1 : 14. bipsnyt. læs om:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 : 14. bipsnyt. læs om:"

Transkript

1 bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag

2 nye tider, løbende tilpasning indhold leder bips nyt 1 : 14 2 Lars Coling, formand for bips bips blev etableret for 11 år siden og skal naturligvis følge med tiden. Foreningens bestyrelse har, siden cuneco-projektet blev indledt, lagt en strategi for denne forandring. På generalforsamlingen og det efterfølgende temamøde d. 27. marts kommer vi til at diskutere første led i forandringen. Diskussionen rummer to hovedpunkter. 1 Det første er bestyrelsens forslag om at ændre bips vedtægter (se s. 4). Bliver forslaget vedtaget, bliver medlemskab af bips gratis. Det betyder, at vi rækker en hånd ud til de virksomheder, som i dag står uden for foreningen. De skal ikke mødes af en kontingentmur, men tværtimod inviteres indenfor til eksempelvis gratis medlemsarrangementer. Med tiden kan de i deres eget tempo tegne abonnement på bipsværktøjer eller på de services, cuneco udvikler. Det nye vedtægtsforslag adskiller sig desuden fra de gældende vedtægter ved at beskrive en bestyrelse, der ikke kun er fagligt velkonsolideret, men også har forretningssans. bips store styrke er, at vi er en forening, hvor al udvikling foregår i medlemsvirksomhederne. Men bips er samtidig en forretning, og der skal økonomi til at drive den faglige udvikling. Det skal bestyrelsen understøtte. Leder 2 nye tider, løbende tilpasning Nyt 4 forslag om at ændre bips vedtægter 4 6 kort nyt cuneco 8 cuneco går fra udvikling til udbredelse 8 TEMA CUNECO: HVAD NU? 10 CCS er meget andet end klassifikation 12 cuneco i tal 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 18 ræk ud til kunderne Generalforsamling 19 årsberetning, handlingsplan og resultatopgørelse 19 Cases 28 passivhusberegning med et snuptag 32 studerende med hurtig bæredygtighedsberegning 34 byggevareproducenter hjælper med beskrivelserne Generalforsamling 36 kom til generalforsamlingen indhold bips nyt 1 : Det andet, vi skal diskutere d. 27., er mulighederne i begrebet co-creation (se s. 18). Store virksomheder som Lego, Coloplast og Starbucks er begyndt at inddrage kunder og brugere i produktudviklingen. D. 27. skal vi se nærmere på nogle af de bedste eksempler på co-creation og høre, hvilke tanker og erfaringer bips medlemsvirksomheder selv har gjort sig. Vi skal også diskutere, hvordan fremtidens bips kan lade sig inspirere af fænomenet. Jeg ser frem til at diskutere både vedtægter og co-creation d. 27. marts på generalforsamlingen og det efterfølgende temamøde. Forside: Laboratorier på Syddansk Universitet. Foto: Torben Linde, Nøhr & Sigsgaard Arkitekter bips.dk byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 1 : 2014 Oplag: Redaktion Lars Coling, formand for bips, ansvarshavende Gunnar Friborg, bips Stig Neumann, bips Redaktionen påtager sig intet ansvar for tekst, fotos og andet materiale, som tilsendes uopfordret. Sekretariat for bips Gunnar Friborg Inge Kobberø Helle Petersen Stig Neumann Kim Streuli Solveig Einarsson bips Lyskær Herlev Telefon Fax Sekretariat for cuneco Torben Klitgaard Søren Spile Maja Skovgaard Anne Gram Mette Øbro Hans Erik Lund Jesper Salling Nielsen Kristine Dysgaard Design og grafisk tilrettelæggelse Tryk Rosendahls ISSN Bestyrelse Lars Coling (formand), Holm & Grut Arkitekter Niels Ole Karstoft (næstformand), Alectia Bent Feddersen, Rambøll René Kjærsgaard- Nielsen, Julius Nielsen og Søn Lauritz Rasmussen, Taasinge Træ Aksel Frandsen, Kirkebjerg Christian Koch, Aarhus Universitet Jens Kristiansen, Velux Kristian Hagemann, Gottlieb Paludan Árni Laksáfoss, Danica Ejendomme

3 Tekst: Gunnar Friborg, direktør i bips forslag om at ændre bips vedtægter bips bestyrelse foreslår at ændre foreningens vedtægter. Her er essensen af forslaget, som skal til afstemning på bips kommende generalforsamling. nyt bips nyt 1 : 14 4 På bips generalforsamling d. 27. marts skal bips medlemmer tage stilling til, om foreningens grundlæggende regelsæt vedtægterne skal ændres. Bestyrelsen har fremlagt et ændringsforslag, som kommer til afstemning. Bliver bestyrelsens forslag vedtaget, vil det være den største formelle forandring i bips 11-årige levetid. Du kan læse bestyrelsens forslag i sin fulde længde på bips.dk og sammenligne det med de gældende vedtægter. Her i bips nyt får du forslagets hovedpointer. Gratis medlemskab Bestyrelsen foreslår, at det fremover skal være gratis at være medlem af bips. Hidtil har alle medlemmer betalt et obligatorisk kontingent udover prisen på eventuelle abonnementer på fx beskrivelser eller CAD. Bliver bestyrelsens forslag vedtaget, bortfalder kontingentet. Det gratis medlemskab vil give adgang til eksempelvis medlemsarrangementer, værdiana lyser og fora, mens samtlige værktøjer vil være tilkøb. Det betyder, at værktøjer som IKT-specifikationerne og A104 Dokumenthåndtering, der i dag er tilgængelige gennem medlemskab, bliver en del af en basispakke, der på lige fod med de resterende værktøjer bliver et valgfrit abonnement. Desuden bliver en række af bips værktøjer solgt i løssalg, hvilket gør det nemmere og mere fleksibelt at tilgå dem. Mere forretningsorienteret bestyrelse Det nye vedtægtsforslag ændrer bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke blot have faglig indsigt i deres respektive fagområder. De skal også have erfaring med forretning og ledelse, hvilket ikke er formaliseret i vedtægterne i dag. Desuden får bestyrelsen et 12. medlem, der ikke kommer fra byggeriet, men derimod kan give inspiration fra en anden branche. Det nye vedtægtsforslag justerer også måden, poster ne i bestyrelsen bliver besat. I dag udpeger byggeriets organisationer (F.R.I., DANSKE ARK, Dansk Byggeri og DI m.fl.) hver et bestyrelsesmedlem, mens resten af bestyrelsen vælges af bips medlemmer. I det nye forslag er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg på generalforsamling. Jeg vil opfordre alle bips-medlemmer til at deltage på generalforsamlingen d. 27. marts 2014 i Charlottehaven i København og være med til at diskutere foreningens organisation og fremtid. Bestyrelsen foreslår, at det fremover skal være gratis at være medlem af bips. Også enkeltpersoner skal i fremtiden kunne blive medlemmer. nyt bips nyt 1 : 14 5 I bestyrelsens forslag er det ikke forbeholdt virksomheder at være medlemmer af bips. Også enkeltpersoner skal i fremtiden kunne blive medlemmer. De vil imidlertid ikke kunne stemme på generalforsamlinger. Det er forbeholdt virksomheder, der har suppleret det gratis medlemskab med værktøjsabonnementer. Formand for bips, Lars Coling, behandler forslaget til vedtægts ændringer i lederen på s. 2 i dette blad.

4 22. november 2013 bips med de udførende på it-messe to nye beskrivelser fagredaktør søges til... oversigt over BIM-guidelines og CAD-manualer nyt bips nyt 1 : november 2013 b IT-kabling høringseksemplar anvisning beskrivelse b sikring høringseksemplar anvisning beskrivelse december 2011 b afløb i jord anvisning beskrivelse nyt bips nyt 1 : 14 7 Omkring 500 mand fra udførende virksomheder deltog på Dansk Byggeris it-messe i februar. Kasper Hansen, ALECTIA, repræsenterede bips. På sit indlæg viste han med en model fra et privat renoveringsprojekt, hvordan man tjekker for kollisioner, trækker mængder ud og visualiserer svære samlinger. Messedeltagerne var interesserede i mængder og kalkulation, men de fleste kom fra små virksomheder og er ikke vant til at arbejde med modeller, siger han efterfølgende. bips beskrivelsesværktøj bliver løbende udbygget. Nu er to nye beskrivelser sendt i høring: sikring og it-kabling. Når de efter høringsperioden udkommer, foreligger der standardbeskrivelser til 36 forskellige arbejder. Samtlige bips-beskrivelser er skrevet af en fagredaktør, som til daglig er ansat i én af bips medlems virksomheder. Bag de to nye beskrivelser er Christian Rueløkke fra ALECTIA (it-kabling) og Vilfred Nielsen fra Grontmij (sikring). bips søger en fagredaktør til beskrivelserne Afløb i jord og Jordarbejder for ledninger. Fagredaktørens opgave er at sikre, at beskrivelserne løbende er opdateret og afspejler nye normer, nye teknologier, ny lovgivning, nye erfaringer m.m. Opgaven tager timer fordelt på et år. Timer, som den virksomhed, fagredaktøren er ansat i, fakturerer til bips. En fagredaktør er specialist på sit område. Se hele opslaget på bips.dk/node/3560. Mange lande og store organisationer har BIM-guidelines eller CAD-manualer. Nu forsøger buildingsmart at skabe et overblik med The Global BIM Guides Wiki Project. Der er pt. 57 poster på listen, inklusive bips CAD-manual.

5 Tekst: Maja Skovgaard, bips/cuneco TEMA CUNECO: HVAD NU? CCS går fra udvikling til udbredelse Udvikling Release af gældende tabeller Release af gældende regelsæt og eksempler CCS-services (cunecoclassification.dk) 8 1. april 2014 er CCS klassifikationstabeller klar i første gældende udgave. Projekt direktør Torben Klitgaard giver her et overblik over den sidste etape af cuneco-projektet. Projektdirektør Torben Klitgaard: Hvornår er CCS færdigt og klar til brug? 1. april 2014 er en vigtig skæringsdato i cunecos historie. Det er datoen, hvor den første gældende udgave af CCS-klassifikationstabellerne er frigivet. Dvs. klassifikationstabellerne for bygværker, rum, bygningsdele og materiel. En række egenskaber vil også være fastlagt og frigivet. De gældende tabeller frigives løbende frem mod 1. april. De første gældende klassifikationstabeller for rum er allerede frigivet. I udviklingsperioden har vi udgivet betaversioner af tabellerne. Dem er der ikke noget i vejen for at bruge. Det gør flere virksomheder allerede via cunecoclassification.dk. Omkring sensommeren 2014 vil tabellerne blive tilgængelige fra en ny og bedre platform, cuneco-serveren. CUNECO: HVAD NU? Der er under et år tilbage af cunecoprojektet. På de næste sider forsøger vi at give overblik: Hvad sker der, efter de gældende klassifikationstabeller er udgivet? Hvad består CCS egentlig af? Og hvordan ser det ud, når man sætter tal på de fire år, cunecoprojektet løber over? Selve cunecos De første gældende udviklingsarbejde udgaver af CCS-tabeller slutter i foråret for bygningsdele, rum, bygværker og materiel bliver løbende udgivet frem til 1. april En række egen skaber vil også være fastlagt og frigivet. cunecos tidsplan 2014 Udvikling Release af gældende tabeller Release af gældende regelsæt og eksempler CCS-services (cunecoclassification.dk) STARTaktiviteter Support, vedligehold og udvikling Den fulde pakke af CCS CCS-tabellerne bliver udgivet består ud over tabeller også af digitalt i en midlertidig webservice, regelsæt og eksempelsamlinger, cunecoclassification.dk der skal guide brugerne til at først i betaversioner og frem anvende CCS. Regelsæt og mod april 2014 i de første eksempelsamlinger bliver udgivet gældende udgaver. løbende frem mod sommeren CCS-services ( CCS-serveren ) 9 Den fulde pakke af CCS består ikke kun af tabeller. Vi udgiver også regelsæt og eksempelsamlinger, der på en enkel måde viser, hvordan man bruger de enkelte dele af CCS. Regelsæt og eksempler bliver udgivet frem mod sommeren Når cuneco-projektet slutter, er det bips, der tager sig af vedligehold, opdateringer og videreudvikling af CCS. 1/1 1/2 1/4 1/6 1/9 31/12 Hvad betyder den første gældende udgave? Der vil løbende opstå behov for tilretninger eller tilføjelser, så CCS-tabellerne hele tiden er tidssvarende. Vi udgiver den første gældende udgave nu og vil fremover med jævne mellemrum udgive opdaterede revisioner af tabellerne. Der vil også være et on-going arbejde med at opdatere databasen med egenskaber, da listen af egenskaber principielt er uendelig. Meningen er, at brugerne løbende byder ind med nye relevante egenskaber. Hvordan kommer virksomhederne i gang? 2014 er også året, hvor vi sætter fuld tryk på implementeringen af CCS i virksomheder og software. I år har vi mulighed for at tilbyde gratis undervisning, rådgivning og skræddersyede STARTprojekter til virksomheder. Medarbejdere vil også kunne blive certificeret i CCS. Kontakt os, og hør om mulighederne for gratis støtte. Fra 2015 vil bips tage sig af rådgivning og kurser i CCS. En vigtig del af implementeringsstrategien er desuden at integrere CCS i de mest anvendte softwareprogrammer i Danmark inden udgangen af Det arbejde er allerede i fuld gang, og indtil videre vil du møde CCS i de første 7-8 softwareprogrammer. CCS-services ( CCS-serveren ) Omkring sommeren 2014 får du ad gang til CCS fra en ny og for bedret platform ( cuneco-serveren ). Her får du fx adgang til klassifikationstabeller, egenskaber, informationsniveauer, du kan slå op i byggeriets fælles begrebs katalog, downloade en standardiseret digital tilbudsliste mm. Tilgå CCS-serveren via web eller de software programmer, der har integreret CCS. 1. april 2014 er en vigtig skæringsdato i cunecos historie. Det er datoen, hvor den første gældende udgave af CCSklassifikationstabellerne er frigivet. STARTaktiviteter cuneco og bips hjælper branchen i gang med CCS med gratis STARTkurser, undervisning og skræddersyede STARTprojekter til virksomheder. I 2014 er STARTaktiviteterne gratis. Se mere på cuneco.dk/start. Support, vedligehold og udvikling CCS-tabeller, regelsæt og eksempler frigives i første udgave i For at holde CCS og tabeller tidsvarende, vil der efterfølgende med jævne mellemrum foretages opdateringer. Fra 2015 er det bips, der håndterer drift og opdateringer af CCS.

6 TEMA CUNECO: HVAD NU? Vi mener, vi med CCS har fået en standard, der er et rigtigt godt bud på, hvordan man konkret kan leve op til IKT-bekendtgørelsen. CCS er meget andet end klassifikation Bent Feddersen, Rambøll Formand for cunecos styregruppe 10 Flere virksomheder spørger, hvad garantien er for at få værdi ud af at investere i CCS, før de er sikre på, at systemet virker, og om branchen overhovedet tager det til sig? Som med andre it-projekter kan der ikke gives nogen garantier, men vi tror meget på værdien i CCS. Med CCS kan aftalegrundlaget mellem bygherre og rådgiver blive skarpere, selve projekteringsarbejdet kan effektiviseres mindre manuel kodning, færre genindtastninger etc., og entreprenørenes muligheder for at gøre kalkulationsarbejdet langt mere strømlinet ja, det er blot et lille udpluk af de mange gevinster, der er i vente. Dertil kommer et godt samarbejde med branchens it-leverandører og aftaler om implementering af CCS i softwareprogrammer. Og så må vi heller ikke glemme, at det jo nu er blevet et krav fra staten, regionerne og kommunerne, at der skal arbejdes meget struktureret med de digitale bygningsmodeller gennem hele byggesagen. Et krav, der får alle virksomheder til at tage konkret stilling til, hvordan man forsyner bygningsmodellerne med informationer og egenskaber. Så vi mener, vi med CCS har fået en standard, der er et rigtigt godt bud på, hvordan man konkret kan leve op til IKT-bekendtgørelsen. BENT FEDDERSEN Mange sammenligner CCS med klassifikations systemer som Omniclass og SfB og spørger, om man ikke blot kunne have anvendt dem. Man kan ikke lave denne sammenligning, da CCS er meget mere end blot et klassifikationssystem, mens Omni class og SfB er rene klassifikationssystemer. De består udelukkende af tabeller over navne på bygningsdele, hvor CCS fx rummer definitioner af alle bygningsdele. CCS er det første bud på at indlejre klassifikation i en mere vidtrækkende standardisering af byggeriets informationsstrømme i forhold til: hvordan vi tildeler og bruger egenskaber hvordan vi styrer informationer vha. informationsniveauer hvordan vi styrer tilbud/udbud digitalt hvordan vi måler og hvordan vi overfører data til drift. Klassifikation er med andre ord kun én af CCS mange bestanddele. Prissætningsregler Så vi taler om de samme mængder og ydelser Informationsniveau Så vi kan skelne informationer i forhold til tid Klassifikation Så vi kan adskille objekter Klasser af information Så vi kan adskille informationer OBJEKT Standardiseret tilbudsliste Så det er lettere at udfylde og læse tilbudslister Identifikation Så vi taler om det samme objekt Egenskaber Så vi kan knytte informationer til et objekt Måleregler Så vi taler om de samme mål Formålsgruppering Så vi kan knytte informationer til et bestemt formål 11 Hvis du vil se, hvordan de enkelte CCS elementer kan du se videoen her: cuneco.dk/node/3561

7 Tekst: Maja Skovgaard, bips/cuneco TEMA CUNECO: HVAD NU? cuneco i tal Flere end 200 personer har været involveret direkte i cunecos 45 projekter, 9 høringer og 871 høringskommentarer. Her er en opsummering af cuneco i tal. 5 netværk cuneco er en netværksorganisation. I partnerskabet bag cuneco sidder repræsentanter fra fem netværk: byggeriets organisationsnetværk, byg- og driftsherrenetværket, uddannelsesnetværket, erhvervsnetværket og Dansk Standard. De fem netværk varetager hver deres interesser og formidler CCS til de forskellige dele af branchen år center for produktivitet i byggeriet cuneco blev søsat i 2010 af det daværende Erhvervs- og Byggestyrelsen med fondsmidler fra EU og Realdania. Målet var øget produktivitet, og vejen til målet var et nyt fælles sprog til den danske byggebranche som grundlaget for bedre digital udveksling og genbrug af informationer i hele byggeriets livscyklus. Det er blevet til cuneco classification system (CCS). Projektet slutter ved udgangen af Fra 2015 står bips for driften, vedligeholdelsen og videreudviklingen af systemet STARTprojekter De første 10 STARTprojekter, der skal hjælpe første bølge af virksomheder i gang med CCS i 2014, er i støbeskeen. Der er stadig midler til ca. 5 yderligere projekter. Kontakt Jesper Salling cuneco.dk) og hør mere. Hold også øje med gratis informationsmøder, kurser mv., som alle kan deltage i. 9 høringer cuneco har inviteret branchen til i alt 9 offentlige høringer, hvor CCS-principperne og klassifikationstabellerne er blevet gennemgået og kommenteret. Dertil kommer en lang række reviews i cunecos faglige styregruppe, workshops med repræsentanter fra branchen og dialog med eksterne eksperter fra ind- og udland. 45 projekter Der er blevet igangsat ca. 45 projekter i forbindelse med analyser, udvikling og afprøvninger af CCS. 871 høringskommentarer 1 database Der er indkommet i alt 871 høringskommentarer til CCS gennem de offentlige høringer. cuneco har behandlet og justeret CCS-principperne og tabeller ud fra kommentarerne. Resultaterne af cuneco-projektet i form af bl.a. klassifikationstabeller, egenskaber og informationsniveauer bliver samlet i én fælles database. Man vil enten kunne tilgå databasen direkte via web eller via byggeriets forskellige it-programmer. Mindst 200 branchefolk har deltaget direkte i udviklingen Det er branchen selv, der har udviklet CCS. Mindst 200 repræsentanter fra branchens virksomheder, uddannelser og organisationer har bidraget direkte i udviklingen i projekter og høringer. 13

8 Tekst: Maja Skovgaard, bips/cuneco. de første bygherrer stiller krav om CCS Før CCS hverken er helt færdigt eller implementeret i it-værktøjerne, stiller Bygningsstyrelsen krav om klassifikationsmetoden. Det er fremtiden, og vi kan lige så godt komme i gang med læreprocessen, siger både bygherre og rådgivere. Vi har den udfordring, at vores værktøjer ikke på nuværende tidspunkt har automatikken til CCS-kodningen indbygget. ( ) Jeg er ikke i tvivl om, at det kommer på et tidspunkt, og så vil det fungere meget simplere. 14 Der er ikke meget 70 er-stemning tilbage over laboratorierne på Naturvidenskabeligt Fakultet på Syddansk Universitet (SDU) i udkanten af Odense. Her fremstår de næsten 40 år gamle laboratorier nu topmoderne, lyse og indbyder til nye eksperimenter og forskning i en nutidig standard. SDU har fået 621 millioner kroner ud af en pulje på i alt 6 mia. kroner, som Folketinget i 2010 har bevilget til renovering af laboratorier på de danske universiteter. Det er Bygningsstyrelsen, der står for renoveringerne på SDU, som er inddelt i seks etaper. Første etape er netop afsluttet, anden etape er i udbud nu, mens tredje etape er under opstart. Som statslig bygherre har Bygningsstyrelsen gennem de seneste snart 7 år skullet stille krav om digitalt byggeri ifølge IKTbekendtgørelsen for offentligt byggeri. De skal bl.a. stille krav om 3D-modellering og klassifikation. På renoveringsprojektets anden etape har styrelsen valgt at skrive CCS ind i IKT-aftalen til at håndtere klassifikationen. Projekteringsleder Mads Koch fra Nøhr & Sigsgaard Arkitekter, er heller ikke bekymret. De største udfordringer ligger på rådgiversiden, hvis der kommer ændringer i forhold til CCS. Vi arbejder jo videre med de samme objekter fra etape til etape og kan risikere, at vi skal ind og ændre nogle ting, fx ændre på kodningen. Men det er, som vi ser det, relativt let gjort. Det er vi sådan set ikke nervøse for. Der er ingen tvivl om, at når vi går i gang med næste etape, så vil der være et stort rationale at hente på det, for så har vi jo været igennem øvelsen. CCS-koder hjælper til udbud med mængder IKT-fagkoordinator Nicki Kristensen fra Ingeniørgruppen Varde og CAD-ansvarlig Maria Bager Olesen fra rådgivervirksomheden SlothMøller har stået for en stor del af kodearbejdet. Nicki for ventilation og Maria for konstruktioner, vvs og el. En større opgave, da laboratorierne fx skal have indlagt 4 forskellige gasarter, 4 forskellige typer vand, særlige elstik osv. Mads Koch, projekteringsleder, Nøhr & Sigsgaard Arkitekter. 15 Man kan kode meget detaljeret med CCS, så det gælder om at lægge det rigtige snit. Der skal være en eller anden form for klassifikation ifølge IKT-bekendtgørelsen. På de andre etaper har vi brugt DBK, men DBK ryger jo ud uanset hvad og kan ikke bruges til 3D. Derfor kan vi lige så godt starte op med CCS nu. Det er jo fremtiden, siger Mie Thomsen, Bygningsstyrelsen, som er ansvarlig for renoveringerne på SDU. Spørger man, om de ikke er bekymrede for at gå i gang, før CCS er helt færdigudviklet, er svaret nej. Nej, det må vi tage fra etape til etape. Så tager vi det, som det er på den her etape. Så kan det godt være, der kommer nogle ændringer på næste etape, og så må vi tage det med dér. Det skal jo i spil, før der kommer nogle udfordringer, og man finder ud af, hvad der skal ændres, og hvordan det skal bruges, siger Mie Thomsen. Alle bygningsdele i 3D-modellen har fået CCS-koder, fortæller de. Maria og Nicki har koordineret kodningen, så der var konsistens og styr på løbenumrene mellem fagene. Det har krævet noget tilvænning med et nyt klassifikationssystem, der er meget anderledes end DBK og SfB, og de ser begge frem til de kommende regelsæt og eksempelsamlinger for CCS, der kan guide dem igennem kodningen. Men mest af alt har udfordringen bestået i, at kodningen indtil videre skal klares manuelt. Nicki og Maria brugte CCSmobil-app en og cunecoclassification.dk til at slå op og finde de rette koder, der så skulle tastes ind i 3Dmodellen. Et tungt arbejde, så det står højt på begges ønskelister med automatiseret CCS-kodning via deres softwareprogrammer. Til gengæld har koderne blandt andet gjort det enklere at overføre mængder til tilbudslisterne i udbudsmaterialet. Maria fortæller: Det var lidt en omvendt proces. Det blev meget mere konkret fra start, hvad vi skulle lave. Ved at vi klassificerede alt, blev vi tidligere i processen klar på, hvad der skulle med, og hvad der ikke skulle med. Det hjalp CCS med. Vi kunne trække mængder ud til tilbuds- CCS fungerer meget anderledes end SfB og DBK og kræver tilvænning, siger flere af de projekterende. Her et billede fra den næsten færdige laboratoriebygning. (Foto: Torben Linde, Nøhr & Sigsgaard Arkitekter)

9 Vi kunne trække mængder ud til tilbudslisten tidligt i processen ved hjælp af CCS-koderne, siger CAD-ansvarlig Maria Bager Olesen, SlothMøller, efter renoveringen af SDU s laboratorier. Her et bud på den fremtidige brug af laboratorierne. (Illustration: Nøhr & Sigsgaard Arkitekter) DBK ryger jo ud uanset hvad og kan ikke bruges til 3D. Derfor kan vi lige så godt starte op med CCS nu. Det er jo fremtiden. Mie Thomsen, Bygningsstyrelsen. 16 En af de store fordele ved CCS-koderne er sporbarheden i modellerne. listen tidligt i processen ved hjælp af CCS-koderne, siger hun og fortæller om selve kodningen: Vi kodede alle bygningsdele med CCS, og så har vi brugt type-id et og produkt-id et. Vi kunne sagtens bare give bygningsdelene klasser, men hvis det skal slå igennem i beskrivelserne og på tilbudslisterne, så har det været nødvendigt med flere informationer end klasserne. Fx for at kunne sige præcis denne hovedtavle og denne etagetavle, forklarer Maria, mens Nicki supplerer: En af de store fordele ved CCS-koderne er sporbarheden i modellerne. Hvis du har din tilbudsliste med koderne, kan du søge i modellen og finde lige præcis dét objekt, du ønsker at finde. Man kan fx søge på et armatur, og så lyser det op i en farve i modellen. Det er også en fordel for entreprenørerne i et udbud, hvis der er noget, de helt præcist skal se, hvordan ligger i modellen. Automatisering er afgørende Selvom deltagerne på laboratoriebyggeriet på SDU er enige om, at CCS har fordele i forhold til at sortere og trække informationer ud på tilbudslisterne, så kræver det også omstilling, indlæring, og der er mange ting, man skal tage stilling til på forhånd. Og så mangler automatikken. opbygning. Der er en gruppe for dén type arbejder og dén type arbejder og så videre. Og så er det ikke så enormt detaljeret. Så den der manglende ligefremhed, den giver jo den udfordring, at man skal forholde sig til et værktøj eller en tabel hele tiden. Vi har den udfordring, at vores værktøjer ikke på nuværende tidspunkt har automatikken til CCS-kodningen indbygget. Vi ved, der er noget på vej, men det går på barnefødder stadigvæk. Jeg er ikke i tvivl om, at det kommer på et tidspunkt, og så vil det fungere meget simplere, vurderer projekteringsleder Mads Koch. Projekteringsleder for det tekniske, Jesper Højbjerre fra Ingeniørgruppen Varde, er enig. Han fremhæver, at det er en udfordring, hvor detaljeret man skal kode: Det sværeste for mig i forhold til udbud med mængder er at finde grænsen for, hvor langt ned i detaljen, man skal gå. Særligt på det tekniske områder, hvor der er rigtig mange detaljer. Man kan kode meget detaljeret med CCS, så det gælder om at lægge det rigtige snit. Der vil det være fint med nogle vejledninger til at prioritere i systemet, efterspørger han, mens han på sigt ønsker, at CCS-koderne kan indlæses i entreprenørens kalkulationssystemer. Bygningsstyrelsen planlægger at arbejde videre med at stille krav om CCS-kodning. Ved opstart af hver byggesag bliver der taget stilling, og hovedparten vil vælge CCS, som der er mest fremtid i, fortæller Mie Thomsen, Bygningsstyrelsen. Andre bygherrer og virksomheder er også allerede i gang med at bruge CCS. Se bl.a. videocases på cuneco.dk/videocases Bygningsstyrelsen vælger CCS Klassifikation til hovedparten af deres byggeprojekter nu og fremover, fortæller Mie Thomsen, Bygningsstyrelsen. Her besøger hun SDU s nye laboratorier sammen med Nicki Kristensen (tv) og Jesper Højbjerre fra Ingeniørgruppen Varde. (Foto: Maja Skovgaard) Foto: Torben Linde, Nøhr & Sigsgaard Arkitekter 17 Jeg synes, den største udfordring er, at systemet ikke er lige så intuitivt som i gamle dage, hvor vi brugte SfB-kodning, der har en meget enkel logisk Illustration: Nøhr & Sigsgaard Arkitekter Illustration: Nøhr & Sigsgaard Arkitekter

10 Tekst: Torben Klitgaard, projektdirektør i cuneco ræk ud til kunderne: Kan byggeriet lære af Starbucks og DELL? årsberetning 2013 Temamødet efter bips generalforsamling handler om fænomenet co-creation. 18 Flere store virksomheder tager brugere, kunder og entusiaster med på råd, når de udvikler nye produkter. Co-creation kalder man fænomenet, som tit udspiller sig på online fora. Lego og Coloplast er hjemlige eksempler på virksomheder, der henter udviklingsideer blandt brugerne. I udlandet har bl.a. Starbucks og DELL gjort sig bemærket. Også i byggeriet kender vi co-creation. NCC, Henning Larsen Architects, Metroselskabet og andre udforsker nye samarbejdsformer i projektet Co-Create Construction. På bips årlige temamøde skal vi se nærmere på nogle af de bedste eksempler på co-creation, og vi vil diskutere hvilke overvejelser og erfaringer bips medlemsvirksomheder selv har gjort sig om co-creation, brugerinddragelse, brugerdrevet innovation kært barn har mange navne! Vi vil også diskutere, hvordan vi i bips selv kan lade os inspirere. I bips bliver alle værktøjer udtænkt og udviklet af brugerne. Vi har med andre ord benyttet os af co-creation, lang tid før det blev et moderigtigt ord. På bips årlige temamøde skal vi se nærmere på nogle af de bedste eksempler på co-creation ÅRETS TEMAMØDE Virksomhedsprofil Foreningen bips udvikler og distribuerer værktøjer for bedre og mere standardiseret digital informationsanvendelse i byggesektoren baseret på fælles sprog, principper og arbejdsmetoder. Udvikling af værktøjer foregår i et samspil mellem foreningens virksomheder og sekretariatet. Værktøjer distribueres primært via hjemmesiden med adgang som abonnent. Ledelsens beretning Foreningen bips har i løbet af året arbejdet og udviklet inden for både sine traditionelle værktøjsområder og med større udviklingsprojekter som cuneco og Digitale kompetencer i byggeriet. Samtidig er der blevet arbejdet strategisk med at udvikle nye digitale platforme for værktøjerne, nye forretningsmodeller og nye organisations- og procesformer for foreningen. Dette sker i sammenhæng med udviklingsarbejdet i cuneco-projektet, hvor resultaterne ved udgangen af 2014 skal fusioneres ind i foreningens samlede portefølje af værktøjer. Der har i 2013 primært været fokuseret på at få færdiggjort en række igangværende projekter og på at skabe grundlaget for den fremtidige sammensætning og distribuering af værktøjer på et mere digitalt grundlag og herunder en bedre integration med de itværktøjer, der anvendes af byggeriets virksomheder. Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for foreningen bips. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Herlev, den 27. marts bips sekretariat Gunnar Friborg Direktør Foreningen bips Lyskær Herlev CVR-nr Hjemstedskommune Herlev årsrapport bips nyt 1 : Tid, sted og tilmelding Temamødet er åbent for alle. Det foregår d. 27. marts i Charlottehaven, København Ø i forlængelse af bips generalforsamling. Tilmeld dig på bips.dk. De store udfordringer har været at få cuneco-resultater færdige og koordinerede, så disse kan afprøves og implementeres i virksomhederne fx i START-projekterne, som er en del af initiativet, Digitale kompetencer i byggeriet. Her er kræfterne blevet sat ekstra ind i den sidste halvdel af året. Det internationale netværk er i 2013 blevet yderligere styrket, og bips har medvirket ved standardisering inden for både ISO og buildingsmart til gavn for bips resultaterne og for de danske medlemsvirksomheder. bips sekretariat Gunnar Friborg Torben Klitgaard Søren Spile Inge Kobberø Maja Skovgaard Helle Petersen Anne Gram Stig Neumann Kim Streuli Solveig Einarsson Hans Erik Lund Kristine Dysgaard Bestyrelse Lars Coling (formand) Niels Ole Karstoft (næstfmd.) Jens Kristiansen Aksel Frandsen Kristian Hagemann Bent Feddersen Christian Koch René Kjærsgaard-Nielsen Lauritz Rasmussen

11 årsrapport bips nyt 1 : Til trods for at en del af byggeriets virksomheder fortsat er ramt af lavkonjunktur, er det lykkedes i årets løb at vende de tre tidligere års tilbagegang af medlemsvirksomheder til en mindre fremgang, og indtægter på kontingent og abonnementer bliver næsten som budgetteret. Aktivitetsniveauet har været højt i 2013, og den samlede omsætning har været foreningens højeste nogen sinde. Det afspejler sig i omkostningssiden, hvor udgifter til specielt udvikling inden for cuneco-projektet matches af indtægter i form af egenfinansiering og offentlige tilskud. Som det fremgår af årsregnskabet, står foreningen godt rustet til at klare udfordringerne i En samlet periodiseret forudbetaling på cuneco-projektet for 2014 er sikkerhed for, at projektet kan forløbe som planlagt i videncenterets sidste år. Via et opsparet overskud i 2013 er sikret, at foreningen kan begynde en digitalisering af de første værktøjer og samtidig sikre en faglig koordinering og revision af disse. Ledelsen anser det samlede resultat som værende tilfredsstillende. Om værktøjs- og aktivitetsområderne Beskrivelsesområdet Beskrivelsesværktøjet udgør i dag et stort og fagligt kompetent produkt i bips (ca. 40 arbejdsbeskrivelser), der har en klar og konsistent struktur. Beskrivelsesværktøjet anvendes af ca. 300 virksomheder, primært virksomheder der anvender det for udarbejdelse af beskrivelser. I 2013 har der som noget nyt været en klar stigning af udførende virksomheder, der er begyndt at abonnere på basisbeskrivelserne. En række beskrivelser er færdigrevideret eller klargjort til endelig høring i løbet af 2014: IT-kabling, Sikring, Byggesag, Plan for sikkerhed og sundhed, Træelementer leverance, Træelementer montage, Køling, og der er indført renoveringsafsnit i beskrivelser for El og Ventilation samt i Døre, vinduer og porte. Sidstnævnte er støttet af Renovering 2010 (GI og Realdania). Derudover er der udarbejdet kravspecifikation for en referencedatabase, der skal håndtere opdateringer af referencer i beskrivelserne samt gøre det muligt at udtrække lister over disse. Cad/bygningsmodel-området I 2013 blev udarbejdet og udgivet Guide om objekter med fokus på objektorienteret projektering. Efter udgivelsen af Tegningsstandarder med både 2D og 3D, del 1-4 om Generelt, Arkitektur og Konstruktioner blev det besluttet at igangsætte en tilsvarende revision af tegningsstandarderne for installationer, del 5-7 om VVS og ventilation, El-installationer og Bygningsautomatik. Derudover er der udarbejdet projektbeskrivelser for to nye emneområder: Opdeling af bygningsmodeller og Anvendelse af Bygningsmodeller på byggepladsen. De to bygningsmodel-fora, Bygningsmodel Management og Bygningsmodel Design har yderligere projektforslag i støbeskeen. I 2013 blev relationerne til Cad-erfagrupperne og BIMgrupperne styrket. Disse udgør vigtige vækstlag for ideer til nye arbejdsmetoder og nye emner, som bips skal tage fat på. Udførelsesområdet I løbet af 2013 har der været arbejdet i projektet Mangelinformation med udvikling af en teknisk standard for håndtering af alle de informationer om mangler, som byggeriets parter arbejder med. Mange parter og organisationer har været hørt, og projektet afsluttes i 1. halvår Der sigtes efter, at supplere med en specifikation for en digital implementering i it-værktøjer. bips oversigter over BIM-viewers og gratis BIMværktøjer opdateres løbende, 2-3 gange om året. Derudover er der i løbet af 2013 blevet promoveret et prøveabonnement på basisbeskrivelser for udførende, som er blevet en succes. Derudover foregår der en løbende diskussion i bips om, hvordan udførelsesområdet fremover kan opprioriteres. Aftaler og kommunikation Byggeriets IKT-specifikationer, Dokumenthåndtering og Opmålingsregler fra 2008 ligger under dette værktøjsområde. Men også Mangelhåndtering og A113 hører til her. I 2013 blev Byggeriets IKT-specifikationer taget op i forhold til de reviderede bekendtgørelser om anvendelse af IKT i offentligt byggeri, og en række brugerønsker blev derudover indarbejdet i revisionen. Der blev afholdt brugerworkshop om Dokumenthåndtering, og i løbet af året opsamlet brugererfaringer fra det første 1 ½ år med værktøjet. Der er peget på en række mulige supplementer og derudover påvist sammenhæng til cuneco-resultater på egenskabsdata og klassifikationsområdet, som der skal arbejdes videre med. Også for A113 er der opsamlet ønsker for en revision, ligesom andre arbejdsområder peger på nødvendigheden af at få nogle fælles principper og metoder for at aftale, ydelser, ansvar og grænseflader mellem parterne. Der ses her en sammenhæng over til cuneco-resultaterne vedrørende anvendelse af Informationsniveauer. buildingsmart-området I 2013 blev udgivet en IDM-metodeguide om, hvordan man forbereder og udarbejder en Information Delivery Manual, og hvordan en sådan kvalitetssikres og anvendes. I bips er der bl.a. afholdt tre netværksmøder to om IFC, ét om BIM i Planeten samt et nordisk seminar i Bygherreforeningen med deltagelse af mere end 300 personer. Der er udsendt 8 nyhedsmails. buildingsmart-forum følger og formidler udviklingen inden for arbejdsmetoder og værktøjer internationalt, nordisk og nationalt. Der arbejdes med, at buildings- MART fremover integreres med øvrige bips aktiviteter og værktøjer. Videncenteret cuneco 2013 blev året hvor alle fire udviklingsområder kom i spil i stort omfang. Projekterne har kørt indenfor 1) klassifikation, 2) egenskabsdata, 3) informationsniveauer og 4) opmålingsregler, og der har været høringer med fokus på CCS Bygningsdelsklassifikation og CCS Rumklassifikation. Målet for 2013 var, at nå til næsten færdige versioner af de enkelt CCS standarder, og med høringerne i januar / februar 2014 nås dette mål. I 2013 blev afprøvningen af CCS standarderne rumklassifikation, bygningsdelklassifikation og opmålingsregler centreret omkring den store afprøvning i forbindelse med Region Midtjyllands sygehusbyggeri i Gødstrup. Cuneco s øvrige implementering af CCS standarderne kom i gang mod slutningen af året, og 2014 vil for alvor byde på implementering i test projekter i branchens virksomheder i form af implementeringsinitiativet START har også været året hvor grundlaget for udvikling af en ny overordnet forretningsmodel for bips blev udarbejdet. Cuneco s slutprodukter skal videreføres og driftes i regi af bips, hvorfor der er behov for at udarbejde en plan for drift, vedligeholdelse og videreudvikling af CCS standarderne. Denne plan er blevet udvidet i 2013 til at omfatte udvikling af en helt ny forretningsmodel for den samlede bips foreningen. Det er hensigten at forretningsplanen skal behandles af bips generalforsamling i marts årsrapport bips nyt 1 : 14 21

12 handlingsplan 2014 årsrapport bips nyt 1 : bliver et vigtigt år. De to store tilskudsprojekter, Videncenteret cuneco og formidlingsprojektet Digitale kompetencer i byggeriet, slutter med udgangen af Udviklingsresultater skal være færdige til sommeren 2014, og formidlings- og afprøvningsprojekter skal igangsættes i første halvdel af Færdiggørelsen af disse projekter og bips overtagelse og videre drift af resultaterne har stillet foreningen over for en række udfordringer, som bestyrelsen allerede tog fat på at diskutere i Diskussion af strategi, mål og midler er fortsat i 2013, og i 2014 skal en række brikker falde på plads: cuneco-resultaterne skal fusioneres gradvist ind i bips-værktøjerne og ind i leverandørernes it-værktøjer formidles ud til og implementeres i virksomhedernes praksis i projekterne bips skal påbegynde en digitalisering og revision af bips værktøjerne på en web-platform at lægge data og referencer ned på cunecoserveren at smelte kompetencerne i sekretariaternes virke sammen til ét Foreningen skal finde de endelige modeller for produkter og nye betalingsformer i en ny forretningsmodel, der skal virke fra 2015 bedre beslutningsprocesser og mere agile måder at skabe projektresultater på Et spændende år tegner sig, hvor vi kommer til at udfordre både os selv, vores samarbejdspartnere og vores brugere. Derfor skal vi styrke det gode samarbejde med vores omverden og blive skarpe på at drive foreningen både forretningsmæssigt og foreningsmæssigt. Om værktøjs- og aktivitetsområderne Beskrivelsesområdet Beskrivelsesværktøjet skal til stadighed holdes ajour men også udvikles i forhold til de behov, de projekterende og udførende har, og de digitale muligheder og krav, der ligger i tiden. Derfor har bips beskrivelsesforum igangsat udarbejdelsen af handlingsplan for bips beskrivelsesværktøjet Handlingsplanen færdiggøres til sommeren Planlagte emner er fx: Beskrivelser i database og i en BIM-sammenhæng, beskrivelser til funktionsudbud, beskrivelser som produktivitetsfremmende værktøj, standardiserede bygningsdelsbeskrivelser med egenskabsdata som objektbiblioteker, internationaliserings- og udbudsproblematikker, beskrivelser som specifikationer mere bredt, etc. bips installationsforum vil drøfte den fremtidige form og struktur for arbejdsbeskrivelser på installationsområdet. Der etableres i 2014 en referencedatabase, til at holde styr på referencer og deres tilknytning til beskrivelser. Databasen udarbejdes i relation til cuneco-serveren, som også skal håndtere egenskabsdata og referencer på disse. Cad/bygningsmodel-området I 2014 forventes Tegningsstandarder for 2D og 3D for Installationer samt Lagstruktur 2014 at blive udgivet. En revision af bips CAD manual 2008 er planlagt til at finde sted i sammenhæng med en digitalisering af værktøjet i løbet af Udover at inddrage medlemsvirksomhedernes nyeste erfaringer skal emneområderne, Guide om objekter, Tegningsstandarder, Lagstruktur, Opdeling af bygningsmodeller og Anvendelse af bygningsmodeller på byggepladsen indtænkes i den fremtidige digitale udgave. De tre fora, Bygningsmodel Management, Bygningsmodel Design og buildingsmart, går i de første måneder af 2014 sammen om at fastlægge principperne for en digitalisering af de nævnte værktøjer på baggrund af behov i medlemsvirksomhederne og en vision om værktøjets fremtidige anvendelse. Også resultaterne fra cuneco-projektet skal indtænkes: Anvendelse af klassifikation, egenskabsdata og opmålingsregler i bygningsmodeller, og informationsniveauer skal ses i en fremtidig sammenhæng med cad/bygningsmodel og med IKT-specifikationerne. Udførelsesområdet Bestyrelsen har ønsket at opprioritere og styrke udførelsesområdet i Dette kan fx ske ved en reorganisering, involvering af flere nøglepersoner på centrale områder og en eventuel fokusering på specifikke arbejdsområder, hvor der er behov for at udvikle arbejdsmetoder og værktøjer for de udførende. Dette vil blive drøftet på de første møder i Udførelsesforum i Udførelsesforum færdiggør i 1. halvår en rapport om it-kompetencekrav til udførende virksomheder. Rapporten skal med udgangspunkt i div. kortlægning og drøftelser afgrænse og definere behov for vejledninger og læringsmateriale samt egentlige uddannelsesaktiviteter for udførende virksomheder. På baggrund heraf kan projektaktiviteter defineres aktiviteter som kan gennemføres i bips alene eller i samarbejde med andre. Projekt Mangelinformation med udvikling af en teknisk standard for mangelinformation afsluttes i 1. halvår Oversigter over BIM-viewers og gratis BIM-værktøjer opdateres løbende. Aftaler og kommunikation Den største opgave i 2014 inden for Aftaler og kommunikation bliver en stor revision af Byggeriets IKTspecifikationer. Revisionen kommer til at omfatte både struktur, indhold og selve værktøjets udformning. Der er lagt op til en digitalisering af værktøjet. Samtidig skal cunecoresultaterne vedr. anvendelse af CCS indarbejdes. Revisionen forventes at tage samlet et års tid. En anden vigtig opgave bliver i løbet af 2014 at digitalisere A104, Dokumenthåndtering, som bliver det første fuldt digitale webværktøj i bips. Værktøjet skal i 2014 revideres i forhold til tre områder: Medlemsvirksomhedernes brugerinput, koordinering med cunecoresultaterne (CCS) og selve digitaliseringsindsatsen med tilpasning af værktøjet til en web-platform. At finde en fælles platform og funding for en række projekter vedr. Aftaler om ydelser, ansvar og grænseflader står også på dagsorden for Aftaler og kommunikation i buildingsmart-området I 2014 skal der fokuseres på, hvordan buildingsmartstandarder og aktiviteter integreres med øvrige bips aktiviteter. Det gælder på cad/bygningsmodel-området og andre områder og i forhold til hvilke cunecoresultater, der med fordel kan bringes videre ud i en international buildingsmart-sammenhæng. buildingsmart-forum har i 2013 formuleret en række projektforslag, som i 2014 skal vurderes og prioriteres i sammenhæng med andre relevante buildingsmartprojekter, fx på baggrund af den større integration med øvrige bips- og cuneco-aktiviteter. Den danske IDM-metodeguide skal oversættes, udkomme på engelsk og formidles internationalt. Løbende aktiviteter er fortsat nyhedsmails, netværksmøder mv. om udvikling og anvendelse af buildingsmart. buildingsmart International holder næste halvårlige møde i Stockholm i marts. Videncenteret cuneco Primo 2014 færdigvikles de samlede CCS standarder. Dvs. de gældende udgaver af CCS-tabeller bliver løbende færdige frem mod 1. april Det drejer sig om klassifikationstabellerne for bygværker, rum, bygningsdele og materiel. En række egenskaber vil også være fastlagt og frigivet den 1. april. Tabellerne bliver udgivet digitalt på cunecoclassification.dk årsrapport bips nyt 1 : 14 23

13 anvendt regnskabspraksis den uafhængige revisors påtegning årsrapport bips nyt 1 : Den fulde pakke af CCS består udover tabeller også af regelsæt og eksempelsamlinger, der skal guide brugerne i anvendelsen af CCS. Vi udgiver regelsæt for, hvordan man bruger identifikation, klassifikation, måleregler, informationsniveauer, klasser af information, formålsgrupperinger, egenskaber og standardiserede tilbudslister og eksempelsamlinger for flere af disse områder. Regelsæt og eksempelsamlinger bliver udgivet løbende frem mod sommeren CCS-tabellerne bliver udgivet digitalt i en midlertidig webservice, cunecoclassification.dk først i betaversioner og frem mod april 2014 i de første gældende udgaver. Omkring sommeren 2014 får alle adgang til CCS fra en ny og forbedret platform, cuneco-serveren. Man vil også kunne møde CCS via de softwareprogrammer, der har integreret CCS, så man fx kan hente klassifikationskoder eller egenskaber. Cuneco vil også udbyde enkelte services selv. Fx apps til opslagstabeller, opslag i et fælles begrebskatalog, download af en standardiseret digital tilbudsliste, en konfigurator til leverancespecifikationer mm. Cuneco og bips hjælper også branchen godt i gang med CCS. Bl.a. ved at tilbyde gratis START-kurser, undervisning og skræddersyede START-projekter til virksomheder. Vil man have papir på sine kompetencer i CCS, bliver det også muligt med en kommende certificeringsordning. CCS-tabeller, regelsæt og eksempler frigives i første udgave i For at holde system og tabeller tidsvarende, vil der efterfølgende med jævne mellemrum foretages opdateringer. Ved udgangen af 2014 slutter cuneco-projektet, og CCS overdrages til bips, som sikrer driften, opdateringer og den videre udvikling af CCS. bips står også for den forretningsmodel, der skal sikre midler til at drifte CCS. Forretningsmodellen drøftes på bips generalforsamling i marts, og den endelige model offentliggøres omkring sommeren Budget for 2014 Budgettet for 2014 er baseret på tallene fra 2013 indekseret med byggeomkostningsindekset. Foreningen forbeholder sig mulighed for inden for den samlede stigning at kunne se på, om der er behov for en bedre fordeling af stigninger mellem værktøjsområder eller mellem små og store virksomheder. Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Foreningens aktiver og forpligtelser samt indtægter om omkostninger indregnes og måles systematisk og konsekvent i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinier under hensyntagen til foreningens art og omfang. Skat Foreningen er ikke skattepligtig bortset fra nettoindtægter af erhvervsmæssige aktiviteter. For regnskabsåret er nettoresultatet af disse aktiviteter negativ, hvorfor der ikke påhviler foreningen nogen skat. Obligationsbeholdning Obligationer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Forpligtelser Forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Til medlemmerne i Foreningen bips Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen bips for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Budgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 27. marts 2014 årsrapport bips nyt 1 : Forslag vedrørende kontingent- og abonnementforhold lægges frem på generalforsamlingen til medlemmernes godkendelse.

14 resultatopgørelse pr og budget for 2014 balance pr. 31. december 2013 noter årsrapport bips nyt 1 : Resultat 2013 Resultat 2012 Budget 2014 Note kr. kr. (ej revideret) kr. Indtægter Kontingenter Abonnementer Royalty Projekttilskud/Honorarer Andre indtægter Indtægter Omkostninger Honorar til medlemmer Honorar til sekretariatet Markedsføring, generelt Nyhedsblad Hjemmeside Seminarer og konferencer Publikationer Administrativt sekretariat Øvrige omkostninger Omkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Note kr. kr. Aktiver IT udstyr Anlægsaktiver Debitorer Projekttilgodehavender Tilgodehavende moms Øvrige tilgodehavender Periodeafgrænsning Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Indskud fra organisationer Indskud fra andre medlemmer Overført overskud Note Projekttilskud kr. kr. Øvrige Periodiseret forudbetaling Cuneco Note Overført overskud kr. kr. Saldo 1. januar Årets resultat Saldo Note Anlægsaktiver kr. Kostpris Tilgang Kostpris Afskrivninger Årets afskrivninger Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi årsrapport bips nyt 1 : Resultat før skat Egenkapital Skat af årets resultat Årets resultat Leverandørgæld Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt

15 Tekst: Stig Neumann, bips Illustrationer: Bjerg Arkitektur passivhusberegning med et snuptag Bjerg Arkitektur har udviklet et Revit-plugin, der automatiserer det ellers krævende dataarbejde knyttet til passivhusberegninger. Nu inviterer de andre virksomheder til at deltage. cases bips nyt 1 : Skal man kalde en bygning for et passivhus, er kravene hårde. Energiforbruget må ikke overstige 15 kwh/m 2, hvilket er strengere end kravene til Bygningsklasse Det giver arkitekten et stort dokumentationsarbejde. Konkret skal han udfylde et stort, tysksproget regneark fra Passivhaus Institut med mængdedata. Eksempelvis antallet af døre og vinduer, deres dimensioner og deres u-værdi og linjetab samt oplysninger om væggene og om rummenes anvendelse og disponering. Det tager 5-6 minutter, inklusive den tid det tager at konfigurere udtrækket. Det samme havde før taget op til en dag. Førhen printede vi tegningerne og begyndte at tælle. Og tælle og tælle og tælle. Og så tastede vi ellers ind i regnearket. Sådan foregår det stadig mange steder. Da vi gik over til objektorienteret projektering, kunne vi trække automatiske optællinger ud for flere ting, men indtastningen i regnearket var stadig manuel, siger Kenneth Højbjerg fra Bjerg Arkitektur A/S om det tidskrævende dokumentationsarbejde. Undgå samme data to steder Indtastningen kunne tage op til en dag, og i mellemtiden redigerede kollegerne modellen. Indtastningen var altså i teorien forældet, det øjeblik den var færdig. Udover det manuelle arbejde mødte Bjerg-folkene med andre ord de problemer, der opstår, når man arbejder med de samme data to steder. Efter nogle år med denne fremgangsmåde gik Bjerg Arkitektur i gang med at udvikle et plug-in til Revit, der henter nøjagtig de data, Passivhaus Instituttets regneark beder om og tilmed lagrer dem, så de kan læses direkte ind i regnearket. Ph-tool hedder plugin et. Fra ghetto til energiduks I øjeblikket bruger Bjerg Ph-tool på en renoveringen af en boligkarré i Gadehavegård. Kvarteret ligger i en forstad til København og optræder på regeringens ghettoliste, men kan i fremtiden blive kendt som et af landets mest energivenlige boligkomplekser. På ph-tool.com kan man se en skærmoptagelse, hvor data fra Gadehavegård-modellen trækkes ud og importeres i regnearket. Det tager 5-6 minutter, inklusive den tid det tager at konfigurere udtrækket. Det samme havde før taget op til en dag. Virksomheder i England, USA og Grækenland har vist interesse for eller ligefrem købt licens til Ph-tool. Men fra Danmark er det kun et par studerende, der har henvendt sig. Det vil Kenneth Højbjerg gerne ændre. Vi hører gerne fra andre danske virksomheder, der vil samarbejde om det. For det første skal Ph-tool opdateres, i takt med at Passivhaus Instituttet reviderer regnearket. For det andet kan Ph-tool i øjeblikket kun løfte arkitektfagets data ud af modellen, og fremover kunne man forestille sig, at også andre fags data vil indgå i udtrækket, siger han. cases bips nyt 1 : Tidligere foregik det manuelt, når Bjerg-medarbejderne førte data ind i Passivhaus Instituttets store, tysksprogede regneark. I dag sker det automatisk.

16 Plugin et er ikke svært at bruge, men det forudsætter, at man har en strategi for, hvordan man opbygger sin model. cases bips nyt 1 : Modellen skal bygges rigtigt op Nok har Ph-tool gjort tal-arbejdet lettere, men Kenneth Højbjerg fortæller, at der også er udfordringer. Præcis som når man tager mængder ud til en tilbudsliste, forudsætter mængdeudtag til en passivhusberegning, at man skruer bygningsmodellen sammen på særlige måder. Du skal fx ikke inkludere murkronen i dine beregninger, for den er ikke en del af klimaskærmen. Hvis du har murkrone, der stikker halvanden meter op over taget, bliver den talt med, medmindre du sektionerer væggen per etage. Plugin et er ikke svært at bruge, men det forudsætter, at man har en strategi for, hvordan man opbygger sin model og desuden har et sæt opmålingsregler til udtrækket, siger Kenneth Højbjerg. Læs mere om passivhus-plug-in et på På Gadehavegård-komplekset bliver data til passivhusberegninger trukket ud på 5-6 minutter. Førhen kunne det tage op mod en dag. cases bips nyt 1 : Træd ud af komfortzone Et andet problem er, at bygningsmodellen kan være låst. Når man kører Ph-tool, opretter man faktisk enkelte nye informationer i modellen, bl.a. nye plan-views. Derfor kan man ikke køre plug-in et, hvis modellen er låst for meget. Vi har haft en dialog med Autodesk om det, men der kan vi godt mærke, at vi sidder i lille Hjørring, og de sidder i Boston og San Fransisco. Vi har udviklet os meget gennem hele processen med Ph-tool. Det er vigtigt, at også mellemstore tegnestuer tør tage en besværlig, manuel proces og optimere den. Også selvom det indebærer, at man træder ud af sin komfortzone. Bjerg Arkitektur går i løbet af foråret 2014 i gang med et STARTprojekt, hvor de får støtte til at implementere CCS. Kenneth Højbjerg forventer, det vil bidrage positivt til dataarbejdet omkring passivbyggeri og til Ph-tool.

17 Tekst: Stig Neumann, bips studerende med hurtig bæredygtighedsberegning Ingeniørstuderende kobler tysk database til deres bygningsmodel og tegner et hurtigt oversigtsbillede af den CO 2, der bliver udledt under byggevareproduktionen. De studerende bag projektet er Lars Mikkelsen, Licheng Pan, Kristoffer Krarup, Christian Bencke Nielsen og Mads Volmer Nielsen. cases bips nyt 1 : DGNB er en tysk bæredygtighedsordning, der er ved at vinde fodfæste i Danmark. Hvis en bygning skal certificeres, skal den være sund på en række områder. Dens totaløkonomi skal være holdbar, den skal være handicapvenlig, dens indeklima skal være gennemtænkt, og så skal den skåne miljøet. Det gælder ikke bare driften, men også fremstillingen af byggevarerne, som ikke må udlede store mængder CO 2. træk for byggevareproduktionens ozonnedbrydning, forsuring, næringssaltsbelastning, fossilt primærenergibehov og totalt energibehov. Tal, der ligesom CO 2 -regnskabet er nødvendige i en bæredygtighedscertificering. Dog måtte de studerende af tidsnød begrænse sig til CO 2 -udledningen ved betonpro duktionen. Det ville være rent rugbrødsarbejde at lave det fulde miljøregnskab for samtlige bygningsdele. Kristoffer Krarup og Mads Volmer Nielsen bruger bygningsmodellen til at opgøre den CO 2, der bliver udledt under fremstillingen af de betonelementer, der indgår i deres projekt. cases bips nyt 1 : På nøjagtig samme måde kan de studerende lave udtræk for byggevareproduktionens ozon nedbrydning, forsuring, næringssaltsbelastning, fossilt primærenergibehov og totalt energibehov. Det sidste kan være kompliceret at vurdere. For det første skal man kende tallene for CO 2 -udledningen for de enkelte komponenter. For det andet skal man løbende justere sin beregning, i takt med at man udvikler bygningsmodellen. Fem studerende fra DTU, SDU, KARCH og Jiangnan University i Kina har netop arbejdet med at automatisere denne beregning. De kobler kort sagt to datakilder, hvilket giver dem mulighed for på et givent tidspunkt i projekteringen at følge, hvor meget CO 2 der udledes ved byggevareproduktionen. Bæredygtighedstal som egenskaber Grebet er enkelt: Først åbner de Ökobau.dat, en tysk database med tal for en lang række bygningsdelstypers miljøprofil. De tal bliver ført ind som egenskaber på objekterne i objektbiblioteket. Og efter en kort opsætning er modellens mængder og Ökobaus CO 2 -tal kædet sammen, så byggevareproduktionens CO 2 -fodaftryk følger med, når modellen bliver ændret. Bliver betonmængderne større, vokser også CO 2 - udledningen. På nøjagtig samme måde kan de studerende ved at knytte yderligere Ökobaudata til modellen lave ud- Smart, men har også ulemper Metoden er smart, men der er også ulemper, fortæller de studerende. For det første er Ökobau-dataene lagret som image-filer, hvilket betyder, at man manuelt må aflæse dem og notere dem de rigtige steder i objektbiblioteket. Det tager ikke lang tid, men er dog en ekstra arbejdsgang, foruden at det indfører et usikkerhedsmoment. For det andet er Ökobau-dataene ikke produktspecifikke, så man må nøjes med gennemsnitstal. Det er dog ikke en hindring for en DGNB-certificering. De studerendes vejleder: CCS egner sig Thomas Winther fra DTU har vejledt de studerende, og han hæfter sig ved, at CCS struktur egner sig til bæredygtighedsberegninger, hvor man, som studentergruppen har gjort, noterer miljønøgletal som egenskaber på sine bygningsdelsobjekter. Et system som Omniclass har rigtig mange klasser af bygningsdele, men du kan ikke gå ud over de klasser. I CCS er det anderledes, for der findes kun relativt få og relativt brede klasser, som du så præciserer gennem egenskaberne. Det kan for eksempel være egenskaber om bæredygtighed og CO 2 -udledning. CCS har en åben struktur for bygningsdelenes egenskaber og egner sig derfor til denne måde at beregne bæredygtighed, siger Thomas Winther og fortsætter: Miljø og bæredygtighed er noget, vi går og taler en masse om. Nu kan vi også sætte det på en formel. Han siger imidlertid samtidig, at der mangler enighed om, hvordan miljøegenskaber bliver navngivet. På skemaet til højre fremgår CO 2 - udledningen fra betonproduktionen. Ökobau.dat er en omfattende database med tal for bygge - vareproduktionens miljøpåvirkning. Den er støttet af den tyske stat og gratis at bruge. Se nachhaltigesbauen. de/baustoff-und-gebaeudedaten/oekobaudat.html.

18 Tekst: Stig Neumann, bips Illustrationer: HILTI byggevareproducenter hjælper med beskrivelserne HILTI løfter sløret for de overvejelser, der ligger bag, når byggevareproducenter bidrager til rådgivernes udbudstekster. Fænomenet kan gøre det lettere for rådgiverne at orientere sig blandt nye produkter. Men det rummer også en risiko for at komme på kant med udbudsregler. cases bips nyt 1 : Flere byggevareproducenter servicerer i dag rådgiverne med bygningsdelsbeskrivelser. Tanken er, at deres produkt på den måde finder vej til rådgiverens projekt og i sidste ende entreprenørens indkøb. Meget tyder på, at det virker i hvert fald for HILTI, der i 4-5 år gratis har stillet udbudstekster til rådighed for rådgiverne: Vi ser indimellem vores tekster i rådgivernes udbudsmateriale, også selvom vi ikke har talt direkte med dem. Og jeg vil gætte på, at hver anden af de store rådgiverkontorer, vi besøger, spørger, om vi har udbudstekster, siger Christian Wittrup, teknisk chef i HILTI. Han har dog ingen tal for, hvor mange der rent faktisk downloader beskrivelserne. Indebærer en risiko HILTIs tekster peger ikke direkte på deres produkter. Af konkurrencehensyn er det i offentlige projekter forbudt at foreskrive, præcis hvilket produkt der skal bruges. Derfor balancerer producenternes udbudstekster mellem diskret at pege på producentens eget produkt og samtidig være bred nok til ikke at være i strid med reglerne. Vi ser indimellem vores tekster i rådgivernes udbudsmateriale, også selvom vi ikke har talt direkte med dem. Hvordan opnår man den balance? HILTI peger på de områder, hvor deres produkter klarer sig godt sammenlignet med konkurrenternes. På en sober måde, understreger Christian Wittrup: Hvis vi fx har et produkt, der har ETA-godkendelse dækkende seismiske laster, eller en ETA-godkendelse dækkende revnet beton, vil det være noget af det, vi nævner i vores bygningsdelsbeskrivelse. Det er blevet relativt let at pinpointe, hvor produkter fra forskellige producenter adskiller sig, efter der for nylig kom et regulativ (CE-mærkning, red.) med krav om, at der til alle produkter skal foreligge en såkaldt ydeevnedekleration, siger han. Christian Wittrup har aldrig hørt, at en HILTI-beskrivelse skulle være produktspecifik og dermed i strid med reglerne i offentlige udbud. Gennem sit netværk i materialeindustrien kender han til én udbudstekst, som angiveligt skulle være på kant med reglerne, fordi den i praksis kun giver entreprenøren mulighed for at vælge ét bestemt produkt. Ellers har han aldrig hørt, at producenters udbudstekster karambolerer med udbudsreglerne. Ser udviklingen fortsætte Christian Wittrup har i sine syv år i byggevareindustrien konstateret, at det er blevet mere almindeligt, at producenter påtager sig en del af beskrivelsesarbejdet. Og det kan meget vel fortsætte, mener han. Byggevarerne bliver nemlig stadig mere specialiserede: Byggevarernes egenskaber og den teknologi, der ligger bag, er eksploderet. Derfor bliver det sværere og sværere for rådgiverne at følge med, og de beder i højere grad end tidligere om hjælp til beskrivelserne, siger han. HILTIs beskrivelser er baseret på bips beskrivelsesstandard. HILTI er én af de byggevareproducenter, der hjælper rådgiverne med bygningsdelsbeskrivelser. Den tekniske chef forudser, at flere byggevareproducenter vil gøre det samme i fremtiden. cases bips nyt 1 : 14 35

19 Magasinpost SMP ID-nr bips bestyrelse har fremsat et forslag om at ændre foreningens vedtægter. Forslaget kommer til afstemning på general forsamlingen d. 27. marts i København. Kom, og vær med til at diskutere foreningens fremtid. Læs mere på s. 2 og s. 4-5 i dette blad. skal bips vedtægter ændres?

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

4 : 14. bipsnyt. læs om:

4 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 4 : 14 læs om: 4 nye abonnementsmodel 8 årets buildingsmart-pris går til... 15 konklusioner fra Gødstrup-afprøvningen 24 SLAM en hel bygning på en dag nye abonnementspakker: Man får det samme,

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 3D arbejdsmetode bips nyt 2 / 2005 bips 2 / 2005 1 Den mest

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

Et udviklingsprograms dilemmaer

Et udviklingsprograms dilemmaer Et udviklingsprograms dilemmaer Slutnotat Evaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Marts 2015 Rasmus Øivind Nielsen, Christian Koch & Casper Siebken Schultz

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.)

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.) ÅrsrapporT 2008 Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nettoomsætning 53.022 57.529 69.941 81.400 94.736 Resultat af primær drift 9.389 6.763 4.063 2.663 8.570 Finansielle poster

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Indhold. Beretning. Regnskab 34. Bankdata 2013. Udviklingsaktiviteter. Teknologi. Service & Support. Drift. Medarbejdere. Konsulentfunktioner

Indhold. Beretning. Regnskab 34. Bankdata 2013. Udviklingsaktiviteter. Teknologi. Service & Support. Drift. Medarbejdere. Konsulentfunktioner ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Beretning Bankdata 2013 Udviklingsaktiviteter Teknologi Service & Support Drift Medarbejdere Konsulentfunktioner Skrevet om Bankdata 04 04 10 22 25 26 28 30 33 Regnskab 34 Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER

FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER SIDE 1 SIDE 2 FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER Ved udgangen af 2013 har Dansk Vækstkapital investeret 2,6 mia. kr. fordelt på 11 fonde. Vi får dermed pengene ud at arbejde i den

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013 Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi Årsrapport 2013 INDHOLD Påtegninger: 5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning: 7 Fakta om 8 Hoved-

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor:

side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor: side 1 2012 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor: Golfens sande værdier Golf er en sport for livet Golf belønner målrettet træning Golf er alsidigt, banen og naturen spiller

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 af Danske Spil www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Redaktion: Allan Wahlstrøm, Peter Karsbøl og Thomas Rørsig i samarbejde med Propaganda McCann. Produktion: Preskou

Læs mere