Lønforhandling i Dansk Psykolog Forening. Evaluering 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønforhandling i Dansk Psykolog Forening. Evaluering 2017"

Transkript

1 Lønforhandling i Dansk Psykolog Forening Evaluering 2017 Dansk Psykolog Forening Oktober2017

2 Indhold Kort Fortalt... 2 Resumé... 3 Tilgang til evaluering af lønforhandling... 5 Metodisk bemærkning til sammenligning mellem 2016 og Evalueringens datasæt & resultater... 5 Medlemmernes tilfredshed med deres lønforhandling og medlemskab Kvalitative udsagn fra vores medlemmer

3 Kort Fortalt Denne rapport viser resultaterne fra en evaluering af lønforhandling i Dansk Psykolog Forening. Evalueringen forløb over fire uger og fandt sted fra den 13. september til den 10. oktober I alt 33 medlemmer fik tilsendt et evalueringsskema, da deres lønforhandling var afsluttet. 28 medlemmer valgte at besvare spørgsmålene. Det svarer til en evalueringsprocent på 85 procent. Evalueringen centrerer sig om den lønforhandling, som varetages centralt i Dansk Psykolog Forening, altså af en medarbejder i sekretariatet. Den vedrører medlemmer på offentlige arbejdspladser uden tillidsrepræsentant, som har fået forhandlet løn i perioden 13. september til den 10. oktober Lønforhandlinger, som varetages af lokale tillidsrepræsentanter er ikke omfattet af denne undersøgelse. Intentionen med at evaluere lønforhandling fra et medlemsperspektiv er at få feedback fra vores medlemmer, som kan anvendes fremadrettet. Tak til Tak til alle medlemmer, som tog sig tid til at medvirke i evalueringen. Etik Besvarelserne er behandlet fortroligt. Vi har ønsket at give medlemmet mulighed for at blive kontaktet. Der hvor udsagn fra medlemmer er citeret i rapporten fremgår ingen navne. Den enkelte medarbejder har haft fuld adgang til egne evalueringer. Formålet har været at give mulighed for at zoome ind på de enkelte kontaktpunkter i den proces, som serviceydelsen lønforhandling er. Samtidig har evalueringerne givet mulighed for at samle data på tværs, hvilket sikrer mulighed for at arbejde ud fra et fælles læringsperspektiv i organisationen. Udarbejdet af Dansk Psykolog Forening

4 Resumé Denne rapport viser resultaterne fra en evaluering af lønforhandling i Dansk Psykolog Forening. Evalueringen forløb over fire uger og fandt sted fra den 13. september til den 10. oktober I alt 33 medlemmer fik tilsendt et evalueringsskema, da deres lønforhandling var afsluttet. 28 medlemmer valgte at besvare spørgsmålene. Det svarer til en evalueringsprocent på 85 procent. Evalueringen centrerer sig om den lønforhandling, som varetages centralt i Dansk Psykolog Forening, altså af en medarbejder i sekretariatet. Den vedrører medlemmer på offentlige arbejdspladser uden tillidsrepræsentant, som har fået forhandlet løn i perioden 13. september til den 10. oktober Det er andet år i træk, at vi evaluerer medlemmernes lønforhandling. I 2016 valgte 25 ud af de i alt 57 medlemmer, som fik tilsendt et evalueringsskema at evaluere deres oplevelse af telefonkontakten. Det svarer til en noget lavere evalueringsprocent på 44 procent. I denne rapport bringe vi vores resultater i samspil med hovedresultater fra sidste års evaluering. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at det kan være tvivlsom at sammenligne de to år direkte, da der er tale om forskellige konkrete henvendelser i hver undersøgelsesperiode, og da datamaterialet ikke er særlig stort. Når vi sammenligner resultaterne fra 2017 med evalueringen fra 2016 får vi stort set samme billede: Medlemmer af Dansk Psykolog Forening er generelt tilfredse med deres lønforhandling, og tilfredsheden med den konkrete lønforhandling er højere end den generelle tilfredshed med foreningen. Vi bemærker også, at den generelle tilfredshed med medlemsskabet angives som højere i 2017 end i Tabel 1. Hvor tilfreds er du med din lønforhandling? Tabel 2. Hvor tilfreds er du med dit medlemsskab af DP? Fremhævede resultater Udover den høje tilfredshed med lønforhandling kan uddrages følgende fund fra evalueringen. Flest har haft lønforhandling i forbindelse med nyansættelse. 86 procent svarende til 25 medlemmer har fået forhandlet løn i forbindelse med nyansættelse. 14 procent svarende til 4 3

5 medlemmer har evalueret på baggrund af en lønforhandling i forbindelse med ny funktion i nuværende job. Lønforhandling er oftest et kort forløb med få samtaler og/eller mails med en medarbejder i Dansk psykolog Forening. 86 procent svarende til 25 medlemmer angiver, at de har haft et kort forløb. 14 procent svarende til 4 medlemmer angiver, at deres lønforhandling er bestået af et længere forløb med flere samtaler og/eller mails med en medarbejder fra dansk Psykolog Forening. Ingen medlemmer har, i den proces som en lønforhandling er, forgæves forsøgt at få indsigt i deres sag. Der er i perioden 13. september til den 10. oktober 2017, hvor evalueringen fandt sted været et betydelig lavere antal lønforhandlinger end i den 4 ugers periode, hvor vi evaluerede lønforhandling i I 2016 evaluerede vi i juni, og dengang var der tale om 56 lønforhandlinger. I 2017 evaluerede vi i september og har haft 33 lønforhandlinger. Antallet af lønforhandlinger fluktuerer mere eller mindre tilfældigt henover året. Nogle kommuner og regioner forhandler årlig løn om foråret og andre om efteråret. Hvornår medarbejdere siger op og erstattes med andre er naturligvis også uforudsigeligt. I september 2016 havde vi til sammenligning 58 lønforhandlinger.

6 Tilgang til evaluering af lønforhandling For andet år i træk har vi sat os for at evaluere, hvor tilfredse medlemmerne er med deres lønforhandling. Evalueringen centrerer sig om den lønforhandling, som varetages centralt i Dansk Psykolog Forening, altså af en medarbejder i sekretariatet. Lønforhandlinger som varetages af lokale tillidsrepræsentanter er ikke omfattet af denne undersøgelse. Vi er interesseret i at få viden, om hvad medlemmer på offentlige arbejdspladser uden tillidsrepræsentant, som har fået forhandlet løn i perioden fra den 13. september til den 10. oktober 2017, tænker om den kontakt de har haft med en medarbejder i sekretariatet omkring deres lønforhandling, og hvor tilfredse de er med den konkrete lønforhandling. Serviceydelsen lønforhandling er en aktivitet, som er sammensat af flere komponenter. På den ene side foregår lønforhandling i den offentlige sektor altid indenfor nogle kontekstuelle og formelle rammer, som ikke er til forhandling og som den sekretariatsansatte medarbejder navigerer ud fra, når han forhandler løn for medlemmet. På den anden side ser vi, at lønforhandling er dynamisk størrelse, hvor forhandleren i Dansk Psykolog Forening indgår i en relation med både arbejdsgiver og medlem. Selvom lønforhandling i den offentlige sektor er rammesat og følger faste regler, har vi altså ikke at gøre med en isoleret målbar størrelse, når det kommer til at evaluere medlemstilfredshed. I vores evalueringsdesign søger vi at tage højde for dette, ved både at spørge medlemmet til tilfredshed med proces og output i lønforhandlingen. Metodisk bemærkning til sammenligning mellem 2016 og 2017 Vi bringer vores resultater af medlemmernes evaluering af lønforhandling i samspil med resultater fra sidste års evaluering. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at det kan være tvivlsom at sammenligne de to år direkte, da der er tale om forskellige konkrete lønforhandlinger i hver undersøgelsesperiode, og da datamaterialet ikke er særlig stort. I sammenligningen af evalueringerne fra 2016 med 2017, bemærker vi også at svarprocenten er betydelig højere i 2017 end i Den er således steget fra 44 procent i 2016 til 85 procent i Dette skyldes en aktiv indsats for at få evalueringsprocenten op, som i praksis bestod i, at medlemmer som efter 3 dage ikke havde besvaret evalueringsskemaet - blev kontaktet telefonisk, og opfordret til at besvare evalueringsskemaet. I de tilfælde, hvor medlemmet ikke besvarede telefonopkaldet blev der sendt en rykkermail. Vi har registreret, at de telefoniske opkald har haft en positiv effekt i forhold til at få en højere evalueringsprocent. Evalueringens datasæt & resultater I det følgende afsnit gennemgås resultaterne af evalueringen. I beskrivelsen af resultaterne forholder vi os indledningsvis til medlemmets indgang til evalueringen. Indgangen er for eksempel hvilken type lønforhandling, der er tale om, og hvordan lønforhandlingen startede. Vi ser dernæst på en række udsagn, som vi har bedt medlemmet om at tilkendegive sin grad af enighed i. Målet er at afdække, hvordan proces, eller den måde som medarbejderen varetager lønforhandlingen på, påvirker medlemstilfredsheden. Vi har dernæst bedt medlemmet evaluerer på output, qua spørgsmålet: Hvor tilfreds er du med din lønforhandling. Til sidst sammenholder vi tilfredsheden med den specifikke lønforhandling og tilfredsheden med medlemskab af foreningen, som medlemmerne angiver i denne evaluering. 5

7 Lønforhandlingen udspringer typisk af en nyansættelse Evalueringen viser, at lønforhandling i denne undersøgelsesperiode ligesom i 2016 oftest udspringer af en nyansættelse. Tabel 3 nedenfor viser, hvordan typer af lønforhandlinger fordeler sig i 2016 og Tabel 3. Hvilken type lønforhandling har du haft? Flest medlemmer tager selv kontakt til Dansk Psykolog Forening Nedenstående tabel 4. viser, at lønforhandlingen for størsteparten af medlemmerne ligesom starter med, at medlemmet selv enten ringer eller skriver ind til sekretariatet. Tabel 4. Hvordan startede din lønforhandling? Lønforhandling er ofte et kort forløb med mails og telefonsamtaler Tabel 5. viser, at de fleste medlemmer, som har besvaret spørgeskemaet men dog ikke alle som det var tilfældet i har haft en eller flere telefonsamtaler med en medarbejder fra Dansk Psykolog Forening i forbindelse med deres lønforhandling. Derudover har stort set det samme antal medlemmer som i 2016 nemlig 79 procent mod 80 procent i haft en mailkorrespondance med en medarbejder.

8 Tabel 5. Min lønforhandling bestod af (sæt gerne flere krydser) Som det fremgår af nedenstående tabel 6 har størstedelen af medlemmerne ligesom i haft et korterevarende lønforhandlingsforløb med få samtaler og/eller mails med en medarbejder fra Dansk Psykolog Forening. Tabel 6. Min lønforhandling var... Tabel 7 viser, at lidt færre medlemmer har søgt information om lønforhandling på foreningens hjemmeside forud for deres lønforhandling i 2017 end i Tabel 7. Har du forud for din kontakt med foreningen søgt information om lønforhandlingen på foreningens hjemmeside? Medlemmernes tilfredshed -Procesrelaterede spørgsmål Vi ser nu på en række procesrelaterede udsagn, som knytter sig til den konkrete lønforhandling. Alle udsagn knytter an til den måde hvorpå sekretariatets forhandlere tilstræber at praktisere lønforhandling. Den enkelte forhandler i Dansk Psykolog Forenings sekretariat lønforhandler indenfor faste og givne kontekstuelle rammer, som han ikke er herre over. Men samtidig har forhandleren mulighed for at præge de processer, som foregår i en lønforhandling. Det bestræber han sig på at gøre i overensstemmelse med sekretariatets værdier; respekt, rummelighed, forventningsafstemning, professionalisme og god kommunikation. Som medarbejder i forhandlingsgruppen har han fx en antagelse om, at måden hvorpå han kommunikerer med medlemmet er vigtigt, samt at forventningsafstemning om hvilken løn som kan 7

9 forventes, er centralt for medlemstilfredsheden. Medlemmets svar angiver altså også, hvorvidt medlemmet er enig i, at medarbejderen formår at handle ud fra antagelserne om, hvad der fremmer medlemstilfredsheden. Som det fremgår af tabel 8 til 14, er resultaterne fra 2016 og 2017 stort set ens. Tabel 8. Medarbejderen formulerede sig klart og forståeligt Tabel 9. Medarbejderen fik mig til at føle mig velkommen i min forening Tabel 10. Medarbejderen hjalp mig med at få overblik og forstå nuancerne i forhandlingssituationen Tabel 11. Medarbejderen gav mig vejledning i forhold til, hvad jeg kunne forvente i min situation

10 Tabel 12. Medarbejderen hjalp mig med at se, hvordan jeg selv kan bidrage i den proces som en lønforhandling er? Tabel 13. Medarbejderen holdt mig tilstrækkeligt opdateret omkring status i min lønforhandling Tabel 14. Medarbejderen: gav mig information som matchede mit behov Tabel 14 viser, at 8 procent svarende til 2 respondenter svarer, at de er overvejende uenige i udsagnet medarbejderen gav mig information som matchede mit behov. Adspurgt Har du i forbindelse med din lønforhandling forgæves forsøgt at få indsigt i din sag? svarer de to medlemmer imidlertid nej. Det fremgår af tabel 13. Tabel 14. Har du i forbindelse med din lønforhandling forgæves forsøgt at få indsigt i din sag? 9

11 Medlemmernes tilfredshed med deres lønforhandling og medlemskab Når vi sammenligner resultaterne fra 2017 med evalueringen fra 2016 tabel 1- får vi stort set samme billede: Medlemmer af Dansk Psykolog Forening er generelt tilfredse med deres lønforhandling, og tilfredsheden med den konkrete lønforhandling er højere end den generelle tilfredshed med foreningen. Vi bemærker også tabel 2- at den generelle tilfredshed med medlemsskabet angives som højere i 2017 end i Tabel 1. Hvor tilfreds er du med din lønforhandling? Hvor tilfreds er du med dit medlemsskab af DP? Som det fremgår af tabel 15 og 16 vil langt de fleste medlemmer som har evalueret deres lønforhandling ligesom i 2016 henvende sig igen, hvis de skal have forhandlet løn. De vil også anbefale andre at henvende sig, hvis de skal have forhandlet løn. Tabel 15. Jeg vil henvende mig igen, hvis jeg skal have forhandlet min løn Tabel 16. Jeg vil anbefale andre at henvende sig, hvis de skal lønforhandle

12 Kvalitative udsagn fra vores medlemmer Vi har givet vores medlemmer mulighed for at tilkendegive deres oplevelser og holdninger til deres lønforhandling. De er alle afslutningsvis listet herunder: Kvalitative udsagn til spørgsmålet Hvor tilfreds er du med din lønforhandling - Du er meget velkommen til at uddybe dit svar her: Gennem hele lønforhandlingen har jeg haft fuld tillid til foreningen. Jeg har været i kontakt med og modtaget god støtte fra meget kompetente og ansvarsbevidste faglige konsulenter. Jeg har været velinformeret, tryg samt relevant medinddraget. Jeg er tilfreds med resultatet, men processen var ubehagelig. Min oplevelse er, at jeg fik løn for en midlertidig funktion, fordi jeg selv talte med min nuværende leder om det. Min rådgiver fra dp var meget imødekommende og opsøgende. Hun var fagligt dygtig og det var let at få kontakt til hende. Hvad er DPs holdning til projekt ansættelse? Det er min oplevelse at medarbejderen havde styr på muligheder og begrænsninger i forhandlingssituationen. Jeg er overrasket over, at mit første løntilbud, der lå langt under overenskomst mellem Regionerne og DP ikke udløste et ramaskrig fra foreningens side. Det ville det havde gjort, hvis jeg var læge eller lærer.... Lønforhandlingen gik fint og hurtigt, hvilket gjorde jeg kan starte på mit Nye job til planlagt tid, selv med 1 måneds opsigelse. Imødekommende og professionel tilgang. 11

13 Kvalitative udsagn til spørgsmålet: Har du kommentarer eller forslag til hvordan vi kan gøre vores service inden for lønforhandling bedre? - Du er meget velkommen til at uddybe dit svar her: Jeg tror, der ligger et udviklingsområde i at blive bedre til at støtte forhandlinger på områder, hvor psykologer 'krydser over' i et felt, hvor der traditionelt ikke har været psykologer. I øvrigt opmærksomhed på at bruge nogle af de (psykolog)profiler, som har bredere erfaring som løftestang i forhold til lønfastsætning i den sammenhæng. Det vil altid fremme forståelsen mellem arbejder og fagforening at mødes personligt. Vær mere transparent, og skriv hvad der skrives videre til arbejdsgiver - særligt hvis ens egne ord, vendinger og mails bruges! Derudover vend gerne tilbage, hvis I ikke modtager svar inden en måned. Jeg synes, vi skal blive bedre til at forklare, hvad vi som psykologer kan. Det er min oplevelse at relativt nyuddannede er helt urealistiske med hvad de kan, og kollegerne som reelt har erfaring underbeskriver disse eller generaliserer således, at det af arbejdsgiveren opfattes som noget alle psykologer kan, og der derfor er omfattet af grundlønnen. - Jeg har desuden set, at andre faggrupper som f.eks. socialrådgivere tror de kan det samme som psykologerne -eller mere - bl.a. fordi psykologerne generelt ikke får forklaret hvad de kan. Sende kopi af al korrespondance til jeres medlemmer. Jeg har undervejs været lidt i tvivl om, hvad der egentlig blev skrevet til ny arbejdsgiver fra foreningens side. Det er meget vigtigt at vide, hvor man er i processen, og ikke mindst hvor langt, så at sætte medlem cc på de mails der går til og fra kommende arbejdsgiver er en god ide.

Evaluering af lønforhandling i Dansk Psykolog Forening

Evaluering af lønforhandling i Dansk Psykolog Forening Evaluering af lønforhandling i Dansk Psykolog Forening Indholdsfortegnelse Kort fortalt... 2 Tak til... 2 Etik... 2 Udarbejdet af... 2 For yderligere information... 2 Resume & hovedkonklusioner... 3 Metode

Læs mere

Evaluering af telefonrådgivningen i. Dansk Psykolog Forening

Evaluering af telefonrådgivningen i. Dansk Psykolog Forening Evaluering af telefonrådgivningen i Dansk Psykolog Forening Indholdsfortegnelse Kort fortalt... 2 Tak til... 2 Etik... 2 Udarbejdet af... 2 For yderligere information... 2 Resume & hovedkonklusioner...

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Dansk Psykolog Forening. Samarbejde med forsikringsselskaber og netværksfirmaer 2017

Dansk Psykolog Forening. Samarbejde med forsikringsselskaber og netværksfirmaer 2017 Dansk Psykolog Forening Samarbejde med forsikringsselskaber og netværksfirmaer 2017 AFRAPPORTERING AF UDVALGTE DELE AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT SELVSTÆNDIGE PSYKOLOGER I ÅRENE 2015, 2016 OG 2017

Læs mere

Over halvdelen har haft lokale lønforhandlinger

Over halvdelen har haft lokale lønforhandlinger Oktober 2012 Over halvdelen har haft lokale lønforhandlinger I perioden September-Oktober gennemførte DS en undersøgelse om lokale lønforhandlinger blandt tillidsrepræsentanterne og fællestillidsrepræsentanterne

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2018

Tilfredshedsundersøgelse 2018 Dansk Psykolog Forening Tilfredshedsundersøgelse En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Psykolog Forening 08-03- Indhold Sammenfatning... 2 Resultater... 5 Udvikling i generel tilfredshed

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Medlemmerne foreningen

Medlemmerne foreningen Medlemsundersøgelse Af Peter Nedergaard Medlemmerne foreningen Hvem er Dansk Psykolog Forenings medlemmer? Hvad mener de? Hvor tilfredse er de? Hvad kender de til deres forening? Disse og mange andre spørgsmål

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS AUGUST 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Baggrund for undersøgelsen Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning Side 4 Tilfredshed

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2005 LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 2017 Den korte udgave Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Psykolog Forening Afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer.

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Tilfredshed blandt foreningens unge 2017 en tillægsrapport Kort udgave

Tilfredshed blandt foreningens unge 2017 en tillægsrapport Kort udgave Tilfredshed blandt foreningens unge 27 en tillægsrapport Kort udgave I denne rapport ser vi på tilfredshed blandt arbejdsaktive og arbejdsøgende medlemmer af Dansk Psykolog Forening i alderen 23-3 år.

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere De årlige lokale lønforhandlinger for ledere Da der i de overordnede forhandlinger på hele det offentlige arbejdsmarked har været prioriteret generelle lønstigninger og pensionsforbedringer, er der ikke

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Værd at vide om. 360 Lederevaluering på

Værd at vide om. 360 Lederevaluering på Værd at vide om 360 Lederevaluering på 1. Baggrund og formål I University College Lillebælt er det hensigten, både at styrke den enkelte leder og udvikle dennes lederkompetencer, og at bringe den enkelte

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2018 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger Erfaring med lokal løn Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger December 2014 Erfaring med lokal løn Resume IDA har i slutningen af

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 2014 3097 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg Silkeborg

Læs mere

Når vi har analyseret klassens svar, vil kontaktlæreren sammen med jer gennemgå jeres feedback i klassen.

Når vi har analyseret klassens svar, vil kontaktlæreren sammen med jer gennemgå jeres feedback i klassen. Velkommen til elevtrivselsundersøgelsen på G1 På Hotel- og Restaurantskolen arbejder vi hele tiden med at forbedre hverdagen for vores elever, og sætter stor pris på din tilbagemelding. Vi vil gerne vide,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 2017 Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Psykolog Forening Afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer. Undersøgelsen er

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Sjælland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region Hovedstaden,

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT Forbundet af It-professionelle 20130816/APL/MIT Notat: Aktiveringsundersøgelsen 2013 Hovedkonklusion Undersøgelsen viser at der er sket et kraftigt fald i brugen af løntilskud. Dette gør sig særligt gældende

Læs mere

Servicemål for. borgerkontakt

Servicemål for. borgerkontakt Servicemål for borgerkontakt 2 Servicemål for borgerkontakt Det kan du forvente, når du henvender dig til Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune er en moderne servicevirksomhed. Det betyder, at vi

Læs mere

Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016

Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016 Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016 Oktober 2016 Side 1 af 7 1. Indledning Jobcenter Esbjerg ønsker til stadighed, at levere den bedst mulige service

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

De pårørende og beboerne har ordet

De pårørende og beboerne har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende og beboerne har ordet Randers kommune Pårørendeundersøgelse på botilbud for voksne personer med handicap og socialpsykiatriske

Læs mere

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse R A P P O R T Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse // Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens formål og genstandsfelt...

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Arkitektforbundets Lønstatistik 2007

Arkitektforbundets Lønstatistik 2007 Arkitektforbundets Lønstatistik 2007 for Privatansatte Arkitektforbundets Lønstatistik 2007 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag

Læs mere

Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø

Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø Midtvejsstatus juni 2012 1 Indhold Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø... 1 Om midtvejsstatus... 3 Laboratorier... 4 Konsulentstøtte... 5 Trivsel Op

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Undersøgelse af offentligt ansatte psykologers holdninger til graden af opfyldelse af formålene med Lokal Løndannelse

Undersøgelse af offentligt ansatte psykologers holdninger til graden af opfyldelse af formålene med Lokal Løndannelse Undersøgelse af offentligt ansatte psykologers holdninger til graden af opfyldelse af formålene med Lokal Løndannelse Indhold 1. Om undersøgelsen...2 2. Kortlægning af formålene med Lokal Løndannelse...3

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer Brugerundersøgelse 2008 Typegodkendelse af køretøjer December 2008 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning og anbefalinger...3 2. Baggrund...4 3. Metode...4 3.1. Undersøgelsens målgruppe...4 3.2. Undersøgelsens

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Brugervejledning til løntermometeret

Brugervejledning til løntermometeret Brugervejledning til løntermometeret Dette er en brugervejledning til løntermometeret. Vejledningen er skrevet til de to personer, en leder og en medarbejderrepræsentant, som har ansvar for at bruge løntermometeret.

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Hovedstaden Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region Hovedstaden,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 88 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 67% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Midtjylland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle

Læs mere

Når vi har analyseret klassens svar, vil kontaktlæreren sammen med jer gennemgå jeres feedback i klassen.

Når vi har analyseret klassens svar, vil kontaktlæreren sammen med jer gennemgå jeres feedback i klassen. Velkommen til elevtrivselsundersøgelsen på HF På Hotel- og Restaurantskolen arbejder vi hele tiden med at forbedre hverdagen for vores elever, og sætter stor pris på din tilbagemelding. Vi vil gerne vide,

Læs mere

Evaluering af brugerkvaliteten på småbørnsområdet Resume Sundhedsplejen Mariagerfjord Kommune 2010

Evaluering af brugerkvaliteten på småbørnsområdet Resume Sundhedsplejen Mariagerfjord Kommune 2010 Evaluering af brugerkvaliteten på småbørnsområdet Resume Sundhedsplejen Mariagerfjord Kommune 2010 Udarbejdet af Lone Rosenberg Sørensen i samarbejde med ledende sundhedsplejerske Pia Ballentin 1 Resumé

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund Kortlægning af seksuelle krænkelser Dansk Journalistforbund Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Vejlstrup Grove Marts 2018 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Udarbejdet af: Flemming Pedersen og

Læs mere

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Resume af brugerundersøgelse i KABS Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Baggrund og formål Nærværende notat er et resumé af den brugerundersøgelse, som blev gennemført i KABS januar 2014 marts

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Visitationen, Afklaring og Forebyggelse. Borgernes oplevelse 2017

Visitationen, Afklaring og Forebyggelse. Borgernes oplevelse 2017 Visitationen, Afklaring og Forebyggelse Borgernes oplevelse 2017 Indholdsfortegnelse BAGGRUND/FORMÅL/METODE..3 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 4 FOKUSGRUPPEINTERVIEW 17 OPSAMLING 19 Kolofon: Bent Sørensen, Kvalitets-

Læs mere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere De årlige lokale lønforhandlinger for ledere Der er ved de seneste mange overenskomstrunder afsat specifikke midler til lokal løndannelse med en forpligtelse til udmøntning. Både i 2011 og 2013 blev det

Læs mere

EVALUERING KURSUS EVALUERING, PATIENTER

EVALUERING KURSUS EVALUERING, PATIENTER EVALUERING KURSUS Alle ansatte ved Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk, Glostrup Hospital, har gennemgået kurset kommunikation med den coachende tilgang. Kurset gennemførtes fra et 2011 til vinteren

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

Resultater fra evaluering af rehabiliteringsteamet

Resultater fra evaluering af rehabiliteringsteamet Retur Resultater fra evaluering af rehabiliteringsteamet I perioden d.. september til 3. november har borgere, der har været til møde i rehabiliteringsteamet, fået udleveret et spørgeskema om deres oplevelser

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 sprogcenterområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er

Læs mere

Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed

Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed Notat 6. august 2018, opdateret 1. november 2018 MEB+JT+NP Side 1 af 18 Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed Dansk Socialrådgiverforening (DS) gennemførte i 2017 en undersøgelse blandt vore medlemmer

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

VEU-Center Østjylland Virksomhedstilfredshedsanalyse foråret 2011

VEU-Center Østjylland Virksomhedstilfredshedsanalyse foråret 2011 VEU-Center Østjylland Virksomhedstilfredshedsanalyse foråret 2011 1 Virksomhedstilfredshedsanalyse, forår 2011 VEU Center Østjyllands virksomhedstilfredshedsanalyse, forår 2011, indeholder 20 spørgsmål.

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere