Nyhedsbrev nr. 23 juni Everten Rebekka af Fanø.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø."

Transkript

1 Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø.

2 1 2 Nyhedsbrev nr Everten Rebekka af Fanø Adresse: konsul Lauritzens Plads 26, Nordby, DK 6720 Fanø. Tlf Giro Bestyrelse: Formand: Niels Brinch / kasseren: Ninett Fischer-Jensen Øvrige: Per Hansen Søren Wium / Ryon S. Petersen / Suppleant: John-Peter Frandsen / Anne Grete Aagaard Revisor: Hans Thomsen, JT-Revision Udvalg: Koordinerende skipper: Hans Groth Maskinmester: Ryon S. Petersen Rigmester : Bjørn Ovesen Skibstømrer: Hans Groth Malermester: Niels Brinch Nautisk afdeling: Per Hansen Sikkerhed: Per Hansen Redaktør: p.t. Niels Brinch Kanonér: Søren Wium Historie: Niels Duus Pantry: Per T. Kragh Jørn Nors Petersen Nyt til hjemmeside: Vibeke Nygaard Turplanlægningen: Bestyrelsen Forsidebillede: Rebekka på bedding i Esbjerg Fra Formanden Sæsonen er startet, og der er arrangeret en del sejladser, så der vil i år blive mange af foreningens medlemmer der får nogle gode oplevelser ombord på skibet. Selve oprigningen af Rebekka forløb som planlagt, beddingsturen blev noget anderledes da den weekend som var planlagt ikke bød på andet vejr end regn og blæst. Da beddingsturen samtidig indebar den planlagte udskiftning af maskinen, benyttede vi efterfølgende weekend til at udføre det nødvendige arbejde, og endda med godt vejr. Efterfølgende er der spontant aftalt arbejdsaktiviteter med klargøring under dæk, så skibet nu er klar til planlagte sejladser og sommertogt. Den nye maskine. Den nye maskine er nu ilagt, gennemgået prøvesejlads, hvor der blev konstateret usædvanlig mange rystelser i skibet. Efterfølgende er montering af maskinen på fundamentet rettet til det oprindeligt aftalte udført, så maskinen fungerer perfekt. Ved udskiftning af maskinen viste det sig at lydpotte og udstødning var tæret op så disse blev også fornyet. Priserne er blevet højere end budgetteret, men der er også kommet tilsagn om yderligere bidrag fra fonde end først forventet. Når samtlige tilsagn er modtaget, vil vi fra bestyrelsen fremkomme med en redegørelse for arbejdets udførelse, og hvordan det er finansieret, samt hvem der har støttet projektet. Vi vil dog allerede på nuværende tidspunkt takke for de modtagen bidrag. Træningssejladser: Hver onsdag kl. 19:00, til og med 9. juli og fra den 6. august til og med 17. september. OBS!!! Skippere der ikke er fortrolige med den nye maskine skal møde til disse sejladser, da det er nødvendigt at kende denne.

3 Forenings arrangerede sejladser: I opfordres hermed til at deltage i arrangerede sejladser!!! Weekendtur juni. Manøtur. En tur i vadehavet med overnatning på skællebanke. Mødetid lørdag kl. 9:00. Skipper Søren Wium. PT. tilmeldt 4. Sommersejlads: Uge 29 ( den 14. til 19. juli ). Skipper - Niels Brinch Sejladsen planlagt til afsejling mandag den 14. juli efter skibets deltagelse i Fannikerdagens arrangement. Forventet sejlads fra Nordby til Eidersperrwerk ved indsejlingen til Ejderen og anløb Tönningen, derefter gennem Ejderen til Rendsburg, hvor vi sejler ind i Kielerkanalen mod Holtenau, som er den sidste sluse ved Kiel. På turen gennemsejles flere gamle sluser. Herefter sejler vi op langs den danske østkyst mod Svendborg, som vi forventer at anløbe fredag den 18. juli. Lørdag er skiftedag. På turen er der tilmeldt 5. Uge 30 ( den 19. til 26. juli ). Skipper Niels Brinch. Planlagt deltagelse i Fyn Rundt. Lørdag den 19. juli er vi i Svendborg. Det bliver en oplevelse, da der ankommer over 300 gamle, sejlskibe der deltager i sejladsen Klassik Race. Søndag middag afsejler vi mod Nyborg, hvor der er start for sejladsen Fyn Rundt for gamle træskibe. Første aften ankres op ved Æbelø. Derefter går tirsdagens sejlads til Middelfart. Onsdag sejles der til Assens, torsdag til Fåborg for at foretage sidste kapsejlads til Svendborg fredag. Lørdag er skiftedag. På turen er der tilmeldt 7. Uge 31 ( den 26. juli til den 2. august). Skipper Anne Grete Aagaard Skibet sejler i det sydfynske med retning mod hjemsejladsen i uge 31. Der er tilmeldt 5. Weekendtur og 17. august: En tur til Ringkøbing Mødetid kl. 9:00. Skipper Jørn Aagaard. Turen er fuldtegnet. Afrigning: den september. Vi mødes på havnen kl. 9:00 begge dage. Weekendtur: den 27. og 28. september: Turen går til Varde møde tid vil blive meddelt senere. Der er herudover p.t. aftalt sejladser, hvor skibet er fuldt besat på følgende dage: juni. Skipper Niels Brinch. 5. juli. Skipper John-Peter Frandsen august Weekendtur. Skipper Niels Brink Jensen. 14. august dagtur. Skipper Niels Brinch. 23. august dagtur. Skipper Jørn Aagaard august. Weekendtur. Skipper Niels Brink Jensen. 6. september. Dagtur. Skipper Søren Wium. 15. september. Dagtur. Skipper Jørn Aagaard. Såfremt at der er ønsker fra medlemmer om afholdelse af yderlige sejladser, er I velkomne til at kontakte foreningens formand Niels Brinch tlf / , som vil være jer behjælpelige med at arrangere turen. 3 4

4 Kun medlemmer af Rebekka må deltage i sejladserne. Sejltider: Der opereres med følgende begreber: 1. Halvdagssejlads/aftenture: Fra ca. kl. 7:00 16:00 og fra ca. kl. 16:00-7:00. (Der dispenseres herfra efter nærmere aftale. Dette Specielt af hensyn til tidevandet). 2. Heldagsture: Fra kl. 7:00 7: Weekendture: Fra lørdag morgen kl. 7:00 til mandag morgen kl. 7: Ugeture: Fra lørdag kl. 7:00 til næstfølgende lørdag kl. 7:00. På skæringstidspunktet skal skibet findes på aftalt sted og være sejlklar. Den nye motorinstallation 5 Sejladministration og tilmelding. Der er to former for sejlads: 1. Foreningsarrangeret sejlads: Når foreningen udbyder sejlads, annonceres en sådan på forhånd. Foreningen fremskaffer skipper, der sejler med vederlagsfrit. Øvrige deltagere betaler til skipper efter nedenstående priser. Der er maksimalt plads til 16 deltagere ombord inklusiv skipper. Dette er redningsflådernes kapacitet. Skipperen kan suverænt bestemme, hvis antallet skal være mindre. Tilmelding til sejlads sker til formanden. Betaling for sejlads afregnes med skipper, der igen afregner med foreningens kasserer. 2. Private sejladser/sejlads på egen hånd. De, der ønsker at arrangere sejlads på egen hånd, må selv sørge for, at en af foreningens udnævnte skippere deltager. Skipperen aftaler sejladsen med bestyrelsens formand, herunder tidspunkter og antal deltagere. Skipperen afregner med foreningens kasserer efter nedenstående priser. 6 Generelle regler for sejlads med Rebekka.

5 Alle tvistigheder, der måtte opstå i forbindelse med ovenstående sejladser, afgøres suverænt af skipperen. Priser på sejladser, kontingenter etc. Følgende priser gælder pr. voksen: 1. Foreningsarrangerede sejladser: ½ dag/aften kr. 50,- 1 hel dag kr. 100,- Weekendtur kr. 200,- Længerevarende ture pr. døgn kr. 100,- For hjemmeboende børn under 15 år ½ pris Dieselolie forbrug pr. driftstime kr. 50,- 2. Private sejladser: ½ dag kr. 500,- for skibet 1 hel dag kr.1.000,- for skibet 1 weekend kr.2.000,- for skibet Dieselolie forbrug kr. 50,- pr. driftstime Bemærk og husk at også ved private sejladser skal alle deltagere være medlem af foreningen. 3. Prøvemedlemmer: Prøvemedlemskab kr. 100,- + betaling for selve sejladsen. 4. Årskontingent: Medlemskab kr. 225,- Tilmelding til alle øvrige foreningsarrangerede sejladser undtagen øve/træningsture sker på følgende telefon nr. : formanden Forsikringer. Rebekka har ikke nogen forsikring, der dækker personskade på sejladsdeltagere. Enhver må i egen interesse tegne en fritids- og ulykkesforsikring. Foreningen har dog tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for skippere, der er gældende, når den pågældende er skipper ombord på Rebekka. Sikkerhedskursus. Der blev ikke afholdt det forventede kursus i sikkerhed i foråret, men der er aftalt med brandskolen, at vi kan tilbyde et kursus i efteråret. For at det ikke skal komme til at konflikte med sejldage og afrigning, vil dato blive anført i det næste nyhedsbrev. Indbetaling af kontingenter for år Kasseren vil gerne komme med en opfordring til de få, der endnu ikke har fået indbetalt årskontingentet på kr. 225,- om at få betalt snarest. Der er d.d. 222 medlemmer af foreningen. 5. Øvesejladser: Gratis for medlemmer. Kræver ingen tilmelding, gennemføres kun hvis en godkendt skipper møder frem. Tilmelding. Tilmelding til sommersejladsen er skriftlig på tilmeldingsblanket, der findes i dette nyhedsbrev. Afregning for deltagelse i sommersejlads sker inden afsejlingen i forbindelse med bekræftelsen. 7 8

6 TILMELDING Undertegnede tilmelder sig hermed til deltagelse i sommerens sejlads med Rebekka i år Uge/uger nr.: Navn/e ( for børn opgiv alder) : Adresse: Telefon: Ved min underskrift bekræfter jeg, at jeg har forstået og accepteret, at Rebekka ikke har nogen forsikring, der dækker skade jeg måtte pådrage mig i forbindelse med sejldeltagelse eller i øvrigt. Dato: Underskrift: Rebekka ved kaj i Nordby med fremmed evert på besøg. 9 10

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Om holdene i DcH Herning

Om holdene i DcH Herning Om holdene i DcH Herning Få svar på spørgsmål vedr. vores hold og tilmelding til disse BEMÆRK: Der arbejdes i øjeblikket på en omstrukturering af klubbens hold så der kan ske ændringer i løbet af 2014.

Læs mere

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Nr. 314 December 2008 34. årgang Foto: Mogens B N Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk FLADFISKETUREN 2006 Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 3 december 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Forår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. November

PG-Nord. Nyhedsbrev. November PG-Nord Nyhedsbrev 2000 November Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: cwahl@stofanet.dk Næstformand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer!

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 47 Marts 2013 Nr. 1 Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Læs Formanden har ordet og vejledningen på side 13 Blomsterne her er JULEROSER.

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Årgang 12 nr. 2 marts 2008 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering

Årgang 12 nr. 2 marts 2008 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering POST1900 Årgang 12 nr. 2 marts 2008 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering Indholdsfortegnelse Generalforsamling d. 19 marts...2 Træningsweekenden i Blokhus...2 Vi har brug for DIG søndag d 6. april...2

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere