Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr december 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 10 21. december 2006"

Transkript

1 FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr december 2006 Måske er der penge at hente for nogle afdelinger i FSB, når det professionelle firma har set ejendomsvurderingerne efter i sømmene. For høje ejendomsskatter? FSB har hyret et firma, der skal vurdere om afdelingernes grundværdi er rigtig. Der kan være penge at hente for nogle afdelinger. - Tiden vil vise, om der er en gevinst at hente, men vi mener, der er grund til at tro, at flere afdelingers grundværdi er vurderet for højt, siger Michael Steensen, økonomichef i FSB. Læs om: Udbud af kapitalforvaltning.. side 2 Ny bog fra SBi side 2 Fra bestyrelsens møde side 3 Møde om roller side 5 Skadesforebyggelse side 6 Nye medarbejdere i Driftscentret side 7 Fyraftensmøde side 7 Takstblad side 8 Gamle numre af nyhedsbrevet side 8 Mødekalender side 8 BL + LBF side 8 Hvis grundværdien er sat for højt, betyder det, at der betales for meget i ejendomsskat. Det er Told & Skat, der vurderer og fastsætter grundværdien. FSB gennemgår løbende vurderingerne og anker dem i tilfælde, hvor der er grundlag for det. Det firma, som nu er hyret, har imidlertid flere års erfaring på området og har en ekspertise, som FSB ikke har. De kan derfor være med til at sikre, at I i afdelingerne ikke betaler mere i ejendomsskat, end I skal. No cure, no pay Firmaerne arbejder efter et no cure, no pay -princip. Det betyder, at de først finder ud af, om grundværdierne er for høje, og at der dermed er betalt for meget i ejendomsskat. Er dette tilfældet, søger de om at få skatten tilbagebetalt for en periode på op til fem år. - Pengene tilfalder afdelingerne, modregnet et salær til firmaet på procent af tidligere års for meget betalt ejendomsskat, siger Michael Steensen og slutter: - Vi får resultaterne om cirka et år, og det bliver spændende at se, om der er penge at hente. - Anne Warrer Poulsen, kommunikationsmedarbejder Millionbesparelse i Lejerbo FSBs strategiske samarbejdspartner Lejerbo har i en årrække haft en freelance-medarbejder tilknyttet, som har praktisk erfaring med det offentliges vurdering af ejendomme. Det har i 2003 og 2004 givet et nedslag i vurderingerne på i alt 40 mio. kr. I januar 2006 indgik Lejerbo et samarbejde med et ejendomsrådgiverfirma, der skal gennemgå afdelingers ejendomsvurderinger. Kilde: Ejendomsskatter i almene ejendomme af Anette Andersson, Lejerbos økonomidirektør

2 Kapitalforvaltning: Første fyrtårnsprojekt blev en succes Fyrtårnsprojektet med udbud af Boligkontoret Danmark, Lejerbo og FSBs kapitalforvaltning er nu gennemført. Ni tilbud blev modtaget. De nuværende forvaltere af boligafdelingernes opsparinger blev fundet bedst egnet til opgaven. Et tilfredsstillende resultat af det strategiske samarbejde har set dagens lys. Fyrtårnsprojektet med et fælles udbud af kapitalforvaltning for Lejerbo, Boligkontoret Danmark og FSB er netop gennemført. Og FSB har sammen med de øvrige boligselskaber valgt at fastholde de nuværende kapitalforvaltere, som viste sig at være de bedste til at administrere boligafdelingernes opsparing. Ni tilbud var modtaget ved fristens udløb den 20. november. Umiddelbart herefter satte de tre øverste økonomiansvarlige i det strategiske samarbejde sig sammen for at foretage en vurdering af, hvilke udbydere der havde det bedste tilbud. Nykredit, Danske Bank og Nordea løb med sejren ud fra en vurdering af, at de har det bedste afkast over fem år, dvs. afkast, når renterne henholdsvis stiger og falder, og at de kan tilbyde den laveste pris, den bedste rapportering og samtidig er sikre at placere afdelingernes penge i. FSB har beregnet en besparelse på cirka kr. i de årlige gebyrer for forvaltningen af afdelingerrnes kapital, mens Boligkontoret Danmark og Lejerbo har beregnet deres årlige besparelse til henholdsvis kr. og kr. Herved kan alle tre organisationer gå tilfredse på juleferie: Det første gennemførte fyrtårnsprojekt har været en succes. - Katrine Lundtoft Nielsen, kommunikationsmedarbejder Det strategiske samarbejdes første fyrtårnsprojekt er i hus. Nordea, Danske Bank og Nykredit skal også fremover forvalte boligselskabernes penge. Hvilken rolle spiller den almene boligsektor i samfundet? Statens Byggeforskningsinstitut har samlet viden om den almene sektors rolle i samfundet fra tidligere forskning og undersøgelser. I en ny bog har SBi, Statens Byggeforskningsinstitut samlet en række artikler, der belyser nogle af den almene boligsektors opgaver i forhold til samfundet. Hvorfor er der behov for en almen boligsektor? Hvad betyder beboerdemokratiet? Hvad er den almene sektors rolle i boligforsyningen, og hvordan bruges den af kommunerne? Dette og en række andre spørgsmål kan man få svar på i antologien: Den almene boligsektors rolle i samfundet. Antologien er blevet til i et samarbejde mellem SBi og Socialforskningsinstituttet. Bogen koster 250,00 kr. og kan købes hos SBi, , - Birgitte Thomsen, kommunikationsmedarbejder I bogen belyses blandt andet, hvorfor der er behov for en almen sektor i Danmark. 2

3 Fra bestyrelsens møde den 14. december 2006 Husk at du kan få referaterne fra bestyrelsesmøderne tilsendt. Er du interesseret, så henvend dig til Dorte J. Clausen på telefon eller Skadesforebyggelse i afdelingerne Der er brug for en prioritering af tilskuddene til det skadesforebyggende arbejde i afdelingerne. Administrationen vil derfor udarbejde et forslag til nye retningslinier for tildelingen af tilskuddene, som kan træde i kraft for budgetåret Udgangspunktet i de nye retningslinier bliver at prioritere demonstrationsprojekter, som hjælper én afdeling og inspirer alle andre afdelinger til nye former for skadesforebyggelse. De nye retningslinier drøftes på bestyrelsesmødet i februar Læs mere side 6. Når vi målene? I tilknytning til den såkaldte forvaltningsrevision har FSB opstillet en række målsætninger. På dagens møde fik bestyrelsen en status for tre af disse målsætninger, og det blev besluttet, om de skulle fortsætte eller ophæves. Skadesudvikling/ skadesforebyggelse Målsætningen for skadesudvikling/ skadesforebyggelse er, at antallet af frekvensskader (små, hyppige skader - fx glasskader, indbrud og vandskader) skal ned. Det samme gælder afdelingernes skadesomkostninger. Denne målsætning er stort set opfyldt. Skadesfrekvensen, i afdelinger med særlig mange skader, er reduceret. Men den kan blive mindre. Derfor besluttede bestyrelsen, at målsætningen videreføres. I skal skadesfrekvensen for afdelinger med mange skader nedbringes. Desuden skal skadesfrekvensen generelt reduceres med 10 pct. i perioden. Begrænsning af afdelingernes energiforbrug Målsætningen for afdelingernes energiforbrug er, at forbrug af el- og varme ikke må stige i forhold til forbruget i For at sikre dette er der gennemført en række tiltag. Energistyring og investeringer i strømbesparende teknik i afdelingerne eksempelvis. De fleste tiltag er gennemført i afdelingerne. Derfor er begrænsningen af energiforbruget i FSB som helhed vanskeligt at måle. Målsætningen ophæves. Reduktion af afdelingernes vandforbrug Målsætningen for afdelingernes vandforbrug er at reducere forbruget med 10 pct. i forhold til forbruget i For at sikre dette er der gennemført en række tiltag. Et af dem er en screening af afdelinger med højt vandforbrug med henblik på at få igangsat vandbesparende tiltag. Der er også skrevet om at spare på vandet i FSBs medier. Alligevel er målet langt fra nået, og bestyrelsen besluttede derfor, at målsætningen videreføres. Kommissorium for forvaltningsudvalget Kommissoriet for forvaltningsudvalget er ændret. Før stod der, at: udvalget sekretariatsbetjenes af FSBs direktion. Herudover deltager forretningsførerne i udvalgets arbejde. Dette ændres til: Udvalget sekretariatsbetjenes af driftscentret. Herudover deltager driftschefen i udvalgets arbejde. 3

4 Fra bestyrelsens møde den 14. december 2006 Husk at du kan få referaterne fra bestyrelsesmøderne tilsendt. Er du interesseret, så henvend dig til Dorte J. Clausen på telefon eller Nye regler for udlejning Der er fyraftensmøder om den nye anvisningsaftale mellem BLs 1. kreds og Københavns Kommune den 30. januar 2007 kl , den 5. februar 2007 kl og den 6. februar 2007 kl Læs mere side 7. Strategisk samarbejde Landsbyggefonden - status i forbindelse med helhedsplanerne Fyrtårnsprojektet med udbud af kapitalforvaltning (forvaltningen af afdelingernes opsparinger) er nu gennemført. FSBs nuværende kapitalforvaltere viste sig at være bedst og billigst. Alene i FSB sparer vi cirka kroner på de årlige gebyrer til kapitalforvalterne. Læs mere side 2. Det blev også nævnt, at FSB overtager formandskabet for det strategiske samarbejde den 1. januar 2007 fra Boligkontoret Danmark. Bestyrelsen blev orienteret om Landsbyggefondens svar på FSBs ansøgninger om støtte fra den såkaldte 600-millioner-kroners pulje. Det er penge øremærket til sociale og forebyggende aktiviteter i problemramte områder. Det læste du måske om i sidste nummer af FSB Information. Følgende afdelinger har søgt om støtte: Tingbjerg I og II, Ågården og Prater, Husumgård og Voldparken, Gravervænget/Møllerlodden, Hermodsgård. Alle undtagen Husumgård og Voldparken har fået et foreløbigt støttetilsagn til deres projekter. Nu skal der arbejdes videre med ansøgningerne, som skal blive til egentlige helhedsplaner for indsatsen, før de endeligt kan godkendes. Den boligpolitiske situation Den 25. januar 2007 inviterer BLs 1. kreds til kredsmøde, hvor blandt andet udvalgsarbejdet om den almene sektors fremtid vil være på dagsordenen. Særligt skal perspektiverne for beboerdemokratiet drøftes. LO-skolen, ideoplæg Bestyrelsen drøftede ideoplæg til LO-skole-konferencen Der er stadig en del løse ender, som skal bindes sammen. Men vi kan godt afsløre, at det bliver en konference i tråd med den sidste år med udflugter til spændende steder i København og omegn osv. FOTO: HSJ 4

5 Hvem er vi, og hvem er I? Mere end 25 beboervalgte brugte en aften i november til en uformel snak om roller og rollefordelingen i FSB. Hvem er hvem, og hvad laver vi hver især? Alle har sine roller. For nogle betyder det måske, at rollefordelingen i FSB er svær at hitte rede på. Men den er egentlig ganske klar. Repræsentantskabsmøde FSBs repræsentantskab afholder repræsentantskabsmøder to gange om året - forår og efterår. Driftsudvalgsmøder Afhængig af afdelingens størrelse afholdes 1-3 driftsudvalgsmøder om året. Nye projekter Afdelingsbestyrelsen igangsætter de projekter og aktiviteter, der blev vedtaget på afdelingsmødet. Efterår Afdelingsmøde Budgetgodkendelse. Budgettet godkendes på afdelingsmødet. Valg. Hvert andet år er halvdelen af afdelingsbestyrelsen på valg. Det sker på afdelingsmødet. Budgetmøde Afdelingsbestyrelsen og administrationen afholder budgetmøder, hvor budgettet diskuteres. Når parterne er enige forelægges budgettet på afdelingsmødet. Rollefordelingen i beboerdemokratiet Repræsentantskabet, som er valgt af beboerne, er øverste myndighed i FSB. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse, som fungerer som boligorganisationens politiske ledelse. Bestyrelsen har det overordnede juridiske og økonomiske ansvar i organisationen og er også ansvarlig for, at tingene fungerer, som de skal på afdelingerne. Repræsentantskabet er med til at fastsætte rammerne for bestyrelsens arbejde. Ude i afdelingerne er det til gengæld afdelingsmødet, som sætter rammerne for afdelingsbestyrelsens arbejde. Derfor kan det også være helt forskelligt, hvad afdelingsbestyrelserne arbejder med og hvordan. Man vælger det, der passer bedst til sin afdeling inden for de gældende rammer naturligvis. Der er noget afdelingsbestyrelserne skal, og der er noget, de kan vælge at gøre. Vil du vide mere, så klik ind på i beboerdemokrati. Regnskab Regnskabet modtages fra administrationen og godkendes af enten afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet (regnskabsmøde). Også organisationsbestyrelsen skal godkende regnskabet. Driftsudvalgsmøder Afhængig af afdelingens størrelse afholdes 1-3 driftsudvalgsmøder om året. Bygningsgennemgang Før budgettet kan opstilles skal der gennemføres en bygningsgennemgang, hvor vedligeholdelses- og fornyelsesprojekter bliver planlagt. Driftsudvalgsmøder Afhængig af afdelingens størrelse afholdes 1-3 driftsudvalgsmøder om året. Forår Konference på LO-skolen FSB afholder hvert år konference på LO-skolen for afdelingsbestyrelsesmedlemmer og medarbejdere. Repræsentantskabsmøde FSBs repræsentantskab afholder repræsentantskabsmøder to gange om året - forår og efterår. Årets gang i FSBs afdelinger. Rollefordelingen i administrationen Ovenstående fortalte FSBs formand, Birthe Qasem. Herefter tog adm. direktør Sørens Peter Jensen ordet og fortalte om rollefordelingen i FSBs administration. Administrationen har ansvaret for den daglige drift af FSB. Det betyder, at administrationen løser mange forskellige typer af driftsmæssige opgaver, som fx udlejning, udarbejdelse af budgetter og regnskaber samt vedligeholdelsesplaner for afdelingerne, men også serviceopgaver, som fx etablering af it på ejendomskontorerne og beboerinformation. Desuden fungerer administrationen som rådgiver for bestyrelsen og dens udvalg og er også ansvarlig for at føre bestyrelsens beslutninger ud i livet. Bedre service På mødet sluttede Jørn Jerow, driftschef i FSB af med at fortælle om det igangværende arbejde med at optimere driftsorganisation i FSB. Det kommer I til at høre mere om på et senere tidspunkt, når man er nået lidt længere. Jørn fortalte også om en række tiltag, som skal forbedre FSBs servicering af beboervalgte og beboere. Et af dem er at gøre budget og regnskab mere forståeligt. Posterne i budgettet kan deles op i tre grupper: røde, gule og grønne som i et trafiklys. De røde poster har afdelingen ingen indflydelse på, det er udgifter til afvikling af lån, afgifter osv. De gule poster har afdelingen begrænset indflydelse på. Det er fx udgifter til vandforbrug eller affaldshåndtering. De kan kun nedbringes, hvis der sker en adfærdsændring blandt beboerne. De grønne poster har afdelingen stor indflydelse på. Det er fx omkostninger til beboerservice, vedligeholdelse, beboeraktiviteter og moderniseringer. Afdelingsmødet kan fx beslutte, at der skal gøres rent oftere, at der skal laves nye køkkener eller måske en ny grillplads, eller at støtte aktiviteter i boligområdet. På mødet blev også drøftet de nye konflikthåndteringsmedarbejdere, det strategiske samarbejde, servicekoncept, og hvad afdelingerne får for administrationsbidraget mv. Alt sammen emner, som er beskrevet i tidligere numre af dette blad. Helle Sinding-Jensen, kommunikationschef 5

6 Fra 2008 kan afdelingsbestyrelserne deltage i en årlig projektkonkurrence om at lave et inspirerende projekt til skadeforebyggelse fx om brandsikring. Nye former for skadesforebyggelse I fremtiden kan alle afdelinger deltage i en årlig projektkonkurrence om at lave et inspirerende og nytænkende projekt til skadeforebyggelse. FSB har i de sidste år uddelt store tilskud til skadeforebyggelse i de enkelte afdelinger. Tilskuddene er primært givet til indsatser som fx etablering af branddøre, røgalarmer og tv-overvågning med kameraer i kældre og vaskerier. Effekten af skadeforebyggelsen har været synlig: fx er antallet af indbrud i vaskerier faldet, og mange beboere føler sig mere trygge, når de færdes i kældre, hvor der er opsat kameraer. - Vi synes, at det nu er på tide at ændre kriterierne for tilskud til skadeforebyggelse. Blandt andet har der på det seneste været en tendens til at søge tilskud til flere driftsmæssige opgaver. Desuden har vi hidtil fokuseret på enkeltprojekter. I fremtiden vil vi i stedet koncentrere os om demonstrationsprojekter, der er inspirerende for alle afdelinger, siger driftschef i FSB, Jørn Jerow. Konkurrence om bedste projekt Den nuværende ordning for tilskud til skadeforebyggelse ændres til, at alle afdelinger kan deltage i en form for projektkonkurrence, hvor I foreslår nytænkende og anderledes ideer til skadeforebyggelse. - FSB udvælger så et til fem rollemodelprojekter, som kan inspirere og motivere andre afdelinger til nye, konstruktive tiltag mod skadeforebyggelse, fortæller Jørn Jerow. Skadeforebyggelsen skal desuden i fremtiden være en del af den årlige bygningsgennemgang og budgetlægning. Jørn Jerow forklarer: - Det er tanken, at afdelingsbestyrelserne i samarbejde med driftslederne udarbejder projektforslag til skadeforebyggelse. I august tager vi i samarbejde med organisationsbestyrelsen stilling til indsendte projektforslag. Hvis et projekt godkendes, gives tilskud for det efterfølgende budgetår. Der vil muligvis på forhånd udpeges temaer, der skal være særligt fokus på ved den årlige tildeling. Det kunne fx være brandsikring af lofter, indsats mod hærværk eller udformning af brandsikre miljøstationer. De nye kriterier træder i kraft i Det vil sige, at den nuværende ordning for tilskud til skadeforebyggelse gælder hele Hvis du har spørgsmål om den nye eller gamle ordning, kan du kontakte din driftsleder. - Anne Warrer Poulsen, kommunikationsmedarbejder 6

7 Ny inspiration til Driftscentret Den 1. december fik Driftscentret en julegave i form af to nye medarbejdere. Uddannelseskonsulent Eva Raabyemagle Nielsen og driftsleder Carsten Klausen. FOTO: KURT THESTRUP Jeg er altså ikke den rockertype, jeg måske ligner. Jeg elsker mit Pippi Langstrømpehus i Sverige. FOTO: NIELS STOCKMARR Uddannelse har vel stort set altid været et ord, der har klæbet til FSBs nye uddannelseskonsulent Eva Raabymagle. Med en fortid som folkeskolelærer, karrierekonsulent i Dansk Magisterforening og kompetenceudvikler i Foreningen for Folkehøjskoler har der altid stået uddannelse på programmet for Eva. Hun har også været ansat i Lokale og Anlægsfonden, en fond der blandt andet har sørget for skøjtebanerne i København. Måske har du vrikket med rumpen til en salsa, eller trådt en tango i Fælledparken. Sommerdans i Fælledparken er også et af Evas påhit. I sin fritid tager Eva gerne en tur op til sit Pippi Langstrømpehus i Sverige, men når langrendsskiene skal på, er det Norge der kalder. For FSBs nye driftsleder Carsten Klausen var det blevet tid til at prøve noget nyt. Efter mange år som ejendomschef i hotelbranchen, blev gæster skiftet ud med beboere, da han for fem år siden skiftede til et job som inspektør i Roskilde Boligselskab. Carsten valgte at søge nye græsgange i FSB, fordi han ikke længere mente, han Fyraftensmøder om fremtidens udlejning kunne udføre sit arbejde på en for ham tilfredsstillende måde. Det er hans drøm, at der i FSB bliver ro og rum til at gøre det arbejde, han ved, han kan. Privat er Carsten gift med Nynne. De bor i hus i Karlslunde sammen med deres to børn på 16 og 9 år. På spørgsmålet om der er noget, han gerne vil fortælle, siger Carsten: Jeg er altså ikke den rockertype, jeg måske går og ligner. Når jeg kender folk, er jeg mest til fis og ballade. - Birgitte Thomsen, kommunikationsmedarbejder Boligselskabernes Landsforenings (BL) 1. kreds og Københavns Kommune har indgået aftale om den fremtidige udlejning af almene boliger. Kom og hør mere på fyraftensmøder i januar og februar. Tre gange i januar og februar 2007 slår FSB dørene op og inviterer medlemmer af afdelingsbestyrelserne til fyraftensmøde. Anledningen er den aftale, som Københavns Kommune og BL s 1. kreds har indgået om nye udlejningsregler i almene boliger. Kom og få en bid brød og hør mere om aftalen og om, hvordan du kan gøre din indflydelse gældende på udlejningen i FSB og i din afdeling. Møderne finder sted den 30. januar kl. 17, den 5. februar kl. 18 eller den 6. februar kl. 19. Det er gratis at deltage. Tilmelding er nødvendig. - Katrine Lundtoft Nielsen, kommunikationsmedarbejder Program: Den nye aftale om udlejning af almene boliger i København v/birthe Qasem, formand for FSBs bestyrelse. Hvordan påvirker den nye aftale FSBs afdelinger, og hvilke valgmuligheder rummer den nye anvisningsordning v/ Bent Lyngsig, udlejningschef i FSB. Kontaktpersonordningen og hvordan de nye regler for anvisning har betydning for ordningen v/margit Koltze, udviklingskonsulent i FSB. Hvor: Rådhuspladsen 59, lokale 1A og 1B Hvornår: 30. januar 2007 kl. 17, den 5. februar 2007 kl. 18 og den 6. februar 2007 kl. 19. Tilmelding til Marianne Bjerg på mail: eller

8 Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr maj 2006 Der er penge at hente for dig og din afdeling, hvis I er med på vandsparedillen I sidste nummer af dette blad skrev vi til Målet er, at vandforbruget skal om tilskudsordningen. I mellemtiden er sættes ned med 13 pct. i forhold til fristen for ansøgning til tilskuddet blevet rykket en måned til 1. juni. Så hvis Tilskudsordning din afdeling har besluttet at søge tilskud, så kan I nå det endnu. Kontakt Kommunen bruger til at nå deres mål Et af de midler Københavns Energi og jeres driftsleder for at få hjælp. for at nedsætte vandforbruget i år 2010 Københavns Energi og Københavns er, at de giver tilskud til at opsætte individuelle vandmålere i almene boligaf- Der er mange grunde til at spare på Kommune har en fælles målsætning om, at borgerne i København skal bruge delinger. vandet. En af dem er, at vand er en værdifuld resurse. mindre vand. Målsætningen er, at forbruget af vand skal reduceres fra 121 søge tilskud til at Det betyder, at jeres afdeling kan Nyhedsbrev få sat individuelle for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr marts 2006 liter i døgnet pr. beboer i 2005 til 110 vandmålere op. Tilskuddet kan være på Husk dog, at beslutningen om at liter i døgnet pr. beboer i op til kroner pr. bolig. Pengene sætte individuelle vandmålere op skal I FSB har vi en sideløbende målsætning. Derfor har vi startet vandspare- Men i år er fristen udsat en måned, så I kan I tage emnet op på næste afdelings- kan søges hvert år frem til den 1. maj. tages af afdelingsmødet. Så alternativt FOTO: RENTOKIL kampagne, som foreløbig skal løbe frem kan nå det endnu. Den lille blodsugende møde tæge og bliver søge pengene til næste år. Husk også, at det ikke er alle afdelinger, der umiddelbart er egnede til at få desværre mere og mere almindelig i de danske hjem. Det er installeret vandmålere. Tal med driftslederen hvis om, hvorvidt du det er en mulighed Der skete en reduktion af vandforbruget på 10 til 15 vigtigt pct. med at det reagere straks, samme, de individuelle vandmålere var sat op. Det har hører en om stor væggelus psykologisk effekt at kunne se måleren løbe rundt. -tkn i for din jer. afdeling. I forbindelse med, at Ryparken II fik afdelingen at få vandmålere Væggelusen sat op og er selvfølgelig var der stemmer og typisk imod. bor Nogle på væggen Læs rundt om: sen- en tæge, der lever af blod installeret vandbesparende toiletter i hele afdelingen (164 lejemål). De gamle toiletter havde et mindsteskyl på ni liter. De nye ten på solidarisk vis, tæpper og det kan osv. man Væggelus jo kan også findes i foretrækker at fortsætte gens med hovedgærde, at dele udgif-i sengelinned, puder, Fra bestyrelsens møde side 2 har skyl på tre og seks liter. Allerede her godt forstå, siger Lars Folkets park fornyes side 3 gulvtæpper, Neble. Til gengæld sprækker langs paneler, spares der altså minimum tre liter vand pr. kan man sige, at fx enlige stikkontakter, ældres forbrug bag løstsiddende Det nytter tapet at klage og side 4 skyl. Lars Neble, inspektør i Ryparken II, nu bliver afregnet på et revner mere reelt i væggen, grundlag. Hvorimod fx børnerige familier er i computerskærme, Ny teknik- og miljøchef for side 5 vurderer, at toiletterne alene har sparet sig bare at nævne nogle eksempler. Om forsikringer Den er side 5 selv hjem på under fire år. nødt til at være mere opmærksomme på at drilsk, fordi den kan leve meget længe i Men her standser besparelserne ikke. holde lidt igen. Hvis ikke, så er det et aktivt Samarbejdsaftalen er underskrevet side 6 sit skjul uden at indtage føde. For ved samme lejlighed fik afdelingen valg at blive ved med at bruge meget vand Affaldsløsninger side 6 installeret individuelle vandmålere. - Det og det kommer man til at betale Nogle for. mennesker er allergiske overfor væggelusens har fået vand-bid og får store, røde Fyraftensmøde side 7 har helt klart en psykologisk effekt at - Men mange beboere kunne se måleren bevæge sig, når man penge tilbage efter målerne kløende er kommet plamager op, på huden Kredsvalgsmøder af dem side 8 tænder for vandet, siger Lars Neble. Det er fortæller inspektøren. Mødekalender side 8 naturligvis en demokratisk beslutning i Tegn på væggelus Nyt fra BL og LBF side 8 Væggelusen kan være svær at få øje på, da den er aktiv om natten og bevæger sig hurtigt. Tegn på tilstedeværelse af Ulækre er de. Og uvelkomne. Gå straks til afdelingens ejendomsinspektør, hvis du væggelus kan være: små blodpletter på Læs om: møder eller hører om sådan en fætter i lagener og sengetøj, små sorte pletter på din lejlighed eller afdeling! Forsikring side 2 fx paneler (det kan være ekskrementer Fra bestyrelsens møde side 3 fra væggelus), afkastet ham og endelig en karakteristisk lugt, som væggelusen Fremtidens beboerdemokrati.... side 5 afgiver. mere besværligt bliver det at komme af FSB er blevet EMAS-godkendt.... side 5 med den igen. En afdeling i FSB har indtil videre måttet betale over Ny økonomichef side 7 Kontakt til administrationen s... ide 6 Hvad gør du Hvis du har mistanke om, at der er væggelus i din lejlighed eller et sted i ejen- Bekæmpelse foregår ved hjælp af kroner for at få bugt med de små bæster. Lars Olsen holdt foredrag side 7 Kurser og arrangementer side 8 dommen, skal du straks kontakte ejendomsinspektøren. Det er vigtigt, at ejendommen. gentagende og grundig sprøjtning af Nu købes der el side 8 bekæmpelsen går i gang hurtigt og foretages af professionelle. Jo mere vægge- væggelusen og bekæmpelse af den på Nyt fra BL og LBF side 9 Du kan få meget mere at vide om Mødekalender side 9 lusen når at sprede sig, jo dyrere og - tkn Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår Mødekalender FSBs repræsentantskab 6. juni 2007 FSBs forretningsudvalg 24. januar 2007 FSBs bestyrelse 7. februar 2007 Kommunikationsudvalget 29. januar 2007 Aktivitetsudvalget 8. februar 2007 Byggepolitisk udvalg Datoen ikke fastlagt Forvaltningsudvalget Datoen ikke fastlagt Økonomiudvalget 21. februar 2007 BL informerer Nr december 2006 Energimærkning (EMO) udsættelse af frister. Nr december 2006 Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts ændring af vinterbekendtgørelsen. LBF orienterer Nr december 2006 Kommunegarantierklæring renoveringsstøtteordningen. Nr december 2006 AlmenNet Nyhedsbrev. Nr december 2006 Husleje- og udgiftsstatistik Prisblad 2007 Administrationsbidrag Fast administrationsbidrag pr. lejemål pr. år Hvis lokal inspektør udfører fraflytningssyn Økonomi Takstblad 2007 Vedlagt dette blad er FSBs takstblad for Har du spørgsmål til takstbladet, er du velkommen til at kontakte Michael Steensen på eller tlf kr kr. Gennemførelse af klageprocedure over ejendomsvurdering kr. Konvertering af afdelingens realkreditlån Generelle gebyrer ved låneomlægninger 1 lån kr. 2 lån kr. 3 lån kr. 4 lån kr. Over 4 lån efter aftale Ekstra gebyr ved konvertering af lån vedrørende den oprindelige finansiering inkl. løbetidsforlængelse, pr. lån kr. Ekstra gebyr ved konvertering af lån vedrørende forbedrings- og renoveringsarbejder inkl. løbetidsforlængelse, pr. lån kr. Ekstra gebyr på ved omlægning af lån med offentlig garanti kr. Lejeregulering Lejeregulering/varsling ud over én gang årligt (pr. lejemål) kr. Antenneregnskaber Udarbejdelse af antenneregnskaber med én pakke; procent af antenneudgifterne % Individuelle antenneregnskaber med flere pakker, pr. tilslutning pr. år kr. Skift af pakke kr. Adm. af IT-laug og bolignet Pr. lejemål pr. år Skift af internetadgang El, vand- og varme Korrektion af forbrugsregnskaber ved manglende eller forkert årsaflæsning, pr. ændring Rykkergebyr for ikke indberettede aflæsningstal Opgørelse over forbrug ved fraflytning Regulering af a contovarmebidrag én gang årligt (pr. lejemål) Varmeregnskaber Administrationsbidrag (pr. lejemål pr. år) Udarbejdelse af fordelingsregnskab (pr. lejemål pr. år) Vandregnskaber Administrationsbidrag (pr. lejemål pr. år) Udarbejdelse af fordelingsregnskab (pr. lejemål pr. år) Priser i FSB 2007 Genopfriskning af viden? 69 kr. 103 kr. 515 kr. 103 kr. 465 kr. 10 kr. 77 kr. 94 kr. 77 kr. 60 kr. Husk af du altid kan finde gamle numre af FSB Information på Log på Beboerdemokrati med brugernavnet Byenshuse og kodeordet Demokrati og find numre af nyhedsbrevet fra de sidste fem år. Sektion februar 2007 Sektion 2 Datoen ikke fastlagt. Sektion marts 2007 Sektion 5 Datoen ikke fastlagt. FSB i Gladsaxe Gladsaxe bestyrelsesmøde 31. maj 2007 Gladsaxe Repræsentantskabsmøde 31. maj 2007 FSB Information Spar på vandet det er moderne! Ryparken II sparer med succes FSB Information Væggelus et stigende problem Ring til Susanne Malling West på tlf , hvis du ønsker et eksemplar af ovenstående skrivelser tilsendt eller hent dem på BL s hjemmeside eller Landsbyggefondens hjemmeside Udgivet af FSBbolig Rådhuspladsen København V Tlf.: Fax: Redaktionen Helle Sinding-Jensen (ansv.) Anne Warrer Poulsen - Birgitte Thomsen - Katrine Lundtoft Nielsen - Kontakt til redaktionen Telefon (direkte): Layout: Rasch Tryk: FSBs kontorservice Oplag: 750 Næste deadline: 29. januar 2006 Alle FSBs publikationer er trykt på svanemærket papir. FSB er certificeret efter miljøstandarden EMAS. 8

9 Prisblad 2007 Administrationsbidrag Fast administrationsbidrag pr. lejemål pr. år Hvis lokal inspektør udfører fraflytningssyn kr kr. Økonomi Gennemførelse af klageprocedure over ejendomsvurdering kr. Konvertering af afdelingens realkreditlån Generelle gebyrer ved låneomlægninger 1 lån kr. 2 lån kr. 3 lån kr. 4 lån kr. Over 4 lån efter aftale Ekstra gebyr ved konvertering af lån vedrørende den oprindelige finansiering inkl. løbetidsforlængelse, pr. lån kr. Ekstra gebyr ved konvertering af lån vedrørende forbedrings- og renoveringsarbejder inkl. løbetidsforlængelse, pr. lån Ekstra gebyr på ved omlægning af lån med offentlig garanti kr kr. Lejeregulering Lejeregulering/varsling ud over én gang årligt (pr. lejemål) kr. Antenneregnskaber Udarbejdelse af antenneregnskaber med én pakke; procent af antenneudgifterne % Individuelle antenneregnskaber med flere pakker, pr. tilslutning pr. år Skift af pakke Administration af it-laug og bolignet Pr. lejemål pr. år Skift af internetadgang El, vand- og varme Korrektion af forbrugsregnskaber ved manglende eller forkert årsaflæsning, pr. ændring Rykkergebyr for ikke indberettede aflæsningstal Opgørelse over forbrug ved fraflytning Regulering af a contovarmebidrag én gang årligt (pr. lejemål) Varmeregnskaber Administrationsbidrag (pr. lejemål pr. år) Udarbejdelse af fordelingsregnskab (pr. lejemål pr. år) Vandregnskaber Administrationsbidrag (pr. lejemål pr. år) Udarbejdelse af fordelingsregnskab (pr. lejemål pr. år) kr. 103 kr. 69 kr. 103 kr. 515 kr. 103 kr. 465 kr. 10 kr. 77 kr. 94 kr. 77 kr. 60 kr. 1 Priser i FSB

10 Prisblad 2007 El-regnskaber Administrationsbidrag (pr. lejemål pr. år) Udarbejdelse af fordelingsregnskab (pr. lejemål pr. år) Magnetkortvaskerier Oprettelsesgebyr, pr. tilslutning Månedligt gebyr, pr. lejemål Erstatningskort (bortkomne kort) Opgørelse/udskrift af vaskeforbrug kr. 35 kr kr. 9 kr. 103 kr. 26 kr. Udlejning Opnotering på venteliste Opnotering, pr. boligsøgende Ajourføring, pr. boligsøgende Adressesøgning i forbindelse med ajourføring, pr. søgning kr. 125 kr. 54 kr. Restancer Restance/påkrav (reguleres efter gældende regler) kr. + pct. af beløb over kr % Overgivelse af sag til inkasso kr. Fordeling i forbindelse med genoptagne sager: Afdelingsandel af indkrævet beløb, pct. af indbetaling % FSBbolig administration, pct. af indbetaling % Inkassoburaeu, pct. af indbetaling % Indgåelse af frivilligt forlig med fraflyttere Forlig udgør pr. sag: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Rykkergebyr restance fraflyttere (op til tre), pr. rykker kr. Gebyr for kontant indbetaling pr. ekspedition Tilbagebetaling af for meget indbetalt leje, pr. check kr. 25 kr. 2 Priser i FSB 2007

11 Prisblad 2007 Miljø og energi Lovpligtig energiledelse Grundtakst pr. ejendom: Pris pr. måler: kr. 407 kr. Supplerende energiledelse Grundpris pr. ejendom: kw-pris: Forudsat en varmecentral pr. afdeling kr. 9,75 kr Rådgivning ved opnåelse af BLs grønne diplom Basispris, afdelinger med mindre end 100 lejemål: Afdelinger med mere end 100 lejemål: kr kr. Indgåelse af prisaftale for markeds-el Administrationsgebyr: pr. måler Tillæg pr. kwh (forventet markeds-elforbrug) Ved valg af anden el-leverandør forbeholdes ret til opkrævning af ekstra gebyr til dækning af eventuelle ekstraomkostninger. 41 kr. 0,0031 kr. Affaldsgennemgang Grundtakst: Tillæg pr. lejemål: Max: kr. pr. boligafdeling Særlige behov og ønsker afregnes i henhold til aftale kr. 21 kr. Sundhedstjek Grundtakst: Tillæg: /lejemål Max: kr. pr. boligafdeling Statistisk opsamling honoreres særskilt i forhold til undersøgelsens opfang og størrelse kr. 25 kr. Miljøplaner Boligafdelinger med mindre end 100 boliger: Boligafdelinger med mere end 100 boliger: kr kr. 3 Priser i FSB

12 Prisblad 2007 Grønt regnskab Basis grønt regnskab pr. afdeling Udvidet grønt regnskab afregnes i henhold til konkrete ønsker og krav. Mangfoldiggørelse af grønt regnskab afregnes i henhold til konkrete ønsker og behov kr. Vedligeholdelse Byggeforretningsførelse Byggesager med anlægssum op til kr. honoreres efter medgået tid (dog min. 2,5% af sum), timepris inkl. moms kr. Procenthonorar for større byggesager (ekskl. moms): Procent af de første kr ,5 % Procent af de næste kr % Procent af de næste kr ,5 % Procent af resten ,3 % Rådgivning og projektering, timesats inkl. moms kr. Legepladssikkerhedsgennemgang Priser pr. legeplads (inkl. moms) 0-5 redskaber kr redskaber kr redskaber kr. Mere end 20 redskaber, tillæg pr. redskab kr. Istandsættelsesvurdering Rabat ved abonnement med aftaleperiode på: 310 kr. 2 år % 3 år % 4 år % 5 år % Kollektiv råderet (individuelle forbedringer), pr. lejemål kr. It Gebyr ved udskiftning/oprettelse af én PC Servicegebyr pr. år Ejendomskontor med 1 PC Ejendomskontor med 2 PC er Ejendomskontor med 3 PC er Ejendomskontor med 4 PC er Ejendomskontor med 5 PC er Ejendomskontor med 6 PC er kr kr kr kr kr kr kr. 4 Priser i FSB

13 Prisblad 2007 Beboerservice Behandling af råderetssager Med myndighedsbehandling Uden myndighedsbehandling Fraflytningssyn (i afdelinger hvor disse i øvrigt udføres af lokal inspektør), pr. syn kr. 205 kr kr. Servicering af beboerdemokratiet Medlemskab af kursusfonden, pr. lejemål pr. år Udvidet mødeaktivitet: Driftsudvalgsmøder for afdelinger med: - op til 99 lejemål (1 årligt møde) lejemål (2 årlige møder) - over 500 lejemål (3 årlige møder) samt budgetmøde med afdelingsbestyrelsen og obligatorisk afdelingsmøde (budgetmødet) er indeholdt i det faste administrationsbidrag. Mødedeltagelse herudover, pr. time pr. deltager Særlige analyser, projekter, kampagner mv. Økonomi, regnskab, IT og juridisk assistance, pr. time Anden rådgivning/assistance, tilfredshedsundersøgelser mv kr. 515 kr. 880 kr. efter aftale Kontorservice Fotokopiering, sort/hvid, pr. stk.: Almindelig A4/A5 uden logo Almindelig A3 uden logo/dobbeltside Almindelig A4/A5 med logo Almindelig overheadplanche ,05 kr. 1,55 kr. 1,55 kr. 10,25 kr. Fotokopiering, farver pr. stk.: A4/A ,10 kr. A4/A5, dobbelt side ,65 kr A ,15 kr. A3, dobbelt side ,25 kr. Overheadplanche ,25 kr. Udskrivning af kontospecifikationer Pr. side dog min. 50 kr. og max 500 kr ,50 kr. Udskrift beboerlister, lejemålslister m.v. (ud over ordinære afdelingsmøder) Pr. side dog min. 50 kr. og max 500 kr ,50 kr. 5 Priser i FSB

Prisblad 2014. prisblad fsb 1/10

Prisblad 2014. prisblad fsb 1/10 Prisblad 2014 1/10 Faste bidrag, der dækker basisydelserne Administrationsbidrag 3.895 pr. lejemål Vedligehold af tilstandsrapporter 115 pr. lejemål 1 Økonomi Budget Budgetforslag for boligafdelinger Budgetmøde

Læs mere

Prisblad 2015 fsb s boligafdelinger. side 1/9

Prisblad 2015 fsb s boligafdelinger. side 1/9 Prisblad 2015 fsb s boligafdelinger side 1/9 Faste bidrag, der dækker basisydelserne Administrationsbidrag 3.895 pr. lejemål Vedligehold af tilstandsrapporter 120 pr. lejemål 1 Økonomi Budget Budgetforslag

Læs mere

Prisblad 2016 fsb s boligafdelinger

Prisblad 2016 fsb s boligafdelinger Prisblad 2016 fsb s boligafdelinger side 1/10 Faste bidrag, der dækker basisydelserne Administrationsbidrag 3.995 pr. lejemål Restanceservice 31 pr. lejemål Vedligehold af tilstandsrapporter 120 pr. lejemål

Læs mere

Priskatalog 2015. I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen.

Priskatalog 2015. I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen. PRISKATALOG 2015 I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen. Administrationsbidrag 2014 2015 Bidrag Almen beboelse

Læs mere

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 2 18. april 2007

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 2 18. april 2007 FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 2 18. april 2007 Boliggaranti til FSB-beboere Hvis man flytter sammen med kæresten, og kærligheden ikke holder, eller man som pensionist

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Prisblad 2018 fsb s boligafdelinger. side 1/10

Prisblad 2018 fsb s boligafdelinger. side 1/10 Prisblad 2018 fsb s boligafdelinger side 1/10 fsb-pakken basisydelser Afsnit Hovedområde Ydelse Faste bidrag der dækker basisydelserne Administrationsbidrag 4.085 pr. lejemål Restance- og inkassoservice

Læs mere

Prisblad side 1/10

Prisblad side 1/10 Prisblad 2017 f side 1/10 Faste bidrag, der dækker basisydelserne: Administrationsbidrag 4.085 pr. lejemål Restanceservice 32 pr. lejemål Vedligehold af tilstandsrapporter 125 pr. lejemål 1 Økonomi Budget

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 Væggelus et stigende problem Den lille blodsugende tæge bliver desværre mere og mere almindelig i de danske hjem. Det

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 10 20. december 2005

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 10 20. december 2005 FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 10 20. december 2005 Kvarterløft på halvvejen De fem kvarterløftprojekter er blevet midtvejsevalueret. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Ydelseskatalog. for Boligselskabet Sjælland

Ydelseskatalog. for Boligselskabet Sjælland Ydelseskatalog for Boligselskabet Sjælland Forord I dette ydelseskatalog kan du læse, hvad der er en del af administrationsbidraget og den fælles drift og hvor meget tillægsydelser koster. Vores beboere

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Fortsat stort behov for at sætte fokus på en stærkere omkostningsstyring af de almene boligafdelinger, ikke mindst på de områder hvor beboere

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

når renoveringen banker på døren læs mere på side 4

når renoveringen banker på døren læs mere på side 4 0109 de væsentligste punkter fra bestyrelsens møde Når renoveringen banker på pas på dårlige legekammerater fsb siger nej til fup i telefonbøger skattereformen kan få indflydelse på din husleje nyt ydelseskatalog

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser Grundkursus for afdelingsbestyrelser 1 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit

Læs mere

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 8 16. november 2006. udvikling i nogle udsatte boligområder.

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 8 16. november 2006. udvikling i nogle udsatte boligområder. FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 8 16. november 2006 Rum for mere fleksibel udlejning Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds har netop besluttet at indgå aftale med

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik de væsentligste punkter fra bestyrelsens møde Vind 75.000 kroner til din afdeling Fleksibel udlejning virker Nye retningslinjer for lån og tilskud fra Dispositionsfonden Forbruget af el, vand og varme

Læs mere

Pas på huslejen gennem mere effektiv drift. Margrete Pump, kundedirektør

Pas på huslejen gennem mere effektiv drift. Margrete Pump, kundedirektør . Pas på huslejen gennem mere effektiv drift Margrete Pump, kundedirektør Program - med cirka tidspunkter 17.00 Velkommen og lidt om det videre program v/kundechef Marie-Louise Bruun 17.10 Hvorfor har

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Tilstede: Fra : Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016/17 6

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

Fra markvandring til budget

Fra markvandring til budget I denne præsentation fortæller vi hvordan afdelingens budget hænger sammen med markvandringen. Markvandring Markvandringen er det første skridt afdelingen tager, når næste års budget skal påbegyndes. HVAD

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Afdeling 5 Kildevænget Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 3,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Velkommen til ydelseskatalog 2013

Velkommen til ydelseskatalog 2013 Ydelseskatalog 13 Velkommen til ydelseskatalog 2013 I ydelseskakataloget for 2013 finder du en kort beskrivelse af de ydelser, fsb tilbyder både egne boligafdelinger og de boliger, fsb administrerer. Der

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. Dagsorden Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Medarbejderudpeget observatør: Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2013

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2013 UDGIFTER: KONTO 106 - EJENDOMSSKAT Som følge af skattestoppet er der indført et loft over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år. Loftet er for 2005 fastlagt sådan, at ejendomsskatten ikke

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening Mødedato: 1. september 2014 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Formand Torben Høholt Jensen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 25. februar 2015 kl. 9.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2 timer. Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Tværvej

Læs mere

miljøberetning Nye muligheder - større fokus 1,7 million sparet Nye energimærker Sommerens skybrud

miljøberetning Nye muligheder - større fokus 1,7 million sparet Nye energimærker Sommerens skybrud fsb regnskab miljøberetning Nye muligheder - større fokus fsb s boligafdelinger fik i nye muligheder for at finansiere klimarenoveringer. Organisationsbestyrelsen oprettede nemlig en energipulje, der gør

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE Møde BL s 3. kreds 30. Januar 2016 2016: Lov om effektivisering Der er aftalt, at driften af den almene boligsektor frem mod 2020 skal effektiviseres med 1,5 mia. kr.

Læs mere

FREMTIDENS ADMINISTRATION. Workshop 3 I SIDE 1 I

FREMTIDENS ADMINISTRATION. Workshop 3 I SIDE 1 I FREMTIDENS ADMINISTRATION Workshop 3 I SIDE 1 I Dagsorden Lidt om administrationen Lidt om vores nye ydelseskatalog Opgavegruppens dilemmaer I SIDE 2 I Huslejeopkrævning Fraflytningsopkrævning IT og digitalisering

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 3. Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011

Boligselskabet Hjem. Afdeling 3. Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011 Boligselskabet Hjem Afdeling 3 Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 2,91% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 847,43 kr./m² 24,69 kr./m² 872,12 kr./m² Side

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand Pernille Worm Jørgen Stennicke

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand Pernille Worm Jørgen Stennicke Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag den 16. november 2015 kl. 18.00 i Strøby Egede Selskabslokaler, Stevnsvej 82 Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Budgetudkast. For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014. Henlæggelse/ Opsparing 18% Faste udgifter 8%

Budgetudkast. For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014. Henlæggelse/ Opsparing 18% Faste udgifter 8% 1 2 For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014 Henlæggelse/ Opsparing 18% Variable udgifter 23% Prioritetydelse mv. 51% Faste udgifter 8% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2014

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2014 UDGIFTER: KONTO 106 - EJENDOMSSKAT Som følge af skattestoppet er der indført et loft over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år. Loftet er for 2005 fastlagt sådan, at ejendomsskatten ikke

Læs mere

Vi skaber rum til mennesker

Vi skaber rum til mennesker Vi skaber rum til mennesker HUSLEJE & FORBRUG ØKONOMI & REGNSKAB SEKRETARIAT UDLEJNING GRUNDMODUL Selskabet beslutter IT & KOMMUNI- KATION Vi tager hånd om alle de basale ting Domea er et serviceorgan

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen R Ø D E K R O A N D E L S B O L I G F O R E N I N G Kom godt i gang med arbejdet HVORDAN FUNGERER En Boligforening En Afdeling En Afdelingsbestyrelse Side 2 Tillykke med valget

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 27. juni 2014

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere