fu# nr. 332 jan/feb./marts 2014 BøRNE. OG FAMILIEGUDSTJENESTE ROMERSK SøLVMøNT FUNDET I HORNELUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fu# nr. 332 jan/feb./marts 2014 BøRNE. OG FAMILIEGUDSTJENESTE ROMERSK SøLVMøNT FUNDET I HORNELUND"

Transkript

1 lut,ltrtatnl.t t,lrrdt tldyll! -! lvyl/t/ /t!!!! rr!! t!! l l'! l, ll M a 43. årgang vfastelavn FOR ALLE nr. 332 jan/feb./marts 2014 Søndag den 2. marts Vi mødes i Horne Kirke kl Herefter går vi samlet om på skolen Vi slår katten af tønden, kårer årets kattekonge og der er præmier til bedste udklædninger. Der kan købes pølser og sodavand. BøRNE. OG FAMILIEGUDSTJENESTE Søndag den 2. marts 2014, fastelavnssøndag holdes der børne- og familiegudstjeneste i Horne kirke kl. 1 0,30 Vi synes, det kunne være festligt, hvis bømene kom udklædte. Til denne gudstjeneste har vi også inviteret spejderne, som også meget gerne må komme udklædte. Efter gudstjenesten er der tøndeslagtning på Horne Skole arrangeret af spejderne. Til dette arrangement har Horne Menighedsråd sponsoreret tønderne. Horne menighedsråd vil gerne byde alle på kaffe/te og fastelavnsboller før gudstjenesten kl i Kirkehuset, Engkanten 1. ROMERSK SøLVMøNT FUNDET I HORNELUND fu# Horne Meniqhedsråd En skattejæger har med en metaldetektor fundet en sølvmønt, en dinar fra romertiden, på samme mark i Hornelund, hvor også de flotte guldspænder fra vikingetiden blev fundet i (Se under Hornes historie). Mønten er sendt til konservering på Ølgod Museum, og det kan endnu ikke afgøres hvilken romersk kejser, der har slået mønten, og hvilken sammenhæng den evt. måtte have med vikingetiden, fortæller museumsinspektør Jens Lauridsen fra Varde Museum. Red.

2 nan-et%ffiffi RlbeveJ t Varde. Tlf Oskar s Autoværksted ApS Tlf.: dit værksted for fremtiden..! Højvangen 1 Horne,6,8(X) Varde Fax: Ndr. Bounumvej Ølgod Tr Far HORNE MURERNE'll r- Horrre j-6:å T ø rrrre rf o =zetnin g Ttf aoliqbyqqebi NYBYGGERI VEDLIGEHOLDELSE RENOVERING MODERNE STALDBYGGERI HORNELUND 498 HORNE 6800 VARDE TLF MOBIL rrlslutrer INDVSTBIAYQQEBI tllil ArG //il/ :i1ii,t,y,l,"yoo""' llqtfitfili:i/l/ &EP A8AIT'ONSAEAEJDE P8O JEKTES'Nq AF AYQQEET Knud Lund Hawen, Moilen' Henneberg, I 6 Boullallc A/S Sbdionvqi 16,Home DK-68OO Varde Tlf: 7526 OzLt Fax: 7526 O396 SIøT VORE ANI{OilclEBER. DE STøTTER OS

3 ::H:::::::lll;.li=,lo"o*SAMLNG Tirsdag den 25. februar 2014 kl på Horne Kro Dagsorden ifølge vedtægten. Forslag skal være formanden (Keld Jochumsen - i hænde senest 14 dage før. Alle er velkomne Horne soqneforeni ::::::'-,*,::::::::::T::::::::::::,:tr"' Dagsorden ifølge vedtægten. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før' HGF/Lene Jensen HORNE IDRÆTSPARK. GENERALFORSAMLING Horne ldrætspark afholder generalforsamling Onsdag den 19. marts kl i Horne hallen. INVITATION Dagsorden if. Vedtægten. Alle er velkomne, HIP giver kafien. Horne Horne menighedsråd inviterer hermed til: "Musikandagt og menighedsmøde" i Horne Kirke onsdag den 12. marts 2014 kl Kirkens dygtige organist Roma Korbas vil medvirke ved musikandagten, hvor hun vil å:::i,j:åi:i åi:'dl'":rrrde, hvor menishedsrådet inviterer tir diaros omkrins ønsker til aktiviteter i og omkring Horne Kirke. Menighedsrådet håber på gode id6er til, hvad vi kan arbejde videre med. Menighedsrådet er vært ved kaffe/the og kage. Horne Meniqhedsråd : lrfiat vore A ltoj{gøner. oe sfiotten Os

4 MODESHOW Søs iølgod afholder modeshow onsdag den 26. marts kl Her vil lokale mannequiner vise nogle af forårets nyheder, og derefter bliver der mulighed for at handle. Søs har tøjtil piger i alle aldre. Søs er vært ved lidt mundgodt hele aftenen. Billetpris er 50 kr. Billetten afhentes i butikken. Du kan evt. ringe og bestille billet og betale ved modeshowet. Det er først til mølle, så skynd dig Hilsen Søs i Ølqod/Familie oq Fritid Horne FAMILIE OG FRITID HORNE - GENERALFORSAMLING Tirsdag den l.april kl. 19 i natur og teknik lokale på Horne skole Dagsorden ifølge vedtægten 1. Valg af dirigent, stemmetællere og sknftfører 2. Bestyrelsensberetning 3. Forhandling af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for sidst afsluttede regnskabsår 5. Behandling af indkomne forslag 6. Forslag fra bestyrelsen 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant, på valg er Ruth Jensen, Karen Harck, Jyfte Søndergaard, Britta Guldager, sidstnævnte modtager ikke genvalg. 8. Valg af revisor. Dorthe Beider modtager genvalg 9. Aftensskolens regnskab ved Henriette Nielsen 10. Eventuelt Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes indsendt inden den 18. marts 2013 til formand Britta Guldager, Gunderupvej 10, gerne på mail: b_ hotmail.com Ta' til banko i Hornehallen hver torsdag. kl og støt lokalsamfundet. BanlcoHubben STOT YOæ AN}IOTGORER. OC STøTTER.OS

5 DAGLI BRUGSEN INFORMERER Der er generalforsamling i Nr.Nebel Brugsforening den 24.april (se Vesterhavsposten senere) lnfomøde i Dagli Brugsen Horne engang i maj (dato endnu ikke fastsat) Vores elev Lasse Lindvig skal det sidste % år af sin læretid være i foreningens Dagli Brugs i Tarm, for at hjælpe den nye uddeler med at få butikken kørt helt ind som ån Coop butik. Spændende opgave som Lasse glæder sig til. Vi har lånt butiksassistent Sanne fra Tarm, så vi ikke mangler personale. Vi har sagt farvel til 3 af de unge over 18 år, som skal videre med uddannelse/rejse. Det er.maria schmidt, Trine Guldager og Ane Møller. Der er ansat 3 nye under 1g år, Mikkel Blåholm, Simon Guldager og Mads Jeppesen. Som nogle sikkert har bemærket, omdeler vi ikke tilbudsavisen længere. Vi kan spare et sted mellem kr. om året, ved ikke at omdele. Avisen ligger i butikken så kunderne selv kan afhente. Avisen som starter med tilbud om torsdagen kan hentes fra lørdag. Vi håber meget der er forståelse herfor. Bliv tilmeldt vores lokale sms/ tilbudsordning. Når vi her i butikken har et ekstra godt tilbud, sender vi en sms/mail til dig. Henvend dig i butikken for at blive lmeldt. STøT DIN LOKALE BUTIK, DU OG HAR DEN IFREMTI- DEN Vi har sat priserne ned flere gange i året 2013, så vi er på niveau med selv discountbutikker, - det kan mærkes på indtjeningen. Vi har brug for at Hornes borgere handler lokalt, så vi kan få hævet omsætningen samtidig med vi holder omkostningerne nede. For at gøre det endnu mere attraktivt at handle lokalt, vil vi prøve at køre med nogle super gode faste dags tilbud: MANDAG: 1 stk. flerkorns rugbrød 950 gr. kun 10 kr. TIRSDAG: 10 stk. frugt: æble, pære, banan, appelsin m.m. kun 15 kr. ONSDAG: 1600 gr. svinefars TORSDAG: FREDAG: bland selv slik 100 gr. LØRDAG: 6 flasker god vin SØNDAG: 1 stk. COOP pizzaflere varianter kun 65 kr. 30 % på ost kun 7,9S kr. kun 150 kr. kun 10 kr. VI SES I BRUGSEN Med hilsen Martin Hansen StøT VORE AX]IOOICøRER.DE STøTTER OS

6 GYMNASTIKOPVISNING I HORNE HALLEN Lørdag den22. marts 2014 kl lndmarch ",ffo- Lopperne 4-5-årige Forældre/Barn Anita Richardy, Monika Kobberholm Agnethe Bejder, Simone Dunckel Rikke Dammark & Lene Møller Pedersen Funky Kids børnehavekl kl. Anne Marie Nielsen, Lone Harmsen, Ditte Hedegård Jessen, Diana Kristiansen, Andreas Nissen & Rene Knudsen Forevisning af ACT træning Hvad er ACT? Der trænes i sommerhalvåret i Vikingelunden Gæstehold - Powertumbling Outrup GUB Morten Stenger m.fl. Gæstehold - Unge piger, der er blevet lidt ældre, Mejls Helle Søndergaard Store piger 3 kt kr. Janni Vig Nielsen & Gitte Schønning Motionsmænd, Tistrup VIP - damer, Varde Gæstehold DHE efterskolen, Astrid Kongesbak, Line Bruun Olesen, Skjern Søren Dybdalog Jeppe B. Møller Entre: Voksne 40 kr. - børn 20 kr. Efter opvisningen kan der købes kaffe med brød. PÅ GENSYN HORNE GYMNAST]KFORENING 6 STøT VORE ANilOilCøRER - DE STøTTER OA

7 cymnastrkopvrsnrng THoRNE HALLEN.,,*fn Så er endnu en sæson i gymnastiksalen desværre snart slut, men det er dejligt at det rundes af med den traditionsrige opvisning i hallen. Der vil være gymnaster i alderen fra2 år og langt op i den modne alder. Fire af vore egne hold vil vise, hvad de har arbejdet med i vinterens løb, og gymnasterne glæder sig altid til at vise det for forældre, bedsteforældre, søskende og andre familiemedlemmer, som møder op og giver dem bifald. Ud over de i programmet nævnte hold, så har vi haft gang i Zumba og Funktionel Træning. Mændene fra Tistrup er også fast inventar til vores opvisning og også i år Iår de følgeskab af lnge Maries damer fra Varde, som de laver en fællesserie med. Derudover så kommer der yderligere tre gæstehold. Vi skal igen nyde de springglade powertumbler fra Outrup, hvor der er en del springere blandt Danmarks bedste. Et hold unge piger, der er blevet ældre fra Mejls kommer også, da der er gymnaster fra Horne med på holdet. Som afslutning på aftenen får vi besøg af elevholdet lra DHE efterskolen i Skjern og der er selvfølgelig elever fra lokalområdet Vi glæder os endnu engang til en fantastisk aften i Horne Hallen. HGF/Lene Jensen LANDSINDSAMLING TIL KRÆFTENS Der afholdes landsindsamling søndag den 6. april Vi håber mange vil hjælpe os med indsamlingen. Der er tilmelding senest torsdag den 3. april Vi mødes kl til orientering og en kop kaffe i Horne skolens ny læreværelse Bessie PRÆMIEWHIST 2014 Mandag Mandag 3. marts 17. marts 31. marts (uge 10) Mandag 14. april (uge 12) Mandag 28. april mai (uge 1 (uge 18) SKAKFORENING Er der nogen i Horne, der er interesserede i at spille skak? Vi gør et forsøg. Vi mødes i Horne Hallen den 4. marts 2014 og den 1. april Alle dage den første tirsdag i måneden fra kl til kl Vi holder pause kl. 1 0, hvor vi køber % rundstykke med ost og kaffe til en pris å 20 kr. Vi skal selv medbringe skakbræt og brikker. Der er ingen tilmelding, alle er velkommen. På udvalqets veone. Svend gtøt VORE AllilOilOdNER - DE SrøTTER OA 7

8 HO R N E P ENSTO NTS TFO P ENTN Pemille Tronboro. Gørdino Evanqeliet mz moderne Carl Blaschke, Brædstrup Naturoplevelser i bjergene - hvordan bestiges bjerge i8.000 meters høide uden ilt Generalforsamlinq oq bankospil TUSIND TAK Vi har fået 2 flotte nye vinterkøreposer til de ældre på Hornelund Plejecenter. Det er lykkedes, fordi Stig Leerbeck tilbød at sponsorere dem, og Lis Hansen tilbød at sy dem. Helt fantastiskl En kæmpestor tak skal lyde til dem begge fra en flok glade og taknemmelige ældre og "skubbere". Det giver os meget bedre muligheder for dejlige ture i vinterkulden. Tusind tak! Karen Madsen, Anna Bertelsen, llse Harmsen, Leerbeck oq Else Jochumsen GENERALFORSAMLING HORNELUNDS VENNER Derafholdes generalforsamling på Hornelund mandag den 14. april kl Dagsorden ifølge vedtægten. UDFLUGT I HORNELUNDS VENNER TIL TISTRUPLUND Tirsdag den 1. april 2014 kl Efter rundvisning er der kaffe og hygge Hornelunds Venner Pris for eftermiddagskaffe: 20 kr. Af hensyn til kaffen er der tilmelding senest den 27. marts 2014 til: Oda Overgård llf eller Mary Godt 11t Køre man selv er det fint, ellers er der mulighed for kørelejlighed fra Hornelund kl. 'l 3.15 Hornelunds Venner FEST I SPORTSUGEN 2014 Om end der endnu er et stykke tid til sommer og dermed til Sportsugen, så vil ui do"ot allerede nu opfordre til at booke kalenderen den 6. juni. Sportsugen 2014 afsluttes nemlig med en kæmpe fest i hallen, en fest der indeholder en tre retters menu inklusive et fantastisk show med AMIN JENSEN efterfulgt af FENDERS der spiller op til dans. Biletter købes på vardebilletten.dk spørgsmålomkring reservationer m.m. fis hos Hanne Haaning på 3TøT VORE AililOilCøRER. DE STETTER OA

9 HORNE ER IGEN REPRÆSENTERET I VARDE BYRAD Det lykkedes. Tak til de mange der stemte - Horne havde en flot valgdeltagelse - de mange der stemte på Venstre og de mange der stemte personligt på mig. Jeg har fået plads i Børn & Undervisning (børn fra 0-1s å0, Børn og unge samt Varde Forsyning. Mads sørensen fra sig og jeg kørte et godt pariøb gennem hele valgkampen og efter fælles overenskomst valgte vi udvalg, der supplerer hinanden for derved at betjene vore områder bredest muligt. Mads kom i Plan & Teknik og Kultur & Fritid, så vi er godt dækket ind. De første sager i udvalget for Børn og Undervisning er "gamle" sager som har ligget underdrejet. Det var dels børnehaven i ristrup og dels overbygningen på Lykkesgårdskolen. Begge sager med mulig interesse for Horne. vi besluttede at indstille til Byrådet at genopbygge overbygningen på Lykkesgårdskoten til 9. klasse med 2 spor i overbygningen. Beslutningen blev til ved et kompromis, hvorefter Lykkesgårdhallen, der også er ramt af skimmelsvamp, skulle tænkes ind i byggeriet. Derved åbnes mulighed for en bredere vifte af anvendelsesmuligheder. Tanken er at tage højde for fremtidige strukturændringer i lyset af den kommende skolereform samt udviklingen i børnetallet. Vi indstillede til Byrådet at en ny børnehave i Tistrup skulle placeres samme sted som den tidligere. Vi valgte dermed at imødekomme de stærke lokale ønsker på området. Jeg vil i mit fremtidige arbejde gøre meget for at være til stede på lokale møder og jeg modtager gerne invitation til at deltage, hvis institutioner, foreninger eller virksomheder ønsker at delagtiggøre mig i relevante problemstillinger eller blot få en snak om løst og fast. Stig Leerbeck, , vi fider wlkonmen lil GundhiH tau]idsen iom qr annonoør - fe annongen: fui.e LI{E VE TE N S Z ONE TE RAPI Zoneterapibehandling, muskelmassage, behandle muskel/sportsskader og Reiki Healing. TIDSBESTILLING PA TIT. NR v/ Gunhild Lauridsen, Mælkevejen S, Horner 6g00 Wdss*** RÅH It&1:qt* Ell it ktttu 9etuåftdlttt lttøt VOnE AlliloilGenER. oe sføtren o8

10 HANDBOLD I HIF De seneste år har det været svært at samle håndboldspillere i Horne ldrætsforening, det her derfor selvsagt også været svært at finde frivillige til at tage sig af håndboldudvalget under HlF. Det fåtal af spillere, der er i Horne, gør det stort set også umuligt at finde forældre som har lyst til at bakke håndbolden op i Horne. I HIF overvejer vi derfor meget kraftigt, om vi skal sløjfe håndbolden i HlF. Der er i øjeblikket under ti medlemmer i håndboldafdelingen i HIF og udvalget er igennem de seneste år gradvist blevet reduceret så der i dag blot er to tilbage. Gentagne forsøg fra udvalget på at få mere liv i håndbolden har desværre været forgæves. Dette indlæg skal derfor være et definitivt sidste forsøg på, om det er muligt at mobilisere kræfter, der har lyst og vilje til at stå i spidsen for at håndbolden kan fortsætte under HlF. Viser det sig at dette ikke lader sig gøre, så bliver konsekvensen at Håndboldudvalget, og dermed håndbolden under HIF nedlægges fra og med indeværende sæsons afslutning. I ldrætsforeningens bestyrelse kan vi kun beklage denne beslutning, men samtidig gøre opmærksom på at der heldigvis stadigvæk er rig mulighed for at spille håndbold i Tistrup. Horne BESTYRELSE OG UDVALG HORNE IDRÆTSFORENING 2014 Formænd er skrevet med fed skrift HOVEDBESTYRELSE Kurt Burkarl, Sigurd Møller, Dora Harck, Niels Age Kristensen, Jens Hansen FODBOLDUDVALG Jakob Vig Nielsen, Mark Thygesen, Søren Thomsen, Lene Mikkelsen, Lasse Lindvig HANDBOLDUDVALG Henrik Jeppesen, Kasper Lindviq BADMINTONUDVALG Anita Hansen, Ulla Lindviq BILLARDUDVALG Kield Petersen, Thorkil Lindviq, Hans Chr. Guldaqer KROKETUDVALG Karen Linding, Jørgen Søndergård, Mads Guldager, Elly Jensen IDRÆT OM DAGEN Thomas Lindinq, Grethe Sørensen, Krista Madsen VOLLEYBALLUDVALG Søren Kristiansen, Kim Kristensen, Pia Bendtsen SPORTSUGEUDVALG (selvsupplerende) PRÆMIESPILUDVALG (selvsuoolerende) SPONSORUDVALG (selvsuoplerende) REVISORER: Hanne Haaning, Lotte Andersen, Søren Dahl, Anette Stald Tage Vig Nielsen, Søren Jensen, Erik Thomsen, Ulla Aarhus. Birtha Schmidt Gert Jensen, Torben Ellegaard, Søren Jensen Gunnar Ditlevsen, Anni Thomsen 10 'j stør vone AililONOønGR. oe strgtter OS

11 FoDBoLDTRÆNyffSiltFT-Fr!;nn zota Hold/årqanq Træninqstidspunkter Træningssted U"17 drenge (Argang 1997) Mandag og onsdag U15 drenge (årgang 1999) Træningsstart'. 24 I U14 drenge Mandag og torsdag (åroano 2000) Træninosstart W Februar: Horne Marts: Horne April: Tistrup Maj:Sig Juni Horne U13 + U12 (årgang ) Tirsdag og torsdag Træni ngsstart' U13 piger (åroanq ) Onsdag 17, U11 piger (årqano ) Træningsstart' U11 drenge Tirsdag og torsdag (åroano 2003) Træninqsstart: 1 I U10 drenge (åroanq 2004) U9 drenge/piger (åroano 2005) Tirsdag' Træninosstart' Februar: Sig Marts:Sig April:Horne Maj:Tistrup Juni: Siq April:Tistrup Maj: Horne Juni: Siq April:Sig Maj:Tistrup Juni: Horne U8 drenge/piger (årqanq 2006) U7 drenge/piger (åroano 2007 U6 drenge/piger (åroano 2008) Små fødder 3-4-åriqe Mandag Træningsstart' April: Horne Maj:Sig Juni: Tistrup VINTER5FMT KRÆMMERGADE 9. VARDE TLF. 7s STøT VORE AN]IOIIOøRER. OE STOTTER.OS. 11

12 SåO 5fåfJailloriieffjt reudisr$sft *ie$elrkåå, efi dår'sftejf; { r tssi0nsog rddgivnrfi g"svirkss*l' åsd. err*{,dl{mflf8ds irils,tfi ti$nill linifed - e{ U(-$d.seref $il1$å'åå rred åeg{æfl.eef }i f telse - ss ss d{,1 åf det mtemalj0rd[e fjds nstu#rk Ile5{åssde s/treihtrs$l0e incdlerfl s- lirapel PARTNER REVISION VEST A/S FUSIONERER MED BDO Partner Revision Vest med 30 ansatte i Varde, Ølgod og Esbjerg har fusioneret med BDO Statsautoriseret Revisionsselskab. BDO er med over 1000 medarbejdere Danmarks 4. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med kontorer i 29 byer, samt en del af et verdensomspændende BDO netværk med kontorer i 138 lande med mere end medarbejdere. Med fusionen får BDO dækket et hul på landkortet omkring Esbjerg. For at vi også fremover kan være gode sparringspartnere for vore kunder, har vi valgt at fusionere med et statsautoriseret revisionsselskab, fortæller Bertil Holm, partner i Revision Vest. De tre kontorer i Varde, Ølgod og Esbjerg fortsætter med de samme medarbejdere. Bertil Holm etablerede i 1979 revisionskontor i Nr. Nebel med 6 ansatte. I 1996 købte han Ib Rasmussens revlslonsfirma i Varde med 3 ansatfe. I 2002 fusionerede han med Partner Revrstbn Vest, som dermed fik en afdeling i Varde. I 2010 overtog Parlner Revislon Vesl Hans Hansens reyrslonskontor med 5 ansatte, og nu i 2013 fulgte Paftner Reylslon Vesfs fusion med BDO, som fremover er firmaets navn. 12 STøT VORE ANilOilCøRER-DE STøTTEROA Red.

13 STøT SPEJDERNE I HORNE.TISTRUP OG VIND EN REJSE! lfebruar og mafts måned sælger KFUM spejderne i Horne-Tistrup todsedler. For tyve kroner kan du være med i lodtrækningen om præmierfor mere end en halv million kroner. Samtidig støfter du spe.ldemes sommerlejr og giver børnene mulighed, for at få gode oplevelser og udendørs minder for livet!,-.1la t ;'it {u} Tag godt i mod spejderne, når de kommer rundt for at sælge lodsedler. Børnene sælger lodsedler for at samle penge ind til deres spejdergruppe, så de kan komme af sted på en rigtig god sommerlejr. "Spejder er et fritidstilbud til alle, og vi sælger lodsedler for at tjene penge til gruppen, så udgifterne for spejdeme kan holdes nede og endnu flere får mulighed for at værb rned til alle de sjove og lærerige ting, vi laver", fortæller gruppeleder Jesper Glargaard Simonsen. Tyve kroner bliver til ferieoplevelser. Ved at købe en lodseddel for tyve kroner kan du være med til at sikre, at spejderne får flere gode oplevelser sammen med deres spejderkammerater. Samtidig kan du selv vinde store oplevelser - der er blandt andet 15 rqsegavekort på hver kroner på højkant i årets landslotteri. Spejderne vilkomme rundt i byen og ringe på døren den2212 om formiddagen, og du vil naturligvis også møde dem, hvis du bor på landet. Hvis du har spørgsmål om køb af lodsedler, eller gerne vil i kontakt med KFUM spejderne fra Horne-Tistrup, kan du kontakte gruppeleder Jesper Glargaard Simonsen på mail; Spejderne INDSAMLING AF LOPPER Thomas Sønderskov Christina Sønderskov Claus Poul H. Guldager Viola Krog Trine Knudsen LOPPEMARKED Til støfte for spejd'erne i Horne-Tistrup gruppe Den første søndag i hver måned afholder "LOPPERNE" loppemarked på Hindsigvej 29 i Horne fra kl Vi har møbler, bøqer, nipsgenstande og alt i. Priserne snakker vi om v stot lr(tffi Aill{oiloøaEF - DE srøtter Os 13

14 ER DU MEDLEM AF HORNE SOGNEFORENING? -S Ellers vil vi hermed tillade bs at opfordre dig til at blive det. Dit medlemskan vif såtlpog styrke vores forening, - hermed er du aktivt med til at sikre, at Horne sogn vedbliver at være et godt sted at bo. Hvad laver Horne Sogneforening: Foreningen har mange opgaver - både store og små. Bl.a. sørger Sogneforeningen for opsætning af julebelysning, juleoptog med Varde Garden, snerydning i Horne by, INFOskærmen ved Dagli'Brugsen, vedligehold af Vikingelunden, hjemmeside, byportaler og flag/flagstænger, bevilling af fondsmidler, medarrangør af Sankt Hans i Vikingelunden og juletræsfest i hallen. Underudvalget, Torvedagsudvalget arrangerer præmiewhist og den årlige torvedag. Alle vi beboere i Horne sogn benytter os helt sikkert af en eller flere af disse ting, og derfor bør vi alle blive medlem af Horne Sogneforening. I løbet af februar/marts måned 2014 vil der blive lagt en kontingentopkrævning i din postkasse. 14 STøT VORE AN}IOI{CøRER. OE STøTTEB OS

15 Hvis du ikke har modtaget en opkrævning inden 15. marts, kan du kontakte kasserer Lise Jeppesen på tlf eller på mail I år vil vi være i Dagli'Brugsen, Horne 2 eftermiddage fra Mød op og få betalt dit medlemskontingent Sammen kan vi udrette noget for Horne Sogn. Onsdag den 19. marts kl ,00 Torsdag den 20. marts kl FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE SOGN 2013 I alt til uddeling: ,28 kr. Horne Sogneforening Der indkom ansøgninger om fondsmidler fra Horne Sogneforening, Menighedsrådet og Horne Jagtforening. Fondsmidlerne bevilgedes således: Revisor Krans til gravsted Vedligehold grønne område(fl is) Horne Jagtforening (fasaner) Blomster v/ byskilte Drift toiletbygning Byportaler Skilte byportaler Græsslåning Julebelysning Rep + 6p;11 fi ngerklipper Fældning/udtynding Vikingelunden "Giv en hånd til dit nærområde" Arr. Børnehaven / SFO Vedligehold lys Krosvinget 6 Maling bænke/toilethus Vikingelunden Belysning Horne Kirke I alt bevilget: 621,25kr. 125,00 kr ,00 kr ,00 kr. 780,00 kr ,65 kr ,40 kr ,00 kr 7.500,00 kr '1,66 kr ,3'1 kr ,00 kr ,65 kr. 546,20 kr. 710,73 kr ,43 kr ,00 kr kr. Horne Sogneforening FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE SOGN Ansøgning om midler fra fonden skal være formanden i hænde senesttirsdag den 1. april 2014 e Formand: Keld Jochumsen, Habrehøjvej 18, 6800 Varde - Horne Soqneforeni SMT VORE ANilOilGøRER -DE STøTTER 03 15

16 HoRNE 4H - vtcilce DAToER I marts Skøjteaften for alle interesserede. Se særomtalel 25. marts Hestehold starter på Hindsig Ridecenter, kl :\ 26. marts Madhold starter på skolen, kl marts Hobbyhold starter på skolen kl. 16-'19 2. apnl Spire og træhold stailer på Dejgårdvej april Kreative starter op på skolen, kl april TEMA kødkvæg 15. april TEMA besøg på Naturmælk i Tinglev fra kl maj Udflugt til Enghave natur og dyrepark. Tilmelding senest 1. maj 24. md1 TEMA malkekvæg og ismejeri fra kl. ' juni TEMA dansk kalv, herefter døgnfluen 28, juni Døgnfluen på Hindsig Ridecenter UGE 32 Madskole 16. august Torvedag 22. august TEMA grillaften på Dejgårdvej september 4H skuet på Hindsig Ridecenter 3. oktober Opstilling til årsmødet på skolen 4. oktober Arsmøde på skolen 25. oktober Abent hus Dejgårdvej, græskar- og roelygter 7. november Aktiv nat på skolen 22. november Måske 4H julemarked 5. december Juletræsfest på Dejgårdvej, kl. 18 Nyftige oplysninger om Horne 4H klub Klublokaler og værksted: Dejgårdvej 12, mobil eller , Tjek Horne 4H på under fritid - her står en masse om klubben. Bestyrelse: Jette Poulsen, Marinus Poulsen, Yvonne Jensen, Christina Kyhl, Allis Jensen, Merete Bertelsen Hvad koster det at være med i Horne 4H: Aktivt medlemskab giver ret til at deltage i alle klubbens arrangementer. 200 kr. årligt. Deltagelse i grupper: spire, opgavebog, træhold, syhold, madhold koster aktivt medlemskab kr. Madskole: aktivt medlemskab kr. Støttemedlemskab: 150 kr. årligt giver ret til deltagelse i alle fællesarrangementer. 16 STøT YONE ATnlOilGEhEB. DE STøTTEB OA

17 TEMATURE MED HORNE 4H Vl forsøger i 4H at vende tilbage til vore rødder. vi vil gerne invitere alle interesserede med på tur. Du behøver ikke at være 4H'år. Giv gerne besked om hvor mange I kommer, på tlf DETTE ER EN GRATIS GLÆDE 4H vil i år lave nogle temature, som er for hele familien uanset om du er 4H'er eller ej. Alle er velkommen til at følge turene som bringer os rundt til besætninger af malke- og kødkvæg og kalveopdræt. Be;søg hos Naturmælk som er et økologisk mejeri i Tinglev, hvor de gerne vil fortælle om mejendrift, og vi kan komme rundt og se mejeriet i arbejde. Der vil blive serveret kaffe med brød, og der vil være smagsprøver på deres produkter. Besøg på ismejeri og grill aften, hvor vi smager på oksekød fra kødkvæg. I oktober er der åbent hus i 4H hvor man kan lave græskar- og roelygter. TEMA turene er følgende datoer: 7. april kl, KØDKVÆc april kl MEJERT maj kt MALKE- KVÆG OG ISMEJERI -27. juni kl KALVE august crttl.aften tdej- GARD oktober GRÆSKAR- OG ROE LYGTER, DEREFTER AFSLUTNTNG MED KAFFE OG BRØD Håber at se rigtig mange Hilsen Horne 4H/Jette HUSK skøitetur til Esbjerg - alle er velkommen også selv om du ikke er 4H'er 11rf SKøJTETUR For 4H og andre interesserede fredag den 7. marts kl Skøjtehallen er ikke åben for offentligheden denne aften. Vi mødes iskøjtehallen kl , transport står man selv for, men prøv at snakke sammen, så bilerne bliver fyldt. (Hvis man ikke skal have sine forældre med og mangler kørelejlighed, meddeles dette ved tilmelding, så finder vi ud af det.) Det koster 50 kr. pr. person at deltage, dog er entre gratis for alle 4H medlemmer med medlemskort. Skøjter kan lejes i skøjtehallen til ca. 30 kr. I må geme medbringe aftenskaffe, som kan nydes i hallen. Varmt tøj kan anbefales, måske ski/cykelhjelm, hvis du ikke er for sikker på benene! Tilmelding senest 1. marts til: Jette eller Vi glæder os til en sjov aften sammen jer og jeres familier! Manqe hilsner Horne 4H STøT I'ORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 17

18 SDR. MALLE MASKINSTATION ER GAZELLE.VIRKSOMHED. På Børsens liste over Gazelle-virksomheder i Varde kommune er entreprenør-, vognmands- og maskinstationsvirksomheden Sdr. Malle for 2. gang kåret som Gazellevirksomhed. Gazellekåringer tager udgangspunkt i virksomhedens årsregnskaber fire år forinden, hvor virksomheden som minimum skal have fordoblet sin omsætning. Gazellerne blev hædret af Varde kommune ved en sammenkomst i Næsbjerg Hus. Tillykke. Red. BOUMATIC UDVIDER I HORNE MED PRODUKTION AF UD. MUGNINGSANUEG TIL HELE EUROPA ' BouMatic, det tidligere Strangko, som har nordisk hovedkvarter i Horne, har overtaget den samlede produktion af skrabeanlæg i hele Europa. Med produktionsomlægningen til Danmark rykker virksomheden op blandt de allerstørste producenter af automatisk udmugning, hvilket også betyder nye arbejdspladser, fortæller operationel chef Carsten Nielsen. BouMatic i Horne beskæftiger 43 medarbejdere, sælgere og har udviklet og producerer moderne, højteknologiske malkestalde, udmugningssystemer og en lang række andre produkter til staldmekanisering. Historie: Sfrange-Hansen flyttede i 1960 virksomheden fra Lyngby til Horne med produktion af drikkekar og malkemaskiner. Produktionen blev hurtigt udvidet med udmugningsanlæg (kædeanlæg) og alle tre produkter produceres stadig i beskedent omfang på fabrikken ihome. Red. dnaui' Boulldc A/S Stadio'nvejl6,Home DK-6800 Varde Tff: 7526 O211 Fax: Iloime ICro På Horne Kro - er maden allid go' Eflail: G btlc s els kab dmodc lokab n Hyggetig krostue og hrohave. Vi leverer også mad ud af huset W ses hiken Kirsten & Kuri TrG 75260{,19 18 STøT VORE AilIIOilCøRCR. OE STøTTER OS

19 Nybolitl Varde o lje sp er Brors on H ans en Tbrvegade 7,6800Varde Ttf

20 HÆDERSMEDALJE TIL PREBEN GULDAGER FOR 40 ARS VIR. rr på BoUNUM MASKINSTATToN Preben Guldager er blevet hædret med en fortjenstmedalje i sølv fra Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab ved sit 40 års jubilæum ved Bounum Maskinstation. Det var maskinstationens tidligere ejere gennem 38 år, Marie og Bertel Sørensen, som 1. april 1973 ansatte Preben Guldager som maskinfører. Bertel bruger følgende ord om Preben: Trofast medarbejder, ærlig, reel, en god person, et arbejdsmenneske som ikke kigger på klokken men gør sit arbejde færdigt, og så har der i de 40 år aldrig været en reklamation over et stykke arbejde, som Preben har udført. Hans arbejdsområde har især været kørsel med slamsuger, herunder udkørsel af staldgødning og kørsel med ballepressere. Og så er han fulgt med den teknologiske udvikling. For 40 år side startede han med en liters slamsuger, i dag kører han med en liters selvkørende, hvor udlægsmængden af staldgødning helt nøjagtig styres med computer. Han startede med en lille ballepresser, i dag køres med store ballepressere, som laver baller på kg. På grund af maskinstationens travle forårssæson, var jubilæumsfestligheden henlagt til efteråret. I sin tale ved jubilæumsfestligheden sagde Michael Eskildsen, den ene af maskinstationens tre ejere, at en gennemgang af Prebens arbejdssedler viser, at han i de 40 år faktisk har arbejdet, hvad der svarer til 58 arbejdsår. Godt klaret af en 62-årig. Preben Guldager, der stammer fra Horne, bor i Kvong. Udover Michael Eskildsen ejes Bounum Maskinstation af Thomas Eskildsen og Kenneth Christiansen. Tillykke med jubilæet og medaljen. Red E O F Ī a P8, Nr Stof senest lørdag den 29. mar Omdeles senest 12. april Lundagewei tl4 o Hornc. 680O Varde ftl.ls 26 Oil35 o Mob.: at a. Nr Stof senst lørdag den 10. ma, romdeles senest 24. maj 20 SIøT VORE AilTOTæøRER. OE AI?TTER OA

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år.

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år. Sportsuge 2014 uge 23 Så skal vi igen ha samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Aadum Husholdningsforening

Aadum Husholdningsforening Aadum Husholdningsforening Eftermiddagstur Tirsdag den 11. marts kl. 14.00 16.30 besøger vi Musikgalleriet/Mariehaven i Ansager Rie og Helge Engelbrecht laver underholdning med foredrag, fællessang, besøg

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2015

Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Så er det igen tid til at slå katten af tønden. Der holdes fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag d. 15. februar

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson! Tilmelding *l IF Hasle KFUM Hold: (sæt ring) U8 U10 U12 U14 U16 U18 Køn: (sæt ring) Dreng Pige Navn: Fødselsdag:

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Dokument indeholder dog informationer, som er relevant i planlægning som tilskuer.

Dokument indeholder dog informationer, som er relevant i planlægning som tilskuer. Landsstævne 2013 På forældremødet blev der enighed om en fælles tilmelding til Landsstævnet for DGI Roskilde Junior Rep. Af hensyn til planlægningen og opfølgningen vil vi meget gerne have en tilbagemelding

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere