Deadline: Den 1. marts 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deadline: Den 1. marts 2012"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske 16 Deadline: Den 1. marts 2012 Januar

2 Artilleristen Udgivet af Danske Feltartilleriforeninger Må trykkes med kildeangivelse. MÅNED Aktivitetsoversigt AKTIVITET DATO Ansvarshavende Redaktør Preben Sloht Redaktør Marianne Jeritslev Hestehaven 4 Hestehavehuse 4652 Haarlev Telefon REDAKTIONSUDVALG Marianne Jeritslev J.O. Larsen Preben Sloht Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for Danske Feltartilleriforeningers officielle standpunkt. Ligesom meninger, der kommer til udtryk i de forskellige artikler, ikke behøver at være identiske med redaktionens mening. Adresseændringer, fødselsdage m.m. Til landssekretøren J.O. Larsen Danske Feltartilleriforeningers bestyrelse Landsformand: Preben Sloht Frilandsvej 15, 7800 Skive Næstformand: Frede Didriksen Stenstrups Alle 16, 4300 Holbæk Landssekretær: Jørgen Ole Larsen Ådalsparkvej 49 1.tv Hørsholm Landskasserer: Ole Schirmer Nielsen Vangede Vej 110, 2820 Gentofte FEBRUAR MARTS Skydning Århus Skydning Nørrejyske Skydning FYN Skydning Nordjylland Generalforsamling Nordvestsjælland Generalforsamling Sønderjyske Skydning Nørrejyske Skydeafslutning FYN Generalforsamling Sydsj. & Møn-Bogø Skydning Århus Skydning Århus Deadline Artilleristen Generalforsamling FYN Generalforsamling Helsingør Skydning Nørrejyske Generalforsamling KARS FugleSkydning Nordjylland Generalforsamling Midtsjælland Skydning Nørrejyske Skydeafslutning Århus Skydeafslutning Nørrejyske 1-2. FEB 5. FEB 10. FEB 20. FEB 21. FEB 23. FEB 23. FEB 24. FEB 25. FEB 29. FEB 1. MAR 1. MAR 3. MAR 4. MAR 8. MAR 10. MAR 19. MAR 20. MAR 22. MAR 28. MAR 30. MAR APRIL Artilleristen udkommer 2. APR MAJ Deadline Artilleristen 3. MAJ JUNI Landsnyt Artilleristen udkommer D.F. 90 års jubilæum i 2012 Deadline Artilleristen 4. JUN JUN 29. JUN 2 Tryk: Næstved Tidendes Bogtrykkeri Trykkes i expl. D. F. Landsskydning Husk! At rekvirere skiver til den årlige skydning, Skydningen skal være afsluttet den 1. april. Og skiver skal være tilbagesendt. Resultater og præmieoverrækkelse finder sted på D. F. Landsmøde i Stensved. Godt skudår skydeudvalget Curt Andersen "Hjerteligt Tillykke". Fotograf: Steen Ewald

3 Leder Landsformandens Nytårshilsen Så står et nyt år for døren og vi kan allerede se, at der vil ske mange spændende ting i årets løb. Jeg ser frem til et godt foreningsår og sender jer og jeres familie de varmeste hilsener med ønsket om et Godt og Lykkebringende Året starter ud for vore fanebærere med deltagelse i Fanekommandoet i anledning af HMD Margrethes 40 års Regentjubilæum den 14. januar i København. Den 25. februar indkalder DF til formandsmøde i Odense, hvor vi vil gå i detaljer med foreningsarbejdet, herunder samarbejde med andre foreninger lokalt. I weekenden den juni indkalder vi til repræsentantskabsmøde på Stensved Kaserne i Sydøstsjælland, hvortil vi traditionen tro inviterer damerne. Jeg beder alle bakke op dette møde da det er her foreningens fremtid afstikkes. Den fjerde Flagdag fejres den 5. september landet over og jeg beder jer alle om at stille med foreningsfanen og vise vore soldater, at vi er der for dem og er taknemmelige for den indsats de gør rundt om i verden for freden. Så ud over alle de spændende arrangementer i lokalforeningerne ser jeg 2012 i møde med stor fortrøstning og husk nu, møder du en gammel kammerat eller en gammel artillerist, der endnu ikke er medlem, så få ham ind i folden til alle de gode tilbud vi har til ham. God arbejdslyst i 2012 H.M. Dronningens 40 års Regentjubilæum. H.M. Dronning Margrethe II ønskes Hjerteligt Tillykke med Regentjubilæet og vore varme hilsener går også til hele den kongelige familie, som vi er stolte af repræsenterer vores fædreland. Som tidligere omtalt var soldaterforeningerne igen markant repræsenteret ved en kongelig begivenhed, idet Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd (DSM) havde arrangeret bustur til København. 168 faner med fanebærer- og junkere fra hele landet var mødt op og det var et flot skue, som også lod sig nyde i fjernsynets reportage fra karet turen gennem København. Mange havde været tidligt på færde for at kunne nå hovedstaden til tiden og alle blev beværtet af forsvaret i samarbejde med Adjudantstaben. Men som rigtige soldater havde man selvfølgelig sørget for lidt proviant til busturen, selvfølgeligt varierende fra Aalborg til Vordingborg bussen, idet mange måtte af sted før kl fra det nordlige for at kunne nå det. DF stillede 4 fanekommandoer til paraden og de havde alle en rigtig god dag og jeg er stolt af, at vi kunne stille faner fra Skive, Middelfart, Ringsted og Holbæk, tak for indsatsen. Som nævnt stillede der 168 faner og fanekommandoerne kunne drage hjem med en faneplade til minde om dagen. En rigtig flot hyldest til majestæten, der jo står os alle nær flot gået. Preben Sloht Landsformand 3

4 Nytårshilsen Nytårshilsen fra fungerende chef for Danske Artilleriregiment 4 Indledningsvis vil jeg gerne ønske alle medlemmer og deres pårørende i de Danske Artilleriforeninger et godt og lykkebringende Oberst Birger Mejlholm er i perioden august 2011 til august 2012 tjenestegørende ved HQ ISAF i Kabul, Afghanistan. Det er derfor med ydmyghed at jeg i samme periode fungerer som chef for Danske Artilleriregiment og Varde Garnison. Birger og jeg har de seneste par år kørt et velfungerende parløb hvilket betyder, at jeg naturligvis fortsætter i samme spor og ånd for at lede regimentet og våbenarten. Samtidig er jeg blevet løst fra stillingen som stabschef og funktionen er overtaget af OL Karsten Jørgensen, der har en stor og bred erfaring inden for såvel artilleriet som hæren i almindelighed. I slutningen af august forventes Birger at være tilbage, hvorefter jeg

5 Nytårshilsen forskyder til Bruxelles for at forrette tjeneste ved NATO hovedkvarteret. Julen og nytåret er nu veloverstået og i stedet afløst af meget arbejde i såvel den hjemlige struktur som ved kampgruppen i Afghanistan. Transformationen af den nye hær og herunder artilleriet er blevet gennemført efter den skitserede plan, og såvel ST DAR som 3. Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance Afdeling (3.ISTARAFD) var organisatorisk på plads allerede primo august Samtidig blev Hærens Ildstøtteskole formelt nedlagt og de traditionelle skoleopgaver studie-udvikling, uddannelse og kontrol blev underlagt staben (ST DAR). Hen over efteråret blev de sidste elementer implementeret og afsluttende med oprettelsen af 1. Ildstøtteafdeling (1.ILSTAFD). Vi er ikke på plads endnu og der forestår fortsat udfordringer på især personel og materiel siden. Personelmæssigt går det i den rigtige retning og bemandingsprocenten begynder at komme på den anden side af 90%. Materielmæssigt er der heldigvis også lyspunkter inden for såvel ISTAR området som egentlige observations- og sensorsystemer. Omkring tilvejebringelse af et nyt affyringssystem til afløsning for M109A3 er der også udvikling i den rigtige retning. Det konceptuelle grundlag er på plads, materielinvesteringen er højt prioriteret og beslutning om iværksættelse forventes at kunne ske hen over det første halvår af En anskaffelse som er af afgørende betydning for hele tjenestegrenen, men også for hærens evne til at gennemføre ild og bevægelse. En anden meget stor udfordring er oprettelsen og etableringen af efterretningsdelen ved 3.ISTARAFD. Også her er der heldigvis positive tendenser både vedrørende personel med særlige kvalifikationer og ikke mindst enhedens krav til sikrede faciliteter og klassificerede netværk. Der er på alle niveauer ved regimentet arbejdet hårdt og dedikeret, og jeg er stolt over de mange gode og tilfredsstillende resultater. Ved fælles hjælp og indsats er jeg overbevist om, at vi kommer i mål med en våbenart indholdene efterspurgte kapaciteter. Ved den danske kampgruppe løser personel og enheder fra Danske Artilleriregiment fortsat opgaverne i hele spektret fra CIMIC og til egentlig kamp. Vores soldater og førere leverer i høj grad varen og har med indsættelsen af det nye TMT bidrag vist, at vi hurtigt og præcist formår at opstille og uddanne en ny kapacitet. TMT M/10 blev første gang indsat i egentlige kamphandlinger på Valdemarsdag den 15. juni 2011 og i den anledning meldte BC KN Niels Søby med stolthed hjem, at denne gang var det ikke Dannebrog som faldt ned fra himlen, men derimod tung dansk ild og han fortsatte og ligesom vi ikke kan undvære Dannebrog kan vi heller ikke undvære TMT. Den melding gjorde os alle sammen endnu mere stolte. Under mit besøg i november ved vores enheder, blev jeg endnu engang bekræftet i opfattelsen af, at Danmark leverer og indsætter nogle af verdens bedste soldater, der evner selv de hårdeste kampopgaver. Næste fase er nu indledt i Helmand planen hvilket afstedkommer at det nuværende bidrag på hold 12 er det sidste i den fulde konfiguration. Fra og med hold 13 må vi belave os på, at der er reduktioner af alle vores kapaciteter. Selvom vi reduceres ret så kraftigt og ikke længere har en selvstændig kampgruppe, så omfatter bidragene fra artilleriet fortsat alle vores kapaciteter. Alt sammen en konsekvens af, at NATO efter 10 år i Afghanistan kan begynde en reduktion med henblik på en senere tilbagetrækning. Afslutningsvis vil jeg gerne takke de Danske Feltartilleriforeninger for deres altid store opbakning bag artilleriet og Forsvaret. Jeres ambassadørvirksomhed er af afgørende betydning for vores daglige arbejde. Jeg håber at Forsvaret får et godt nytår såvel hjemme som ude og jeg håber at de udmeldte besparelser på Forsvaret ikke vil få unødige negative konsekvenser for hæren og artilleriet i særdeleshed. Vi arbejder ufortrødent videre og med regimentes motto for øje: Pligten og lidt til. Godt Nytår! Claus Dixen Møller 5

6 Krigsfanger De kender ikke krigens love 6 Krigsfanger De internationale konventioner vi fører krig under, er konventioner tilbage fra slutningen af 1940 erne. Dengang var krig noget andet end det er i dag. Der var en front med soldater i forskellige uniformer. Og så kunne der være de såkaldte 5. kolonne. Man vidste, hvem der var hvem. Det gjorde krigen noget enklere. I dag kender vi ikke altid fjenden; den ene dag arbejder han i marken, i morgen render han rundt med en maskinpistol og leger krig. Konventionerne trænger til at blive tilpasset den virkelige verden! I mange af de lande, hvor danske soldater opererer, kender man ikke til krigens love, og ville også næppe efterleve dem. Det er overordentlig svært at føre krig, når krigens love skal efterleves, især der hvor vi skal føre krig! Ingen er i tvivl om, at man i mange lande incl. de lande hvor danske soldater opererer - anvender tortur under afhøringer. Ingen er i tvivl om, at sådanne metoder kan vi ikke tolerere. I mange operationer samarbejder danske enheder med de nationale enheder, som støtte for nationale eller andre enheder. Disse kender den danske holdning, kende det dansk magtanvendelsesdirektiv, som danske soldater er sendt ud med. Hvad de nationale enheder foretager sig efterfølgende, er svært at kontrollere. Når det viser sig der er foregået ureglementeret afhøring, er det blevet påtalt. Den danske regering har efterfølgende fået rapporter om hændelserne. I Irak var danske enheder underlagt engelsk kommando. Englænderne kender det danske direktiv, som bl.a. siger, at vi ikke må til forskel fra englænderne tilbageholde og afhøre tilbageholdte. Derfor påtog englænderne sig den opgave. Hvem skulle ellers? Foretog danske styrker undtagelsesvis - tilbageholdelser, blev de efterfølgende enten løsladt eller overdraget til englænderne. Kunne vi ikke hjælpe andre enheder, gav det jo ingen mening, at være tilstede. Irakiske enheder tilbageholdt et stor antal fanger. Hvad havde politikerne forstillet sig, vi skulle stille op med det??? Bede irakerne løslade dem igen? Det ville være absurd og rent til grin! Danmark har ikke haft fængsler med, så man har ikke haft mulighed eller ressourcer til at håndtere fanger. Hvor skulle de efterfølgende retsforfølges? Det skulle vel være efter irakisk lov, og så er tilbage igen! Eller måske var vi havnet i samme situation som vore krigsskibe, når de tager pirater. Vi opererer under de vilkår, som vore politiker har givet os. Så er det for nemt, at slås om håndvasken efterfølgende. Ovenstående har den danske regering - og dansk presse kendt til i lang tid. Grunden til det nu bliver interessant, skyldes vel mest at vi nu har fået en ny regering!! Vi er i krig! I krig er der ofte sekunder til at træffe beslutningen. I situationen, er det den rigtige beslutning. Det er alt-alt for let efterfølgende af kloge, som aldrig har været i situationen, at sidde hjemme i lænestolen og kritisere beslutningen. Forslag: Kære politikere, brug jeres tid til at tage fat i de store udfordringer Danmark står overfor. Det er det I er valgt til! Historien er der andre der skriver! Seniorsergent Mogens Hansen Arkivfoto fra IRAK: Kilde:

7 Lokal- og RegionsNyt REGION ØST Feltartilleriforeningen for Helsingør og Omegn Svend Aage Olsen, Sdr. Strandvej 14, 3000 Helsingør Tlf Vedr. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Feltartilleriforeningen for Helsingør & Omegn afholder ordinær generalforsamling Søndag den 4. marts kl hos formanden på Sdr. Strandvej Helsingør. Dagsorden: I henhold Til vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen mødes lokalforeníngens medlemmer med damer kl i færgeterminalen til spisning i en af færgerne. En Tur, der varer hele aftenen, og koster kr. 150,- pr. person. Tilmelding nødvendig senest 20. feb Til formanden Sv. Aage Olsen Tlf På bestyrelsens vegne Sv. Aage Olsen Formand Kongens Artilleriregiments Soldaterforening J.O. Larsen Ådalsparkvej 49 1.tv Hørsholm Tlf , mobil Hjemmeside: Den 26. nov holdt KARS som annonceret Gløgg-aften i lokalerne I Sandholm. 23 medlemmer havde husket datoen og mødte frem til nogle hyggelige timer. Det er dog min opfattelse at mange flere ville have mødt op hvis arrangementet ikke skulle annonceres så tidligt (ca. 2 måneder før) så en flytning til først i december bliver nok løsningen i år. De medlemmer der mødte op havde et par gode timer med gløgg og smørrebrød. JO Larsen Generalforsamling 2012 Kongens Artilleriregiment soldaterforening Afholder den ordinære generalforsamling 2012 lørdag den 10. marts 2012 i lokalerne på Sandholmgård. Ellebækvej nr. 11 Generalforsamlingen stater kl Med dagsorden ifølge lovene. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (den 2 marts). Efter generalforsamlingen vil der være gule ærter med flæsk og pølse en øl og en snaps, for den nette pris af 50,00 kr. Hvis du vil være sikker på at spise sammen med resten af generalforsamlingen er det nødvendigt, at tilmelde dig enten til formanden på tlf mob eller næstformanden Senest den 1. marts. Køreplan fra København: Afg. Kbh Ank. Allerød: 1507 Køreplan fra Hillerød: Afg Hillerød 1502 Ank. Allerød 1508 Afg. Bus mod Rungsted 1512 Ank. Sandholmlejren Vi vil gerne sørge for transport fra bussen. p.b.v. J.O. Larsen Nordvestsjællands Feltartilleriforening Frede Didriksen, Stenstrups Alle 16, 4300 Holbæk Tlf; Hjemmeside: Nordvestsjællandske Feltartilleriforening bringer herved vores generalforsamling d. 21 februar 2012 i erindring ( se sidste nr. af artilleristen ). Frede Didriksen/Formand 7

8 Hendes Majestæt Dronningens nytårshilsen Hendes Majestæt Dronningens nytårshilsen til forsvaret, hjemmeværnet og beredskabet ved årsskiftet Det forgangne år bød endnu engang på væsentlige nationale og internationale forandringer og udfordringer, der har påvirket hverdagen og efterladt mærkbare indtryk. Danske styrker og enkeltpersoner militære som civile bidrager fortsat til at skabe forudsætninger for en positiv udvikling i denne verdens måske vanskeligste, mest komplicerede og farefyldte konfliktområder, hvor specielt indsættelserne i Libyen, i Afghanistan og ud for Afrikas Horn tiltrækker sig størst opmærksomhed. Overalt bliver der ydet en meget professionel og dedikeret indsats, der giver international genklang og som bliver rost i høje toner af vore allierede. Senest er dette kommet til udtryk gennem den store anerkendelse af Flyvevåbnets dygtige og omfattende indsats i Libyen. Vores internationale indsats er blevet gennemført med engagement og professionalisme, men indsatsen har desværre igen i år medført tab og sårede. Tab og sårede er desværre blevet en del af virkeligheden. En virkelighed, der aldrig må blive rutine. Vi skal fastholde, at det er en fælles opgave at yde opbakning og støtte til ofrene og de efterladte. De må ikke stå alene med deres tab. Min og min families tanker og dybeste medfølelse går til ofrene, de efterladte og pårørende samt kammerater, der alle er blevet ramt hårdt. På Flagdagen, den 5. september 2011 indstiftede Danmark Monument for Danmarks Internationale Indsats. Med dette monument har vi nu et synligt nationalt mindesmærke til ære for vore udsendte og et sted, hvor vi kan mindes vore faldne. Måtte monumentet blive besøgt, ikke blot af pårørende og veteraner, men af alle, der ønsker at vise deres anerkendelse af og respekt for de af vore landsmænd, der er udsendt eller er faldet. Prinsgemalen og jeg, Kronprinsparret og Prins Joachim og Prinsesse Marie har igen i år mødt stor gæstfrihed ved vore besøg, og samtidig mærket den professionalisme, hvormed de mangeartede opgaver løses. Særligt stærkt står for mig besøget ved vore styrker i Afghanistan, hvor jeg, til trods for soldaternes vanskelige arbejdsforhold og de afsavn, man må lide, mødte en utrolig høj moral og professionalisme, der kun kan aftvinge den dybeste respekt. Sammen med min familie sender jeg en varm tak for det forgange år og vore bedste ønsker for et godt og lykkebringende år 2012 til alle Forsvarets, Hjemmeværnets og Beredskabets ansatte og deres familier, herhjemme og i udlandet. Sign. Margrethe R Kilde: Forsvaret.dk 8

9 Majestæten i guldkaret gennem København Hendes Majestæt Dronningen kørte lørdag den 14. januar 2012 fra Amalienborg til Københavns Rådhus i guldkaret. Enheder fra forsvaret prægede bybilledet med faner og musik. Vagtparaden fra den Kongelige Livgarde, Gardehusarregimentets hesteskadron, Søværnets Tamburkorps og faner fra hjemmeværnet og soldater og marineforeningerne satte alle deres præg på det københavnske bybillede lørdag den 14. januar Her var Hendes Majestæt Dronning Margrethe til officiel modtagelse på Københavns Rådhus i anledningen af hendes 40-års jubilæum som regent. Den fornemme gamle guldkaret. Billeder er taget ved nytårskuren i januar Livgardens vagtparade ankom til Amalienborg efter marchen fra Gothersgade gennem København ca. kl og gennemførte vagtafløsningen på slotspladsen som normalt. I anledning af jubilæet var Livgarden dog i blå vagtgalla i stedet for i den normale blå vagtbeklædning. Ca ankom Gardehusarregimentets Hesteskadron til Amalienborg med majestætens guldkaret og et kvarter senere, kl , kørte Hendes Majestæt med den ridende eskorte mod Københavns Rådhus. Straks efter at eskorten kørte fra Amalienborg, blev Majestæten hilst af faner fra Soldater- og Marineforeninger, der havde tagetopstilling på begge sider af Frederiksgade. Her blev Majestæten også hilst af Søværnets Tamburkorps, der spillede. - Vi marcherer fra Kastellet sammen med soldater- og marineforeningerne kl og spiller fra kl og til, at kareten kører forbi ca. kl Det bliver fantastisk og festligt, sagde Anders Rasmussen, der er leder af Tamburkorpset, inden festlighederne. Senere på turen, nærmere bestemt på Amagertorv, var det hjemmeværnets faner og tamburkorps, der hilste på Majestæten. Eskorten med Dronningen ankom til Københavns Rådhus kl. 13. Forsvarets officielle hyldest til Hendes Majestæt Dronningen sker ved et arrangement på Kastellet den 7. februar kl Her vil der være en stor parade med soldater fra både hæren, søværnet, flyvevåbnet og hjemmeværnet og med personel fra beredskabskorpset. Arrangementet er åbent for publikum. Af Anders V. Fridberg omskrevet fra fremtid til datid af Marianne Jeritslev Kilde: Forsvaret.dk 9

10 Lokal- og RegionsNyt 10 Midtsjællands Feltartilleriforening Curt Andersen, Sjællandsgade Ringsted Tlf Generalforsamling Midtsjællands Feltartilleriforening afholder Ordinær generalforsamling Tirsdag den 20. marts 2012 kl På Ringsted kaserne Jfr. Foreningens love. Vi mødes lidt før afholdelsen af generalforsamlingen, adgangen til kasernen er ikke som førhen, der bygges om på kasernen i øjeblikket. Så kom til tiden. HUSK! 18,30 på Ringsted kaserne. Husk evt. forslag skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er der spisning i messen, hvor der serveres en anretning for 75,- kr. pr. kuvert. Tilmelding kun til spisning. Til spisningen er vore damer selvfølgelig også velkomne til at deltage, og der vil blive sørget for dem under generalforsamlingen af bestyrelsens damer. Husk! Noter datoen i kalenderen, tilmelding til spisning skal ske senest den 16. marts til Curt Andersen tlf; eller Ebbe Siguurdson tlf; Orientering til medlemmerne! Formændene fra Artilleriforening og Forsvarsbrødre fik på et møde den 1. december med en kommandørkaptajn fra Forsvarets bygnings og etablisementsstyrelse at vide, at vore foreninger ikke mere kan få lokaler på Ringsted kaserne, idet veterancentret skal bruge de lokaler der er til rådighed på kasernen, det var selvfølgelig trist efter alle de mange år vi har haft lokaler på Ringsted kaserne, men der skal spares i vort forsvar selv om der er mange opgaver der skal løses i flere lande. Vore foreninger kan dog stadig låne lokaler til evt. møder og arrangementer på kasernen, men vi savner dog vore egne lokaler, den 4. februar 2012 runder foreningen 95 år. Vore egne lokaler fik vi da M.F.A. rundede 60 år. Vi vil dog arbejde videre på at finde lokaler til vore foreninger, og helst indenfor et nærområde, så vi atter kan få plads til de mange ting og klenodier vi har, det er ikke godt hvis dette skal være opmagasineret andre steder i længere tid. Følg også med her i bladet vedrørende D.F.s landsmøde på Stensved kaserne i dagene 22 til 24 juni, og da D.F. kan fejre 90 år, opfordres de foreninger der deltager i landsmødet om, at tage fane og evt. fanefod med. Følg med i kommende blad om mødet, priser m.m. Hygge og Gløggaftenen Lørdag den 26. november afholdtes den årlige Hygge og gløggaften i kasernens messe, Det var nr. 36 i rækken og der er stadig en god opbakning af foreningens medlemmer, og det var en god afslutning på årets arrangementer, med spisning, gløgg, sang og aktion. Walther havde som sædvanligt bagt franskbrød til osten, og Helle Christiansen havde nogle flotte juledekorationer med, som blev solgt ved en aktion der gav et pænt overskud på denne aften, men også flere andre gjorde en god indsats i aftenens løb. Der blev overrakt et 10 års tegn til Ove Kudsk. Tak til alle medlemmer for deres medvirken til denne vellykkede aften. Curt Andersen Generalforsamling 2012 Den årlige generalforsamling afholdes lørdag d. 25. februar 2012 i Bårse Samlingshus kl Dagsorden ifølge vedtægter. Indkomne forslag skal sendes skriftligt senest 14 dage før. Kl er der er spisning. Det bliver forloren skildpadde, og vore damer er velkomne. Det er ikke nødvendigt at deltage i spisningen. Generalforsamlingen starter ca. kl Måske en lille overraskelse til underholdning: En pensioneret sømand der har været elev på skoleskibet Danmark. Han har sejlet som kaptajn i mange år hos ØK, og opsætter i dag havvindmøller. Vi tager forbehold for, at han kan være kaldt på arbejde. Der er bindende tilmelding til spisning senest lørdag d. 18. februar til Hans E. Pedersen, tlf.: eller Poul Ellehøj, tlf.: P.B.V. Poul Ellehøj sekretær Feltartilleriforeningen for Sydsjælland & Møn-Bogø Hans E. Pedersen, Fredensvej 6 Bårse 4720 Præstø, Tlf:

11 Lokal- og RegionsNyt ARTILLERIFORENINGEN FOR NORDJYLLANDS AMT Jørgen Jensen, Frejagade 31, 9000 Aalborg Tlf.: Skydning Mandag den 20. Februar Kl Skydning i kælderen under svømmehallen på gl. Lindholm Skole. Afsluttes me4d kaffe. Mandag den 19. Marts kl fugleskydning samme sted. Vi starter med en let anretning, hvorefter vi går over til fuglen og skyder til den er nedlagt. Aftenen slutter med præmieuddeling samt kaffe. Tilmelding og tegning af numre på fuglen til 5 kr. stk. senest 10. Marts på tlf P.B.V. Jørgen Jensen F.A.F. Nordjylland REGION VEST NØRREJYSKE FELTARTILLERI - FORENING Knud Erik Kristiansen, Godthåbsvej 8, 7800 Skive Tlf De glade deltagere nyder bordets glæder skabt, ligesom flere af damerne ytrede ønske om at kunne komme til at skyde også, så det forsøger vi at indføre i Under kaffen med julesmåkager blev resultatet af aftenens skydning så afsløret, der blev skudt i to rækker således: Damerækken: 1. Marit Lang med 62 point 2. Joan Sloht med 52 point 3. Else Marie Lund med 48 point 4. Birgitte Kjær med 47 point 5. Birthe Toft også med 47 point. Skydedatoer Februar Skyttecentret Klublokalet 23. februar Skyttecentret Klublokalet 8. marts Skyttecentret Klublokalet 22. marts Skyttecentret Klublokalet 30. marts 1800-? Skydeafslutning P.sk.v. Ejvind Jakobsen Formand Skyttelauget Skydning og Julefrokost 2011 Fredag den 9. december 2011 havde foreningen kaldt til Juleskydning og Julefrokost og som noget nyt var damerne inviteret. Der var tilmeldt 33 personer og vi startede aftenen med en lille overraskelse, idet vi efter den normale skydning for skytterne, gennemførte en skydning for alle, så damerne fik lejlighed til at prøve, hvad det er der trækker manden af sted 2 gange om måneden hele vinterhalvåret. Skydningen blev benyttet til at uddele præmier i stedet for det sædvanlige amerikanske lotteri. Nærmere herom senere. Efter skydningen gik vi til et flot dækket bord, som en kreds af damerne havde sørget for. Menuen var en traditionel jule frokost og der blev gået livligt til fadene. Under spisningen underholdt vi os med sange fra årstiden, vel støtte af mærket Ad libitum. Snakken gik godt ved bordene og mange nye venskaber blev Herrerækken: 1. Niels Kjær med 61 point 2. Johnny Toft med 60 point 3. Aksel Mousing med 59 point 4. Ingild Hjortsø med 54 point 5. Egon Pedersen ligeledes med 54 point. Skydningen gennemførtes som en decimalskydning idet vi nu skyder på selvmarkerende baner, derved fik alle lige stor chance for at vinde uanset træningsstatus. Præmierne var en blanding af sponsorat og indkøbte gaver, der vakte almindelig jubel. Aftenen sluttede med kammeratligt samvær nogle timer endnu og bestyrelsen i Skyttelauget kunne konstateret, at det havde været en succes, der vil blive videreført i de kommende arrangementer. P.f.v. Preben Sloht Nielsen Sekretær Se også billeder på bagsiden Vejle Amt Feltartilleriforening Knud Bonde Klausholmvej 17, 7321 Gadbjerg Tlf

12 Lokal- og RegionsNyt Feltartilleriforeningen for Århus og Omegn Erik Ellemose Sørensen, Kildevangs Allé 1 B, 8260 Viby J, Tlf , mobil Skydning Onsdag den 1. februar og torsdag den 2. februar samt onsdag den 29. februar og torsdag den 1. marts er er atter skydning på banerne under Lyseng svømmestadion i Højbjerg. SAMV-skydeafslutning afholdes onsdag den 28. marts. Hilsen Erik Ellemose Sørensen Ryes Brigade Det er med stor sorg, at foreningen har modtaget melding om, at vort medlem gennem 23 år Arne Knudsen Blæsbjergvej 6510 Gram Er afgået ved døden efteråret 2011 Æret være hans minde. Ryes Brigade Det var med stor sorg at foreningens mangeårige medlem, nr. 81 9AA - 2BT , Thorkild Bach, Miltonsvej 28, 8270 Højbjeg, den 21. november var afgået ved døden. Thorkild Bach, der blev 92 år gammel, var en trofast deltager i foreningens generalfor-samlinger. Jeg vil gerne sige tak for hilsener til min 75 års fødselsdag. Hugo Sørensen Æret være hans minde. FAF Århus og Omegn SØNDERJYSKE FELTARTILLERI- FORENING VARDE Jørgen S. Hedegaard Hyldehaven Varde Tlf Mail: Ryes Brigade Det er med stor sorg, at foreningen har modtaget melding om, at vort medlem gennem 52 år Eskild Asmus Dahl Tofterup 7200 Grindsted Er afgået ved døden 07 december 2011 Bisættelsen foregik fra Starup Kirke Lørdag 17 december 2011 Æret være hans minde. Sønderjyske Feltartilleriforening, Varde Indkaldelse til ordinær Generalforsamling Torsdag 23 FEB 2012, kl Officersmessen på Varde Kaserne. Der indkaldes herved til ordinær Generalforsamling ved Sønderjyske Feltartilleriforening, Varde. Dagsorden jf. vedtægterne 16, stk. 11: Valg af dirigent Formandens beretning 2011 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab Behandling af indkomne forslag Kontingent for det kommende år Valg af bestyrelse, lige år -På valg -Kassereren (J.H. Klausen) -1 bestyrelsesmedlem (ny medlem) -1 revisor (G Andersen) -1 revisorsupplant (Jørgen Lund) -1 fanejunker (AC Hansen) Aktiviteter for det kommende år (2012) Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være undertegnede i hænde senest 10 FEB P.b.v. J.S. Hedegaard Formand Efter Generalforsamlingen er bestyrelsen vært ved et lille traktement. Jørgen S. Hedegaard Hyldehaven 81, 6800 Varde Tlf.: Mail: 12

13 Lokal- og RegionsNyt ARTILLERIFORENINGEN FYN Ejler Nicolaisen, Mosevænget Middelfart Tlf Siden sidst: Vi har lagt jul og nytår bag os, vi er kommet ind i 2012, og jeg vil gerne starte med, at ønske jer alle et rigtigt godt Nytår. I modsætning til sidste år har vi, i skrivende stund, ikke set meget til kong vinter, men det kommer jo nok. Vi kan dog glæde os over at det gård mod lysere tider.. Sædvanen tro er der jo en ting vi skal have på plads det er vores ÅRSKONTINGENT, Jeg håber at Du med god samvittighed læser disse linjer, betalingsfristen var jo d.1.februar. Hvis du ikke har betalt, så gør det venligst en af de første dage. Det koster jo porto udgifter at sende rykkerbreve ud. Bestyrelsen håber at alle betaler til tiden, så vi undgår disse rykkerbreve som koster Jer 10,00kr., men vi håber også på jeres forståelse, hvis det bliver aktuelt. Vi anbefaler i øvrigt, at bruge muligheden for at betale ved overførsel via NETBANK, det er jo det billigste. Forestående arrangementer: Vinterskydning 2012 Fortsætter i kælderen under Lillebælts Hallerne i Middelfart hver anden fredag Kl. 20, , og fortsætter på alle fredage i lige uger (2, 4, osv.). Sidste skydning foregår fredag d. 24. februar. Tilmelding er unødvendig, bare mød op med godt humør og det rigtige sigte. Første arrangementer i Ordinær Generalforsamling lørdag d. 3. marts Kl i cafeen på Lilleskov Teglværk Lilleskovvej 69 Tommerup St. Efter generalforsamlingen holder vi som sædvanlig vores Vinterfest. Medens mændene holder generalforsamling, hygger Damerne sig med hinanden over en kop kaffe, i et tilstødende lokale. Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest d. 24. februar. Vi starter generalforsamlingen kl og her er alle medlemmer vederlagsfrit velkomne. Generalforsamlingen slutter kl.ca.19.00, derefter starter vi vores vinterfest med fællesspisning. I år tilbyder vi en forret, en lægger tre retters buffet samt en dessert. I en pause under spisningen vil vi tildele Hæderstegn til vore medlemsjubilarer og Medlemsemblemer (Reversnål), til foreningens nye medlemmer fra Der bliver også præmieoverrækkelse fra vores vinterskydning Under og efter spisningen hygger vi os med kammeratligt socialt samvær. Der bliver nok også et amerikansk lotteri. Derefter skruer vi lidt op for musikken, så vi kan tag os en dans, hvis vi ønsker det, alt imedens vi nyder kaffen. For deltagelse i spisningen er prisen =180,00 kr. inkl. Kaffe. Vi sælger i øvrigt Øl Vin og Vand til rimelige priser. Tilmelding senest d. 24. februar til Ejler Nicolaisen på tlf / mob , eller Tage Schärfe på tlf Nb. Tilmelding er bindende, - foreningen skal jo betale for maden. Vel mødt til en festlig aften! Forestående Mærkedage: Foreningens bestyrelse ønsker Hjertelig Til Lykke! med Jeres forestående Fødselsdage. Vi begynder med to der er forsinket, de burde være annonceret i december bladet Undskyld -. Harry Poul Jensen Agerstien 48 Hønnerup 5591 Geldsted tlf AA.stbt. årg år d.14. januar Frede Christoffersen Abildrovej 27 Eskildstrup 5400 Bogense tlf AA.stbt. årg.61 70år d.15. januar Henry Einer Hansen Tybrindvænget Odense M tlf AA.2.bt. årg år d.17.februar Peter Jensen Gl. Assensvej Nr. Åby tlf AA.stbt. årg år d.4. marts Martin Ernst Karsevænget Middelfart tlf AA. årg.68 Lægekorps Sdr.J. 65 år d. 6. marts Egon Knudsen Kuglepilevej Rudkøbing tlf AA.stbt. Årg.61 70år d. 1. april Tage Schärfe /sekr. 13

14 MÆRKEDAGE Lokal- og RegionsNyt Danske Feltartilleriforeninger og respektive lokalforeninger ønsker våbenfæller hjertelig tillykke. Februar 90 år 27. februar Svend Aage Jørgensen Brogade 15 2.tv 4100 Ringsted 85 år 1. februar Gerner Wolff-Sneedorff BT 6AA Geelskovparken 26 Søllerød 2830 Virum 80 år 1. februar Niels Friis BT.22AA 1953 Bøgekildevej 10 A, 8361 Hasselager 24. februar Frank Willy Nielsen Engtoften Ejstrupholm 28. februar Jens Holse Lindormevej Jægerspris 75 år 17. februar Jens Børge Andersen BT 23AA 1957 Timianvej Viborg 17.februar Henry Einer Hansen AA 2BT 1958 Tybrindvænget Odense M 70 år 11. februar Knud Kristian Væversted BT 8AA 1961 Drosselvej 8, V. Hassing 9310 Vodskov 14. februar Jens Erik Petersen BT 4AA 1961 Dambækvej Jyderup 18. februar Kristoffer Hersinger Gelstrupvej 2 G Egebjerg 4500 Nykøbing SJ. 19. februar Hans Jørgen Grün Majgaards Alle 21 Andrup 6705 Esbjerg Ø 19. februar Erik Schmidt Hansen Grantoften Nr. Nebel 21. februar Knud Erik Jensen Smørpøtvej 20 Bøvling 7650 Bøvlingbjerg 24. februar Hans R. Hansen MJ-R /12AA Præstø Landevej Næstved 26. februar Erik Gregersen BT 6AA Bueparken Ballerup 28. februar Steen Vinther Andersen BT 4AA 63 Karensmindevej 5 D, 1.th Holbæk 65 år 7. februar Anders Aa. Kuhr Laier BT 33AA Viborg 12. februar Iver Krebs BT 5AA 1968 Brorsonsvej Nykøbing Sj. 50 år 8. februar Kim Jensen Toldstrupvej Ringsted Marts 85 år 10. marts Regnar Siig BT 3AA 1948 Aarestrupvej Karup J 80 år 2. marts Christian Skov BT 12AA 1951 Rettestrupvej Næstved 4. marts Poul Kurt Andersen BT 32AA 1952 Tåstrupvej Næstved 15. marts Frank Serup Hyldestien Mern 16. marts Gert Ejgil Mattsson MAJ? BT? AA 1952 Herthavej Holbæk 16. marts Carl Verner Pedersen BT 32AA 1952 Kirkevadbrovej Randers 18. marts Ole Ahlmann BT 4AA 1952 Bjergmarken 10, 2.tv Holbæk 75 år 6. marts Benny Schaub STBT 1AA Skolelodden Allerød 11. marts Niels K. Clausen Hyldehegnet Sønderborg 22 marts Børge Rode Vestervold Varde 27. marts Erik Kurt Kardel Kogsmarkvej Høng 31. marts Svend-Erik Sloth BT 23 AA 1957 Fuglgårdsvej Struer 70 år 1. marts Jens Martin Simonsen Thomsensalle Esbjerg 4. marts Peter Jensen AA STBT 1961 Gl. Assensvej Nr. Åby 6. marts Johan Rasmussen Hasselvej Næstved 14

15 MÆRKEDAGE Danske Feltartilleriforeninger og respektive lokalforeninger ønsker våbenfæller hjertelig tillykke. 17.marts Claus Skov Christensen STBT 2AA 1958 Blomstermarken Espergærde 11. marts Preben Sloht RKBT SJAR 1972 Frilandsvej Skive 17. april Kai Hansen BT 32 AA 1952 Nordre Parkvej Helsinge 12. April Flemming Jakobsen? 3BT 2AA Bogfinkevej Ringkøbing. 19. marts Arne Jensen STBT 4AA 1961 Bredkildevej 24 L 4400 Kalundborg 22. marts Torben V. Hansen STBT 4AA 1961 Enghavevej Præstø 25. marts Werner Dietz BT 4AA 1961 Bøgevej 30, Havnsø 4591 Føllenslev 29. marts Poul H. Andersen STBT 2AA 1962 St. Valbyvej Roskilde 65 år 6. marts Martin Ernst AA 1968 Lægekorps Sdr.J. Karsevænget Middelfart 17. marts Erik K. Petersen TBT 4AA 1967 Poppelvej Skævinge 60 år 2. marts Niels Jørgen Tinghuus? 2BT 5AA 1973 Tangagervej Dianalund 6. marts Jan Høyer Andersen 1BT 5AA 1971 Svalevænget 19, Saltbæk 4400 Kalundborg 20. marts Max Johansen 903 2BT 1AA 1973 Kalundborgvej Svebølle 28. marts Hans Peter Kristensen? BT? AA 1971 Asmindrupvej 89, S. Asmindrup 4390 Vipperød 50 år 2. marts Frank Damgaard STBT 33AA 1988 Kastebjergvej 26A 2750 Ballerup April Guldbryllup Den 14. april kan Benny Grønbæk Nielsen & hustru Inge Lise Klintebjergvej Otterup Fejre guldbryllup Foreningen ønsker tillykke 85 år 3. april Kornel Leo Christiansen Blykobbevej BT 3AA 3700 Rønne 4. april Ib Ravn 623 3BT 2AA Vibevænget Bagsværd 17.april Thorleif Jensen BT 6AA Egeparken Rødby 24. april Arne Carl Petersen 830 2BT 2AA 1948 Ndr. Krinkelgade 50 Store Magleby 2791 Dragør 75 år 26. april Poul Wellejus Havnegade Kerteminde 70 år 1. april Leo Franck BT 4AA 1960 Gjessøparken 27 Gjessø 8600 Silkeborg 1. april Egon Knudsen AA STBT 1961 Kuglepilevej Rudkøbing 11. april Ib E. S. Henriksen BT 4AA 1961 Fanøvej Kirke Såby 16. april Nis Nissen Lindehøj Nivå 18.april Bjarne Jørgensen Mariehønevænget 17 Hjallese 5260 Odense S 65 år 1. april Erik Jensen-Gadegaard BT 23AA 1968 Pilkærvej 18 Vridsted 7800 Skive 17. april Wilster Andersson BT 4AA 1961 Høje Gladsaxe 35, 7.mf 2860 Søborg 28. april Børge Andersen? 1BT 4AA 1961 Strandvejen Slagelse 30. april Leif Kleofas Pedersen BT 4AA 1967 Rønnesholm Slagelse 60 år 6. april Otto Vester BT 3AA 1972 Kirkevej 13B 8670 Låsby 20. april Bruno Voss 2BT 5AA 1971 Alfestien Fårevejle Maj 85 år 16 maj Esten Riesel 840 2BT 2AA 1948 Tranehavegård 10 2.th København Mærkedage for rest 2012 imødeses senest med udgangen af januar 2012 Til Landssekretæren. 15

16 NØRREJYSKE FELTARTILLERI -FORENING Skydning og Julefrokost 2011 Herrerækken med vinderne fra V mod H Damerækken med vinderne fra V mod H

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby John, Henrik og Michael, kunne andet end at nyde det flotte efterår de kunne også ramme! Se side 6. Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

360 Grader 1. januar 2015 Blad nr. 120. Vi ønsker alle et rigtig god nytår.

360 Grader 1. januar 2015 Blad nr. 120. Vi ønsker alle et rigtig god nytår. 360 Grader 1. januar 2015 Blad nr. 120 Vi ønsker alle et rigtig god nytår. 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Se det er en havn, der vil nytår Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4 Formanden fortsat

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august September 2010 September September 2010 2 å er vi atter Så klar er til vi atter skrive klar et til nyt at skrive kapitel et nyt kapitel vores gildehistorie.. i vores gildehistorie.. uppe g hvad skal Og

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Garder Vore faner og vor historie. Fredericia og Omegn GIROKORT INDLAGT NUMMER

Garder Vore faner og vor historie. Fredericia og Omegn GIROKORT INDLAGT NUMMER Garder 1 2003 JAN KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn NUMMER Vore faner og vor historie. Foreningen har 2 faner. Den gamle fra 1919, som vi har sendt på pension og den nye fra 1991. Som

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

ved Generalforsamlingen, tirsdag den 3.februar 2015.

ved Generalforsamlingen, tirsdag den 3.februar 2015. LOKALFORENINGEN LIMFJORDEN Er en del af Danmarks Internationale Veteranorganisation. Alle der har været udsendt i en international fredsstøttende eller humanitær mission under FN, NATO, EU, OSCE eller

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011

Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011 Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011 Denne fredag morgen var smuk og solrig uden en sky på himmelen. Skydebrødrene begyndte at indfinde sig på Store Torv i Rønne ved springvandet,

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Nr. 3 august 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 3 august 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 3 august 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 Side 1 af 6 Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 Lad mig indledningsvist slå fast, at Visens Venner i Køge er en forening med en meget loyal medlemsskare, hvilket kommer til udtryk såvel ved fremmødet

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere