Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring /SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, ressourceforløb, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. I flere af figurerne sammenlignes med klyngekommunerne. Klyngerkommunerne varierer i forhold til målgruppen. 1

2 Indhold Bilag 1 1. A-dagpenge...3 Figur 1.1 Antal a-dagpengemodtagere, Gladsaxe Kommune... 3 Figur 1.2 Andel a-dagpengemodtagere, Gladsaxe Kommune ift. klyngekommunerne... 3 Figur 1.3 Antal a-dagpengeforløb fordelt på sammenlagt ledighedsvarighed Kontanthjælp...6 Figur 2.1 Antal kontanthjælpsmodtagere, Gladsaxe Kommune... 6 Figur 2.2 Andel kontanthjælpsmodtagere, Gladsaxe Kommune ift. klyngekommunerne... 6 Figur 2.3 Antal kontanthjælpsforløb fordelt på sammenlagt ledighedsvarighed Uddannelseshjælp...9 Figur 3.1 Antal uddannelseshjælpsmodtagere, Gladsaxe Kommune... 9 Figur 3.2 Andel uddannelseshjælpsmodtagere, Gladsaxe Kommune ift. klyngekommunerne.. 9 Figur 3.3 Antal uddannelseshjælpsforløb fordelt på sammenlagt ledighedsvarighed Integrationsydelse...12 Figur 4.1 Antal integrationsydelsesmodtagere, Gladsaxe Kommune Figur 4.2 Andel integrationsydelsesmodtagere, Gladsaxe Kommune ift. klyngekommunerne Ressourceforløb...14 Figur 5.1 Antal ledige i ressourceforløb, Gladsaxe Kommune Figur 5.2 Andel ledige i ressourceforløb, Gladsaxe Kommune ift. klyngekommunerne Sygedagpengemodtagere...16 Figur 6.1 Antal sygedagpengemodtagere, Gladsaxe Kommune Figur 6.2 Andel sygedagpengemodtagere, Gladsaxe Kommune ift. klyngekommunerne Figur 6.3 Antal sygedagpengeforløb fordelt på sammenlagt ledighedsvarighed Jobafklaringsforløb...19 Figur 7.1 Antal jobafklaringsforløb, Gladsaxe Kommune Figur 7.2 Andel jobafklaringsforløb, Gladsaxe Kommune ift. klyngekommunerne Figur 7.3 Antal jobafklaringsforløb fordelt på sammenlagt ledighedsvarighed Ledighedsydelse & Fleksjob...22 Figur 8.1 Antal ledighedsydelsesmodtagere og fleksjobbere, Gladsaxe Kommune Figur 8.2 Andel ledighedsydelsesmodtagere, Gladsaxe Kommune ift. klyngekommunerne Figur 8.3 Antal ledighedsydelsesforløb fordelt på ledighedsvarigheden på ydelsen Førtidspension...25 Figur 9.1 Antal førtidspensionister, Gladsaxe Kommune Figur 9.2 Andel førtidspensionister, Gladsaxe Kommune ift. klyngekommunerne Tema: Beskæftigelsessituationen for flygtninge...27 Tabel 10.1 Udmeldte og ankomne flygtninge i og Tabel 10.2 Aktuel beskæftigelsesstatus for flygtninge tilgået kommunen i Tabel 10.3 Selvforsørgelsesgrad for flygtninge fra

3 1. A-dagpenge Figur 1.1 Antal a-dagpengemodtagere, Gladsaxe Kommune Antal fuldtidspersoner på a-dagpenge Gladsaxe Kommune Opdateret: SIMJAC Figur 1.2 Andel a-dagpengemodtagere, Gladsaxe Kommune ift. klyngekommunerne 25,0 Antal a-dagpengemodtagere (fuldtidspersoner) pr borgere (16-66 år) Gladsaxe Kommune ift. Klyngekommunerne 20,0 19,3 18,9 18,2 18,1 18,0 18,4 18,8 19,3 18,9 18,6 18,6 20,0 19,8 15,0 18,1 17,3 16,7 17,1 16,3 16,5 17,2 17,5 17,8 17,9 18,8 19,4 18,9 10,0 5,0 0,0-5,0 Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngen og Danmarks Statistik Opdateret: SIMJAC Klyngen for a-dagpenge: Egedal, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hillerød og Lejre. 3

4 Figur 1.3 Antal a-dagpengeforløb fordelt på sammenlagt ledighedsvarighed 600 Antal a-dagpengeforløb fordelt på sammenlagt ledighedsvarighed Kun forløb der fortsat var aktive på den enkelte måneds sidste dag er medtaget i månedsopgørelsen uger 5-26 uger uger +52 uger Opdateret: SIMJAC

5 Kommentarer til figur 1.1, 1.2 & 1.3 Figur 1.1 viser antallet af fuldtidspersoner på a-dagpenge i Gladsaxe Kommune de seneste 13 måneder. Der var et fald i antallet af a-dagpengemodtagere i perioderne marts til juli, oktober til december og endelig fra februar til marts. I de mellemliggende perioder har der været en stigning i antallet af a-dagpengemodtagere. Samlet set har der været en stigning på 34 fuldtidspersoner på a-dagpenge fra marts til marts. Dette skyldes særligt en stigning i antallet af a-dagpengemodtagere i februar og marts i forhold til de øvrige opgjorte måneder. Figur 1.2 viser antallet af a-dagpengemodtagere pr borgere (16-66 år) i Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. Gladsaxe Kommune har i hele den opgjorte periode med undtagelse af januar haft en højere andel a-dagpengemodtagere sammenlignet med klyngekommunerne. Klyngekommunerne har i lighed med Gladsaxe Kommune oplevet en stigning i andelen af a-dagpengemodtagere fra marts til marts. Gladsaxe Kommune har dog haft en relativt bedre udvikling, da forskellen mellem Gladsaxe Kommunes og klyngekommunernes andel af a-dagpengemodtagere er blevet mindre set over hele perioden. Figur 1.3 viser antallet af a-dagpengeforløb fordelt på den samlede ledighedsvarighed på tværs af ydelser. Set over hele perioden har der været en stigning i antallet af forløb fra 848 forløb i februar til 894 forløb i februar. Dette dækker over en stigning i antallet af forløb med en sammenlagt ledighedsvarighed på 0-4 uger, 5-26 uger og uger. Derimod har der været et fald i antallet af forløb med en varighed på over et år. 5

6 2. Kontanthjælp Figur 2.1 Antal kontanthjælpsmodtagere, Gladsaxe Kommune Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp Jobparat og Aktivitetsparat, Gladsaxe Kommune Jobparat Aktivitetsparat Opdateret: SIMJAC Figur 2.2 Andel kontanthjælpsmodtagere, Gladsaxe Kommune ift. klyngekommunerne 35,0 Antal kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) pr borgere (16-66 år) Gladsaxe Kommune ift. Klyngekommunerne 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 29,1 28,8 28,6 28,4 24,2 23,8 23,8 23,8 23,6 23,3 23,2 23,0 23,1 22,9 22,9 22,9 22,6 21,5 21,5 21,5 21,7 21,8 21,9 21,4 21,9 21,6 0,0 Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og Klyngen og Danmarks Statistik Opdateret: SIMJAC Klyngen for kontanthjælp: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. 6

7 Figur 2.3 Antal kontanthjælpsforløb fordelt på sammenlagt ledighedsvarighed Antal kontanthjælpsforløb fordelt på sammenlagt ledighedsvarighed Kun forløb der fortsat var aktive på den enkelte måneds sidste dag er medtaget i månedsopgørelsen Bilag uger 5-26 uger uger +52 uger Opdateret: SIMJAC

8 Kommentarer til figur 2.1, 2.2 & 2.3 Figur 2.1 viser antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp i Gladsaxe Kommune de seneste 13 måneder. Det store fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere fra juni til juli skal ses i relation til, at en stor del af disse overgik til integrationsydelse, jf. kapitel 4. Ca. 2/3 dele af faldet var i gruppen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, mens ca. 1/3 af faldet var i gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Samlet set har der været et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere på 102 fuldtidspersoner fra marts til marts. Dette dækker over et fald i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere på 104 fuldtidspersoner og en stigning i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere på 2 fuldtidspersoner. Figur 2.2 viser antallet af kontanthjælpsmodtagere pr borgere (16-66 år) i Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. Gladsaxe Kommune har i hele den opgjorte periode en lavere andel kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med klyngekommunerne. Klyngekommunernes andel af kontanthjælpsmodtagere er blevet nedbragt i perioden juli til marts, mens Gladsaxe Kommune har haft en mindre stigning i andelen. Dette afspejler sig i, at forskellen mellem Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne er blevet mindre i perioden. Figur 2.3 viser antallet af kontanthjælpsforløb fordelt på den samlede ledighedsvarighed på tværs af ydelser. Set over hele perioden har der været et fald i antallet af forløb fra forløb i februar til 980 forløb i februar. Dette skyldes i særlig grad et fald i antallet af sager med en sammenlagt ledighedsvarighed på over et år. Men der er også sket et fald i antallet af forløb med en sammenlagt ledighedsvarighed på mellem 5 og 26 uger. Endelig har der været en stigning i antallet af forløb med en varighed på mellem 26 og 52 uger, mens antallet af de korte forløb er uændret set over hele perioden. 8

9 3. Uddannelseshjælp Figur 3.1 Antal uddannelseshjælpsmodtagere, Gladsaxe Kommune Antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp Åbenlyst uddannelsesparat, Uddannelsesparat og Aktivitetsparat, Gladsaxe Kommune Opdateret: SIMJAC Åbenlyst uddannelsesparat Uddannelsesparat Aktivitetsparat Figur 3.2 Andel uddannelseshjælpsmodtagere, Gladsaxe Kommune ift. klyngekommunerne Antal uddannelseshjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) pr borgere (16-29 år) Gladsaxe Kommune ift. Klyngekommunerne 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 45,2 45,1 45,8 46,4 37,2 37,1 38,4 38,9 35,7 41,1 29,0 38,4 38,2 38,7 26,5 26,9 40,2 39,3 28,1 28,5 25,8 38,1 39,1 39,7 27,2 28,4 15,0 10,0 5,0 0,0 Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og Klyngen og Danmarks Statistik Opdateret: SIMJAC Klyngen for uddannelseshjælp: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. 9

10 Figur 3.3 Antal uddannelseshjælpsforløb fordelt på sammenlagt ledighedsvarighed Antal uddannelseshjælpsforløb fordelt på sammenlagt ledighedsvarighed Kun forløb der fortsat var aktive på den enkelte måneds sidste dag er medtaget i månedsopgørelsen uger 5-26 uger uger +52 uger Opdateret: SIMJAC

11 Kommentarer til figur 3.1, 3.2 & 3.3 Figur 3.1 viser antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i Gladsaxe Kommune de seneste 13 måneder. Samlet set har der været et fald i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere på 96 fuldtidspersoner fra marts til marts, svarende til et fald på 21 %. Dette dækker over et fald i antallet af åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere på henholdsvis 26 og 116 fuldtidspersoner, mens der har været en stigning i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere, som er vurderet aktivitetsparate, på 46 fuldtidspersoner. Figur 3.2 viser antallet af uddannelseshjælpsmodtagere pr borgere (16-66 år) i Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. Gladsaxe Kommune har i hele den opgjorte periode en markant lavere andel uddannelseshjælpsmodtagere sammenlignet med klyngekommunerne. Gladsaxe Kommune har formået at nedbringe andelen af uddannelseshjælpsmodtagere markant fra juli til marts, mens klyngekommunerne ikke i samme omfang har nedbragt andelen af uddannelseshjælpsmodtagere i perioden. Forskellen mellem Gladsaxe Kommunes og klyngekommunernes andel af uddannelseshjælpsmodtagere er blevet større i perioden. Figur 3.3 viser antallet af uddannelseshjælpsforløb fordelt på den samlede ledighedsvarighed på tværs af ydelser. Set over hele perioden har der været et fald i antallet af forløb fra 430 forløb i februar til 329 forløb i februar. Dette skyldes i særlig grad et fald i antallet af sager med en sammenlagt ledighedsvarighed på mellem 5 og 26 uger, men der er også sket et fald i antallet af forløb på de øvrige varighedsintervaller. 11

12 4. Integrationsydelse Figur 4.1 Antal integrationsydelsesmodtagere, Gladsaxe Kommune Antal fuldtidspersoner på integrationsydelse Jobparat og Aktivitetsparat, Gladsaxe Kommune Jobparat Aktivitetsparat Opdateret: SIMJAC Figur 4.2 Andel integrationsydelsesmodtagere, Gladsaxe Kommune ift. klyngekommunerne 8,0 Antal integrationsydelsesmodtagere (fuldtidspersoner) pr borgere (16-66 år) Gladsaxe Kommune ift. Klyngekommunerne 7,0 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5 1,7 1,9 2,0 2,7 2,7 2,6 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9 2,9 1,0 0,3 0,4 0,5 0,7 0,0 Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og Klyngen og Danmarks Statistik Opdateret: SIMJAC Klyngen for integrationsydelse: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. 12

13 Kommentarer til figur 4.1 & 4.2 Figur 4.1 viser antallet af fuldtidspersoner på integrationsydelse i Gladsaxe Kommune de seneste 13 måneder. Fra juni til juli var der en stor stigning i antallet af integrationsydelsesmodtagere som følge af indførelsen af tilknytningskravet om 7 ud af 8 års ophold. Kravet medfører, at man som ledig skal have haft ophold inden for rigets grænser (Danmark, Grønland og Færøerne) i 7 af de seneste 8 år for at være berettiget til kontant- og uddannelseshjælp. Samlet set har der været en stigning i antallet af integrationsydelsesmodtagere på 120 fuldtidspersoner fra marts til marts. Fra juli til marts har der været en stigning på 12 fuldtidspersoner, heraf 11 jobparate og en aktivitetsparat. Figur 4.2 viser antallet af integrationsydelsesmodtagere pr borgere (16-66 år) i Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. Gladsaxe Kommune har i hele den opgjorte periode en markant lavere andel integrationsydelsesmodtagere sammenlignet med klyngekommunerne. Fra juli til marts har klyngekommunerne formået at nedbringe andelen af integrationsydelsesmodtagere, mens Gladsaxe Kommune har haft en mindre stigning i andelen. Dette har medført, at forskellen mellem Gladsaxe Kommunes og klyngekommunernes andel af integrationsydelsesmodtagere er blevet mindre. 13

14 5. Ressourceforløb Figur 5.1 Antal ledige i ressourceforløb, Gladsaxe Kommune Antal fuldtidspersoner i ressourceforløb Gladsaxe Kommune Opdateret: SIMJAC Figur 5.2 Andel ledige i ressourceforløb, Gladsaxe Kommune ift. klyngekommunerne Antal ressourceforløb (fuldtidspersoner) pr borgere (16-66 år) Gladsaxe Kommune ift. Klyngekommunerne 7,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,3 6,2 6,2 6,0 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,0 5,0 4,0 3,0 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 2,0 1,0 0,0 Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og Klyngen og Danmarks Statistik Opdateret: SIMJAC Klyngen for ressourceforløb: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. 14

15 Kommentarer til figur 5.1 & 5.2 Figur 5.1 viser antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb i Gladsaxe Kommune de seneste 13 måneder. Antallet af ledige i ressourceforløb var højest i april. Fra juni til marts har antallet af ledige i ressourceforløb ligget mellem 282 og 270 fuldtidspersoner. Samlet set har der været et fald på 19 ledige i ressourceforløb fra marts til marts. Figur 5.2 viser antallet af ledige i ressourceforløb pr borgere (16-66 år) i Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. Gladsaxe Kommune har i hele den opgjorte periode en højere andel ledige i ressourceforløb sammenlignet med klyngekommunerne. Gladsaxe Kommunes andel af ledige i ressourceforløb har været faldende, mens klyngekommunernes andel har været stødt stigende. På den baggrund er forskellen mellem Gladsaxe Kommunes og klyngekommunernes andel af ledige i ressourceforløb blevet mindre. 15

16 6. Sygedagpengemodtagere Figur 6.1 Antal sygedagpengemodtagere, Gladsaxe Kommune Antal fuldtidspersoner på sygedagpenge Gladsaxe Kommune Opdateret: SIMJAC Figur 6.2 Andel sygedagpengemodtagere, Gladsaxe Kommune ift. klyngekommunerne Antal sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) pr borgere (16-66 år) Gladsaxe Kommune ift. Klyngekommunerne 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 14,7 16,7 13,9 16,0 15,6 15,5 13,0 13,2 15,4 14,8 14,3 13,9 14,3 12,5 12,5 12,7 12,9 13,0 15,9 16,1 16,0 13,4 13,0 11,8 10,4 15,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og Klyngen og Danmarks Statistik Opdateret: SIMJAC Klyngen for sygedagpenge: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Hillerød og Roskilde. 16

17 Figur 6.3 Antal sygedagpengeforløb fordelt på sammenlagt ledighedsvarighed Bilag Antal sygedagpengeforløb fordelt på sammenlagt ledighedsvarighed Kun forløb der fortsat var aktive på den enkelte måneds sidste dag er medtaget i månedsopgørelsen uger 5-26 uger uger +52 uger Opdateret: SIMJAC

18 Kommentarer til figur 6.1, 6.2 & 6.3 Figur 6.1 viser antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge i Gladsaxe Kommune de seneste 13 måneder. Antallet af sygedagpengemodtagere faldt i perioden marts til august, hvorefter der var en stigning i antallet fra august til december. Fra december til marts har der været et markant fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Samlet set har der været et fald på 186 sygedagpengemodtagere fra marts til marts, svarende til et fald på 28 %. Figur 6.2 viser antallet af sygedagpengemodtagere pr borgere (16-66 år) i Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. Gladsaxe Kommune har i hele den opgjorte periode en markant lavere andel sygedagpengemodtagere sammenlignet med klyngekommunerne. Klyngekommunerne har nedbragt andelen af sygedagpengemodtagere med 1,7 fra marts til marts. I den tilsvarende periode har Gladsaxe Kommune nedbragt andelen af sygedagpengemodtagere med 4,3. Forskellen mellem Gladsaxe Kommunes og klyngekommunernes andel er således blevet større set over hele perioden. Figur 6.3 viser antallet af sygedagpengeforløb fordelt på den samlede ledighedsvarighed på tværs af ydelser. Set over hele perioden har der været et fald i antallet af forløb fra 628 forløb i februar til 466 forløb i februar. Dette skyldes i særlig grad et fald i antallet af korte sygedagpengesager med en varighed på 0-4 og 5-26 uger, men der har også været et fald i antallet af lange sygedagpengesager med en varighed på uger og over et år. 18

19 7. Jobafklaringsforløb Figur 7.1 Antal jobafklaringsforløb, Gladsaxe Kommune Antal fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb Gladsaxe Kommune Opdateret: SIMJAC Figur 7.2 Andel jobafklaringsforløb, Gladsaxe Kommune ift. klyngekommunerne 6,0 Antal jobafklaringsforløb (fuldtidspersoner) pr borgere (16-66 år) Gladsaxe Kommune ift. Klyngekommunerne 5,0 4,0 4,5 4,2 4,0 4,1 4,8 4,6 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,1 4,2 4,3 4,1 3,8 4,3 3,5 4,1 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og Klyngen og Danmarks Statistik Opdateret: SIMJAC Klyngen for jobafklaringsforløb: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Hillerød og Roskilde. 19

20 Figur 7.3 Antal jobafklaringsforløb fordelt på sammenlagt ledighedsvarighed 120 Antal jobafklaringsforløb fordelt på sammenlagt ledighedsvarighed Kun forløb der fortsat var aktive på den enkelte måneds sidste dag er medtaget i månedsopgørelsen uger 5-26 uger uger +52 uger Opdateret: SIMJAC

21 Kommentarer til figur 7.1, 7.2 & 7.3 Figur 7.1 viser antallet af fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb i Gladsaxe Kommune de seneste 13 måneder. Antallet af ledige i jobafklaringsforløb har vist faldende tendens fra maj til marts. Derimod var der en større stigning fra marts til maj. Samlet set har der været et fald på 31 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb fra marts til marts. Figur 7.2 viser antallet af ledige i jobafklaringsforløb pr borgere (16-66 år) i Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. Gladsaxe Kommune havde i perioden marts til august i højere andel ledige i jobafklaringsforløb sammenlignet med klyngekommunerne. Derimod havde Gladsaxe Kommune en lavere andel ledige i jobafklaringsforløb sammenlignet med klyngekommunerne i perioden september til marts. Fra maj og frem til marts har Gladsaxe Kommune en relativt mere gunstig udvikling i antallet af ledige i jobafklaringsforløb sammenlignet med klyngekommunerne. Figur 7.3 viser antallet af jobafklaringsforløb fordelt på den samlede ledighedsvarighed på tværs af ydelser. Set over hele perioden har der været et fald i antallet af forløb fra 169 forløb i februar til 150 forløb i februar. Dette skyldes fald i antallet af forløb med en ledighedsvarighed på 0-4 uger, 5-26 uger og uger. Derimod har der været en stigning i antallet af forløb med en varighed på over et år. 21

22 8. Ledighedsydelse & Fleksjob Figur 8.1 Antal ledighedsydelsesmodtagere og fleksjobbere, Gladsaxe Kommune Antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse og i fleksjob Gladsaxe Kommune Fleksjob Ledighedsydelse Opdateret: SIMJAC Figur 8.2 Andel ledighedsydelsesmodtagere, Gladsaxe Kommune ift. klyngekommunerne Antal ledighedsydelsesmodtagere (fuldtidspersoner) pr borgere (16-66 år) Gladsaxe Kommune ift. Klyngekommunerne 6,0 5,0 4,5 4,5 4,4 4,5 5,0 4,7 4,6 4,6 4,5 4,7 4,7 4,7 4,6 4,0 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0 3,2 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 2,0 1,0 0,0 Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og Klyngen og Danmarks Statistik Opdateret: SIMJAC Klyngen for ledighedsydelse: Fredensborg, Gladsaxe, Hedensted, Hvidovre, Odder, Rebild, Ringsted, Skanderborg, Tårnby/Dragør, Aarhus 22

23 Figur 8.3 Antal ledighedsydelsesforløb fordelt på ledighedsvarigheden på ydelsen 80 Antal ledighedsydelsesforløb fordelt på ledighedsvarighed på ydelsen Kun forløb der fortsat var aktive på den enkelte måneds sidste dag er medtaget i månedsopgørelsen Bilag uger 5-26 uger uger +52 uger Opdateret: SIMJAC

24 Kommentarer til figur 8.1, 8.2 & 8.3 Figur 8.1 viser antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse og i fleksjob i Gladsaxe Kommune de seneste 13 måneder. Både antallet af ledighedsydelsesmodtagere og personer i fleksjob er steget de seneste 13 måneder. Fra marts til marts er antallet af ledighedsydelsesmodtagere steget med 47 fuldtidspersoner, mens antallet af personer i fleksjob er steget med 15 fuldtidspersoner i samme periode. Samlet set er antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse og i fleksjob steget med 62 fuldtidspersoner fra marts til marts. Figur 8.2 viser antallet af ledighedsydelsesmodtagere pr borgere (16-66 år) i Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne har set over hele den opgjorte periode haft en stigning i andelen af ledighedsydelsesmodtagere. I Gladsaxe Kommune har denne stigning været på 0,3 ledighedsydelsesmodtagere pr borgere (16-66 år), mens stigningen i klyngekommunerne har været på 0,1. Klyngekommunerne har således haft en relativt mindre dårlig udvikling sammenlignet med Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune har dog fortsat en markant lavere andel af ledighedsydelsesmodtagere sammenlignet med klyngekommunerne. Figur 8.3 viser antallet af ledighedsydelsesforløb fordelt på ledighedsvarighed på ydelsen. Set over hele perioden har der været en stigning i antallet af forløb fra 119 forløb i februar til 141 forløb i februar. Dette skyldes en stigning i antallet af forløb med en ledighedsvarighed på 0-4 uger, 5-26 uger og uger. Antallet af ledighedsydelsesforløb med en varighed på over et år er uændret fra februar til februar. 24

25 9. Førtidspension Figur 9.1 Antal førtidspensionister, Gladsaxe Kommune Antal fuldtidspersoner på førtidspension Gladsaxe Kommune Opdateret: SIMJAC Figur 9.2 Andel førtidspensionister, Gladsaxe Kommune ift. klyngekommunerne 60,0 Antal førtidspensionister (fuldtidspersoner) pr borgere (16-66 år) Gladsaxe Kommune ift. Klyngekommunerne 53,5 53,3 53,2 53,0 52,9 52,7 52,5 51,9 51,7 51,5 51,6 51,5 51,3 50,0 46,7 46,5 46,4 46,2 45,9 45,8 45,8 45,3 45,2 45,1 44,9 45,0 44,8 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og Klyngen og Danmarks Statistik Opdateret: SIMJAC Klyngen for førtidspension: Fredensborg, Gladsaxe, Hedensted, Hvidovre, Odder, Rebild, Ringsted, Skanderborg, Tårnby/Dragør, Aarhus 25

26 Kommentarer til figur 9.1 & 9.2 Figur 9.1 viser antallet af fuldtidspersoner på førtidspension i Gladsaxe Kommune de seneste 13 måneder. Antallet af førtidspensionister har samlet set været faldende i perioden. Antallet af førtidspensionister er således faldet fra fuldtidspersoner i marts til fuldtidspersoner i marts. Dette svarer til et fald på 55 fuldtidspersoner i perioden. Figur 9.2 viser antallet af førtidspensionister pr borgere (16-66 år) i Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne har set over hele den opgjorte periode haft et fald i andelen af førtidspensionister. I Gladsaxe Kommune har faldet været på 1,9 førtidspensionist pr borgere (16-66 år) fra marts til mats, mens faldet i klyngekommunerne har været på 2,2. Klyngekommunerne har således haft en relativt mere gunstig udvikling sammenlignet med Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune har dog fortsat en markant lavere andel førtidspensionister sammenlignet med klyngekommunerne. 26

27 10. Tema: Beskæftigelsessituationen for flygtninge Temaet for nærværende kvartalsstatistik er beskæftigelsessituationen for flygtninge. Temaet er en opfølgning på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets tidligere behandling af sagen om status på flygtningeområdet (BIU , punkt 50). Nedenstående vil efter Beskæftigelses- og Integrationsrådets behandling blive forelagt Integrationsrådet til orientering. I blev der oprindeligt udmeldt en kvote på modtagelsen af 101 flygtninge. Udlændingestyrelsen nedjusterede imidlertid landstallet for antallet af flygtninge d. 31. august, således forventningen for Gladsaxe Kommune nu lød på 50 flygtninge til modtagelse i. Samtidig blev kvoten for nedjusteret fra 113 til 74 flygtninge. Tabel 10.1 Udmeldte og ankomne flygtninge i og Udmeldt kvote for året Ankomne og meldt til modtagelse Kilde: Egne registreringer Opdateret: SIMJAC Af tabel 10.1 fremgår det, at Gladsaxe Kommune modtog 48 flygtninge i mod en revideret forventning om 50. Af de 48 flygtninge der ankom i var 31 voksne og 17 børn. I forventes kommunen at skulle modtage 74 flygtninge. Pr er 14 flygtninge tilgået kommunen eller udmeldt til modtagelse, heraf 10 voksne og 4 børn. Den nuværende beskæftigelsesstatus pr for de ankomne flygtninge i fremgår af nedenstående tabel Det skal bemærkes, at flygtninge der er i gang med en virksomhedspraktik eller øvrige uddannelser og kurser også kan deltage i danskundervisning ved siden af dette. I disse tilfælde er kun virksomhedspraktikken eller øvrige uddannelser og kurser talt med. Tabel 10.2 Aktuel beskæftigelsesstatus for flygtninge tilgået kommunen i Aktuel beskæftigelsesstatus Antal Barsel og snarlig barsel 2 Danskundervisning 19 Virksomhedspraktik 5 Virksomhedspraktik som forberedelse til IGU 1 Øvrige uddannelser og kurser 1 Ingen igangværende tiltag 3 Samlet 31 Kilde: Kommunens sagsbehandlingssystem KMD Momentum Opdateret: SIMJAC

28 Af tabel 10.2 fremgår det, at ingen af de flygtninge der ankom i aktuelt er i selvforsørgelse. Dette udelukker dog ikke, at de på et tidligere tidspunkt har været det. 6 er aktuelt i gang med en virksomhedspraktik, heraf er 1 i gang med en virksomhedspraktik som forberedelse til en integrationsgrunduddannelse (IGU). 1 er i gang med en uddannelse eller kursusforløb, mens 2 på opgørelsestidspunktet var på barsel eller på vej på barsel. 19 var alene i gang med en danskuddannelse, mens 3 ikke var i gang med et tilbud på opgørelsestidspunktet. For disse 3 gælder det, at de aktuelt kæmper med helbredsmæssige problemstillinger. Tabel 10.3 Selvforsørgelsesgrad for flygtninge fra Modtagne voksne flygtninge omfattet af beskæftigelsesindsatsen heraf i selvforsørgelse efter 1 år 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% - heraf i selvforsørgelse efter 2 år 28,6% 0,0% 23,1% - heraf i selvforsørgelse efter 3 år 42,9% 50,0% Kilde: Kommunens sagsbehandlingssystem KMD Momentum Opdateret: SIMJAC Tabel 10.3 viser voksne flygtninges, der er omfattet af beskæftigelsesindsatsen, selvforsørgelsesgrad henholdsvis 1, 2 og 3 år efter, at de er tilgået kommunen. Opgørelsen er således baseret på nedslag på de datoer, der ligger 1, 2 og 3 år efter datoen, hvor den enkelte tilgik kommunen. For de flygtninge, der tilgik kommunen i 2012, steg selvforsørgelsesgraden fra 7,1 % efter 1 år til 28,6 % efter 2 år og til 42,9 % efter 3 år. For de flygtninge, der tilgik kommunen i 2013, var der ingen, der var i selvforsørgelse 1 og 2 år efter, at de tilgik kommunen, mens halvdelen var kommet i selvforsørgelse 3 år efter, at de tilgik kommunen. For 2014 er det på nuværende tidspunkt alene muligt at opgøre, hvor mange der er kommet i selvforsørgelse efter 1 og 2 år. Af de flygtninge, der tilgik kommunen i 2014, var ingen kommet i selvforsørgelse efter 1 år, mens 23,1 % var kommet i selvforsørgelse efter 2 år. For de flygtninge, der ankom i 2015, er det på nuværende tidspunkt alene muligt at opgøre, hvor mange der var i selvforsørgelse efter 1 år. På det tidspunkt var ingen af disse kommet i selvforsørgelse. 28

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 18.1./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 06.08./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.5./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 11.2.216/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 18.4./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 7.1./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.1.214/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring /SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2018 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 18.02.2015/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2014 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 16.02.2018/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.4.214/PITHOM Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 7.7.216/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 216 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 20.02.2017/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Udvikling i perioden

Udvikling i perioden GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 24.11.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Udvikling i perioden 2014-2017 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I dette udvidede tema til kvartalsstatistikken for 3. kvartal

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.6.214/LYVATO Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen JAN2013 FEB2013 MAR2013 APR2013 MAY2013 JUN2013 JUL2013 AUG2013 SEP2013 OCT2013 NOV2013 DEC2013 JAN2014 FEB2014 MAR2014 APR2014 MAY2014 JUN2014 JUL2014 AUG2014 SEP2014

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 18.10.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 2016 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene i

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.04.2014/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.Kvartal 2014 Rapporten giver en status på ministermål 2014, mål fra kommunestrategien

Læs mere

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen Indhold 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 1.2 Ledighedsprocenten i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 2.1 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Kvartalsredegørelse. for arbejdsmarkedet i. Guldborgsund Kommune

Kvartalsredegørelse. for arbejdsmarkedet i. Guldborgsund Kommune Center for Arbejdsmarked Kvartalsredegørelse for arbejdsmarkedet i Guldborgsund Kommune Juli 2015 Indledning Kvartalsopfølgningen tager udgangspunkt i de kvantitative mål i udvalgsstrategi 2015 og beskæftigelsesplan

Læs mere

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med N O T A T Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med 7. maj 2019 18/14839 AFA EHO Indledning I projektet Flere skal med deltager 88 kommuner, og bruttomålgruppen for projektet udgør ca. 24.000

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 17.02.2017/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2016 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene i

Læs mere

Resultatrevision 2016

Resultatrevision 2016 Resultatrevision 2016 Jobcenter Frederikssund maj 2017 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål

Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål 2017 Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål i strategien 0 Mål for indsatsen for de jobparate ledige Resultatmål for jobparate Der er pt. ca. 1.560 jobparate ledige i Næstved Kommune.

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring /SIMJAC Målopfølgning, 2. kvartal 2018 Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 2018 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, oktober... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks 100,

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018 feb-4 okt-4 jun-5 feb-6 okt-6 jun-7 feb-8 okt-8 jun-9 feb-1 okt-1 jun-11 feb-12 okt-12 jun-13 feb-14 okt-14 jun-15 feb-16 okt-16 jun-17 feb-18 okt-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Juli 218 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS

Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS Notat Februar 218 Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS Til brug for evalueringen, er der som supplement til eksisterende analyserne foretaget en række særskilte opgørelser. Disse

Læs mere

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12.

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12. jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet... Beskæftigelsesplan 2017 Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...5 Beskrivelse af principper bag indsatser...6

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob November 217 Jan 212 Mar 212 Maj 212 Jul 212 Sep 212 Nov 212 Jan 213 Mar 213 Maj 213 Jul 213 Sep 213 Nov 213 Jan 214 Mar 214 Maj

Læs mere

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 1. kvartal 21 NOTAT Dato 27. april 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen Grundlaget

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 24. maj 2016 Titel: Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Det nye kvartalsvise statusopfølgningskoncept

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 01 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 Vedrørende manglende med ledige

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Resultatrapport kvt. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Resultatrapport kvt. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Resultatrapport 2017 4. kvt. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDLEDNING Dette er Frederiksberg Kommunes resultatrapport på arbejdsmarkedsområdet. Rapporten udarbejdes som udgangspunkt en gang

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune September 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Effektrapport pr. april 2017 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDHOLD OVERBLIK Side 03 INDLEDNING Side 06 ALLE YDELSER Side 07 KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP Side 08 A-DAGPENGE Side 11 LANGTIDSLEDIGE

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Oktober 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Oktober 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Oktober 2018 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. April 2018

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. April 2018 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser April 2018 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser indeholder 12 figurer

Læs mere

Resultatrapport 2017/2. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Resultatrapport 2017/2. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Resultatrapport 2017/2 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDLEDNING Dette er Frederiksberg Kommunes resultatrapport på arbejdsmarkedsområdet. Rapporten udarbejdes 4 gange årligt og forelægges Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik 4. kvartal 29 NOTAT Dato 25. januar 21 Af: Morten Østergaard Christensen

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik NOTAT Dato 19.1.29 Af: Morten Østergaard Christensen Grundlaget for

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, Jobindsats, august... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, juli... 3 2.2 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.653 1.554 1.427 1.459 1.444 1.546 1.607 1.560 1.516 1.439 1.334 1.517 1.631-22 Sygedagpenge 1.168 1.184 1.234 1.287 1.367 1.352 1.358 1.321 1.303 1.231

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 Februar 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Resultatmåls setup Politisk fokus på ydelsesgrupper Jobbarometer Horsens Politisk fokus på praksisnøgletal

Læs mere

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint Bilag 1 - December 2018: Tabel over antal personer, andel med x antal, gens. antal og udvikling siden nov 2017, samt vægtet gennemsnit Kommune personer Dagpengemodtagere, 6-9 mdr. Jobparate kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj

Læs mere

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. September 2019

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. September 2019 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser tember Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser indeholder 12 figurer med

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET Pr. 31-08-2015 1. Økonomisk oversigt Tabel 1.1 Forbrugsoversigt på forsørgelsesområdet Beløb i 1.000 kr. Korrigeret budget 2015 Forbrug 31-08-2015

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Dato: 4-2-21 bskps@herning.dk Unge ledige udvikling i målgrupper med mere. ruar 21 Med følgende notat gives en status på udviklingen i gruppen af unge ledige i Herning

Læs mere

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017 Nøgletal for Joblog Af nedenstående figur 1 og tabel 1 fremgår dækningsgraden for Joblog blandt dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.350 1.507 1.646 1.547 1.420 1.451 1.437 1.538 1.598 1.551 1.506 1.428 1.337-13 Sygedagpenge 1.301 1.209 1.168 1.184 1.234 1.285 1.364 1.349 1.352 1.313

Læs mere

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. August 2018

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. August 2018 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser ust Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser indeholder 12 figurer med

Læs mere

Marts Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Marts Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Marts 219 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. Maj 2018

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. Maj 2018 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser indeholder 12 figurer med nøgletal

Læs mere

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. Februar 2019

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. Februar 2019 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser ruar 2019 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser indeholder 12 figurer

Læs mere

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. November 2018

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. November 2018 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser ember Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser indeholder 12 figurer med

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar er lig indeks 1, august...

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 18. november 2016 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår 2017-1. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2.

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2. Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår 2017-1. halvår 2018 2 Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2. halvår 2017-1. halvår 2018 5 Kommunernes placering på ranglisten

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Hovedkonklusioner - Udfordringer

Hovedkonklusioner - Udfordringer NØGLETAL FOR RESULTATER OG INDSATS Aalborg Alle ydelser Alle ydelser Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Placering i Benchmark 73 76 81 17 Hovedkonklusioner - Udfordringer Notatet identificerer, at Aalborg

Læs mere

1. Andelen af 'Jobparate' ledige skal ligge i den bedste 3. del i forhold til klyngen. A-dagpenge:

1. Andelen af 'Jobparate' ledige skal ligge i den bedste 3. del i forhold til klyngen. A-dagpenge: Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 22. maj 2018 Politiske Effektmål - status til mødet i BUU d. 28. maj 2018 Herunder status på de politiske effektmål for kerneopgaven Alle Kan Bidrage. Opgjort med seneste tal

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

Udvikling i ledigheden. November 2017

Udvikling i ledigheden. November 2017 Udvikling i ledigheden ember Udvikling i ledigheden Udvikling i ledigheden indeholder 12 figurer med nøgletal for udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere i forskellige ydelsesgrupper i Kommune. Forsikrede

Læs mere

Notat. Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i kommunerne Bo Panduro Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-24-9 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Dagpengemodtagere, 6-9 Gens. antal Andel m. 6. Antal personer. Kommune

Dagpengemodtagere, 6-9 Gens. antal Andel m. 6. Antal personer. Kommune Bilag 1 - December 2018: Tabel over antal personer, andel med x antal samtal Kommune Antal personer Dagpengemodtagere, 6-9 Gens. antal Andel m. 6 eller Hele landet 12.339 6,2 67% Hele landet ekskl. frikommuner**

Læs mere