Referat Dansk Fåreavls Generalforsamling. Tid og sted: 5. april 2014 på Bygholm landbrugsskole. Dirigent: Vagn Stage, Varde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Dansk Fåreavls Generalforsamling. Tid og sted: 5. april 2014 på Bygholm landbrugsskole. Dirigent: Vagn Stage, Varde"

Transkript

1 Referat Dansk Fåreavls Generalforsamling Tid og sted: 5. april 2014 på Bygholm landbrugsskole Dirigent: Vagn Stage, Varde Tilstede: 48 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Beretning fra landsledelse, udvalg og sekretariat 4. Drøftelse af beretninger 5. Regnskab Orientering om budget Drøftelser af regnskab og budget 8. Valg - Formand - Næstformand - Statsautoriseret revisor Deloitte 9. Behandling af indkomne forslag 10. Eventuelt. Dansk Fåreavl Axelborg 4. sal Vesterbrogade 4A 1620 København V Telefon Fax

2 - 2 - Ad punkt 1 Vagn Stage blev valgt som dirigent Ad punkt 2 Inga Stamphøj og Inge Markussen blev valgt som stemmetællere Ad punkt 3 og 4. Beretning fra Landsledelse, udvalg og sekretariat, samt debat Landsledelsens beretning fremlagt af formand Richard Andersen Importregler. Emnet har været drøftet meget i Landsledelsen. Som konsekvens af at reglerne kan være vanskelige at tolke, så har Dansk Fåreavl på egen drift kontaktet en udvidende importør af dyr fra en ny race Nolana, for at sikre, at disse dyr også bliver omfattet af danske sundhedsregler. Inga Stamphøj vil gennemføre de nødvendige test. Fåreafgiftsfonden. Foreningerne Sydvestjysk fåreavl og Fynske fåreavlere har klaget over at de ikke fik tildelt tilskud på deres ansøgning om andel i pengene fra Fåreafgiftsfonden. Den type klager giver en del administrativt bøvl, da en sådan klage skal håndteres af ministeriet. Vi fik imidlertid et positivt resultat ud af klagen, idet vi fik en dialog med foreningerne og et fælles ønske om at få etableret en fælles portal med faglig information, hvorfra alle foreninger kan trække ind til deres egne hjemmesider. Fonden er også blevet pålagt at finansiere udgiften til indsamling af oplysninger om afregningspriser på lam, som samles af Landbrug og Fødevarer. Opgaven er lovpligtig i forhold til et EU direktiv. Klovsyge. Der er ønsker om at få lempeligere regler for klovsyge test, så det bliver lettere at sikre, at dyr både kan deltage i Roskilde skuet og på Landskuet med mellemliggende test. Endvidere har vi behov for at få opbygget en fælles database med information om de klovsyge frie besætninger, så den information kan udnyttes bedre af køberne af dyr. Kompetenceløft. Økologisk landscenter har opnået tilskud til et stort anlagt kompetenceudviklings projekt, der gør det muligt at gennemføre faglige arrangementer med tilskud over alt i landet i løbet af det kommende år. Det er dyrlægerne Inga Stamphøj, Randi Worm, samt konsulenterne Lone Prisak, Richard Andersen, Jens Chr. Skov og Bjarne Hansen, der vil tilbyde deres faglige viden til lokale arrangementer. Opgaven hviler nu på distrikter, som skal stå for de praktiske rammer til møderne. Kompetanceløftet vil bl.a. blive brugt til en bedre viden om fårenes parasitter, og her er bevilget et tilskud til at indkøbe mikroskoper, de frivillige vejledere i distrikterne kan få del i disse og, danne parasitgrupper som mødes gennem sommeren og følger udviklingen af indvoldsorm. Endvidere bliver der lavet kurser i at foretage mikroskoperingen. Politisk arbejde resultater. Fødevarekædeoplysningerne er kommet på sundhedsdokumentet, så det er blevet lettere at indberette de oplysninger i forbindelse med slagtning af dyr. Det er aftalt at Dansk Fåreavl, Gotlænderforeningen og Dansk Gedeunion dækker udgiften i fællesskab.

3 - 3 - Lempelserne af øremærkekravet for større besætninger med udendørs læmninger samt Mouflonbesætninger med jagtbesætninger. Scrabie. Der var bred opbakning til ikke at lave Danmark som scrabie frit område, da prisen på kr. i ekstra kontrol ikke står mål med forventet indtjening ved ekstra eksport. Resultatet af forhandlingerne med Fødevarestyrelsen er, at de er pålagt at lave et register for de besætninger, som ønsker at opfylder kriterierne for scrabie fri status. Ny aftale om sekretariatsbetjening på Axelborg. Vi har aftalt at Landbrug og Fødevarer fremover står for foreningens medlemsregister og regnskab, samt at vi kan få hjælp til politisk arbejde. Det er Peter Olesen, som er vores kontaktperson. Han sørger for at sikre, at fåreavlernes interesser ikke bliver modarbejdet i de høringssvar som organisationen giver til nye lovudspil. Det koster os årligt kr. for at få den service. Notering på lam. Der er oprettet et system til ugevis at registrere 4 slagtehuses afregninger for lam. Det er Landbrug og Fødevarer, som administrerer ordningen, som er baseret på en EU forordning. Informationen kan løbende finde på sheep.dk under Lammenoteringen. Hjemmeside. Vi har fået etableret en ny hjemmeside med ny webleverandør i stedet for Landbrug og Fødevares eget system. Dyrlæger. En tak til Inga Stamphøj og Randi Worm for deres store engagement med at hjælpe fåreavlerne med deres sundhedsforhold. De to dyrlæger indgår også i et Rådgivningsteam, som vi har etableret for nogle år siden. Efter at Videncentret for Landbrug har trukket sig ud af det faglige arbejde, så er teamet blevet reduceret til tre rådgivere. Vi søger at få teamet suppleret med yderligere en sagkyndig på græsmarksstyring. Det er en opgave for Produktionsudvalget. Nye sygdomme. Lungesygen Jaegsiek, paratuberkulose hos geder og en leverikte, som faktisk er en vom-ikte. Det er de nye sygdomme, som er registreret nye i landet i det forløbne år. Forslag til opgaver for udvalgene. Sundhedsudvalget bør sørge for at få lavet flere arrangementer med dyrlægerne. Vi kan ikke gøre nok på det område. Avlsudvalget bør tage på sig at få redefineret mål for avlen, så de modsvarer også produktionsbesætningernes interesser. Vi skal hele tiden sikre, at avlens arbejde retter sig mod produktionen. Dyrvelfærd misrøgt af dyr. Der kommer jævnlig meldinger i aviser om anmeldelser for vanrøgt af dyr. Vi skal på den baggrund lære at agere mere proaktivt så vi undgår sådanne negative omtaler. Debat af Landsledelsens beretning Vagn Frandsen. Jeg har overvejet at melde mig ud af foreningen, men nu ser jeg positive muligheder med ny hjemmeside og mulighed for at se referater fra landsledelse og udvalg. Jeg vil gerne, at vi får Klovsygetest og Maedi test koordineret. Inga Stamphøj. Jeg vil fraråde at koble Maedi og klovsygetesten sammen. Vi har større fleksibilitet med at have den hver for sig. Med en adskillelse bliver det lettere for en fåreavler at genopbygge status efter en periode, hvor man ikke har opretholdt sin status med test. Randi Worm. Resultater af klovsygetesten bør ligge som information på Webdyr Plus sammen med øvrige sundhedsregistreringer.

4 - 4 - Preben Albin. Hvor stort er foreningens medlemsfald i år. Jeg hører at nogle holder op, fordi de ikke ser at de får noget for pengene. Dansk Fåreavl bør tage fat i pressen, så journalister er mere vidende om får og ikke tror at alt usædvanligt er vanrøgt. Med den nye politiske medarbejder på Landbrug og Fødevarer skal vi være obs. på at sikre, at vi får reageret i tide og undgå de ulemper som vi fik af manglende indflydelse på transportreglerne. Bent Schack. Arbejdet med transportregler foregik mens jeg var formand. Og det er rigtigt, at det var et problem for os at komme igennem. Men jeg så nu ikke nogle åbninger, som vi ikke fik udnyttet. Så jeg tror ikke at vi missede nogle muligheder for at få bedre regler. Richard Andersen. Svar. Vi har nu 643 medlemmer, hvoraf 523 er aktive. Og enig i Preben Albins forslag om at vi har behov for at oplyse pressen bedre om får og fåreavl. Med TV 2 udsendelser om får er der taget fat i det. Vi er opmærksomme på Preben Albins bekymring om at sikre hurtigt og præcis reaktion på høringssvar. Peter Olsen, LF har som opgave at give høringer, der ikke stiller fåreavlerne ringere. Og det holder jeg ham løbende orienteret om. Og vores svar bliver koordineret med Dansk Gedeunion og Danske lammeproducenter. Asger Markussen. Det er et problem, at foreningen ikke længere kan opretholde et beslutningsforum. Det virker som om at vi ikke længere har et forretningsudvalg i Dansk Fåreavl. Richard Andersen. Det er rigtigt at vi ikke har haft egentlige forretningsudvalgsmøder siden Kjeld Kragelund stoppede som sekretær for Landsledelsen. Vi har primært brugt telefonen og mail til at sikre vores beslutninger. Lene Wohlfahrt. Det er et problem, at referater ikke kommer på hjemmesiden. Povl Nørgaard. Det vil ske fremover hurtigt men vær opmærksom på at sende referatet til redaktørerne, så det ikke kan misforstås hvad opgaven er. Landsledelsens beretning blev godkendt. Beretning fra Sundhedsudvalget ved. Niels Skaaning Vi har i året løb drøftet importregler, klovsyge og revideret Maedi-regler i udvalget. Debat Randi Worm. Jeg savner at udvalget bakker op om Rømø avlernes kæmpe arbejde med at sanere mod Maedi og anerkender dem for det. Vagn Frandsen. Kan vi udskyde klovsygetest til 3 år, når vi først er erklæret for klovsygefrie. Bjarne Wohlfahrt. Vi har et meget højt ambitionsniveau her i landet med at få udryddet klovsyge. Er det overhovedet realistisk. Randi Worm. Spørger du Rømø avlerne, som nu er kommet fri af klovsyge, så vil de svare ja, vi skal have et højt ambitionsniveau. Men vi mangler viden for at forstå smittemekanismer mellem får og kvæg.

5 - 5 - Lenette Bech. Vi har foreslået en lempelse af klovsygetesten. Problemet opstår i forbindelse med dyrskuerne og at får og geder har forskellige regler på Roskilde skuet og på landsskuet. Problemet er at skuerne ligger så tæt, at vi ikke kan nå at få svar på prøver taget lige efter Roskilde skuet. Det blev konkluderet, at dette problem er et spørgsmål for Udstillingsudvalget for Roskilde og for Landsskuet. Beretning fra Avlsudvalget ved Henning Nielsen Vi har haft to årlige møder med raceforeningerne. Endvidere har vi kåret 230 dyr, scannet 700 lam og afholdt et vædderlamsskue. Vi har udskudt kursus om dataregistrering for avlere. Endvidere har vi afholdt et møde med Lammeproducentforeningen for at afstemme holdninger i forhold til bl.a. Individafprøvning. Beretning fra PR udvalget, samt afsætningsudvalget ved Erik Lindegaard Vi har et godt blad, som mange er tilfredse med ros til Anni og Povl. Hjemmesiden har vi fået lagt om, så vi nu får meget mere for pengene. Og senest har vi oprettet en Facebook side og har allerede nu 340 venner. Og der er fortsat god aktivitet på Fåredebatten. Annette? Jeg opfordrer til at styre presseinfo om Fårets dag bedre. Og vi savner noget mere information at dele ud til vores gæster på fårets dag. Lenette Bech. Vi laver selv en del materialer til fårets dag, bl.a. så har vi lamineret nogle sider fra Temahæftet Naturpleje. Randi Worm. Det er vigtigt at besætninger med fårets dag sætter en seddel op på stalddøren, som henviser til sheep.dk og hvad man kan finde af viden her. Preben Albin. Vi bør få genoptrykt en revideret udgave af raceplakaten. Camilla Petersen. Jeg tror vi i høj grad selv skal kunne lave vores materialer til Fårets dag. Beretning fra Produktionsudvalget ved Anders Sørensen Vi har haft meget lav aktivitet i udvalget, da vi ikke har haft nogle penge at arbejde med. Beretningerne fra udvalgene blev godkendt. Pkt. 5 og pkt. 7. Regnskab for Dansk fåreavl, samt debat om regnskab Richard Andersen præsenterede hovedtallene i regnskabet, som viser et overskud på kr. mod et underskud året får. Debat. Preben Albind. Der skal være mere specifikt, hvad vi leverer til Fåreafgiftsfonden fra Dansk Fåreavl. Tilsvarende spørgsmål fra Morten Jacobsen, som kritiserer, at Fåreafgiftsfondens regnskab indgår i Dansk Fåreavls regnskab.

6 - 6 - Richard Andersen. Dansk Fåreavl har fordel af Fåreafgiftsfonden og betaler omkostningerne ved administration af fåreafgiftsfonden.. Lene Wohlfahrt. Hun ønskede tydeligere information i regnskabet om, hvad udgifterne til specifikke projekter går til, bl.a. scanning, kåringer mv. Der var flere kritiske spørgsmål til at regnskabet var blandet sammen med Fåreafgiftsfondens, samt at foreningen brugte mange penge på at have statsautoriseret revision. Der kom følgende forslag til afstemning på generalforsamlingen fra Mogens Hansen: Generalforsamlingen udtrykker sin utilfredshed med regnskabsfremlæggelsen og de principper, som ligger til grund for det. Fremover skal Dansk Fåreavl fremlægge sit eget regnskab til generalforsamlingen og første gang i Herefter går generalforsamlingen videre til næste punkt på dagsordenen. Generalforsamlingen stemte og dette forslag sammen med om man kunne godkende regnskabet i én afstemning. Resultatet af den var, at 28 stemte for og 12 stemte imod. Dermed er landsledelsen pålagt at ændre sit regnskabsprincip for det indeværende regnskabsår Pkt. 6. Orientering om budget 2014 Richard Andersen fremlagde forslag til budget for 2014 til orientering. Der var ingen kommentarer. Pkt. 8 Valg Valg af formand Bjarne Wohlfahrt stillede op som modkandidat til Richard Andersen. Efter at de begge havde præsenteret, hvad de vil arbejde for i det kommende år, gennemførtes en afstemning. Resultatet af skriftlig afstemning var, at Richard fik 27 stemmer, Bjarne fik 21 stemmer. Og der var 1 ugyldig stemme. Dermed er Richard Andersen genvalgt som formand for Dansk Fåreavl. Valg af næstformand. Anders Sørensen ønske ikke genvalg og Bjarne Wohlfahrt stille op som ny kandidat og blev valgt uden afstemning. Valg af revision Deloitte blev genvalgt til revision med bemærkningen om, at Landsledelsen skal søge at finde en billigere løsning så hurtigt som muligt. Pkt. 9. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen Pkt. 10. Eventuelt Asger Markussen anmodede om at Landsledelsen sørger for bedre økonomistyring og synliggørelse af revisionskommentarer i det regnskab, som forelægges generalforsamlingen

7 - 7 - Preben Albin. Hvordan kan det være, at der fremgår tilgodehavende i regnskabet for Fåreafgiftsfonden. Richard svarede, at der havde været problemer med et slagteri, som var gået konkurs og at man endnu ikke havde afskrevet fordringen. Det ville blive gjort i næste regnskab. Jan Serup. Opfordrede til at medlemmerne var mere positive i deres udmeldinger. Der er så mange ressourcer i fåreavlere og vi skal sørge for at udnytte dem på den bedste måde. Vi skal sørge for at bruge sådanne møder til at skabe god energi for det kommende års arbejde. Der var klapsalver til Jans kommentar. Uddeling af Dansk Fåreavls initiativ pris. Med en indstilling fra Bornholms Fåreavl havde Landsledelsen valgt Jan Seerup, som modtager af årets initiativpris. Richard motiverede valget af Jan og overrakte ham beviset på generalforsamlingen.

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere