EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 1"

Transkript

1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2018 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 1

2 1.0 RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de årige på deres fritidsjobs og tale om løn, arbejdsforhold og rettigheder på arbejdsmarkedet. I år talte Jobpatruljen med unge. Det giver et unikt indblik i fritidsjobbernes forhold på det danske arbejdsmarked. Resultaterne viser, at forholdene for unge på arbejdsmarkedet ikke er så gode, som de burde være. Kun 8,2 % af fritidsjobberne har ansættelsesforhold, hvor alle love og regler bliver overholdt. Med andre ord oplever 91,8 % problemer i deres ansættelsesforhold. Flere forhold er forbedrede. Færre unge end tidligere mangler ansættelseskontrakt, færre skal selv finde afløser ved sygdom, og lønnen er stigende. Se de samlede resultater i denne rapport. For spørgsmål om rapporten og Jobpatruljens arbejde, kontakt jobpatruljekonsulent Jon Henningsen på eller 1.1 OM JOBPATRULJEN JJobpatruljen er en oplysningskampagne, der skal styrke arbejdsforholdene for årige på deres fritidsjob. Hver sommer besøger Jobpatruljen virksomheder i hele landet. Vi oplyser arbejdsgivere og fritidsjobbere om, hvilke love og regler der gælder, når unge under 18 år har et arbejde. Jobpatruljen søger at nå ud i hele landet både til større byer med høj koncentration af fritidsjobbere og mere tyndt befolkede områder. Hele året vejleder Jobpatruljen børn og unge, forældre, arbejdsgivere og lærere via en brevkasse på og hotlinen Jobpatruljen varetages af fagforeningerne 3F og HK med støtte fra en bred række af fagforeninger under LO. Jobpatruljen er drevet af frivillige kræfter. Det er et mål for Jobpatruljen at favne bredt blandt alle frivillige med faglig interesse. Takket være korpset af dygtige frivillige kommer Jobpatruljen ud i alle afkroge af landet med budskaberne. Alle, der har en interesse i at give de yngste på det danske arbejdsmarked en god start på arbejdslivet, er velkomne i Jobpatruljen. Læs mere om Jobpatruljen og love og regler for fritidsjobbere på Side 2 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018

3 2.0 RESULTATER FRA JOBPATRULJEN Samlet set har Jobpatruljen på årets patrulje snakket med fritidsjobbere. Det er flere end i 2017, hvor Jobpatruljen gennemførte interviews med fritidsjobbere. Denne rapport er baseret på de interviews, der gav konsistente data. I alt skønner vi, at Jobpatruljen i år har besøgt ca virksomheder i hele Danmark. Figur 1: Oversigt over antal interviews fordelt på Jobpatruljens afdelinger. Interviews Hovedstaden inkl. Nordsjælland og Bornholm 583 Sjælland inkl. Lolland og Falster 468 Fyn inkl. Fredericia 460 Sydjylland 189 Midt- og Vestjylland 335 Østjylland 468 Nordjylland 512 Total ANSÆTTELSE 93,3 % af de adspurgte unge har en ansættelseskontrakt. Det betyder, at 6,7 % af de adspurgte unge arbejder uden ansættelseskontrakt. Kigger man helt tilbage til Jobpatruljens resultater i 2010, er det det laveste niveau for arbejde uden kontrakt, som vi hidtil har set. Ifølge loven har man krav på en ansættelseskontrakt, når man har en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer og har været ansat i mere end en måned. 16,0% MANGLER EN ANSÆTTELSESKONTRAKT 15,0% 15,0% 13,0% 10,0% 8,9% 7,6% 8,9% 6,7% Figur 2: Udviklingen i andelen af unge, som mangler en ansættelseskontrakt Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 3

4 2.2 ARBEJDSTID I gennemsnit arbejder unge 7,25 timer pr. vagt og 16,2 timer om ugen i ferien. Det er et fald på begge parametre i forhold til sidste år. Over de sidste to år kan Jobpatruljen konstatere et fald i antallet af arbejdstimer pr. uge i ferierne. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at disse tal bygger på et gennemsnit for mere end respondenter der er således stadig unge, der arbejder væsentligt mere end 16 timer om ugen i deres ferier, mens der ligeledes er unge, der arbejder mindre. Lovgivningen fastsætter, at unge under 18 år maksimalt må arbejde 7-8 timer om dagen, mens en samlet arbejdsuge må lyde på maksimalt timer om ugen. ARBEJDSTID I FERIEN 20,3 20,0 20,8 20,2 21,4 19,8 16,2 8,0 6,9 7,0 6,9 7,3 7,3 7, Pr. vagt Pr. uge Figur 3: Udviklingen i unges gennemsnitlige antal arbejdstimer i ferien. I sammenhæng med, at unge fortsat har lange vagter i deres ferier, ser vi desværre også stadig et højt niveau i andelen af unge, som ikke får den pause, de har krav på. Hele 26,9 % af de unge har efter 4,5 timers arbejde mindre end 30 minutters pause eller i nogle tilfælde slet ingen. Det er lidt flere end sidste år og et alt for højt niveau. Lovgivningen giver de unge ret til 30 minutters pause, hvis arbejdsdagen overstiger 4,5 timer. 26,1% 26,0% MANGLER PAUSER 28,6% 27,5% 26,8% 26,9% Figur 4: Udviklingen i andelen af unge, der mangler pauser LØN Årets sommerkampagne bekræfter en vedvarende tendens til en stigning i gennemsnitslønnen. Således får fritidsjobbere anno 2018 i gennemsnit 67,21 kr. i timen på deres fritidsjob. Det er en lønstigning på lige over 2 % i forhold til Mellem Jobpatruljens sommerkampagner i 2017 og 2018 har inflationen i Danmark ifølge ligget på 1,08 %. Dermed kan det konkluderes, at den procentmæssige stigning i fritidsjobbernes løn fra 2017 til 2018 har været større end inflationen i samme periode. Der er således tale om en reallønsfremgang for de adspurgte. Her adskiller resultaterne for 2018 sig fra 2017, da der efter Jobpatruljens kampagne i 2017 var tale om en reallønsnedgang. GENNEMSNITSLØN I KR. 67,21 65,83 65,14 64,13 64,00 63,80 62,00 63,00 62,60 61, Figur 5: Udviklingen i unges timeløn i kr. Side 4 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018

5 De fleste unge har været ansat på prøve eller været under oplæring. Af dem mangler 4,1 % at få løn i oplæringsperioden. Dermed er tallet stadig lavt dog ikke faldende, som det ellers var i flere år. I Jobpatruljen mener vi fortsat, at det er en selvfølge, at man skal have løn for det arbejde, man udfører, uanset om man er ny eller erfaren på en arbejdsplads. 18,0% 13,0% MANGLER LØN UNDER OPLÆRING Figur 6: Udviklingen i andelen af unge, der mangler løn under oplæring. 8,0% 7,0% 6,4% 4,0% 3,3% 3,5% 3,7% 4,1% ARBEJDSMILJØ I år har vi set et lille fald i andelen af unge, som løfter eller skubber for meget. Der er fra 2017 til 2018 sket et fald på ét procentpoint i andelen af unge, som løfter mere end de tilladte 12 kg eller skubber mere end 250 kg. Det meget store fald fra 2014 til 2015 er delvist et udtryk for den målrettede kampagne, der blev kørt over for supermarkedsansatte i Det har heldigvis betydet færre respondenter, der beretter om overtrædelse af reglerne. Niveauet for overtrædelse af lovgivningen er dog stadig uacceptabelt højt. 34,0% 34,0% UNGE DER LØFTER/SKUBBER FOR MEGET 39,0% 30,8% 30,0% 25,4% 23,6% 27,6% 28,5% 27,5% Figur 7: Udviklingen i andelen af unge, der løfter eller skubber for meget ARBEJDSSKADER Vi finder i 2018 et fald i andelen af unge, som mangler instruktioner i, hvordan de kan undgå arbejdsskader. Ligesom det gør sig gældende for andelen af unge, der løfter og skubber for meget, er andelen af unge, der ikke får instruktioner i at undgå arbejdsskader, stadig uacceptabelt højt. Også på trods af et lille fald fra 2017 til Det er derfor et indsatsområde, man gavnligt kunne beskæftige sig med for at mindske andelen af arbejdsskader blandt unge. 40,0% 11,0% 35,0% 9,0% ARBEJDSMILJØ 37,0% 38,0% 36,0% 34,0% 9,3% 8,9% 8,0% 6,2% 36,9% 36,7% 39,1% 4,0% 4,5% 3,9% 37,6% 5,5% Risikoen ved ikke at oplære fritidsjobbere i at undgå arbejdsskader er naturligvis, at de får arbejdsskader. Det er vanskeligt at sige, om manglen på oplæring/instruktioner og stigningen i andelen af unge, der er kommet til skade på deres arbejde i 2018, har en sammenhæng. Det er dog foruroligende, at årets niveau for arbejdsskader blandt unge er det højeste, Jobpatruljen har målt siden Er kommet til skade på arbejdet Mangler instruktion i at undgå arbejdsskader Figur 8: Udviklingen i andelen af unge med arbejdsskader. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 5

6 2.6 SYGDOM I år har vi set et fald i andelen af unge, der selv skal finde en afløser ved sygdom. Således er det nu 17 % af de unge, som selv skal finde en afløser, når de er syge. Selvom 2018-tallet er det laveste, Jobpatruljen har målt siden 2011, er det desværre stadig for højt. Det er ikke acceptabelt, at unge selv skal ringe til deres kollegaer for at få byttet en vagt, når de er syge. Derudover bør det nævnes, at de unge teknisk set risikerer at frasige sig muligheden for at få løn under sygdom, når de selv bytter vagten. 20,0% 20,0% SKAL SELV FINDE AFLØSER VED SYGDOM 20,2% 20,4% 18,7% 18,4% 18,3% 17,0% Figur 9: Udviklingen i andelen af unge, som selv skal finde afløser ved sygdom I 2016 så vi en kraftig stigning i andelen af unge, der ikke modtager løn under sygdom, selvom de er berettiget til det. Traditionelt set er denne del af Jobpatruljens arbejde altid sprunget i øjnene. Det har i lige så lang tid, vi kan måle tilbage, nærmere været reglen end undtagelsen, at de yngste på arbejdsmarkedet ikke har modtaget løn under sygdom, selvom de har ret til det. Jobpatruljens undersøgelse i 2018 er ingen undtagelse hele 50,5 % modtager ikke løn under sygdom på trods af, at de har optjent retten til det. Det er ikke alle unge, der har ret til løn under sygdom. De, der ikke har retten, er naturligvis fraregnet i figur 10. Man kan bl.a. opnå ret til løn under sygdom, hvis man lever op til nogle særlige bestemmelser i funktionærloven, eller hvis det er skrevet i ansættelseskontrakten. Du kan læse mere om reglerne for løn under sygdom på FÅR IKKE LØN UNDER SYGDOM, SELVOM DE ER BERETTIGEDE TIL DET 55,6% 51,7% 50,5% 49,8% 51,1% 42,0% 40,1% Figur 10: Udviklingen i andelen af unge, der ikke får løn under sygdom, selvom de er berettigede til det. Side 6 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018

7 2.7 ALKOHOL Pr. 1. juli 2017 var det ikke længere ulovligt for unge under 18 år at arbejde i lokaler, hvor der udskænkes alkohol det har det ellers været hidtil. Den nye lovgivning giver desuden unge helt ned til 15 år mulighed for at servere alkohol i forbindelse med deres arbejde. Hos en del af Jobpatruljens samarbejdspartnere har der været stor modstand mod den nye restaurationslov, bl.a. på grund af frygt for øget chikane af de unge. Af samme grund fortsætter vi i Jobpatruljen med at spørge til området i sommerkampagnen for at holde os opdateret på området og de konsekvenser, lovændringen måtte medføre. De tal, Jobpatruljen finder i 2018, viser en tendens til, at flere virksomheder har taget den nye lovgivning til sig. Flere unge arbejder nu i lokaler med alkohol og hele 12,8 procentpoint flere end i 2017 udskænker nu også selv alkoholen. Således er det næsten hver tredje unge, der arbejder i lokaler med alkohol, som også selv udskænker den. ALKOHOL 30,4% 26,0% 21,5% 18,9% 17,6% 9,5% 8,0% 8,8% 6,5% 7,0% 6,0% 6,0% 6,6% 6,9% 7,3% 5,0% 2,0% 1,3% Arbejder i lokaler med alkohol Udskænker alkohol Figur 11: Udviklingen i andelen af unge, der arbejder med eller omkring alkohol. Bemærk, at vi i har ændret måden, vi beregner andelen af unge, som selv udskænker alkohol. Nu udregner vi tallene ud fra, hvor stor en del af de unge, der arbejder i lokaler med alkoholudskænkning, der har svaret ja til, at de selv udskænker alkohol. 2.8 UNGES GENERELLE ARBEJDSFORHOLD, FAG- FORENINGSMEDLEMSKAB OG KENDSKAB TIL RETTIGHEDER Ved hele 91,8 % af årets besøg vurderede vi, at der var et eller flere problemer i ansættelsesforholdet. Således er det kun 8,2 % af de unge, vi har talt med i år, som har en ansættelse uden overtrædelser af en eller flere regler. Der, hvor det ser værst ud, er i bager-/konditorbranchen. Mange af de overtrædelser, vi registrerer, er mindre overtrædelser. Det kan f.eks. være, at en ung, der går i 9. klasse, arbejder 3 timer på en hverdag (1 time mere end det tilladte), at en ung ved sjældne lejligheder har løftet genstande tungere end de tilladte 12 kg eller lignende. Det er dermed ikke alle 91,8 %, der indeholder grove overtrædelser som alkohol, kemikalier og farlige maskiner. Dog er der stadig tale om brud på regler eller love, der burde overholdes. ANSÆTTELSESFORHOLD UDEN OVERTRÆDELSER AF REGLER 15,3% 12,5% 8,2% 8,8% 7,1% Nationalt Supermarked Café/Restaurant Bager/konditor Sommerland Figur 12: Andelen af ansættelsesforhold uden overtrædelse af regler og love i Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 7

8 Figur 13 viser udviklingen af ansættelsesforhold uden overtrædelser fra 2016 til Som grafen viser, er der over de sidste to år sket et kraftigt fald i andelen af unge, der arbejder under ansættelsesforhold helt uden brud på regler og love. Det er en bekymrende udvikling, at unges første møde med arbejdsmarkedet skal foregå under så kritisable forhold. Derfor bør man sætte markant ind for at forbedre forholdene for unge på deres fritidsjob. ANSÆTTELSESFORHOLD UDEN OVERTRÆDELSER AF REGLER 22,6% 19,3% 17,8% 16,2% 15,3% 13,3% 12,5% 8,2% 8,7% 8,2% 8,8% 7,6% 7,8% 7,6% 7,1% Figur 13: Udviklingen i andelen af ansættelsesforhold uden overtrædelse af regler og love Jobpatruljen finder i 2018 præcis samme niveau for fagforeningsmedlemskab blandt fritidsjobbere, som vi gjorde i Det er desværre ikke den udvikling, vi kunne have håbet på især når vi tager resten af evalueringsrapportens konklusioner i betragtning. Konklusionerne viser i stor stil, at der er masser af udfordringer for landets fritidsjobbere, hvor det ville være en fordel for fritidsjobberne at have en fagforening som samarbejdspartner til at løse udfordringerne. Tallene er et udtryk for, at de faglige fællesskaber sagtens kan blive bedre til at fortælle de unge, hvorfor det er vigtigt at være medlem af en fagforening. Sammenholder man andelen af unge, der er medlem af en fagforening, med andelen af unge, som oplever, at regler og love ikke bliver overholdt på deres arbejdsplads, må man konstatere, at der fortsat er stort behov for at fortælle de unge om vigtigheden af at være organiseret i en fagforening. MEDLEM AF EN FAGFORENING 14,3% 13,0% 12,5% 10,0% 9,5% 8,6% 8,6% 8,0% 7,9% 7,9% Figur 14: Udviklingen i andelen af unge, der er medlem af en fagforening. Figur 15 giver indtryk af, at der fortsat er potentiale for at benytte langt flere informationskanaler målrettet de unge for at oplyse dem om deres rettigheder som fritidsjobbere på det danske arbejdsmarked. F.eks. ved mere end 16 % af de adspurgte ikke, om de er medlem af en fagforening. Det er heller ikke usandsynligt, at de 16 % og sikkert flere ikke ved, hvad en fagforening er, og hvorfor den ville have værdi for netop dem. Figur 15: Udviklingen i andelen af unge, som svarer ved ikke til spørgsmål om deres rettigheder på arbejdsmarkedet. ANDELEN AF UNGE, DER SVARER VED IKKE 40,6% 38,7% 39,1% 16,2% 16,2% 12,3% 8,7% 6,9% 7,9% 2,7% 3,9% 2,4% 3,1% 2,7% 3,6% Er du medlem af en fagforening? Får du løn under sygdom? Fik du løn i din oplæringsperiode? Har du en ansættelseskontrakt? Skal du selv finde afløser ved sygdom? Side 8 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018

9 3.0 BRANCHESAMMENLIGNINGER Langt de fleste fritidsjobbere er ansat inden for de samme brancher. Supermarkeder og købmænd Caféer og restauranter Bagerier og konditorier Sommerlande og turistattraktioner For at give et nuanceret billede af fritidsjobbernes arbejdsforhold, måler vi specifikt på hver branche. Vi har valgt ikke at beregne specifikke data inden for brancher som lager, bank eller kontor ud fra den vurdering, at datagrundlaget er for småt. Særligt supermarkeder og købmænd udgør en stor andel. Her arbejder mere end 40 % af de unge, som Jobpatruljen har interviewet i LØN De seneste år, hvor Jobpatruljen har registreret gennemsnitstimelønnen i de specifikke brancher, har lønniveauet for de unge været støt stigende. Sommerlandene er stadig den branche, hvor Jobpatruljen har registreret den højeste gennemsnitstimeløn. På trods af den højere løn er det væsentligt at huske på, at sommerlandene stadig har problematiske forhold på en række områder som løn under oplæring og manglende instruktioner i at undgå arbejdsskader. kr.64,13 kr.65,14 kr.65,81 GENNEMSNITSLØN I KR. FORDELT PÅ BRANCHER kr.67,21 kr.62,49 kr.63,70 kr.64,25 kr.65,36 kr.68,31 kr.69,57 kr.69,95 kr.70,48 kr.62,87 kr.64,51 kr.64,55 kr.64,82 kr.72,10 kr.74,84 kr.74,67 kr.75,98 Figur 16: Udviklingen i gennemsnitstimelønnen for unge fordelt på brancher. NATIONALT SUPERMARKED/KØBMANDCAFÉ/RESTAURANT BAGER/KONDITOR SOMMERLAND Figur 17 viser andelen af unge, som mangler løn under oplæring, fordelt på brancher. Der har i løbet af de seneste år været flere sager i medierne med fokus på netop løn under oplæring. Det kan være sager som disse, der gør, at vi stadig ser et forholdsvis lavt niveau af overtrædelser på dette område. MANGLER LØN UNDER OPLÆRING 18,9% 21,4% 20,0% For supermarked/købmand-, café/restaurant- og bager/konditor-brancherne er niveauet i 2018 tæt på niveauet i Til gengæld ser vi i sommerlandene en ganske positiv udvikling med et markant fald i andelen af unge, der ikke får løn under oplæring. Her er man med 20,0 % i 2017 faldet til kun 8,2 % i Det er fortsat branchen med det største problem, men det lader til, at det går i den rigtige retning. 3,3% 3,5% 3,7% 4,1% 1,9% 2,1% 1,9% 2,8% 5,3% 5,3% 7,0% 5,4% 5,6% 3,0% 2,9% 1,8% 8,2% Figur 17: Udviklingen i andelen af unge, som mangler løn under oplæring, fordelt på brancher. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 9

10 3.2 ARBEJDS- OG HVILETID I arbejdsmiljøloven er der vedtaget bestemmelser for, hvor meget unge under 18 år må arbejde, samt hvor meget pause de har ret til. De følgende figurer giver et indblik i de unges arbejdstid i ferien. I forhold til arbejdsmiljølovens bestemmelser falder ingen absurditeter i øjnene i figur 18 og 19. 6,9 TIMER PR. VAGT I FERIEN 8,6 8,3 7,4 7,8 7,7 7,3 7,3 7,3 7,5 7,1 7,3 7,0 7,0 6,7 6,7 7,1 5,9 6,5 7,7 Figur 18: Gennemsnittet af unges arbejdstid pr. vagt i ferieperioder, fordelt på brancher. TIMER PR. UGE I FERIEN 28,3 26,7 26,1 25,1 21,4 20,220,6 21,121,7 21,9 20,3 19,920,1 20,720,6 19,1 18,1 17,6 17,5 16,2 Figur 19: Gennemsnittet af unges arbejdstid pr. uge i ferieperioder, fordelt på brancher. I figur 20 ses andelen af unge, som mangler pauser, fordelt på brancher. Når man er under 18 år, har man ret til 30 minutters pause efter 4,5 times arbejde. De unge er blevet spurgt, om de har fået denne pause ved mere end 4,5 timers arbejde. Figuren viser en generel tendens til, at bagerier og konditorier har svært ved eller ikke vil overholde denne regel. Dette mener vi kan hænge sammen med, at bagerier oftest er små virksomheder med 2-3 medarbejdere på arbejde ad gangen. Det er dog ingen undskyldning for ikke at overholde de regler, der er sat i verden for at beskytte de helt unge på arbejdsmarkedet. 28,6% 22,3% MANGLER PAUSER 36,5% 53,6% 21,1% 27,5% 21,4% 30,7% 61,9% 14,3% 26,8% 20,0% 35,5% 45,7% 14,4% 26,9% 21,8% 31,3% 58,4% 8,1% Figur 20: Andelen af unge, som mangler pauser, fordelt på brancher. Side 10 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018

11 3.3 ANSÆTTELSESKONTRAKT Figur 21 viser, at der er store forskelle mellem brancherne på, hvor god man er til at lave en kontrakt med fritidsjobberne. I butiksbranchen mangler kun 3 % en ansættelseskontrakt, mens hele 16,8 % i bagerier og konditorier mangler en kontrakt. Hos bagerier og konditorier ser tendensen dog ud til at være, at færre og færre unge arbejder uden kontrakt. Figur 21: Udviklingen i andelen af unge, der mangler en ansættelseskontrakt, fordelt på brancher. MANGLER ANSÆTTELSESKONTRAKT 30,0% 19,9% 21,0% 16,8% 14,7% 14,8% 9,9% 8,9% 8,9% 7,6% 6,7% 6,7% 5,1% 5,6% 6,3% 3,7% 3,6% 3,9% 3,0% Nationalt Supermarked/købmand Café/restaurant Sommerland Bager/konditor I et fritids- eller feriejob har man først krav på en kontrakt, når man har været ansat i mere end 4 uger og har en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer. Det er altså ikke alle unge, der ifølge loven har krav på en kontrakt. Alligevel anbefaler vi i Jobpatruljen altid, at man får en kontrakt så kan der nemlig ikke skabes tvivl om de aftaler, der er indgået om ansættelsesforholdet. På kan man downloade en skabelon til en standardkontrakt. 3.4 SYGDOM Mange unge oplever udfordringer på jobbet i forbindelse med sygdom. De kommende figurer illustrerer forholdene for unge og håndteringen af sygdom. Andelen af unge, der selv skal finde afløser ved sygdom, er generelt faldet siden Årets tal ligger ganske tæt på sidste års resultater. Vi ser et lille fald ved bl.a. supermarked/købmand og ikke mindst på nationalt niveau. Det er dog stadig tydeligt, at mange unge fortsat bliver stillet over for et krav om selv at finde afløser ved sygdom, på trods af, at dette er ulovligt. SKAL SELV FINDE AFLØSER VED SYGDOM 31,3% 25,6% 24,3% 25,0% 21,5% 19,1% 20,3% 18,4% 18,7% 17,9% 18,0% 18,3% 17,6% 17,0% 17,3% 14,1% 14,4% 8,3% 6,3% 4,5% Figur 22: Udviklingen i andelen af unge, der selv skal finde en afløser ved sygdom, fordelt på brancher. I 2016 så vi en markant stigning i andelen af unge, som ikke får løn under sygdom. Både stigningen i brancherne supermarked/købmand og café/restauration fra 2015 til 2016 er væsentlige, fordi et meget stort antal fritidsjobbere bliver ansat i lige netop disse brancher. I 2018 ser vi desværre et niveau, der matcher stigningen, som Jobpatruljen kunne rapportere om i 2016 og Mest bemærkelsesværdigt er det dog, at andelen af unge ansat i bagerier og konditorier, som ikke modtager deres berettigede løn under sygdom, nu ligger på svimlende 70,4 %. FÅR IKKE LØN UNDER SYGDOM, SELVOM DE ER BERETTIGEDE TIL DET 70,4% 62,4% 59,7% 54,2% 51,1% 51,7% 53,2% 55,2% 52,0% 53,2% 50,5% 46,7% 46,5% 40,1% 39,6% 44,8% 40,0% 37,4% 35,7% 36,3% Figur 23: Udviklingen i andelen af unge, der ikke får løn under sygdom, selv om de er berettigede til det, fordelt på brancher. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 11

12 3.5 ARBEJDSSKADER De følgende figurer giver et overblik over forholdene for de unge på arbejdsmarkedet, når det kommer til arbejdsskader og mulighederne for at undgå disse. Figur 24 viser et niveau for 2018, der minder om niveauet i 2017 for manglende instruktioner i at undgå arbejdsskader. Det væsentligste i figur 24 er, at Jobpatruljen generelt med supermarked/købmand-branchen som eneste undtagelse ser et fald i andelen af unge, der ikke bliver instrueret i at undgå arbejdsskader. Af samme årsag er det nationale niveau for området også faldet en anelse. Det er dog stadig højere end og 2016-niveauerne og fortsat alt for højt. MANGLER INSTRUKTIONER I AT UNDGÅ ARBEJDSSKADER 47,8% 44,4% 44,1% 40,8% 42,8% 40,6% 39,0% 39,1% 36,9% 37,0% 38,1% 37,6% 35,9% 35,5% 33,0% 32,3% 34,4% 34,6% 33,6% 30,3% Figur 24: Udviklingen i andelen af unge, der mangler instruktioner i at undgå arbejdsskader, fordelt på brancher. Vi har i 2018 set et nationalt fald i andelen af unge, som løfter og skubber for meget. Det mener vi er en meget positiv udvikling, men der bør fortsat gøres mere for at forbedre forholdene på området. Figur 25: Udviklingen i andelen af unge, der løfter eller skubber for meget, fordelt på brancher. UNGE DER LØFTER/SKUBBER FOR MEGET 34,2% 35,2% 36,1% 36,1% 30,8% 27,6% 28,5% 26,6% 27,5% 24,9% 23,9% 23,0% 20,8% 21,3% 19,6% 19,4% 15,6% 10,7% 10,0% 11,7% Desværre viser figur 26 en stigning i andelen af unge, der har fået en arbejdsskade. I dette tilfælde betyder det, at den unge er kommet så meget til skade på arbejdet, at det har medført enten lægebesøg eller fravær fra arbejdet og i nogle tilfælde begge dele. Det er bekymrende, at flere unge kommer til skade på jobbet. Det kan sagtens hænge sammen med de høje niveauer af unge, der løfter og/eller skubber for meget, og unge der ikke får instruktioner i at undgå arbejdsskader, som figurerne 24 og 25 viser. 8,3% 6,4% 4,0% 3,6% HAR FÅET EN ARBEJDSSKADE 7,9% 6,0% 5,8% 5,4% 4,5% 4,1% 3,9% 3,5% 3,3% 9,6% 7,2% 5,5% 5,3% 4,5% 2,2% Figur 26: Udviklingen i andelen af unge, der har fået en arbejdsskade, fordelt på brancher. 0,0% Side 12 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018

13 3.6 FAGFORENINGS- MEDLEMSKAB Tallene for 2018 viser desværre ikke den stigning, som vi kunne håbe på i unges medlemskaber af fagforeninger. Fordelt over brancher ser vi et fald i andelen af medlemmer inden for både supermarked/ købmand og sommerland det mest markante fald er på sommerlandsområdet med 3,7 procentpoint. 17,8% 8,6% 9,7% 8,8% 8,1% MEDLEM AF EN FAGFORENING 23,3% 20,2% 19,6% 12,7% 10,2% 10,0% 9,6% 7,9% 7,7% 8,1% 8,8% 7,9% 6,0% 6,6% 6,5% Omvendt ser vi en stigning inden for brancherne bager/konditor og café/restauration den mest markante stigning er inden for bager/konditor med 3 procentpoint. Generelt ligger niveauet for fagforeningsmedlemskab blandt unge dog ganske lavt. Figur 27: Udviklingen i andelen af unge, der er medlem af en fagforening, fordelt på brancher. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 13

14 4.0 JOBPATRULJENS ØVRIGE KAMPAGNEINDSATSER 4.1 BREVKASSE OG HOTLINE Hele året vejleder Jobpatruljen børn og unge, forældre, arbejdsgivere og lærere via en brevkasse på og hotlinen Hotlinen er åben mandag-torsdag kl og fredag kl OVERSIGT OVER ANDRE INITIATIVER Alle kan bruge hotlinen og brevkassen, og man behøver ikke at være medlem af en fagforening. Jobpatruljen deltager ligeledes meget gerne som oplægsholder på temadage eller andre events med fokus på unges rettigheder på arbejdsmarkedet. I 2018 har hotlinen haft 554 opkald, og brevkassen har modtaget 537 beskeder (opgjort 1. september 2018) Figur 28: Antal henvendelser og opkald til Jobpatruljen. Henvendelser til br evkasse Opkald på hotlinen Side 14 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018

15 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 15

16 Side 16 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2017 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 1 1.0 RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13-17-årige på deres fritidsjobs

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2019 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2019 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2019 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2019 Side 1 1.0 RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13-17-årige på deres fritidsjob

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2016 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2016 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen Side 1 1.0 RESULTATER FOR HELE DANMARK RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13- til 17-årige

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014

EVALUERINGSRAPPORT 2014 EVALUERINGSRAPPORT 2014 Ref: Rasmus K. Jakobsen Koordinator Jobpatruljen Danmark September 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2014... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg...

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt.

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt. (QGHOLJRSGDWHULQJVHSWHPEHU -RESDWUXOMHQVDUEHMGVSODGVEHV JVRPPHUHQ.DPSHQPHOOHPGHWJRGHRJGHWGnUOLJHDUEHMGH,ODQJWLGHUGHWJRGH %OHYHWWUnGWXQGHUIRGH )ULVWHOVHUQHIRUDWWMHQHSHQJH )nue UQRJXQJHWLODWDUEHMGHO QJH,NNHDOWDUEHMGHHUOLJHVXQGW

Læs mere

Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed

Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed Notat 6. august 2018, opdateret 1. november 2018 MEB+JT+NP Side 1 af 18 Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed Dansk Socialrådgiverforening (DS) gennemførte i 2017 en undersøgelse blandt vore medlemmer

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

AGITATOR SÆRNUMMER: EVALUERING AF JOBPATRULJEN 2005

AGITATOR SÆRNUMMER: EVALUERING AF JOBPATRULJEN 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 5 Særnummer December 2005 Indhold Jobpatruljen 2005 Også i 2005 blev Jobpatruljen en af fagbevægelsens mest synlige succeser. Over næsten hele landet fik 3000

Læs mere

Guide til Fritidsjob

Guide til Fritidsjob gladsaxe.dk Guide til Fritidsjob 1 At have unge ansat Når de unge er undervisningspligtige, gælder der en række skærpede regler for deres arbejdstid. Undervisningspligten slutter d. 31. juli, efter regelmæssig

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 18 Lederne September 18 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange respondenter der er jobsøgende eller overvejer at skifte job Deres motiver

Læs mere

Hver anden efterlønsmodtager har smerter i de sene arbejdsår

Hver anden efterlønsmodtager har smerter i de sene arbejdsår Hver anden efterlønsmodtager har smerter i de sene arbejdsår Knap hver anden af dem, der gik tidligt på efterløn, havde smerter hver uge, før de trak sig tilbage. Det er pct. flere end blandt dem, der

Læs mere

FAKTA-ARK OM UNGE I RESTAURATIONS- BRANCHEN

FAKTA-ARK OM UNGE I RESTAURATIONS- BRANCHEN FAKTA-ARK OM UNGE I RESTAURATIONS- BRANCHEN Dette fakta-ark er målrettet arbejdsgivere og omhandler unge, der er fyldt 15 år og gået ud af 9. klasse og som er beskæftiget i restaurations- og forlystelsesbranchen.

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 5. oktober 2017 Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 Undersøgelsen er gennemført fra den 19. til 31. januar 2017. Alle privatansatte medlemmer med en kendt e-mailadresse blev inviteret

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Samfundet og virksomheden

Samfundet og virksomheden Samfundet og virksomheden Uanset hvor du arbejder nu eller kommer til, at arbejde i fremtiden, bliver du en del af arbejdsmarkedet. Den måde arbejdsmarkedet fungerer på, får derfor stor betydning for det

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

INFORMATION TIL AFLASTNINGSPERSONER

INFORMATION TIL AFLASTNINGSPERSONER INFORMATION TIL AFLASTNINGSPERSONER Information fra Aflastningsordningen Til dig der er aflastningsperson for et barn 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Konkursanalyse Flere ældre virksomheder går konkurs

Konkursanalyse Flere ældre virksomheder går konkurs Flere ældre virksomheder går konkurs Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra Danmarks

Læs mere

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne - Danske Regioner, marts 2017 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Arbejdsulykker i de fem regioner... 4 2.1 Arbejdsulykker fordelt efter område... 7 2.1.1 Det somatiske område... 7 2.1.2 Det psykiatriske område...

Læs mere

Fagbevægelsen alarmeret: Minister udsætter 13-årige for risiko for sexchikane - UgebrevetA4.dk

Fagbevægelsen alarmeret: Minister udsætter 13-årige for risiko for sexchikane - UgebrevetA4.dk VELBEKOMME Fagbevægelsen alarmeret: Minister udsætter 13-årige for risiko for sexchikane Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mandag den 18. september 2017 Faglige ledere advarer beskæftigelsesminister Troels

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Vejledning om ansættelsesforhold mellem koreografer og dansere

Vejledning om ansættelsesforhold mellem koreografer og dansere Vejledning om ansættelsesforhold mellem koreografer og dansere Denne vejledning henvender sig til koreografer, der fungerer som arbejdsgivere, og dansere, som ansættes af dem. Formålet med vejledningen

Læs mere

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund Kortlægning af seksuelle krænkelser Dansk Journalistforbund Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Vejlstrup Grove Marts 2018 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Udarbejdet af: Flemming Pedersen og

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Dette notat undersøger lønniveauet på de arbejdsfunktioner hvor 3F erne og deres hovedgrupper rundt omkring i de

Læs mere

NATIONALREGNSKAB OG BETALINGSBALANCE

NATIONALREGNSKAB OG BETALINGSBALANCE STATISTISKE EFTERRETNINGER NATIONALREGNSKAB OG BETALINGSBALANCE 2018:12 14. december 2018 Regionale regnskaber 2017 Resumé: En større del af Danmarks BNP skabes nu i København sammenlignet med for ti år

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Gør en forskel for fællesskabet

Gør en forskel for fællesskabet Gør en forskel for fællesskabet for tillidsrepræsentanter i fagforeninger med OK-mærket. Hvorfor er OK-indsatsen vigtig? OK-indsatsen gør fællesskabet stærkere ikke bare på den enkelte arbejdsplads, men

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

En julegave til arbejdsgiverne - eller?

En julegave til arbejdsgiverne - eller? En julegave til arbejdsgiverne - eller? Aarhus, marts 2011 3 helt nye afgørelser truffet af Højesteret den 17. december 2010 fastlægger principperne for udmåling af godtgørelser, når arbejdsgiverne har

Læs mere

Var undervisningen på museet, som du forventede? Hvad var? Hvad var ikke?

Var undervisningen på museet, som du forventede? Hvad var? Hvad var ikke? Opgave 1 Besøget på Arbejdermuseet Snak med hinanden to og to: Var undervisningen på museet, som du forventede? Hvad var? Hvad var ikke? Hvad handlede undervisningen på museet om? Var der noget, der overraskede

Læs mere

Regler og rettigheder

Regler og rettigheder Juni 2018 Regler og rettigheder når du arbejder i Danmark Her kan du læse om nogle af de vigtigste regler og rettigheder, som du skal kende, når du arbejder i Danmark. Du kan få mere at vide på hjemmesiden

Læs mere

Besøget på Arbejdermuseet

Besøget på Arbejdermuseet Opgave 1 Besøget på Arbejdermuseet Snak med hinanden to og to Var undervisningen på museet, som du forventede? Hvad var ikke? Hvad handlede undervisningen på museet om? Var der noget, der overraskede dig?

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hut-li-hut for beskæftigelsen

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hut-li-hut for beskæftigelsen NØGLETAL UGE 25 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hut-li-hut for beskæftigelsen Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom I den forgangene uge fik vi tal, der bekræftede, at udviklingen i den danske

Læs mere

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille.

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille. December 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ember måned 20 været 365 konkurser. Sammenlignet med ember 20, hvor der var 630 konkurser, svarer det til et markant fald på 42,1%. Det er kun

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid?

Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid? Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid? I løbet af de seneste femten år er antallet af danskere, der arbejder under 15 timer ugentligt, næsten fordoblet. Det rejser spørgsmålet, om der er behov

Læs mere

INDUSTRIEN ARBEJDER FEM UGER MERE END SERVICE SEKTOREN

INDUSTRIEN ARBEJDER FEM UGER MERE END SERVICE SEKTOREN INDUSTRIEN ARBEJDER FEM UGER MERE END SERVICE SEKTOREN ØKONOMISK ANALYSE 17. maj 2017 Industrien arbejder fem uger mere end servicesektoren For 50 år siden arbejdede medarbejderne i industrien 100 timer

Læs mere

1. Aktivitet på ambulancekørsel

1. Aktivitet på ambulancekørsel Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedsplanlægning Sagsnr.: 18/5510 Dato: 16. marts 2018 Analyse af det præhospitale område - 2. delanalyse om aktivitet og kapacitetsudnyttelse Version 2 2. delanalyse

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Holdninger hvor står vi?

Holdninger hvor står vi? Holdninger hvor står vi? Sekretariatschef Andreas Jull Sørensen, Det Centrale Handicapråd BAGGRUND Enheden for Antidiskrimination og Det Centrale Handicapråd er gået sammen om en holdningsundersøgelse.

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked Side 1 af 7 Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET FEBRUAR 2019 Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Ikke alle akademikere kan arbejde på samme måde hele vejen til pensionen...

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2014-15 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt T A L E 20. november 2014 Tale ved samråd om sexchikane i Ligestillingsudvalget den 4. december 2014 J.nr. 20140092112

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

Socialt frikort Vær med til at hjælpe socialt udsatte og få løst småopgaver på en fleksibel måde

Socialt frikort Vær med til at hjælpe socialt udsatte og få løst småopgaver på en fleksibel måde Til virksomheder Socialt frikort Vær med til at hjælpe socialt udsatte og få løst småopgaver på en fleksibel måde Kort om forsøgsordningen med socialt frikort Det sociale frikort skal give borgere med

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

N o t a t årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise

N o t a t årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise N o t a t 13-17-årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise April 19 Resume Denne deskriptive analyse ser på udviklingen i antallet af 13-17-årige i beskæftigelse. Hovedkonklusionerne

Læs mere

Børn og unge - Årlig status

Børn og unge - Årlig status Børn og unge - Årlig status 2015-2016 Indledning Mange gode initiativer er med til at vække de unges interesse for arbejdsmiljø Børn og unges arbejdsmiljø er et af initiativområderne i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Konkurstallet for december 2017 slog alle rekorder, hvilket bidrog væsentligt til, at antallet af konkurser i andet halvår 2017 ligger 21,5

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Notat 7. november 2017 J-nr.: /

Notat 7. november 2017 J-nr.: / Notat 7. november 217 J-nr.: 8798 / 2436115 Indeklimaet i de danske skoler lider fortsat Arbejdstilsynet har de første 1 måneder af 217 reageret på 84 tilfælde af dårligt indeklima på 346 besøgte danske

Læs mere

Vigtige datoer i den kommende tid:

Vigtige datoer i den kommende tid: Vigtige datoer i den kommende tid: 26. September Generalforsamling 2. Oktober Socialpædagogernes Dag 28. November - ½-årsmøde TR, AMR, Leder 1. December - Juletræsfest Andre muligheder i den kommende tid:

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

BALANCE OG LIGESTILLING. RAPPORT Februar 2019

BALANCE OG LIGESTILLING. RAPPORT Februar 2019 BALANCE OG LIGESTILLING RAPPORT Februar 2019 BAGGRUND OG FORMÅL FORMÅL Epinion har i samarbejde med FH foretaget en bred undersøgelse af familie-arbejdslivs balancen og ligestilling blandt lønmodtagere

Læs mere

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om November 2018 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 2. november 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Din kollega er syg! Er du fraværende?

Din kollega er syg! Er du fraværende? Din kollega er syg! Er du fraværende? Rapport December 2005 / februar 2006 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Frederiks Allé 112 B 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Fax: 70 237 228 Seniorprojektleder Allan Falch

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere