt har lavet er i gang med en undersøgelse om at de frivillige ildsjæle, hvordan aflønner man dem. Vi har siden en struktur som blev etableret i 1967, de skarpe og det er dem der sidder herinde, for der er rigtige mange af jer der har oplevet det. Som er 46 år siden, jeg er blevet lidt ældre siden. Det er svært i dag at have frivillige ledere, som er under min generation, gud forbyde det, men det er ikke desto mindre rigtigt, kig rundt i lokalet her, det er meget godt repræsentativ, hvordan Danmark ser ud i bowling verden licenserede bowlere har vi nu, mere end 56 % er 50 plus, altid rart at hører til et flertal, det er den måde man kan blive formand på. Men det er virkelig verden, men vi prøver stadig på at presse de 56 % og alt muligt andet ned i en organisation som blev tegnet i I beretningen der nævnes som vanligt i unionernes beretninger de forskellige udvalg, hvor stort et stykke arbejde de har gjort, og det ved vi godt de gør, jeg kan også nævne klubberne, regionerne, kredsene, bestyrelser, enkeltpersoner, der er rigtige mange som gør rigtigt meget for vores sport hver evige eneste dag. Og problemet er at det er meget Tordenskjolds soldater, vi er ved at løbe tør for Tordenskjolds soldater, bare så I ved det. Det er interessant at der bliver nævnt at JBU har nu forhåbentligt, skal nu ikke bruge for meget tid på DBwF videre frem. Jeg har 10

7 tilladt mig at være igennem referaterne og undskyld noget kritik, DBwF er nænt 3 gange i referaterne for det sidste år, så hvis det er at bruge for meget tid, så er der brugt meget tid uden for referat. Og skal så ikke spørge om hvad man så har talt om der. Når man kigger på nogen af referaterne så er der specielt en hvor er en klar misforståelse og hvordan den så er fremkommet, det er i mødet fra onsdag d. 23. januar 2013 kl 18:30, omkring certificering af bowlinghaller, der er positiv enighed om det forslag som kommer fra forbundet bestyrelsen, omkring at få certificeret bowlingcentrene. Så er der nogen som læser noget, som der ikke står nogen steder. Der var sikker flere af jer som var med på det ekstra ordinære repræsentantskabsmøde i nov., hvor vi meddelte at den tidligere certificering som foregik fra forbundskontoret, mere var at opfatte at man købte sig til en smiley og forbundsbestyrelses holdning var at hvis man gjorde det i fødevarekæder, så havde det ikke været så godt. Nu skulle vi rent faktisk have leveret noget for det, derfor står der også i budget for 2013, en indtægt på kr. det hænger sammen med at forbundsbestyrelse som sidder de er meget opmærksom på økonomien. Det betyder indtægter det bogfører vi under indtægter og udgifter bogfører vi under udgifter. Certificering af bowlingcentre det er ene og alene skal være til glæde for bowlerne. Det er ikke for at lave et nyt kasseapparat i DBwF til at støtte administrationen. Altså man skal være mere end langsom for at finde ud af at der ikke findes en administration i DBwF længere. Om 14 dage så er der ikke nogen bogholder længere, kontoret er stort set tomt. JBU er i gang med at tømme deres, vi tømmer vores kort efter. Jeg kører mapperne til DIF mandag tirsdag. Vores betalte revisor smed håndklædet i ringen i torsdags. Han har ikke tænkt sig at revidere regnskabet for Den tager vi senere Lars. Det betyder også at så havde vi to valg igen, at tage et ansvar for de her ting som foregår, ta økonomisk ansvar og sige teoretisk skulle vi indkalde til atter et ekstraordinært rep. Møde fordi vi har ikke nogen suppleanter til en valgt betalt revisor. Hvilket jeg ikke synes skulle være nødvendigt, så det kan jeg ikke klandre nogen som helst for, det er jeg heller ikke ude efter.. Men det er første gang jeg har bemærket mig at et revisorselskab som bliver betalt for deres opgave, som bliver valgt på et rep. Møde meddeler at den opgave har de ikke tænkt sig at passe. Det kan der så sikkert godt være flere holdninger til, men dem tager vi d. 25. maj hvor jeg håber at I alle sammen er der. Men for at vende tilbage til certificeringen af bowlinghallerne så er det her udmøntet i at vi får adskillige henvendelser fra de forskellige klubber helt ned til spillere om hvordan ind i helvede, undskyld sproget, kan det være at vi skal betale det her for at spille bowling, under de her vilkår. Og certificering af bowlinghallerne, det er ikke bare et spørgsmål om der er blevet givet olie om tilløbene er nogenlunde fornuftige. Det burde være en certificering i retning af adgangsforhold i og med at så stor en del af os der skal spille bowling vi er mere end 50 plus. Vi kan ikke spille på første sal længere uden der er elevatorer. Så vi er spørgsmål om at lave en certificering den vej ned igennem, det er et spørgsmål om køkkenet er ordenligt, så vi ikke skal læse om det i dagspressen. Det er et spørgsmål om man tager de hensyn man skal. Om nogen af de ungdomsspillere som vi passer så meget på, de får nogle rimelige vilkår, når de er ude osv. Det betyder igen øget kontrol derfor har jeg bedt Niels Otto Mortensen om fem min. Ved lejlighed om vi kan prøve på at tænke lidt nyt. Tænke ud af boksen. Kurt han efterlyste til hvordan man skal bruge overskuddet i JBU. Jeg kan da fortælle en del af det overskud det er fordi at DBwF s bestyrelse valgte ikke at fakturere det som reelt burde være faktureret omkring bowlingportalen. Men forbundsbestyrelse har taget et ordenligt knald og det får vi sikket tæv for til maj men der står da noget gæld som er gammelt og som ikke er blevet afdraget og anden, så der kan man jo bare fjerne den, så er vi ude over det. Det er stadig bowlernes penge, man bad om forslag her var et af dem. Og så skal I have noget at tale om der er det her med at når man følger med i dagspressen, følger med i de ting som der sker så er det hvert gang der er noget negativt, så er det noget forbundet har bestemt. Nu er vi tilbage til det jeg startede med, dem og os. Forbundet er jer det er jer som bestemmer, men man har valgt nogle mennesker, til at håndhæve de ting, vi bestemmer faktisk rigtigt rigtigt lidt, der er ingen tvivl om at jeg vil rigtigt gerne bestemme helt alene men det der nogen som mener det er nok ikke klogt, det er det måske heller ikke. Når vi har en 11

8 forbundsstruktur, som vi har talt om før, så mangler jeg i formandens beretning i JBU, en konstruktiv og vision på hvordan kommer vi videre med de her ting. For 3 år siden stod der en med samme navn som var mandat fra en af regionerne, som formand for Expello, som spurgte og undrede sig over at unionen anbefalede at man gik over til at klubberne bestemte for forbundets repræsentantskabsmøde, men JBU kørte videre fuldstændig uhindret, med regioner og mandater, den dag i dag 4 år efter er der stadig ikke, noget forslag til ændring, så hvis man gerne vil have ballade, så ved jeg jo godt hvad man skal skrive, det gør man i en masterplan, man offentliggøre på nettet, på det tidspunkt man er lovet at offentliggøre den, nedlæg unionerne, det giver i hvert thifald debat. Men fakta er at det er jo ikke er forbundet, som skal komme og nedlægge unionerne, det er et spørgsmål om, at denne forsamling finder ud af, at den konstruktion man kører i dag med klubber, regioner, unioner, og forbund, vi er 4807 medlemmer, sidste år stod jeg her på talestolen og fortalte at hver leder skal håndter 7 medlemmer, jeg ved ikke hvor meget leder der er over at vi har alt for meget at lave, jeg tro det er lederne som er rigtige gode til at beskæftige hinanden. Så forbundet vil komme med et forslag som medlemmer kan bestemme til maj måned, der man opdeler DBwF i en øst/vest om man så i øst og i vest vil dele den op i en nord og syd, for at lette nogen af tingene, det kan man så diskutere men vi har, vi er 4 kasserer, vi er union regioner som slås med at få frivillige ind på de her pladser som bliver så fint håndhævet i denne her beretning. Klubberne slås med at få folk til at tage ansvar. Forbundet slås med at få folk ind på pladserne, vi er bundet sammen af nogle love som er opfundet lang tid siden og pyntet på undervejs, vi har gjord det rigtigt rigtigt besværligt at være bowlingspiller og være leder. Vi er nød til at tænke ud af boksen, vi er altså 8000 mindre end vi var for 7 år siden, vi kan ikke blive ved med at fastholde en struktur, som duede den gang. Jeg ved ikke hvorfor at man så gerne vil det her, jeg fatter det simpelthen ikke. Når det er hvert thi fald vores forslag, og hvis klubberne vil det, så kan de jo også bare fortæller unionerne at det er det de vil. Det skaber en masse, plads til lederne, færre opgaver, man er tættere på fra klub til øverste ledelse. man har en anden økonomi, hvad man bruger i dag på kørsel og andet, jeg er glad for at jeg sidder i en JBU bil på vej her op hvor vi havde stoppede den med mennesker for at spare penge, det er rigtigt fornuftigt, fordi de skal gå til bowlerne, det er det det drejer sig om. Jeg tror vi stopper der indtil videre, TAK. Kurt Jensen Formand JBU: Ja vi kan starte med at Per startede med at fortælle, om han læste referaterne, men har jo lige som forbundet, vi har jo 2 referater, vi har et referat hvor vi, for ikke at lave uro i vores organisation og så har vi jo nogle bestemmelser, vi snakker mange ting og jeg kan fortæller jer mange at de referater som Per ikke kan se, har vi brugt meget tid, på forbundet, og når jeg så nævner at vi ikke behøver at bruge mere tid på forbundet, så er det sku ment i en positiv retning, jeg mener at nu kan rigtigt begynde at arbejde, med det som hedder struktur, og jeg vil så fortælle Per at vi er i gang de er allerede det første struktur oplæg på vej i JBU, til vores næste møde d. 21. marts, så når vi nu har brug så meget tid og vi faktisk er gået lidt i stampe i bestyrersen og i andre ting, tror medlemmerne og så er vi ikke simplet hent de sidste par år ja næsten 3 år har det taget, hvor vi har brugt enorme tider på at diskutere det som du altid siger os/dem det er rigtigt Per vi er en samlet flok og er blevet meget mindre vi er ikke er mere end halve antal vi var før i tiden. Jeg vil sige vi var oppe på i en overgang men det er mange år siden. Og det skulle vi gerne komme igen. Men hvis vi fremad bruger vores tid positivt i stedet for at bekrige hinanden mange gange, og det er vi grimme til, vi havde, jeg må sige jeg tager min del af skylden, det værste man kan bekæmpe er de frivillige ledere som vil gøre lidt arbejde for vores union, som ikke får lov til det, dem har vi også nogen af. Det er rigtigt som du også går ind og sigerat vi kunne bare betale nogen af udgifterne til forbundet, men reelt ved du også er du var lidt skyld i vi får et større overskud, forbi at der har været mange ting som vi ikke har kunne skille fra hinanden om hvor vi skulle og ikke skulle betale. Og jeg siger dig tak til forbundet i første omgang og jeg håber da at vi kan finde ud af at bruge dem rigtigt, fordi der er rigtigt hvad Per 12

9 han siger, at I har taget flere at de udgifter som vi måske skulle have betalt, det kan jeg ikke vurdere, det er svært at vurder hvad der er når ikke er noget på skrift. For det er nok den største fejl vi laver mange gang hvor vi dummer os ind imellem, at de aftaler vi laver de bliver ikke på skrift, og så når vi kommer et stykke hen, så er der ingen som kan huske hvad der er foregået. Nøjagtigt tilbage som hvis vi ikke får det hele referatført, det er vigtigt at vi kan fortælle det meste til medlemmerne, vi får referatført tingene, vi får lavet nogle bestemmelse, nogle love som alle kan arbejde efter, at vi ikke har så mange forskellige love, som vi har i dag. Vi har 4 sæt love rundt omkring som vi ikke. Som ikke ligner DBwF, de prøver men det er ikke lykkes endnu, jeg håber at det at vi når begynder vores nye tid der fremad. Så får vi også ensrettet vores love så vi kan arbejde efter dem alle sammen. og jeg tror også på en måde at, hvis vi får tingenen til at køre, så finder vi også ud hvor vi skal bruge vores penge rigtigt, nemlig for bowlerne. Dirigent Henning Andersen: jeg kan at der er en enkel som gerne vil have ordret. Ole Stampe, region4, formand i trekanten: jeg er selvfølgelig ked af at du bruger stampe i en negativ vending, at man står i stampe, det er jeg selvfølgelig ked af. Så kan jeg heller ikke prale af at jeg hører til majoriteten, jeg er 47 og vi var også inviteret til reg4. repræsentantskabsmøde. og der blev også blæst lidt til hele den struktur, og der blev også meget konkret, og det vil jeg også genre gøre i denne forsamling, jeg synes det skal komme inde fra, jeg synes ærgerligt, og jeg synes selvfølgelig at det er rigtigt, som forbundet og Per har sagt her, der er ikke nye tanker i hvert fald ikke det jeg kender til, men jeg synes det skal komme indefra, og jeg synes det skal komme ud i de forsamlinger vi sidder i her, at man er nødt til at se på at vores kundegrundlag er blevet halveret men vores ledelse struktur er den samme, det er der ikke nogen andre virksomheder som gør på den måde, det er kun en frivillige verden, man gør sådan nogle ting, og jeg synes at det må ikke svært at man laver internt fra, at man sætter sig sammen i unionerne, det er OK, vi kan måske ikke finde alle frivillige leder alle steder, men sammen kan vi finde dem. Godt så laver vi 2 i stedet for. Det samme på regionsplan, jeg kan ikke se nogen som helst grund til at vi ikke kan sidde region3 og region4 ved samme bord, end at vi skal sidde ved hver sin. Jeg kan ikke sige at jeg ikke kan lide jer, jeg kan ikke sige vi ikke snakker samme sprog. Jeg kan kun se en fordel, for bowleren og det må da være det som er det altafgørende. Det næste jeg har lyst til at sige en masse om, der er også i og med at jeg ikke hører til flertallet af bowlerne som er over 50. så er jeg så stor tilhænger af ungdoms bowling. Og har sådan meget seriøst prøvet at kigget på hvor mange klubber der er reelt set beskæftiger sig med ungdomsbowling, og seriøs beskæftiger sig ungdomsbowling. Jeg synes sku det er rigtigt spændende og pisse godt initiativ man har taget fra ungdomsudvalget side, og taget et ungdomsseminar, for at finde ud af hvad kan vi gøre fremad rettet for at få løftet det her. Der er flere der skal tage ansvar i det her, det er ikke nok at vi taler om det. Der skal noget konkret på bordet enten så skal der i min verden så er vi alt for mange klubber, jeg fatter det jo ikke, at man kan have en klub med 5 medlemmer, i 4000 og et eller anden medlemmer 200 klubber, vi er nødt til at tage et ansvar for det her alle sammen, hvis vi skal have flere, der vil kan arbejde med det her som i øvrige er også nødt til at tage forum hvor vi kan bestemme de her ting, efter min bedste opfattelse, hvis der klubber, 15 max. der seriøst arbejder med ungdoms bowling og ungdoms arbejde, og der sidder 200 klubber som kan bestemme om det her. Så er det ikke en særlig stor procentdel som bliver hørt i det her. Er der mislighed i forhold til dem der bestemmer og forhold til det der skal udøves. Det synes jeg det ser ud til i min verden. Så et eller anden sted skal der nogen andre boller på suppen. Og vi er nødt til at tænke nyt og det er efterhånden påkrævet, og jeg synes det skal komme inde fra. Vi kæmper hele tiden i vores lille forening med at tænke nyt, for hele tiden at bevare det ungdomsarbejde, vi har og bevare den position som vi har. Det arbejde vi med fandme hver eneste dag og det ved jeg også at man gør i andre klubber. Men det er benhårdt arbejde fordi man gang på 13

10 gang støder ind de her barrierer der er man sidder foran 200 forskellige klubber som skal bestemme hvor dan ungdomsbowlingen skal se ud i Danmark. Det var handling. Dirigent Henning Andersen: jeg kan se der er gang i det der nede, Nils Jensen Niels Jensen, region3: sådan som jeg husker det, der er det faktisk kun unions bestyrelsen, der beslutter hvad prisen på kampafgifter skal være, er det ikke korrekt? hvis det er det så vil jeg foreslå at kamp afgifterne sættes ned når man har det her overskud, bowlerne de mærker det hver søndag, når de spiller en kamp. Dirigent Henning Andersen vi er alle sammen klar over at det er formanden beretning ikke, er det til at formandens beretning så værsgo, ja det var dig. Lars Møller Jensen region1 og Stenhuset: Nu skal vi jo ikke, nu er det jo ikke Per Henriksens formands beretning der er på drøftelse her, det er Kurt s formands beretning, det er ikke fordi jeg ikke har holdninger til det Per siger men det synes jeg vil skal parkere til senere tidspunkt. Når Ole siger at han synes vi skal lave om i de her struktur så er jeg sådan set som udgangspunkt enig i det, jeg synes også vi lige skal have historien med her, altså Ole stod for 2 år siden heroppe som rep. For DBwF og forsøgte at sælge en strukturændring hvor han sagde I skal bare have tillid til os, det skal nok gå. Og så tænker jeg jo lige over hvordan er det så er gået, siden hen. Hvad er det så der er blevet lukket op for her de seneste 2 år. Og der tror jeg det meget handeler om bare om den tillid skal være, for vi tør at kaste os ud i sådan noget, det kan ikke nytte noget at vi underkender at der har været en tillidskløft og den tillidskløft den lukker vi kun ved at vi er åbne og ærlige over for hinanden og vi får genopbygget den tillid vi skal have til hinanden, for at vi kan kaste os ud videre ud i at lave de her meget betydelige struktur ændringer, eller bliver det nok en tendens til at man holder mere fast i det mand har end det man kan få. Så vil jeg gerne sige til Kurt omkring det her med økonomien og det her med budgettet og jeg hørte dig sige, at vi vist ikke er for gode til det her med budgettet proces. Det er jeg enig i, og det plejer at være sådan at når der bliver fremlagt et budget, så plejer vi at tage det til efterretning, fordi det er trods alt meget problematisk at stå og forhandle et budget med rigtige mange tal i, det er meget vanskeligt, jeg har svært ved at se hvordan står man og forhandler sådan noget, til et repræsentantskabsmøde, hvis det ikke bare er en enkel post, men vi virkeligheden skal alle de enkelte tal igennem for at finde ud af hvordan skal budgettet så se ud. Derfor synes jeg det er meget uhensigtsmæssig at bestyrelsen ikke kommer med det budget, som de i virkeligheden tror på, men mere kommer med noget, som virker på mig, som et alibi, som mand ønske ikke at komme med et budget som igen viser at man kommer ud med et betydeligt overskud. Og for mig kan det næsten ikke være anderledes, når man går ned og kigger ret nøje igennem at posterne, og de er jo bare skrevet op, alle sammen op i forhold til hvordan regnskabet har set ud, jeg har været 4 år tilbage, og hvad hedder det, det er uhensigtsmæssig at du lægger op til det her, men lad os nu, jeg vil så tillade mig at komme op når vi kommer frem til budgettet, og så vil jeg komme med nogle forslag til, hvad der skal være anderledes. Tak Dirigent Henning Andersen: Jeg vil sige igen at det er til formanden beretning, budgettet tager vi senere. Der er punkt som hedder det. Så er der flere som har noget til formandens beretning? jeg må hellere lige tage en inde vi holder ryge pause. Værsgo. Torben Rasmussen seniorleder region4: jeg har skrevet nogen 3 punkter op her, med hensyn til love, det er korrekt at vi har en masse love som skal revideres, men der skal man lige huske at der er mange 14

Jydsk Bowling Unions repræsentantskabsmøde Lørdag den 15. marts 2014 kl. 10.00

Jydsk Bowling Unions repræsentantskabsmøde Lørdag den 15. marts 2014 kl. 10.00 Jydsk Bowling Unions repræsentantskabsmøde Lørdag den 15. marts 2014 kl. 10.00 (Hallen åbner kl. 8.00 morgenmad fra kl. 9.00) Bowl n Fun Skanderborgvej 226 8260 Viby J. Repræsentantskabsmøde 15. marts

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. JBU - Region 3 18.02.2010 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Dato: Torsdag d. 4. februar 2010 Kl.: 19.00 Sted: Stampesvej 19 8260 Viby J (Selskabslokalet) Vinnie bød velkommen til mødet 1. Mandaternes

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

LOVE JYDSK BOWLING UNION

LOVE JYDSK BOWLING UNION LOVE JYDSK BOWLING UNION Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Organisation og tilhørsforhold 3 4 Klubberne 3 4A Klubfusion 3 4B Klubophør 3 5 Klubbernes medlemmer 4 6 Kontingent 4 7 Regnskab

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Mødet afholdtes hos Hans Græsvig og startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 17/06 2009 Rødovre den 11. juli 2009 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder: Michael

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale Mørkhøjvej 6 DK-2700 Brønshøj Telefon: +45 38 89 79 69 E-mail: borgeholm@dbmail.dk Internet: www.kbu.dk Til unionsbestyrelsen Referat fra repræsentantskabsmødet den

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2013 Dansk Volleyball Forbund. Søndag den 2. juni 2013 kl. 10.00. Fredericia Idrætscenter REFERAT

Repræsentantskabsmøde 2013 Dansk Volleyball Forbund. Søndag den 2. juni 2013 kl. 10.00. Fredericia Idrætscenter REFERAT Repræsentantskabsmøde 2013 Dansk Volleyball Forbund Søndag den 2. juni 2013 kl. 10.00 Fredericia Idrætscenter REFERAT Valg af dirigent Formanden Erik Jacobsen bød velkommen. Flemming Barfred blev foreslået

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/08 2008 Malta, den 20. august 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER Revideret på generalforsamling d.. 12/3-20121 Møn Golfklub. Klintevej 118. 4780 Stege Telefon 55 81 32 40. Fax 55 81 32 60. email: moen-golfklub@post.tele.dk 1 Klubbens navn

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Husk også tilmelding til din Regionsseniorleder

Husk også tilmelding til din Regionsseniorleder Generelt om udfyldelse af holdtilmeldingerne, disse bedes udfyldt omhyggeligt især adresseoplysningerne på JBU`s hjemmeside, da det i modsat fald er umuligt at sende oplysninger de rigtige steder hen,

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere