Adgang til naturen Hvad siger reglerne?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adgang til naturen Hvad siger reglerne?"

Transkript

1 Adgang til naturen Hvad siger reglerne? Adgangskampagne Workshop 2017 Chloe Rubin

2 Lidt om mig: Chloe Rubin Fuldmægtig, cand.jur. Naturforvaltning i Miljøstyrelsen 2 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

3 Indhold 1. Hvor er der viden? 2. Færdsel til fods 3. Færdsel på cykel 4. Færdsel med hund 5. Færdsel til hest 6. Færdsel i kano og kajak 7. Ophold 8. Organiseret aktivitet 9. Nedlæggelse af veje og stier 10. Kompetencefordeling 3 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

4 Hvor er der viden - Love og bekendtgørelser 4 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

5 Her er der også viden Adgangsvejledningen Organisationers/foreningers hjemmesider Vejledning om naturbeskyttelsesloven 1993 Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Mst.dk Naturbeskyttelsesloven med kommentarer Veit Koester 5 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

6 Hvor er der viden - Adgangsvejledningen Vejledning om adgangsregler i naturen 6 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

7 Naturbeskyttelsesloven Lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 Kapitel 4 22 strande og andre kyststrækninger 23 skove 24 udyrkede arealer 25 klitfredede arealer 26 veje og stier i det åbne land De generelle regler om offentlighedens adgang 7 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

8 Færdsel til fods strand og klit Strande og klitfredede arealer naturbeskyttelseslovens 22 og 25 og adgangsbekendtgørelsens kapitel 1 Tilladt på strandbredder og andre kyststrækninger Mellem daglig lavvandslinje og sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter. Ikke tilladt på arealer, der inden 1. januar 1916 var udlagt til have eller erhvervsvirksomhed. 8 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

9 Færdsel til fods privatejede skove Skove naturbeskyttelseslovens 23 og adgangsbekendtgørelsens kapitel 2 Udgangspunkt: tilladt i alle skove Privatejede skove: Kun tilladt i privatejede skove på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang Ejeren kan lukke skove på dage, hvor der holdes jagt eller foregår intensivt skovningsarbejde. Ikke tilladt i privatejede skove på under 5 ha, hvis ejer har skiltet om lukning 9 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

10 Færdsel til fods offentligt ejede skove Skove naturbeskyttelseslovens 23 og adgangsbekendtgørelsens kapitel 2 Offentligt ejede skove: Tilladt hele døgnet Også tilladt uden for veje og stier Ejeren kan lukke skove på dage, hvor der holdes jagt eller foregår intensivt skovningsarbejde. Skove ejet af offentlige stiftelser -> offentligt ejet skove 10 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

11 Færdsel til fods udyrkede arealer Udyrkede arealer naturbeskyttelseslovens 24 og adgangsbekendtgørelsens kapitel 3 Tilladt på offentligt ejede, udyrkede arealer hele døgnet Tilladt på privatejede, udyrkede arealer fra kl. 6 til solnedgang Ikke tilladt på privatejede arealer, der i deres helhed er forsvarligt hegnede Dog tilladt på hegnede udyrkede arealer, hvor der ikke er græssende husdyr, gennem låger og led og over stenter og lignende, men kun hvis der ikke er opsat skilte, der helt eller delvist forbyder færdslen Skilte kan opsættes, hvis: 1. færdslen i særlig grad generer privatlivets fred, 2. færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, eller 3. der er behov for beskyttelse af dyre- og planteliv 11 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

12 Færdsel til fods veje og stier Veje og stier i det åbne land naturbeskyttelsesloven 26 og kapitel 4 Tilladt på alle veje og stier hele døgnet Tilladt på private veje og stier, hvis der ikke er skiltet med forbud Kan ved skiltning kun forbydes, hvis: 1. færdslen i særlig grad generer privatlivets fred, 2. færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, eller 3. der er behov for beskyttelse af dyre- og planteliv Kommunen kan dog tilsidesætte et adgangsforbud på de veje og stier, der er gennemgående 12 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

13 Færdsel på cykel strand og klit Strande og klitfredede arealer naturbeskyttelseslovens 22 og 25 og adgangsbekendtgørelsens kapitel 1 Ikke tilladt på strandbredder og andre kyststrækninger Mellem daglig lavvandslinje og sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter. Tilladt at trække sin cykel på stranden. Dog tilladt at cykle på visse strande langs den jyske vestkyst, der er udlagt til offentlig vej, eller hvor der er en hævdvunden ret Klitfredede arealer - Tilladt på lovligt anlagte veje, jf. KFB 1, stk. 1, nr / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

14 Færdsel på cykel privatejede skove Skove naturbeskyttelseslovens 23 og adgangsbekendtgørelsens kapitel 2 Tilladt på veje og stier i alle skove Privatejede skove: I privatejede skove kun tilladt fra kl. 6 til solnedgang Ikke tilladt i privatejede skove på under 5 ha, hvis ejer har skiltet om det Ejeren kan ved skiltning forbyde cykling på stier, hvor cykling medfører særlige problemer Ejeren kan lukke skoven på dage, hvor der holdes jagt eller foregår intensivt skovningsarbejde 14 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

15 Færdsel på cykel offentligt ejede skove Skove naturbeskyttelseslovens 23 og adgangsbekendtgørelsens kapitel 2 - fortsat Offentligt ejede skove: Tilladt hele døgnet Ikke tilladt uden for veje og stier. Ejeren kan ved skiltning forbyde cykling på stier, hvor cykling medfører særlige problemer Ejeren kan lukke skoven på dage, hvor der holdes jagt eller foregår intensivt skovningsarbejde Skove, ejet af offentlige stiftelser -> offentligt ejet skove 15 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

16 Færdsel på cykel udyrkede arealer Udyrkede arealer naturbeskyttelseslovens 24 Ikke tilladt på udyrkede arealer Tilladt at trække cyklen, hvor det er tilladt at færdes til fods NB: Veje og stier, der løber over udyrkede areal 16 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

17 Færdsel på cykel veje og stier Veje og stier i det åbne land naturbeskyttelsesloven 26 og kapitel 4 Tilladt på alle veje og stier hele døgnet Tilladt på private veje og stier, der er egnede til cykling, og hvis der ikke er skiltet med forbud Kan ved skiltning forbydes, hvis: 1. færdslen i særlig grad generer privatlivets fred, 2. færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, eller 3. der er behov for beskyttelse af dyre- og planteliv. Kommunen kan tilsidesætte et forbud på gennemgående veje og stier 17 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

18 Færdsel med hund strand og klit Strande og klitfredede arealer naturbeskyttelseslovens 22 og 25 Hunde skal føres i snor i perioden 1. april til 30. september. Hunde skal ikke føres i snor i perioden 1. oktober til 31. marts. - Hunde skal dog føres i snor, hvor der er græssende husdyr På klitfredede arealer er løse hunde kun tilladt på den ubevoksede strandbred 18 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

19 Færdsel med hund skove og udyrkede arealer Skove og udyrkede arealer naturbeskyttelseslovens 23 og 24 I alle skove og på udyrkede arealer skal hunde føres i snor hele året 19 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

20 Færdsel med hund veje og stier Veje og stier i det åbne land naturbeskyttelsesloven 26 og adgangsbekendtgørelsens 23 Hunde skal føres i snor på private enkeltmandsejede veje og stier 20 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

21 Færdsel til hest strand og klit Strande og klitfredede arealer naturbeskyttelseslovens 22 og 25 og adgangsbekendtgørelsens kapitel 1 Tilladt på strande og klitfredede arealer i perioden 1. september til 31. maj Men kun på den ubevoksede strandbred Tilladt at ride direkte ned til den ubevoksede strandbred hen over den bevoksede del af stranden Dog ikke på klitfredede arealer uden for lovligt anlagte veje Tilladt at trække en hest, hvor det er tilladt at færdes til hest Tilladt hele året på visse strækninger langs den jyske vestkyst, hvor stranden er udlagt som offentlig vej 21 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

22 Færdsel til hest privatejede skove Skove naturbeskyttelseslovens 23 og adgangsbekendtgørelsens Privatejede skove: Tilladt på gennemgående, private fællesveje Medmindre ejeren ved skiltning har forbudt ridning Kommunen kan tilsidesætte et forbud mod ridning 22 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

23 Færdsel til hest offentligt ejede skove Skove naturbeskyttelseslovens 23 og adgangsbekendtgørelsens Offentligt ejede skove: Tilladt på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje, der er bredere end 2,5 meter Tilladt i skovbunden Dog ikke i områder med nye planter og unge træer eller på fortidsminder, marker, indhegninger, klitter, rørbevoksninger, haver og gårdspladser Ridning i skoven kan gøres betinget af betaling 23 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

24 Færdsel til hest udyrkede arealer Udyrkede arealer naturbeskyttelseslovens 24 Ikke tilladt NB: Veje og stier, der løber hen over udyrkede arealer 24 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

25 Færdsel til hest veje og stier Veje og stier i det åbne land naturbeskyttelsesloven 26 Tilladt på veje og stier, der fremtræder som egnet til ridning, jf. mark- og vejfredslovens 17 Dog ikke hvis ejeren ved skiltning har forbudt ridning Kommunen kan tilsidesætte et forbud mod ridning på gennemgående private fællesveje 25 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

26 Færdsel i kano og kajak Vandløbsloven 4: Vandløb, hvor der er flere bredejere, og som ikke er undergivet særskilt ejendomsret, er åbne for almenheden for sejlads med ikkemotordrevne småfartøjer. Vandløbsregulativer Sejladsbekendtgørelser i medfør af naturbeskyttelsesloven 26 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

27 Ophold strand og klit Strande og klitfredede arealer naturbeskyttelseslovens 22 og 25 og adgangsbekendtgørelsens kapitel 1 Ophold og badning tilladt hele døgnet Tilladt at overnatte Privatejede strande og klitfredede arealer: Ophold (og badning) kun tilladt mere end 50 meter fra beboelse Hvis bygning og areal har samme ejer (obs. grundejerforeninger) 27 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

28 Ophold skove Skove naturbeskyttelseslovens 23 og adgangsbekendtgørelsens kapitel 2 Privatejede skove: Tilladt på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang Kun tilladt mere end 150 meter fra beboelses- og driftsbygninger Hvis bygning og areal har samme ejer (obs. grundejerforeninger) Offentligt ejede skove: Tilladt hele døgnet - også uden for veje og stier Kun tilladt mere end 50 meter fra beboelsesbygninger Hvis bygning og areal har samme ejer (obs. Grundejerforeninger) Overnatning tilladt under åben himmel, i sovepose eller under et primitivt ly Dog ikke i telt (obs. fri teltning skove og lejrpladser) 28 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

29 Ophold udyrkede arealer Udyrkede arealer naturbeskyttelseslovens 24 Privatejede udyrkede arealer: Tilladt fra kl. 6 til solnedgang Kun tilladt mere end 150 meter fra beboelses- og driftsbygninger Hvis bygning og areal har samme ejer (obs. grundejerforeninger) Offentligt ejede udyrkede arealer: Tilladt hele døgnet Hvis arealet og beboelsesbygning er lejet ud til privat, så er ophold kun tilladt mere end 150 meter fra beboelsesbygninger Overnatning tilladt under åben himmel, i sovepose eller under et primitivt ly 29 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

30 Organiseret aktivitet - 1 Skove og udyrkede arealer Adgangsbekendtgørelsens 7 og 17 Organiserede aktiviteter kræver ejerens tilladelse, hvis deltagerantallet overstiger 30 For skoleklasser, spejdere og vandrerlaug, hvis deltagerantallet overstiger 50 Erhvervsmæssige arrangementer, sportsarrangementer, orienteringsløb samt aktiviteter, der kræver afmærkning, er ikke tilladt uden ejerens tilladelse Organiserede aktiviteter, der afvikles fra solnedgang til kl. 6 er ikke tilladt uden ejerens tilladelse 30 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

31 Organiseret aktivitet - 2 Skove og udyrkede arealer Adgangsbekendtgørelsens 7 og 17 Offentlig annoncering af et arrangement må først ske, når ejeren har givet tilladelse Offentlig annoncering af arrangementer, der ikke kræver ejerens tilladelse må først finde sted, hvis arrangementet er anmeldt til ejeren mindst 14 dage før annonceringen, og ejeren ikke har forbudt arrangementet. - Forbud hvis andet arrangement har fået tilladelse, jagt eller intensivt skovbrugseller landbrugsarbejde 31 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

32 Nedlæggelse af veje og stier NBL 26 a Skal anmeldes til kommunen før nedlæggelse: 1. Gennemgående veje og stier 2. Veje og stier, der fører til strand, skov, udyrket areal, klitfredet areal, fortidsminder mv. Kommunen kan forhindre nedlæggelse, hvis: 1. Væsentlig rekreativ betydning 2. Såfremt der ikke findes eller etableres tilfredsstillende alternative adgangsmuligheder NB: Fuld nedlæggelse ellers NBL 26 Gælder også veje og stier i skove, jf. naturbeskyttelseslovens 23, stk / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

33 Kompetencefordeling Miljøstyrelsen har ansvaret for adgangsreglerne. - Vejledning og fortolkning og eventuelle ændringer Kommunerne administrerer adgangsreglerne. - Tilsyn - Træffer afgørelse Miljø- og Fødevareklagenævnet er klagemyndighed. - Behandler klager over kommunernes afgørelser Domstolene - Behandler civile sager 33 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne?

34 34 / Miljøstyrelsen / Adgang til naturen. Hvad siger reglerne? TAK!

Færdsel og ophold i naturen. - Introduktion til regler for færdsel og ophold i Nationalpark Thy

Færdsel og ophold i naturen. - Introduktion til regler for færdsel og ophold i Nationalpark Thy Færdsel og ophold i naturen - Introduktion til regler for færdsel og ophold i Nationalpark Thy Dagens emner 1) Hvem er jeg? 2) Hvem er I? 3) Hvad er Naturstyrelsens rolle i NP og vedr. adgangsregler 4)

Læs mere

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen Anbefalinger fra Danmaks Naturfredningsforening Amtsrådsforeningen Friluftsrådet Dansk Landbrug Dansk Skovforening Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Vejledning om regler for skiltning om adgangsreglerne i naturen Udarbejdet i samarbejde med

Vejledning om regler for skiltning om adgangsreglerne i naturen Udarbejdet i samarbejde med Vejledning om regler for skiltning om adgangsreglerne i naturen Udarbejdet i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund Danmarks Jægerforbund Danmarks Naturfredningsforening Dansk Skovforening DGI Friluftsrådet

Læs mere

EN SIKKER VEJ TIL GODE NATUROPLEVELSER HVAD DU KAN OG MÅ I NATUREN

EN SIKKER VEJ TIL GODE NATUROPLEVELSER HVAD DU KAN OG MÅ I NATUREN EN SIKKER VEJ TIL GODE NATUROPLEVELSER HVAD DU KAN OG MÅ I NATUREN DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING arbejder for at beskytte vilde dyr, natur og landskaber, for at bevare naturoplevelser for alle og for

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Regler for offentlighedens adgang til naturen

Regler for offentlighedens adgang til naturen Færdsel og ophold fra kl. 6 til solnedgang Færdsel og ophold om natten Må man færdes uden for veje og stier Må man cykle Afstand til beboelse ved ophold Er ridning tilladt Barnevogne, el-kørestole, handicapknallerter,

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen BEK nr 1317 af 21/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-020-00073 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Uddrag af: Danske Lov. Mark- og vejfredsloven. Privatvejsloven. Naturbeskyttelsesloven. Vandløbsloven. Adgangsbekendtgørelen

Uddrag af: Danske Lov. Mark- og vejfredsloven. Privatvejsloven. Naturbeskyttelsesloven. Vandløbsloven. Adgangsbekendtgørelen S K O V S K O L E N & I N S T I T U T F O R F Ø D E V A R E - O G R E S S O U R C E Ø K O N O M I KØB E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E N L I L L E ADGANGSRETLIGE LOVSAMLING Uddrag af: Danske Lov

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Strande og klitfredede arealer

Udkast. Kapitel 1 Strande og klitfredede arealer Udkast Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen I medfør af 27, stk. 3 og stk. 4, 67, stk. 2, 87, stk. 4, og 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Uddrag af: Danske Lov. Mark- og vejfredsloven. Privatvejsloven. Hundeloven. Naturbeskyttelsesloven. Vandløbsloven. Jagtloven. Adgangsbekendtgørelen

Uddrag af: Danske Lov. Mark- og vejfredsloven. Privatvejsloven. Hundeloven. Naturbeskyttelsesloven. Vandløbsloven. Jagtloven. Adgangsbekendtgørelen S K O V S K O L E N & I N S T I T U T F O R F Ø D E V A R E - O G R E S S O U R C E Ø K O N O M I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E N L I L L E ADGANGSRETLIGE LOVSAMLING Uddrag af: Danske Lov

Læs mere

Adgang til naturen. Naturen må gerne betrædes. men træd varsomt. Folderen. er udgivet af Naturstyrelsen

Adgang til naturen. Naturen må gerne betrædes. men træd varsomt. Folderen. er udgivet af Naturstyrelsen Adgang til naturen Folderen Naturen må gerne betrædes men træd varsomt er udgivet af Naturstyrelsen Dette er en generel DVL-introduktion til adgangsområdet. Den fulde tekst findes i folderen (Udarbejdet

Læs mere

Adgang til naturen. Folderen. Dette er en generel DVL-introduktion til adgangsområdet. (Udarbejdet af DVLs adgangsgruppe revideret 2018)

Adgang til naturen. Folderen. Dette er en generel DVL-introduktion til adgangsområdet. (Udarbejdet af DVLs adgangsgruppe revideret 2018) Adgang til naturen Folderen Naturen må gerne betrædes men træd varsomt indeholder alle bestemmelser. Find den på www.mst.dk eller på www.dvl.dk under medlemmer/adgangsregler Dette er en generel DVL-introduktion

Læs mere

Adgangen til naturen

Adgangen til naturen Adgangen til naturen Det er forår, og vi vil alle gerne ud i naturen. Ligesom lærken og viben er skovgæsterne en sikker forårsbebuder. Som ejer af en jordbrugsejendom må man acceptere, at der på visse

Læs mere

Status for randzoner

Status for randzoner Status for randzoner 1) Politisk arbejde fra Landbrug og Fødevare 2) Rent praktisk som landmand 3) Bøder og sanktioner 4) Offentlighedens adgang Ole Hansen Stævning og den politiske indsats vedr. randzoner

Læs mere

A/S Sønder Omme Plantage

A/S Sønder Omme Plantage Vi har en dejlig Plantage, hvor gæster er velkomne. Henvendelser om adgang til Plantagen administreres efter Naturbeskyttelseslovens adgangsregler for private skove. ken udstikker rammerne for publikums

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 29. september 2017 Sagsnr. NMK-512-00152 KlageID: 110542 LINMA-NMKN AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes afslag på nedlæggelse af vej igennem skov Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 - j.nr. SNS-400-00098

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 - j.nr. SNS-400-00098 Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Fremsendt pr. e-mail til sns@sns.dk og pve@sns.dk 15. december 2009 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Bemærkninger til Skov- og Naturstyrelsens udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 (J.nr.

Bemærkninger til Skov- og Naturstyrelsens udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 (J.nr. DANSK VANDRELAUG Den 11. december 2009 Bemærkninger til Skov- og Naturstyrelsens udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 (J.nr. SNS-400-00098) Indledning I Dansk Vandrelaug

Læs mere

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24.

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2011 J.nr.: NMK-512-00004 (tidl. NKN-133-00127) Ref.: ltp Afgørelse i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Københavns Universitet. Indskrænkning af befolkningens adgang til naturen Baaner, Lasse; Anker, Helle Tegner. Publication date: 2019

Københavns Universitet. Indskrænkning af befolkningens adgang til naturen Baaner, Lasse; Anker, Helle Tegner. Publication date: 2019 university of copenhagen Københavns Universitet Indskrænkning af befolkningens adgang til naturen Baaner, Lasse; Anker, Helle Tegner Publication date: 2019 Document version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Sussie og Ivan Lindholm Jegumvej Oksbøl. Sendt til begge e-bokse samt

Sussie og Ivan Lindholm Jegumvej Oksbøl. Sendt til begge e-bokse samt Sussie og Ivan Lindholm Jegumvej 10 6840 Oksbøl Sendt til begge e-bokse samt email Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7727 Forhåndsbesked om opsætning af skilt og låge på matr.nr. 1u, Jegum Gde.,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

749 af 21/06 2007 Lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven)

749 af 21/06 2007 Lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven) Side 1 af 43 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 1)

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 1) LBK nr 933 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 23. september 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 029-00053 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1519 af 27/12/2009

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Side 1 af 31 NATURKLAGENÆVNET SØG Frederiksborggade 15 DK - 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 Kontortid: mandag-torsdag. 9:00-16:00 fredag 9:00-15:00 E-mail: nkn@nkn.dk Bekendtgørelse af

Læs mere

Ridning på offentlige veje og på private fællesveje

Ridning på offentlige veje og på private fællesveje Dato 19-05-2009 Sagsbehandler Anne Mette Finnerup Knudsen Telefon nr. 7257 7348 Mail amk@jammerbugt.dk Dokument nr. 2009-51705 Sags nr. 1849-524 Regler for ridning Uddrag fra lovgivning Jammerbugt Kommune,

Læs mere

Gislinge Ruterne. Om Gislinge Ruterne. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel.

Gislinge Ruterne. Om Gislinge Ruterne. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Om Gislinge Ruterne Idéen bag Gislinge Ruterne opstod på et Dialogmøde i Gislinge, hvor Gislinge borgere fremkom med et ønske om,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Hermed bekendtgøres lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 4. februar 2002 med de ændringer, der følger

Læs mere

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Holbæk ruten Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Gislinge Ruterne Oversigtskort Om Gislinge Ruterne Idéen bag Gislinge Ruterne opstod på et Dialogmøde i Gislinge, hvor

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 1)

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 1) LBK nr 1578 af 08/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Redegørelse om de rekreative færdselsmuligheder på veje og stier i det åbne land

Redegørelse om de rekreative færdselsmuligheder på veje og stier i det åbne land 1 Redegørelse om de rekreative færdselsmuligheder på veje og stier i det åbne land Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2007 Forord 2 Miljø- og Energiministeren bad den 29. juni 1998 Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Uddrag af Vejledning om adgangsreglerne på strande og klitfredede arealer fra Naturstyrelsen

Uddrag af Vejledning om adgangsreglerne på strande og klitfredede arealer fra Naturstyrelsen Uddrag af Vejledning om adgangsreglerne på strande og klitfredede arealer fra Naturstyrelsen 6.1 Strande og klitfredede arealer 6.1.1 Arealbeskrivelse (strande og klitfredede arealer) Reglerne om offentlighedens

Læs mere

Vejledning om naturbeskyttelsesloven - udgivet 1993

Vejledning om naturbeskyttelsesloven - udgivet 1993 Side 1 af 16 Skov- og Naturstyrelsen Vejledning om naturbeskyttelsesloven - udgivet 1993 Ændringer - se her Kapitel 10. Offentlighedens adgang til naturen 10.1. Generelt om adgangsreglerne 10.2. Forholdet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 1)

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 1) LBK nr 121 af 26/01/2017 Udskriftsdato: 20. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, j.nr. 029-00510 Senere ændringer

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2013 J.nr.: NMK-512-00081 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-512-00101 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Faxe Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet Til dig, der bor ved kysten - regler og love for kystområdet 2012 Forord Kysten i Fredericia Kommune er i særklasse, fordi kystlandskabet rummer store og meget forskellige natur- og landskabsværdier. Det

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 1)

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 1) LBK nr 934 af 27/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. 029-00667 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 1)

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 1) LBK nr 1122 af 03/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., j.nr. 2018-9457 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Afgørelse om adgangsforholdene over matr. nr. 4d Svenstrup By, Raklev, beliggende Elverhøjen 24, 4400 Kalundborg

Afgørelse om adgangsforholdene over matr. nr. 4d Svenstrup By, Raklev, beliggende Elverhøjen 24, 4400 Kalundborg Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Grete Michaelsen Elverhøjen 24 4400 Kalundborg DATO 9. februar 2016 SAGS NR. 326-2013-56723 BETJE N D IG SELV Afgørelse om adgangsforholdene over matr. nr. 4d

Læs mere

Formidling og publikumskontakt Indholdsfortegnelse

Formidling og publikumskontakt Indholdsfortegnelse Formidling og publikumskontakt Indholdsfortegnelse Formidling og publikumskontakt... 1 Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Natursyn... 3 Fire forskellige natursyn nu... 3 Det nytteprægede natursyn...

Læs mere

Velkommen. Forslag til Stiføring i Gammel Skagen. Borgermøde i Skagens Kulturhus, Kappelborg Tirsdag den 3.april 2012

Velkommen. Forslag til Stiføring i Gammel Skagen. Borgermøde i Skagens Kulturhus, Kappelborg Tirsdag den 3.april 2012 Velkommen Forslag til Stiføring i Gammel Skagen Borgermøde i Skagens Kulturhus, Kappelborg Tirsdag den 3.april 2012 Dagsorden Velkomst og formål v/ Centerchef Søren Vestergaard Rammerne for stiplanlægning

Læs mere

Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag

Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag Miljø og Natur Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag Bade- og bådebroer langs kysten Administrationsgrundlag, Slagelse Kommune Vedtaget af Udvalget for Miljø og Natur 26. februar 2009-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen Nørre Snede 11. juni 2015

Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen Nørre Snede 11. juni 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen 6 8766 Nørre Snede 11. juni 2015 Afgørelse af sag vedr. færdsel fra Skovdalen til Nedergård Skov

Læs mere

UDKAST 3. februar 2012

UDKAST 3. februar 2012 UDKAST 3. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om randzoner (Energiafgrøder og offentlig adgang) I lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner foretages følgende ændringer: 1 1. I 2, stk. 1, udgår»og

Læs mere

Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer

Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Sag: 04.18.10-P15-1-14 Henriette Rantzau Almtorp Plan og kultur

Læs mere

Hvad ved vi om den danske befolknings turfriluftsliv og mulighederne herfor?

Hvad ved vi om den danske befolknings turfriluftsliv og mulighederne herfor? Hvad ved vi om den danske befolknings turfriluftsliv og mulighederne herfor? Frank Søndergaard Jensen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning TURFRILUFTSLIV Sletten 14.-15. januar 2016 Institut for

Læs mere

Adgangsvejledning (UDKAST)

Adgangsvejledning (UDKAST) Adgangsvejledning (UDKAST) - Skov- og Naturstyrelsen http://www.skovognatur.dk/ud/adgang/hvormaajegfaerdes/adgangsvejledning.htm?... Side 1 af 2 Adgangsvejledning (UDKAST) Rammerne for, hvad man må og

Læs mere

5 love. Love regler. Ny vejlov pr. 27. dec. 2014

5 love. Love regler. Ny vejlov pr. 27. dec. 2014 Love regler Reglerne er delt mellem flere ministerier og flere styrelser 5 love Vejloven Privatvejsloven Lov om naturbeskyttelse Lov om mark og vejfred Færdselsloven Teknik var traditionelt i Transportministeriet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om offentlig adgang ad markvej på ejendom i Svendborg kommune

AFGØRELSE i sag om offentlig adgang ad markvej på ejendom i Svendborg kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. juni 2014 J.nr.: NMK-512-00048 Ref.: RTS AFGØRELSE i sag om offentlig adgang ad markvej på ejendom i Svendborg kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund Historie og fakta... 11

Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund Historie og fakta... 11 Ridepolitisk redegørelse Friluftsrådets bestyrelse 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Læsevejledning... 5 2. Baggrund... 7 2.1 Friluftspolitisk Handlingsprogram... 7 2.2 Adgangspolitisk

Læs mere

Afgørelse i sagen om offentlighedens adgang til et areal ved Følle Strand i Rønde Kommune

Afgørelse i sagen om offentlighedens adgang til et areal ved Følle Strand i Rønde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. februar 2006 J.nr.: 03-132/700-0059 kpa Afgørelse i sagen

Læs mere

Kapitel 5. Klitfredning

Kapitel 5. Klitfredning Kapitel 5. Klitfredning 5.1. Indledning 5.2. Hvilke arealer er klitfredede 5.3. Inddragelse af nye arealer under klitfredning 5.4. Klitfredningens indhold 5.5. Administration 5.6. Hvordan dæmpes sandflugten

Læs mere

Håndbog for gæster og turister i Odsherred

Håndbog for gæster og turister i Odsherred Håndbog for gæster og turister i Odsherred Denne lille pjece er tænkt som en guide til gæsters/turisters adfærd i vores smukke område. Vi håber du vil læse den grundigt igennem og tage venligt imod vores

Læs mere

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9 1. Friluftslivets muligheder og begrænsninger Hvert år er rigtig mange danskere i skoven, på stranden eller ude i det åbne land for at udøve forskellige former for friluftsaktiviteter. Interessen for friluftsliv

Læs mere

4 Lovens bestemmelser om færdsel på fremmed grund (Kapitel VI)

4 Lovens bestemmelser om færdsel på fremmed grund (Kapitel VI) 4 Lovens bestemmelser om færdsel på fremmed grund (Kapitel VI) 17. Den, som uden ejerens tilladelse eller anden hjemmel færdes på anden mands grund eller som færdes ad en privat vej, hvor det ved færdselstavle

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove).

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-512-00091 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

STADFÆSTELSE af påbud om at sikre offentlighedens adgang ad markvej i det åbne land i Assens Kommune

STADFÆSTELSE af påbud om at sikre offentlighedens adgang ad markvej i det åbne land i Assens Kommune 5. august 2019 Sagsnr. 18/07914 Klagenummer: 1001796 AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET STADFÆSTELSE af påbud om at sikre offentlighedens adgang ad markvej i det åbne land i Assens Kommune Miljø-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Side 1 af 21 LBK nr 85 af 04/02/2002 Historisk (Naturbeskyttelsesloven) Offentliggørelsesdato: 26-02-2002 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 439 af 01/06/1994 LOV nr 282 af 12/05/1999

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 a.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 a. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-512-00116 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af passage/sti i Silkeborg Kommune Natur- og

Læs mere

AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 44.

AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 44. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. oktober 2015 J.nr.: NMK-520-00044 Ref.: AUP AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Københavns Universitet. De danske adgangsregler Baaner, Lasse. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. De danske adgangsregler Baaner, Lasse. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet De danske adgangsregler Baaner, Lasse Publication date: 2018 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Baaner, L.

Læs mere

Ordensreglement for Bagsværd Sø med omgivelser. Gladsaxe Kommune 18. april 2016

Ordensreglement for Bagsværd Sø med omgivelser. Gladsaxe Kommune 18. april 2016 Ordensreglement for Bagsværd Sø med omgivelser Gladsaxe Kommune 18. april 2016 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Ordensregler 3 3. Natur 4 4. Jagt og fiskeri 4 5. Sejlads 4 6. Sejladsregler 5 7.

Læs mere

DANMARKS NATURFREDNINGS- FORENINGS ADGANGSPOLITIK ADGANG TIL. naturen

DANMARKS NATURFREDNINGS- FORENINGS ADGANGSPOLITIK ADGANG TIL. naturen DANMARKS NATURFREDNINGS- FORENINGS ADGANGSPOLITIK ADGANG TIL naturen ADGANG TIL naturen DANMARKS NATURFREDNINGS- FORENINGS ADGANGSPOLITIK December 2015 INDHOLD 1. Nærhed til naturen... 3 2. Adgang er for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 26

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Redegørelse... 5 Baggrund for stiplan... 5 Regionale, nationale og internationale ruter... 8 Spor i landskabet... 8 3. Stiplanens lovgrundlag - opsummerende...

Læs mere

SEJLADSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBET VOER Å

SEJLADSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBET VOER Å SEJLADSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBET VOER Å 2 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag 4 2. Betegnelse af vandløbet 4 3. Bestemmelser om sejlads 4 4. Sejladsregulativets ikrafttræden 6 Bilag 1. Redegørelse

Læs mere

S T R A N D A K T I V I T E T S P L A N

S T R A N D A K T I V I T E T S P L A N STRANDAKTIVITETSPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE indledning 4 landzonetilladelse 5 zonekort 7 kort beskrivelse områdene 8 naturstyrelsens retningslinjer for anvendelse af stranden 10 NORM FOR PRAKSIS indledning:

Læs mere

Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen af arealer ved Hvide Klint i Halsnæs Kommune

Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen af arealer ved Hvide Klint i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. oktober 2014 J.nr.: NMK-522-00182 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen

Læs mere

Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv?

Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv? Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv? Søren Præstholm Specialkonsulent, Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, IGN Frank Søndergaard Jensen Professor, Forskergruppen

Læs mere

Afgørelse i sagen om indskrænkning af offentlighedens adgang i Iskælderskoven i Fuglebjerg Kommune

Afgørelse i sagen om indskrænkning af offentlighedens adgang i Iskælderskoven i Fuglebjerg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. juni 2006 J.nr.: 03-133/300-0009 LTP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Center for Plan & Miljøs bemærkninger Indsendt af: Dato

Center for Plan & Miljøs bemærkninger Indsendt af: Dato Hvidbog med høringssvar til forslag om omlægning af en del af Strandfogedvej, Faxe. Der er modtaget i alt 7 høringssvar i høringsperioden og denne hvidbog indeholder høringssvarene. Modtaget / Indsigelse/bemærkninger

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedlæggelse af en markvej i Varde Kommune

Afgørelse i sagen om nedlæggelse af en markvej i Varde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 16. december 2009 NKN-133-00096 RTS Afgørelse i sagen om nedlæggelse

Læs mere

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune Friluftsliv i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune 1 Antal Spørgeskema om friluftsliv Respondenter 43 personer, 29 mænd,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Høje Gladsaxe Park. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Høje Gladsaxe Park. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 07935.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07935.00 Fredningen vedrører: Høje Gladsaxe Park Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-07-2000 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Plan for rekreative stier 2013. - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation

Plan for rekreative stier 2013. - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation Plan for rekreative stier 2013 - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation Marts 2014 Plan for rekreative stier 2013 er udarbejdet af Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune, august 2013. Stiplanen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang til areal ved Puksøvej, Gl. Laven, i Silkeborg kommune

AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang til areal ved Puksøvej, Gl. Laven, i Silkeborg kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. december 2012 J.nr.: NMK-512-00037 Ref.: RTS AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang til areal ved Puksøvej, Gl. Laven,

Læs mere

Markvejens beliggenhed er angivet med rød stiplet linje på kortet neden for.

Markvejens beliggenhed er angivet med rød stiplet linje på kortet neden for. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Lars Dinesen Krogh Vesterkærvej 16 7600 Struer Nedlæggelse af markvej Struer kommune har den 13.

Læs mere

Administrationsgrundlag for bade- og bådebroer i Vejle Kommune.

Administrationsgrundlag for bade- og bådebroer i Vejle Kommune. Administrationsgrundlag for bade- og bådebroer i Vejle Kommune. Kommunens kyststrækning har stor landskabelig og rekreativ værdig. Det er derfor vigtigt at tage hensyn til naturen, landskabet og offentlighedens

Læs mere

Rødskebølle Hundeskov - Projektbeskrivelse

Rødskebølle Hundeskov - Projektbeskrivelse Helle Mølgaard d. 04-01-2016 Acadre 12/33135 Rødskebølle Hundeskov - Projektbeskrivelse Baggrund I de senere år har der jævnligt blandt byens borgere og turister, været efterspurgt en hundeskov i Svendborg

Læs mere

Velkommen! Velkommen til Borgmestergården Borgmestergården er beliggende Borgmesterskoven 4, 8660 Skanderborg.

Velkommen! Velkommen til Borgmestergården Borgmestergården er beliggende Borgmesterskoven 4, 8660 Skanderborg. Borgmestergården Velkommen! Velkommen til Borgmestergården Borgmestergården er beliggende Borgmesterskoven 4, 8660 Skanderborg. Borgmestergården består af en hovedbygning og en sovesalsbygning. De er begge

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. december 2012 10/15832 PÅBUD OM AT FJERNE TRÆER OG BUSKE Kommunens sagsnr.: 09/55860 I brev af 1. december 2010 har advokaten på vegne af ejeren af T vej 19

Læs mere

Stier set med lodsejernes øjne 2: Færdsel langs vandløb

Stier set med lodsejernes øjne 2: Færdsel langs vandløb Stier set med lodsejernes øjne 2: Færdsel langs vandløb Frank Søndergaard Jensen Planlægning af nye stier fakta, myter og muligheder Frederiksberg 6. september 2012 Baggrund Hvorfor interessere sig for

Læs mere

Sejladsregulativ for amtsvandløbene Binderup Å Sønderup Å Villestrup Å. Amtsvandløbene nr. 101, 113, 134

Sejladsregulativ for amtsvandløbene Binderup Å Sønderup Å Villestrup Å. Amtsvandløbene nr. 101, 113, 134 Sejladsregulativ for amtsvandløbene Binderup Å Sønderup Å Villestrup Å Amtsvandløbene nr. 101, 113, 134 Teknik og Miljø Naturkontoret September 2006 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Lovgrundlag...3 2. Betegnelse

Læs mere

Notat med administrativ vurdering. 3. november Henvendelse om hindret passage langs kyst ud for Tankefuldvej 2 (5700)

Notat med administrativ vurdering. 3. november Henvendelse om hindret passage langs kyst ud for Tankefuldvej 2 (5700) Notat med administrativ vurdering Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Henvendelse om hindret passage

Læs mere

Afgørelse i sagen om lukning af offentlighedens adgang til Gavnø, Næstved Kommune.

Afgørelse i sagen om lukning af offentlighedens adgang til Gavnø, Næstved Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2003 J.nr.: 03-133/350-0002 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesloven og museumsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesloven og museumsloven i Kalundborg Kommune Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesloven og museumsloven i Kalundborg Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Kalundborg d. 19-12-2007 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr i Aalborg Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr i Aalborg Kommune Aalborg Kommune Att. Anne-Vibeke Skovmark Sendt pr. mail til anne-vibeke.skovmark@aalborg.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00052 Ref. CHRUB Den 24. april 2017 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen

Læs mere

Vi har den 2. april 2014 sendt et udkast til afgørelse i sagen, som kommunen har sendt bemærkninger til ved mail af 22. april 2014.

Vi har den 2. april 2014 sendt et udkast til afgørelse i sagen, som kommunen har sendt bemærkninger til ved mail af 22. april 2014. Dato 8. maj 2014 Dokument 13/21599 Påbud om reetablering af oppløjet sti Vejdirektoratet har behandlet en klage af 30. oktober 2013 fra L på vegne af H, Ø vej 71, over Kommunens påbud af 9. oktober 2013

Læs mere

Offentlighedens strandadgangsret

Offentlighedens strandadgangsret Offentlighedens strandadgangsret Udtalt, at det ikke kunne give mig grundlag for kritik, at overfredningsnævnet fortolkede undtagelsesbestemmelsen i naturfredningslovens 54, stk. 2, nr. 1, således, at

Læs mere

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund Miljøministeriets afgørelse Afgørelse i sag om klage over Kystdirektoratets afgørelse om tilladelse til bevarelse

Læs mere

IKKE MEDHOLD I KLAGE i sag om vedtagelse af nyt reglement for Det Falsterske Dige i Guldborgsund Kommune

IKKE MEDHOLD I KLAGE i sag om vedtagelse af nyt reglement for Det Falsterske Dige i Guldborgsund Kommune 9. juli 2018 Sagsnr.: NMK-450-00079 og NMK-450-00081 KlageID: 239373 og 244097 EBRAU-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET IKKE MEDHOLD I KLAGE i sag om vedtagelse af nyt reglement for Det Falsterske

Læs mere

Naturforvaltning J.nr. SVANA Ref. CHRUB/APJEN Den 28. februar Billund Kommune Att.: Annette Læbo Matthiesen

Naturforvaltning J.nr. SVANA Ref. CHRUB/APJEN Den 28. februar Billund Kommune Att.: Annette Læbo Matthiesen Billund Kommune Att.: Annette Læbo Matthiesen Sendes pr mail til: ALM@Billund.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00020 Ref. CHRUB/APJEN Den 28. februar 2017 Afgørelse om delvis reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen

Læs mere

Varde Kommune. Bytoften Varde. Att.: Att.: Susanne Fast. Nedlæggelse af vej på matr.nr. 5o, 4a og 5a, Årre By, Årre

Varde Kommune. Bytoften Varde. Att.: Att.: Susanne Fast. Nedlæggelse af vej på matr.nr. 5o, 4a og 5a, Årre By, Årre Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Att.: Att.: Susanne Fast Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7727 Nedlæggelse af vej på matr.nr. 5o, 4a og 5a, Årre By, Årre Som led i realisering af lokalplan

Læs mere

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Dato 15. oktober 2014 Dokument 14/06100 Side Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 25. april 2014 over, at Kommunen har ændret på stien mellem P vej 19

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. januar 2015 J.nr.: NMK-512-00104 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en vej/sti i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014.

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014. Dato 16. september 2014 Dokument 14/07355 Side Vejen Kommunes afslag på at nedlægge den private fællesvej Å vej 1-3 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 21. maj 2014. Det fremgår af sagens oplysninger,

Læs mere

Det kræver nogle weekender at gennemføre fire overnatninger og der skal tilrettelægges i forhold til årstiden.

Det kræver nogle weekender at gennemføre fire overnatninger og der skal tilrettelægges i forhold til årstiden. Spejder: Syvsovere Formål Formålet med dette mærke er at give spejderne nogle sjove og anderledes oplevelser ved at udfordre den måde de overnatter på den gængse spejdertur på. Det at lægge sig til at

Læs mere