Din brugermanual SONY ERICSSON W610

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract:... Vækkeur, kalender, opgaver, profiler, dato og klokkeslæt, SIM-kortlås m.m. Opkald 21 Opkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald, stemmestyring, opkaldsindstillinger, grupper, visitkort. Fejlfinding Hvorfor virker telefonen ikke, som jeg vil have det? Meddelelser SMS, MMS, talemeddelelser, , Mine venner. Vigtige oplysninger.... Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i håndbogen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne Brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006 Publikationsnummer: DA/LZT R1A Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne Brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. BluetoothTM er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc. PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, VideoDJ og TrackIDTM er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony EricssonSony Ericsson Mobile Communications AB. Memory Stick MicroTM (M2TM), WALKMAN og WALKMAN-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation. WALKMAN -logoet og -symbolet er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. Real er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende RealNetworks, Inc. RealPlayer for Mobile er omfattet af licensen fra RealNetworks, Inc. Copyright , RealNetworks, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AdobeTM PhotoshopTM Album Starter Edition er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. T9TM Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9TM Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. 2 Indholdsfortegnelse This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slutbrugerlicensaftale gældende for SunTM JavaTM J2METM. 1 Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed eller som en del - udlejes, tildeles eller gives i underlicens. 2 Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren. Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til noget andet land/område, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USA's finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nations) eller USA's handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders). 3 Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USA's regering er underlagt de begrænsninger, som findes i "Rights in Technical Data and Computer Software Clauses" i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). En del af Softwaren i dette produkt er ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende SyncML initiative Ltd. ( ). Alle rettigheder forbeholdes. Andre produktog virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. Alle illustrationer er kun vejledende og gengiver muligvis ikke den faktiske telefon. Vejledende symboler Følgende vises i brugervejledningen: Bemærk En tjeneste eller funktion er net-eller abonnementsafhængig. Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. Se også side...

3 Brug en valg- eller navigeringstast til at bladre og vælge med, % 14 Navigation. Tryk midt på navigeringstasten. Tryk på den øverste del af navigeringstasten.

4 Tryk på den nederste del af navigeringstasten. Tryk på den venstre del af navigeringstasten. Tryk på den højre del af navigeringstasten. 3 % } Indholdsfortegnelse This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Introduktion Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Du kan finde yderligere oplysninger og hente yderligere materiale på Samling Sådan bruges telefonen 1 Isæt SIM-kortet og batteriet. 2 Oplad batteriet. 3 Tænd telefonen. SIM-kort Du modtager et SIM-kort (Subscriber Identity Module), når du opretter et abonnement hos en netoperatør. SIMkortet indeholder en computerchip, som holder styr på f.eks. dit telefonnummer, tjenesterne, der følger med abonnementet, samt navn og numre på dine kontakter. Gem kontaktoplysningerne på SIM-kortet, før du flytter det til en anden telefon. Kontakter kan være gemt i telefonens hukommelse. PIN-kode Der kræves en PIN-kode (Personal Identity Number) til SIM-kortet for at kunne starte telefonen og aktivere tjenester. Når du indtaster din PIN-kode, vises hvert ciffer som *, med mindre den starter med det samme ciffer som et nødopkaldsnummer, f.eks Så kan du altid foretage nødopkald uden først at skulle indtaste en PIN-kode. Tryk på for at rette fejl. PIN-kode spærret vises, hvis du taster en forkert PINkode tre gange i træk. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op vha. din PUK-kode (Personal Unblocking Key) % 80 SIM-kortlås. Batteri Visse funktioner bruger mere batteristrøm end andre og kan gøre det nødvendigt at genoplade batteriet oftere. Hvis tale- eller standbytiden bliver mærkbart kortere, kan det være nødvendigt at udskifte batteriet. Brug kun godkendte batterier fra Sony Ericsson % 91 Batteri. 4 Introduktion This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. SIM-kort og batteri Sådan isættes SIM-kort og batteri Sådan oplades batteriet 30 min. 2,5 t. 1 Fjern batteridækslet ved at trykke på det og lade det glide af som vist på billedet. 2 Sæt SIM-kortet ned i holderen, så kontakterne vender nedad. 3 Isæt batteriet, så mærkaten vender opad og stikkene vender mod hinanden. 4 Skub batteridækslet på plads. 1 Sæt opladerens stik i telefonen, så symbolet vender opad. 2 Det kan tage op til 30 minutter, før batteriikonet vises. 3 Vent ca. 2,5 timer, eller indtil batteriikonet viser, at batteriet er fuldt opladet. Tryk på en tast for at aktivere skærmen. 4 Tag opladeren ud ved at dreje stikket opad. Sådan tænder du telefonen Kontroller, at telefonen er opladet, og at SIM-kortet er isat, inden du tænder telefonen. Brug opsætningsguiden til at gøre telefonen klar til brug, når du har tændt den. Introduktion This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 5 Sådan tænder du telefonen Standby Når telefonen er tændt, og PIN-koden er indtastet, vises netoperatørens navn på skærmen. Det kaldes standbytilstand. Hjælp i telefonen 1 Tryk på og hold nede. Første start kan tage et par minutter. 2 Vælg at bruge telefonen med: Normal fuld funktionalitet eller Flytilstand begrænset funktionalitet, hvor senderne til net, FM-radio og BluetoothTM er slået fra % 7 Menuen Flytilstand. 3 Indtast PIN-koden til dit SIM-kort, hvis du bliver bedt om det. 4 Vælg sprog til telefonmenuerne ved første start. 5 } Ja for at få hjælp fra opsætningsguiden. 6 Følg vejledningen for at gennemføre opsætningen. Der kan i forvejen være defineret indstillinger i telefonen. Du bliver måske bedt om at registrere telefonen hos Sony Ericsson. Ingen personlige data, f.eks. dit telefonnummer, vil blive overført til eller behandlet af Sony Ericsson, hvis du vælger at registrere telefonen. Der er altid hjælp og oplysninger at hente i telefonen. Sådan bruger du opsætningsguiden } Indstillinger } onsvinduet åbnes. 2 Computer: Marker et sprog, og klik på OK. 3 Computer: Klik på Instal i PC Suiteafsnittet, og følg vejledningen på skærmen. Ikonet PC Suite vises på computerens skrivebord, når installationen er færdig. Du finder den sidste nye version af PC Suite på 8 Introduktion This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tag billeder eller optag videoklip Zoom ind eller ud Tag billeder eller optag video 2 Brug navigeringstasten til at skifte mellem kamera og videooptager. 3 Kamera: Tryk på for at tage et billede. Video:nde 13 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Navigation Hovedmenuerne vises som ikoner. Nogle undermenuer har faner. Gå til en fane ved at trykke på navigeringstastens venstre eller højre del. Tast Gå til hovedmenuerne, eller vælg markerede objekter. Flyt gennem menuerne og fanerne. Vælg indstillinger, der vises på skærmen over tasterne. Gå et niveau tilbage i menuerne. Tryk på den, og hold den nede, for at vende tilbage til standby eller afslutte en funktion. Slet objekter, f.eks. billeder, lyde og kontakter. Tryk på den, og hold den nede, under et opkald for at slå mikrofonen fra. Åbn aktivitetsmenuen % 7 Aktivitetsmenu. Åbn WALKMAN, eller sæt den på pause. Tryk og hold nede for at tage et billede eller optage et videoklip. Tryk på denne, og hold den nede, i standby for at ringe til din talemeddelelsestjeneste (hvis du har en). Tryk på en af disse taster, og hold den nede, for at få vist en kontakt, der begynder med et bestemt bogstav. 14 Lær din telefon at kende This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. - Tryk på en taltast og på } Kald op for at foretage et hurtigkald. Tryk for at få genveje, når du browser % 66 Sådan bruger du internettastaturets genveje eller adgangstaster. Viser en genvejsvejledning, når kameraet bruges. Tryk på denne og derefter på } Lås taster eller Lås op for at låse telefonens taster eller låse dem op. Slår ringesignalet fra, når der modtages et opkald. Tryk på denne, og hold den nede, for at gøre telefonen lydløs. Alarmsignalet lyder, selvom telefonen er indstillet til lydløs. Viser statusoplysninger i standby.

5 Øger lydstyrken under et opkald eller når WALKMAN anvendes. Zoomer ud, når kameraet anvendes, eller der vises billeder. Tryk på denne, og hold den nede, for at gå ét musikspor tilbage. Tryk to gange for at afvise et opkald. Tryk på denne, og hold den nede, for at foretage et stemmestyret opkald, eller sig det magiske ord (hvis du har valgt et), % 27 Stemmestyrede opkald. Mindsker lydstyrken under et opkald eller når WALKMAN anvendes. Zoomer ind når kameraet anvendes, eller der vises billeder. Tryk på denne, og hold den nede, for at gå ét musikspor frem. Tryk på denne, og hold den nede, for at foretage et stemmestyret opkald, eller sig det magiske ord (hvis du har valgt et), % 27 Stemmestyrede opkald. } Info } Mere Finde flere oplysninger, forklaringer eller tip til udvalgte egenskaber, menuer eller funktioner i telefonen % 6 Hjælp i telefonen. Åbn en liste med indstillinger. Alternativerne på listen over indstillinger er forskellige afhængigt af, hvor i menuen du befinder dig. Lær din telefon at kende 15 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Statuslinje Nogle af ikonerne, som kan vises: Ikon Beskrivelse GSM-nettets signalstyrke. Batteristatus. Batteriopladning vises sammen med batteristatuskonet. Mistede indgående opkald. SMS modtaget. modtaget. MMS modtaget. Talemeddelelse modtaget. Igangværende opkald. Tastaturlås aktiveret. Håndfrit udstyr tilsluttet. Radioen spiller i baggrunden. Kalenderpåmindelse. Påmindelse om opgave. 16 Genveje Brug tastaturgenveje til hurtigt at komme til en menu og foruddefinerede navigeringstastgenveje til hurtigt at nå bestemte funktioner. Rediger navigeringstastgenvejene, så de passer til dine behov. Brug af tastaturets genveje I standby, gå til menuer ved at trykke på, og indtast derefter menuens nummer. Menunumrene begynder med øverste venstre ikon og fortsætter rækkevist, tryk f.eks. på for femte menupunkt. Tryk på henholdsvis, og flere gange for at gå til tiende, elvte og tolvte menupunkt. Tryk på, og hold den nede, for at vende tilbage til standby. Brug af navigeringstastgenveje I standby, gå til en genvejsmenu eller funktion ved at trykke på,, eller. Sådan redigerer du en navigeringstastgenvej } Indstillinger } Generelt fanen } Genveje, og vælg en genvej } Rediger. Lær din telefon at kende This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Telefonens sprog Vælg sproget, der skal bruges i telefonens menuer, eller når der skrives tekst. Sådan ændrer du telefonens sprog } Indstillinger } fanen Generelt } Sprog } Telefonens sprog. Vælg et sprog. I standby kan du også trykke på: for automatisk sprog. for engelsk. Du skal åbne en funktion, hvor tekstindtastning er mulig, f.eks. } Meddelelser } Skriv ny } SMS, for at indtaste tekst. Sådan skifter du tekstinputmetode Tryk på, og hold den nede for at vælge en anden indtastningsmetode, inden eller mens du indtaster bogstaver. Sådan skifter du skrivesprog Tryk på, og hold den nede, for at vælge et andet skrivesprog, før eller mens du indtaster bogstaver. Muligheder ved indtastning af bogstaver } Mere for at få vist indstillinger, når du skriver en meddelelse. Sådan indtastes bogstaver vha. flere tryk Tryk flere gange på, indtil det ønskede tegn vises. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Tryk på for at slette bogstaver eller tal. Tryk på for at indtaste de mest almindelige tegnsætningstegn. Tryk på for at tilføje et mellemrum. De fleste SIM-kort indstiller automatisk menusproget til sproget i det land, hvor du købte SIM-kortet. Hvis det ikke er tilfældet, er det forudindstillede sprog engelsk. Sådan vælges indtastningssproget 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Sprog } Skrivesprog. 2 Gå til det sprog, der skal bruges, og marker det. } Gem for at forlade menuen. Indtastning af bogstaver Indtast bogstaver på en af følgende måder (tekstinputmetoder), f.eks. når du skriver meddelelser: Indtastning af tekst vha. flere tryk T9TM Text Input Lær din telefon at kende 17 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. T9TM Text Input T9TM Text Input-metoden benytter en indbygget ordbog til at genkende de oftest brugte ord med den tastsekvens, du taster. På den måde behøver du kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. Sådan indtastes bogstaver vha. T9 Text Input 1 Hvis du f.eks. vil skrive ordet "Jane", skal du trykke på,,,. 2 Hvis hele det viste ord er det, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere det og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke flere gange på eller for at få vist andre muligheder. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. 3 Fortsæt med at skrive meddelelsen. Tryk på og derefter på henholdsvis eller flere gange for at indtaste et symbol. Tryk på for at acceptere og tilføje et mellemrum. Sådan føjes der ord til T9 Text Input-ordbogen 1 Mens der indtastes bogstaver } Mere } Stav ord. 2 Rediger ordet vha. flere tastetryk. Brug og til at flytte markøren mellem bogstaver. Tryk på for at slette et tegn. Tryk på, og hold den nede for at slette hele ordet. Når du har redigeret ordet } Indsæt. Ordet føjes til T9 Text Input-ordbogen. Næste gang, du indtaster dette ord vha. T9 Text Input, vises det som et af forslagene. Forudsigelse af næste ord Når du skrive en meddelelse, kan du bruge T9 Text Input til at forudsige næste ord, hvis du tidligere har brugt det i en sætning. Sådan slår du forudsigelse af næste ord til/fra Mens der indtastes bogstaver } Mere } Skriveindstillinger } Gæt næste ord. Sådan anvender du forudsigelse af næste ord Tryk på for at acceptere eller fortsætte, når du indtaster bogstaver. 18 Lær din telefon at kende This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Filhåndtering Brug filhåndtering til håndtering af objekter som f.eks. billeder, videoer, musik, temaer, websider, spil og programmer, der er gemt i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet.

6 Memory Stick MicroTM (M2TM) Telefonen understøtter Memory Stick MicroTM-hukommelseskort (M2TM), der giver telefonen mere plads, hvor du kan gemme filer med f.eks. billeder eller musik. Sådan isættes og fjernes et hukommelseskort Du kan også flytte og kopiere filer mellem en computer og hukommelseskortet. Hvis der er isat et hukommelseskort, gemmes filer automatisk på det, hvis du ikke vælger at gemme filerne i telefonens hukommelse. Opret undermapper, som du kan flytte eller kopiere filer til. Spil og programmer kan kun flyttes mellem mapperne Spil og Programmer og fra telefonens hukommelse til hukommelseskortet. Ukendte filer gemmes i mappen Anden. Du kan vælge flere eller alle filer i en mappe på én gang, når du behandler filer, for alle objekter undtagen Spil og Programmer. Hukommelsesstatus Du kan ikke gemme filer, før der er fjernet indhold, hvis hele hukommelsen er fyldt. Kontroller telefonens og hukommelseskortets status ved at markere en mappe } Mere } Hukomm.status. Faner i menuen Filhåndtering Filhåndtering er opdelt i tre faner, og ikoner viser, hvor filerne er gemt. Alle filer - alt indhold i telefonens hukommelse og på hukommelseskortet. 1 Åbn dækslet. 2 Isæt hukommelseskortet som vist (så kontakterne vender opad). Tryk på kanten for at frigøre og fjerne kortet. Lær din telefon at kende 19 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. På Memory Stick - alt indhold på hukommelseskortet. I telefonen - alt indhold i telefonens hukommelse. Filoplysninger Du kan få vist filoplysningerne ved at markere det, } Mere } Oplysninger. Objekter, som er overført, eller modtaget vha. en af de tilgængelige overførselsmetoder, kan være kopibeskyttet. Hvis en fil er beskyttet, kan den ikke kopieres eller sendes. En copyrightbeskyttet fil har et nøglesymbol. Sådan bruger du en fil fra filhåndteringen 1 } Filhåndtering, og åbn en mappe. 2 Gå til en fil } Mere. Sådan flytter eller kopierer du filer til hukommelsen 1 } Filhåndtering, og vælg en mappe. 2 Gå til en fil } Mere } Håndter fil } Flyt for at flytte filen eller } Mere } Håndter fil } Kopier for at kopiere filen. 3 Vælg at flytte eller kopiere filen til Telefon eller Memory Stick } Vælg. Sådan flytter eller kopierer du filer til en computer % 73 Overførsel af filer via USBkablet. 20 Sådan oprettes en undermappe 1 } Filhåndtering, og åbn en mappe. 2 } Mere } Ny mappe, og indtast navnet på mappen. 3 } OK for at gemme mappen. Sådan vælges flere filer 1 } Filhåndtering, og åbn en mappe. 2 } Mere } Marker } Marker flere. 3 Rul for at vælge filer } Marker eller Fjern mrk. Sådan markerer du alle filer i en mappe } Filhåndtering, og åbn en mappe } Mere } Marker } Mark alle. Sådan slettes en fil eller en undermappe fra filhåndteringen 1 } Filhåndtering, og åbn en mappe. 2 Gå til en fil } Mere } Slet. Indstillinger for hukommelseskort Kontroller hukommelsesstatus eller formater hukommelseskortet for at slette alle data. Sådan bruger du indstillingerne for hukommelseskort } Filhåndtering, og vælg fanen På Memory Stick } Mere for at få vist indstillingerne. Lær din telefon at kende This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Opkald Opkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald, stemmestyring, opkaldsindstillinger, grupper, visitkort. Sådan foretager og modtager du opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et nets rækkevidde, før du kan foretage eller modtage opkald. % 5 Sådan tænder du telefonen. Net Når du tænder telefonen, vælger den automatisk dit net, hvis det er inden for rækkevidde. Hvis det ikke er tilfældet, kan du bruge et andet net, forudsat din netoperatør har en aftale, der tillader dette. Dette kaldes roaming. Vælg det net, der skal anvendes, eller føj et net til listen med foretrukne net. Du kan ændre den rækkefølge, telefonen skal vælge net under en automatisk søgning. Sådan vises de tilgængelige netindstillinger } Indstillinger, og brug eller til at gå til fanen Forbindelser } Mobilnet. Sådan foretages et opkald 1 Indtast et telefonnummer (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 } Kald op for at foretage et taleopkald eller } Mere for at få vist indstillinger. 3 } Afsl opk for at afslutte opkaldet. Du kan foretage opkald til numre på opkaldslisten og under kontakter, % 23 Kontakter og % 26 Opkaldsliste. Du kan også foretage opkald vha. din stemme % 27 Talekontrol. Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på, og hold den nede, indtil et +-tegn vises. 2 Angiv landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret. } Kald op for at foretage et taleopkald. Sådan kalder du et nummer op igen } Ja, hvis forbindelsen ikke oprettes, og Prøv igen? vises. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, hører du et tydeligt signal. Sådan besvares eller afvises et opkald } Svar eller } Optaget. Opkald 21 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan slår du mikrofonen fra 1 Tryk på, og hold den nede. 2 Tryk på igen, og hold den nede, for at genoptage samtalen. Sådan slår du højttaleren til eller fra under et taleopkald } Mere } Slå højttaler til eller Slå højttaler fra. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du anvender højttaleren. Det kan skade din hørelse. } Opkald og brug eller til at gå til fanen Mistede, hvis pop-up er valgt som standard. Gå til eller for at vælge et nummer og } Kald op for at kalde op. Nødopkald Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke Tryk på for at øge eller reducere lydstyrken i højttaleren under et opkald. Mistede opkald Når aktivitetsmenuen er valgt som standard, vises mistede opkald under fanen Nye hændelser i standby. Hvis pop-up er valgt som standard, vises Mistede opkald: i standby % 7 Aktivitetsmenu. Sådan kontrollerer du mistede opkald fra standby Tryk på, og brug eller til at gå til fanen Nye hændelser, hvis aktivitetsmenuen er valgt som standard.

7 Gå til eller for at vælge et nummer og } Kald op for at kalde op. 22 Sådan foretages et nødopkald Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer), } Kald op. Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre } Kontakter } Mere } Indstillinger } Specielle numre } Nødopkaldsnumre. Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kontakter Du kan gemme dine kontaktoplysninger i telefonens hukommelse eller på et SIM-kort. Vælg, hvilke kontaktoplysninger - Kontakter eller SIM-kontakter der som standard skal vises. } Kontakter } Mere } Indstillinger for at få nyttige oplysninger og indstillinger. Standardkontakter Hvis Kontakter er valgt som standard, får dine kontakter alle oplysninger, der er gemt under Kontakter, vist. Hvis du vælger SIM-kontakter som standard, får dine kontakter vist oplysninger afhængigt af SIM-kortet. Sådan vælger du standardkontakter 1 } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Standardkontakter. 2 } Kontakter eller SIM-kontakter. Telefonkontakter Gem kontakter i telefonen med navne, telefonnumre og personlige oplysninger. Du kan også føje billeder og ringesignaler til kontakter. Brug,, og til at rulle mellem fanerne og deres informationsfelter. Sådan tilføjes en telefonkontakt 1 Hvis Kontakter er valgt som standard: } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj. 2 Indtast navnet } OK. 3 Indtast nummeret, } OK. 4 Vælg en nummerindstilling. 5 Gennemgå fanerne og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. } Mere } Tilføj symbol og vælg symbolet } Indsæt for at tilføje symboler som 6 } Gem, når alle oplysninger er tilføjet. Sådan slettes en kontakt. 1 } Kontakter, og gå til en kontakt. 2 Tryk på og vælg Ja. Sådan slettes alle telefonens kontakter Hvis Kontakter er valgt som standard: } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Slet alle kontakter } Ja og } Ja. Navne og numre på SIM-kortet slettes ikke. Sådan gemmer du automatisk navne og telefonnumre på SIM-kortet } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Autogem på SIM, og vælg Til. Opkald 23 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. SIM-kontakter Gem kontakter på SIM-kortet. Sådan tilføjes en SIM-kontakt 1 Hvis SIM-kontakter er valgt som standard: } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj. 2 Indtast navnet } OK. 3 Indtast nummeret } OK og vælg et nummer. Tilføj flere oplysninger, hvis de findes } Gem. Hukommelsesstatus Antallet af kontakter, du kan gemme i telefonen eller på SIM-kortet, afhænger af den tilgængelige hukommelse. Sådan vises hukommelsesstatus } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Hukomm. status. Sådan kalder du op til en telefonkontakt 1 } Kontakter. Gå til, eller indtast det eller de første bogstaver i kontakten. 2 Tryk på eller for at vælge et nummer } Kald op for at foretage et taleopkald, når kontakten er fremhævet. Sådan kaldes der op til en SIM-kontakt Tryk på eller hvis SIM-kontakter er standard } Kontakter og kontakten er fremhævet. } Kald op for at foretage et taleopkald. Hvis Kontakter er valgt som standard: } Kontakter } Mere } Indstillinger } SIM-kontakter, og vælg kontakten } Kald op for at foretage et taleopkald. Sådan sendes en kontakt } Kontakter, og vælg en kontakt } Mere } Send kontakt, og vælg en overførselsmetode. Sådan sendes alle kontakter } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Send alle kontakt. og vælg en overførselsmetode. Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet 1 } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Kopier til SIM-kort. 2 Vælg et af alternativerne. Brug af kontakter Kontakter kan bruges på mange måder. Nedenfor kan du se, hvordan du: Kalder op til telefon- og SIM-kontakter. Sender telefonens kontakter til en anden enhed. Kopierer kontakter til telefonen og SIM-kortet. Føjer et billede eller et ringesignal til en telefonkontakt. Redigerer kontakter. Synkroniserer dine kontakter. 24 Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Alle eksisterende oplysninger på SIM-kortet erstattes, når alle kontakter kopieres fra telefonen til SIM-kortet. Sådan kopieres navne og numre til telefonkontakter 1 } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Kopier fra SIM. 2 Vælg et af alternativerne. Sådan føjes et billede, ringesignal eller en video til en telefonkontakt 1 } Kontakter, og vælg kontakten } Mere } Rediger kontakt. 2 Vælg den relevante fane, og vælg derefter Billede eller Ringesignal og } Tilføj. 3 Vælg en indstilling og et objekt } Gem. Hvis dit abonnement understøtter tjenesten Vis nummer, kan du tildele et personligt ringesignal til kontakter. Sådan redigeres en SIM-kontakt 1 } Kontakter, og vælg navnet og nummeret, du vil redigere, hvis SIM-kontakter er standard. } Kontakter } Mere } Indstillinger } SIM-kontakter og vælg navnet og nummeret, du vil redigere, hvis telefonkontakter er standard. 2 } Mere } Rediger kontakt og rediger navnet og nummeret. Sådan gemmer og gendanner du kontakter med et hukommelseskort } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Backup til M.S. or Gendan fra M.S. Sådan vælges sorteringsrækkefølge for kontakter } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Sort.rækkefølge. Sådan redigeres en telefonkontakt 1 } Kontakter, og vælg en kontakt } Mere } Rediger kontakt. 2 Gå til den relevante fane, vælg feltet, der skal redigeres, og } Rediger. 3 Rediger oplysningerne } Gem. Synkronisering af kontakter Du kan synkronisere dine kontakter med et kontaktprogram på internettet. Der er flere oplysninger under % 68 Synkronisering. Opkald 25 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Opkaldsliste Oplysninger om de seneste opkald. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 } Opkald fra standby, og vælg en fane. 2 Gå til det navn eller nummer, der skal kaldes op, } Kald op for at foretage et taleopkald. Sådan føjer du et nummer fra opkaldslisten til kontakter 1 } Opkald fra standby, og vælg en fane. 2 Gå til det nummer, du vil tilføje } Mere } Gem nummer. 3 } Ny kontakt for at oprette en ny kontakt, eller vælg en eksisterende kontakt, som nummeret skal føjes til. Sådan slettes opkaldslisten } Opkald, og vælg fanen Alle } Mere } Slet alle. Hvis du føjer kontakter med billeder til positionerne for hurtigopkald, vises kontaktbillederne % 25 Sådan føjes et billede, ringesignal eller en video til en telefonkontakt.

8 Sådan redigerer du hurtigopkaldsnumre 1 } Kontakter } Mere } Indstillinger } Hurtigkald. 2 Gå til positionen } Tilføj eller } Mere } Erstat. Sådan foretager du hurtigopkald Indtast positionsnummeret fra standby } Kald op. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Kontakt netoperatøren vedrørende dit nummer til talemeddelelsestjenesten eller for at få flere oplysninger. Hurtigopkald med billeder Gem numre på position 1-9 i telefonen, så du hurtigt kan få adgang til dem. Hurtigopkald afhænger af din standardkontakter % 23 Standardkontakter, du kan f.eks. foretage hurtigopkald til numre gemt på SIM-kortet. Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten Tryk på, og hold den nede fra standby. } Ja, og indtast nummeret, hvis du ikke har indtastet et nummer på talemeddelelsestjenesten. 26 Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan redigerer du nummeret på din talemeddelelsestjeneste } Meddelelser } Indstillinger } Talemedd.nr. Talekontrol Du kan håndtere opkald med stemmen ved at oprette talekommandoer til at: Foretage taleopkald kalde op til nogen ved at sige deres navn. Aktivere stemmestyring ved at sige et "magisk ord". Besvare og afvise opkald, når du bruger håndfrit udstyr. Inden stemmestyrede opkald Aktiver stemmestyringsfunktionen, og optag dine stemmekommandoer. Du ser et ikon ud for et telefonnummer, som har en stemmekommando. Sådan aktiveres stemmestyrede opkald og indtales navne 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Stemmestyring } Stemmestyret opk } Aktiver } Ja } Ny talekommando, og vælg en kontakt. 2 Brug og for at få vist numrene, hvis kontakten har mere end ét nummer. Vælg det nummer, du vil føje stemmekommandoen til. Optag stemmekommandoen, f.eks. "Johns mobil". 3 Der vises en vejledning. Vent på tonen, og sig kommandoen, der skal optages. Stemmekommandoen afspilles. 4 Hvis optagelyden er i orden } Ja. Hvis ikke } Nej, og gentag trin 3. For at optage yderligere en talekommando for en kontakt } Ny talekommando } Tilføj igen, og gentag trin 2-4 ovenfor. Navnet på den, der ringer op Hør det indtalte kontaktnavn, når du modtager et opkald fra den pågældende kontakt. Sådan slår du navnet på den, der kalder op, til eller fra } Indstillinger } fanen Generelt } Stemmestyring } Afspil opk.navn. Stemmestyrede opkald Start taleopkaldet fra standby vha. telefonen, en bærbar håndfri, et Bluetooth headset eller ved at sige dit magiske ord. Sådan foretages et opkald 1 Tryk på og hold en af volumentasterne nede fra standby. 2 Vent på tonen, og sig det navn, du optog tidligere, f.eks. "Johns mobil". Navnet afspilles, og du får forbindelse. Opkald 27 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan foretager du et håndfrit opkald Tryk på knappen på den håndfri enhed, og hold den nede, eller tryk på knappen på dit Bluetooth headset fra standby. Det magiske ord Optag og brug en talekommando som magisk ord for at aktivere talekontrol uden at trykke på nogen taster. Det magiske ord kan kun bruges med håndfrit udstyr. Vælg et langt, usædvanligt ord eller en sætning, der nemt kan skelnes fra almindelig baggrundstale. Du kan bruge en MIDI-, WAV- (16 khz), emelody- eller imelody-fil som ringesignal i forbindelse med talesvar Sådan aktiverer og optager du det magiske ord } Indstillinger } fanen Generelt } Stemmestyring } Magisk ord } Aktiver. Der vises en vejledning. } Fortsæt. Vent på tonen, og sig det magiske ord. } Ja for at acceptere eller } Nej for at optage et nyt magisk ord. Der vises en vejledning. } Fortsæt og vælg det miljø, det magiske ord skal aktiveres i. Talesvar Du kan besvare eller afvise indkommende opkald vha. stemmen, når du bruger håndfrit udstyr. 5 6 Sådan aktiverer du talesvar og optager talesvarkommandoer } Indstillinger } fanen Generelt } Stemmestyring } Talesvar } Aktiver. Der vises en vejledning. } Fortsæt. Vent på tonen, og sig "Svar" eller et andet ord. } Ja for at acceptere eller } Nej for at foretage en ny optagelse. Der vises en vejledning. } Fortsæt. Vent på tonen, og sig "Optaget" eller et andet ord. } Ja for at acceptere eller } Nej for at foretage en ny optagelse. Der vises en vejledning. } Fortsæt og vælg det miljø, talesvaret skal aktiveres i. Sådan besvarer eller afviser du et opkald vha. talekommandoer Når telefonen ringer, skal du sige: "Svar" for at modtage opkaldet. "Optaget" for at afvise det. Sådan redigeres talekommandoer 1 } Kontakter, og gå til en kontakt. 2 } Mere } Rediger kontakt, og gå til den relevante fane. 28 Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan optages en talekommando igen 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Stemmestyring } Stemmestyret opk } Rediger navne. 2 Vælg en kommando } Mere } Erstat tale } Ja. 3 Vent på tonen, og sig kommandoen. Viderestilling af opkald Du kan viderestille opkald, f.eks. til en telefonsvarertjeneste. Når funktionen Begræns opkald er aktiveret, er visse indstillinger for viderestilling af opkald ikke tilgængelige. % 32 Begrænsning af opkald. Sådan aktiverer du viderestilling af opkald 1 } Indstillinger } fanen Opkald } Viderestil opkald. 2 Vælg en opkaldstype og en indstilling for viderestilling } Aktiver. 3 Indtast telefonnummeret, som dine opkald skal viderestilles til, eller tryk på Slå op for at finde en kontakt } OK. Sådan deaktiverer du viderestilling af opkald Gå til indstillingen for viderestilling } Deaktiver. Flere opkald på samme tid Du kan håndtere flere opkald samtidigt. Tjenesten Opkald venter Når tjenesten er aktiveret, høres et bip, når du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiverer eller deaktiverer du tjenesten Opkald venter } Indstillinger } fanen Opkald vha. eller og } Håndter opkald } Opkald venter. Telefonen har følgende indstillinger: Viderestil altid Alle opkald. Hvis optaget Hvis et opkald allerede er i gang. Ingen kontakt Hvis telefonen er slukket, eller den ikke er inden for rækkevidde. Intet svar Hvis der ikke svares inden for et bestemt tidsrum. Opkald 29 This is the Internet version of the User's guide.

9 Print only for private use. Sådan foretager du et nyt opkald 1 } Mere } Parker for at parkere det igangværende opkald. 2 Indtast det nummer, du vil kalde op } Mere } Kald op. Modtagelse af taleopkald nr. 2 Når du modtager yderligere et opkald, kan du gøre følgende: } Svar og parkere det igangværende opkald. } Optaget for at afvise og fortsætte det igangværende opkald. } Erstat aktive opk. for at besvare og afslutte det igangværende opkald. Håndtering af to taleopkald Hvis du har et igangværende opkald og et parkeret opkald, kan du gøre følgende: } Mere for at få vist indstillingerne: Skift for at skifte mellem de to opkald. Forbind opkald for at forbinde de to opkald. Overfør opkald for at overføre de to opkald. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. } Afsl opk for at få vist indstillingerne: Ja for at hente det parkerede opkald. Nej for at afslutte begge opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to andre eller forbinde dem til en konference. Konferencer Du kan starte en konference ved at forbinde et igangværende og et parkeret opkald. Derefter kan du parkere konferencen og tilføje op til fem deltagere, eller foretage yderligere et opkald. Der kan være yderligere gebyrer forbundet med opkald til flere personer. Kontakt netoperatøren for at få flere oplysninger. Sådan forbinder du to samtaler til en konference } Mere } Forbind opkald. Sådan tilføjer du en ny deltager 1 } Mere } Parker for at parkere forbundne opkald. 2 } Mere } Tilføj opkald, og ring til den næste person, du vil føje til konferencen. 3 } Mere } Forbind opkald. 4 Gentag trin 1-3 for at tilføje flere deltagere. 30 Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan kobler du en deltager ud } Mere } Afbryd deltager, og vælg den deltager, du vil koble fra konferencen. Sådan starter du en privat samtale 1 } Mere } Tal med, og vælg den deltager, du vil tale med. 2 } Mere } Forbind opkald for at genoptage konferencen. Mine numre Se, tilføj og rediger dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dine telefonnumre } Kontakter } Mere } Indstillinger } Specielle numre } Mine numre, og vælg en af indstillingerne. To samtalelinjer Du kan foretage særskilte opkald fra forskellige telefonnumre, hvis dit abonnement understøtter flere samtalelinjer. Sådan vælger du en linje til udgående opkald } Indstillinger, og brug eller til at gå til fanen Opkald. Vælg linje 1 eller 2. Sådan ændrer du navnet på en linje } Indstillinger, og brug eller til at gå til fanen Visning } Rediger linjenavne. Vælg den linje, der skal redigeres. Accept af opkald Du kan vælge kun at modtage opkald fra visse telefonnumre. Hvis en indstilling for viderestilling Hvis optaget er aktiveret, viderestilles opkaldene. Sådan føjer du numre til listen over accepterede opkald } Indstillinger, og brug eller til at gå til fanen Opkald } Håndter opkald } Accepter opkald } Kun fra listen } Rediger } Ny } Tilføj. Vælg en kontakt eller } Grupper % 33 Grupper. Sådan accepterer du alle opkald } Indstillinger } fanen Opkald } Håndter opkald } Accepter opkald } Alle opkaldere. Opkald 31 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Begrænsning af opkald Du kan begrænse ud- og indgående opkald. Der kræves et password fra tjenesteudbyderen. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for Begræns opkald, der ikke kan aktiveres. Opkald til faste numre Med funktionen Faste numre kan du foretage opkald til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. De faste numre er beskyttet af PIN2-koden. Du kan stadig ringe til det internationale nødopkaldsnummer 112, også selvom funktionen Faste numre er aktiveret. Følgende opkald kan begrænses: Alle udgående Alle udgående opkald. Udgående int. Alle udgående internationale opkald. Udg. int. roaming Alle udgående internationale opkald undtagen til eget land. Alle indgående Alle indgående opkald. Indg. ved roaming Alle indgående opkald, når du er i udlandet % 21 Net. Sådan aktiverer eller deaktiverer du en opkaldsbegrænsning 1 } Indstillinger, og brug eller til at gå til fanen Opkald } Håndter opkald } Begræns opkald. Vælg en indstilling. 2 Vælg Aktiver eller Deaktiver, indtast dit password } OK. Dele af numre kan gemmes. Hvis du f.eks. gemmer 01234, kan der ringes til alle numre, der starter med Når funktionen Faste numre er aktiveret, har du muligvis ikke tilladelse til at få vist eller håndtere telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet. Sådan aktiverer eller deaktiverer du opkald til bestemte numre 1 } Kontakter } Mere } Indstillinger } Specielle numre } Faste numre, og vælg Aktiver eller Deaktiver. 2 Indtast din PIN2-kode } OK, og derefter } OK igen for at bekræfte. Sådan gemmer du et fast nummer } Kontakter } Mere } Indstillinger } Specielle numre } Faste numre } Faste numre } Nyt nummer, og indtast oplysningerne. 32 Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Opkaldstid og -pris Under et opkald vises opkaldets varighed. Du kan kontrollere varigheden af det seneste opkald, udgående opkald og samlet tid for dine opkald. Sådan kontrollerer du opkaldstiden } Indstillinger and use or to scroll to the Opkald tab } Tid og pris } Opkaldstimere. Sådan kalder du op eller gemmer fra notesblokken } Kald op to call the number or } Mere } Gem nummer and select a contact to save the number to or } Ny kontakt for at oprette en ny kontakt, som nummeret skal gemmes under. Vise eller skjule eget nummer Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, kan du vælge at skjule dit telefonnummer, når du foretager opkald. Sådan tillader du, at eget nummer vises eller skjules 1 } Indstillinger } fanen Opkald } Vis eller skjul nr. 2 Vælg Vis nummer, Skjul nummer eller Netstandard. Yderligere opkaldsfunktioner Tonesignaler Du kan bruge banktjenesterne eller betjene en telefonsvarer ved at sende tonesignaler under et opkald. Sådan bruger du tonesignaler Tryk på, eller for at sende toner. } Mere } Deaktiver toner or Slå toner til to turn the tones on or off during a call. Tryk på for rydde skærmen, efter et opkald. Notesblok Brug skærmen som notesblok, hvor du kan indtaste et telefonnummer under et opkald.

10 Når du afslutter opkaldet bliver nummeret stående på skærmen, så du kan kalde det op eller gemme det under kontakter. Grupper Du kan oprette en gruppe numre og -adresser, så du kan sende meddelelser til flere modtagere samtidigt % 34 Meddelelser. Hvis du sender en SMS til en gruppe, betaler du for hvert medlem. Opkald 33 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Du kan også bruge grupper (med numre), når du opretter lister over accepterede opkald, % 31 Accept af opkald. Sådan opretter du en gruppe numre og -adresser Hvis Kontakter er valgt som standard: } Kontakter } Mere } Indstillinger } Grupper } Ny gruppe } Tilføj. Indtast et navn for gruppen, } Fortsæt. } Ny } Tilføj for at finde og vælge en kontakts nummer eller -adresse. Gentag trin 3 for at tilføje flere numre eller -adresser. } Udført. Meddelelser SMS, MMS, talemeddelelser, , Mine venner. Din telefon understøtter forskellige meddelelsestjenester. Kontakt din tjenesteudbyder vedrørende de tjenester, du kan bruge, eller besøg for at få flere oplysninger Tekstmeddelelser (SMS) SMS'er kan også indeholde enkle billeder, lydeffekter, animation og melodier. Du kan også oprette og bruge skabeloner til dine meddelelser. Før du starter Du modtager nummeret til dit servicecenter fra din tjenesteudbyder, og som regel er det gemt på SIMkortet. I modsat fald kan du selv indtaste nummeret. Sådan indtastes et servicecenternummer 1 } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Servicecenter. Hvis nummeret på servicecentret er gemt på SIM-kortet, vises det på listen. 2 } Rediger } Nyt servicecenter, og indtast nummeret, inkl. det internationale "+"-symbol og lande/ områdekoden } Gem, hvis der ikke er noget nummer på listen. Visitkort Du kan tilføje dit eget visitkort som en kontakt. Sådan tilføjer du dit eget visitkort } Kontakter } Mere } Indstillinger } Mit visitkort, og tilføj oplysningerne for dit visitkort } Gem. Sådan sender du dit visitkort } Kontakter } Mere } Indstillinger } Mit visitkort } Send mit visitkort og vælg en overførselsmetode. 34 Meddelelser This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Afsendelse af SMS'er Oplysninger om indtastning af bogstaver % 17 Indtastning af bogstaver. Visse sprogspecifikke tegn bruger mere plads. På visse sprog kan du deaktivere Nationale tegn for at spare plads. Sådan kopieres og indsættes tekst i en meddelelse 1 } Mere } Kopier og indsæt, mens du skriver meddelelsen. 2 } Kopier alt eller } Marker og kopier, og brug navigeringstasten til at rulle og markere tekst med i meddelelsen. 3 } Mere } Kopier og indsæt } Sæt ind. Sådan indsætter du et objekt i en SMS 1 } Mere } Tilføj objekt, mens du skriver meddelelsen. 2 Vælg en indstilling og derefter et objekt, f.eks. et billede. Du kan konvertere din SMS til en MMS. } Mere } Til MMS mens du skriver meddelelsen, og fortsæt oprettelsen af en MMS, % 37 Billedmeddelelser (MMS). Sådan skriver og sender du en SMS 1 } Meddelelser } Skriv ny } SMS. 2 Skriv din meddelelse } Fortsæt. (Du kan gemme en meddelelse til senere i Kladder ved at trykke på } Gem meddelelse). 3 } Indtast telefonnr., og indtast et nummer eller } Opslag i Kontakter for at hente et nummer eller en gruppe fra Kontakter eller } Indtast -adr., eller vælg på listen med de senest anvendte modtagere } Send. Hvis du vil sende en meddelelse til en -adresse, skal du angive nummeret på en -gateway, } Meddelelser } Indstillinger } SMS } -gateway. Du kan få nummeret oplyst hos din tjenesteudbyder. Modtagelse af SMS'er Hvis du modtager en SMS, vises den i aktivitetsmenuen, hvis Nye hændelser er indstillet til Aktivitetsmenu. } Vis for at læse meddelelsen. % 8 Aktivitetsmenuens faner. Hvis Nye hændelser er indstillet til Pop-up, bliver du spurgt, om du vil læse SMS'en. } Ja for at læse meddelelsen eller } Nej for at læse den senere. } Mere, når du har læst SMS'en for at få vist indstillinger, eller tryk på for at lukke meddelelsen. % 8 Aktivitetsmenuens faner. Meddelelser 35 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Opkald til et nummer i en SMS Marker telefonnummeret, der vises i meddelelsen, } Kald op. Lagring og sletning af SMS'er SMS'er, du har modtaget, gemmes i telefonens hukommelse. Når telefonens hukommelse er fuld, skal du slette meddelelser eller flytte dem til SIMkortet, før du kan modtage nye meddelelser. Meddelelser, der er gemt på SIM-kortet, bliver der, indtil de slettes. Sådan gemmes en meddelelse 1 } Meddelelser } Indbakke, og vælg den meddelelse, du vil gemme. 2 } Mere } Gem meddelelse. 3 } Gemte meddel. for at gemme på SIM-kortet eller } Skabeloner for at gemme meddelelsen som en skabelon i telefonen. Sådan gemmes et objekt i en SMS 1 Marker telefonnummeret, billedet eller web-adressen, du vil gemme, mens du læser meddelelsen, } Mere. 2 } Anvend (det valgte telefonnummer vises) } Gem nummer for at gemme telefonnummeret eller } Gem billede for at gemme et billede eller } Anvend (det valgte bogmærke vises) } Gem bogmærke for at gemme et bogmærke. Sådan sletter du en meddelelse 1 } Meddelelser, og vælg en mappe. 2 Marker den meddelelse, du vil slette, og tryk på. Sådan gemmer eller sletter du flere meddelelser 1 } Meddelelser, og vælg en mappe. 2 Marker en meddelelse } Mere } Slet alle medd. for at slette alle meddelelser i mappen eller } Marker flere, gå til og marker meddelelser ved at trykke på Marker eller Fjern mrk. 3 } Mere } Gem meddelelse for at gemme meddelelser eller } Slet meddelelser for at slette meddelelser. Lange meddelelser Det tilladte antal tegn i en SMS afhænger af sproget, der skrives på. Du kan sende en længere meddelelse ved at kæde to eller flere meddelelser sammen. Du skal betale for hver meddelelse i en lang sammenkædet meddelelse. Modtageren modtager muligvis ikke alle dele af en lang meddelelse samtidigt. Spørg tjenesteudbyderen, hvor mange meddelelser der kan sammenkædes. 36 Meddelelser This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan slår du lange meddelelser til } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Maks. medd. lgd. } Maks. tilgæng. Skabeloner til SMS'er Du kan tilføje en skabelon eller gemme en meddelelse som en skabelon i telefonen % 36 Sådan gemmes en meddelelse. Sådan tilføjes en skabelon 1 } Meddelelser } Skabeloner } Ny skabelon } Tekst.

11 Powered by TCPDF ( 2 Indsæt tekst } OK. 3 Skriv en titel } OK. Sådan bruges en skabelon 1 } Meddelelser } Skabeloner, vælg en skabelon } Anvend } SMS. 2 Tilføj tekst, eller } Fortsæt, og vælg en modtager, som meddelelsen skal sendes til. Meddelelsesindstillinger Vælg en standardværdi for flere meddelelsesindstillinger, eller vælg indstillinger, hver gang du sender en meddelelse. Sådan vælges standardindstillinger for en SMS } Meddelelser } Indstillinger } SMS, og vælg de indstillinger, der skal ændres. Sådan angives indstillinger for en specifik meddelelse 1 } Mere } Avanceret, når meddelelsen er skrevet, og modtageren er valgt. 2 Vælg en indstilling, du vil ændre, } Rediger, og vælg en ny indstilling } Udført. Sådan kontrolleres leveringsstatus for en afsendt meddelelse } Meddelelser } Sendte medd., og vælg en SMS } Vis } Mere } Vis status. Billedmeddelelser (MMS) MMS'er kan indeholde tekst, billeder, kamerabilleder, dias, lydoptagelser, videoklip, signaturer og vedhæftede filer. Du kan sende MMS'er til en mobiltelefon eller en -adresse. Før du starter Både du og modtageren skal have et abonnement, der understøtter MMS. Meddelelser 37 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Du kan også modtage alle indstillingerne i en MMS automatisk fra netoperatøren eller hente dem på hvis der ikke findes en internetprofil eller meddelelsesserver. Inden du sender en MMS, kan du kontrollere, at meddelelsesserverens adresse og internetprofilen er angivet: } Meddelelser } Indstillinger } MMS } MMS-profil, og vælg en profil. } Mere } Rediger } Meddelelsesserver og } Mere } Rediger } Internetprofil. Sådan oprettes og sendes en MMS 1 } Meddelelser } Skriv ny } MMS. Rul for at bruge indstillingerne på værktøjslinjen. Rul eller for at vælge en indstilling. 2 } Fortsæt, når du er klar til at sende. 3 } Indtast -adr. eller } Indtast telefonnr. eller } Opslag i Kontakter for at hente et nummer eller en gruppe under Kontakter eller vælge på listen med de senest anvendte modtagere } Send. Du kan bruge kopierings- og indsættelsesfunktionen, når du skriver og redigerer MMS'er % 35 Sådan kopieres og indsættes tekst i en meddelelse. Sådan opretter du din egen signatur til MMS'er 1 } Meddelelser } Indstillinger } MMS. 2 } Signatur } Ny signatur, og opret din signatur som en MMS. Sådan vælges standardindstillinger for en MMS } Meddelelser } Indstillinger } MMS, og vælg indstillinger, der skal ændres. Yderligere indstillinger for afsendelse Bed om at få kvittering for, at meddelelsen er læst eller modtaget, og tildel en prioritet til en specifik meddelelse. Du kan også føje flere modtagere til meddelelsen. Sådan vælger du yderligere indstillinger for afsendelse 1 } Mere, når meddelelsen er oprettet, og modtageren er valgt. 2 } Tilføj modtager for at tilføje yderligere en modtager eller } Rediger modt. for at redigere og tilføje modtagere. } Rediger emne for at ændre meddelelsens emne eller } Avanceret for at få vist yderligere sendeindstillinger. Modtagelse af MMS'er Vælg, hvordan MMS'er skal overføres, og hvordan objekter, du modtager i MMS'er, skal gemmes. 38 Meddelelser This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan vælger du automatisk overførsel } Meddelelser } Indstill. } MMS } Autooverfør for at få vist og vælge en af følgende indstillinger: Altid automatisk overførsel. Spørg v. roam spørg, om der skal overføres, hvis der ikke er forbindelse til eget net. Aldrig ved roam. overfør ikke, når der ikke er forbindelse til eget net. Spørg altid spørg altid, om der skal overføres. Fra nye meddelelser vises i Indbakke. Vælg meddelelsen og } Vis for at overføre. Sådan modtages MMS'er Hvis du modtager en MMS, der er overført automatisk, vises den i aktivitetsmenuen, hvis Nye hændelser er indstillet til Aktivitetsmenu. } Vis for at læse meddelelsen. % 8 Aktivitetsmenuens faner. Hvis Nye hændelser er indstillet til Pop-up, bliver du spurgt, om du vil læse MMS'en, } Ja for at læse eller afspille. % 8 Aktivitetsmenuens faner. Tryk på for at lukke meddelelsen. Sådan gemmes et objekt i en MMS } Mere } Gem objekter, når en MMS vises, og vælg et objekt på den liste, der vises. Sådan sletter du MMS'er MMS'er gemmes i telefonens hukommelse. Når telefonens hukommelse er fyldt, skal du slette meddelelser, før du kan modtage nye meddelelser. Vælg en meddelelse, og tryk på for at slette. Skabeloner til MMS'er Du kan tilføje en ny skabelon eller bruge en prædefineret skabelon. Sådan tilføjes en skabelon 1 } Meddelelser } Skabeloner } Ny skabelon } MMS. 2 } Mere for at tilføje nye objekter. 3 } Gem, indtast en titel } OK for at gemme skabelonen. Sådan bruger du en skabelon 1 } Meddelelser } Skabeloner, og vælg en skabelon på listen } Anvend for at bruge skabelonen, som den er, eller } Mere } Rediger skabelon for at redigere den } Gem, indtast en titel } OK for at gemme ændringerne. Meddelelser 39 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 2 } Fortsæt, og vælg en modtager, som meddelelsen skal sendes til, eller vælg en skabelon på listen } Anvend } Fortsæt, hvis skabelonen er redigeret. Talemeddelelser Du kan sende og modtage en lydoptagelse som en talemeddelelse. Afsenderen og modtageren skal have et abonnement, der understøtter MMS'er. Hvis Nye hændelser er indstillet til Pop-up, bliver du spurgt, om du vil høre talemeddelelsen. } Ja for at afspille meddelelsen eller } Nej, hvis du vil afspille den senere. } Mere for at få vist en liste med valgmuligheder, når du har hørt talemeddelelsen. Tryk på for at lukke meddelelsen. % 8 Aktivitetsmenuens faner. Læs i telefonen når som helst. Skriv en meddelelse, vedhæft et billede, en lydoptagelse eller et videoklip taget med kameraet, og send det til dine venner eller kollegaer. Du kan også besvare og videresende med telefonen på samme måde som med computeren. Den -adresse, du bruger på din computer, kan også bruges i telefonen. Det kræver, at telefonen anvender de samme -indstillinger som computeren til -adressen.

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W880

Din brugermanual SONY ERICSSON W880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende...

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K770

Din brugermanual SONY ERICSSON K770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T630

Din brugermanual SONY ERICSSON T630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W580I

Din brugermanual SONY ERICSSON W580I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W580

Din brugermanual SONY ERICSSON W580 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK Brugervejledning Funktionsvejledning Telefon Software version 5.3.3 eller nyere Rev C DK Indhold 1. Indledning... 3 2 Anvend Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten/Telefonsiden... 3 2.2 Telefonmenuen... 3 2.3

Læs mere

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W395 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W395. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K550 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285553

Din brugermanual SONY ERICSSON K550 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285553 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Vivaz pro Udvidet brugervejledning

Vivaz pro Udvidet brugervejledning Vivaz pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...9 Telefonoversigt...10 Menuoversigt*...11 Navigering...12 Brug af andre net...16

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere