Parkinsonforeningen. Så er vi klar til afgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parkinsonforeningen. Så er vi klar til afgang"

Transkript

1 Parkinsonforeningen Nyhedsbrev Så er vi klar til afgang Nyt fra formanden 2 Referat fra generalforsamling 2 Revisor bemærkninger 4 Regnskab for Invitation april 6 Billeder fra 11. april 7 Parkinson Unity Walk 9 Billeder fra Parkinson Unity Walk 10 Parkinsonskolen 11 Nyt fra klubberne 12 Sydvestjyllands kreds Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner 8. årgang nr. 3 1

2 Nyt fra Formanden: Efter generalforsamlingen har bestyrelsen afholdt konstituerende møde Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: Formand: Steen Ravn, Esbjerg Næstf. : Peter Furbo Brændstrup Kasserer: Åse Gade, Esbjerg Sekretær: Inge Daugård, Brørup Medlem: Magne Christensen, Esbjerg Suppleant: Christian Juhl, Brørup Suppleant: Ulla Jessen, Esbjerg Besøg fra København Vi mødtes med Jorry (foreningens formand) og Erling (næstformand), der var på rundtur til kredsene. Vi startede med hyggeligt samvær og lidt frokost. Derefter fortalte vi om kredsens arbejde og planer. Jorry og Erling kom med ideer og forslag til kredsarbejdet. De medbragte et forslag til en Bestyrelsesmappe, der er under udarbejdelse. Åse gennemser mappen og udtaler sig om indholdet. Senere indkaldes hun til et opfølgnings- og redigeringsmøde. Referat fra generalforsamlingen Velkomst ved Steen Ravn. Spisning: karbonader med stuvede ærter og gulerødder (medlemsbetaling 75 kr. inkl. drikkevarer). Dagspris 170 kr. Direktør Mette Holst og Christian Holst fortalte om foreningens aktiviteter, økonomi og reviderede hjemmeside. Der er ca medlemmer i foreningen. Der udarbejdes ny strategi i Der blev udleveret materiale vedrørende Parkinsonsforeningens aktiviteter. 8. årgang nr. 3 2

3 Kredsens medlemsliste er ved at være opdateret. Har medlemmerne en internetadresse, er det muligt at tilmelde sig Nyhedsbrevet. Der på sigt også blive muligt at oprette sin egen medlemsprofil. Desuden blev der fortalt om hovedkontorets flytning til det nybyggede Handicapcenter i Høje Tåstrup, hvor Dansk Handicap og mange patientforeninger vil have til huse. 6 hold har været igennem rehabiliteringstilbuddet på Vejlefjord og Træningscentret i Skælskør. Der evalueres nu på projektet, som derefter fortsætter til og med Der er lige udkommet 3 nye brochurer: Træning og Parkinsons sygdom, At være pårørende til en parkinsonramt og Offentlige støttemuligheder. Desværre bliver man nødt til at opkræve betaling for brochurer og porto ved fremtidige bestillinger. Foreningens formand Jorry Højer og næstformand Erling Olsen vil tage rundt og besøge alle kredsbestyrelser. Derefter blev der serveret kaffe og kringle, og der var mulighed for at stille spørgsmål. Generalforsamling 1. Knud Jensen, Ribe blev valgt som dirigent og bekræftede at forsamlingen var lovlig indkaldt. Inge Daugård blev valgt som referent. 2. Steen fortalte kort om årets aktiviteter. Sensommerudflugt til Fanø. Der var stor tilslutning, og vi havde en virkelig god tur. Efterårsmøde i Brørup med Lis Johansen, neurolog fra Odense. Hun fortalte generelt om Parkinson og opdaterede os om de sidste nyheder inden for medicin, og Anette Jensen fra NordicInfu Care, der fortalte om APO-go Pennen. 73 fremmødte medlemmer - flot. Der er 6 klubber i kredsen, men på nuværende tidspunkt er kun Grindsted, Varde og Vejen/Brørup aktive. Grinsted har lige afholdt et meget besøgt Bankospil. Vejen kommune har givet tilsagn om tilskud til en Parkinsoncykel, der skal stå på Aktivitetscenteret i Brørup. Patientinformationsdage på Sundhedscenteret i Brørup den sidste torsdag i måneden kl og kl Knud Jensen, Ribe, arrangerer fælles tur til Unity Walk i København den 12. maj. Kredsen betaler deltagergebyret. 8. årgang nr. 3 3

4 Kredsbladet er udkommet 2 gange i år. Knud og Inge beder om indslag og hjælp til trykning. Bestyrelsen vil arbejde med budgettet og se, om vi kan få flere aktiviteter i gang. Samtidig vil vi passe på, at deltagerbetalingen ikke bliver for høj, da mange af os er pensionister. Beretningen blev taget til efterretning. 3. Det reviderede regnskab blev godkendt. Der er modtaget kr. fra bladpuljen, som konteres i 2012 regnskabet. 4. Ved valg til bestyrelsen blev Peter Furbo, Rødding genvalgt som næstformand og Åse Gade, Esbjerg blev valgt som kasserer, da Jytte Thygesen, Grindsted ikke ønskede at fortsætte. Vi siger tak til Jytte og Jonny for arbejdet med regnskabet. Suppleanterne Christian Juhl, Brørup, og Ulla Jessen, Esbjerg, blev genvalgt. 5. Der var ikke indkommet forslag. 6. Carla Christensen, Brørup, gav udtryk for, at det var positivt, at aktivitetsniveauet i Kredsen var øget. Den 30. marts 2012 Inge Daugård Referent Revisor bemærkninger: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2011 i overensstemmelse med foreningens vedtægter. København, den 16. marts 2012 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 8. årgang nr. 3 4

5 Resultatopgørelse 1. januar Kontingentandel Indgået fra landskontor Renteindtægter 68 0 Varesalg Andre indtægter Indtægter i alt Kørsel og rejser Telefon Kontorartikler mv Porto Gebyrer Repræsentation Kontingenter Møder Andre medlemsaktiviteter Udgivelse af kredsblad Annoncer Tilbagebetaling bladpulje Varekøb 0 0 Andre udgifter Udgifter i alt Årets resultat Balance 31. december Aktive Kasse 0 0 Bank Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital Passiver i alt årgang nr. 3 5

6 Invitation Grindsted / Billund Klubben har planlagt en efterårs tur til Silkeborg den 30. september 2012 Til denne tur har Grindsted klubben inviteret medlemmer med pårørende i Sydvestjyllands kreds med, se annoncen på side 15 i dette blad. Vi skal mødes på Lidls parkeringsplads, Vestergade 54, 7200 Grindsted Kl Bemærk, at tilmelding samt indbetaling af depositum på 100 kr. skal ske inden 31. juli 2012 til kontonr. : Prisen for turen et i alt 300 kr. Se side april 2012 Vi var to fra Sydvestjylland kreds, der havde taget turen til hovedstaden på den Internationale Parkinsondag,som blev markeret ved en paneldebat i landstingssalen på Christiansborg. Temaet var pårørendes vilkår og patientsikkerhed Først fortalte to pårørende to meget gribende historier om at leve (og dø) med parkinson. Her efter var der oplæg fra et par fag personer inden dagens ordstyrer, Lotte Mejlhede (journalist ved tv2) startede debatten med få og velvalgte spørgsmål til panelet. Det var sammensat af sundhedsministeren, andre politikere og organisationspersoner. Der var også lejlighed til at stille spørgsmål fra salen. Kommer der så noget ud af en sådan dag? Næppe, ingen løfter i hvert fald, men de fik noget at tænke på, så måske, ad åre... alt i alt en rigtig god dag /Jørgen Stendevad 8. årgang nr. 3 6

7 Glimt fra Inge og Jørgens tur til København den 11. april årgang nr. 3 7

8 Lørdag den 1 2. maj 2012 blev den første Unity Walk afviklet i Parkinson regi. Vi var 9 modige personer, der drog af sted til København en tidlig lørdag morgen. Vi var udstyret med regnfrakker og tykke trøjer, idet vejudsigten ikke lovede for godt vejr. Arrangementet startede fra Rådhuspladsen hvor vi fik udleveret en pose med en hvid T-shirts med logo på, 1 fl. Vand og frugt. Der var tilmeldt ca. 450 deltagere. KL bød landsformanden velkommen, hvorefter grevinde Alexandra holdt en kort tale. Anne Mette Rasmussen varmede op til gå turen. Turen fra Rådhuspladsen til Fælledparken er ca. 4 km. Jeg havde mit el køretøj med derover, da jeg på forhånd var klar over, at jeg ikke kunne gå de 4 km. Jeg havde på forhånd bestilt hjælp hos DSB handicapafdeling og aftalt, at der skulle være en DSB medarbejder med en lift så jeg kunne køre mit el-køretøj på og af toget. Det fungerede perfekt både Bramming og Hovedbanegården. Så jeg satte mig godt tilrette på sædet, og så gik det bare der ud ad største problem var, at gåturen ikke helt var tilrettelagt for el-køretøjer eller rullestole, der var lidt mange kantsten, der skulle forceres men det så virkelig godt ud, med den lange hvide slange, der bugtede sig hen ad vejen 4 km er nok lige i overkanten af, hvad parkinsonpatienter kan klare. Der kørte godt nok en bus bag ved optoget, for at samle de personer op, der ikke kunne stå distancen, men det er svært at erkende, at man ikke magter turen. I fælledparken var der mulighed for at få lidt at spise, man kunne vælge imellem grillpølser og grillpølser Da alle var samlet, bød landsformanden velkommen. Herefter blev der spillet musik fra scenen. Et udmærket arrangement, men desværre var vejret imod os, der kom et 8. årgang nr. 3 8

9 Glimt fra Parkinson Unity Walk i København den 3 maj årgang nr. 3 9

10 par små byger, da vi stod på Rådhuspladsen og under optoget. Men fra kl. ca. 14 var det regnvejr det meste af tiden. Samtidig blæste det kraftig, så det var hundekoldt. Kulden bevirkede, at deltagerne forsvandt lige så roligt. Det blev derfor besluttet, at slutte festen 1 time før beregnet Lidt ærgerlig, at der ikke var opsat en stor telt, så det ville være muligt, at komme i tørvejr. Det er ikke særlig spændende at få ketchup og remouladen blandet op med regnvand. Vi tog turen tilbage til banegården. Fik el køretøjet læsset på toget og drog vestover godt trætte efter en god dag i frisk luft. Så vi Vestjyder fik vist flaget. Knud Parkinsonskolen går strygende, alene i foråret har der været over 80 tilmeldte på kurserne. Vi har haft emner for pårørende med en dygtig psykolog, hvor der blandt deltagerne var mange, der ønsker at mødes i mindre grupper i nærområdet. Siden en dag med professionel information om Atypiske parkinsondiagnoser. Her var deltagerne både mennesker der har fået diagnosen, men også mange pårørende, heraf flere voksne børn, der alle har brug for at vide mere om symptomer og behandling. Derefter fik vi grundig viden og svar om søvnproblemer og kramper og om urinvejsforstyrrelser. Hvorfor skal vi f. eks. op så mange gange om natten og falder i søvn om dagen? Det er en fornøjelse at arbejde med Parkinsonskolen, når der er så stor opbakning fra medlemmerne som kommer fra hele Region Syd. Det betyder vi kan lave bedre og mere specielle kurser, når der er et større underlag. Vi er i fuldt sving med at tilrettelægge efterårets tilbud. Kig i Kredsbladene, Parkinson Nyt, Foreningens hjemmeside og AOFs hjemmeside. Velkommen til mere forståelse af symptomer og behandlingstilbud. Lad ikke sygdommen bestemme, men hent redskaber til at få bedre kontrol og tryghed gennem viden i Parkinsonskolen. 8. årgang nr. 3 10

11 Ribe klubben: På grund af dårlig tilslutning ligger Klubben stille i øjeblikket. Kunne du tænke dig at mødes med andre så henvend dig til Knud Jensen Tlf , så kan det være, at vi kan få klubben op at stå igen. Varde klubben Vi holder klubmøder den første onsdag i hver måned fra kl Alle parkinsonramte samt pårørende er velkommen til disse møder. Mød op og få en snak og en kop kaffe. Du er selv med til at sætte dagsordnen. Ønsker du yderlige oplysninger kontakt klublederen, adresse og tlf. nr. står på bagsiden af dette blad Mødested: Væksthuset, Storegade 12, 6800 Varde Esbjerg klubben Esbjerg klubben mødes den, 7. kl ved Olsens Paradis derefter er er der ferie. Vi starte igen, den 16. august 2012 kl i vindrosens lokaler i Esbjerg. Esbjerg Klubben sender en stor Hilsen og mange tak til Grindsted Klubben for en meget fin forårsfest og god underholdning af Grindsted Brass Band. hilsen Sonja & Magne Pas på du ikke bliver solskoldet. hold dig i skyggen og husk, at du skal have rigeligt at drikke når det er varmt 8. årgang nr. 3 11

12 Vejen klubben Parkinsonklubben Vejen Kommune Klubmøder og aktiviteter 2012/2013 Mødested: Sundhedscenteret Brørup Mødedag: 2. mandag i måneden kl /16.30 Sommerferie August Evt. udflugt til Kvie sø 10. september: Vi besøger Birgit og Christian for at se på veterantraktor. 8. oktober: førstehjælp ved Falck, hvis vi kan finde penge til instruktør) 12. november: Demenskonsulent (hvis kommunen vil stille en til rådig hed) 10. december: Julehygge: bankospil/lille frokost/optræden ved Gerda og Kurt januar: Vi gennemgår Jyttes træningsprogram/spilledag 15. februar: Hjælpemidler (kan vi få konsulentbistand/besøge hjælpe middelcentralen Medicinkort / medicin ure m.m. 11 marts: Vi håber Parkinsoncyklen er bevilget, så vi besøger Fre denshjem 8. april: Ernsts kusine Ingrid viser lysbilleder og fortæller om si ne ture til Afrika. 13. maj Vejen mini by Sommerferie Ideer/forslag Lave tapas i skolekøkkenet på Grønvang Seniordans med Gerda Talekonsulent Pigeaften Ritas Lingeri Udflugt til Kvie sø og besøg i Pandekagehuset Heldagstur til Hjarnø ved Snaptun Besøg af en jurist arv fuldmagter Hjemmeplejen 8. årgang nr. 3 12

13 Billund Et tilbageblik. Banko søndag den 26. februar Kom så med den!. Spændingen stiger i den store forsamling. BANKO! Endnu én af de mange sponsorerede præmier, som velvillige erhvervsdrivende har skænket til vores banko, finder sin rette ejermand. Og så er der også sidegevinster til højre og venstre. I pausen er der amerikansk lotteri og til slut er der præmier på indgangsnumrene. Selvom salen er stuvende fuld (120 personer) er der ikke mange, der går derfra uden en præmie. Vi gentager succesen næste år - men man skal nok komme i god tid for at få en plads. Foredrag og film torsdag den 29. marts Det er så der, hvor ---butikken ligger i dag. Og den person er ---. Karen Søgaard (født og opvokset på den nuværende Museumsgård Karensminde ) guider os sikkert rundt i begivenheder, steder og personer, som vi ser i en interessant film om Grindsted fra Forårsfest torsdag den 26. april Mads Doss han war en kon koltringsknæjt, --- forsøger vi at synge på jysk. Mere mundrette sange er: Du kom med alt det, der var dig og Jeg drømte om atten svaner i nat. Grindsted Brass Band akkompagnerer og giver eksempler på deres omfattende repertoire. Så spiser vi tre stykker smørrebrød hver. Nu kommer orkestret i tyrolerkostumer og spiller en masse muntre melodier. Ind imellem får vi fortalt en sjov historie. 8. årgang nr. 3 13

14 Det er glædeligt, at 9 medlemmer af Esbjerg Klubben har taget den lange vej for at deltage i dette arrangement. Kommende arrangementer Onsdag den 16. maj får vi på prøve opstillet Parkinsoncyklen i Mødestedets kælder. Vi glæder os meget til at se og prøve den. Torsdag den 24. maj holder vores fysioterapeut et fyraftensmøde, for at delagtiggøre os i alt det, hun blev inspireret af på et nyligt afholdt kursus. Søndag den 3. juni tager vi på udflugt i egne biler til Olsens Paradis i Bramming Kommune, tæt på Esbjergmotorvejen. Vi skal grille, og vi skal se den forunderlige have. Venlig hilsen Poul Efterårsmøde i Sydvestjyllands Kreds Vi planlægger at afholde et efterårsmøde. Mødet afholdes i Grindsted onsdag den 31. oktober 2012 med parkinsonsygeplerjerske Jytte Olsen, Esbjerg. Yderligere informationer følger. Sæt allerede nu kryds i kalenderen denne dag. Steen Ravn Ribe by Night Fredag den 1. juli deltog parkinsonforeningen i Ribe by Night Vindrosen i Ribe havde bestilt 4 stande. Vi var 9 foreninger der havde meldt vores ankomst. Vi mødtes kl og fik tingene sat på plads. Det var meningen, der skulle være åbent fra kl til kl , men jeg tror, at den 1. juni 2012 var den koldeste dag i den sidste årstid. Det var hundekoldt så da klokken blev 20.00, lukkede vi biksen og tog hjem til en gang varm suppe. KNUD 8. årgang nr. 3 14

15 8. årgang nr. 3 15

16 Bestyrelsen Formand: Steen Ravn Torvegade 43 st., 6700 Esbjerg Tlf Næstformand: Peter Furbo Gammelvej 6, 6630 Rødding Tlf Kasserer: Åse Gade Knud Rasmussensvej Esbjerg Tlf Sekretær: Inge Daugård Hansen Nygade Brørup Tlf / Medlem: Magne Christensen Norddalsparken 64, 6710 Esbjerg V Tlf Suppleant: Ulla Jessen Torvegade 43, st Esbjerg Tlf Klubledelse Esbjerg: Magne Christensen Norddalsparken 64, 6710 Esbjerg. V Tlf Varde Edel Iversen Banehaven 5, 6800 Varde Tlf Vejen: Birgit Pedersen Chr. Juhl Jernbanegade 9, 6650 Brørup Tlf Grindsted: Poul Kongedam Dalgasparken 28.1, 7200 Grindsted Tlf / Ribe: Knud Jensen Løvsangervænget28, 6760 Ribe Tlf / dk Skjern Tarm: Flemming Siem, Egknudevej 17, 6870 Ølgod Tlf , Supplant: Christian Juhl Jernbanegade 9, 6650 Brørup Tlf Layaut Knud Jensen 8. årgang nr. 3 16

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

Årgang 62 nr. 8 november 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Det helvedes hiv Handi Forsikring

Årgang 62 nr. 8 november 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Det helvedes hiv Handi Forsikring LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 62 nr. 8 november 2004 - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde Det helvedes hiv Handi Forsikring LUNGEFORENINGEN Året 2004 BOSERUP

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 2 2010 1 Oplev Bornholm! Oplev Bornholm Gode pensionistrabatter: 1 pensionist

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Nyt fra redaktionen. Så lykkedes det. Et år, hvor medlemsbladet udkom hele 4 gange. Det er en dejlig fornemmelse at sidde med. Det er meget lang tid siden, jeg har kunnet

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Betaling af kontingent

Betaling af kontingent Side 1 af Lis Göddert I dette nummer: Kalenderen Betaling af kontingent Referat af generalforsamlingen 1 2 3 Forårsfesten 2007 4 5 BESTYRELSEN: Formand: Erik Møller Jørgensen Tlf. 965 32 09 46 formand@dvktorrevieja.dk

Læs mere

Dansk. Forening NYT FRA BESTYRELSEN

Dansk. Forening NYT FRA BESTYRELSEN Dansk : JUNI Forening NYT FRA BESTYRELSEN Vi havde igen en god generalforsamling, se referat andet sted i nyhedsbrevet. Tak til alle jer der deltog, det betyder meget for os i bestyrelse at har opbakning

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

MEDLEMSBLAD. Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13 MEDLEMSBLAD Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så er det ved at være efterår, og der er kommet gang i fritidssyslerne efter sommerferien. Nogle af foreningens medlemmer har atter vækket

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Vores Blad. Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne. Juni 2009 - Nr. 107. Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn

Vores Blad. Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne. Juni 2009 - Nr. 107. Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn Vores Blad Juni 2009 - Nr. 107 Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn Foto: Allan Faurskov Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne Indhold Formanden har ordet Side 3 Sankt Hans Side

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

Fastelavnsløbet i Odder

Fastelavnsløbet i Odder Lørdag d. 26. februar var vi traditionen tro til fastelavnsløb denne gang var det i Odder. Der var fint fremmøde fra BMI en blandet flok på 30 både nye og gamle, hurtige og mindre hurtige dejligt, at der

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere