STATISK DOKUMENTATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISK DOKUMENTATION"

Transkript

1 STATISK DOKUMENTATION for Ombygning Cæciliavej 22, 2500 Valby Matrikelnummer: 1766 Beregninger udført af Lars Holm Regnestuen Rådgivende Ingeniører

2 Oversigt Nærværende statiske dokumentation indeholder: A1 Projektgrundlag A2 Statiske beregninger Arbejdet er udført ved flg. arbejdsfordeling: Beregninger af: Civilingeniør Kontrolleret af: Civilingeniør Nørrebrogade sal 2200 København N

3 Indhold A1 Projektgrundlag A1.1 Bygværket 1 Bygværkets art og anvendelse Konstruktionsafsnit Beskrivelser, modeller og tegninger A1.2 Grundlag 3 Normer og standarder Sikkerhed Dokumentation Referancer A1.3 Konstruktioner 4 Statisk virkemåde Robusthed Brand A1.4 Konstruktionsmaterialer 5 Stål Beton Murværk A1.5 Laster 6 Laster og lastkombinationer A2 Statiske beregninger A2.1 Belastninger 8 A2.2 Lastkombinationer 9 A.2.3 Konstruktionsafsnit 1 10 A2.3.1 Ståldrager A2.3.2 Bæreevne af murværk i skorsten under drager Bilag 15 Rapport fra EC6design Nørrebrogade sal 2200 København N

4 A1.1 Bygværket Bygværkets art og anvendelse Nærværende dokumentation omfatter ombygningen i ejendommen på Cæciliavej 22, 2500 Valby. Ejendommen er et rækkehus med bolig, bestående af kælder, stue og 1. sal. Der er udarbejdet dokumentation til nedrivning af bærende væg, markeret med rødt på nedenstående plan. Konstruktionsafsnit Det er i nærverende dokumentation vist at en ståldrager af typen HEB100 har tilstrækkelig bæreevne til at spænde over åbningen og ligeledes at murværket har tilstrækkelig bæreevne. Ståldrageren (HEB100) spænder fra ydervæg til skorsten og lægger af på skorstenen. Dette medfører at skorsten ikke længere kan tages i brug. Fra skorsten til indervæg lægges der på samme vis ståldrageren (HEB100) af på den bærende midtervæg. Nørrebrogade sal 2200 København N Side 1 af 14

5 Beskrivelser, modeller og tegninger Beskrivelser og tegninger for bærende konstruktioner udføres af Ingeniøren. Beskrivelser vil fremgå på de enkelte tegninger, som beskrivende tekst på tegningen, eller som tekst i tegningsnoten. De gældende konstruktionstegninger fremgår af tegning Beregninger udføres efter statisk tilladelige principper på baggrund af simplificerede modeller af konstruktionens virkemåde. Der benyttes plastisk spændingsfordeling hvor dette findes rimeligt. Nørrebrogade sal 2200 København N Side 2 af 14

6 A1.2 Grundlag Normer og standarder Dokumentationen og de statiske beregninger er udført i henhold til gældende Eurocodes med tilhørende danske nationale annekser: Forkortet udg. af Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner 1.udg Forkortet udg. af Eurocode 1 - Last på bærende konstruktioner 3.udg Forkortet udg. af Eurocode 2 - Betonkonstruktioner 3.udg Forkortet udg. af Eurocode 3 - Stålkonstruktioner 4.udg Forkortet udg. af Eurocode 5 - Trækonstruktioner 5.udg DS/EN 339: Konstruktionstræ - Styrkeklasser 3.udg Forkortet udg. af Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner 1.udg Forkortet udg. af DS/EN Geoteknik 1.udg Sikkerhed Bygværkets bærende konstruktion henregnes til konsekvensklasse CC2, normal kontrolklasse samt anvendelsesklasse 1. Dokumentation Bygningerne anses for at være traditionelle konstruktioner og der udarbejdes dokumentation for bygningens sikkerhed svarende til Middel dokumentationsklasse jf. SBI 223. Referencer Der er benyttet følgende litteratur: SBi-anvisning 223: Dokunmentation af bærende konstruktioner DS/INF 146: Robusthed - Baggrund og principper Teknisk Ståbi Betonkonstruktioner efter DS/EN Stålkonstruktioner efter DS/EN udg. 1. udg. 23. udg. 2. udg. 2. udg. Nørrebrogade sal 2200 København N Side 3 af 14

7 A1.3 Konstruktioner Statisk virkemåde Ejendommens bjælkelag spænder i samme retning som halvstensmuren der ønskes fjernet. Dette betyder at den omfattede halvstensvæg kun bærer ovenstående halvstensvæg på 1. sal. Bjælkelaget bliver båret af de to ydervægge, samt den bærende midtervæg i bygnignen. Tagkonstruktionen bliver båret af ydervægge. Robusthed Bygværkets robusthed ændres ikke ved den aktuelle ombygning. Brand Ståloverliggere der indbygges i forbindelse med hultagningerne brandbeskyttes til klasse REI 60 A2-s1,d0 svarende til BS60 bygningsdel. Nørrebrogade sal 2200 København N Side 4 af 14

8 A1.4 Konstruktionsmaterialer Stål Stålkonstruktioner udføres af konstruktionsstål S235: Regningsmæssig flydespænding, f yd for t < 16 mm = 214 MPa Regningsmæssig flydespænding, f yd for 16 <= t < 40 mm = 205 MPa Regningsmæssig flydespænding, f yd for 40 <= t < 63 mm = 195 MPa Regningsmæssig forskydningsspænding, τ yd = 124 MPa Murværk Eksisterende og nyt murværk beregnes efter følgende styrker: Eksisterende murværk K100/1200, stenstyrke 15 Regningsmæssig trykstyrke f cnd = 1.20 MPa E-modul E = MPa Nyt murværk KC 50/50/700, stenstyrke 20 Regningsmæssig trykstyrke f cnd = 2.75 MPa E-modul E = MPa Nørrebrogade sal 2200 København N Side 5 af 14

9 A1.5 Laster Laster og lastkominationer Laster og lastkombinationer fremgår af de statiske beregninger afsnit A2.1 og A2.2. De berørte konstruktioner er belastet af egenlast, snelast, nyttelast og masselast. Konstruktionerne undersøges i anvendelses- og brudstadiet. Der undersøges ikke for ulykkeslaster da alle stålprofiler er brandsikret. Nørrebrogade sal 2200 København N Side 6 af 14

10 A2 Statiske Beregninger Følgende plantegning er en skitse over ombygningen som udelukkende virker som oversigt til følgende beregninger. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem nedenstående skitse og konstruktionstegningerne, er sidstnævnte gældende. Nørrebrogade 184, 1. sal 2200 København N Side 7 af 14

11 A2.1 Belastninger Egenlast (G) Halvstensvæg = 2.30 kn/m² Helstensvæg = 4.30 kn/m² Bredstensvæg = 3.30 kn/m² Etageadskillelse = 1.60 kn/m² Lette skillevægge = 0.50 kn/m² Tagkonstruktion = 1.00 kn/m² Nyttelast (N) Bolig og interne adgangsveje, vandret proj. - q = 1.50 kn/m² Bolig og interne adgangsveje, vandret proj. - Q = 2.00 kn Snelast (S) Sadeltag Karakteristisk terrænværdi 1.00 kn/m² Taghældning 1 = grader Taghældning 2 = grader Formfaktor 1 = 0.40 Formfaktor 2 = 0.40 Snelast 1, vandret proj. : 0.4 x 1kN/m² = 0.40 kn/m² Snelast 1, skrå proj. : 0.4 x 1kN/m² x COS(45) = 0.28 kn/m² Snelast 2, vandret proj. : 0.4 x 1kN/m² = 0.40 kn/m² Snelast 2, skrå proj. : 0.4 x 1kN/m² x COS(45) = 0.28 kn/m² Nørrebrogade 184, 1. sal 2200 København N Side 8 af 14

12 A2.2 Lastkombinationer Lastkombination I (Laster på ståldrager) Egenlast (G) Højde af halvstensmur på 1. sal = 2.80 m Last : 1 x 2.3kN/m² x 2.8m = 6.44 kn/m Anvendelsestilstand, LK 1 1G : 6.44kN/m = 6.44 kn/m Brudtilstand, LK 2.B 1.2G : 1.2 x 6.44kN/m = 7.73 kn/m Lastkombination II (Laster på ydervæg) Egenlast (G) Lastopland 1 Lastopland for etageadskillelse = 1.85 m Lastopland 2 Lastopland for tagkonstruktion = 1.85 m Lastopland 3 Lastopland for lette skillevægge = 1.85 m Lastopland 4 Højde af helstensmur på 1. sal = 2.8 m Last : 2 x 1.6kN/m² x 1.85m + 1 x 1kN/m² x 1.85m + 1 x 4.3kN/m² x 2.8m + 1 x 0.5kN/m² x 1.85m = kn/m Nyttelast (N) Lastopland 1 = 1.85 m Last : 2 x 1.5kN/m² x 1.85m = 5.55 kn/m Snelast (S) Lastopland 1 = 1.85 m Last : 1 x 0.4kN/m² x 1.85m = 0.74 kn/m Anvendelsestilstand, LK 1 1G + 1N + 1S : 20.74kN/m kN/m kN/m = kn/m Brudtilstand, LK 2.B 1.2G : 1.2 x 20.74kN/m = kn/m Brudtilstand, LK 2.A 1G + 1.5N+ 1.5x0.3S : 20.74kN/m x 5.55kN/m x 0.3 x 0.74kN/m = kn/m Brudtilstand, LK 2.A 1G + 1.5x0.5N + 1.5S : 20.74kN/m x 0.5 x 5.55kN/m x 0.74kN/m = kn/m Lastkombination III (Last på midtervæg) Egenlast (G) Lastopland 1 Lastopland for etageadskillelse = 3.7 m Lastopland 2 Lastopland for lette skillevægge = 3.7 m Lastopland 3 Højde af halvstensmur på 1. sal = 2.80 m Last : 2 x 1.6kN/m² x 3.7m + 2 x 0.5kN/m² x 3.7m + 2.3kN/m² x 2.8m = kn/m Nyttelast (N) Lastopland 1 = 3.7 m Last : 2 x 1.5kN/m² x 3.7m = kn/m Anvendelsestilstand, LK 1 1G + 1N : 20.13kN/m kN/m = kn/m Brudtilstand, LK 2.B 1.2G : 1.2 x 20.13kN/m = kn/m Brudtilstand, LK 2.A 1G + 1.5N : 20.13kN/m x 11.1kN/m = kn/m Nørrebrogade 184, 1. sal 2200 København N Side 9 af 14

13 A2.3 Konstruktionsafsnit 1 Indholdsfortegnelse A2.3.1 Ståldrager A2.3.2 Bæreevne af murværk i skorsten under drager A2.3.3 Bæreevne af murværk i ydervæg under drager Murværk jvf. A2.3.3 Ståldrager jvf. A2.3.1 Murværk jvf. A2.3.2 Murværk jvf. A2.3.4 Nørrebrogade 184, 1. sal 2200 København N Side 10 af 14

14 A2.3.1 Ståldrager Randbetingelser Bjælken er simpelt understøttet. Tværsnitskonstanter mm. Profiltype = HEB100 Ståltype = S235 Antal = 1 stk. Bredde = mm Højde = mm Længde = mm Maksimal ståltykkelse = mm Egenvægt = 0.20 kn / m Modstandsmoment, stærk akse : 1 x 89900mm³ = mm 3 Modstandsmoment, svag akse : 1 x 33500mm³ = mm 3 Inertimoment, stærk akse : 1 x mm^4 = mm 4 Inertimoment, svag akse : 1 x mm^4 = mm 4 Tykkelse, flange = mm Styrke- og stivhedsparametre Emiddel = GPa fyd : 235MPa / 1.1 = MPa Kipning - konservativt udtryk Kritisk spænding for dobbeltsymmetriske, simpelt understøttede & indspændte I-profiler iht. Teknisk Ståbi. Højde ml. flange TP, ht : 100mm - 10mm = mm Kritisk spænding : 0.6 x 210GPa x (100mm x 10mm) / (4000mm x 90mm) = MPa Relativt slankhedsforhold : KVROD(235MPa / 350MPa) = 0.82 Imperfektionsfaktor = 0.34 φ : 0.5( x ( ) + (0.82)²) = 0.94 Kipningsreduktionsfaktor : 1 / ( KVROD((0.94)² - (0.82)²) = 0.71 Kipningsbæreevne, Mb,Rd : 0.71 x 89900mm³ x 235 / 1.2 = knm Laster Last - anv. = 6.44 kn/m Last - brud = 7.73 kn/m Lodrette reaktioner Anv. Reaktion, venstre : ½ x 6.44kN/m x 4000mm = kn Reaktion, højre : ½ x 6.44kN/m x 4000mm = kn Brud Reaktion, venstre : ½ x 7.728kN/m x 4000mm = kn Reaktion, højre : ½ x 7.728kN/m x 4000mm = kn Maksimal nedbøjning i anvendelsestilstand Nedbøjning : 5/384 x 6.44kN/m x (4000mm)^4 / [210GPa x = mm Maksimal spænding i brudgrænsetilstanden Moment : 1/8 x 7.728kN/m x (4000mm)² = knm Spænding : 15.46kNm / 89900mm³ = MPa Konklusion Nedbøjningen er L / 176 Den maksimale spænding er mindre end flydespændingen. Udnyttelsesgraden er 0.8 Der er behov for yderligere kipningsundersøgelse, da MbRd < M. Nørrebrogade 184, 1. sal 2200 København N Side 11 af 14

15 A2.3.2 Bæreevne af murværk i skorsten under drager Belastning Reaktion fra drageren (beregnet tidligere) = kn Eksisterende belastning på vægstykke = 7.73 kn/m Total linjelast på 400 mm halvstensvæg (108 mm) : 15.46kN x 0.4 m kN/m = kn/m Kontakttryk bæreevne Regningsmæssig trykstyrke, murværk = 1.28 MPa Regningsmæssig trykstyrke for murværk under lejeplade 1.90 MPa Imellem drageren og murværket lægges en lejeplade Lejeplade, bredde = mm Lejeplade, dybde (lejeplade dim. i samme retning som væggens tykkelse) = mm Kontakttryk under plade = 15.46kN / ( 200mm x 108mm ) = 0.72 Mpa OK! Resultat fra EC6design Bæreevnen af murværket er overholdt. Udnyttelsesgrad: 0,44 For dokumentation, se rapport vedhæftet som bilag Nørrebrogade 184, 1. sal 2200 København N Side 12 af 14

16 A2.3.3 Bæreevne af murværk i ydervæg under drager Belastning Reaktion fra drageren (beregnet tidligere) = kn Eksisterende belastning på vægstykke = kn/m Indgangsparametre Trykspredning - (enkeltsidet trykspredning = 1 / to-sidet trykspredning = 2) = 2.00 Tykkelse af murfelt = mm Kontakttryk bæreevne Regningsmæssig trykstyrke, murværk = 1.28 MPa Regningsmæssig trykstyrke for murværk under lejeplade 1.90 MPa Imellem drageren og murværket lægges en lejeplade Lejeplade, bredde = mm Lejeplade, dybde (lejeplade dim. i samme retning som væggens tykkelse) = mm Kontakttryk under plade = 15.46kN / ( 200mm x 108mm ) = 0.72 Mpa OK! Søjlebelastning på væg Muren skal optage reaktionen fra drageren, den eksisterende last, samt murens egenvægt. Højde af væg = 3.00 m Egenvægt af vægstykke = 4.30 kn/m² Længden af murværket der medregnes findes, som bredden ved den halve højde for et kontakttryk der fordeler sig med vinklen 26,6 grader. to-sidet trykspredning 3.86 kn Længde af belastning = Begrænses af murens længde fra vindue til vindue = 0.95 m Eksisterende belastning = 29.4kN/m x 0.95m = kn Egenvægt af murværk = 4.3kN/m² x ½ x 3m x 0.95m = 6.13 kn Samlet last = 15.46kN kN kN = kn Bæreevne af muret pille Søjlelængden kan reduceres ved at tage hensyn til tværvægge, som virker afstivende. Nedenstående reduktion tager kun hensyn til én tværafstivende væg, så den vil være på den sikre side. Søjlelængde h s = mm Længde, tværvæg l t = 0.00 mm Tykkelse, tværvæg t t = 0.00 mm Afst., tværv. til fri vægside l = 0.00 mm Regn. søjlelængde h 3s Ingen tværvæg = mm Elasticitetsmodul E 0k = MPa Partialkoeficient γ c = 1.87 Karakteristisk trykstyrke f cnk 1.28Mpa x 1.87 = 2.39 MPa Længde af pille a = mm Trykket areal A c 228mm x 950mm = 2.17E+05 mm² Eksentricitet e t = mm Bæreevnefaktor k t = 0.90 Bæreevne af søjle R sd = kn OK! Konklusion Bæreevnen af murværket er overholdt. Udnyttelsesgrad: 0.54 Nørrebrogade 184, 1. sal 2200 København N Side 13 af 14

17 A2.3.4 Bæreevne af murværk i midtervæg under drager Belastning Reaktion fra drageren : (7.728kN/m x 1 m) / 2 = kn Eksisterende belastning på vægstykke = kn/m Indgangsparametre Trykspredning - (enkeltsidet trykspredning = 1 / to-sidet trykspredning = 2) = 1.00 Tykkelse af murfelt = mm Kontakttryk bæreevne Regningsmæssig trykstyrke, murværk = 1.28 MPa Regningsmæssig trykstyrke for murværk under lejeplade 1.90 MPa Imellem drageren og murværket lægges en lejeplade Lejeplade, bredde = mm Lejeplade, dybde (lejeplade dim. i samme retning som væggens tykkelse) = mm Kontakttryk under plade = 15.46kN / ( 200mm x 108mm ) = 0.72 Mpa OK! Søjlebelastning på væg Muren skal optage reaktionen fra drageren, den eksisterende last, samt murens egenvægt. Højde af væg = 3.00 m Egenvægt af vægstykke = 3.30 kn/m² Længden af murværket der medregnes findes, som bredden ved den halve højde for et kontakttryk der fordeler sig med vinklen 26,6 grader. enkelt-sidet Længde af belastning = ½ x 3m x tan(26.6) + 200mm = 0.95 m Eksisterende belastning = 36.78kN/m x 0.95m = kn Egenvægt af murværk = 3.3kN/m² x ½ x 3m x 0.95m = 4.70 kn Samlet last = 15.46kN kN + 4.7kN = kn Bæreevne af muret pille Søjlelængden kan reduceres ved at tage hensyn til tværvægge, som virker afstivende. Nedenstående reduktion tager kun hensyn til én tværafstivende væg, så den vil være på den sikre side. Søjlelængde h s = mm Længde, tværvæg l t = mm Tykkelse, tværvæg t t = mm Afst., tværv. til fri vægside l = mm Regn. søjlelængde h 3s 3/2 x 168mm = mm Elasticitetsmodul E 0k = MPa Partialkoeficient γ c = 1.87 Karakteristisk trykstyrke f cnk 1.28Mpa x 1.87 = 2.39 MPa Længde af pille a = mm Trykket areal A c 168mm x 950mm = 1.60E+05 mm² Eksentricitet e t = mm Bæreevnefaktor k t = 0.90 Bæreevne af søjle R sd = kn OK! Konklusion Bæreevnen af murværket er overholdt. Udnyttelsesgrad: 0.31 Nørrebrogade 184, 1. sal 2200 København N Side 14 af 14

18

19

20

21

22

23

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv J Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv Rev. 12-07-2016 Sags nr.: 16-0239 Byggepladsens adresse: Bianco Lunos Allé 8B st tv 1868 Frederiksberg

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Willemoesgade 2 5610 Assens Mobil 22 13 06 44 E-mail tm@thorvaldmathiesen.dk STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Stefansgade 65 3 TV, 2200 København N Sag Nr.: 15.342 Dato: 17-11-2015 Rev.: 04-12-2015

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N Statisk Dokumentation Adresse: Bygherre: Humlebækgade 35, st.tv 2200 København N Matrikel nr. 4878 Ejendoms nr. 62740 Amanda Steenstrup Udført af: Güner

Læs mere

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger.

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Sindshvilevej 19, st.tv. Nedrivning af tværskillevæg Underskrift Dato Udført af: Anja Krarup Hansen 09-03-2017 KONPRO ApS Rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene Simpelt undertsøttet bjælke Indtast: Anvendelse: Konsekvensklasse, CC2 F y Lodret nyttelast 600 [kg] Ændres med pilene F z Vandret nyttelast 200 [kg] L Bjælkelængde 5.500 [mm] a Længde fra ende 1 til lastpunkt

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre Indhold Side Konstruktionsløsninger... 4 Karakteristiske laster... 5 Regningsmæssige laster...

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne april 05, LC Den viste halbygning er opbygget af en række stålrammer med en koorogeret stålplade som tegdækning. Stålpladen fungerer som stiv skive i tagkonstruktionen.

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation Status: Hovedprojekt Projektnavn: Enghavecentret Adresse: Enghavevej 31 og Mathæusgade 50 Matr. nr. 1524 Udenbys Vestre Kvarter Bygherre: EF Enghavecentret v/ A98 Consulting

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1996-1-1 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation Side: 1 af 67 LeanDesign Byggeteknisk Totalrådgivning A. Konstruktionsdokumentation Status: Projektnavn: Adresse: Bygherre: Projekt-nr.: Dokument-nr.: Udarbejdet af: Ali Bagherpour Underskrift Kontrolleret

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Tegningsliste Tegn nr. Tegnnings navn Dato. Rev.

Tegningsliste Tegn nr. Tegnnings navn Dato. Rev. Tegningsliste Tegn nr. Tegnnings navn. Rev. K_1 Tegningsliste K_1_1 Konstruktionsnote K_1_10 Kælderplan med konstruktioner K_5_100 Snit A-A K_5_101 Snit B-B K_5_202 Snit C-C K_9_201 Bjælke/søjle tabel

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag Plus Bolig Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind A1 Projektgrundlag PROJEKT Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig Bind A1, Projektgrundlag

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV. Sag nr.:

A1 Projektgrundlag. Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV. Sag nr.: A1 Projektgrundlag Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV Sag nr.: 16.11.209 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Martin Brændstrup Christine Meedom-Bæch Randers den 30.10.2017 Randers

Læs mere

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION. Skærbæk Skole A1. PROJEKTGRUNDLAG. Dato: Skærbæk, Tønder Kommune. Matrikel nr.

A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION. Skærbæk Skole A1. PROJEKTGRUNDLAG. Dato: Skærbæk, Tønder Kommune. Matrikel nr. A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1. PROJEKTGRUNDLAG Sag: Skærbæk Skole Dato: 19.10.2018 Adresse: 6780 Skærbæk, Tønder Kommune Matrikel nr.: 2526 Kvarter: Skærbæk Ejerlav Skærbæk Skole A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup HODY Forskallings- OG FORSKALLINGS- Armeringsplade OG til fritspaendende ARMERINGSPLADE betondaek TIL FRITSPæNDENDE BETONDæK EUROCODE 2009 Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1995-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 5: Trækonstruktioner Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes

Læs mere

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN Tekst og illustrationer: Tekst og illustrationer: Lars Zenke Hansen, Civilingeniør Ph.d., ALECTIA A/S 3 LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN I årets to første udgaver af Tegl beskrives luftkalkmørtlers mange gode udførelses-

Læs mere

Beregningsprincipper og sikkerhed. Per Goltermann

Beregningsprincipper og sikkerhed. Per Goltermann Beregningsprincipper og sikkerhed Per Goltermann Lektionens indhold 1. Overordnede krav 2. Grænsetilstande 3. Karakteristiske og regningsmæssige værdier 4. Lasttyper og kombinationer 5. Lidt eksempler

Læs mere

Statiske beregninger for Kildemosevej 8, 3320 Skævinge

Statiske beregninger for Kildemosevej 8, 3320 Skævinge DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Kildemosevej 8, 3320 Skævinge Indhold Side Vindlast... 1 Egenlast... 5 Nyttelast... 6 Snelast... 6 Nedføring af karakteristiske

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141 Side : 1 af 141 Indhold A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit 2 1. Dimensionering af bjælke-forbindelsesgangen. 2 1.1 Dimensionering af bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen. 2 1.2 Dimensionering

Læs mere

Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513

Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513 F.R.I. Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513 Indhold Side 1 Indledning... 1 2 Beregningsforudsætninger... 1 3 Beregningsgrundlag... 2 4 Laster... 4 4.1 Egenlast... 4 4.1.1

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen Gruppe P17 Aalborg Universitet A1 Projektgrundlag Aalborg Universitet Gruppe P17 Julie Trude Jensen Christian Lebech Krog Kristian Kvottrup Morten Bisgaard Larsen Palle Sand Laursen Kasper Rønsig Sørensen

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0.

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0. alborg Universitet Esbjerg Side 1 af 4 sider Skriftlig røve den 6. juni 2011 Kursus navn: Grundlæggende Statik og Styrkelære, 2. semester Tilladte hjælemidler: lle Vægtning : lle ogaver vægter som udgangsunkt

Læs mere

I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag

I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag Type Bredde øjde s=400 s=6 S=813 s=00 s=1220 200 200 5,1 4,4 3,9 3,6 3,3 220 220 5,5 4,8 4,2 3,9 3,6 240 240 5,9 5,1 4,6 4,2 3,9 250 250 6,1 5,3 4,7 4,4 4,0 300 300 7,1 6,2

Læs mere

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag DIN-Forsyning A1. Projektgrundlag B7d Aalborg Universitet Esbjerg Mette Holm Qvistgaard 18-04-2016 A1. Projektgrundlag Side 2 af 31 A1. Projektgrundlag Side 3 af 31 Titelblad Tema: Titel: Projektering

Læs mere

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler)

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Deformationsberegning af bjælker - Urevnet tværsnit - Revnet tværsnit - Deformationsberegninger i praksis

Læs mere

Kap. 1 Projekteringsgrundlag. Statikjournal. Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder:

Kap. 1 Projekteringsgrundlag. Statikjournal. Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder: Kap. 1 Projekteringsgrundlag Statikjournal Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder: Kap. 2 - Statisk analyse Lodret last Rem Rem Sne Tag Spær Lægter + fast. undertag

Læs mere

Indhold. B Skitseforslag A 13 B.1 Dimensionering af ramme i forslag A C Skitseforslag B 15 C.1 Dimensionering af søjle...

Indhold. B Skitseforslag A 13 B.1 Dimensionering af ramme i forslag A C Skitseforslag B 15 C.1 Dimensionering af søjle... Indhold A Laster og lastkombinationer 1 A.1 Karakteristiske laster................................ 1 A.1.1 Karakteristisk egenlast........................... 1 A.1.2 Karakteristisk nyttelast..........................

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Statisk beregning. Styropack A/S. Styrolit fundamentssystem. Marts Dokument nr. Revision nr. 2 Udgivelsesdato

Statisk beregning. Styropack A/S. Styrolit fundamentssystem. Marts Dokument nr. Revision nr. 2 Udgivelsesdato Marts 2010 Dokument nr Revision nr 2 Udgivelsesdato 12032007 Udarbejdet TFI Kontrolleret KMJ Godkendt TFI ù 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Beregningsforudsætninger 4 21 Normer og litteratur 4 22

Læs mere

Statiske beregninger. Ryan Hald Tr ema Rådgivende Ingeniø rer Marøgelhøj 11, 8520 Lystrup Direkte tlf: 8612 8672 Mail: ryan@trema.

Statiske beregninger. Ryan Hald Tr ema Rådgivende Ingeniø rer Marøgelhøj 11, 8520 Lystrup Direkte tlf: 8612 8672 Mail: ryan@trema. Statiske beregninger Sag: Ugelbølle Friskole Sags nr: 303 Matr. nr: Vedr: Beregning af drager i døråbning Tegningsnummer: Sags nr kommune: Dato: 15 okt 2010 Ryan Hald Tr ema Rådgivende Ingeniø rer Marøgelhøj

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Betonkonstruktioner Lektion 1

Betonkonstruktioner Lektion 1 Betonkonstruktioner Lektion 1 Hans Ole Lund Christiansen olk@iti.sdu.dk Det Tekniske Fakultet 1 Materialeegenskaber Det Tekniske Fakultet 2 Beton Beton Består af: - Vand - Cement - Sand/grus -Sten Det

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter.

Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter. Tektonik Program lektion 4 8.15-9.00 Indre kræfter i plane konstruktioner 9.00 9.15 Pause 9.15 10.00 Indre kræfter i plane konstruktioner. Opgaver 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 Tøjninger og spændinger

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde Lodret belastet muret væg Indledning Modulet anvender beregningsmodellen angivet i EN 1996-1-1, anneks G. Modulet anvendes, når der i et vægfelt er mulighed for (risiko for) 2. ordens effekter (dvs. søjlevirkning).

Læs mere

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Stålkonstruktioner B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg B4-2-F12-H130

Læs mere

Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter

Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter Tektonik Program lektion 4 12.30-13.15 Indre kræfter i plane konstruktioner 13.15 13.30 Pause 13.30 14.15 Tøjninger og spændinger Spændinger i plan bjælke Deformationer i plan bjælke Kursusholder Poul

Læs mere

Eksempel på anvendelse af efterspændt system.

Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Formur: Bagmur: Efterspændingsstang: Muret VægElementer Placeret 45 mm fra centerlinie mod formuren Nedenstående er angivet en række eksempler på kombinationsvægge

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6 Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6 For en excentrisk og tværbelastet søjle skal det vises, at normalkraften i søjlen er under den kritiske værdi mht. søjlevirkning og at momentet i søjlen

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader)

Konstruktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader) Christian Frier Aalborg Universitet 003 Konstrktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader) Virkemåde / dformninger / nderstøtninger Overslagsregler fra Teknisk Ståbi Enkeltspændte plader Dobbeltspændte plader

Læs mere

Stålbjælker i U-skåle over vinduer

Stålbjælker i U-skåle over vinduer Stålbjælker i U-skåle over vinduer Søjle/drage-system Dato: 14-09-2017 Side 1 Stålbjælker i U-skåle over vinduer Profilerne er dimensioneret med meget lille nedbøjning for at minimere bevægelserne, og

Læs mere

Brand. Branddimensionering

Brand. Branddimensionering Side 1 Brandteknisk dimensionering af porebetonblokke af H+H porebetonblokke skal projekteres efter Eurocode EC6: Murværkskonstruktioner, DS/EN 1996-1.2. Brandtekniske begreber Der anvendes brandtekniske

Læs mere

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader)

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstrktioner, 5 (Jernbetonplader) Virkemåde / dformninger / nderstøtninger Enkeltspændte plader Dobbeltspændte plader Deformationsberegninger 1 Christian Frier

Læs mere

Statisk Projekteringsrapport: Statiske Beregninger:

Statisk Projekteringsrapport: Statiske Beregninger: Statisk Projekteringsrapport: '. u\.. '^ PO,.1 i Statiske Beregninger: Lehwaldsvej 5,1. Kgs. Lyngby Etagebolig Intern ombygning i lejlighed Adresse Matrnr Ejendomsnummer Kommune nr Sag nr. Dato Underskrift

Læs mere

B. PROJEKTDOKUMENTATION. Skærbæk Skole B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT. Dato: Skærbæk, Tønder Kommune. Matrikel nr.

B. PROJEKTDOKUMENTATION. Skærbæk Skole B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT. Dato: Skærbæk, Tønder Kommune. Matrikel nr. B. PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Sag: Skærbæk Skole Dato: 19.10.2018 Adresse: 6780 Skærbæk, Tønder Kommune Matrikel nr.: 2526 Kvarter: Skærbæk Ejerlav Skærbæk Skole B. PROJEKTDOKUMENTATION

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 199117 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 17: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN 2015 AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN Titelblad Projekttitel: Adresse: Bygherre: AC Bygning Endrup Brorsensvej 2 6740 Bramming Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Projektperiode:

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

Læs mere

Bilag K-Indholdsfortegnelse

Bilag K-Indholdsfortegnelse 0 Bilag K-Indholdsfortegnelse Bilag K-Indholdsfortegnelse BILAG K-1 LASTER K- 1.1 Elementer i byggeriet K- 1. Forudsætninger for lastoptagelse K-7 1.3 Egenlast K-9 1.4 Vindlast K-15 1.5 Snelast K-5 1.6

Læs mere

Rådgivende Ingeniører A/S

Rådgivende Ingeniører A/S Generel note: Generel: Alle ubenævnte mål i mm. Eksisterende forhold på stedet skal kontrolleres og opmåles. Ingen materialer bestilles før eksisterende forhold er undersøgt. Rådgiver skal kontaktes hvis

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere