Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober Kl Mødested: Storegade 93, Haderslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev"

Transkript

1 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober Kl Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat, Side: 1

2 2 Revisionsprotokoller 2011 fra pwc Sag: Årsregnskab 2011 Menighedsråd (911) Gennemgang ved revisor Revisionsprotokoller 2011 fra pwc Formanden bød revisor velkommen til mødet. Revisor gennemgik herefter de enkelte revisionsprotokollater til kirkekassernes årsregnskab for Bevtoft kirkekasse: Årsregnskab 2011 blev Bjerning kirkekasse: Årsregnskab 2011 blev Fole kirkekasse: Årsregnskab 2011 blev Gl. Haderslev kirkekasse: Årsregnskab 2011 blev Gram kirkekasse: Årsregnskab 2011 blev godkendt, idet menighedsrådet forventes at tage hensyn til revisors bemærkninger. Haderslev Domsogns kirkekasse: Årsregnskab 2011 blev Halk-Grarup kirkekasse: Årsregnskab 2011 blev Hammelev kirkekasse: Årsregnskab 2011 blev Hjerndrup kirkekasse: Årsregnskab 2011 blev Hoptrup kirkekasse: Årsregnskab 2011 blev godkendt, idet PU gør opmærksom på revisors kritiske bemærkninger. Menighedsrådet opfordres til en drøftelse af regnskabsaflæggelsesproceduren og bedes sørge for, at tingene bliver bragt i orden - evt. med hjælp fra provstirevisor. Højrup kirkekasse: Årsregnskab 2011 blev Jegerup kirkekasse: Årsregnskab 2011 blev Maugstrup kirkekasse: Årsregnskab 2011 blev Moltrup kirkekasse: Årsregnskab 2011 blev Nustrup kirkekasse: Årsregnskab 2011 blev Sdr. Starup kirkekasse: Årsregnskab 2011 blev Referat, Side: 2

3 Skrydstrup kirkekasse: Årsregnskab 2011 blev Sommersted kirkekasse: Årsregnskab 2011 blev Vedsted kirkekasse: Årsregnskab 2011 blev Vilstrup kirkekasse: Årsregnskab 2011 blev Vojens kirkekasse: Årsregnskab 2011 blev Øsby-Årø kirkekasse: Årsregnskab 2011 blev Aastrup kirkekasse: Årsregnskab 2011 blev Fjelstrup kirkekasse: Der er kommet ny regnskabsfører på posten, og revidering af årsregnskab 2011 er nu i fuld gang. Vonsbæk kirkekasse: Der kan først forventes et færdigrevideret årsregnskab 2011 omkring den Oksenvad kirkekasse: Årsregnskab 2011 har ikke kunnet revideres, og revisor har fortsat ikke hørt fra Oksenvad. Provstiudvalget ønsker derfor hurtigst muligt et møde med formanden og den valgte kasserer om sagen. Tingene skal bringes i orden nu, og provstiudvalget anmoder menighedsrådet om at søge hjælp hos provstirevisor. Der var ingen bemærkninger fra revisor til PUKkassens årsregnskab 2011, som PU godkendte på sit møde den Formanden takkede revisor for gennemgangen. Revisor forlod herefter mødet, og provstiudvalget forsatte med de øvrige dagsordenspunkter. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. Referat, Side: 3

4 4 Budget 2013 Domprovsten gennemgik PUK-kassens reviderede budget for Provstiudvalget godkendte budgetoverskridelsen på kr Overskriden er et udtryk for, at der ikke var blevet søgt ligningsmidler nok på grund af den fortsat stigende aktivitet i Skole-Kirke samarbejdet. 5 Fællesmøde for stiftsråd og provstiudvalg Sag: Stiftsrådet og PU (775) - Haderslev Stift Til færdigbehandling. Fællesmøde for stiftsråd og provstiudvalg Provstiudvalget drøftede emner til oplæg på mødet - såsom udviklingspulje, visioner og konsulentmidler. Det blev besluttet, at formanden laver oplægget. 6 Øsby MR anmoder om drøftelse af gravpladsstørrelse Sag: Øsby MR - kirkegården på Årø (975) - Øsby Sogn Orientering. Helge C. Jacobsen og Arne Rudbeck orienterede fra mødet med Øsby menighedsråd, hvor sagen nu løst. Øsby MR anmoder om drøftelse af gravpladsstørrelse 7 Sognehus i Skrydstrup - ansøgning om øget bevilling Sag: Skydstrup Sognegård (599) - Skrydstrup Sogn Provstiudvalget godkendte et øget lånebeløb på kr kr. til uforudsete udgifter til ombygningen af præstegården til sognehus og vil anmode stiftet om at bevilge låneforhøjelsen. Sognehus i Skrydstrup - ansøgning om øget bevilling MR ansøger om kr. til øget lånebevilling til ombygning af præstegården til sognehus. Alternativt bevilling af 5% midlerne. 8 Vedsted MR ansøger om økonomisk støtte vedr. driftsbudget 2012 Sag: Ansøgning om økonomisk støtte til driftsbudget (984) - Vedsted Sogn Vedsted MR ansøger om økonomisk støtte vedr. driftsbudget 2012 De ekstraordinære udgifter beløber sig til i alt ,00 kr. Bent K. Andersen er inhabil og forlader mødet under drøftelse af punktet. Provstiudvalget udtrykte utilfredshed med, at arbejdet var bestilt, uden at det var budgetlagt, og uden det var godkendt af PU. Provstiudvalget besluttede at bevilge orgelreparationen på kr. og renterne på lån vedr. præstegård, Kragedalsvej, Vojens på kr , men dog også de sidste kr., hvis menighedsrådet ikke kan skaffe dem selv. Det vil sige i første omgang bevilgede provstiudvalget kr. af 5% midlerne. Referat, Side: 4

5 9 Maugstrup MR sender tilrettet arbejdsbeskrivelse til godkendelse Sag: Graver ved Maugstrup kirke (981) - Maugstrup Sogn Maugstrup MR sender tilrettet arbejdsbeskrivelse til godkendelse 10 Nye regler for prisregulering af kirkegårdstakster - MILIKI Sag: GIAS (916) Nye regler for prisregulering af kirkegårdstakster - MILIKI Gravsted ØSB X Å039 - Tilbudsnr 4010 Forespørgsel fra bank vedr. priser for Forpagtningsdokument - vandingsanlæg Sag: Forpagtningskontrakt Bevtoft (964) - Bevtoft Sogn Nye regler for prisregulering af kirkegårdstakster - MILIKI: Taksterne reguleres med 2,6 % i forhold til 2012 priser. Dette vil ske automatisk i GIAS pr. den Gravsted ØSB X Å039 - Tilbudsnr Forespørgsel fra bank vedr. priser for 2013: Provstiudvalget har ikke planer om at ændre på priserne i 2013, ud over at taksterne stiger med 2,6% set i forhold til 2012-priserne. Provstiudvalget besluttede, at beløbet på kr. søges frigivet af skovsalgspuljen i stiftet. Alternativt bevilges pengene af 5% midlerne. Forpagtningsdokument - vandingsanlæg 12 Eventuelt - Fredningsnævnets afgørelse i sagen om tilladelse til etablering af bassinanlæg på areal syd for Starup kirke blev taget til orientering. - Domprovsten fremlagde forslag til vedtægt for udviklingspuljen. Sagen færdigbehandles på næste møde. - Domprovsten fremlagde et nyt projekt på vegne af sognepræsten i Hoptrup om afholdelse af en rockgudstjeneste i et samarbejde mellem Hoptrup kirke og Hoptrup efterskole for hele provstiets konfirmander i Der er tale om et kristent rockband, og man ønsker at ansøge om kr. fra udviklingspuljen. Provstiudvalget tilkendegav at ville se positivt på en sådan ansøgning. - Provstiudvalget bekræftede, at provstikonsulent Jakob Lysemoses beskrivelse kan sendes ud til menighedsrådene til orientering. -Provstisekretæren mindede om at tage kalender 2013 med til næste møde. Referat, Side: 5

6 Orientering 13 Budget Fjelstrup - anmodning om udsættelse Sag: Budget 2013 (863) Budget Fjelstrup - anmodning om udsættelse 14 Orientering fra Fjelstrup MR vedr. ny regnskabsfører Sag: Regnskabsførere (985) Orientering fra Fjelstrup MR vedr. ny regnskabsfører 15 Godkendt budget 2013 fra Haderslev kommune Sag: Budget 2013 (863) Godkendt budget 2013 fra Haderslev kommune 16 Varde budgetfordelingsmodel Sag: Budget 2013 (863) Varde budgetfordelingsmodel 17 Menighedsrådsvalg 2012 Sag: Menighedsrådsvalg 2012 (797) Menighedsrådsvalg Vonsbæk sogn Menighedsrådsvalg 2012 Vedsted sogn Aflysning af valg - Vedsted sogn 18 Vilstrup Kirke, altertavle Sag: 2012 Vilstrup Kirkes altertavle (870) - Vilstrup Sogn Vilstrup Kirke, altertavle Referat, Side: 6

7 Orientering 19 Lokalplan Årø Sag: Lokalplaner Kommune (899) - Haderslev Stift Lokalplan Årø 20 Kvartalsrapport Bevtoft kirkekasse pr Sag: Kvartalsrapporter 2012 (912) Kvartalsrapport Bevtoft kirkekasse pr Referat, Side: 7

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Deltagere: Ingen afbud, Lars-Erich Stephansen, Mogens Sørensen

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning Ergonomisk tjek af præstens arbejdsplads kr. 5.366,25 Sag: 5% ansøgning Ergonomisk

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter.

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal (herfra følges vi til Statsfængslet Kragskovhede,

Læs mere

Referat for: Hadsund Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor. Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg

Referat for: Hadsund Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor. Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg Referat for: Hadsund Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg Mødepunkt 1 Godkendelse og underskrift af referat fra forrige møde

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning eltavle til kirke + hjemmeberettelsessæt til præsten Sag: 5% ansøgning Vester Nebel

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. oktober 2014 Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af kirkekassernes budget

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl. 08.15 besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase.

Læs mere