It-medarbejderstatistik 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-medarbejderstatistik 2016"

Transkript

1 It-medarbejderstatistik 2016

2 . 2

3 INDHOLD Om It-medarbejderstatistikken Tabel 1. Lønoversigt It-området Figur 1. Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg Fordelt på it-organisationen størrelse Tabel 2a. Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg for ledere Tabel 2b. Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg for lønmodtagere Figur 2a. Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg for ledere Figur 2b. Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg for lønmodtagere Fordelt på jobfunktioner Tabel 3a. Fortjeneste pr. præsteret time ekskl. gene- og overtidstillæg for ledere Tabel 3b. Fortjeneste pr. præsteret time ekskl. gene- og overtidstillæg for lønmodtagere Figur 3a. Fortjeneste pr. præsteret time ekskl. gene- og overtidstillæg for ledere Figur 3b. Fortjeneste pr. præsteret time ekskl. gene- og overtidstillæg for lønmodtagere Tabel 4a. Standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg for ledere Tabel 4b. Standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg for lønmodtagere Figur 4a. Standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg for ledere Figur 4b. Standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg for lønmodtagere Tabel 5a. Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg for ledere Tabel 5b. Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg for lønmodtagere Figur 5a. Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg for ledere Figur 5b. Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg for lønmodtagere Tabel 6a. Fortjeneste pr. præsteret time inkl. gene- og overtidstillæg for ledere Tabel 6b. Fortjeneste pr. præsteret time inkl. gene- og overtidstillæg for lønmodtagere Figur 6a. Fortjeneste pr. præsteret time inkl. gene- og overtidstillæg for ledere Figur 6b. Fortjeneste pr. præsteret time inkl. gene- og overtidstillæg for lønmodtagere Tabel 7a. Gene- og overtidstillæg pr. præsteret time for ledere, der har modtaget genetillæg Tabel 7b. Gene- og overtidstillæg pr. præsteret time for lønmodtagere, der har modtaget genetillæg

4 OM IT-MEDARBEJDERSTATISTIKKEN 2016 It-medarbejderstatistikken 2016 er baseret på en særkørsel foretaget af Danmarks Statistik for FA. Statistikken har til formål at belyse lønniveauet for forskellige typer af it-medarbejdere i den finansielle sektor i forhold til øvrige virksomheder og. Unge under 18 år og elever indgår ikke i statistikken. Statistikken viser et entydigt højere lønniveau blandt it-ansatte i den finansielle sektor end i øvrige virksomheder og. Som noget nyt indeholder 2016-statistikken en opgørelse over it-medarbejdernes løn fordelt på itnes størrelse. Den viser, at (bortset fra for ledere i FA virksomheder) jo flere it-medarbejdere, der er i en virksomhed, jo højere er lønnen. Blandt lønmodtagerne ansat i FA s medlemsvirksomheder, er det medarbejdere med jobfunktionen Design og administration af databaser, der opnår de højeste lønninger uanset hvilket lønbegreb, der anvendes. I 2013-versionen af it-medarbejderstatistikken er der indført nye sektorinddelinger i Danmarks Statistiks lønstruktur-statistikker. I den forbindelse er»den private sektor«erstattet af»virksomheder og «. Det betyder, at en række offentlige virksomheder og institutioner, der før 2013-versionen har indgået i den offentlige sektor, nu indgår i virksomheder og sammen med private virksomheder. Betydningen for de gennemsnitlige lønniveauer for hhv. ledere og lønmodtagere på it-området er meget begrænset. I de mere detaljerede jobfunktionsgrupper, kan det evt. have en smule større betydning. LØNBEGREBER Nogle af statistikkens lønbegreber er sat i forhold til den præsterede arbejdstid. Ved præsteret arbejdstid menes den tid, lønmodtageren rent faktisk har været på arbejde. Fraværstimer i forbindelse med sygdom, ferie eller andet er dermed trukket fra. Disse lønbegreber har det formål at vise, hvad det koster arbejdsgiveren at få udført en times arbejde. Andre af statistikkens lønbegreber er sat i forhold til de timer hvori fortjenesten optjenes. Disse lønbegreber har til formål at beskrive den aftalte løn. En ansat hos en bestemt arbejdsgiver, på et bestemt arbejdssted, med en bestemt arbejdsfunktion. Ved skift af arbejdsgiver, arbejdssted, arbejdsfunktion mv. etableres der dermed nye. let angiver datagrundlaget for statistikken, men ikke hvor mange der i alt findes i den givne kategori, idet nogle er sorteret fra i Danmarks Statistiks databehandling. Fortjeneste pr. præsteret time Omfatter alle lønmodtagerens indtægter i forbindelse med et, herunder lønmodtagers og arbejdsgivers andel af eventuelle bidrag til pensionsordninger, indtægter i form af A-skattepligtige personalegoder og værdi af bruttolønsordninger Fortjeneste pr. præsteret time ekskl. gene- og overtidstillæg Fortjeneste fratrukket overtidstillæg og genetillæg (fx holddriftstillæg og forskellige former for ulempetillæg). Standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg Lønbegrebet beskriver den aftalte løn mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Således er lønbegrebet uafhængig af, hvor mange dage lønmodtageren er syg eller arbejder over, hvorfor standardfortjenesten er fortjenesten fratrukket betalinger for overtid og fravær. Standardberegnet timefortjeneste beregnes ved at sættes standardberegnet fortjeneste i forhold til standardberegnede timer. Standardberegnede timer er de timer, hvori den standardberegnede fortjeneste er optjent. Nogle dele af standardfortjenesten optjenes udelukkende i de timer, hvor lønmodtageren er på arbejde, mens andre lønkomponenter tillige optjenes under fravær eller i forbindelse med overarbejde, såsom pension. Således er standardberegnede timer ikke et entydigt timebegreb. 4

5 Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg Den standardberegnede månedsfortjeneste ekskl. genetillæg er det lønbegreb, som kommer en månedsløn på lønsedlen nærmest. I månedsfortjenesten indgår personalegoder, årlige engangsbeløb, fx bonus, eget og arbejdsgiverens bidrag til pension samt ferietillægget for lønmodtagere, der optjener ret til ferie med løn. Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg er beregnet på baggrund af standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg, hvor der opregnes til månedsbasis ved at multiplicere timebegreberne med 160,33 timer, svarende til en 37 timers arbejdsuge. ansættelser, hvor der er udbetalt genetillæg let af ansættelselsesforhold, hvor der er foretaget udbetaling af genetillæg. Genetillæg og overtidstillæg Genetillæg er fx holddriftstillæg og forskellige former for ulempetillæg. Overtidstillæg var indtil 2011 indeholdt i genetillægget, men er nu et lønbegreb for sig. STATISTIKKENS INDHOLD Tabellerne er opgjort for henholdsvis ledere og lønmodtagere. Opdelingen er baseret på de indberettede jobstatuskoder. I gruppen af lønmodtagere indgår også medarbejdere med særligt ansvar. Tabel 1 gengiver nøgletal for gennemsnitlige lønninger for it-ansatte i FA s medlemsvirksomheder og øvrige virksomheder og. Tabel 2 viser standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. gene- og overtidstillæng for it-medarbejdere fordelt på størrelsen af den it-organisation de er ansat i. Størrelsen af it-organisationen er opgjort som antallet af itmedarbejdere i virksomheden. I tabellerne 3-6 findes henholdsvis fortjeneste ekskl. gene- og overtidstillæg, standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg, standardberegnet månedsfortjenesten ekskl. genetillæg og fortjeneste inkl. gene- og overtidstillæg for ansattelsesforhold i FA s medlemsvirksomheder og i øvrige virksomheder og fordelt på medarbejdernes jobfunktion. Jobfunktionen er baseret på den såkaldte DISCO-08-nomenklatur. IT-ANSATTE OPDELES PÅ FØLGENDE 19 DISCO-KATEGORIER: Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations-og kommunikationsteknologi (B2B) Ledelse af intern IT Arbejde med overordnet IT-arkitektur Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser IT-projektstyring Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling Web-og multimedieudvikling Vedligeholdelse og dokumentation af software Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring Design og administration af databaser Systemadministration Arbejde med computernetværk Andet arbejde med databaser og netværk Driftsteknikerarbejde inden for informations-og kommunikationsteknologi Brugersupportarbejde inden for informations-og kommunikationsteknologi Netværks-og systemteknikerarbejde inden for informations-og kommunikationsteknologi Internetteknikerarbejde Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier Teknikerarbejde inden for telekommunikation 5

6 Det første ciffer i DISCO-koden angiver kvalifikationsniveauet, hvor der er følgende rangordning: 1. Ledelsesarbejde 2. Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau 3. Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau I tabel 7 findes statistik over udgifter til gene- og overtidstillæg for medarbejdere, der har modtaget genetillæg i ANONYMITETS KRAV I statistikken indgår ikke lønoplysninger, hvis der er under 10, mindre end hvad der svarer til 5 fuldtidsbeskæftigede eller mindre end 3 virksomheder repræsenteret. 6

7 KR Tabel 1. Lønoversigt IT-området Øvrige virksomheder og Ledere Fortjeneste pr. præsteret time ekskl. gene- og overtidstillæg 611,56 509,55 Standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg 507,88 433,18 Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg , ,97 Lønmodtagere Fortjeneste pr. præsteret time ekskl. gene- og overtidstillæg 459,56 372,84 Standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg 375,88 314,68 Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg , ,19 Figur 1. Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg Ledere Lønmodtagere 7

8 Tabel 2a. Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg for ledere ansættelsesforholsesforhold ansættel- it-medarbejdere i virksomheden , , , , , ,49 Alle , ,97 Tabel 2b. Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg for lønmodtagere ansættelsesforholsesforhold ansættel- it-medarbejdere i virksomheden , , , , , ,95 Alle , ,19 8

9 ANTAL IT-MEDARBEJDERE I VIRKSOMHEDEN ANTAL IT-MEDARBEJDERE I VIRKSOMHEDEN Figur 2a. Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg for ledere KR. PR. MÅNED Figur 2b. Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg for lønmodtagere KR. PR. MÅNED

10 Tabel 3a. Fortjeneste pr. præsteret time ekskl. gene- og overtidstillæg for ledere Fortjeneste Fortjeneste Ledelse af hovedaktiviteten inden for IKT (B2B) , , Ledelse af intern IT , , Arbejde med overordnet IT-arkitektur , , Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser , , IT-projektstyring , , Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling , , Web- og multimedieudvikling , Vedligeholdelse og dokumentation af software , , Andet arbejde med software, inkl. test og kvalitetssikring , , Design og administration af databaser , , Systemadministration , , Arbejde med computernetværk , Andet arbejde med databaser og netværk , , Driftsteknikerarbejde inden for IKT , , Brugersupportarbejde inden for IKT , , Netværks- og systemteknikerarbejde inden for IKT , Internetteknikerarbejde Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier , Teknikerarbejde inden for telekommunikation ,25 Alle , ,55 Tabel 3b. Fortjeneste pr. præsteret time ekskl. gene- og overtidstillæg for lønmodtagere Fortjeneste Fortjeneste Arbejde med overordnet IT-arkitektur , , Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser , , IT-projektstyring , , Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling , , Web- og multimedieudvikling , , Vedligeholdelse og dokumentation af software , , Andet arbejde med software, inkl. test og kvalitetssikring , , Design og administration af databaser , , Systemadministration , , Arbejde med computernetværk , , Andet arbejde med databaser og netværk , , Driftsteknikerarbejde inden for IKT , , Brugersupportarbejde inden for IKT , , Netværks- og systemteknikerarbejde inden for IKT , , Internetteknikerarbejde , , Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier , , Teknikerarbejde inden for telekommunikation ,44 Alle , ,84 10

11 JOBFUNKTION JOBFUNKTION Figur 3a. Fortjeneste pr. præsteret time ekskl. gene- og overtidstillæg for ledere Ledelse af hovedaktiviteten inden for IKT (B2B) Ledelse af intern IT Arbejde med overordnet IT-arkitektur Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser IT-projektstyring Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling Web- og multimedieudvikling Vedligeholdelse og dokumentation af software Andet arbejde med software, inkl. test og kvalitetssikring Design og administration af databaser Systemadministration Arbejde med computernetværk Andet arbejde med databaser og netværk Driftsteknikerarbejde inden for IKT Brugersupportarbejde inden for IKT Netværks- og systemteknikerarbejde inden for IKT Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier Teknikerarbejde inden for telekommunikation KR. PR. TIME Figur 3b. Fortjeneste pr. præsteret time ekskl. gene- og overtidstillæg for lønmodtagere Arbejde med overordnet IT-arkitektur Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser IT-projektstyring Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling Web- og multimedieudvikling Vedligeholdelse og dokumentation af software Andet arbejde med software, inkl. test og kvalitetssikring Design og administration af databaser Systemadministration Arbejde med computernetværk Andet arbejde med databaser og netværk Driftsteknikerarbejde inden for IKT Brugersupportarbejde inden for IKT Netværks- og systemteknikerarbejde inden for IKT Internetteknikerarbejde Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier Teknikerarbejde inden for telekommunikation KR. PR. TIME

12 Tabel 4a. Standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg for ledere Ledelse af hovedaktiviteten inden for IKT (B2B) , , Ledelse af intern IT , , Arbejde med overordnet IT-arkitektur , , Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser , , IT-projektstyring , , Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling , , Web- og multimedieudvikling , Vedligeholdelse og dokumentation af software , , Andet arbejde med software, inkl. test og kvalitetssikring , , Design og administration af databaser , , Systemadministration , , Arbejde med computernetværk , Andet arbejde med databaser og netværk , , Driftsteknikerarbejde inden for IKT , , Brugersupportarbejde inden for IKT , , Netværks- og systemteknikerarbejde inden for IKT , Internetteknikerarbejde Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier , Teknikerarbejde inden for telekommunikation ,47 Alle , ,18 Tabel 4b. Standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg for lønmodtagere Arbejde med overordnet IT-arkitektur , , Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser , , IT-projektstyring , , Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling , , Web- og multimedieudvikling , , Vedligeholdelse og dokumentation af software , , Andet arbejde med software, inkl. test og kvalitetssikring , , Design og administration af databaser , , Systemadministration , , Arbejde med computernetværk , , Andet arbejde med databaser og netværk , , Driftsteknikerarbejde inden for IKT , , Brugersupportarbejde inden for IKT , , Netværks- og systemteknikerarbejde inden for IKT , , Internetteknikerarbejde , , Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier , , Teknikerarbejde inden for telekommunikation ,43 Alle , ,68 12

13 JOBFUNKTION JOBFUNKTION Figur 4a. Standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg for ledere Ledelse af hovedaktiviteten inden for IKT (B2B) Ledelse af intern IT Arbejde med overordnet IT-arkitektur Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser IT-projektstyring Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling Web- og multimedieudvikling Vedligeholdelse og dokumentation af software Andet arbejde med software, inkl. test og kvalitetssikring Design og administration af databaser Systemadministration Arbejde med computernetværk Andet arbejde med databaser og netværk Driftsteknikerarbejde inden for IKT Brugersupportarbejde inden for IKT Netværks- og systemteknikerarbejde inden for IKT Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier Teknikerarbejde inden for telekommunikation KR. PR. TIME Figur 4b. Standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg for lønmodtagere Arbejde med overordnet IT-arkitektur Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser IT-projektstyring Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling Web- og multimedieudvikling Vedligeholdelse og dokumentation af software Andet arbejde med software, inkl. test og kvalitetssikring Design og administration af databaser Systemadministration Arbejde med computernetværk Andet arbejde med databaser og netværk Driftsteknikerarbejde inden for IKT Brugersupportarbejde inden for IKT Netværks- og systemteknikerarbejde inden for IKT Internetteknikerarbejde Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier Teknikerarbejde inden for telekommunikation KR. PR. TIME

14 Tabel 5a. Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg for ledere Ledelse af hovedaktiviteten inden for IKT (B2B) , , Ledelse af intern IT , , Arbejde med overordnet IT-arkitektur , , Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser , , IT-projektstyring , , Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling , , Web- og multimedieudvikling , Vedligeholdelse og dokumentation af software , , Andet arbejde med software, inkl. test og kvalitetssikring , , Design og administration af databaser , , Systemadministration , , Arbejde med computernetværk , Andet arbejde med databaser og netværk , , Driftsteknikerarbejde inden for IKT , , Brugersupportarbejde inden for IKT , , Netværks- og systemteknikerarbejde inden for IKT , Internetteknikerarbejde Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier , Teknikerarbejde inden for telekommunikation ,55 Alle , ,97 Tabel 5b. Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg for lønmodtagere Arbejde med overordnet IT-arkitektur , , Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser , , IT-projektstyring , , Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling , , Web- og multimedieudvikling , , Vedligeholdelse og dokumentation af software , , Andet arbejde med software, inkl. test og kvalitetssikring , , Design og administration af databaser , , Systemadministration , , Arbejde med computernetværk , , Andet arbejde med databaser og netværk , , Driftsteknikerarbejde inden for IKT , , Brugersupportarbejde inden for IKT , , Netværks- og systemteknikerarbejde inden for IKT , , Internetteknikerarbejde , , Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier , , Teknikerarbejde inden for telekommunikation ,05 Alle , ,19 14

15 JOBFUNKTION JOBFUNKTION Figur 5a. Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg for ledere KR. PR. MÅNED Ledelse af hovedaktiviteten inden for IKT (B2B) Ledelse af intern IT Arbejde med overordnet IT-arkitektur Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser IT-projektstyring Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling Web- og multimedieudvikling Vedligeholdelse og dokumentation af software Andet arbejde med software, inkl. test og kvalitetssikring Design og administration af databaser Systemadministration Arbejde med computernetværk Andet arbejde med databaser og netværk Driftsteknikerarbejde inden for IKT Brugersupportarbejde inden for IKT Netværks- og systemteknikerarbejde inden for IKT Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier Teknikerarbejde inden for telekommunikation Figur 5b. Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg for lønmodtagere Arbejde med overordnet IT-arkitektur Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser IT-projektstyring Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling Web- og multimedieudvikling Vedligeholdelse og dokumentation af software Andet arbejde med software, inkl. test og kvalitetssikring Design og administration af databaser Systemadministration Arbejde med computernetværk Andet arbejde med databaser og netværk Driftsteknikerarbejde inden for IKT Brugersupportarbejde inden for IKT Netværks- og systemteknikerarbejde inden for IKT Internetteknikerarbejde Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier Teknikerarbejde inden for telekommunikation KR. PR. MÅNED

16 Tabel 6a. Fortjeneste pr. præsteret time inkl. gene- og overtidstillæg for ledere Fortjeneste Fortjeneste Ledelse af hovedaktiviteten inden for IKT (B2B) , , Ledelse af intern IT , , Arbejde med overordnet IT-arkitektur , , Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser , , IT-projektstyring , , Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling , , Web- og multimedieudvikling , Vedligeholdelse og dokumentation af software , , Andet arbejde med software, inkl. test og kvalitetssikring , , Design og administration af databaser , , Systemadministration , , Arbejde med computernetværk , Andet arbejde med databaser og netværk , , Driftsteknikerarbejde inden for IKT , , Brugersupportarbejde inden for IKT , , Netværks- og systemteknikerarbejde inden for IKT , Internetteknikerarbejde Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier , Teknikerarbejde inden for telekommunikation ,15 Alle , ,32 Tabel 6b. Fortjeneste pr. præsteret time inkl. gene- og overtidstillæg for lønmodtagere Fortjeneste Fortjeneste Arbejde med overordnet IT-arkitektur , , Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser , , IT-projektstyring , , Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling , , Web- og multimedieudvikling , , Vedligeholdelse og dokumentation af software , , Andet arbejde med software, inkl. test og kvalitetssikring , , Design og administration af databaser , , Systemadministration , , Arbejde med computernetværk , , Andet arbejde med databaser og netværk , , Driftsteknikerarbejde inden for IKT , , Brugersupportarbejde inden for IKT , , Netværks- og systemteknikerarbejde inden for IKT , , Internetteknikerarbejde , , Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier , , Teknikerarbejde inden for telekommunikation ,14 Alle , ,12 16

17 JOBFUNKTION JOBFUNKTION Figur 6a. Fortjeneste pr. præsteret time inkl. gene- og overtidstillæg for ledere Ledelse af hovedaktiviteten inden for IKT (B2B) Ledelse af intern IT Arbejde med overordnet IT-arkitektur Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser IT-projektstyring Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling Web- og multimedieudvikling Vedligeholdelse og dokumentation af software Andet arbejde med software, inkl. test og kvalitetssikring Design og administration af databaser Systemadministration Arbejde med computernetværk Andet arbejde med databaser og netværk Driftsteknikerarbejde inden for IKT Brugersupportarbejde inden for IKT Netværks- og systemteknikerarbejde inden for IKT Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier Teknikerarbejde inden for telekommunikation KR. PR. TIME Figur 6b. Fortjeneste pr. præsteret time inkl. gene- og overtidstillæg for lønmodtagere Arbejde med overordnet IT-arkitektur Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser IT-projektstyring Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling Web- og multimedieudvikling Vedligeholdelse og dokumentation af software Andet arbejde med software, inkl. test og kvalitetssikring Design og administration af databaser Systemadministration Arbejde med computernetværk Andet arbejde med databaser og netværk Driftsteknikerarbejde inden for IKT Brugersupportarbejde inden for IKT Netværks- og systemteknikerarbejde inden for IKT Internetteknikerarbejde Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier Teknikerarbejde inden for telekommunikation KR. PR. TIME

18 Tabel 7a. Gene- og overtidstillæg pr. præsteret time for ledere, der har modtaget genetillæg Genetillæg Overtidstillæg Genetillæg Overtidstillæg Ledelse af hovedaktiviteten inden for IKT (B2B) Ledelse af intern IT ,88 2, Arbejde med overordnet IT-arkitektur Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser ,68 0, IT-projektstyring ,87 0, Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling Web- og multimedieudvikling Vedligeholdelse og dokumentation af software 132 8,41 7, Andet arbejde med software, inkl. test og kvalitetssikring Design og administration af databaser Systemadministration Arbejde med computernetværk Andet arbejde med databaser og netværk Driftsteknikerarbejde inden for IKT Brugersupportarbejde inden for IKT Netværks- og systemteknikerarbejde inden for IKT Internetteknikerarbejde Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier Teknikerarbejde inden for telekommunikation ,60 0,07 Alle 193 9,75 7, ,81 1,12 Genetillæg Overtidstillæg Tabel 7b. Gene- og overtidstillæg pr. præsteret time for lønmodtagere, der har modtaget genetillæg Genetillæg Overtidstillæg Arbejde med overordnet IT-arkitektur 88 10,73 4, ,14 5, Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser ,54 3, ,94 1, IT-projektstyring 173 9,42 4, ,71 5, Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling ,01 5, ,10 1, Web- og multimedieudvikling 13 16,14 14, ,37 0, Vedligeholdelse og dokumentation af software ,91 6, ,27 1, Andet arbejde med software, inkl. test og kvalitetssikring ,17 3, ,30 7, Design og administration af databaser 53 85,84 6, Systemadministration ,26 1, ,40 1, Arbejde med computernetværk 11 11,73 9, ,70 2, Andet arbejde med databaser og netværk ,75 4, ,58 7, Driftsteknikerarbejde inden for IKT ,05 5, ,86 6, Brugersupportarbejde inden for IKT ,43 2, ,44 0, Netværks- og systemteknikerarbejde inden for IKT 20 19,55 8, ,22 5, Internetteknikerarbejde ,49 0, Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier ,71-1, Teknikerarbejde inden for telekommunikation ,92 1,70 Alle ,07 4, ,88 2,88 18

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Forsikring

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Forsikring FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Forsikring 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4784 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK FORSIKRING

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK PENGE- OG REALKREDIT Om strukturstatistikken Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK PENGE- OG REALKREDIT Om strukturstatistikken Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4784 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK PENGE-

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Penge- og realkreditområdet 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber..

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber.. FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber..

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber.. FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber..

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber.. FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Hele sektoren

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Hele sektoren FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Hele sektoren 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg Nedre kvartil

Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg Nedre kvartil Discokode Arbejdsområde Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion - 2016 Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. Antal Gennemsnit genetillæg Nedre kvartil Median Øvre kvartil 212000

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Lønkommissionens sekretariat. Bilag marts 2009

Lønkommissionens sekretariat. Bilag marts 2009 Bilag 3 Sammenfatning af Danmarks Statistiks rapport om fastlæggelse af lønbegreber 1. Indledning... 1 2. Danmarks Statistiks lønstatistik... 2 2.1 Lønelementer... 2 2.2 Timeelementer... 5 2.3 Lønbegreber...

Læs mere

Nedre kvartil. I alt

Nedre kvartil. I alt HK Lønstatistik 04 4. kvartal 04 Kriterier: Klub : 000000 SAM-DATA Arbejdsfunktion (Diskokode) : 400 Arbejde inden for PR, 50 Arbejde med overordnet IT-arkitektur, 50 Design af IT-systemer og analyse af,

Læs mere

Løn. v/jonas Schneider

Løn. v/jonas Schneider Løn v/jonas Schneider >> >> LØN >> Lønstatistikkerne Lønstruktur Årlig Privat, stat, kommune og region (præsenteres i samme Statistikbanktabel) Totaltælling Samlede arbejdsomkostninger Årlig Private sektor

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatistik

Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsstatistik Opgørelser af løn og arbejdsomkostninger Maria Boye LØN 0-264.99 kr. 265-274.99 kr. 275-284.99 kr. 285-294.99 kr. 295 - kr. Geodatastyrelsen Lønstatistikkerne Lønstruktur Årlig

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 j u l i 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak

Læs mere

Kommunalt sygefravær svarer til tab af omkring fuldtidsbeskæftigede

Kommunalt sygefravær svarer til tab af omkring fuldtidsbeskæftigede Peter Beyer Østergaard pebo@di.dk, 6013 708 NOVEMBER 018 Kommunalt sygefravær svarer til tab af omkring 1.500 fuldtidsbeskæftigede Sygefraværet for omsorgsarbejde er højere blandt kommunalt ansatte end

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 j u l i 2 011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, for så vidt angår alle lønelementer og lønvilkår, for samme

Læs mere

LØN STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:1 28. september Lønstruktur Fortjeneste pr. præsteret time fordelt efter arbejdsstedets kommune.

LØN STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:1 28. september Lønstruktur Fortjeneste pr. præsteret time fordelt efter arbejdsstedets kommune. STATISTISKE EFTERRETNINGER LØN 2015:1 28. september 2015 Lønstruktur 2014 Resumé: Fortjenesten pr. præsteret time for alle lønmodtagere ekskl. elever og unge under 18 år var 301 i 2014. Den standardberegnede

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007 Løn i offentlig og privat 21 november 2007 Lønsammenligninger mellem er Offentligt ansatte tjener ikke mindre end privatansatte De lavestlønnede i den private tjener mindre end de lavestlønnede i den offentlige

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN Til Dansk Industri Dokumenttype Rapport Dato Marts 2018 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn, jobløn

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Ingeniørarbejde. December 2011, Baseret på august 2011. (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Ingeniørarbejde. December 2011, Baseret på august 2011. (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau lønstatistik 2012 Ingeniørarbejde December 2011, Baseret på august 2011 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 arbejdsfunktioner () Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau 31 uddannelsesbaggrund

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID Kommuner og regioner Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid er, at belyse kommunernes og regionernes

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 30. april 2009 2 Datagrundlag 4 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning Som følge af flere datamæssige ændringer udkommer data for januar

Læs mere

Notat. Opgørelse af den lokale løndannelse

Notat. Opgørelse af den lokale løndannelse Notat 2010 Opgørelse af den lokale løndannelse Det fremgår af undersøgelseskommissoriet om løndannelse, at Lønkommissionen skal kortlægge, hvor stort et omfang den lokale løndannelse har i forhold til

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 LØNSTATISTIK 2015 Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 ARBEJDSFUNKTIONER (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Læs mere

Nyt om løn Februar

Nyt om løn Februar Nyt om løn Februar 211 21 BASERET PÅ. KVARTAL 21 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING FOR TREDJE KVARTAL I TRÆK... Timefortjenesten inkl. lønreguleringer og ændringer i pension, genebetalinger, fritvalgsordning m.v.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

UNDERSØGELSE AF LØNGABET INDENFOR 3F S FAG

UNDERSØGELSE AF LØNGABET INDENFOR 3F S FAG UNDERSØGELSE AF LØNGABET INDENFOR 3F S FAG 2017 1 2 FORORD Af 3F s Fagligt og Politisk grundlag, som vedtaget på kongressen i 2016 fremgår det at forbundet skal arbejde for at uligelønnen fjernes. 3F s

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2015 1 Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 Statistikgrundlaget for privatlønsværnet Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og

Læs mere

Notat

Notat 30.10.2005 13347 Notat Poul Personalegoder Personalegoder som tilføjelse til lønnen eller som delvis substitut for løn er populært i flg. medierne. Der kan være skattemæssige forhold, der spiller ind når

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Vedr.: Lønudviklingen i den kommunale og regionale sektor

Vedr.: Lønudviklingen i den kommunale og regionale sektor KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 3547.10 VP

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 7. juni 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Overordnet om tallene Løn og fravær, KL Køn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

Lønstatistik 2007. Vejledning

Lønstatistik 2007. Vejledning Lønstatistik 2007 Vejledning Indberetning af lønstatistik 2007 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede oplysninger

Læs mere

Nyt om løn, august 2011

Nyt om løn, august 2011 Nyt om løn, august 211 BASERET PÅ 2. KVARTAL 211 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 211... Fortjenesten, der omfatter direkte løn, pensionsbidrag, ferieog fraværsbetalinger, fritvalgsordninger, personalegoder,

Læs mere

StrukturStatistik 2010

StrukturStatistik 2010 StrukturStatistik 2010 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Telefon: 33 38 90 00 Redaktion: Fini Beilin Detaljeret lønstatistik for året 2010 Dette nyhedsbrev sammenfatter

Læs mere

18. november HK har følgende overordnede bemærkninger til forslaget.

18. november HK har følgende overordnede bemærkninger til forslaget. HK s BEMÆRKNINGER TIL FORSLAG TIL UDKAST TIL LOVFORSLAG OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 18. november 2013 Med henvisning til udkast til lovforslaget udsendt den 31. oktober fremsendes hermed HK s bemærkninger

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

Befolkningens. Befolkningens løn

Befolkningens. Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Temapubl 2013:4 Befolkningens løn TemaPubl 2013:4 Udgivet af Danmarks Statistik December 2013 Oplag: 105 Printet hos PRinfo Paritas Foto: Imageselect

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 19. januar 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

DATA FOR AUGUST 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR AUGUST 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR AUGUST 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. oktober 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen Maj 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

Teknisk dokumentation af data til lønanalyser

Teknisk dokumentation af data til lønanalyser Teknisk dokumentation af data til lønanalyser Af Rikke Ibsen og Niels Westergård-Nielsen Center for Corporate Performance Aarhus School of Business Aarhus Universitet Århus juni 2010 2 Teknisk dokumentation

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 19. NOVEMBER 2014 En gang årligt er FA forpligtet til via et protokollat i overenskomsten, at udlevere lønstatistik fordelt på jobfunktioner og køn. Statistikken blev for første

Læs mere

Skift i lønudviklingen

Skift i lønudviklingen 10-0719 - poul - 202012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Skift i lønudviklingen Ud fra Dansk Arbejdsgiverforenings konjunkturstatistik belyses det skift i lønudviklingen, som er sket

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015 VEJLEDNING DA S LØNSTATISTIK DECEMBER 2014

LØNSTATISTIK 2015 VEJLEDNING DA S LØNSTATISTIK DECEMBER 2014 VEJLEDNING DECEMBER 2014 LØNSTATISTIK 2015 DA S LØNSTATISTIK Opsamling og indberetning til DA s LønStatistik foregår elektronisk enten via eget lønsystem eller via et servicebureau. Ved at indberette til

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

SOCIO013- koder ud fra DISCO-08 koder

SOCIO013- koder ud fra DISCO-08 koder Danmarks Statistik, Velfærd 15.november 2016 Privatøkonomi og velfærd PLT/- Akt.nr. 3532000 Til SOCIO013- koder ud fra DISCO-08 koder Lønmodtagere opdeles i SOCIO efter hvilken hovedkategori de har i DISCO

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 25. januar 2018 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010 22. december 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID FOR 2010 ER UDKOMMET OG KAN HENTES PÅ FLD S HJEMMESIDE WWW.FLDNET.DK/PUBLIKATIONER INDHOLD Præsteret tid

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2015 Udvikling i danske lønninger og priser 1.1. DA s lønstatistik i forhold til TEKNIQs I den årlige StrukturStatistik opgør Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Lønbehandlingsoversigt

Lønbehandlingsoversigt Lønbehandlingsoversigt De 4 kolonner 'opsamling til lønstatistik' viser, hvordan løndelen indgår i lønstatistrne. Nederst i oversigten finder du en forklaring til opsamlingen af de nævnte Løndel standardnavn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 27. maj 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Data for februar 2009 udkommer planlagt forsinket som følge

Læs mere

Data om beskæftigelse, arbejdsløshed og ledige stillinger

Data om beskæftigelse, arbejdsløshed og ledige stillinger 2. juni 2015 SEG Arbejdsmarked Data om beskæftigelse, arbejdsløshed og ledige stillinger Danmarks Statistik opgør beskæftigelse, arbejdsløshed og antal ledige stillinger i en række forskellige statistikker.

Læs mere

Lønstatistik 2013. Vejledning. DA s LønStatistik. december 2012

Lønstatistik 2013. Vejledning. DA s LønStatistik. december 2012 Vejledning december 2012 Lønstatistik 2013 DA s LønStatistik Opsamling og indberetning til DA s LønStatistik foregår elektronisk enten via eget lønsystem eller via et servicebureau. Ved at indberette til

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2018 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2018 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Marts 2019 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2018 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Hovedresultater og forskelle fra sidste undersøgelse

Læs mere

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 1. FEBRUAR 216 KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 21 UÆNDRET UDVIKLING I LØNOMKOSTNINGERNE PÅ DA-OMRÅDET Fra 4. kvartal 214 til 4. kvartal 21 steg lønomkostningerne inklusive lønreguleringer, er i pensionsbidrag,

Læs mere

Noter til reguleringsordningen for 2018, 2019, 2020 og 2021

Noter til reguleringsordningen for 2018, 2019, 2020 og 2021 Noter til reguleringsordningen for 2018, 2019, 2020 og 2021 Statistikgrundlaget for reguleringsordningen Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og organisationer. Lønudviklingen for fortjeneste

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 31. maj 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 166 (Alm. del) af 23. februar 2016

Læs mere