68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING"

Transkript

1 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

2 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen får glæde af dig. PROPEL denne gang

3 PROPEL Nr. 2/ Afholdt Aalborgkasserer er blevet æresmedlem Flyvevåbnets Soldaterforenings nye æresmedlem Poul Christensen med sit diplom. Til venstre medlem af FU Finn Scholdager, bag Poul dennes søn Henning og længst til højre landsformand Kaj Clausen. Poul Christensen udnævnt til æresmedlem af FSF Det er en stor glæde at kunne meddele, at vores kære soldaterkammerat gennem rigtigt mange år, Poul Christensen, nu er hædret med et flot sølvemblem, der beviser, at han er æresmedlem af foreningen. Det blev overrakt af Kai Clausen og Finn Schjoldager den 5. februar med følgende begrundelse: Poul har været kasserer og bestyrelsesmedlem i lokalafdelingen i Aalborg uafbrudt i 45 år. Han har desuden været kasserer i Afdelingen (tidl. Kredsen) i 35 år samt revisor i De samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg i 22 år. Derudover også i landsledelsen som effektudvalgsformand gennem mange år. Han var også stærkt engageret i de nordiske soldaterstævner. Fra redaktionen Et æresmedlemsskab er Flyvevåbnets Soldaterforenings højeste udmærkelse, som tildeles af repræsentantskabet efter en indstilling i henhold til lovenes 6 a. I indstillingen vedrørende Poul kunne man bl.a. også læse: Poul har været den ildsjæl i det nordjyske, som har holdt liv i foreningsarbejdet. Specielt banker hans hjerte for lokalafdelingen. Med hans mangeårige erfaring og store kontaktflade, har han været inspirationskilde for bestyrelsesmedlemmerne. Han er kendt af Gud og hver mand og respekteret i brede kredse som f.eks. købmandsforeningen, Flyvevåbnet og de andre soldaterforeninger. Han er desuden medlem af Forsvarsbrødrene og Folk og Forsvar. Herudover har han gennem mere end 20 år varetaget revisorposten for De Samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg. Som person er Poul en lun nordjyde med godt humør, altid med en god historie i ærmet. Vi ønsker Poul tillykke og held og lykke i sit otium. Helge Hoff At repræsentantskabet ikke strør om sig med æresmedlemsskaber ses tydeligt af, at Poul Christensen er æresmedlem nummer 13 i Soldaterforeningens over 70-årige historie. Redaktionen gratulerer også med den fortjente ære.

4 4 PROPEL Nr. 2/2011 FSF Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Generalforsamlingen Den 24. februar afholdtes der generalforsamling i AAL afdeling i Flyvestuen med 22 deltagere. Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af dirigent Hans Jørgen Jensen og referent Gert Rebsdorf. Næstformanden René Crone overrakte derefter jubilæumsmedalje til 40 års jubilar Knud Bidstrup samt 25 års medalje til Finn Schjoldager, begge fra Vendsyssel lokalafd. Tillykke til begge med jubilæet. Beretningen blev godkendt. Formanden fortalte heri om den tidligere kasserer, Poul Christensen, som nu er gået på pension efter 35 år som kasserer i Kredsen/Afdelingen. Poul er blevet udnævnt til æresmedlem af FSF den 5. februar, hvor landsformanden Kai Clausen gav ham det fine æresmedlemsemblem. Stort tillykke til Poul. Den konstituerede kasserer, Gert Rebsdorf, forelagde et revideret regnskab, som blev godkendt. Der blev herefter foretaget valg til bestyrelsen samt revisorer og suppleanter. Efterfølgende konstituerede man sig som følger: Formand Helge Hoff Næstformand René Crone Kasserer Gert Rebsdorf Bestyrelsesmedlem Knud Larsen Brian Nielsen Leo Pedersen Finn Schjoldager Bestyrelsessuppleant Ib Nielsen Hans Jørgen Jensen Kjeld Hansen Revisor Knud Bødker Per Simonsen Revisorsuppleant Knud Bisgaard Delegerede til repræsenttantskabet Helge Hoff René Crone Gert Rebsdorf Under punktet Eventuelt efterlyste Harry Sørensen en ny effektudvalgsformand. Generalforsamlingen afsluttedes med et par ostemadder og kaffe. Tak til Birthe og familien. Tjek kalenderen på Se din bestyrelse på Din nye startside: Husk at melde ændret adresse, telefonnummer og til forretningsføreren Find dit jubilæum på

5 PROPEL Nr. 2/ FSF Aalborg fortsat René Crone uddeler jubilæumstegn til jubilarerne Jubilarerne Finn Schjoldager og Knud Bidstrup med René til højre Formanden tilfreds med forløbet af generalforsamlingen Ostemaden var populær hos deltagerne Den nye kasserer, Gert Rebsdorf, er klar til at tage fat på opgaverne Der tænkes alvorligt over beslutningerne på generalforsamlingen

6 6 PROPEL Nr. 2/2011 Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Generalforsamlingen Den 24. februar afholdtes der generalforsamling i lokalafdeling Aalborg i lokaler ved vores Flyvestue på FSN AAL, hvor 15 medlemmer mødte op. Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af dirigent Bernt Jensen samt referent Gert Rebsdorf. Beretningerne fra formanden og skydeudvalget blev enstemmigt godkendt. Herunder blev kasserer Poul Christensen nævnt for sit virke som kasserer for lokalafdelingen gennem 45 år. Poul er nu udtrådt af bestyrelsen. Forsamlingen ønsker Poul held og lykke med sit otium. Gert Rebsdorf forelagde de reviderede regnskaber, som alle blev godkendte. Herefter var der valg til bestyrelsen og efter generalforsamlingen konstituerede man sig som følger: Skydeudvalgsformand Ib Nielsen aflægger beretning Formand og sekretær Helge Hoff Kasserer Gert Rebsdorf Skydeudvalg Ib Nielsen Aktivitetsudvalg Bestyrelsesmedlem Bestyrelsessuppleant Revisor Revisorsuppleant Jens Aage Buhelt Ivan Sørensen Brian Nielsen Ole Jøns Bernt Jensen Knud Bisgaard Knud Bødker Per Simonsen Knud Bisgaard Generalforsamlingen afsluttedes med hyggeligt samvær i Flyvestuen. 5. maj højtidelighed Vi mødes på Sdr. Kirkegård kl ved Arthur Dales grav, hvor der er kransenedlæggelse. Derefter fortsættes ceremonien ved Vadum kirke med kransenedlæggelse for de faldne britiske flyvere samt gudstjeneste. Alle er velkommen til at deltage i denne højtidelige ceremoni. Kassereren Gert Rebsdorf fremlægger regnskabet Mvh Helge Hoff Flyvestation Aalborg 60 år Chefen for FSN Aalborg oberst Søren Andersen med gaven fra Aalborg afdeling. Det er en flot glasskulptur til chefkontoret Formanden for Aalborg afdeling Helge Hoff overrakte en gave til CH ATW OB S. Andersen i anledning af, at Flyvestation Aalborg fyldte 60 den 8. januar 2011

7 PROPEL Nr. 2/ FSF Karup Henning Halkjær , Mobil E-post: Hjemmeside: Middag i hyggelige omgivelser Referat fra en god generalforsamling Mandag den 21. februar afholdt Karup Afdelingen ordinær Generalforsamling. Forsamlingen var henlagt til Rindsholm Kro ved Viborg med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Formanden fremlægger årsberetning til godkendelse. 3. Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af formand og kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af én kritisk revisor. 7. Valg af suppleant for kritisk revisor. 8. Eventuelt. Under generalforsamlingen underholdt kromanden damerne med herlige anekdoter og historiske facts om kroen og mindelunden, så generalforsamlingen kunne afvikles i god ro og orden. a Et rekordstort antal medlemmer var mødt op til denne lidt anderledes generalforsamling, for første gang henlagt til den Historiske Rindsholm Kro. Ikke mindre end 33 havde tilmeldt sig, og af dem havde 20 taget imod tilbuddet om at invitere konen med. Og det blev den hyggelige aften der var lagt op til! Der kræses for medlemmerne og deres damer

8 8 PROPEL Nr. 2/2011 FSF Karup fortsat Kort fortalt blev både formandens beretning og kassererens regnskab godkendt, genvalg til alle på valg, og der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. Men under eventuelt fremkom der adskillige gode forslag til bestyrelsen, der nu har noget at arbejde med. Forsamlingen var også yderst tilfreds med at flytte generalforsamlingen ud til midten af afdelingens geografiske område, og muligheden for at invitere konen med. Under middagen fik Harald Andersen fra Skive overrakt Flyvevåbnets Soldaterforenings 50 års medlemsmedalje i guld, mens afdelingens formand med frue, Henning og Birthe Halkjær, overraskende fik tildelt foreningens 60 års Jubilæumstrofæ. Overraskende for ægteparret, men ikke for os andre. Begrundelsen var, at de begge altid har ydet en indsats ud over hvad man kan forvente og endda tog til Åbent Hus i Skrydstrup, hvor de var med til at repræsentere FSF og sælge foreningens effekter med et overordentlig godt resultat. Bestyrelsens sammensætning for 2011 er herefter som følger: Formand: Henning Halkjær Kasserer: Ole Lykkeskov Jensen Næstformand: Niels Peter Nielsen Sekretær: Niels Peter Nielsen Bestyrelsesmedlem: Bent Petersen Lars Farving Bestyrelsessuppleant: Jens Peter Jensen Kurt Larsen Revisor: Poul Hjorth Kaj Møller Revisorsuppleant: Vagn Sehested Fanebærer: Henning Halkjær Harald Andersen modtager 50-års medlemsmedaljen Museumsbesøg Onsdag den 11. Maj kl mødes vi ved Gedhusvagten og ser på flymuseum og flyhistorisk samling samt deres værksted. Der er folk til stede som gerne vil fortælle om det. Vi regner med, at det tager ca. 2 timer, så kører vi til KFUM Soldaterhjem og får kaffe, som afdelingen er vært for. Dette arrangement er også med damer. Gerne tilmelding af hensyn til kaffen senest den 4. Maj til Henning Halkjær på tlf eller Se video og billeder fra generalforsamlingen på adressen Birthe og Henning Halkjær blev tydeligt benovet over at skulle modtage 60-års jubilæumstrofæet på generalforsamlingen.

9 PROPEL Nr. 2/ Lokalafdeling Skrydstrup Poul-Erik Lund Frandsen, Bygmarken 44, Skrydstrup, 6500 Vojens. Telefon , Mobil Modtagerne af medlemsmedaljerne. Fra venstre Bent Lorentzen, 40 år, Sigismund Strauss og Egon Udesen, begge 50 år. Generalforsamlingen den 22. februar Gunnar valgtes som dirigent efter et let pres fra de fremmødte. Preben og Willy blev valgt som stemmetællere. Formandens beretning ved Poul Erik Frandsen Han startede med at takke alle for det store fremmøde. Det har været et godt år og vores fane var først ude den 9. april og har ellers været ude i alt 8. gange. Blandt andet til Dronning Margrethes fødselsdag. En stor tak og ros til Willy og Svend for deres indsats. Vores grillarrangement gik godt og der var et godt fremmøde. Der var ca. 40 deltagere. Julefrokosten var også et tilløbsstykke med ca. 28 fremmødte. Dog var den lige ved at mislykkes da Flyvestationen havde valgt at starte ombygningen, der hvor vi havde planlagt at afholde den. Så nu blev gode dyr pludselig rådne, men vi reddede selv det hele ved at flytte ind i området umiddelbart foran køkkenet. Vi blev inviteret til et fællesarrangement med officerseniorerne og stampersonellet, hvor vi hørte et foredrag med vores flyverpræst. Idet indbydelsen kom så sent ud kunne vi ikke nå at få det i Propel. Formanden valgte derfor kun at melde det ud til bestyrelsen, men fremover vil der være mulighed for at komme på en SMS/ mail liste som næstformand Lars vil stå for. Så fremover vil man kunne få besked om sådanne arrangementer, der på grund af den korte deadline Propel, ellers ikke ville kunne nå ud til medlemmerne. a

10 10 PROPEL Nr. 2/2011 LA Skrydstrup fortsat Regnskab Jan Bryde fremlagde regnskabet, der blev godkendt enstemmigt. Ingen indkomne forslag. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer. Alle var villige til genvalg. Alle blev genvalgt. Inklusive suppleanten. Valg af kritisk revisor. Revisoren blev genvalgt. Valg af suppleant for kritisk revisor. Suppleanten blev genvalgt. Eventuelt. Haagen E. Larsen roste bestyrelsen og tilføjede at de havde godt styr på det ved vores arrangementer. Og at overdragelsen efter den gamle bestyrelse, der havde siddet længe, virkede godt. Bent Christiansen havde et forslag. Der blev foreslået at komme på fisketur. Poul Erik meldte tilbage at bestyrelsen er åben for alle indkomne forslag til aktiviteter fra medlemmerne, og at bestyrelsen efterfølgende ville prøve at afvikle forslagene. Bent Christiansen oplyser, at de er glade for at deltage i vores forening og at de har følt sig velkomne i Skrydstrup, selv om de egentlig hører til i Vestjylland. De er ikke på den opdaterede liste endnu, men Poul Erik siger at man selv bestemmer hvor man vil høre til. Lokalafdeling Vestjysk Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding Telefon , Mobil E-post: Generalforsamlingen Ja, så fik vi overstået generalforsamlingen, den forløb i god ro og orden efter reglementet. Alle på valg modtog genvalg, så vi fortsætter med samme bestyrelse endnu en periode. Det vil sige: Formand Næstformand Kasserer Bestyrelsesmedlem Revisor Lis Yttung Halfdan Jørgensen Jens Yttung Bent Christensen Jørn Nielsen Aftenen sluttede med en gang gule ærter med alt tilbehør. Bowling Næste arrangement er en gang bowling i Varde. Det bliver tirsdag den 12. april kl Vi mødes i Fritidscentret på Lerpøtvej 55 Varde kl , så bowler vi fra kl. 20 til 21. Derefter er der mulighed for kaffe eller en øl/vand samt hyggesnak. Tilmelding skal være mig i hænde senest søndag den 10. april. Lis Yttung Tlf: eller På vingerne i Vamdrup? I juni eller august tager vi igen turen til Vamdrup med håb om godt vejr, så vi kan komme ud at flyve med Helge og hans piloter. Så hold øje med bladet hvornår det bliver. Hæderstegn Uddeling af hæderstegn til Bent Lorentzen for 40 år. Egon Udesen og S. Strauss, begge for 50 år Referent Lars Høstrup næstformand Lokalafdeling Als-Sundeved Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg. Tlf.: Den ordinære generalforsamling den 24. februar. Til dirigent blev valgt Gert Schmidt og som stemmetæller Heine Andresen Formandens beretning Formand Gert Schmidt nævnte det udmærkede samarbejde afdelingen har med Hærens Sergentskole Sønderborg. Afdelingen har deltaget med fane ved langt de fleste mindehøjtideligheder og kransenedlæggelser på Als og Sundeved i 2010: Broballe 29. januar, Bøffelkobbel 22. februar, Dybbøl Banke 18. april, Karlsminde 23. april, Arnkilsmade 25. juli og Englændergraven 16.september. Flagparade i anledning af Dronningens runde Fødselsdag. På feltfod deltog vi endvidere i Dybbølcenterets store arrangement natten mellem den 26. og 27. juni: Overgangen til Als. Vores lille udflugt til Jollmands Gård og Hjortspringbåden på Lindeværftet i Holm blev også kort omtalt. Endvidere Svend Jacobsens fine førsteplads ved Landsskydningen på indendørsbane i Herre- veteranklassen. Regnskabet Godkendt uden kommentarer. Valg Gert Schmidt, Chresten Møller, Ervin Peters og revisor Eyvin Tejsner-Kjær blev alle genvalgt. Hæderstegn Uddeling af årstegn må desværre vente til en anden gang, da Niels Holm (25år) og John Schmidt (40år) var forhindret i at deltage. Eventuelt Det blev besluttet at sommerudflugten skulle gå til Oeversee, Sankelmark og muligvis Søfartsmuseet i Flensborg den 5. juni. Starttidspunktet oplyses ved tilmelding til formanden. Bestyrelsen pr. 24. februar. Formand Gert Schmidt Næstformand Heine Andresen Kasserer Christen Mathiesen Bestyrelsesmedlem Chresten Møller Bent Aasand Ervin Peters På bestyrelsens vegne Chresten Møller

11 PROPEL Nr. 2/ Lokalafdeling Odense Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: Siden sidst Ordinær generalforsamling den 3. februar Bestyrelsen 2011: Formand Erik Krogsriis Kasserer Henning Jensen Sekretær Klaus Henriksen Revisorer Vagn Krogsriis Svend Åge Larsen Fanebærere Vagn Krogsriis Erik Krogsriis Jubilæum 25 år: Kurt Graff Jensen, Jørgen Therp 40 år: Poul N. Andersen Aktivitetskalender Tirsdag den 17. maj kl. 19: besøg på Rynkeby maskinfabrik. Tilmelding den 9. maj til bestyrelsen. Øvrige arrangementer på Fyn som eventuelt kunne have interesse for vore medlemmer: 13. april kl : Rundvisning på Fyns Militærhistoriske Samling, Kragsbjerggård, Kragsbjergvej 121, 5230 Odense M. 25,- kr. for ikke-medlemmer af HISAM. 4.maj kl : Mindeparade i Ansgar anlæg, Odense, hvor vi deltager med fanen. 10.maj kl : Repræsentantskabsmøde i Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn på Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense. Generalforsamling Venlig hilsen Klaus Ingolf Henriksen Lokalafdeling Sydfyn Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf Lokalafdelingen holdt sin årlige generalforsamling i forbindelse med bowlingen den 22. februar. Heller ikke i år var det noget tilløbsstykke (for nu at sige det på en pæn måde); men såvel formandens beretning som kassererens regnskab blev godkendt, og den siddende bestyrelse blev genvalgt. Til stede ved generalforsamlingen var Niels Chr. Løje, som i år har været medlem af Flyvevåbnets Soldaterforening i 40 år, og John Kaarsgaard, som kunne fejre 25 års medlemskab. De fik af lokalafdelingens formand overrakt hhv. foreningens 40- års medalje med tilhørende diplom og det tilsvarende for 25 år. To andre 40-års jubilarer, Hans Bent Larsen og Bent Søndergaard, havde ikke mulighed for at være til stede, men de har nu fået deres medaljer tilsendt. LA Sydfyn fortsat Aktivitetsoversigt 2011 Bowling Husk, at vi bowler hver tirsdag aften i de lige uger. Det er fortsat på Bowl n Fun, Nyborgvej 4, i Svendborg med mødetid kl Og selv om vi normalt er en ganske pæn flok, så kan vi godt finde plads til flere. Vi beder bare om, at nye bowlere tilmelder sig senest søndagen før til Hans Henningsen på tlf April 13. Rundvisning på Fyns Militærhistoriske Samling (HISAM) kl , Kragsbjerggård, Kragsbjergvej 121, 5230 Odense M. Maj 10. Repræsentantskabsmøde i Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn (SFF) kl på Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense. Derefter et foredrag. Juni 2. Kr. himmelfartsdag. March til Krigergravene på Svendborg Kirkegård med kransenedlæggelse på bl.a. de allierede flyveres grave. Der mødes på Torvet i Svendborg kl Valdemarsdag kl i Den Fynske Landsby, Odense. Der mødes med faner kl. 18:30 ved den firlængede gård med vandmøllen. August 28. Idrætsskydning i Christiansminde, Svendborg September 2. Udflugt sammen med Folk og Forsvar. Nærmere oplysninger og tilmelding, kontakt Chr. Laursen telefon Flagdag for Danmarks udsendte. 10. SFF afholder fugleskydning (2. lørdag i september) kl på Dannevirke, Sdr. Boulevard i Odense med morgenkaffe, salg af skydelodder. NB! Bemærk at der fremover holdes fugleskydning 2. lørdag i september, så det ikke falder sammen med flagdagen for Danmarks udsendte. 14. Foredrag kl på Dannevirke, Sdr. Boulevard i Odense. Feltpræst i Irak Sognepræst O. Degn-Andersen vil berette om sin tjeneste og sine oplevelser som feltpræst på Hold 3 i Irak. Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer af HISAM. November 14. Markering af Slaget ved Nyborg Foredrag kl på Dannevirke Sdr. Boulevard i Odense. Hvad gør danske soldater i Sudan? Major Mogens Nyholm vil fortælle om sin tjeneste ved United Nations Mission in Sudan (UNMIS) Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer af HISAM. 20. Det store SFF julebanko på Dannevirke, Sdr. Boulevard i Odense(3. søndag i november). Spillet begynder kl præcis. Nye tiltag på HISAM Gennem det sidste par år er der sket nogle ændringer i HISAM s forskellige udstillinger, hovedsageligt hvad angår besættelsestiden, men også hvad angår fremtidige elektroniske rundvisninger. Rundviser: Kaptajn O. V. Pedersen Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer af HISAM.

12 12 PROPEL Nr. 2/2011 FSF Værløse-Jonstrup Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N. Tlf.: , Mobil: , E-post: Generalforsamlingen den 23. februar blev for første gang afviklet på Pedersholm. af den Svenske Trone. Den 30. oktober var vi til Repræsentantskabsmødet i Skrydstrup. I november var vi med på både Lille og Store Kransetur i anledning af Våbenstilstandsdagen. Årets sidste arrangement var den årlige Julefrokost i Soldaterstuen. Velkommen Afdelingsformand Jørgen Amonsen bød velkommen og gik straks over til punkt 2 på dagsordenen, Valg af Dirigent. Dirigent Ole Andersen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Bestyrelsens beretning Formanden aflagde herefter bestyrelsens beretning: FSF året var begyndt med Nytårsparole i Jonstruplejren. Det var en fin dag og med megen snak. Den 26. januar, begyndte et hold frivillige at pakke alle vores effekter i kasser, så vi kunne blive klar til at rømme Flyverstuen i Jonstruplejren. Den 23. februar blev Generalforsamlingen afholdt i Jonstruplejren. 28. februar flyttede et hold bestående af mange frivillige, alle de mange effekter fra Flyverstuen i Jonstruplejren til Soldaterstuen på Pedersholm. Mange timer er efterfølgende lagt på Pedersholm, for at få vores del af Soldaterstuen på plads. Den 11. april var vi mange, der med bus tog til FSN Karup for at være med til at fejre foreningens 70 års dag. I april måned var vi på fanemarch til Amalienborg for at fejre vores protektor HM Dronningens 70 års fødselsdag. Hver fanebærer fik overrakt en faneplade som et minde om begivenheden. Vores fane var også repræsenteret i forbindelse med Danmarks Befrielsesdag den 5. maj, først i Mindelunden og senere ved Minen på havnen i Frederikssund. Lørdag den 29. maj, var formanden med til at indvie De Blå Baretters nye lokaler på Kastellet. Så kom årets store begivenhed, Grilllpartyet, som i år, for første gang, blev afholdt på Pedersholm i strålende solskin den 26. juni. Masser af glade medlemmer fik rigtigt hygget sig. 25. juli var fanen igen repræsenteret, denne gang på Isteddagen, men da Istedløven er pakket ned, fordi den skal tilbage på Flensborg Kirkegård, blev der arrangeret et alternativt arrangement på Mosede Fort. Traditionen tro var vores fane også med igen i Mindelunden den 29. august. Den 5. september deltog vi i Forsvarsbrødrenes arrangement ved flagstangen i Jægerspris Lejren for at markere den Nationale Flagdag for de udsendte faldne soldater. 12. september var vi mødt op til Forsvarets Dag på Kronborg og den 20. oktober havde Helsingør Kommune inviteret os til at deltage i en faneborg i anledning af Bernadotternes overtagelse Bestyrelsen har drøftet, om det vil være bedst for foreningen at bevare den nuværende struktur med en overordnet afdeling på Sjælland med lokalafdelinger under sig, eller om det vil være bedre at nedlægge FSF Værløse-Jonstrup og i stedet lade den være en Lokalafdeling på linje med de andre Lokalafdelinger, under en af de Jyske Flyvestationer. Vi føler at vores lille medlemstilslutning kan skyldes, at vi ikke her på Sjælland, har noget at byde på i relation til Flyvevåbnet. Vi vil arbejde videre på ideen og drøfte fordele og ulemper, før vi vil bringe et ændringsforslag videre i Forretningsudvalget. Regnskabet var omdelt og blev godkendt. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag. Valg Kasserer: Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsessupleanter: Kritisk revisor: Kritisk revisorsuppleant: Alle er valgt for 2 år Kaj Clausen Poul Henning Jensen Poul Aalborg Hansen Ole Andersen Søren Esbak Jørgen Hinrichsen Anker Andersen Uddeling af diplomer og medaljer til jubilarer Der blev overrakt 1 stk. 65 års medalje til Axel Christensen, 1 stk. 50 års medalje, 5 stk. 40 års medaljer samt 2 stk. 25 års medaljer. Eventuelt Der var ingen indtegnet. Referent: Jørgen Hinrichsen. Stuehygge 20. april, 18. maj og 15. juni, hygger vi fra kl. 19 i Soldaterstuen på Pedersholm. Adressen er stadigvæk: Roskildevej Frederikssund. Vi bor stadig i den højre fløj, opgang A 1. sal Lokale 2. Husk nu at den tidligere busrute er nedlagt. Du skal du tage bus 312 fra Frederikssund Station kl. 18:53, eller bus 312 fra Ølstykke Station kl. 19:02, men så er du først fremme kl. 19:22.

13 PROPEL Nr. 2/ KSS Skydningen. Den årlige skydning mod de andre københavnske soldaterforeninger, blev i koldt og blæsende regnvejr indledt på en varm og hyggelig mexicansk restaurant. Vi var 5 Drenge fra Værløse-Jonstrup, og vi nappede alle et glas øl mens vi så på spisekort. Vi bestilte 3 forskellige slags mad, det er jo en af fordelene når man spiser ude. Da maden blev serveret var vores glas, af uransagelige grunde blevet tomme, så vi fik tanket op og nød den dejlige mad til en rimelig pris. Efter et par timer begav vi os så, og stadig i regnvejr, til skydebanen. Køen til kvikskranken, de grædende børn som blev hevet i armen for at komme hurtigt hjem, cyklisterne der ringede med klokken, de svingende gadelygter og de dyttene biler, forsvandt da den store port lukkede sig bag os. Vi begav os dybt ned i de hyggelige kælderlokaler og inden længe var snakken med de øvrige skytter godt i gang. Før skydningen: Uden mad og drikke Under skydningen: Kendte folk på banen Efter skydningen: Resultaterne læses op Vi måtte traditionen tro låne os til de geværer, som vi skulle skyde med. Det er et handicap ikke at have et gevær vi kender i forvejen, men ingen af os har eget gevær eller våbentilladelse. Det samme er tilfældet når vi skyder i Høje Gladsaxe. Vi var 27 skytter der skød i hold og enkelte skød også individuelt, deriblandt os. Vi skød og hyggede os, og efter små tre timer havde vi resultaterne. Vi blev nr.5 i Holdskydningen der var seks hold i alt. I den individuelle Veteranskydning deltog syv skytter, og her blev vores egen Ole Andersen nr. 1 med 183 point og fik dermed retten til at have KSS Veteranpokalen stående det næste år. Vi må nok sige, at vi var heldige, for Kystartilleriforeningens Per Westh, som altid skyder suverænt, opnåede 200 point, men han skød ikke individuelt. Tak for det Per og Til Lykke til Ole. Aftenen sluttede med præmieoverrækkelser. a

14 14 PROPEL Nr. 2/2011 Værløse-Jonstrup fortsat Grillfest Afholdes i år den 25. juni. Noter allerede nu datoen i din kalender, så du er sikker på, at du ikke kommer til at sige ja til noget andet, som sikkert ikke er ligeså hyggeligt. Koncerter og Særlige arrangementer på Kastellet Torsdag 19. maj kl : Store Bededags arrangement: Forårskoncert m/studenter- Sangforeningen, Koncert v/hjemmeværnets Musik-og Tambourkorps Storstrømmen, Koncert ved 8. Regiments Musikkorps og Hattemode i Kastellet. Onsdag 1. juni kl : Kastelskoncert v/8. Regiments Musikkorps. Onsdag 8. juni kl : Kastelskoncert v/den Kgl. Livgardes Musikkorps. Onsdag 15. juni kl : Kastelskoncert v/hjemmeværnets Musik- og Tambourkorps Roskilde. Onsdag 22. juni kl : Kastelskoncert v/ Søværnets Tamburkorps. NB: Kalenderen er foreløbig og kan blive ændret. (Se også: Københavnske Soldaterforeningers Samvirke. Aktivitetetskalender: 5. juni, Navy Day 15. juni, Valdemarsdag 5. september, National Flagdag 25. september, 200 m skydning Du kan selv holde dig orienteret på: Pbv. Torben Ek Foto: Lars Jacobsen, Kurt Sørensen & Torben Ek Lokalafdeling Kalundborg Ole B Jakobsen, Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg Tlf.: , Mobil E-post: Lokalafdelingen har holdt sit årlige generalforsamling. Der mødte 70 % af medlemmerne med damer. Formanden aflagde beretning, han omtalte sommerturen til Koldkrigsmuseet ved Stevnsfortet. Den blev godkendt. Kassereren aflagde regnskab. Den blev også godkendt. Der var genvalg over hele linjen. Under spisning af de gule ærter, blev der uddelt 40 års jubilæums tegn til 2 medlemmer: Niels Holger Pedersen og Hans J. Mohnsen Pbv. Bestyrelsen Lokalafdeling Nordvestsjælland Ole F. Olsen, Ljungbyvej 2,Postboks 51, 4340 Tølløse Tlf.: , Mob.: , E-post: Bestyrelsesliste 2011 Formand Ole F. Olsen Næstformand Hugo Hansen Kasserer Erik Jensen Bestyrelsesmedlem Jens Larsen Ove Nielsen Bestyrelsessuppleant Jan Aastrand Hansen Revisor Hugo Hansen Søværnets helikoptere overføres til Flyvevåbnet Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen Verdens foranderlighed har igen slået til. Søværnets helikoptertjeneste blev nedlagt den et sekund før datoen skiftede til 1. januar Og i samme sekund genoprettet som Eskadrille 723. Skiftet er en konsekvens af det sidste forsvarsforlig. Samtidig betyder forliget, at indkøbet af nye skibsbaserede helikoptere er et såkaldt gult projekt som er højt prioriteret. Piloterne skal nu til at vænne sig til at gå i lyseblå uniformer, men piloter der er uddannet søofficerer kan dog fortsat vælge at bære søofficersstriber på skuldrene. Et er et søkort at forstå.. Indtil for ikke så længe siden var alle piloter i Søværnets helikoptertjeneste uddannet skibsførere, de kunne både flyve og sejle. Sådan er det ikke helt mere. I dag kommer flere af piloterne i det der indtil nytår hed Søværnets Helikoptertjeneste fra Flyvevåbnet. Den gamle forklaring om at det var vigtigt at piloten vidste hvordan man gebærder sig til søs og kendte de særlige betingelser der er i det maritime miljø, vægtes altså ikke så kraftigt mere. Man kan så sige, at én officersuddannelse med nyordningen er sparet. Hans Hedtoft Begrundelsen for beslutningen om oprettelsen af Søværnets Helikoptertjeneste med helikopterbærende inspektionsskibe var grønlandsskibet Hans Hedtofts forlis i I 1962 havde de første syv søofficerer gennemgået helikopterpilotuddannelsen og kunne indgå i eskadrille 722 (redningseskadrillen). Her blev de indtil Søværnets Flyvetjeneste blev oprette i Fra oprettelsen og indtil overflytningen til Flyvevåbnet har Søværnets Flyvetjeneste/Helikoptertjeneste kun fløjet med to typer helikoptere, nemlig Sud Aviation S.E.3160 Alouette II og Westland WG. 13 Lynx. Samme opgaver Fordi den organisatoriske placering ændrer sig, er der ingen tegn på, at opgaverne for nu Eskadrille 723 vil ændre sig. De vil fortsat være at tage med inspektionsskibene til Nordatlanten eller Afrikas Horn for at enten hævde dansk suverænitet, eller bekæmpe pirater, hertil kommer hjælp til politiet, opsamling af olieprøver når et skib igen har svinet danske farvende til.

15 PROPEL Mærkedage april-maj Sud Aviation Alouette II, Søværnets Helikoptertjenestes først luftfartøj. (Billede FHS) Alle var så glade den 1. november 2000, hvor halenummer S-191 blev leveret som den første af otte modificerede Lynx som man nu hed Super Lynx Mk90B (Foto N.M. Schaiffel-Nielsen) Westland LYNX helikopteren (Halenummer S-191) fotograferet om bord på støtteskibet ABSALON i 2004 ved Flådestation Korsør. (Foto: Johnny E. Balsved) Soldaterjubilæer i 2011 Datoerne for årets soldaterjubilæer ligger nu fast: lørdag den 3. september: Værløse- Jonstrup. lørdag den 10. september: Karup. lørdag den 24. september: Skrydstrup og Aalborg. Hilsen Bent Petersen 95 år /37 80år / /52 916/52 800/ /53 109/ / /52 75 år / / / / /56 75/ / / / /56 Keld Thybo, Ravnsbjergparken Karup J Tage Døssing. Ll. Sct. Mikkels Gade 2c, 8.th., 8800 Viborg C. K. Michaelsen, Vennebjergvej 277, 9800 Hjørring Jørgen Martinus Jensen, Gormsvej 23, 8566 Ørum Djurs Heine Kristensen, Mariannevej 2, 7800 Skive Arne Jørn Nielsen, Dalgas Boulevard 85,st.tv., 2000 Frederiksberg Erik Wolsgaard, Birkevej 19, 4030 Tune Frede Davidsen, Guldspurvevej 18, 3600 Frederikssund Hermann Fries Hansen, Engvang 6, Jerlev, 7100 Vejle Kay Kobberø, Lillemøllevej 5, 9500 Hobro 70 år / / / / / / / /60 Poul Hjorth, Spættevej 16, 7470 Karup J Jørgen Toulov Jørgensen, Skovmøllevej 37, 4700 Næstved Matthias Marinus Jacobsen, Fladholm 8, 6200 Aabenraa Bent Hansen, Toftevej 54,st.tv., 9400 Nørresundby Christian Blaabjerg, Plantagen 16, 7980 Vils Leif Ove Nielsen, Ryttervænget 101a, 6752 Glejbjerg Frode Rickli, Grønhøjvej 13, Harlev J Henning Kofod, Stensbyvej 23, 2740 Skovlunde 65 år / / / / / / / / / / /68 maj/ / / /66 Jørgen Erik Nielsen, Hedeparken 69,1.th., 2750 Ballerup Henning Jensen, Vittarpgaard, Vittarpvej 91, 6855 Ovtrup Erik Madsen, Degnsvej 1, 8700 Horsens Holger Pedersen, Tønagervej 2, 8983 Gjerlev J Svend Vexby, Amsterdamvej 11,st.th., 2300 København S Mogens Matthiesen, Gavnøvej 5, 6710 Esbjerg V Peter Gerner H. Sørensen, Spættevej 1, 3000 Helsingør Erling Würtz Andersen, Skærbækvej 1, 8600 Silkeborg Niels Erik Moth, Engtoften 26, 7330 Brande Ole Steen Hansen, Lillenæs 64, 7000 Fredericia Ib Karlskov, Mølleparken 5, 7080 Børkop Mogens Bomholt Hansen, Bøgebakken 11, 3000 Helsingør Leif Brøchner Nielsen, Ålholmvej 50, 7400 Herning Jens A. Petersen, Stationsmestervej 52,st.tv., 9200 Aalborg SV Flemming Broy Tibirke, Vejporten 73, 2800 Kongens Lyngby 60 år nov/72 maj/70 aug/70?/61 maj/71 maj/71 nov/72 maj/71 Anders Buus, Jens Juhls Kaj 48, 7900 Nykøbing Mors Flemming Lundorff, Gl. Silkeborgvej 3, 8920 Randers NV Jens Rindom Nielsen, Kirsebærvej 8, 7100 Vejle Flemming Tage Kirsby, Lyngborghave 10,1.th., 3460 Birkerød Anders Veie, N. J. Poulsens Vej 13,1.th., 6700 Esbjerg Hans K. Bjerg Mikkelsen, Præstevejen 36, 6900 Skjern John Jessen Mouritsen, Baldersvej 21a, 7800 Skive Anders Lyngsø, Kirkebækvej 167, 8831 Løgstrup 50 år nov/81 aug/82 nov/81 maj/83 feb/80 feb/83 Christian Marius Poulsen, Sasserbrovej 23, 4173 Fjenneslev Morten Skov Nielsen, Langvadvej 6, 8950 Ørsted John Blume Hansen, Søgårdsvej 3, 4340 Tølløse Jørgen Henriksen, Søvangs Alle 27,2.tv., 2770 Kastrup Søren Kromann, Blodmosevej 13, 7500 Holstebro Lars Ulrik Clemensen, Vestergade 57, 3200 Helsinge 40 år maj/92 feb/92 maj/91?/61 Henning Larsen, Havnegade 4,1., 6300 Gråsten Uffe M. Mikkelsen, Frejasvej 46, 8600 Silkeborg Claus Bomholt, Holbølvej 2a, 8600 Silkeborg Claus Ørndrup, Pugholmvej 10, 9600 Års Niels Olsen, Solnavej 2.2.tv., 2860 Søborg Mads Erling Hansen, Mølkærparken 60a, 7100 Vejle Jens Hjelskov Laursen, Storegade 33g, 8850 Bjerringbro Hans Jespersen, Blichersvej 31,st.tv., 7330 Brande Jonny Larsen, Herlev Kirkevej 46a, 7000 Fredericia Chr. R. Sørensen, Eghavevej 14c, 5700 Svendborg Jørgen S. Olsen, Jagtvej 16, 4200 Slagelse Ole Berenhard, Bagsværd Hovedgade 43a, 01, 2880 Bagsværd Kaj Nygaard Jepsen, Uglbjergvej 19, 6900 Skjern Nr. 2/

16 16 PROPEL Nr. 2/2011 Elegante nyheder fra effektudvalget Effektudvalget har været på jagt efter nye artikler til dig. Øverst: Flot pennesæt - kun 75,- kr. Regnjakke - 265,- kr. Fritidsdragt med refleks - 500,- kr. Til højre: Poloshirt - 125,- kr. Herunder: Slips inklusiv slipsenål - 165,- kr. Keramikkrus - 250,- kr. Priserne er kun vejledende - spørg i afdelingen! Se større fotos, størrelser og de mange andre artikler på PROPEL udkommer den 1. eller den første hverdag herefter i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Deadline for stof til bladet findes i kalenderen på side 2. Det indsendte skal være redaktionen i hænde senest på den angivne dato. Sikreste og hurtigste metode til indsendelse af stof er: Tekst: Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en E-post til eller i nødstilfælde: Send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder: Digitale fotos i JPG- eller TIF-format, indtil ca. 5 MB til Over 5 MB i alt: på CD-rom samt papir-billeder med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder og CD-rom er returneres kun på forlangende. Hjemmesiden: Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til E-post adressen: Adresseændring meddeles til forretningsføreren. Se adr. nedenfor. Artikler optaget under navn står for de enkelte indsenderes egen regning og kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold aldrig udelades. Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam Landsformand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: , E-post: Næstformand: Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg, Tlf.: , mobil E-post: Forretningsfører: Harry Sørensen, Hans Egedesvej 9, 9800 Hjørring, Tlf.: , mobil: , E-post: Jubilæumsudvalget: Formand: Bent Petersen, Solsortevej 7, 7100 Vejle, Tlf. og fax: , mobil , E-post: Redaktionsudvalget: Formand: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: PR-udvalget: Formand: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens, Tlf.: , E-post: Skydeudvalget: Formand: Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring, Tlf.: , E-post: Effektudvalget: Formand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: , E-post: Redaktion af PROPEL: Ernst Kronvold Frederiksen, Tlf.: , E-post: Ansvarshavende redaktør: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: FSF s hjemmeside: - E-post:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste.

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste. Afsnit: 17.0. Afdelingerne/Lokalafdelinger Dato: 8. april 2008 Side: Enhver afdeling/ lokalafdeling skal ledes af en bestyrelse, som det fremgår af foreningens love 11. Afdelingsbestyrelsens pligter fremgår

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste.

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste. Afsnit: 17.0. Afdelingerne/Lokalafdelinger Dato: 8. april 2008 Side: Enhver afdeling/ lokalafdeling skal ledes af en bestyrelse, som det fremgår af foreningens love 11. Afdelingsbestyrelsens pligter fremgår

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Jyllands Skytte Forbund & Skytteklubben DSB/ASF Det Åbne Jyske og Fynske Mesterskab 300 M Lørdag og Søndag den 5 og 6 Juni 2010 På banerne i

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

PROPEL. Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 75 år den 11. april Jubilæet fejres i alle afdelinger Se din invitation inde i bladet Mød op til jubilæet

PROPEL. Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 75 år den 11. april Jubilæet fejres i alle afdelinger Se din invitation inde i bladet Mød op til jubilæet PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Marts 2015 72. årgang Nr. 2 Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 75 år den 11. april Jubilæet fejres i alle afdelinger Se din invitation inde i bladet

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Garderforeningen for Nordjylland Klithagen 2, Klitgaard 9240 Nibe 98 35 01 30 fax: 98 35 01 30 www.gfnordjylland.dk

Garderforeningen for Nordjylland Klithagen 2, Klitgaard 9240 Nibe 98 35 01 30 fax: 98 35 01 30 www.gfnordjylland.dk Generalforsamling nr. 105 Papegøjehaven mandag den 15. november 2012 kl. 18.30 Deltagere: 60 inkl. bestyrelsen. Formand Olav Vibild bød velkommen til generalforsamling nr. 105 i GF Nordjylland. Efter at

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Foto: Torben Ek 2 PROPEL Nr. 1/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

3. Arrangerende afdeling skal om muligt stille med et dirigent emne. 5. Mødet suspenderes for indtagelse af en let arbejdsfrokost.

3. Arrangerende afdeling skal om muligt stille med et dirigent emne. 5. Mødet suspenderes for indtagelse af en let arbejdsfrokost. Afsnit: 4.0. Repræsentantskabsmøder Dato: 6. sept. 2005 Side: 1 Afvikling af repræsentantskabsmøder. 1. Foreningens ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i oktober/november måned. Datoen fastsættes

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 6 DECEMBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 6 DECEMBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 6 DECEMBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 6/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

TENAX-DOUBLE - REGION VEST

TENAX-DOUBLE - REGION VEST Brande den 28 nov. 2016 TENAX-DOUBLE - REGION VEST 2. RUNDE tlf. nr. licens nr. licens nr. Pulje 1 515 Næsby 1 66139317 112441 Sv. Aage Bladt 6,81 110577 Per Drefeld 6,10 12,91 200 100 522 Søndersø 2 40303509

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Garder Vore faner og vor historie. Fredericia og Omegn GIROKORT INDLAGT NUMMER

Garder Vore faner og vor historie. Fredericia og Omegn GIROKORT INDLAGT NUMMER Garder 1 2003 JAN KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn NUMMER Vore faner og vor historie. Foreningen har 2 faner. Den gamle fra 1919, som vi har sendt på pension og den nye fra 1991. Som

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 25. februar 2016. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

PROPEL WANTED. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Marts 2013. 70. årgang Nr. 2. Generalforsamlinger. Alvorlig efterlysning.

PROPEL WANTED. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Marts 2013. 70. årgang Nr. 2. Generalforsamlinger. Alvorlig efterlysning. WANTED PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Marts 2013 70. årgang Nr. 2 Generalforsamlinger Side 3-11 Alvorlig efterlysning Side 7 Foto: Krølle PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 11. februar 2013, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2014 71. årgang Nr. 3 Grafik: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet..

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. Tårnby 24.februar 2012. Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2

Læs mere