BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESPLAN 2018"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 ANSVAR OG MEDBESTEMMELSE LANGSIGTEDE OG FASTHOLDENDE INDSATSER JOB OG UDDANNELSE FØRST OG FREMMEST

2 INDHOLDSFORTEGNELSE VI HAR VISIONER I HALSNÆS...1 JOB OG UDDANNELSE FØRST OG FREMMEST...2 STYRKER OG UDFORDRINGER...2 RESULTATMÅL...3 SÅDAN ARBEJDER VI...3 LANGSIGTEDE OG FASTHOLDENDE INDSATSER...4 STYRKEROG UDFORDRINGER...4 EFFEKTMÅL/RESULTATMÅL...5 SÅDAN ARBEJDER VI...5 ANSVAR OG MEDBESTEMMELSE...6 STYRKER OG UDFORDRINGER...6 RESULTATMÅL...7 SÅDAN ARBEJDER VI...7 SAMLET OVERSIGT OVER MÅL FOR

3 VI HAR VISIONER I HALSNÆS Den overordnede beskæftigelsespolitiske målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse og kommunens udgifter til forsørgelse falder. Forsørgelsestrykket i Halsnæs Kommune er faldende, men er fortsat højere end gennemsnittet på landsplan. Det overordnede effektmål i Beskæftigelsesplan 2018 er derfor, at forsørgelsestrykket kommer på niveau med landet. Beskæftigelsesplan 2018 er en plan for, hvordan vi vil nå i mål. Beskæftigelsesplanen beskriver de tilgange og indsatser, som vi især har fokus på i 2018 og de delmål, som er drivkraften til at opnå det overordnede effektmål. Beskæftigelsesplanen er samtidig et udtryk for, at vi har visioner i Halsnæs. Vi vil ikke alene have vores borgere væk fra midlertidig ydelse. Selvforsørgelse skal ske via uddannelse eller job. Halsnæs satser på langsigtede løsninger, der holder, og tror på at indsatsen virker bedst, når parterne selv tager ansvar. Det vil nedbringe langtidsledighed og gengangere på midlertidige ydelser. Beskæftigelsesplan 2018 er bygget op omkring de tre principper: Borgere og virksomheder har ansvar og medbestemmelse Job eller uddannelse hurtigst muligt Indsatsen er langsigtet og fastholdende Beskæftigelsesplan 2018 tager udgangspunkt i de beskæftigelsespolitiske mål for 2018, som er udmeldt af Beskæftigelsesministeren: 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse 2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse 5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes Vi måler på resultaterne af indsatserne. Vi tror på, at fleksibel tilrettelæggelse af indsatsen, inden for de lovgivningsmæssige rammer, giver de bedste resultater. Vores ambition er, at enhver indsats skal afspejle den centrale kerneopgave: Mål om job eller uddannelse 1

4 JOB OG UDDANNELSE FØRST OG FREMMEST STYRKER OG UDFORDRINGER Ledigheden er faldende i Halsnæs Kommune og på landsplan. Flere virksomheder efterspørger arbejdskraft og nye jobs bliver skabt. Det er en positiv udvikling for borgerne i Halsnæs. Samtidig stiller arbejdsmarkedet løbende nye krav til nye kompetencer og fordrer, at vi får alle med: A-dagpengemodtageren skal støttes i at begå sig på et arbejdsmarked i forandring. Den unge skal via uddannelse blive parat til fremtidens arbejdsmarked. Flygtningen skal bygge videre på sine kompetencer fra sit hjemland og tilegne sig nye for at indgå på det danske arbejdsmarked. Borgeren, der ikke er jobparat skal via en helhedsorienteret indsats hjælpes til hele tiden at komme tættere på arbejdsmarkedet og den sygemeldte skal hurtigst muligt vende tilbage til sit arbejde, også selvom det ikke altid går så stærkt, som man kunne ønske. BLANDT DE BEDSTE I KLYNGEN TIL AT FÅ JOBPARATE I JOB Vi gode til at få jobparate i job. Halsnæs afgangsrate til selvforsørgelse for jobparate kontanthjælpsmodtagere er i top 3 i klyngen. Det hænger sammen med, at vi har fokus på en intensiv indsats for de kontanthjælpsmodtagere, der kan. Halsnæs ligger også over gennemsnittet i klyngen hvad angår aktivitetsparate, der bliver selvforsørgende. Andelen af aktivitetsparate, hvor virksomhedspraktik fører til selvforsørgelse er dog betydeligt lavere end i klyngen. Det kan til dels forklares med, at der er en markant overvægt af aktivitetsparate, der har modtaget en ydelse i mere end 2 år, sammenlignet med aktivitetsparate, der har modtaget en ydelse i op til 2 år. Vi er derfor optagede af, at afklare den enkelte i forhold til i hvilken grad det er realistisk at have job som mål, eventuelt på særlige vilkår. LAVERE EFFEKT AF VIRKSOMHEDS- RETTEDE INDSATSER FOR BORGERE I UDKANTEN AF ARBEJDSMARKEDET For målgrupperne på ledighedsydelse, i jobafklaringsforløb og ressourceforløb er der en tendens imod lange, virksomhedsrettede forløb. Samtidig ses det, at Halsnæs ligger betydeligt under klyngeniveau hvad angår afgang til selvforsørgelse. Tallene indikerer, at der er potentiale for at iværksætte indsatser, hvor formål, indhold og varighed i højere grad hænger sammen med det ønskede resultat. STIGNING I FLEKSJOBVISITEREDE De seneste par år har der været en væsentlig tilgang i ledighedsydelsesmodtagere, især fordi flere er blevet visiteret til fleksjob. Stigningen i fleksjobvisiterede kan til dels tilskrives vores tro på borgerens ressourcer; vi understøtter borgere selv med en lille erhvervsevne til at gøre brug af den, når de har viljen til det. Efter indførelsen af ressourceforløb i 2014 har det vist sig, at en stor andel af målgruppen til ressourceforløb, dvs. personer med en meget lille resterhvervsevne, efter forløbet er blevet visiteret til fleksjob. Det er en succes og samtidig en udfordring. Disse borgere har ofte været væk fra arbejdsmarkedet gennem en længere periode og skal understøttes i at finde et fleksjob. STORE FORSKELLE I HVILKE INDSATSER, DER BRINGER DE UNGE DIREKTE I JOB En analyse af effekten af vores indsatser over for de unge på uddannelseshjælp viser, at indsatser som løntilskud og vejledning- og opkvalificeringsforløb i ringe grad fører direkte til ordinær beskæftigelse. Effekterne af løntilskud ligger langt under halvdelen af effekterne på klyngeniveau. Vi er i Halsnæs gode til at aktivere de unge og anvender især virksomhedspraktik som beskæftigelsesrettet indsats når job eller uddannelse er målet også på kort sigt. Effekten af vejledning og opkvalificering er sjældent job, men anvendes i stedet til at gøre den enkelte parat til at søge job eller uddannelse eller at deltage i en virksomhedsrettet indsats. 2

5 JOB OG UDDANNELSE FØRST OG FREMMEST RESULTATMÅL 60 % af nyvisiterede til fleksjob (ledighedsydelsesmodtagere) er i fleksjob eller selvforsørgende efter 6 måneder 20 % af uddannelseshjælpsmodtagere (unge under 30 år) kommer i ordinær beskæftigelse Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere med ordinære løntimer stiger til 14 % Andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med ordinære løntimer stiger til 10 % Halsnæs er i top 3 i klyngen hvad angår andel af flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge, der kommer i ordinær beskæftigelse Halsnæs er i top 3 hvad angår andel af flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge år, der kommer i ordinær beskæftigelse 100 uddannelseshjælpsmodtagere påbegynder ordinær uddannelse (intern monitorering, kan ikke benchmarkes) SÅDAN ARBEJDER VI I arbejdet med borgeren er slutmålet altid job eller uddannelse. Midlet til at nå målet varierer alt efter borgerens situation. Vi tror dog på, at jobfokus og en målrettet virksomhedsrettet indsats er afgørende for at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi har fokus på samtaler, der rykker. Det betyder, at vi forbereder os inden hver samtale og opstiller i samarbejde med borgeren løbende mål og delmål og følger op på dem. SAGSBEHANDLERS TRO PÅ BORGEREN ØGER JOBSANDSYNLIGHEDEN Undersøgelser viser, at der er størst sandsynlighed for at komme i job når borgeren mødes med positive forventninger fra sagsbehandleren. Vi er optagede af, at skabe et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem borger og sagsbehandler og inddrager mentor og borgerens netværk når det er relevant. Vi tror på og arbejder med borgerens ressourcer. JOB OG UDDANNELSE HAR FØRSTE PRIORITET Målet er altid job, uanset målgruppe. Det betyder i praksis, at målet gennemsyrer alle aktiviteter i en 3 borgers forløb: samtalen med sagsbehandler, det bevilgede kursus, virksomhedspraktikken osv. Borgerens jobmål er i overensstemmelse med borgerens kompetencer og tager samtidig højde for arbejdsmarkedsbalancen. For de unge under 30 år har uddannelse første prioritet men job er stadig målet. Uddannelse giver adgang til arbejdsmarkedet og skal være udtryk for en investering i en langsigtet beskæftigelsesindsats. Når den unge venter på at starte på sin uddannelse, er lønnede timer et delmål for at den unge opnår tilknytning til arbejdsmarkedet og tager ansvar for sit eget liv. VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS OG FOKUS PÅ ORDINÆRE LØNTIMER Undersøgelser viser, at virksomhedsrettede indsatser, især virksomhedspraktik, har størst effekt i forhold til at få borgeren i job. Særligt for langtidsledige og borgere i udkanten af arbejdsmarkedet har en virksomhedsrettet indsats vist sig at være adgangen til arbejdsmarkedet. En forudsætning for, at indsatsen har effekt er, at der er et klart formål og mål med indsatsen. Vi sætter i 2018 særlig fokus på relevans og progression i de virksomhedsrettede forløb og kombinerer så vidt muligt indsatsen med lønnede timer på arbejdspladsen.

6 LANGSIGTEDE OG FASTHOLDENDE INDSATSER STYRKER OG UDFORDRINGER Med risiko for mangel på kvalificeret arbejdskraft er det nødvendigt, at vi i Halsnæs sikrer at vores borgere har de rette kompetencer, både nu og i fremtiden. Samtidig er det væsentligt at sikre, at den kvalificerede arbejdskraft fastholdes på arbejdsmarkedet. Opkvalificering af arbejdskraftreserven kan eksempelvis ske gennem kurser og uddannelse eller virksomhedsrettede indsatser. Halsnæs har generelt gode resultater af de iværksatte indsatser. En analyse fra oktober 2017 viser, at afgangsraten til selvforsørgelse for langt de fleste målgrupper er højere end i klyngen, samtidig med, at driftsudgifterne er lavere. Analysen viser samtidig, at hyppige samtaler gør en forskel i forhold til at gøre borgerne selvforsørgende. TILBAGEFALDSPROCENT PÅ NIVEAU MED LAND OG KLYNGE Data fra 2016 viser, at andelen af gengangere på tværs af ydelserne er på niveau med klyngen og landsgennemsnittet. Andelen af gengangere inden for 13 uger er på niveau med klyngen og lidt lavere end landsgennemsnittet. Andelen af gengangere inden for 26 uger er på niveau med landet og lidt højere end klyngegennemsnittet. Specifikt for A- dagpengemodtagere gælder det, at andelen af gengangere er lidt højere end i klyngen og på landsplan, mens andelen af gengangere på integrationsydelse er betydeligt lavere end både klynge- og landgennemsnit. POTENTIALE FOR EFFEKTIVISERING OG INVESTERING Analysen indikerer, at der i jobafklaringsforløb er et effektiviseringspotentiale. Afgangsraten til selvforsørgelse er lidt højere end gennemsnitligt for klyngen, men forbruget af udgifter til aktivering er højere i Halsnæs end gennemsnittet. For A-dagpenge og ledighedsydelse er der derimod et investeringspotentiale, idet afgangsraterne er lavere end i klyngen og driftsudgifterne er tilsvarende lave. Halsnæs har i 2017 sat særligt ind over for ledighedsydelsesmodtagere, hvilket er en kurs, vi fortsætter i FORSKEL PÅ EFFEKTER AF LANGE AKTIVERINGSFORLØB Sammenhængen mellem omfanget af brugen af virksomhedsrettet aktivering, andelen af borgere der modtager en virksomhedsrettet indsats og afgangen til selvforsørgelse indikerer, at langvarige forløb kun i nogen grad fører til selvforsørgelse. Det gælder især de aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, at afgangen til selvforsørgelse er lavere end klyngen. For disse målgrupper er selvforsørgelse ikke nødvendigvis målet for indsatsen. Der er også tendens til langvarige forløb blandt sygedagpengemodtagere. Her er effekterne i form af selvforsørgelse større end gennemsnittet for klyngen, hvilket afspejler et fokus på langsigtede og fastholdende indsatser, hvor en længerevarende indsats kan være nødvendig for at sikre en forsvarlig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. SAMMENHÆNG MELLEM FOKUS PÅ SAMTALER OG VIRKSOMHEDSRETTEDE TILBUD OG SELVFORSØRGELSE Jobparate kontanthjælpsmodtagere i Halsnæs har mange samtaler og en høj grad af virksomhedsrettet indsats. Halsnæs er samtidig i top 3 i klyngen hvad angår afgang til selvforsørgelse. For dagpengemodtagere gælder det modsatte: Der er få samtaler og færre får en virksomhedsrettet indsats, samtidig med at markant færre opnår selvforsørgelse end top 3 i klyngen. Tallene indikerer, at der er sammenhæng mellem på den ene side intensiteten af samtaler og iværksættelse af virksomhedsrettede tilbud og på den anden side afgang til selvforsørgelse. Fra december 2017 har vi for A-dagpengemodtagere, i fællesskab med A-kasserne, fokus på at intensivere samtalerne. Dette fokus fortsætter i

7 LANGSIGTEDE OG FASTHOLDENDE INDSATSER EFFEKTMÅL/RESULTATMÅL Hver måned er 25 % af de sygemeldte delvist raskmeldte eller i virksomhedspraktik Det gennemsnitlige antal personer i jobafklaringsforløb reduceres med 30 % Det gennemsnitlige antal personer i ressourceforløb fastholdes på 2017-niveau Antallet af ledighedsydelsesmodtagere reduceres med 25 % (baseline ) 10 % pr og 25 % pr Andelen af A-dagpengemodtagere med en varighed på over 26 uger reduceres til maksimalt 10 % Andelen af langvarige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (mere end 2 år) reduceres med 10 % SÅDAN ARBEJDER VI De indsatser vi iværksætter, skal skabe langsigtet tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi iværksætter en indsats så tidligt som muligt i en borgers forløb. Samtidig skal der være progression i indsatsen og den skal afsluttes så snart, der ikke længere er progression eller indsatsen ikke længere er nødvendig for at nå målet om job eller uddannelse. Langsigtede resultater forudsætter et tæt samarbejde med virksomhederne. Et tæt samarbejde bidrager konkret til at forebygge, at den sygemeldte mister fodfæstet på arbejdsmarkedet eller at den unge kun kortvarigt fastholdes i job eller uddannelse. TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE OMKRING OPKVALIFICERING Det er en kerneopgave at skaffe virksomhederne nødvendig og kvalificeret arbejdskraft. Vi satser målrettet på at sikre sammenhæng mellem arbejdsmarkedets efterspørgsel og arbejdskraftreservens kompetencer. Vi fortsætter det tætte samarbejde med andre kommuner, blandt andet via NRS, for at imødekomme stigende efterspørgsel efter især faglært arbejdskraft, og er fortsat tovholder for det regionale udviklingsprojekt "Arbejdskraft til tiden. Projekterne løser ikke udfordringen omkring stigende efterspørgsel alene, men er med til at lægge spor for det tværkommunale samarbejde. Lokalt styrker vi også virksomheds-samarbejdet. Vi opkvalificerer ledige via virksomhedsrettede indsatser og yder rekrutteringsservice og fastholdelsesindsatser. STYRKET FOREBYGGELSES- OG FASTHOLDELSESINDSATS I 2018 vil vi styrke den forebyggende og fastholdende indsats via forskellige tilbud: Fastholdelsesmentor, forebyggelsesindsatser for unge under 18 år, virksomhedsmentorer, samarbejde med frivillige og ikke mindst virksomhedsrettede tilbud. Vi har særlig fokus på, at sygemeldte borgere skal fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet, enten via gradvis tilbagevenden eller etablering af virksomhedsrettet indsats. Vi vil også i højere forebygge, at borgere kommer langt fra arbejdsmarkedet. Vi inddrager eksempelvis borgerens netværk aktivt og iværksætter en tidlig fastholdelsesindsats; før en sygemelding er aktuel eller ved første samtale. Virksomhederne er aktive medspillere i vores fastholdelsesindsats. FOKUS PÅ PROGRESSION Vi har særlig fokus på progression. Når vi eksempelvis bevilger et ressourceforløb, iværksætter en indsats eller godkender et fleksjob på få timer, er progression altid et omdrejningspunkt. På samme måde forbereder vi gradvist den aktivitetsparate på at være jobparat eller komme i job, og de krav, der følger med. Vi afprøver og udvikler løbende progressionsværktøjer på tværs af målgrupper. 5

8 ANSVAR OG MEDBESTEMMELSE STYRKER OG UDFORDRINGER I rollen som myndighed vil samarbejdet med borgere og virksomheder og øvrige samarbejdspartnere altid være præget af en vis grad af ulighed. Myndigheden træffer afgørelser omkring borgerens forsørgelsesgrundlag, iværksættelse af indsatser, refusion til virksomheden, godkendelse af fleksjobbet og meget mere. Det kan vi ikke ændre. Det er forvaltningen af denne myndighed, der er afgørende for samarbejdet og hermed også for resultaterne. Vi er optagede af, at tilstræbe den rette balance mellem på den ene side at give ansvar og medbestemmelse til borgere og samarbejdspartnere og på den anden side, at påtage os ansvaret for beskæftigelsesindsatsen. VI GRADBØJER ANSVARET Forudsætningerne for at kunne tage ansvar for eget (arbejds-)liv er ikke de samme for alle. Vi kan ikke møde forskellige borgere på samme måde. Borgerservice og Beskæftigelse har i 2017 haft særlig fokus på samtaler og vi har blandt andet øvet os i at blive bevidste om roller og ansvar i relationen og give den enkelte borger ansvar og medbestemmelse i egen sag. Balancen mellem hvor meget ansvar vi skal give og tage i forhold til den enkelte borger er et centralt dilemma i myndighedsopgaven. En grundlæggende forudsætning for, at vi kan understøtte intentionerne med lovgivningen er, at vores samarbejdspartnere herunder borgere - rent faktisk også samarbejder. I nogle tilfælde er sanktioner og kontrol derfor første skridt imod at sikre, at borgeren deltager og selv tager ansvar. VI FÅR OGSÅ FLYGTNINGE MED Vi anerkender, at flygtninge kan have væsentlige barrierer i forhold til at få et job. Vores erfaringer viser samtidig, at mange flygtninge har personlige og faglige ressourcer, der gør det muligt på et tidligt tidspunkt at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi betragter som udgangspunkt flygtninge som jobparate og giver dermed den enkelte flygtning ansvaret tilbage. Det afspejles i vores resultater, hvor langt færre end landsgennemsnittet kommer tilbage på en ydelse inden for et halvt år efter selvforsørgelse er opnået. KONTROLINDSATS GIVER RESULTATER Halsnæs har siden 2011 haft et kontrolteam, der behandler sager, hvor der er mistanke om socialt bedrageri. Alene i 2017 har Team Kontrol pr. 31. oktober 2017 rejst tilbagebetalingskrav på godt kroner og sikret en fremadrettet besparelse på over 2 millioner kroner. Resultaterne er på den ene side udtryk for, at kontrolindsatsen virker. På den anden side er de udtryk for, at der er omfattende bedrageri, der ikke bliver taget i opløbet. TOPPEN AF ISBJERGET? Den kommunale kontrolindsats består af fire trin, der består af Vejledning forud for ansøgning Behandling af ansøgning, herunder kontroller og vurderinger Løbende kontrol og Behandling af sager om socialt bedrageri. Vi har hidtil ikke arbejdet systematisk med samtlige kontroltrin. Et skærpet fokus på systematik på alle kontroltrin kan derfor potentielt medføre større forebyggelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger. 6

9 ANSVAR OG MEDBESTEMMELSE RESULTATMÅL Der er senest april 2018 udarbejdet strategi om sanktioner SÅDAN ARBEJDER VI Vi tror på, at vi skaber de bedste resultater ved at samarbejde. Med borgere, virksomheder og hinanden. Det gør vi blandt andet ved at inddrage borgere og virksomheder og samtidig kræve, at de tager ansvar. oplysninger, de modtager. Når en medarbejder modtager oplysninger, der er væsentlige for sagen, herunder oplysninger om økonomiske forhold, skal dette oplyses i sagen, så informationerne kommer videre til den medarbejder, der træffer afgørelser om borgerens økonomi. VI TAGER BRUGERINDDRAGELSE SERIØST Vi har udviklet et elektronisk spørgeskema, som alle borgere har mulighed for at besvare efter møde i Borgerservice og Beskæftigelse. Vi måler blandt andet på, om formålet med mødet og næste skridt i sagen var tydeligt for borgeren. Vi tror på, at ansvar og medbestemmelse giver tilfredse borgere og gode resultater. Målingerne indtil nu har vist, at borgerne i høj grad oplever, at samtalerne lever op til deres forventninger og giver klarhed om næste skridt i dagen og det fejrer vi. Samtidig bruger vi målingerne til at sætte fokus på metoder til at sikre, at borgeren tager ansvar for sit eget liv. FOKUS PÅ FLERE LED I KONTROLINDSATSEN Bekæmpelse af socialt bedrageri er andet og mere end kontrolteamets indsats. Team Kontrol overtager ofte sagen sent i forløbet; når der er begrundet mistanke om bevidst snyd. Vi er optagede af, at få en mere systematisk og forebyggende kontrolindsats og vil i 2018 sætte særlig fokus på især den løbende kontrol, der foregår i jobcenterregi. Det skærpede fokus handler grundlæggende om, at alle medarbejdere, der er i kontakt med en borger forholder sig kritisk over for de BORGERNÆR KOMMUNIKATION Vi anerkender, at flere af vores borgere får mange informationer fra kommunen som helhed. For at sikre, at den enkelte borger ikke alene modtager, men også forstår, informationerne, er det derfor vigtigt, at de er formuleret så enkelt og tydeligt som muligt. Vi lytter til vores borgere og har på baggrund af input fra borgerpanel forenklet en række af vores standardbreve og vil fortsat have fokus på borgernær kommunikation i Vi tror desuden på, at forebyggelse af fejludbetalinger og socialt bedrageri starter med god og tydelig kommunikation. Ved førstegangshenvendelser er det vores ambition, at skriftlig information følges op af en mundtlig forklaring. SANKTIONER SOM REDSKAB Formålet med sanktioner er at fremme borgernes rådighed. Når vi sanktionerer, sikrer vi, at borgeren deltager i samtaler og relevante indsatser. Vi tror på, at vi derved skaber de bedste vilkår for, at borgeren tager ansvar for sit eget liv og får den rette indsats for at komme videre i sit arbejdsliv. 7

10 SAMLET OVERSIGT OVER MÅL FOR Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Overordnet effektmål: Forsørgelsestrykket i Halsnæs er ved udgangen af 2018 på niveau med landet Det gennemsnitlige antal personer i jobafklaringsforløb reduceres med 30 % Det gennemsnitlige antal personer i ressourceforløb fastholdes på 2017-niveau 60 % af nyvisiterede til fleksjob (modtagere af ledighedsydelse) er i fleksjob efter 6 måneder Antallet af ledighedsydelsesmodtagere reduceres med 25 % (baseline ) o Reduktion på 10 % pr o Reduktion på 25 % pr % af uddannelseshjælpsmodtagere (unge under 30 år) kommer i ordinær beskæftigelse 100 uddannelseshjælpsmodtagere påbegynder ordinær uddannelse (intern monitorering, kan ikke benchmarkes) Andelen af A-dagpengemodtagere med en varighed på over 26 uger reduceres til maksimalt 10 % 2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft Hver måned er 25 % af de sygemeldte delvist raskmeldte eller i virksomhedspraktik Der er senest april 2018 udarbejdet strategi om sanktioner 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende Halsnæs er i top 3 i klyngen hvad angår andel af flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge, der kommer i ordinær beskæftigelse. Halsnæs er i top 3 i klyngen hvad angår andel af flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge under 30 år, der kommer i ordinær uddannelse. 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere med ordinære løntimer stiger til 14 % Andel af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med ordinære løntimer stiger til 10 % Andelen af langvarige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (mere end 2 år) reduceres med 10 % 5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes Note: Opdelingen af målene i Beskæftigelsesplan 2018 viser sammenhængen til de vejledende beskæftigelsespolitiske mål. Flere af målene har dog sammenhæng til flere af de beskæftigelsespolitiske mål. Halsnæs har i 2018 fokus på mål 5, dog er der i Beskæftigelsesplan 2018 ikke et konkret mål herom. 8

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 ANSVAR OG MEDBESTEMMELSE LANGSIGTEDE OG FASTHOLDENDE INDSATSER JOB OG UDDANNELSE FØRST OG FREMMEST INDHOLDSFORTEGNELSE VI HAR VISIONER I HALSNÆS... 6 UDVALGETS FOKUSOMRÅDER I 2018...

Læs mere

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter til forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan Oplæg v/ Teamleder Natalia Frøhling

Beskæftigelsesplan Oplæg v/ Teamleder Natalia Frøhling Beskæftigelsesplan 2018 Oplæg v/ Teamleder Natalia Frøhling Beskæftigelsespolitiske mål 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse 2. Virksomhederne

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune November 2017 Indledning Nyborg Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i, hvad der er særligt fokus på i Nyborg Kommunes beskæftigelsesrettede

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland Status på indsats RAR Sjælland Marts 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Jobskabelse gennem vækst og udvikling skaber mere velfærd Forord Beskæftigelsesplan 2019 er Syddjurs Kommunes styringsværktøj til at understøtte et fleksibelt arbejdsmarked og medvirker

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 217 mål og resultatkrav Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har prioriteret de fire beskæftigelses-politiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren samt

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på indsats RAR Bornholm

Status på indsats RAR Bornholm Status på indsats RAR Bornholm Juni 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med fordel

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2019-2022 Forord I Greve Kommune er det en forudsætning for vores fælles velfærd, at vi har et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked, hvor alle bidrager med de ressourcer, de har.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - August

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - August Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2018 Opfølgning - August 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 2. oktober 2018 Arbejdsgrundlaget Styring på beskæftigelsesområdet Ministermål Beskæftigelsesplanen

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG 2018 Beskæftigelsesplan 2018 SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsespolitiske mål... 3 Mål 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i.

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i. Forord Det går godt med beskæftigelsen i Danmark. Også i Vejen Kommune har vi den laveste ledighed i mange år. Faktisk har vi i efteråret 2018 haft den laveste ledighed i Syddanmark. Udfordringer og muligheder

Læs mere

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på resultater og indsats RAR Fyn September 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Resultatmål 1a: Den gennemsnitlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019-

Beskæftigelsesplan 2019- CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 24. oktober 2018 Tlf. dir.: 4477 6571 E-mail: vdh@balk.dk Kontakt: Vedran Hrustic Sagsid: 15.00.00-P15-1-18 Beskæftigelsesplan 2019- Ballerup Kommunes beskæftigelsesplan

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland Februar 2019 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret januar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret november 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 er Frederikshavn Kommunes beskæftigelsespolitik og plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2019. Beskæftigelsesplanen tager

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland August 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret februar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019 Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd

Læs mere

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7 Nøgletal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde

Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. februar 2018 www.ballerup.dk Arbejdsmarkedscentrets kerneopgaver De to kerneopgaver Hjælpe ledige borgere

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Opdateret august 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på indsats RAR Hovedstaden

Status på indsats RAR Hovedstaden Status på indsats RAR Hovedstaden Maj 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 4. september 2015 Titel: Beskæftigelsesplan 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Uddannelseskonsulent Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan,

Læs mere

Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/ Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed

Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/ Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/1 2019 Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed Beskæftigelsesområdets kerneopgaver 1. Hjælp til ledige

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 INDLEDNING I Haderslev Kommune tror vi på, at meget kan lade sig gøre, når vi arbejder sammen. Vi har modet til at udforske det ukendte, og når vi møder forhindringer, opsøger vi

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

AMK-Øst. Status på indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst. Status på indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst Status på indsats RAR Hovedstaden August 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2018 Side 1 af 6 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. Indledning Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget. Evaluering af pejlemærker 2017

Arbejdsmarkedsudvalget. Evaluering af pejlemærker 2017 Evaluering af pejlemærker 2017 Februar 2018 Indhold Arbejdsmarkedsudvalgt...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3 AMU 2 Flere unge har en ordinær uddannelse...4

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret oktober 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro

Beskæftigelsesplan for Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro Beskæftigelsesplan 2019-21 for Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro er kraftcenter for beskæftigelsesindsatsen - vi arbejder for et dynamisk og rummeligt arbejdsmarked

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 www.middelfart.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De 5 hovedspor... 4 Virksomhedsservice... 4 Synergi ved tværfagligt samarbejde... 4 Virksomhedsrettet indsats... 5 Mødet med

Læs mere

Status på indsats RAR Hovedstaden

Status på indsats RAR Hovedstaden Status på indsats RAR Hovedstaden Februar 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret februar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Februar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 06-11-2017

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses alt for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere