Minkavl i Alslev gennem 50 år 1. Rapport om. Minkavl i Alslev fra udarbejdet 2010 af Alslev Sognearkiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minkavl i Alslev gennem 50 år 1. Rapport om. Minkavl i Alslev fra 1960-2010. udarbejdet 2010 af Alslev Sognearkiv"

Transkript

1 Minkavl i Alslev gennem 50 år 1 Rapport om Minkavl i Alslev fra udarbejdet 2010 af Alslev Sognearkiv

2 Minkavl i Alslev gennem 50 år 2 Indholdsfortegnelse: Side 01: Forside, Side 02: Indholdsfortegnelse Side 03-06: Rapport om minkavl i Alslev Side Kort beskrivelse af de enkelte farme Bilag 1 Oversigt over farme Bilag 2 Lidt statistik over minkavl i Danmark Navnehenvisninger: Andreasen, Bjarne side nr. 12 Buurgaard, Henning side nr. 17 Christensen, Claus side nr 20. Christensen, Hans side nr 20. Danielsen, Viggo side nr. 23 Gade, Søren side nr. 22 Gregersen, Britta side nr 16. Hansen, Johanne side nr. 11 Hansen, Ole side nr. 11 Hansen, Søren side nr. 14 Hjort, Søren side nr. 19 Jacobsen, Egon Krath side nr. 17 Jensen, Bent Lykke side nr 22. Jensen, Gunnar Helth side nr. 24 Jepsen, Jens P. side nr. 24 Jepsen, Chr side nr 24. Knudsen Niels H side nr. 23 Mortensen, Bjarne side nr. 13 Møller, Arne side nr. 9 Nissen, Hilmer side nr. 18 Pedersen, Eivind side nr. 21 Petersen, Hans Esbjerg side nr. 15 Pedersen, Inger side nr. 16 Pedersen, Poul side nr. 16 Rahbek, Knud side nr. 25 Rahbek, Thora side nr. 25 Rhod, Hans side nr. 21 Smedegård, Kresten E. side nr. 21 Sørenen, Birthe side nr. 18 Thestrup, Seir side nr. 10 Thuesen, Eivind side nr. 19 Wolf, Kim side nr. 17

3 Minkavl i Alslev gennem 50 år 3 Gennem de seneste 2 generationer har erhvervsudviklingen i Alslev Sogn været negativ - bortset fra minkavl - og derfor har Alslev Sognearkiv ønsket at beskrive minkavlens udvikling i sognet fra begyndelsen af 60erne frem til i dag Rapporten er udarbejdet på grundlag af interviews med hovedparten af alle de personer, der har drevet minkfarm i sognet, og hvor dette ikke har været muligt, er informationer hentet ind ved familie og naboer. Indledning. Pelsdyravl var blevet startet op i Danmark omkring 1930, men slog først igennem herude i Alslev langt senere, nemlig i begyndelsen af 60erne. Traditionel vestjysk landbrugsdrift tilpasset klima og afsætningsmuligheder har gennem generationer - helt frem til omkring været eksistensgrundlaget for beboerne i området omkring Alslev Å udløb i Varde Å et område bestående af de 6 ejerlav, der tilsammen udgør Alslev Sogn Produktionen på gårdene skulle dække familiernes selvforsyning med kød, korn og uld samt materialer til bygningerne/driftsmidler, og så skulle der fremskaffes tørv til brændsel. Derudover skulle der være en merproduktion, som ved aflevering eller salg kunne dække hartkornsskat til kongen, tiende til kirken og landgilde til herremanden. Nye tider med nye dyrkningsformer og produkter spirede frem efter de store landboreformer omkring 1790, hvor driftsformen ændres, så hver enkel gård fik sine egne marker. I Alslev Sogn fandt den store udskiftning af Alslev og Toftnæs ejerlav sted i 1794 og 1795, og dette blev starten på en kraftig udvidelse af både landbrugsarealerne og i antallet af bedrifter. Udmarkerne mellem Alslev/Forum, Alslev/Torrup og Alslev/Hostrup blev inddraget og opdyrket. Omkring udskiftningen ved år 1800 var der 50 ejendomme i sognet, og ved kulminationen i 1954, hvor den sidste landejendom blev etableret på Forumvej 101, var sognets gårdantal steget til over det dobbelte. Med etablering af andelsmejeriet i Alslev 1885 blev det også her i sognet muligt at producere og sælge mælkeprodukter af høj kvalitet, og frem til omkring 1965 var sognets erhvervsaktivitet og skattegrundlag - som nævnt - stadig total domineret af landbruget, primært med mælkeproduktion, der blev suppleret med svinedrift og lidt fjerkræ. Så ændrede situationen sig for dansk landsbrugsdrift markant fra omkring Rentabilitet krævede store enheder, og antallet af ejendomme, hvor hovedindtægten kom fra traditionelt landbrug faldt hurtigt, og her i 2010 er antallet af heltids landbrugsbedrifter faldet til 1 stk. svinegård, 7 stk. gårde med mælkeproduktion samt et par gårde med blandet drift og så en masse fritidsejendomme med heste. I denne omstillingsproces blev der plads og basis for minkfarme i Alslev, og dem er der nu lige så mange af, som der er af traditionelle landbrug..

4 Minkavl i Alslev gennem 50 år 4 Minkavlens opstart Forud for etableringen af disse nye pelsfarme, havde der under Besættelsen været en lille produktion af skind fra sumpbævere i Alslev. Rhod på Damsmark havde disse dyr ved gårdens ler- og mergelgrave, Andreas Gade fra Kirkegade havde nogle i bækken ved Løvmose, og så havde Chr. Eg Petersen fra Kirkegade dyr nede i Ålegrøften. Det drejede sig kun om et mindre antal bævere, og tilbagevending til en mere almindelig forsyningssituation efter krigen lukkede hurtigt denne lille nicheproduktion. Esbjerg-området blev arnestedet for pelsdyravl i Vestjylland med opstart sidst i 30erne. En mængde, men overvejende små pelsdyrfarme, som kunne anvende affaldsprodukterne fra den stedlige store fiskeindustri til mink- og rævefoder, skød op. Efterhånden voksede flere af farmene sig så store, at der skulle ansættes medhjælpere, og så begyndte kendskabet til pelsdyrsproduktionen at brede sig som ringe i vandet, og nåede også ud til Alslev Sogn. Flere af minkfarmerne herude bl.a. Arne Møller og Poul Pedersen havde haft ansættelse på farme i Esbjerg, inden de selv startede produktion. De første minkfarme i Alslev. De 2 første farme blev startet op helt fra grunden på nye parceller. Så fulgte de efterfølgende etableringer som supplement til den bestående landbrugsproduktion, og så er de seneste 2 etableringer igen sket på nyoprettede ejendomme. Næsten alle, der startede på minkproduktion, havde en eller anden form for landbrugsmæssig uddannelse som basis for opstarten, men enkelte begyndte alene med lysten til at tjene penge og være selvstændig minkfarmer som motivation. (se ved omtalen af de enkelte farme) Seir Thestrup, Torrupvej 18 og Arne Møller, Forumvej 48 etablerede de første farme omkring 1963/1964, og begge købte omkring 1 tdr. land og byggede såvel beboelse som farm op på bar mark.. Efterfølgende og næsten samtidig blev der ved flere gårde bygget nogle små minkhaller. Det var ved Thomas Hansen, Forumvej 112, Viggo Danielsen, Torrupvej 17, Hans Jørgen Rhod på Damsmark, og ved Gunnar Helth Jensen på Tulsmarkvej 48. Henry Christensen på Hjerting Landevej havde også nogle få mink, men vist ikke minkhal. Mange steder var der medinvestorer af primært fiskeskippere fra Esbjerg. Dog gik stigningen i Danmark fra farme med 1.1 mil. solgte minkskind i 1960 til farme med produktion af 3.2 mill skind i 1969 stort set uden om Alslev. Rentabiliteten i pelsproduktionen har altid bølget op og ned, hvor gode tider blev efterfulgt af dårlige tider. Omkring 1970 faldt salgsprisen pr. skind fra omkring kr. 100 i 60erne til kr. 75, og produktionen gav nu underskud. Dette fik antallet af danske farme til at blive halveret på 5 år, så der i 1975 kun var tilbage, men farmene var nu til gengæld blevet større.

5 Minkavl i Alslev gennem 50 år 5 Her i Alslev lukkede de 3 små farme, medens de 2 først etablerede fortsatte. Nyetablering fandt dog også sted for Poul og Inger Pedersen flyttede deres farm fra Sædding til Tulsmarkgård i 1970, og det samme gjorde Søren Hansen, Tulsmarkvej 37. omkring Priserne for minkskind steg dog igen fra omkring 1975 og denne opgangsperiode varede i næsten 15 år. Ole Hansen, Forumvej 112 genoptog produktionen i 1974, og Hans Christensen startede også samme år med mink ved siden af sin sædvanlige landbrugsproduktion, og på Damsmark og ved Chr. Jepsen på Tulsmarkvej blev der også bygget minkhaller. Den store etableringsperiode. I løbet af 80erne steg priserne på minkskind, og antallet af farme og avlstæver fulgt med. På landsplan passerede den årlige produktion 10 millioner stk. skind, og disse økonomisk gode forhold medførte etablering af mange nye farme i Alslev. Egon K. Jakobsen og Henning Buurgaard etablerede farm i 1979 på Forumvej 80, Bent Lykke Jensen, Torrupvej 53 i 1982, Bjarne Andreasen Forumvej 113 i 1984, Hilmer Nissen Torrupvej 35 i 1984, Niels Henrik Knudsen, Forumvej 74 i 1985 Hans Esbjerg Petersen Hjerting Landevej 135 i 1987, dog allerede i 1982 uden for sognet Smedegård & Pedersen på Torrupvej 12 i 1988 Søren Hjort Vibækvej 34 i 1988 Bølgetoppen og de høje priser blev efterfulgt af en dyb bølgedal fra Frem til omkring 1995 var det meget vanskeligt - nogle siger endda umuligt - at drive rentabel minkproduktion, og antallet af farme i Danmark faldt igen fra i 1989 til år senere. Produktionen blev også reduceret over denne 10 års periode fra omkring 3 mill. avlstæver til 2 mil. avlstæver, men farmene blev større og de fleste deltidsbrug forsvandt. Der var kun overlevelsesmuligheder for de professionelle og der er da heller ikke sket nyetableringer af minkfarme i Alslev de seneste 20 år. Generationsskifte på minkfarmene. Derimod har de første generationsskifter fundet sted. Arne Møller solgte i 1999 sine bygninger m.m. til Bjarne O. Mortensen, og produktion blev flyttet til Forumvej 101. Ved Søren Hansen på Torrupvej 37 blev produktionen forpagtet ud i 1999 og senere solgtes farmen til Hilmer Nissen. Tulsmarkgård blev i 2003 købt af Knud Rahbek som yderligere i 2009 købte Hilmer Nissens gård og minkproduktion.

6 Minkavl i Alslev gennem 50 år 6 Sådan har ejerforholdene omkring minkfarme i Alslev Sogn udviklet sig over 50 år. Fra en start med små deltidsfarme på samlet under avlstæver til nu omkring her i 2010 eller næsten 1 % af Danmarks avlstæver fordelt på 9 farme, og hvor flere af driftsenhederne nu er så store, at der er året rundt er ansat personale. Leverandører til minkfarmene. I Alslev har der kun fundet produktion af minkfoder sted hos Seir Thestrup. Efter de dårlige tider omkring 1970 vurderede han, at der var rentabilitet og besparelser i egenproduktion af foder, og dette fortsatte indtil 1976, hvorefter det blev næsten umuligt at opkøbe fiskeaffald på havnen i Esbjerg. Så solgte han sit fryseanlæg til Carsten Carstensen i Toftnæs og klarede sig på anden vis. Niels Henrik Knudsen brugte kun tørfoder i de 3 år han havde mink. De øvrige har købt foder ved fodercentralerne, og flertallet af minkfarmere i Alslev var med som andelshavere, da Dooleweerdts fodercentral i Tarp blev overtaget af egnens minkfarmere. I begyndelsen skulle foderet i Tarp hentes i 40 l spande, senere blev det bragt, men først fra 1983 kom der tankbiler med det færdiglavede minkfoder til køletankene ved farmene. Bygningen og udvidelserne af minkfarmene gav også arbejde til lokale håndværkere, hvor bl.a. Hans Esbjerg Petersen, før sin egen etablering som minkfarmer, var stærkt involveret. Alslev Rustfri Stål snuste også til minkbranchen og udviklede omkring 1987 en aftrykker som bl.a. blev testet ved Jacobsen & Buurgaard, og forhandlet af Jasopan, men opbremsningen og lavkonjunkturerne omkring 1990 stoppede denne produktion Billedet er af en Alslev-afrykker Rævefarme. Udover minkproduktion har Jacobsen & Buurgaard, Tulsmarkgård samt Ole Hansen i kortere perioder omkring 1983 haft ræve, men denne produktion er nu væk fra Alslev. Udvikling frem mod nuværende niveau. På alle områder indenfor pelsdyravlen er der sket store forandringer. Da de første farmere startede op var der næsten ingen lovkrav af nogen art, men snart efter begyndte en lind strøm af cirkulærer og bekendtgørelser at tilflyde pelsdyrsbranchen med mangeartede krav, så som regulering af afstandskrav til naboer, dokumentation for

7 Minkavl i Alslev gennem 50 år 7 medicinforbrug, indhegning, arealkrav, regler for bortskaffelse af gylle, krav om gyllerender, krav om burstørrelser og meget mere. Avlsarbejdet omkring mink har over tid forbedret mulighederne for rentabel drift. Før var mink små hidsige krabater, medens de i 2010 er noget mere rolige og omgængelige samt markant større. Den samme positive trend har også gjort sig gældende for hvalpeantallet pr. kuld. Tallene på landsbasis er steget fra omkring 3,3 hvalp pr. tæve i 1960 til 5,0 i 1990, men siden er udvikling stabiliseret og gennemsnittet er i ,4, dog lidt højere her i Vestjylland. Dette kan primært tilskrives de bedre sundhedsforhold for såvel tæver som hvalpe. Minkfarmernes faglige ballast forud for etableringen har primært været en landbrugsopvækst efterfulgt af en landbrugsuddannelse med skole og arbejde på gård/minkfarm. Mekaniseringen af minkdriften startede med motoriserede fodervogne til erstatning af en manuel skubbet vogn og en såkaldt foderkop, som blev brugt til at placerede foderet med ovenpå burene, og næsten samtidig kom de automatiske og frostsikre vandingssystemer. Gyllehåndteringen er også blevet udbygget og forbedret med render og gylletanke. Løbende og i takt med at farmene er blevet større, er der udviklet flere og flere maskiner til hjælp ved behandlingen af skindene. Tromler med forskellige funktioner, skindskraberne som efterhånden er blevet fuldt automatiserede, og tanemaskiner som er blevet udviklet, så de passer rationelt sammen med tørringen af skindene, samt - som det væsentligste - mere og mere effektive pelsningsmaskiner, som nu er blevet til pelsningsrobotter, hvor minkpelsen bliver skilt fra kroppen med minimal brug af muskelkraft. Alle disse forbedringer har medført en kolossal produktivitetsstigning ved pasning af mink. Hvor Poul Petersen kan berette om, at en person omkring 1953 skulle passe omkring 250 tæver godt nok inkl. fremstilling af foder så er kravet nu, at en person skal kunne magte pasningen af op mod tæver uden at det af den grund går ud over minkenes trivsel og velvære. Samarbejde mellem minkavlerne. Der har været tradition for samarbejde omkring pelsning. Søren Hjort og Bjarne Andreasen har altid fået pelset ved Ole Hansen, Hans Esbjerg og Hans Christensen fik nogle par år pelset ved Jacobsen & Buurgaard, hvorefter Hans Esbjerg etablerede eget pelseri, medens Bjarne Mortensen og Smedegård har egne pelsningsfaciliteter.

8 Minkavl i Alslev gennem 50 år 8 Afslutning. Denne beskrivelse af minkavlens første 50 år i Alslev med oversigt over farme og bilag - er lavet for at fortælle om de forandringens vinde, der har blæst hen over vort sogn. Alle erhverv - såvel håndværk, butik som landbrug - er blevet reduceret i betydning. Eneste undtagelse er minkavl, der har vokset sig stadig større og som i dag beskæftiger omkring 25 personer og således er det største produktionserhverv i Sognet. Tak til alle som uden undtagelse har taget mod invitationen om at medvirke ved Alslev Sognearkivs projekt, og også tak til de mange, som har indleveret materiale, bøger og billeder, så Arkivet nu har en brugbar dokumentation for udviklingen. Udarbejdet fra januar til september 2010 af Hans Ole Villadsen Arkivleder for Alslev Sognearkiv.

9 Minkavl i Alslev gennem 50 år 9 Forumvej 48, matr.nr. 9u Alslev Arne Graversen Møller Farmen blev startet i 1964 og solgt til flytning i Grunden til farmen på 0,6 ha blev udstykket fra naboejendommen tilhørende svigerfaderen Mads Møller Christensen. Forud for opstarten havde A.G.M. været ansat på pelsdyrfarmen Fox, Darumvej, Esbjerg fra , og derefter et år ved Carl Højbo Nielsen. Starten skete i finansielt samarbejde med 3 fiskeskippere fra Esbjerg, der i 2 omgange blev købt ud, og fra 1976 havde A.G.M. farmen alene. Hustruen Jytte har været medhjælpende i hele ejerperioden blev der bygget parcelhus og en 4-rækkers hal på 9 fag, som udvides i Senere tilkøbtes mere jord, og der blev bygget 4 stk. 2-rækkers haller i 13 fag. I 1982 blev der bygget et hus til pelsning m.m. og i en årrække herefter var der ansat medhjælper. Tanemaskine, strygemaskine blev købt i 1985, afstifter i Pelsning skete manuelt med eksterne medhjælpere. Driften har haft fokus på avlsarbejde, og der er solgt en del avlsdyr fra farmen. Fra starten var der 300 tæver og ved afhændelsen i 1999 omkring Billedet viser Arne på pelsudstilling i Tarp 2010

10 Minkavl i Alslev gennem 50 år 10 Torrupvej 18, matr.nr. 3ab Alslev Seir Thestrup Nielsen, fd Seir Thestrup var udlært elektriker, men blev i 1959 inspireret til at forsøge sig med minkavl sammen med brødrene Andreas og Thue Thuesen på deres fødegård i Hjerting, Starten var 10 tæver opkøbt ved en minkfarmer Filskov, der havde farm i Måde ved Esbjerg. (Han spiste på Hjerting Badehotel, hvad Seir også gjorde) I 1962 købtes 1½ tdr. land frijord ved Torrupvej af Otto Hansen fra Tulsmark, (senere jordkøb bragte grunden op på m 2) og her blev der i 1963 bygget et parcelhus på 98m 2 samt en 6-rækkers hal. Der var kapacitet til 100 egne tæver, samt 70 tæver, som var i pension for hans bror. Senere blev der bygget pelsningsrum samt yderligere 3 stk. 2-rækkers haller, så kapaciteten kom op på 400 tæver. De første år blev foderet købt ved Dooleweerdt i Tarp, men i 1970, hvor pelspriserne var i bund, blev der bygget et frysehus, for Seir mente, at egen foderproduktion ville være billigst.. Derfor blev han den eneste minkfarmer i Alslev, der selv har produceret foder. Det foregik i Derefter blev der vanskeligt at skaffe fiskeaffald fra Esbjerg Havn, og han stoppede med foderproduktionen, og frysefaciliteterne blev solgt til gartner Carsten Carstensen i Toftnæs. Derefter købte han foder nogle år ved Fox på Darumvej i Esbjerg, og de sidste år frem til ophør af produktion i 1991, anvendte han tørfoder. Billederne viser Seir i 2010 ved en af sine gamle maskiner samt luftfoto af farmen fra ca. 1965

11 Minkavl i Alslev gennem 50 år 11 Forumvej 112, matr.nr. Østermarkens Minkfarm. Ole Hansen og tidligere moderen Johanne Hansen I samarbejde med brugsuddeler Simonsen startede Oles mor, Johanne Hansen farmen omkring 1965, hvor der blev bygget en 4-rækkers hal til 125 tæver. Simonsen udtrådte efter et par år, og Johanne drev farmen indtil sin død i 1968, hvorefter driften blev indstillet. Produktionen blev genoptaget af Ole Hansen i 1976 med 150 tæver og samtidig blev hallen forlænget. Ole Hansen havde bl.a. arbejdet for Ravn i Forum, og derfra købt de første avlsdyr. I 1979 blev farmen udvidet til tæver, og faderen Thomas Hansen og Viggo Loklindt trådte ind i et interessentskab. Der skete løbende udvidelser til tæver, og der blev bygget til, så farmen kom op på 4 stk. 4-rækkers haller og 10 stk. 2-rækkers. Loklindt udtrådte i 1983, Thomas i 1987 og derefter har O.H. været eneejer af farmen. I 2007 blev der bygget en stor 20-rækkers dobbelthal med bure, og produktionen udvidet til tæver. Ole H. påbegyndte omkring 1981 en produktion af ræveskind og havde også nogle mårhunde, men denne produktion blev efter en kort årrække nedlagt, bl.a. fordi de nødvendige tilladelser ikke var indhentet. Der har været medhjælpere på farmen bl.a. Freddy Borgwardt, Alslev og svogeren Bjarne Andreasen, som senere etablerede en farm på nabogården til Ole. Nu er sønnen Kasper tilknyttet driften. Medhjælpere ved pelsning har bl.a. været Niels Skovgaard Nielsen, Esbjerg (lastoptager) og hustru. Første pelsningsmaskine blev købt i 1987, men skrottet, da den ikke fungerede rationelt, og først i 1994 blev der igen købt pelsningsudstyr nu en BS-afrykker. Maskinparken er løbende opgraderet og tørrefaciliteterne ligeså. Der pelses også for Bjarne Andreasen og Søren Hjort. Billederne er af den oprindelige gård samt luftfoto med den første hal.

12 Minkavl i Alslev gennem 50 år 12 Forumvej 113, matr.nr. 20i Alslev Bjarne Peder Christian Andreasen Ejendommen fra 1939 nu på 3,2 ha blev købt til overtagelse primo 1984 med henblik på etablering af deltidsfarm. Jorden var da af sælger afhændet særskilt til naboen Henning Andersen, Langsomgård. Der blev bygget 2 stk. haller i 1984, 1 stk. i 1986 og 4 stk. i 1989, og alle haller blev forlænget i 2002, så på nuværende tidspunkt er der 7 haller, hvoraf 2 stk. er 6-rækkers og 5 stk. er 2-rækkers. Der blev bygget gylletank på 1050 m 3 og gyllesystem i Opstarten var med 200 tæver og efterhånden udvidet til 1200 tæver. Pelsforarbejdningen er i hele perioden sket ved naboen/svogeren Ole Hansen, så udover fodermaskine er der ikke inventar. Foder er hele tiden blevet købt i Tarp, og avlsdyr er købt rundt omkring på egnen. Forud for etableringen var Bjarne Andreasen tømrer, og arbejdede heltids uden for farmen frem til omkring år Billedet er af gården på Forumvej, som ligger foran farmen.

13 Minkavl i Alslev gennem 50 år 13 Forumvej 101, matr.nr. 1f Langsom gdr. Bjarne Overgaard Mortensen Bjarne Mortensen købte i 1999 besætning, inventar og bygninger af Arne Møller på Forumvej og flyttede bedriften over en 2-årig periode til sin ejendom på Forumvej 101. Han overtog tæver i 9 stk. 2-rækkers haller på 30 fag, som senere er udvidet til 15 stk. haller med nu tæver. Havde forud for etableringen arbejdet som vikar bl.a. på minkfarme. I.f.m. lovkrav fra 2010 om større bure reduceres besætning, da placeringen nær naturområdet ved Alslev Å forhindrer udvidelser. Byggede pelsrum m.m. i 2005 og fik samtidig pelsningsrobot. Passer selv farmen med løs hjælp fra familie m.fl. Billederne viser Bjarne 2010 med mink og ejendommen, der er fra 1954

14 Minkavl i Alslev gennem 50 år 14 Torrupvej 37, matr.nr. 16h Alslev Søren Hansen, Sædding. Farmen blev i 1978 flyttet fra Sædding til Torrupvej, hvor Søren Hansen havde købt et areal af Hilmer Nissen. Arealet var købt allerede i 1976, men på grund af uklarhed om jordkøbet hos Jordbrugskommissionen for Ribe Amt blev etableringen trukket over 2 år, og Søren måtte et år have sine dyr parkeret midlertidig på anden farm. Startede minkproduktion på farm ved fødegården i Sædding med 300 tæver, men p.g.a. byudviklingen blev gården der solgt til udstykning og Søren skulle finde et nyt sted til sine mink. Kontakten til Hilmer Nissen blev skabt gennem Poul Pedersen på Tulsmarkgård. Opstarten var i en 4-rækkers hal sammen med 3 stk. 2-rækkers. Udvidede i 1993 med yderligere 5 stk. 2-rækkers haller samt servicebygning. (Denne stålhal nedbrændte i 1995, men blev genopbygget) Sluttede i 1999 som 60-årig med tæver. Har selv passet farmen med hjælp både til drift og pelsning. Forpagtede farmen ud i 1999 til Poul Erik Mathiesen, Sædding og fra 2001 til Hilmer Nissen, der så i 2005 købte farm med jord og lagde det sammen igen med Torrupvej 35. Billederne viser branden 1995 samt den nyopførte farm.

15 Minkavl i Alslev gennem 50 år 15 Hjerting Landvej 135, matr.nr. 1ah Toftnæs Hans Esbjerg Petersen Hans Esbjerg afviklede i 1996 sin tømrerforretning, men havde allerede i 1981/2 startet en minkfarm op. Først i Knoldeflod med haller fra Damsmark (sammen med Robert Hansen i selskabsregi - RH blev dog allerede blev købt ud i 1983), og i 1984 en nybygget 4-rækkers hal. I 1985 blev der købt 1,5 ha fra Poul Andersen Hjertingvej, og farmen blev flyttet til Toftnæs i 1986, men farmen i Knoldeflod blev først afhændet i Senere i 2004/5 købes yderligere 18,1 ha af Carsten Carstensen, Toftnæs for at opfylde arealkrav, så antal af avlstæver kunne udvides. Farmen i Toftnæs startede med 750 tæver fra Knoldeflod, og via mange løbende udvidelser senest i 2006 øges besætningen løbende til tæver, hvilket gør farmen i 2010 til den største i området. Første maskinhus bygges i 1990 og udvidedes i 1997 med pelseri, frokoststue, toiletter m.m. Foder blev først leveret fra OK pelsdyrfoder på Darumvej, senere Scanfrost på Havnen i Esbjerg og nu fra Sydvestjysk Fodercentral i Tarp. Hallerne er 4 eller 6-rækkers og er mellem 100 og 160 m lange. Ved opstarten i Toftnæs blev der etableret gyllerender forsynet med skrabeanlæg, der dog viste sig begrænset effektiv, og senere er udskiftet. Pelsningshal er fra 1997 og med frokoststue, badefaciliteter, pelseri, tørreri samt lade. I fik H.E. pelset ved Egon K. Jakobsen på Forumvej, men derefter etableredes eget pelseri, først i Bredgade i Alslev og senere fra 1997 på farmen. De første pelsningsmaskiner og tørreri blev købt brugt, men fra 1997 er såvel tørrefaciliteter (nu med tørrevogne) som pelsmaskiner løbende blevet opgraderet. Ny tanemaskine og computerstyret skrabemaskine anskaffes i 1998, og fra 2004 til 2010 udskiftes/ anskaffes yderligere maskiner til pelsningsarbejdet senest ny flå robot. Har fra 2005 haft 2-4 lettere til at hjælpe i pelsningssæson, hvor der også pelses for Hans Christensen, Kirkegade, så der samlet pelses omkring mink. Noget medhjælp frem til 1987, hvorefter farmen i 11 år passes alene af Hans og hustruen Anne Lise. Fra en heltidsansat og efterfølgende 2 medhjælpere. I pelsningssæsonen 2009 var der 12 personer ansat, heraf 4 lettere, og der blev forarbejdet stk. minkskind. Luftfoto af farmen 2009

16 Minkavl i Alslev gennem 50 år 16 Damsmarkvej 6, matr.nr. 2a Tulsmark, Tulsmarkgård Poul og Inger Petersen og fra 1992 Britta Gregersen (datter) Ejendommen Tulsmarkgård blev købt omkring årsskiftet 1969/70, og familiens farm fra Sædding på 550 tæver blev flyttet derud. Poul Pedersen var allerede omkring 1946 begyndte at arbejde med mink i Nordjylland, og familien flyttede til Esbjerg området i 1953, hvor han blev ansat på Pazhasina , og efterfølgende var driftsleder på Johan Olsens minkfarm, først i Måde og senere i Tjæreborg Hustruen Inger startede i 1961 med 10 tæver på en lille farm i Måde og flyttede senere til Sædding stadig på lejet grund med 50 tæver. Måtte ligesom Søren Hansen, Torrupvej flytte fra Sædding p.g.a. byudvikling. Farmens bygninger bestod da af 1 stk. 4-rækkers hal og 6 stk. 2-rækkers haller, som alle blev flyttet til Tulsmark. Her blev farmen udvidet til 15 stk. 2-rækkers haller, og i 1987 bygges vest for gården et medhjælper hus til datteren Britta og manden Jens - der begge fra 1982, var medhjælpere på farmen - samt yderligere 5 stk. 2-rækkers haller på 80 m ved dette hus. Disse haller blev benyttet som sommerfarm. Naboerne i området benyttedes i stor udstrækning som hjælpere, bl.a. Leo og Nelly Sørensen, Inger Alslev og Vera Hansen, samt sønnen Søren, alle Tulsmark. Niels Hansen tidl. Torrupvej 35 var fra ansat fast på timeløn. Farmen blev i 1982 A-farm, og der var fokus på avlsarbejde. Fik i 1983 Top lot med et bundt hvide skind. Har fået foder fra Dooleweerdt/Tarp hele perioden som selvstændige farmere. Første fodermaskine købt i 1970, tanemaskiner fra omkring 1977 medens afrykker først blev anskaffet omkring I 1999 blev farmen først oversvømmet d p.g.a. skybrud, og senere d under orkanen - skete der skader for over 1 million på farmen. Udviklingen i produktivitet er over de 50 år som Poul P. har arbejdet med mink, steget markant. Omkring 1952 skulle en mand passe 150 tæver, omkring 1960 var kravet fordoblet til 300 tæver, dog indbefattede arbejdet også produktion af foder. Her 2010 ligger kravet omkring tæver pr. heltidsansat.

17 Minkavl i Alslev gennem 50 år 17 Forumvej 80 og 82, matr.nr. 8q Alslev Egon Krath Jakobsen og Henning Buurgaard Kim Wolf fra 2004 Farmen blev etableret på Egons gård, som han købte i 1962 (26,6 ha). Havde da blandet drift med svin og køer. Svinene blev sat ud i 1972, og køerne i 1982, og herefter var driften alene baseret på pelsdyrsavl samt markdrift. Opstarten skete for sjov i 1979 med et par ræve i Hennings hønsehus. I 1981 blev der etableret et interessentskab, som byggede en lukket 4-rækkers hal med en startbesætning på 10 ræve og 50 minktæver. På dette tidspunkt krævedes formel offentlig godkendelse for pelsdyrsdrift. Bygningerne blev udvidet til 3 stk. lukkede 4-rækkers haller med 51 fag på 110 m. Alle bure blev lavet som 90 cm mod lovkrav 75 cm. Gyllerender og gyllebeholder kom til i Gyllekapacitet 750m 3 Minkproduktionen steg efterhånden til omkring tæver. Ræveproduktionen øgedes til 75 hunner, (blåræv, sølvræv og mix) men blev nedlagt i 1986, da produktionen var for besværligt i forhold til minkavl. Toppris for et ræveskind blev kr Ud over pelsning af egen produktion, er der også blev pelset for Hans Christensen, Kirkegade og Hans Esbjerg Petersen, Toftnæs. Der blev i samarbejde med Alslev Rustfri v/søren Peter Bjerre udviklet en Alslev Aftrækker omkring 1987, som senere er blevet afløst af en Gøl-afrykker Farmen afhændet i 2004 til Kim Wolf, der havde en landbrugsmæssig uddannelse fra Ladelund Landbrugsskole og ved kvægbesætninger, men også 2 år på minkfarm i Rousthøje tilhørende Hans Ellegaard. Kim Wolf har fortsat produktionen med en lille reduktion til tæver. Har dog mod syd bygget en 8-rækkers hal på 25 fag med 1400 burrum. Passer selv farmen med lidt løs hjælp. Avlsdyr købes ved Give. Pelsning sker nu eksternt ved Kim Jensen, Rousthøje, hvorfor egen maskinpark er under reduktion/afvikling.

18 Minkavl i Alslev gennem 50 år 18 Torrupvej 35, matr.nr. 16g Alslev Hilmer Nissen Udvikling. Konen startede i 1984, sammen med Hilmers kusine Birthe Sørensen, en lille farm op på familiens ejendom, som var købt i Der blev bygget en 4-rækkers hal til 100 tæver, som med årene blev forlænget efter behov. (blev til sidst 156 m lang) I 1988 blev farmen opdelt, og ægtefællerne var nu også kommet med i driften. Birthe Sørensen og ægtefælle Henning etablerede med deres andel på 300 tæver egen ny farm i Sig. Besætningen blev forsat udvidet med omkring 250 tæver om året, og da ejendommen blev solgt til Knud Rahbek i 2009 var der tæver. I starten skete pelsning og skinforarbejdning ved naboen Søren Hansen. Derefter i eget regi. Afrykker købt i Sideløbende med minkavl blev der på ejendommen produceret tdr. kartofler. Maskinerne til denne avl ejedes sammen med Ejnar Lauridsen, Hjerting Landevej. Der blev i flere omgange købt jord til ejendommen bl.a. fra Ilsøgård, Nabofarmen tilhørende Søren Hansen blev overtaget i først forpagtet og senere i 2006 købt. Søren Hansen havde i 1976 købt jord til minkfarmen fra Hilmer Nissen. Hilmar Nissen havde ved starten begrænset kendskab til minkavl, da opvækst på gården Torrupvej 30 var blevet afløst af et job som chauffør og et parcelhus i Guldager. Avlsdyr bl.a. købt ved Smedegård og Pedersen, Alslev. Ejendommen sælges i 2009 til Knud og Thora Rahbek, der med det samme tilbygger en stor 10-rækkers lukket hal.

19 Minkavl i Alslev gennem 50 år 19 Vibækvej 30, matr.nr. 6a Vibæk Søren Hjort Søren Hjort startede sammen med svogeren tømrermester Eivind Thuesen op i 1987 med 50 tæver i en lukket 6-rækkers stålhal. Denne hal er senere forlænget og derefter yderligere udvidet med 3 stk. åbne 2-rækkers haller i tilknytning til stålhallen. Kapacitet er nu til 625 avlstæver. Etableringen skete for at have et alternativ til mælkeproduktionen. Avlsdyr er primær købt ved Niels Chr. Sørensen, Sadbjerg og dennes svigersøn Carsten Schmidt. E. Thuesen udtrådte af driften i Der pelses ved Ole Hansen, og foderet er købt i Tarp. Hustruen Elin hjælper til ved driften. Billederne viser Eivind Thuesen og farmen ude og inde under stormflod

20 Minkavl i Alslev gennem 50 år 20 Kirkegade 44, matr.nr. 15b Alslev, Elkærgård Hans Christensen medejer fra 2002 sønnen Claus Christensen Ejendommen købt i 1972 og med svineproduktion frem til Der er foretaget tilkøb af jord fra Peter Nørby i 1972, Søren P. Jensen, Kirkegade 57 i 1979, og desuden er fødegården i Lifstrup købt i 1995, hvor sønnen Claus nu bor. Gården i Lifstrup er blevet suppleret med yderligere 18 ha i 2009 købt fra nabogården. Minkproduktion startede i 1974 med 20 tæver i en 2-rækkers hal. Frem til 1988 bygges yderligere 4 stk. 2-rækkers haller til samlet 600 tæver. I 1988 bygges en lukket 6-rækkers hal og produktionen sættes op til tæver. I 2002 køber sønnen Claus 50 % af hele bedriften og med bygning af yderligere 9 stk. 2-rækkers haller bringes produktionen op på tæver. Samtidig bliver der opsat gyllesystem. Foderet er altid blevet leveret fra Tarp - i starten kom svigerfaderen med 1-2 spande med foder fra Tarp i privatbilen. De første år pelsede svogeren Harald Slagter Nielsen fra Alslev, senere skete pelsning ved Poul Møller, Sædding. I i perioden ved Jacobsen og Burgård, og derefter ved Hans Esbjerg Petersen i Toftnæs. Avlsdyr er primær købt ved svigersøn, der har farm i Lifstrup. Farmen var ramt af plastmacytose i Da der pelses eksternt, er der kun begrænsede maskininvesteringer til minkproduktionen. Forud for sønnens indtræden i driften, var der ikke fast ansatte medarbejdere. Nabodrengene fra Knud Thomsen Ivan og Per hjalp dog ofte til. I Lifstrup - ved fødegården - var der mink på flere af nabogårdene, og svigerfaderen havde minkfarm i Sædding, og derigennem var det en naturlig udvikling for Hans C. at etablere minkproduktion på ejendommen som supplement til svinedriften. Billederne viser byggeri i 1988 samt følger af orkan

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

Brudstykker af fortællingen om Alslev Fiskeri 1902 2015

Brudstykker af fortællingen om Alslev Fiskeri 1902 2015 1 Brudstykker af fortællingen om Alslev Fiskeri 1902 2015 2 Området før der blev anlagt fiskedamme. Vejen fra møllen mod nord fulgte dæmningen mod øst og drejede mod nord. Her blev Alslev Å passeret over

Læs mere

'Midtjyllands Pelsdyravlerforening Type Point Rang Navn Præmie

'Midtjyllands Pelsdyravlerforening Type Point Rang Navn Præmie 'Midtjyllands Pelsdyravlerforening Type Point Rang Navn Præmie Black 155 1 Hedegaard I/S Ærespræmie 12 154 2 Hans Østergaard Ærespræmie 28 152 3 Ulrik Jensen Ærespræmie 57 149 4 John Papsø 149 5 K.K. Mink

Læs mere

Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012

Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012 Esbjerg og Omegns Pelsdyravlerforening Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012 Dommere: Liniedommere: Jens Arne Kristiansen og Brian Vemmelund Velvet, Jaguar, Redglow, Stardust, Blue Iris: Preben Due

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Kun 20% virksomheds beskatning

Kun 20% virksomheds beskatning Kun 3 timer til København Kun 20% virksomheds beskatning Gennemsnits høj og Lav temperatur PUBLISHED BY PROMOTE ICELAND Borgartun 35 105 Reykjavík Iceland Tel +354 511 4000 E-mail info@invest.is www.invest.is

Læs mere

Mosegårdsvej 4 Pilehøj

Mosegårdsvej 4 Pilehøj Mosegårdsvej 4 Pilehøj Matrikelnummer Matr.nr. 16 Grønholt by, Grønholt sogn, huslod, ved udskiftningen nr 4, 4 skp. Bevokset med underskov, Matr.rn.12 Grønholt by, Grønholt sogn er på 3.9642m2 Matr.nr.

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

Matriklen 1844 Vorbasse sogn.

Matriklen 1844 Vorbasse sogn. Vorbasse 1 Præsteembedet Præsten Langballe Priviligeret hartkorn 3 2 2 0 22 61 3 3 3 1,25 2 Skoleembedet Kirkesanger Anders Christensen 0 2 2 1 3 Hans Nielsen Ejeren 3 1 2 0 21 75 2 7 2 2,75 4a Peder Knudsen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

XI.B Bodil Østergaard er født den 28. januar 1940 i Biersted. Hun blev gift den 22. juli 1962 i

XI.B Bodil Østergaard er født den 28. januar 1940 i Biersted. Hun blev gift den 22. juli 1962 i XI.B Bodil Østergaard er født den 28. januar 1940 i Biersted. Hun blev gift den 22. juli 1962 i Biersted med Erik Mejlholm, der er født den 30. juli 1936 i Nørhalne som søn af gårdejer Niels Mejlholm og

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen. Fischer's Boligmontering - nu og i fremtiden

100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen. Fischer's Boligmontering - nu og i fremtiden Tillæg til Vejen Avis 19. oktober 1982 - siderne 19 til 22 Tirsdag den 19. 0ktober 1982 Vejen Avis 19 100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen Fischer's Boligmontering gennem tiden...

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Hans Christensen, 1915-1995

Hans Christensen, 1915-1995 I følge min farfar blev Hans født kl. 23.55 den 25. januar 1915, men da uret i stuen gik 10 min. foran, blev datoen noteret som den 26. januar! Han er ældste søn ud af 3. Er hjemmefødt på adressen matr.

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm I forbindelse med ejerskifte eller ophør af pelsdyrproduktionen har mange avlere ofte et ønske om at blive boende ved minkfarmen, eller det

Læs mere

RESULTATLISTE EFTER 1. AFDELING - KAJS-AUTO SOMMERCUP 2008

RESULTATLISTE EFTER 1. AFDELING - KAJS-AUTO SOMMERCUP 2008 RESULTATLISTE EFTER 1. AFDELING - KAJS-AUTO SOMMERCUP 2008 Version: 10/05/2008 7 404 Magnus Nielsen Esbjerg Cykel Ring 1996 Ungdom 00:25:01 00:25:01 8 401 Rasmus Beck Knudsen Esbjerg Cykel Ring 1997 Ungdom

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer.

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer. Almindsøvej. Området nord for Almindsøvej var tidligere et kolonihaveområde, kaldt "Nationalhaverne"; jvf. f.eks. Almindsøvej 26 m.fl. Området, der nu udgør numrene 1-25, var opr. et gartneri. Det højereliggende

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Lidt om Bjergby Lokalforening.

Lidt om Bjergby Lokalforening. Lidt om Bjergby Lokalforening. Billeder og tekst af Erik Skjoldager Pr. 1. maj 1962 blev jeg ansat som foderstofuddeler i Bjergby Lokal-forening og Hovbak Gødningsforetning, der indtil da havde været en

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

RESULTATLISTE JM 2008. 15m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 8. & 9. Feb.

RESULTATLISTE JM 2008. 15m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 8. & 9. Feb. RESULTATLISTE JM 2008 15m Std.- Grov- & Fripistol HERNING D. 8. & 9. Feb. UNGDOM U1 Præmie G Kaare Jensen Års 93 96 95 284 100 S Emil Hoff Hjort Vadum 92 91 95 278 B Kevin Blom Grønhøj Vadum 90 88 92 270

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Gevær, 15m. - Mesterskab 3 1 39271 Lars Søndergård 06-072 Helle Skytteforening 173/00 177/01 350/01

Gevær, 15m. - Mesterskab 3 1 39271 Lars Søndergård 06-072 Helle Skytteforening 173/00 177/01 350/01 RESULTATLISTE 2.Hovedkreds 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 107058 Michelle Brun Henningsen 06-030 Alslev Skytteforening 200/10 198/10 398/20 2 99520 Stine Jacobsen 06-072 Helle Skytteforening 198/03

Læs mere

Andelsboligforeningen købte herefter grunden del nr. 4 af matr.nr. 7h, Agtrup by, Sdr. Bjert på 9943 m2. Købsprisen var kr.

Andelsboligforeningen købte herefter grunden del nr. 4 af matr.nr. 7h, Agtrup by, Sdr. Bjert på 9943 m2. Købsprisen var kr. Foreningens historie Dannelsen af foreningen Forud for dannelsen af foreningen var der informationsmøde den 29. maj 2001 på Sdr. Bjert Kro om det planlagte byggeri. Initiativtagerne til mødet var ejendomsmægler

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Skydning Total Old Boy Hold

Skydning Total Old Boy Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Old Boy Hold Træf Skud Træf Skud G 7 Krogager 1 115 120 48 Peter Terkelsen 4106 Krogager Jagtforening 40 40 45 Hans J. Nissen 4106 Krogager Jagtforening

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTAT 3. AFDELING - KAJ's AUTO SOMMERCUP 2011 UNGDOM:

RESULTAT 3. AFDELING - KAJ's AUTO SOMMERCUP 2011 UNGDOM: RESULTAT 3. AFDELING - KAJ's AUTO SOMMERCUP 2011 UNGDOM: Nr. Navn Klub Klasse Måltid Starttid Kørt tid Placering 402 Simon Holgersen Varde Cykelklub Ungdom 17:53:56 17:38:00 00:15:56 1 405 Frederik Vejrum

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

ALLE RÅDGIVNINGS- OG SERVICEYDELSER

ALLE RÅDGIVNINGS- OG SERVICEYDELSER FIND DIN RÅDGIVNING Kopenhagen Fur yder rådgivning og service til pelsdyr-avlere og fodercentraler på en lang række områder. Medarbejderne kan altid kontaktes på mail eller telefon om aktuelle emner eller

Læs mere

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX D.M. Hold Vildbjerg den 19 og 20 september 2015 C1 Runde 2 Bane 32-34 Anna Andersen Bjarne Jensen Aksel Jensen Kurt Poulsen Ritta Jørgensen Tove Nielsen Bent Nielsen Hilda Jensen Birgit Christoffersen

Læs mere

Helhedsorienteret miljøvurdering af minkavl og forslag til indsatsområder

Helhedsorienteret miljøvurdering af minkavl og forslag til indsatsområder Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 50 2003 Helhedsorienteret miljøvurdering af minkavl og forslag til indsatsområder Thomas Sander Poulsen Cowi A/S Niels Enggaard Hansen Den Kongelige Veterinær- og

Læs mere

Forpagtning af nød og lyst

Forpagtning af nød og lyst Juni 2017 Forpagtning af nød og lyst Baggrund Landbruget har siden starten af 80 erne oplevet en støt stigning i arealet af forpagtet jord. Notatet gengiver den hidtidige udvikling, den forventede udvikling

Læs mere

Dommere: POKALER. Pokal tildelt:

Dommere: POKALER. Pokal tildelt: Dommere: Liniedommere: Jens Arne Kristiansen og John Junge Velvet, Jaguar, Redglow, Stardust og Blue Iris: Brian Vemmelund og Carsten Rønhoff Black og alle Cross typer: Anders Skovrup og Lars Nicolaisen

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

OCT Holdmatch søndag d. 4. sept. 2011 arrangeret af Oksbøl Cykel Team

OCT Holdmatch søndag d. 4. sept. 2011 arrangeret af Oksbøl Cykel Team EHM 1 Starttid: 10:02:00 Holdnavn: EHM 1 Startnumre: 21-26 Spangsbjerghaven 145-6700 Email: angar@mail.dk 1. Smede 2. Nilie 3. Jesper Lykke Nielsen 4. Flemming Riis (Ørnen) 5. Flemming Jensen (Hønne) 6.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

RANGERINGS LISTE MINK

RANGERINGS LISTE MINK RANGERINGS LISTE MINK Black 1 50 Carsten Schmidt, Janderup 37 72 49 158 Ærespræmie 2 160 Jan Rasmussen, Give. 39 68 51 158 Ærespræmie 3 197 Tommy Vemmelund, Give. 38 67 47 152 4 153 Kenneth Nielsen, Grindsted.

Læs mere

FORELØBIG RESULTATLISTE Ø L G O D S K Y D N I N G 2013

FORELØBIG RESULTATLISTE Ø L G O D S K Y D N I N G 2013 01-12-2013 19:02:12 - DDS SP v.3.13.11.1 FORELØBIG RESULTATLISTE Ø L G O D S K Y D N I N G 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 92931 Anne Sofie Madsen 06-015 Ølgod Skytteforening 198/06 198/12 396/18 2

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere