Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen"

Transkript

1 MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Fredag d. 2. september Holstebro bowlingcenter Michael Jensen Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling 2011 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning. 3) Fremlæggelse af regnskab. 4) Behandling af fremsatte forslag. 5) Valg til bestyrelsen: På valg er: Henning Jacobsen-ønsker ikke genvalg, Michael Jensen og Katrine Vindelbo-begge ønsker genvalg. 6) Valg af suppleanter. Valgt nu er Robert Foldager 7) Valg af revisorer. På valg er Leo Berwald 8) Valg af delegerede til foreningens delegeretmøde, samt suppleanter. 9) Eventuelt. Formand Michael Jensen bød velkommen til generalforsamlingen og skitserede hvordan mødet ville foregå. Valg af dirigent 1) Der skulle som første punkt vælges en dirigent og bestyrelsen foreslog Mogens Villadsen, som dernæst blev valgt af de fremmødte medlemmer. Bestyrelsens beretning Michael Jensen aflagde dernæst bestyrelsens beretning. F:\hjemmeside\mejerileder.dk\mf\K3\Referat fra generalforsamling 2011.doc 1/9

2 Bestyrelsens beretning 2010 / 2011 Mindeord. Harald Andersen, døde den 23. september Haralds karriere stod i Lurpak smørrets tegn, idet han i perioden fra 1966 og frem 2005, hvor han gik på pension, arbejdede på laboratoriet hos Andelssmør først i Esbjerg og derefter i Varde da Andelssmør flyttede laboratoriefunktionen dertil. Ved siden af det daglige arbejde lagde Harald mange timer i det frivillige foreningsarbejde, som hjælper ved diverse udstillinger, og som kittelmand for smørret. Niels Henning Dehlendorff Fhv. forvalter, døde den 1. december 2010 Henning var ansat på Brejning Muldbjerg mejeri i Spjald frem til den lukkede. Mejeriet blev købt af Arinco i 1988, herefter arbejde Henning som forvalter i pakkeriet på Arinco, og det gjorde han indtil han gik på pension. Søholt Hansen, døde den 18. december Søholt var fagligt meget solidt funderet først tog han uddannelsen som mejerist, dernæst mejeriteknikker og efterfølgende mejeriingeniør. Herefter arbejdede han i produktionen på mejerierne Nr. Vium, Troldhede, og Branderup, inden han i 1986 kom til mejeriforeningen. Her var han blandt andet ansvarlig for administrationen af Lurpak reglerne og bedømmelserne, han var også ansvarlig for produktsiden i forbindelse med store arrangementer såsom landsmejeriudstilling og kredsudstillinger hvor hen aldrig var bange for at tage nye udfordringer op. Internationalt var han også anerkendt og spillede en stor rolle da EU reglerne for gul fedt området blev til. Det er de regler der er årsagen til, at vi i dag har produkter som kærgården. Æret være deres minde Mejeribruget lige nu. Sidste år kunne vi berette om en mælkepris på Arla noteringen på 237,6 øre i år var Arla noteringen i marts på 272,4 øre, altså en stigning på 34,8 øre pr. kg. Stigningen skyldes blandt andet stigende efterspørgsel på mælkepulver, hvor Kina er en stor aftager. Nye data fra det amerikanske landbrugsministerium, USDA viser, at Kinas import af sødmælkspulver på to år er syvdoblet til tons. I år ventes Kinas import at stige yderligere til tons, svarende til ca. 70 procent af den samlede danske mælkeproduktion. Udviklingen i mælkeprisen må siges at være positiv. F:\hjemmeside\mejerileder.dk\mf\K3\Referat fra generalforsamling 2011.doc 2/9

3 Ligeledes er det også positivt, at der investeres i nye og store projekter på mejerierne her i kredsen såsom, Nr. Virum, Arinco, og Danmark Protein hvilket man har kunnet læse om i mælkeritidende. Politiske reformer der har betydning for branchen, her er der først og fremmest tale om fedtskatten der indføres til oktober En skat hvor branchen bidrager med 1,5 mia. kr. til statskassen. Afgiften betyder at, afgift og moms udgør 28 % af prisen for ost og 47 % for smør, der er ingen tvivl om at branchen har gjort alt hvad de kunne for at undgå afgiften, og undersøger PT stadig muligheden for at klage til EU kommissionen, og hvis dette er en mulighed så forventes behandlingstiden for kommissionen at være 5 8 år, så her og nu må vi vende os til afgiften. Udover dette presses landbruget hårdt af miljøkrav, vandmiljøkrav, randzonekrav og stramninger i brug af pesticider. Aktiviteter det forløbne år. Delegeretmødet 2010 blev afholdt den 2. oktober i Skagen, og det var med Nordjyllands Mejeristforening som arrangør. Dette års Delegeretmøde afholdes i Vejle den 1. oktober, og med Sønderjyllands Mejeristforening som arrangør. Bestyrelsen i Vestjyllands Mejeristforening har afholdt 2 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling, derudover har deltagelse i de 2 kredsudstillinger også været en del af arbejdet. Bestyrelsen har sammen med de øvrige kredsbestyrelser deltaget i et temamøde for at, lave et idé katalog som kunne bruges ved de kommende overenskomstforhandlinger, idé kataloget ser således ud (overhead). Efterfølgende har der været forsøgt forskellige aktiviteter i kredsene for at få yderligere input til overenskomstforhandlingerne, og de få input der har været er taget til efterretning i forhandlingsudvalget. Udstillinger. Landsmejeriudstillingen 2010 blev afholdt den 2 4. november sammen med Food Phama Tech. Udstillingen var en stor succes med opbakning fra mange mejerier i hele Skandinavien, og mange F:\hjemmeside\mejerileder.dk\mf\K3\Referat fra generalforsamling 2011.doc 3/9

4 besøgende, og det er dejligt at se den faglige stolthed og entusiasme der ligger bag de ypperste produkter, som mejerifolket her viser frem. Landsmejeriudstillingen 2011 afholdes den 8 9. november og herfra vil jeg opfordre alle til at deltage. På trods af nye tiltag omkring andre branchers deltagelse er det vigtigt at vi i mejeribruget bakker op omkring Landsmejeriudstillingen. Den første kredsudstilling blev afholdt den 2. februar sammen med mejeribrugets dag. 500 mejerifolk lagde vejen forbi hvor programmet bød på en palet af muligheder, og startede med frokost og rundvisning på Kold College og åbent hus i træningsmejeriet, derefter foredrag under temaet innovation. Sidst på eftermiddagen var der kredsudstilling. Den anden kredsudstilling blev afholdt i Kruså den 31. maj. Her var der mulighed for rundvisning på Kruså mejeri ca. 200 personer deltog i rundvisningerne, efterfølgende var der kredsudstilling, spisning og hyldest af årets kredsvindere som blev 3 Arla mejerier. 300 personer deltog. Temamøder om lønforhandling. På baggrund af voldgiftsagen vedr. manglende lønregulering blev det i hovedbestyrelsen besluttet at, foreningen skule tilbyde medlemmerne nogle værktøjer til brug ved egne lønforhandlinger, som voldgiften jo trods alt gav os medhold i at vi har ret til en gang om året. For at efterleve dette blev der planlagt 3 temamøder i december 2010, møderne var placeret geografisk i Viborg, Århus, og Odense således alle havde mulighed for at deltage, dog blev mødet i Århus aflyst på grund af manglende opbakning. Møderne blev afholdt af forhandlingsrådgiver Malene Rix, og programmerne var sammensat med det formål at give deltagerne bedre værktøjer. Når lønforhandlingen forberedes Når forarbejdet gøres Når selve mødet eller samtalen finder sted Når det gode arbejde der skal fortsætte efter samtalen Jeg deltog selv i et af møderne, og synes selv at jeg fik meget med derfra. Forhandlingsteknik kan jo også bruges i andre situationer F.eks. hvis der forhandles en kontrakt på plads med en leverandør, eller hvis der skal forhandles om hvem der nu tager opvasken F:\hjemmeside\mejerileder.dk\mf\K3\Referat fra generalforsamling 2011.doc 4/9

5 i aften. Øvrige aktiviteter i løbet af året. November 2010: Seminar Ostemælk og optimering af osteprocessen (80 deltager) Januar 2011: Seminar Vand som omkostningsparameter (65 deltager) Februar 2011: Mejeribrugets dag Innovation (500 deltager) Marts 2011: Mejeriforskningens dag Fra mejeriforskning til anvendelse (185 deltager) Maj 2011: Seminar Fedt i mejeriprodukter (80 deltager) November 2011: Seminar Økologi fra mark til mejeri (60 deltager) Kommende aktiviteter resten af året November: Landsmejeriudstilling 01. December: Dobbeltseminar Saltlage og Energioptimering Mælkeritidende. Hjemmeside Annoncemarkedet er nogenlunde på plads igen, og andre indtægter har fået økonomien til at balancere, men efterspørgslen på stillingsannoncer kunne være bedre. Sommerhuset. God udlejning, dog en smule anstrengt de seneste år. Der har igen været indbrud i huset møblerne er genskaffet og i pæn stand, dog ikke designer møbler. Ledige perioder kan ses på foreningens hjemmeside under medlemsservice. Kontingenter kreds 3. Mejerier 1000 kr. Aktive 150 kr. Passive 100 kr. Medlemsforhold. Ved opgørelsen for 2011 / 2012 var der 114 aktive heraf 5 dobbelte, 3 passive, 11 virksomheder. Der var 23 kontingent frie medlemmer. Afslutning. En stor tak til bestyrelse og sekretariat for godt samarbejde i årets løb, især vil jeg gerne rette en stor tak til Henning Jacobsen som har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen, for mange års loyalt arbejde i bestyrelsen både som menigt medlem, kasserer, og formand. Og tak til de medlemmer som er mødt frem her i dag og ved vore øvrige aktiviteter. Tak til sponsorerne der har givet præmier til vores efterfølgende F:\hjemmeside\mejerileder.dk\mf\K3\Referat fra generalforsamling 2011.doc 5/9

6 arrangement, sponsorerne er: Helm Ecolab Diversey Berendsen Gea Liquid Tetra Pak Beritech SPX På bestyrelsens vegne. Michael Jensen Fremlæggelse af regnskab Behandling af fremsatte forslag 3) Fremlæggelse af regnskab. Henning Munch Pedersen fremlagde regnskab. Kontigenter udgør i dette år en smule mindre nemlig ca mod sidste års ca kr. Regnskabet balancerer med kr og egenkapitalen er pr. 31/ kr. Overskud på driften er faldet fra sidste års til nu kr. Regnskabet revideret og underskrevet af revisorer d.. 6. juni. På spørgsmålet om regnskab samt bestyrelsens beretning kan godkendes, klappede alle de tilstedeværende som svar på godkendelsen. 4) Fremsatte forslag. Der var ved fristens udløb ikke indkommet forslag som derfor skulle behandles på Generalforsamlingen. Valg til bestyrelsen. 5) Valg til bestyrelsen Som dagsordenen viste skulle vælges ny til bestyrelsen da Henning Jacobsen ikke ønskede at fortsætte og derfor indstilles fra bestyrelsen Torben Hougaard til nyt medlem. Michael Jensen og Katrine Vindelbo er på valg, og ønskede begge at fortsætte, så der var genvalg til de to og valg af Torben Hougaard. Valg af suppleanter. Valg af revisorer. 6) Valg af suppleanter til bestyrelsen. For nuværende er Robert Foldager suppleant og han blev genvalgt. 7) Valg af revisorer. F:\hjemmeside\mejerileder.dk\mf\K3\Referat fra generalforsamling 2011.doc 6/9

7 På valg var Leo Berwald og han blev genvalgt, hvilket betyder at de to revisorer efterfølgende er Leo Berwald og Robert Foldager. Valg af delegerede. 8) Valg af delegerede Der skal /kan vælges en person pr. 6 medlemmer i kredsen, hvilket betyder at der kan deltage 19 personer inklusive medlemmerne fra bestyrelsen. Da bestyrelsen tæller 4 og en formand som er i hovedbestyrelsen, kan 15 personer fra denne kreds af medlemmer deltage. Deltagere: 1) Mogens Bøgh Pedersen Arinco 2) Poul Kusk HOCO 3) John Bonde Jacobsen Holstebro Mejeri 4) Ejgil Jacobsen Troldhede Mejeri 5) Jens Chr. Jensen Troldhede Mejeri 6) Michael Kjær Jørgensen Troldhede Mejeri 7) Bjarne Thyrrestrup Holstebro Mejeri 8) Brian Berthelsen HOCO 9) Bo Trillingsgaard HOCO 10)Sofus Dupont Troldhede Mejeri 11)Søren Ebbesen Holstebro Flødeost 12)Henning Jacobsen Troldhede Mejeri 13)Leo Berwald Region Vest 14)Thomas Sørensen Holstebro Flødeost 15)Pia Galsgaard Bonitz Holstebro Mejeri Fra bestyrelsen deltager: 16) Mogens Villadsen HOCO 17) Henning Munch Pedersen Arinco 18) Torben Hougaard Holstebro Flødeost 19) Katrine Vindelbo Troldhede Mejeri Fra Hovedbestyrelsen deltager Michael Jensen Holstebro Mejeri. Valg af suppleanter til delegeret møde Suppleanter: Jan Schou HOCO Ole Olsen Holstebro Flødeost Jørgen Pilgaard Holstebro Mejeri Malene Jensen Holstebro Mejeri F:\hjemmeside\mejerileder.dk\mf\K3\Referat fra generalforsamling 2011.doc 7/9

8 Eventuelt. 9) Eventuelt Under punktet eventuelt fik Leo Berwald for sidste gang en mulighed for at orientere om ulykkesforsikringen. For sidste gang fordi forsikringen stoppede/hørte op pr Bestyrelsen for ulykkesforsikringen besluttede at alle forsiktingstagere skulle have udbetalt overskuddet i form af indbetalt præmie gange 1,35 tilbage. I dag kan siges at alle har indløst den check som kom tilbage til forsikringstagerne. I stedet for ulykkesforsikringen er kommet Mejeriliv og dette fortalte Søren Jensen kort om. Dette forsikringstiltag har den fordel at det er billigt, at familiemedlemmer kan forsikres og også hjemme fra flyttede børn. I Mejeriliv er der behandlingstilbud og her bliver man koblet op på noget der hedder Doktorservice og med hjælp fra doktorservice kommer man hurtigt ind i det officielle sygehusvæsen og fremad i køen. Søren Jensen fortalte også kort om de tiltag som gøres og er gjort i Øst kredsen som det første sted for at skaffe flere nye medlemmer. Det er lykkedes at skaffe 19 nye medlemmer til foreningen ved de tiltag som man har forsøgt sig med i Øst. Her er alle medlemmer blevet bedt om at fortælle hvis en kollega ikke er medlem men som er oplagt, så at give navn og adresse til sekretariatet som dernæst har sendt en pakke med materiale og derved skaffet de 19 nye medlemmer. der kommer hermed en opfordring fra Søren til at alle her på stedet går hjem og gør det tilsvarende og meddeler Michael Jensen navnene, så sørger han for at der bliver sendt en pakke. Søren Jensen omtalte også de tiltag der gøres i forbindelse med planlægningen af Landsmejeriudstillingen i år. Her ændres den tidligere Mælkeritidendes meget besøgte reception til nu at man kan købe en spise billet og have en hyggelig aften med samvær med kollegaer og samarbejdspartnere. Søren slog også et salg for at alle skal købe Mejeribrugets lommebog, da den er et fælles projekt mellem Mejeriforeningen og Mælkeritidende og er en meget god anledning til at man opdateres om eventuelle jubilæer, runde fødselsdage og andet. En af de fremmødte medlemmer foreslog at der blev arrangeret F:\hjemmeside\mejerileder.dk\mf\K3\Referat fra generalforsamling 2011.doc 8/9

9 fælles spisning eventuelt med et efterfølgende teaterstykke, eller musik og spisning før, blot for at pleje det sociale netværk, og også for at bruge lidt af den store formue. Efter generalforsamling samledes alle til et spil bowling og præmieuddeling. Katrine Vindelbo F:\hjemmeside\mejerileder.dk\mf\K3\Referat fra generalforsamling 2011.doc 9/9

Velkomst til delegeretmøde

Velkomst til delegeretmøde Velkomst til delegeretmøde Kære delegerede, på vegne af Foreningen af mejeriledere og funktionærer er det mig en glæde at kunne byde jer velkommen til foreningens delegeretmøde nr. 123. Som bekendt blev

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere