Ansøgning om tilladelse til at indvinde grundvand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilladelse til at indvinde grundvand"

Transkript

1 Ansøgning om tilladelse til at indvinde grundvand (Vandforsyningslovens 20) Du skal bruge dette skema, hvis: Din indvindingstilladelse er udløbet. Du vil indvinde mere vand, end du har tilladelse til. Du skal bruge vandet til noget andet, end det du har en tilladelse til. Du vil indvinde vand fra en ny boring eller fra en gammel husholdningsboring. Sådan skal du gøre: Ansøgningsskemaet består af 2 dele (ansøgning og egenkontrol). Du skal udfylde alle rubrikker i hele skemaet med letlæselig skrift (gerne BLOKBOGSTAVER). Du skal udfylde 1 skema pr. boring. Du skal tage mindst 4 billeder af boringen: 1 billede på 5-8 meters afstand, hvor overbygningen (tørbrønd, hus eller andet) er lukket, 1 billede, hvor man kan se hele boringens/overbygningens indretning, 1 billede helt tæt på af røret, der går ned i jorden, så man kan se om forerørsforseglingen er tæt, 1 billede af målerstanden. På et kort skal du markere, hvor boringen præcist er placeret. Du kan lave et kort via hjemmesiden: kort.ikast-brande.dk. Brug helst et målestoksforhold på 1:1.000 og et luftfoto som baggrundskort. (Du kan evt. lave et punkt, der markerer boringens præcise placering, med funktionen "Skitsetegning". Du gemmer kortet ved hjælp af menuen "Udskriv"). Hvis du skal bruge boringen til at vande marker, skal du på et kort markere de marker, du vil vande. Du skal sende hele ansøgningsskemaet, billederne og kortene til Ikast-Brande Kommune. Værd at vide Kommunen behandler kun din ansøgning, hvis vi har fået alle ovenstående oplysninger. Kommunen kan altid bede om flere oplysninger - fx kræve en pumpetest. Din boring skal være lovlig og i god stand (fx have tæt forerørsforsegling og en tæt overbygning), INDEN du sender din ansøgning. Du kan ikke få en tilladelse, hvis Ikast-Brande Kommune vurderer, at boringen ikke er lovlig. Ansøgning om tilladelse til at indvinde grundvand - Side 1 af 6

2 Ejer (personen der ejer jorden, som boringen er placeret på) Navn Tlf.nr. Adresse CVR-nr. Postnr. og by Bruger (personen der bruger/skal bruge boringen) Ejer og bruger er den samme person Navn Tlf.nr. Adresse CVR-nr. Postnr. og by Boringen DGU-nummer Hvilken ejendom er boringen knyttet til (adresse og/eller matrikelnummer) Jeg søger om tilladelse til at indvinde grundvand, fordi (sæt kryds) Boringens gamle tilladelse er udløbet. Boringen har en tilladelse, men jeg vil bruge grundvandet til et andet formål, eller jeg vil indvinde mere grundvand, end jeg har tilladelse til (beskriv ændring): Jeg vil indvinde grundvand fra en boring, der ikke har/har haft en indvindingstilladelse fx en ny boring eller en gammel husholdningsboring Andet (beskriv): Ansøgning om tilladelse til at indvinde grundvand - Side 2 af 6

3 Vandet skal bruges til (sæt evt. flere krydser) Markvanding Gartneriafgrøder (fx salat, bær, kål) Husdyrbrug Husholdning Havevanding Dambrug Andet (beskriv): Vandet areal (udfyldes kun hvis formålet er markvanding eller gartneri) Vandet areal som er ejet af den, der bruger boringen Vandet areal som den, der bruger boringen, har lejet Adresse eller matrikelnummer på lejet jord ha ha Udlejers navn, adresse og underskrift Vandmængder Ønsket årsforbrug Antal pumper i/til boringen m 3 pr. år Pumpens/pumpernes maksimale, samlede ydelse Metode til måling af oppumpede vandmængder fx timetæller, elmåler, vandmåler eller andet m 3 pr. time Timetæller Elmåler Vandmåler Andet (beskriv): Målerstand og dato for aflæsning Beskriv hvordan de oppumpede vandmængder beregnes i m 3 ud fra målemetoden Underskrifter Ejer (personen der ejer jorden, som boringen er placeret på) Bruger (personen der bruger boringen) Ansøgning om tilladelse til at indvinde grundvand - Side 3 af 6

4 Egenkontrol af boringen (Brøndborerbekendtgørelsen) Sådan udfyldes egenkontrollen: Egenkontrollen skal udfyldes af en person, der ved hvordan en boring og dens overbygning skal indrettes i henhold til Brøndborerbekendtgørelsens kapitel 2. Alle felter skal udfyldes. Egenkontrollen skal underskrives af de personer, der har besvaret spørgsmålene. Boringen DGU-nummer Overbygning = tørbrønd, hus eller andet (sæt kryds) Ja Nej Har boringen en overbygning? Har overbygningen et tætsluttende dæksel/låg/lem/tag? Har overbygningen tætte sider? Har overbygningen en tæt bund? Er alle kabel- og rørgennemføringer i overbygningen tætte? Er overbygningen lukket hele året? Har overbygningen en mindst 20 cm høj kant, som sikrer, at der ikke kan løbe overfladevand ind i overbygningen? Er overbygningen ryddelig og ren (uden fx dunke, affald, smådyr, blade og grene)? Forerør = røret ned i jorden/selve boringen (sæt kryds) Står der nogensinde vand omkring forerøret? Ja Nej Ikke relevant Står forerøret mere end 20 cm over bunden af overbygningen? Er der en tæt forsegling af toppen af forerøret? Hvis der er en dykpumpe i boringen - Er ledningen ned til pumpen tæt forseglet? Hvis der er en pejlestuds på boringen Er pejlestudsen lukket helt tæt? Hvis pumpen kan afmonteres - Bliver forerøret så lukket med en helt tæt lukning? Ansøgning om tilladelse til at indvinde grundvand - Side 4 af 6

5 Beskyttelseszone (sæt kryds + beskriv) Ja Nej Kan der ske oversvømmelse af omgivelserne omkring boringen/overbygningen? Skråner terrænet eller dele af terrænet væk fra boringen/overbygningen? Er beskyttelseszonen på 5 m rundt om boringen afmærket fysisk? Er overbygningen beskyttet mod påkørsel? Hvordan er overbygningen beskyttet mod påkørsel? Hvad er der i beskyttelseszonen på 5 meter omkring boringen? Underskrift Med min underskrift bekræfter jeg: At jeg kender Brøndborerbekendtgørelsens kapitel 2 At ovenstående boring er lovlig i henhold til Brøndborerbekendtgørelsens kapitel 2 (i visse tilfælde er det ikke nødvendigt med en tæt bund) At ovenstående oplysninger i skemaet "Egenkontrol af boring" er sande. Eventuelle bemærkninger eller forbehold omkring egenkontrollen: Underskrift Tilsynsførendes rolle (f.eks. ejer, bruger, brøndborer ) Ejer Bruger Brøndborer Andet (beskriv): Ansøgning om tilladelse til at indvinde grundvand - Side 5 af 6

6 Underskrift (hvis flere har bidraget til egenkontrollen) Med min underskrift bekræfter jeg: At jeg kender Brøndborerbekendtgørelsens kapitel 2 At ovenstående boring er lovlig i henhold til Brøndborerbekendtgørelsens kapitel 2 (i visse tilfælde er det ikke nødvendigt med en tæt bund) At ovenstående oplysninger i skemaet "Egenkontrol af boring" er sande. Eventuelle bemærkninger eller forbehold omkring egenkontrollen: Underskrift Tilsynsførendes rolle (f.eks. ejer, bruger, brøndborer ) Ejer Bruger Brøndborer Andet (beskriv): Ansøgning om tilladelse til at indvinde grundvand - Side 6 af 6

7 Huskeliste En ansøgning om tilladelse til at indvinde grundvand består af fire dele. Ikast-Brande Kommune har brug for alle fire dele for at behandle din ansøgning om tilladelse til at indvinde grundvand. Alle fire dele af ansøgningen samles i én mail og sendes til Alternativt kan ansøgningen sendes til Ikast-Brande Kommune med posten eller afleveres personligt på et af rådhusene. Du er klar til at sende din ansøgning, hvis du har udfyldt alle felter i ansøgningsskemaet (side 1 til 6 herover) vedlagt fire billeder af boringen (som beskrevet på side 1) vedlagt et kort, der viser boringens præcise placering vedlagt et kort, der viser de vandede arealer (kun ved markvanding) Når Ikast-Brande Kommune har modtaget alle fire dele af ansøgningen, så vurderer vi ansøgningsmaterialet. Du modtager herefter svar på, om ansøgningen er fyldestgørende, eller om vi mangler yderligere oplysninger for at behandle din ansøgning.

Ansøgning om tilladelse til at indvinde grundvand

Ansøgning om tilladelse til at indvinde grundvand Ansøgning om tilladelse til at indvinde grundvand (Vandforsyningslovens 20) Du skal bruge dette skema, hvis: Din indvindingstilladelse er udløbet. Du vil indvinde mere vand, end du har tilladelse til.

Læs mere

Ansøgning om Tilladelse til at indvinde grundvand

Ansøgning om Tilladelse til at indvinde grundvand Ansøgning om Tilladelse til at indvinde grundvand (Vandforsyningslovens 20) Du skal bruge dette skema, hvis: din indvindingstilladelse er udløbet, du vil indvinde mere vand, end du har tilladelse til,

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at indvinde grundvand Vanding af arealer og andet formål I henhold til Vandforsyningen og tilhørende bekendtgørelser

Ansøgning om tilladelse til at indvinde grundvand Vanding af arealer og andet formål I henhold til Vandforsyningen og tilhørende bekendtgørelser Aabenraa Kommune Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon: 73 76 76 76 E-Mail: vand@aabenraa.dk Ansøgning om tilladelse til at indvinde grundvand Vanding af arealer og andet formål I henhold til Vandforsyningen

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af boring Vanding af arealer og andet formål I henhold til Vandforsyningen og tilhørende bekendtgørelser

Ansøgning om tilladelse til etablering af boring Vanding af arealer og andet formål I henhold til Vandforsyningen og tilhørende bekendtgørelser Aabenraa Kommune Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon: 73 76 76 76 E-Mail: vand@aabenraa.dk Ansøgning om tilladelse til etablering af boring Vanding af arealer og andet formål I henhold til Vandforsyningen

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til indretning af boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til indretning af boringer Vejledning Til indretning af boringer Januar 2010 Forord Det er vigtigt, at du som ejer af en boring er med til at beskytte grundvandet mod forurening fra aktiviteter på jordoverfladen. Dette kan du gøre

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

ERIK SØRENSEN Fredborgvej 25 Blåhøj 7330 Brande 21. november 2017

ERIK SØRENSEN Fredborgvej 25 Blåhøj 7330 Brande 21. november 2017 ERIK SØRENSEN Fredborgvej 25 Blåhøj 7330 Brande 21. november 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra boring DGUnr. 104.1799 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for enkeltanlæg

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for enkeltanlæg Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for enkeltanlæg Login Åben linket på Horsens Kommunes hjemmeside eller gå ind på www.vandindberetning.horsens.dk I webløsningen kan der indberettes

Læs mere

Torsten Delcomyn Hansen Bjødstrupmarken 4 Hammerum 7400 Herning 8. april 2014

Torsten Delcomyn Hansen Bjødstrupmarken 4 Hammerum 7400 Herning 8. april 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Torsten Delcomyn Hansen Bjødstrupmarken 4 Hammerum 7400 Herning 8. april 2014 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr. 85.1915

Læs mere

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret.

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Kristian Sørensen Christianshedevej 21 7441 Bording 25. august 2014 Tilladelse til at etablere og prøvepumpning ny boring Christianshedevej 23, 7441 Bording

Læs mere

Jørn Neigaard Pedersen Agerskovvej 3, 7441 Bording 4. april 2014

Jørn Neigaard Pedersen Agerskovvej 3, 7441 Bording 4. april 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jørn Neigaard Pedersen Agerskovvej 3 7441 Bording 4. april 2014 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr. 76.1224 Beliggenhed Agerskovvej

Læs mere

Bøgevej 4, 7361 Ejstrupholm. Matrikel 7cø, Ejstrup By, Ejstrup.

Bøgevej 4, 7361 Ejstrupholm. Matrikel 7cø, Ejstrup By, Ejstrup. Else Søndervang Cramer Bøgevej 4 7361 Ejstrupholm 4. juli 2019 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring Bøgevej 4, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at etablere

Læs mere

med en ydelse på mindst 80 m 3 /t.

med en ydelse på mindst 80 m 3 /t. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Leif Søndergaard Adr. Baldershave Førstballevej 45 Lindeballe 7321 Gadbjerg 10. marts 2014 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring Boringens

Læs mere

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret.

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret. Louise Theilgaard Nikolajsen Ny Sandfeldvej 106 7330 Brande 23. juni 2015 Tilladelse til at etablere og prøvepumpning ny boring Ny Sandfeldtvej 106, 7330 Brande Boringens beliggenhed Ny Sandfeldtvej 106,

Læs mere

AXEL MÅNSSON EJENDOMME ApS Grarupvej Brande 29. marts 2017

AXEL MÅNSSON EJENDOMME ApS Grarupvej Brande 29. marts 2017 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande AXEL MÅNSSON EJENDOMME ApS Grarupvej 15 7330 Brande 29. marts 2017 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring Langkærvej 3, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 1. april 2014 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring - Vejlevej 54, Brande Boringens beliggenhed

Læs mere

Vejledning. Til indretning af boringer. September 2014. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 8

Vejledning. Til indretning af boringer. September 2014. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 8 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Vejledning Til indretning af boringer September 2014 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1

Læs mere

Det vandede areal udgør ca. 20 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen.

Det vandede areal udgør ca. 20 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Anders Hornbech Mortensen Fløvej 8 7330 Brande 28. januar 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 95.1748 Boringens beliggenhed

Læs mere

Kristian Knudsen Skerrisvej 15 Langkær 7330 Brande 24. august 2017

Kristian Knudsen Skerrisvej 15 Langkær 7330 Brande 24. august 2017 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Kristian Knudsen Skerrisvej 15 Langkær 7330 Brande 24. august 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.1388 Ikast-Brande

Læs mere

Risbankevej 19, 7330 Brande E: , N: (UTM32, EUREF89)

Risbankevej 19, 7330 Brande E: , N: (UTM32, EUREF89) Gurli Koch Risbankevej 19 7330 Brande 19. juli 2019 Tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr. 104.1821 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde grundvand. Tilladelsen

Læs mere

Isenvadvej 22B, 7430 Ikast E: , N: (UTM32, EUREF89)

Isenvadvej 22B, 7430 Ikast E: , N: (UTM32, EUREF89) Sten Jacobsen Skelhøjevej 21 7430 Ikast 19. februar 2019 Bygge- og Miljøafdelingen Tlf.: +4599604000 Tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr. 86.1601 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse

Læs mere

Det vandede areal udgør ca. 57 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen.

Det vandede areal udgør ca. 57 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Jens K S Andersen Sandfeldvej 19 7330 Brande 5. februar 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 95.2429 Boringens beliggenhed Sandfeldvej 19, 7330 Brande (Se bilag 2) Koordinater

Læs mere

Hallumgade Farming ApS Kvongvej 511 Kvong 6800 Varde

Hallumgade Farming ApS Kvongvej 511 Kvong 6800 Varde Hallumgade Farming ApS Kvongvej 511 Kvong 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947460 Tilladelse til ny markvandingsboring. Godkendelse Varde Kommune giver tilladelse til etablering af en

Læs mere

Henry Bjerregaard Jensen Brandevej 64 Tykskov 7361 Ejstrupholm 30. november 2017

Henry Bjerregaard Jensen Brandevej 64 Tykskov 7361 Ejstrupholm 30. november 2017 Henry Bjerregaard Jensen Brandevej 64 Tykskov 7361 Ejstrupholm 30. november 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra boring DGUnr. 96.1398 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse

Læs mere

Gårdejer Thomas Hansen Ølgodvej 107 Dejgaard 6800 Varde

Gårdejer Thomas Hansen Ølgodvej 107 Dejgaard 6800 Varde Gårdejer Thomas Hansen Ølgodvej 107 Dejgaard 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947460 Tilladelse til ny markvandingsboring. Godkendelse Varde Kommune giver tilladelse til etablering af

Læs mere

Alex Bandsberg Thomsen St Hebovej Janderup Vestj

Alex Bandsberg Thomsen St Hebovej Janderup Vestj Alex Bandsberg Thomsen St Hebovej 17 6851 Janderup Vestj Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Tilladelse til ny markvandingsboring. Godkendelse Varde Kommune giver tilladelse til etablering

Læs mere

Nødbjerggård Agerbrug Viggo Conradsen Debelvej 58B 6753 Agerbæk. Tilladelse til erstatningsboring.

Nødbjerggård Agerbrug Viggo Conradsen Debelvej 58B 6753 Agerbæk. Tilladelse til erstatningsboring. Nødbjerggård Agerbrug Viggo Conradsen Debelvej 58B 6753 Agerbæk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Tilladelse til erstatningsboring. Godkendelse Varde Kommune giver tilladelse til etablering

Læs mere

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret.

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret. BESTSELLER A/S Fredskovvej 5 7330 Brande 3. november 2014 Tilladelse til at etablere og prøvepumpning ny boring Fredskovvej 20, 7330 Brande Boringens beliggenhed Fredskovvej 20, 7330 Brande (se bilag 2)

Læs mere

Kristian Møller Sørensen Christianshedesvej 23, 7441 Bording 2. februar 2016

Kristian Møller Sørensen Christianshedesvej 23, 7441 Bording 2. februar 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Kristian Møller Sørensen Christianshedevej 21 7441 Bording 2. februar 2016 Tilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra DGU.nr. 86.2204 Ikast-Brande

Læs mere

Ove Rasmussen Krogbrovej Brande 14. august 2017

Ove Rasmussen Krogbrovej Brande 14. august 2017 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Ove Rasmussen Krogbrovej 4 7330 Brande 14. august 2017 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring Krogbrovej 4, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr

Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Gunnar Kviesgaard Enghavevej 40 Gludsted 7361 Ejstrupholm 18. maj 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr. 96.1846 Ikast-Brande

Læs mere

FLEMMING ANDERSEN Øster Rærupvej Nørre Nebel. Tilladelse til erstatningsboring til markvandingsboring.

FLEMMING ANDERSEN Øster Rærupvej Nørre Nebel. Tilladelse til erstatningsboring til markvandingsboring. FLEMMING ANDERSEN Øster Rærupvej 40 6830 Nørre Nebel Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Tilladelse til erstatningsboring til markvandingsboring. Godkendelse Varde Kommune giver tilladelse

Læs mere

VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle Viborg

VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle Viborg Udarbejdet 2003 af Viborg Amt rev. september 2015 af Viborg Kommune VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Email: naturogvand@viborg.dk SLØJFNING AF BORINGER Sløjfning af boringer skal

Læs mere

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring.

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring. Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 52548 JUP Tilladelse til erstatningsboring. Varde Kommune giver tilladelse til etablering af en ny markvandingsboring

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Det vandede areal udgør ca. 20 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen.

Det vandede areal udgør ca. 20 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Simon Felthaus Fyhn Engebækvej 79 7330 Brande 10. september 2014 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.1774 Boringens beliggenhed Engebækvej 79, 7330 Brande (Se bilag 2)

Læs mere

Det vandede areal udgør ca. 31,5 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen.

Det vandede areal udgør ca. 31,5 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Knud Vilken Jensen Hedegårdsvej 11 7430 Ikast 24. februar 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 85.1122 Boringens beliggenhed

Læs mere

Brunbjergvej 2, 7441 Bording E: , N: (UTM32, EUREF89)

Brunbjergvej 2, 7441 Bording E: , N: (UTM32, EUREF89) Ib Boye Lauritsen Skyggevej 13 7441 Bording 16. maj 2019 Bygge- og Miljøafdelingen Sjællandsgade 6 7430 Ikast Tlf.: +4599604000 Tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr. 86.1322 Ikast-Brande

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Steen Bak Tøttrup Buelundvej 37 Blåhøj 7330 Brande 28. maj 2015 Tilladelse til oppumpning af grundevand til markvanding fra DGU. Nr. 104.1402. Boringens

Læs mere

Ilskovvej 24B, 7430 Ikast E: , N: (UTM32, EUREF89)

Ilskovvej 24B, 7430 Ikast E: , N: (UTM32, EUREF89) Ole Søndergaard Madsen Lyngtoften 7 7430 Ikast 26. marts 2019 Bygge- og Miljøafdelingen Tlf.: +4599604000 Tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr. 85.1727 Ikast-Brande Kommune giver hermed

Læs mere

J.E.L. EJSTRUPHOLM ApS Holmevej Ejstrupholm 14. juni 2016

J.E.L. EJSTRUPHOLM ApS Holmevej Ejstrupholm 14. juni 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande J.E.L. EJSTRUPHOLM ApS Holmevej 3 7361 Ejstrupholm 14. juni 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding fra DGU-nr. 96.2376 Ansøger har

Læs mere

Hastrupvej 14, 7330 Brande E: xxx.xxx, N: x.xxx.xxx (UTM32, EUREF89)

Hastrupvej 14, 7330 Brande E: xxx.xxx, N: x.xxx.xxx (UTM32, EUREF89) Janne og Kenneth Klausen Hastrupvej 14 7330 Brande 22. marts 2018 Tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr. 105.883 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde grundvand.

Læs mere

Landbrug/vindmølle v/knud Uhre Rahbek Guldagervej 94 Guldager 6710 Esbjerg V

Landbrug/vindmølle v/knud Uhre Rahbek Guldagervej 94 Guldager 6710 Esbjerg V Landbrug/vindmølle v/knud Uhre Rahbek Guldagervej 94 Guldager 6710 Esbjerg V Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947460 Tilladelse til ny markvandingsboring. Godkendelse Varde Kommune giver tilladelse

Læs mere

Ansøgning om fornyelse af vandindvindingstilladelse

Ansøgning om fornyelse af vandindvindingstilladelse Ansøgning om fornyelse af vandindvindingstilladelse 1. Ansøger Ansøgers navn Adresse Postnr. By Anlæggets matrikel nr. Ejerlav CVR-nr. Kontaktperson Kontaktpersonens adresse Postnr. By Tlf. nr. Mobil nr.

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Peter Sivert Kristensen Husumvej 20 7330 Brande 15. juni 2015 Indvindingstilladelse til oppumpning af grundvand til vanding fra DGU. Nr. 104.1403

Læs mere

Enhver ændring af boring, dens overbygning, formål og tilladelsens størrelse kræver en tilladelse fra kommunen.

Enhver ændring af boring, dens overbygning, formål og tilladelsens størrelse kræver en tilladelse fra kommunen. DE JYDSKE KULTØRVFABRIKKER A/S Mosevej 13 Blåhøj 7330 Brande 3. august 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.2090 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding og gartneriafgrøder fra DGU-nr

Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding og gartneriafgrøder fra DGU-nr Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Kurt Rohbach Tykskovvej 17 7361 Ejstrupholm 24. juli 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding og gartneriafgrøder fra DGU-nr. 96.2422

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Mette Bech-Hansen Øgelundvej 11 7330 Brande 16. februar 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 104.1622 Boringens beliggenhed

Læs mere

E: N: UTM32 EUREF89

E: N: UTM32 EUREF89 Per Kristian Lundgaard Andersen Gludstedvej 4 7430 Ikast 13. november 2014 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 96.1430 Boringens beliggenhed Gludstedvej 4, 7430 Ikast (Se

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer Vejledning Til sløjfning af brønde og boringer Januar 2010 Forord Brønde og boringer der ikke benyttes mere kan medføre en sundhedsrisiko samt en forurening af grundvandet på længere sigt. Det er derfor

Læs mere

Thyregodvej 81, Hedegård, 7361 Ejstrupholm E: , N: (UTM32, EUREF89)

Thyregodvej 81, Hedegård, 7361 Ejstrupholm E: , N: (UTM32, EUREF89) Klaus Olsen Thyregodvej 81 7361 Ejstrupholm 21. februar 2019 Tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr. 96.2303 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde grundvand. Tilladelsen

Læs mere

boring og gælder til den 15. november Når boringen er etableret, skal der søges om tilladelse til indvinding af grundvand.

boring og gælder til den 15. november Når boringen er etableret, skal der søges om tilladelse til indvinding af grundvand. TEKNIK OG MILJØ David Cristoffanini Lodahl Vildbjergvej 30 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer:

Læs mere

Enhver ændring af boring, dens overbygning og tilladelsens størrelse kræver en tilladelse fra kommunen.

Enhver ændring af boring, dens overbygning og tilladelsens størrelse kræver en tilladelse fra kommunen. AXEL MÅNSSON EJENDOMME ApS Grarupvej 15 7330 Brande 29. juli 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.1736 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde

Læs mere

Hedegårdvej 26, 7361 Ejstrupholm. Matrikel 4c, St. Thorlund By, Ejstrup.

Hedegårdvej 26, 7361 Ejstrupholm. Matrikel 4c, St. Thorlund By, Ejstrup. I.K.I. Landbrugsejendom ApS Vesterlundvej 91 C 8600 Silkeborg 26. juni 2019 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring Hedegårdvej 26, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse

Læs mere

Med baggrund i ovennævnte har Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne til hensigt:

Med baggrund i ovennævnte har Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne til hensigt: Click here to enter text. (ingen korrespondent) Vandforsyningsplanlægning - Varsling af påbud om sløjfning af boringer (DGU nr. 33.628 og 33.409) tilhørende Erik Henning Staun, Binderupvej 20 A, 9240 Nibe

Læs mere

Jonas Tang Meineche Granbakken Brande 3. maj 2016

Jonas Tang Meineche Granbakken Brande 3. maj 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jonas Tang Meineche Granbakken 10 7330 Brande 3. maj 2016 Tilladelse til at etablere og prøvepumpning ny boring Fyrrevænget 39, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Michael Thomas Vistesen Kejlstrupvej 9 Kejlstrup 7361 Ejstrupholm 31. oktober 2017

Michael Thomas Vistesen Kejlstrupvej 9 Kejlstrup 7361 Ejstrupholm 31. oktober 2017 Michael Thomas Vistesen Kejlstrupvej 9 Kejlstrup 7361 Ejstrupholm 31. oktober 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr. 96.1459 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse

Læs mere

Rene og Anders Ibsgaard Andersen Givevej 54 Bjørnskov 8766 Nørre Snede 20. november 2017

Rene og Anders Ibsgaard Andersen Givevej 54 Bjørnskov 8766 Nørre Snede 20. november 2017 Rene og Anders Ibsgaard Andersen Givevej 54 Bjørnskov 8766 Nørre Snede 20. november 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra boring DGUnr. 96.1574 Ikast-Brande Kommune giver hermed

Læs mere

Det vandede areal udgør ca. 46 ha.

Det vandede areal udgør ca. 46 ha. Johannes Eybye Højvangsvej 3 7441 Bording 10. september 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 86.1169 Boringens beliggenhed Højvangsvej 3, 7441 Bording (Se bilag 2) Koordinater

Læs mere

Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet F.M.B.A. c/o Kjeld Andreasen Sdr Farup Vej 20 Sdr Farup 6760 Ribe

Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet F.M.B.A. c/o Kjeld Andreasen Sdr Farup Vej 20 Sdr Farup 6760 Ribe Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet F.M.B.A. c/o Kjeld Andreasen Sdr Farup Vej 20 Sdr Farup 6760 Ribe Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947460 Tilladelse til ny Dyrvandingsboring. Godkendelse

Læs mere

Nedre Hestlundvej 3, 7430 Ikast E: , N: (UTM32, EUREF89)

Nedre Hestlundvej 3, 7430 Ikast E: , N: (UTM32, EUREF89) Dannie Kvist Feldbak Lykkensprøve 4 7430 Ikast 12. juli 2018 Tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr. 86.1970 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde grundvand. Tilladelsen

Læs mere

Trehøjegaard v/dennis Lauridsen c/o Dennis Lauridsen Frøstrupvej Varde. Tilladelse til erstatningsboring.

Trehøjegaard v/dennis Lauridsen c/o Dennis Lauridsen Frøstrupvej Varde. Tilladelse til erstatningsboring. Trehøjegaard v/dennis Lauridsen c/o Dennis Lauridsen Frøstrupvej 351 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Tilladelse til erstatningsboring. Godkendelse Varde Kommune giver tilladelse

Læs mere

Ansøgning om fornyelse af vandindvindingstilladelse

Ansøgning om fornyelse af vandindvindingstilladelse Ansøgning om fornyelse af vandindvindingstilladelse 1. Ansøger Ansøgers navn Adresse Postnr. By Anlæggets matrikel nr. Ejerlav CVR-nr. Kontaktperson Kontaktpersonens adresse Postnr. By Tlf. nr. Mobil nr.

Læs mere

Fasterholtvej 6, 7361 Ejstrupholm E: , N: (UTM32, EUREF89)

Fasterholtvej 6, 7361 Ejstrupholm E: , N: (UTM32, EUREF89) Ole Sørensen Fasterholtvej 6 7361 Ejstrupholm 17. januar 2019 Tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr. 96.1504 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde grundvand. Tilladelsen

Læs mere

Jens Erik Gammelgaard Vester Moselundvej Bording 30. november 2017

Jens Erik Gammelgaard Vester Moselundvej Bording 30. november 2017 Jens Erik Gammelgaard Vester Moselundvej 20 7441 Bording 30. november 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra boring DGUnr. 76.1320 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til

Læs mere

Denne tilladelse gælder indtil den 1. oktober Markvanding ( m 3 /år) Husdyrbrug (ca. 600 m 3 /år) (Husholdning, 1 husstand)

Denne tilladelse gælder indtil den 1. oktober Markvanding ( m 3 /år) Husdyrbrug (ca. 600 m 3 /år) (Husholdning, 1 husstand) Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Svend Aage Christensen Hygildvej 9 Hygild 7361 Ejstrupholm 4. december 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding og husdyrbrug fra boring

Læs mere

Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54, 7330 Brande 11. august 2016

Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54, 7330 Brande 11. august 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 11. august 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.2951 Ansøger har

Læs mere

Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGUnr.

Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGUnr. ERIK SØRENSEN Fredborgvej 25 Blåhøj 7330 Brande 28. august 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGUnr. 104.1420 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde grundvand.

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Jan Hedegaard Hygildvej 6 Hallundbæk 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 96.1876 Boringens beliggenhed Hygildvej6, 7361 Ejstrupholm (Se

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time,

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time, Nur & Vandmiljø Karin Bitsch Sørensen Rudholmvej 5, Søhale, 6715 Esbjerg nn Torvegade 74, 6700 Esbjerg Do 22. februar 2016 Sagsbehandler Ek Obel Sørensen Telefon direkte 76 16 51 44 Sagsid 10/8420 Reg.

Læs mere

St Nørlundvej 7, 7361 Ejstrupholm. Matrikel 2bp, St. Nørlund Gde., Ejstrup.

St Nørlundvej 7, 7361 Ejstrupholm. Matrikel 2bp, St. Nørlund Gde., Ejstrup. Jørgen Vestervang Jensen St Nørlundvej 7 7361 Ejstrupholm 10. april 2019 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring St Nørlundvej 7, 7361 Ejstrupholm Bygge- og Miljøafdelingen Sjællandsgade

Læs mere

Holger Peschardt Olesen Tarpvej 15 Uhre 7330 Brande 16. oktober 2017

Holger Peschardt Olesen Tarpvej 15 Uhre 7330 Brande 16. oktober 2017 Holger Peschardt Olesen Tarpvej 15 Uhre 7330 Brande 16. oktober 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.1897 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde

Læs mere

Det vandede areal udgør ca. 23 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen.

Det vandede areal udgør ca. 23 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Villy Søndergaard Vesterdamvej 4 7330 Brande 23. februar 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 104.1987 Boringens beliggenhed

Læs mere

Denne tilladelse gælder indtil den 1. oktober ha, heraf er 0 ha forpagtet

Denne tilladelse gælder indtil den 1. oktober ha, heraf er 0 ha forpagtet Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Lars Vitting Fredborgvej 20 Blåhøj 7330 Brande 20. september 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.2732, der ikke tidligere

Læs mere

Niels Thomas Hjerrild Thomsen Ansager Landevej Grindsted. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 7.

Niels Thomas Hjerrild Thomsen Ansager Landevej Grindsted. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 7. Niels Thomas Hjerrild Thomsen Ansager Landevej 30 7200 Grindsted Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 7. juli 2014 Tilladelse og vilkår. Billund Kommune giver hermed tilladelse til

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 31. juli 2014

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 31. juli 2014 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 31. juli 2014 Tilladelse og vilkår. Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 20.400 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Tilladelse til etablering af en boring på Mellemlundvej 17, 7400 Herning. Ca. 10 meter fra kant af Mellemlundvej.

Tilladelse til etablering af en boring på Mellemlundvej 17, 7400 Herning. Ca. 10 meter fra kant af Mellemlundvej. TEKNIK OG MILJØ Karsten Jensen Mellemlundvej 17 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 13.02.01-P19-1-15

Læs mere

Knud Højland Lorentzen Stilbjergvej 112 Frisvad 6800 Varde. Tilladelse til ny boring til grusvask.

Knud Højland Lorentzen Stilbjergvej 112 Frisvad 6800 Varde. Tilladelse til ny boring til grusvask. Knud Højland Lorentzen Stilbjergvej 112 Frisvad 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Tilladelse til ny boring til grusvask. 20. september 2017 Godkendelse Varde Kommune giver tilladelse

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Alex Beck Krusåvej 12 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929203 Mail: nib@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-3-15 Ks: LBK 11-05-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand Markvanding Tilladelsen

Læs mere

Claus Harrild Jensen Risbjergvej Brande. 24. maj Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring Risbjergvej 54, 7330 Brande

Claus Harrild Jensen Risbjergvej Brande. 24. maj Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring Risbjergvej 54, 7330 Brande Claus Harrild Jensen Risbjergvej 54 7330 Brande 24. maj 2018 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring Risbjergvej 54, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at etablere

Læs mere

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Spøttrup Mark (mellem Vadumvej 21 og 23), Rødding, 7860 Spøttrup.

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Spøttrup Mark (mellem Vadumvej 21 og 23), Rødding, 7860 Spøttrup. Tage Andersen Spøttrup Mark 7 Rødding 7860 Spøttrup 8. december 2016 Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Spøttrup Mark (mellem Vadumvej 21 og 23), Rødding,

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Alfred Ebbesen Gyvelvej 62 6780 Skærbæk Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929203 Mail: nib@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-15-15 Ks: LBK 14-04-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand Markvanding

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 4. juni 2014

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 4. juni 2014 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 4. juni 2014 Tilladelse og vilkår. Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 15.000 m 3 grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Ca. 90 meter sydøst for sydlige husgavl. boring og gælder til den 1. marts 2018 (1 år).

Ca. 90 meter sydøst for sydlige husgavl. boring og gælder til den 1. marts 2018 (1 år). TEKNIK OG MILJØ Ole Harrit Strandvejen 40 7120 Vejle Øst Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 13.02.01-P19-8-17

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 18 m³/time,

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 18 m³/time, Teknik & Miljø Karina Kirketerp Skads Byvej 93 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 1. februar 2016 Sagsbehandler Joan Nørrevang Telefon direkte 76 16 51 28 Sagsid 10/3798 Reg. nr. 561-40-5231-00

Læs mere

Torben Jakobsen Brunbjergvej Grindsted. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014

Torben Jakobsen Brunbjergvej Grindsted. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014 Torben Jakobsen Brunbjergvej 41 7200 Grindsted Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014 Tilladelse og vilkår. Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 2. september 2014

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 2. september 2014 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 2. september 2014 Tilladelse og vilkår. Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 2.000 m³ grundvand pr. år til dyrehold

Læs mere

Rene og Anders Ibsgaard Andersen Givevej 54 Bjørnskov 8766 Nørre Snede 20. november 2017

Rene og Anders Ibsgaard Andersen Givevej 54 Bjørnskov 8766 Nørre Snede 20. november 2017 Rene og Anders Ibsgaard Andersen Givevej 54 Bjørnskov 8766 Nørre Snede 20. november 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra boring DGUnr. 96.1527 Ikast-Brande Kommune giver hermed

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Anders A Svendsen Brandevej 35 7361 Ejstrupholm 10. juli 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 96.2090 Boringens beliggenhed

Læs mere

Teglgårdsvej 11, 7441 Bording E: , N: (UTM32, EUREF89)

Teglgårdsvej 11, 7441 Bording E: , N: (UTM32, EUREF89) Kristian Møller Sørensen Teglgårdsvej 11 7441 Bording 24. januar 2019 Bygge- og Miljøafdelingen Tlf.: +4599604000 Tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr. 86.1296 Ikast-Brande Kommune giver

Læs mere

Web-indberetning af indvundne vandmængder og pejlinger

Web-indberetning af indvundne vandmængder og pejlinger Web-indberetning af indvundne vandmængder og pejlinger 1. Gå ind på følgende hjemmeside: http://indberetning-vandforsyning.kolding.dk 2. Der logges ind ved at indtaste fremsendte brugernavn og adgangskode,

Læs mere

Denne tilladelse gælder indtil den 1. oktober Have-, drikkevand og husdyr

Denne tilladelse gælder indtil den 1. oktober Have-, drikkevand og husdyr Asger Schibby Kjeldsen Horsensvej 41 8766 Nørre Snede 18. oktober 2018 Bygge- og Miljøafdelingen Tlf.: +4599604000 Tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr. 96.1730 Ikast-Brande Kommune giver

Læs mere

Løvbjergvej 23B, 7361 Ejstrupholm. 10au, Hallundbæk gde., Ejstrup

Løvbjergvej 23B, 7361 Ejstrupholm. 10au, Hallundbæk gde., Ejstrup EJSTRUPHOLM DAMBRUG A/S Løvbjergvej 23 Hallundbæk, 7361 Ejstrupholm 25. januar 2011 Indvindingstilladelse - Ejstrupholm Dambrug Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til dambrugsdrift Beliggenhed

Læs mere

Lars Høgh Jensen Over Isen Vej Ikast 26. april 2016

Lars Høgh Jensen Over Isen Vej Ikast 26. april 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Lars Høgh Jensen Over Isen Vej 7 7430 Ikast 26. april 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til stald fra boring DGU-nr. 86.1135 Ansøger har søgt

Læs mere

at tilladelsen omfatter indvinding af m³ grundvand pr. år til vanding af 179,4 ha afgrøder,

at tilladelsen omfatter indvinding af m³ grundvand pr. år til vanding af 179,4 ha afgrøder, Ole Midtgaard Rasmussen Lundsmarkvej 39 6760 Ribe Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 19. december 2016 Sagsbehandler Joan Nørrevang Telefon direkte 76 16 51 28 Sagsid 11/15620 Reg. nr. 571-40-5299-00 Endelig

Læs mere

Denne tilladelse gælder indtil den 1. oktober ,5 ha, heraf er 0 ha forpagtet

Denne tilladelse gælder indtil den 1. oktober ,5 ha, heraf er 0 ha forpagtet Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Aksel Tolstrup Storemosevej 3 7430 Ikast 3. oktober 2017 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr. 86.2103. Ikast-Brande Kommune

Læs mere

AnlægsID: 779-V

AnlægsID: 779-V Peter Sørensen Gammel Hald Vej 31 Gl Hald 7840 Højslev 16. august 2016 Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Gammel Hald Vej 31, samt indvinding til husholdning

Læs mere

Anne Grethe Kamstrup Bach Mylius-Erichsensvej Brande 18. januar 2016

Anne Grethe Kamstrup Bach Mylius-Erichsensvej Brande 18. januar 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Anne Grethe Kamstrup Bach Mylius-Erichsensvej 2 7330 Brande 18. januar 2016 Tilladelse til oppumpning af grundvand til havevanding fra DGU. Nr. 95.2920

Læs mere

27 ha Fasterholvej 39 E: , N: (UTM32, EUREF89)

27 ha Fasterholvej 39 E: , N: (UTM32, EUREF89) Ellen og Hans Fasterholt Fasterholtvej 39 7330 Brande 2. maj 2019 Tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU-nr. 95.2003 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde grundvand.

Læs mere