Kystartilleriforeningens adresser:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kystartilleriforeningens adresser:"

Transkript

1 93. RGANG NR. 2 - APRIL / MAJ

2 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning Margrethe er protektor Ærespræsident: Fhv. politikommissær Jørgen Kehling Bredstensvej 8, 2610 Rødovre tlf Forretningsudvalget i Kystartilleriforeningen: Præsident: Pens. vicepolitikommissær Herluf Ruge Vandlingvej 22, 6100 Haderslev tlf./ fax: Vicepræsident: Pens. major Benny Horn Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg tlf , Hovedkasserer: Revisor Børge Andersen Enghavevej 10, 8500 Grenå tlf./ fax: Giro Fg. Landssekretær: Ejendomsinspektør Henning Aamodt Alléen 105, 6.th., 2770 Kastrup tlf./ fax: Redaktør: Fhv. premierløjtnant Eigil M.S. Bruun Søvej 26, 3500 Værløse tlf./ fax: , se nederst Post til Forretningsudvalget sendes til præsidenten Udgivelsesterminer og afleveringsfrister for Kystartilleribladet: Blad nr. 1 udkommer ultimo januar Stof til blad nr december Blad nr. 2 udkommer ultimo marts Stof til blad nr februar Blad nr. 3 udkommer ultimo maj Stof til blad nr april Blad nr. 4 udkommer ultimo august Stof til blad nr juli Blad nr. 5 udkommer ultimo november Stof til blad nr oktober Indlæg sendes til redaktøren Ansvarshavende redaktør: Eigil M.S. Bruun Søvej 26, 3500 Værløse tlf fax Layout og sats: Eigil M.S. Bruun Tryk: Aabenraa Bogtrykkeri Vestermarksvej 21, 6200 Aabenraa tlf ISSN Kystartilleriforeningens adresser: Københavns afdeling: Formand: Servicechef Bent Nielsen Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup tlf Kasserer: Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde tlf Giro Skyttegruppen: Formand: Børge Tornø Bülow Grønlunds Allé 34 A, 2610 Rødovre tlf , mobil: Kasserer: Jan Benny Hansen Ryesgade 31 B, 1.th., 2200 København N tlf Raketafdelingen: Formand: Gas- og vandmester Jørgen F. Pedersen Rosenørns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C tlf Kasserer: Assistent Bente Holm Pedersen Rosenørns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C tlf Frederikssund og omegns afdeling: Formand: Chefsergent Gert Juhl Kabbelejevej 5, 3390 Hundested tlf Kasserer: Civiløkonom Jørgen Ellehammer Rasmussen Bovænget 13, 3200 Helsinge tlf Syd-Østsjællands afdeling: Formand: Pens. major Benny Horn Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg tlf , Kasserer: Mekaniker Knud E. Jensen Kildemarksvej 31, 4700 Næstved tlf Giro Lolland-Falster afdeling: Formand: Maskinarbejder Ib F. Rasmussen Kløvervænget 15, 4900 Nakskov tlf Kasserer: Anker Nielsen Lindevænget 50, 3.tv., 4800 Nykøbing F tlf Fyns stifts afdeling: Formand: Direktør Kurt Klein Taanquist Udsigten 8, 5853 Ørbæk tlf , kasserer: Tage Knudsen Sybergsvej 37, 5220 Odense SØ tlf Giro Esbjerg og omegns afdeling: Formand: Leif Larsen Søndergade 85, 6670 Holsted tlf Kasserer: Arne Christiansen Bastrupvej 18, 6800 Varde tlf Sydjysk afdeling: Formand: Trykkerichef Viggo Petersen Møllevej 25, Hjordkær, 6230 Rødekro tlf , Kasserer: Salgsassistent Bent Stærke Bakkegårdsparken 129 A, 6630 Rødding tlf , Giro Forside: For 55 år siden: Der var ikke tid til omklædning inden den obligatoriske fotografering på kajgaden, da disse gæve kystartillerister af årgang 1948 måtte afbryde deres øvelser ved kanonerne på Flakfort. Foto: Eigil M.S. Bruun Århus og omegns afdeling: Formand: Konsulent Poul Røll Sørensen Langenæs Allé 44, 5.th., 8000 Århus C tlf , mobil: Kasserer: Regnskabschef Erhardt Sandager Rosensgade 33 B, 1.tv., 8300 Odder tlf , Randers og omegns afdeling: Formand: Bogtrykker John Heide Over Fussingvej 39, Over Fussing, 8900 Randers tlf , Kasserer: Revisor Kaj A. Højholdt Svinget 29, Skovgårde, 8961 Allingåbro tlf Jylland Midt-Vest afdeling: Formand: Forvalter Jørgen Svenstrup Stoholmvej 16, Nr. Søby, 7840 Højslev tlf Kasserer: Revisor Ole Maagaard Bækvej 12, Mønsted, 8800 Viborg tlf Nordjyllands afdeling: Formand: Tømrermester Jens P. Mosskov Strubjerg 186, 1., 9400 Nørresundby tlf Kasserer: Niels Jørn Simonsen Poulstrupvej 127, st.th., Ferslev, 9230 Svenstrup J tlf Giro Thisted amts afdeling: Formand og kasserer: Gunnar Roer Pedersen Nyhåbsvej 31, Hørdum, 7752 Snedsted tlf Giro Hundred-Mandsforeningen af Kystartillerister: Formand: Direktør Aage Koch Petersen Syvhøjvænge 40, 2625 Vallensbæk tlf Kasserer: Servicechef Bent Nielsen Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup tlf Giro Kystartilleriforeningens Tivoliklub: Formand og Kasserer: Politikommisær Jørgen Kehling Bredstensvej 8, 2610 Rødovre tlf Giro Kystartilleriforeningens PR-udvalg: Formand: Pens. major Benny Horn Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg tlf , Trykkerichef Viggo Petersen Møllevej 25, Hjordkær, 6230 Rødekro tlf , Bemærk evt. ændringer i adresselisten Blad nr. 3/2003 udkommer ultimo maj Stof til bladet skal v re redakt ren ih nde senest 1. april 2 Kystartilleribladet 2/03

3 Middelgrundsfortet - før, nu - og fremover... Middelgrundsfortet blev bygget i tiden 1880 til 1894 og som en del af et forsvarsværk omkring København. Fortet blev afleveret til Kystartilleriet i sommeren 1896 og har næsten været konstant bemandet indtil det blev nedlagt som søfort den 1. september Fra 1896 og indtil Søværnet overtog fortet i 1932, var det hærens mandskab der betjente kyst- og søforterne. I 1932 overtog Søværnet kyst- og søforterne og herunder naturligvis også Middelgrundsfort (MFT). Efter kommandostrygning i 1962 blev alt skytsog ildledelsesmateriel fjernet. Den 1. april 1965 overtog Flyvevåbnet fortet for at benytte det til raketstation for Eskadrille 541. Der forestod et større ombygningsarbejde på især toppen (Kronen) af fortet, med indretning af bl.a. affyringsramper for raketter, landingsbane for helikopter og andre til dette formål nødvendige installationer. Dette arbejde varede frem til Herefter var det Flyvevåbnets personel der overtog den daglige aktivitet på MFT, som varede frem til 1984, hvor Flyvevåbnet strøg kommandoen på MFT, som samtidig hermed sluttede sin æra som militært forsvarsanlæg i det danske forsvar. Her må jeg indskyde og gøre opmærksom på, at Kystartilleriforeningen baserer sin beståen på en fraktion af Hæren, hvis virke i 1932 overgik til Søværnet. Man kunne da på det tidspunkt havde forventet en stagnation i foreningen. Men nej! - Kystartilleriforeningen har i årene fremover, evnet at optage medlemmer fra såvel Søværnet som - efter at enkelte kystforsvarsanlæg blev overtaget af Flyvevåbnet - også tjenstgørende herfra. Derved er foreningen ikke gået i stå, men, tillige på prisværdig vis, skabt forbindelse til de andre værn til støtte og gavn for vor fælles sag - Danmarks forsvar. Noget helt unikt, at en soldaterforening, sammensat af medlemmer fra alle tre værn, uden de store gnidninger, nu har kunnet eksistere i over 90 år - mon ikke det skyldes foreningens motto GODT KAMMERATSKAB. - Jeg tror det - og, kære medlemmer, hold ved det og vogt godt om det. Forsvarsministeriet overdrog herefter MFT til Freja Ejendomme a/s (Statens Ejendomssalg) med en forpligtelse til at udvikle og videreføre det historiske gamle fort. Freja Ejendomme a/s havde herefter det overordnede ansvar for drift og vedligeholdelse og indgik en brugeraftale med en nyoprettet Foreningen Middelgrundsfortet, med henblik på gennemførelse af aktiviteter og arrangementer for virksomheder, institutioner, foreninger og offentligheden. Foreningen Middelgrundsfortet er en almennyttig forening, som havde til formål - med respekt for Middelgrundsfortets militærhistoriske og arkitektoniske egenart - at forvalte MFT til gavn for offentligheden ved kulturelle og rekreative aktiviteter. Fra statens side lå det nok i kortene, at MFT skulle afhændes, ligesom så mange andre af Forsvaret ejet, men af Forsvaret udfasede ejendomme. Foreningen Middelgrundsfortet forsøgte da også - ved ihærdig indsats - at få aktivitet på fortet, men i længden uden den helt store succes. Kystartilleriforeningen har siden starten været et af medlemmerne i Foreningen Middelgrundsfortet og skulle bl.a. bistå med bevarelsen af den militærhistoriske del omkring Middelgrundsfortet. Gode repræsentanter fra Kystartilleriforeningen udførte et stort stykke arbejde, herunder bl.a. ved oprettelsen af udstillingen om Kystartilleriforeningen. Men så skete der pludselig det vi dybest inde frygtede : Middelgrundsfortet blev solgt til en privatperson - og hvad så? Hvad ville fremtiden nu bringe - skulle vi til at flytte Kystartilleriforeningens udstilling - og hvorhen? Udstillingen havde efterhånden antaget en anselig størrelse. Efterfølgende viste det sig, at det vi frygtede, ikke var så alvorligt som først tænkt. Den nye ejer, administrator Peter Bech, har ved samtaler vist sig meget forstående overfor Kystartilleriforeningen, og alt efter hvad der nu fremover skal ske omkring MFT og Foreningen Middelgrundsfortet, har den nye ejer lovet at medvirke til, at Kystartilleriforeningens udstilling kan bevares på MFT, samt medvirke til, at der også vil være mulighed for afholdelse af Kystartilleriforeningens jubilarstævne på fortet. Dermed ser vi med forventning lyst på fremtiden. Kystartilleriforeningen har også haft den store glæde, at den nye ejer, Peter Bech, har tegnet sig som medlem af Kystartilleriforeningen, og jeg vil derfor her benytte lejligheden til at byde dig, Peter Bech, velkommen i Kystartilleriforeningen. Herfra skal loves et loyalt samarbejde for bevarelse af Middelgrundsfort og dets historie, med de kræfter og midler vi kan bidrage med - det sidste er nok det sværeste for os. Kystartilleriforeningen glæder sig til et positivt samarbejde til gavn og glæde for begge parter. Velkommen ombord på Middelgrundsfort - og velkommen i Kystartilleriforeningen. Herluf Ruge præsident Kystartilleribladet 2/03 3

4 Modtagne hilsener Velkommen i KAF Til Tivoliklubben v/jørgen Kehling Min hjerteligste tak for opmærksomheden ved min 75 års fødselsdag. Med venlig hilsen Frode Hansen Galateavej Kolding Til Sydjysk afd. v/viggo Petersen Min hjerteligste tak for opmærksomheden ved min 75 års fødselsdag. En særlig tak til alle på skydeloftet. Med venlig hilsen Frode Hansen Københavns afdeling: Indmeldt ved Jørgen Kehling: 9106/KY576/1950 Skibsmaskinchef Per Bjerring Nielsen Torbistvej 3, 2610 Rødovre Raketafdelingen: Indmeldt ved Jan B. Hansen: 9104/1965 Administrator Peter Bech Østergade 4, 2., 1100 København K Lolland-Falster afdeling: Indmeldt ved Poul Røll Sørensen: 9105/438406/1959 Halinspektør Preben Dahlin Præstevænget 29, 4951 Nørreballe Fyns Stifts afdeling: Indmeldt ved Kurt Taanquist: 9103/1956 Maskinmester Leif Halfdan Ferning Mellemgade 35, 1., 5800 Nyborg Jubilarstævnet 2003 Som I kan læse andet sted i dette blad, holder vi igen i år jubilarstævne i Kastellet. Det er i år årgangene med endetal 3 og 8 vi skal fejre. Den ældste årgangsjubilar er fra indkaldt i 1933 og så fordeler årgangene sig ellers helt frem til 1998, hvis vi da har medlemmer, der har været indkaldt i dette år. Sammen med årgangsjubilarerne har et stort antal ikke - jubilarer, traditionen tro, bakket op om at fejre kammeraterne ved at deltage i indmarch med Søværnets Tamburkorps i spidsen, parade, gudstjeneste og det kammeratlige samvær under skafningen. Ligeledes har vore afdelinger været flittige til at møde frem med fanerne for derved at sætte ekstra kolorit på dagen. Det er for os helt fantastisk, at vi hvert år kan mønstre gennemsnitlig 15% af vores medlemskare som deltagere. Hvor mange andre soldaterforeninger kan mon klare dette. Vi i Forretningsudvalget er glade for, at det igen i år er Kastellet der lægger faciliteter til denne festdag. Det er jo i Kastellet, at Kystartilleriet (dengang 1. Artilleribataljon) rykkede ind i 1868 og gennem mange år havde sin stab. Vi håber meget, at rigtig mange vil slutte op om jubilarstævnet og tilmelde sig som deltagere. Skulle man kende kammerater (kystartillerister), der ikke er medlem af vores forening (Danmarks næstældste soldaterforening), så er der absolut også plads til dem. Vel mødt ved Toldboden lørdag den 14. juni 2003 Med kammeratlig hilsen Forretningsudvalget Kørsel til jubilarstævnet m. overnatning (indkvartering) Lad os der bor vest for Storebælt, allerede nu tænke på indkvartering - vi har jo lang vej derover. Jeg har fået til opgave at tilrettelægge kørsel til hovedstaden, samt koordinere indkvartering på Danhotel Copenhagen. Kørslen Kørslen udføres af Knud Nielsen, Jylland Midt-Vest afdeling, men prisen herfor kan vi ikke oplyse før vi kender antallet, men den har endnu aldrig oversteget, hvad al anden befordring koster. Vi har bestilt plads til 43 personer, og vi samler op fra afdelingerne på turen, så hold jer ikke tilbage. Desværre kan vi ikke lave en ruteplan før vi ved, hvilke afdelinger (Jylland og Fyn) der kan være interesseret i at deltage i kørslen. Vi kører fra Ålborg fredag eftermiddag og samler op undervejs, med ankomst til vandrehjemmet fredag aften, - og lørdag morgen køres til Kastellet. Også denne gang vil vi have vores piger med - dem er der også bestilt plads til. På Kastellet kan de overvære paraden og gudstjenesten i kirken. Derefter kører bussen en tur med pigerne (heri kan pigerne fra Sjælland også deltage) i det indre København mens mændene er til jubilæumsmiddag fra kl (17), hvorefter vi samles med pigerne og klæder om til en hyggelig lørdag aften i København. Ingen kender dagen før solen går ned - og vi glæder os til at få pigerne med. Søndag formiddag kører vi igen mod Jylland. Har du evt. spørgsmål til arrangementet, kan du kontakte undertegnede. Tilmelding senest den 10. maj (gerne før) til Jens Mosskov Strubjerg 186, Nørresundby Tlf Evt. afmelding senest den 9. maj 4 Kystartilleribladet 2/03

5 KAF ønsker tillykke April 85 år: 6594/14588/1939 Bogholder Svend B. Torp Azaleavej 7, st.tv Frederiksberg (7.apr.) 2569/13946/1937 Installatør Erik Skov Tane Hedevej Blåvand (29.apr.) 80 år: 8677/17565/1945 Pensionist Arthur Conradsen Hørgård 173, 6200 Aabenraa (2.apr.) 3188/16719/1942 Vicetoldinspektør E. Holm Christensen Kalkager 4, 1.tv Hvidovre (18.apr.) 75 år: 8338/2029/1949 Købmand Asbjørn Eriksen Blegen 5, 1.th., 6270 Tønder (3.apr.) 8059/14376/1949 Specialarbejder Christen Baisgård Færøgade 27, 2.th Aalborg (5.apr.) 8301/1951 RDO-telegrafist Franck Boll Henriksen Vigerslev Allé 58, 2.th Valby (14.apr.) 6404/14616/1949 Knud Christensen Biskop Svanesvej Birkerød (20.apr.) 8752/14472/1948 Snedkermester Aage Bisgaard Vinterslevvej 43, Vinterslev 8370 Hadsten (21.apr.) 8703/1948 Murermester Svend Andersen Toggangen 38, 2.th Herlev (23.apr.) 70 år: 4649/13750/1953 Jord/betonarbejder K. E. Sørensen Nørrekær 17, st.th Rødovre (2.apr.) 7150/14360/1953 Fisker Ejner Kruse Stormgade 5, 7673 Harboøre (3.apr.) 9084/14060/1953 Værkfører Kai G. Pedersen Nørreled 23, Hov, 8300 Odder 8815/14425/1953 Prokurist Søren Troelsen Ved Grønningen 10, 7430 Ikast (4.apr.) (7.apr.) 8615/177280/1953 Seniorsergent Tage Jensen Strandmarksvej 16, 5.tv Hvidovre (8.apr.) 4672/13913/1953 Hans P. F. Hansen Vester Landevej Stokkemarke (13.apr.) 5385/14493/1953 Direktør Aage Koch Petersen Syvhøjvænge Vallensbæk (13.apr.) 8802/13979/1953 Bent Møhring Madsen Gl. Guldagervej 3, Hjerting 6710 Esbjerg V (19.apr.) 8887/1953 Fhv. snedkermester Orla Skat Christensen Østergade Nørresundby (19.apr.) 65 år: 7520/285596/1956 Chauffør Arne Jensen Høvedstensvej 11, st.th Hvidovre (17.apr.) 5611/324616/1957 Afdelingschef Richard Henriksen Aarestrupsvej 1, 1.th., 2500 Valby (21.apr.) 60 år: 8446/601201/1963 Lagerarbejder Poul V. Christensen Sandhusvej 55, 5000 Odense C Maj (30.apr.) 91 år: 6440/12039/1932 Elektroinstallatør Svend Bisgaard Kærvej 23, 7850 Stoholm (10.maj) 85 år: 3882/14942/1939 Tømrer Egon Laursen Vestre Allé 26, 8600 Silkeborg (21.maj) 80 år: 9057/17332/1945 Konsulent Jørgen Kristian Jørgensen Bag Haver 9, 2.th Hillerød (22.maj) 75 år: 7635/112/1948 Specialarbejder Kurt Læsøe Gunløgsgade 43, 3.th København S (2.maj) 3440/1946 Lagerforvalter Kai H. Køhler Snerlevej 38, Sædding 6710 Esbjerg V (7.maj) 7324/14369/1949 Formand Karl A. Jensen Brønderslev Allé 51 A 2770 Kastrup (9.maj) 8321/14957/1949 Smed Svend Henriksen Skårupøre Strandvej Skårup Fyn (29.maj) 70 år: 8830/14559/1953 El-install. Tonny Nielsen Feilbergvej 6, St. Darum 6740 Bramming (6.maj) 8993/210959/1953 Smed Niels Pedersen Veilgårdsvej Malling (9.maj) 4621/14226/1953 Kontorpakmester Nis Aage Damgaard Vinkelhuse 37, 3.tv Kastrup (13.maj) 6425/14567/1953 Snedker Johs. Lauridsen Novrupvej 24, 2.tv Esbjerg Ø (25.maj) 8792/13449/1952 Depotarbejder Svend Vilstrup Mortensen Brannersvej 1 A, 2.th Charlottenlund (29.maj) 65 år: 7474/397184/1958 Konsulent Mogens Børresen Park Allé 41, 3650 Ølstykke (13.maj) 60 år: 7067/551846/1962 Vognmand Jimmy A. Gadgaard Grinstedvej 8, 6670 Holsted (17.maj) 50 år: 8565/0394/1973 Assistent Bente C. Holm Pedersen Rosenørns Allé 11, 2.tv Frederiksberg C (12.maj) Kystartilleribladet 2/03 5

6 Hvad Udkiggen ser fra Middelgrundsfortet Skildring fra Livet paa Søforterne i 1917 Det er højt op paa Formiddagen. Taagen ruger trykkende tung og uigennemsigtig, man ser intet, hører kun Skud paa Skud og Skibenes Fløjten og Tuden. Men se, det begynder at lysne i Øst ganske langsomt, Solen kæmper med den klamme, rugende Taage, og den vinder Sejr, en glimrende Sejr. Pludselig mærker man dens første, oplivende Straale spille i Øjet, og kort efter ruller det herligste Billede sig op for ens Øje. Man ser det dejlige, blaagraa, let krusede Hav, der i Solens Straaler skinner og funkler som Diamanter. En lille Fiskerbaad kommer stille glidende tæt forbi Fortet. Kun faa Sejlere er ude, der er ingen Vind, saa Sejlene hænger slappe og løse. Hist ovre kommer Malmøfærgen for fuld Fart, dens Kølvand ligner en Vej over Havet. I Horisonten hæver sig den tiltalende svenske Kyst, som skjules mod Syd af Saltholms nøgne Bakker. Øjet glider mod Nord og ser i det fjerne Hveens hvide Skrænter, og til venstre derfor viser sig den for sin Skønhed saa meget omtalte, vidt og bredt bekendte og søgte nordsjællandske Øresundskyst. Hvem kan løsrive sig fra dette smukke Syn: Som Stjerner paa Himlen ligger de talrige, lyse Villaer imellem de danske Bøgeskove, som strækker sig langs hele Kysten og tilsidst viger for Byen med de smukke Taarne, Danmarks berømte Hovedstad, København. Hvem kan blive træt af at betragte dens imponerende og storslaaede Skønhed. De høje, stilfulde Taarne og Spir tegner sig stolte og majestætiske mod den blaa Baggrund, som om hele Herligheden hører dem til. Høje og lave, store og smaa Bygninger og Huse med skinnende Tage, Skorstene og Fabrikker, Træer og Buske i Parker, Anlæg og Haver giver Byen sit afvekslende ig tiltalende Præg. Fra Havnen rager et Utal af Master og Skorstene op fra de forskellige Skibe, medens smaa Baade krydser om imellem hverandre. Tæt ind til København ligger det gamle Fort, Trekroner, og noget sydligere ser man Amager som Baggrund, Mellemfort og Prøvestenen. Hvem har vel ikke Grund til at misunde en Kystartillerist paa Middelgrundsfort denne herlige Udsigt? 768 Velkommen til det smukke Sydsjælland I Syd-Østsjællands afdeling har vi de sidste to år glædet os til at det blev vores tur til at byde kammerater med ledsagere, fra hele landet, velkommen til en dyst på skydebanen. Vi har valgt at afvikle skydningerne på den lokale skydebane på Iselinge-skolen i Vordingborg, og derefter at afvikle alt med offentliggørelse af resultater og fejre såvel vindere som tabere ved en middag på Hjemmeværnets Kursuscenter på Stensved Kaserne ca. 8 km øst for Vordingborg. Nu har alle mulighed for at komme til vores smukke natur og for de, der ønsker at overnatte, er det i dejlige værelser til en særdeles rimelig pris. Personalet på kursuscentret har en indstilling til, at det skal være et sted man gerne vil komme tilbage til. I det daglige er det frivillige hjemmeværnsfolk, der kommer for at få uddannelse af den ene eller anden art, og hvis de ydre rammer ikke er i orden, så er halvdelen af kursus tabt på gulvet, så glæd jer til en positiv oplevelse. Når man er i området, er der masser af seværdigheder, der fortjener et besøg. Den skønne natur langs Sydsjællands kyst til Storstrømmen, Gåsetårnet i Vordingborg - for blot at nævne enkelte oplevelsesværdige ting. Vi håber meget, at rigtig mange vil tage opfordringen op og melde sig til en/to gode oplevelser i det sydsjællandske. Vel mødt i Vordingborg Syd-Østsjællands afdelings skytter har trænet hårdt for at give kamp til stregen KAMMERATERNE ØNSKES GODT NYTÅR 2003 Pædagog Torben Andersen Lindenowsgade 9, København Ø 17800/1951 P.a.v. Benny Horn Glem ikke at tilmelde dig jubilarstævnet den 14. juni 6 Kystartilleribladet 2/03

7 Landsskyttestævne 2003 i Vordingborg Syd-Østsjællands afdeling indbyder hermed alle afdelinger i Kystartilleriforeningen til at deltage i årets landsskyttestævne lørdag den 26. april i skydelokalerne på Iselingeskolen Chr. Richardtsvej 33 i Vordingborg (Kørselsvejledning udsendes med indbydelse til afdelingerne) Program for afvikling: Kl. 10:00 Ankomst, indskrivning Kaffe og drikkevarer kan købes - 10:30 Stævnet åbnes Skydning på de indendørs baner for såvel herrer som damer Mulighed for køb af smørrebrød - 13:00 Sidste frist for indskrivning til skydning - 15:30 Skydningens forventede afslutningstidspunkt - 18:00 Festmiddag med efterfølgende kammeratligt samvær og dans til levende musik på Hjemmeværnets Kursuscenter, Stensved kaserne Resultater og præmieoverrækkelse under middagen Menu: Forret: Hovedret: Dessert: Champignonsuppe m. flûtes, hertil 1 glas hvidvin Svinekam stegt som vildt m. Waldorffsalat, brune og hvide kartofler, surt og sødt, hertil 1/2 fl.rødvin Islagkage med vafler Kaffe Der kan tilkøbes yderligere drikkevarer Pris i alt kr. 245,- pr. person Overnatning: Hjemmeværnets Kursuscenter, Stensved kaserne til følgende priser: Enkeltværelse kr. 250,- Dobbeltværelse kr. 325,- Morgenbuffet kr. 60,- pr. person Vi håber i afdelingen, at rigtig mange vil komme og deltage i denne årlige dyst i kammeratligt samvær og med ønsket om en god sportslig konkurrence. Tilmelding: Der udsendes deltaljeret tilmeldingsprogram til alle afdelinger Tilmelding skal ske via egen afdeling senest tirsdag den 1. april 2003 Der tages forbehold for evt. ændringer i programmet Med venlig hilsen og på gensyn Benny Horn Kystartilleribladet 2/03 7

8 Program for Kystartilleriforeningens jubilarstævne lørdag den 14. juni 2003 Kl. 09:45-10:25 Deltagerne møder på Ndr. Toldbod - 10:30 Årgangsvis antrædning Under kommando af vicepræsidenten - og med Søværnets Tamburkorps i spidsen, marcherer deltagerne ad Esplanaden via Kongeporten ind på Kastellet - 10:35 Gæster, æres- og FU-medlemmer tager opstilling ved Kongeporten for modtagelse af paraden - 10:45 Ankomst til Kirkepladsen Velkomst ved præsidenten for KAF og kommandanten i Kastellet Chefen for Søværnets operative Kommando bringer Søværnets hilsen til jubilarerne - 11:30 Indrykning i Kastelskirken, hvor gudstjenesten forrettes af pastor Preben Hansen - 12:10 Fotografering - 12:30 Tattoo på Kirkepladsen af Søværnets Tamburkorps - 13:00 Antrædning og årgangsvis indrykning til skafning i Ndr. Magasin Stævnemenu: 1 Sildemad samt 1 øl Forloren skildpadde m. sherry, hårdkogte æg og flûtes Kaffe m. småkager Yderligere drikkevarer kan som sædvanligt købes til rimelige priser - 15:45 Det officielle stævne slut - 16:30 Afgang fra Den lille Havfrue for havnerundfart ind om Holmen og Christianshavn, med landgang ved Mindeankeret ved Kgs. Nytorv. Sejltid ca. 50 min. Forbehold for evt. ændringer i programmet Stævneudvalget 8 Kystartilleribladet 2/03

9 Jubilarstævnet 2003 Forberedelserne til dette årets højdepunkt har allerede været i gang et stykke tid, for et arrangement af denne størrelse, kræver koordination og rekvirering af støtte lang tid i forvejen. - og forhåbentlig vil vi til den tid opleve foråret på sit højeste med nyudsprungne træer og buske, - og da tager Kastellet og Københavns havn sig ud fra deres allerbedste side. Stævnet afvikles i store træk som tidligere år, men efter den smukke ombygning af voldene udenfor Kastellet, finder vi Nordre Toldbod som et bedre startsted for vores Forretningsudvalget opfordrer afdelinger, grupper og medlemmer til at slutte op om jubilarstævnet - og gerne med afdelingernes faner. Lad os igen i år fylde Kastelskirken og Nordre Magasin på Kastellet med glade kammerater, som det fremgår af programmet med på foranstående side. Jubilarstævnet finder også i år sted i Kastellet, med mødested ved Nordre Toldbod lørdag den 14. juni Jubilarer er orlogsgaster og soldater af årgang: Bemærk: Også IKKE-jubilarer er velkomne Vel mødt til jubilarstævnet 2003 indmarch til Kastellet. Her vil hovedkassereren registrere de tilmeldte deltagere, og udlevere deres navneskilte i takt med deres ankomst. Det anbefales at møde i god tid, da gensynet med årgangskammeraterne godt kan tage nogen tid, - og tid til munterhed skal der jo også være. Bemærk det ændrede mødetidspunkt, som vi har udskudt til kl. 09:45 for at give deltagerne fra Jylland bedre mulighed for at nå frem med morgentogene. Betaling på girokortet nederst på siden skal finde sted så betids, at beløbet er hovedkassereren i hænde senest 15. maj Stævneudvalget afrives forsigtigt afrives forsigtigt afrives forsigtigt Overførsel fra kontonummer KVITTERING Checks og lignende accepteres under forbehold af at BG GIROINDBETALING Bank modtager betalingen. Ved kontant betaling på posthus med terminal er det udelukkende posthusets kvitte-ringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt. 8 7 Indbetaler Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt. Jubilarstævnet Stam nr.: Kystartilleriforeningen Hovedkassereren Enghavevej Grenå Underskrift ved overførsel fra egen konto Kystartilleriforeningen Hovedkassereren Enghavevej Grenå Post Danmarks kvittering Årgang: Kroner Øre Betalingsdato eller Betales nu Gebyr for indbetaling betales kontant Kroner Øre.. Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt, Dag Måned År Sæt X 4030S (10-02) BG , +01< <

10 Kystartilleriforeningens jubilarstævne 2003 lørdag den 14. Juni For deltagelse og spisning betales 225,- kr. der bedes fremsendt på girokortet forneden på denne side (Udfyld også feltet på forsiden med stam-nr. og årgang) Også IKKE-medlemmer kan deltage Udfyld girokortet allerede i dag Beløbet skal være fremsendt senest den 15. maj Ingen kan tilmelde sig på selve jubilæumsdagen Pårørende er meget velkomne til at overvære paraden og gudstjenesten Dette er en særlig oplevelse Tvangfri påklædning Befalingsmænd bedes dog møde i uniform Foreningens emblem, jubilæumstegn og evt. hæderstegn og ordener bæres Alle henvendelser i øvrigt til foreningens hovedkasserer Børge Andersen, Grenå Telefon Velkommen til Kystartilleriforeningens jubilarstævne - vi glæder os til at hilse på dig! afrives forsigtigt afrives forsigtigt afrives forsigtigt Alle deltagere ved jubilarstævnet samt pårørende, er velkomne til at sejle med på havnerundfarten Stævneudvalget

11 Nyt fra afdelingerne Københavns afdeling Fugleskydning Så nærmer tiden sig, hvor vi skal sætte kryds i kalenderen for vores årlige fugleskydning, som traditionelt afholdes på Dragørfortet Kr. Himmelfartsdag den 29. maj kl. 10:00 præcis Bestyrelsen håber selvfølgelig på et stort fremmøde, hvor vi kan hilse på Dragørfortets nye ejer, Torben Bødtker. Men vi har som sædvanligt lagt op til en god dag, således at alle kan føle de er i godt selskab. For at kunne deltage i skydningen, må man købe et skydekort - eller flere - ved bestyrelsen. Prisen er kr. 20,-, og man er samtidig med i side-gevinster ved skydningen. Program for dagen: Kl. 10:00 Fanen føres til front og fuglekongen mønstrer sine skytter - 10:05 Skydningen og andre aktiviteter begynder ca. 12:00 Frokostpause (sild, forloren skildpadde/skipperlabskovs, ostemad) ca. 16:00 Fuglekongen udråbes og der foretages udskænkning af kongeøl Spisningen koster kr. 85,-, og for at deltage heri, må tilmelding ske til: Kurt Læsøe på eller Bent Nielsen på senest den 15. maj Obs! Tilmeldingen er absolut bindende. Det er selvfølgelig tilladt at medbringe sin egen frokost, men af hensyn til borddækningen, må dette så meddeles når man møder op. Det er med sorg, vi erfarer, at Alice er død efter kort tids hospitalsindlæggelse på Hvidovre hospital. En formodet simpel operation, hvor Alice mente at kunne komme hjem i løbet af en dag eller to, afslørede en alvorlig sygdom, der bevirkede, at vi nu har mistet en god og endog meget gavmild ven. Alice har gennem nu mange år haft tilknytning til Kystartilleriforeningen, og vi er rigtig mange fra KAF og Skyttegruppen, der har nydt gode af hendes gæstfrihed i hjemmet på Søndervangs Allé, hvor hun, sammen med Werner, altid har haft en åben dør og kaffe på kanden, når vi i tide og måske også i utide kiggede forbi. Alice var en hyppig gæst ved vore arrangementer og fik med sit glade væsen tit sat en ekstra dimension på festerne, for hvem husker ikke hendes finurlige påfund med små lotterier og gavespil, ligesom der endog meget ofte kom en diskret regn af gaver eller præmier fra hende. KAF s damekegleturnering var også præget af Alices levende medvirken og vel især billard-turneringen, som hun Vel mødt Kr. Himmelfartsdag kl. 10:00 på Dragørfortet og få en god dag. P.b.v. Bent Nielsen Hjemmeside Københavns afdeling vil gerne være med på noderne, og har derfor oprettet en hjemmeside. Meningen med denne er, at man herigennem kan holde sig orienteret om afdelingens aktiviteter o.s.v.. Prøv at gå ind på: Alice Hansen * 24. marts marts 2003 sammen med Werner var initiativtager til, må rette en stor tak til hende. Det var derfor også både naturligt og velfortjent, at Københavns afdeling sidste år udnævnte Alice til æresmedlem af foreningen som påskønnelse for hendes aldrig svigtende positive indstilling til denne. Alice var til fest og farver, og for os fra Københavns afdeling samt Skyttegruppen m. fl., bliver foreningslivet ikke helt det samme fremover, nu hvor Alice ikke er blandt os mere. Vort savn er dog for lidet at regne i sammenligning med, hvad Werner nu må føle i tabet af en kærlig ven gennem mange mange år. I den sidste svære tid stod han utrættelig ved hendes sygeleje og søgte at opmuntre og trøste, når det gjorde så ondt, så ikke engang medicinen kunne holde smerterne i ave. Vi andre kunne kun se magtesløse til. Mandag den 3. marts sov Alice stille ind og fik fred. I taknemmelighed! Bent Nielsen Børge Bülov Rundvisning på Frederiksberg Slot K.S.S. byder på en interessant rundvisning på Frederiksberg Slot torsdag den 19. juni kl. 16:30 Pris kr. 25,- pr. deltager. Efterfølgende vil der være mulighed for spisning for egen regning. Bindende tilmelding senest søndag den 1. juni til Jørgen Olsen på tlf Du kan tilmelde dig alene til rundvisningen, men vil du spise med, skal Jørgen også vide det. (fortsættes næste side) Kystartilleribladet 2/03 11

12 Nyt fra afdelingerne Københavns afdeling (fortsat) Juleafslutningen Vi mødtes lørdag den 30. november i 1. regiments smukke lokaler i Laksegade, hvor Herdis havde lavet sin sædvanligt gode mad, som hun fremtryller i sit lille køkken. Denne gang kunne vi mønstre 38 deltagere. Kl. 18 gik til bords, og formanden bød rigtig hjertelig velkommen til vore damer og medlemmer med en særlig velkomst til vor ærespræsident. Så kunne vi gå i gang med sildene, såvel røde som hvide, og der var også dejlige stegte sild som var hjemmelavet. Derefter kom der lune retter såsom æbleflæsk, leverpostej med bacon og champion og en lækker ribbenssteg med rødkål og asier. Derefter ost og kaffe med småkager, og der var nu mulighed for at deltage i vort terningespil, hvor gevinsterne var sponsoreret af Alice Hansen. Købelysten var stor da vi solgte vores julelotteri på gavepakker som vore medlemmer havde medbragt. Men tiden løber hurtigt når der er en god stemning, så den hyggelige og muntre dag sluttede kl. ca. 23 med et LEVE for KAF samt Kammeratskabssangen, og man kunne drage hjemover med endnu et godt minde. Bent Nielsen Første klubaften i det nye år Vor første klubaften den 21. januar var der mødt 28 glade medlemmer op for at deltage i torskegildet - og ønske hinanden godt nytår. Bent Nielsen (BN) bød velkommen og bragte en hilsen fra vor ærespræsident, som desværre ikke kunne deltage, da han var inviteret til koncert på Københavns Rådhus af Hjemmeværnet, hvor han havde modtaget 50-års tegnet for sit medlemskab. Det er jo en særlig aften, hvor Jørgen Kehlings Kammeratskabspokal, som vi fik ved vores 90 års jubilæumsfest den 18. september 1999 til afløsning af Hubert Larsens mindepokal, skulle tildeles en god kammerat. BN indledte festaftenen med en omtale af juleafslutningen i Laksegade, og fortsatte med nogle praktiske bemærkninger om aftenens videre forløb, hvorefter vi gik i gang med spisningen som, traditionen tro, består af kogt torsk med alt muligt tilbehør, afsluttende med kaffe og ostemadder. Efter at alle havde spist sig mætte i den lækre torskeanretning, tog BN atter ordet, for nu skulle spændingen, om hvem der skulle tildeles Kammeratskabspokalen, udløses. Werner Larsen modtager sin erstatningspokal - Før vi kan overrække denne pokal, vil jeg først bede Werner Larsen, som har haft Kammeratskabspokalen i året 2001, om at modtage erstatningspokalen til evig eje. Derefter udtrykte BN glæde over at kunne overrække Kammeratskabspokalen for 2003 til en kammerat, som i sit mere end 40 års medlemskab har gjort et stort arbejde i afdelingsbestyrelsen - og som kok ved vore fugleskydninger, og som trofast deltager i samtlige afdelingens arrangementer. Han har ligeledes lagt et stort arbejde som bestyrelsesmedlem i Foreningen Middelgrundsfortet og som guide på rundvisningerne på fortet. Han skal også tilskrives æren for den streamer (til bilens bagrude) som kan udleveres på forlangende. Bent Nielsen overrækker Kammeratskabspokalen til Torben Henriksen Med applaus og 3 x hurra, modtog en overrasket Torben Henriksen Kammeratskabspokalen, som han kvitterede med en Torben præsenterer sin nyerhvervede Kammeratskabspokal omgang øl til selskabet. Torben takkede rørt og udtrykte glæde over, at han var blevet således beæret, og lovede at forvalte pokalen med stor ære og respekt. Vi sluttede vi den dejlige middag med ostemadder og kaffe og gik derefter over til hyggeligt samvær med kort-, terningeog keglespil et par timers tid, og kunne drage hjem med mindet om endnu en dejlig aften. Bent Nielsen Skyttegruppen Generalforsamlingen Skyttegruppens ordinære generalforsamling for 2003 blev afholdt fredag den 17. januar kl. 19:00 som sædvanlig i 1. regiments lokaler i Laksegade 32, hvor vi 20 samlede skytter, helt i overensstemmelse med traditionerne, indledte med at spise gule ærter med tilbehør. Det turde være overflødigt at nævne, at såvel ærter som tilbehør blev serveret i så rigelig mængde, at selv den mest sultne måtte melde pas længe inden gryder og fade var tomme. (Der var vistnok endda grisehaler (!) i overskud.) En stor tak til Herdis og Max for den gode skafning. Selve generalforsamlingen tog sin begyndelse kl. 20:10 med enstemmigt valg af Bent Nielsen som dirigent. Han indledte med at konstatere generalforsamlingens lovlighed, idet han samtidig bemærkede, at der som følge af en fejlagtig angivet dato i indkaldelsen i KAF-bladet, var 12 Kystartilleribladet 2/03

13 Nyt fra afdelingerne skydesedler i Skyttegruppens kasse i KShuset. Efterårs/vintersæsonen i kælderen startede den 20. september med fremmøde af 8 mand, der havde det hyggeligt med at snakke om den forgangne sommer, så der blev ikke skudt nævneværdigt ved den lejlighed, men alligevel et positivt møde, hvor kaffekanden måtte holde for. Senere i september KSS-skydning på Kalvebod hvor Skyttegruppen stillede med 8 skytter (2 skydehold) og pionererne med 2 skytter, og det var så det. Garden har som bekendt trukket sig ud af KSS-samarbejdet, så det er et spørgsmål, hvorvidt KSS-skydningerne vil fortsætte. Der er dog planlagt 15-meter skydninger på baner i Gladsaxe i februar måned. Julefrokosten den 6. december i Laksegade havde samlet 17, der fik en god aften med god mad, sjove gaver o.s.v. Årets sidste arrangement var juleskydningen den 13. december i kælderen. 11 mødte frem til gløgg (med et passende indhold af rødvin), æbleskiver o.s.v.. Der blev skudt på specielle skiver, hvor Bjarne, Steen og Leo fordelte de tre første pladser mellem sig. En øl til at skylle marmeladevinen ned med afsluttede aftenen, hvorefter vi skiltes med at ønske hinanden Glædelig jul og Godt Nytår. Børge omtalte herefter mødet mellem KAF Københavns afdeling, Raketafdelingen og Skyttegruppen, hvor der tegner sig mulighed for et samarbejde omkring skydning i kælderen om torsdagen, der påtænkes at afløse fredag som træningsaften; en ordning, der træder i kraft, når efterårssæsonen 2003 begynder. Foreløbig er der aftalt et lille stævne mellem Raketafdelingen og os den 20. februar. Et lille hjertesuk omkring medlemmernes tilbagemeldinger omkring ændringer af adresser og telefonnr. blev det også til, ligesom ærespræsident Jørgen Kehlings storslåede 90-års fødselsdagsreception under medvirken af politihunde, beredent politi o.s.v. blev omtalt, inden formanden afsluttede sin beretning. Ingen havde bemærkninger, så årsberetningen blev godkendt af forsamlingen. Herefter blev det kassererens tur til at fremlægge regnskabet, der var blevet omdelt til de tilstedeværende. Ingen havde bemærkninger hertil bortset fra Claus, der undrede sig over, at foreningsriflerne ikke var opført på invensendt en skriftlig berigtigelse af datoen til hvert enkelt medlem. Ingen af de tilstedeværende havde bemærkninger til indkaldelsen. Herefter fik formanden lejlighed til at aflægge årsberetning for det forløbne år. Børge indledte med at nævne navnene på de to kammerater, som vi har mistet i årets løb: Kai H. Jensen og Jørgen Fredskilde. Forsamlingen tilsluttede sig stående formandens: Æret være vore kammeraters minde! Fremmødet ved årets start havde været meget beskedent, men det havde da rettet sig noget i løbet af foråret. Den 25. februar havde Skyttegruppen deltaget i et KSS-stævne i Skyde-kælderen, Østerbrogade 79, hvor Skyttegruppen havde vundet pistolskydningen og opnået en 2. plads på gevær. Vintersæsonen sluttede d. 1. april Landsskyttestævnet i Århus havde ikke vundet den store interesse for deltagelse, så både Københavns Afdeling og Skyttegruppen var blevet hjemme. Træningsskydningerne på de udendørs baner på Københavns Skyttecenter havde lokket nogle skytter til, men det ville være ønskværdigt, om mange flere ville møde frem onsdag, torsdag eller lørdag, hvor der var god mulighed både for at skyde pistol på 25 meter og gevær på 50 meter og 200/300 meter. Fugleskydningen på Dragørfort Kr. Himmelfartsdag havde været en god dag for Skyttegruppen, der tegnede sig for flere resultater. Fortets nye ejer har også vist sig meget positiv overfor KAF og er indstillet på, at foreningen stadig kan have en vis tilknytning til stedet. Bakketuren i juni havde samlet 10 deltagere, der fik en god middag i Restaurant Valentino, om end der var flere, der nok foretrak kartoflerne skrællede. Turen startede i flot sommervejr, hvor man efter middagen var gået den sædvanlige rundtur til div. forlystelser bl. a. radiobilerne. Aftenen sluttede med godnatøl inden man skyndte sig ned til biler/tog for at undgå det tordenvejr, der trak op og sendte en sand syndflod af regn ned over Bakken og omegn. Sommeren igennem blev der med vekslende fremmøde trænet på de udendørs baner, men det ville unægtelig være rart, at fremmødet var noget større, ligesom skytterne blev opfordret til at lægge deres tarlisten. Kassereren medgav, at dette var en forglemmelse, som han lovede at rette op på til næste generalforsamling. Herefter blev regnskabet godkendt. Valg til bestyrelsen gav genvalg over hele linien, således at Børge fremdeles er formand for en ny 2-årig periode samen med Villy som bestyrelsesmedlem og Alex som bestyrelsessuppleant. Ole Christiansen og Jens Rasmussen fortsætter som hhv. revisor og ditto suppleant. Under punktet Eventuelt forespurgte Robert, hvorvidt en af hans bekendte kunne blive optaget i Skyttegruppen, idet pågældende havde haft flere mindre hyggelige oplevelser i en anden forening. Formanden svarede hertil, at vedkommende var velkommen til at kigge ned til os i Kælderen, så vi kunne se hinanden an. Formanden omtalte nu vores kammeratskabspokal, Chas. Andersens Minde pokal, som i år var tiltænkt et af vore nyere medlemmer, René Melson. René fik pokalen overrakt og denne hæder blev naturligvis ledsaget af stående applaus fra forsamlingen. Mødepokalen til den skytte, der oftest møder op i kælderen gik til Willy, der også høstede applaus. Formanden takkede i øvrigt bestyrelsen for godt og loyalt samarbejde i det forløbne år samt ligeledes Bent for god styring af generalforsamlingen. Bent kvitterede med at takke for god ro og orden og erklære generalforsamlingen 2003 for afsluttet. L.S. Skyderesultater for 2002 Langdistance 200 m: Per West 750 (af 750 mulige) Bjarne Andersen 732 Leo Starup 700 Gevær 15 m (Senior): Leo Starup 915 René Melson 890 Erik Hansen 715 Gevær 15 m (Old boys): Alex Birk 989 Villy Rosenfeldt 962 Pistol 15 m: Børge Bülow 886 Leo Starup 820 J.B.H. Kystartilleribladet 2/03 13

14 Nyt fra afdelingerne Syd-Østsjællands afdeling Planlagte arrangementer forår og sommer 2003 Afdelingens bestyrelse har valgt, at der i foråret skal satses på vores afvikling samt deltagelse i Landsskyttestævnet lørdag den 26. april Der er allerede god gang i skydetræningen på Hotherskolen i Hårlev og der er stadig ledige pladser til landsskydningen. Kontakt Anders Hansen på tlf og vær med til nogle hyggelige timer tirsdag eftermiddag. Sommerarrangement Afdelingens sommerarrangement på Svansbjerg skydebane, bliver i år søndag den 6. juli. Der er allerede gang i planlægningen og der er åbent for alle medlemmer med ledsagere, såvel voksne som børn. Det er en dag, hvor vi dyrker kammeratskabet og samtidig har mange aktiviteter for såvel voksne som for børn. Sæt kryds i kalenderen for denne dag. Dødsfald Afdelingens nestor, med over 50 års medlemskab 3032/15533/1949 Harly Brandt Andersen er den 17. januar 2003 afgået ved døden. Harly Brandt Andersen blev 74 år. I de seneste år var Harly ramt af sygdom og havde ikke mulighed for at deltage i afdelingens arrangementer. Han holdt dog trofast sit medlemskab ved lige, og når vore breve og bladet kom, blev der læst op for ham, så han var informeret om afdelingens og landsforeningens virke. På egne og kammeraternes vegne, skal her lyde et Æret være hans minde Benny Horn Frederikssund afdeling Fyns Stifts afdeling Fynsk/Sydjysk kegletur Så er det tiden for fynsk/jysk sammenkomst igen. Vi inviterer til en rigtig kegletur og kammeratlig sammenkomst lørdag den 24. maj kl. 14:00 på Nyborg Keglecenter på Borgerskovskolen i Nyborg (kortskitse tilsendes de der melder sig til) Efter keglespillet er der kammeratligt samvær i Marineforeningen, som ligger i vesthavnen i Nyborg. Der serveres let koldt og varmt til Marineforeningens priser. KAF ere fra hele landet må gerne deltage. Tilmelding til undertegnede på tlf eller senest 15 maj. Med kammeratlig hilsen Kurt Klein Taanquist Besøg på Flådestation Korsør Bestyrelsen planlægger at lave et besøg på Flådestation Korsør, hvor der bliver rundvisning og måske mulighed for at se og komme om bord i enkelte af de fartøjer, der bl.a. deltager i internationale opgaver langt fra hjemmet. Jubilarstævnet - Og så skal vi ikke glemme at minde om jubilarstævnet der i år afvikles lørdag den 14. juni Stævnet med indbydelse er beskrevet andet sted i bladet. Husk at melde til. Afdelingens fane er naturligvis repræsenteret. I vores afdeling er der 10 jubilarer fordelt på årgange fra 1948 til Vi håber, at alle disse vil deltage og at mange øvrige kammerater vil komme og være med til at fejre jubilarerne. Når dette blad læses, har vi allerede afviklet generalforsamlingen den 11. marts, og foranstående arrangementer er annonceret pr. brev til alle medlemmer af afdelingen. Benny Horn Generalforsamling og afdelingens 85 års jubilæum Afdelingens ordinære generalforsamling afholdes i Marinehuset på Hundested Havn lørdag den 5. april kl. 12:00 Under generalforsamlingen er Marinestuen som sædvanligt åben for vore damer. Efter generalforsamlingen afholdes afdelingens 85 års jubilæum for medlemmer og gæster m/ledsager. Det forventes, at vi går til bords kl. ca. 13:30. Vi starter med varm/kold buffet hertil drikkevarer ad libitum. Derefter kaffe med kransekage og likør eller Cognac. Prisen for alle disse herligheder er kr. 150,- pr. person. Indkaldelse til generalforsamlingen, samt indbydelse til jubilæet er tilsendt afdelingens medlemmer, så hvis man skulle have glemt at tilmelde sig, kan det stadig lade sig gøre: Ring til undertegnede på tlf Gert Juhl 14 Kystartilleribladet 2/03

15 Nyt fra afdelingerne Sydjysk afdeling Mejeribesøg Torsdag den 8. maj har du/i chancen til at besøge Nordeuropas største mejeri ARLA, hvor du/i får produkter fra til den daglige madlavning: Mælkeprodukter, oste og smør. Mejeriet er ca. 500 meter langt, og beskæftiger 214 medarbejdere plus 73 i kørselsafdelingen. Årligt indvejes tons mælk og der produceres tons ost. Der er tilknyttet 1032 leverandører til mejeriet. Besøget vil forme sig sådan: Møde kl. 19, hvor vi bliver budt på kaffe og et par stykker mad. Derefter rundvisning med guide, som vil fortælle om alt vi ser og svare på evt. spørgsmål. Efter rundvisningen skal vi have smagsprøver på produkterne. Besøget varer ca. 2 1/2 time. Vi har været heldige at få en besøgstid, da der er meget optaget (sidste års besøgstal over ), så derfor: Meld dig/jer snarest til besøget; mejeriet kan nemlig kun modtage 50 personer ad gangen! Derfor har vi måttet bruge først til mølle -princippet. Tilmelding til Viggo tlf ell. Vagn tlf (evt. Medlemmer fra andre KAF-afdelinger er også velkomne. Kørselsforhold: Ad E20: frakørsel 61 Ad E45: (nordfra) frakørsel 60 VM Lynæsfort En Sømand krydser sit kølvand! Afmønstring? Uddrag fra - den gamle orlogsgast, våbentekniker og oversergent Mogens Hovmands morsomme bog Krudt og kugler i den kgl. Marine Tilbage til Kystbefæstningen. Det var sommeren Denne gang til det lille hyggelige Lynæsfort ved Hundested. Et godt sted at takle af på for en sømand, som efterhånden var træt af at sejle. Her havde jeg lejet en hyggelig sommerbolig, hvor jeg kunne hygge mig med min hustru og mine børn, som sandelig ikke havde set for meget til mig de sidste seks år! Når vi nåede 31. oktober, var jeg igen en fri mand, efter tre års kontrakt som oversergent, og små seks år i det hele! På Lynæs hed chefen kommandørkaptajn Saugmann, en mand som gik efter reglementet, men ellers all-right nok. Kollegerne var jo kystfolk, som aldrig havde pisset i saltvand, men gode nok alligevel. Det var i særdeleshed oversergent Weber, en rødhåret frisk gut, og så var der en halvgammel gut som hed Fritz, også en guttermand. Vi havde, foruden værnepligtige, en hel del kystmath-elever, som her gik på skole. Rutinen lignede til forveksling den i Søværnet, bortset fra alt det maritime, som for eksempel hængekøjerne. Der var også her enkelte, som skilte sig ud fra massen. Der var i særdeleshed én, som jeg havde set mig gal på. Han skulle altid spille morsom i timen, og vise de andre, at han havde check på det hele. Han hed forøvrigt Mundeling, en kendt familie, og ikke nogen fejl på det! Jeg havde skrevet ham bag øret, og da han en søndag kl. 2400, ikke var vendt tilbage efter landlov, blev han rutinemæssigt indberettet. Der gik så en uges tid, og jeg havde nogle dages orlov. Vi boede jo dengang i Abel Cathrinesgade, ikke langt fra Hovedbanen, og en eftermiddag var jeg oppe i kiosken, og købe en avis. Jeg var i civil, det var stadig ulovligt, men nu var jeg s,gu ligeglad, der var ikke lang tid tilbage. Pludselig fik jeg øje på min specielle ven Mundeling! Han stod og fik sig en lille én ved de små borde, og jeg omringede ham bagfra. Så sagde jeg med meget sød stemme: Goddag min lille ven, kender vi to ikke hinanden? Jeg lover, at han var ved at kløjs i sin bajer! Så erklærede jeg ham for anholdt, og ville trække ham med over i politivagten. Men så fik jeg s gu den mest tårepersende historie, jeg havde hørt i nyere tid, om hans forlovede og om, hvor syg hun var. Nu er jeg jo et godt menneske, så jeg hoppede på historien. Men på den betingelse, at han meldte sig tilbage på Lynæsfortet, senest næste dag kl. 2400! Der var ingen ende på hans taknemmelighed. Naturligvis tog han røven på mig. Han kom først to uger efter. Men hævnen var sød. Jeg fik selv fornøjelsen af at give ham håndjern på, og derefter eskortere ham i jeep til Blegdamsvejens arrest i København! Mig iført pistolbælte, hvid MP-stålhjelm og hele balladen. Han sagde s gu ikke et ord hele vejen! Men han kunne have knaldet mig, for at lade ham slippe på Hovedbanen. Hvis der havde været vidner! Jeg havde et meget alsidigt job på fortet. Vi skulle have anlagt en ny sportsplads, og til det formål blev der ryddet et areal ved fortet. Det blev renset og pløjet, og så fik jeg det hverv at køre frem og tilbage, med først en harve, og bagefter en tromle, spændt efter en jeep! Det var fint vejr, og jeg kunne rigtig sidde og slappe af. Klokken 1600, gik jeg hjem til madammen og ungerne; så gik vi til stranden, det var næsten et helt normalt familieliv, og i hvert fald en god overgang til en civil tilværelse. Vi var unge og forelskede, og havde meget at indhente seksuelt, så den fik ikke for lidt. En aften jeg sad i vagtstuen, som lå et pænt stykke fra selve fortet, kom Jonna og besøgte mig, ungerne var lagt i seng. Naturen gik igen over optugtelsen. Jeg gik ud til skildvagten, og gav ham ordre til at varsko, hvis der kom nogen og forstyrrede indenfor det næste kvarter! Derefter ordnede vi det vi skulle, ude på toilettet. Det var sgu ikke så ringe endda! Jeg var efterhånden blevet en ægte militærstrømer, ligesom på Grønland, også her måtte jeg holde for. Der blev givet lang week-end til eleverne, og jeg skulle være militær-togfører! De unge mennesker var jo ikke anderledes end dem i Marinen, de var kåde og tørstige, og enkelte havde svært ved at lade de kvindelige passagerer være i fred. Jeg måtte overlade et par stykker til politiet på Hillerød station, men resten nåede da velbeholdne til København. Så skulle vi skulle have skydninger, efter sø-slæbemål. Til den slags skydninger brugte vi den tyske 75 mm P.A.K. kanon. (fortsættes næste side) Kystartilleribladet 2/03 15

16 Husk! Hvis bladet udebliver - eller du ændrer adresse, meddeles det til hovedkassereren (fortsat fra forrige side) P.A.K. stod for Panzer Abwehr Kanon, altså panser-afværgekanon. Dem havde vi to af på fortet. Det var den type kanon, general Rommel i første omgang smadrede de engelske panservogne med i ørkenkrigen ved El Al amein. Hvordan fanden de var havnet på et fort, må Guderne vide. Jeg kendte den godt i forvejen, jeg havde skudt med den på Gniben, og det var en satan med smæld i! Den havde for resten en meget karakteristisk mundingsbremse og skjold, og blev også brugt til salutkanon, bl. andet på batteriet Sixtus på Holmen. Den pågældende dag, verificerede jeg begge 75 mm kanoner, altså indstillede sigtekikkerter m.m., således at man kunne ramme nøjagtigt på sø-slæbemålet; vi skulle jo nødigt ramme marinekutteren, der slæbte skydeskiven i en ca. 150 m lang wire. Kanonerne blev i det hele taget set ekstra godt efter, for jeg havde jo ikke haft fingre i disse her før! Endelig kom kutteren sejlende med skydeskiven på slæb. Kanonkommandøren kommanderede: Lad kanon! Og så skete det, som ikke måtte ske. I samme Øjeblik, som granaten var stoppet i kammeret, og kilen lukkede, gik skuddet! Altså inden kanonbesætningen overhovedet havde foretaget sig noget. Et Øjeblik efter, eksploderede granaten med et brag, så at sige næsten lige i røven på kutteren, og sendte en vandsøjle højt i vejret! Vi stod som for- Tilbuddet til Kystbasserne gælder stadig! Krudt & Kugler i den kongelige Marine - af den gamle orlogsgast, våbentekniker og oversergent Mogens Hovmand - koster hos boghandlerne kr. 149,- (excl.moms), men Kystartilleriforeningens medlemmer kan Nu erhverve bogen for kr. 100,- incl. porto ved at kontakte forfatteren stenede, særlig jeg! Hvis den granat havde ramt bare 10 meter længere til bagbord, havde der ikke været meget kutter eller levende væsener ombord! Der blev råbt en helvedes masse i kommandørens radio ude fra kutteren, og så sejlede de væk for fuldfart. Slæbewiren behøvede de ikke at kappe. Det havde granaten s gu ordnet! Chefen så meget bister ud, og jeg blev bedt om en forklaring, en helvedes god én! Jeg forklarede, at jeg personlig havde efterset kanonen til morgen, og at der ikke var noget galt dengang. Men jeg bad om at få lov til at skille bæstet ad, for at se om vi kunne finde nogen fejl. Det måtte jeg s gu meget gerne. Skydningen blev aflyst, og jeg gik i gang. Det var omtrent, som at være retsmediciner; hver lille del skulle undersøges minutiøst! Her fandt jeg nu hurtigt fejlen. I kilen sidder perkutøren - eller slagstiften, om man vil. Den er fjederpåvirket således, at når den har ramt fænghætten, svipper den tilbage igen, ind i kilen. Men her var fjederen til perkutøren knækket, og inertiens kraft havde sendt perkutøren ind i fænghætten da kilen lukkede. Resultat: Biiig - Baaang! Ingen djævel kunne vide det på forhånd. Det måtte skyldes metaltræthed. Ingen kunne vide, hvor mange panservogne denne kanon havde myrdet under krigen, inden vi arvede den efter kapitulationen. Men jeg ville s gu ikke have haft det godt, hvis den havde myrdet besætningen på kutteren! Mogens Hovmand Ågerupvænge Roskilde Tlf Sagen blev henlagt som et hændeligt uheld, og alle slap for videre tiltale. I September, blev jeg kaldt over på chefens kontor. Jeg vidste ikke hvad Saugmann ville, før han med et stort smil informerede mig om, at han havde modtaget en ny kontrakt til mig, da min nuværende kontrakt jo udløb med udgangen af oktober. Han fortalte mig smilende, at jeg skulle på fenrikskole til april 1959! Smilet falmede straks, da jeg meget kort forklarede ham, at jeg aldeles ikke skulle have nogen nye kontrakter, eller på nogen som helst skoler i Søværnet! Jeg blev forøvrigt kaldt over til ham to gange mere vedr. samme emne, men nej, nej og atter nej. Jeg havde stadig Niels Ebbesen i alt for tydelig erindring! På selve hjemsendelsesdagen ude på Holmen, fik jeg på lønningskontoret besked - ikke ordre! - om at møde på Søartilleriet inden jeg forlod Holmen for evigt! Det var hos vores høje chef, Charles Larsen, som jeg iøvrigt ikke havde noget imod, han var ikke en af de værste. Han kiggede nok noget på mig da jeg trådte ind på hans kontor. Jeg var iført et par meget gamle Holmens bukser, og dertil en gammel blå genser, som havde set bedre dage. Vi var jo et par stykker, som lige skulle ud og fejre friheden med et ordentligt læs bajere! Han prøvede igen at overbevise mig om lyksalighederne ved at blive fenrik - og den strålende karriere, der lå foran mig i Søværnet. Fyldepennen lå parat på kontrakten, og der blev den s gu liggende! Jeg forstod det ikke rigtigt. Jeg var s,gu ikke et af de største lys i korpset, men man manglede selvfølgelig folk. Charles så bedrøvet ud, da jeg trods alt gik pænt baglæns ud af kontoret, bukkede, og sagde farvel for denne gang! Anchors away! Exit Royal Danish Navy! Jeg gik ud til en uvis fremtid. Uden arbejde, uden noget bistandskontor, og uden fagforening! Men som før sagt: Havet sletter ikke alle Spor!

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 Jul og Nytår er nu overstået, og forhåbentligt har alle haft nogle gode dage med afslapning og hygge i familiens skød. Nu er det imidlertid blevet hverdag igen, og et nyt år

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

49. Årgang August 2010 Nr. 3 KORTDISTANCEN ER NU ÅBEN IGEN

49. Årgang August 2010 Nr. 3 KORTDISTANCEN ER NU ÅBEN IGEN 49. Årgang August 2010 Nr. 3 KORTDISTANCEN ER NU ÅBEN IGEN FUGLESKYDNING 15. SEPTEMBER 2010 GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG ØNSKER GARDERFORENINGEN I KØBENHAVN TILLYKKE MED 125 ÅRS JUBILÆET 25. AUGUST 2010

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kystartilleriforeningen 95 å r

Kystartilleriforeningen 95 å r 94. RGANG - 2004 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleriforeningen 95 å r Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 40 44 17

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nr. 4 november 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 4 november 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 4 november 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010:

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Vi ankom i går eftermiddags efter en udramatisk tur, som dog bød på en frisk samarbejdsopgave nemlig at proppe otte skytter og en træner ind i

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

LM ude 2015 i fodbold. Program. Senior og old i Farsø den september

LM ude 2015 i fodbold. Program. Senior og old i Farsø den september LM ude 2015 i fodbold Program Senior og old i Farsø den 5. - 6. september 2015 www.dgi.dk/fodbold Velkommen til DGI landsmesterskab 2 Vi glæder os til at møde jer og ser frem til et spændende og festligt

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015 Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015 Kære medlemmer Disse linjer færdiggøres her hvor vi har taget hul på et helt ubrugt år, hvor den nye kalender for 2015 tages i brug og års hjulet

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Nr. 3 august 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 3 august 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 3 august 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere